Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR

Komentáře

Transkript

Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR
Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR
Instrukcja obsługi������������������������������������������������������������� 3
Návod k obsluze������������������������������������������������������������� 29
© Otto Bock · 647G144=PL/CZ-03-0909
Instrukcja obsługi Avantgarde Teen 2
Spis treści Strona
1 Wstęp.................................................................................................................................................................................4
2 Cel stosowania..................................................................................................................................................................4
3 Zakres stosowania............................................................................................................................................................4
4 Zgodności z CE.................................................................................................................................................................4
5 Odpowiedzialność.............................................................................................................................................................5
6 Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa..............................................................................................................................5
7 Serwis i naprawy...............................................................................................................................................................7
8 Dostawa i doprowadzenie do stanu używalności.............................................................................................................7
9 Składanie – transport........................................................................................................................................................8
10 Akcesoria/opcje..............................................................................................................................................................9
Avantgarde Teen 2 T, kąt ramy przedniej równy 70° . ............................................................................................................9
Avantgarde Teen 2 T, kąt ramy przedniej równy 70°...............................................................................................................9
Avantgarde Teen 2 VR zdejmowane podnóżki . .....................................................................................................................9
Avantgarde Teen 2 VR zdejmowane podnóżki........................................................................................................................9
Rolki transportowe...............................................................................................................................................................10
Wąs przeciwwywrotny.........................................................................................................................................................10
Dźwignia przechylająca ......................................................................................................................................................10
Uchwyt na laskę z zapięciem na rzep...................................................................................................................................10
Płyta podnóżka, wąska . .....................................................................................................................................................10
Podnóżek dzielony, z regulacją kąta.....................................................................................................................................10
Płyta podnóżka dla krótkich podudzi ..................................................................................................................................11
Zatrzask dla płyty podnóżkay . ............................................................................................................................................11
Boczna blokada dla płyty podnóżka ...................................................................................................................................12
Oparcie z regulacją wysokości/z możliwością dopasowania . .............................................................................................12
Oparcie ergonomiczne........................................................................................................................................................12
Uchwyty do pchania z teleskopową regulacją wysokości.....................................................................................................12
Posuvná madla, výškově stavitelná / odnímatelná ...............................................................................................................12
Uchwyty do pchania z regulacją wysokości/zdejmowane.....................................................................................................12
Regulowany boczek.............................................................................................................................................................12
Boczek z ochroną na odzież................................................................................................................................................13
Boczek z ochroną na odzież, wsuwany ...............................................................................................................................13
Boczek z podłokietnikiem z regulacją wysokości .................................................................................................................13
Podłokietnik wyściełany z regulacją wysokości.....................................................................................................................14
Adapter koła skrętnego dla podwyższonej przedniej części siedziska . ................................................................................14
Adapter koła skrętnego dla obniżonej przedniej części siedziska..........................................................................................14
Widelec kół skrętnych z osią . .............................................................................................................................................14
Rolki skrętne dostępne do wyboru w różnych wariantach ...................................................................................................14
Hamulec bębnowy . ............................................................................................................................................................14
Koło napędowe z hamulcem w piaście ...............................................................................................................................15
Powiększenie rozstawu kół..................................................................................................................................................15
Osłona szprych ..................................................................................................................................................................15
System tłumienia Shock-Absorber .....................................................................................................................................15
Stolik terapeutyczny . .........................................................................................................................................................15
Nasadzane przełużenie dźwigni hamulca ............................................................................................................................16
Pas bezpieczeństwa ...........................................................................................................................................................16
Zestaw narzędzi .................................................................................................................................................................16
11 Możliwości ustawień/wskazówki odnośnie montażu...................................................................................................16
12 Korzystanie z produktu firmy Otto Bock jako siedziska do transportu w pojazdach do przewozu osób
niepełnosprawnych.......................................................................................................................................................23
13 Serwisowanie, czyszczenie, pielęgnacja......................................................................................................................24
14 Wymiana opon...............................................................................................................................................................24
15 Dane techniczne...........................................................................................................................................................26
3
1 Wstęp
Poprzez wybór aktywnego wózka inwalidzkiego typu Avantgarde Teen 2 zdecydowali się Państwo na produkt o
wysokim standardzie wykonania i jakości, który umożliwi Państwu wielostronne zastosowanie w codziennym użytkowaniu. Zanim Państwo zaczną korzystać z wózka, prosimy koniecznie zapoznać się z rozdziałem: »Dostawa i
uruchomienie» oraz »Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa».
Rozdział »Akcesoria/Opcje« przedstawia elementy dodatkowe wózka Avantgarde Teen 2, które rozszerzają zakres
jego stosowania i mogą podwyższyć komfort użytkowania. Rozdział »Możliwości ustawień/wskazówki odnośnie
montażu« przedstawia Państwu pokrótce możliwości dopasowania wózka do Państwa indywidualnych potrzeb.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wyrobu w stosunku do wersji opisanej w tej instrukcji.
2 Cel stosowania
Aktywny wózek inwalidzki typu Avantgarde Teen 2 służy wyłącznie do indywidualnego użytkowania przez pacjentów pozbawionych możliwości poruszania się lub możliwości poruszania się w stopniu ograniczonym przy stosowaniu napędu własnego lub osoby towarzyszącej.
Producent ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy produkt będzie użytkowany w podanych przez niego warunkach i w celu, do którego ma służyć.
3 Zakres stosowania
Wielość wariantów wyposażenia oraz struktura modułowa wózka pozwalają na jego zastosowanie do potrzeb
osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub osób z brakiem takiej możliwości spowodowanych przez:
•
•
•
•
•
•
paraliż (paraplegię/tetraplegię)
utratę kończyn (amputację nóg)
zwyrodnienia i deformacje części ciała
przykurcz i uszkodzenia stawów
choroby mięśni i nerwów
stany chorobowe jak na przykład niedoczynność serca i układu krążenia, zaburzenia równowagi lub wyniszczenie organizmu chorobą nowotworową oraz osób z chorobami geriatrycznymi z pozostałością sprawności
kończyn górnych.
Wózek inwalidzki Avantgarde Teen 2 został skonstruowany szczególnie dla tych użytkowników, którzy są w stanie,
z reguły samodzielnie korzystać z wózka.
W przypadku zaopatrzenia indywidualnego należy mieć na uwadze.
• wielkość ciała i ciężar ciała (maks. dopuszczalny ciężar 90 kg)
• stan fizyczny i psychiczny pacjenta
• wiek pacjenta
• warunki mieszkaniowe i otoczenie.
4 Zgodności z CE
Produkt spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG dla produktów medycznych. Zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi dla produktów medycznych według załącznika IX Dyrektywy produkt został zakwalifikowany do klasy I.
W związku z tym, zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy, Deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną
odpowiedzialność firmy Otto Bock.
4
5 Odpowiedzialność
Producent ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy produkt będzie użytkowany w podanych przez niego warunkach i w celu, do którego ma służyć. Producent zaleca odpowiednie obchodzenie się z produktem i dbanie o niego
w sposób opisany w instrukcji. Za szkody powstałe przez stosowanie podzespołów i części zamiennych, które dopuszczenia producenta nie posiadają, producent nie ponosi odpowiedzialności. Naprawy mogą być dokonywane
wyłącznie w autoryzowanej placówce sprzedaży lub przez samego producenta.
6 Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa
W celu uniknięcia upadków i sytuacji niebezpiecznych należy przećwiczyć korzystanie z wózka
inwalidzkiego na terenie płaskim i pozostającym w zasięgu wzroku. Jeśli to możliwe, skorzystać z
doświadczenia innych aktywnych użytkowników wózka.
Podczas wsiadania lub wysiadania nie korzystać z podnóżka. Najpierw należy go podnieść do góry i
odchylić na zewnątrz.
Korzystając z pewnej pomocy osoby trzeciej, należy zbadać skutki przeniesienia punktu ciężkości
na zachowanie się elektrycznego wózka na odcinkach drogi ze spadkiem na wzniesieniach,
bocznych nachyleniach lub podczas pokonywania przeszkód. Zalecane jest stosowanie wąsa
przeciwwywrotnego w przypadku użytkowników o niewielkim doświadczeniu jazdy i dzieci, jak i w
przypadku skrajnych ustawieniach koła napędowego.
Wąs przeciwwywrotny zapobiega wywróceniu się wózka. W żadnym wypadku nie może on
przejąć roli rolek transportowych, np. w celu transportowania osoby w wózku przy zdjętych kołach
napędowych.
W przypadku skrajnych ustawień (np. koła napędowe wysunięte do przodu) i niekorzystnej pozycji
ciała, wózek może przewrócić się nawet na płaskiej powierzchni.
Podczas pokonywania wzniesień, tułów należy przechylić do przodu.
Podczas sięgania po przedmioty (z przodu, z boku lub z tyłu wózka) nie wychylać się zbyt mocno z
wózka, gdyż przenosząc środek ciężkości, istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia.
Należy korzystać z wózka zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikać np. pokonywania przeszkód bez
hamowania (stopnie, krawężniki) lub zeskakiwania ze stopni.
Schody należy pokonywać tylko przy pomocy osób towarzyszących. Korzystać z ramp lub wind.
Jeśli nie ma takich urządzeń, osoby towarzyszące (dwóch pomocników) powinny przenieść wózek
przez przeszkodę. Jeśli pokonywanie przeszkód możliwe jest tylko przy pomocy osób trzecich,
zamontowany wąs przeciwwywrotny, należy ustawić w ten sposób, aby podczas transportu
nie dotykał on schodów, gdyż może to być przyczyną poważnego upadku. Następnie wąs
przeciwwywrotny powinien być ponownie poprawnie ustawiony.
Osoby towarzyszące mogą podnieść wózek, chwytając tylko za elementy zamontowane na stale
(np. nie wolno chwytać za podnóżek lub odchylane boczki).
5
Jeśli wózek wyposażony jest w uchwyty do pchania z możliwością regulacji, dźwignię zaciskową
należy mocno dociągnąć.
Podczas jazdy po powierzchni nierównej lub podczas przesiadania się (np. do samochodu) należy
zablokować hamulec.
Działanie hamulca postojowego jak i ogólne zachowanie się wózka podczas jazdy zależą od
ciśnienia powietrza.
Z prawidłowo napompowanymi kołami napędowymi i z takim samym ciśnieniem w obu kołach,
można łatwiej manewrować wózkiem.
Przed rozpoczęciem jazdy zwrócić uwagę na prawidłowe ciśnienie powietrza w używanych oponach.
Prawidłowe ciśnienie nadrukowane jest na płaszczu opony, lecz w kołach napędowych powinno
wynosić co najmniej 3,5 bar (350 kPa). Hamulce postojowe są skuteczne tylko przy wystarczającym
ciśnieniu powietrza i prawidłowym ustawieniu (odstęp ok. 5 mm, zmiany techniczne zastrzeżone).
Zwrócić uwagę na wystarczającą głębokość rowków bieżnika w oponach.
Zwracać uwagę, aby podczas jazdy w publicznym ruchu drogowym była ona zgodna z kodeksem
drogowym.
W ciemności prosimy nosić możliwie jasne ubranie z odblaskami, aby być lepiej widocznym.
Należy zwrócić uwagę, aby zamontowane w wózku boczne i tylne reflektory były dobrze widoczne.
Zalecamy zamontowanie aktywnego oświetlenia.
Dla osób z amputacją uda koniecznie zwiększyć rozstaw kół.
Przy korzystaniu z platform podnoszących, należy zwrócić uwagę na to, aby wąs przeciwwywrotny
znajdował się poza strefą niebezpieczną.
W przypadku uszkodzenia obicia siedziska lub oparcia, należy wymienić je na nowe.
Należy trzymać z dala od źródeł ognia, w szczególności od zapalonych papierosów; obicie siedziska
i oparcia może się zapalić.
W celu uniknięcia skaleczenia dłoni, podczas napędzania wózka, nie chwytać między koło
napędowe a hamulec z dźwignią kolanową.
W szczególności przy stosowaniu obręczy ze stopów lekkich, palce łatwo nagrzewają się podczas
wyhamowywania z większej prędkości lub na dłuższych nachyleniach. Do jazdy na zewnątrz
używać skórzanych rękawiczek, które zwiększą chwytność i chronią palce przed nagrzaniem oraz
zabrudzeniem.
6
Maksymalne obciążenie aktywnego wózka inwalidzkiego Avantgarde Teen 2 wynosi 90 kg.
W zależności od średnicy i ustawienia kół skrętnych, jak i ustawienia punktu ciężkości wózka przy
większych prędkościach może dochodzić do drgania kół skrętnych. Może to doprowadzić do zablokowania się kół skrętnych oraz do wywrócenia wózka.
Dlatego należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie kół skrętnych (patrz rozdział
„Możliwości ustawień“).
Na drogę pochyłą nie wjeżdżać bez wyhamowywania lecz z uprzednio zmniejszoną prędkością.
Przestroga!
Omawiany tutaj produkt firmy Otto Bock wózek Avantgarde Teen 2 nie jest jeszcze dopuszczony
przez firmę Otto Bock do korzystania jako fotel w pojeździe do przewozu osób niepełnosprawnych!
Pasażerowie powinni korzystać podczas jazdy wyłącznie z foteli zainstalowanych w pojazdach oraz z przynależnych im systemów oparcia! Nieprzestrzeganie istniejącego ryzyka przez
użytkownika i pasażerów, może prowadzić do wypadku.
Informacji na temat aktualnego stanu naszych przedsięwzięć uzyskacie Państwo w autoryzowanej
placówce sprzedaży lub na stronie internetowej firmy Otto Bock www.ottobock.de.
7 Serwis i naprawy
Serwisu i napraw aktywnego wózka inwalidzkiego typu Avantgarde Teen 2 dokonuje jedynie autoryzowana placówka sprzedaży. W przypadku zaistnienia problemów, prosimy zwrócić się do autoryzowanej placówki sprzedaży, w której został nabyty wózek. Placówka sprzedaży, dokonując napraw, korzysta wyłącznie z oryginalnych
części zamiennych firmy Otto Bock.
Państwa autoryzowana placówka sprzedaży:
8 Dostawa i doprowadzenie do stanu używalności
Państwa wózek z reguły dostarczony jest złożony, w stanie kompletnym i zmontowanym.
Celem doprowadzenia go do stanu używalności wystarczą trzy proste czynności:
• Podczas rozkładania i składania wózka prosimy o chwytanie go tylko w przedstawiony sposób (niebezpieczeństwo
skaleczenia się).
• Poluzować pas mocujący. Jeśli siedzą Państwo bokiem do wózka, proszę go lekko przechylić do siebie i
nacisnąć bliższą Państwu krawędź naciągu siedziska. Wózek rozłoży się na całą swoją szerokość (ilustr. 1).
• Na koniec należy rozłożyć płytki podnóżków do dołu (ilustr. 2).
A
Ilustracja 1
Ilustracja 2
Należy zwrócić uwagę na to, aby w przypadku płyty podnóżka, jego podpora zatrzasnęła się w elemencie
ustalającym (ilustr. 2, poz A).
7
9 Składanie – transport
•Podnóżek odchylić w górę. Złapać naciąg siedziska z przodu i z tyłu w środku i pociągnąć do góry. Wózek zostaje złożony (ilustr. 3).
• Aby wózek pozostał złożony podczas podnoszenia, należy użyć taśmy mocującej (ilustr. 4). W zależności od
rodzaju wybranego wózka, istnieje wiele możliwości zmniejszenia jego wymiarów np. do celów transportu
w samochodzie. W modelu »Avantgarde Teen 2 T« z płytą podnóżka można lewą część podnóżka z
zatrzaskiem odchylić na zewnątrz. Wózek poskładany jest wtedy bar­dziej wąski (ilustr. 5). Dużym ułatwieniem
w transporcie są zdejmowane »koła napędowe z osią nasadzaną (szybkozłącze)», należące do seryjnego
wyposażenia wózka (ilustr. 6).
Ilustracja 3
Ilustracja 4
Ilustracja 5
Ilustracja 6
• W przypadku modeli »Avantgarde Teen 2 VR« podnóżki można odchylić i zdjąć, co redukuje całkowitą długość
wózka poskładanego (ilustr. 7).
8
Ilustracja 7
• W celu zdjęcia kół napędowych proszę wcisnąć przycisk na osi, chwycić czterema palcami za szprychy oraz
wcisnąć kciukiem przycisk w osi. Teraz koła można zdjąć. Montaż koła przebiega podobnie.
• Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby oś była bezpiecznie unieruchomiona w tuleji! Przy niewciśniętym
przycisku koła napędowego nie da się zdjąć!
10 Akcesoria/opcje
Państwa wózek został skonstruowany w systemie modułowym. Oznacza to, że określone części składające się
na opcje, mogą być adaptowane do Państwa wózka.
Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wachlarz naszych wariantów i opcji, który może Państwu ułatwić
użytkowanie wózka.
Avantgarde Teen 2 T, kąt ramy przedniej równy 70° (ilustr. 8)
zgięcie równe 3 cm
Avantgarde Teen 2 T, kąt ramy przedniej równy 70° (bez ilustracji)
bez zgięcia
Ilustracja 8
Avantgarde Teen 2 VR zdejmowane podnóżki (ilustr. 9)
zgięcie równe 3 cm
Avantgarde Teen 2 VR zdejmowane podnóżki (bez ilustracji)
bez zgięcia
Ilustracja 9
9
Rolki transportowe (ilustr. 10)
Przy zdjętych kołach napędowych wózek zachowuje swe możliwości przemieszczania się jako wózek
transportowy z możliwością przejazdu przez wąskie przejścia (na przykład wąskie drzwi w łazience, wejście do
samolotu).
Należy zwrócić uwagę na to, iż przy zdjętych kołach napędowych nie działa hamulec dźwigniowy!
Wąs przeciwwywrotny (ilustr. 11)
Zapobiega wywróceniu się wózka do tyłu. Zaleca się stosowanie tego rozwiązania przez niedoświadczonych
użytkowników i dzieci, jak również przy skrajnych ustawieniach kół napędowych. Poprzez lekki nacisk od góry
wąs przeciwwywrotny zostaje odryglowany i można go wtedy odchylić do wewnątrz (patrz „Instrukcje regulacji /
montażu“).
Ilustracja 10
Ilustracja 11
Dźwignia przechylająca (ilustr. 12)
Ułatwia osobie towarzyszącej przechylenie wózka, np. podczas pokonywania stopnia.
Uchwyt na laskę z zapięciem na rzep (ilustr. 13)
Ilustracja 12
Ilustracja 13
Płyta podnóżka, wąska (ilustr. 14)
Wózek jest optycznie wyjątkowo zwarty (ilustr. łącznie z obiciem ramy).
Podnóżek dzielony, z regulacją kąta (ilustr. 15)
głębokość równa 16 cm
10
Ilustracja 14
Ilustracja 15
Płyta podnóżka dla krótkich podudzi (ilustr. 16)
dla długości podudzi od 16 do 31 cm
Zatrzask dla płyty podnóżka (ilustr. 17)
zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu płyty podnóżka, szczególnie w przypadku spastyków. Nie nadaje się w
zestawieniu z płytą podnóżka dla krótkich podudzi.
Ilustracja 16
Ilustracja 17
11
Boczna blokada dla płyty podnóżka (ilustr. 18)
tylko dla płyty podnóżka o głębokości równej 16 cm
Oparcie z regulacją wysokości/z możliwością dopasowania (ilustr. 19)
regulacja wysokości co 2,5 cm, zakres regulacji od 17,5-40 cm.
Ilustracja 18
Ilustracja 19
Oparcie ergonomiczne (rys. 20)
Płynna regulacja wysokości w zakresie od 30 –40 cm i ustawienie kąta stopniowo o 6° w zakresie od -9° do
+9°, umożliwia dodatkowe osiągnięcie małych wymiarów wózka złożonego.
Uchwyty do pchania z teleskopową regulacją wysokości (ilustr. 21)
Płynna regulacja do maks. 10 cm. Ułatwiają one osobie towarzyszącej pchanie wózka poprzez ich ustawienie
na dogodnej wysokości.
Ilustracja 20
Posuvná madla, výškově stavitelná / odnímatelná (Ilustracja 22)
Ilustracja 21
Uchwyty do pchania z regulacją wysokości/zdejmowane (ilustr. 22)
Ułatwiają one osobie towarzyszącej pchanie wózka poprzez ich ustawienie na dogodnej wysokości i umożliwiają
pokonywanie przeszkód.
Regulowany boczek (ilustr. 23)
wykonany z aluminium
12
Ilustracja 22
Ilustracja 23
Boczek z ochroną na odzież (ilustr. 24)
tworzywo sztuczne
Boczek z ochroną na odzież, wsuwany (ilustr. 24)
Wielu użytkowników wózka inwalidzkiego zna ten problem zabrudzonej odzieży, która wsuwa się pomiędzy koła
napędowe. Ochrona na odzież zapobiega powstawaniu tego probemu. Pozycję boczka z ochroną na odzież
można regulować poziomo i pionowo, dopasowując go do pozycji koła napędowego.
Boczek z podłokietnikiem z regulacją wysokości (ilustr. 25)
aluminium
Ilustracja 24
Ilustracja 25
13
Podłokietnik wyściełany z regulacją wysokości (ilustr. 26)
Adapter koła skrętnego dla podwyższonej przedniej części siedziska (ilustr. 27)
podnosi przednią część sidziska o 3,5 cm. Zostaje powiększony obszar regulacji długości podudzi. Poprzez
wysunięcie kół skrętnych na zewnątrz, zwiększa się powierzchia do swobodnego poruszania dla stóp.
Ilustracja 26
Ilustracja 27
Adapter koła skrętnego dla obniżonej przedniej części siedziska (ilustr. 28)
obniża przednią część siedziska o 3,5 cm. Poprzez wysunięcie kół skrętnych na zewnątrz, zwiększa się
powierzchia do swobodnego poruszania dla stóp.
Widelec kół skrętnych z osią (ilustr. 29)
umożliwia ich szybką wymianę w zależności od potrzeby użytkowania wózka (w pomieszczeniach/na zewnątrz).
Ilustracja 28
Ilustracja 29
Rolki skrętne dostępne do wyboru w różnych wariantach (ilustr. 30, ilustr. 31)
np. Design-Line, rolki świetlne
Hamulec bębnowy (brak ilustracji)
umożliwia osobie towarzyszącej wygodne i bezpieczne wyhamowanie. Koła napędowe można zdejmować za
pomocą osi (szybkozłącze).
14
Koło napędowe z hamulcem w piaście (ilustr. 32)
Hamulec ten służy jako hamulec postojowy, zabezpieczając stojący wózek inwalidzki przed odjechaniem.
Ilustracja 30
Ilustracja 31 Ilustracja 32
Powiększenie rozstawu kół (ilustr. 33)
powiększa rozstaw kół, przez co wózek staje się bardziej odporny na wywrócenie.
• Dla pacjentów po amputacji kończyn górnych konieczne jest ustawienie większego rozstawu kół!
Osłona szprych (ilustr. 34)
zapobiega dotknięciu palcami obracającego się koła. Jednocześnie poprawia wygląd wózka.
Ilustracja 33
Ilustracja 34
System tłumienia Shock-Absorber (ilustr. 35)
System tłumienia Shock-Absorber zapobiega powstawaniu skurczów np. przy przejeżdżaniu przez krawężnik,
pokonywaniu stopnia lub na nierównym terenie.
Stolik terapeutyczny (ilustr. 36)
Służy jako blat podczas posiłków, pracy i zabawy. Dzięki jego przezroczystości możliwa jest kontrola nóg
oraz skorygowanie pozycji siedzenia. Specjalny mechanizm zaciskowy pozwala na jego montaż na prostych
podłokietnikach.
15
Ilustracja 35
Ilustracja 36
Nasadzane przełużenie dźwigni hamulca (ilustr. 37)
ułatwia obsługę hamulca dźwigniowego.
Pas bezpieczeństwa (ilustr. 38)
Zapobiega wypadnięciu użytkownika z wózka.
Zestaw narzędzi (ilustr. 39)
Ilustracja 37
Ilustracja 38
Ilustracja 39
11 Możliwości ustawień/wskazówki odnośnie montażu
Każdy użytkownik wózka inwalidzkiego ma własne wyobrażenia o tym, który wariant wózka z jakimi akcesoriami
będzie najlepszy, a także, jak się dobrze siedzi w wózku oraz jak ma się kształtować jego obsługa.
Państwa aktywny wózek inwalidzki Avantgarde Teen 2 oferuje wiele możliwości dopasowania go do Państwa
wymagań. Razem z Państwa sprzedawcą lub terapeutą proszę znaleźć właściwe ustawienia wózka.
16
Do naprawy i serwisowania potrzebne będą następujące narzędzia:
klucze imbusowe o wielkości 4mm, 5mm, 6mm
klucze płaskie 10mm, 12mm, 19mm, 24mm
zestaw śrubokrętów
klucz dynamometryczny
łyżka do opon
Podczas dokonywania regulacji i wszystkich prac montażowych, należy zwrócić uwagę na palce
(niebezpieczeństwo zranienia).
W szczególności należy przestrzegać momentów dokręcających połączeń śrubowych! W przypadku, gdy
nie posiadają Państwo odpowiednich narzędzi (np. klucza dynamometrycznego), prosimy zwrócić się do
właściwego sprzedawcy.
Ustawienie hamulca dźwigniowego
Jeśli chcą Państwo zmienić pozycję kół napędowych, zaleca się z reguły uprzednie poluzowanie śrub
mocujących w łączniku zaciskowym hamulca postojowego oraz przesunięcie go do przodu. Po zamontowaniu
kół napędowych w prawidłowej pozycji hamulec dźwigniowy montuje się tak, aby w pozycji niezaciśniętej
wewnętrzny odstęp między oponami a klockiem dociskowym hamulca wynosił maks. 5 mm (ilustr. 40; zmiany
techniczne zastrzeżone). Hamulce dźwigniowe są skuteczne tylko przy wystarczającym ciśnieniu powie­trza.
Prawidłowe ciśnienie powietrza podane jest na ogumieniu, powinno jednak wynosić co najmniej 3,5 bar
(350 kPa). W celu zapewnienia wystarczającego działania hamulca, proszę używać tylko oryginalnych kół
napędowych o sprawdzonym maksymalnym biciu promieniowym równym maks. ±1 mm.
Po dokonaniu wszystkich ustawień, proszę sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone!
A
C
5 mm
Ilustracja 40
B
Ilustracja 41
Przestawienie adaptera kół napędowych w ramie (ilustr. 41)
Po przesunięciu koła napędowego do tyłu zwiększa się rozstaw osi, a w związku z tym również stabilność wózka
(patrz punkt „Zwiększenie rozstawu kół“).
Poprzez przesunięcie koła do przodu (tylko dla doświadczonych użytkowników wózka!), koła skrętne zostają
odciążone, co zwiększa zwrotność wózka. Wózek daje się łatwiej przechylić na dwa koła, co ułatwia
przejeżdżanie przez stopnie.
• Przy wysuniętych do przodu kołach napędowych i niekorzystnej pozycji ciała wózek może przewrócić się do
tyłu nawet na płaskim terenie!!
• Dla niedoświadczonych użytkowników wózka oraz przy ekstremalnych ustawieniach kół napędowych
koniecznie zaleca się stosowanie wąsa przeciwwywrotnego!
• Dla pacjentów po amputacji kończyn górnych konieczne jest przesunięcie kół napędowych do tyłu!
• Poluzować nakrętki z łbem wpuszczanym (ilustr. 41, poz. A, B) w elemencie ustalającym koła napędowego, do
momentu, aż adapter koła napędowego da się przesunąć. Wybrać pożądaną pozycję w ramie, wkręcając noski
zacisków do otworów w ramie (ilustr. 41, poz. C). Dokręcić mocno wszystkie nakrętki (ilustr. 41, poz. A, B).
Zwrócić uwagę na to, aby lewy i prawy adapter koła napędowego przyjął taką samą pozycję poziomą w ramie.
• Poprzez zmianę pozycji koła napędowego może również ulec zmianie kąt nachylenia osi koła skrętnego do
podłoża. Kąt nachylenia musi zawsze być równy 90°. Hamulec dźwigniowy należy również ponownie ustawić.
Po dokonaniu wszystkich ustawień, sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone!
17
Przestawienie koła napędowego w adapterze koła napędowego (ilustr. 42)
Każda zmiana pozycji tulei osi nasadowej w adapterze koła napędowego ma wpływ na tylną wysokość sie­
dziska oraz na środek ciężkości! Stosunek przedniej i tylnej wysokości siedziska jest indywidualnym na­chy­le­
niem siedzenia. Im wyżej zamontowane jest koło napędowe w adapterze, tym bardziej siedzenie pochyla się do
tyłu. Taki zabieg ma dwa skutki: wózek łatwiej przechyla się do tyłu oraz siedzi się głębiej, a przez to stabilniej w
wózku.
• Odkręcić nakrętki (ilustr. 42, poz. A) gniazda osi nasadowej (ilustr. 42, poz. B) na wewnętrznej stronie ramy, tak
aby podkładki klinowe dały się trochę rozewrzeć. Wówczas można przesunąć gniazdo osi nasadowej wraz z
nakrętkami oraz podkładkami klinowymi do pożądanej pozycji. Noski podkładek klinowych należy zatrzasnąć
w nowym, pożądanym ustawieniu i mocno dokręcić nakrętkę (ilustr. 42, poz. A). Moment dokręcania nakrętek
(ilustr. 42, poz. A,C) wynosi 50 Nm.
• Przy tym należy zwrócić uwagę na to, aby nie zmieniła się pozycja podkładek klinowych do regulacji po­
chylenia kół.
• Należy zwrócić uwagę na to, aby po prawej i lewej stronie, mocowania kół napędowych były w takiej samej
pionowej pozycji.
• Zwrócić uwagę: Przez zmianę pozycji koła napędowego zmienia się też kąt nachylenia osi kół skrętnych
do podłoża. Powinien on zawsze wynosić ok. 90°. Ponownie należy też wyregulować pozycję hamulca
dźwigniowego. Wskazówka: przez przestawienie złączki rurowej (ilustr. 42, poz. C) na zewnętrznej stronie
ramy można płynnie regulować odstęp koła napędowego do boczka.
Po dokonaniu ustawień, mocno dokręcić wszystkie śruby i nakrętki!
0°
2°
4°
6°
8°
Ustawienie pochylenia koła
System konstrukcji zespołowej Avantgarde oferuje adapter koła napędowego, w którym można ustawić różne pozycje nachylenia kół napędowych (0°, 2°, 4°, 6° i 8°). Im większe jest ujemne nachylenie kół napędowych, tym wózek
jest zwrotniejszy i łatwiejszy w prowadzeniu. Ujemne nachylenie kół napędowych poprawia prowadzenie boczne na
zakrętach, jednak prowadzi do większego ścierania się opon po stronie wewnętrznej i większego obciążenie obręczy
koła. Większe ujemne nachylenie kół niekorzystnie wpływa na jazdę wózka po linii prostej. Przy większym ujemnym
nachyleniu zalecane jest pochylenie siedziska równe 0°!
Adapter koła napędowego sam domyślnie ustawiony jest na nachylenia kół wynoszące 2°. Odstępstwa od tego
ustawienia (0°, 4°, 6° i 8°) można uzyskać poprzez obrót specjalnych zamontowanych 2°- podkładek klinowych. W
celu ustawienia nachylenia kół wynoszącego 6° i 8° należy uzupełnić podkładki klinowe. Ustawienia te dokonywane są
fabrycznie, jednak należy spodziewać się odchyleń uzależnionych od wielkości kół i średnicy opon, jak i stosowanych
podłokietników z regulacją wysokości.
• Ustawienie pochylenia koła napędowego równego 0°
Podkładkę klinową zatrzasnąć w zewnętrznej części adaptera koła napędowego w pożądanej pozycji, grubszą
stroną do góry (na zewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie -2°).
Drugą podkładkę klinową należy zatrzasnąć po wewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej
pozycji cieńszą stroną do góry (na wewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie +2°). Zewnętrzne boki
płytek nachylenia są wówczas równoległe wobec siebie (patrz szkic). Następnie należy nałożyć rurową
kształtkę koła napędowego i po wcześniejszym założeniu od wewnątrz podkładki zabezpieczającej dokręcić
nakrętki (ilustr. 42, poz. A,C). Proszę sprawdzić odstęp koła napędowego od boczku. Można go regulować
poprzez obracanie kształtką rurową. Moment dokręcania nakrętek sześciokątnych wynosi 50 Nm.
18
• Ustawienie pochylenia koła napędowego równego 2°
Podkładkę klinową należy zatrzasnąć po zewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej pozycji
grubszą stroną do góry (na zewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie -2°). Drugą podkładkę klinową
należy zatrzasnąć zewnętrzną stroną o pierwszą podkładkę w pożądanej pozycji cieńszą stroną do góry (na
zewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie +2°). Zewnętrzne boki płytek nachylenia są wówczas w pozycji
równoległej wobec siebie (patrz szkic).
Następnie należy nałożyć rurową kształtkę koła napędowego i po wcześniejszym założeniu od wewnątrz
podkładki zabezpieczającej, dokręcić lekko nakrętki (ilustr. 42 A,C). Proszę sprawdzić odstęp koła napędowego
od boczku. Można go regulować poprzez obracanie kształtką rurową.
Moment dokręcania nakrętek sześciokątnych wynosi 50 Nm.
• Ustawienie pochylenia koła napędowego równego 4°
Podkładkę klinową należy zatrzasnąć po zewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej pozycji
cieńszą stroną do góry (na zewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie +2°).
Drugą podkładkę klinową należy zatrzasnąć po wewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej
pozycji grubszą stroną do góry (na wewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie -2°). Zewnętrzne boki
płytek nachylenia są wówczas ułożone równolegle wobec siebie (patrz szkic). Następnie należy nałożyć rurową
kształtkę koła napędowego i po wcześniejszym założeniu od wewnątrz podkładki zabezpieczającej, lekko
dokręcić nakrętki (ilustr. 42, A,C). Proszę sprawdzić odstęp koła napędowego od boczku. Można go regulować
poprzez obracanie kształtką rurową.
Moment dokręcania nakrętek sześciokątnych wynosi 50 Nm.
• Ustawienie pochylenia koła napędowego równego 6°
Dwie podkładki klinowe należy zatrzasnąć po zewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej
pozycji cieńszą stroną do góry (na zewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie +2°).
Dwie podkładki klinowe należy zatrzasnąć na wewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej
pozycji grubszą stroną do góry (na wewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie -2°). Zewnętrzne boki
czterech płytek nachylenia są wówczas ułożone równolegle wobec siebie (patrz szkic). Następnie należy nałożyć
rurową kształtkę koła napędowego i po wcześniejszym założeniu od wewnątrz podkładki zabezpieczającej,
lekko dokręcić nakrętki (ilustr. 42, A,C). Proszę sprawdzić odstęp koła napędowego od boczku. Można go
regulować poprzez obracanie kształtką rurową.
Moment dokręcania nakrętek sześciokątnych wynosi 50 Nm.
• Ustawienie pochylenia koła napędowego równego 8°
Trzy podkładki klinowe należy zatrzasnąć po zewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w pożądanej
pozycji cieńszą stroną do góry (na zewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie +2°).
Następne trzy podkładki klinowe należy zatrzasnąć na wewnętrznej stronie adaptera koła napędowego w
pożądanej pozycji grubszą stroną do góry (na wewnętrznej stronie można odczytać wytłoczenie -2°). Zewnętrzne
boki sześciu płytek nachylenia są wówczas ułożone równolegle (patrz szkic). Następnie należy nałożyć rurową
kształtkę koła napędowego i po wcześniejszym założeniu od wewnątrz podkładki zabezpieczającej, lekko
dokręcić nakrętki (ilustr. 42, A,C). Proszę sprawdzić odstęp koła napędowego od boczku. Można go regulować
poprzez obracanie kształtką rurową. Moment dokręcania nakrętek sześciokątnych wynosi 50 Nm.
• Proszę uwzględnić, że przy dużym negatywnym nachyleniu zwiększa się całkowita szerokość wózka a koła
napędowe podlegają większemu obciążeniu! Przy większym negatywnym pochyleniu zalecane jest pochylenie
siedziska równe 0°!
B
C
Ilustracja 42
A
Ilustracja 43
Ustawienie pochylenia głowicy koła skrętnego (ilustr. 43, ilustr. 44)
Po ustawieniu kół napędowych w najwygodniejszej dla Państwa pozycji, konieczne jest ponowne ustawienie
nachylenia głowic kół skrętnych. Adapter kół skrętnych powinien znajdować się możliwie prostopadle do
19
podłoża w celu zapewnienia optymalnego poruszania się wózka na drodze. Adapter koła skrętnego umożliwia
płynną regulację kąta nachylenia.
• Najpierw należy usunąć nasadki (ilustr. 43, poz. B) ochraniające adaptery kół skrętnych. Następnie poluzować
śruby z łbem walcowym (ilustr. 44, poz. C) po wewnętrznej stronie a następnie śrubę po stronie zewnętrznej
(ilustr. 43, poz. D). Poziomnicę znajdującą się w torbie oprzyrządowania położyć na adapter koła skrętnego
(ilustr. 44).
• Za pomocą dużego śrubokręta można teraz tak obrócić płytkę mimośrodową, aby adapter koła skrętnego
przesunął się w pozycję pionową. W tej pozycji należy najpierw dokręcić śrubę z łbem walcowym (ilustr. 43,
poz. D) a następnie śruby z łbem walcowym (ilustr. 43, ilustr. 44, poz. C).
• Po dokonaniu wszystkich ustawień sprawdzić, czy wszystkie śruby są bar­dzo mocno dokręcone. Moment
dokręcania dla wózka Avantgarde Teen 2, Modell T und VR wynosi 23 Nm.
Regulacja kąta nachylenia płyty podnóżka wózka Avantgarde Teen 2 T i VR (ilustr. 45)
Państwa wózek jest seryjnie wyposażony w płytę podnóżka z możliwością regulacji kąta nachylenia.
• Poluzować śrubę znajdującą się na tylnym zawieszeniu płyty podnóżka (patrz ilustr. 45). Ustawić pożądaną
pozycję i ponownie mocno dokręcić śrubę.
C
Ilustracja 44
Ilustracja 45
Regulacja wysokości płyty podnóżka w modelu Avantgarde Teen 2 T (ilustr. 46)
• Poprzez poluzowanie śruby pałąku płyty podnóżka lodnóżek można płynnie dopasować do długości podudzi i
grubości stosowanej poduszki.
• Wskazówka: Z reguły śruba nie powinna być całkowicie odkręcana, ale tylko luzowana. W Państwa
podnóżku znajdują się dwa gwintowane otwory. W zależności od pożądanego ustawienia może okazać się
konieczne całkowite wykręcenie śruby i przełożenie jej do drugiego otworu.
Regulacja wysokości płyty podnóżka w modelu Avantgarde Teen 2 i modelu VR (ilustr. 47)
Poprzez poluzowanie śruby (ilustr. 47, poz. A) podnóżek można dopasować do długości podudzi i grubości
stosowanej poduszki.
Podczas regulacji zwrócić uwagę, aby pałąk płyty podnóżka (ilustr. 47, poz. B) był wsunięty co najmniej 60 mm
w element odchylny (ilustr. 47, poz. C).
Po dokonaniu wszystkich ustawień dokręcić śrubę (ilustr. 47, poz. A) momentem równym 8 Nm.
C
A
B
20
Ilustracja 46
Ilustracja 47
Regulacja wysokości płyty podnóżka dla krótkch podudzi
• Poluzować śruby (poz. a) i ustawić podnóżek w pożądanej pozycji. Po ustawieniu wysokości i kąta pochylenia
podnóżka, dokręcić wszystkie śruby momentem równym 9 Nm.
• Po dokonaniu wszystich ustawień, mocno dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
a
a
Regulacja siły hamowania koła napędowego z hamulcem bębnowym
W celu osiągnięcia optymalnej siły hamującej ustawia się siłę hamowania za pomocą śruby nastawczej
(poz. 1). Siła hamowania zwiększana jest poprzez wykręcenie śruby nastawczej, a zmniejszana poprzez jej
wkręcenie.
• Wykręcić śrubę nastawczą, aż do momentu usłyszenia odgłosów tarcia o kręcące się koło. Następnie
proszę ponownie wkręcać śrubę, aż odgłosy te znikną. Koło kręci się wówczas bez oporu. Po zakończeniu
ustawiania unieruchamia się śrubę nastawczą przez dokręcenie nakrętki kontrującej (poz. 2).
• Zwrócić uwagę, aby na obu kołach była ustawiona taka sama siła hamowania.
• Zwrócić uwagę na to, aby hamulec bębnowy hamował tylko wówczas, gdy ręczna dźwignia hamulca znajduje
się w pozycji 2.
Dopasowanie naciągu siedziska (ilustr. 48)
Przy dłuższym używaniu naciąg siedziska może się rozciągnąć. Aby polepszyć rozłożenie nacisku na uda, naciąg
siedziska można odpowiednio dopasować.
• Najpierw poluzować pasy zamykane na rzep pod obiciem siedziska. Dopasować naciąg siedzis­ka i utrwalić
żądany naciąg pasami zamykanymi na rzep. Rozłożyć wózek. Proszę upewnić się, że krzyżak zatrzasnął się
na podporach.
Dopasowanie naciągu oparcia (ilustr. 49)
Należy usunąć obicie naciągu oparcia i poluzować pasy zamykane na rzep. Zwrócić uwagę na to, aby podczas
siedzenia na wózku, miednica użytkownika znajdowała się daleko z tyłu, tzn. pomiędzy rurami oparcia. Obicie
musi mieć wystarczający zwis szczególnie w obrębie miednicy. Następnie dopasować pasy, rozpoczynając od
dołu oparcia. Pokryć zdjętym uprzednio obiciem.
Indywidualne zapotrzebowanie użytkownika wózka jest podstawą do dopasowania naciągu oparcia. Proszę
nie dopasowywać naciągu zbyt mocno. Dobrze dopasowane oparcie ułatwia odprężone, stałe siedzenie
użytkownika na wózku i redukuje niebezpieczeństwo powstania ucisku.
Ilustracja 48
Ilustracja 49
21
Montaż wąsa przeciwwywrotnego
• Zamontować mocowanie za pomocą śrub z łbem soczewkowym (ilustr. I, poz. 1) i nakrętek (ilustr. I, poz. 2) na
wewnętrznej stronie tylnej części ramy.
• Sprężynę naciągową z zamkniętym oczkiem wsunąć w rurę mocującą (ilustr. II, poz. 3). Zahaczyć sznurek
o długości 25 cm o dolne oczko sprężyny naciągowej (ilustr. II, poz. 4) i naciągnąć sprężynę naciągową
ponownie na mocowanie. Włożyć śrubę (ilustr.III, poz. 5) do pożądanego otworu i górnego oczka sprężyny
naciągowej. Nakrętki nie należy zbyt mocno dokręcać (ilustr. III, poz. 6).
• Usunąć kapę pokrywającą (poz. 7) dolnego końca wąsa przeciwwywrotnego, przeciągnąć sznurek przez rurę
wąsa przeciwwywrotnego i wsunąć do końca wąs przeciwwywrotny na rurę mocującą. Koniec sznurka musi
wówczas zwisać z rury wąsa przeciwwywrotnego. Pociągnąć sznurek w dół w ten sposób, aby trzpień (ilustr.
IV, poz. 8) jednocześnie został włożony do otworu i dolnego oczka sprężyny naciągowej. Sznurek pozostaje w
w wąsie przeciwwywrotnym, następnie założyć kapę pokrywającą (ilustr. V, poz. 7).
5
3
2
1
6
8
4
1
2
Ilustracja I
Ilustracja II
Ilustracja III
Ilustracja IV
7
Ilustracja V
• Po tym mogą Państwo ustawić wąs przeciwwywrotny zgodnie z pozycją Państwa koła napędowego.
Przez zmianę pozycji połączenia śrubowego w rurze elementu ustalającego lub poprzez zmianę pozycji
rury elementu ustalającego w ramie, wąs przeciwwywrotny może zostać ustawiony w kierunku poziomym.
Wąs przeciwwywrotny może być ustawiony w pozycji pionowej poprzez zmianę pozycji sprężyny statywu.
Dodatkowo uchwyt koła może być obracany o 180°. Koło chroniące przed wywróceniem musi w całości
wystawać do tyłu poza koło napędowe a odstęp między kołem a podłożem powinien wynosić maks. 5 cm
(ilustr. 50). Prosimy z pomocą asekurującego pomocnika znaleźć pożądaną pozycję!
• Po dokonaniu ustawień, należy dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
Montaż pasa bezpieczeństwa (ilustr. 51)
Punkt montażu pasa bezpieczeństwa to górny otwór w tylnej części ramy (ilustr. 52).
22
max. 5 cm
Ilustracja 50
Ilustracja 51
Odchylanie i zdejmowanie płyty podnóżka w wózku Avantgarde Teen 2 VR
Złapać dźwignię odblokowującą i płytę podnóżka odchylić do wewnątrz lub na zewnątrz. W wersji VR ze
zgięciem w celu zdjęcia podnóżka, należy odblokować dźwignię następnie odchylić podnóżek na zewnątrz.
Dopiero teraz podnóżek można zdjąć. W przypadku wózka VR bez zgięcia podnóżek można zdjąć natychmiast
po odblokowaniu.
Powiększenie głębokości siedziska
W tym celu należy poluzować dolne śruby tylnej części ramy (główka śruby znajduje się pod ramą), zaś w przedniej części ramy poluzować śruby znajdujące się u góry (ilustr. 53, poz. 1,2). Śruba ramy przedniej (poz. 2) służy
jednocześnie do mocowania boczka.
Rama tylna przesunięta zostaje do tyłu, do osiągnięcia pożądanej długości, aż do ukazania się wolnego otworu
w ramie. Śruby tylne wkręcić do otworów w ramie zaś śruby przednie wkręcić łącznie z boczkiem i płytą do
ramy. W powstałe wolne miejsca pomiędzy częściami ramy należy zamocować wchodzące w skład dostawy
klipsy z tworzywa sztucznego. W przypadku wydłużenia o 2 cm - po dwa z każdej strony, zaś w przypadku
wydłużenia o 4 cm, po 4 klipsy z każdej strony.
Rura siedziska musi być wyposażona w elementy wydłużania siedziska. W razie konieczności, odkręcić rury
oparcia, pożądane wydłużenie założyć z każdej strony na rurę siedziska, ponownie założyć naciąg siedziska,
rury oparcia ponownie zamontować.
2
Ilustracja 52
1
Ilustracja 53
12 Korzystanie z produktu firmy Otto Bock jako siedziska do transportu w
pojazdach do przewozu osób niepełnosprawnych
Przestroga!
Omawiany tutaj produkt firmy Otto Bock wózek Avantgarde Teen 2 nie jest jeszcze
dopuszczony przez firmę Otto Bock do korzystania jako fotel w pojeździe do przewozu osób
niepełnosprawnych!
Pasażerowie powinni korzystać podczas jazdy wyłącznie z foteli zainstalowanych w pojazdach oraz z przynależnych im systemów oparcia! Nieprzestrzeganie istniejącego ryzyka przez
użytkownika i pasażerów, może prowadzić do wypadku.
Informacji na temat aktualnego stanu naszych przedsięwzięć uzyskacie Państwo w autoryzowanej
placówce sprzedaży lub na stronie internetowej firmy Otto Bock www.ottobock.de.
23
13 Serwisowanie, czyszczenie, pielęgnacja
Wózek typu Avantgarde posiada oznaczenie CE. Poducent potwierdza niniejszym, iż omawiany tutaj produkt
medyczny spełnia wymagania Dyrektywy EU 93/42/EWG.
Generalnie, przed każdym użyciem należy sprawdzić sprawność wózka. Poniżej przedstawiona jest lista
czynności wraz z częstotliwością ich przeprowadzania przez użytkownika.
Czynność
dziennie
tygodniowo miesięcznie raz w roku
Kontrola działania hamulca
X
Kontrola połączeń śrubowych
X
Poluzowanie się naciągu siedziska i oparcia
X
Ustawienie łożyska głowicy kierującej
X
Kontrola wzrokowa elem. zużywających się (np. opony, łożyska)
X
Zabrudzenia łożysk
X
Ciśnienie powietrza (patrz dane na płaszczu opony)
X
Kontrola naciągu szprych koła napędowego
X
Po stwierdzeniu usterek, należy skontaktować się z autoryzowaną placówką sprzedaży w celu ich usunięcia.
Zalecamy przeprowadzanie regularnego serwisu w swojej autoryzowanej placówce sprzedaży w okresie co trzy
miesiące.
Jeśli wózek jest zabrudzony, należy go wyczyścić, używając w tym celu delikatnego środka czyszczącego.
W łatwy sposób użytkownik może sam wykonać konserwację niektórych części wózka, zapewniając w ten
sposób jego ciągłe użytkowanie:
• Często między widełkami kół skrętnych i kołami zbierają się włosy, które z biegiem czasu utrudniają pracę kół.
Wyjąć koło skrętne i dokładnie wyczyścić widełki i koło łagodnym środkiem czyszczącym.
• Koła tylne i koła skrętne mogą być wykonane w podobnym systemem, jak osie motocyklowe. Aby system nie
utracił sprawności, na osi lub w tulei mocującej osi nie może gromadzić się w brud. Od czasu do czasu należy
nasmarować całą oś niezawierającym żywic olejem maszynowym.
• Jeżeli wózek zostanie zmoczony, wskazane jest wytarcie go do sucha.
• Należy chronić wózek przed wodą morską, a także w miarę możliwości przed przedostaniem się piasku i
podobnych cząstek do łożysk kół.
• Szczególnie w początkowej fazie użytkowania i po wszystkich ustawieniach należy sprawdzać trwałość
połączeń skręcanych. W przypadku, gdy jakieś połączenie skręcane ustawicznie rozkręca się, należy zwrócić
się do swojego dystrybutora.
14 Wymiana opon
W przypadku awarii kół można ją usunąć, posiadając odpowiednie narzędzia. Na wypadek awarii ogumienia
wskazane jest przewożenie zestawu naprawczego i pompki ręcznej. Alternatywą jest pianka w sprayu,
twardniejąca wewnątrz opony (do nabycia w sklepach rowerowych).
• Zdemontować uszkodzoną oponę z koła, posługując się odpowiednimi narzędziami.
• Uważać na to, aby nie uszkodzić dętki ani obręczy.
• Naprawić dętkę przy użyciu zestawu naprawczego, stosując się do wskazówek na opakowaniu lub wymienić dętkę.
• Przed ponownym montażem ogumienia sprawdzić obrzeże obręczy i wnętrze opony pod kątem ciał obcych, które mogły spowodować awarię koła.
• Używać tylko nieuszkodzonych ochraniaczy dętki. Są one ochroną dla dętki przed uszkodzeniem przez końcówki szprych.
Montaż (ilustr. 54)
• Nałożyć ochraniacz dętki na zaworek, a zaworek włożyć w obręcz. Nakręcić nakrętkę zaworka. Teraz naciągnąć ochraniacz dętki.
• Uważać na to, aby były zakryte wszystkie końcówki szprych.
24
Opony (ilustr. 55)
•Wciskanie dolnej strony na obrzeże obręczy zacząć od miejsca za zaworkiem. Następnie lekko napompować dętkę, aby przyjęła swój kształt i włożyć ją w oponę.
•Sprawdzić, czy dętka dobrze przylega na całym obwodzie. Jeżeli tak nie jest, spuścić trochę powietrza. Taraz
obiema rękami zamontować górną stronę opony na zaworku, zaczynając od strony przeciwległej do zaworka
•Sprawdzić po obu stronach, czy dętka nie została zakleszczona między stopką opony i obręczą. Cofnąć nieco zaworek i ponownie wyciągnąć go, aby jego szyjka dobrze przylegała do opony.
•Teraz napomopować tyle powietrza, aby opona dawała się nacisnąć kciukiem. Jeżeli linia kontrolna po obu stronach opony jest na całym obwodzie w takiej samej odległożci od obrzeża obręczy, opona jest założona centrycznie. W przeciwnym razie ponownie spuścić powietrze i na nowo ustawić oponę. Teraz napompować do maksymalnego ciśnienia (patrz nadruk na oponie) i zakręcić kołpak.
Ilustracja 54
Ilustracja 55
25
15 Dane techniczne
Tabela wysokości siedziska wózka Avantgarde Teen 2
Przednia wysokość siedziska wózka Avantgarde Teen 2 (w cm)
Pozycja
Widelec koła Pozycja 4
skrętnego
Pozycja 3
Pozycja 1
krótki
Pozycja 2
Widelec koła Pozycja 4
skrętnego
Pozycja 3
Pozycja 1
długi
Pozycja 2
Średnica koła skrętnego
3“
4“
5“ 140 mm6“
*)
43
*)
*)
*)
42
43
*)
*)
46
47
*)
*)
44
45
45
46
46
*)
46
47
47
48
48
49
*)
*)
46
46
47
47
48
49
50
*)
47
47
49
50
51
Wszystkie dane bez poduszki przy pochyleniu siedziska równym 0°
*) nie ma możliwości innych zestawień
Przy zastosowaniu adaptera dla podwyższonej przedniej wysokości siedziska wszystkie
wartości +3,5 cm
Przy zastosowaniu adaptera dla obniżonej przedniej wyoskości siedziska wszystkie
wartości –3,5 cm
Przednia wysokość siedziska (PWS) jest uzależniona od wybranej wielkości kół, widelca
koła skrętnego i pozycji montażowej. Zwrócić uwagę na tabelę wysokości siedziska!
Tylna wysokość siedziska wózka Avantgarde Teen 2 (w cm)
Wolna pozycja zatrzasku
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
Średnica koła skrętnego
20"
22"
24"
36
38
41
35
37
38
39
40
41
42
44
45
46
37
39
40
41
42
43
44
46
47
48
40
42
43
43,5
44
45
46
49
50
51
Wszystkie dane mierzone bez poduszki przy pochyleniu równym 0°.
Pozycje zatrzasku odliczane na tylnym trzonie elementu ustalającego koła napędowego
(patrz szkic).
Tylna wysokość siedziska (TWS) jest uzależniona od wybranej wielkości kół i pozycji
montażowej w elemencie ustalającym koła napędowego. Zwrócić uwagę na tabelę
wysokości siedziska!
Ważna wskazówka:
Pomiędzy przednią i tylną pozycją osi istnieje możliwość jej ustawienia poziomo w 4 pozycjach (od A do C). Pozycja A umożliwia bierne ułożenie punktu ciężkości. W pozycji C osiągnięty jest najbardziej aktywny punkt ciężkości. W przypadku krótkich
ram (gł. siedziska 24-28) zalecana jest pozycja A. Pochylenie siedziska: 10 cm maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy PWS i TWS
(odpowiada ok. 15° pochylenia siedziska).
26
Długość podudzi (w cm)
X
Mierzona od przedniej krawędzi naciągu siedziska do tylnej krawędzi podnóżka
(długość podudzi odliczając grubość stosowanej poduszki)
Teen 2 T
Podnóżek dla krótkich
podudzi
Pałąk podnóżka
krótki
Pałąk podnóżka
długi
16
Min.
32
Maks.
Min.
Maks.
25
35
31
41
Min.
Teen 2 VR
Maks.
31
45
Wymiar po złożeniu łącznie z kołami napędowymi od 26 cm
Zalecane wymiary koła napędowego w zależności od głębokości siedziska wózka Teen 2 T
20"
gł.siedz. 24
gł.siedz. 26
gł.siedz. 28
gł.siedz. 30
gł.siedz. 32
gł.siedz. 34
gł.siedz. 36
gł.siedz. 38
gł.siedz. 40
22"
24"
Zalecane wymiary koła napędowego w zależności od głębokości siedziska wózka Teen 2 VR
gł.siedz. 30
20"
gł.siedz. 32
gł.siedz. 34
gł.siedz. 36
gł.siedz. 38
gł.siedz. 40
22"
zalecane wymiary koła napędowego
nie ma możliwości innych zestawień
Długość całkowita (w cm) wózka Avantgarde Teen 2
Model T
20“
gł.
siedz.
24
26
28
30
32
34
36
38
40
tylna
przednia
pozycja
pozycja
osi poz. C osi poz. A
68
72
72
76
70
72
74
76
76
78
80
74
76
78
80
80
82
84
Wielkość koła napędowego
22“
tylna
przednia
pozycja
pozycja
osi poz. C osi poz. A
70
74
74
78
72
74
76
78
78
80
82
76
78
80
82
82
84
86
24“
tylna
przednia
pozycja
pozycja
osi poz. C osi poz. A
72,5
76,5
76,5
80,5
74,5
76,5
78,5
80,5
80,5
82,5
84,5
20“
Model VR
tylna
przednia
pozycja
pozycja
osi poz. C osi poz. A
22“
tylna
przednia
pozycja
pozycja
osi poz. C osi poz. A
78,5
80,5
76
84,5
80
82,5
78
84,5
77,5
88,5
81,5
86,5
79,5
82
79,5
84
86
83,5
88
84
81,5
86
27
Pomiędzy przednią i tylną pozycją osi, istnieje możliwość prostopadłego ułożenia osi skokowo o 1,5 cm (patrz
tylna część ramy poz. A, B, C, D).
Szerokość całkowita (w cm) wózka Avantgarde Teen 2
Szer. siedz.
Boczek stand. & ochrona na odzież
Boczek
24
41
43
22
26
28
30
32
34
36
39
43
45
Koło napędowe z hamulcem bębnowym
41
42
45
46
44
47
47
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
55
56
Powiększenie szerokości całkowitej wskutek nachylenia kół napędowych (w mm).
Pochylenie koła
0°
2°
4°
Wielkość koła napędowego
20"
0 mm
2 mm
6 mm
22"
0 mm
4 mm
8 mm
24"
0 mm
4 mm
8,5 mm
Wskazówka: Podane wartości są teoretycznie obliczonymi wymia­rami. Nie we wszystkich wersjach wózków inwalidzkich można ustawić każdą wartość, poza tym kombinacje ustawień są ograniczone geometrią ramy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.
28
Návod k obsluze Avantgarde Teen 2
Obsah Strana
1 Předmluva.......................................................................................................................................................................30
2 Účel použití.....................................................................................................................................................................30
3 Oblast použití..................................................................................................................................................................30
4 CE shoda.........................................................................................................................................................................30
5 Odpovědnost za výrobek................................................................................................................................................30
6 Bezpečnostní upozornění...............................................................................................................................................31
7 Servis a opravy................................................................................................................................................................33
9 Složení pro přepravu.......................................................................................................................................................33
8 Stav při dodání a příprava k použití................................................................................................................................33
10 Standardní/volitelné příslušenství................................................................................................................................35
Avantgarde Teen 2 T, úhel přední části rámu 70° ................................................................................................................35
Avantgarde Teen 2 T, Vorderrahmenwinkel 70° ...................................................................................................................35
Avantgarde Teen 2 VR s odnímatelnými podnožkami .........................................................................................................35
Avantgarde Teen 2 VR s odnímatelnými podnožkami ..........................................................................................................35
Přepravní kolečka . ............................................................................................................................................................36
Stabilizační kolečko ............................................................................................................................................................36
Naklápěcí pomůcka . ..........................................................................................................................................................36
Držák hole s poutkem na suchý zip......................................................................................................................................36
Podnožka plná úzká............................................................................................................................................................36
Podnožka dělená, úhlově stavitelná.....................................................................................................................................36
Podnožka pro krátkou délku bérce.......................................................................................................................................37
Aretace plné podnožky........................................................................................................................................................37
Boční aretace podnožky......................................................................................................................................................38
Zádová opěrka výškově stavitelná/nastavitelná....................................................................................................................38
Zádová opěrka Ergo ..........................................................................................................................................................38
Teleskopická madla ............................................................................................................................................................38
Posuvná madla, výškově stavitelná / odnímatelná ...............................................................................................................38
Navitelné bočnice................................................................................................................................................................38
Bočnice s ochranou oděvu (s blatníčky) . ............................................................................................................................39
Bočnice s výškově stavitelnou opěrkou ruky.........................................................................................................................39
Opěrka ruky, polstrovaná, výškově stavitelná ......................................................................................................................40
Adaptér předních koleček pro velké výšky sedu vpředu........................................................................................................40
Adaptér předních koleček pro malé výšky sedu vpředu .......................................................................................................40
Vidlice předního kolečka s rychloupínací osou . ...................................................................................................................40
Přední kolečka v různém provedení . ...................................................................................................................................40
Bubnová brzda....................................................................................................................................................................40
Zadní kolo s nábojovou brzdou............................................................................................................................................41
Prodloužení rozvoru kol .......................................................................................................................................................41
Kryty kol .............................................................................................................................................................................41
lumiče pérování ..................................................................................................................................................................41
Terapeutický stolek..............................................................................................................................................................41
Prodloužení brzdových pák, nástrčné . ................................................................................................................................42
Bezpečnostní pás ...............................................................................................................................................................42
Sada nářadí........................................................................................................................................................................42
11 Možnosti nastavení/ pokyny pro montáž......................................................................................................................42
12 Použití vašeho výrobku Otto Bock jako sedačky při přepravě v automobilu schváleném pro přepravu tělesně postižených.................................................................................................................................49
13 Údržba, čištění, péče....................................................................................................................................................50
14 Výměna píchlé duše......................................................................................................................................................50
15 Technické údaje............................................................................................................................................................52
29
1 Předmluva
Zakoupením aktivního vozíku Avantgarde Teen 2 jste se rozhodli pro kvalitní výrobek, který vám umožní mnohostranné využití při každodenním používání.
Předtím, než začnete vozík používat, tak si bezpodmínečně přečtěte kapitolu: „Stav při dodání a příprava k použití“
a „Bezpečnostní upozornění“.
V kapitole „Standardní/volitelné příslušenství“ jsou představeny nástavbové díly vozíku Avantgarde Teen 2, které
umožňují rozšíření jeho oblasti použití a zlepšení jízdního komfortu.
Kapitola „Seřízení/pokyny pro montáž vozíku“ uvádí přehled možností individuálního nastavení vozíku dle vašich
požadavků.
Vyhrazujeme si právo na provedení technických změn provedení výrobku popsaného v tomto návodu k obsluze.
2 Účel použití
Aktivní vozík Avantgarde Teen 2 slouží výhradně pro tělesně postižené osoby částečně nebo zcela neschopné
chůze k individuálnímu používání a pohonu vlastní silou nebo za pomoci asistenta.
Záruku na výrobek lze poskytnout, jen když se výrobek používá za stanovených podmínek a k určenému účelu.
3 Oblast použití
Velké množství typů, variant vybavení a také modulární konstrukce umožňují použití v případě úplné/částečné
neschopnosti chůze v důsledku
• ochrnutí (paraplegie/tetraplegie)
• ztráty končetiny (amputace nohy)
• defektu/deformace končetiny
• kontraktur/poškození kloubů
• onemocnění jako je srdeční nedostatečnost a onemocnění krevního oběhového systému, poruchy rovnováhy nebo kachexie a také geriatrikům majícím ve svalstvu horních končetin zbytkovou sílu, kterou mohou využívat
Avantgarde byl koncipován zejména pro pacienty, kteří jsou schopní se zpravidla pohybovat ve vozíku
samostatně a také osoby, které jsou odkázány na stálé používání tohoto vozíku.
Při individuálním vybavení je nutné kromě toho mít na zřeteli takové faktory jako jsou
• výška a váha uživatele (max. užitečná hmotnost vozíku 90 kg)
• fyzický a psychický stav uživatele
• věk a pohlaví
• bytové poměry a okolní prostředí.
4 CE shoda
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice č. 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky. Na základě klasifikačních
kritérií pro zdravotnické prostředky dle Přílohy IX této směrnice byl tento výrobek zařazen do Třídy I. Proto bylo
vydáno prohlášení o shodě společností Otto Bock ve výhradní odpovědnosti dle Přílohy VII této směrnice.
5 Odpovědnost za výrobek
Výrobce odpovídá za tento výrobek, jen když se bude používat za předepsaných podmínek a k určenému účelu.
Výrobce doporučuje, aby se s výrobkem manipulovalo odborně a aby bylo o něj pečováno podle návodu.
Za škody způsobené kombinací a používáním dílů, které nebyly schválené výrobcem, výrobce neručí. Opravy se
musí nechat provést výhradně autorizovaným odborným prodejcem nebo výrobcem.
30
6 Bezpečnostní upozornění
Abyste předešli pádům a vzniku nebezpečných situací, tak si nejprve nacvičte manipulaci s vaším
novým vozíkem na rovném přehledném terénu. Dle možností při tom využijte zkušeností jiných
aktivních vozíčkářů.
K nástupu do vozíku nebo výstupu z něj nepoužívejte stupačku. Stupačku je nutné nejprve sklopit
nahoru a natočit ven do strany.
Seznamte se s vlivem posouvání těžiště na chování vozíku např. vyzkoušením vozíku na svazích,
stoupání, bočních šikmých plochách nebo při překonávání překážek. Přitom je však zapotřebí, aby
vás zajišťovala nějaká pomocná osoba. Stabilizační kolečko se bezpodmínečně doporučuje používat
zejména u nezkušených vozíčkářů a dětí a také v případě extrémních nastavení zadních kol.
Stabilizační kolečko je zařízení, které má za účel zamezit nečekanému převržení dozadu. Stabilizační
kolečko nesmí v žádném případě přebírat funkci přepravních koleček např. za účelem přepravy
nějaké osoby sedící ve vozíku při sejmutých zadních kolech.
Při extrémním nastavení (např. zadní kola namontovaná v nejzazší poloze vpředu) a při nesprávném
držení těla může dojít k překlopení vozíku již na rovné ploše.
Při jízdě do svahu nakloňte trup hodně dopředu.
Při vyklánění se pro předměty (před vozíkem, po straně nebo za vozíkem) dávejte pozor, abyste se
nevykláněli z vozíku příliš daleko, poněvadž v důsledku přesunutí těžiště hrozí nebezpečí převržení
vozíku.
Např. nenajíždějte na překážky (schody, obrubník) nebržděným způsobem a „neseskakujte” s
vozíkem z vyvýšených míst.
Schody se smí překonávat pouze za pomoci doprovázejících osob. Pokud máte k dispozici
zařízení jako např. nájezdové rampy nebo výtahy, tak je nutné je používat. Pokud tato zařízení
nejsou k dispozici, tak je nutné takovouto překážku překonat přenesením vozíku za pomoci dvou
asistentů. Pokud je možné překonat překážku pouze za pomoci jedné osoby, tak se musí případně
namontované stabilizační kolečko nastavit předem tak, aby nemohlo při překonávání překážek
dosednout na schody, poněvadž by pak mohlo dojít k těžkému pádu. Potom se musí stabilizační
kolečko opět správně nastavit.
Dbejte na to, aby doprovodné osoby drželi vozík vždy pouze za pevně namontované části (ne např.
za podnožku nebo za otočné bočnice).
Pokud je vozík vybavený výškově stavitelnými madly, tak dbejte na to, aby byla upínací páčka madel
pevně utažená.
Pokud stojí vozík na nerovném terénu nebo při přesedání (např. do auta), zajistěte vozík zapnutím
brzdy.
31
Tlak vzduchu v pneumatikách má vliv jak na účinnost pákové brzdy tak i na všeobecné jízdní
vlastnosti.
Když jsou zadní kola správně nahuštěná a je stejný tlak v obou kolech, tak lze vozíkem podstatně
snáze a lépe manévrovat.
Před započetím jízdy zkontrolujte, zda jsou pneumatiky správně nahuštěné. Správný tlak huštění je
uvedený na krytu kola, avšak u zadních kol by měl být nejméně 3,5 bar (350 kPa). Pákové brzdy
účinně fungují pouze při dostatečně nahuštěných pneumatikách a při správném seřízení (vzdálenost
max. 5 mm. Technické změny vyhrazeny!).
Dbejte na dostatečnou hloubku profilu pneumatik!
Při jízdě na veřejných komunikacích dbejte na dodržování dopravních předpisů.
Abyste byli za zhoršené viditelnosti »lépe vidět«, noste pokud možno světlé oblečení nebo oblečení s
odrazkami a dbejte na to, aby byly boční nebo zpětné odrazky namontované na vozíku dobře vidět.
Doporučujeme vám také, abyste si nechali na vozík namontovat aktivní osvětlení.
Vozíčkáři amputovaní ve stehně musí mít bezpodmínečně nastavený prodloužený rozvor kol.
Při používání zvedacích plošin dbejte na to, aby bylo případně namontované stabilizační kolečko
umístěné mimo nebezpečnou oblast.
Pokud by byl potah sedu a zádové opěrky poškozený, tak jej okamžitě vyměňte.
Dávejte pozor při manipulaci s ohněm, zejména pak s hořícími cigaretami. Mohlo by dojít ke vznícení
potahu sedu nebo zádové opěrky.
Při pohánění vozíku nesahejte mezi zadní kolo a pákovou brzdu, abyste si nezranili ruku.
Obzvlášť při použití duralových úchopových obručí může při rychlé jízdě nebo při delší jízdě ze svahu
při brždění rukou docházet rychle k přehřátí prstů. Při jízdě v exteriérech používejte kožené rukavice,
které zvětšují plochu úchopu a tření a chrání prsty před nečistotami a popálením.
Maximální užitečná hmotnost aktivního vozíku Avantgarde Teen 2 je 90 kg.
V závislosti na průměru a nastavení předních koleček jakož i nastavení těžiště vozíku může dojít k
třepetání koleček. To může vést až k zablokování předních koleček a převržení vozíku.
Proto dbejte na správné nastavení předních koleček (viz kap. „Seřízení“).
Při jízdě ze svahu nesjíždějte bez použití brzd, ale vždy se sníženou rychlostí.
32
Pozor!
Výrobek Otto Bock Avantgarde Teen 2 ještě nebyl firmou Otto Bock schválený k použití jako
sedačka do automobilu určeného pro přepravu pro tělesně postižené!
Až do jeho schválení musí cestující používat výhradně sedačky nainstalované ve vozidle a jejich
bezpečnostní systémy! Při nerespektování tohoto pokynu hrozí nebezpečí, že v případě nehody
může dojít poranění jak uživatele tak i ostatních spolucestujících. Informace o aktuálním stavu ohledně homologace sedačky můžete získat od vašeho prodejce nebo na
internetových stránkách firmy Otto Bock
www.ottobock.de.
7 Servis a opravy
Servis a opravy aktivního vozíku Avantgarde Teen 2 smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce. V
případě problémů se obraťte na vašeho prodejce, který vozík seřizoval. Při opravách bude dodávka originálních
náhradních dílů Otto Bock zajištěna pouze u něj.
Váš autorizovaný odborný prodejce:
8 Stav při dodání a příprava k použití
Váš vozík je zpravidla dodáván v kompletně smontovaném a složeném stavu.
Pro jeho přípravu k používání stačí provést tři jednoduché úkony:
• Při skládání a rozkládání vozíku uchopte vozík pouze na vyobrazených místech (nebezpečí poranění).
• Rozepněte fixační pás pro skládání. Jestliže stojíte po straně vozíku, tak jej nakloňte trochu k sobě a zatlačte na okraj polstrování sedu, který je blíže k vám. Vozík se rozloží na šířku sedu (obr. 1).
• Nyní musíte již jen sklopit stupačku (obr. 2).
Obr. 1
Obr. 2
U plné podnožky dbejte na to, aby došlo k aretaci desky podnožky (obr. 2, poz. A) v upínacím mechanizmu.
9 Složení pro přepravu
•Sklopte stupačku nahoru. Uchopte přední a zadní polstrování sedu uprostřed a vytáhněte jej nahoru tak, aby
se vozík složil (obr. 3).
• Zapněte fixační pásek, aby vozík zůstal složený i při zvedání (obr. 4). Podle vybrané varianty vozíku existují další
možnosti pro skladnější složení vozíku např. pro přepravu v automobilu. U typu »Avantgarde Teen 2 T« s plnou
podnožkou můžete levou část podnožky s opěrkou nohy otočit ven. Vozík lze tak složit
na ještě užší rozměr (obr.
A
5). Velké usnadnění při přepravě představují odnímatelná „zadní kola s rychloupínací osou“, jimiž je vozík sériově
vybavený (obr. 6).
33
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
• U typu Avantgarde »Avantgarde Teen 2 VR« lze podnožky otočit ven a sejmout, čímž lze dále snížit celkovou
délku složeného vozíku (obr. 7).
Obr. 7
• Za tím účelem uchopte kolo za loukotě v blízkosti náboje zadního kola a palcem stiskněte knoflík rychloupínací
osy. Potom můžete zadní kolo snadno sejmout směrem ven. Při montáži kola se postupuje analogickým
způsobem.
• Při montáži dbejte na to, aby došlo k bezpečné aretaci rychloupínací osy v upínacím pouzdru osy!
Při nestisknutém tlačítku nesmí být možné zadní kolo sejmout!
34
10 Standardní/volitelné příslušenství
Vozík je navržen jako stavebnicový systém. To znamená, že lze pro individuální seřízení vozíku namontovat určité
příslušenství.
Pro usnadnění používání vašeho vozíku bychom vám chtěli představit vyráběné varianty a příslušenství vozíku.
Avantgarde Teen 2 T, úhel přední části rámu 70° (obr. 8)
3 cm zalomení
Avantgarde Teen 2 T, Vorderrahmenwinkel 70° (bez vyobr.)
bez zalomení
Obr. 8
Avantgarde Teen 2 VR s odnímatelnými podnožkami (obr. 9)
3 cm zalomení
Avantgarde Teen 2 VR s odnímatelnými podnožkami (bez vyobr.)
bez zalomení
Obr. 9
35
Přepravní kolečka (obr. 10)
Při sejmutých zadních kolech lze vozík používat jako posuvnou židli a je možné s ním projíždět úzkými průchody
(např. úzké dveře, v koupelně, chodbička v letadle).
Mějte na zřeteli, že jsou při sejmutých zadních kolech pákové brzdy nefunkční!
Stabilizační kolečko (obr. 11)
zamezuje překlopení vozíku dozadu. Toto příslušenství je doporučeno zejména pro nezkušené vozíčkáře a také v
případě mezních nastavení zadních kol. Mírným zatlačením shora dojde k odblokování stabilizačního kolečka a
lze jej natočit dovnitř (kap. „Pokyny pro montáž“).
Obr. 10 Obr. 11
Naklápěcí pomůcka (obr. 12)
usnadňuje asistentovi naklopení vozíku např. při přejíždění nějakého schodu.
Držák hole s poutkem na suchý zip (obr. 13)
Obr. 12 Obr. 13
Podnožka plná úzká (obr. 14)
zajišťuje mimořádnou kompaktnost vozíku (obr. včetně polstrování rámu).
Podnožka dělená, úhlově stavitelná (obr. 15)
16 cm hluboká
36
Obr. 14 Obr. 15
Podnožka pro krátkou délku bérce (obr. 16)
pro bérce o délce 16 až 31 cm
Aretace plné podnožky (obr. 17)
Zabraňuje nechtěnému uvolnění podnožky, zejména u spastiků. Nelze kombinovat s podnožkou pro krátké bérce.
Obr. 16 Obr. 17
37
Boční aretace podnožky (obr. 18)
pouze pro hloubku podnožky 16 cm
Zádová opěrka výškově stavitelná/nastavitelná (obr. 19)
výškově stavitelná v krocích po 2,5 cm, rozsah nastavení 17,5-40 cm.
Obr. 18 Obr. 19
Zádová opěrka Ergo (obr. 20)
Plynule výškově stavitelná, rozsah nastavení 30-40 cm, úhlově stavitelná -9° až +9° v krocích po 6°, umožňuje
navíc dosažení mimořádně malých rozměrů složení a rozměrů pro přepravu.
Teleskopická madla (obr. 21)
plynule nastavitelná až na max. 10 cm.
Tato madla usnadňují asistentovi posouvání vozíku nastavením madel do vyhovující výšky.
Obr. 20 Obr. 21
Posuvná madla, výškově stavitelná / odnímatelná (obr. 22)
usnadňují asistentovi posouvání vozíku nastavením madel do vyhovující výšky a umožňují bezpečné překonávání
překážek.
Nastavitelné bočnice (obr. 23)
hliníkové
38
Obr. 22 Obr. 23
Bočnice s ochranou oděvu (s blatníčky) (obr. 24)
plastové
Mnoho vozíčkářů se již setkalo s problémem, kdy došlo k zašpinění košile nebo kabátu otřením se o zadní kola.
Ochrana oděvu tomu zabrání. Ochranu oděvu lze nastavit horizontálně a vertikálně a přizpůsobit ji tak poloze
zadního kola.
Bočnice s výškově stavitelnou opěrkou ruky (obr. 25)
hliníková
Obr. 24 Obr. 25
39
Opěrka ruky, polstrovaná, výškově stavitelná (obr. 26)
Adaptér předních koleček pro velké výšky sedu vpředu (obr. 27)
zvyšuje výšku sedu vpředu o 3,5 cm. Zvětší se rozsah nastavení délky bérce. Polohováním předních koleček dále
ven se také získá větší prostor pro pohyb chodidel.
Obr. 26 Obr. 27
Adaptér předních koleček pro malé výšky sedu vpředu (obr. 28)
zmenšuje výšku sedu vpředu o 3,5 cm. Polohováním předních koleček dále ven se také získá větší prostor pro
pohyb chodidel.
Vidlice předního kolečka s rychloupínací osou (obr. 29)
pro rychlou výměnu předních koleček pro různé způsoby použití (uvnitř/venku).
Obr. 28 Obr. 29
Přední kolečka v různém provedení (obr. 30, Obr. 31)
např. řada Design, svíticí kolečka
Bubnová brzda (bez vyobr.)
umožňuje asistentovi pohodlné a bezpečné brždění. Zadní kola zůstávají odnímatelná pomocí rychloupínacího
systému.
40
Zadní kolo s nábojovou brzdou (obr. 32)
Nábojová brzda slouží jako parkovací brzda, která zajišťuje stojící vozík proti nechtěnému odjetí.
Obr. 30 Obr. 31
Obr. 32
Prodloužení rozvoru kol (obr. 33)
zvětší rozvor kol a tím zajistí mimořádnou stabilitu vozíku proti převržení.
V případě amputovaných ve stehně je použití prodlouženého rozvoru kol bezpodmínečně zapotřebí!
Kryty kol (obr. 34)
zabraňují tomu, aby se prsty dostaly do běžícího kola. Zároveň zlepšují vzhled vozíku.
Obr. 33 Obr. 34
lumiče pérování (obr. 35)
Systém tlumičů pérování tlumí absorbuje špičkové síly, které vznikají např. při přejíždění hrany obrubníku, malého
schodu nebo na nerovném terénu.
Terapeutický stolek (obr. 36)
slouží jako odkládací plocha při jídle, práci a hrách. Díky transparentnosti je možná kontrola nohou a korekce
postury při sezení. Speciální mechanizmus upínání umožňuje montáž na všechny opěrky rukou.
41
Obr. 35 Obr. 36
Prodloužení brzdových pák, nástrčné (obr. 37)
usnadňuje ovládání pákové brzdy.
Bezpečnostní pás (obr. 38)
Zabraňuje vypadnutí vozíčkáře z vozíku.
Sada nářadí (obr. 39)
Obr. 37 Obr. 38
Obr. 39
11 Možnosti nastavení/ pokyny pro montáž
Každý vozíčkář má vlastní představy o tom, jaká varianta vozíku a s jakým příslušenstvím je pro něj ta nejlepší,
ale také o tom, jak nejpohodlněji ve vozíku sedět a ovládat jej.
Vozík Avantgarde Teen 2 vám proto nabízí mnoho možností, jak nastavit vozík podle vašich potřeb. Společně s
Vaším odborným prodejcem nebo terapeutem si domluvte, jak by měl být vozík správně seřízený.
42
K opravě a údržbě vozíku je zapotřebí následující nářadí:
Klíč imbus vel. 4mm, 5mm, 6mm
Otevřený klíč vel. 10mm, 12mm, 19mm, 24mm
Šroubovák
Momentový klíč
Montážní páka na pláště
Při provádění jakéhokoli nastavování si dávejte pozor na prsty (nebezpečí poranění).
Při nastavovacích pracech je bezpodmínečně nutné dodržovat uvedené utahovací momenty! Pokud nevlastníte
vhodné nářadí (např. momentový klíč), tak se obraťte na příslušnou odbornou prodejnu.
Seřízení pákové brzdy
Pokud budete chtít změnit polohu zadních kol, tak se zpravidla doporučuje již předem povolit upevňovací šrouby
pákových brzd na upínací objímce povolili a posunuli pákovou brzdu dopředu. Po nastavení zadních kol do
správné polohy namontujte pákovou brzdu tak, aby byla při nezapnuté brzdě světlá vzdálenost mezi pneumatikou
a přítlačným čepem brzdy max. 5 mm (technické změny vyhrazeny, obr. 40). Provádějte pravidelnou kontrolu
správného tlaku vzduchu v zadních kolech a účinnosti brzd. Správný tlak vzduchu je uvedený na vnějším straně
pláště, avšak u zadních kol by měl být nejméně 3,5 bar (350 kPa). Používejte pouze originální zadní kola, jejichž
radiální házení je max. ± 1 mm tak, aby bylo možné zajistit dostatečný brzdný účinek.
Při veškerém nastavování dbejte na to, aby byly šrouby a matice po nastavení opět pevně utažené!
A
C
5 mm
Obr. 40 B
Obr. 41
Posunutí adaptéru zadního kola v rámu (obr. 41)
Čím dále dozadu zadní kolo upevníte, tím větší bude vzdálenost mezi předními a zadními koly (rozvor kol) a tím i
stabilita podvozku sedacího systému (viz též kap. „Prodloužení rozvoru kol“).
Posunutím zadních kol dopředu (pouze pro zkušené vozíčkáře!) dojde k odlehčení předních koleček, čímž
se zvýší manévrovací schopnost vozíku. Vozík lze pak snáze naklápět na dvou kolech a snáze překonávat
vyvýšeniny.
• Mějte na zřeteli, že když jsou zadní kola nastavena do přední polohy a trup se dostane do nepříznivé polohy,
tak může dojít k převrácení vozíku dozadu již na rovné ploše!
• V případě nezkušených vozíčkářů a dětí a také v případě nastavení vozíku do extrémních poloh se
bezpodmínečně doporučuje použití stabilizačního kolečka!
• Pokud vozík používá amputovaný ve stehně, tak je bezpodmínečně nutné nastavit zadní kola do zadní polohy!
• Povolte šrouby imbus (obr. 41, poz. A, B) v upínání zadních kol tak, aby bylo možné adaptérem zadních kol
posouvat. Vyhledejte novou polohu v rámu tak, že aby nosy aretačních objímek (obr. 41, poz. C) zapadly do
díry v rámu. Potom opět oba šrouby utáhněte (obr. 41, poz. A, B).
Dbejte na to, aby levý i pravý adaptér zadních kol zaujali v rámu stejnou horizontální polohu.
• Mějte na zřeteli následující:Změnou polohy zadních kol se může změnit také úhel osy předních kol vůči zemi.
Tento úhel by však měl být vždy cca. 90°. Také páková brzda se musí znovu seřídit.
Při veškerém nastavování dbejte na to, aby byly šrouby a matice po nastavení opět pevně utažené! Změna nastavení zadních kol v adaptéru (obr. 42)
Každá změna polohy rychloupínacího pouzdra v adaptéru zadních kol má vliv na výšku sedu vzadu a těžiště!
Poměr výšky sedu vpředu a vzadu představuje individuální sklon sedu.
Čím výše je upevněné zadní kolo v adaptéru, tím více se sed nakloní dozadu. To má dva dopady: Za prvé se
vozík nakloní trochu dozadu, za druhé sedí vozíčkář trochu hlouběji a tím i stabilněji.
• Povolte matici (obr. 42, poz. A) pouzdra rychloupínací osy (obr. 62, poz. B) na vnitřní straně rámu tak, aby bylo
43
možné klínové podložky od sebe trochu odtlačit. Nyní lze pouzdro rychloupínací osy společně s maticemi a
klínovými podložkami posunout do požadované polohy. Zaaretujte nosy klínových podložek v této nové poloze a
matice (obr. 42, poz. A) opět utáhněte. Utahovací moment šestihranným matic (viz obr. 42, poz. C) je 50 Nm.
• Dbejte na to, aby se při tom nezměnila poloha klínových podložek pro náklon kol.
• Dbejte na to, aby upínání zadních kol vlevo a vpravo byla ve stejné vertikální úrovni.
• Mějte na zřeteli následující: Změnou polohy zadních kol se změní také úhel osy předních kol vůči zemi. Tento
úhel by však měl být vždy cca. 90°. Také páková brzda se musí znovu seřídit.
Upozornění: Změnou nastavení pojistné matice (obr. 42, poz. C) na vnější straně rámu lze plynule seřídit
vzdálenost zadního kola od bočnice.
Při veškerém nastavování dbejte na opětné řádné utažení šroubů a matic po provedení nastavení!
0°
2°
4°
6°
8°
Nastavení náklonu kol
Stavebnicový systém Avantgarde má k dispozici adaptér zadních kol, který umožňuje dosažení různého sklonu zadních
kol (0°, 2°, 4°, 6° a 8°). Čím je negativní náklon zadních kol větší, tím snáze lze s vozíkem manévrovat, zatáčet a
vozík má též větší stabilitu. Negativní náklon zlepšuje boční vedení při jízdě do zatáček, ale má vliv na větší opotřebení
pneumatik na vnitřní straně plochy běhounu a větší zatížení ráfků. Kromě toho se větší negativní náklon promítne do
přímé jízdy vozíku.
Adaptér zadních kol určuje svým tvarem náklon kol 2°. Odchylky od tohoto nastavení (0°, 4°, 6°a 8°) lze dosáhnout
natočením namontovaných speciálních 2° klínových podložek. Pro náklon kol 6° a 8° je nutné popř. doplnit klínové
podložky. Tato nastavení jsou zpravidla provedena od výrobce, při čemž může dojít k odchylkám závislým na velikosti
kola a průměru kol a také na použití výškově stavitelných opěrek rukou.
• Nastavení náklonu zadních kol 0°
Umístěte klínovou podložku na vnější straně adaptéru zadních kol do požadované aretační polohy tak, aby byla
natočená silnější stranou nahoru (z vnější strany je čitelný vyražený údaj »-2°«).
Druhou klínovou podložku položte tenčí stranou do příslušné aretační polohy nahoru na vnitřní straně adaptéru
zadních kol (z vnitřní strany je čitelný vyražený údaj »+2°«). Vnější strany obou podložek náklonu nyní leží
paralelně (viz náčrt). Zaveďte rychlupínací pouzdro zadního kola a když zevnitř přiložíte pojistnou podložku, tak
mírně utáhněte šestihranné matice (obr. 42, poz. A,C). Zkontrolujte vzdálenost zadního kola od bočnice. Tuto
vzdálenost lze nastavit pootočením fitinku.
Nakonec je nutné utáhnout šestihranné matice utahovacím momentem 50 Nm.
• Nastavení náklonu zadních kol 2°
Umístěte klínovou podložku na vnější straně adaptéru zadních kol do požadované aretační polohy tak, aby byla
natočená silnější stranou nahoru (z vnější strany je čitelný vyražený údaj »-2°«).
Vložte druhou klínovou podložku tenčí stranou do příslušné aretační polohy nahoru z vnější strany proti první
klínové podložce (z vnější strany je čitelný vyražený údaj »+2°«). Vnější strany obou podložek náklonu nyní leží
paralelně (viz náčrt). Zaveďte rychlupínací pouzdro zadního kola a když zevnitř přiložíte pojistnou podložku, tak
mírně utáhněte šestihranné matice (obr. 42, poz. A,C). Zkontrolujte vzdálenost zadního kola od bočnice. Tuto
vzdálenost lze nastavit pootočením fitinku.
Nakonec je nutné utáhnout šestihranné matice utahovacím momentem 50 Nm.
• Nastavení náklonu zadních kol 4°
Umístěte klínovou podložku na vnější straně adaptéru zadních kol do požadované aretační polohy (z vnější strany
je vidět vyražený údaj +2°) tak, aby byla natočená tenčí stranou nahoru.
Druhou klínovou podložku položte silnější stranou do příslušné aretační polohy nahoru na vnitřní straně adaptéru
44
zadních kol (z vnitřní strany je čitelný vyražený údaj »-2°«). Vnější strany obou podložek náklonu nyní leží
paralelně (viz náčrt). Zaveďte rychlupínací pouzdro zadního kola a když zevnitř přiložíte pojistnou podložku, tak
mírně utáhněte šestihranné matice (obr. 42, poz. A,C). Zkontrolujte vzdálenost zadního kola od bočnice. Tuto
vzdálenost lze nastavit pootočením fitinku.
Nakonec je nutné utáhnout šestihranné matice utahovacím momentem 50 Nm.
• Nastavení náklonu zadních kol 6°
Umístěte dvě klínové podložky na vnější straně adaptéru zadních kol do požadované aretační polohy tak, aby
byla natočená tenčí stranou nahoru (z vnější strany je čitelný vyražený údaj »+2°«).
Položte další dvě klínové podložky silnější stranou do příslušné aretační polohy nahoru na vnitřní straně adaptéru
zadních kol (z vnitřní strany je čitelný vyražený údaj »-2°«). Vnější strany čtyř podložek náklonu nyní leží paralelně
(viz náčrt). Zaveďte rychlupínací pouzdro zadního kola a když zevnitř přiložíte pojistnou podložku, tak mírně
utáhněte šestihranné matice (obr. 42, poz. A,C). Zkontrolujte vzdálenost zadního kola od bočnice. Tuto vzdálenost
lze nastavit pootočením fitinku.
Nakonec je nutné utáhnout šestihranné matice utahovacím momentem 50 Nm.
• Nastavení náklonu zadních kol 8°
Umístěte tři klínové podložky na vnější straně adaptéru zadních kol do požadované aretační polohy tak, aby byly
natočené tenčí stranou nahoru (z vnější strany je čitelný vyražený údaj »+2°«).
Položte další tři klínové podložky silnější stranou do příslušné aretační polohy nahoru na vnitřní straně adaptéru
zadních kol (z vnitřní strany je čitelný vyražený údaj »-2°«). Vnější strany šesti podložek náklonu nyní leží
paralelně (viz náčrt). Zaveďte rychlupínací pouzdro zadního kola a když zevnitř přiložíte pojistnou podložku, tak
mírně utáhněte šestihranné matice (obr. 42, poz. A,C). Zkontrolujte vzdálenost zadního kola od bočnice. Tuto
vzdálenost lze nastavit pootočením fitinku.
Nakonec je nutné utáhnout šestihranné matice utahovacím momentem 50 Nm.
• Mějte ale na zřeteli, že se při větším negativním náklonu celková šířka vozíku zvýší a zadní kola jsou silněji
zatížena! Při velkém negativním náklonu se doporučuje sklon sedu 0°!
B
C
Obr. 42 A
Obr. 43
Nastavení sklonu hlavy předních koleček (obr. 43, Obr. 44)
Když máte namontovaná zadní kola do nejpříjemnější polohy, tak se musí znovu nastavit sklon hlavy předních
koleček.
Adaptér předních koleček by měl být pokud možno vodorovně se zemí, aby byly zaručeny optimální jízdní
vlastnosti vozíku. Adaptér předních koleček umožňuje plynulé nastavení úhlu.
• Nejprve sejměte ochranné čepičky z adaptérů předních koleček (obr. 43, poz. B). Povolte oba šrouby imbus
(obr. 44, poz. C) na vnitřní straně a potom šroub imbus na vnější straně (obr. 43, poz. D). Položte libelu
(vodováhu), která je součástí výbavy na adaptér předních koleček (obr. 44).
• Pomocí velkého šroubováku nyní můžete otáčet kotoučem excentru tak, aby se adaptér předního kolečka
posunul do vodorovné polohy. Potom utáhněte v této poloze nejprve šroub imbus (obr. 43, poz. D) a potom
šrouby imbus (obr. 43, obr. 44, poz. C).
• Dbejte na to, aby byly upínací šrouby opět řádně dotažené. Správný utahovací moment pro vozík Avantgarde
Teen 2, typ T a VR je 23 Nm.
Úhel nastavení podnožky Avantgarde Teen 2 T a VR (obr. 45)
Podnožka vozíku se standardně dodává jako úhlově stavitelná.
• Pro nastavení úhlu povolte šroub imbus na zadním závěsu podnožky o několik otáček (obr. 45). Nyní nastavte
požadovanou polohu a šroub opět řádně utáhněte.
45
C
Obr. 44 Obr. 45
Nastavení výšky podnožky Avantgarde Teen 2 T (obr. 46)
• Povolením šroubu na třmenu stupačky je možné provést plynulé nastavení opěrky nohou podle vlastní délky
bérce a tloušťky sedáku.
• Upozornění: Šrouby by se neměly zpravidla vyšroubovávat zcela, nýbrž by se měly pouze povolit. V třmenu
podnožky jsou dvě díry se závitem. Podle toho, jaké nastavení je zapotřebí provést, může být zapotřebí šroub
vyšroubovat zcela a použít druhou díru.
Nastavení výšky podnožky Avantgarde Teen 2, typ VR (obr. 47)
Povolením šroubu (obr. 47, poz. A) lze nastavit podnožku podle vlastní délky bérce a tloušťky sedáku.
Při nastavování podnožky dbejte na to, aby byl třmen stupačky (obr. 47, poz. B) zasunutý do natáčecího
segmentu (obr. 47, poz. C) alespoň 60 mm.
Při provádění veškerých nastavení dbejte na to, aby byl šroub (obr. 47, poz. A) utažený utahovacím momentem 8
Nm.
C
A
B
Obr. 46 Obr. 47
Nastavení výšky podnožky pro kratší délku bérce
• Povolte šrouby (poz. a) a posuňte podnožku do požadované výšky. Když je výška a úhel podnožky nastavený
podle vašich individuálních potřeb, tak utáhněte všechny šrouby utahovacím momentem 9 Nm.
• Při veškerém nastavování dbejte na to, aby byly šrouby a matice po nastavení opět pevně utažené.
a
a
46
Nastavení brzdné síly u zadních kol s bubnovou brzdou
Pro dosažení optimálního brzdného účinku se brzdná síla seřídí pomocí seřizovacího šroubu (obr. 1).
Vyšroubováním seřizovacího šroubu se brzdná síla zvyšuje a zašroubováváním seřizovacího šroubu se snižuje.
• Vyšroubujte seřizovací šroub do té míry, aby bylo slyšet, že se otáčející kolo tře. Pak seřizovací šroub
zašroubujte do té míry, aby tření přestalo být slyšet. Kolo se pak otáčí volně. Po dokončení seřízení brzdy
zafixujte seřizovací šroub utažením pojistné matice (poz. 2).
• Dbejte na to, aby byla brzdná síla nastavená na obou zadních kolech stejně velká.
• Dbejte na to, aby měla bubnová brzda dostatečný účinek, až když ruční páka brzdy dosáhne 2. aretační
polohy.
Nastavitelné polstrování sedu (obr. 48)
Pokud by došlo po delším používání vozíku k prověšení potahu sedu, tak jej lze dodatečně napnout, aby se
obnovilo rozložení tlaku působícího na stehna.
• Za tím účelem rozepněte nejprve suchý zip na dolní straně potahu sedu. Nyní potah sedu napněte a zafixujte
tuto polohu na suchý zip. Potom vozík rozložte. Křížová vzpěra musí přitom přesně dosednout na vymezené
plochy.
Nastavení potahu zádové opěrky (obr. 49)
Za tím účelem sejměte polstrovaný potah zádové opěrky a rozepněte suché zipy upevňovacích pásků.
Dbejte na to, aby měl uživatel pánev posazenou ve vozíku co nejdále vzadu, tzn. mezi trubkami zádové opěrky.
Polstrování musí mít speciálně v dolní oblasti (pánvi) dostatečný průvěs. Potom se počínaje zdola pásy postupně
nastaví. Potom připojte polstrování zádové opěrky.
Přitom je kontura nastavení zádové opěrky dána individuálními potřebami uživatelů. Dbejte na to, aby se
nevytvářel příliš velký tlak. Správně nastavená zádová opěrka usnadňuje uvolněné, dlouhodobé sezení vozíčkáře
a snižuje nebezpečí následných poškození pohybového aparátu a vzniku otlaků.
Obr. 48 Obr. 49
47
Montáž stabilizačního kolečka
• Namontujte upínací držák pomocí obou šroubů (obr. 81, poz. 1) na vnitřní straně zadní části rámu.
• Prostrčte distanční pouzdro uzavřeným okem pružiny (obr. II, poz.3). Upevněte 25 cm dlouhou šňůru na
spodním oku tažné pružiny (obr. II, poz. 4) a zasuňte tažnou pružinu opět do upínacího držáku. Potom prostrčte
šroub (obr. III, poz. 5) požadovaným otvorem a zároveň distanční podložkou a horním okem tažné pružiny.
Matici (obr. III, poz. 6) neutahujte příliš silně.
• Sejměte kryt (poz. 7) z dolního konce stabilizačního kolečka, provlečte šňůru trubkou stabilizačního kolečka
a zasuňte stabilizační kolečko do upínací trubky až na doraz. Nyní musí spodní konec šňůry vyčnívat dole
z trubky stabilizační ho kolečka. Zatáhněte šňůru dolů tak, aby bylo možné prostrčit čep (obr. IV, poz. 8)
současně dírou a spodním okem tažné pružiny. Ponechte šňůru ve stabilizačním kolečku a opět nasaďte kryt
(obr. V, poz. 7).
5
3
2
1
6
8
4
1
2
Obr. I
Obr. II
Obr. III
Obr. IV
7
Obr. V
• Potom můžete nastavit stabilizační kolečko podle polohy zadních kol. Změnou polohy šroubového spoje v
upínací trubce nebo změnou polohy upínacího trnu na rámu lze nastavit stabilizační kolečko v horizontálním
směru. Ve vertikálním směru lze stabilizační kolečko nastavit změnou polohy pružiny stativu.
Navíc lze otočit držák kola o 180°. Stabilizační kolečko musí vyčnívat nejméně zcela dozadu mimo zadní kolo
a světlá míra mezi kolečkem a zemí smí být max. 5 cm (obr. 50). Najděte si nejvhodnější polohu za podpory a
jištění ze strany asistenta!
• Při veškerém nastavování dbejte na to, aby byly šrouby a matice po nastavení opět pevně utažené
Upevnění bezpečnostního pásu (obr. 51)
Upevňovací bod bezpečnostního pásu je vždy v horní prázdné díře na zadní části rámu (obr. 52).
max. 5 cm
Obr. 50 Obr. 51
Otočení a sejmutí podnožky Avantgarde Teen 2 VR
Podnožku lze otočit dovnitř nebo ven otočením uvolňovací páčky. U typu VR se zalomenou konstrukcí se musí
pro sejmutí podnožky páčka uvolnit a pak se podnožka otočí směrem ven. Až nyní lze podnožku sejmout směrem
nahoru. Oproti tomu lze podnožku u typu VR bez zalomené konstrukce sejmout ihned po uvolnění.
48
Zvětšování hloubky sedu vozíku podle růstu uživatele
Za tím účelem se povolí spodní šrouby na zadní části rámu (hlava šroubu sedí pod rámem), na přední části rámu
se povolí horní šrouby (obr. 53, poz. 1,2). Šroub, který je nutné povolit na předním rámu (poz. 2) slouží současně
jako upevňovací šroub bočnice.
Zadní rám se povytáhne dozadu o požadovanou délku tak, aby byla v uvolněných vývrtech na rámu opět vidět
díra. Zadní šrouby opět zašroubujte do vývrtů na rámu a přední šrouby opět zašroubujte společně s bočnicí a
sedlovou podložkou do rámu. Na uvolněných místech mezi částmi rámu jsou nyní namontovány dodané plastové
spony. Při prodloužení o 2 cm po 2 na každé straně, při prodloužení o 4 cm po 4 na každé straně.
Trubka sedu se nyní musí osadit prodlužovacími díly sedu. V případě potřeby trubky opěrky zad odšroubujte,
nasuňte požadovaná prodloužení na obou stranách do zadní trubky sedu, navlečte potah sedu a případně opět
namontujte trubky zádové opěrky jako předtím.
2
Obr. 52 1
Obr. 53
12 Použití vašeho výrobku Otto Bock jako sedačky při přepravě v
automobilu schváleném pro přepravu tělesně postižených
Pozor!
Výrobek Otto Bock Avantgarde Teen 2 ještě nebyl firmou Otto Bock schválený k použití jako
sedačka do automobilu určeného pro přepravu pro tělesně postižené!
Až do jeho schválení musí cestující používat výhradně sedačky nainstalované ve vozidle a
jejich bezpečnostní systémy! Při nerespektování tohoto pokynu hrozí nebezpečí, že v případě
nehody může dojít poranění jak uživatele tak i ostatních spolucestujících.
Informace o aktuálním stavu ohledně homologace sedačky můžete získat od vašeho prodejce nebo
na internetových stránkách firmy Otto Bock www.ottobock.de.
49
13 Údržba, čištění, péče
Váš vozík Avantgarde je opatřený značkou CE. Tím výrobce zajišťuje, že tento zdravotnický prostředek splňuje
požadavky evropské směrnice 93/42/EU.
V zásadě je nutné před každým použitím zkontrolovat funkční způsobilost vozíku. Uživatel by měl nechat v
pravidelných intervalech zkontrolovat funkce uvedené v následujícím seznamu.
Kontrolní úkon
Kontrola funkce brzdy
Kontrola šroubových spojů
Prověšení potahu sedu a zádové opěrky
Kontrola nastavení ložiska hlavy předních koleček
Vizuální kontrola dílů podléhajících rychlému
opotřebení (např. pneumatiky, ložiska)
Znečištění ložisek
Tlak v pneumatikách (viz údaj na plášti)
Kontrola napnutí výpletu zadních kol
Denně
X
Týdně
X
Měsíčně
Ročně
X
X
X
X
X
X
Pokud zjistíte nějaké nedostatky, tak se spojte s vaším autorizovaným prodejcem a nechte je odstranit.
Dále vám doporučujeme, abyste jednou za rok nechali provést u vašeho odborného prodejce pravidelnou
údržbu.
Když je vozík zašpiněný, tak byste jej měli očistit jemným domácím čisticím prostředkem.
Pro zajištění bezvadné funkce si můžete údržbu některých částí na vašem vozíku s trochou šikovnosti provádět
sami:
• Mezi vidlicí předních koleček a předním kolečkem se často zachycují vlasy nebo nečistoty, které postupem
času zhoršují chod předních koleček. Odmontujte přední kolečko a důkladně vyčistěte vidlici a přední kolečko
pomocí jemného domácího saponátu.
• Zadní kola a přední kolečka mohou být navržena jako rychloupínací. Aby zůstal tento systém funkčně způsobilý,
tak byste měli dbát na to, aby na upínací ose nebo na pouzdru upínací osy nezůstala žádná nečistota. Také
občas mírně namažte rychloupínací osu olejem na šicí stroje.
• Když je vozík mokrý, tak doporučujeme, abyste jej po ukončení jízdy utřeli dosucha.
• Nepoužívejte vozík ve slané vodě a dle možností také zamezte tomu, aby se nemohl písek nebo jiné nečistoty
dostat do ložiska kol.
• Zejména na začátku používání nebo po provedení seřizovacích prací na vozíku by se měla zkontrolovat
pevnost šroubových spojů. Pokud by docházelo k opětovnému povolování šroubových spojů, tak se obraťte na
příslušného odborného prodejce.
14 Výměna píchlé duše
Pokud byste píchli kolo, tak si můžete tento defekt s trochou šikovnosti a pomocí vhodného nářadí odstranit
sami. Doporučujeme, abyste si pro případ nouze s sebou vždy vozili soupravu na opravu duší a hustilku.
Alternativu k tomu přestavuje sprej na píchlá kola, kterým se plášť naplní vytvrzovací pěnou (lze zakoupit např. v
prodejně jízdních kol).
• V případě defektu píchnutí kola opatrně sejměte plášť z ráfku pomocí montážního nářadí.
• Dávejte pozor na to, aby přitom nedošlo k poškození ráfku a duše.
• Opravte duši podle pokynů uvedených na soupravě pro opravu duší nebo vyměňte starou duši za novou. • Před opětnou montáží zkontrolujte lůžko ráfku a vnitřní stěny pneumatiky, zda v nich nejsou nějaká ostrá cizí tělesa, která by mohla způsobit píchnutí.
• Použité pásy ráfků musí být v bezvadném stavu. Chrání duši před propíchnutím ostrým koncem drátů výpletu
kol.
Montáž (obr. 54)
• Nasaďte pásek ráfku přes ventilek a pak jej zasuňte do ráfku. Našroubujte matici na ventilek. Nyní můžete
pásek ráfku snadno natáhnout.
• Dbejte na to, aby byly všechny hlavy drátů výpletu kola zakryté.
50
Nasazení pláště (obr. 55)
• S nasazováním pláště začněte za ventilkem tak, že natlačíte dolní stranu pneumatiky přes okraj ráfku. Potom
trochu nahustěte duši tak, aby se vytvarovala do oblých tvarů, a vsaďte ji do pláště.
• Zkontrolujte, zda duše netvoří sklady. Pokud tomu tak není, tak trochu vypusťte vzduch. Nyní můžete horní
stranu pláště namontovat oběma rukama na ventilek tak, že začnete s horní stranou pláště proti ventilku
Huštění
• Zkontrolujte plášť kolem dokola na obou stranách, zda není duše skřípnutá mezi plášť a ráfek, a nevytváří se
boule. Posuňte ventilek trochu zpět a pak jej znovu vytáhněte, aby plášť v oblasti ventilku dobře dosedal.
• Nejprve nahustěte pneumatiku natolik, aby ji bylo možné palcem ještě snadno zmáčknout. Pokud je kontrolní čára na obou stranách pláště kolem dokola od okraje ráfku stejně vzdálená, tak je plášť
vycentrovaný. Pokud ne, tak je nutné vzduch opět vypustit a plášť znovu vyrovnat. Nyní nahustěte pneumatiku
na maximální provozní tlak (viz údaj na plášti) a našroubujte na ventilek prachovou čepičku a řádně ji utáhněte.
Obr. 54 Obr. 55
51
15 Technické údaje
Tabulka výšek sedu Avantgarde Teen 2
Výška sedu vpředu Avantgarde Teen 2 (v cm)
Poloha
Vidlice
předních
Poloha 4
Poloha 3
koleček krátká Poloha 2
Poloha 1
Vidlice
Poloha 4
koleček
Poloha 2
předních
dlouhá
Poloha 3
Poloha 1
Průměr předních koleček
3“
4“
5“
140 mm 6“
*)
43
*)
*)
*)
42
43
*)
*)
46
47
*)
*)
44
45
45
46
46
*)
46
47
47
48
48
49
*)
*)
46
46
*)
47
47
47
47
48
49
49
50
50
51
Veškeré údaje bez sedáku při sklonu sedu 0°
*) Kombinace nejsou možné
Při použití adaptéru pro velké výšky sedu vpředu - všechny hodnoty +3,5 cm
Při použití adaptéru pro malé výšky sedu vpředu - všechny hodnoty –3,5 cm
Výška sedu vpředu (VSH) je závislá na zvolené velikosti kol, vidlici předních koleček a
montážní poloze. Mějte na zřeteli tabulku výšek sedu!
Výška sedu vzadu Teen 2 (v cm)
Volné aretační polohy
Průměr předních koleček
1
35
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
20"
22"
24"
36
38
41
37
38
39
40
41
42
44
45
46
37
39
40
41
42
43
44
46
47
48
40
42
43
43,5
44
45
46
49
50
51
Veškeré údaje bez sedáku při sklonu sedu 0°
Aretační poloha se odečítá od zadního nosníku upínání zadního kola
(viz náčrt).
Výška sedu vzadu (HSH) závisí na zvolené velikosti kol a montážní poloze
v upínání zadních kol. Mějte na zřeteli údaje uvedené v tabulce výšky sedu!
Důležité upozornění:
Mezi přední a zadní polohou osy je možné nastavit osu horizontálně do 4 poloh (A až
C). Poloha A umožňuje pasivní polohu těžiště. V poloze C bude dosaženo nejaktivnější
polohy těžiště. U krátkých rámů (hloubka sedu ST 24-28) se doporučuje nastavení A. Sklon sedu: Maximální rozdíl přední a zadní výšky sedu VSH a HSH je 10 cm (odpovídá spádu sedu cca. 15°).
52
Délka bérce (v cm)
X
Rozměr od přední hrany polstrování sedu až po zadní hranu stupačky
(délka bérce mínus tloušťka použitého sedáku)
Teen 2 T
Teen 2 VR
Podnožka pro malé
délky bérce
Třmen podnožky
krátký
Třmen podnožky
dlouhý
16
Min.
32
Max.
Min.
Max.
25
35
31
41
Min.
Max.
31
45
Rozměry složeného vozíku včetně zadních kol
od 26 cm
Doporučená velikost zadních kol v závislosti na hloubce sedu Teen 2 T
20"
ST 24
ST 26
ST 28
ST 30
ST 32
ST 34
ST 36
ST 38
ST 40
ST 38
ST 40
22"
24"
Doporučená velikost zadních kol v závislosti na hloubce sedu Teen 2 VR
ST 30
20"
ST 32
ST 34
ST 36
22"
doporučená velikost zadních kol
kombinace není možná
Celková délka (v cm) Avantgarde Teen 2
Velikost zadních kol
Typ T
Typ VR
22“
24“
20“
20“
22“
Před.pol. Zad. pol. Před.pol. Zad. pol. Před.pol. Zad. pol. Před.pol. Zad. pol. Před.pol. Zad. pol.
Hloubka
osy
osy
osy
osy
osy
osy
osy
osy
osy
osy
sedu
pol. C
pol. A
pol. C
pol. A
pol. C
pol. A
pol. C
pol. A
pol. C
pol. A
24
68
72
70
74
72,5
76,5
26
70
74
72
76
74,5
78,5
30
72
76
74
78
76,5
80,5
76
84,5
80
28
32
34
36
38
40
72
74
76
76
78
80
76
78
80
80
82
84
74
76
78
78
80
82
78
80
82
82
84
86
76,5
78,5
80,5
80,5
82,5
84,5
80,5
82,5
78
84,5
77,5
88,5
81,5
86,5
79,5
82
79,5
84
86
83,5
88
84
81,5
86
53
Mezi polohou osy vpředu a vzadu lze osu nastavovat horizontálně v krocích po 1,5 cm (viz zadní část rámu poz.
A, B, C, D).
Celková šířka (v cm) Avantgarde Teen 2
Šířka sedu
Bočnice standradní a ochrana oděvu
22
39
26
43
24
28
30
32
34
36
41
45
Desková
bočnice
Zadní kolo s bubnovou brzdou
43
44
41
42
45
46
47
47
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
55
56
Zvýšení celkové šířky pomocí náklonu zadních kole (v mm)
Nákon kol
Velikost zadních kol
0°
0 mm
2°
4°
20"
2 mm
6 mm
22"
0 mm
4 mm
8 mm
24"
0 mm
4 mm
8,5 mm
Upozornění:
Všechny uvedené hodnoty představují pouze teoreticky zjištěné míry. Ne u všech variant vozíků lze využít všechny
možnosti nastavení. Kombinace nastavení jsou také omezené kompaktní geometrií rámu. Vyhrazujeme si provedení
technických změn a tolerance vozíku.
54
Kundenservice/CustomerService
Europe
OttoBockHealthCareDeutschlandGmbH
Max-Näder-Str. 15 · D–37115 Duderstadt
Tel. +49 5527 848-3433 · Fax +49 5527 848-1460
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com
Asia/Pacific
OttoBockRomaniasrl
Șos de Centura Chitila-Mogoșoia Nr. 3
RO–Chitila 077405, Jud. Ilfov
Tel: +40 21 4363110 · Fax: +40 21 4363023
e-mail: [email protected] · www.ottobock.ro
OttoBockHealthcareProductsGmbH
Kaiserstraße 39 · A–1070 Wien
Tel. +43 1 5269548 · Fax +43 1 5267985
e-mail: [email protected]
www.ottobock.at
OttoBockAdriaD�O�O�
Dr. Franje Tuđmana 14 · HR–10431 Sveta Nedelja
Tel. +385 1 3361544 · Fax +385 1 3365986
e-mail: [email protected] · www.ottobock.hr
OttoBockSuisseAG
Pilatusstrasse 2, Postfach 87 · CH–6036 Dierikon
Tel. +41 41 4556171 · Fax +41 41 4556170
e-mail: [email protected]
OttoBockAdriaSarajevoD�O�O�
Omladinskih radnih brigada 5 · BIH–71000 Sarajevo
Tel. +387 33 766200 · Fax +387 33 766201
[email protected] · www.ottobockadria.com.ba
OttoBockHealthcareplc
32, Parsonage Road · Englefield Green
GB–Egham, Surrey TW20 0LD
Tel. +44 1784 744900 · Fax +44 1784 744901
e-mail: [email protected] · www.ottobock.co.uk
OttoBockFranceSNC
4 Rue de la Réunion · B.P. 11
F–91941 Les Ulis Cedex
Tél. +33 1 69188830 · Fax +33 1 69071802
e-mail: [email protected] · www.ottobock.fr
OttoBockItaliaS�R�L
Via Filippo Turati 5/7 · I–40054 Budrio (BO)
Tel. +39 051 692-4711 · Fax +39 051 692-4720
e-mail: [email protected] · www.ottobock.it
OttoBockIbericaS�A�
C/Majada, 1 · E–28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. +34 91 8063000 · Fax +34 91 8060415
e-mail: [email protected] · www.ottobock.es
IndustriaOrtopédicaOttoBockUnip�Lda�
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
P–1050-161 Lisboa
Tel.: +351 21 3535587 · Fax: +351 21 3535590
e-mail: [email protected]
OttoBockSavad�o�o�
Maksima Gorkog bb · 18000 Niš, Republika Srbija
Tel./Fax +381 18 539 191
e-mail: [email protected] · www.ottobock.rs
OttoBockOrtopediveRehabilitasyonTekniğiLtd�Şti�
Ali Dursun Bey Caddesi · Lati Lokum Sokak
Meriç Sitesi B Block No: 6/1
TR–34387 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel. + 90 212 3565040· Faks +90 212 3566688
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.tr
OttoBockAlgérieE�U�R�L�
32, rue Ahcène outalab - Coopérative les Mimosas
Mackle-Ben Aknoun - Alger · DZ–Algérie
Tel. + 213 21 913863 · Fax + 213 21 913863
e-mail: [email protected] · www.ottobock.fr
OttoBockEgyptS�A�E�
115, El- Alameen St. · Mohandeseen – Giza · ET–Egypt
Tel. +20 23 302 43 90 · Fax +20 23 302 43 80
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.eg
Americas
OttoBockBeneluxB�V�
Ekkersrijt 1412 · NL–5692 AK-Son en Breugel
Tel. +31 499 474585 · Fax +31 499 4762 50
e-mail: [email protected]
www.ottobock.nl
OttoBockArgentinaS�A�
Piedras, 1314 - Código Postal:
RA–1147 Ciudad Autônoma de Buenos Aires
Tel. + 54 11 4300 0076
e-mail: [email protected]
OttoBockScandinaviaAB
Koppargatan 3 · Box 623 · S–60114 Norrköping
Tel. +46 11 280600 · Fax +46 11 312005
e-mail: [email protected] · www.ottobock.se
OttoBockdoBrasilLtda�
Rua Jovelino Aparecido Miguel, 32
BR–13051-030 Campinas-São Paulo
Tel. +55 19 3729 3500 · Fax +55 19 32 69 6061
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.br
OOOOttoBockService
p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
Building 7, 69 km MKAD
RUS–143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
Tel. +7 495 564-8360 · Fax +7 495 564-8363
e-mail: [email protected] · www.ottobock.ru
OttoBockHealthCareCanadaLtd�
5470 Harvester Rd, Burlington, Ontario L7L 5N5
CA–Canada
Tel. +1 289 288-4848 · Fax +1 289 288-4837
e-mail: [email protected] · www.ottobock.ca
OttoBockHungáriaKft�
Tatai út 74. · H–1135 Budapest
Tel. +36 1 4 5110 20 · Fax +36 1 4 5110 21
e-mail: [email protected] · www.ottobock.hu
OttoBockPolskaSp�zo�o�
Ulica Koralowa 3 · PL–61-029 Poznań
Tel. +48 61 6538250 · Fax +48 61 6538031
e-mail: [email protected] · www.ottobock.pl
OttoBockČRs�r�o�
Protetická 460 · CZ–33008 Zruč-Senec
Tel. +420 37 7825044 · Fax +420 37 7825036
e-mail: [email protected] · www.ottobock.cz
OttoBockSlovakias�r�o�
Čajákova 25 · SK–81105 Bratislava 1
Slovenská Republika
Tel./Fax +421 2 52 44 21 88
e-mail: [email protected] · www.ottobock.sk
OttoBockHealthCareAndinaLtda�
Clínica Universitária Teletón, Autopista Norte km 21
La Caro · Chia, Cundinamarca
Bogotá / Colombia
Tel. +57 1 8619988 · Fax +57 1 8619977
e-mail: [email protected]
OttoBockdeMexicoS�A�deC�V�
Av. Avila Camacho 2246 · Jardines del Country
MEX–Guadalajara, Jal. 44210
Tel. +52 33 38246787 · Fax +52 33 38531935
e-mail: [email protected]
www.ottobock.com.mx
OttoBockHealthCareLP
Two Carlson Parkway North, Suite 100
U.S.A.–Minneapolis, Minnesota 55447
Phone +1 800 328 4058 · Fax +1 800 962 2549
e-mail: [email protected]
www.ottobockus.com
OttoBockAustraliaPty�Ltd�
Suite 1.01, Century Corporate Centre
62 Norwest Boulevarde · Norwest Business Park
AUS–Baulkham Hills NSW 2153
Tel. +61 2 88182800 · Fax +61 2 88182898
e-mail: [email protected]
www.ottobock.com.au
BeijingOttoBockOrthopaedicIndustriesCo�Ltd�
HengXiang Tower · No.15 Tuanjiehu South Road
Chaoyang District · Beijing 100026 · P.R.China
Tel. +86 10 85986880 · Fax +86 10 85980040
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com.cn
OttoBockAsiaPacificLtd�
Suite 3218, 32/F., Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road, Wanchai · Hong Kong
Tel No. +852 2598 9772 · Fax No. +852 2598 7886
e-mail: [email protected]
OttoBockHealthCareIndiaPvt�Ltd�
Behind Fairlawn Housing Society
Sion Trombay Road
Chembur · IND–Mumbai 400 071
Tel. +91 22 2520 1268 · Fax +91 22 2520 1267
e-mail: [email protected]
www.ottobockindia.com
OttoBockJapanK�K�
Yokogawa Building 8F · 4-4-44 Shibaura, Minato-ku
J–Tokyo 108-0023
Tel. +81 3 3798-2111 · Fax +81 3 3798-2112
e-mail: [email protected]
www.ottobock.co.jp
OttoBockKoreaHealthCareInc�
Beakyoung B/D 2FL · 37-22, Samsung-dong
Gangnam-gu · ROK–Seoul 135-090
Tel. +82 2 577-3831 · Fax +82 2 577-3828
e-mail: [email protected]
www.ottobockkorea.com
OttoBockSouthEastAsiaCo�Ltd�
1741 Phaholyothin Road,
Kwaeng Chatuchark, Khet Chatuchark,
T–Bangkok 10900
Tel. +66 2 930 3030 · Fax +66 2 930 3311
e-mail: [email protected]
www.ottobock.co.th
Othercountries
OttoBockHealthCareGmbH
Max-Näder-Str. 15 · D–37115 Duderstadt
Tel. +49 5527 848-1590 · Fax +49 5527 848-1676
e-mail: [email protected] · www.ottobock.com
Ihr Fachhändler/Your specialist dealer:
VersandanschriftfürRücksendungen/AddressforReturns:
OttoBockManufacturingKönigseeGmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany
Hersteller/Manufacturer:
OttoBockMobilitySolutionsGmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany
Phone +49 69 9999 9393 · Fax +49 69 9999 9392
[email protected] · www.ottobock.com
Otto Bock Mobility Solutions GmbH has been certified by the German Society for the Certification of Quality Assurance
Systems (DQS) in accordance with DIN EN ISO 9001 standard, reg. no. 779 (management system)

Podobné dokumenty

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza użytkownikowi oraz jego opiekunowi wszystkich niezbędnych informacji o budowie, funkcjach, obsłudze oraz konserwacji elektrycznego wózka inwalidzkiego B400 fi...

Více