Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS

Komentáře

Transkript

Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS
Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS DE/DX
Spolehlivé dávkování chemikálií
Membránová dávkovací čerpadla s magnetem hrají důležitou roli při
spolehlivém a přesném dávkování kapalin ve výrobních procesech. Jsou
dimenzována pro použití při nízkém tlaku a pro minimální dávkovaná
množství.
Tato dávkovací čerpadla se používají v mnoha průmyslových odvětvích,
ve kterých se pracuje s kapalnými chemikáliemi - toxická a agresivní
média nevyjímaje.
Flexibilní při externím ovládání
Čerpadla MAGDOS DE a DX v sobě slučují mikroprocesorovou techniku
s vysoce kvalitní mechanikou. Díky své všestrannosti poskytují při externím ovládání maximální míru flexibility a i přesto je obsluha i manipulace
s nimi jednoduchá a snadná. Dvojité kulové ventily zajišťují tu nejvyšší
přesnost i při minimálních dopravních množstvích.
Čerpadla MAGDOS DE a DX se dodávají pro různé druhy aplikací, poněvadž jsou vybavena s vysoce výkonnými zdvihovými magnety a dopravní
množství na jeden zdvih lze plynule nastavovat. Při proporčním dávkování
je možné spouštění libovolných kontaktů běžně dostupných vodoměrů.
Jejich pohon se dodává ve dvou výkonových řadách 01...12 resp.
20...100 l/h. Menší pohon je uložen v tělese z umělé hmoty, které je
zesíleno sklolaminátem; větší pohon je umístěn v kovovém tělese.
Modulární konstrukční uspořádání
Membránová dávkovací čerpadla s magnetem jsou díky svému funkčnímu principu vhodná zvláště pro proporční ovládání v závislosti na impulsech anebo vstupních signálech 0/4...20 mA. Pracují bez náběhové prodlevy resp. doběhové setrvačnosti a reagují na každý spouštěcí impuls
přesně určeným dávkovaným množstvím.
Jejich modulární členění ovládací jednotky, pohonu a dávkovací hlavy
umožňuje, díky kombinaci různých možností, použít takové řešení, které
je přizpůsobené individuálním potřebám podle daného druhu aplikace.
Stručná charakteristika
• Vhodná pro toxická a agresivní média
• Délka zdvihu nastavitelná v rozmezí 20...100 %
• Nastavitelná frekvence zdvihů
DE/DX 01...12: 0...100 /min.
DE/DX 20...100: 0...70 /min.
• Možnost přepnutí na dálkové impulsní ovládání (např. vodoměr)
DE/DX 01...12: až do 100 zdvihů/min.
DE/DX 20...100: až do 70 zdvihů /min.
• Pouze DX: impulsní přechod do pomala/do rychla v poměru 1,2,4,8,16,32,64, možnost přepnutí na
externí ovládání prostřednictvím 0/4...20 mA
• Přípojka pro sledování hladiny s předběžnou signalizací
• Impulsní vstup a vstup pro sledování hladiny jsou galvanicky odděleny
• Relé pro hlášení poruch a/nebo digitální indikace (na přání)
• Dvojité kulové ventily pro maximální přesnost
• Veškeré modely se dodávají pro zkoušení podle DVGW-DIN 19635
• 115 V AC pro odzkoušené provedení CSA
Varianty modelů
MAGDOS
Materiál
Svorka
Obj. číslo
DE
DX
DE/DX 01*
PVC
4/6 - 4/6
10206013
10206033
PMMA
4/6 - 4/6
10206014
10206034
PVC
4/6 - 4/6
10206015
10206035
PVDF
4/6 - 4/6
10206016
10206036
PVC
4/6 - 6/12
10206018
10206038
PVDF
4/6 - 6/12
10206019
10206039
PVC
4/6 - 6/12
10206021
10206041
PVDF
4/6 - 6/12
10206022
10206042
PVC
4/6 - 6/12
10206003
10206001
PVDF
4/6 - 6/12
10206025
10206045
PVC
4/6 - 6/12
10206027
10206047
PVDF
4/6 - 6/12
10206028
10206048
PVC
4/6 - 6/12
10206030
10206050
PP
4/6 - 6/12
10206031
10206051
PVC
6/12 - 6/12
10206218
10206230
ušlechtilá ocel
G 1/4 - G 1/4
10206266
10206278
PP
d16 - d16
10206219
10206231
ušlechtilá ocel
G 1/2 - G 1/2
10206267
10206279
PP
d 20 - d 20
10206220
10206232
ušlechtilá ocel
G 1/2 - G 1/2
10206268
10206280
DE/DX 03*
DE/DX 07*
DE/DX 2*
DE/DX 4*
DE/DX 8*
DE/DX 12*
DE/DX 20
DE/DX 40
DE/DX
100
Ostatní materiály na vyžádání.
*) Dodává se rovněž v provedení z ušlechtilé oceli.
Dávkování
Cerpání
Regulace
Kapaliny
Plyny
Systémy
Technické údaje
MAGDOS DX
01
03
07
2
4
8
12
20
40
100
Max. dopravní tlak
10 bar
6 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
4 bar
10 bar
4 bar
1,5 bar
Dopravní množství
při max. tlaku
0,1 l/h
0,46 l/h
0,72 l/h
1,86 l/h
3,9 l/h
6 l/h
12 l/h
20,2 l/h
50,4 l/h
115 l/h
Max. zdvihová frekvence
100 min-1
Sací výška pro média, která
neuvolňují exhalace plynů
70 min-1
3 mWs
2 mWs
1,2 mWs
1,2 mWs
Napájecí napětí
115 V AC nebo 230 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz
Příkon
230 V AC: 30 W, 115 V AC: 33 W
230 V AC: 70 W, 115 V AC: 66 W
Max. příkon během
dávkovacího zdvihu
230 V AC: 2,3 A
115 V AC: 3,6 A
230 V AC: 4,1 A
115 V AC: 7,4 A
Krytí
IP 65
Třída izolace
F
Délka vstupního impulsu
> 30 ms
Doba vybuzení
magnetu na každý impuls
230 V AC: 60 ms,
115 V AC: 80 ms
Relé pro hlášení poruch s přepínacím kontaktem (na přání)
250 V AC 2,5 A,
30 V DC 2,5 A
Napětí přípojky sledování
hladiny, vstup impulsů
5 V DC, pro spínající výstupy bez potenciálu
Zátěž na vstupu 0/4...20 mA
150 Ohm
Max. teplota okolí
40 °C
Max. teplota média
50 °C (s díly z PVC 35°C)
Hmotnost (umělá hmota)
cca. 2,9 kg
10,5 kg
Hmotnost (ušlechtilá ocel)
cca. 3,5 kg
12 kg
230 V AC: 160 ms,
115 V AC: 190 ms
40 °C
12,5 kg
20 kg
Rozměrový náčrtek
~ 255
140
C
~ 233
108, 5
L
100
~ 140
170,5
A
B
108
*
L
L
**
90
L
Ø6
8
q 70
O 77
Ø 75,5
q 84
120
~ 98
24
8
70
44
118
~ 118
~ 140
Typ
Materiál
A
B
C
D
DE/DX 20
PVC
155
89
310
87
1.4571
135
89
310
87
PP
280
152
345
105
1.4571
280
148
310
105
DE/DX
40/100
D
Míra L dle typu přípojky 15...55 mm, veškeré míry jsou v mm
*) U provedení DE/DX 12: 118 mm
Křivky dopravní charakteristiky
Hublänge
10 bar
2 bar
6 bar
0,0
0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028
DE/DX 01
ml/Hub
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8 bar
10 bar
4 bar
6 bar
2 bar
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
ml/Hub
DE/DX 4
6
3 bar
4 bar
2 bar
4
1 bar
2
Hublänge
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,0
0,5
DE/DX 12
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
ml/Hub
3 bar
4 bar
2 bar
1 bar
0
2
4
DE/DX 40
6
10
9
8 bar
8
7 10 bar
6
4 bar
5
4
6 bar
3
2
2 bar
1
0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
DE/DX 2
ml/Hub
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hublänge
Hublänge
10
8
10
9
4 bar
8
7
6 bar
6
2 bar
5
3 bar
4
3
1 bar
2
1
0
0,0
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12
DE/DX 03
ml/Hub
Hublänge
Hublänge
Hublänge
10
9
8 bar
8
7 10 bar
6
4 bar
5
4
6 bar
3
2 bar
2
1
0
0,0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
DE/DX 07
ml/Hub
Hublänge
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
10
12
14 16
ml/Hub
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8 bar
4 bar
10 bar
6 bar
2 bar
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
ml/Hub
DE/DX 8
6 bar
10 bar
4 bar
2 bar
0,0
1,0
DE/DX 20
2,0
Hublänge
Hublänge
Křivky dopravní charakteristiky platí při teplotě 20 °C (68 °F) pro vodu. Podle druhu média (hustota a viskozita) a teploty se mění výkon čerpadla. U dávkovacího čerpadla je tedy třeba určit dodávaný objem až při konkrétním druhu použití.
3,0
4,0
5,0
6,0
ml/Hub
1,0 bar
1,5 bar
0,5 bar
0
5
10
DE/DX 100
15
20
25
30
35
ml/Hub
Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS DE/DX
Příklady instalace
d
10
ac
j
⑬ ⑭⑮
1
b
a
l
e
a
k
Legenda
aMAGDOS DE/DX
b
bDávkovací nádrž
a
cSací vedení s integrovanou indikací nedostatečného množství
dMultifunkční ventil PENTABLOC
c
i
ePodpora nasávání
fImpfstelle mit Rückschlagventil
gVodoměr s kontakty
e
hVodoměr s mezikroužkem
a
iWandkonsole
jPumpenkonsole
f
h
kElektrické míchadlo
lPulsationsdämpfer
mImpfstelle mit Rückschlag- und Absperrventil
g
nDruckhalteventil
oÜberströmventil (pojistný ventil)
I ta nejlepší dávkovací čerpadla mají ještě rezervy – a sice v oblasti
správného technického prostředí. To je také důvod pro velmi obsáhlý
program příslušenství, se kterým si ze svého dávkovacího čerpadla
můžete utvořit dokonalý dávkovací systém.
Na přání nabízíme také ventily PENTABLOC, což je multifunkční armatura, která v sobě mimo jiné zahrnuje také funkce tlakového stabilizačního
ventilu a pojistného ventilu. Dále jsou to funkce pro zamezení vzniku
nežádoucího nasávacího efektu (funkce „antisifon“), uvolnění tlaku a
kontroly dávkování.
Další příslušenství pro vaše dávkovací čerpadlo naleznete v našem prospektu dávkovacích čerpadel.
Lutz-Jesco GmbH
Postfach 10 01 64
30891 Wedemark
Pro optimalizaci dávkovacího procesu doporučujeme také tlakové stabilizační ventily a přepouštěcí ventily, které se používají:
• ke zvýšení dávkovací přesnosti v případě kolísajícího protitlaku
• u dlouhých dávkovacích vedení, aby se zabránilo přetěžování
(v důsledku své setrvačnosti proudí urychlené dopravované
médium bez překážky dále i když dopravní zdvih již byl ukončen)
• pro zabránění nasávání (sifonový efekt), když tlak
na přívodu je vyšší, než je tlak v systému
• pro zabránění nepřípustně vysokého nárůstu tlaku v systému na
výtlačné straně dávkovacího čerpadla, např. když se zavře uzavírací
ventil ještě za chodu čerpadla anebo se ucpe místo vstřiku.
Telefon: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268
E-Mail: [email protected]
Internet: www.lutz-jesco.de
24h-Hotline:
+49 5130 580280
PI-10206-0C-V01a | Copyright 11.2008 by Lutz-Jesco GmbH
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Příslušenství

Podobné dokumenty

Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem - Lutz

Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem - Lutz I ta nejlepší dávkovací čerpadla mají ještě rezervy – a sice v oblasti správného technického prostředí. To je také důvod pro velmi obsáhlý program příslušenství, se kterým si ze svého dávkovacího č...

Více

zde - GHC Invest

zde - GHC Invest • velký displej s nabídkami funkcí se stručným textem, jednoduché uspořádání menu i v češtině • skleněný displej s integrovanou dotykovou klávesnicí • funkce provozního deníku, ukládá všechny událo...

Více

Dávkování dezinfekčního prostředku. Dávkovací

Dávkování dezinfekčního prostředku. Dávkovací - chod čerpadla jen při elektrickém napájení a průtoku vody přes vodoměr - řízení dávkování je od vodoměru - řízení od externích signálů 0…20mA

Více

katalog

katalog Při použití pouze jednoho reproduktorového konektoru použijte modulový přístroj pro minikonektor obj. č. 4505 a reproduktorový konektor obj. č. 1800.

Více

Zápis z kolegia dekana c. 4/2006 FaVU VUT v Brne ze dne 5. 4. 2006

Zápis z kolegia dekana c. 4/2006 FaVU VUT v Brne ze dne 5. 4. 2006 - nutnost navýšení koeficientu na 5,9 (stejne jako na srovnatelných VŠ umeleckých školách) v nadcházejících létech získat z MŠMT – jednání v RVŠ a s MŠMT a získání doktorského studijního programu -...

Více

Transfero TV Connect - IMI Hydronic Engineering

Transfero TV Connect - IMI Hydronic Engineering Maximální teplota systému Maximální teplota pro výpočet expanzního objemu. U topných systémů maximální provozní teplota, při které se má vytápěcí systém provozovat při nejnižší výpočtové venkovní t...

Více