ročenka-2013 - VSK TECHNIKA BRNO

Komentáře

Transkript

ročenka-2013 - VSK TECHNIKA BRNO
V YS O KO Š KO L S KÝ
S P O R TO V N Í K LU B
TECHNIKA BRNO
1963 – 2013
www.vsktechnika.cz
OBSAH ROČENKY
Úvodní slovo předsedy
Úvodní slovo primátora
Historie
MINULOST
Atletika
Badminton
Horoloezectví
Plavání
Tenis
Sportovní gymnastika
Kanoistika
ZRTV
SOUČASNOST
Baseball / softball
Basketbal
Extrémní sporty
Judo
Jóga
Krasobruslení
Lední hokej
Lyžování
Odbíjená
Pozemní hokej
Stolní tenis
Taekwondo
1
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA
… líně se vleče řeka času. Prameny jsou dávno v dáli a loď
jménem Technika hrdě brázdí široký proud...
Kdysi dávno to byla lodička s několika veslaři, kteří objevovali neznámé světy. Když zakládal s hrstkou věrných v dubnu roku 1963 prof. Dr. Richard Vinařický, CSc. Slavii Techniku Brno, nemohl tušit, kolik dalších mladíků, slečen, mužů
i žen zatouží přistoupit a trávit na palubě příjemné chvíle
naplněné sportem, kamarádstvím a zábavou. V hlubokých
vodách řeky mizely prohry a neúspěchy a za mnohými zastávkami loďky se začaly objevovat první momenty vítězství a velkých činů.
Brzo bylo na palubě těsno a loďku bylo třeba přestavět, rozšířit a znovu nastavit kormidlo.
Změna orientace lodi prospěla. Někteří z posádky zůstávali, jiní odcházeli, někdy i do dalekých zemí. Často přestupovali nejlepší z nejlepších na jiné lodi s českým lvem ve znaku,
aby dokázali, že na Technice se naučili hrát nejen rukama, ale i srdcem. Vraceli se často
obtěžkáni medailovou kořistí, bohatí novými zážitky a zkušenostmi. Těmito pak motivovali další generace k napodobení. Kapitáni se střídali, ale směr plavby se neměnil. Řeka se
stávala mohutnější, ale přibývaly také další a další lodě na řece. Bylo třeba dodržovat daný
kurz a jet na plný výkon motorů. Jenom tak bylo možné dosáhnout dalších nezapomenutelných vítězství a držet se na špici konvoje.
Až se začtete do následujících stránek, najdete nejen suchá čísla a historická fakta, ale
i jména osobností, které formovaly Techniku. Na všechny se možná nedostalo a fakta se
taktéž nepodařilo shromáždit úplně všechna. Přesto je ale obraz barvitý a spolehlivě provede pozorného čtenáře dlouhou plavbou.
Vážení sportovci a sportovní přátelé,
jsem rád, že mohu jménem statutárního města Brna
i jménem svým popřát vše nejlepší Vysokoškolskému sportovnímu klubu Technika Brno k 50. výročí jeho činnosti.
Město Brno se právem chlubí dlouhou a bohatou sportovní tradicí. Vedení města se snaží, aby se sport stal jedním
z typických symbolů města, a proto podporuje všechny
druhy sportu i výstavbu nových sportovišť či opravy těch
stávajících. Připomeňme například rekonstrukci špičkového
sportovního areálu VUT Pod Palackého vrchem, na niž město přispělo částkou 25 milionů
korun. Jednoho z důležitých, perspektivních a kreativních partnerů při tomto úsilí nachází
právě ve VSK Technika Brno, který patří mezi největší vysokoškolské kluby v České republice a velká část jeho členů pochází z řad studentů brněnských vysokých škol. Rád konstatuji, že se tak vlastně naplňuje antický ideál kalokagathie, tedy harmonického souladu
a vyváženosti tělesné a duševní krásy.
Ať jsou to baseballisté, kteří naše město úspěšně reprezentují na národní i mezinárodní
úrovni, hokejisté, tenisté, volejbalisté a mnozí další sportovci hájící bílo-černo-červené
barvy VSK Technika Brno, všichni mají jedno společné – milují sportování, závodění, měření sil, zkrátka mají sportovního ducha. Věřím, že město Brno i jejich domovský klub jim
vždy nabídnou ty nejlepší podmínky pro špičkový výkon, z něhož budou moci mít i velkou
radost. A to je důležitý krok k tomu, aby společně s námi – svými diváky a obdivovateli –
zažili spoustu krásných a napínavých chvil.
Proto – sportu a dobré náladě zdar! Nejméně dalších padesát let.
Já jsem měl tu čest být na palubě dlouhou řadu let, poznat spoustu skvělých hráčů, kamarádů, parťáků, pomocníků, mistrů, bojovníků a srdcařů, to vše jak v mužské, tak i ženské
podobě. Loď Technika doplula na významnou metu, ale nové výzvy čekají na příští generace. Plavba po řece času totiž nikdy nekončí.
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna
Byl jsem plavčíkem, lodníkem, důstojníkem a nakonec kapitánem. Zkrátka skvělá kariera
a moc za ni děkuji.
2
SLOVO PŘEDSEDY
SLOVO PRIMÁTORA
3
VSK TECHNIKA BRNO: 1963–2013
Počátek historie VSK
Technika Brno spadá
do roku 1953, kdy byla
v Brně ustanovena Vysokoškolská tělovýchovná
jednota s názvem Slavia
VŠ Brno. Prvním předsedou byl Prof. MUDr. Jan
Vanýsek. Jeho funkci
převzal v roce 1956 Dr.
Radoslav Vaníček. Slávia VŠ Brno evidovala neuvěřitelných 1 500
členů, kteří byli organizováni v oddílech atletiky, horolezectví, odbíjené, rugby, košíkové, lyžování, turistice a ZRTV.
Oddíl košíkové získal v sezoně 1953 v sestavě Kolář, Mrázek, Kozák, Nebuchla, Sís, Z. Bobrovský, Touš, Grulich, Ševčík, Coufal a Poštolka titul přeborníka ČR a hned v následující
sezoně obsadilo družstvo místo druhé za UDA Praha. První basketbalovou ligu hraje Slavia
VŠ Brno do r. 1956.
Vysokoškoláci jsou zapojeni do masových vystoupení v rámci celostátní spartakiády ve
dvou skladbách mužů a žen jak na městské a krajské úrovni, nýbrž i na druhé CS v Praze
na Strahově.
V roce 1963 končí éra jedné vysokoškolské tělovýchovné jednoty v Brně a nově vznikají
tři Vysokoškolské tělovýchovné jednoty – Slavia Technika (600 členů), Slavia Univerzita
a Slavia VŠZ Brno. Od vzniku Slavie Technika dne 1.dubna 1963 se předsedou stal Prof,
R. Vinařický, CSc., který v této funkci setrval až do roku 1968, kdy byl vystřídán Doc. Dr. J.
Bogdálkem ,CSc.
V počátcích své existence má Slávia Technika Brno 768 členů a počet oddílů vzrostl na 12 –
atletika, horolezectví, judo, kanoistika, košíková, lední hokej, lyžování, odbíjená, ragby, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, vodní turistika a dva odbory: turistika a ZRTV.
4
HISTORIE
Dochází ke konsolidaci vedení jednotlivých oddílů a členské základny a proto nebylo dosahováno žádných vrcholných umístění ani v jednotlivcích a ani v kolektivních sportech.
V duchu doby je kladně hodnocen podíl sportovců Slávie Technika na III. CS v Praze a dalších veřejných vystoupeních v Brně.
25. ledna 1968 byla Slavia Technika Brno přejmenována na VŠTJ Technika Brno a jejím
předsedou se stal Doc. Dr. J. Bogdálek, CSc. VŠTJ Technika se začíná profilovat v oblasti
špičkového sportu a do družstev se zapojují studenti VUT, kteří před příchodem do Brna
dosahovali ve svých sportech dobré výsledky. V roce 1970 přechází Dr. Bogdálek na funkci
místopředsedy ČTO a na jeho místo je zvolen prorektor VUT v Brně Prof. Ing. Z. Hostinský,
DrSc. Spolupráce se školou se ještě více prohlubuje a v celé řadě oddílů působí na trenérských a organizátorských pozicích odborníci z kateder tělesné výchovy.
Na absolutním vrcholu československého sjezdového lyžování se objevuje celá řada závodníků Techniky , kteří závodí v národním družstvu ČSSR – Raclavský, Škampa, Konštatský,
Dundevev, Pančocha, Tušilová-Buzková, Kantová-Raclavská, Kolda, Černý, Menec a další. V další prestižní soutěži – mistrovství ČSSR družstev získává Technika získává v letech
1969–1974 ojedinělou sérii 6 vítězství v řadě. Největší podíl na těchto vítězstvích zaznamenalii Kantová, Tušilová (6) spolu s Černým, Raclavským a Škampou (5). Oddíl buduje
i organizační základnu a bez sboru rozhodčích z Techniky se neobejde žádný větší závod
v Čechách či na Moravě.
V sezoně 1973/74 se vrací do nejvyšší basketbalové soutěže i Technika Brno pod vedením
trenéra Grulicha. Nedosahuje sice výsledků svých předchůdců, ale po VŠ Praha je druhým
nejúspěšnějším basketbalovým akademickým družstvem a někteří hráči po přechodu do
Zbrojovky Brno se stanou brněnskými basketbalovými osobnostmi.
Přední místa v nejvyšší soutěži odbíjené žen patřila Technice od roku 1971 až do roku
1974, kdy rozhodl ÚV ČSTV o přestupu družstva do Střediska vrcholového sportu. Nezbývalo, než vybudovat družstvo nové, ale vzhledem k výborné práci s mládeží se toto
zdařilo. Technika dodala do reprezentace několik výborných hráček – Petrů, Fabikovičová,
Vlasáková a Jelínková-Hűbnerová, z nichž poslední jmenovaná získala titul hráčka ČSSR
1972 a reprezentovala na OH. Na čele druhé volejbalové ligy se usadili muži Techniky. Duší
celého oddílu byl vynikající volejbalový trenér odb. as. Zbyhněv „Čanček“ Ondráček, jehož
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
5
zásluhou se dostalo družstvo žen do nejvyšší republikové soutěže. Čanček byl nejenom
trenérem a „otcem“, ale zejména psychologem, který snad nikdy nemusel zvýšit hlas.
i výborná Jakubcová. Mužská část judistů nebyla výsledkově tak výrazná jako ženy, ale
jména Madaj, Skalický, Knot a další znamenala v českém judu nezanedbatelnou kvalitu.
V roce 1971 je založen oddíl softbalu a baseballu, který se později dostává na nejen do
české, ale i evropské absolutní špičky. Vznikají další nové oddíly, které rozvíjí sportovní
odvětví, které v Technice doposud chyběli – badminton, plavání, pozemní hokej, korfbal
a windsurfing.
Oddíl atletiky byl založen v červenci 1963. V TJ Slávia Technika byla organizována mužská složka brněnský atletů spojených s vysokými školami. TJ Slávia Univerzita naopak
sdružuje ženskou složku. Oddíl má silnou členskou základnu a závodníci Sequent, Vrábel,
Poláček, Žižlavský, David a Koupán spolu s trenéry Vrabelem a Friedlem postoupili v roce
1971 do národní ligy, kde hned v prvním roce svého působení v této soutěži vyhráli 4 kola
a v jednom skončili druzí.
Po několika letech krušných začátků, amatérské stavby slalomových lodí, objevování alpských divokých řek a zavádění moderních tréninkových plánů, zažívá oddíl kanoistiky pod
vedením Dr. Brázdy zlaté období. V roce 1966 pořádá oddíl celostátní finále I. a II. VT ve
Víru a počet startujících – 370 nebyl doposud v závodech organizovaných ČSK překonán.
Debl Uher-Uhrová, kajakářky Kachlíková a Brázdová, Odvárko a singlíř Blažíček úspěšně
reprezentují ČSSR na světových šampionátech. Mistrovské tituly Hany Brázdové (2) a Vratislava Odvárky (3) byly poslední, které putovaly do Brna. Stříbro a bronz Oldy Blažíčka ze
sjezdařského MS ve Spittalu v roce 1977 znamenalo začátek ovládnutí tohoto sportovního odvětví českými závodníky.
Vedle vlastní sportovní činnosti se VŠTJ Technika podílela na budování nových hřišť či tělocvičen. Seznam sportovišť, která umožnila rozvoj mnoha sportů je opravdu impozantní.
A u zrodu téměř všech těchto projektů stál vedoucí KTV FS Dr. Milan Ptáček. Byla postavena nová sportovní hala v areálu VUT v Brně na Úvoze a vybudován
Souběžně s vynikajícími úspěchy závodní kanoistiky se po řekách plaví i flotily studentů pod taktovkou nezapomenutelných pedagogů Rinágla, Ševčíka, Hrazdíry, Studeného
a dalších. Vltava, Lužnice, Sázava, Váh, Hron a v zahraničí Dunajec, Dunaj a rumunské řeky,
to všechno bylo sjeto a pro účastníky těchto bohatýrských výprav zůstaly nezapomenutelné vzpomínky.
V roce 1986 je do čela VŠTJ Technika Brno zvolen Doc. Dr. J. Fojtíček, historik, učitel UML na
VUT v Brně, kterého ještě do roku 1989 vystřídal JUDr. M. Kledus, kvestor VUT v Brně.
Oddíl ledního hokeje se formuje ve druhé polovině šedesátých let pod taktovkou Borka
Studeného. Po rozpuštění družstev Zbrojovky, Královopolské a béčka ZKL se stává Technika jediným brněnským družstvem mimo ZKL v soutěžích. Hraje divizi a to na špici tabulky.
Bohužel náklady na pronájmy ledových ploch a provoz oddílu začínají přesahovat možnosti VSK a od sezony 1973/74 přechází celé družstvo do Blanska, kde byl dostavěn nový
zimní stadion. Tím se uzavírá první kapitola činnosti oddílu ledního hokeje v Technice.
Nově vznikají dvě VSK, VSK fakulta strojního inženýrství a VSK fakulta elektroniky a informatiky, které se věnují především rozvoji masového sportu se zaměřením na nové
sportovní discipliny. Ve VSK Technika Brno zůstávají především oddíly vrcholového a výkonnostního charakteru.
Judo bylo organizováno v Technice již od roku 1963 a jeden ze zakladatelů M. Ondráček
může v letošním roce slavit 50 let činnosti organizátora a trenéra. Na začátku sedmdesátých let vládla českému tatami dvojice Maryšková a Čechová, které se staly dvojnásobnými mistryněmi ČSSR v jednotlivcích i družstvech. Jenom o málo později se k nim připojila
6
Dlouhodobým problémem se stává stadion VAAZ v Pisárkách kde atleti trenují spolu s TJ
Univerzita. Tehdejší vojenská správa pouze po vleklých jednáních teprve na nátlak představitelů města Brna prodlužuje s Technikou nájemní smlouvu.
HISTORIE
Přelomové změny ve společnosti v roce 1989 měly podstatný vliv i na reorganizaci vysokoškolského sportu. Vzniká Česká Asociace vysokoškolského sportu. Vysokoškolské tělovýchovné jednoty mění název na Vysokoškolský sportovní klub (VSK).
Po sérii kulatých stolů, kde probíhala diskuse o minulosti a budoucnosti VSK, musí pod
tlakem členské základny z vedení bývalé VŠTJ Technika odejít funkcionáři, jejichž personální a ekonomické skandály byly do té doby kryty stranickou příslušností. Rozsah těchto
činností byl značný a jejich rozsah a dopady byly odkrývány ještě několik dalších let. Z dosavadního výboru VŠTJ zbyly trosky a několik trestních oznámení.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
7
Předsedou VSK Technika Brno se stává Ing. Josef Prokeš, významný představitel volejbalu,
který v této funkci působí až do roku 2002.
Již od svého vzniku v roce 1990 se řadí VSK Technika Brno mezi největší vysokoškolské
kluby v České republice. Drtivá většina členů se nominovala z řad studentů brněnských
vysokých škol v Brně.
První titul mistrů ČR dobyli pro Techniku baseballisté, kteří si toto zopakovali ještě v letech
1991, 1993 a 1994. Do reprezentace dodávali celou řadu hráčů a jména Talda, Maršálek,
Přibyl aj. figurují dodnes na čelných místech historických individuálních tabulek. Dařilo
se i softbalu. Zlaté medaile z MČR 1993 znamenaly nejen radost, ale i nevídané double,
neboť oba tituly současně nikdy před tím ani potom žádný český klub nezískal.
Rokem 1990 se otevírá další kapitola existence hokejové Techniky. Trenér a platný člen
vedení hokejového oddílu Svatopluk Číhal odešel na zahraniční angažmá do Itálie a tehdejší vedení VSK ztratilo důvěru v další existenci finančně náročného oddílu. Klub se musel
osamostatnit a do sezóny 1990–91 vstupoval pod názvem IHC Vysoké školy Brno. Po celé
jižní Moravě však brněnským hokejistům neřekl nikdo jinak než Technika. Pod vedením
Ivo Přibyla vítězí v sezóně 1991–92 Technika v krajském přeboru a postupuje do II. národní hokejové ligy. Tehdy byla Technika druhým klubem v Brně po Kometě. Třetí česká
liga byla však nad síly jak sportovní tak finanční a po roce se Technika vrátila do krajského
přeboru.
VSK Technika Brno baseball zahajuje v roce 1997 položením základního kamene výstavbu
areálu na Kraví hoře, kde byla provedena celková rekonstrukce prašného hřiště a následně
i výstavba nového technického a sociálního zázemí. Díky dotaci MŠMT oddíl baseballu získává kvalitní travnaté hřiště, které je základním předpokladem dalšího zlepšování všech
družstev. Nové travnaté hřiště bylo otevřeno v roce 1998. Má mezinárodní parametry a
v roce 2008 hostí AMS v baseballu. Rovněž v roce 1998 byla dokončena stavba budovy
„klubhausu“, ve které jsou ubytovací prostory pro hráče, kancelář a restaurace. V roce 2005
byl otevřen nový objekt šaten a v roce 2010 byla vystavěna světelná tabule spolu s umělým zavlažováním trávníku. Průběžně se zlepšuje i technický stav horního, mládežnického
hřiště.
Bohužel na druhé straně dochází ke ztrátě tenisových kurtů na Helgolandu a Kraví Hoře
8
HISTORIE
a zejména při restitučním řízení i unikátní stavby lyžařského svahu, který svým umístěním
do městského prostoru v době svého vzniku, předběhl svým umístěním do městského
prostoru dobu o mnoho let.
Další výrazná změna v rámci organizování tělesné výhovy a sportu studentů na VUT v Brně
přichází v roce 2000. Dochází k významné události. Ruší se dosavadní katedry tělesné
výchovy na jednotlivých fakultách VUT v Brně a vzniká Centrum sportovních aktivit VUT
v Brně (CESA). Dvě nedávno vzniklé VSK fakulty strojní a elektro – technická se spojí v jednu s názvem VSK VUT v Brně. CESA současně přebírá správcovství tělovýchovného zařízení
na VUT v Brně. V podstatě nepřátelský přístup vedení CESA reprezentovaném J. Bogdálkem ml. nepříznivě ovlivňuje možnost využívání těchto zařízení jednotlivými oddíly VSK
Technika Brno. Toto jednání vede k tomu, že některé oddíly, jako korfbal, lyžování, tenis,
volejbal žen, sport pro všechny – 100 % studenti FAST, stejně jako oddíl ZRTV– zaměstnankyně VUT v Brně, odešly převážně do VSK VUT v Brně.
Vedení Centra sportovních aktivit na VUT v Brně výrazným způsobem zasahuje do studijních programů výuky na VUT v Brně a dokonce prosadí zrušení tělesné výchovy jako
povinného předmětu a to u všech studijních ročníků. Tělesná výchova je zařazena jakonepovinný – výběrový předmět. Dalším důležitým aktem, který má dopad na činnost jednotlivých sportovních oddílů je to, že vedení VUT V Brně ruší možnost započítat asistentům CESA do jejich pracovních úvazků ty hodiny, které odučili v rámci jejich působení jako
cvičitelé nebo trenéři sportovních oddílů VSK. V našem případě to souvisí s tím, že VSK
Technika Brno přichází o možnost přímého styku se studenty. Jsme jediný vysokoškolský
klub v ČR, který nemá přímý kontakt prostřednictví KTV s rektorátem.
Přes všechny potíže je registrováno ve VSK Technika Brno celkem 12 oddílů: basketbal,
baseball a softbal, judo, jóga, lední hokej, lyžování, pozemní hokej, tenis, stolní tenis,
taekwondo, volejbal-muži a ASPV – sport pro všechny. Z celkového počtu 742 členů je
306 vysokoškoláků, 215 mládeže a 221 dospělých.
Významným úspěchem baseballistů Techniky skončila účast na evropském prestižním Poháru CEB 2001 ve francouzských Metách, kde ve finále překvapivě porážíme Savigny Paris
10:7. Parta kolem lídra Taldy se probojovala i do finále play-off Extraligy, kde ale podlehla
odvěkému rivalovi Drakům.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
9
Valná hromada v roce 2002 zvolila nového předsedu VSK Technika Brno. Stal se jím Doc.
Ing. M. Novotný, proděkan Fakulty stavební. Během jeho působení se VSK Technika vzrůstá
jak počtem členů, kterých je 841, tak i počet oddílů, kterých je 15. Vedle stávajících oddílů,
vznikají nové oddíly plavání, jóga, kulturistika a Asociace sportu pro všechny – ČASPV.
VSK Technika Brno znovu předkládá na rektorát k podpisu „Smlouvu o spolupráci mezi VUT
v Brně a VSK Technikou v Brně“. Smlouva, která je kvestorem Ing. Pěnčíkem odsouhlasena
s příslibem, že ji rektorovi doporučí k podpisu, ale nakonec podepsána není bez udání důvodů. Důležitou součástí této smlouvy bylo ustanovení, cituji: „Je–li v oddíle aspoň jedna
polovina tvořena studenty VUT v Brně, je využití sportovišť VUT v Brně bezplatné.“
Neprodloužení smlouvy znamená pro náš klub to, že za využívané prostory platíme VUT
v Brně stanovený nájem a to i přesto, že město Brno nemalými prostředky přispívá k rozvoji areálu Pod Palackého vrchem.
Pozemní hokejisté Techniky vybojovali v sezoně 2002/2003 postup do extraligy i přes to,
že v Brně není jediné regulérní travnaté hřiště. Pro zimní halovou sezonu nacházejí útočiště v hale Tatranu Bohunice a několik sezon obsazují přední místa v II. lize.
Judo se profiluje jako jediný oddíl v rámci brněnských vysokých škol, jehož 97 % členů
tvoří vysokoškoláci, je velmi úspěšný na akademických soutěžích a borci získávají titul AM
ČR v letech 2000– 2002 v soutěži družstev a současně mnoho individuálních medailových
umístění.
V roce 2004 zvolila valná hromada VSK Technika Brno výkonný výbor ve složení Černý,
Farkač, Mutl, Lapiš a Prokeš. Předsedou je zvolen Ing. Černý Jiří, bývalý reprezentant a
dlouhodobý funkcionář Českého svazu lyžařů.
Po tříletém působení je na valné hromadě v roce 2007 zvolen výkonný výbor nový ve
složení: Farkač Jan, Černý, Mutl, Vrána a Doc. Ondráček. Předsedou byl zvolen Mgr. Farkač
Jan.
S ohledem na klesající zájem o aktivní sportování v populaci se stává prioritou nového
výboru stabilizace členské základny a vytvoření podmínek pro nové oddíly.
V březnu 2007 vzniká nový oddíl s názvem CIO Technika Brno (Czech Ice Oval). Jeho zakladatelem je P. Trávníček, který pro tuto příležitost využívá popularity Martiny Sáblikové,
10
HISTORIE
kterou zve do Brna společně s předsedou vlády ČR panem Mirkem Topolánkem, který se
společně s hejtmanem Jihomoravského kraje S. Juránkem, stávají čestnými členy VSK
Technika Brno. Oddíl má velké plány, chce prosadit stavbu bruslařské haly, první v ČR a
to v Brně. Oddíl, který se slibně rozvíjí, má 49 mladých nadšenců, nemá ale dlouhé trvání
a za necelé tři roky za neujasněných okolností končí.
Další nový oddíl Techniky – krasobruslení, který nachází útočiště v Hale dětí a mládeže za
Lužánkami, se profiluje především prácí s mládeží. Šéftrenérka M. Hájková vytváří silné
trenérské zázemí, organizuje veřejné školy bruslení a počet nejmladších členů narůstá až
na dnešních 90 dětí školního věku.
Ale činí se i oddíly s dlouholetou tradicí. Rekordmanem v tomto jsou basketbalisté pod
vedením J. Rožka. Tito sice výkonnostně nedosahují svých dávných předchůdců, zakládajích členů Slavie z roku 1963, ale v městských (a tudíž ekonomických) soutěžích staví tři
družstva od ambiciózních mladíků až po stejně ambiciózní veterány. Podobnou cestou se
vydal o volejbal, kde je rekreační sportování na vysoké úrovni.
Po reorganizací českého vysokoškolského sportu a následně nezájmu vedení VUT v Brně
o přidruženou sportovní činnost, se VSK Technika profiluje nejen jako místo pro vysokoškolský sport, ale i základna pro sport nejmladších zájemců. Mládežnické programy v ledním hokeji, baseballu, softbalu, teakwondu a krasobruslení patří mezi nejlepší v městě Brně. Město Brno a jeho vedení tyto aktivity výrazně podporují a značné prostředky
z grantových programů jsou směrovány do VSK.
Přes všechny potíže, které VSK Technika Brno má se získáváním sportovních prostor pro
tréninkovou a sportovní činnost svých členů (veškeré nájmy jsou placené), se počet členů
nesnižuje, naopak, dík obětavému úsilí výkonného výboru a vedení jednotlivých oddílů,
prestiž VSK Technika Brno na veřejnosti neustále stoupá.
V závěru roku 2010 se mění sídlo sekretariátu VSK Technika. Místnost, kterou jsme na základě vzájemné smlouvy mezi VSK Technika Brno a vedením FAST VUT V Brně na fakultě
stavební na Veveří 95 dlouhodobě bezplatně užívali, opouštíme. Důvodem je vysoké nájemné, které nám děkanát fakulty předložil. Kancelář VSK Technika se přestěhovala do
nově upravených prostor v baseballovém areálu na Kraví hoře, Rybkova 31, 602 00 Brno.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
11
V oddílu ledního hokeje se řeší koncepční a kompetenční spory, které již dříve vyústily
rozchodem dvojice J. Farkač a J.Šafář. Oba tito obětaví funkcionáři od roku 1999 vytvářeli
podmínky pro vstup hokejistů Techniky do II. národní ligy (2005), kde družstvo úspěšně
působí na předních pozicích. Ke konci roku 2010 končí J. Farkač i svou aktivitu předsedy
VSK Technika. Vzniká nové vedení ledního hokeje, předsedou se stává Boris Vágner.
Valná hromada v roce 2010 volí nový výkonný výbor ve složení: Drnec, Mutl, M. Hájková,
Vrána a Doc. Ondráček. Předsedou byl zvolen Ing. Rudolf Drnec.
Prozatím posledním novým oddílem organizovaným ve VSK Technika se stali extrémní
sporty. Tento oddíl pod vedením R. Mráze sdružuje zájemce o horský běh, paradliding,
sjezd na divoké vodě a horská kola. Štafeta Techniky se v posledních dvou letech ve složení
Žák, Amhof, Srbecký a Šafránek prosadila na světoznámém závodě Red Bull Dolomitenmann na 5. resp. 4. místě. Současně ovládla ženská štafeta MČR 2013 a získala pro Techniku titul mistryň republiky.
VIP V HISTORII VSK TECHNIKA BRNO
Prof. Dr. Jaroslav Bogdálek, CSc.
velkou mírou se zasloužil o rozvoj a dobré postavení VŠTJ Techniky Brno. Od jeho založení
až do roku 1990, kdy odešel do důchodu se aktivně podílel na jeho vedení. Jeho přičiněním se stalo, že lyžařský oddíl, který na Technice založil, se postupně stal nejlepším
oddílem v ČSR
Odb. as. Dr. Miroslav Rinágl
všestranný sportovec, nositel titulu „Mistr sportu“ v ragby byl uznávanou osobností přesahující rámec brněnských vysokých škol. Byl rozhodčí v celé řadě sportovních disciplin. Na
Technice pro zaměstnankyně školy zorganizoval oddíl ZRTV, který svým nenapodobitelným způsobem vedl až do svého odchodu
Odb. as. Dr. Ivan Mrázek
VST Technika Brno má v současnosti celkem 13 oddílů: basketball, baseball, softbal, bojové umění – judo, extrémní sporty, krasobruslení, lyžování, lední hokej, pozemní hokej,
stolní tenis, taekwondo, volejbal a zdravotně jógové cvičení. K 30.3.2013 tvořilo členskou
základnu 320 členů starších 18 let a 243 mládežníků do 18 let. Z toho bylo 156 studujících
brněnských vysokých škol.
jeden z nejlepších basketbalistů Evropy v poválečném období. Od roku 1974 do roku 1990
vedl basketbalisty Technika Brno, které přivedl za jednu sezonu do ligy. Velké úspěchy
měli jeho svěřenci ve vysokoškolských soutěžích /SPVŠ/, kde získali několik vítězství na
AM i na ČSU.
50 let historie VSK Technika Brno je tvořeno mnoha tisíci mladých lidí, kteří našli cestu
ke sportu, je tvořeno obětavou prací tisíců trenérů, cvičitelů a organizátorů Na vrcholu
pyramidy stojí stovky reprezentantů ČSSR či ČR spolu s několika desítkami účastníků Akademických MS a Olympijských her. I když v textu je možné nalézt některá jména, je to
pouze zlomek těch, kteří posouvali Techniku stále vpřed, řešili často neřešitelné a vítězili
pro čest a slávu brněnského vysokoškolského sportu.
Ing. Rudolf Drnec
v roce 1971 stál u založení oddílu softbal a baseballu. Osobním příkladem a velkým nasazením se přičinil o vybudování moderního baseballového areálu v prostorách Kraví hory.
Oddíl pod jeho trenérským a později organizačním vedením získal řadu vítězství doma
i v zahraničí. V roce 2008 působil ve funkci ředitel AMS v Brně, je členem řídících orgánů
ČBA.
Mgr. Zdena Žáčková
středoškolská profesorka, zakladatelka a cvičitelka jógy. V roce 2005 ve věku 80 let ukončila dlouholetou cvičitelkou činnost v Technice Brno. V průběhu let vychovala a připravila
12
HISTORIE
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
13
mnoho svých následovnic v cvičení jógy. Každé cvičení ráda prokládala výkladem o výživě,
životosprávě, bylinkách a jejich účincích na organismus
LITERATURA:
1. VŠTJ Technika patnáctiletá, Ediční středisko VUT v Brně, 1978
2. Historie a současnost vysokoškolského sportu 1910–1996, ČAAS, květen 1996
Doc. Dr. Miroslav Ondráček, CSc.
3. 90 let českého vysokoškolského sportu 1910–2000, ČAAS, Praha, duben 2000
zakladatel, trenér, rozhodčí a manager oddílu judo. Neúnavný pracovník, který mimo angažovanost v mateřském oddílu a VSK působí dodnes v řadě významných funkcí v Českém
svazu judo, ale především jako dlouholetý předseda komise juda ČAUS, kde aktivně organizoval všechna AM ČR.
4. VŠTJ Technika Brno, ročenka 1986
5. 50 let kateder tělesné výchovy na vysokých školách ČR, Praha, 2002
6. Písemná dokumentace jednotlivých oddílů
7. VSK Technika,1986, ročenka
Dr. Alois Brázda
8. Technika Brno, baseball-softbal,1971–2OO1, 30 let klubu
zakladatel oddílu kanoistiky. Všestranný sportovec, který dokázal pro tento sport získat
další nadšence. Vychoval celou řadu vynikajících sportovců – kanoistů. Aktivně se podílel
na rozvoji vysokoškolského sportu. Byl aktivním činitelem při ustanovení Rady Vysokých
škol při ÚV ČSTV, jejímž členem se také stal.
9. 40 let v pohybu,Technika Brno, baseball-softball
ZPRACOVAL:
Doc. Dr. M. Ondráček, CSc., člen výboru VSK Technika Brno
Ing. Jan Vrána
zakladatel a dlouholetý hráč a trenér pozemního hokeje. Propagátor tohoto olympijského
sportu v Brně. Jeho zásluhou oddíl pozemního hokeje patří k dlouhodobě k úspěšným
týmům Techniky.
Odb. as. Ing. Josef Prokeš
od roku 1969 zastával funkci předsedy volejbalového oddílu. Je členem Českého volejbalového svazu, kde vykonává funkci technického delegáta komise rozhodčích, člen komise
rozhodčích JM kraje. Od roku 1990 až do roku 2002 byl předsedou VSK Technika Brno.
Odb. as. Zbyhněv Ondráček
obětavý organizátor ve volejbalu. Úspěšný byl především v práci s družstvy žen a dorostenek, jeho družstva získala řadu mistrovských titulů. Pracoval v řadě metodických funkcí
od městské až po celostátní úroveň. Ze studentek brněnských vysokých škol vytvořil družstvo, které se pod hlavičkou Technika Brno úspěšně působilo v extralize.
14
HISTORIE
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
15
ATLETIKA
HOROLEZECTVÍ
Oddíl atletiky byl ustaven současně
se založením TJ Slávie Technika v
roce 1963. Vznikl rozdělením Slávie
VŠ Brno, když její mužské složky
přešly do Slávie Technika a ženské do
Slávie Univerzita. Ve svých počátcích
se oddíl potýkal s nedostatkem tréninkových prostor. Působil převážně
na stadionu VAAZ Brno v PIsárkách, na hřišti ZKL na Vojtově ulici v Židenicích a na řadě
jiných míst v Brně a okolí. Díky vynikajícímu zázemí z řad trenérů a funkcionářů (Novák,
Friedl, Vrábel, Klimánek, Henek, Sequent, Rumler) se oddíl záhy propracoval na 2. místo v
Brně (za ZJŠ). Po začátcích v krajských a oblastních soutěží se A družstvo mužů v roce 1972
probojovalo do Národní ligy (2. nejvyšší soutěž).
V oddíle působili i někteří reprezentanti Československa. Za všechny je třeba jmenovat
Vladimíra Pařízka (50 km chůze), Jaroslava Kocourka (dlouhé tratě) a především Gejzu Valenta (disk) – stříbrného medailistu z Mistrovství Evropy (bohužel již v dresu VŽKG).
Po roce 1989 se oddíl rozpadl, přechodem atletů do nově vzniklých atletických klubů
v Brně.
BADMINTON
PLAVÁNÍ
Oddíl plavání navázal po vzniku VŠTJ Technika
Brno na tradice předcházející Slávie VŠ. Oddíl
se zaměřoval především na kurzy plavání pro
děti a na soutěže, pořádané na úrovni vysokoškolského sportu. Fungování oddílu velmi brzdil nedostatek plaveckých bazénů v Brně, což
vlastně vedlo v 80. létech k jeho zániku. Významnými funkcionáři a trenéři oddílu plavání
byli M. Kocourek, ing. J. Kovář a ing. R. Moravec.
TENIS
Oddíl vznikl v roce 1976 (? 1973). Měl mužskou
i ženskou složku. Zpočátku se členové oddílu
zúčastňovali akademických a městských přeborů jednotlivců. V soutěžích družstev působili
nejvýše v městském přeboru.
16
Oddíl vznikl v roce 1963 rozdělením Slávie VŠ
Brno na Techniku a Univerzitu. Ve VŠTJ TEchnika
existoval jen krátce. Celý oddíl přestoupil do TJ
Vysokohorské sporty Brno.
MINULOST
Po dokončení výstavby nového tenisového
areálu VUT na Žlutém Kopci–Helgolandu v r.
1971 se zrodil zárodek tenisového oddílu zejména zásluhou Miloše Máši, Josefa Koláčka,
Jana Nováka, Aleše Kozelského, Jiřího Hübnera a
dalších. O rok později členové začali hrát soutěže zprvu na městské úrovni. Velmi aktivně si
počínali zejména Ivo Tatran, Jindra Kincl, Vladimír Kolda, Jarda Minařík. Sekretářkou oddílu
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
17
byla pracovitá Draha Doležalová–Kapková, která později pomáhala Kinclovi a Minaříkovi
v městském svazu. Výkonnost hráčů se postupně zvyšovala a kádr složený zejména ze studentů začal postupně stoupat i na krajské úrovni. Družstvo se opíralo zejména o výkony
Proseckého, Šika, Václavíka, Eršila, Tatrana, Kincla a Handlířové. Vedoucím družstva byl Ola
Kramář. Za zmínku stojí, že lyžař Jindřich Kincl, který pravděpodobně poprvé v životě držel
tenisovou raketu začátkem 70.let na Žlutém kopci, se postupně stal předsedou krajského
a později dokonce celorepublikového svazu tenisu. Tenisový oddíl se rozrostl postupně na
kolos s několika desítkami rekreačních hráčů, kteří oceňovali nejenom krásný tenisový areál ale také atmosféru a společenské zázemí.
Začátkem 90 let musely tenisové kurty na Žlutém kopci ustoupit výstavbě nových budov
Masarykova onkologického ústavu a tenis se přestěhoval do areálu VUT na Kraví hoře. Oddíl ještě nějakou dobu fungoval, poté někteří hráči odešli po ukončení studia, jiní do jiných
klubů. Ostatní s nostalgií vzpomínali na krásnou atmosféru na Helgolandu.
Oddíl působil v loděnici v Brně–Kníničkách. Ze všech trenérů, kteří v oddíle působili je
zapotřebí jmenovat dr. Brázdu a ing. Bočka.
Vodní turistika dlouho zápolila s tím, že neměla vlastní loděnici a působila v pronájmu.
V roce 1972 však VUT získalo pozemek v Jundrově u řeky Svratky a oddíl si vybudoval loděnici vlastní. Oddíl sjel řadu čs. a zahraničních řek. Jeho dlouholetými trenéry byli M. Rinagl,
J. Ott a Z. Klimánek.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Oddíl byl založen v roce 1962 ještě ve Slávii VŠ
Brno a v roce 1963 přešlo do Slávie Technika.
Oddíl měl pouze ženskou složku, členkami oddílu byly výhradně posluchačky VUT a zúčastňovaly se především přeborů vysokých škol. Oddíl
byl zrušen v roce 1970, ale v roce 1972 byl znovu
obnoven. V 80. létech oddíl zanikl.
KANOISTIKA
Oddíl kanoistiky byl založen v květnu 1963. Z počátku se oddíl věnoval vodní turistice
a jeho členové splavili řadu řek v ČSSR. Hned následujícího roku se oddíl rozdělil na vodní
slalom a sjezd a vodní turistiku. Vodní slalom se již v roce 1975 probojoval do první ligy a
v následujících létech získal 2× bronzovou medaili z Mistrovství ČR družstev. Řada z členů
oddílu se stala čs. reprezentanty (Uher, Uhrová, Kachlíková, Brázdová, Odvárko, Blažíček).
18
MINULOST
ZRTV
Oddíl byl založen s ustavením Slávie Technika
v roce 1963. Původně působil na ZDŠ Botanická a to pod vedením cvičitelů doc. Páče, odb.
as. Ježka, odb. as. Vyplela a odb. as. Strážnické.
Náčelníkem byl zvolen odb. as. M. Rinagl. Po
r. 1967, kdy ZDŠ Botanická přešla pod patronaci ZJŠ jako zkušební sportovní škola, se oddíl
přemístil do tělocvičny VUT na Barvičově ulici
a následně na to do tělocvičny na Poříčí. V roce 1970 vznikla pod vedením odb. as. Adrlové
samostatná ženská složka – kondiční gymnastika. V roce 1976 pak v rámci oddílu založil
odb. as. Šmolík jazzgymnastiku.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
19
horu, kde vzniká, za vydatné pomoci Dr. Ptáčka, svépomocnou výstavbou oplocení a hráčské lavičky vůbec první ho hřiště na Moravě.
BASEBALL / SOFTBALL
Na jaře roku 1971 proběhla
brněnským tiskem zpráva
o informační schůzce, pořádané známým brněnským
propagátorem sportu doc.
Vojtou která seznámí zájemce
se základu hry zvané softball
( play ground ball). Na dvoře
za studentskými kolejemi na
tehdejší Leninově ulici (Kounicova) byl položen první milník
cesty, která dovedla nespočet
hráčských generací Techniky
do popředí českého a evropského baseballu a softbalu.
Sešli se zde hráčky basketbalu
Králova Pole, které znaly pasáka z letních táborů (Vranková,
Krchňáková), studenti SPŠS
Sokolská (Novotný, Sedlák,
Drnec), kteří v rámci tělocviku
praktikovali play grand ball
a prvňáci VUT převážně z Olomouce (Mohapl, Losenický, Janda). Tato skupina pokračovala
v pravidelných kurzech doc. Vojty až do podzimu.
V listopadu 1971 se sešla v restauraci Erika zakládající schůzi a následovalo oficiální přijetí
nového oddílu do VŠTJ Technika Brno. Prvním předsedou se stal Zbyněk Losenický student
stavební fakulty VUT. Jenom měsíc předtím se odehrálo na škvárovém hřišti v Králově Poli
utkání v baseballu s lídrem pražské ligy TJ Motorlet, což pro Brno znamenalo vůbec první
předvedení této hry po druhé světové válce. Na jaře 1972 přichází nový oddíl na Kraví
20
SOUČASNOST
Na prvním ročníku legendárního turnaje ve Zbirohu 1972 je Technika sice vyřazena hned
ve skupině, ale zkušenosti nabyté v turnaji a trenérské vedení družstva Humberto Turciosem (Nikaragua) jsou cenné. Dne 24. června 1972 se odehrálo na škvárovém hřišti v Králově Poli utkání v baseballu s lídrem pražské ligy TJ Motorlet, což pro Brno znamenalo
vůbec první předvedení této hry po druhé světové válce. V následujících letech přichází
vítězství na turnaji ve Zbirohu, který byl neoficiálním mistrovstvím ČSSR neligových družstev (1973,1974). Vítězí jak muži, tak i ženy. Na jaře 1974 se formuje za účasti družstev
VŠZ, Gottwaldova a Ostravy Moravská liga v softballu a tato první pravidelná soutěž na
Moravě po dva roky své existence nezná jiného vítěze než Techniku. Družstva mužů i žen
pravidelně zajíždějí na různé turnaje – Grand Prix Houšťka, Rektorský den UK, Turnaj XVII.
listopadu, Splavy u Máchova jezera aj. Akademická mistrovství a Vysokoškolská liga pořádané doc. Šilhavým (Chemie Praha) poskytují dostatek prostoru pro všechna družstva
Techniky, neboť členská základna utěšeně narůstá.
Legendárními se stali Zimní halové turnaje o pohár Rovnosti pořádané v pavilonu „Z“ na
brněnském výstavišti od roku 1973. Technika tímto získala evropský primát, neboť nikde
jinde v Evropě se nenašla krytá hala rozměrů vhodných pro softball. Předvánoční termín
turnaje spolu s atraktivním prostředím přiváděl do Brna výborná družstva. Posledním vítězem se stali muži Techniky v roce 1981. Dále byl turnaj pořádán pro ženská družstva
a zanikl až v roce 1989 s příchodem nových hospodářských pravidel, kdy cena pronájmu
překročila možnosti organizátorů.
V letech 1975–1979 muži Techniky hrají Národní ligu softballu a Český baseballový pohár,
ženy pak Národní ligu softballu, ve které svými výsledky zdaleka předčí muže. Důsledkem
sestupu mužů z nejvyšší softbalové soutěže je rozhodnutí výroční schůze 1979 nadále se
věnovat pouze baseballu. Jedním z důvodů je i vítězství ve finále s PV Praha (17:8). Vydatnou posilou byl příchod několika výborných hráčů z brněnského VŠZ v jarním přestupním
termínu 1980. Začínají se formovat první juniorská družstva, která sdružovala mládežníky
13–18 let. Orientace na baseball s sebou ale přinesla potřebu rozšíření hřiště a hlavně výchovu nové hráčské generace.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
21
Nově zformované baseballového družstvo Techniky dokázalo na PBT 1980 získat 2 vítězství nad holandskými týmy HSC Nuenen a RUN 1971. V roce 1981 vyjíždí Technika na
pozvání holandského HSC Nuenen na první zahraniční turnaj a ještě ve stejném roce do
NDR, kde se v Drážďanech hraje přátelský zápas s VEB Robotron a VEB Neustadtwerke,
což jsou družstva složená z Kubánců. V následujích letech zajíždí Technika do Jugoslavie
(1984 – NADA Split, Spenut, Zajčki Ljubljana), Rakouska, Jugoslavie (1985 – Vienna Homerunners, Turbina Karlovac, Yasa Zagreb, Zajčki Ljubljana), Italie,Rakouska (1987 – CUS
Trento, Pool 87, Danube Rats Linz). Těchto zájezdů se zúčastňují i softbalistky a o nezapomenutelné zážitky není nouze. Následuje turnaj v Zulpichu (1988 – Hamburk, ADO den
Haag, PUC Paris).
V roce 1989 je zahraniční program opravdu nabitý. Béčko spolu s juniory zajíždí do Moskvy
a to dokonce letecky. Muži poráží MAI a MIG ve všech čtyřech zápasech, junioři rovněž
všechna svá tři utkání vyhráli. Ubytování v olympijském komplexu spolu s ruskou pohostinností, množství diváků a bouřlivá kulisa, to vše vytvořilo nezapomenutelný zážitek.
Aćko se zúčastnilo turnaje MEET 89 (Borgerhout, Top Gun, HSC Nuenen) kde obsazuje 4.
místo. Družstva Techniky a vedení sbírají potřebné zkušenosti jak herní, tak i organizační
a do Brna přijíždějí na stáže trenéři z Itálie a Holandska.
V domácích soutěžích se muži Techniky usazují v elitní čtveřici družstev. V play–off Přeboru ČSR 1985 vyřazuje Technika své dávné učitele Motorlet Praha 2:1 na zápasy a ve
finále podlehne KOVU Praha 2:3 na zápasy. O rok později dochází k prvnímu utkání brněnských rivalů Technika – VŠZ v nejvyšší soutěži. V souboji o třetí místo v play–off ČNL
zvítězí Technika 3:0 na zápasy. S družstvy KOVO Praha a Sokol Krč se každoročně utkává ve
vyrovnaných finálových zápasech, ale bez vítězné tečky. V dresu Techniky startují pravidelně Kubánci, kteří mají baseball v krvi a výrazně přispívají k zlepšování herního projevu
družstva.
Podobně jako muži dosahují i softbalistky stále lepších umístění a zabydlují se v užší špičce.
V roce 1988 přichází do družstva žen řada mladých hráček z vlastního dorostu a ve finále
Přeboru ČSR sice Technika nestačí na hráčky Podolí (3:4), ale hned následující rok získávají
děvčata vynikající bronzovou medaili (VOKD 6:1) a definitivně se řadí mezi elitní české
týmy. Na Kraví horu v roce 1998 přijíždí americké softballové družstvo TWA a naše děvčata
22
SOUČASNOST
sehrají dva skvělé zápasy, které
mají velký ohlas
jak v mediích,
tak i mezi početnými diváky. Pro
Techniku končí
doba zrání.
Od roku 1985
byly na Kraví
hoře pořádány
mezinárodní
turnaje v baseballu pod názvem Velká cena Brna (Coca Cola Cup, Starobrno Cup). Tento turnaj do Brna
přivedl od prvního ročníku po jeho ukončení v roce 2000 více než 35 zahraničních družstev
a Technika tento turnaj 4x vyhrála. Poslední ročník se stal kořistí Tegoly Praha. Tento turnaj
přispěl velkou měrou k popularizaci baseballu v Brně a umožnil českým týmům poměřit
síly se zahraniční konkurencí. V následujících letech byl turnaj vyhrazen mládeži (junioři,
kadeti).
Na podzim 1989 se mění politické poměry v zemi, což pro baseball přináší možnost ukázat,
že patří mezi perspektivní sporty, které nemají nouzi o mládež a příliv nových talentů.
Technika zúročuje trpělivou práci mnoha funkcionářů, trenérů a hráčů v minulých letech.
Nastává „zlatá“ éra, ve které klub v letech 1990–1994 získal 4x titul baseballového mistra
země a 1× titul softballového mistra.
Pozadu nezůstávají ani ženy, které končí na medailových pozicích a v roce 1993 získávají –
stejně tak jako muži mistrovský titul. Toto double z roku 1993 nebylo v novodobé historii
českého softballu a baseballu překonáno a je málo pravděpodobné, že někdy bude. Ženy
ještě přidávají vítězství v Českém softbalovém poháru (1994).
V letech 1994–1996 hrály družstva Techniky se jménem sponzora v názvu jako Nokia Brno.
V roce 1995 do Extraligy postoupili Draci Brno (jako VŠZ Brno). Rivalita těchto dvou brněn-
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
23
ských klubů se projevuje jak na
hřišti, tak i na tribunách. Toto
soupeření lze přirovnat k rivalitě fotbalové Sparty a Slavie.
Spolu s vítěznou sérií mužů
získává družstvo dorostu
v roce 1991 titul mistra ČSFR,
když rok předtím naznačili
své možnosti ziskem bronzové medaile. Na tyto výsledky
navazují v letech 1996–1998
i junioři, kteří pro Techniku získávají jednu bronzovou a dvě zlaté medaile z MČR v řadě.
Hráči, kteří prošli týmem, se v převážné většině stali později mnohonásobnými representanty ČR (Střítecký, Kočí, Pacas, Winkler, Čuta M., Kubát, Keprta) se vyprofilovali v opravdu
velké sportovní osobnosti a dodnes působí v Extalize či v zahraničí (Pacas, Keprta).
Zisky mistrovských titulů přinášejí i možnost reprezentovat český baseball v evropských
klubových soutěžích. Spanilé jízdy klubovou Evropu jsou nahrazeny nekompromisními
poháry PMEZ (později CEB, EP). Jako vůbec první české družstvo startuje Technika v roce
1994 v elitní skupině PMEZ v Haagu, kde v přímé konfrontaci se špičkovými italskými
a holandskými družstvy sice příliš neuspěje (8.), ale hned v roce následujícím vyhrává
skupinu „B“ PMEZ pořádanou na vlastním hřišti.
Na Kraví hoře dochází díky dotaci MŠMT k rozsáhlé přestavbě areálu a jeho zázemí. Klub
získává kvalitní travnaté hřiště, které je zásadním předpokladem dalšího zlepšení družstev. Nové hřiště je otevřeno v roce 1998, a je škoda, že vzhledem ke špatné ekonomické
situaci byla dotace krácena a stavební práce nemohly být realizovány v celém plánovaném
rozsahu. Zlepšování infrastruktury v areálu na Kraví hoře ale průběžně pokračuje, v roce
2005 byl otevřen nový objekt šaten (návrh Ing. Arch. Goleš) a v roce 2010 byla vystavěna
světelná tabule spolu s umělým zavlažováním trávníku. Průběžně se zlepšuje i technický
stav horního, mládežnického hřiště.
Událostí vpravdě historickou pro celé baseballové Brno byl Pohár vítězů pohárů (PVP),
24
SOUČASNOST
jehož organizaci získala Technika v roce 1999. Na Kraví hoře proběhl turnaj, který prezentoval nejvyspělejší evropské týmy v čele s profesionálním Neptunus Rotterdam. Pro český
baseball znamenalo 6. místo Techniky udržení pozice v této prestižní soutěži i pro další
sezónu. Avšak nejcennější pohárové umístění přivezli hráči Techniky z poháru CEB ve francouzských Metách roku 2001, kde jako první český klub vítězí v nejvyšší evropské klubové
soutěži.
Pro ženský softball po zisku mistrovském titulu v roce 1993 nastávají horší časy, některé
hráčky odchází do zahraničí či jiných družstev a některé končí se sportovní činností. Důsledkem toho je sestup z 1. softbalové ligy. Druhou ligu hrály softbalistky v letech 1997
– 1999. Do první ligy se vrátilo přestavěné družstvo v sezóně 2000, a po rozpačitých začátcích získává Technika v roce 2003 stříbrné medaile ve finálovém souboji s Eagles Praha
(1:3, všechny zápasy skončily rozdílem jediného bodu) a tím spojený start v PVP 2004.
Děvčata na turnaji nezklamala a 4. místo v prestižní soutěži spojené s nevšedními zážitky znamenalo pro družstvo vrchol. Podobně jako po zisku mistrovského titulu předchozí
hráčskou generací, dochází k odchodům klíčových hráček a družstvo se pohybuje ve spodní
polovině ligové tabulky. Nic na tom nemění ani krátké angažmá amerických hráček Tracie
Adix a Kara Amundson a sezona 2007 je pro Techniku poslední prvoligovou.
Do československých a později českých reprezentací dodala Technika celou řadu vynikajících hráčů, z nichž někteří získali na ME či MS medaile i individuální ceny (Přibyl, Pacas). Jako první si v dresu se státním znakem na zahraničních hřištích zahráli Igor Gargoš
a Bohumil Čuta. Následovalo je celkem 48 dalších hráčů a prozatím poslední medailisté
jsou stříbrní z ME 2011 ve španělském Gionu Robert Regner, Richard Sázavský, Marek Grán
a Matěj Brabec.
Technikou prošla celá řada zahraničních hráčů. Před rokem 1989 to byli hráči studující
v Brně – Humberto Turcios (Nikaragua) či Alipio Trujillo (Panama. Následovali Kubánci,
kteří pracovali v ČSSR – Valero Diaz, Jesus Isla, Idad Leyvas, Guilermo Mesa či Jorge Pino.
Po roce 1989 to byli většinou Američané. Jako první se v dresu Techniky představil Bill Reiffsnider, který za Techniku hrál v letech 1990 – 1991 a výraznou měrou přispěl k zisku prvních dvou mistrovských titulů. Dalšími výraznými postavami byli universál Brad Hall nebo
nadhazovači Rick Jacques, Jeremiah Johnson či Trevor Caughey. Výraznými posilami se sta-
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
25
li i Bill Hess, Alexander Derhak
a Kanaďan Ryan Lee Murphy.
Líbivý latinsko–americký styl
předváděli panamští hráči Roger Deago, Enrique Calderon
a Rolando Altamirano.
Australskou baseballovou školu zastupovali na Kraví hoře
vynikající hráči Ryan Berg,
Cain Bumstead a Blake Cunningham.
Zahraniční posily nepůsobily v Technice jen na hráčských postech, ale i na místech trenérů.
Nejvýznamnějším zahraničním trenérem byl bezesporu Eric „Rick“ Jacques, který Techniku
trénoval v letech 1999 – 2003. Později se stal i trenérem národního týmu. Po jeho odchodu hledala Technika kvalitního trenéra, dvakrát angažovala americké kouče (2004, 2006),
ale výběr nebyl ani v jednom případě příliš šťastný. Zlepšení přišlo až v sezoně 2008 s Randy Barberem, který u Techniky působil již na začátku 90. letech a hlavně s Billem Hessem
(2010). Mimořádnou osobností v historii klubu byl ale Roger Deago.
Roger Deago jako devatenáctiletý panamský mladíček sehrál v sezoně 1998 za Techniku
plný počet 26 utkání, odpálil 12 HR. V 86 směnách nadělil soupeřům 135 SO a s ERA 1,31
se stal nejlepším nadhazovačem ligy před Američany Samuelsem (1,69) a Jacquesem
(2,59). V podobném stylu odehrál i sezonu další, kdy v 28 utkáních znovu předvedl 12 HR,
111 SO, ERA 1,26. V roce 2002 podepsal smlouvu se San Diego Padres a o rok později si ve
dvou zápasech slavnou Major League Baseball zahrál. Stal se tak prozatím jediným hráčem, který na cestě do MLB prošel Technikou. Po dlouhých 13 letech se do Brna na sezonu
2011vrátil a nastoupil znovu na nadhazovací kopec.
Vedl družstvo ve vítězném tažení, kdy nejdříve byla v Attnag–Puchheimu (A) vybojována
účast v elitním evropském Poháru CEB pro rok 2012 a následně v posledním zápase play–
off a dohrávce poslední směně prostřelil Tomáš Svoboda obranu Draků (jednotlivé zápasy
1:2,7:3,8:7 a 6:5) a mistrovský titul se po dlouhých letech opět stěhoval na Kraví horu.
26
SOUČASNOST
Roger Deago v play–off odházel 3 vítězné complet game. Pozadu ale nezůstali ani další
nadhazovači Steven Chambers (AUS) a Dan Mráz, kteří celkem nadělil soupeři v play–off
ctihodný počet 70 SO. Technika hrála i finále Českého baseballového poháru, ale tentokrát
s Draky neuspěla a přesně obráceným výsledkem – 5:6 jim podlehla.
Velkou radostí bylo i umístění všech šesti mládežnických družstev na přeborech ČR. Po rozpačitých výsledcích mládežnických kategorií na začátku minulého desetiletí je možné konstatovat podstatné zlepšení v této oblasti, o čemž svědčí sezony 2010 a 2011, kdy všechna
mládežnická družstva pronikly do elitní šestice družstev výsledkové listiny mistrovských
soutěží a obnovil se přísun medailí pro Techniku jak z MČR, tak i pohárových soutěží.
Vítězství v Extralize, pohárové výsledky a potvrzení trvale vzestupného trendu úrovně nejmladších baseballistů, to všechno vytvořilo výborný rámec pro oslavy 40. výročí založení
klubu, které proběhly v areálu na Kraví hoře. Byla vydána reprezentativní publikace doplněná DVD zachycující nejdramatičtější zápasy Techniky za poslední desetiletí.
Technika je jediným českým baseballovým klubem, který odehrál od roku 1993 všechny
ročníky Extraligy a od r. 2010 vysílá družstva do mistrovských soutěží všech kategorií mládeže. V nejnižší svazové soutěži působí družstvo legend pod hlavičkou Moravská Beseda a i
když je to družstvo spolehlivě nejstarší v soutěži, dokáží veteráni svým nadšením překonávat jisté hendikepy v rychlosti
a obratnosti (JMOP 7. místo)
Start na Poháru mistrů 2012
v Rotterdamu nepatřil k nejzdařilejším
vystoupením
Techniky na mezinárodním
poli a poslední šesté místo bez
vítězství přineslo zklamání. Za
zmínku stojí přeprava týmu na
turnaj letecky, neboť low cost
aerolinie překonaly cenovou nabídku autobusového přepravce. Družstvo vedl australský
hrající coach Wayne Ough, který rovněž sám velmi dobře hrál, ale na evropskou elitu to
nestačilo. Vyřazení Techniky v semifinále play–off pražskými Eagles (2:3 na zápasy) spolu
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
27
s neúspěchem v Poháru ČBA
(5:15 s Kotlářkou) příznivce
nepotěšili. Do družstva se ale
definitivně zařadili úspěšní junioři z ME 2011, což je dobrým
vkladem pro sezony následující. Své velké vzory ale nahradili ml. žáci, kteří pod vedením
Petra Nedělníka získali zlato
na MČR. Pozadu nezůstali ani
ostatní mládežníci a nakonec
přece jenom bylo co chválit. Ženský softbal, který již delší dobu nemá dobré období, pomalu ale jistě dochází ke ztrátě pozic a to dokonce i v moravské divizi nejvyšší soutěže. Ani
poměrně úspěšné kadetky pod vedením Zuzky Klimplové nestačí zacelovat mezery mezi
neustále mizejícími staršími hráčkami.
V české nejvyšší soutěži – Extralize je Technika Brno spolu s Arrows Ostrava jediným
družstvem, které od roku 1989 nikdy nechybělo mezi elitou. S výjimkou let 2003 a 2007
se vždy Technika probojovala do play–off. Se ziskem 5 mistrovských titulů se Technika
v historických tabulkách ČBA, vedených od roku 1979, řadí na 3. místo za Draky (17x)
a KOVO Praha (7x). Na dalších místech statistiky jsou ještě družstva Sokol Krč (3x) a Tempo
Praha(2x).
Ve druhé nejprestižnější soutěži řízené ČBA – Českém baseballovém poháru SABE byla
Technika celkem 11x ve finále či Final four (od 2007) a pohár získala v letech 1999 (Olympia Blansko 18:0), 2001 (Draci 9:8) a 2004 (Tegola 5:0).
Členská základna v Technice se již trvale pohybuje kolem 130 členů, v pravidelných soutěží ČBA (Česká baseballová asociace) startují družstva mladších žáků, žáků, mladších
kadetů, kadetů, juniorů, mužů a veteránů. Soutěže ČSA (Česká softballová asociace) hrají
družstva žen, juniorek a žaček. Takto sestavený mládežnický program vyžaduje ovšem
značné množství trenérů. Dosavadní stálice Mráz, Drnec, Ziman doplňují mladší Šenk,
Nový, Orálek. Z Hrochů přichází Martin Posolda, trenér slovenské juniorské repre a Katka
28
SOUČASNOST
Tesaříková, která po studiích v USA a plnění mateřských povinností dokáže uplatnit své
bohaté hráčské zkušenosti ve prospěch nejmladších adeptů baseballu. V roce 2005 byla
organizační struktura Techniky doplněna o Rodičovskou Radu Techniky (RRT), která vznikla
jako opatření ke zlepšení úrovně mládežnického baseballu v Technice, neboť o výsledcích
na hřišti nerozhodují jenom hráči, ale i dobrá organizace v pozadí.
BASKETBAL
Oddíl vznikl v roce 1963, kdy došlo k rozdělení celobrněnské vysokoškolské tělovýchovné
jednoty Slávie VŠ. Její mužské složky přešly do Slávie Technika a ženské do Slávie Univerzita. První družstvo mužů hrálo řadu let naši 2. nejvyšší soutěž a v letech 73/74 a 75/76
dokonce i 1. ligu. Zatímco ostatní brněnská družstva 1. ligy vznikla vlastně z béčka Zbrojovky Brno (1. brněnská, Moravská Slávia), Technika do značné míry těžila z vlastních odchovanců. O kvalitě práce s mládeží svědčí vítězství dorostenců v přeboru ČSSR v r. 1967
a druhé místo juniorů ve stejném roce. Za rok 19667 byl tento oddíl vyhlášen nejlepším
basketbalovým oddílem ČSSR.
V současné době oddíl disponuje dvěma družstvy v městských soutěžích a 1 družstvem ve
vetaránské lize Brna.
EXTRÉMNÍ SPORTY
Psal se rok 2005. Česká televize právě zrealizovala přímý přenos z baseballového play–off
Technika Brno – Draci. Bylo krásné počasí, na Kraví Hoře stovky lidí, hřiště plné reklam,
napínavý zápas – prostě úspěch. Mediální i marketingový.
Nedlouho po té jsme se vraceli se sportovním allrounderem a presidentem klubu Rudou
Drncem ze závěrečné akce vodácké sezony z Vavřince a po cestě meditovali, jak podobnou propagaci Techniky zopakovat. Bylo jasné, že to musí být něco, k čemu máme blízko
a co zajímá televizi. Po krátké eliminaci nám zústala jediná možnost – DOLOMITENMANN.
O této akci jsme měli tou dobou jen povrchní povědomost, ale znali jsme ji z televize. Celkem rychle jsme se shodli, že my sami už asi závodit nebudeme.
Takže kdo? Bylo třeba obsadit následující disciplíny: běh do vrchu, paragliding, vodáka
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
29
a bike. Úlohy postavit tým se
zhostil Martin Drnec, naše
biková jednička. Úkol č. 2 –
dostat nás na startovní listinu
připadl mně. Úkol přetěžký.
Počet přihlášených obvykle
čtyřnásobně převyšuje počet
startujících s tím, že přednost
mají pravidelní účastníci. Po
několikaměsíční emailové
korespondenci s pořadateli
metodou žádost – slib – ústupek se nám podařilo do závodu dostat. A tak v září 2006
Technika poprvé v historii vyrazila na Dolomitenmanna, aby začala dobývat svět extrémních sportů. V Lienzi, rakouském městě na úpatí Dolomit, nás však čekalo rozčarování.
Běh není běh, ale nějaké skálolezení (převýšení 2 000 m),
paraglidista naopak kromě
letu běží do vrchu, vodák není
ani slalomář, ani sjezdař, ale
něco mezi tím a hlavně u toho
běhá, plave a pádluje proti
proudu. Cyklista se také moc
nesveze. Buď šlape do brutálního kopce, nebo kolo nese a
nakonec sjíždí z kopce z výšky
2 200 m kolmo dolů.
Když uvážíme, že v jednotlivých disciplínách zde startují olympijští vítězové a mistři světa,
nebylo na úvod naše 56. místo ze 110 startujících úplně špatné. Ale bylo jasné, že se složením týmu je třeba něco udělat. A to byl moment, kdy vznikl oddíl extrémních sportů VSK
Techniky Brno, aby angažoval specialisty jednotlivých disciplín. Od této chvíle se náš tým
neustále zlepšoval a začal získávat na tuzemském i mezinárodním poli úspěchy. Zde jsou:
30
SOUČASNOST
Dolomitenmann (Rakousko) 2012 – amatéři 5. místo
2013 – amatéři 4. místo
Outdoortrophy (Rakousko) 2011 – amatéři 3. místo
2013 – amatéři 5. místo
Adrenalincup (ČR)
ženy
2011 – 2. místo
2012 – 2. místo
2013 – 1. místo
Za 7 let naší činnosti již v barvách Techniky startovaly tyto osobnosti českého a světového
sportu:
• Jiří Žák – několikanásobný účastník MS v běhu do vrchu. • Dan Orálek – ultramaratonec
světové extratřídy. • Hannes Aigner – vodák, bronzový medailista ve slalomu OH Londýn
2012. • Jiří Srbecký – vodák, bývalý jun. reprezentant ČR. • Táňa Metelková – neporazitelná
běžkyně do vrchu. • Jitka Škarniclová – top bikerka a reprezentantka ČR.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
31
Dnes je oddíl extrémních sportů
jedním z nejúspěšnějších oddílů
VSK Techniky Brno a hlavně nejznámějším oddílem v zahraničí.
A tak tomu bude i nadále, protože v roce 2014 chystáme generální útok na mety nejvyšší tak, jak
je to tradicím sportovců Techniky
vlastní.
Napsal Ing. Roman Mráz, zakladatel oddílu.
JUDO
Oddíl juda byl založen v roce 1963 a to z podnětu odb. asistenta KTV Jaroslava Grulicha
a odb. as. Miroslava Ondráčka, k nim se přidal posluchač strojní fakulty Tomáš Cebák. Později se stal členem oddílu odb. asistent KTV FS Jaroslav Chamer. Oddíl měl od počátku svého
vzniku výhodu v tom, že měl k dispozici vlastní, pro judo speciálně vybavenou tělocvičnu
– dožo v areálu na Kraví hoře. Nevýhodou byly zastaralé, prašné žíněnky – matrace, které
byly zásluhou odb. asistenta Ondráčka nahrazeny gumoplstěnými tatami. Tyto žíněnky
byly navrženy, patentovány a vyrobeny odb. asistentem M. Ondráčkem za účinné pomocí
dalšího člena oddílu Ladislavem Šafaříkem. Začaly se vyrábět v Opavě a postupně se staly
součástí všech oddílů juda v celém Československu.
Při zřizování nového pracoviště fakulty elektrotechnické v bývalém klášteře v Kr. Poli na
„Kadetce“, odb. asistent M. Ondráček prosadil a vybudoval tělocvičnu, speciální prostor
pro tatami. Odb.asistent Grulich se postupně věnoval basketbalu a odb. asistent Chamer
stolnímu tenisu. Odb. asistent M. Ondráček, později Doc., Dr, CSc., nositel mistrovského
stupně v judu – 6. Dana, se plně věnoval v oddíle juda jako trenér, rozhodčí a funkcionář
Českého svazu juda a předseda komise České asociace akademického sportu.
Oddíl po krátkém působení již v roce 1964 vytvořil družstvo, které zvítězilo v krajském
přeboru a postoupilo do kvalifikace o I. ligu. Tehdejšími oporami družstva to byli poslu32
SOUČASNOST
chači Festa, Hulva, Kostelka, později Janouch /akademický mistr ČR 1972/, Madal, Skalický,
Matěna, Knot, John.
Miroslav Ondráček, jako předseda Českého svazu juda, společně s odb. asistentkou Zorkou
Zbavitelovou z Prahy, prosadili v Českém svazu juda zařazení soutěží ženských družstev,
jako mistrovství ČR a ČSR. Hned v r. 1969 zvítězily brněnské judistky Maryšková Marcela
a Eva Čechová a od r. 1971 dosahovaly na československých univerziádách 1. a 2. míst.
V roce 1975 bylo družstvo žen VŠTJ Technika Brno vyhlášeno 5. nejlepším družstvem
v Brně. Družstvo se rozrostlo o další vynikající judistky – Danu Jakubcovou, Miladu Černou,
Broňu Zoubkovou, která v současnosti jako Bednářová patří mezi nejlepší mezinárodní
rozhodčí v Českém svazu juda. Muži se i v dalších letech zařazovali mezi nejlepší na akademických soutěžích. Nejvyššího úspěchu dosáhli v soutěží družstev –Moravská liga, kde
v roce 2012 obsadili ze 14–ti družstev první místo a bojovali o účast v I. lize, kterou také
vyhráli. V současné době jsou významnými oporami oddílu juda VSK Technika Brno její
trenéři: Ing. Lukáš Žižka, Mgr. Ladislav Šafařík a Mgr. Jan Šenkýř.
JOGA
Oddíl ZDRAVOTNÍ JÓGOVÉ CVIČENÍ byl založen v roce 1983. Oddíl vznikl pod hlavičkou
SPOJE. Zakladatelkou a cvičitelkou tohoto oddílu byla Mgr. Zdena Žáčková, profesorka tělesné výchovy a sportu. V roce 1983 udělala zkoušky cvičitele JÓGY. Byla výborný guru,
a v průběhu let vychovala a připravila mnoho cvičitelek jógy, mezi něž patřím i já. Metody
guru Zdeny Žáčkové a přístup ke cvičencům, adeptům jógy byl příkladný, před každým
cvičením vedla osvětovou čtvrt hodinu o výživě, životosprávě, bylinkách a jejich účincích
na organismus, o očistách organismu a jak a kdy tyto očisty provádět. Věnovala se též problémům tělesným jako je špatné držení těla a různým zdravotním problémům, zařazovala
patřičné ásany = pozice do hodiny.
Oddíl v roce 1992 ukončil činnost pod hlavičkou SPOJE a od roku 1993 přešel pod ČESKÝ
SVAZ JÓGY, kde jsme doposud. Abychom splnili požadavky ČSJ, že oddíly musí být členem
ČSTV jsme se v r. 1995 stali členem VSK Technika Brno. V roce 2005 ukončila ve věku 80 let
aktivní dlouholetou cvičitelskou činnost cvičitelka a guru Mgr. Zdena Žáčková a předala
vedení oddílu Janě Vykutilové.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
33
Od roku 2005 do současnosti vede oddíl cvičitelka Jana Vykutilová. Oddíl je stále zaměřen
na jednoduché ásany, vhodné pro všechny věkové skupiny. Cviky jsou zaměřeny na protažení a posílení svalstva. Zaměřujeme se na naše zdravotní potíže, jako jsou kulatá záda
– zvětšená hrudní kyfóza, zvětšené zakřivení bederní páteře – lordóza bederní, správné
držení těla – držení vzpřímené. Věnujeme se dýchání, protože správné dýchání je základ.
Provádíme relaxaci, při které tělo a mysl odpočívají, nastává celkové zklidnění. Nezapomínáme ani na naše oči, provádíme oční cviky, procvičujeme okohybné svaly a svaly na
akomodaci oka. Našim jógovým cvičením se snažíme zvýšit stabilitu organismu vůči zátěžím. Jóga není zaměřena na výkonnost, ale na kultivaci sebe sama. Od roku 2011 se stala
zástupkyní vedoucí oddílu Zuzka Kovářová, neboť dosavadní zástupkyně Hana Herbergová
ukončila v našem oddílu činnost z rodinných důvodů.
V současné době oddíl cvičí v budově Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, na ulici Hybešova 15.
KRASOBRUSLENÍ
Oddíl krasobruslení VSK Technika Brno organizuje a provozuje kurzy bruslení pro širokou
brněnskou veřejnost. Kurzy jsou určeny pro zájemce o bruslení od útlého věku, ale setkáváme se zde i s početnou skupinou seniorů. Kvalitní trenéři krasobruslení v kurzech připravují malé děti na možnost vstoupit do hokejové anebo krasobruslařské přípravky a zajišťují
tak pro tyto sporty dostatečně širokou základnu talentovaných dětí. Oddíl VSK má v současnosti na 60 závodníků, kteří se účastní soutěží, a to jak pohárových, tak i nepohárových
kategorií s kvalitními výsledky.
Čestnými členy oddílu jsou paní Radka Kovaříková a pan René Novotný, vícenásobní profesionální mistři světa ve sportovních dvojicích. V současné době je pan René Novotný i aktivním trenérem našeho klubu a předává své neocenitelné dlouholeté zkušenosti mladým
krasobruslařům.
LEDNÍ HOKEJ
Oddíl krasobruslení byl založen před 14 lety pod názvem FSC Brno. Zakládající členkou
a zároveň v té době i jedinou trenérkou, byla paní Miroslava Hájková. Vzhledem k absolutnímu nedostatku možnosti pronájmu ledové plochy pro krasobruslaře v Brně, bylo jediným východiskem využití ledové plochy Zimního stadionu v Rosicích u Brna. Po dostavbě
a následném otevření Hokejové haly dětí a mládeže v Brně na Střední ulici 26, se od roku
2005 stal oddíl krasobruslení součástí VSK Techniky Brno.
V současné době je oddíl krasobruslení VSK Technika Brno krasobruslařským oddílem se
širokým zaměřením, jednak na sólové krasobruslení, taneční a sportovní páry, a to jak
na úrovni výkonnostní, tak i vrcholové. Součástí oddílu jsou od sezóny 2013–2014 i dvě
skupiny synchronizovaného bruslení. V počtu 16 závodníků jsou to Slunečnice, které se
pro letošní rok v sezóně 2012–2013 staly mistryněmi republiky ve své kategorii mladších
žaček. Nově vznikla skupina v kategorii Novic, která má 21 závodníků a závodů se začne
účastnit od sezóny 2013/2014 na obou úrovních.
Od sezóny 2013/14 začne oddíl krasobruslení VSK Technika Brno provozovat centrum mládeže se specializací na párové a synchronizované bruslení a bude se prezentovat jako Ska34
ting park dětí a mládeže. Smyslem centra je rozšíření a zkvalitnění tréninkového procesu u
mladých a nadějných krasobruslařů nejen z Brna, ale i z celého Jihomoravského kraje.
SOUČASNOST
Lední hokej nikdy nebyl v našich končinách typickým akademickým sportem. Navzdory tomu se lední i hokejisté
Techniky dívají do historie více
než padesátileté. S malými
přetržkami existuje hokejový
oddíl od roku 1960, kdy se první oficiální družstvo Techniky
přihlásilo do tehdejší městské
soutěže. Parta kolem ing. Topila hrála ve druhé polovině šedesátých let divizi, až v sezóně 1973–74 přešlo družstvo i se soutěží na tehdy nový zimní stadion do Blanska, neboť
v Brně tehdy zkrátka nebylo kde trénovat.
Druhou kapitolu začala hokejová Technika psát v roce 1981. Základem nového oddílu byl
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
35
váním na špici krajského přeboru stála trenérská dvojice Přibyl – Zdeněk Bedlivý, Ivo Přibyl
v prvních sezńách působil jako hrající kouč. Později trénoval hokejisty Ivo Přibyl sám a od
sezóny 1984–85 posílil trenérský post dřívější legendární hráč brněnské Komety Svatopluk
Číhal. Ten se tehdy stal zaměstnancem VUT – katedry tělesné výchovy, což hokejistům
Techniky přineslo užší sepětí s vedením TJ a možnost spolupráce i s akademickým týmem.
Techniku bylo možné pravidelně vidět v horních patrech tabulek krajského hokejového
přeboru. V té době spolupracoval oddíl i s dalšími brněnskými kluby a na soupisce Techniky se objevovala jména jako Nekola, Pacák, Caudr,Vacek, Kocour (Kometa) či Polanský, Bartoněk, Novotný, Kalvoda, Zechmeister (Ingstav). Zásluhy mají však i další „kmenoví hráči“,
za některé jmenujme jen bratry Jindřicha a Richarda Pospíšilovy, Trumpeše, Čuhela, Tomku,
Andrýska, Navrátila, Doležala, Pokorného, Klímu, Vykouřila, Pospíchala…
dobře fungující studentský výběr VUT (v roce 1980 pod vedením asistenta Libora Studeného z katedry tělesné výchovy VUT Akademický mistr ČSR) a vyjednaná podpora ze strany tehdejší mládežnické organizace na VUT v čele s Janem Snášelem. Mladý oddíl vyhrál
tehdy ještě pod hlavičkou „Technika SSM“ způsobem start–cíl okresní přebor Brno–venkov sezóny 1982–83, tím prokázal svoji životaschopnost a byl „vzat na milost“ tehdejším
vedením VŠTJ Technika. Postup do vyšší soutěže tehdy unikl díky reorganizaci krajských
soutěží. Technika tak v následující sezóně zopakovala vítězství ve sloučeném přeboru
Brno–město a Brno–venkov, ve finále poráží Univerzitu Brno a v kvalifikaci proti STS
Kroměříž a Sokolu Ivanovice na Hané vybojovala účast v krajském přeboru. Domovským
stadionem se stalo nové kluziště na Úvoze, zprvu ještě nezastřešené. Zpočátku se však
trénovalo i v nočních hodinách na legendárním stadionu za Lužánkami a po dokončení
haly Rondo krátkou dobu i tam (zde zajistila Technika první časomíru v době, kdy v Rondu
nebylo kromě ledu a tribun téměř nic). O pár let později se Rondo stalo domovským stadionem, kde měla Technika i vlastní kabinu, což bylo tehdy v Brně velmi nezvyklé.
Zásluhu za vznik připišme dvojici Rudolf Böhm – Ivo Přibyl, k nim se záhy připojili další
nadšenci a vytvořili fungující funkcionářský (dnes by se řeklo realizační) tým. Byli mezi
nimi pánové Pospíchal, Unzeitig, Potsch, Hirš, Jager, Trumpeš a další. Za úspěšným fungo36
SOUČASNOST
Jedním z pomyslných vrcholů tehdejší hokejové Techniky byl zájezd do severní Itálie v prosinci revolučního roku 1989. Ještě v dobách starého režimu dojednal na svou dobu neobvyklé turné účastníka krajského přeboru tehdejší člen výboru oddílu Ivan Szendiuch. Parta
pravých amatérů byla přijata na stadionu tehdy prvoligového Kronenbourg Varese se všemi poctami pro hosta ze zahraničí a „odvděčila se“ tím, že nečekaně porazila místní tým
výsledkem 4:2 (na soupisce soupeře byl tehdy i slavný Italokanaďan brnankář Jim Corsi).
Po vítězství nad druholigovým HC Como ve druhém zápase 16:2 povolal překvapený třetí
domluvený soupeř, HC Milano své odpočívající legionáře, bývalé sovětské reprezentanty
Anisina s Alexandrovem. Takový soupeř byl již nad síly Techniky, ale zápas s výsledkem 3:5
byl nezapomenutelným zážitkem.
Rokem 1990 se otevírá třetí kapitola existence hokejové Techniky. Trenér a platný člen vedení hokejového oddílu Svatopluk Číhal, odešel na zahraniční angažmá do Itálie a tehdejší
vedení VŠTJ ztratilo důvěru v další existenci finančně náročného oddílu. Klub se musel
osamostatnit a do sezóny 1990–91 vstupoval pod názvem IHC Vysoké školy Brno. Po celé
jižní Moravě však brněnským hokejistům neřekl nikdo jinak než Technika. Jednoznačně
největším úspěchem na tuzemské scéně bylo v této kapitole existence hokejové Techniky
vítězství v krajském přeboru a postup do II. národní hokejové ligy v sezóně 1991–92 pod
vedením Ivo Přibyla. Tehdy byla Technika druhým klubem v Brně po Kometě. Třetí soutěž
v ČR byla však nad síly jak sportovní tak finanční a po roce se Technika vrátila do krajského
přeboru.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
37
V následující sezóně odchází pro pracovní zaneprázdnění trenér Ivo Přibyl a žezla se ujímá bývalý dlouholetý brankář Ingstavu Roman Lelek. Později se na lavičku Techniky staví
brněnská trenérská legenda, František Andrýsek, ve dvojici s Vlastimilem Kočím a později
Čeňkem Kundelou, bývalým obráncem Ingstavu, který u Techniky působí dodnes jako trenér mládeže. Družstvo sestavené ze zkušených starších hráčů a vesměs ligových juniorů,
kteří přicházeli do Brna studovat do prvních ročníků VŠ a nechtěli se vzdát oblíbeného
sportu, bylo stálicí krajského přeboru, tehdy čtvrté nejvyšší soutěže u nás. Klub funguje nadále pod předsednictvím Rudolfa Böhma (ve funkci v letech 1981–1999). Z dalších
činovníků této doby jmenujme například Pavla Krčka, Václava Živného, dlouholetého extraligového rozhodčího Michala Unzeitiga, Lubomíra Smitala, Rudolfa Potsche, Františka
Pospíchala, Jiřího Hirše a další.
Do historie brněnského hokeje se „Technika“ zapsala i unikátní fúzí tří malých klubů –
IHC Vysoké školy Brno, HC Avia Karoseria Brno (dříve HC Juliánov) a Sportovního klubu
žen a mládeže (SKŽM) v roce 1996. Nový klub začal vystupovat pod jménem SK Hokej
Brno, jeho A–tým působil dále v krajském přeboru, B–mužstvo v krajském přeboru II. třídy a družstvo žen dosáhlo historického úspěchu – stříbrné medaile v I. celostátní hokejové
lize žen v sezóně 1996–97. Stejné družstvo bylo o rok později v první lize čtvrté. Klub tehdy
řídila trojice Rudolf Böhm, Pavel Krček a Václav Živný.
Čtvrtá, dalo by se říci „soudobá“ kapitola dějin hokejové Techniky se píše od konce devadesátých let. Historie se paradoxně opakovala a po pár letech od vzniku samostatného
hokejového klubu IHC VŠ Brno založila parta jiných nadšenců v čele s Janem Farkačem
a Jiřím Šafářem pod VŠTJ
Technika oddíl ledního hokeje. Ten začal opět „zespoda“
a hrál krajský přebor II. třídy.
Před sezónou 1999–2000 se
SK Hokej Brno rozpadl poté,
co Rudolf Böhm po změně
zaměstnání z pracovních důvodů opustil funkci předsedy
a dohodl se s pány Farkačem
38
SOUČASNOST
a Šafářem na sloučení obou družstev. VSK Technika tak získala opět účast v krajském přeboru, kterou pro sezónu 2004–05 posunula na účast druholigovou poté, co odkoupila licenci od vyškovských Žraloků. Na trenérské lavičce tehdy působila další hokejová legenda,
Karel Franěk, a později trenéři Kundela, Ludíkovský, Sršeň, Zajíc. V sezóně 2005–06 skončila
Technika ve II. NHL na třetím (prvním nepostupovém) místě baráže. Nasledující léta jsou
poznamenána hledáním tváře i vnitřní struktury, nicméně i přes časté změny je Technika
stálým účastníkem II. NHL až do současnosti a tak i druhým klubem v Brně. Družstvo mužů
se v letech 2005/6, 2007/8 a 2012/3 zúčastnilo kvalifiakce o postup do I. ligy. U družstva
mužů působili další trenéři (Beck, opět Kundela, Odehnal, Kaňkovský) a ke změně ve vedení
došlo v roce 2009, kdy střídá Jiřího Šafáře v čele oddílu výbor vedený Borisem Vágnerem.
Technika opouští novou Hokejovou halu dětí a mládeže za Lužánkami, sezónu 2009–10
hraje v Blansku, tu následující v Rosicích a pak se zase vrací zpět za Lužánky. K nesporným
kladům nejčerstvějšího období patří i práce s mládeží, Technika staví družstva v soutěžích
žáků i juniorů.
Lední hokej a Technika – to je spojení, které hokejové Brno zná přes padesát let. Právem si
tak může říkat „druhý nejstarší hokejový klub v Brně“. A to je tradice, která zavazuje.
MLÁDEŽ VSK TECHNIKA BRNO
S prvotní myšlenkou budovat ve VSK Technika Brno oddíl mládeže, přišlo vedení klubu
již v sezóně 2004–2005. Vzhledem k odkoupení druholigové licence pro kategorii mužů,
bylo najednou jasné, že oddíl nemůže v budoucnosti jen sbírat hráče z okolních brněnských oddílů a že bude nutné si vytvářet vlastní zásobárnu mladých hráčů. Tímto bylo
rozhodnuto, že v sezóně 2004–5 bude do krajského přeboru přihlášeno družstvo juniorů,
vytvořené z hráčů, kteří v Brně neměli uplatnění v jiných klubech. Pod vedením trenérů Kundely a Krupičky tito mladí hráči vyhráli Krajský přebor a postoupili do Ligy Juniorů.
V první sezóně se sešla vynikající parta mladých hráčů, kteří se později měli možnost předvést i v A mužstvu Techniky Brno (Špok, Chvátal, Krupička, Bednář, Pospíšil, Maxa a další).
Základ byl položen a v následující sezoně 2006/2007 vedení rozhodlo, že mládež musí být
budována systematicky a po přechodu celého klubu na nově postavené Hokejové haly dětí
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
39
a mládeže, začal probíhat postupný nábor dětí do hokejového klubu. Vzhledem k velmi
kvalitní náborové práci trenéra Rostě Štrubla a Tondy Hýska se hokejová základna začala
velmi rychle rozrůstat a to ve všech kategoriích. V tomto období do klubu také přišly děti,
které se neměly možnost uplatnit v okolních týmech a Technika jim možnost sportu nabídla. Bohužel po sezóně již nedošlo k dohodě mezi brněnskými kluby a Technikou a tým
juniorky byl rozpuštěn a liga prodána do Pelhřimova. Druhý pokus o vybudování kvalitního juniorského týmu proběhl v letech 2008/2009, kdy družstvo pod vedením Vlastimila
Odehnala opět postoupilo do ligy Juniorů a následující sezónu odehrálo II. Ligu (po sezóně
bylo opět rozhodnuto o prodeji licence mimo Brno) Ostatní budované týmy se ale velmi
rychle výkonnostně srovnávaly s ostatními kluby a Technika Brno se v některých kategoriích stala obávaným soupeřem slavnějším sousedům. Krize nastala na začátku nové
sezóny 2010/2011, kdy skončil v přípravce trenér Štrubl a klub musel přejít na část sezóny
do Rosic. V tomto období odešlo množství šikovných dětí do jiných klubů v Brně a mimo
Brno. Za těchto podmínek nebylo možné provádět kvalitně nábor a počet dětí v přípravce poklesl na 18. Velký úbytek dětí zaznamenaly i ostatní mládežnické kategorie. Vedení
oddílu bylo jasné, že jediná možnost v budování mládežnických složek klubu je nutnost
vrátit se co nejdříve do Brna a získat kvalitní zázemí. První se do Brna vrátila přípravka a
později i ostatní kategorie. V tuto dobu, byť oddíl byl oslaben odchodem dětí do jiných
klubů, projevila se možnost zkvalitnění tréninkového procesu a do oddílu opět začaly přicházet velmi šikovné děti. Například nábor ročníku 2005 se velmi vyvedl a chlapci ve své
kategorii patří mezi jedny z nejlepších na Moravě ale velmi šikovné děti jsou i v ostatních
kategoriích . Koncem sezóny 2012/2013 odešel do Znojma šéftrenér mládeže Milan Navrátil a vedení oddílu mládeže převzal Pavel Kubica. S Kubicou byl jmenován i nový výbor,
který nyní řídí i oddíl mládeže. V současnosti v klubu působí sedm mládežnických celků
– přípravka, třetí třída, čtvrtá třída, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost a juniorka. V letošní sezóně u mládeže působí celkem dvacet trenérů s licencemi B a C. Takřka všechny kategorie jsou řádně naplněny a daří se i provádět nábor nejmenších dětí. Cílem hokejového
oddílu je i nadále poskytovat možnost sportovního vyžití dětem na úrovni výkonnostního
sportu s kvalitním trenérským zázemím ve všech mládežnických kategoriích.
40
SOUČASNOST
LYŽOVÁNÍ
Po r. 1963, kdy po několika
transformacích vysokoškolského sportu v Brně vznikla
při VUT v Brně tělovýchovná
jednota Slávia Technika Brno
(později VŠTJ Technika Brno,
dále VSK Technika Brno), založil olympionik a tělocvikář na
VUT Jaroslav Bogdálek lyžařský oddíl se zaměřením na sjezdové disciplíny. Tehdejší závodníci se rekrutovali zejména
z rodilých brňanů. Byli to: bratři Poláškové, bratři Hlavoňové, Meduna, sestry Mlčochovy,
Opletal, Kolda, Marterer, Hrubá, Skřivánek, Proks, „Lála“ Černý, Jiří Černý, Kožnárek, Němec.
Teprve později se oddíl rozrostl o závodníky z celého Československa, kteří přišli do Brna na
studia a zejména za podmínkami, které díky své angažovanosti dokázal Jaroslav Bogdálek
vytvořit. Zájezdy na závody do zahraničí, tréninky na ledovcích, sportovní stipendia. Díky
těmto podmínkám, které nebyly do r. 1989 v lyžování zcela běžné, dosáhlo první družstvo některých vynikajících výsledků např. v celostátní Mistrovské soutěži družstev (t.zv.
první liga), kdy v letech 1969 až 1974 celou soutěž vyhrálo. Z té doby se objevili na soupiskách různých československých reprezentačních výběrů i závodníci Techniky (Raclavský,
Konštacký, Dudev, Pančocha, Tušilová, Kantová, Kolda, Černý, Menec, Šudová, Škutchanová,
Mlčochová).
Velmi významná byla i činnost lyžařů Techniky na poli
nezávodním. Při jednotlivých
fakultách VUT byly založeny
tzv. fakultativní instruktorské nezávodní oddíly, jejíž
členové byly organizováni
pod lyžařským oddílem. Tyto
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
41
skupiny měly částěčně hrazené náklady na zájezdy a školení (skupina rozhodčích), velmi
se podílely brigádnicky na
výstavbě umělého lyžařského
svahu na Barvičově ulici a střediska Ramzová v Jeseníkách.
Díky těmto skupinám počty
členů lyžařského oddílu Techniky byly po dlouhá léta v trojciferných číslech, se kterými
se následně argumentovalo.
Lyžaři byli proto nejpočetnější
sportovní oddíl celé jednoty
s odpovídajícími podmínkami.
Obrovský kus metodické práce
odvedli na poli nezávodního
lyžování odborní asistenti Studený, Bartoš, Kocourek, Ševčík,
Klimánek, Gryc, Cetl.
Po r. 1989 se změnily i finanční
a personální podmínky celé
jednoty, potažmo i lyžařů.
S několika závodníky odešel trenér Podešva do nově založeného klubu VSK VUT Brno za
vidinou lepších podmínek. Předsedou původního LO se stal Jiří Černý trenér první třídy,
technický delegát FIS a český reprezentant v kategorii Masters. Pod jeho vedením se oddíl
zabývá nejenom závoděním Masters (7 členů), ale i organizováním lyžařských závodů vč.
mezinárodních závodů FIS. Členové oddílu figurují též ve dvou komisích mezinárodní lyžařské federace FIS a komisích Svazu lyžařů české republiky.
42
SOUČASNOST
ODBÍJENÁ
Oddíl byl založen rozdělením Slavie VŠ Brno na tři jednoty, tedy v roce 1963. Hlavním trenérem a zakladatelem oddílu byl odb. as. Zbyhněv Ondráček. Bylo založeno družstvo dorostenek a posléze i družstvo žen, vzniklé z členek Slávie VŠ Univerzita, které zde nenašly
uplatnění. Po tříletém působení v krajském přeboru se družstvu žen podařilo postoupit
do II. ligy a tuto v roce 1967 vyhrát. Po kvalifikačních bojích se tomuto družstvu podařilo
postoupit do I. ligy, ve které se několik let umisťovalo na předních příčkách. Řada z členek družstva se stala i československými reprezentantkami. Za všechny je třeba jmenovat
D. Hübnerovou–Jelínkovou, J. Petrů, V. Fabikovičovou a H. Vlasákovou. Po několikaletém
úspěšném působení v 1. lize došlo ke zřízení střediska vrcholového sportu při KP Brno. Tam
odešla výkonnostní špička družstva, čímž družstvo ztratilo na kvalitě a působilo další řadu
let ve II. lize.
Družstvo mužů působilo zpočátku v městských soutěžích. V roce 1973 došlo k přechodu
druholigového družstva Lok. Komárov do Techniky, což znamenalo účast Techniky v naší
2. nejvyšší soutěži.
V současné době oddíl provozuje odbíjenou pouze rekreačně a po letech působení v městských soutěžích v závodní činnosti nepokračuje.
POZEMNÍ HOKEJ
Oddíl pozemního hokeje VSK Technika Brno vznikl k 1.1. 1968. Byl založen studenty strojní
fakulty VUT, k nimž se připojili někteří hráči kdysi prvoligového Spartaku Líšeň. Oddíl měl
zpočátku pouze družstvo mužů, které hrálo v poměrně krátké době celorepublikové soutěže (převážně II.ligu). Do I. ligy se družstvu nepodařilo probojovat i přes 3 účasti v kvalifikaci o postup. Oddíl působil na řadě míst v Brně (Kraví Hora, Žlutý kopec, Horní Heršpice)
aby nakonec na delší dobu zakotvil ve Starém Lískovci a to v době dokončování sídliště
Bohunice. Zde se začal oddíl zaměřovat na práci s mládeží a to tak výrazně, že v 80. létech
měl v soutěžích celkem 11 družstev (kromě 2 družstev mužů a 1 žen všechno mládež).
V těchto létech došlo také k administrativnímu přidělení všech moravksých družstev do
slovenských soutěží, takže se náš oddíl můža paradoxně pochlubit řadou titulů mistra SSR
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
43
v Luzernu (Filip Vrána).
V současné době působí naše družstvo mužů v I. lize, kde se očekává umístění ve středu
tabulky.
STOLNÍ TENIS
Oddíl byl založen v roce 1963, jeho předsedou byl až do roku 1977 odb.as.Přemysl Ježek.
Družstvo mužů zpočátku působilo v městských soutěžích, ale od r.1972–5 i v soutěžích Jihomoravského kraje. Po ukončení studia na VUT odešli někteří přední hráči, takže družstvo
působilo v městských soutěžích, kde hraje dodnes.
TAEKWONDO
a to v kategoriích st. dorostenců, mladších a starších žáků.
V 80. létech minulého století přešel postupně cely svět pozemního hokeje na umělý povrch. Ten byl v Brně vytvořen v souvislosti s výstavbou Boby Centra za Lužánkami počátkem 90. let. Několik sezon tam působil i náš oddíl. V současné době však v Brně neexistuje
pro pozemní hokej vhodný povrch a i když věříme, že by se nám podařilo umělou trávu
získat, nemáme ji kam položit. Z tohoto důvodu jsme nuceni hrát všechny zápasy mimo
Brno. Je nasnadě, že absence vhodného hřiště popularitě tohoto sportu (který je v pořadí sledovanosti na 3. místě ve světě), příliš neprospívá. V soutěžích má oddíl nyní pouze
1 družstvo mužů, hrající 2. slovenskou NL.
Větších úspěchů dosáhl náš oddíl v halovém hokeji. V této „zimní odrůdě“ pozemního
hokeje se naši muži třikrát v historii probojovali do naší nejvyšší soutěže – extraligy. Při
této příležitosti se nelze nezmit o řadě úspěchů v mládežnických kategoriích (již vzpomínaných titulů mistrů Slovenska) a jedné stříbrné medaili z ME juniorů do 21 let z r. 1996
44
SOUČASNOST
Oddíl taekwonda byl založen na jaře 2013.
Zatím se zaměřuje především na výchovu
mládeže. Oddíl působí na Základní škole
Staňkova 14 a vedoucím trenérem je Mosadeq Nademee, držitel černého pásu 4.danu,
v letech 1998–2000 šampión afghánského národního týmu a ředitel Federace
Taekwondo pro Severní Afghánistán.
VSK TECHNIKA BRNO 1963–2013
45
Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno, o.s.
Rybkova 31, 602 00 Brno
e–mail: [email protected]
www.vsktechnika.cz
Redigoval: Doc. Dr. Miroslav Ondráček CS.
© 2013 VSK Technika Brno, o.s.

Podobné dokumenty

Zvláštní ustanovení - Barum Czech Rally Zlín

Zvláštní ustanovení - Barum Czech Rally Zlín 5.1.1 Autoklub ČR uzavřel s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., ViennaInsurance Group, prostřednictvím fy RENOMIA, a. s. rámcovou pojistnou smlouvu č. 0013875833 o pojištění odpovědnosti pořad...

Více

Konečný program 47. SD a PhD konference ke stažení - ta

Konečný program 47. SD a PhD konference ke stažení - ta „Biogenní pojiva jako ekologická alternative k metodám HB a WB” „Biogenous Binders as Environmental Alternatives to HB and WB Methods”

Více