Podzim 2012 - Zruč

Komentáře

Transkript

Podzim 2012 - Zruč
Zručský a senecký
zpravodaj
Podzim 2012
Opravená kaplička v Senci
X
XIIV
V.. rrooččnnííkk
1
Vážení občané
Letošní podzim s námi docela cvičí. Po krásných slunečných dnech, kdy
se listí na stromech zbarvilo do zlatova, nás v říjnu překvapilo pár dní zimy
se sněhem. Zima a s ní vše, co k ní patří, zejména vánoční svátky a konec roku,
se nezadržitelně blíží. Podzimní čas byl u nás zase vyplněn zajímavými akcemi,
pořádanými pro naše občany. Někteří si to možná ani neuvědomují, ale u nás,
ve sportovně založené obci, to skutečně žije. Nelze však opomenout,
že v podzimním čase byly také dokončeny stavby – např. bezprašné ulice
Na Pile, dětské hřiště v Senci, knihovna, které opravdu zlepší život našich
občanů. Byla také opravena kaplička v Senci a křížek ve Březí či instalovány
lavičky v lese. V předvánočním čase se zase budou konat akce, které se u nás už
staly skoro samozřejmostí. Na všechny Vás rádi zveme, neseďte doma a přijďte
se podívat, co naše děti a občané umí a co pro Vás připravili. Hezké chvilky
při čtení posledního letošního zpravodaje přeje redakce.
Občané na Pile se dočkali pěti bezprašných ulic. Jistě nyní v deštivých
podzimních dnech asfaltový povrch ulic a chodníků oceňují.
Na konci října proběhla kolaudace dětského hřiště u seneckých bytovek.
Když je hezké počasí, děti jsou tam opravdu slyšet.
Křížek ve Březí u silnice je zase, jak má být. O jeho renovaci se zasloužil
kovářský mistr Jiří Štrunc a Pavel Závora. Za tento počin moc a moc
chválíme a děkujeme.
2
Slovo starosty
V letošním posledním zpravodaji bych Vás chtěl
seznámit s některými stavbami, které jsme uskutečnili
v letošním roce. Jedná se o kanalizaci v Třemošenské
ulici,kde jsme získali 500 000.- Kč dotaci od Krajského
úřadu,opravu střechy kaple v Senci též s dotací 80 000.Kč od KÚ. Zkolaudovali jsme dětské hřiště v Senci
s dotací 300 000.- Kč od společnosti ČEZ. Dále jsme
zkolaudovali knihovnu,kterou otevřeme po přestěhování do
konce roku, a též komunikace „Na Pile". Tato akce je spolufinancována s ROP
Jihozápad. Je v ceně cca 22 200 000.- Kč. Smlouva o dotaci je podepsána a
peníze bychom měli dostat v příštím roce.
V roce 2013 chceme dokončit kanalizaci v Senecké, Polní a Strmé ulici, začít
s výstavbou vodojemu a také dokončit konečně průtah kolem zručských rybníků.
V září otevřeme novou třídu v mateřské škole.
Také bych chtěl požádat občany z konce ulice Okrajová, Sluneční a Vřesové,
kteří založili a úspěšně provozují skládku v lese pod Okrajovou ulicí, že je ji
třeba odstranit a odpad likvidovat na svém kompostu a nebo v obecních
kontejnerech. Nestane-li se tak, občané budou pokutováni a v některém dalším
zpravodaji jmenovitě uvedeni. Jejich jména jsou známa.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Všem společenským organizacím,
spolkům i jednotlivcům, kteří se podílejí jakoukoli formou na zlepšování
společenského života a životní úrovně v naší obci.
Přeji Vám všem mnoho štěstí a zdraví v roce 2013 a mírnou zimu
se sněhem hlavně na horách.
Miroslav Král
starosta obce
Sbor pro občanské záležitosti obce Zruč - Senec
zve ženy z naší obce, aby přišly společně posedět
a pobavit se při hudbě p. Václava Žákovce
v úterý 20. listopadu 2012 od 18.00 hodin
v restauraci "U Drudíků"
Vstupné dobrovolné
3
Komentář k volbám v naší obci do Plzeňského kraje
Z celkového počtu politických stran, hnutí a koalic 93 bylo v naší obci pro
Plzeňský kraj voleno 16. Na prvním místě jako u voleb v r. 2008 se umístila
ODS, druhá byla ČSSD, třetí KSČM, čtvrtá TOP 09 a na pátém místě
Česká pirátská strana. Také v naší obci oproti volbám v předchozích letech
bylo více neplatných hlasů - celkem 44. Neplatné hlasy však nebyly trestem pro
danou polit. stranu, jak kolovalo na internetu. Ukázalo se však, že stoupá počet
občanů, kterým nestačí výměna figurek a kteří požadují přímou demokracii.
Celkový počet zapsaných osob ve voličských seznamech byl 2 465 vydaných
obálek v okrscích Zruč a Senec bylo 975, přičemž platných hlasů bylo 931.
Volební účast v naší obci byla 39,55 %.
Senátní volby
Ve volbách do SENÁTU Parlamentu České republiky se v naší obci, která
náleží k volebnímu obvodu 8 Rokycany, v prvém kole na prvním místě umístil
Luděk Sefzig s celkovým počtem hlasů 196, na druhém místě Milada Emmerová
se 151 hlasem a na třetím místě Jiří Valenta se 141 hlasem. Do druhého kola
však Luděk Sefzig nepostoupil.
Ve druhém kole s převahou zvítězila Milada Emmerová, která se tak stala
senátorkou za jmenovaný volební obvod 8 Rokycany.
4
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na svátek stromů 20. října Nadace Partnerství v Brně každoročně vyhlašuje
vítěze ankety STROM ROKU. Letos nebyla výjimka, pořádal se již 11.ročník
ankety. Jak jste pravidelně informováni, odborná porota vybere 12 finalistů
- stromů, které zaujmou svojí historií a schopností stmelit lidi v daném místě
a poté se hlasuje.
Titul Strom roku 2012 získala
s 9 879 hlasy lípa z Novodvorské aleje
na Blanensku z Jihomoravského kraje
v obci Vavřinec. Na druhé příčce se
umístil buk z Olomouckého kraje a na
třetím místě se umístila Jiřická lípa
z Vysočiny. V tradiční anketě hlasovalo
skoro 30 tisíc lidí a výtěžek z hlasů jde na
výsadbu dalších stromů.
Novodvorskou alej nechal vysadit
v první polovině 19. Století hrabě
Hugo Salm. Stromořadí z Nových
Dvorů ke zřícenině hradu Blansek
tvoří 57 malolistých lip. O obnovu
aleje usiluje skupina nadšenců,
která mezery po zaniklých stromech
doplnila klony 500-600 let starých
lip. Rodiny z okolí je vysázely jako
své rodové stromy. Po odstranění
náletových dřevin děti ze ZŠ Sloup do aleje umístily ptačí budky. Myslivci k lípě
přidali lavičku, z níž je nejhezčí výhled na krajinu Moravského krasu.
Nejmohutnější lípa v aleji má
obvod kmene 415 centimetrů.
Lípa z Novodvorské aleje
bude také Českou republiku
reprezentovat v mezinárodní
anketě Evropský strom roku.
Jiřická lípa z Vysočiny
5
4 GENERACE
Představujeme Vám opět 4 generace žen, které žijí v naši obci:
Nejstarší z nich je paní Hana Košanová, rozená Kováříková, povoláním
elektromechanička, která letos dovršila 78 let a užívá si důchodu. Její dcera Hana
Roubalová, 55 let, která mnoho let pracovala jako zdravotní sestra, nyní
provozuje masérské služby. Zdeňka Nováková, rozená Roubalová oslavila 32 let,
je strojní inženýrkou a v současné době je na mateřské dovolené s dvouletou
dcerkou Barborkou. Členové rodiny Roubalových jsou zakladateli našeho
Spolku pro obnovu tradic - tvz. SPOTu. Mají smysl pro humor, tradice a jsou
spolupořadateli známých akcí, které se u nás konají během roku. Připomínat Tři
krále, Masopust, Velikonoční šupání, Slet čarodějnic, účast na výstavách a
dalších akcích je skoro zbytečné.
„Děvčata“, přejeme Vám hlavně zdraví,
dobrou náladu i nápady a klidně se ještě
rozrosťte! Za vše Vám patří velký dík.
6
KERAMICKÁ DÍLNA
Víte, že již několik let vyrábí v naší obci paní Miloslava Karlová svoji
užitkovou i ozdobnou keramiku.
Tímto Vás zve k návštěvě či jen nahlédnutí do její keramické dílny s
možností nákupu nebo výroby na zakázku od darů svatebních po drobný
originální dáreček. Ráda Vám výrobky ukáže a hlavně, když potřebujete rychle
něco sehnat, přijďte a u ní zazvoňte. Sídlí naproti MZŠ.
Kontakt: Miloslava Karlová, Školní 309, Zruč, tel. 736 677 962,
www.katkeramika.cz
Poděkování
V obci byly umístěny 2 nové lavičky - jedna v ul. Sportovní
- nad Sportovním areálem a jedna ve Školní ulici pod obecním
úřadem. Lavičky mají sloužit k odpočinku a relaxaci především
starších občanů ze spodní části Zruče při cestě na nákup,
k lékaři, na poštu.
Dále byla osazena souprava zahradní stůl a 2 lavice na nově zámkovou
dlažbou zpevněné prostranství u bytového domu v Šikmé ulici.
Lavičky i zahradní soupravu věnovala obci firma B NETON
- p. Miroslav Beneš. Děkujeme touto cestou firmě a hlavně všem, kteří je
využijí k odpočinku a nebudou je ničit.
7
Václav Rozum
"70"
18. září letošního roku se významného
životního jubilea v plné svěžesti dožil pan
Václav Rozum. Současný předseda
Tělovýchovné jednoty ve Zruči patří dnes
k již neodmyslitelným postavám historie
tělovýchovného, fotbalového i společenského dění v naší obci. V aktivní
fotbalové kariéře prošel prakticky všemi
věkovými kategoriemi našeho oddílu a
nebýt vleklých zdravotních potíží, byl by
výčet jeho sportovních úspěchů jistě
bohatší. Ještě co by aktivní hráč se začal podílet i na samotném chodu
fotbalového oddílu. Byl dlouholetým členem výboru a několik let jej i vedl
z pozice předsedy. S nástupem na post uvolněného starosty obce získala v jeho
osobě na dlouhých šestnáct let celá Tělovýchovná jednota velkou oporu pro
vytváření podmínek rozvoje nejširších sportovních aktivit. Po celé toto období
jako člen či místopředseda výboru TJ spolu s Jaroslavem Fořtem patří
k nejaktivnějším inovátorům, kteří se zasadili například o realizaci stavebních
úprav a dovybavení tělocvičny, přebudování zastaralého areálu TJ na moderní
stánek s travnatou plochou, zastřešenou tribunou, hostincem, rekonstruovanými a
rozšířenými kabinami. Vskutku husarským kouskem je pak samotný nápad a
posléze i uskutečnění přestavby škvárového tréninkového hřiště na plochu
s umělým trávníkem. Z přínosu pro sportovní dění musíme též vyzdvihnout jeho
nesporné diplomatické schopnosti. Každoročně se totiž stará o obnovu
sponzorských smluv a získávání darů od podnikatelských subjektů. Bez této
finanční podpory si chod Tělovýchovné jednoty neumíme ani představit.
Po Vojtěchu Pajgerovi byl ex-starosta zvolen předsedou TJ a z této pozice
dohlíží na chod sportovního dění v obci do současné doby.
Jubilantovi jsme za výbor TJ i oddílu kopané předali kromě jiného i plaketu
s poděkováním a retro-fotografickým průřezem jeho zapojení do sportovního
dění v obci.
Václave gratulujeme, přejeme hodně zdraví i elánu a za léta
odvedené práce moc děkujeme.
Výbor TJ a oddílu kopané
8
PODZIM 2012 V ODDÍLE KOPANÉ
Podáváme tradiční stručně komentovaný přehled podzimního dění
a výsledků ve fotbalovém oddíle TJ ZRUČ. Vzhledem k uzávěrce
Zpravodaje chybí ve většině soutěží dohrát zbývající dvě podzimní kola.
„A“-mužstvo – I. A třída : 7. místo (ze 16-ti) 13 5 3 5 20 : 23 21 bod
Pro druhou sezónu působení trenéra Josefa Dobrého u našeho prvního týmu
se podařilo získat v letním přestupním termínu několik kvalitních posil. Konečně
se zdařily přestupy kanonýra Vladimíra Noska a Lukáše Husníka, na půlroční
hostování ze Třemošné jsme získali L. Egermajera. O místo v sestavě usilovali
též nadějní hostující mladíci Standa Velík ml. a Pavel Kalaš. Po dobrých
výsledcích v přípravě jsme měli i vynikající vstup do soutěže, kdy jsme po
čtyřech kolech vévodili tabulce s plným počtem bodů. Po nešťastných zraněních
některých opor však přišlo "vystřízlivění", když jsme v následujících čtyřech
zápasech vyválčili pouze 2 body. I přes zmiňované absence, úzký kádr a velký
počet souběžně hraných utkání B-mužstva se držíme nad polovinou tabulky.
To je důležitý počin pro jarní část soutěže. Nejlepším střelcem po třinácti kolech
podzimu je Jirka Lauko se 4 trefami, po 3 gólech mají na kontě další 4 hráči.
TABULKA
Rk.
Tým
Záp
+ 0 - Skóre
Body
1.
Nepomuk
14
8 4 2 34: 19
28
2.
Rokycany B
14
9 0 5 43: 19
27
3.
Rozvadov
13
7 3 3 34: 19
26
2
( 3)
4.
Černice
14
6 4 4 30: 19
26
4
( 4)
5.
Bolevec
13
6 4 3 31: 20
23
1
( 4)
6.
Nýřany
12
6 4 2 30: 25
23
1
( 1)
7.
Dl.Újezd
13
6 2 5 34: 38
21
1
( -1)
8.
Zruč
14
5 3 6 21: 26
21
3
( -3)
9.
Chlumčany
14
6 2 6 34: 30
20
10.
Žihle
14
5 3 6 27: 36
20
2
( 0)
11.
Nýrsko
13
4 3 6 28: 40
16
1
( -9)
12.
Sp.Poříčí
12
2 5 5 17: 22
15
4
( -4)
13.
M.Touškov
13
4 1 8 25: 35
14
1
( -8)
14.
Svéradice
13
4 2 7 23: 33
14
15.
Stříbro
13
4 1 8 24: 38
14
1
( -5)
16.
T.Přimda
13
1 5 7 20: 36
10
2
(-13)
9
PK
(Prav)
( 10)
( 3)
( 2)
( -7)
„B“ – mužstvo – Městský přebor : 6. místo (14) 11 6 1 4 30 : 21 19 bodů
Záložní mužstvo vede nadále Petr Podskalský, kterému sekundují bývalí
hráči A-mužstva Petr Řezáč a Zdeněk Hojer. V odehrané části podzimu se Bmužstvu daří střídavě. Naplno se daří bodovat v domácích utkáních, venku už
tak úspěšní nejsme, s výjimkou kanonády na Prazdroji (5:0). Předváděné výkony
i dosavadní postavení v tabulce jsou určitě příslibem do jarní části sezóny.
V. Pokladník vstřelil v 11-ti kolech zatím 7 branek, Pavel Kalaš se trefil pětkrát.
TABULKA
Rk.
Tým
Záp
+
0 - Skóre
Body
PK
(Prav)
1.
Plzenec
12
11
1 0 41: 11
35
1
( 13)
2.
Sparta
12
8
1 3 41: 27
25
( 7)
3.
Spoje
12
8
1 3 29: 16
25
( 4)
4.
Zruč B
12
7
1 4 34: 22
22
5.
Košutka
11
6
1 4 26: 14
20
6.
Smíchov
11
6
1 4 35: 22
19
7.
Bukovec
11
5
1 5 19: 21
16
8.
Chrást B
10
2
4 4 23: 22
14
9.
VS Plzeň
12
4
1 7 29: 30
13
10.
Dýšina
11
3
3 5 15: 25
13
1
( -6)
11.
Prazdroj
11
3
1 7 20: 33
11
1
( -2)
12.
Bolevec B
11
3
0 8 20: 37
9
( -6)
13.
Hradiště
11
3
0 8 10: 27
9
(-12)
14.
Křimice B
11
2
0 9 9: 44
6
(-12)
( 4)
1
( 4)
( 4)
( 1)
4
( -5)
( -2)
STARÁ GARDA - okresní soutěž: 1. místo (11) 20 15 2 3 77 : 34 47 bodů
Druhá polovina sezóny starých gard (hraje se systémem jaro-podzim) vyšla
"seniorům" obdobně jako ta první, tedy náramně. Jedenáctý ročník soutěže jsme
při své premiérové účasti vyhráli! Do zápasů zasáhlo postupně na 25 fotbalistů,
v převážné většině z řad bývalých hráčů oddílu. Při přetahování o prvenství
s Třemošnou se ukázal zlomový vzájemný zápas, kdy jsme Tatran na domácím
hřišti udolali 3:2. Skutečným motorem mužstva byli v záloze Zděnda Hojer a
Petr Řezáč. K nejspolehlivějším střelcům patřili Honza Homola, Petr Podskalský
a Martin Fencl.
10
MLADŠÍ ŽÁCI-městský přebor-sk. A: 3. místo (8) 7 5 0 2 33 :10 15 bodů
Trenéři Pavel Riedl a Roman Mancl v avizovaném posledním ročníku
působení u těchto nadějných mladíků znovu dovedli své svěřence k již
"tradičnímu" třetímu místu v tabulce. Znovu tak mají žáci zajištěnu účast v jarní
finálové skupině městského přeboru. Nutno podotknout, že se naštěstí pro nás
hraje systémem 7 + 1 hráč, protože jsme skládali sestavu s velkými obtížemi.
I po odchodu talentovaných Dominika Mošny a L.Gavrylovského jsme obhájili
pozici nejčastěji skórujícího mužstva soutěže! K tomu přispěli zejména Ondra
Horažďovský, který dal 15 branek a Lukáš Rauch (hostuje z Vejprnic), který
skóroval 10x.
TABULKA
Rk.
Tým
Záp
+ 0 - Skóre
Body
1.
Touškov
7
7 0 0 25: 7
21
PK
(Prav)
( 9)
2.
Viktoria Ž
7
6 0 1 26: 10
18
( 6)
3.
Zruč
7
5 0 2 33: 10
15
( 6)
4.
Bolevec
7
3 0 4 18: 16
9
5.
Druztová
7
2 1 4 8: 12
8
6.
Chrást
6
2 0 4 10: 21
6
( -3)
7.
Dýšina
6
1 1 4 9: 21
4
( -5)
8.
Sparta
7
0 0 7 9: 41
0
( -9)
( 0)
1
( -5)
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Po půldruhém roce příprav jsme díky obětavosti Zdeňka Hojera a Petra
Hucla, kteří se nejmladším adeptům od jejich náboru věnují, mohli přihlásit
do soutěže hned dva týmy mladších přípravek. Na konci léta jsme zaregistrovali
téměř třicítku nových žáčků, kteří jsou rozděleni ještě na dvě věkové skupiny
(A a B mužstvo). V soutěži hrané systémem 4 + 1 hráč tedy nedostatkem
fotbalistů rozhodně netrpíme, naopak. Vypisovat jednotlivé výsledky nemá
smysl, průběžné tabulky soutěží se ani nesestavují. Kluci jsou úplnými nováčky
a tak se prohrám s dvouciferným skóre samozřejmě nevyhnuli. S organizací při
zápasech hodně pomáhá Martin Čech. Zvládnout však tuto hordu hlavně při
trénincích tak, aby za něco stála, je čím dál náročnější a tak stále hledáme
trvalejší výpomoc z řad bývalých či současných fotbalistů nebo rodičů. Všichni
jsme se těšili, až kluci vyběhnou v novém vybavení na trávník k prvnímu utkání
a přejeme si, aby toto nadšení jen tak nevyprchalo. Nenechte nás na holičkách!
Za oddíl kopané
Petr Král
----------------------------------------------------------V areálu TJ Zruč byla nově umístěna žlutá popelnice na plast, prosíme
návštěvníky areálu, aby ji využívali k odložení plastových lahví od pití.
11
Informace z MŠ
V pondělí 3.září jsme zahájili v naší mateřské škole
nový školní rok 2012/2013.
Po prázdninách jsme se opět sešli ve zcela naplněných
třídách Berušek, Motýlků a Sluníček.
Již od začátku října navštěvují každý pátek dvě skupiny 4 až 6 letých dětí
kurz angličtiny.
Výuka plavání proběhne v tomto školním roce pro přihlášené děti od března
do května, opět v plaveckém bazénu v Plzni na Slovanech.
Několik nejstarších dětí, tak jako už každý rok na podzim, vystoupilo
s krátkým programem na vítání občánků.
11.10. 2012 se děti zúčastnily slavnostního otevření nového dětského hřiště
u bytovek v Senci.
V říjnu k nám opět přijelo divadlo Mikan, tentokrát se „Zahradnickou
pohádkou“ a divadlo Dráček s pohádkou „O veliké řepě“. Již nyní se můžeme
těšit na jejich pohádku „Medvědí Vánoce“, kterou nám divadlo „Dráček“ zahraje
v prosinci.
AKCE V OBCI DO KONCE ROKU 2012
20.11.2012 - Posezení s hudbou p. Žákovce, U Drudíků v 18:00
27.11.2012 - Rozsvícení vánočního stromu u MZŠ
30.11. až 2.12.2012 vánoční výstava U Drudíků - akce školní družiny
2.12.2012 - Otevření betléma u Havránků v 17.00
8.12.2012 - Mikulášská diskotéka s nadílkou U Drudíků v 15:00 hod.
15.12. – 16.12.2012 - Advent se Sluníčkem na klubovně
22.12. 2012 Cesta za Ježíškem - Usměvavé sluníčko
31.12.2012 Silvestr Sport hotel - viz pozvánka
31.12.2012 Silvestr U Drudíků, 19:00, tombola, živá hudba, možno
objednat silvestrovské menu - cena 160,- Kč, prodej lístků v restauraci
12
Masarykova základní škola Zruč-Senec
Nový školní rok 2012/13 byl zahájen v pondělí 3. září 2012 s 369 žáky.
Do prvního ročníku letos nastoupilo 53 prvňáčků. V I.A přivítala nejmladší
žáky paní učitelka A. Kroftová a v I.B nová paní učitelka A. Pavlová. Také letos
měly děti na lavicích připravené nové učebnice, pracovní sešity, desky na sešity i
další pomůcky. Od vedení školy dostaly ještě malou kytičku. Do 5.A nastoupila
nová paní učitelka K. Benešová.
Na 1. stupni máme 10 a na 2. stupni 7 tříd. Kromě 9. ročníku jsou všechny
třídy v paralelním uspořádání. Z nabídky povinně volitelných předmětů si žáci
7. ročníku vybrali německý jazyk a domácí nauky; v 8. ročníku německý jazyk
nebo sportovní a pohybové hry a v 9. ročníku ruský jazyk a seminář z
matematiky. Na základě stále velkého zájmu rodičů o umístění svých dětí ve
školní družině požádal ředitel školy o navýšení kapacity ŠD. Letos tedy
máme pět oddělení školní družiny, v nichž je zapsáno celkem 130 žáků.
Nové, páté, oddělení ŠD je určeno dojíždějícím žákům 4. ročníku. Je otevřeno od
12.00 do 13.30 hodin. Dále byla také prodloužena pracovní doba ve dvou
odděleních, a to až do 16.30 hodin. Volnočasové aktivity zajišťuje stejně jako v
předcházejících letech pobočka DDM Kamarád Třemošná, pobočka ZUŠ
Třemošná i TJ Zruč.
Během hlavních prázdnin byla vymalována velká tělocvičná včetně kabinetů
a sociálního zařízení, další učebna byla vybavena novým nábytkem, do tří tříd
byly namontovány nové tabule. V pavilonu byl do jedné učebny dán nový
dataprojektor včetně promítacího plátna, aby i nejmladší žáci mohli využívat ICT
ve výuce. Nefunkční TV a DVD byly nahrazeny novými přístroji. Dále byla
vyměněna okna v přízemí a suterénu velké budovy. Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu starostovi Ing. Miroslavu Královi i celému zastupitelstvu obce
za pozornost a hlavně podporu, kterou naší škole věnují. Během uplynulého
školního roku realizoval zřizovatel v prostoru nad plynovou kotelnou výstavbu
nové knihovny, na jejíž otevření se už všichni těšíme.
Letos pokračujeme v projektu EU - Peníze školám. Po obdržení
zbývající částky budou finanční prostředky použity na zakoupení další IT
techniky.
Během září se také sešla v novém složení školská rada. Jejími členy jsou za
zřizovatele pan P. Daněk a pan V. Mašek, zástupci z řad rodičů jsou paní
L. Hájková a paní D. Pacholíková a pedagogy zastupují paní učitelka M.
Kubíková a paní učitelka J. Kupková, která byla zvolena předsedkyní na další
funkční období.
Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele
13
Přijďte se podívat
na
rozsvícení vánočního stromu
v areálu MZŠ 27.11.2012
od 17.00 hodin
Akce školní družiny
- vánoční výstava
30.11.2012
1.12.2012
2.12.2012
11.00 - 20.00 pátek
11.00 - 18.00 sobota
11.00 - 15.00 neděle
s možností zakoupit si "drobnosti" s vánoční tématikou.
2.12.2012
Otevření betléma "U Havránků"
tradičně v 17.00 hod.
Přijďte si navodit vánoční
náladu a zazpívat koledy.
14
SDH Zruč
23. června prošel obcí slavnostní průvod ke 100. výročí založení sboru.
Po položení věnce k pomníku padlých na návsi následovala soutěž požárních
sborů. První se předvedly děti a po nich útok staré gardy našeho sboru. Pak
následovala soutěžní štafeta a útok jednotlivých družstev. Slavnostnímu
odpoledni přihlíželo a práci hasičů obdivovalo velké množství diváků.
Již 10. ročník rozloučení s prázdninami připravil 1. září pro děti Sbor
dobrovolných hasičů Zruč. Podmračená obloha přivítala všech 110 dětí
a jejich rodičů za hasičárnou. Malované kulisy perníkové chaloupky se
spoustou perníčků a kostýmy herců nenechaly nikoho na pochybách - letos
je na řadě pohádka O perníkové chaloupce.
Přesně úderem druhé hodiny se vydal Jeníček s Mařenkou na cestu, ale velmi
brzo zabloudili. Jejich kroky vedly k hodné čarodějnici, která je nakrmila a
ukázala jim cestu. Zde se však vyskytla další překážka v podobě loupežníků.
Ti sice nemohli Jeníčkovi s Mařenkou nic vzít, protože nic neměli, ale zahnali je
opět do neznámých míst. Světýlko je zavedlo až k perníkové chaloupce. Mlsný
jazýček je dostal téměř až na pekáč. Přesto se podařilo čarodějnou bábu
s dědkem přelstít.
15
Velmi pěkný byl i druhý díl pohádky Jeníček a Mařenka po 20ti letech,
kdy již Jeníček s Mařenkou dospěli a změnily se i jejich zájmy. Stejnou
cestu absolvovali ještě jednou, tentokrát již loupežníci měli kořist obrovskou
- mobily, peněženky, kreditky. I v tomto příběhu vše skončilo dobře.
Ochotnickým divadelním představením odstartovalo odpoledne plné soutěží,
her a zábavy, které mělo dětem zpříjemnit poslední prázdninový víkend. Což se
i přes méně příznivé počasí podařilo. Děti se projely na koni, ochutnaly
čarodějný nápoj, zastřílely si, zašermovaly si, složily puzle atd. Po splnění všech
úkolů na ně čekala sladká odměna. Všichni - děti i rodiče - se dobře bavili.
Zdeněk Koňařík
Vážení občané,
obracíme se na Vás, občany této obce, s následující prosbou (výzvou).
Záleží jenom na Vás, jak si následující řádky vysvětlíte. Před Vámi již byli
osloveni některé firmy působící v obci.
Jedná se o pořízení nového hasičského auta CAS pro Sbor dobrovolných
hasičů ve Zruči. Stávající vozidlo je za zenitem výkonnosti, technicky
poruchové a zdaleka nevyhovuje současným požadavkům v oblasti požární
techniky.
16
Naši hasiči jsou sice dobrovolníci, ale s profesionálním přístupem,
nasazením, motivací i umem. Možnost pořízení nového hasičského auta je
možné jedině kumulací finančních prostředků z různých zdrojů. Odhadovaná
cena nového vozidla je 5,5 až 6 mil. Kč.
Nástin kumulace finančních zdrojů je následující:
1. Grant z Ministerstva vnitra ČR - 1 mil. Kč
2. Účelová dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje - 2 mil. Kč
3. Spoluúčast obce - 2,5 mil. Kč
4. Finance získané od sponzorů - 0,5 mil.Kč
Proto si dovolujeme oslovit i Vás, občany, jako možné sponzory s otázkou,
zda a jakým způsobem bychom mohli dát výslednou částku dohromady za
Vašeho vstřícného přispění. Každý z nás může tuto pomoc někdy potřebovat.
Důležité je být připraven. A tomu chce naše obec dostát. Uvítáme Vaše návrhy,
včetně uvažované částky, kterou byste byli ochotni za tímto účelem
poskytnout jako sponzorský dar v roce 2013.
Případnou odpověď adresujte na kontaktní adresu starosty
obce Zruč - Senec do 30. 1. 2013.
17
SHERWOODSKÝ OŠTĚP 2012
Ve sváteční pátek 28. září se uskutečnil už 6. ročník amatérského
mistrovství obce Zruč-Senec v hodu oštěpem. Příjemného zářijového počasí
využilo rekordních 98 soutěžících a dalších asi 30 přihlížejících.
Kategorii místních dívek do 15 let vyhrála Aneta RUMLOVÁ ( 20,53 m ),
z přespolních nejlépe Míša DUŠKOVÁ ( 16,37 m ).
Kategorii místních hochů do 15 let vyhrál Matyáš LANG ( 29,90 m ),
z přespolních nejlépe Vilém PAVEL ( 31,20 m ).
Kategorii místních žen nad 15 let vyhrála Kačka NIŽŇANOVÁ ( 22,05 m ),
z přespolních nejlépe Karolína ŘEZÁČOVÁ ( 22,65 m ).
Kategorii místních veteránů nad 50 let vyhrál Franta NEČAS ( 24,50 m ),
z přespolních nejlépe stříbrský Jarda KOTEK ( 22,40 m ).
V hlavní kategorii místních mužů od 15 do 50 let se sice sešlo početné pole
22 borců, ale magická 40-metrová hranice, oceněná prémií 1000 Kč, opět
odolala ! V napínavém závěru klání se k ní posledním pokusem nejvíce přiblížil
loňský vítěz Saša ZEMAN ( 36,51 m ), který tak o pouhých 11 cm odsunul do té
chvíle vedoucího Marka PRAIZLERA … Shodnou věkovou kategorii
přespolních vyhrál Hynek BENETKA z Plzně absolutně nejdelším hodem dne
39,19 m.
Závěr soutěžního klání jsme odlehčili házením oštěpu na cíl – nafukovací
balonek, na což shora dohlížel funkční model vrtulníku …
Putovní pohár POETONu, medaile, diplomy a ceny vítězům předal milý
host Petr Bukovský, vedoucí družstva atletů TJ Sušice, letošního vítěze
sdruženého mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje.
K plynulosti a uspíšení průběhu akce výrazně přispělo optické měření hodů
Ivanem Pyškem i atraktivní svážení oštěpů speciálním RC-modelem pana Štiky!
Atmosféru mítinku opět výborně dotvářela doprovodná hudba pana Žižky a
2 moderátoři, průběžně přišlo k chuti i zajištěné občerstvení. Za skvělou obsluhu
počítačové techniky a sestavení výsledků patří opět velký dík rodině Hejmanů,
za videozáznam Milanu Brandlovi, za fotodokumentaci Zdeňkovi Hojerovi a
Vaškovi Antonovi ml., dík i všem dobrovolníkům, kteří vypomohli jako
rozhodčí v poli !
Dále je nutno poděkovat za propagaci akce OÚ a ZŠ Zruč-Senec a pánům
Hlaváčovi (grafika) a Vatahovi (www-stránky), za zapůjčení atletického náčiní
oddílu TJ Sokol Plzeň-Petřín a MěÚ Třemošná, za květiny paní Cvrkové a
Jardovi Váňovi, a za ceny a suvenýry firmě POETON a čemínské hospůdce
U Drabasů, a především za poskytnutí areálu kynologickému klubu !
Podrobné výsledky, dlouhodobé tabulky, fotky a videonahrávky naleznete
na internetové adrese www.sherwoodskyostep.cz !
18
SPORTU ZDAR a OŠTĚPAŘŮM ZVLÁŠŤ
slavný rodák …
Už se těšíme na příští rok a věříme, že rekord 40m
bude konečně překonán.
19
Vítání občánků
20
Druhé vítání občánků v letošním roce se na obecním úřadě konalo 5. října 2012.
Pozvaných rodičů se svými potomky bylo 11, z toho 6 holčiček a 5 chlapečků.
Jména dětí se ani jednou neopakovala a to je dobře. Vždyť, když se sejdou
ve třídě čtyři Terezky nebo čtyři Honzíkové, tak mají paní učitelky problém.
21
Vítání občánků zahájily děti z naší mateřské školky.
Dárky pro děti a maminky jsou stále stejné jako u předchozích vítání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
22
29. ročník Hubertovy jízdy ve Zruči
13. října 2012
text na stranách 26 a 27
Autorem podařených fotografií je Zdeněk Hojer (ml.).
23
TJ SPV Zruč
Připomínka z XV. Všesokolského sletu v Praze 5. - 6. 7. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------Ze Zručských koleček 15. 9. 2012
U cíle na hřišti TJ
U startu
24
TJ ZRUČ - odbor sportu pro všechny
Na úvodním cvičitelském sboru
začátkem září si Věra Hojerová a Iva
Šustrová
zavzpomínaly
na
XV.
Všesokolský slet v Praze, který se konal
5. a 6. července. Se šestnáckou našich
dětí nacvičily skladbu ČASPV „Mezi
hvězdami“. Spolu se cvičenkami
z Nýřan byly z Plzeňského kraje
jediné. Skladba patřila mezi ty, které
patřily k nejhezčím a k dobře provedeným. Nácvik, secvičné a samotný týdenní
pobyt v Praze zejména pro vedoucí byl skutečně náročný. Za obětavost
a úspěšnou reprezentaci naší TJ patří oběma velké poděkování.
Na zahájení dalšího cvičebního roku
2012 – 2013 cvičitelky zorganizovaly již
pravidelnou akci - turistický pochod
v okolí naší obce „Zručská kolečka“.
Tři trasy 3 až 12 km opět vytyčila Ing.
Hana Lišková a tentokrát byly stanoveny na
opačnou stranu než v loňském roce,
směrem k Boleveckým rybníkům. Rodinám
s dětmi se velmi líbila nejkratší trasa
vedoucí k muzeu letadel p. Tarantíka, který nechal děti bez placení si letadla
prohlédnout. Za vstřícnost a ochotu spolupracovat na této hezké akci pro naše
občany panu Tarantíkovi děkujeme. Pochodu se zúčastnilo cca sto účastníků,
nejdelší trasu stejně jako loni absolvovala parta našich seniorek.
Na zářijové schůzi jsme také přivítali a věříme, že jde opravdu o nové posily
do cvičitelského sboru, zástupce florbalu p. Mgr. Jiřího Mauritze a Davida
Pavlíčka. Vyhověli jsme jejich požadavku hrát pod naší TJ - odborem SPV
florbal a založit si oddíl, tak jako máme oddíl volejbalu. V současné době je jich
14 členů a v případě zájmu z řad starších žáků zejména z 8. a 9. třídy jsou
ochotni kluky trénovat a hrát i soutěž pořádanou regionálním centrem SPV.
Do konce roku nás s dětmi čekají soutěže v přehazované, plavání a sportovní
gymnastice. Věříme, že naše cvičenky budou zase úspěšné tak jako
v předchozích letech a svým vedoucím udělají radost. To je jediné ocenění jejich
dobrovolné práce. Rozsah cvičebních hodin a cvičících složek v tělocvičně
je stejný jako v minulém roce.
Dejte vale pohodlnosti a přijďte si protáhnout tělo.
Těšíme se na Vás.
Jitka Kubíková
25
29. ročník Hubertovy
jízdy ve Zruči
13. října 2012 se na zručské parkurové
kolbiště sjelo na pět desítek koní, aby se
zúčastnili již tradiční Hubertovy jízdy.
Tak hojnou účast pořadatelé dlouho nepamatují.
Důležitým faktorem byla výborná reklama
v tisku, na facebooku a také přispělo i krásné
počasí, které přilákalo jak jezdce se svými
čtyřnohými miláčky, tak diváky a fanoušky
jezdeckého sportu, kteří přijeli podpořit své
favority.
Dorazili jezdci z České Břízy, Třemošné
nebo z Plzně, Bolevce či Bukovce. Velice si vážíme i účastníků vzdálenějších,
například z Nevřeně, Hoříkovic, Nového dvora, Kuňovic a Bernartic, kteří svou
účastí podpořili naši akci.
Start proběhl kolem jedenácté hodiny po přivítání celé skupiny
komentátorem a patronem celé akce panem Václavem Kokoškou. Svým
svěřencům popřál zajímavou cestu a hlavně příjemný zážitek i pan Jaroslav Rédl
z JK Chov koní Bernartice, který se představil v roli mastera, aby provedl celý
peloton jezdců představujících lovce bezpečně od startu do cíle.
Jako první v čele celé skupiny vyrazila „liška“ Kateřina Nižňanová,
jejímž úkolem bylo vést koně předem vybranou trasou a odhadnout správné
tempo pro všechny účastníky. Za ní jako honící psi několik štěkajících jezdců
na koních, za nimi master a pak všichni ostatní ,,lovci“. Celé pole jezdců se
pohybovalo ze Zruče, přes okraj Třemošné do České břízy a odtud na
přesedliště, které bylo jako loni u jezu říčky Třemošenky v žichlickém údolí.
Zde kromě občerstvení proběhly dvě soutěže.
Hlavní podívanou byl skok mohutnosti, ve kterém zvítězil již zmíněný
Jaroslav Rédl s koněm Tamila. Překonali úctyhodnou výšku 155 cm. Druhé
místo vybojovala Miluše Nágrová ze Třemošné se svým koněm Horác a bronz
si z této soutěže odnesla Zewelová Kateřina na koni Parodie, rovněž z Bernartic.
Pro westernové jezdce organizátoři připravili soutěž ve slalomu kolem barelů,
kde se na prvním místě umístila Šimečková Zuzka s koníčkem Mája z JK Hypo
Jitřenka, na druhém místě byla Pourová Kačka na koni LanLord a třetí místo
obsadila Stejskalová Káča s koníkem Don z České Břízy.
Ze Žichlic se všichni přesunuli přes Českou Břízu zpět do Zruče
na louku nad Apetito, kde byl odstartován závěrečný dostih. Z velkých koní
si pro sebe první místo vybojovala domácí jezdkyně, organizátorka a liška
26
v jedné osobě Kateřina Ňižňanová na koni Venuše, pro druhé místo si
doběhla Kristýna Suchá na koni Dasty z JS Plzeň a jako třetí zazářila
Kuželíková Zuzka s koněm Largo. Mezi poníky do cíle dorazila jako první
Prudnová Anežka s kobylkou Molly.
Do cíle na zručské kolbiště dorazili všichni účastníci v pořádku a za to patří
dík všem ukázněným jezdcům a hlavně panu ,,masterovi“ Jaroslavu Rédlovi.
Pak už zbývalo jen vyhlásit vítěze jednotlivých disciplin, poděkovat za
ohleduplné chování a popřát mnoho krásných chvil v sedle našich čtyřnohých
přátel. Po krátkém rozloučení pozval všechny účastníky pan Václav Kokoška na
Hubertovskou tancovačku do restaurace ke Drudíkům, kde k tanci a poslechu
zahrála kapela Knaipen Roll. Všichni hříšníci ze startovního pole byli odsouzeni
za své chyby u večerního soudu a o půlnoci proběhla bohatá tombola, o kterou se
zasloužili sponzoři, bez kterých by se takové akce vůbec nedaly pořádat.
Všem proto v závěru ještě jednou moc děkujeme.
Za organizační tým všem zúčastněným, od fotografů přes doprovodná
vozidla, sponzory, zručskou partu koňáků a hlavní pořadatele posílám
srdečné velké DĚKUJEM a těšíme se na spolupráci při příštím jubilejním
30. ročníku Hubertovy jízdy ve Zruči.
Ať nám koně jdou !!!
Zuzana Kokošková
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kolumbárium
Vážení občané, na internetových stránkách naší obce
www.zruc-senec.cz byla zveřejněna anketa, zda naši
občané mají zájem o zřízení místa posledního
odpočinku svých nejbližších - kolumbária v lokalitě
Zruč-Senec.
Bohužel, musíme zatím sdělit, že se ankety zúčastnilo
velmi málo občanů, celkem 89. Anketa se proto bude
opakovat. Sledujte internetové stránky naší obce.
stránky obce: www.zruc-senec.cz
27
AC Zruč-Senec - nohejbal sezóna 2012
Muži „A“ - premiérová účast v extralize:
Po loňském, úspěšném kráčení 1. ligou čekal na zručský „A“ tým premiérový ročník v elitní
nohejbalové společnosti. Po celou sezónu do naší obce jezdily nejlepší kluby, oko diváka
mohlo spatřit nejednoho Mistra světa, či Evropy...
Po základní části obsadil tým AC Zruč-Senec 8. místo a bylo jasné, že ho na podzim čeká
nelehký úkol v boji o udržení.
V 1. sérii skupiny play-out čekal na AC Zruč-Senec tým Vsetína, který by se dal
charakterizovat jako slovenská reprezentace, jelikož má na své soupisce 5 hráčů z širšího
reprezentačního výběru Slovenska. Vsetín potvrdil úlohu favorita přes drobné potíže uspěl
i v odvetném utkání ve Zruči a ukončil celou sérii 2:0 na utkání.
Naši hráči museli o setrvání v extralize bojovat v následující sérii se zkušeným Žatcem. Tým
Žatce hlavně v koncovkách jednotlivých setů a zápasů potvrdil získané zkušenosti z minulých
extraligových let v soutěži se udržel. Naopak hráči AC Zruč-Senec se se svoji premiérovou
účastí v extralize minimálně na rok loučí.
Vedoucí „A“ týmu AC Zruč-Senec Tomáš Vaňourek dodal:
„ V loňské sezoně jsme společně slavili postup, letos bohužel sestup. Jsem rád, že se po
8 letech splnil sen několika lidí a do Zruče-Sence se přivedla extraliga. Je to parádní soutěž,
která je o stupínek výše než 1. liga. My jsme byli jediný tým v extralize složený z místních,
či z hráčů z nedalekého okolí. Získali jsme však mnoho zkušeností, které budeme chtít v příští
sezoně v 1. lize zužitkovat. Cílem bude postup do play-off a zkusit extraligu do Zruče-Sence
vrátit. Nevylučuji i některé hráčské změny v „A“ týmu Zruče-Sence. Dále bych poděkoval
obci, sponzorům a divákům za podporu místního nohejbalu.
Fotka z utkání s TJ Sokol SDS Exmost Modřice
28
Fotka z utkání s TJ Sokol SDS Exmost Modřice – letošní Mistr Extraligy 2012
Extraliga mužů 2012 - Tabulka základní části
WITTE Automotive Extraliga mužů 2012 - Tabulka základní části
1.
TJ Sokol SDS Exmost Modřice
14
13
1
0
83:22
27
2.
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
14
10
2
2
72:36
22
3.
SK Šacung ČNES Benešov 1947
14
6
5
3
69:54
17
4.
TJ Spartak Čelákovice
14
7
2
5
63:55
16
5.
NK CLIMAX Vsetín
14
5
1
8
56:68
11
6.
TJ Avia Čakovice
14
5
1
8
44:63
11
7.
SK Nohejbal Žatec
14
2
4
8
48:70
8
8.
AC Zruč-Senec
14
0
0
14
17:84
0
Play-out
NK CLIMAX Vsetín : AC Zruč-Senec
5:0
01.09.2012
AC Zruč-Senec : NK CLIMAX Vsetín
2:5
08.09.2012
SK Nohejbal Žatec : AC Zruč-Senec
5:0
22.9.2012
AC Zruč-Senec : SK Nohejbal Žatec
0:5
29.9.2012
29
Muži „B“ tým – krajský přebor:
V letošní sezoně startovaly v KP pouze 4 týmy (v celé historii KP nevídané). AC Zruč- Senec,
Tachov, Kornatice a Pavlovsko.
Vítězem se stal suverénně Tachov, který byl posílen o bývalé ligové hráče a v současné době
bojuje o postup do 2. ligy v kvalifikaci, které se účastní všichni vítězové KP z celé republiky.
Hráči AC Zruč- Senec „B“ obsadili v základní části 3. místo a v nepochopitelném hracím
systému se na podzim utkali se 4. týmem základní části- Pavlovskem, který dokázali porazit,
bohužel z nepochopitelných důvodů ve vedlejším městském přeboru jim byl zápas o 3. místo
kontumován a kluci nakonec obsadili konečné 4. místo.
V příští sezoně by se měl KP vrátit do starých kolejí, ve kterém by mělo startovat až 10 týmů.
Právě o KP proběhne na konci listopadu schůze, kde se k jednotlivým týmům i hracímu plánu
všichni aktéři vyjádří.
KP muži 2012 – Konečná tabulka základní část
Základní
část
Pořadí
1.
2.
3.
4.
Tým
TJ Slavoj Tachov
SK Kornatice
AC Zruč-Senec B
NO Pavlovsko
Zápasů Výher Remíz
6
6
6
6
6
3
2
0
0
1
1
0
Proher
0
2
3
6
Skóre Body
36 : 04
24 : 21
21 : 28
08 : 36
12
6
5
0
-1
Žáci – krajský přebor družstev:
Mladí hráči AC Zruč-Senec nastupovali v sérii 7 turnajů, které byly započítávány do KP
družstev žáků. Ten čítal 6 týmů. V konečném pořadí na 1. místě skončili hráči Horažďovic, 2.
pozici si bezpečně pohlídala naše základna ze Zruče-Sence před 3. týmem z Janovic. Druhou
polovinu tabulky tvořili hráči Tachova, Startu VD Plzeň a Zbiroha.
Mladí hráči AC Zruč-Senec absolvovali společně s Horažďovicemi všech 7 turnajů, na
kterých pravidelně bodovali. Většinou končili na 2. a 3. místě. Turnaje vyhrávali mladíci
z Horažďovic.
Náš oddíl měl zastoupení na MČR v singlech ml. žáků, konané v Brně.
Proti klukům startovali kluci o 2 roky starší, přesto se neztratili. Na MČR hráli Rott Tomáš,
Treml Tomáš, Hynek Michal a Schicker Pavel. Po základních skupinách pokračovalo MČR
vyřazovacím způsobem (play-off). Všichni postoupili do 1. kola play-off. A dokonce Treml
Tomáš a, Hynek Michal prošli do dalšího kola play-off. Zde jim však vystavili stopku
budoucí medailisté.
Aleš Škudrna poznamenal:
„ Se zájmem a přístupem kluků jsme spokojeni. Pravidelně se na tréninku schází až 16 ml. a
st. žáků, kteří mají zájem se zlepšovat, jezdit na turnaje a pracovat na sobě. Rovněž musím
pochválit jejich rodiče, kteří je v tomto sportu podporují. S umístěním v KP družstev jsme
spokojeni, věřím, že v příští sezoně budou kluci schopni Horažďovice pravidelněji porážet.
30
Fotka: družstvo žáků – 2.místo v Krajském přeboru 2012
KP žáci 2012 – Konečná tabulka
Pořadí Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TJ Sokol Horažďovice
AC Zruč-Senec
NK Janovice
TJ Slavoj Tachov
TJ Start VD Plzeň
TJ Kačeři Zbiroh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
celkem
30
38
16
4
6
3
17
13
20
8
0
0
36
14
4
12
0
1
32
27
44
1
5
2
46
30
0
12
9
0
10
38
20
12
4
0
46
38
4
8
3
1
217
198
108
57
27
7
Muži „C“ tým – okresní přebor:
V právě skončené sezoně obsadili hráči zručského „C“ týmu ve své soutěži konečné 5. místo
a zopakovali tak toto umístění z loňské sezóny.
Okresní přebor muži 2012 – Konečná tabulka
Pořadí Tým
Zápasů Výher Proher Skóre
Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
10
10
10
10
10
20
14
12
10
4
0
TJ Sokol Žihle
NK Kaznějov
SDH Chrašťovice
SDH Žebnice
AC Zruč-Senec C
NK Odlezly
10
7
6
5
2
0
31
0
3
4
5
8
10
61 : 09
45 : 25
42 : 28
37 : 33
22 : 48
03 : 67
Sluníčko informuje.
O letních prázdninách se uskutečnil oblíbený
tábor Zhořec a nově týdenní tábor na klubovně
Sluníčka.Oba tábory byly velmi brzy obsazeny.
V srpnu pokračovaly práce na klubovně.
8.9. se již po šesté uskutečnily olympijské hry,
zahájení se neslo v duchu 90. let a taneční
vystoupení na píseň Poupata sklidilo velký aplaus stejně jako kostýmy. Poté
se závodníci vydali plnit soutěžní disciplíny, za které byli odměněni medailemi
a diplomy. Akce proběhla za krásného slunečného počasí na klubovně a okolí.
15.9. se uskutečnil sraz bývalých učitelů školy. Připravena byla prohlídka
školy a posezení v restauraci U Drudíků. Akce se vydařila a všichni zúčastnění si
zavzpomínali na společně strávená léta na naší škole ,která se od doby jejich
působení velmi změnila.
22.9. se konaly řemeslné trhy, i letos se představilo více než dvacet
šikovných řemeslníků, kteří návštěvníkům předvedli, co umí jejich šikovné ruce.
Svůj um ukázaly i děti včelařského kroužku pod vedením pana Polívky.
Představily nejen vlastnoručně vyrobené svíčky, perníčky, med ale i poutavé
povídání o včeličkách. Návštěvnost této akce byla opět hojná a to těší nejen nás,
ale i šikovné lidičky.
Sluníčko děkuje návštěvníkům letních Vánoc v restauraci Scherwood, kteří
vybrali a věnovali Sluníčku finanční dar 7 500 kč, za tyto peníze jsme dokončili
rekonstrukci další místnosti a můžeme zde od října zahájit činnost kroužků.
Nabídka na webu sdružení.
A co nás čeká a na co zveme:
8.12. 15 hod
15.12. – 16.12.
22.12.
Mikulášská diskotéka s nadílkou restaurace U Drudíků
Advent se Sluníčkem na klubovně vánoční trhy, vystoupení
dětí, koledy, občerstvení
Cesta za ježíškem
Do konce roku přijímáme přihlášky na jarní tábor se Sluníčkem
v termínu od 25.2.-1.3.2012
Od poloviny října zahájil činnost v dopoledních hodinách klub Sluníčko.
Klub nabízí svoji službu rodičům, kteří nemají hlídání pro své děti,
tato služba není náhradou za mateřskou školku, ale možnou alternativou.
V klubu bude pro děti připraven bohatý program.
Info na webu sdružení nebo tel. 723 839 787
32
Opět pokračujeme ve sběru novin, časopisů, letáků a víček po dohodě
na uvedený telefon.
Občanské sdružení ,,USMĚVAVÉ SLUNÍČKO“
Plzeňská 134 Zruč – Senec
IČO : 228 50 651 tel:723 839 787
Za sdružení Z. Lišková
Letos poprvé uspořádalo občanské sdružení Usměvavé Sluníčko
příměstský tábor na bývalé skautské klubovně. Pro děti byla připravena
táborová hra U nás v Kocourkově. Každý den plnily děti různé úkoly, za které
získávaly body do etapovky. Každý den se děti vydaly na stopovačku, kde
odpovídaly na otázky z pohádek nebo hádaly hádanky, či řešily zašifrovaný text.
Nebyla nouze ani o sportovní vyžití dětí a byl uspořádán turnaj ve vybíjené,
fotbale a ping pongu. Děti si také domů odnesly mnoho výrobků. Malovaly si na
bílá trička, na dřevěné magnetky či dělaly ubrouskovou techniku na dlaždičky,
za pomoci šikovných rukou Markéty Maškové si vyrobily náhrdelníky
a náramky. Také jsme pro děti uspořádali olympijské hry, kde děti plnily celkem
deset netradičních disciplín a následně si domů odnesly medaile a diplomy.
Příměstského tábora se celkem zúčastnilo 53 dětí, z toho jich 13 bylo
školkových a nejmladší tábornici byly tři roky. Rádi bychom poděkovali
babičce Marcele Rauchové za upečení výborných borůvkových koláčů,
které nám pro děti přinesla a babičce Jiřině Jílkové za upečení výborných
pletenců. Rádi bychom také poděkovali všem pomocníkům, kteří nám přišli
s dětmi pomoci. Ovšem velké díky patří paní Zdeňce Liškové, bez které by
se příměstský tábor neuskutečnil.
Za Usměvavé Sluníčko Bc.
Kateřina Lišková
Táborová reportáž
Zhořec 2012 – Základní kámen aneb
Největší světová záhada
Letošní letní dětský tábor Usměvavého Sluníčka
se již počtrnácté konal v příjemném prostředí areálu
ve Zhořci u Manětína. Jelikož kapacita tábora, která
činí cca 130 účastníků, byla naplněna už od začátku
roku, očekávání ze strany dětí bylo veliké. Loňský tábor s etapovou hrou Alenka
v Říši divů se vydařil, a tak na nás, pracovnících Usměvavého Sluníčka, ležela
velká zodpovědnost připravit letošních deset dní minimálně stejně tak dobře,
či ještě lépe. Troufáme si tvrdit, že se to podařilo.
33
Konec července a začátek srpna strávily děti a členové Usměvavého Sluníčka
soustavným pátráním po nejvzácnějším předmětu na světě – Svatém grálu.
Etapová hra totiž letos nesla název Základní kámen aneb Největší světová
záhada a byla volně inspirována knihou Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
Kdo tuto knihu četl, zajisté už tuší, že náš tábor byl od začátku do konce plný
záhad, tajemství a napětí. Děti byly do děje „vrženy“ ihned po příjezdu. Ještě
předtím, než se stihly v táboře rozkoukat, zhlédly divadlo, které znázorňovalo
hlavní zápletku příběhu. Když poněkud odbočím od děje, musím zmínit, že toto
divadlo, stejně jako mnoho dalších aktivit, pro děti nacvičily naše nové mladé
posily, členové pomocného 8. oddílu (Barča Hájková, Lucka a Kačka Krocovy,
Terka Bušauerová, Marek Hampl, Adam Hrubý, Tadeáš Pudelský a Michal
Klail), jimž za to patří obrovský dík.
Všichni účastníci tábora se tedy rázem stali členy tajné mnišské organizace
zvané Převorství Sionské, jejímž posláním je už téměř tisíc let ochraňovat
Základní kámen neboli Svatý grál, který je představován zlatým kalichem, což
zjistily děti v průběhu pátrání. Bohužel poslední člověk na světě nesoucí
tajemství místa úkrytu Svatého grálu byl velmistr řádu Jacques Sauniére, který
byl zavražděn zlým mnichem z nepřátelské organizace Opus Veritas usilující o
zničení Základního kamene. Byli jsme tedy postaveni před náročný úkol tento
Základní kámen (o němž jsme v tu chvíli ani nevěděli, co to je) najít a ochránit
34
před členy Opus Veritas, aby nedošlo k jeho zničení, protože to by mělo za
následek zhroucení celého moderního křesťanského světa. Naštěstí nám zemřelý
Velmistr ještě před smrtí stihl předat pár indicií, které nám v pátrání pomohly.
A tak začalo naše putování. Ihned po zvolení nového velmistra se všichni
noví členové Převorství rozdělili do skupin dle odbornosti a složili tajnou přísahu
zasvěcených. Jako nejrozumnější se poté zdálo najít profesora Roberta
Langdona, amerického odborníka na symboly, což nám poradil zesnulý velmistr.
Profesora jsme úspěšně našli v Anglii při náročné stopovačce. On nám od té
doby pomáhal s pátráním a vždy, když bylo potřeba, si pro nás připravil
odbornou přednášku z oblasti náboženské symboliky a historie.
Další cesta dle získaných indicií vedla k císaři Konstantinovi, byla však
slepá. Podobně slepé byly i další cesty. Pátrali jsme snad všude – v Itálii
u slavných umělců Leonarda da Vinci nebo Michelangela Buonarroti,
v egyptských pyramidách, v Anglii u krále Artuše a nejvíce v pařížském Louvru,
na čas přestěhovaném do Zhořce, mezi nejslavnějšími díly všech světových
mistrů. Vyřešili jsme všechny připravené hádanky a tajemství, vyluštili nespočet
šifer, shromáždili mnoho informací. Stálo nás to téměř všechny naše fyzické
i psychické síly. A do toho všeho na nás neustále, ve dne i v noci, útočili členové
Opus Veritas. Jednou jsme se dokonce vydali na nebezpečnou výpravu do jejich
sídla, oni na to však přišli a pak jsme se s nimi museli utkat potmě v přímém
souboji o další nápovědu.
35
Když už jsme si začali myslet, že je vše marné a že svůj úkol nesplníme,
objevili jsme další stopu, která nás nakonec dovedla k cíli. V nedaleké vesničce
Luková jsme našli pohádkový kostelík se hřbitovem, kde byl mimo jiné pohřben
i sir Isaac Newton, jeden z bývalých členů Převorství. Na jeho hrobě byla
nakreslena mapka úkrytu Svatého grálu. K udivení nás všech se tento vzácný
předmět měl nacházet v táboře! A opravdu. Vzali jsme krumpáč a lopatu a na
přesně určeném místě vykopali stovky let starou truhlu s námi tak vytouženým
pokladem – Základním kamenem. Náš úkol byl tedy splněn, měli jsme takovou
radost!
Kromě toho, že se všechny děti svědomitě a s nadšením zapojovaly do aktivit
a soutěží v rámci etapové hry, nezapomněly ani na zábavu a odreagování.
Součástí tábora byla tradiční pouť, kde si všichni po absolvování zábavných
disciplín mohli za vyhrané Zhořecké platíky nakoupit krásné ceny. Pro všechny
talentované děti jsme uspořádali soutěž „Zhořec má talent“, kde v porotě seděly
takové celebrity jako princezna Kate, Petra Kvitová, Leoš Mareš či Ježíš Kristus
a na níž si své speciální vystoupení připravil třeba Pavel Šporcl, Vojta Dyk a
Lucie Bílá. Vrcholem táborové zábavy pak byly dvě diskotéky. První se nesla
hudbou i kostýmy v duchu nedávno uplynulých 90. let a druhá byla spojena
s oslavou Silvestra a nechyběl na ní ani ohňostroj.
Zkrátka a dobře, letošní tábor se nám opět velmi vydařil. Do noty nám hrály
všechny živly. Počasí bylo báječné, celé dny jsme mohli trávit venku a dostalo se
i na bazén, úrazů a nemocí bylo minimum, kuchařky nás pravidelně krmily a
napájely, nálada byla skvělá. Nezbývá nám nic jiného než poděkovat dětem za
36
účast a za slušné chování a všem organizátorům za jejich ochotu a nasazení při
práci s nimi. Na příští rok chystáme samozřejmě další zhořecký tábor a kromě
něj ještě několik příměstských na klubovně. Máme se tedy všichni na co těšit.
Za Usměvavé Sluníčko Mgr. Markéta Bocková
místopředsedkyně sdružení, programátorka etapové hry
ZPRÁVA z muzea letadel
Jak jsme v začátcích budování našeho muzea letadel slíbili, že se budeme
snažit tímto proslavit obec Zruč – Senec, dnes můžeme s hrdostí říci, že se nám
to povedlo. Zvláště novým kouskem - letadlem TU 104, které bylo 37 let
ozdobou a raritou města Olomouce. Jelikož mnoho občanů Olomouce
odsuzovalo stav letadla a nebyl mezi nimi NIKDO, kdo by si to vzal za své a
stroj opravil a odtáhl třeba 3 km k benzince, když už ho u stadionu nechtěli, o
letadlo jsem projevil zájem já. U nás bude umístěno podél plotu muzea, kde bude
tvořit důstojný pomník letecké dopravy. Tím také důstojně oslavíme 20 let Air
Parku, což bude těsně před Vánocemi. S novým dárkem Tupolevem jsme si
nadělili hlavně další práci, které máme ostatně dost. Jenom na dokompletování
rarit čeká 5 letadel! Můžeme však bez přehánění prohlásit, že tímto „kouskem“
jsme se zařadili na přední místo leteckých muzeí u nás, což už beztak potvrdilo
mnoho našich hostů do Knihy návštěv. Na podzim jsem začal vyučovat
modelářskému umu a zručnosti pár zájemců v modelářském kroužku. Snad tímto
činem vychováme další šikuly pro budoucnost. Zároveň chci popřát všem
šťastné a veselé Vánoce!
Karel Tarantík.
37
ZKO Zruč
Vážení čtenáři, rádi bychom se podělili
o radost z úspěchů našich členů.
Na přelomu července a srpna na soustředění
v Mostě naše členka Vlaďka Bártová spolu
s boxerkou Borůvkou z Červeného Hrádku
úspěšně splnily záchranářskou zkoušku ZTV1 – zkoušku terénního vyhledávání.
Na letním výcvikovém táboře Tyra v Beskydech složila Eva Hajšmanová se
svojí hovawartkou Cailin Sun Kesidy zkoušku IPO VO .
Dobrman Gentleman Gill Alary Asbar s paničkou Hanou Kremlovou splnili
v září zkoušku IPO2 a hned 13. října ve Volenici na mistrovství republiky
dobrmanů zkoušku IPO3. Na mistrovství se umístili na 6.místě ze 13 závodících
psů. Gratulujeme!
Na cvičišti ve Zruči se konaly 14.října 2012 zkoušky podle národního řádu
a mezi úspěšnými byli – Alice Bóriková s fenkou Tracy uspěly ve zkoušce ZZO,
Ivana Landovská s boxerem Arthusem Deny Dog uspěli ve zkoušce ZPS1
( zkouška psa stopaře) a Miroslav Blecha s Cony Foxy Queen úspěšně zvládli
zkoušku ZPO1 (zkouška psa obranáře).
O týden později – 21.10.2012 se ve Zruči pořádaly zkoušky podle IPO
- Mezinárodní zkušební řád pro sportovní kynologii a pět našich členů bylo
úspěšných:
IPO 3 - Eva Šnajdrová a Fanka Ajaxova Uranie , UPr1 - Eva Hajšmanová
a Cailin Sun Kesidy, SPr1 – Ivana Landovská a Arthus Deny Dog, IPO1 – Petra
Plačková a Xanto z Agiru Bohemia, BH – Petr Pavel a Charles.
Podzim je také ve znamení brigád – uklízí se parkoviště, plocha
na cvičáku, seká se tráva, usazuje se nové WC, natírají se mříže u kotců...
Za ZKO Zruč Vladka Bártová
www.zkozruc.estranky.cz
38
Lyžařská a snowboardová škola SK Arnika
nabízí volná místa na sezonu
2013 – vyjíždíme ze Zruče-Sence
Bližší informace na tel. 724 057 172, 728 403 653
nebo na http://www.sk-arnika.cz/
39
40
41
42
Najdete zde dobře vybavenou posilovnu.
Hotel SPORT Zruč nabízí příjemný odpočinek
v prostředí relaxačniho centra, které je určeno
pro širokou veřejnost.
K dispozici je privátní sauna a vířivka. Jako každý rok nabízíme cenově
zvýhodněné zimní saunování rodičů s dětmi.
Můžete rovněž využít služby maséra nebo přístrojovou lymfodrenáž, nově
také kosmetiku a pedikúru.
V nabídce jsou i nadále oblíbené dárkové poukazy, nově slevové/dárkové
vouchery na relaxační odpoledne, které mohou být vhodným vánočním dárkem.
43
Všechny dárkové poukazy zakoupíte v recepci hotelu, kde si můžete
nabízené služby také objednat.
Veškeré informace o hotelu a
poskytovaných službách naleznete na
www.hotelsportzruc.cz nebo Vám
je rády poskytnou pracovnice recepce
na tel. číslech 377 350 450
nebo 725 556 543
Těšíme se na Vaši návštěvu !
Ing. Miroslav Schubert
E-mail:
[email protected]
instalace a nastavení SW
servis PC/NB, antivir
603 423 724
Internetová adresa stránek naší obce: http://www.zruc-senec.cz
Zručský a senecký zpravodaj vydává obec Zruč - Senec ve spolupráci s firmou Ing. Miroslav Schubert,
MS-Soft email: [email protected] Povoleno Okr. úřadem Plzeň - sever pod č. RK 01/99.
Vychází nepravidelně. Redaktorka časopisu Ing. Jitka Kubíková. Za obsah jednotlivých článků
zodpovídají jejich autoři. Vyšlo v listopadu 2012 nákladem 1 300 výtisků.
Toto číslo je určeno občanům obce Zruč-Senec zdarma. Informace, reklama: [email protected]
44

Podobné dokumenty

seznam provozoven

seznam provozoven Česká Kamenice

Více

Péče přináší ovoce - Institut interní komunikace

Péče přináší ovoce - Institut interní komunikace a služby Poštovní spořitelny. Za nejzajímavější část své práce považuje jednání s klienty a se spolupracovníky. S Petrem jsme prožili jeden běžný pracovní den.

Více

Usnesení Ze zasedání zastupitelstva obce

Usnesení Ze zasedání zastupitelstva obce A4. Sdělení pořizovatele, že na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který vydal stanovisko podle zákona č.100/2001Sb. o posuzování vliv...

Více