SLC-66 SLC-71

Komentáře

Transkript

SLC-66 SLC-71
SLC-66
SLC-71
n
n
n
n
n
n
n
n
sériový převodník
rozvaděčové provedení
Převod RS-232 / RS-232, RS-485, RS-422,
proudová smyčka 20 mA, M-BUS
Plné galvanické oddělení
Provedení do rozvaděče
Šroubovací svorky
Napájení 230 V~ nebo 12 V=
Indikace signálů svítivými diodami
Možnost automatického ovládání vysílače
RS-422/RS-485
Detekce přerušení linky 20 mA
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Převodník SLC-66/70/71/72 je určen k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RS-232C na rozhraní RS-422,
RS-485, proudovou smyčku 20 mA, M-Bus nebo ke galvanickému oddělení RS-232C / RS-232C. Převodník je v provedení do
rozvaděče se šroubovacími svorkami. Může být dodán s krytem
zajišťujícím krytí IP20.
příslušného rozhraní. Základní deska je ve dvou provedeních –
SLC-66 se síťovým transformátorem a SLC-71 s měničem
12 V=.
Převodník obsahuje základní desku, která realizuje převod signálů RS-232C na úrovně TTL. Na základovou desku se nasunuje modul převodníku „piggy back“ pro odpovídající typ rozhraní, který zajišťuje galvanické oddělení a převod na úrovně
Moduly „piggy back“ jsou dodávány také jako samostatný finální výrobek (viz 6-2).
Pro rozhraní RS-485 a RS-422 obvody převodníku umožňují použít pro řízení vysílače signál RTS nebo monostabilní klopný obvod pro automatické řízení vysílače.
TECHNICKÉ ÚDAJE
6
Napájecí napětí / max. spotřeba:
EI5066
230 V ±10 %, 50 Hz / 4 VA
EI5071
12 V= ±15 % / 400 mA
Izolační napětí galv. oddělení:
EI5066
dle modulu piggy
EI5071
500 V AC
Stupeň krytí (s krytem)
IP20
Rozsah pracovních teplot
–10 °C ÷ 50 °C
Rozměry desky bez držáku
80 × 100 mm
EI5066/5071.40 (RS-485),
EI5066/5071.20(30) (RS-422)
max. přenosová rychlost
200 kBd
časová konstanta MKO řízení vysílače
7 ms
(nastavitelná výměnným odporem)
citlivost přijímače RS-485/422
min. ± 200 mV
vstupní odpor přijímače
12 kΩ
výstupní úroveň dif. signálů RS-485/422
typ. 3,7 V
min. 1,5 V
max. délka připoj. vedení (100 kBd)
EI5066/5071.50(90) (RS-232C)
max. přenosová rychlost
vstupní odpor přijímače
výstupní úroveň signálů RS-232
maximální délka připojeného vedení
EI5066/5071.70 (smyčka 20 mA)
max. přenosová rychlost
zpoždění detekce přerušení linky
vstupní proud smyčky pro úroveň L
H
maximální délka připojeného vedení
EI5066/5071.80 (M-Bus Master)
Max. počet připojených slave zařízení
Max. přenosová rychlost
1200 m
200 kBd
min. 7 kΩ
typ. ± 8 V
15 m
38,4 kBd
80 ms
< 3 mA
> 15 mA
1500 m
3
9.6 kBd
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
Typ
SLC-66
SLC-71
Obj. číslo pro napájecí napětí
230 V AC
12 V DC
EI5066.0x EI5071.0x
EI5066.9x EI5071.9x
EI5066.5x EI5071.5x
EI5066.4x EI5071.4x
EI5066.3x EI5071.3x
EI5066.2x EI5071.2x
EI5066.7x EI5071.7x
EI5066.8x EI5071.8x
Modifikace
bez osazeného převodníku „piggy back“
převodník RS-232 / RS-232, s P232GS, 2 IN + 2 OUT
převodník RS-232 / RS-232, s P232GE, 3 IN + 3 OUT
převodník RS-232 / RS-485, s P485GE poloduplex
převodník RS-232 / RS-422, s P422GS, 2 IN + 2 OUT
převodník RS-232 / RS-422, s P422GE, 3 IN + 3 OUT
převodník RS-232 / 20 mA, s PL20GS
převodník RS-232 / M-Bus master, s PMBMGS
„x“ v objednacím čísle určuje mechanické provedení:
q 6-10
0 – bez držáku
1 – v držáku D1-80 pro montáž na stěnu nebo montážní panel (viz 8-3)
2 – v držáku E2-80 pro montáž na lištu DIN (viz 8-3)
5 – v držáku D5-80 (s průhledným krytem IP20) pro montáž na panel (viz 8-3)
6 – v držáku D6-80 (s průhledným krytem IP20) pro montáž na lištu DIN (viz 8-3)
ELSACO, katalog produktů 2005
sériový převodník rozvaděčový
SLC-66, SLC-71
Zapojení svorek pro různé typy rozhraní
BLOKOVÉ SCHÉMA A PŘIPOJOVACÍ SVORKY
RS232C
TTL side
User side
4
1
1
Piggy 2
Back 3
2
4
TxD
P232G 4
P485G
5 P422G 5
PL20G 6
RTS
7
7
8
8
RxD
RxD
X4
ERR
MKO 80ms
DCD
DCD
TxD
X3
7
MKO 7ms
RTS
CTS
8
6
DTR
X5
CTS
3
9
X6
2
DTR
5
6
9
9
10
10
11
11
12
&
1
svorka
12
13
13
14
14
XC2
+5V
GND
EI5066: 230V AC
EI5070: 24V AC
EI5071: 12V DC
EI5072: 24V DC
XC1
GND
X2
+12V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+5V
SG
XC3
DCD
6
5
3
1
+DCD
DCD
DCD
–DCD
DCD
MKO
RxD
E
RC
E
RC
TC
–RxD
E
–TxD
–RTS
–CTS
8
7
GND
SG
+5V
4
2
RS232
RS422
–CTS
RS232
RS422
11
TxD
TxD
13
RTS
RTS
7
RTS
RTS
7
CTS
CTS
9
CTS
CTS
9
GND
SG 3,4
+5V
2
GND
SG 3,4
2
+5V
RS232
RS232
XC1
XC2
RS232
RS232
XC2
EI5066.50, RS-232
MKO
RxD
+TxRxD
10,14
–TxRxD
9,13
E
6
2×360R
GND
4
2
RS485
1
8
7
2×360R
XC1 RS232
9,13
CTS
6
SG
10,14
–TxRxD
RTS
7
+5V
+TxRxD
E
8
GND
RD
TxD
1
MKO
+5V
RS232
XC2
4
2
SG
XC1
EI5066.40, RS-485
automatické přepínání
XC2
1
RxD
CTS
EI5066.30, RS-422
DCD
RxD
RTS
XC2
DCD
13
E
4
2
SG
+5V
12
TxD
DCD
RD
TxD
8
7
+CTS
DTR
TxD
MKO
E
12
11
–RTS
GND
XC1
–TxD
DTR
11
RxD
14
13
+RTS
CTS
+CTS
CTS
E
RTS
12
11
+RTS
RTS
TC
14
13
+TxD
TxD
XC1
10
9
+RxD
–RxD
+TxD
TxD
RxD
10
9
+RxD
—
—
Ucc2
SG
Ucc2
–MBus
–MBus
Ucc3
–MBus
+MBus
+MBus
—
– MBus
+MBus
RxD
EI5066.90, RS-232
BLOKOVÁ SCHÉMATA JEDNOTLIVÝCH MODIFIKACÍ
–DTR
M-Bus
RxD
XC1
+DTR
MKO
Napájecí obvody
Na základní desce jsou linkové přijímače a vysílače RS-232, MKO pro detekci
přerušení linky, MKO pro automatické přepínání vysílače, konektory pro modul „piggy back“ a napájecí zdroj se stabilizátory. Typ rozhraní se volí osazením odpovídajícího modulu převodníku „piggy back“ a příslušným zapojením konfiguračních propojek.
E
označení signálu
RS-422 RS-485 20 mA
–DCD2)
I2out
+5 V
+5 V
I1out
+DCD2)
—
+15 V
SG
SG
SG
–DTR2)
—
—
+DTR2)
T
—
–CTS
360R–
RxD+
+CTS 360R+
—
–RxD
–RxTxD
RxD–
+RxD +RxTxD TxD–
–RTS
—
—
+RTS
—
TxD+
–TxD
–RxTxD
—
+TxD +RxTxD
—
X1
Celkové blokové schéma základní desky převodníku EI5066/71
DTR
RS-232
DCD1)
+5 V
SG
SG
—
—
RTS
—
CTS
—
RxD
DTR1)
TxD
—
RS485
XC2
EI5066.40, RS-485
přepínání RTS
EI5066.20, RS-422
DCD
UCC3
DCD
SG
+12V
SG
Proudová
pojistka
RxD
MKO
8
3
4
RxD
RxD+ 7
TxD
RxD–
9
100,3
Zdroj
+36V
TxD+ 12
4
RTS
TxD
TxD– 10
Vysílací
modulátor
CTS
+I1OUT 2
+M-Bus 10,11
GND
XC1
RS232
GND
–M-Bus 6,7,9,
13,14
M-Bus
XC2
EI5066.80, M-Bus Master
XC1
+12V
RS232
+I2OUT 1
Loop 20 mA
XC2
EI5066.70, proudová smyčka 20 mA
ELSACO, katalog produktů 2005
XC1
XC2
80,0
28,5
Rozměry desky SLC-66/71 bez držáku.
Výkresy standardních držáků viz 8-3.
6-11 q
6

Podobné dokumenty