FIS General Information (Panjabi)

Komentáře

Transkript

FIS General Information (Panjabi)
PANJABI
kI wuhA' ÁpMe pirÝvAr vAswe, jAMkArI áwe slAh fI loR hE ?
Looking for information and advice for your family?
“vAirÝkSAér ZEimÝlI énZrmeSn srivÝs” wuhAde kÉ [email protected] fe jvAb fe skfI hE áwe wuhAde lÉ loRI¼fI áwe
‚&kvI¼ jAMkArI, mff áwe shArA ªBM ivÝc wuhAdI mff kr skfI hE#
ásI¼ heT ilÝKIá@ g&[email protected] bAre jAMkArI fe skfe [email protected] :
• lokl élAke ivÝc imÝlM vAlI, b&icÝá@ fI feKBAl ijÝs ivÝc SAml hE : b&icÝá@ fI feKBAl fe pòb^F fI
coM krn áwe xricÝá@ bAre slAh#
• ijÝÚWe vI pòApw hove, 3 áwe 4 sAl fe b&icÝá@ lÉ mu&DlI pRèAÉ fA muZw pòb^F#
• inÝryogwA (idÝsåibÝltI), bImArI áwe ivÝSeS ivÝifÝák [email protected] vAle [email protected] lÉ mff áwe shArA
• lokl [email protected] fe fAxilÝá@ lÉ árzI feMA
• [email protected] lÉ bMAå yUW g¡&p, [email protected] áwe õ[email protected] vAswe krn lÉ kÉ wrè@ fe kArj
• lokl élAke ivÝc imÝlM vAlIá@ [email protected] ikÝv¼e pòApw ho skfIá@ hn áwe hor vFere mff ikÝv¼e imÝl skfI hE
é[email protected] [email protected] wo¼ élAvA, wusI¼ sAde kolo¼ jAMkArI fI m^g hor ¢[email protected] ivÝc vI kr skfe ho (ijÝve¼ ikÝ hor bolIá@ [email protected]
v&de á&[email protected] ivÝc)# sAde ikÝse slAhkAr nAl ápuÁé^tmE¼t vI bMA skfe ho jo wuhAde élAke ivÝc Áke wuhAde
nAl g&lbAw kr ske# ikÝrpA krke sAde nAl s^prk kro#
sAdI hElplAÉn fA Zon «br : 0845 090 8044
sAdA Émel pwA : [email protected]
sAdI é^trnEÚt vEÚbsAÉt : www.warwickshire.gov.uk/fis
vAirÝkSAér ivÝc b&icÝá@ fI feKBAl áwe pRèAÉ bAre kuJ lABfAék g&[email protected]
¾ deá nrsrI ivÝc, inÝÚke inÝÚke b&icÝá@ áwe 5 sAl w&k fI õmr fe b&icÝá@ fI sAre ifÝn fI feKBAl
fA pòb^F kIwA [email protected] hE#
¾ 3 wo¼ 5 sAl w&k fe b&icÝá@ fI pRèAÉ áwe feKBAl fA pArt-tAÉm pòb^F, ikÝse prI-skUl/nrsrI
skUl ivÝc kIwA [email protected] hE#
¾ ÁpMe b&ce fe wIje jnm ifÝn wo¼ bAáf, õsfI mu&DlI pRèAÉ fA muZw é^wzAm wusI¼ õÚne icÝr lÉ
hAsl kr skfe ho ijÝ^[email protected] icÝr õh skUl jAMA Su¢ nhI¼ krfA#
¾ b&ce, lokl áWOirÝtI fe ikÝse pòAémrI skUl ivÝc, õs sAl fe sw^br mhIne ivÝc jAMA Su¢ krfe hn
ijÝs ivÝc õh 5-6 sAl fe ho [email protected] hn#
¾ b&ce, sEk^drI skUl ivÝc, õs sAl fe sw^br mhIne ivÝc jAMA Su¢ krfe hn ijÝs ivÝc õh 11-12
sAl fe ho [email protected] hn#
¾ je ágle sAl sw^br ivÝc wuhAde b&ce ne sEk^drI skUl jAMA Su¢ krnA hE [email protected] wuhA' és sAl
ákwUbr mhIne w&k, b&ce fe pòAémrI skUl ivÝc és bAre árzI feMI pvegI#

Podobné dokumenty

ARAB TV NET

ARAB TV NET ARAB TV NET ARAB TV NET - to je více než 72 nejlepších arabských kanálů přijímaných přes IP adresu, v HD kvalitě a bez satelitní parabolické antény ! V případě, že si doma nemůžete dovolit instalov...

Více

profily tvaru H

profily tvaru H železná jistota

Více

káZeTko - Kulturní zařízení

káZeTko - Kulturní zařízení V případě iQPARKU a jeho plzeňské výstavy je tomu naopak. Teorie je tu minimum a slouží vlastně jen někde k vysvětlení toho, co si zde nejdřív návštěvníci vyzkouší na vlastní kůži. „Výstava v sobě ...

Více

PDF fulltext - Národní muzeum

PDF fulltext - Národní muzeum aggregates). Further an unnamed Cu arsenate forms there light pale bluish green crystalline aggregates up 1 - 2 mm in size composed by tabular crystals up to 250 μm across in association with slavk...

Více

SPARTAN /XL Xilinx FPGA Device

SPARTAN /XL Xilinx FPGA Device Základní součástí CLB bloku jsou tři LUT (Look-Up Table) jednotky, které slouží jako generátory logických funkcí, dva klopné obvody a dvě skupiny multiplexorů. F-LUT a G-LUT slouží k implementaci 4...

Více