FINANčNí MĚSíčNíK

Komentáře

Transkript

FINANčNí MĚSíčNíK
FINANčNí MĚSÍČNÍK
4 / 2010
Největší nepřítel peněz
Filmoví producenti si dobře uvědomují skutečnost, že pokud chtějí zaujmout a vytvořit kasovní
trhák, musí se film dotýkat dvou základních lidských pudů – pudu sebezáchovy (nemusí jít přímo
o násilí) a pudu rozmnožovacího (jen málo filmů neobsahuje sexuální scény). Rozpracování tématu,
kde jsou zakomponovány prvky dotýkající se obou pudů, zajistí vzbuzení intenzivních emocí, které
diváci filmů prožívají spolu s hrdiny, ale s bezpečným, a tím pádem příjemným odstupem. A o to
přece u filmu jde.
Proč jsou tyto pudy pro nás tak důležité a proč generují velmi silné emoce? Výše zmíněným pudům
vděčíme za svou existenci. Díky jednomu z nich
dochází k reprodukci, druhý zajišťuje vyhýbání se
situacím neodvratně vedoucím ke konci existence
jedince. Oba pudy poté generují emoce, které jsou
často schopny v důsledku své intenzity „vypnout“
rozumovou složku osobnosti, a člověk poté ztrácí
schopnost používat inteligenci a soudnost. Emocím
tedy na jedné straně vděčíme za svou existenci, staly se součástí našeho bytí daleko dříve, než se u nás
vyvinula inteligence a vědomí, tedy i schopnost sebereflexe, na druhé straně nám však emoce mohou
velmi účinně bránit v používání rozumu a inteligence a mohou tak být kontraproduktivní, protože vycházejí z vývojově starších center mozku.
Pojďme nyní k penězům, našemu ústřednímu tématu. Peníze, přesněji měnové jednotky, jsou dnes
měřítkem majetku. Jsou sestavovány žebříčky nejbohatších lidí planety (např. Forbes), které udávají
velikost majetku v peněžních jednotkách, aktuálně v amerických dolarech. Tyto žebříčky jsou vel-
mi populární, naprostá většina médií neopomene
jejich zveřejnění.
Majetek se nejen dotýká rozmnožovacího pudu –
majetný muž bude vždy v průměru pro ženy přitažlivější než nemajetný (zabezpečení ženy během starání se o děti, zabezpečení potomstva), ale majetek
dává i větší možnosti k ukojování potřeb všeho druhu, a tím pádem je spojen s představou příjemných
emocí. Majetek je ovšem na druhé straně spojen
i s emocemi negativními – strachem ze ztráty. Strach
pak opět může vést i k blokaci rozumových úvah.
Emoce spojené s majetkem (penězi) jsou aktuální
u každého z nás. Za peníze si můžeme pořídit kladné emoce v důsledku uspokojení potřeby, v případě
ztráty peníze generují emoce záporné. Zde tedy působí na naše vývojově „stará“ mozková centra. Peníze - to je také matematika. Nejen sčítání, násobení
a umocňování, ale také pravděpodobnost a statistika, v případě derivátů dokonce diferenciální počet.
Jak ale prosadit úlohu rozumu, aby nedošlo k jeho
přebití emocemi? Rozum potřebuje pro vyhodnocení vstupy – data. Výsledkem by měl být úsudek,
www.sophia.cz
který za prvé kvalifikuje a kvantifikuje potřeby, ty je
nebo bude nutné uspokojovat s pomocí čeho jiného než peněz, za druhé způsoby nebo cesty k nashromáždění dostatečného množství peněz.
Při shromažďování peněz nám opět podrážejí nohy
emoce, zpravidla záporné. Ztrátu nebo dokonce jen
riziko ztráty naprostá většina z nás neumí přijmout
s nadhledem. Záporné emoce se vytrvale snaží destruovat logické myšlení a vytváření optimálních
logických rozhodnutí. Lidé poté přijímají taková
rozhodnutí, která dle nich samotných nebudou
generovat další záporné emoce (ze ztráty). Ovšem
neuvědomují si přitom, že mechanismy tvoření
emocí pracují s okamžitým vnímáním nebezpečí
s cílem vyvolat okamžitou reakci. Záporné emoce
strachu, které měly původně vést v případě nebezpečí k obraně, útoku nebo útěku, jsou adekvátní
reakcí na krátkodobé nebezpečí. Tvorba majetku,
investičního portfolia je ovšem záležitostí dlouhodobou, kde se občasnými poklesy počítá.
Dlouhodobé cíle jsou výsledkem naší inteligence.
Emoce, pokud jim nepřiměřeně podléháme, jsou
pro naše dlouhodobé rozumem vytvořené plány
destruktivní. Jak ale zajistit, aby rozumová složka
nebyla udupávaná neustálými emocemi?
V behaviorálních financích byla definována kategorie tzv. duševních účtů*. V podstatě se jedná
o vytváření účtů naší psychikou, např. účet pro nákup dárků, účet pro peníze na dovolené, účet peněz
zděděných, vyhraných apod. Zajímavou vlastností
duševních účtů je skutečnost, že stejných 1000 CZK
na různých duševních účtech má různou hodnotu. Nevěříte? Představte si výhru 1000 CZK v loterii
nebo dar 1000 CZK od vaší babičky, která je ušetřila z důchodu. 99 % lidí vyhraných 1000 CZK rychle
utratí, třeba za dobrý oběd, ale 1000 CZK darovaných od babičky uloží na spořicí účet a jejich utracení za dobré víno bude brát málem jako rouhání.
Celý článek naleznete na www.sophia.cz
v sekci Finanční měsíčník.
Ing. Jiří Hlisnikovský
manažer pojišťovacích služeb
e-mail: [email protected]
telefon: 602 285 537
aktuálně
Komentář k trhům
Na kapitálových trzích není dne bez překvapení, a tak nám i poslední měsíc přinesl mnoho nových, podstatných a často i nečekaných informací.
Nejprve se vraťme k řecké sáze o refinancování
státního dluhu. V předchozích periodikách jsme
zmiňovali pokračující jednání mezi zeměmi eurozóny o tom, jak přistoupit k řecké krizi. Od ledna,
kdy se vlna problémů spustila, již padlo několik
rozhodnutí a bylo uzavřeno několik dohod, aby
za pár dní byly zase zrušeny. Stejně dopadla i dohoda poslední, která vypadala zatím nejnadějněji.
Refinancování řeckého dluhu je tak stále trvajícím
problémem, jehož lhůta pro řešení se rychle blíží.
Trhy však na každou novou zprávu reagují relativně klidně a bod zvratu tedy přijde až v situaci, kdy
Řecku skutečně dojdou peníze. Nemyslíme si však,
že by EU nechala jeden ze států kompletně na holičkách, a trhy by tak měly tuto událost přežít bez
větší úhony.
Další zajímavou a především neobvyklou událostí
byl výbuch jedné z islandských sopek, jejíž sopečný
prach dokázal kompletně zastavit letecký provoz
z a do Evropy po dobu několika dní a ani dnes není
situace úplně vyřešena. Co je horší, výbuch této sop-
ky v posledních třech případech provázela i erupce
mnohem většího a známějšího vulkánu Katla, jehož
desetikilometrový kráter je pokryt několikasetmetrovou vrstvou ledovce. Dopad erupce Katly by byl
zcela jistě několikanásobný oproti tomu, co zažíváme nyní. V tomto případě si troufáme tvrdit, že by
to výrazně poznamenalo evropské trhy, především
pak aerolinie. Celosvětově by mohly utrpět i ceny
ropy. Velké výbuchy jsou však provázeny velkými
klimatickými změnami a jejich rozsah se meteorologům velmi těžko odhaduje.
Poslední významnou zprávou bylo obvinění americké banky Goldman Sachs místním regulátorem
(SEC) z podvodu. GS byli obviněni ze zadržování informací při marketingu strukturovaného derivátového produktu. Jedná se o relativně velké obvinění
a ve hře je až 5 miliard dolarů. Podstatný je případný
domino efekt, ten tato žaloba, pokud bude úspěšná, může spustit. GS totiž pravděpodobně nebyli
jediní, kteří provozovali podivné praktiky v obchodech se strukturovanými deriváty. Dopad na trhy
byl krátkodobě negativní, SP500 - americký index
se propadl o 1,6% během jednoho dne. Trhy však
v dnešní době mají až znepokojivě krátkou paměť.
Dlouhodobější trend trhů pohybujících se v posledním měsíci okolo svých střednědobých maxim
bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat
marginálními zisky směrem vzhůru. Každým dnem
se však zvyšuje riziko prudké obrátky. Více o stavu
trhů a pohledu do budoucnosti naleznete v našem
investičním výhledu.
2. Co byste v této souvislosti poradil / doporučil
našim čtenářům?
Z pohledu spoření a investování je dobré sledovat
firmy, které se tímto oborem zaobírají nejen z prvního mnohdy lákavého pohledu na jejich historické
výsledky či predikce. Dlouhodobé výsledky znamenají soustavnou, usilovnou a nikdy nekončící mravenčí práci při hledání a navazování drobných nitek
někdy téměř nesouvisejících ukazatelů a informací.
Některé firmy zase žehrají na své kdysi vynikající výsledky a doufají v malý zázrak návratu na výsluní.
Znám několik velmi bonitních klientů, ti se již několikrát spálili i u „známých“ makléřů. Většinou jen
proto, že došlo k personálním změnám a vzhledem
k předchozím buďto nadprůměrným výsledkům,
nebo naopak naprosto katastrofálním, chtějí tyto
firmy vše dohnat či nalákat nové klienty. Každý typ
investice má svoje pravidla a zákonitosti. Laik i amatérský investor by měl rozhodně makléřských firem
využívat více než si hrát na své vlastní zahrádce. Přes
okolní ploty často nevidí blízké a výhodné možnosti.
Nemluvě o tom, že víc hlav víc ví. V oblasti úvěrů či
nového zadlužování bych všechny chtěl upozornit
na opravdu důkladné zvážení nejen jejich finanční
situace, ale také, aby věřili slovům, které jim jakožto
naprosto nezávislý poradce zdarma dávám. A to, že
jim někdy radím nebrat si úvěr nebo s ním počkat,
by měla být známka standardního solidního jednání každého poradce.
v mém případě i na nutnosti čerpat zálohy, které se
právě tvoří v době vyšších příjmů. Nechci opakovat
klasické poučky o tom, kam je v dnešní době vhodné investovat, protože dnes má asi většina populace starost o zachování životní úrovně. Jedna věc na
tomto negativním stavu je alespoň trochu pozitivní.
Lidé se naučí poněkud více šetřit a správněji hospodařit s penězi. V každém případě dnes mají pořád
ještě žně spíše nebankovní firmy, které svými lichvářskými úroky a nefér jednáním většině lidí spíše
přitíží, než aby jim pomohli. Tady mi připadá role
státu jakožto důležitého ochránce práv lidí důležitá.
Samozřejmě každý svého štěstí strůjcem aneb neznalost zákona neomlouvá. A už dost přísloví.
Jan Mynář
investiční manažer
telefon: 602 666 698
e-mail: [email protected]
Pět otázek pro...
Jaroslav Šimek s firmou SOPHIA FINANCE spolupracuje od roku 2005. Jako finanční poradce
se specializuje především na hypoteční úvěry.
Velmi rád se s námi podělil o své názory na následujících pět otázek.
1. Co Vás zaujalo v poslední době v oblasti
financí?
Vzhledem k mému profesnímu zaměření sleduji
velice podrobně celkově nejen ekonomickou, ale
i politickou situaci v naší zemi. Protože mé poradenství má být vždy vyvážené a objektivní, snažím
se najít souvislosti mezi na první pohled dnes již
zbytečně vysokými úrokovými sazbami u úvěrových
produktů a nízkým výnosem spořicích účtů. Banky si
celkem oprávněně hlídají procento klasifikovaných
úvěrů, ale zároveň neumožňují zvýšit pro celkové ozdravení ekonomiky tolik potřebné „dobré“
zaúvěrování nejen obyčejných občanů, ale i drobných podnikatelů. O středních a větších firmách
ani nemluvě. Osvěta ohledně spoření, investování
a vhodném zadlužení nebude asi nikdy zcela
objektivně lidem vysvětlována z pohledu bankovních a investičních společností. Většina lidí přijímá
televizní a novinové zprávy jako dogma a málokdo
se pozastaví nad pojmy, jako je např. placená reklama. Poslední dobou se začíná blýskat na lepší časy
i v mém oboru a banky začaly brát úbytek úvěrů více
na vědomí. Strašák jménem bankovní registr ovládá
však čím dál více zájemců o zajištění vlastního bydlení. A navíc čím dál více lidí začíná úvěrovým
poradcům lhát o svých závazcích a problémech se
splácením. Nemohu najít recept jak dnes snadno
a rychle dopředu rozpoznat zbytečnou práci.
3. Jak byste Vy osobně zúročil své úspory?
Poslední rok, respektive tzv. krize, poznamenal naprostou většinu oborů podnikání. Úbytek obchodů
se samozřejmě podepsal nejen na příjmech, ale
2
4. Odbočíme-li od oblasti financi, bez čeho se
v životě nedokážete obejít?
Jsem velice rodinný i společenský typ, tedy ani ve
středním věku se nevyhýbám pravidelným setkáním se svými kamarády, se kterými naše „čtvrtky“
udržujeme již 25 let.
Celý článek naleznete na www.sophia.cz
v sekci Finanční měsíčník.
Jaroslav Šimek
investiční a úvěrový poradce
e-mail: [email protected]
téma
Penze
V pátek 16. 4. jsme zaznamenali důležité rozhodnutí ústavního soudu, to setýkalo vyplácení státního
důchodu. Důsledek z tohoto rozhodnutí můžeme vyvodit takový, že vyplácení státního důchodu
v současné formě je protiústavní, u určitých příjmových skupin obyvatel vyplácený důchod vůbec
nekoresponduje s částkou , kterou daná osoba zaplatila na důchodovém pojištění
Jaký z toho plyne závěr? Okamžitá nutnost penzijní reformy. Děje se v současné době něco? Ministr Janota ustanovil „PES“ složený z expertů, ti mají
za úkol připravit nějaké návrhy řešení této situace.
Až sem působí situace docela dobře. Ovšem po
shlédnutí složení expertní skupiny „PES“, jíž vede
Demonstrace principu solidarity státních
penzí v ČR
Hrubý příjem
Orientační výše státní penze
- Kč
1 400 Kč
5 000 Kč
4 600 Kč
10 000 Kč
7 100 Kč
16 000 Kč
8 200 Kč
20 000 Kč
9 060 Kč
30 000 Kč
9 770 Kč
40 000 Kč
10 400 Kč
50 000 Kč
11 060 Kč
100 000 Kč
14 300 Kč
200 000 Kč
20 737 Kč
opět pan Vladimír Bezděk (http://www.mfcr.cz/cps/
rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html) každý
občan, který přemýšlí,zůstane malinko konsternován. Komise je totiž složena převážně z „expertů“
finančníků, u nichž je celkem výrazný střet zájmů.
Například pan Bezděk je šéfem životní pojišťovny
a penzijního fondu, pan Rusnok je šéfem penzijního fondu, pan Kohout je ve vedení společnosti, jejíž
obrat je postaven na prodeji dlouhodobých spořicích finančních produktů. Paní Gellová reprezentuje
asociaci finančních zprostředkovatelů žijících majoritně z prodeje dlouhodobých spořicích finančních
produktů. Střet zájmů těchto lidí je tedy evidentní.
Co můžeme čekat jako doporučení příští vládě? Domnívám se, že hlavně podporu svého byznysu.
Co z toho vyplývá pro občana? O svou penzi se musí
postarat sám. Zvláště pokud je zvyklý na určitý životní standard. Jaké jsou hlavní nebezpečí spoléhání se na stát?
1) Demografický vývoj – kvalitní lékařská péče prodlužuje průměrnou délku života, doba čerpání penze
je delší a důchodců je více. Slabší generační ročníky
nejsou systémem průběžného financování (pay and
go) schopni zaplatit důchod těch silných. Oba faktory
vedou k deficitu důchodového účtu státní pokladny.
2) Kreditní riziko - státní pokladna je nejen kvůli demografii čím dál děravejší a reálně nám hrozí
bankrot. Kreditní riziko, při němž stát nedodrží své
závazky, dramaticky stoupá.
3) Solidární princip - solidarita je jistě obhájitelná
v případě daní, ovšem u důchodového pojištění,
které je účelově vymezeno, tento prvek není spravedlivý. Není možné ignorovat tvrdě pracující a naopak nepracující osoby Pokud vyděláváte hodně,
utrpíte tím značnou ztrátu. Pokud vyděláváte například 50 000 hrubého měsíčně, čeká na Vás důchod
přibližně 11 000 Kč. Zatímco člověk, který vydělával
20 000 hrubého, dostane okolo 9 000 Kč.
Celý článek naleznete na www.sophia.cz
v sekci Finanční měsíčník.
Ondřej Záruba
investiční a úvěrový poradce
SOPHIA FINANCE
specialista především na akciové trhy
e-mail: [email protected]
mobil: 602 237 486
Společnost SOPHIA FINANCE, s. r. o. pro Vás připravila seminář s názvem
Co Vám v bance neřeknou
11. 5. 2010 od 17:00 do 19:00
Místo konání: Praha (bude detailně upřesněno)
nVíte, že poplatky některých investičních produktů připraví klienta až o 40% jeho výnosů?
nVíte jaká řešení doporučují banky a finanční poradci a kde jsou jejich skryté výnosy?
nVíte kolik vydělávají Vaše investice Vám? A kolik Vaší bance?
Přesvědčíme Vás, že to jde jinak. Dozvíte se ...
n... O kolik více vyděláte s nízkonákladovými produkty.
n ... Jak investovat do obnovitelných zdrojů energie s výnosem 12-15% p.a.
n ... Zda se vyplatí investice do nemovitostí v době recese.
Cena: 300 Kč (cena zahrnuje DPH). Platí se v hotovosti na místě.
V případě nespokojenosti Vám peníze vrátíme.
Máte-li zájem o účast na semináři, přihlašte se do 3. 5. 2010 na e-mailové adrese
[email protected]
Pro více informací volejte 800 SOPHIA (800 767 442)
3
právní poradna
Smlouva o dílo na výstavbu domu
dle obchodního zákoníku
Dalším dílčím tématem výkladu je smlouva na výstavbu domu, která bude uzavřena podle ustanovení obchodního zákoníku, tj. mezi podnikateli v případě, že se daný závazkový vztah týká jejich podnikatelské činnosti, jako smlouva o dílo. Smlouva stanoví vzájemná práva a povinnosti objednatele,
tj. budoucího vlastníka a zhotovitele, tedy nejčastěji stavební společnosti, která bude stavbu realizovat. Aby se vůbec mohlo jednat o smlouvu o dílo
dle obchodního zákoníku, a nikoliv o smlouvu nepojmenovanou, je nezbytné, aby ve smlouvě bylo zahrnuto několik prvků, které charakterizují daný
smluvní typ, a to určení smluvních stran, tedy objednatele a zhotovitele, vymezení díla a určení ceny popřípadě způsobu jejího určení.
Skutečnost, o jakou smlouvu se jedná má pak svůj
význam při určování práv a povinností z takové
smlouvy. V případě, že se bude jednat o smlouvu
o dílo a tato smlouva nebude upravovat určitou
otázku, bude se při kvalifikaci postupovat dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku o smlouvě
o dílo. Naproti tomu, bude-li uzavřená smlouva postrádat jednu z výše
uvedených podstatných náležitostí,
bude vyloučen postup dle příslušných ustanovení o smlouvě o dílo.
Obchodní zákoník v oblasti úpravy
smlouvy o dílo dává relativně velkou
míru smluvní volnosti, a tak si účastníci smlouvy o dílo mohou většinu
práv a povinnosti ve smlouvě upravit odlišně, než jak předpokládá obchodní zákoník.
Účastníci smlouvy
Z hlediska podstatných náležitostí smlouvy o dílo doporučuji, aby
účastníci smlouvy byli co nejdetailněji označeni, a to prostřednictvím
co největšího počtu identifikačních
údajů. Současně by bylo vhodné
uvedené údaje ověřit dle aktuálního
výpisu z obchodního rejstříku účastníka smlouvy, čímž minimalizujete
riziko neplatnosti smlouvy.
Vymezení díla
Dále je třeba přesně a nezaměnitelně popsat a definovat dílo, zde tedy
dům, který má být postaven. Ideální
situací je, když projektová dokumentace a další relevantní dokumenty tvoří jako přílohy
nedílnou součást smlouvy.
Při samotném provádění díla platí, že zhotovitel jej
provádí samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se
k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy
nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má ovšem zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Je nutné také
vymezit, zda objednatel bude oprávněn vykonat nějaké stavební práce sám na domě na vlastní náklad,
přičemž tyto práce nebudou předmětem smlouvy
o dílo. Dům však nemusí být zhotovitelem postaven
kompletně, ale jen do určitého stupně rozestavěnos-
ti. Je-li to v souladu se záměrem účastníků smlouvy,
mělo by vymezení díla obsahovat i takové ujednání.
Dále by v rámci vymezení díla měl být určen harmonogram, podle kterého budou jednotlivé dílčí kroky
na domě realizovány. Na základě harmonogramu se
pak může kontrolovat a sledovat postup výstavby.
Harmonogram má vazbu na stavební deník, který je
stavitel povinen vést.
Cena díla
Obecně platí, že objednatel je povinen zhotoviteli
zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li
cena takto dohodnutá nebo určitelná, a smlouva je
přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu,
která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Je však bezpochyby vhodnější se na ceně nebo
způsobu, kterým bude určena, předem dohodnout,
čímž se vyhnete případným pozdějším sporům.
Proto doporučuji, aby se výše ceny stanovená ve
smlouvě odvíjela od rozpočtu, kalkulace nákladů.
Rozpočet obsahuje popis jednotlivých dílčích úkonů včetně stanovení ceny práce a materiálu. Rozpočet dělíme na úplný a závazný. Byla
- li cena určena na základě rozpočtu,
jehož úplnost se dle smlouvy nezaručuje, může se zhotovitel domáhat
přiměřeného zvýšení ceny, pokud
se objeví při provádění díla potřeba
činností do rozpočtu nezahrnutých
a pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Je
– li cena určena na základě rozpočtu,
který se podle smlouvy považuje za
nezávazný, může se zhotovitel domu
domáhat, aby bylo určeno zvýšení
ceny o částku, o níž nevyhnutelně
převýší náklady účelně vynaložené
zhotovitelem, náklady zahrnuté do
rozpočtu. Aby byl objednatel chráněn proti libovolnému zvyšování
ceny, stanovené dle rozpočtu může
v případě, že zhotovitel požaduje
zvýšení ceny o částku přesahující
o více než 10% cenu stanovenou na
základě rozpočtu bez zbytečného
odkladu od smlouvy odstoupit.
Provádí-li se dílo po částech nebo
vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je účelné ve smlouvě
upravit poskytování záloh. Pokud se
tedy účastníci na zálohách domluví,
je třeba zcela jasně formulovat jejich počet, výši a zejména případné
podmínky jejich poskytování tak, aby nedocházelo
k nejasnostem.
Celý článek naleznete na www.sophia.cz
v sekci Finanční měsíčník.
JUDr. Richard Gürlich, PhD.
CEO, advokát
advokátní kanceláří Gürlich&Co.
telefon: 604 233 118, www.akrg.cz
SOPHIA FINANCE: Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, tel. : 267 915 234, fax: 267 913 561, klientská linka: 724 10 24 24. Editor Michaela Berková. Odborný korektor Ing. Jiří Hlisnikovský
4

Podobné dokumenty

PROGNOSTIK, KTERÝ SE ZPRAVIDLA NEMÝLÍ

PROGNOSTIK, KTERÝ SE ZPRAVIDLA NEMÝLÍ Když se podíváte do historie, co následuje po období ekonomických obtíží a propadů? Když trhy v roce 2008 zkolabovaly, nastala panika. Rok 2009 byl rokem celosvětových sanací a stimulů. Nafoukla se...

Více

FINANčNí MĚSíčNíK

FINANčNí MĚSíčNíK překonala očekávání analytiků co do jejich ziskovosti (nikoli však tržeb). Léto většinou bývá období vyšší volatility, nikoli však jasnějšího trendu. Rozhodující by tedy, jako obvykle, měly být měs...

Více

V dobách dávných, v dobách ledových

V dobách dávných, v dobách ledových se rozdal státní majetek. Pak přišla na řadu Evropská unie a její zdroje. V tom jsme byli dobří nejen my, ale i nechvalně známé Řecko. Dnes, když už všechny tyto zdroje vyschly, obracejí finanční v...

Více

Realitní magazín

Realitní magazín kterých nebyla umístěna stavba – kromě inženýrské sítě), tyto pozemky nebyly podle zákona o DPH nikdy od daně osvobozeny. ■■ Pokud do současnosti docházelo u některých developerů k prodeji pozemků ...

Více