Technische Specificaties Technical Specifications

Komentáře

Transkript

Technische Specificaties Technical Specifications
Technische Specificaties
Technical Specifications
Technische Daten
Spécifications Technique
Kennis 20.000-R Classic
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 2/22
Dossier : 2-10-3
Technische specificaties, Technical specifications,
Technische Daten, Spécifications technique
Hefcapaciteit, Lifting capacity,
Hebevermögen, Capacité de levage.
Hydraulisch bereik
, Hydraulic reach,
Ausladung, Portée hydraulique.
Opvouwbaar, Foldable,
Faltbar, Pliant.
Zwenkmoment, Slewing moment,
Schwenkmoment, Couple de rotation.
Zwenkbereik, Slewing angle,
Schwenkbereich, Rotation.
Rijsnelheid, Driving speed,
Fahrgeschwindigkeit,Vitessede déplacement.
Hoogte, Height,
Höhe, Hauteur.
Breedte opgevouwen, Width folded,
Breite zusammengelegt, Largeur repliée.
Inbouwlengte, Length,
Einbaulänge, Longueur.
Gewicht standaard kraan, Weight basic crane,
Gewicht standardausführung, Poids grue standard .
(± 5%)
Werkdruk, Working pressure,
Arbeitsdruck, Pression d’utilisation.
Max. pompopbrengst, Max. Oil capacity,
Max. Pumpenleistung, Débit de la pompe.
: 20.000-R Classic.
20000R/60
20000R/62
20000R/70
20000R/74
20000R/86
20000R/82**
Tm
20
20
20
20
20
20
m
6.00
6.25
7.00
7.40
8.60
8.20
Y/N
Y
N
N
Y
N
Y
kNm
33.10
33.10
33.10
33.10
33.10
33.10
º
400
400
400
400
400
400
m/s
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
mm
2452
2280
2280
2452
-
2485
mm
2530*
2530*
2530*
2530*
2530*
2530*
mm
1320
1320
1320
1320
1320
1320
kg
3900
3950
4000
4100
4300
4300
bar
300
300
300
300
300
300
l/min
65
65
65
65
65
65
kW
21
21
21
21
21
21
l
110
110
110
110
110
110
Benodigdvermogen,RequiredPower,
Kraftabnahme vermögen,
Puissance absorbée
Tankinhoud, Oiltank capacity,
Tankinhalt, Capacité du réservoir d’huile.
Spoorbreedtes, Track,
Spurbreiten, Largeur des voies.
mm
1300 – 1410 – 1470 - 2250 - 2280 - 2420*
2250
**) 2250 mm track only !
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 3/22
Dossier : 2-10-3
Technische specificaties, Technical specifications,
Technische Daten, Spécifications technique
Hefcapaciteit, Lifting capacity,
Hebevermögen, Capacité de levage.
Hydraulisch bereik
, Hydraulic reach,
Ausladung, Portée hydraulique.
Opvouwbaar, Foldable,
Faltbar, Pliant.
Zwenkmoment, Slewing moment,
Schwenkmoment, Couple de rotation.
Zwenkbereik, Slewing angle,
Schwenkbereich, Rotation.
Rijsnelheid, Driving speed,
Fahrgeschwindigkeit,Vitessede déplacement.
Hoogte, Height,
Höhe, Hauteur.
Breedte opgevouwen, Width folded,
Breite zusammengelegt, Largeur repliée.
Inbouwlengte, Length,
Einbaulänge, Longueur.
Gewicht standaard kraan, Weight basic crane,
Gewicht standardausführung, Poids grue standard .
(± 5%)
Werkdruk, Working pressure,
Arbeitsdruck, Pression d’utilisation.
Max. pompopbrengst, Max. Oil capacity,
Max. Pumpenleistung, Débit de la pompe.
Benodigdvermogen,RequiredPower,
Kraftabnahme vermögen, Puissance absorbée
Tankinhoud, Oiltank capacity,
Tankinhalt, Capacité du réservoir d’huile.
Spoorbreedtes, Track,
Spurbreiten, Largeur des voies.
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
: 20.000-R Classic.
20000R/90
20000R/110
-
-
-
Tm
20
20
-
-
-
m
9.00
11.00
-
-
-
Y/N
N
N
-
-
-
kNm
33.10
33.10
-
-
-
º
400
400
-
-
-
m/s
0.5
0.5
-
-
-
mm
2280
-
-
-
-
mm
2530*
2530*
-
-
-
mm
1320
1320
-
-
-
kg
-
4400
-
-
-
bar
300
300
-
-
-
l/min
65
65
-
-
-
kW
21
21
-
-
-
l
110
110
-
-
-
mm
1300 – 1410 – 1470 - 2250 - 2280 - 2420*
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 4/22
Dossier : 2-10-3
Technische specificaties, Technical specifications,
Technische Daten, Spécifications technique
Maximale afstempelbasis,
Max. stabiliser spread distance,
Max. abstützbreite,
Spoorbreedtes,
Track,
Spoorbreedtes,
Track,
Spurbreiten,
Largeur des
voies.
Spurbreiten,
Largeur des
voies.
Base des stabiliteurs.
Standard, Standard stabiliser,
Hebevermögen, Capacité de levage.
Mechanische bajonet slag 600, Mechanical outlet
600mm,
Mechanische ausziebare abstützung 600mm,
béquilles à rallongement mécanique 600mm.
Mechanische bajonet slag 700, Mechanical outlet
700mm,
Mechanische ausziebare abstützung 700mm,
béquilles à rallongement mécanique 700mm
Volautomatische steunpoten, fully automatic
stabilizers,
: 20.000-R Classic.
extra
gewicht,extra
weight,
extra gewicht,
poids
supplèmentaire
-
-
(kg)
1300-1470
2250-
-
-
-
mm
N.A.
N.A.
-
-
-
mm
N.A.
N.A.
-
-
-
mm
N.A.
N.A.
-
-
-
mm
N.A.
N.A.
-
-
-
mm
4850
4850
n.b.
-
-
automatische abstützung, béquille complète.
Volautomatische steunpoten met schaar, fully
automatic stabilizers with sissors system,
automatische abstützung mit Scherenvorrichtung,
béquille complète avec mécanisme de cisailement.
o.a. = op aanvraag, upon request, auf verlangen, sur demande.
n.b. = nog te bepalen, to be defined, nog zum bestimmen, encore déterminer.
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 5/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 60 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 6/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 60 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 7/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 62 Classic.
To be defined
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 8/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 62 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 9/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 70 Classic.
To be defined
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 10/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 70 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 11/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 74 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 12/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 74 Classic .
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 13/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 82 Classic .
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 14/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 82 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 15/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 86 Classic .
To be defined
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 16/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 86 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 17/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 90 Classic.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 18/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 90 Classic .
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 19/22
Afmetingen, Dimensions,
Abmessungen, Dimensions
.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 110 Classic
To be defined
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 20/22
Lastdiagram, Loaddiagram,
Belastungsdiagramm, Diagramme de charge
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
Dossier : 2-10-3
: 20.000-R / 11.00 Classic .
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 21/22
Dossier : 2-10-3
Maximale hefcapaciteit met de hoofdgiek onder een hoek van 12°.
Maximum liftingcapacity with main boom up to 12°.
Maximale Hubkapazität bei kranarmstellung von 12°.
Capacité maximale du bras principal relevé à 12° (degré).
Hijsgereedschappen maken deel uit van de last.
Lifting equipment are part of the load.
Le poids des accessoires de levage est compris dans le poids de la charge.
Anschlaggeräte (Steinstapelzange, Palettengabel oder Drehmotor) sind Teil der Last.
De lasttabellen van laadkranen voorzien van Liftcontrol ( indien mogelijk) zijn op aanvraag te verkrijgen.
The loading diagrams of loader cranes with liftcontrol (when avaliable) are available upon
request.
Belastungsdiagramme der Ladekrane mit Liftcontrol (wenn möglich) sind auf wunsch erhältlich.
Les diagrammes de charge des grues équipées de l’option “surpuissance” sont disponibles sur demande.
De truck, trekker en oplegger stabiliteit kunnen de kraancapaciteit beïnvloeden.
Truck, tractor and trailer stability may command derating the cranecapacity.
Der Lieferant übernimmt nur die haftung für die ausgefürten technischen Daten des gelieferten Gerätes.
Er ubernimmt hingegen keine Haftung dafür, das die maximale Leistung auf dem zur Verfügung gestelltem
Farhrzeug realisiert werden kann.
Le matériel peut être déclassé selon la stabilité du véhicule ou de la remorque.
De plaatjes en afmetingen in dit dokument zijn een indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
The pictures en measurements in this document are a indication and therefore can be different from the reality.
Die Zeignungen und dieAbmessungen in diesem dokument sind ein Hinweis und können von der Wirklichkeit umleiten.
Les plaquettes et les dimensions dans ce dokument sont une indication et peuvent dévier de la réalité.
Kennis machinefabriek BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de in deze
technische instructie vermelde gegevens te wijzigen.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk , ook in gedeelten, verboden.
Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of KENNIS
Machinefabriek B.V.
All rights reserved. Unauthorised duplication, even partially, is forbidden.
Die KENNIS Machinefabriek BV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die in dieser Bedienungsanleitung
aufgenommenen Daten zu ändern.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Kennis machinefabriek BV se réserve le droit de modefier les données contenues dans cette notice, sans préavis.
Tous droits réservés. Reproduction, même partielle, interdite.
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E
Technische Specificaties, Technical Specifications,
Technische Daten, Spécifications Technique
Onderwerp, Subject, Betrifft, Objet: 20.000-R Classic
Bladzijde, Page, Seite, Page
: 22/22
Dossier : 2-10-3
Standaard kleuren, Standard colours, Standard Farben, Couleur standard,
RAL 9016, Giek, Boom, Flèche, Kranarm
Andere kleuren als optie verkrijgbaar, Other colours available as an option, Andere Farben als option
lieferbar, Autres Couleur sur demande.
KENNIS MACHINEFABRIEK B.V.
RP / TDKM 210003 /161105/ RV E

Podobné dokumenty