InSight™ Giardia Ag Rapid Test

Komentáře

Transkript

InSight™ Giardia Ag Rapid Test
InSight™ Giardia Ag Rapid Test
1. POUŽITÍ
InSight™ Giardia Ag Rapid Test pro rychlou kvalitativní
imunochromatografickou detekci Giardia antigenu ve zví ecí
stolici.
Doba testu: 5-10 minut
Vzorek: stolice
6. SKLADOVÁNÍ
Testa ní soupravu skladujte v rozsahu teplot od 2°C do 30°C.
Souprava je stabilní do data exspirace uvedeném na obalu.
NEZMRAZUJTE. Neskladujte na p ímém slune ním sv tle.
2. PRINCIP TESTU
Insight™ Giardia Ag Rapid Test je založen na
imunochromatografické technice. Testa ní kazeta má jedno
testovací okénko a obsahuje zónu T (test) a zónu C (control).
Je-li ve zví ecí stolici p ítomen Giardia antigen, váže se v
testu k specifickému imunokomplexu za vzniku proužku v
testovací T zón . D kazem správné funkce testu je tvorba
proužku v kontrolní C zón .
Nejlepších výsledk dosáhnete striktním dodržením pokyn .
- Všechny složky testa ní soupravy musí být p ed
za átkem testu vytemperovany na pokojovou
teplotu.
- Nevyjímejte testa ní kazetu z obalu až t sn p ed
použitím.
- Nepoužívejte opakovan testa ní soupravu.
- Nepoužívejte proexspirovanou soupravu, datum
exspirace je uvedeno na obalu kazety.
Sou ásti této sady prošly kontrolou kvality.
- Nemíchejte mezi sebou složky testa ních souprav z
jiným íslem výrobní šarže.
7.
3. OBSAH SOUPRAVY
Testa ní kazeta, pipetka, test pufr (1 ml), st rka, sušidlo, návod.
4.
-
5.
POSTUP STANOVENÍ
it
D LEŽITÉ POKYNY
8. OMEZENÍ
Insight™ Giardia Ag Rapid Test je ur en pouze
pro in vitro veterinární diagnostiku. Všechny výsledky by m ly
být porovnávány s dalšími klinickými informacemi.
Je-li vyžadováno další potvrzení výsledk testu, použijte
alternativní metody detekce nap . PCR.
test provád jte p i pokojové teplot .
iprava vzorku: naberte st rkou tenkou vrstvu stolice.
st rku se vzorkem vložte do tuby s pufrem a krátce
zamíchejte (5 sec).
vyjm te kazetu z fólie a položte ji vodorovn na st l.
do vzorkové jamky "S" dávkujte 3 kapky suspenze.
vyhodnocení testu v intervalu od 5 do 10 minut po startu.
výsledek ode tený až po 10 min. je považován za neplatný.
VYHODNOCENÍ TESTU
Pozitivní výsledek: proužek v zón T a zón C.
Negativní výsledek: proužek pouze v zon C.
Neplatný výsledek: ob zóny bez proužku nebo je jen v zón T
Výrobce:
Woodley Veterinary Diagnostics
St. John’s Street Horwich, Bolton Lancashire, U.K.
Váš dodavatel:
Maneko, spol. s r.o.
Na Pískách 71, 160 00 Praha 6
tel.: 233 335 638-9, fax: 233 332 656
[email protected]
www.maneko.cz

Podobné dokumenty

InSight™ Canine Heartworm Ag Rapid Test Ab + FeLV Ag

InSight™ Canine Heartworm Ag Rapid Test Ab + FeLV Ag imunochromatografické technice. Testa ní kazeta má jedno testovací okénko a obsahuje zónu T (test) a zónu C (kontrol). Je-li v séru, plazm i plné krvi psa p ítomen CHW antigen váže se v testu k spe...

Více

Současné problémy trichomonózy v ČR

Současné problémy trichomonózy v ČR • Imunochromatografické testy neboli LFIA (Lateral Flow ImmunoAssay) se staly fenoménem poslední doby pro detekci rozličných analytů • TRICHOMONAS CARD (Swab Specimen) Inter Medical, s. r. l., Italy

Více

Leták - Sevaron

Leták - Sevaron LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA KOČKY PCR VYŠETŘENÍ (REAL TIME PCR) • Babesia spp.

Více

Leták - Sevaron

Leták - Sevaron LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PSI PCR VYŠETŘENÍ (REAL TIME PCR) • Babesia spp. • Borrelia spp.

Více

PAPPs Pregnancy Aasociated Plasma Proteins

PAPPs Pregnancy Aasociated Plasma Proteins • nejvyšší koncentrace na konci III.trimestru • po porodu okamžitě klesá, biologický poločas rozpadu je 3 – 4 dny • snížená hladina u většiny chromozomálních aberací – u M.Down jen v I.trimestru! •...

Více

Žádanka o laboratorní vyšetření

Žádanka o laboratorní vyšetření  Amber / NFO (cytobrush, EDTA)  Blood Group Test - b alela (cytobrush, EDTA)  Coat Color Panel (cytobrush, EDTA)  Colorpoint Restriction (cytobrush, EDTA)  Dilute / ředění (cytobrush, EDTA)  ...

Více

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA – KOČKY

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA – KOČKY TRANSPORT VZORKU: vzorek pořádně uzavřít, zabalit do nepropustného materiálu a vložit do krabičky či nepropustné bublinkové obálky spolu s řádně vyplněnou žádankou, poslat obyčejnou zásilkou nebo f...

Více

Digitální peristaltické pumpy Ismatec REGLO

Digitální peristaltické pumpy Ismatec REGLO dávkování podle objemu (ml) dávkování podle asu (0,1 s až 999 hod) dávkování podle objemu b hem p ednastaveného asu interval dávkování podle objemu s pauzou interval dávkování podle asu s pauzou na...

Více

ONE STEP FOB TEST - Exbio Olomouc sro

ONE STEP FOB TEST - Exbio Olomouc sro karcinomy, diverkulitida, střevní polypy, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. ONE STEP FOB TEST obsahuje zkumavku pro odběr vzorku a testovací kazetu. Nevyžaduje se žádné pipetování/ přenos teku...

Více