สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาเช

Komentáře

Transkript

สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาเช
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน
ภาษาเช็ค-ภาษาเช็ค
การประกาศและการเชิญชวน : เกิด
S potěšením oznamujeme
narození...
S potěšením oznamujeme
narození...
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลู
กของเขา
S potěšením Vám chceme
oznámit, že se... narodil(a)
syn/dcera.
S potěšením Vám chceme
oznámit, že se... narodil(a)
syn/dcera.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประก
าศการเกิดของ...
S potěšením oznamujeme
narození našeho malého
chlapečky/holčičky.
S potěšením oznamujeme
narození našeho malého
chlapečky/holčičky.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกของเขา
S potěšením Vám
představujeme..., našeho
syna/naší dceru.
S potěšením Vám
představujeme..., našeho
syna/naší dceru.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิ
ดของลูกของพวกเขา
มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Všichni slyšte novinu, máme
větší rodinu! Dneska ráno byl
ten čas, kdy další přišel mezi
nás. ... a ... s potěšením
oznamují narození....
Všichni slyšte novinu, máme
větší rodinu! Dneska ráno byl
ten čas, kdy další přišel mezi
nás. ... a ... s potěšením
oznamují narození....
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่
อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกช
าย/ลูกสาวของเขา
S láskou a nadějí jsme
přivítali... na svět.
S láskou a nadějí jsme
přivítali... na svět.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกของเขา
S potěšením Vám
představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...
S potěšením Vám
představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกชาย/ลูกสาวของเขา
S nadšením Vám
oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.
S nadšením Vám
oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกชาย/ลูกสาวของเขา
... a ... jsou zasnoubeni.
... a ... jsou zasnoubeni.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
... s radostí oznamují své
zasnoubení.
... s radostí oznamují své
zasnoubení.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นข
องเขาทั้งสอง
S radostí Vám oznamujeme
zasnoubení ... a... .
S radostí Vám oznamujeme
zasnoubení ... a... .
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
Pan a paní ... oznamují
zasnoubení jejich dcery, ...,
s..., synem pana a paní ... .
Svatba se uskuteční v srpnu.
Pan a paní ... oznamují
zasnoubení jejich dcery, ...,
s..., synem pana a paní ... .
Svatba se uskuteční v srpnu.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้อ
งการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Přijďte na večírek pro ... a ...,
abychom oslavili jejich
zasnoubení.
Přijďte na večírek pro ... a ...,
abychom oslavili jejich
zasnoubení.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงาน
หมั้น
Jste srdečně zváni na
zásnubní oslavu pro ... a ...
dne...
Jste srdečně zváni na
zásnubní oslavu pro ... a ...
dne...
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์
ตี้
Dovolujeme si Vám oznámit,
že dne... budou oddáni... a...
Dovolujeme si Vám oznámit,
že dne... budou oddáni... a...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Slečna se brzy stane paní ...
Slečna se brzy stane paní ...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
... a ... si dovolují oznámit, že
budou oddáni dne... v... . Jste
srdečně zváni s nimi prožít
tento jedinečný den.
... a ... si dovolují oznámit, že
budou oddáni dne... v... . Jste
srdečně zváni s nimi prožít
tento jedinečný den.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้า
ร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
Pan a paní... Vás zvou na
svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...
Pan a paní... Vás zvou na
svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชาย
ที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างา
นแต่งงาน
การประกาศและการเชิญชวน : การหมั้น
การประกาศและการเชิญชวน : การแต่งงาน
1/2
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน
ภาษาเช็ค-ภาษาเช็ค
Protože jste v jejich životech
velice důležití, ... a ... vás
srdečně zvou na jejich svatbu
dne... v/na...
Protože jste v jejich životech
velice důležití, ... a ... vás
srdečně zvou na jejich svatbu
dne... v/na...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเ
ขาไปงานแต่งงาน
การประกาศและการเชิญชวน : การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ
S radostí Vás zveme na...
dne... u příležitosti...
S radostí Vás zveme na...
dne... u příležitosti...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศ
ษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
Rádi bychom Vás chtěli
poznat na večeři u
příležitosti...
Rádi bychom Vás chtěli
poznat na večeři u
příležitosti...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำ
คืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
Jste srdečně zváni...
Jste srdečně zváni...
ทางการ
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทา
งการ
ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
Pořádáme večírek pro přátele
k oslavě... a byli bychom rádi,
kdybyste mohli přijít.
Pořádáme večírek pro přátele
k oslavě... a byli bychom rádi,
kdybyste mohli přijít.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางา
นสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
Bylo bychom velice rádi,
kdybyste mohli přijít.
Bylo bychom velice rádi,
kdybyste mohli přijít.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชว
นผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเข
าเข้าร่วมจริงๆ
Chtěli byste přijít k... na...?
Chtěli byste přijít k... na...?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ
มาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

6m+ 12m+ Kolekce Chicco 2005 Ven, do bytu, do auta 0m+

6m+ 12m+ Kolekce Chicco 2005 Ven, do bytu, do auta 0m+ Test Chicco GolfáĀe C1 jsou golfové hole s teleskopickou konstrukcí. Pʼni jejich vývoji byl kladen obzvláštė velký dśraz na technologii a estetiku, aniž by pʼni tom bylo zanedbáno pohodlí Āi bezpeĀí ...

Více

สำนวน: ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์ (ภาษาเช็ค-ภา

สำนวน: ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์ (ภาษาเช็ค-ภา ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้อ งการตอบกลับ

Více

การรับรอง

การรับรอง bab.la สำนวน: การท่องเที่ยว | การรับรอง ภาษารัสเซีย-ภาษาเช็ค Я бы хотел забронировать комнату на ___ночь/ноч(и/ей)/неделю/н едель. (YA by khotel zabronirovat' komnatu na ___ noch'/noch(i/yey)/nede...

Více

Cümle Kalıpları: Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler (Çekçe

Cümle Kalıpları: Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler (Çekçe S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...

Více

modifikace vtr1000

modifikace vtr1000 rozlišit fázi cyklu čtyřdobého motoru, proto vstřikujeme palivo každou otáčku. Stejně tak dochází ke generování jiskry induktivního zapalování každou otáčku – jednou v kompresi, podruhé ve výfuku. ...

Více