Středa, 15 - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro

Komentáře

Transkript

Středa, 15 - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Středa, 15. 5. 2013
SÁL PRAHA
TRAUMATOLOGIE
15.00 - 15.55
Předsednictvo: Bartoníček J., Havlas V.
SOUČASNÉ PROBLÉMY DLAHOVÉ OSTEOSYNTÉZY
Bartoníček J.,
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
15´
EPIDEMIOLOGIE ZLOMENIN KRČKU FEMURU V ČR
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
10´
ÚNAVOVÉ ZLOMENINY KRČKU FEMURU
Havlas V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
10´
PEROPERAČNÍ CÉVNÍ KOMPLIKACE PŘI OSTEOSYNTÉZE PORANĚNÍ
PÁNVE
Džupa V., Marvan J., Skála-Rosenbaum J., Douša P., Fridrich F., Báča V.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
NEUROVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE FIXACE PÁNEVNÍHO KRUHU
ILIOSAKRÁLNÍMI ŠROUBY
Salášek M., Pavelka T. (1) Křen J., Weisová D., Jansová M.(2)
FN Plzeň, NTIS ZČU v Plzni (1)
FAV ZČU v Plzni (2)
10´
10´
/Diskuze 10´/
TRAUMATOLOGIE
16.05 - 17.15
Předsednictvo: Pavelka T., Džupa V.
PORANĚNÍ TIBIOFIBULÁRNÍ SYNDESMÓZY
Holub K., Rypl A., Kopačka P.
Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice a.s.
1
10´
ZLOMENINY TALU
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
15´
PŘÍNOS OSTEOSYNTÉZY HŘEBEM U ZLOMENIN PATNÍ KOSTI
Litner R., Pleva L., Ječmínek V.
Traumatologické oddělení FN Ostrava
10´
OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE ZLOMENIN PATNÍ KOSTI
Zahradníček L., Šámal J., Boleslav J.
Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno
10´
/Diskuze 10´/
Závěr 17:00 hod.
2
Středa, 15. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL II
ARTROSKOPIE
14.00 - 14.50
Předsednictvo: Sadovský P., Váchal J., Podškubka A.
Téma: ASK KOLENNÍHO KLOUBU
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR FRACTURES
OF THE KNEE
Sadovský P., Musil D.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OSTEOCHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ KOLENNÍHO
KLOUBU U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
Váchal J., Zídka M., Kmošťák P.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., Praha
SROVNÁNÍ TECHNIKY IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDROGRAFTU
A METODY PROSTÝCH NÁVRTU PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTU CHRUPAVKY
NOSNÝCH KLOUBU.
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.
Ortopedická klinika FN Brno
ANATOMICKÁ REKONTRUKCE LCA- INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
VE VÝBĚRU SINGLE VERSUS DOUBLE BUNDLE TECHNIKY
Zeman P., Nepraš P., Kasl J., Božovská A.
KOTPÚ LF UK a FN v Plzni
REPLASTIKA LCA POMOCÍ KADAVEROZNÍHO ŠTĚPU Z LIG.
PATELLAE
Otaševič T., Vališ P., Rouchal M.
Ortopedická klinika FN Brno
ACL RECONSTRUCTION –THE REVISION PROCEDURE
Sadovský P., Musil D.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
/Diskuze 8´/
3
7´
7´
7´
7´
7´
7´
Téma: ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU
14.50 – 16.05
Předsednictvo: Musil D., Rouchal M., Zeman P.
ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VLASTNÍ TECHNIKY REKONSTRUKCE
SLAP LÉZE
Filipovič M., Vališ P., Rouchal M.
Ortopedická klinika FN Brno
ARTROSKOPICKÁ DELIBERACE RAMENNÍHO KLOUBU
Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J.
Ortopedická klinika FN Brno
7´
7´
NÁŠ ALGORITMUS LÉČBY PŘI SELHANÉ ASK STABILIZACI
RAMENNÍHO KLOUBU - OUR CONCEPT IN TREATMENT AFTER
ASC STABILISATION FAILURE
Říman P., Hruška L., Sinkule M.
Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Nemocnice Na Františku
Praha
7´
OPERACE DLE LATARJETA – ŘEŠENÍ KOSTNÍCH DEFEKTU
GLENOIDU U NESTABILIT RAMENE
Cinegr P., Podškubka A., Dolejš R., Vaculík J.
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Na Bulovce, Praha
7´
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZADNÍ NESTABILITY RAMENNÍHO KLOUBU
Rouchal M., Vališ P., Otaševič T., Novák J.
Ortopedická klinika FN Brno
LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU – ZADNÍ, OBOUSTRANNÁ,
PŘEHLÉDNUTÁ – kasuistika
Lubojacký J.
Ortopedické oddělení Slezská nemocnice Opava
7´
7´
ARTROSKOPIE ARTROTICKÉHO KYČELNÍHO KLOUBU
Mohyla M., Walder P.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
ARTROSKOPICKÁ TERAPIE SYNDROMU LUPAVÉ KYČLE
Zeman P., Nepraš P.
KOTPÚ LF UK a FN v Plzni
7´
KOMPLIKACE ARTROSKOPIE KYČLE
Vaněček V., Krejčí P.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
/Diskuze 12´/
Přestávka 16.05 – 16.15
4
Téma 1: Nové právní předpisy a vyhlášky v ambulantní ortopedii
Téma 2: Změny v regulacích a ekonomika zdravotnických zařízení
16.15 – 17.45
Předsednictvo: Medek V., Jojko Z., Strejc P.
AMBULANTNÍ ORTOPED V ROCE 2013
MUDr. Zorjan Jojko
Česká lékařská komora
(Právní minimum vedení ambulance, vedení zdravotnické dokumentace dle
současných předpisů, informovaný souhlas, novela zákona o zdravotních
službách, návrh změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, vybrané části
zákona o speciálních zdravotních službách, převod praxe z fyzické osoby na
právnickou)
30´
/Diskuze 15´/
PRÁVNÍ ASPEKTY VEDENÍ AMBULANCE ORTOPEDA
30´
MUDr. Pavel Strejc
(úhradová vyhláška, vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení,
nový sazebník výkonů, regulace za rok 2012, předpoklad regulací 2013,
kultivace seznamu výkonů, pozitivní seznamy léků, externí hodnocení kvality,
předpoklad smluv po roce 2015)
/Diskuze 15´/
Diskuze k těmto tématům mohou pokračovat i v rámci členské schůze ČSOT
Závěr 17.45 hod.
5
Čtvrtek, 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
Registrace: od 7.00 hod.
REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ
8.00 - 9.50
Předsednictvo: Gallo J., Dufek P., Tomáš T.
ASEPTICKÉ UVOLNĚNÍ A PERIPROTETICKÁ OSTEOLÝZA: KDE JSME
A KAM SMĚŘUJEME
Gallo J. (1), Kriegová E., Tománková T., Hermann J., Lužná P. (2)
LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (1)
Ústav imunologie LF UP, Ústav histologie LF UP (2)
10´
KERAMIKA BIOLOX DELTA U PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ TEP KYČLE
Dufek P.
Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany
10´
ČASNÉ MECHANICKÉ KOMPLIKACE PŘI REVISÍCH TEP KYČLE
Dufek P.
Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany
10´
DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY IMPLANTACÍ BURCH-SCHNEIDEROVY
DLAHY
Burda J., Chrást B.(1), Krbec M., Ženčica P. (2)
Ortopedická klinika FN Brno (1)
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (2)
10´
ACETABULÁRNÍ AUGMENTACE V REVIZNÍ ENDOPROTETICE
Kozák P.(1), Gallo J. (2)
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (2)
10´
PRVNÍ ZKUŠENOSTI S TRABECULAR METAL /TANTAL/
Musil D., Stehlík J., Stárek M., Held M.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
10´
NAŠE ZKUŠENOSTI S UŽITÍM NECEMENTOVANÉHO REVIZNÍHO DŘÍK
WAGNEROVA TYPU U REVIZNÍCH OPERACÍ TOTÁLNÍCH NÁHRAD
KYČELNÍHO KLOUBU
Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
6
10´
REMOVAL OF FEMORAL KOMPONENT WITH THE ASSISTANCE
OF BALLISTICAL SYSTÉM – 7-year experiences
Stárek M.(1), Stehlík J., Held M. (2)
Ortopedické oddělení Nemocnice Prachatice (1)
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. (2)
PREVENCE VTE U TOTÁLNÍCH NÁHRAD – USA guideline 2012
Lubojaský J.
Slezská nemocnice Opava
/Diskuze 15´/
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
10.00 - 11.00 hod.
7
10´
8´
Čtvrtek, 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER
11.00 – 13.00
Předsednictvo: Gerber P., Sosna A.
Téma: PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
Invited speakers
PRIMARY AND REVISION SHOULDER
REPLACEMENT SURGERY
Prof. Gerber
Head of Balgrist Cliníc, Zurrich, Swiss
ANATOMICKÉ SKUTEČNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ OPERAČNÍ TECHNIKU
REVERZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
Sosna A., Pokorný D., Fulín P.
Ortopedická klinika1. LF UK a FN Motol Praha
30´
20´
VÝSLEDKY REVERZNÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
- souhrn 160 případů.
20´
Pokorný D., Sosna A., Fulín P.
I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha
XARELTO V KLINICKÉ PRAXI – výsledky studie XAMOS
as. MUDr. R. Kubeš, Ortopedická klinika ILF Praha Bulovka
/Diskuze 20´/
Ukončení sympozia 13.00 hod.
OBĚD
13.00 – 14.00 hod.
13.15 – 13.45
Invited speaker
Prof. Gehrke : JOINT REPLACEMENT REVISION SURGERY
Head of Endo-Clinic, Hamburg, Germany
8
10´
Čtvrtek, 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
CHIRURGIE RUKY
14.00 – 15.00
Předsednictvo: Creeswell, Landor I.
Téma: PROBLEMATIKA NÁHRAD LOKETNÍHO KLOUBU
Invited speakers
ELBOW REPLACEMENT SURGERY
Prof. Cresswell, England
TOTÁLNÍ NÁHRADA LOKETNÍHO KLOUBU - hlavní problémy
a dlouhodobé výsledky.
Prof. I. Landor, I. Ortopedická klinika 1. LF UK Motol Praha
30´
20´
/Diskuze 10´/
Téma: DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
15.00 – 15.40
Předsednictvo: Kebrle, Schoonhoven,
Invited speaker
INDICATIONS, COMPLICATIONS AND LIMITATIONS OF THE ULNAR
HEAD PROSTHESIS
Prof. Dr. med. Jörg van Schoonhoven MD PhD
Hand Center Bad Neustadt,Germany
KOMPLIKACE NÁHRAD DISTÁLNÍ ULNY
Kebrle R. (1), Vodička Z.(2)
Ústav Chirurgie Ruky a Plastické Chirurgie Vysoké nad Jizerou (1)
Ortopedické oddělení nemocnice České Budějovice(2)
/Diskuze 10´/
9
20´
10´
Téma: ZÁPĚSTÍ – ENDOPROTETIKA / ZÁCHRANNÉ OPERACE
15.40 – 16.20
Předsednictvo: Vodička Z., Pilný J.
ARTODÉZA ZÁPĚSTÍ S POUŽITÍM MASIVNÍHO KORTIKO-SPONGIOSNÍHO
ŠTĚPU – ŘEŠENÍ KOMPLIKACE PO TP ZÁPĚSTÍ
Vodička Z., Krejčí F., Stehlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice české Budějovice a.s.
7´
ULNÁRNÍ TRANSLACE KARPU
Pilný J.
PKN a.s. Pardubice
7´
EXTIRPACE PROXIMÁLNÍ KARPÁLNÍ ŘADY
Chochola A., Indráková P.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
KLOUBNÍ SILIKONOVÉ NÁHRADY PIP A JEJICH KOMPLIKACE
Kašpárek R.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
/Diskuze 10´/
Téma: RHIZARTROZA
16.20 – 17.10
Předsednictvo: Pech J., Novák J.
ÚSKALÍ LÉČBY RHIZARTRÓZY
Dobiáš J., Pech J.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
7´
RHIZARTROSIS - naše zkušenosti
Novák J.(1), Maršálek M, Bayer M,. Pramek M.(2)
Fakultní nemocnice Brno (1)
Ortopedická klinika FN Brno (2)
7´
ARTOPLASTIKA I. CMC S POUŽITÍM ŠLACHOVÉHO ZÁVĚSU A INTERPOSICE KOMPLIKACE A LIMITY V INDIKACI - naše zkušenosti
Krejčí F, Vodička Z, Stehlík J
7´
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
SWAN NECK DEFORMITA PALCE RUKY PO NÁHRADĚ BASE METAKARPU
Pech J., Veigl D., Zatrapa T., Dobiáš J.
I. Ortopedická klinika FN UK Motol, Praha
10
7´
KOMPLIKACE PLA-AREX NÁHRADY TRAPEZIA POUŽITÉ
PŘI LÉČBĚ RHISARTROZY
Hellmut T., Kebrle R.
Ústav Chirurgie Ruky a Plastické Chirurgie Vysoké nad Jizerou
KOMPLIKACE TEP CMC A JEJICH ŘEŠENÍ
Trtík L.
ON Havlíčkův Brod
/Diskuze 8´/
11
7´
7´
Čtvrtek, 16.5.2013
KONGRESOVÝ SÁL II.
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
8.00 - 9.00
Předsednictvo: Trč T., Graf R., Chomiak J.
COMPARISON OF TREATMENT OF SEVERE GRADE OF SCFE USING
DUNN PROCEDURE AND INTERTROCHANTERIC OSTEOTOMY
Chomiak J., Dungl P., Ošťádal M., Frydrychova M, Burian M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
NÁVRTY (CORE DECOMPRESSION) V LÉČBĚ OSTEONEKRÓZY HLAVICE
FEMORU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
10´
10´
PŘESNOST KOREKCE PROXIMÁLNÍHO FEMORU S LCP DĚTSKÝMI DLAHAMI
Poul J.(1), Ročák K.(2)
10´
FN Brno (1)
Středomoravská nemocniční a.s., o.z. Nemocnice Přerov (2)
Invited speaker
Prof. R. Graf : HIP SONOGRAPHY – update
Wien, Austria
20´
/Diskuze 10´/
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
10.00 - 11.00 hod.
12
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
11.00 – 11.50
Předsednictvo: Šponer P., Dias L.
Téma: NEUROORTOPEDIE
Invited speakers
THE MANAGEMENT OF CEREBRAL PALSY
Dias Luciano
Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA
20´
THE CARE OF CHILDREN WITH SPINA BIFIDA
Dias Luciano
Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA
20´
/Diskuze 10´/
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
11.50 – 13.00
Předsednictvo: Kokavec M., Schejbalová A., Krátký Z.
Téma: NEUROORTOPEDIE
METÓDA VIACETÁŽOVÝCH FIBROTÓMIÍ V LIEČBĚ KONTRAKTUR DOLNÝCH
KONČATÍN U DĚTÍ S DMO
10´
Kokavec M., Švec A., Fristáková M.
Dětská ortopedická klinika LFUK a DFNsP Bratislava
REKONSTRUKCE FUNKCE HK U CENTRÁLNÍ SPASTICKY
Fialová L.
ÚCHRAPCH Vysoké nad Jizerou/Klinika plastické chirurgie FNKV Praha
15´
PATELLA ALTA U DMO - KDY A JAK ŘEŠIT?
Schejbalová A., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
10´
COMPREHENSIVE CARE IN CEREBRAL PALSY
Krátký Z. (1), Nevšímal Lukáš (2)
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice (1)
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice (2)
10
NAŠE ZKUŠENOSTI S OPERACÍ DLE GRICE U DMO
Studnická E., Schejbalová A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
10´
/Diskuze 10´/
Oběd 13.00 – 14.00 hod.
13
Čtvrtek, 16. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL II.
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
14.00 – 15:05 hod
Předsednictvo: Chládek P., Naal. F.
Téma: KYČEL – FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT
Invited speaker
FAI - CURRENT TREATMENT STRATEGIES AND OUTCOMES
Naal Florian
Schulthess Clinic, Zurrích, Swiss
20´
FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT SYNDROM – KRÁTKODOBÉ
VÝSLEDKY STANDARDNÍCH A MINIINVASIVNÍCH VÝKONŮ
Chládek P., Kautzner J., Řeháček V., Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
15´
VÝSLEDKY ARTROSKOPICKÉHO OŠETŘENÍ FAI KYČELNÍHO
KLOUBU
Kautzner J., Řeháček V., Chládek P., Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
10´
OPERACE STŘÍŠKY A FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT
Zídka M., Kmošťák P., Váchal J.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o. Praha
10´
/Diskuze 10´/
Přestávka 15.05 – 15.20
Čtvrtek, 16. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL II.
Téma: PERIPROTETICKÝ INFEKT
15:20 – 17:05
Předsednictvo: Jahoda D., Koudela K. jun., Stárek M.
ZMĚNY CHARAKTERU INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ DNEŠNÍ
POPULACE
Chmelík V.
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
14
12´
PREVENCE INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ
Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Síbek M., Jahodová I., Tomaides J.,
Sosna A.
1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha
Vysoká škola zdravotnická Praha o.p.s.
12´
PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCÍ KLOUBNÍCH NÁHRAD
Gallo J., Jemelík P., Kamínek M., Kolář M.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
10´
DIAGNOSIS OF PERIPROSTHETIC JOINT INFECTION
Stárek M., Stehlík J., Held M., Pertlíček J.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
10´
IMMUNE RESPONS TO THE ORTHOPAEDIC IMPLANTS
Kubeš R., Waciakowski D., Magerský Š.,
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
7´
JE OTEVŘENÁ REVIZE A DEBRIDEMENT ALOPLASTIKY KOLENNÍHO
KLOUBU VŽDY NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM PŘI PODEZŘENÍ NA ČASNÝ INFEKT?
- kazustika
10´
Koudela K. jun., Koudela K.
KOTPÚ FN a LF UK v Plzni
DEBRIDEMENT WITH IMPLANT RETENTION-HAS IT HIGT CURE RATE?
Stárek M., Stehlík J., Held M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
10´
ARTIKULAČNÍ SPACER KOLENNÍHO KLOUBU JAKO METODA VOLBY
PŘI SANACI INFEKCE TKA
Rapi J., Tomáš T., Nachtnebl L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10´
VYUŽITÍ ZEVNÍHO FIXÁTORU V LÉČBĚ INFEKCE TEP KYČELNÍHO
KLOUBU
Kunovský R., Procházka V.
Klinické oddělení ortopedie, ÚN v Brně
7´
LÉČBA INFIKOVANÉ ALOPLASTIKY V NEJČASTĚJŠÍCH
LOKALIZACÍCH
Kozák P. (1), Gallo J. (2)
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
Ortopedická klinika, FN Olomouc (2)
/Diskuze 15´/
Konec 17:00 hod
15
7´
Čtvrtek, 16. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL III.
SPONDYLOCHIRURGIE I.
8.00 - 9.45
Předsednictvo: Štulík J., Krbec M.
Téma: DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ
Krční páteř
MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ CERVIKÁLNÍ SPONDYLOGENNÍ
STENÓZY
Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
15´
CHIRURGIE KRČNÍHO DEGENEROVANÉHO DISKU, EVIDENCE
NEBO ZKUŠENOST?
Suchomel P.
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
15´
MOBILNÍ NÁHRADY DIKŮ VERSUS PŘEDNÍ FÚZE U DISKOPATIÍ
KRČNÍ PÁTEŘE
Chrobok J.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
15´
OPEN-DOOR LAMINOPLASTIKA V LÉČBĚ VÍCEETÁŽOVÁ DEGENERACE
KRČNÍ PÁTEŘE
Tóth L.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
15´
SURGICAL TREATMENT OF CERVICAL SPINE IN PATIENTS WITH RA
Klézl Z.
Royal Derby Hospital, UK
15´
CHIRURGICKÁ LÉČBA ATLANTOAXIÁLNÍ ATRÓZY
Štulík J.
Spondylochirurgické oddělení 1. LF UK a FN Praha Motol
15´
Bederní páteř
KLINICKÉ A MORFOLOGICKÉ 3-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY PO APLIKACI
DYNAMICKÉHO INTERSPINOSNÍHO IMPLÁNTÁTU U DEGENERATIVNÍCH
ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍCH PLOTÉNEK
Wendsche P.(1), Chmelová J. (2)
Úrazová Nemocnice Brno (1)
Radiodiagnostické oddělení Městské nemocnice Ostrava (2)
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
10.00 - 11.00 hod.
16
10´
Čtvrtek, 16. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL III.
SPONDYLOCHIRURGIE II.
11.00 – 13.00
Předsednictvo: Klézl Z., Chaloupka R.
MIKRODISKEKTOMIE V LÉČBĚ DEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ
BEDERNÍ PÁTEŘE
Sameš M.
Neurochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem
INDICATIONS, OUTCOMES AND COMPLICATIONS OF SURGICAL
TREATMENT OF LBP WITH INSTRUMENTED ALIF.
Klézl Z.
Royal Derby Hospital, UK
MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZY
Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
CHIRURGICKÁ LÉČBA DEGENERATIVNÍ STENÓZY BEDERNÍ
PÁTEŘE
Paleček T.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
ZADNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE
Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
SROVNÁNÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY DISKU A PŘEDNÍ FÚZE
U DEGENERATIVNÍHO DISKOGENNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ
PÁTEŘE
Cienciala J.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
15´
15´
15´
15´
15´
15´
ADULT SCOLIOSIS": IDIOPATHIC OR DEGENERATIVE?
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
15
VÍCEETÁŽOVÁ DEGNERATIVNÍ STENÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE
Tóth L.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
15´
OBĚD
13.00 – 14.00 hod.
17
Čtvrtek, 16. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL III.
CHIRURGIE NOHY
14.00 – 14.50
Předsednictvo: Filip L, Louwerens J., Thomas M.
Invited speakers
ADULT FLATFOOT
Louwerens, Jan Willem
Prezident EFAS
St. Maartenskliniek, The Netherlands
20´
CORRECTION OF FINGER DEFORMITIES
Thomas, Manfred
Viceprezident EFAS
Hessingpark- Clinic, Augsburg Germany
20´
/Diskuze 10´/
Téma: ZADNÍ NOHA
14.50 – 15.55
Předsednictvo: Dungl P., Popelka S.
TEP HLEZENNÍHO KLOUBU
Dungl P., Kubeš R.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
10´
TECHNIKY ARTRODÉZY HLEZENNÍHO KLOUBU – VÝSLEDKY
Filip L, Stehlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
10´
ARTRODÉZA HLEZNA RETROGRÁDNÍM HŘEBEM MEDIN
Popelka S., Vavřík P., Landor I., Bek J.
1. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha
7´
OUR EXPERIENCE WITH HINDFOOT ARTHRODESIS NAIL EXPERT
Vícha J., Šrot J.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
7´
TALUS VERTICALIS – OPERAČNÍ LÉČBA, KASUISTIKA
Hořák P.
PN Plzeň
7´
OSTEOTOMIE VALGOZNÍ PATY
Teyssler P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
7´
18
PROLONGAČNÍ OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI U DĚTÍ
Ošťádal M., Dungl P., Chomiak J., Frydrychová M., Burian M.
Ortopedická klinika1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
7´
/Diskuze 7´/
Téma: PŘEDNÍ NOHA
15.55 – 17.10
Předsednictvo: Pravda L., Filip. L.
NAŠE RIEŠENIE REUMATOIDNEJ PREDNEJ NOHY
PRAVDA L.
Nemocnica A.Wintera, SR
10´
HALLUX RIGIDUS – OSTETOMIE NEBO ARTRODÉZA MTP
Filip L.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice
7´
UŽITÍ SILASTIKOVÉ PROTÉZY PŘI NÁHRADĚ MTP KLOUBU
Bayer M.
Ortopedická klinika FN Brno
7´
KOMPLIKACE ALOPLASTIKY I. MTP KLOUBU
Kuběnová D., Chochola A.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
KOREKCE VAROZITY I. METATARZU, NAŠE ZKUŠENOSTI S TECHNIKOU
SCARF A ZAVÍRACÍ OSTETOMIÍ DLE JUVARY
Prymek M.
Ortopedická klinika FN Brno
7´
VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS DLE McBRIDEnaše zkušenosti
Pink M., Skládal M., Lisý M., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7´
SCARF OSTEOTÓMIA
Totkovič R., Ševčík T.
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
7´
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NESTABILITY I. KUNEOMETATARZÁLNÍHO
SKLOUBENÍ NOHY
Zagroba J., Káňa J.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
19
7´
OSTEOMYELITIDA I. METATARZU JAKO KOMPLIKACE SCARF
OSTEOTOMIE – KAZUISTIKA
5´
Hrubina M. (1,2), Skoták M. (1), Jahoda D. (3)
Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov(1)
Fakulta biomedicínského inženýrství - katedra lékařských a humanitních oborů Kladno,
ČVUT (2)
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha (3)
/Diskuze 10´/
Ukončení 17:10 hod.
20
Pátek, 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
PAKLOUBY/ INFEKTY/ KOSTNÍ DEFEKTY/
8.30 – 10.30
Předsednictvo: Jahoda D., Ochsner P., Romano C.
Invited speakers
NON-UNIONS OF THE LONG BONES
Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
Emeritní přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
25´
/Diskuze 5´/
CURRENT CONCEPT IN THE TREATMENT OF INFECTED NON-UNIONS
Prof. Dr. Peter E. Ochsner
Emerited professor of Orthopaedic Surgery, University of Basle
25´
/Diskuze 5´/
SPACER MATTERS! SPACER CHOICE, TIPS AND TRICKS IN TWO-STAGE
REVISION OF PROSTHESIS
Prof. Carlo Romano
CR.I.O. Instituto Ortopedico Galeazzi Italy
25´
/Diskuze 5´/
BONE SUBSTITUTION AND REGENERATION MATERIALS IN THE
RECONSTRUCTION AFTER BONE DEFECTS – an actual overview with
limitations and options of various materials
Dr. Hans Bosebeck
Heraeus Medical, Werhrheim, Germany
/Diskuze 5´/
Přestávka 10.30 – 10.45
21
25´
Pátek, 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
PLASTICKÁ CHIRURGIE
10.45 – 12.30
Předsednictvo: Nejedlý A., Mařík V., Kempný T.
Téma: ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A SKELETU
HISTORIE A SOUČASNOST INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBORY
ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE
12´
Nejedlý A.
Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ BÉRCE A NOHY
Tvrdek M., Nejedlý A.
Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha
12´
SVALOVÉ LALOKY V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII
Pilnáček J.
Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
12´
OSTEOMYELITIDA BÉRCE - jak jí předcházet
Kempny T., Pogl D., Lang T., Schmiedhuber G. Ambulance plastické chirurgie Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
10´
VOLNÉ KOSTNÍ LALOKY A JEJICH POUŽITÍ U REKONSTRUKCÍ
NA KONČETINÁCH
Kempny T., Geroldinger E., Schauer J., Lang T., Schmiedhuber G.
Ambulance plastické chirurgie Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
ŘEŠENÍ PAKLOUBU TIBIE PŘENOSEM FIBULY NA CÉVNÍ STOPCE
Tomáš T. (1), Veselý J. (2), Janíček P. (1), Pazourek L. (2)
I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1)
Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU, FN u sv. Anny v Brně (2) VYUŽITÍ MUSKULOKUTÁNNÍCH LALOKŮ V LÉČBĚ DEFEKTŮ
V OBLASTI BÉRCE
Skála-Rosenbaum J. (1), Nejedlý A. (2), Bartoška R., Džupa V., Krbec M. (2)
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (1) Klinika plastické chirurgie FNKV Praha (2)
22
10´
7´
7´ M. GASTROCNEMIUS MEDIALIS - DEFEKTY PROX.BÉRCE A KOLENE
Kurial P, Mařík V., Kasper J.
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s.
7´
VYUŽITÍ MÍSTNÍCH LALOKŮ PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ
PO OSTEOSYNTÉZÁCH
7´
Mišičko R.
Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.
/Diskuze 20´/
OBĚD
12.30 - 13.30 hod.
Pátek, 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
INFEKCE V ORTOTOPEDII A TRAUMATOLOGII
13.30 – 15.00
Předsednictvo: Šponer P., Pilnáček J., Džupa V.
LÉČENÍ NÁSLEDKŮ NOVOROZENECKÉ PURULENTNÍ KOXITIDY
Šponer P., Pellar D., Korbel M.
Ortopedická klinika LF UK, FN Hradec Králové
10´
SEPTIC COMPLICATION IN NEONATES
Krátký Z.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice
8´
/Diskuze 5´/
INFEKČNÍ ZÁNĚT V OBLASTI SYMFÝZY
Džupa V., Bartoška R., Skála-Rosenbaum J., Záhorka J., Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
10´
PURULENTNÍ ARTRITOIDY - PRINCIPY A MOŽNOSTI LÉČBY
Pilnáček J.
Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
10´
VÝSKYT RANNÝCH INFEKCÍ NA TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU
FN OSTRAVA
Pometlová J., Šír M., Pleva L., Litner R.
Traumatologické centrum, FN Ostrava
ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STREPTOKOKOVÁ MYONEKROSA DOLNÍ
KONČETINY
Debre J.
Ortopedické oddělení, Šumperská nemocnice a.s.
23
7´
7´
ATB POTAHOVANÝ HŘEB V PREVENCI INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ
V TRAUMATOLOGII
7´
Mišičko R.
Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
INFIKOVANÉ PAKLOUBY A JEJICH ŘEŠENÍ POMOCÍ POTAHOVANÝCH
HŘEBŮ
Judl T., Jahoda D., Landor I., Síbek M., Melicherčík P., Tomaides J., Sosna A.
1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha
MANAGEMENT AKUTNÍ I CHRONICKÉ OSTEOMYELITIDY DLOUHÝCH
KOSTÍ PO OSTEOSYNTÉZE - kazuistika
Čurlejová E., Homza M., Čižmář I. (1), Kamínek M. (2)
Traumatologické oddělení, FN Olomouc (1)
Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc (2)
/Diskuze 10´/
SÁL PRAHA
ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU
15.00 hod.
24
7´
7´
Pátek, 17. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL II.
REVIZE TEP KOLENE
8.30 –10.35
Předsednictvo: Vavřík P., Ascherl H., Koudela K.
VÍCENÁSOBNÉ REVIZNÍ OPERACE NÁHRAD KOLENNÍHO KLOUBU
Vavřík P., Popelka S.
Ortopedická klinika I. LF UK, FN Motol Praha
MULTIPLE KNEE REVISIOS – ARE CEMENTED HINGED IMPLANTS THE
SOLUTION? THE LINK ROTATION KNEE
Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany
15´
15´
REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
Waciakowski D., Kubeš R., Dungl P., Magerský Š.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
10´
TOTAL KNEE ARTHROPLASTY AFTER POSTRAUMATIC ARTHRITIS
Koudela K., Koudela K.jr., Koudelová J., Weisová D.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
15´
REVIZNÍ IMPLANTÁTY U PRIMÁRNÍCH IMPLANTACÍ
Musil D., Stehlík J., Krejčí F.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
10´
ZÁVĚSNÉ REVIZNÍ NÁHRADY KOLENE – NAŠE ZKUŠENOSTI
Luňáček L., Krbec M., Frič V., Džupa V.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
10´
UŽITÍ NÁHRADY TYPU "TOTAL HINGE KNEE" U KOMPLIKOVANÝCH
STAVŮ
Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO TEP KOLENNÍHO KLOUBU
- ZHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTŮ
Motyčka J., Ryba L., Ženčica P., Chaloupka R.
Ortopedická klinika, FN Brno
KOMPLIKACE PŘI TEP KOLENA A NÁSLEDNÝCH REOPERACÍCH
– kasuistika
Ryba L., Ženčica P., Motyčka J., Chaloupka R.
Ortopedická klinika, FN Brno
/Diskuze 20´/
Přestávka 10.35 – 10.45
25
10´
10´
7´
Pátek, 17. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL II.
TEP KYČLE / DYSPLASIE
10.45 - 12.30
Předsednictvo: Pink M., Stehlík J., Hart R.
SEGMENTAL AND TOTAL LEMUR REPLACEMENT IN SEVERE
BONE LOSS FOLLOWING MULTIPLE REVISION OF THA
Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany
SQUEAKING IN THA - REALLY A PROBLEM?
Kubeš R., Dungl P., Kofránek I.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice na Bulovce Praha
OSTEOTOMIE DNA ACETABULA U TEP PŘI POSTDYSPLASICKÉ
KOXARTRÓZE
Stehlík J., Held M., Musil D., Sadovský P., Krejčí F.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
15´
10´
10´
COTYLOPLASTIKA U NÁHRADY POSTDYSPLASTICKÉ KYČLE
Foldyna K.
Ortopedické oddělení, Slezská nemocnice Opava
10´
TEP U POSTDYSPLASTICKÉ KOXARTRÓZY
Cichý Z.
Ortopedické oddělení, Fakutní nemocnice Ostrava
10´
DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY JAMKY BICON-PLUS PŘI LÉČENÍ
POSDYSPLASTICKÉ ARTRÓZY KYČELNÍHO KLOUBU
Pink M., Lisý M., Valoušek T.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
10´
NAŠE ZKUŠENOSTI S UŽITÍM MALÉ ZÁVITOŘEZNÉ JAMKY A HLAVICE
22 MM U POSTDYSPLASTICKÉ KOXARTRÓZY
Hart R., Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
10´
TEP U DYSPLASTICKÉ KOXARTROZY MIS TECHNIKOU
Deniger J., Žofka P.
Ortopedicko-úrazové oddělení, Nemocnice Kladno
10´
OUR EXPERIENCE WITH USE OF PRIMARY WAGNER STEM
Sadovský P., Stehlík J., Musil D., Held M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
10´
/Diskuze 10´/
26
SYMPOZIUM LIMA
12.30 – 13.15
Téma: Moderní přístup k revizi náhrady kyčelního kloubu
TRABECULAR TITAN V REVIZNÍ NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU
Tomáš T. (1), Janíček P., Nachtnebl L., Rapi J. (2)
LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1)
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (2)
NAŠE ZKUŠENOSTI S MODULÁRNÍM DŘÍKEM U REVIZNÍCH
OPERACÍ KYČLE
Kozák P. (1), Gallo J. (2)
Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
Ortopedická klinika FN Olomouc (2)
ŘEŠENÍ INFEKCE OPAKOVANĚ OPEROVANÉ NÁHRADY
KYČELNÍHO KLOUBU
Jahoda D.,
I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha
Ukončení sympozia 13.15 hod.
27
10´
10´
10´
Pátek, 17. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL II.
NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
13.30 - 15.00
Předsednictvo: Pokorný T., Frič V., Pink T.
Téma: NÁHRADY V TRAUMATOLOGICKÝCH INDIKACÍCH
ENDOPROTETIKA RAMENNÍHO KLOUBU V TRAUMATOLOGICKÝCH
INDIKACÍCH
Fulín P., Pokorný D., Sosna A.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODULÁRNÍHO SYSTÉMU ENDOPROTÉZY
PŘI ŘEŠENÍ TRAUMATICKÝCH I DEGENERATIVNÍCH POSTIŽENÍ
RAMENNÍHO KLOUBU
Vališ P., Sklenský J., Rouchal M., Prýmek M.
Ortopedická klinika, FN Brno
12´
12´
Téma: REVERZNÍ NÁHRADY
REVERZNÍ NÁHRADA RAMENA U POTRAUMATICKÝCH STAVŮ
Frič V., Lena T., Luňáček L.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
12´
ZLOMENINY PROXIMÁLNÍHO HUMERU: CKP ČI REVERZNÍ TEP
Pink T., Stoklas J., Kunovský R.
Klinické oddělení ortopedie, Úrazová nemocnice v Brně
12´
REVERZNÍ NÁHRADA RAMENNÍHO KLOUBU - osmileté zkušenosti
Beznoska J., Pituch M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov
10´
KOMPLIKACE OSTEOSYNTÉZY, CKP A REVERZNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY U
PACIENTA SE ZLOMENINOU CHIRURGICKÉHO
KRČKU HUMERU – kazuistika
10´
Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M.
Ortopedická klinika, FN Brno
PERIPROTETICKÁ ZLOMENINA HUMERU A IMPLANTACE REVERZNÍ
NÁHRADY – kasuistika
Pellar D., Procházka E.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
/Diskuze 10´/
SÁL PRAHA
ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU
15.10 hod.
28
10´
Pátek, 17. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL III.
TUMORY
8.30 – 09:55
Předsednictvo: Kofránek I., Dupal P., Matějovský Z.
KONZERVATIVNÍ HEMIPELVECTOMIE
Dungl P., Matějovský Z.
Ortopedická klinika nemocnice na Bulovce Praha
EXARTIKULACE V KYČLI U PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH
NÁDORŮ
Kofránek I., Matějovský Z., Lesenský J.
Ortopedická klinika nemocnice na Bulovce Praha
12´
12´
SCINTIGRAFICKÁ NAVIGACE V DETEKCI KOSTNÍCH METASTÁZ
Dupal P., Hromádka R.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
10´
OŠETŘENÍ PATOLOGICKÝCH ZLOMENIN U METASTÁZ
Lesenský J., Matějovský Z., Kofránek I.
Ortopedická klinika nemocnice na Bulovce Praha
10´
ZMĚNY VE STRATEGII A PROGNÓZE OŠETŘENÍ METASTÁZ
SVĚTLOBUNĚČNÉHO KARCINOMU LEDVIN
Matějovský Z., Lesenský J., Kofránek I.
Ortopedická klinika nemocnice na Bulovce Praha
7´
BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ MĚKKOTKÁŇOVÝCH SARKOMŮ
Hromádka R., Dupal P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
7´
ŘEŠENÍ INFEKTŮ PO ROZSÁHLÝCH KOSTNÍCH RESEKCÍCH
MALIGNÍCH TUMORŮ
Včelák J., Šuman R., Matějovský Z., Šlégl M.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
10´
/Diskuze 15´/
29
Pátek, 17. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL III.
REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII
10:00 – 11:10
Předsednictvo: Kolář P., Krobot A., Tomanová M.
Invited speaker
IDEOMOTORICKÉ FUNKCE A JEJICH VÝZNAM V INDIKACI A REHABILITACI
ORTOPEDICKÝCH A SPONDYLOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ
20´
prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD.
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
MODERNÍ LÉČBA SPASTICITY
prim. MUDr. Martina Kövári
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
20´
DECHOVÁ REHABILITACE U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY
MUDr. Renata Háková
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
15´
/Diskuze 15´/
Předsednictvo: Kövari M., Koszyto A., Zipserová J.
11:10 – 12:00
MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY ORTOPEDICKÝCH PACIENTŮ S OHLEDEM
NA AKTUÁLNÍ INDIKAČNÍ SEZNAM V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
Kosztyo A.
Lázně Bělohrad, a.s.
MŮŽE KINESIO TAPING ELIMINOVAT HALLUX VALGUS?
Klugarová J., Odvárková E.
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
SVALOVÁ SLABOST A POHYBOVÉ STEREOTYPY U NEMOCNÝCH S OA
KYČELNÍCHO KLOUBU V SEMG AS ZEBRIS ANALÝZE
Krobot A.
Rehabilitace FN Olomouc
MODERNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO SPONDYLOCHIRURGICKÝCH
OPERACÍCH
Tomanová M.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
10´
10´
10´
10´
TYPIZACE PACIENTŮ S VYSOKÝM RIZIKEM FBSS PO STABILIZACI PÁTEŘE 10
Smíšková K., Hladíková J.
Fakultní nemocnice Brno
OBĚD
12.30 - 13.30 hod.
30
Pátek, 17. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL III.
CHIRURGIE RUKY
13.30 - 15.00
Předsednictvo: Čižmář I., Lutonský M.
Téma: TRAUMATOLOGIE
ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA - RACIONÁLNÍ LÉČEBNÝ POSTUP
Schwarz O., Majerníček M.
Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce
10´
MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY DISTÁLNÍHO RÁDIA
Prokeš L., Pellar D., Pavlas J.
Ortopedická klinika FN Hradec Králové
7´
SEKUNDÁRNÍ DISLOKACE KOSTNÍCH FRAGMENTŮ PO DLAHOVÉ
OSTEOSYNTÉZE ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RÁDIA
Vlček M., Niedoba M.
FN v Motole, I. Ortopedická klinika - traumatologie
7´
Téma: REKONSTRUKČNÍ VÝKONY
KOSTNÍ DEFEKTY PŘEDLOKTÍ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ /KOMPLIKACE
Čižmář I., Vinter R.
Fakultní nemocnice Olomouc
10´
RESORPCE KOSTNÍCH ŠTĚPŮ A PAKLOUBY PO KOREKČNÍCH
OSTEOTOMIÍCH DISTÁLNÍHO RÁDIA
Čižmář I., Vinter R.
Fakultní nemocnice Olomouc
10´
VNITŘNÍ DISTRAKČNÍ APARÁT GENOS MC, VÝSLEDKY POUŽITÍ
NA HK
Schmoranzová A.
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n/Jizerou
15´
KOREKČNÍ OSTEOTOMIE DISTÁLNÍHO RÁDIA BEZ POUŽITÍ
KOSTNÍHO ŠTĚPU
Zlatohlavý J.
Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno
7´
REKONSTRUKCE PAKLOUBU ČLUNKOVÉ KOSTI - LIMITY
A KOMPLIKACE
Veigl D., Zatrapa T., Pech J.
Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty UK ve FN Motol (1)
7´
31
POÚRAZOVÁ ULNÁRNÍ NESTABILITA MCP KLOUBU PALCE RUKY
Lutonský M., Shaikh H.
Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové
/Diskuze 10´/
SÁL PRAHA
ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU
15.10 hod.
32
7´
SESTERSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 16. 5. 2013
KONGRESOVÝ SÁL I.
ČÁST I.
8.30 – 9.45
Předsednictvo: Stýblová M., Hrubcová M.
1.
2.
POHLED PSYCHOLOGA NA PSYCHICKÝ STAV NEMOCNÝCH DĚTÍ
S DEFORMITAMI PÁTEŘE
Čoupková V.
FN Brno
10´
EDUKAČNÍ ČINNOSTI SESTRY PŘI PÉČI O PACIENTY PO OPERACI
PÁTEŘE NA ODDĚLENÍ SPONDYLOCHIRURGIE FN V MOTOLE
Šeborová D.
Oddělení spondylochirurgie FN Motol Praha
10´
3.
JSEM PO OPERACI PÁTEŘE A CO DÁL
Šipulková L.
Oddělení spondylochirurgie FN Motol Praha
4.
IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDRODRAFTU V LÉČBĚ
CHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ KOLENE
Kroupová J., Růžičková V.
FN Bohunice – Brno
5.
EPIDURÁLNÍ KATÉTR U PACIENTŮ PO TEP VELKÝCH KLOUBŮ
Hrubcová M., Solfronková R.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
6.
TEP KYČLE V TRAUMATICKÉ INDIKACI
Hupková P., Ročáková R.
Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov o. z.
/Diskuze 15´/
SESTERSKÁ SEKCE
ČÁST II.
SYMPOZIUM FIRMY B. BRAUN
11.00 – 12.30
OBĚD
12.30 – 13.30
33
10´
10´
10´
10´
SESTERSKÁ SEKCE
ČÁST III.
13.30 - 14.45
Předsednictvo: Chamrová M., Dvořáková K.
7.
OŠETŘOVATELSKÉ MOŽNOSTI PREVENCE TEN
Dvořáková K., Kovářová Z.
FN Bohunice
8.
MOŽNOSTI PREVENCE TEN NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ FN
OSTRAVA
Grobařová A., Žárská R.
Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
10´
10´
9.
TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC
Šnejdarová J., Havelková V., Smrtková V.
I. ortopedická klinika FN Motol Praha
10´
10.
HOLENÍ PACIENTA PŘED OPERACÍ – NEBEZPEČNÝ MÝTUS?
Kamenská P.
Traumatologické oddělení FN Olomouc
10´
11.
INFEKČNÍ KOMPLIKACE TEP KYČELNÍHO KLOUBU
Chamrová M., Brejšková S.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
10´
12.
OŠETŘOVATELSÁ PÉČE O ORTOPEDICKÉ PACIENTY NA INFEKČNÍM
ODDĚLENÍ
10´
Štanglová M., Přitasilová V.
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
/Diskuze 15´/
14.45 – 15.00
Přestávka
SESTERSKÁ SEKCE
ČÁST IV.
15.00 – 16.15
Předsednictvo: Zemčíková H., Krajňáková Z.
13.
FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO TEP S INFEKČNÍMI KOMPLIKACEMI 10´
Matlášková J., Paulátová H.
Oddělení rehabilitace, Nemocnice České Budějovice, a.s.
14.
PÉČE O SEPTICKÉHO PACIENTA NA OPERAČNÍM SÁLE
Krajňáková Z.
Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov o.z.
34
10´
15.
PROSTOROVÉ PODMÍNKY OPERAČNÍCH SÁLŮ
Marková I., Zavřelová V.
COS, FN Brno
10´
16.
ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA COS – ORTOPEDIE
Zavřelová V., Fialová M.
COS, FN Bohunice
10´
17.
PÉČE O NÁSTROJE V PŘÍSÁLOVÉ STERILIZACI
Klásková V., Brejšková S.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
10´
18.
OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE NA OPERAČNÍM SÁLE
Zemčíková H.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
10´
/Diskuze 15´/
16.15
UKONČENÍ SESTERSKÉ SEKCE: Mgr. M. Stýblová
35

Podobné dokumenty

výbor čsot - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro

výbor čsot - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro Ortopedická klinika FN Brno 18. ARTROSKOPICKÁ DELIBERACE RAMENNÍHO KLOUBU Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J. Ortopedická klinika FN Brno

Více

Litomyšlský ortopedický kongres 2016

Litomyšlský ortopedický kongres 2016 7.00–9.00 registrace vystavovatelů (prostory IC litomyšlského zámku) 9.00–16.00 registrace lékařů a sester (prostory IC litomyšlského zámku) 10.00–10.30 slavnostní zahájení (kongresové cent...

Více

Seznam přednášek a publikací

Seznam přednášek a publikací Křístek J.: Perkutánní vertebroplastika. Seminář I. neurologické kliniky FN USA, Brno Křístek J.: KardioCT. Seminář I. interní kliniky, FN USA, Brno Křístek J.: Současná intervenční radiologie pro ...

Více

Chirurgická léčba kýly

Chirurgická léčba kýly nevýhody: K plastice defektu je užit cizorodý materiál který trvale zůstává v těle pacienta. Na cizorodý materiál tělo může reagovat jeho nepřijetím, případně vznikem zánětlivých komplikací v místě...

Více

Sborník abstrakt

Sborník abstrakt certifikovaném pracovišti pro výrobu léčivých přípravků, v  Čistých prostorách UCBI na Masarykově univerzitě v Brně. Budou prezentovány dosavadní výsledky vycházející z validací vakcín. Klinické st...

Více