18. Salon - Salon OA

Komentáře

Transkript

18. Salon - Salon OA
Nesoutěžní přehlídka prací
architektů, inženýrů, sochařů
a jejich hostů
18. Salon
architektů
a inženýrů
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
od 16. 2.
do 10. 3. 2016
18. Salon
Obce architektů
2016
The 18th Salon
18. Salon
of the Community der Architektenof Architects 2016 gemeinde 2016
EDITORIAL
Look, this chamber SALON of
architecture and building has lived for
18 years already. Therefore, it would be
good to remind the basic mission, but
also duty of both organizing subjects
ensuing from their Statute:
….. to support quality new works in the
field of architecture, town planning and
related specializations ….. to protect the
natural and cultural heritage of the past
in the above-mentioned specializations
….. to make the wide public acquainted
with architecture, town planning or
related specializations ….. to inform
about development trends, about new
materials, structures .…. to organize
generally beneficial activities for its
members and for the wide public,
especially, in the field of professional
education and bringing up, exhibition
activity and mediation of information
about architectonic events ….. to support
free discussion about creative and
professional questions of architecture
and building. Simply, the members of the
Community of Architects and Chamber
of Engineers must be professionally
responsible during their work for the
protection of public interest, respect
our natural and cultural values – create
quality architectonic and building works.
This is why we organize this SALON that
tries to map architectonic events not
only in our Central-European basin, but
also abroad. This is why we also invite
guests from abroad, students and artists
of different specializations. However,
we realize that we intentionally submit
a completely opened, non-competition
show of ideas, thoughts and opinions to
the public. However, the resulting effect
may seem somehow inhomogeneous
even inelegant to somebody. But our
SALON is based on free and individual
selection of the exhibiting authors.
That idea is more important for us than
fashionable trends of the period. We
prefer polemic platform of individuality
of opinions. Everybody may exhibit what
he wants, only self-censorship should
be more present sometimes. However,
let us remember that we all together
want to increase social prestige of our
specializations as creative disciplines
…. and this is why we defend our right to
diversity, originality and idea.
Salon Obce architektů je nesoutěžní
přehlídka myšlenek, nápadů, projektů
a realizací architektury a stavitelství
a všeho co s architekturou souvisí,
tj. od literárních děl přes pozemní
a inženýrské stavby až po výtvarná
díla související s architekturou.
Mohou zde býti představeny nejen
hotové stavby, ale i neuskutečněné
návrhy, vize, utopické představy nebo
teoretické práce. Jediné co je pro Salon
předepsané, je velikost výstavních
panelů, jinak je ponecháno na vůli
autorů, co se rozhodnou prezentovat.
Práce neposuzuje žádná porota, jenom
návštěvníci výstavy.
Poprvé se Salon konal v roce 1998
a letos je tedy pořádán již 18. ročník.
Za tuto dobu prošel hektickým vývojem.
Druhého ročníku se již spolu s architekty
zúčastnili i stavební inženýři a sochaři,
k třetímu ročníku byli přizváni i textilní
výtvarníci, v pozdějších ročnících
i studenti architektury a výtvarných škol.
Odhadem za dobu sedmnácti let bylo
prezentováno zhruba přes jeden tisíc
prací.
Stalo se již tradicí, že vernisáž Salonu se
koná v předvánočním období, ale letos
kvůli volnému termínu zapůjčení prostor
na MK v lednu. Výstava plní funkci
společenského setkání lidí z oboru.
První a druhý ročník byl uskutečněn ve
výstavních prostorách fy Techo, dále
z těch dalších nejzajímavějších to byl
Nostický palác Ministerstva kultury
ČR, Národní galerie-Veletržní palác,
Belveder, Nadace ABF, Martinický palác,
Staroměstská radnice. Letos, díky
vstřícnosti Ministerstva kultury ČR, je
opět v prostorách Nostického paláce.
Obec architektů, ve snaze připomenout
a podporovat zapomenutou spolupráci
výtvarníka s architektem, zajistila letos
rozsáhlou prezentaci sochařských prací.
Obec architektů děkuje MK ČR, které
letos poskytlo ve svém objektu výstavní
prostory, a všem sponzorům za jejich
podporu a zájem.
On behalf of the creative team of OA
and ČKAIT.
Sieh da – dieser Kammersalon der
Architektur und des Bauwesens lebt
schon seit 18 Jahren. Deshalb wäre es
angebracht, sich an das Grundanliegen
sowie an die Pflichten der veranstaltenden
Subjekte zu erinnern, die sich aus ihrer
Satzung ergeben:
…..neue qualitative Werke im Bereich
der Architektur, des Urbanismus und der
verwandten Fachbereiche durchzusetzen
….. die Natur- und Kulturerbschaft der
Vergangenheit dieser Fachbereiche zu
schützen….. breite Öffentlichkeit mit
Architektur, Urbanismus und verwandten
Fachbereichen bekannt zu machen …..
über Entwicklungstrends, neue Materialien,
Konstruktionen zu informieren….. für eigene
Mitglieder sowie für breite Öffentlichkeit
gemeinnützige Tätigkeiten, insbesondere im
Bereich von Fachfortbildung und Erziehung,
Ausstellungstätigkeit und Vermittlung der
Informationen über architektonisches
Geschehen zu organisieren ….. freie
Diskussion über schöpferische und
fachliche Fragen der Bereiche Architektur
und Bauwesen zu unterstützen. So müssen
die Mitglieder der Architektengemeinde
und der Ingenieurkammer bei ihrer Arbeit
beruflich für den Schutz der öffentlichen
Interessen verantwortlich sein, unsere
Natur- und Kulturwerte respektieren –
qualitative architektonische und Bauwerke
bilden.
Deshalb wird dieser SALON veranstaltet, der
versucht, das architektonische Geschehen
nicht nur in unserem mitteleuropäischen
Kessel, sondern auch im Ausland zu
mappieren. Deshalb laden wir auch
ausländische Gäste, Studenten und
bildende Künstler aus verschiedenen
Fachgebieten ein. Wir sind uns jedoch
dessen bewusst, dass wir der Öffentlichkeit
absichtlich eine wettbewerbsfreie und völlig
offene Übersicht von Ideen, Gedanken
und Ansichten vorlegen. Jemand kann den
Endeffekt als einigermaßen unkonsistent
bis geschmacklos finden. Unser SALON
baut jedoch auf freier und individueller
Auswahl der ausstellenden Autoren. Diese
Idee steht uns näher, als die Zeittrends.
Wir bevorzugen eine polemische Plattform
der Meinungsindividualität. Jeder kann
ausstellen, was er will, nur in manchen
Fällen sollte die Autozensur mehr anwesend
sein. Wir sollten jedoch daran denken, dass
wir alle gemeinsam das gesellschaftliche
Ansehen unserer Fachbereiche als
schöpferische Disziplinen anheben wollen
…. Und deshalb verteidigen wir unser Recht
auf Verschiedenheit, Originalität und Idee.
Für das schöpferische Kollektiv
der Architektengemeinde und der
Tschechischen Kammer der autorisierten
Ingenieure und Techniker (OA und ČKAIT).
3
Lávka Rádlo
Sazka (O2) arena
Lávka přes Vltavu
Hotel Budweis
Atmosférická stanice Křešín
Soubor pro parní turbínu
Budova pro CEITEC Brno
Lávka Kočičí oči
Penzion, Nový Bohumín
ČOV, Náměšť nad Oslavou
Hangár Mošnov
Bez nás
to nepostavíte...
4
Kongresové centrum Zlín
Protihlukový tunel
Most přes údolí Berounky
Most přes Ohři
Tunel Jablunkovský II
Silnice I/42, Brno
Systém OpenBook
Úpravna vody v Kroměříži
Multifunkční aula Gong
Tyršův most v Přerově
www.ckait.cz
5
001
Ak. arch. Jan
Vrana,
Kruhy 1. - 2014
003
Ing. arch.
Vladimír Štulc,
Náčelník - 2015
002
Ak. arch. Jan Vrana,
Kruhy 2. - 2014
6
7
004
Ing. arch. Václav Mastný
Sídlo společnosti WPA/Plzeň
Přestavba Sportcentrum/Chrudim/
soutěžní návrh
8
005
Ing. arch. Alois Doležel
Studie pomníku Antonína
Dvořáka - 1996
9
007
Ing. arch. Josef Vrana
Mgr. Tomáš Kepka
006
Ing. arch.
Alois Doležel
„Pavilon mysl a smysly“
Návrh mezinárodního
tematického pavilónu
pro EXPO 2020 Dubai
ústřední motto: Connecting
Minds, creating the Future
Pamětní deska
Antonína Dvořáka
u sv. Vojtěcha
v Praze - 2011
10
11
008
Ak. arch. Petr
Fuchs
Multimediální
program
--v památníku Mistra
Jana Husa v Husinci
007
Ing. arch. Josef Vrana
Mgr. Tomáš Kepka
„Pavilon mysl a smysly“
Návrh mezinárodního
tematického pavilónu
pro EXPO 2020 Dubai
ústřední motto: Connecting
Minds, creating the Future
008
Ak. arch.
Petr Fuchs
Pavilon Mysl a smysly
Základní koncepce
Společné autorství projektu:
Mgr. Tomáš Kepka a Ing. Arch. Josef Vrana, Praha 2015
Návrh pavilonu je určen pro Expo 2020 DUBAI – hlavní téma Connecting
Minds, Creating the Future
Koncept pavilonu vyjadřuje zásadní ideu o člověku - lidstvu, které přemýšlí
a smyslově vnímá. Hlava reprezentuje člověka, jako výjimečnou bytost vládnoucí
na planetě Zemi, bytost – vnímající, cítící, myslící. Reprezentuje lidstvo, které se
vyvíjí k uvědomělé celoplanetární komunikaci.
Z hlediska layoutu je pavilon tvořen reliéfem stylizované hlavy člověka.
Konstrukčně 4 pylony nesou tenkou vertikální síň s reliéfem hlavy a ní jsou kolmo k ose této sítě - horizontálně zavěšeny tři základní druhy sálů – v oblasti
mozku – Sály myšlení, imaginace, meditace. V oblasti uší je umístěn - Sál audia:
zvuků lidstva, planety, zvířat…, v oblasti očí - Sál vizualizace: projekce obrazů
reality a představ lidstva, vesmíru.
Tyto stříbrné “kosmické” tubusy expozičních sálů vidíme jako charakterotvorný
layout pavilonu ze dvou protilehlých stran, zatímco vůdčí vizuální dominantu stylizovaný tvar hlavy - objeví divák ze dvou dalších kolmých směrů – světových
stran. Pavilon se tak před divákem při jeho pohybu po areálu EXPA stále vizuálně
proměňuje.
Objekty – síň hlavy a výstavní sály jsou zavěšeny na sloupech – pylonech, takže
pod nimi ve čtvercovém takto prostoru vymezeném vzniká specifický amfiteátr,
se sedadly ve tvaru pruhového schodiště, určený k setkávání návštěvníků a hrám
v otevřeném prostoru.
V podzemí pavilonu je magické akvárium s tajemnými živočichy, kteří jsou
předstupněm inteligence člověka. Do hlavních sálů návštěvníci vjíždí prosklenými
pohyblivými schodišti a v kapslích skleněných výtahů.
Vlastní hlavní sály mají tuto tematickou náplň:
V „prostoru mozku“ – tematické sály ve tvaru „mozkových závitů“ –
představující Myšlení, Tvořivost, Imaginaci a menší propojené sály – buňky určené
pro skupinovou a individuální Meditaci.
V „prostoru očí“ – ve tvaru tubusu velký Sál Vizualizace – videa a obrazy světa
lidí, zvířat, přírody, moře, makro světa – vesmíru a mikrosvěta – buněk a atomů,
prostředí lidského těla, i umělecké obrazy, realita i abstrakce,
12
Sál má proměnnou – průhlednou střechu, která v noci umožňuje pozorování
života výstaviště a v noci pohled na hvězdnou oblohu.
V „prostoru uší“ – ve tvaru dlouhého tubusu Sál Audia – zvuků naší planety
a lidstva, přírodních i stvořených lidmi, od zvuků bouře po symfonie, zvuky zvířat
a rostlin, zvuky, které slyší lidský plod i lidé v různých prostředích, zaměstnáních
(piloti, chirurgové, zemědělci, děti), zvuky rozmluv i hádek, jednotlivce i davu… Sál
má mikro-kabiny pro individuální poslech zvuků a hudby.
V prostoru mezi dvěma hlavními sály – je zavěšen oválný Mezisál
interaktivní hlasové vizualizace. Dvojice a skupinky návštěvníků se dorozumívají
vizualizovanými zvuky, které se zobrazují v podobě barevných spekter a obrazů
viditelných i pro ostatní, v závislosti na harmonii nebo disharmonii komunikace.
Sály Pavilonu i objekt jako celek budou vyplněny laserovými a audiovizuálními
projekcemi, interaktivními hrami, poslechovými, vizuálními a meditačními sály,
prostory pro setkávání a komunikaci. Pavilon má vést k zamyšlení nad možnostmi
člověka jeho inteligence, imaginace, smyslové i mimosmyslové celoplanetární
komunikace.
V současnosti je pavilon pod názvem Pavilion Mind and Senses určen pro
EXPO 2020 DUBAI. Vzhledem k tématu EXPO 2020 - Connecting Minds, Creating
the Future, tento pavilon aspiruje na to, stát se jedním z ústředních tematických
pavilonů EXPO 2020, případně být oficiálním maskotem pro EXPO 2020 v Dubai.
Pavilion Mind and Senses - může být postaven v různých layoutově identických,
ale rozměry menších, variabilních replikách na dalších místech areálu Expa v
Dubai, ale také v jiných zemích nebo kontinentech po celém světě a to v době
trvání expa. Vznikla by tak reálná imaginativní Síť Vnímání a Myšlení – tvořená
těmito satelitními pavilony. Tato síť by mohla představovat i fakticky propojit
(digitálně internet) současná či dokonce vytvořit nová – technologická i duchovní
– civilizační světová centra.
Výhradními autory základního konceptu jsou a copyright nesou: Mgr. Tomáš
Kepka (režisér) a Ing. Arch. Josef Vrana (architekt). Praha 1989 – 2015.
Autoři nabízejí tento základní projekt k užití v prvé řadě na připravované EXPO
2020 Dubai. V další etapě autoři mohou vytvořit nebo podílet se na vytvoření
komplexní architektonické a expoziční podoby pavilonu. Rovněž autoři mají další
návrhy stran možného využití originálního layoutu a koncepce expozice Pavilonu,
jeho klonů či replik.
Upálení - Mistr
Jan Hus na hranici
- sochařská
spolupráce
13
010
Ak. soch. Stanislav Hanzík
Ing. arch. Otakar Kuča,
Ing. arch. Pavel Kupka
009
Ak. soch. Jiří Středa
Soutěž o návrh na ztvárnění sochy
věnované básníku, spisovateli
a překladateli Janu Skácelovi
Dostavba a úpravy Voršilské
zahrady, sousedící
s komplexem budov Národního
divadla, rekonstrukce
a přestavba a také umístění
plastiky „ROZHOVOR“ sochaře
Stanislava Hanzíka
Ing. arch. Milan Hrouda
Praha / soutěž / přístavba budov
G1, G2, nemocnice IKEM
a situace pomníku Jana Skácela
14
15
Ateliér Průmyslový design
Fakulta multimediálních
komunikací
Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně
012
UTB ve Zlíně
BcA. Tereza Konečná
Série stoliček s vyplétaným sedákem
011
Doc. Ing. arch Jiří Mojžíš
Návrh architektonického řešení
Vítězného náměstí - Praha 6
16
013
UTB ve Zlíně
BcA. Tereza Konečná
Ňuňouši Interiérový objekt
– dětský sedací nábytek
se sekundárním využitím jako divadlo
17
016
UTB ve Zlíně
BcA. Michal Zeman
Lounge Chair No. 1 Lehátko
s výpletem z ohýbaného ořechového
masivu
014
015
017
UTB ve Zlíně
Veronika Valušková
UTB ve Zlíně
BcA. Kateřina Brůhová
UTB ve Zlíně
MgA. Martin Surman, Art.D
Ptačí budka z lehčeného betonu
Paperwood Stolička z papírového dřeva
Empera – Zahradní nábytek
18
19
019
018
UTB ve Zlíně
Veronika Valušková
UTB ve Zlíně
MgA. Soňa Zajacová
Nomadism koncept Nomádstva
a udržatelnej módy
...vznik kolekcie 2014
Víceúčelová židle
Židle s integrovaným stolem
Ateliér designu oděvu / ADO/ je dynamicky se
rozvíjejíci ateliér Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práce studentů
reagují na aktuální dění v módním průmyslu a plně
využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce.
Historie ateliéru je specifická svým zaměřením na
oblast reklamy, průmyslu a marketingu. Velký důraz je
kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality.
Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak,
aby studenti komplexně rozvíjeli svoji kreativitu.
Výsledkem je oděv v jeho výtvarné, ale i komerční
poloze. Důležitou součástí studia je také prezetace
tvorby. Práce studentů už získaly nemalé úspěchy
doma i v zahraničí.
20
21
020
UTB ve Zlíně
Leona Grešáková
kolekcie Foldings 2015
021
UTB ve Zlíně
Katarína Chválová
Plastic Island - riešila problematiku ecologie a udržatelnej módy / využitie recyklácie pet fliaš/ 2015
022
UTB ve Zlíně
Barbora Mrňáková
See you on the way
2016
22
23
023
024
MAISELOVA SYNAGOGA, Rekonstrukce a nová expozice, Praha 1 - Josefov
Výstava Archa Noemova, nová budova Národního muzea, Praha 1
Hynek Fetterle
24
Hynek Fetterle, Jiří Sedláček
25
025 Ing. arch. Tomáš Kulík, Ing. arch. Petr Doležal, spoluautor Globe Ak. arch. J. Smetana
Vložení dřevěné struktury divadla GLOBE do atria kulturního centra v Kuvait City
026
Ak. arch. Miloslav Čejka & Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
HROBY BARBARŮ V PRAZE NA ZLIČÍNĚ, VÝSTAVA MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Obec architektů vyhlašuje jubilejní
XXIII. ROČNÍK
NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2016
ODEVZDÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PANELŮ
23. BŘEZNA - 24. BŘEZNA 2016
(STŘEDA, ČTVRTEK OD 9 DO 16 HODIN)
V OBCI ARCHITEKTŮ, BĚLOHORSKÁ UL. 10, 169 00 PRAHA 6
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ,
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A VERNISÁŽ VÝSTAVY
12. KVĚTNA 2016 OD 19 HODIN V NÁRODNÍ GALERI
VE VELETRŽNÍM PALÁCÍ
Informace a přihlášky :
www.architekt.cz
tel. 257 535 032
724 033 070
Adresy a telefony autorů
ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00
Praha 2, Nové Město
tel.: 227 090 111
e-mail: [email protected]
www.ckait.cz
007
Mgr. Tomáš Kepka
Slovenská 19, Praha 2
e-mail: [email protected]
mobil: 777 333 484
001-002
Ing. akad. arch. Jan Vrana
mobil: 602 669 229
[email protected]
008
Akad. arch. Petr Fuchs
mobil: 777 053 043
e-mail: [email protected]
003
Ing. arch. Vladimír Štulc
[email protected]
mobil: 728 805 862
009
Ak. soch. Jiří Středa
Bohnická 569/12a Praha 8 181 00
tel.: 242 499 213
mobil: 604 263 194
e-mail: [email protected]
Arch. Milan Hrouda
[email protected]
www.hrastudio.cz
004
Ing. arch. Václav Mastný Škrétova 924/42, 30100 Plzeň 3
www.mastny.cz
e-mail: [email protected]
005-006
Ing. arch. Alois Doležel
Novákových 19, 180 00, Praha 8
tel.: 284 822 953
007
Ing. arch. Josef Vrana
Děvínská 11, 150 00, Praha 5
mobil: 602 240 059
e-mail: [email protected]
010
Ak. soch . Stanislav Hanzík
Tomášská 4, Praha 1
e-mail: [email protected]
mobil: 702 275 775
Ing. arch. Otakar Kuča,
Ing. arch. Pavel Kupka
011
Doc. Ing. Akad. arch. Jiří Mojžíš,
Nám. Padlých 19, Praha Nebušice
Ing. arch. Lenka Kvasničková,
K. Čapka 557, Řevnice
mobil: +420 720 364 053
e-mail: [email protected]
12-22
Univerzita Tomáše Bati Zlín
Ateliér Průmyslový design
Fakulta multimediálních
komunikací
BcA. Tereza Konečná
Veronika Valušková
BcA. Kateřina Brůhová
BcA. Michal Zeman
[email protected]
Veronika Valušková
MgA Soňa Zajacová
Leona Grešáková
Katarína Chválová
Barbora Mrňáková
MgA. Martin Surman, ArtD.
mobil: 737 156 066
tel.: 576 776 056
e-mail: [email protected]
023-24
Hynek Fetterle
mobil: 602 494 739
e-mail: [email protected]
Jiří Sedláček
Kladská 25, Praha 2
025
Ing. arch. Tomáš Kulík,
Ing. arch. Petr Doležal,
026
Ak. arch. Miloslav Čejka
Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
Studio FAM - architektonický atelier
Londýnská 38, 120 00 Praha 2
tel.:222516098
e-mail: [email protected]
18. salon architektů a inženýrů
vydala Obec architektů leden 2015
redakce Iva Brunclíková
[email protected]
grafický koncept a úprava, Daniel Sodoma
[email protected]
tisk Robert Hrubeš,
Tiskárna Didot, spol. s r.o., Výstaviště 1,
648 03 Brno
Úroveň reprodukcí je dána kvalitou tiskových
podkladů dodaných jednotlivými subjekty,
které jsou v katalogu zastoupeny. Všechna
práva vyhrazena. Žádná část této publikace
nesmí být reprodukována, kopírována
a elektronicky šířena bez písemného
souhlasu autorů.
47
49
VÝSTAVA PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE
STAVBA ROKU 2015
Putovní výstava prestižní soutěže Stavba roku 2015
nyní může dorazit i do Vašeho města. Výstava vhodně
doplní odbornou konferenci či veletrh nebo jí můžete
využít k prezentaci úspěchů českého stavebnictví ve
Vašem kraji, městě, škole či obchodním centru.
Celé výstavní paré čítá 45 kusů panelů o formátu
100 x140 cm a je dělitelné na menší celky. Sadu
dodáme včetně vlastního výstavního systému či
bez něj, výstava je vhodná pro vnitřní i venkovní
prostředí.
Výstavu objednejte v Nadaci pro rozvoj architektury
a stavitelství za nákladovou cenu.
Zajištění výstavy obsahuje:
- příprava
- zápůjčka výstavních rámů
- dovoz
- instalace a deinstalace
- administrativa
- marketing výstavy
Celková cena: 18.400,- Kč
Salon OA se pořádá již 18. rokem.
Děkujeme všem sponzorům a mediálním partnerům
za jejich podporu a spolupráci.
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
Zapůjčení výstavy pro vlastní výstavní systém:
- příprava
- zápůjčka výstavních panelů
- administrativa
- marketing výstavy
Celková cena: 11.200,- Kč
Kontaktní osoba:
Jiří Kašpar, E: [email protected], T: 224 225 001, M: 777 897 998
www.stavbaroku.cz
50
51

Podobné dokumenty

15. Salon OA

15. Salon OA Wir bevorzugen eine polemische Plattform der Meinungsindividualität. Jeder kann ausstellen, was er will, nur in manchen Fällen sollte die Autozensur mehr anwesend sein. Wir sollten jedoch daran den...

Více