SUPERPOHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 2015

Komentáře

Transkript

SUPERPOHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 2015
SUPERPOHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického
Pořadatelé:
KSH Pardubického kraje, OSH Chrudim, SDH Štěpánov, Město Skuteč, Pardubický kraj
Místo konání:
Štěpánov (hřiště SDH)
Termín konání:
10. 10. 2015
Účast:
Vítězové okresních lig Pardubického kraje v PÚ v roce 2015
Kategorie:
mladší žáci, starší žáci, muži,
muži ženy
Prezence:
8:30 – 9:30 hod
Zahájení:
10:00 hod
Štáb soutěže:
Velitel soutěže: Kunhart Roman
Hlavní rozhodčí: Jiruše Josef
Startér:
Vratislav Černovský
MH:
RD: Čechlovský Jiří
Plato: Pochobradský jiří
Čára stříkání:
OSH Pardubice
PS:
RD: Josíf Miroslav
Plato: Tomiška Vladislav
Čára stříkání:
OSH Ústí nad Orlicí
Moderátor: Bohuslav Šulc
Zdravotní sl.:
sl
Morávek Jakub
Časomíra:
KSH PaK
Technická četa: SDH Štěpánov
Propozice soutěže
Kategorie MH:
dle Směrnic hry Plamen
Soutěžní disciplína - požární útok na srážecí terče
Dva pokusy, o celkovém umístění rozhoduje součet časů
čas
Jednotný stroj PS12 a přetlakový ventil – dodá pořadatel, ostatní materiál vlastní
Hadice B plošná šíře min. 113 mm. Délka min 9,5 m
Hadice C plošná šíře min. 79 mm. Délka mni 9,5 m
Kategorie M a Ž:
dle Směrnic pro pořádání hasičských soutěž SH ČMS s úpravami dle Ligy okresu Chrudim
Soutěžní disciplína – požární útok na nástřikové terče
Dva pokusy, o celkovém umístění rozhoduje součet časů (1. pokus vlastní stroj, 2. pokus
jednotný stroj FOX III)
Jednotný stroj FOX III a přetlakový ventil – dodá pořadatel, ostatní materiál vlastní
Hadice B plošná šíře min. 113 mm. Délka min 19 m
Hadice C plošná šíře min. 79 mm. Délka mni 19 m
Povoleny nástavce na savice při rozdílnosti koncovek savic
Mezi
ezi ozuby spojek musí projít list papíru.