Přednášet bude br. Harald Giesebrecht

Komentáře

Transkript

Přednášet bude br. Harald Giesebrecht
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ Ježíš
Milí evangelisté, kazatelé, bratři a sestry, mládeži, přátelé, všichni,
kteří máte zájem o růst církve.
Ve dnech 10. až 12. 10. 2008 se uskuteční v Kroměříži seminář na téma:
„PROŽÍVÁNÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ ZPRÁVY
O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“
Přednášet bude br. Harald Giesebrecht
kazatel z Norska, který nás navštívil již v roce 2004
Registrace účastníků: v pátek od 16.00 hodin
Ubytování: v místním ubytovacím zařízení Arcibiskupského gymnázia,
pro všechny účastníky semináře je hrazeno
Strava: cena na den činí 141,- Kč (282,- Kč pobyt)
první jídlo – páteční večeře od 18.00 hodin
končíme společným obědem v neděli
Program začíná v pátek 10. 10. 2008 v 19.00 hodin
v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
sobotní bohoslužba bude probíhat dopoledne od 9.00 hodin
odpolední přednášky od 15.00 hodin
v neděli od 9.00 do 12.00 hodin
Prosím zájemce o tuto akci, aby se závazně přihlásili do 3. 10. 2008
a vyplnili přihlášku se všemi náležitostmi!
Za oddělení evangelizace Č-S unie
Petr Pimek