program - Dny pro duševní zdraví

Komentáře

Transkript

program - Dny pro duševní zdraví
Děkují partnerům:
„Kdo za neco stojí, je tak trochu divnej!“
Festival pořádáme v rámci Týdnů pro duševní zdraví, které
se konají celosvětově kolem 10. října Mezinárodního dne
duševního zdraví. Dny pro duševní zdraví jsou místem nadějeplných setkávání, diskusí na téma duševní nemoc, zdraví,
umění i filosofie, místem psychoterapeutických a uměleckých
workshopů, performancí, divadel i skvělé muziky. DPDZ je
festival bez bariér, který nás učí vzájemné toleranci, důvěře,
respektu a porozumění jinému člověku. Pojďme se společně
pobavit a něco se dozvědět. Vždyť bláznit je lidské!
PROGRAM
16.00
STÁNEK
U BRANKY
Letošní ročník akce se koná na počest PhDr. Leoše Horáka.
WORKSHOP
FILM
JINÉ
PŘEDNÁŠKA
STÁNEK U BRANKY
Kopeckého sady 12, Plzeň
Improvizovaná kouzelnická show se
spoustou loutek, muziky a veselé
interakce pro velké i malé diváky.
16.30
Fúze jazzu, latiny a gypsy swingu vás
naladí do pohodového stavu mysli.
17.00
Slam poetry
O duši slamují David Hynčík a Michal
Vybíral, psychiatr a psychoterapeut.
18.00
Stáří nemusí být o ZUBR ZUBR (zuby,
Kouzelník Eňo Ňuňo
Třetí věk / Stáří není brejle). Může být o lásce, vzrušení,
pro zbabělce / Racek o touze… Divadelní představení
ověnčené cenami.
MOVING
STATION
19.30
Tvůrci filmu nám výmluvně ukazují,
kolik zdravého ducha, svěží mysli
a obdivuhodné kondice je možné
uchovat ve starém těle.
Německo, Rakousko, 2010.
19.35
Plzeňská kapela, která hraje převážně
vlastní tvorbu napříč několika styly, jak
hudebními, tak „divadelními“.
21.00
Mladé duo z Tábora, které milují kritici
i davy. Něžný a naléhavý hlas Veroniky
Buriánkové a temné kytarové riffy
Davida Zemana mají ozdravný účinek
na duši.
Na stupních vítězů
REGIONÁLNÍ INSTITUT DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Zábělská 43, Plzeň
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBRANECH
Ústavní ul., Dobřany u Plzně
PLZENSKÁ RADNICE / SNEMOVNÍ SÁL
nám. Republiky 1, Plzeň
KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE
Františkánská ul., Plzeň
Burlesque
Kalle
www.dpdz.cz
2 / 10 pátek
KONCERT
16.15
Mr Z.
LEGENDA PROGRAMU:
DIVADLO
Slavnostní zahájení
13.30
Cesta k sobě samému /
Mgr. Jana Fojtíčková
13.30
14.00
Hudební sebezkušenostní workshop
psychodynamické muzikoterapie.
konkrétních situací.
Člověk, se svou důstojností, svobo-
14.00
Daseinsanalýza v praxi / dou a odpovědností, je tím, kdo
rozumí bytí, světu i sobě, což je myšDita Vejdělková
lenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí.
Mgr. Lukáš Králíček
13.30
Na sever od Slunce
14.30
The Punk Syndrom
15.00
V semináři se seznámíte se základními principy výkladu snů
v daseinsanalýze a můžete si nechat
„vysvětlit“ své vlastní sny.
16.00
Antero
17.00
Petr Váša je znám jakožto velký improvizátor, hledač neotřelých uměleckých
postupů a jeden z nejoriginálnějších
českých umělců současnosti.
Vernisáž výstavy
Jiřího Kohouta Antera /
„Snílek, jelimánek“
Petr Váša /
fyzické básnictví
18.00
Bohnická divadelní
společnost /
Andělé a hříšníci
Poslední sny
Čítání lidu v doprovodu
kapely Vražda krásy
21.45
První hoře
„Skoroscénické“ čtení o svobodě
a duševním zdraví. Skočná kapela
Vražda krásy, která bude čtení
provázet, pracuje s texty psychiatra
a slamera Davida Hynčíka.
12.00
Workshop nabízí ochutnávku
relaxace založené na pravidelném
rytmickém bubnování a zpěvu.
13.00
Psychoterapeutka v rámci přednášky sdílí své zkušenosti získané
během daseinsanalytické psychoterapie s neurotickými pacienty.
Karteziánské neurózy /
Tereza Králíčková
15.00
Zvládání stresu /
Mgr. Evžen Nový
15.00
Annešanté
www.dpdz.cz
15.30
Zážitkový seminář zaměřený na
proaktivní práci s agresí u dětí
a rozbor reálných konkrétních situací,
které běžně zažíváme.
Na závěr představení projektu Patron.
15.30
Žonglérské vystoupení a workshop
pro děti i dospělé.
Agrese je O.K. /
Mgr. Michal Vybíral
Žonglér o. s.
15.30
Jak řešit stav psychiatrické léčby v České
Paralelní životy republice? Za inspirací se autoři vydávají do
evropských zemí, kde reforma péče o duševně
nemocné již proběhla. Česká republika, 2014.
Po promítání diskuse.
16.30
Mladá plzeňská kapela, která hraje optimistickou
muziku v duchu rock’n’rollu z první třetiny budoucího století k tanci, poslechu a dobré náladě.
18.30
Hudba z pavoučích vláken země snů tiše rozplétá
melancholický eros krajiny… v něm odkrývá hlasy,
které konejší…
The Osels
Tara Fuki
20.00
Taneční diptych zobrazující neustálý
nominaci na cenu Thálie 2015.
PSYCHIA14.00
Bratři v tricku /
TRICKÁ
NEMOCNICE Prasečí cirkus
V DOBRANECH
Jaký má stres vliv na naše zdraví?
Jak se mu můžeme bránit? Na tyto
i další otázky se pokouší odpovědět
tento sebezkušenostní workshop.
Plzeňská kapela Annešanté hraje leccos
z českého i francouzského šansonu,
blues a jazzu.
Nečekejte žádné chlívárny, čuňárny ani
prasárny, pouze vkusný prasečí humor.
Pouliční divadlo s prvky nového cirkusu,
loutkoherectví a klauniády. Po skončení
představení následuje workshop.
9.30 – 12.30
Odborné setkání k reformě psychiatrie
13.30
Návrat Domů jako předpoklad bytí sám
sebou. Domov jako místo, ze kterého
Domov /
Mgr. Lukáš Králíček člověk rozumí sám sobě a světu.
PLZENSKÁ
RADNICE /
SNEMOVNÍ
SÁL
14.30
Přednáška o smutku
fenomenologickým
Smutek z ontologického
pohledem aneb mnohdy
hlediska /
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. léčíme antidepresivy i to,
čemu se vyhnout nelze.
16.00
Přednáška pojednává o tom, co je to
17.00
Sny nemají symbolický charakter, jejich významy spočívají
v jejich smyslu. Fenomenologický pohled na sny.
Mystika – trvalý pramen mystika, kde se setkává s náboženstvím, spiritualitou a psychiatrií.
poznání / Oldřich Jirsa
Snový a bdělý život /
Doc. PhDr. Jiří Růžička, CSc.
KOSTEL
19. 00
NANEBENová česká píseň /
VSTOUPENÍ Lužanská mše
PANNY MARIE
Dvořákova Mše D dur (Lužanská)
bude součástí zádušní bohoslužby
k 1. výročí úmrtí PhDr. Leoše Horáka.
Celebruje Petr P. Glogar.
6 / 10 úterý
REGIONÁLNÍ
INSTITUT
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ
MOVING
STATION
Futuristicky punk-jazzová kapela, jejíž název
je odvozen od stejnojmenné povídky spisovatele Franze Kafky, si získává operní
pěvkyně i metalisty.
Šamanská metodika
v psychoterapii /
Mgr. Pavla Štěpničková
Ochutnávka muzikoterapeutických
technik při práci nejen s dětmi.
Workshop pro děti i dospělé.
NANOHACH / Diptych pohyb duše. Představení získalo
Dojemný film natočený s velkou citlivostí
dokáže přesvědčit o tom, že naši poslední
cestu může provázet důstojnost. Dánsko, 2013.
19.30
15.30
5 / 10 pondělí
19.00
Postmoderní jevištní skica inspirovaná odvěkým zápasem dobra
a zla.
Zábavný workshop se základy dra-
Hudba v terapii /
Mgr. Jana Fojtíčková
3 / 10 sobota
Vášnivý, grandiózní, osamělý,
velkoryse mstivý, po absolutnu
toužící malíř s diagnózou
paranoidní schizofrenie.
14.00
Dramatický workshop matické výchovy pro děti.
Aneb kdo (si) hraje, nezlobí!
pro děti
Experimentální filmový dokument
o schizofrenním malíři Jiřím Kohoutovi Antero,
Česká republika, 2003.
16.30
Fascinující setkávání osmiletých dětí při třídních poradách na základní škole v Berg Fidelu,
kde se spolu čtyři roky vzdělávají děti bez rozdílu věku, rasy nebo handikepu. Německo, 2011.
Všichni
spolu
4 / 10 neděle
Workshop nabízí ochutnávku
relaxace založené na pravidelném
rytmickém bubnování a zpěvu.
Výklad snů /
Mgr. Pavel Pavlovský
MOVING
STATION
14.00
Silná filmová výpověď o peripetiích čtyř
mentálně hendikepovaných muzikantů
získala cenu diváků na loňském ročníku
festivalu v Tampere. Finsko, 2012.
15.00
Zážitkový seminář o ADHD
Snížená schopnost soustředění / (porucha pozornosti
MUDr. Jana Komorousová, PhD. s hyperaktivitou) v dětském
i dospělém věku.
MUDr. Jiří Bláhovec
Film plný fantastických záběrů přírody,
surfování za polární noci i bytí na pláži
spojuje čirá radost ze života mimo
civilizaci. Norsko, 2012.
Šamanská metodika
v psychoterapii /
Mgr. Pavla Štěpničková
Seminář přinese základní informace
o vzniku, projevech a léčbě poruch příjmu
Hlad po Hladu /
MUDr. Michael Krs potravy a seznámí vás s řešením

Podobné dokumenty

Program říjen - Johancentrum

Program říjen - Johancentrum o ZUBR ZUBR (zuby, brejle). Může být o lásce, vzrušení, o touze… Divadelní představení ověnčené cenami.

Více

stáhnout zde - Psychologické aspekty pomáhání 2016

stáhnout zde - Psychologické aspekty pomáhání 2016 Psychologické aspekty pomáhání 2014 Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Více

Dear fellow Czechs and friends of the Czech

Dear fellow Czechs and friends of the Czech v  řádně  konané  architektonicko-­‐výtvarné  soutěži,  která  se   uskutečnila  díky  iniciativě  Nadačního  fondu  Stránský,  za  podpory   Městské  části  Praha...

Více

Výroční zpráva - Občanské sdružení Fléda

Výroční zpráva - Občanské sdružení Fléda soutěžícího. Porota-publikum může během produkce dávat najevo svou nelibost či souhlas a tyto reakce jsou ve Slam Poetry velmi vítané, dodávají vystoupení akčnost a dynamiku. Svým hlasitým ztotožně...

Více

Deset-deka-slamu

Deset-deka-slamu zemích i jinde jsou studentské poetry slamy běžnou součástí středoškolského kulturního života.) Práce s dětmi a mládeží nese plody, jak ukazuje symbolicky poslední příspěvek tohoto výboru od nyní j...

Více

stáhnutím návodu

stáhnutím návodu Jelikož nechceme, aby nám uživatel svévolně chodil po harddisku, vyrobíme pro něj „jeho vlastní fiktivní disk“, ze kterého nebude moci „vylézt ven“ a na kterém uvidí jen to, co mu umožníme aby viděl.

Více

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 umělci s mezinárodním renomé, mezi nimiţ je vhodné vyzdvihnout Ivu Bittovou, sochaře Jiřího Netíka či Vojenský umělecký soubor Ondráš, který se představil českému i německému publiku při slavnostní...

Více