Program kina na listopad 2011

Komentáře

Transkript

Program kina na listopad 2011
3.
květen
Libštát
BARBAR CONAN
04. 11. 2011 – pátek od 18.00 hodin
Legendární Barbar Conan je zpátky! Jeho touha po pomstě za smrt jeho rodičů se záhy změní v krutý
boj za záchranu národů Hyborie před mocnými silami zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli
proplétají se souboji s odpornými monstry. Jedinou nadějí na vysvobození Hyborie ze spárů zla je
Conan a jeho síla a odvaha.
USA 2011, akční, dobrodruţný, fantasy, 110 min., české titulky
mládeţi přístupno od 12 let
TRANSFORMERS 3
11. 11. 2011 – pátek od 18.00 hodin
Kromě známých plecháčů v čele s Optimem Primem a Bumblebeem se na scénu vrací jejich největší
lidský spojenec Sam, ţivotem a bitvami s roboty otřískaný mladý muţ, který chce začít ţít normální
ţivot. Seznámí se s velepohlednou Carly, která ţije v Chicagu, ve kterém bojují Autoboty a
Deceptikony. Sam se musí do tohoto města vydat, aby se ji pokusil zachránit i celou lidskou rasu.
USA 2011, akční, dobrodruţný, sci-fi, 154 min., české titulky
mládeţi přístupno od 12 let
MUŢI V NADĚJI
18. 11. 2011 – pátek od 18.00 hodin
Můţe být nevěra základem šťastného manţelství? Šarmantní Rudolf je o tom přesvědčen: „Ţenská má
mít pocit, ţe o chlapa musí bojovat a hlavně, ţenská se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou
teorii a nechápe naivitu svého korektního zetě Ondřeje, který nevnímá, jak nebezpečně se jeho ţena
Alice začíná nudit. Poradí Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manţelství
potřebný vzruch. Hrají : B.Polívka, J.Macháček, S.Stašová, L.Langmajer, E.Kočičková a další
ČR 2011, komedie, 115 min., mluveno česky
mládeţi přístupno
ŠMOULOVÉ
25. 11. 2011 – pátek od 18.00 hodin
Zlý čaroděj Gargamel vyţene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni
společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského
Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky
domů do vesničky dříve, neţ je Gargamel znovu vystopuje……
USA 2011, animovaný, rodinný, 102 min., mluveno česky
mládeţi přístupno
vstupné:
40, -
kč
provozovatel: Obec Libštát, tel. 481 689 300,
rezervace vstupenek telefon 606 068 767, 607 801 666, změna programu vyhrazena
WEBOVÉ STRÁNKY KINA: HTTP: WWW.365DNI.CZ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE LIBŠTÁT: HTTP: WWW.LIBSTAT.INFO