Tag des offenen Umgebindehauses2014.indd

Komentáře

Transkript

Tag des offenen Umgebindehauses2014.indd
Vítejte na Dni otevřeného
podstávkového domu!
Již podesáté nabízejí' vlastníci podstávkových domů
hostům a návštěvníkům možnost nahlédnout zblízka či
zdálky do svých světnic. Den otevřeného podstávkového
domu se stal tradicí, a má za cíl propagovat život
v podstávkovém domě. Těší nás, že si můžete prohlédnout
vice jak 60 dále popsaných podstávkových domů v neděli
6. července 2014. Zpravidla jsou otevřené mezi 10 a 17
hodinou. Odlišné časy jsou uváděny v popiscích
u jednotlivých domů. Některé podstávkové domy lze
navštívit pouze v rámci prohlídky s průvodcem. Každý
návštěvník objektů v rámci Dne otevřeného podstávkového
domu odpovídá sám za svou bezpečnost. Je třeba brát
ohledy na soukromou sféru vlastníků podstávkových domů
a dbát zvýšené pozorností zvláště na staveništích.
V Den otevřeného podstávkového domu se prezentují také
řemeslníci, kteří předvádějí svůj um a rádi zodpovědí Vaše
odborné dotazy. Na návštěvníky take čekají četné výstavy.
Na některých místech jsou připraveny i různé aktivity
pro Vaše děti.
Všechny nabídky jsou v programu seřazeny v abecedním
pořádku dle obcí. Na zadní straně obálky se nachází také
mapka, v níž jsou pomocí bodů vyznačena všechna místa
akcí. Návštěvníky z daleka srdečně zveme, aby Den
otevřeného podstávkového domu využili pro delší pobyt.
Turistická sdružení Vám ráda předají informace
o možnostech ubytování.
Sekretariát Krajiny podstávkových domů a všichni
zúčastnění Vám přejí zajímavý den plný přínosných
setkání!
Kontakt
Sekretariát Krajiny podstávkových domů, okres Gorlitz,
pobočka Žitava, 02763 Zittau, Neustadt47 Telefon: 0049
3583 721109 E-mail: [email protected] Internet:
www.umgebindeland.de
Historie podstávkohého domu
Geschíchte Umgebindehaus
Podstávkovým domem se nazývají historické
hrázděné (roubené) domy v Sasku. 6.000 tyto
jedinečné, až 500 let staré objekty tvoří
nejmenší část regionu trojzemí mezi Polskem,
Čechami a Německem. Tyto dřevěné obytné
doby vytváří krajinu, která je jedinečná v celé
Evropě. Žádný dům není stejný, přírodní
materiály dřevo, hlína, sláma a kamení, ze
kterých byly původně postaveny, jsou dnes
trendem ekologické výstavby.
Existuje domněnka, že setkání slovanské techniky roubení
a německé
techniky
hrázdění
dalo
vzniknout
principu
podstávkového domu.
Stručný stavebně-historický vývoj
podstávkového domu:
12. - 16. století: Mezi 12 a 14. století přicházeli většinou franští
rolníci do Lužice, do té doby řídce osídlené slovanskými kmeny.
Tehdejší klimatické podmínky v Lužici a v Českém středohoří
donutily osadníky, tak jak to Slované praktikovali, bydlet v roubených
domech, resp. roubených světnicích. Menší náměstí v městech tvořili
zejména domy ze dřeva. Později byly tyto domy díky protipožárním
opatřením vyzděny. Venku za hradbami měst se dál stavělo podle
staré tradice ze dřeva.
17. - 19. století
Většina
dnes
ještě
přístupných
podstávkových domů byla postavena v tomto
období.
Nejstarší
zcela
dochovaný
podstávkový dům (vystavěn 1603) se
nachází
v Ebersbach-Neugersdorf,
Oststrasse 30.
Dům představuje vně i vevnitř jak bohatou
barovnkní ornamentiku, tak přísný klasicistní
styl. Toto si mohli často dovolit jen ti bohatí. To ukazuje na zvláštní
mocné majitele domů. V této době se začala čile rozvíjet textilní
výroba. Od r. 1850 se prosazovala pomalu stavební metoda
z masivu, která se orientovala především na moderní městské
stavby.
20. - 21. století
Poslední podstávkové domy byly postaveny ve 20. letech 20. století.
Přes 350 domů schopných sanace je prázdných a mohou být
zachovány. Řadě majitelů se podařilo sanovat domy v posledních
letech s finanční podporou „Stiftung Umgebindehaus“ (Nadace
podstávkového domu), tak aby co nejvěrněji zachovali originál.
Stavební technologie
(Skizzen K. Bernert)
Bauablaufprinzip
Různé typy domů zohledňující mnohostrané eines Umgebindenároky a využití se rozvinuly především v 17. a hauses im 19. Jh.
18. století. Přízemní stavby, stavby s polopatrem,
stejně jako patrové domy a dvoupatrové domy
byly budovány vedle rovnocenně sebe. Fasády
ovlivněné ondřejskými kříži a bujnými dřevěnými
nástavbami
ukazovaly
bohatství
někdejších
vlastníků. Skicy Vám zprostředkovávají dojem ze
vzniku a využití podstávkového domu.
(Skizzen K.
Bernert)
Centrální partner na všechny otázy ohledně
podstávkového domu je Nadace podstávkového
domu (Stiftung Umgebindehaus). Zde můžete poradit
nejen o stavebněhistorických a památkářských
apektech sanace, ale též se můžete informovat
o programu “zvláštní financování podstávkových
domů”
(“Sonderfinanzierung
Umgebindehaus”).
V rámci čerpání projektu požadujeme každoročně
provedení
naléhavých
zajišťovacích
a restaurátorských prací. Pojďte se o krok přiblížit
snu o vlastním domu!
Kontakt:
Nadace
podstávkových
domů
(Stiftung
Umgebindehaus)
Arnd Matthes nebo Sven Rudiger
Ernst-Thalmann-Stra^e 38, OT Neugersdorf
02727 Ebersbach-Neugersdorf
Mobil: +49 152 08764846 /+49 160 99153509
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.stiftung-umgebindehaus.de
Facebook: Stiftung Umgebindehaus
V Horní Lužici se zabývají četní řemeslníci různých řemesel
tradičními výrobními postupy, aby podstávkové domy zůstaly
zachovány v původní kráse.
Kontakt:
Sdružení pro cenu kvality “Sdružení odborníků”
(Verein für die Qualitätsmarke „Fachring Umgebindehaus"
e.V.)
Ronny Hausmann
Niederoderwitzer Strace 6
02794 Spitzkunnersdorf
Telefon: +49 35842 20843 | Fax +49 35842 20845
[email protected]
www.fachring-umgebindehaus.eu
Bogatynia (PL)
ul. Waryňskiego 17
sanovaný podstávkový dům
kompletně rekonstrukovaný podstávkový dům z 18.
století, možnost rozhovoru s majiteli domu o
zkušenostech s rekonstrukcí
Parkování: přímo před domem, v ulici Waryňskiego
nebo u LIDLu v centru města
Kontakt (polsky): Marzana a Marcin
Pllszak, Tel. +48 757 731 202
[email protected],www.domzegarmistrza.pl
Kontakt (německy): Dr. Ulrike Blschof
Tel.: +49 178 7833240
[email protected]
ul. Waryňskiego 18
podstávkové domy v rekonstrukci
komplex podstávkových a hrázděných domů z 18. století, od povodní 2010 probíhá
rekonstrukce
Parkování: přímo před domem v ulici Waryňskiego nebo u LIDLu v centru města
Kontakt (polsky): Marzana a Marcin Pllszak,
Tel. +48 757 731 202
[email protected], www.domzegarmistrza.pl
Kontakt (německy): Dr. Ulrike Blschof Tel. 0178 7833240 [email protected]
Nově
Buckow
Ringstrasse 28b
Prohlídka domu přeneseného z Neugersdorfu do
Buckowa (Märkische Schweiz)
Dům otevřen od 10.00-17.00 hod. s pauzou na oběd
12.00-13.00 hod., prohlídka lokality začíná v 10.00
hod. na Turistickém informačním centru, SebastianKneipp-Weg 1
Nabídka: otevřený podstávkový dům, prohlídka
lokalitou/vsí. První oficiální prohlídka jednoho z domů přeneseného
z Neugersdorfu do Buckowa. Prohlídka roubené světnice! Informace
k snesení domu a jeho opětovné výstavbě na novém místě!
Prohlídka místa: bezplatná prohlídka s městským průvodcem od 10 hod. Buckowem
s prohlídkou zámeckého parku, ulicí Wallstrasse, Brech-Weigelovým
domem, a jezerem Schermutzelsee. Místo srazu lO.OO hod: Touristen-Info
(Informační centrum), Sebastian-Kneipp-Weg 1, 15377 Buckow (Markische
Schweiz)
Další: K dispozici jsou v místě česné restaurace a hostince. Seznam naleznete na:
www.maerkische- schweiz.eu. Pro hosty z Ebersbach-Neugersdorf máme
připraveny nápoje k osvěžení. Prosíme o použití veřejných toilet, toaleta v dome
není dimenzovanána na velký počet návštěvníků.
Příjezd: Příjezd přes Berliner Ring, odjezd směr Muncheberg Bl/5, směr Strausberg,
potom po L34, do Bollersdorf, vpravo do Buckowa po serpentinách.
Parkování: NENÍ MOŽNÉ U OBJEKTU! Prosím použijte parkovací státní u informačního
centra (Tourist-Information),popř. u kostela nebo na náměstí.
Kontakt: Thomas Mix, Ringstralie 28b, 15377 Buckow (Márkische Schweiz)
Telefon: +49 177 3711103, Mobil: +49 1773711103 E-Mail: [email protected]
Český Dub (CZ)
nově
Trávníček bývalé č. p. 6, st. p. č. 53 (Vlastibořice)
Prezentace projektu Podjakubské roubenky, tedy záměr obnovy tří podstávkových
domů v okolí.
13.00 hodin – prezentace projektu občanského sdružení Dubáci „Podjakubské roubenky“.
Záměrem projektu je obnovy tří podstávkových domů v okolí a zřízení Muzea lidové kultury
Českodubska. Studenti z fakulty architektury ČVUT budou prezentovat své návrh
yrevitalizace budovy rychty a vizualizace a návrhy budoucího využití objektu.
Jíslova rycha patří k nejhonosnějším zástupcům regionální lidové architektury. Její dnešní
podoba pochází z konce 18. století. Znalce i běžné návštěvníky jistě potěší řezbami bohatě
zdobené podstávky, unikátní horská lomenice či roubené špýcharové patro s pavláčkou
v hospodářské části. Její dnešní podoba pochází z konce 18. století. Tento vzácný objekt se
díky dlouhodobé neúdržbě nachází v havarijním stavu, a tak je prozatím možné nahlédnout
pouze do přízemní světnice. Do budoucna chceme zpřístupnit další části a provádět po
okolních domech údolí řeky Mohelky.
Přednáška: Studenti z fakulty architektury ČVUT budou prezentovat své návrhy
revitalizace budovy rychty, sanační postupy a vizualizace a návrhy budoucího využití
objektu „Jíslovy rychty", Návštěvníci budou seznámeni se specifiky podještědské
lidové architektury, zajímavostmi a hodnotami Jíslovy rychty.
Další:
14.00 vystoupí podještědský folklórní soubor „Horačky" se svým pásmem o lidové
architektuře a místních zvycích.
Příjezd: Po silnici č. 27711 ze směru Český Dub nebo silnici č. 27710 od Mnichova
Hradiště či Sychrova.
Lze rovněž využít modrou turistickou trasu KČT od kostela sv. Jakuba v Letařovicích
směrem na Sychrov.
Zastavíte na malé návsi se stoletou lípu, lavičko a informační tabulí na jedné straně
a novou budovou hasičské zbrojnice na straně druhé v místní části Dolní Trávníček.
Odtud bude místo konání značeno směrovkami. Od hasičské zbrojnice se vydáte
na sever přes mostek a za dřevenou kůlnou po úvozové cestě doleva do kopce cca
150 m. Zde stojí Jíslova rychta
Parkování: auto je možné nechat na „návsi“ se stoletou lípou u hasičské zbrojnice.
Kontakt: Dubáci, o. s.,Sobákov 15, 463 43 Český Dub,
místopředseda Petr Pivoňka
www.dubaci.cz
mobil: +420 605 825 215
Chrastava (CZ)
Víta Nejedlého 95
Führichův dům - památkově chráněný podstávkový
dům, muzeum
rodný dům akademického malíře Josefa von Rittera
Führicha (1800-1876), původní nábytek, také obrazy
od jiných malířů, malovaný pokojík, minimuzeum J.
Führicha, betlémy, okenice s italskými motivy,
poslední rekonstrukce v roce 2010 po povodních.
Nabídka: prohlídka muzea v délce 30 až 60 minut,
možnost odpočinku a posezení v parku s vyhlídkou na kostel sv. Vavřince
Parkování: na náměstí
Kontakt: Infocentrum Chrastava
Jitka Marxová, průvodce Zdeněk Šulc Liberecká 40 46331 Chrastava
Tel.: 00420 485 143 161, 00420 604 118 296 [email protected], www.chrastava.cz
Cunewalde
Prohlídkové trasy městem
>
Místní část Weigsdorf-Koblitz
prohlídka místní částí Weigsdorf-Koblitz až k parku podstávkových domů Místo setkání:
hotel „Alter Weber", 10.00 hod. (cca 2,5 km)
>
Niedercunewalde
prohlídky parkem podstávkových domů Místo setkání:
u parku podstávkových domů, 11.00 hod., 12.30 až 14.00 hod. a 15.30 hod.
Niedercunewalde
prohlídka Niedercunewalde Místo setkání:
hospoda „Kleene Schanke", 14.00 hod. (cca 1,0 km)
Gastronomie: hotel „Alter Weber", ul. Oberlausitzer Stralie 13; „Deutsches Haus" v
Niedercunewalde; „Blaue Kugel", ul. Hauptstralie 97; „Kleines Kulturhaus", ul.
Czornebohstralie 19
Kontakt: Turistické informační centrum
Hauptstralie 97,02733 Cunewalde Tel.: 0049 35877 80888 [email protected],
www.cunewalde.de dne 26. května 2013 otevřeno od 10 do 17 hod.
Czornebohstrasse 2
Statek Dreiseitenhof (Tříboký dvůr)
výstavní podstávkový dům, roubená světnice jako svatební
pokoj, velmi pěkně zdobená okna
Nabídka: prohlídka domu, výstava modelu podstávkového
domu, výstava historických vozidel a technického vybavení,
Parkování: parkoviště u Domu hosta (Haus des
Gastes) na nám. Schíitzenplatz
Kontakt: Turistické informační centrum, 02733 Cunewalde
Hauptstra&e
97,
Tel.:
0049
35877
80888
[email protected] www.cunewlade.de
Erlenweg 7
> cca. r. 1750 postavený podstávkový dům,
> který se stal díky pomoci řemeslníků a vlastního přičinění příjemným domem pro
rodinný život. Získáte představu o dobrodružství rekonstrukce domu, která byla
provedena výhradně z přírodních materiálů.
Nabídka: zpřístupněný dům, možnost prohlídky, prodej knih, občerstvení, dětský koutek,
Další možnosti: v roubené světnici na Váš bude čekat malá nabídka občerstvení
z Lužice, v historickém prostoru skladu nabídka knihkupectví regionální a
k tématu zaměřené literatury LIESchen.
Příjezd:V Niedercunewalde pod kostelem
Parkování: veřejné parkoviště u parku podstávkových domů nebo na začátku ulice
Erlenwegs
Kontakt: Alexander und
Tel. +49 035877 149645
Peggy
Göring,
Erlenweg
7,02733
Cunewalde,
Hauptstrasse 123
Podstávkový dům v rekonstrukd
Nabídka: prohlídka a výklad k objektu, Možnost zakoupení grilovaných klobás a steaků
informace
Parkování: parkoviště u Volksbank
Kontakt: Alexander Kern Neue Sorge 13 02733 Cunewalde Tel.: +49 172 3411710
Kirchweg 23
> obytný podstávkový dům
Malý statek, patrový dům, s originálně dochovanou roubenou světnicí, první zmínka
1878, přestavěno 1905, přístavba kůlny a stáje až 1936.
Nabídka: prohlídka domu od 12 do 17 hodin.
Parkování: u Domu hosta (Haus des Gastes)
u domu č. p. 23 není možné parkovat
Kontakt: Franz-Dieter Strobl
Kirchweg 23,02733 Cunewalde
Tel. 035877 88293, [email protected]
OT Schönberg Nr. 15
> dům v opravě
nejzachovalejší originální podstávkový dům z r. 1795 opravovaný a restaurovaný podle
pravidel památkové péče, s ochranným orlem studnou s dřevěnou pumpou, okenními
kovanými mřížemi, klenutými stropy, břidlicovým obkladem, vstup pro vozíčkáře
umožněn
Nabídka: prohlídka domu od 14 do 17 hodin,
Parkování: při vjezdu do obce
Kontakt: Dr. med. Hartmut Koenitz
Hohe Strasse 79,01187 Dresden
Tel. +49 0351 4719167
Dolánky u Turnova (CZ)
Dolánky u Turnova 12
> Dlaskův statek – muzeum v postávkovém domě
„Dlaskův statek" j e typická a vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského domu.
Bývalá svobodnická usedlost a rychta byl postaven v malebném údolí řeky Jizery
v roce 1716. Od jeho založení byl objekt několikrát přestavován, nejvýznaměji se ho
dotkly přestavby z let 1794 a 1841. Statek tvoří samostatnou jednotku obklopenou
trámcovou hradbou se dvěma branami - horní zděnou s dřevěnou zvoničkou z roku
1794 a dolní dřevěnou. Dům je patrový, tvoří ho obytná roubená část a uzavřené
hospodářské prostory. Zděná část domu, která sloužila jako stáj pro dobytek a koně
byla postavena ve stejném roce jako zděná horní brána. Původní dispozice domu bylo
v roce 1789 rozšířena o roubenou světnici v patře, která byla v roce 1842 jako stará
část domu přestavěna. Stavbu sjednocuje bohatě vyřezávaný štít a a pavlač
s vyřezávanými sloupky.Z původních hospodářských budov se dochovala roubená
stodola. Součástí původního statku je socha Panny Marie před dolní bránou z r.
1784. Před branami stojí tzv. Rakoušův sroubek, patrový roubený špýchar, který sem
byl přenesen z Malého Rohozce v 60. letech 20. století.
Nabídka: 1 – 1,5 hodinová prohlídka, částečně s průvodcem. Z jednoho kmene, tak se
jmenuje nová stálá expozice, která byla otevřena 1. dubna 2014. Je věnována
tradičním technologiím rukodělného zpracování přírodních materiálů . dřeva a proutí.
Seznamuje návštěvníky s dílem tesařů, sekerníků, truhlářů i řezbářů, košíkářů a
dalších výrobců, pro které bylo dřevo lehce dostupým materiálem. K vidění jsou nejen
hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka dovedností
a řemeslného umu, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli předměty nutné pro uchování
života a rozvoj své existence.
.
Příjezd: Dlaskův statek se nachází 3 km od Turnova, směr Železný Brod – silnice č. E65,
železniční zastávka Turnov-Dolánky, pěšky cca. 20 min. Od Muzea Českého ráje
v Turnově,
Parkování: parkoviště pro osbní auta i autobusy před areálem Dlaskova statku
Kontakt: PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea Skálová 71, 51101 Turnov
Tel.-Nr.: +420 481 322 106, Fax: +420 481 325 277
[email protected], www.muzeum-turnov.cz
Dolní Chřlbská (CZ)
Dolní Chřibská čp. 40
>
Pohostinství a pension v podstávkovém domě
bývalá zemědělská usedlost, v nedávné době prošla citlivou rekonstrukcí, dbáno na
použití původních a tradičních stavebních materiálů
Nabídka: restaurace, jízdárna, možnost vyjížděk na koních případně vodění dětí na
ponících, dětské hřiště, k vidění výběh pro ovce, kozy a slepice
Parkování: přímo u objektu
Kontakt: Usedlost Na Stodola, Matěj Kudla
Dolní Chřibská čp. 40,407 44 Chřibská Tel.: 00420 602 321 828
[email protected], www.nastodolci.cz
Ebersbach
Prohlídka místa
> Prohlídka obce s průvodkyní Stefanie Kipkeovou na téma „EbersbachNeugersdorf - město podstávkových domů v průběhu času"
Místo setkání: 13 hod. u statku „Gríinsteinhof Doba trvání: cca 1,5 hodiny
Parkování: na dvoře a u „Staré radnice" („Altes Rathaus"),
ul. Hauptstralie 61/B 96
Kontakt: Stefanie a Thomas Kipkeovi, Ebersbach-Neugersdorf, místní část
Ebersbach, statek „Gríinsteinhof, Oberer Kirchweg 25 Tel.: 0049 3586 310182
nebo 0049 172 3587132 [email protected], www.gruensteinhof.de
Georgswalder Strasse čp. 1
> „Starý mandl" („Alte Mangel")
- příkladně rekonstruovaný podstávkový dům
informační centrum, pravidelné prohlídky a informace o otevřených podstávkových
domech v celé staré části města (nezávisle na pevně stanovených prohlídkách),
kompletně rekonstruovaný Dům faktora (vystavěný okolo roku 1770), atraktivní
břidlicové obložení na štítovém průčelí, roubené světnice a mandl s využitím pro
veřejné akce, výstavní místnost s ručním tkalcovským stavem, trvalá expozice
„Vzpomínky na NDR"
Nabídka: dílny pro děti, káva a koláče
Parkování: přímo před objektem
Kontakt: Turistické informační sdružení „Am Schlechteberg e.V."
paní Grafová, 02730 Ebersbach-Neugersdorf, místní část Ebersbach,
Weberstralie 22 Tel.: 0049 3586 765590, 0049 3586 763183
Oberer Kirchweg čp. 25 - statek „Gríinsteinhof"
> Program v předvečer dne otevřených dveří: přednáška „Moderní rekonstrukce
památkově chráněného podstávkového domu"
fotografie rodiny majitelů, začátek v 19.00 hod., nápoje a občerstvení, vstup volný,
následně výměna zkušeností a podnětů u táborového ohně
Otevřený dům dne 6.7.2014:
velký podstávkový dům, využívaný nyní jako soukromý byt, 4 moderní apartmány
a místnost s klenbou pro pořádání akcí zdravé bydlení, ekologická rekonstrukce a
komfort 21. století v památkově chráněném objektu; povídání k šetrné a ekologické
rekonstrukci obytné budovy: špaletová okna, izolace prostřednictvím měkkých
dřevovláknitých desek a celulózy, štěrk z pěnového skla, hliněná omítka, stěnové
vytápění, vytápění štěpkou
Program na dvoře: prohlídky domu a dvoru pod vedením členů rodiny majitelů, od
14.30 hod. skupina dobových hudebníků Gaukelfuhr, podávání kávy, koláčů,
obložených housek a nápojů
Program pro děti: možnosti k hraní, ovce a jehňata, veliká zahrada
Výstava: „Krkonoše na starých pohlednicích" od B. Knolla z obce Lauba
Prohlídka města: prohlídka města s průvodkyní Stefanie Kipkeovou na téma:
„Ebersbach-Neugersdorf- město podstávkových domů v průběhu času", 13.00 hod.
od statku „Gríinsteinhof, cca 1,5 hodiny
Přenocování: v apartmánech, ve stanech na louce, místo pro odstavení
karavanů; sociální zařízení- táborový oheň - studánka - selský dvůr
Parkování: na dvoře a u „Staré radnice" („Altes Rathaus"),
ul. Hauptstralie 61/B 96 Kontakt: Stefanie
a Thomas Kipkeovi
Ebersbach-Neugersdorf, místní část Ebersbach, statek
„Gríinsteinhof
Oberer Kirchweg 25
Tel.: 0049 3586 310182 nebo 0049 172 3587132
[email protected], www.gruensteinhof.de
Oberer Kirchweg 26
> „Muzejní dvůr" („Museumshof") s muzeem kávy
jeden z nejimpozantnějších čtyřbokých dvorů Horní Lužice; v 19. stol. vystavěn a
využíván obchodníky s látkami, 29. srpna 1856 navštíven králem Janem Saským;
faktorský statek se stropy a fasádou rekonstruovanou dle původní podoby; roubené
světnice a klenby s mnoha krásnými detaily
Nabídka: prohlídka statku; výstava fotografií rekonstrukce statku
s doprovodným komentářem majitelů; prohlídka muzea kávy (vstupné); káva a
koláče podávané v pohostinské místnosti
Dětský program: různé dětské hry ve dvoře
Občerstvení: káva a koláče, koktejly, které si můžete amíchat osobně - pro děti i
dospělé s koktejlovým barem „Čerstvé svěží ovocné“
Parkování: ve dvoře (několik málo parkovacích míst) nebo u 200 m
vzdáleného koupaliště Ebersbach
Kontakt: Statek Museumshof s muzeem kávy,
Oberer Kirchweg 26,02730 EbersbachNeugersdorf místní část Ebersbach
[email protected],
www.spree-museumshof.de
nově
Rossgasse2
> Prohlídka podstávkového domu a ukázka řemesel.
Kompletně opravený postávkový dům z roku 1822, podle historický ekologických
zásad, hliněná konstrukce a hrázdění díky „Lehmhandwerk Seidel“ z Oppachu.
Nabídka: otevřený podstávkový dům
Parkování: omezené parkování u objektu
Příjezd Rossgasse 2, 02730 Ebersbach
Kontakt: Truhlářství (Tischlerei) Rico Schonfelder
Hintere Dorfstralie 21,02708 Obercunnersdorf
Eckartsberg
Feldstrafce čp. 7
> Výměnkářský dům s expozicí
Nabídka:
prohlídka mandlovny jako nové
výstavní místnosti v podkroví
kůlny, malá výstava k tématu
podstávkových domů doplněná
řadou obrázků k 5leté historii vlastivědného sdružení a k obnově
památkově chráněného čtyřbokého dvora; malé občerstvení v nové
pohostinské místnosti
Parkování: ve dvoře
Kontakt: Vlastivědné sdružení Eckartsberg e.V. Gottfried Eifler Eeldstralie 11,02763
Eckartsberg Tel.: 0049 3583 708397, 0049 173 5672681
Eibau (Gemeinde Kottmar)
Hauptstrafce 40
> 250 let stará roubená světnice
můžete si prohlédnout v roce 2009 zrekonstruovaný interiér a na truhlárnu přestavěný
dům. Za obdiv stojí i právě zrestaurované vstupní dveře. Dále si můžete prohlédnout
zbytek domu, tekrý nebyl zrenovována a je v původním stavu. Dílna je k dispozici
k předvádění řemesel.
Můžete zde vidět staré truhlářské techniky, jako řežání, soustružení, intarzii,
zhotovování dřevěných spojů a tradiční pokládku podlahy.
Můžete si vyslechnout, pokud budete mít zájem, přednášku na téma „tradiční
zpracování dřeva“.
Ručně zpracované výstavní kousky z vlastní produkce můžete nejen shlédnout nebo
získat.
Lukostřelba pro děti i dospělé na vlastní střelnici za domem. Přímo na B 96 nedaleko
křižovatky Breuerei.
Nabídka: otevřený ateliér dřeva a ukázka řemesel
Parkování: objednané parkování (2 os. auta) naproti domu nebo na místě sběru
odpadů ve vsi (150 m vzdáleném směr Oderwitz)
Kontakt: Fascinace dřevem (Faszination-Holz), Peter Krowiorsch
Hauptstralie 40,02739 Kottmar/0T Eibau Funk: 0173 2943235
[email protected]
HauptstraRe 214a
> otevření barokní památky
Třístranný dvůr z časného 18. století s barokním v roce 1717 postaveným faktorským
(faktor – v podstatě zprostředkovatel prodeje, obstarával nákup a prodej zboží pro
někoho jiného, přiděloval podomním výrobcům suroviny k výrobě) domem s florální
malbou, kazetovým stropem a stěnami, vlastenecké a Humboldtovo museum ve dvou
původních patrech, s krásným krovem..
Výstava: ve faktorském dvoře Eibau, Flauptstr. 214 a, bude 6. července 2014 od
14 hod. otevřena zvláštní výstava “Impresionisté v akvarelu a dřevě“ od Moniky
a Detlef Pohlových
Příjezd: ze směru od Löbau silnicí S 148 ve směru Neugerdorf až k křižovatce Ample
v Ebersbach-Neugersdorfu, tam odbočit doleva směr Žitava (B96), cca 3 km
doleva. Ze směru od Žitavy po B96 směr Oppach, možno přijet autem autobuse
i vlakem.
Parkování: parkovací státní jsou k dispozici přímo na B96 nebo za faktorským statkem
Kontakt: Turistické informační centrum Eibau (Tourist-Information Eibau),
Hauptstralie 214a, 02739 Kottmar/OT Eibau,
Tel. +49 702051, Fax 03586 702057 [email protected],
www.faktorenhof-eibau.de
Frýdlant v Čechách (CZ)
Zahradní 356
> „Betlém"
malý podstávkový dům, který bylv letech 2009 2010
kompletně
rekonstruován.
Cena
podstávkového domu 2011
Nabídka: stálá expozice k historii a rekonstrukci
objektu a výstava mechanického betlému;
Parkování: na hlavním parkovišti ve městě v těsném sousedství domu
Kontakt: Lucie Kubátová
Zahradní 357,46401 Frýdlant Tel.: 00420 725 501 896
[email protected], www.mesto-frydlant.cz
Grossschönau
Prohlídka místa
> Prohlídka města Grosschönau a návštěva podstávkového domu
s povídáním k podstávkovým domům (vznik, vývoj, stavební zvláštnosti, názvy
stavebních prvků, informace k historii města, podstávkové domy na prodej, zajímavosti
ke starým číslům domů a původním obyvatelům, krásy města a jednotlivých domů)
Místo setkání:
14 hod., ul. Theodor-Haebler-Strasse 25 (ostrovní dům)
Doba trvání: dle zájmu, délka: 2 až 3 km
Pohostinství: hostinec „Zur Weberstube", 11 - 14 hod. a od 17 hod., ul. TheodorHaebler-Stralie 38 (severozápadně od kostela), „Am Heimatmuseum", od 11
hod., ul. Schenaustrasse 2 (vpravo od muzea)
Parkování: parkoviště v centru obce na ul. Hauptstrasse nebo parkoviště na ul.
Kirchstrasse východně od kostela
Kontakt: Peter Dorn
Gerichtsstrasse 3, 02779 Grolischonau Tel.: +49 35841 37009
An der Lausur 6
> opravený obytný podstávkový dům
patrový podstávkový dům z r. 1670, přestavěn na podstávkový dům se světnicemi
1800, opravené roubené světnice se stěnovým vytápěním, krov z 1670, částečně
zachované barevné barokní malby na stropních trámech v prvním patře, vypracované
detaily oken a dveří.
Příjezd: přístup po silnici opět umožněn, takže přímo do ulice An der Lausur
Parkování: parkoviště u hlavní silnice
Kontakt: Carstev Schmidt, An der Lausur 6, 02779 Grossschönau
Halbendorf/G.
BautzenerStrasse 16
> podstávkový dům procházející rekonstrukcí
obytný dům s chlévem s podstávkami a prkny opláštěným hrázděným štítem
s holubníkem ve špici, velmi zachovalý, zvláštností jsou ještě původní originálně
dochovaná okna s rámy a vnější výzdobou, vznik cca. 1750 – 1780, stavba stáje typ
“Böhmische Kappe” 1835 (dnes kuchyň), klenutý sklep ze tří stavebních epoch,
Preussische Kappe, černá kuchyň v chodbě, konzervativní rekonstrukce hrázděné zdi
a hlavního vstupu v přízemí.
Nabídka: otevřený dům a prezentace řemesel,
presentace truhlářství Bräuer
s vysvětlením právě předváděných prací..
Truhlářství (Tischlerei) Bräuer-Inh. Michael Bräuer (Mitglied im Fachring
Umgebindehaus), Schulstrasse 2, 02791 Oderwitz, Tel. +49 35842 26228, Fax +49
35842 26243, [email protected]
Výstava o historii domu a schovaných n álezech, fotodokumentace a výstava
o stavební pokroku, možnost prohlídky o 9 do 14 hod., v případě zájmu možnost
Příjezd: přímo na křižovatce B96 a S115, ze směru od Bautzenu, místní cesta
Halbendorf/cesta před hory WeigsdorfKoblitz Richtung Oppach pravá strana ulice
Konstakt: Daniel Hain, 02681 Schirgiswalde-Kirschau, OT Halbendorf/Gebirge,
Bautzner Strace 16, Tel. 0176 41517099,
[email protected]
Hinterhermsdorf
Ortsfiihrungen
> Prohlídka od Domu hostů (Haus des Gastes) přes Oberdorfweg, podstávkový
dům Waldarbeiterstube, náves, část Niederdorf zpět k Domu hosta
1. prohlídka v 10.30 hod., 2. prohlídka ve 14.00 hod.
Příjezd: příjezd od Sebnitz – Saupsdorf – Hinterhermsdorf nebo Bad Schandau –
Příjezd od Kirnitzschal – Saupsdorf – Hinerhermsdorf
Též vlakem S1 od Drážďan – hl. Nádraží, na Bad
Schandau
„Nationalparkbahnhof“ a konečně autobusem linkou OVPS č. 268 a 269
z Bad Schandau na Hinterhermsdorf
Parkování: parkoviště u Domu hosta
Kontakt: Vlastivědné sdružení Hinterhermsdorf, Manfred Dittrich Beize 20 A, 01855
Sebnitz/místní část Hinterhermsdorf Tel.: 0049 35974 50031
Dorfbachweg 25
>
Obytný podstávkový dům z období kolem roku
1890 s dvojitou roubenou světnicí
s masivním středovým rizalitem, původním křídlem
dveří, brázděním v patře a přesahem střechy ve
švýcarském stylu
Nabídka: zahradní kino v předvečer 5. 7. od 21 hod.,
v neděli dům otevřen od 10 do 15 hod., workshop na
téma „Nejkrásnější ručně vyrobené stínítko lampy“,
předvádění a provádění řezbářství, nabídka drobného
občerstvení
Parkování: naproti Domu hosta (veřejné parkoviště) a u
restaurace Buchenparkhalle (soukromé parkoviště)
Kontakt: Helena Romanus
Heinrich und Thomas Mann-Strasse 9, 06108 Halle
Tel. +49 345 68920998
[email protected] facebook/elbsandsteininitiative
Neudorfstrasse 2
 Vlastivědné muzeum vlastivědného spolku Hinterhermsdorf
Podstávkový dům z r. 1806 s dvojitou roubenou světnicí., (Cena podstávkového domu
2007), zde je od 1992 zřízeno malé muzeum. jak se žilo před sto lety rodinám lesních
dělníků v Hiterhermsdorfu.
Příjezd: přes Sebnltz-Saupsdorf- Hinterhermsdorf nebo
Bad Schandau - Klrnltzschtal- Saupsdorf- Hinterhermsdorf, také vlakem SI z Drážďan
– hl. nádraží do Bad Schandau „Nationalparkbahnhof“ a konečně autobusem OVPS č.
268 a č. 269 z Bad Schandau doHinterhermsdorf
Parkování: parkoviště u domu hostů (Haus des Gates) Kontakt: Helmatvereln
Hinterhermsdorf, Manfred Rlngel Welfberg 15, OT Hinterhermsdorf, 01855 Sebnltz
[email protected], www.helmatvereln-hlnterhermsdorf.de. Tel. 035974/
50417
Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
Jindřichovice pod Smrkem č. p. 12
>
Skanzen
sestávající z jednoho historického opraveného a z jednoho nového, tradičními
technologiemi postaveného podstávkového domu
Nabídka: prohlídka rekonstrukci na starém domě: šetrná výměna částí roubení a
brázdění, obnovení podstávek a hliněných výplní, rekonstrukce velké světnice v
přízemí s nově postavenými kachlovými kamny Parkování: přímo u domu
Kontakt: Zbyněk Vlk
Jindřichovice
12,46366
Tel.:
00420
605
345
467
[email protected] www.lunaria-jindrichovice.cz
Kleingliesshübel
Rundweg 3
Podstávkový dům v rekonstrukd a slavnost na statku
podstávkový dům z roku 1824, procházející rekonstrukcí, rekonstruovaná roubená
světnice (odstranění sádrokartonových stěn, odkrytí a otryskání dřevěných stěn a
nosníků, dřevěná podlaha), výstavba apartmánu téměř ukončena (rekonstrukce
pomocí přírodních materiálů, vnitřní izolace nepálenými cihlami, stěnové vytápění v
hliněné omítce, dřevěná podlaha)
Nabídka: prohlídka roubené světnice a téměř hotového apartmánu v domě; slavnost
na statku s nejrůznějšími stánky (bylinky, vlna, produkty ze statku, bleší trh); domád
koláče a káva/čaj; program pro děti: pískoviště, dílničky
Parkování: před statkem a ve vesnici
Kontakt: Steffen Kopf a Dorte Wolfová
Rundweg 3,01814 Kleingielihúbel
Tel.: +49 35028 868182,
+49 171 7902384
[email protected], www.maienhof.net
Könnigstein/Sa.
Pfaffenberg 15
> Kulturní památka
podstávka z roku 1587 s přízemním, dvoutrámkovým hrázděním a ojedinělým
dvouvrstvým roubeným věncem na horním konci trámu;
odkrytý a zachovalý trámový strop se záklopovými prkny
Výstava: ve světnici výstava Flyers a pohlednic k podstávkovým domům od r. 1587,
fotodokumentace, plány konstrukce, nálezů z místa, odborné literatury, videokoutek
povodně 2013
Nabídka: hrací a malovací koutek, občerstvení s klobáskami, nápoje, káva a koláč,
osvěžující limonáda ze sudu
Příjezd: po silnici B172 do Königsteinu, na okresce směr Bielatal, u poštovní ch
schránek doleva
Parkování: zdarma v ul. Pirnaer Str. 1 a parkoviště Elbeparkplatz u obchodu Edeka,
placené v ul. Bielatalstr., parkoviště Elbeparkplatz u přívozu a parkovací dům u
pevnosti
Kontakt: René Fleischer, Pfaffenberg 15,01824 Konigstein/Sa., Tel.:
1730034
0049 172
[email protected], www.kulturdenkmalhaus.de
Pfaffenberg 31
Podstávkový dům v rekonstrukci
mlýn Plappermuehle (1549), brázdění (1601)
Nabídka: prohlídka staveniště, zajímavosti z historie a rady k provádění oprav dle
nároků památkové péče
Parkování: zdarma v ul. Pirnaer Str. 1 a parkoviště Elbeparkplatz u obchodu Edeka,
placené v ul. Bielatalstr., parkoviště Elbeparkplatz u přívozu a parkovací dům u
pevnosti
Kontakt: Christian Linge, Pfaffenberg 31,01824 Konigstein/Sa., Tel.: 0049 178
2517445 [email protected]
Kravaře v Čechách (CZ)
Vísecká rychta 3
Muzeum v příkladně rekonstruovaném podstávkovém domě
Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Budova bývalé rychty ve části V9ska s expozicí lidového bydlení v severních Čechách
a součástí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Budova bývalé rychty
postavená 1797 pro místního rychtáře Václava Kerna, patří k největším roubeným
domům v Čechách. Pět místností v horním patře a
třípatrový krov byly určeny především k sušení
chmele.
Objekt byl krátce po válce obýván, později ho
používalo místní JZD. Po velké rekonstrukci domu
slouží objekt od r. 1986 jako expozice lidové
architektury a bydlení v severních Čechách.
V současnosti je velká část
objektu věnována
malovanému lidovému nábytku z konce 18. až do pol.
19. stol. Ukazuje nejen běžnou produkci nábytkového vybavení, ale také unikátní
komplex výstavního lidového nábytku vrstvy vesnického obyvatelstva. Nejstarší
vystavená skříň pochází roku 1761.
Příjezd: ves Kravaře leží na silnici č. 15, mezi Úštěkem a Českou Lípou. Vísecká rychta
se nachází v zatáčce na konci vesnice – směr Česká Lípa.
Parkování: pár míst přímo před objektem nebo na náměstí vzdáleném od Vísecké rychty
cca. 300 m
Kontakt: Mgr. Jitka Cldllnová
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
nám. Osvobození 293, 470 34 Česká Lípa Tel.-Nr.: +420 774 825 090, Fax: +420 487
824146 [email protected] http://www. muzeumcl.cz/pobocky. html
Lešna (PL)
Wolimierz 155
> podstávkový dům Educare Pension, agroturistika
Nabídka: nabízím možnost přenocování v našem domě
po telefonickém přihlášení od 4. do 6. července 2014.
od 13 hod. prohlídka okolí (4 km dlouhá, trvá cca. 2 hodiny)
Občerstvení: od 10 hod káva a koláč pro návštěvníky
Příjezd: 40 km východně od Zhořelce, směr Jelenina Gora, silnice č. 30 až do
Lubaně, v Lubani odbočit směr Leśna, silnice č. 393, v Leśne jeďte směr Pobiedna
silnicí č. 358 až do WOlimirz
Kontakt: Pension Educare, Marek Seifert 59-820 Wolimierz 155 Tel.-Nr.:+48 508 368
065 [email protected], pensjonat-educare.pl
Lipová u Šluknova (CZ)
č.p. 424 / náměstí
> Opravený podstávkový dům
Ukázky z rekonstrukce,, hliněná omítka, různé možnosti vytápění, vzácný krov,
odborně zrestaurované barokní omítky, nezvyklé výkladce ve světnici, odkryté
konstrukční prvky, např. hrázdění
Nabídka: prohlídka domu, předvádění tradičních řemesel, doprovodný kulturní
program, v blízkosti velké dětské hřiště, občerstvení
Parkování: na parkovišti , cca. 100 m od objektu
Kontakt: Klára Svobodová
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Šluknovská (Gesellschaftfíir die nachhaltige
Entwicklung des Schluckenauer Gebiets)
Tel. +420 775 551 325 (tschechisch)
[email protected],
www.tur-sluknovsko.cz
Merboltice (CZ)
Místní program
> Odborná exkurze
Odborná exkurze bude vedená Ing. Arch. Tomášem Eflerem a pracovnicí Národního
památkového ústavu Mgr. Alenou Sellnerovou
Nabídka: prohlídka provede účastníky po pěti podstávkových domech v Merbolticích,
začátek v 10 hod. domu č. p. 22, poté č. p. 14, dům č. 60, č. p. 192 a č. p. 141, kde
bude prohlídka zakončena vernisáží výstavy „Podstávkové domy na Litoměřicku –
typy, rozšíření, vývoj“, kterou uvede Mgr. Alena Sellnerová z NPÚ v Ústí nad Labem.
Prohlídka končí ve 13 hod., vernisáž bude zahájena ve 13:30 hod.
• Č. p.. 22 zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi (směr
Verneřice)
• Č. p. 14 – zemědělská usedlost (kulturní památka), na horní konci vsi,
•
Středověká zvonice (kulturní památka)
• Č. p. 60 bývalá zemědělská usedlost s roubeným špejcharem (kulturní památka)
a tesařský dvůr s ukázkami řemesla
• Č. p. 141 a č. p. 192 Hospodářství pod Strážným vrchem (kozí farma)
http://www.podstraznym.cz/, prohlídka veliké a příkladně udržované zemědělské
usedlosti, kulturní památky. Možnost nákupu produktů hospodářství. V areálu je také
možnost zakoupení občerstvení a zboží na minijarmarku.
Příjezd: Z Benešova nad Ploučnicí směr Žandov (dále Česká Lípa), ve Starém
Šachově odbočit na Merboltice. Nejbližší železniční zastávka je Starý Šáchov.
Parkování: je možné v celém katastru obce Merboltice
Kontakt: Ing. Arch. Tomáš Efler
Tel. +420 732 531 053, [email protected] Lucie Šancová
Tel. +420/776 774 441, [email protected] Sousedský spolek
Merboltice,
Merboltice
22,40502
Děčín
2
www.spolekmerboltice.cz,www.merboltice.cz
Neugersdorf
Karl-Liebknecht-Strafce 23
>
Divadelní stodola Neugersdorf
2014
Jsme poprvé otevřeli naši kolapsem hrozící, rekonstruovanou a na
divadelní prostor přestavěnou stodolu pro všechny zajímavou podstávkovou poutí.
Tento rok bychom Vás chtěli znovu srdečně pozvat. Kromě jiného zjistíte, co je nového
s naším kozím chlívkem v podstávkovém domě a jaké stavební záměry jsou ještě
naplánovány. A pokud toho nebudete mít ještě dost, zveme Vás srdečně – možná už s
aperitivem – do našeho útulného divadla shlédnout historku ze starých hornolužických
časů.
Nabídka: podstávkový dům a stodola s divadelním prostorem, výstava z části
individuálně sestavených loutek, kulis, pohledu na práci maskérky, nápoje, koláče
Parkování: auf der na ulici Jahnstrasse
Kontakt: Divadelní stodola, Dletmar Blume,
Karl-Llebknecht-Strasse 23, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, OT Neugersdorf,
Tel. +49 3586 3141854
[email protected], www.theatreskurr1l.de
nově
Ernst-Thälmann-Strase 38
> Prodídla rodného domu firmy C. G. Floffmann
2015 Jsme pro Vás otevřeli nově dokončené kanceláře. Chceme Vás srdečně
pozvat na průzkum tohoto mimořádně zajimavého projektu. Obzvláště se
vyplatí vidět roky schované detaily vybavení z doby Art Déco. Roku 1809
postavený podstávkový dům byl ve 20. letech 20. století byl vybaven
modernism zařžízením, které se v podstávkovém domě objevilo zcela
výjimečně. K vidění jsou vestavěné skříně, tapety, a nástěnné zásuvky Pod
tím jsou tapety s rancouzskými motivy Toile de Jouy. Některé stavební faze
poznamenaly object a jsou dodnes viditelné. Rádi Vás provedeme domem!
Prohlídky domu s panem Rudiger und panem Matthes.
Kontakt: Stiftung Umgebindehaus
Arnd Matthes, Gescháftsstellenlelter Sven Rudiger, Projektmanager Ernst-ThálmannStralie 38 02727 Ebersbach-Neugersdorf +49 152 08764846 / +49 160 99153509
[email protected],
[email protected]
www.stlftung-umgeblndehaus.de
Též Sdružení odborníků (Fachring Umgeblndehaus) se prezentuje v domě společně
s Nadací podstávkového domu (Stiftung Umgebindehaus).
Ronny Hausmann, Vereln fíür dle Qualltätsmarke
„Fachring Umgeblndehaus" e.V.
Niederoderwltzer Strasse 6, 02794 Spitzkunnersdorf
Tel. +49 035842 38469, [email protected],
www.fachring-umgebindehaus.eu
www.stiftung-umgebindehaus.de
Neusalza-Spremberg
Zittauer Strasse 37
>
Jezdecký dům („Reiterhaus")
jeden z nejstarších podstávkových domů
(postaven kolem r. 1660); stavební památka a
muzeum s výstavou na téma stavební sloh
podstávkových domů a životní styl venkovského
obyvatelstva ve velké roubené světnici a
přilehlých místnostech; prohlídka míst jinak nepřístupných; zvláštní výstava v
jezdeckém křídle „Norské podstávkové domy"
Nabídka: ukázky řemesel – tkaní, různá řemesla spojená se stavbou podstávkového
domu
dále doporučujeme individuální procházku „městečkem ve vesnici" přes horní a dolní
náměstí s městskými podstávkami, procházku parkem „Spreepark" nebo vystoupání na
skalní skupinu „Schmiedesteine"
Parkování: zdarma vedle obytné čtvrti, vjezd naproti Jezdeckému domu;
zdarma u obchodu s textilem Rothe Nabídka: po celý den zajištěno
občerstvení firmou Kampfe z „Obchůdku
u Jezdeckého domu"
Kontakt: Jezdecký dům („Reiterhaus")
Zittauer Strasse 37,02742 Neusalza-Spremberg,
Tel.: 0049 35872 32957 [email protected]
Obercunnersdorf (Gemeinde Kottmar)
Prohlídka místa
> Prohlídka místa k vybraným podstávkovým domům, vysvětlení podá Arnd
Matthes z Nadace Umgeblndehaus (Stiftung Umgebindehaus)
Místo setkání: 14 hod. u domu hostů („Haus des Gastes"), Hauptstrasse 65,
02708 Obercunnersdorf, prohlídka trvá 1 hod. (14.00-15.00 Uhr)
Parkování: u domu hostů („Haus des Gastes")
Nebo naproti
Kontakt: Turistické informace Obercunnersdorf - TouristInformation Obercunnersdorf
Hauptstrasse 65, 02708 Kottmar, OT Obercunnersdorf Tel.
035875 60954
[email protected], www.obercunnersdorf.de
Hauptstrasse 17
> Café „Alte Rinnmuhle" –
gastronomie v podstávkovém domě
Postaven v letech 1769 - 1770 jako obilný mlýn s mlýnským kolem na vodní pohon,
přestavěn v letech 1896 - 1987 na dnešní Café „Alte Rinnmühle", ve kterém je
možné obdivovat styl hornolužických znalostí.; výstavba prázdninového bytu.
Nabídka: malá výstava historických hudebních nástrojů a dřevořezeb, historie
mlýna slovem I obrazem, za pěkného počasí také pivní zahrádka, občerstvení:
káva, domácí koláče a dorty, zmrzlinové kreace, jídla z divočiny, klobása s
domácím bramborovým salátem
Parken: domácí parkoviště k dispozici
Kontakt: Familie Huttermann
Hauptstrasse 17, 02708 Kottmar, OT Obercunnersdorf Tel. 035875
60252, 0157 75815557
[email protected], www.alte-rinnmuehle.de
Hauptstrasse 28
> „Haus der Sinne" – Zveme do
podstávkového domu
Památka od 1835, dobře zachovaná roubená
světnice, světnice v horním patře, sklep se
studnou a klenbou, krásně obložený břidlicí
(slunce)
Nabídka:
Prohlídka domu, káva a čerstvě upečený
koláč, malé občerstvení, bylinková limonáda
zmrzlina, ochutnávka čokolády a koření,
posezení
Parkování: veřejné parkoviště naproti
Kontakt: Ingrid Fischer
Hauptstrasse 28, 02708
Kottmar, OT Obercunnersdorf Tel. 035875 67488
www.hausders1nne-obercunnersdorf.de
a
Hauptstrasse 65
> „Haus des Gastes" – rozsáhlý program
Původně stodola s ustájením, opravené
hrázdění a výmalba, rekonstrukce
s použitím
přírodního
kamene,;
Turistické informace v roubené světnici;
klenuté místnosti jako zkušebna
lidového souboru, přijímací místnost
pro výletní podniky a shromáždění;
nádvoří osazeno břidlicovými deskami,
bylinková zahrada, dřevěná pumpa
Nabídka: praktická ukázka tkaní na tkalcovském stavu od 10.30 do 13.30 hod.,
akvarelové malby s hornolužickými motivy od Jürgena Steinfelda, praktická ukázka
obovi stolice firmou Stuhlgeflecht Christoph am „Haus des Gastes"
Parkování: u domu hostů (am „Haus des Gastes") nebo šikmo naproti turistickým
informacím.
Kontakt: Hauptstrasse 65, 02708 Kottmar, OT Obercunnersdorf, Tel. 035875 60954
[email protected], www.geme1nde-kottmar.de
Hauptstrasse 80
> opravený podstávkový dům
dvě roubené světnice, konzervativní způsob obnovy fasády a šikmého hrázdění,
střešní krytina se znovuobnoveními volskými oky. Interiér: odhalené hrázdění
a sanování hlínou, využivané jako Café und a prázdninové bydlení v horním patře
Nabídka: prohídka domu, Parkování: na Heimstrasse
Kontakt: Thomas Brumme
Hauptstrasse 80,02708 Kottmar, OT Obercunnersdorf Tel. 03586 700382,
[email protected]
Hauptstrasse 104
> podstávkový dvojdům z doby kol. r. 1690 - dům
procházející rekonstrukcí
Dům je jedním z nejstarších ve vsi a byl postaven ještě jako
přízemní stavba s dekorativním hrázděním. Roubená světnice
je postavená samostatně. Trámový strop, okenní tabule, ližiny
a kachlová kamna jsou původní. Obnova chodby hliněnou
omítkou. Je možné si udělat představu o provedení
základního návrhu.
Nabídka: otevřený podstávkový dům
Parkování: parkoviště za obecním úřadem
Kontakt: Michael Ivo
OT Obercunnersdorf Hauptstrasse 93,02708
Kottmar
Hauptstrasse 120
> podstávkový dům procházející obnovou, kolem. r. 1700 postavena přízemní
stavba
Nabídka: prohlídka stavebního plánu
Parkování: u koupaliště, naproti domu hostů
Kontakt: Katja Rletzsch
Tel. 0172 3500852, [email protected]
Klippelgasse 2
> „Schunkelhaus"Muzeum v podstávkovém domě, nejmenší podstávkový dům s nepravidelným
půdorysem položený přímo u potoční zdi, se zahradou. Výstava ke stylu bydlení
v podstávkovém domě kolem r. 1900 a o konstrukci podstávkových domů, vznikla díky
členu vlastivědného spolku
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: u domu hostů („Haus des Gastes") nebo šikmo naproti němu
Kontakt: Gíinther Kneschke
Seitenweg 6, 02708 Kottmar, 0T Obercunnersdorf,
Tel. +49 35875 60934
Kottmarsdorfer Strasse 14
> zmodernizovaný podstávkový dům
Zmodernizovaný interiér (plynové vytápění),
řešení
vestavěné kuchyně do úzké místnosti, též koupelny a
toalety, moderní okna i přes existující ližiny – vnitřní
okenice, přesto, že dům je hmotově malý, je vevnitř hodně
místa
Kontakt: Wolfgang Geyer Hauptstrasse 62,
02708 Kottmar, 0T Obercunnersdorf,
60925,0174 9508329 [email protected]
Tel.
035875
Max-Klühs-Strasse 6
> podstávkový dům se dvěma světnicemi z doby kol. r. 1800, procházející
rekonstrukcí
Dům procházející rekonstrukcí, dvě roubené světnice, klenby a stáj stojí
za prohlídku, cílem rekonstrukce je navrátit místnosti do původního stavu.
Po opravě bude objekt sloužit jako pension s prázdninovými byty.
Nabídka: otevřený dům na Max-Klühs-ulici
14.00 hod. módní přehlídka, lněná a venkovská móda, občerstvení a
ovocné víno a mošty firmy Linke
Kontakt: Manuela Riegner OT Obercunnersdorf, Max-Kluhs-Strasse 6,
02708 Kottmar Tel. 0173/3586332
Strahwalder Stra ft e 1
> podstávkový dům se zahradou
Místní skupina Obercunnersdorfský žen představuje zahradu podstávkového domu,
svou spolkovou činnost, výstavu kreativních produktů. Tombola pro male I velké.
Nabídka: otevřena roubená světnice, galerie chuťovek – pod vedením Elke
Krauspenhaarové, čaj a příslušenství se zkouškou jakosti a individuální poradna.
ručně zpracované textilie s motivy z krajiny podstávek; velké prádlo za starých časů
s výkladem
Parkování: parkoviště před školkou/zadní ulice
Kontakt: Landfrauen Ortsgruppe Obercunnersdorf, Beate Seibert, Strahwalder Strasse
1, 02708 Kottmar, OT Obercunnersdorf
Oberoderwitz
Birkenweg 7
> domeček
postavený v první polovině 19. stol. V historické roubené světnici naleznete stare
okenice, prastaré dveře a zámek a mnoho dalšího. Paní domu Vám může přiblížit
historky o domu z minulých časů. Nechte se překvapit.
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: parkoviště na B 96 naproti hostinci „Zwahr" (k domu je možné dojít pouze
pěšky)
Kontakt: Gerda Haaseová
Birkenweg 7, 39110 Magdeburg, Walbecker Strasse 47 Tel.: 0049 391
7330140, 0049 176 51600350
Oppach
Fuchsweg 2
> Rekonstruovaný podstávkový dům a ukázky řemesel
vystavěn kolem r. 1820, přízemní, s patrovou pravoúhlou obdélníkovou přístavbou, 3/3
podstávkového pole, vchodové dveře mezi dalšími dvěma podstávkovými poli, od r.
2010 probíhá rozsáhlá rekonstrukce a modernizace dle hledisek památkové péče
a ekologie, tepelná izolace za použití přírodních stavebních materiálů (konopí, hlína,
pěnové sklo); rozsáhlá výstavba podkroví, krov zčásti obnoven, nové pokrytí střechy
a ozdobné krytiny z břidlice, obnova dřevěných oken, výstavba kuchyně, koupelny,
užitkových prostor
Nabídka: prohlídka domu s výkladem majitelů a ukázky řemesel (jílaři, okenáři),
občerstvení v podobě kávy, koláčů a nápojů,
Parkování: parkoviště u Bio obchodu, ul. August-Bebel-Str. 62 Kontakt: Christian
a Felicitas Sensenschmidtovi Fuchsweg 2,02736 Oppach Tel.: 0049 35872 33565,
[email protected]
nově
Pickaer Strasse 29
> muzeum dřevostaveb„Alte Tischlerei"
Nabídka předvádění řemesel se starými nástroji
Příjezd: po silnici B 96 (Budyšínská ul.): přijíždějící ze směru Neusalza-Spremberg
odbočí nad hospůdkou „Erntekranzbaude“ doleva na parkoviště v ulici „Am
Galgenberg“. Odtud uvidí malebnou Pickaer Strasse
Ostatní: celoroční prohlídka po domluvě je možná
Kontakt: Holzbaumuseum „Alte Tischlerei"
Pickaer Strace 29 ,02736 Oppach
Kontakt uber Lutz Hentschel, Tel. 0174 3129523
Ostritz
Klosterstrasse 1
> Vlastivědné muzeum
jeden z nejstarších domů Ostritz; 1723 je vyryto do překladu dveří; od 2002
Vlastivědné muzeum s proměnlivými vyýstavami
Nabídka: prohlídka domu a výstavy „Mezi Saskem a Polskem - zámky v polské Horní Lužici"
Parkování: Julius-Rolle-Strasse, Klosterplatz, Gustav-Taute-Strasse, náměstí
Kontakt: Marita Bohmer, Ostritzer Heimatverein e.V.,
Blumenstrasse 1, 02899 Ostritz,
Tel. 0173 9949443, [email protected]
Oybin
Prohlídka místa
> prohlídka místa s návštěvou podstávkového domu „In der Holle"
Prohlídka začíná s krátkou návštěvou domu hostů (Haus des Gates). Nakonec vede
směrem na mistní část Holle, kde se nachází zajímavý podstávkový dům. Během
prohlídky projdeme kolem zvláštností Oybinovské historie. Posledním zastávkou je
dům rodiny Froneberg. Nakonec se vrátíme zpět do centra obce.
Příjezd: dům hostů (Haus des Gastes) se nachází v centrální poloze (Hauptstrasse
15). Začátek prohlídky zde v 10.00 hodin.
Parkování: malé parkoviště u domu des Gastes, velké parkoviště u konečné autobusu,
naproti hotelu Oybiner Hof,
Kontakt: G. V. 0. Gebirgsverein OYBIN 1880 e. V.
Ralner Danzig, Vorsltzender
Tel. +49 035844 70509
E-Mail: [email protected]
Hölleweg 7
> dům procházející rekonstrukcí v části Hölle
Oprava podstávkového domu, který je od r. 1993
neobydlený, nevyužitý. Byl postaven kolem r. 1730
a jeho součástí je stará roubená světnice.
Nabídka: otevřený dům
Parkování: na hlavní ulici, v blízkosti domu hostů
„zur alten Rodelbahn“, ulice Jugend. Odtud pěšky
podle ukazatele čarodějnice – tudy do pekla „Da gehts in die Hölle“
Ostatní: káva a koláče
Kontakt: Anlge und Steffen Froneberg Holleweg 7, 02797 Oybin +49 0162 9427995
Raspenava (CZ)
Luhová 25
> Rekonstruovaný podstávkový dům
podstávkový dům z 2. poloviny 18. století, v současné době v rekonstrukci; v podkroví
muzeum tradičního života na venkově
Nabídka: prohlídka domu od sklepa po střechu; program pro děti; pečení chleba v
dochovalé černé kuchyni, ukázka starých řemesel, věštírna budoucnosti, divadelní
vystoupení, výstavy týkající se místního kraje
Občerstvení: točené pivo, limo, grilované klobásy a
různé speciality
Parkování: vedle domu
Kontakt: Miroslav Bačo, Hejnická 134,46001 Liberec
31
Tel.:
+420
731
320
356
[email protected],
www.os-kolovrat.cz
Rumburk 1 (CZ)
Šmilovského č. p. 879/27
>otevřený dům, prohlídka místa
komentované prohlídky s průvodcem komplexem
podstávkových domů na Šmilovského ulici. Soubor 18
podstávkových domů v ulici Šmilovského z let 1786 -1805. Prohlídky končí v domě č.
p. 879/27, který je právě v rekonstrukci.
Nabídka: komentovaná prohlídka ulicí Šmilovského. Komplex podstávkových domů v
ulici Šmilovského byl roku 1995 vyhlášen za vesnickou památkovou rezervaci. 18
roubených domů bylo postaveno v letech 1786 – 1805. Prohlídka bude ukončena
domě č. p. 879/27, který je v rekonstrukci. Výstava historických obrazů domů a celé
ulice, možno vidět i stavební plány.
Prohlídka ulice: 10.00 – 11.30 hod., 14.00 – 15.30 hod.
Místo srazu: Šmilovského ulice, u parku Přátelství.
Výstava: historických obrázků domů z ulice, celé ulice a historických stavebních plánů
Parkování: v centru města
Kontakt: Luboš Kosina, Šmilovského 879/27, 40801 Rumburk 1 Tel. +420 602 134101
[email protected]
Ruppersdorf
Untere Dorfstrasse 53
> dům s udírnou - rekonstruovaný podstávkový dům
s roubenou světnicí s pohostinstvím a apartmány
Nabídka: prohlídka apartmánů podle obsazenosti, v tutéž dobu:
slavnost šunky s celodenním programem pro děti, v 17 hod. kachní
závody na místním potoce, prodej domácích uzených specialit, také jako občerstvení
Parkování: na pozemku
Kontakt: Romain a Silke Kirchnerovi, Untere Dorfstralie 53,02747 Herm hut/místní
část Ruppersdorf Tel.: 0049 35873 40487 [email protected]
Růžová (okr. Děčín) (CZ)
Obec Růžová, č. p. 20
> otevřený dům
Dům byl po havárii střecha a horního poschodí a části přízemí kompletně opraven. V
součastosti je hrubá stavba dokončena. Přízemí je kombinované ze dvou třetin ho tvoří
zděná stáj z pískovce a chodba s cihlovou klenbou. Poslední třetina je roubená z
trámů. Horní patro je hrázděné s výplněmi z cihel, vnitrní příčky jsou postaveny z cihel.
Stěny jsou omítnuty hlínou (směs hlíny, písku a slámy). Dům je vytápěn v přízemí
podlahovým topením a v patře stropem.
Zvláštnosti: nové tesařské konstrukce (roubená světnice, hrázdění), nové truhlářské
prvky (okna), hliněné omítky, podlahové vytápění (vodní zdroj tepla).
Příjezd: 1. Ze směru Děčín: po příjezdu do obce, cca. 100 m po příjezdu je hlavní
křižovatka, zde odbočit doleva směr Janov/Hřensko. Hned za křižovatou cca 10 m je
úzká cesta (mezi keři), která vede přímo k domu.
2. ze směru Srbská Kamenice: cca. 150 m po příjedu do vsi je křižovatka, tu projet
směr Janov/Hřensko a za křižovatkou hned obočit na úzkou cestu, která vede k domu.
3. Ze směru Hřensko: po průjezdu celou obcí Růžová, cca. 100 m po té, co jste
přejeli kostel a 10 m před křižovatkou je vlevo úzká cesta která vede k domu.
Kontakt: Marek Rozkoš, Růžová Nr. 20, 405 02 Děčín Tel.: + 420 777 222 481,
[email protected], www.dolsky-mlyn.cz/cp20
Sebnitz
Hertigswalder Strasse 20
> Kavkazská světnice – výstava v podstávkovém domě
opravený podstávkový dům, cena podstávkového domu 2007,
Nabídka: prohlídka domu, informace o regionu Kavkaz, odpoledne lidová hudba,
Parkování: v centru města Sebnltz
Kontakt: Alfred Míitze
01855 Sebnltz, Hertigswalder Strace 20 Tel.
035971 54669
Seifhennersdorf
Dvě prohlídky místa
> Okružní procházka ke dvěma nejstarším podstávkovým domů z r. 1614,
Prohlídka a vysvětlení k dalším podstávkovým domům, které budou po cestě.
Prohlídka ve 13.00, 14.30 a15.30 hod.
Parkování: parkoviště u muzea, Nordstrasse 21, odtud 50 m pěšky
Kontakt: Jürgen Cleslak, 03586 369469 {Mors, vom Vereln)
Umgeblndehaus Wellieweg
Umgeblndehaus Ohmannweg
Foto von Ralner Doring
> Od 10 hod. zve pan Olaf Menges z „Klubu přátel Karáskova muzea"
k prohlídce
v Seifhennersdorfu:
„Podél
podstávkových domů“.
Okruh: Karasek-Museum, náměstí u radnice,
Rathausplatz,
Welsseweg,
Bräuerstrasse,
Uferweg, Bräuerstrasse, Ohmannweg, Rumburger
Strasse, Bulnhelmscher Hof Parkování: KarasekMuseum, délka prohlídky cca. 1,5 hod.
Leutersdorfer Strasse 29
> dvoupatrový podstávkový dům využitý pro obchodní účely
Dvoupatrový podstávkový dům plný dojmů s typickým hornolužickým dřevěným
obkladem a výrazným nátěrem. Historické jádro domu ze 17. stol. bylo přestavěno v 18.
století továrníkem. Přestavba, resp. modernizace domu respektovala typické prvky
podstávkového domu jak je roubená světnice či hrázdění. Zvláště pozoruhodná je
kombinace hrázdění s historickou hliněnou omítkou a moderními elementy a je trefně
spojena s funkčním interiérem (sanitární a koupelnové vybavení). Můžete si přirozeně
prohlédnou všechny výstavní prostory a plně funkční vzorovou koupelnu, která se hodí
do každého podstávkového domu.
Nabídka: prohlídka všech výstavních prostor vč. funkční vzorové koupelny pro
podstávkové domy, informace o provedených rekonstrukčních pracích, rady a
připomínky kvestavbě vytápění, které ušetřiv podstávkovém domě místo a odpovídá
nárokům na kvalitu a památkovou péči Parkování: přímo u domu a ve dvoře
Kontakt: Reiner Haaren
02782 Seifhennersdorf, Leutersdorfer Strasse 29 Tel.: +49 3583 704580, [email protected], www.bergmann-ol.de
Rumburger Strasse 46A
>
dům „Bulnheim" Faktorský dům od 1754 (faktor – zprostředkovatel – obchodník
18. stol.) s bočními křídly a kulturní stodolou a prastarou lípou, oprava
dokončena 2008
Státní faktorský dům, boční křídla s arkádovými chodbami, hist. prádelna, několik
mandlů, stodola s výstavou, otevřené schodiště a poschodí s dveřmi z r. 1754, barokní
malovaný strop, kachlová kamna z různých století, sbírka historických tapet (vzorník
tapet).
Nabídka: otevřený dům; výstava; předvádění řemesel; prohlídka místa
Výstava: „Domy snů" v Seifhennersdorfu
Rytiny, fotografie, otázky a odpovědi, statistiky k opuštěným podstávkovým domům
v Seifhennersdorfu, káva a koláč, klobása s hořčicí a nápoje v kuchyni a světnici před
postávkovým domem
Parkování: parkoviště u muzea, Nodrstrasse 21, odtud 50 m pěšky
Kontakt: Tradltlonshof Bulnheim e.V.
Jíirgen Cleslak (Verelnsvorsltzender)
Rumburger Strace 46A, 02782 Seifhennersdorf Telefon: 03586 369469 [email protected]
Sohland/Spree
Hainspacher Strasse 19
Vlastivědné muzeum „Stará tkalcovna" („Altes Weberhaus") - příkladně
zachovalý podstávkový dům
původní zachovalá tkalcovská světnice, cca 500 dochovaných kusů inventáře, v patře
nově zřízená výstava. Cena podstávkového domu 2008
Nabídka: prohlídka domu Parkování: před domem vpravo
v zastavovacím pruhu Kontakt: Turistické informace Sohland, Christine Heroldová
Bahnhofstralie 26,02689 Sohland Tel.: 0049 35936 39821 [email protected],
www.sohland.de
Sulikow (PL)
Plac Wolnošci 29
>
Dům „Scharfe Ecke" - rekonstruovaný dům s podloubím
dům s podloubím z roku 1688,
který patří k nejstarším v regionu; kompletní rekonstrukce objektu proběhla v letech
2004 až 2008, dnes sloužíjako kulturní dům obce Sulików
Nabídka: živá hudba - folková hudba, prohlídka podstávkového domu, výstava
lidového umění
Parkování: parkoviště na náměstí (PlacWolnošci)
Kontakt: Gminny Ošrodek Kultury, Grzegorz Žak PlacWolnošci 9, 59-975 Sulików Tel.:
0048 605 969 561 [email protected], gok.sulikow.pl
Velký Šenov (CZ)
Velký Šenov 215
Ukázkově zrekonstruovaný a vkusně zařízený
podstávkový dům
obytný dům z roku 1726, který byl šetrně
rekonstruován a vybaven odpovídajícím zařízením;
jeden z nej krásnějších příkladů ze severních Čech, jakje možno bydlet v
podstávkovém domě, vytápěníje řešeno kachlovými kamny, kulturní památka
Parkování: k dispozici pro 10 osobních aut
Kontakt: Monika Pomahatchová, Maršovská 15/12,41501 Teplice Tel.:
0042 775 727 151
Waditz (obec Kubschütz)
Waditz č. 14
> Podstávkový dům ve vlastnictví varhanářství
Ekkehart Groll
Dům byl postaven 1722 Thomasem Probstinen
podle tradice patrového hrázděného domu. 1853
dochází
díky
vlastníkovi
Andreasovi
Kroschkumfangreicheovi k přestavbě díky zřízení
hospodářství.
fíir
die
Einrichtung
einer
Schankwirtschaft. Na dveří je vidět nápis Nr. 14
stejně jako G.S. D. H., znamená Gott segne dieses Haus.
Další informace: www.waditz.de
Nabídka: výklad k dosavadním sanačním a restaurátorským pracím na roubené
světnici a podstávce, obložení fasády a krovu (dle pokračování stavebních prad)
Parkování: možné pouze u kraje silnice
Kontakt: Tesařství Klippel GmbH, Steffen Klippel Amselgrundstralie 2,02736
Beiersdorf (Zimmerei Klippel GmbH, Steffen Klippel Amselgrundstralie 2, 02736
Beiersdorf) Tel.: 0049 35872 38032, Tel. 035872 38032, [email protected] und Tischlerei Hohne
Oberdorfstralie 24, 02689 Sohland, OTTaubenheim
Weissenberg
Na kostelním vršku „stará církvení škola“ („Alte Kirchschule")
> podstávkový dům procházející rekonstrukcí
R. 1675 se započalo se stavbou budov církvení školy, které byly rozděleny na dívčí a
chlapeckou budovu. R. 1676 byly stavby dokončeny s náklady ve výši 124 tolarů, 20
grošů a 7 haléřů. Sie.
Nabídka: odborná speciální prohlídka k renovaci od 16 hod. s Arndem Mathesem
z Nadace podstávkového domu v obou domech na Mühlbergstrasse 10 a staré
církevní škole. Malý jarmark v roubené světnici; káva a koláč
Parkování: na náměstí
Kontakt: Stadtverwaltung Weilienberg
Herr Eli linger, August-Bebel-Platz 1, 02627 Weilienberg Tel.: 035876 44 00
Mühlbergstrasse 10
> řemeslnický dům („Handwerkerhaus“) procházející rekonstrukcí a příprava
noclehárny Pilger
Postaven r. 1651, nejstarší přízemní dům v okrese Budyšín, s černou kuchyní a
barokním stropem ve světnici. Dům přestál požár města roku 1787 a byl přednostně
opraven z prostředků dárců. Využití se plánuje od r. 2016 (noclehárna). V rámci 48
hod. akce můžete vidět žáky z několika ročníků střední školy Weissenberg při práci na
stavbě hliněných prvků domu.
Parkování : parkoviště na náměstí
Kontakt: Nadace podstávkového domu (Stiftung Umgebindehaus)Arnd Matthes,
www.stiftung-umgebindehaus.de
Ždírec (CZ)
Ždírecký důl3
> Rekonstruovaná zemědělská usedlost
Nabídka: prohlídka obytného domu a špejcharu
(prázdninový pension)
Parkování: vedle objektu
Příjezd: po silnici 1. třídy č. 38 směr Doksy, odbočka doprava směr
Dubá, poté hned doleva na Tachov a dále na Ždírec
Kontakt: Libor Drahota
Ždírecký důl 3,47201 Ždírec,
Tel.: +420 721 409 413 [email protected] www.zdireckydul.cz
Dem im Januar erschienenen
Buch „VerLiebt ins UmgebindeLand" foLgt nun ein zweiter Band, der die hundert
schonsten Umgebindeháuser
zeigt. Die 300 teiLs grol^formatigen Fotos dokumentieren die VieLfaLt und Schonheit der Umgebindebauweise

Podobné dokumenty

Průvodce - Den otevřeného podstávkového domu

Průvodce - Den otevřeného podstávkového domu Další: K dispozici jsou v místě četné restaurace a hostince. Seznam naleznete na: www.maerkische- schweiz.eu. Pro hosty z Ebersbach-Neugersdorfu máme k osvěžení připraveny nápoje. Prosíme o použití...

Více

Den otevřeného podstávkového domu

Den otevřeného podstávkového domu odborné dotazy. Pro návštěvníky jsou také připraveny četné výstavy. Na některých místech jsou připraveny přednášky nebo různé aktivity pro Vás i Vaše děti. Všechny nabídky jsou v programu seřazeny ...

Více

Výroční zpráva 2007 - Krajská knihovna Karlovy Vary

Výroční zpráva 2007 - Krajská knihovna Karlovy Vary jsme se podíleli na organizaci Cambrigeských zkoušek KET, PET, FCE a poprvé v Karlových Varech bylo dost uchazečů také pro CAE, celkový počet uchazečů 111, z toho 107 prospělo (14 s vyznamenáním). ...

Více

ní dopis ?. 44 z 1. února 2009

ní dopis ?. 44 z 1. února 2009 Velký zájem každoročně ukazují místní obyvatelé a návštěvníci prostřednictvím láskyplně připravených prohlídek s krásným názvem „Dittelsdorf – kukátko do podstávky“. Abychom také v tomto roce posky...

Více

Zákupské rozhledy

Zákupské rozhledy Klubu, jsme se potýkali s velmi malou účastí návštěvníků, i přes velice kladné a spokojené kritiky. Snad se nám podaří rozšířit zájem veřejnosti a zvýšit návštěvnost divadelních představení, koncer...

Více

Navštivte Růžovou - TIP NA VÝLET

Navštivte Růžovou - TIP NA VÝLET Proslulé soutěsky Od kostela sv. Petra a Pavla v Růžové se vydáte po žluté turistické značce, která vás dovede na hranici národního parku. A už jste v Hájenkách. Najděte zelenou značku a lesem pokr...

Více