Metabolický syndrom a obezita

Komentáře

Transkript

Metabolický syndrom a obezita
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO, KLINIKA CHOROB KONÍ
http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/klinika-chorob-koni/
+420 725 375 122
Metabolický syndrom a obezita
Metabolický syndrom je charakterizován obezitou nebo regionální adipozitou
(nadměrné hromadění tuku jen na některých místech těla, například hřeben krku),
inzulinovou rezistencí a klinickou nebo subklinickou laminitidou.
Důsledkem inzulinové rezistence (necitlivosti buněk k působení inzulínu) je snížený
přestup glukózy do buněk a narušení normální buněčného metabolismu.
Obezita je definována jako abnormálně vysoká akumulace tukové tkáně. Obezita
koně predisponuje k rozvoji metabolického syndromu a laminitidy (schvácení kopyt),
u obézních klisen je častější výskyt reprodukčním problémům. Také byl zaznamenán
častější výskyt kolik způsobených pendulujícím lipomem (nezhoubný nádor z tukové
tkáně kolem kterého může dojít k omotání a zaškrcení tenkého střeva).
Někteří koně mají schopnost navzdory přiměřené krmné dávce udržovat velmi dobrý
výživný stav a lehko se u nich vyvíjí obezita. Těmto koním se v anglicky mluvících
zemích říká „easy keeper“. Riziko rozvoje obezity, metabolického syndromu a
laminitidy je u těchto koní výrazně vyšší.
Diagnostika obezity je založena na posouzení stupně tělesné kondice (body
condition score, BCS). Tento systém přisuzuje koni určitý stupeň BCS v závislosti na
množství tělesného tuku na šesti daných částech těla, což je hodnoceno vizuálně a
pohmatem. Nejnižší stupeň odpovídá výrazně vyhublému koni, nejvyšší stupeň 9
obéznímu koni. Obecně stupně 1-3 odpovídají špatné kondici, BCS 4-6 optimální
kondici, BCS 7 nadváze a BCS 8-9 obezitě. Nadváhu a obezitu je třeba řešit u všech
koní s BCS 7-9 (úprava krmné dávky a fyzické aktivity).
Krmný režim
Pro zavedení ideálního krmného režimu je nutné stanovit BCS a vypočítat optimální
tělesnou hmotnost. Pro koně lehkých plemen každý stupeň BCS odpovídá přibližně
25-30 kg tělesné hmotnosti.
Optimální tělesná hmotnost (kg) = počáteční (obézní) tělesná hmotnost (kg) [(počáteční BCS – optimální BCS) x 25.
Základem krmné dávky obézního koně je průměrně kvalitní seno a vitaminominerální doplněk. Koncentráty (granule, műsli), jádro (oves, ječmen, kukuřice) a
zelená píce (pastva) musí být z krmné dávky vyřazena. Samozřejmostí je vyloučení
pamlsků.
Pokud musí být kůň na pastvě, je nutné, aby se pásl s nasazeným náhubkem nebo
aby byl jen na pastvině s nízkým řídkým porostem. Jestliže je koni umožněna pastva
(omezená), množství sena musí být proporcionálně sníženo (např. 12 hodin ve stáji,
12 hodin na pastvě s náhubkem = 4,5 kg sena pro koně s optimální hmotností 450
kg).
Dávka sena by měla odpovídat 2 % optimální tělesné hmotnosti koně. Příklad: pro
koně o ideální tělesné hmotnosti 450 kg to je 450 x 0,02 = 9 kg sena průměrné
kvality denně. Je nutné dávku sena přesně odvažovat (například v síti na závěsné
váze).
Pohyb
Zvýšení fyzické aktivity koně je nezbytnou součástí snižování hmotnosti. Ideální je
koně umístit do výběhu s odměřenou porcí sena a dostatkem vody. Další pohybový
režim musí být individuálně nastaven pro každého koně (zejména s ohledem na
přítomnost laminitis).
Monitoring hmotnosti
Efektivní dietní a pohybový program by měl vést k ztrátě 20-30 kg během 4 – 6 týdnů
(snížení o jeden stupeň BCS). Pro praktický monitoring tělesné hmotnosti je vhodné
použít kalibrovaný váhový metr. Tělesná hmotnost by měla být hodnocena a
zaznamenávána každé 2-4 týdny. Pokud během dvou měření nedojde k redukci
tělesné hmotnosti, je nutné snížit dávku sena z 2 % na 1,5 % optimální tělesné
hmotnosti.

Podobné dokumenty

Výživa obézního koně

Výživa obézního koně 6. Stanovení krmné dávky. Krmná dávka pro obézní koně se skládá z průměrně kvalitního sena a z vhodného vitamínově-minerálního doplňku. Koncentráty, jadrná krmiva a přístup k zelené píci je v tomt...

Více

10. dil odborna

10. dil odborna většinou asymptomatické. Může je způsobit celá řada kožních problémů (viz dále), mezi nimiž se není snadné rozhodnout. V první řadě je potřeba myslet na to, že nejčastějšími povrchovými nodulemi u ...

Více

Inzerce + Zelené stránky KRAJE VYSOČINA 2008

Inzerce + Zelené stránky KRAJE VYSOČINA 2008 jako v našem kalendáři. Základní rozdělení adres je dle tématických rubrik, uvnitř nichž jsou adresy řazeny abecedně, případně podle zaměření a podle PSČ. Katalog obsahuje pouze adresy subjektů, je...

Více

Equi life CZ.cdr

Equi life CZ.cdr Nedostatky ve výživě jsou častou příčinou praskání kopyt u koní, slabého kopytního pouzdra nebo kopyta, na kterém se neudrží podkova po dobu 6 týdnů. Formula 4 Feet dodává více než 65 výživných st...

Více

Laminitida opěrné končetiny – zátěžová laminitida

Laminitida opěrné končetiny – zátěžová laminitida zdůrazňuje potřebu vytvořit kvalitní základní laterální a dorzopalmární snímek kontralaterální končetiny u koní s jednostranným kulháním. 7. Prevence / Terapie Ošetření koní se zátěžovou laminitido...

Více

estetika_str33

estetika_str33 Pravda Kojit lze teoreticky i po plastické operaci, protože implantát je umístěn pod mléčnou žlázou. Jde o to, aby chirurg při operaci neporušil mlékovody a mléčnou žlázu. Avšak během těhotenství a...

Více

RYEGRASS 23,5 kg ALFALFA 23,5 kg TIMOTHY 23,5kg

RYEGRASS 23,5 kg ALFALFA 23,5 kg TIMOTHY 23,5kg Horsehage je ideální píce pro všechny koně a poníky. Je konzistentní a obsahuje pouze určité druhy travin. Při krmení jako hlavního zdroje živin umožní snížit krmnou dávku „tvrdého“ krmiva až o tře...

Více

BARIATRICKÁ CHIRURGIE – KDYŽ SE ZHUBNOUT NEDAŘÍ…

BARIATRICKÁ CHIRURGIE – KDYŽ SE ZHUBNOUT NEDAŘÍ…  Hodí se bandáž žaludku pro každého? Nehodí, nutné je posouzení ve specializovaném centru. Pacient, který trpí nezvladatelným stresovým přejídáním či bulimií, se hodí spíše na jiné účinné operační...

Více