KROS profi - pro

Komentáře

Transkript

KROS profi - pro
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
KROS profi: Komplexní systém pro rozpočty, kalkulace
a sledování zakázek v realizaci pro firmy specializující se
na určitý obor stavebnictví
2013
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
KROS profi
je složen ze dvou částí:
Programu KROS plus zahrnující moduly Rozpočet, Kalkulace a Čerpání rozpočtu
Modul Rozpočet zahrnuje:
tvorbu rozpočtu, tvorbu výkazu výměr, tvorbu nabídkových cen, tvorbu souhrnných rozpočtů za
stavbu, porovnání nabídkových a směrných cen, úpravy množství a cen, indexaci cen, tvorbu
vlastních cen, tiskové sestavy, export a import do/z MS Excel, možnost více verzí rozpočtů v rámci
jedné zakázky, aj.
Modul Kalkulace zahrnuje:
kalkulaci vlastních nákladů, vlastních prací a subdodávek, rozborů položek (materiály, profese, stroje,
…), nastavení různých kalkulačních vzorců, úpravy limitek materiálů, mezd, strojů, OPN, výpis
nosných položek na základě firemních kritérií, tvorba skupinových položek, aj.
Modul Čerpání rozpočtu zahrnuje:
tvorbu operativního plánu, soupisu provedených prací pro investora, evidenci dodatků, zůstatků,
tvorbu faktur pro investora, zjišťovacích protokolů, tisk podkladů za aktuální či minulá období, úpravu
faktur za minulé období, přehled čerpání za celou stavbu, objektů, částí nebo položek, evidenci faktur
provedených prací, aj.
Databáze CS ÚRS (vlastní výběr 7 katalogů prací, komplet SPCM)
Katalogy obsahují položky stavebních prací včetně rozborů nákladů (TOV) + kompletní sborník
materiálů (SPCM).
Seznam jednotlivých katalogů viz Příloha č. 1.
Cena
NÁKUP
1 licence
18 500
KROS profi
Cena podle počtu licencí
2 licence
31 450
3 licence
44 400
V případě více licencí může být pro nákup každé další licence poskytnuta 30% multilicenční sleva
Cena obsahuje:
instalační CD v počtu licencí
uživatelskou příručku k programu KROS plus v počtu licencí
HW USB klíč k programu KROS plus v počtu licencí
Zákaznická podpora
rok od
-
zakoupení programu získáte zdarma zákaznickou podporu v úrovni Basic
telefonická a e-mailová podpora
nové verze programu (upgrade)
užívání prémiových modulů programu: Asistent rozpočtáře, AREA – odečet výměr
z projektové dokumentace, internetová databáze Ceníky výrobců
cena/rok zákaznické podpory v dalších letech:
1 900 Kč/1 licence
3 230 Kč/2 licence
4 560 Kč/3 licence
V případě více licencí může být poskytnuta 30% multilicenční sleva na každou další licenci
Odběr zákaznické podpory je nezávazný, je však nezbytný při aktualizaci databáze CS ÚRS.
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
Upgrade SW a aktualizace databáze CS ÚRS
Poskytovatel zajišťuje každoroční obnovu cenové úrovně Datových souborů a jejich
doplňování aktualizací. Všechny Datové soubory jsou aktualizovány Poskytovatelem 2x ročně. Pro
určení ceny jsou dále použity dva termíny:
„pravidelná aktualizace“, tzn. aktualizace 2x ročně
„nepravidelná aktualizace“, tzn. aktualizace 1x ročně
Aktualizace databáze ÚRS není povinná.
Cena
AKTUALIZACE DATABÁZE ÚRS /1 licence
Databáze ÚRS
Pravidelná
Nepravidelná
KROS profi
4900
7200
V případě více licencí může být na aktualizaci poskytnuta 20% multilicenční sleva na každou další
licenci.
Veškeré uvedené ceny jsou bez 21% DPH. Informace o KROS profi se řídí platnými Všeobecnými
obchodními a licenčními podmínkami společnosti ÚRS PRAHA.
Více informací Vám sdělí obchodní zástupci, nebo na www.urspraha.cz.
Kontakty
Praha – Pražská 18, 102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: 267 219 531 – 533, fax: 271 750 074
mail: [email protected]
Brno – Šumavská 33, 612 54 Brno
tel.: 541 235 235, fax: 549 133 696, mail: [email protected]
Hradec Králové – Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 538 541, fax: 495 538 569, mail: [email protected]
Ostrava – 28. října 168, 709 01 Ostrava – Mariánské hory
tel./fax: 596 612 227, mail: [email protected]
Plzeň – Brojova 16, 326 01 Plzeň
tel./fax: 378 121 335, mail: [email protected]
České Budějovice – Čechova 52, 370 01 České Budějovice
tel./fax: 386 350 013, mail: [email protected]
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
Příloha č.1: Seznam katalogů ÚRS 2013
Katalog HSV
001
002
Katalog PSV
Zemní práce
711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Zvláštní zakládaní objektů
712
Povlakové krytiny
713
Izolace tepelné
714
Akustická a protiotřesová opatření
715
Izolace proti chemickým vlivům
003
Lešení
005
Sanace
006
Demolice objektů
721
Zdravotně technické instalace budov
011
Budovy a haly – zděné a monolitické
012
Budovy a haly – montované
731
741
Ústřední vytápění
Elektromontážní práce
751
Vzduchotechnika
013
Budovy a haly – bourání konstrukcí
761
Konstrukce prosvětlovací
014
Budovy a haly – opravy a údržba
762
Konstrukce tesařské
015
Objekty pozemní zvláštní
763
Konstrukce suché výstavby
211
Mosty
764
Konstrukce klempířské
765
Konstrukce pokrývačské
221
Komunikace pozemní a letiště
766
Konstrukce truhlářské
231
Plochy a úprava území
767
Konstrukce zámečnické
771
Podlahy z dlaždic
772
Podlahy z kamene
232
Rekultivace
241
Dráhy kolejové normální
773
Podlahy teracové
242
Dráhy kolejové městské
775
Podlahy skládané
251
Objekty podzemní - studny a jímání vody
776
Podlahy povlakové
777
Podlahy lité
781
Obklady keramické
252
Objekty podzemní – štoly a šachty
254
Objekty podzemní - tunely
782
Obklady z kamene
271
Vedení trubní dálková a přípojná – vodovod
a kanalizace
783
Nátěry
784
Malby a tapety
311
Hydromeliorace zemědělské
786
Čalounické úpravy
312
Hydromeliorace lesnickotechnické
787
Zasklívání
321
Hráze a úpravy na tocích
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a
technologických zařízení
795
Lokální vytápění
Katalog M
921
922
923
925
933
935
936
943
946
958
Elektromontážní práce - silnoproud
Montáže sdělovacích, zabezpečovacích a
signalizačních zařízení (slaboproud)
Montáže potrubí
Povrchové úpravy strojů a zařízení
Montáže dopravních a skladovacích zařízení
a vah
Montáže čerpadel, kompresorů
a vodohospodářských zařízení
Montáže provozních, měřících a regulačních
zařízení
Montáže ocelových konstrukcí
Zemní a pomocné stavební práce při
elektromontážích
Revize vyhrazených technických zařízení
Katalog SPCM
Úvodní
část
Svazek 1
Svazek 2
Svazek 3
Svazek 4
Svazek 5
Svazek 6
Pokyny pro užívání SPCM, rejstřík výrobků a
materiálů
Obory 005–321: výrobky agronomické, paliva,
výrobky z uhlí, hutní a chemické
Obory 341–384: výrobky elektrotechnické,
elektronické, materiály a prvky elektroinstalační
Obory 388–492: výrobky strojírenské, stroje,
armatury a zařízení pro stavby a energetiku
Obory 516–562: výrobky strojírenské a
kovodělné, materiál instalační a výrobky z
plastů
Obory 581–598: výrobky stavební - suroviny,
materiály, stavební prvky a systémy
Obory 605–757: výrobky ze dřeva, plastů,
celulózy, papíru, skla, keramiky, textilu, aj.
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1

Podobné dokumenty

Systém pro snadné rozpočtování - pro

Systém pro snadné rozpočtování - pro Multilicenční sleva 20% na nákup každé další licence (1 licence = instalace na 1 PC), Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH.

Více

Katalogy HSV - pro

Katalogy HSV - pro Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací při zřízení konstrukcí na  budovách občanské výstavby, halách občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a  služby,...

Více

CCHP Conference Buffets

CCHP Conference Buffets Selection of home-made mini desserts Créme Brûlée Chocolate “Charlotte” Apple strudel, plum strudel with poppy seed

Více

seznam klientských účtů

seznam klientských účtů Citibank 2056260302 USD Citibank 2056260409 AUD Citibank 2056260601 CAD Citibank 2056260708 CHF Citibank 2056260804 DKK Citibank 2056260900 GBP Citibank 2056261006 HUF Citibank 2056261102 JPY Citib...

Více

Seznam norem ČSN normy

Seznam norem ČSN normy ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvě...

Více

car fleet service

car fleet service o Systém kontroly provedených prací o Systém schvalování oprav o Reporting nákladů o Záruka na provedené práce a dohodnuté ceny

Více

Zobrazení celého textu. - Cenová soustava RTS DATA

Zobrazení celého textu. - Cenová soustava RTS DATA Novinky a změny Cenová úroveň: 2016/ II.

Více

2014/II - pro

2014/II - pro — Novinky a úpravy v soustavě obecně Ve vydání 2014/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno téměř 900 položek v celkem 18 katalozích. Více než 4 600 položek byl...

Více

Odborná stáž - AV ENGINEERING, as

Odborná stáž - AV ENGINEERING, as Oživení bude realizováno na zkušebním zařízení AV shaker. Jeden frekvenční měnič bude řídit rychlost posuvu předepínacího mechanismu, druhý frekvenční měnič bude řídit otáčky excitátoru. Spolupráce...

Více

Přečíst celý příběh

Přečíst celý příběh součástí projektování v BIM jsou výkazy výměr pro rozpočtáře exportované přímo z modelu. Obzvláště v případě rekonstrukce a dostavby objektu, kde je třeba dokonalá přesnost při návaznosti nové a pů...

Více