Úvod Podklady a metody Technologie ageLOC® a „funkční

Komentáře

Transkript

Úvod Podklady a metody Technologie ageLOC® a „funkční
Technologie ageLOC® a „funkční seskupení genů mládí“
Remona Gopaul, Helen Knaggs, Jan Lephart
Nu Skin Global Research and Development, Provo, UT, USA
Úvod
Biologické procesy, které se podílejí na stárnutí pokožky, jsou regulovány mnoha různými faktory,
včetně rozličných skupin genů. Některé z těchto skupin, které jsou zodpovědné za charakteristické
rysy spojené s výskytem stárnutí pokožky, byly společností Nu Skin Enterprises pojmenovány “funkční
seskupení genů mládí”. Každé funkční seskupení genů související s mládím je spojeno se specifickými
viditelnými známkami stárnutí pokožky jako je například hyperpigmentace, ztráta struktury pleti, atd.
Zatímco lidská pokožka stárne, exprese genů v těchto funkčních seskupeních genů mládí se mění, a tím
se mění i profil exprese genů pokožky. Tato změna je ovlivněna jak vnějšími, tak vnitřními činiteli. Výsledný
účinek profilu exprese genů mladě vypadající pokožky je jiný než u pokožky, která vykazuje známky stárnutí.
Technologie ageLOC® se na tento problém zaměřuje tím, že identifikuje způsob, jakým aktivovat funkční
seskupení genů mládí stárnoucí pokožky tak, aby odrážel mladší profil exprese genů.
Podklady a metody
Testování patentované složky ageLOC® bylo provedeno na kulturách odpovídajících lidské pokožce
(MatTek Human Skin EpidermFT Skin Model, MatTek Corp., Ashland, MA, USA). Tyto kožní kultury obsahují běžné lidské epidermální keratinocyty a běžné lidské dermální fibroblasty. Patentovaná
složka ageLOC® byla místně aplikována do stratum corneum těchto kožních kultur na dobu 24 hodin
za teploty 37°C. Kultury zrající bez použití ageLOC® sloužily jako kontrola. Byla provedena izolace
a přečištění RNA; označená cRNA byla syntetizována a analyzována za použití Affymetrix HG-U133
2.0 microarrays.1,2 Pro potvrzení údajů z Affymetrix byla provedena RT-PCR3 (kvantitativní polymerázová
řetězová reakce) se zaměřením na konkrétní geny.
Mattek
Epiderm FT
Affymetrix
HG U133 2.0
Statistická
analýza
Taqman
RT PCR
Schéma 1. Diagram demonstrující zastoupení podkladů a metod použitých k analýze aktivity ageLOC® na pokožce odpovídající lidské.
Výsledky
18
Relativní kvantifikace
16
14
12
10
8
6
4
2
0
CSF3
CSF2
Schéma 2. Údaje z DNA microarray demonstrují zvýšení CSF2 (faktor stimulující kolonie 2)
a CSF3 (faktor stimulující kolonie 3) po 24 hodinách stimulace.
3.5
Relativní kvantifikace
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
IGFBP5
CLDN4
Schéma 3. Údaje z DNA microarray demonstrují zvýšení IGFBP5 (5. typ vazebného proteinu
pro růstový faktor podobný inzulinu) a CLDN4 (klaudin 4) po 24 hodinách stimulace.
Diskuze
Technologie ageLOC® se zaměřuje na profil exprese genů zodpovědných za konkrétní známky stárnutí
pleti. Aplikace vysoce kvalitních přísad péče o pleť moduluje tento profil tak, aby odrážel mladistvěji
vypadající pokožku. U genů jako jsou CSF2 a CSF3 se výzkumem zjistilo, že jsou klíčovými regulátory
melanogeneze a diferenciace keratinocytu.4 Zvýšením exprese těchto genů může proces produkce
melaninu a diferenciace keratinocytu lépe odrážet jejich aktivitu profilu exprese u mladší pleti.
Dvěma dalšími klíčovými geny jsou IGFBP5 a CLDN4. IGFBP5 hraje zásadní roli v regulaci buněčné
obnovy pokožky.5 Zvýší-li se exprese tohoto genu, tempo buněčné obnovy pokožky lépe odráží tempo
pokožky mladistvější. Výzkumy ukázaly, že CLDN4 se podílí na zvyšování hydratace pokožky a také na její
ochranné bariéře.6 Zvýšením profilu exprese tohoto genu se pokožka bude jevit hydratovanější a chráněná.
Závěr
Tato studie naznačuje, že technologie ageLOC® pozitivně ovlivňuje geny spojené s pokožkou, aby
odrážela mladistvější profil exprese genů.
Reference
1. Jiang, N. et al.: “Methods for evaluating gene expression from Affymetrix microarray datasets”.
BMC Bioinformatics, 2008, 9, pp. 284.
2. AuER, H., Newsom D.L. and Kornacker , K.: “Expression Profiling Using Affymetrix GeneChip Microarrays. Methods Mol Biol., 2009, 509, pp. 35-46.
3. Bustin, S.A., et al:. “Quantitative real-time RT-PCR-a perspective”. J Mol Endocrinol., 2005, 34, pp. 597-601.
4. Hirobe , T. et al.: “Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) controls the
proliferation and differentiation of mouse epidermal melanocytes from pigmented spots induced by
ultraviolet radiation B, Pigment”. Cell Res, 2004, 17(3), pp. 230-40.
5. Kim, K.S. et al.: “Induction of cellular senescence by insulin-like growth factor binding protein-5
through a p53-dependent mechanism”. Mol Bio Cell, 2007, 18 (11), pp. 4543-52.
6. Verdier-Sévrain, S. and Bonté, F.: “Skin hydration: a review on its molecular mechanisms”. J Cos Dermatology, 2007, 6 (2), pp. 75-82.

Podobné dokumenty

Přednáška 3 - Zvyšování exkluzivity výuky technologie tuků

Přednáška 3 - Zvyšování exkluzivity výuky technologie tuků • několik řad buněk, které se postupně zplošťují • název podle keratohyalinových granulí, které obsahují profilaggrin • filaggrin - zodpovídá za síťování keratinových filament a tedy tvorbu lamelár...

Více

stáhnout PDF soubor

stáhnout PDF soubor celkové skóre SDS [37]. 2.4. Statistická analýza Statistická analýza byla provedena na základě léčebného záměru (intention-to-treat) pomocí SPSS (verze 11.0 pro Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA...

Více

Leták RECOVER RX ZDE

Leták RECOVER RX ZDE vlivy tím, že působí jako bariéra. Pokud je bariérová funkce vystavena agresivním faktorům, jako např. dermo-estetickým procedurám**, pokožka se stává zranitelnější, více citlivější a může mít poci...

Více

Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu

Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu flexion, the other wit extension), while two axial joint disposes of two and three axial joint even of eight ones. We deduced so called pattern and not pattern muscles from these functional joint p...

Více

PRICE LIST AFFYMETRIX - VALID FROM FEBRUARY 2016

PRICE LIST AFFYMETRIX - VALID FROM FEBRUARY 2016 PRICE LIST AFFYMETRIX - VALID FROM FEBRUARY 2016 Product name GeneChip® Gene 1.0 ST Array - Human, Mouse, Rat GeneChip® Gene 2.0 ST Array - Human, Rat, Mouse GeneChip® Exon 1.0 ST Array - Human, Mo...

Více

PRICE LIST AFFYMETRIX - VALID FROM JANUARY 2015

PRICE LIST AFFYMETRIX - VALID FROM JANUARY 2015 PRICE LIST AFFYMETRIX - VALID FROM JANUARY 2015 Product name GeneChip® Gene 1.0 ST Array - Human, Mouse, Rat GeneChip® Rat Gene 2.0 ST Array GeneChip® Exon 1.0 ST Array - Human, Mouse GeneChip® Pri...

Více

power hyaluronic

power hyaluronic Power Hyaluronic byla vytvořena také s xylitolem a deriváty. To jsou molekuly přírodního původu, které zaručují výbornou slučitelnost s pokožkou. Tyto složky ve výzkumech (in-vitro) ukázaly, že jso...

Více

Pigmentace kůže

Pigmentace kůže Léčba je obtížnější. Většinou se používají přípravky, které tlumí aktivitu tyrozinázy a aktivitu melanocytů. Většina lidí nechodí s touto problematikou k lékaři, ale obrací se pro radu do lékáren.

Více