Přehled výrobků - STRNAD Elektro, sro

Komentáře

Transkript

Přehled výrobků - STRNAD Elektro, sro
Přehled výrobků
Přehled výrobků
Silové kabely pro pevné uložení
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
CYKY
450/750 V
min. –40 °C
max.+70 °C
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm.
min. –40 °C
max.+70 °C
Instalační plochý vodič.
min. –40 °C
max.+70 °C
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm.
min. –40 °C max. +70 °C
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm.
CYKYLo
1–CYKY
1–AYKY
450/750 V
0,6/1 kV
0,6/1 kV
Pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu.
Také pro vnitřní instalace a instalace pod omítkou.
Pro instalace pod omítkou a do lišt.
Pro pevné uložení v zemi nebo na vzduchu podle
HD 516 S2.
Pro pevné uložení v zemi nebo na vzduchu podle
HD 516 S2.
NYM
(N)YM
300/500 V
NYY
0,6/1 kV
min. –40 °C
max.+70 °C
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm.
min. –40 °C
max.+70 °C
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm.
min. –40 °C
max.+70 °C
Silové kabely s PVC izolací a PVC pláštěm, stíněné (koncentrický vodič).
NAYY
NYCWY
FKKJ
MCMK
EKKJ
0,6/1 kV
VULTO mb
0,6/1 kV
Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí
nebo pod omítkou.
Pro pevné venkovní uložení v suchém nebo vlhkém prostředí, vodě, betonu.
Kabely jsou určeny pro pevné uložení do země, kanálů.
Koncentrický vodič slouží jako stínění nebo jako ochranný
vodič.
min. –40 °C
max.+90 °C
Silové kabely se stíněním, s XLPE izolací a PVC pláštěm
(koncentrický vodič).
Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí,
v otevřeném prostoru v zemi nebo pod omítkou. Dále v případech, kde je požadavek odstínění kabelu.
VULT mb
VULTFLEX mb
0,6/1 kV
0,6/1 kV
min. –40 °C
max.+90 °C
Silové kabely s XLPE izolací a PVC pláštěm.
min. –40 °C
max.+80 °C
Silové kabely s XLPE izolací a PVC pláštěm s odolností vůči
šíření plamene.
Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí, v otevřeném prostoru v zemi nebo pod omítkou.
Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí. Možnost použití v nepříznivých podmínkách, jako vyšší okolní
teplota a v kabelových svazcích.
SE-N1XE-U/R/-AS
0,6/1 kV
min. –40 °C
max.+90 °C
Zemní silový kabel.
Pro pevnou instalaci v otevřeném prostoru, venku, v trubkách, v zemi a ve vodě. Nevhodný pro místnosti, kde může
dojít k explozi. Zvlášť vhodný pro zaorávání.
Silové kabely pro pevné uložení
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
1-AXKY
(AXPK/AXMK)
0,6/1 kV
min. –40 °C
max.+90 °C
Zemní silový kabel s hliníkovými žilami a XLPE izolací.
1–AES
0,6/1 kV
min. –40 °C
max. +70 °C
Samonosné vodiče s PE izolací.
min. –40 °C
max.+90 °C
Samonosné vodiče s XLPE izolací.
min. –40 °C
max. +70 °C
Samonosný závěsný svazek vodičů.
min. –40 °C
max.+90 °C
Bezhalogenový kabel pro vnitřní a vnější použití, nedýmivý,
se zvýšenou odolností proti korozivitě plynů.
1–AXS
AMKA
EMC LINE 1 kV
Cu, Al
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách
a v zemi.
Pro pevné uložení na vzduchu podle HD 516 S2.
Pro pevné uložení na vzduchu podle HD 516 S2.
Pro venkovní rozvody jako součást systému AMKA. Nosné
lano slouží jako zemnící vodič. Kabel může mít ještě jeden
vodič na přání pro pouliční osvětlení.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Silové vodiče
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
CY
450/750 V min. –40 °C
max.+70 °C
PVC izolované jednožilové vodiče pro vnitřní vedení se zlepšenými vlastnostmi při protahování instalačními trubkami
a stabilnějšími barvami.
CYA
300/500 V 450/750 V
po dohodě lze dodat
i v 90 °C provedení
V suchém prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
CYY
450/750 V
min. –40 °C
max.+70 °C
Silový vodič pro pevné uložení, se zvýšenou tloušťkou
izolace. Zlepšené vlastnosti při protahování instalačními
trubkami a stabilnější barvy.
Pro pevné uložení v suchém prostředí v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
H05V–K, H05V–U
300/500 V 450/750 V min. –40 °C
max.+70 °C
PVC izolované jednožilové vodiče pro vnitřní vedení.
H07V–K, H07V–U
H07V-R
H07Z1-K; H07Z1-U; 450/750 V H07Z1-R
min. –40 °C
max.+70 °C
Bezhalogenové izolované jednožilové vodiče pro vnitřní
vedení.
H07Z-K; H07Z-U;
H07Z-R
min. –40 °C
max.+90 °C
V suchém prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
V suchém prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
strana 2/3
Přehled výrobků
Silové vodiče
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
H05V2–K
H05V2–U
300/500 V min. –15 °C
max.+90 °C
PVC izolované jednožilové vodiče pro vnitřní vedení.
H07V2–K
H07V2–U
H07V2-R
450/750 V
H03VVH2–F
300/300 V
CYLY (H03VV–F)
CYSY (H05VV–F)
300/500 V
min. –25 °C
max.+70 °C
Ploché PVC plášťované vodiče.
PVC izolované a PVC plášťované vodiče.
CQLQ
(H03V2V2–F)
CQSQ
(H05V2V2–F)
300/500 V
CMSM
(YSLY–JZ)
300/500 V
LSS (SCY)
80/100 V
CYH
(H03VH2-F)
V suchém prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod
omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
V suchém prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům.
min. –25 °C
max.+90 °C
Ploché PVC plášťované vodiče.
PVC izolované a PVC plášťované vodiče.
V suchém prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům.
300/300 V
min. –25 °C
max.+70 °C
Silové vodiče s PVC izolací a PVC pláštěm.
min. –25 °C
max.+70 °C
Plochá dvojlinka (reproduktorová šňůra).
min. –25 °C
max.+70 °C
Plochá dvojlinka (reproduktorová šňůra).
Pohyblivé přívody pro eletrické stroje a zařízení.
PVC izolace v barevném nebo transparentním provedení.
PVC izolace v barevném provedení. Zejména na přívody
k malým světelným zdrojům.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Samonosné závěsné kabely typu PAS
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
22-PAS
12,7/22 kV
(max. 25 kV)
min. –40 °C
max.+90 °C
Vysokonapěťové izolované vodiče s elektrovodným jádrem
z Al slitiny, s izolací z XLPE.
35-PAS
20/35 kV
(max. 40,5 kV)
Vodiče jsou určeny pro venkovní vedení, zejména v místech,
kde vedení prochází místy s větším výskytem stromů nebo
místy s většími plochami lesů.
Samonosné závěsné kabely typu PAS
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
SAX-W (PAS-W)
12/20 kV
min. –40 °C
max.+80 °C
Závěsné izolované vodiče.
Pro instalaci na stožáry jako součást systému PAS.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
Firex Protech
Evolution RZ1-K
0,6/1 kV
pro pevné uložení:
min. –40 °C max. +90 °C
pro pohyblivé použití min. –5 °C max. +70 °C
Bezhalogenový, oheň retardující kabel s vyšším stupněm
flexibility pro vnitřní i vnější instalace v prostorách vyžadující požární bezpečnost.
1–CXKH–R
(N2XH, HULT,
HULTFLEX)
0,6/1 kV
pro pevné uložení:
min. –30 °C max. +90 °C
pro pohyblivé použití min. –5 °C max. +50 °C
Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností proti šíření
plamene.
Draka Firex Protech Evolution RZ1-K 3G10
N2XH
Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní
aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Bezhalogenové ohniodolné kabely
Označení
Provozní teplota
Popis • Použití
1-CHKH
0,6/1 kV
V 180/P30-R
(NHXH FE180/E30)
Jmenovité napětí
min. –30 °C
max.+90 °C
Bezhalogenové kabely ohniodolné.
1-CHKH
0,6/1 kV
V180/P90-R
(NHXH FE180/E90)
min. –30 °C
max.+90 °C
Bezhalogenové kabely ohniodolné.
NHXH FE180/E30
NHXH FE180/E90
Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní
aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní
aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Výtahové kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
H05VVH6-F
300/500 V
min. –5 °C
max. +70 °C
Výtahový kabel plochý.
05ZZH6-F
(bezhalogenové)
Doporučené pro instalace, kde visutá délka nepřesahuje
35 m a rychlost pohybu nepřesahuje 1,6 m/s.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
strana 4/5
Přehled výrobků
Pryžové kabely harmonizované – DRAKAFLEX®
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
DRAKAFLEX®
H05RR-F
300/500 V min. –25 °C
max. +60 °C
Harmonizovaný kabel s pryžovou izolací.
DRAKAFLEX®
H05RN–F
300/500 V min. –25 °C
max. +60 °C
Harmonizovaný kabel s pryžovou izolací.
DRAKAFLEX®
H07RN–F
450/750 V min. –25 °C
max. +60 °C
Harmonizovaný kabel s pryžovou izolací.
H01N2-D
H01N2-E
100 V
pro pevné uložení min. –40 °C max. +85 °C
Svařovací kabel s pryžovou izolací dle DIN VDE.
DRAKAFLEX® H05RR-F
DRAKAFLEX® H05RN-F
DRAKAFLEX® H07RN-F
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +85 °C
ro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení
P
pro střední mechanická namáhání v prostředí obyčejném,
studeném i horkém, vlhkém i mokrém.
Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení
pro střední mechanická namáhání v prostředí obyčejném,
studeném i horkém, vlhkém i mokrém. Vodiče H05RN–F
odolávají ztíženým klimatickým podmínkám i olejům.
Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení
pro střední mechanická namáhání ve stavebnictví,
zemědělství, pro velké mechanické namáhání, v prostředí
obyčejném, studeném, horkém, vlhkém, ve vodě. Vodiče
H07RN-F odolávají ztíženým klimatickým podmínkám
i olejům.
Ohebný napájecí kabel pro svařovací zařízení v průmyslu.
Kabel je vysoce odolný proti mechanickému zatížení, oleji
a je samozhášivý. Vhodný pro použití ve venkovním
prostředí a v suchých a vlhkých prostorách.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Pryžové kabely harmonizované DRAKAFLEX® – speciální varianty
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
450/750 V
min. –25 °C
max. +60 °C
Kabely s barevným provedením vnějšího pláště.
DRAKAFLEX®
450/750 V
AQUA H07RN8-F
max. +60 °C
Kabely speciálně navržené pro použití ve vodě (pitná
i užitková) až do hloubky 100 m.
AQUA do pitné
vody
ve vodě max. +40 °C,
na vzduchu min. –50 °C
max. +90 °C
Tyto kabely mohou být použity také v suchých, vlhkých,
nebo mokrých prostorách i ve venkovním prostředí.
AQUA do pitné
vody plochý
ve vodě max. +40 °C,
na vzduchu min. –50 °C
max. +90 °C
DRAKAFLEX
RAINBOW
®
DRAKAFLEX®
LIGHTING
450/750 V
min. –25 °C
max. +60 °C
Zákazník má možnost volby zabarvení, ale také individuálního potisku vnějšího pláště.
Kabely navržené pro iluminační řetězce. Obdélníkový příčný
profil umožňuje snadné a rychlé upevnění kolíkového
připojení.
Pryžové kabely harmonizované DRAKAFLEX® – speciální varianty
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
DRAKAFLEX®
TARMO
H07BN4-F
450/750 V
min. –50 °C
max. +90 °C
Kabely mají velmi široký teplotní rozsah: od -50 °C až do
+90 °C, a mohou být tedy použity ve velmi tuhém zimním
podnebí, stejně jako v prostředí s vysokými teplotami, např.
u topných těles.
DRAKAFLEX®
HEAT H05GG-F
450/750 V
min. –25 °C
max. +110 °C
Kabely založené na technologii EVA, odolávají teplotám až
do 110 °C. Z toho důvodu je nejvhodnější použít kabely
u domácích spotřebičů, které způsobují vysokou teplotu
okolního prostředí, ale také uvnitř v přístrojích, například ve
svítidlech a vařičích, kde jsou kabely vystaveny vysokým
teplotám.
DRAKAFLEX®
PUR H05BQ-F
PUR H07BQ-F 450/750 V
min. –40 °C
max. +90 °C
Kabely s vnějším pláštěm z polyuretanu, což zajišťuje
extrémní tuhost pláště kabelů a jejich odolnost při použitích,
kde hrozí vysoké riziko odírání a je vyžadována odolnost
vůči přetržení.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Pryžové kabely dle technických podmínek Draka
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
1-CGAY
0,6/1 kV
min. –25 °C
max. +70 °C
Jednožilové kabely s pryžovou izolací a pláštěm z PVC.
2/3,6 kV
3,6/6 kV
min. –40 °C
max. +90 °C
Jednožilové kabely s pryžovou izolací a pláštěm.
0,6/1 kV
min. –15 °C
max. +90 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
min. –30 °C
max. +90 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
CGAU
1-CBEH
6–CHCU
3,6/6 kV
Propojovací kabely pro použití v dopravní infrastruktuře.
Vhodný jako propojovací kabel u lokomotiv, trolejbusů,
tramvají, apod. Je odolný proti stárnutí se zvýšenou
odolností proti působení olejů.
Pro pohyblivé přívody el. energie k motorům přemístitelných
strojů v hlubinných plynujících dolech. Vodič je dostatečně
odolný proti úderům a oděru. Kabel může být dle požadavku
vyroben s textilním opletením pod pláštěm, jako 1-CBEH
spec.
lečné pohyblivé přívodní kabely pro dobývací stroje
V
v povrchových dolech. Kabely jsou dostatečně odolné proti
úderu, tlaku, oděru, povětrnosti.
Provedení pro navíjecí mechanismy s jedním směrem
vychýlení, např. osa navíjecího bubnu v pravém úhlu vůči
směru jízdy zařízení.
strana 6/7
Přehled výrobků
Pryžové kabely dle technických podmínek Draka
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
6–CHCU–TT
3,6/6 kV
min. –30 °C
max. +80 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
6–CHCU–TTAR
Pro připojení pohyblivých velkostrojů jako jsou bagry
a zakladače v důlním prostředí, při vysokém mechanickém
zatížení. Provedení 6-CHCU TT s torzní ochranou je
konstruováno pro navíjecí mechanismy s různými směry
vychýlení, např. osa navíjecího bubnu ve směru jízdy
zařízení.
TTAR – červený plášť, zvýšená odolnost proti mechanickému
poškození.
6–CHCU…KON
35–CHVU
3,6/6 kV
20/35 kV
35–CHVU-AR
min. –30 °C
max. +80 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
min. –30 °C
max. +90 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
Vlečné a pohyblivé přívodní kabely pro dobývací stroje,
bagry, přemístitelná a pohyblivá zařízení v povrchových
a hlubinných dolech, lomech a ražbách tunelů, při vysokém
mechanickém namáhání.
Vlečný pohyblivý kabel pro napájení důlních velkostrojů
v povrchových dolech. Kabel je dostatečně odolný proti
úderu, tlaku, oděru, povětrnosti.
AR – červený plášť, zvýšená odolnost proti mechanickému
poškození.
1–CHBU
0,6/1 kV
3–CHBU
1,8/3 kV
6–CHBU
3,6/6 kV
10–CHKCU
6/10 kV
22-CHKCU
12,7/22 kV
35–CHKCU
20/35 kV
min. –40 °C
max. +90 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
min. –35 °C
max. +90 °C
Kabel s pryžovou izolací dle technických podmínek Draka.
Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty.
Kabely jsou určeny pro pevné i pohyblivé uložení v sítích se
jmenovitým napětím 10/22/35 kV. Dovolený poloměr ohybu
je pětinásobek průměru kabelu; při teplotách pod
–20 °C je dovolený poloměr ohybu desetinásobek průměru
kabelu. Kabely jsou zejména vhodné pro použití v kompaktních kioskových trafostanicích.
Konstrukční varianty:
Pro konstrukční varianty 10-CHKCU a 35-CHKCU je nutno
respektovat minimální objednací množství.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Pryžové kabely dle VDE
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
Nsgafoeu
nshxafoe
1,8/3 kV
3,6/6 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +85 °C
Speciální jednožilový kabel s pryžovou izolací dle DIN VDE.
nsgafcmoeu
nshxafcmoe
(n)shxafcmoe
3,6/6 kV
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +85 °C
ro pevné uložení do nákladních vozidel a autobusů, do
P
trubek a uzavřených instalačních lišt a rovněž pro připojení
mobilních součástí. Kabely s jmenovitým napětím 3 kV
mohou být použity v rozvaděčích NN pro zajištění vnitřních
propojení proti zkratu a zemnímu spojení.
Konstrukční varianty:
NSGAFOEU – plášť z chlorované pryže 5GM3, odolný oleji
a samozhášivý.
NSHXAFOE – plášť z bezhalogenové polymerní směsi HM3
odolný oleji, samozhášivý a nízkodýmivý.
NSGAFCMOEU, NSHXAFCMOE, (N)SHXAFCMOE – jsou
konstruovány pro vyšší mechanické namáhání, například
jako připojovací článek pro topné okruhy nákladních vozidel
a automobilů. Stínění CMOE – spirála z pocínovaných Cu
drátů.
NTMCWOEU
FELTOFLEX®
10, 20 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
(N)TMCWOEU
FELTOFLEX®
26/45 kV
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Kabelové přípojky dle DIN VDE 0250, části 812 a 813.
ysoce odolné připojení pro miniponorky, spínače,
V
transformátory, generátory a motory v rozsahu vysokého
napětí. Díky jejich vysoké ohebnosti jsou obzvláště vhodné
pro omezené připojovací prostory, kde je vyžadován malý
poloměr ohybu. Tepelná zkratová kapacita kabelu
FELTOFLEX® je identická s XLPE kabely.
Konstrukční varianty:
(N)TMCWOEU – 26/45 kV Tenax Train, Tenax Train-Plus
NSSHOEU–O
NSSHOEU–J
0,6/1 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Ohebný kabel s pryžovou izolací dle DIN VDE.
ro připojení mobilních zařízení a strojů. Použití pro velmi
P
vysoké mechanické zatížení v suchých a vlhkých
prostorách, ve venkovním prostředí a v prostředích
s nebezpečím výbuchu, zejména v dolech, v průmyslu,
kamenolomech a na staveništích.
Jednožilová konstrukce je vhodná jako robustní připojovací
kabel pro svářečku.
NSSHOEU
(N)SSHOEU
NTSCGECWOEU
TENAX®–H
0,6/1 kV
3,6/6 kV
NTSCGECCWOEU 6/10 kV
TENAX®–HP
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Kabely mohou být použity pro pevná připojení např.
v provizorních stavbách nebo na staveništích a rovněž tak
v dopravníkových systémech a strojích. Systémy s vedenými
kabely obecně vyžadují speciální konstrukce kabelu
s přídavnými charakteristickými vlastnostmi, které se liší od
standardu NSSHOEU.
pro pevné uložení min. –40 °C max. +85 °C
Vysokonapěťový vlečný kabel s monitorovacím stíněním dle
DIN VDE 0250, část 813.
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +85 °C
Pro připojení elektrických zařízení, v dolech a povrchovém
dobývání v nebezpečných prostředích při obzvláště
vysokém mechanickém zatížení např. vysokonapěťové
transformátory na silových vedeních v podzemním hornictví
a tunelářství. Ohebnost kabelu dovoluje provoz pohybujícího
se zařízení za chodu.
Koncentrický fázový zemní vodič a společné koncentrické
monitorovací stínění umožňuje ve spojení s např. vysokonapěťovým ochranným obvodem monitorovat kabel z hlediska
izolačních závad a poškození, jež jsou způsobena externími
vlivy.
Konstrukční varianty:
TENAX® HP – pro obzvláště vysoké mechanické namáhání.
Kabel pod vnějším pláštěm doplněn oplétaným pancířem
z pocínovaných ocelových drátů. Tento pancíř slouží jako
externí uzemněné stínění.
strana 8/9
Přehled výrobků
Pryžové kabely dle VDE
Provozní teplota
Popis • Použití
TENAX-HV
1,8/3 kV; 3,6/6 kV
NTSKCCECWOEU
3-žilová
konstrukce
6-ti žilová
konstrukce
Označení
Jmenovité napětí
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
Pancéřovaný kabel pro zářezové stroje na uhlí.
NSHTOEU
6/10 kV
Trommelflex-K
Trommelflex-KSM
pro pevné uložení min. –40 °C max. +85 °C
TENAX®-LWL
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +85 °C
pro pohyblivé použití min. –30 °C max. +70 °C
(N)TS...WOEU
TENAX®-TS
TENAX®-TTS
Nová
generace
NTS...WOEU
TENAX®-T
TENAX®-TT
TENAX®-TZ
TENAX®-N
0,6/1 kV
1,8/3 kV
3,6/6 kV
6/10 kV
8,7/15 kV
12/20 kV
14/25 kV
18/30 kV
20/35 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Pro propojení mobilních elektrických zařízení v hlubinných
dolech, např. pro zářezové stroje na uhlí. Převážně pro
použití v kabelových řetězech s extrémně malým poloměrem ohybu.
Kabely pro časté navíjení a odvíjení z bubnů.
Tyto kabely jsou vhodné pro činnost zahrnující časté
navíjení/odvíjení, především při současně probíhajícím tahu
a/nebo zkrutu a/nebo nuceném vedení kabelu. Při
dynamickém zatížení, především kde se očekává nárazové
zvýšení rychlosti na limit možnosti, musí být individuálně
upevněny.
Optický kabel s pryžovým pláštěm.
yto kabely jsou konsturovány pro optický přenos dat
T
a signálů, kde provozní podmínky obsahují vedení např na
motorové cívky, kabelové vedení, kladky atd. Odolný vůči
vysokému mechanickému zatížení, pro vnitřní i venkovní
použití, i prostředí s nebezpečím výbuchu. Odolný vůči
ozónu, UV radiaci a vlhkosti.
Vlečný kabel dle DIN VDE 0250, část 813.
Pro připojení velkých mobilních zařízení jako jsou rypadla,
zakladače, portálové jeřáby apod. Užívány při velmi vysokém
mechanickém zatížení, v suchých nebo vlhkých prostorách,
také v prostředí s nebezpečím výbuchu, zejména povrchových a podzemních uhelných dolech, dolech na sůl a kovy,
lomech na písek a štěrk, vápencových dolech, loděnicích
a přístavech kontejnerových terminálech, těžkém průmyslu,
metalurgických závodech a na staveništích. Konstrukce
kabelu může být optimalizována dle jeho použití. Proto je
nutné v objednávce speci­fikovat přesné použití kabelu
(navíjecí, vlečný,…).
Konstrukční varianty:
TENAX®-TS
TENAX®-TTS
TENAX®-TT
TENAX®-TZ
TENAX®-N
(N)TS...WOEU
TENAX®-TTS
LWL
NOVÁ
GENERACE
3,6/6 kV
6/10 kV
12/20 kV
18/30 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
Nová generace vlečných kabelů s integrovanými optickými
vlákny dle DIN 0250, část 813.
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Pro připojení velkých mobilních zařízení jako jsou rypadla,
zakladače, portálové jeřáby apod. Vhodný pro motorizované
navíjení na jednovřetenových nebo úrovňových navijácích.
Pryžové kabely dle VDE
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
NTS...WOEU
TENAX®-TT LWL
,6/1 kV, 1,8/3 kV,
0
3,6/6 kV, 6/10 kV,
8,7/15 kV, 12/20 kV,
14/25 kV, 18/30 kV,
20/35 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
Vlečný kabel s integrovanými optickými vlákny
dle DIN VDE 250, část 813.
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Pro připojení velkých mobilních zařízení jako jsou rypadla,
zakladače, portálové jeřáby apod. Vhodný pro motorizované
navíjení na jednovřetenových nebo úrovňových navijácích.
TMP-NSSHOEU
0,6/1 kV
TMP-NTSWOEU
TENAX®-TMP
1,8/3 kV
3,6/6 kV
pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C
Ponorný kabel dle DIN VDE 0250, části 812 a 813 o jmenovitém napětí do 6 kV.
pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C
Pro připojení elektrických provozních zařízení v průmyslové
vodě, zejména pro ponorná čerpadla. Třížilové kabely bez
zemních žil se používají tam, kde stoupačka slouží jako
zemní vodič.
Konstrukční varianty:
TMP-NSSHOEU mají žlutý vnější plášť z chlorované pryžové
směsi 5GM5, odolný oděru, natržení a oleji, samozhášivý.
TMP-NTSWOEU mají červený vnější plášť z chlorované
pryžové směsi 5GM3, odolný oleji, samozhášivý.
Speciální konstrukce na vyžádání, např. pancéřované
vysokonapěťové kabely pro použití v pobřežních vrtacích
strojích a pro extrémní hloubky ponoření až do 1 000 m.
NGFLGOEU
300/500 V
pro pevné uložení min. –40 °C max. +85 °C
Plochý polychloroprenový kabel podle DIN VDE 0250,
část 809, UL Style 4540.
pro pohyblivé použití min. –35 °C max. +85 °C
Kontrolní kabely pro vedení energie, především jako
zdvihadlo transportních systémů a obráběcích strojů při
středním mechanickém namáhání. Vhodné pro použití v
suchém, vlhkém a mokrém (i otevřeném) prostředí, kde je
požadována odolnost vůči olejům, mastnotám a chemickému působení.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Kabely pro solární elektrárny
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
DRAKAFLEX®
SUN BETAX® LSHF 1,8 kV ss
min. –40 °C max. +125 °C
DRAKA SUNFLEX
1,8 kV ss
min. –40 °C max. +125 °C
DRAKA CYKY
SUN®
1 kV ss
min. –35 °C
max. +70 °C
Kabely pro solární elektrárny
DRAKA CYKY
SUN® PREMIUM
1 kV ss
min. –35 °C
max.+105 °C
Kabely pro solární elektrárny.
Kabely pro solární elektrárny.
oužití:
P
– kabely pro propojení solárních panelů a invertorů
– vhodné pro použití v nízkonapěťových instalacích do
2 kV ss
– vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Použití:
– kabely pro instalace mezi spojovacím boxem a převodníkem napětí a tam, kde je požadavek na vyšší tepelnou
odolnost
– vhodný pro vnitřní i vnější instalace pro DC napětí
Použití:
– pro kabelové instalace mezi spojovacím boxem a převodníkem napětí a v místech s extrémními nároky na tepelnou
odolnost
– vhodný pro vnitřní i vnější instalace pro DC napětí
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
strana 10/11
Přehled výrobků
Kabely pro větrné elektrárny – WINDFLEX®
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
WINDFLEX
Popis • Použití
Společnost Draka Kabely, s.r.o. nabízí široký sortiment
kabelů, které jsou navrženy pro použití ve větrných elektrárnách. Tyto kabely splňují přísné požadavky energetických norem a jejich vynikající vlastnosti byly ověřeny praxí.
Podrobné údaje o nabízeném sortimentu včetně technické
specifikace vám poskytnou pracovníci obchodního oddělení
Draka Kabely, s.r.o na telefonním čísle 566 501 528.
®
DATAX LiHCH 6 x 0,25 mm2
Windflex® 1 kV UL – (H)07RN-F
Windflex® LSOH 1 kV UL – (H)07RN-F
(N)TSCGEHXOEU
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Datové kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
UC300 24
Cat.5e U/UTP
100 V
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový instalační kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
(Cu vodič plný)
UC300 S24
Cat.5e F/UTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC300 HS24
Cat.5e SF/UTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC300 26
Cat.5e U/UTP
100 V
(Cu vodič
lanovaný)
UC300 S26
Cat.5e F/UTP
100 V
(Cu vodič
lanovaný)
UC300 HS26
Cat.5e SF/UTP
(Cu vodič
lanovaný)
100 V
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Terciár (vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM.
Terciár (vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM.
Terciár (vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Datové kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
UC400 23
Cat.6 U/UTP
100 V
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový instalační kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6A.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6A.
(Cu vodič plný)
UC400 S23
Cat.6 U/FTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC400 HS23
Cat.6 S/FTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC400 SS23
Cat.6 S/FTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC400 26 Cat.6
U/UTP Patch
100 V
(Cu vodič
lanovaný)
UC400 S27
Cat.6 U/FTP
100 V
(Cu vodič
lanovaný)
UC500 23 Cat.6a 100 V
U/UTP
(Cu vodič plný)
UC500 AS23
Cat.6A
100 V
(Cu vodič plný)
UC500 S23
Cat.6A U/FTP
(Cu vodič plný)
100 V
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Pracovní a propojovací kabel
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Terciár (vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
rimár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
P
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
strana 12/13
Přehled výrobků
Datové kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
UC900 HS23
UC900 SS23
UC900 SS27
Cat.7 S/FTP
100 V
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.7.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.7.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.7+.
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801.
(Cu vodič plný)
UC1000 SS23
Cat.7a S/FTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC1200 HS23
UC1200 HS22
UC1200 SS22
Cat.7+ S/FTP
100 V
(Cu vodič plný)
UC1500 SS22
UC1500 SS23
MULTIMEDIA
6F S/FTP
100 V
(Cu vodič plný)
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T, 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T, 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802.5; IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T;
1000Base-T; 10GBase-T
ISDN; TPDDI; ATM, CATV, širokopásmové video, kabeláž
SOHO
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3, IEEE 802.5: 10Base-T; 100Base-T;
1000Base-T; 10GBase-T
ISDN; TPDDI; ATM, CATV, širokopásmové video, kabeláž
SOHO
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Venkovní datové kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
UC300 S24 PE
Cat.5e FTP
100 V
min. –20 °C
max. +60 °C
Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
(Cu vodič plný)
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Vhodný pro venkovní použití. Kabel je opatřen vnějším
pláštěm s odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům.
SuperCat.5e
U/UTP PE
100 V
pro pevné uložení Venkovní datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.5e.
min. –55 °C max. +60 °C Pro venkovní instalace; všeobecně použitelný.
pro pohyblivé použití Výplňová směs z materiálu zabraňujícímu vniknutí vody.
min. –20 °C max. +50 °C
SuperCat.6
U/UTP PE
100 V
pro pevné uložení Venkovní datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801.
min. –55 °C max. +60 °C Pro venkovní instalace.
pro pohyblivé použití Výplňová směs z materiálu zabraňujícímu vniknutí vody.
min. –15 °C max. +50 °C Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
SuperCat.6
F-U/UTP PE
100 V
pro pevné uložení Venkovní datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801.
min. –55 °C max. +60 °C Pro venkovní instalace.
pro pohyblivé použití Výplňová směs z materiálu zabraňujícímu vniknutí vody.
min. –15 °C max. +50 °C Extrémě odolný díky dvojité konstrukci vnějšího pláště.
Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Venkovní datové kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
SuperCat.7
S/FTP LSHF
100 V
pro pevné uložení Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801.
min. –40 °C max. +60 °C Pro vnitřní i vnější instalace.
pro pohyblivé použití Výplňová směs z materiálu zabraňujícímu vniknutí vody.
min. –10 °C max. +50 °C Primár (kampus), sekundár (stoupací kabeláž), terciár
(vodorovná kabeláž)
IEEE 802:3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Popis • Použití
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Sdělovací kabely
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
JYTY
250 V
min. –30 °C
max. +70 °C
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren.
min. –25 °C
max. +60 °C
Vnitřní sdělovací kabely
min. –5 °C
max. +80 °C
Kabely pro přenos dat, signální a kontrolní.
SYKFY
250 V
DATAX YY (LiYY) 250 V
DATAX YCY
(LiYCY)
250 V
DATAX PAR
30 V
Pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů
a zařízení v elektrárnách.
Pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích.
tíněný flexibilní kabel pro přenos dat, přenos analogových
S
nebo digitálních signálů v průmyslových podnicích, pro
měřící zařízení v prostorách s elektrickým šumem,
propojování počítačů, elektronických přístrojů atd.
DATAX PAR–POS 300 V
min. –5 °C
max. +60 °C
CATV-Drop-Cable max. 75 V
1,13/4,8 F PVC
min. –40 °C
max. +70 °C
Koaxiální kabel 1,13 / 4,8 F PVC.
KLVMAAM
KLVMAM
max. 75 V
min. –5 °C
max. +70 °C
Instalační kabely pro ústředny se stíněnými páry.
JAMAK
max. 75 V
min. –5 °C
max. +70 °C
Kabely pro přenos digitálního a analogového signálu.
min. –5 °C
max. +70 °C
Kabel pro přístrojovou techniku.
NOMAK
max. 75 V
Vnitřní kabel pro systémy CATV.
Kabeláž digitálních ústředen a zařízení PCM.
Použití:
– pevné vnitřní instalace
- automatizace
– přístrojová technika
– řízení technologických procesů
– zvukové systémy
– vhodný pro připojovací systém MaxiTermipoint
Vhodný zejména pro přenos digitálního a analogového
signálu s nízkou úrovní. Konstrukce poskytuje vynikající
ochranu proti elektromagnetickému rušení.
Použití:
– pevné vnitřní instalace
– automatizace
– přístrojová technika
– řízení technologických procesů
– vhodný pro připojovací systém MaxiTermipoint
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
strana 14/15
Přehled výrobků
Kabely pro vysoké napětí s XLPE izolací
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
AXEKCY
AXEKVCE
AXEKVCEY
AVXEKVCVE
6/10 kV
12,7/22 kV
20/35 kV
min. –20 °C
max. +90 °C
Vysokonapěťové kabely s Al (Cu) jádry, XLPE izolací, Cu
stíněním, PVC, PE nebo PE+PVC pláštěm dle PNE.
CXEKCY
CXEKVCE
CXEKVCEY
CVXEKVCVE
6/10 kV
12,7/22 kV
20/35 kV
NA2XSY
NA2XS(F)2Y
NA2XS(F)2YY
NA(F)2XS(FL)2Y
6/10 kV
12,7/22 kV
20/35 kV
N2XSY
N2XS(F)2Y
N2XS(F)2YY
N(F)2XS(FL)2Y
6/10 kV
12,7/22 kV
20/35 kV
Kabely v základním provedení jsou určeny pro pevné uložení
na vzduchu. Kabely v provedení s částečnou zábranou
pronikání vody je možné použít pro pevné uložení ve
vzduchu a v zemi.
Do mokrého prostředí (stříkající voda, skapávající,
přechodné zaplavení, trvale mokrá půda) lze použít kabel
vodotěsný.
min. –20 °C
max. +90 °C
Vysokonapěťové kabely s Al (Cu) jádry, XLPE izolací, Cu
stíněním, PVC, PE nebo PE+PVC pláštěm dle VDE normy.
Kabely v základním provedení jsou určeny pro pevné uložení
na vzduchu. Kabely v provedení s částečnou zábranou
pronikání vody je možné použít pro pevné uložení ve
vzduchu a v zemi.
Do mokrého prostředí (stříkající voda, skapávající,
přechodné zaplavení, trvale mokrá půda) lze použít kabel
vodotěsný.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Autovodiče
Označení
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Popis • Použití
FLRY – A, B FLRY/0,1
max. 80 V
min. –40 °C
max. +105 °C
Autovodiče s PVC izolací.
FLY (FLK)
FLRY – A, B/SL
FLRYWYW 001
FLYY 85
min. –25 °C
max. +90 °C
max. 80 V
max. 80 V
Pro rozvod elektroinstalace v automobilech
a dopravních prostředcích.
min. –40 °C
max. +105 °C
Twistované autovodiče.
min. –25 °C
max. +105 °C
Mnohožilové autovodiče.
Na požádání a při objednání minimálního objednacího množství vytváříme a dodáváme i specifické konstrukční varianty.
Pro rozvod elektroinstalace v automobilech
a dopravních prostředcích.
Pro rozvody el. instalace v dopravních prostředcích.
Nabízíme nejširší možnosti balení na trhu
<<<
Balení pro výrobky:
CYKY, NYM, (N)YM, H03VVH2-F,
H05VV–F, H05V-U, H07V-U,
H05V–K, H07V–K, H05V2-K, H07V2-K
>>>
Balení pro výrobky:
CYY, CYKYLo, CYKY,
H07V–U,
H05V–K, H07V–K do
průřezu 6 mm2
<<<
Balení pro výrobky:
CYKY, CYKYLo
CY, CYA, CYY
>>>
Balení pro výrobky:
kabely vysokého napětí,
důlní kabely
<<<
Balení pro výrobky:
CYKY, NYM, NYY,
H03VV–F, H05VV–F,
YSLY–JZ, H03VVH2–F
∅ od 400 mm
>>>
Balení pro výrobky:
CYKY, CYKYLo, NYY,
NYM, JYTY,
1-CYKY, 1-AYKY,
H05RR–F, H07RN–F,
H05VV–F, YSLY–JZ,
H05V–K, H07V–K
>>>
Boxed wire
na vyžádání
Balení pro výrobky:
autovodiče, CYY, H05V–K, H07V–K
do průřezu 6 mm2
<<< >>>
Možnost balení i na kovové bubny pro výrobky: kabely vysokého napětí, 1 kV kabely
strana 16/17
Přehled výrobků
Silové kabely
typ
výrobku
kruh
m
kruh EURO paleta
m
buben
m
cívka
m
hmotnost
kg/km
CYKY
2 x 1,5
100
5 400
2 000
500
98
3 x 1,5
100
5 400
2 000
500
115
4 x 1,5
100
4 200
1 000
500
138
5 x 1,5
100
4 200
1 000
500
150
7 x 1,5
1 000
500
205
12 x 1,5
500
24 x 1,5
2 x 2,5
342
500
100
4 200
2 000
642
500
136
3 x 2,5
100
4 200
1 000
500
154
4 x 2,5
100
3 000
1 000
500
200
5 x 2,5
100
3 000
1 000
500
235
7 x 2,5
1 000
12 x 2,5
316
500
3x4
4x4
100
2 000
5x4
100
1 500
2x6
500
232
500
500
297
500
1 000
3x6
506
1 000
352
500
261
1 000
331
4x6
100
2 000
500
406
5x6
100
1 500
500
489
4 x 10
500
590
5 x 10
500
707
4 x 16
500
860
5 x 16
500
1 037
CYKYLo
2 x 1,5
100
9 600
48
2 x 1,5
200
10 800
48
2 x 2,5
200
8 400
72
3 x 1,5
200
10 800
3 x 1,5
100
8 800
3 x 2,5
200
8 400
3 x 2,5
100
6 400
100
5 400
2 000
71
71
2 000
107
107
NYM/(N)YM
3 x 1,5
500
125
4 x 1,5
100
4 200
500
148
5 x 1,5
100
4 200
500
174
3 x 2,5
100
4 200
500
175
4 x 2,5
100
3 000
500
210
5 x 2,5
100
3 000
500
248
500
248
100
2 000
500
311
3x4
4x4
5x4
100
1 500
500
369
4x6
100
1 500
500
408
Silové kabely
typ
výrobku
5x6
kruh
m
kruh EURO paleta
m
100
1 500
buben
m
cívka
m
500
500
hmotnost
kg/km
485
4 x 10
500
635
5 x 10
500
757
NYY
5 x 2,5
100
2 000
3x4
100
2 000
500
326
500
500
328
4x4
500
500
5x4
500
463
3x6
500
411
396
4x6
500
501
5x6
500
587
NYY
4 x 10
500
698
5 x 10
500
825
4 x 16
500
1 050
5 x 16
500
1 164
CY ( H05V-U)
0,75
1
100
18 000
11
100, 200
9 000
14
CY (H07V-U)
1,5
100
18 000
20
2,5
100
18 000
31
4
100
15 000
46
6
100
12 000
65
10
100
8 800
108
16
100
8 000
173
200
24 000
26
2,5
100
18 000
38
4
100
15 000
53
CYY
1,5
Silové vodiče
typ
výrobku
kruh
m
kruh EURO paleta
m
demopack
m
hmotnost
kg/km
CYA (H05V-K)
0,5
100, 200
36 000
0,75
100, 200
36 000
4 500
12
100, 200
36 000
4 000
15
1,5
100, 200
36 000
3 500
21
1
6 500
8
CYA (H07V-K)
2,5
100
18 000
2 000
33
4
100
15 000
1 500
49
6
100
12 000
1 000
70
Délkové i váhové údaje uvedené v tabulkách jsou pouze informativní.
strana 18/19
Přehled výrobků
Silové vodiče
typ
výrobku
kruh
m
kruh EURO paleta
m
cívka 500
m
cívka 600
m
cívka 750
m
buben 800
m
hmotnost
kg/km
100
8 100
500
25
2 x 0,75
100
8 800
500
30
3 x 0,5
100
9 900
500
36
3 x 0,75
100
7 200
500
40
4 x 0,5
100
9 900
500
42
4 x 0,75
100
8 100
500
55
2 x 0,75
100
7 200
500
56
2x1
100
7 200
500
65
2 x 1,5
100
5 600
500
87
2 x 2,5
100
4 800
3 x 0,75
100
7 200
500
500
CYLY (H03VV-F)
2 x 0,5
CYSY (H05VV-F)
500
136
67
3x1
100
6 400
3x1
150
9 600
78
3 x 1,5
100
5 400
500
3 x 2,5
100
4 200
500
4 x 0,75
100
5 600
500
81
4x1
100
5 600
500
99
4 x 1,5
100
5 400
500
4 x 2,5
100
3 600
78
110
CYSY (H05VV-F)
500
170
138
500
4x4
100
3 000
5 x 0,75
100
4 800
500
5x1
100
4 800
500
5 x 1,5
100
4 200
500
5 x 2,5
100
3 000
500
5x4
100
1 500
207
500
290
99
117
169
254
500
358
YSLY
2 x 0,75
5 400
64
3x1
3 600
69
3 x 0,75
4 800
55
4 x 0,75
3 500
97
4x1
3 400
83
4 x 1,5
2 500
111
4 x 2,5
1 700
331
5 x 0,75
3 100
86
7 x 0,75
2 100
110
7x1
100
4 200
1 800
136
7 x 1,5
100
4 200
1 400
237
5 000
33
H03VVH2–F
2 x 0,75
100
Délkové i váhové údaje uvedené v tabulkách jsou pouze informativní.
1 000
Značení vodičů barvami dle ČSN 33 0166 ed. 2 (HD 308 S2:2001)
silové kabely bez ochranného vodiče pro pevné uložení
PE
střední vodič
N
fázová žíla
L/L1
fázová žíla
L/L2
fázová žíla
L3
3-O
2–X
3-G
*)3
4-O
5-O
>5-O
3-J
harmonizované flexibilní kabely typu H
ochranný vodič
PE
střední vodič
N
fázová žíla
L/L1
fázová žíla
L/L2
fázová žíla
L3
*)4
5-J
>5-J
4-G
*)4-G
flexibilní kabely národní typ A
5-G
>5-G
3-X
*)3
4-X
5-X
>5-X
číslované
žíly
typ výrobku
počet žil | písm. kód
4-J
číslované
žíly
ochranný vodič
2–O
číslované
žíly
počet žil | písm. kód
silové kabely s ochranným vodičem pro pevné uložení
číslované
žíly
typ výrobku
*) Jen pro určité aplikace, nutno uvést v objednávce.
Kabely Draka, Vaše jistota:
❚ špičková kvalita výrobků (materiály, tloušťky, sloupatelnost)
❚ díky laserovým měřidlům na našich výrobních linkách máte jistotu:
100 m zaplacených =
/ 96 m dodaných*
❚ ekologické výrobky (DOP free = výrobky bez ftalátů)*
* platí pro vybraný sortiment
❚ technická podpora (řešení na míru dle Vašich potřeb)
❚ elektronická komunikace a EDI (rychlost, spolehlivost)
❚ bezkonkurenční dodávková spolehlivost a flexibilita
strana 20/21
Návin na dřevěných bubnech a jednocestných překližkových cívkách
průměr cívky D
(mm)
průměr
kabelu
mm
400
průměr bubnu D
(mm)
500
600
755
800
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
5
937
1 830
2 965
4 052
5 854
6 550
12 360
23 470
31 110
41 850
2 250
2 500
6
645
1 263
2 049
2 800
4 047
4 400
8 270
16 330
21 430
28 460
7
470
922
1 498
2 047
2 960
3 240
6 260
11 620
15 710
20 880
34 200
8
356
702
1 141
1 559
2 256
2 520
4 710
8 930
11 750
16 120
25 770
9
279
551
897
1 226
1 774
1 940
3 760
7 260
9 170
12  420
20 410
10
224
444
723
988
1 431
1 630
2 950
5 860
7 560
10 460
16 680
20 330
11
183
364
595
812
1 177
1 240
2 510
4 720
6 160
8 300
13 930
16 300
12
153
304
497
679
984
1 030
1 950
4 050
5 320
6 860
11 550
13 960
13
129
258
422
576
835
960
1 660
3 240
4 330
6 090
9 650
11 550
14
110
221
362
494
717
800
1 540
2 770
3 740
5 000
8 280
10 310
15
428
621
650
1 310
2 570
3 240
4 410
7 490
8 790
16
374
544
620
1 090
2 230
2 770
3 840
6 380
7 500
17
330
479
500
1 050
1 910
2 640
3 380
5 780
6 700
18
293
426
470
870
1 810
2 260
2 940
4 890
6 040
19
261
380
390
830
1 520
1 960
2 840
4 450
5 410
20
235
341
360
680
1 460
1 890
2 490
4 030
4 910
21
308
350
640
1 230
1 600
2 160
3 620
4 330
22
280
270
620
1 180
1 540
2 070
3 480
3 870
23
255
260
490
960
1 280
1 770
3 100
3 730
24
233
250
480
920
1 220
1 690
2 730
3 300
25
213
230
460
900
1 190
1 650
2 680
3 250
26
196
210
360
740
1 000
1 420
2 400
2 850
27
181
170
350
700
940
1 350
2 080
2 540
28
168
160
330
680
920
1 140
2 030
2 420
29
156
150
320
660
890
1 110
1 800
2 360
30
320
640
720
1 080
1 750
2 080
31
310
500
700
1 040
1 700
2 020
32
230
490
680
870
1 480
1 770
33
230
470
680
870
1 480
1 710
34
220
470
650
840
1 430
1 670
35
220
460
510
810
1 240
1 620
36
210
440
490
650
1 190
1 390
37
210
330
490
650
1 190
1 390
38
200
330
480
630
1 020
1 340
39
140
310
480
630
1 020
1 130
310
460
600
980
1 130
41
460
600
980
1 090
42
340
470
820
1 060
43
820
1 060
44
780
870
40
45
870
46
840
47
840
EN ISO 9001, EN ISO 14 001
strana 22/23
To nejlepší pro Vaši energii
The best for your energy
PL
CZ
Velké
Meziříčí
SK
HU
SLO
RO
HR
BIH
YU
BG
MK
AL
Draka Kabely, s.r.o. | Třebíčská 777 / 99 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
✆ +420-566 501 511 |  +420-566 521 362 |  [email protected]
Zastoupení - Slovensko / Sales office - Slovakia | ✆ +421 915 03 30 30|  [email protected]
Zastoupení - Polsko / Sales office - Poland | ✆ +48 515 296 499 |  [email protected]
Zastoupení - Maďarsko / Sales office - Hungary | ✆ +36 70 267 8757 |  [email protected]
Zastoupení - Rumunsko / Sales office - Romania| ✆ +40 758 049 551 |  [email protected]
Zastoupení - Srbsko / Sales office - Serbia
| ✆ +381 69 1205 999 |  [email protected]
www.draka.cz
Cena 14,– Kč

Podobné dokumenty

DRAKAFLEX® H05RR-F

DRAKAFLEX® H05RR-F DRAKAFLEX® H05RR-F

Více

UC400 23 Cat.6 U/UTP

UC400 23 Cat.6 U/UTP Datový instalační kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6 100 Ω Data Installation Cable ISO/IEC 11801 Cat.6 Přenosové charakteristiky podle kategorie 6 (při 20 °C) Transmission characteristics acc. to Cate...

Více

UC400 S27 Cat.6 U/FTP

UC400 S27 Cat.6 U/FTP ≤ 340 Ω/km Resistance unbalance: ≤ 3 %

Více

UC400 S23 Cat.6 U/FTP

UC400 S23 Cat.6 U/FTP Datový kabel 100 Ω ISO/IEC 11801 Cat.6 100 Ω Data Cable ISO/IEC 11801 Cat.6 Přenosové charakteristiky podle kategorie 6 (při 20 °C) Transmission characteristics acc. to Category 6 (at 20 °C)

Více

84 kB - Rasel

84 kB - Rasel temperature: min. –40 °C max. +70 °C

Více

UC400 SS23 Cat.6 S/FTP

UC400 SS23 Cat.6 S/FTP 3. Stočení 2 žil do páru 4. Stínění páru plastovou fólií laminovanou hliníkem 5. Stočení 4 párů (PiMF) do kabelové duše 6. Stínění pocínovaným měděným opletením (pokrytí cca. 65 %) 7. PVC nebo FR...

Více

Sdělovací a datové kabely

Sdělovací a datové kabely CATV-Drop-Cable.........................................................................................................................................................................................

Více

H03VV-F

H03VV-F PVC izolované a PVC plášťované vodiče / Dvoužilové ploché PVC izolované vodiče PVC insulated and PVC sheathed cables / Twin flat PVC insulated cables

Více