Stáhněte si slíbený eBook kliknutím ZDE!!!

Komentáře

Transkript

Stáhněte si slíbený eBook kliknutím ZDE!!!
www.goldstarway.com/cz/
Tato elektronická publikace je o průběhu a výsledcích soutěže WinProfit Demo
2014 pořádané společností Goldstar Online Trading. Zaměřujeme se v ní
zejména na vyhodnocení výsledků TOP10, tj. nejúspěšnějších soutěžících.
Přidáváme své i jejich komentáře.
Smysl tohoto PDF je čistě informační a vzdělávací. Publikace není radou,
doporučením ani návodem pro konkrétní postupy v obchodování či
v investování na finančních trzích! Čtěte a inspirujete se na vlastní riziko .
Zdrojové informace o soutěži v Demo obchodování:

Soutěž WinProfit Demo 2014

Pravidla soutěže

Vyhodnocení výsledků
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
2
www.goldstarway.com/cz/
Obsah publikace:
OBSAH PUBLIKACE:
3
WINPROFIT DEMO 2014, PÁR INFORMACÍ NA ÚVOD
4
SMYSL SOUTĚŽE
5
CO JE TO PROFESIONÁLNÍ DEMO TRADING?
5
PROČ SI PRAVIDLA STANOVIT A PAK JE DODRŽOVAT?
6
PRAVIDLA SOUTĚŽE WINPROFIT DEMO 2014
6
VÍTĚZNÉ POSTUPY WINPROFIT DEMO 2014 – TOP 10
11
TOP Č. 1: MICHAL GOLIÁŠ
11
TOP Č. 2: HELENA LOPRAISOVÁ
21
TOP Č. 3: KAMILA MARKOVÁ
27
TOP Č. 4: PETR SEDLÁK
32
TOP Č. 5: RUDOLF SVRČINA
39
TOP Č. 6: KAREL MACALÍK
45
TOP Č. 7: PETRA SVRČINOVÁ
52
TOP Č. 8: MARIE KAŇOVÁ
57
TOP Č. 9: MARCEL SLANÝ
66
TOP Č. 10: MILAN KRATOCHVÍL
69
ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE – VIP AKCE A ROZDÁVÁNÍ ZLATA
75
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
3
www.goldstarway.com/cz/
WinProfit Demo 2014, pár informací na úvod
Vážený čtenáři, máte před sebou ebook, který shrnuje průběh a výsledky
soutěže v Demo obchodování WinProfit Demo 2014, kterou pořádala
společnost Goldstarway LLC, která sídlí v USA.
Tato publikace je určena především informovaným účastníkům této soutěže
a kvalifikovaným online obchodníkům. Zaměřujeme se v ní zejména na
vyhodnocení výsledků TOP10, tj. neúspěšnějších soutěžících. Přidáváme své
i jejich komentáře.
Smysl tohoto PDF je čistě informační a vzdělávací. Publikace není radou,
doporučením ani návodem pro konkrétní postupy v obchodování či
v investování na finančních trzích! Čtěte a inspirujete se na vlastní riziko .
Soutěž v Demo obchodování WinProfit Demo 2014 probíhala v podmínkách
platformy Goldstarway typu ActForex pro obchodování s finančními
instrumenty typu CFDs a Forex. Soutěž probíhala od 6. ledna 2014 do 14. února
2014 a byla organizována pouze pro pozvané klienty Goldstarway (nebyla
propagována veřejně). Do soutěže se postupně registrovalo téměř 500
účastníků. Své soutěžní výsledky zaslala většina z nich, ale do vyhodnocení bylo
přijato celkem 146 soutěžících.
Soutěžilo se o Bonusové Live účty v celkové hodnotě 20.000 EUR, soutěž byla
skvělou příležitostí vyzkoušet si obchodování podle Pravidel, která přiblížila
podmínky obchodování podmínkám reálných trhů. Soutěž měla edukativní
charakter a byla skvělým tréninkem pro trading. V tomto ebooku se mimo jiné
dozvíte o:
 Smyslu soutěže WinProfit Demo 2014, také o pravidlech a průběhu soutěže
 Počtu účastníků soutěže, jejich úspěších a obtížích, které museli překonávat
 Vyhodnocení soutěže
 Závěru soutěže na mimořádné VIP akci
 Deseti nejlepších účastnících soutěže, statistice jejich obchodů a názorech
účastníků i organizátorů soutěže.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
4
www.goldstarway.com/cz/
Smysl soutěže
Cílem soutěžního snažení účastníků bylo co nejvíce zhodnotit soutěžní Demo
účet se základním operačním kapitálem v objemu 50 000 demo dolarů při
dodržení stanovených Pravidel. Pravidla soutěže byla nastavena tak, aby si
účastníci soutěže hráli na burze způsobem, který by je přiblížil podmínkám
reálných trhů, způsobu práce a myšlení profesionálních obchodníků. Cílem bylo
motivovat účastníky nejen k co největšímu zhodnocení demo účtu, ale zároveň
řídit jejich obchodování tak, aby se co nejvíce přiblížili realitě opravdových live
účtů se všemi jejich odlišnostmi oproti zkušebním demo účtům.
Společnost Goldstarway podporuje své
klienty i partnery ve vzdělávání v oblasti
online tradingu. Tento způsob moderované
podpory demo tréninku s významnou
motivací na závěr, byl jednou ze vzdělávacích aktivit, kterou firma Goldstarway
podnikla s podporou svých partnerů, sponzorující brokerské firmy i české
vzdělávací firmy.
Z postupně získávaných zpětných vazeb od těchto klientů jsme dospěli
k závěru, že více než 80 % problémů, které kdy vedly k neúspěchu v online
tradingu, pochází z přibližně 20 % neustále opakovaných chyb. Určitým
společným jmenovatelem nejrůznějších konkrétních chyb jednotlivých
obchodníků bylo nedodržování či úplná absence některých základních pravidel
v online tradingu. Z tohoto důvodu byla pravidla soutěže koncipována takovým
způsobem, aby přiměla její účastníky k zodpovědnému a profesionálnímu pojetí
tradingu.
Co je to Profesionální Demo Trading?
Profesionální Demo Trading je proces obchodování na burzovním demo účtu
při dodržení zásad, jako by se jednalo o Live účet s vloženými vlastními
finančními prostředky tradera. Jde tedy o obchodování nanečisto, avšak
s respektováním rozdílů mezi demo a live obchodováním a přizpůsobení
vlastního obchodování právě těmto rozdílům. O jaké rozdíly se jedná? To je
téma samostatných vzdělávacích programů. Proto nyní pouze ve zkratce.
Největším rozdílem mezi demo a live obchodováním je psychologie tradingu,
která při obchodování s opravdovými penězi hraje naprosto klíčovou roli,
na rozdíl od obchodování na demo účtu. Dalším rozdílem jsou podmínky
aktuální likvidity trhů a s ní související možnosti úspěšného otevření a uzavření
pozice. Těchto rozdílů je celá řada a trader, který si je neuvědomuje, nebo je
nerespektuje, dříve či později narazí na zásadní „systémový problém“ svého
počínání si na burze.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
5
www.goldstarway.com/cz/
Proč si pravidla stanovit a pak je dodržovat?
Ač si to mnoho začínajících obchodníků neuvědomuje, obchodování na burze
má svá pravidla a zákonitosti. Důvodem, proč stanovit a dodržovat pravidla,
je vštěpování si správných návyků pro působení na burze. Nejen na burze totiž
platí, že garantem úspěchu je pěstování správných návyků. A o správných
návycích právě Profesionální Demo Trading je.
Pravidla soutěže WinProfit Demo 2014 právě směřovala k návykům pro
profesionální trading, které by pro Demo i Live obchodování měly být stejné.
Tím svým účastníkům umožnila vytvořit si určitý „mentální most“, most mezi
demo a live tradingem. Mnoho účastníků soutěže pak skutečně potvrdilo,
že soutěž vnímali jako pomyslný „mezistupeň“ mezi hraním si na demo účtu
a profesionálním obchodováním se skutečnými penězi na živém live účtu.
Toto nám potvrzuje, že soutěž splnila svůj smysl.
Pravidla soutěže WinProfit Demo 2014
Pravidla soutěže byla stanovena naprosto konkrétně, avšak zároveň měla určitý
přesah v podobě podmínky, že mohou být ze soutěže vyřazeny ty účty, jejichž
obchodování bude prováděno pomocí „problémových“ praktik, které by nebyly
v podmínkách reálných live účtů realizovatelné. Takovými praktikami je
zejména „scalpingové“ obchodování, frekvenční trading, opakování obchodních
pozic v rámci krátkých časových intervalů a podobně. Zde si můžete
prostudovat, jaká konkrétní pravidla byla pro soutěž WinProfit Demo 2014
vyhlášena:
1. Cílem pravidel je sjednotit podmínky soutěže pro všechny účastníky
a přizpůsobit Pravidla tomu, co byste v reálné praxi mohli dělat na Live
účtu v rámci Pravidel bezpečného obchodování.
2. Naším přáním je motivovat účastníky k bezpečnému a profitnímu
tradingu, proto omezujeme počet lotů pro obchodování a výběr
doporučených aktiv i frekvenci obchodování.
3. Pro soutěž je zapotřebí otevírat ActTrader Account Goldstarway. Demo
účet si zakládejte zde. Formulář je v angličtině.
4. Každý účastník může do soutěže přihlásit až 3 soutěžní účty (tj. má
3 pokusy) v období od 6. 1. do 14. 2. 2014, login založeného Demo účtu
a heslo pro účely soutěže účastník nahlásí do registračního formuláře.
5. Soutěžní období na Demo účtu je série 10 pracovních dnů od realizace
prvního Demo obchodu. Soutěžní Demo účet je možno otevřít kdykoliv
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
6
www.goldstarway.com/cz/
v průběhu pracovního týdne. Desetidenním obdobím se rozumí den, kdy
byl soutěžní Demo účet otevřen + 10 celých pracovních dnů následujících.
Účastník může pro vyhodnocení zaslat soutěžní Demo účet i s obdobím
kratším deseti dnů. Každý může své libovolně vybrané soutěžní období
zopakovat 3x a může tak založený soutěžní Demo účet přihlásit do
soutěže.
6. Každý účastník na svém Demo účtu obdrží ekvivalent 50 tisíc USD,
povolený počet lotů pro obchodování je jakýkoliv počet z rozpětí 1-10,
tj. na jeden obchod lze použít maximálně 10 lotů pro obchodování
s vybraným aktivem. Počet lotů pro obchod si účastník vybírá podle svého
uvážení a strategie.
7. Pro účely soutěže lze pro obchodování pracovat s následujícími aktivy –
akciové indexy SP500, DJIA, další komodity Crude Oil, Gold. Dále měnové
páry Forex EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.
8. Obchodování lze realizovat pouze v obvyklých časech pro obchodování
na jednotlivých burzách, doporučujeme využívat časy od 8:00 do 22:00
SEČ.
9. Pro obchodování můžete využívat jakékoliv své strategie nebo metody,
otevírat pozice Sell nebo Buy můžete jakýmkoliv typem příkazu (MO, ESO,
ELO, OCO), uzavírat lze jakýmkoliv typem příkazu (MO, Stop, Limit),
můžete pro své soutěžní Demo obchodování využívat jakékoliv funkce
a možnosti obchodní platformy Goldstarway.
10. Frekvence pro obchodování. Jednotlivé pozice s jedním aktivem
s vybraným počtem lotů 1-10 lze otevírat v rozpětí min. 10 minut.
To znamená, že nelze otevírat v rozpětí méně než 10 minut více obchodů
s jedním aktivem. Toto pravidlo eliminuje pokusy o frekvenční
obchodování nebo snahu obejít pravidlo omezující počet lotů v dané
obchodní situaci. Oproti tomu v tomto časovém rozpětí 10 minut lze
otevírat pozice s jiným aktivem, nebo otevřít hedge pozici s libovolným
aktivem, které je již obchodováno.
11. Soutěž bude uzavřena ke dni 14. 2. 2014 a do výsledků budou zahrnuty
všechny přihlášené soutěžní Demo účty, v rámci kterých budou regulérně
dodržována uvedená pravidla.
12. Soutěžící soutěží o následující ceny:
1. místo - Live účet ActTrader Account Goldstarway s vkladem 6,000 euro,
2. místo - Live účet ActTrader Account Goldstarway s vkladem 5,000 euro,
3. místo - Live účet ActTrader Account Goldstarway s vkladem 4,000 euro,
4. místo - Live účet ActTrader Account Goldstarway s vkladem 3,000 euro,
5. místo - Live účet ActTrader Account Goldstarway s vkladem 2,000 euro.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
7
www.goldstarway.com/cz/
13. Podmínkou pro obdržení ceny je uvádění pravdivých identifikačních
údajů soutěžících v rámci registrace a efektivní komunikace. Další
podmínkou je férové a čestné vystupování účastníka soutěže, zejména
v rámci veřejné a FB diskuze. Hrajeme si na burze férově!!!
14. Konkrétní podmínky soutěže jsou řešeny výhradně v rámci jurisdikce
organizující firmy (USA), tato soutěž je vypsána výhradně pro zájemce
o obchodování s Goldstarway s tím, že region a domicil jednotlivých
účastníků neřešíme. Soutěžícím nevzniká na výhru právní nárok, ani
možnost reklamací čehokoliv, účast v soutěži je dobrovolná. Výklad
pravidel je plně v pravomoci vyhlašovatele soutěže.
Účastníci soutěže mohli později navýšit počet svých pokusů až celkově na sedm
soutěžních demo účtů. Podmínkou byla aktivní účast na webinářích a využití
soutěžních Bonusů.
A jaké byly odměny pro výherce soutěže? Tak jak je uvedeno v Pravidlech pět
nejlepších účastníků soutěže, kteří dokázali své účty zhodnotit o největší částku
při dodržení nastavených pravidel, se podělilo o dotované live účty v celkové
hodnotě 20.000 EUR takto:
1. místo - ActTrader Account s vkladem 6,000 euro
2. místo - ActTrader Account s vkladem 5,000 euro
3. místo - ActTrader Account s vkladem 4,000 euro
4. místo - ActTrader Account s vkladem 3,000 euro
5. místo - ActTrader Account s vkladem 2,000 euro
Možnost vyhrát Live účet již nabitý potřebnými prostředky, byla obrovskou
motivací pro takřka 500 lidí, kteří se do soutěže WinProfit Demo 2014
přihlásili. Nejen v závěru soutěže, ale v celém jejím průběhu bylo patrné
obrovské nadšení, které účastníci do svého soutěžního počínání vložili.
Jednoznačně lze říci, že celkové nasazení účastníků pro úspěch v soutěži
překonalo očekávání organizátorů.
Soutěž samotná nabrala ve svém průběhu zajímavé obrátky. Do soutěže byli
pozváni i účastníci kurzu Hrajeme si na burze. Zájem zejména z řad účastníků
tohoto kurzu byl již od počátku poměrně značný a ihned po spuštění soutěže si
každý den desítky účastníků registrovaly své demo účty.
Tak jako byl počátek kurzu Hrajeme si na Burze spojen se zápolením účastníků
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
8
www.goldstarway.com/cz/
s burzovním softwarem, tak se první fáze soutěžního snažení u WinProfit
Demo 2014 nesla v duchu sžívání se s pravidly. Je dobré zmínit, že řada
soutěžních účtů byla zejména v první polovině soutěže diskvalifikována kvůli
zásadnímu nedodržení pravidel soutěže. To poukázalo na zajímavý fakt,
související právě se schopností vypěstovat si správné návyky pro trading
a dodržování pravidel.
Zejména pravidlo frekvenčního obchodování, které povoluje otevřít
opakovanou obchodní pozici u stejného aktiva nejméně po 10 minutách od
otevření pozice předchozí (viz pravidlo 10.), dělalo účastníkům největší potíže.
Smyslem tohoto pravidla bylo zamezit nepřiměřené koncentraci obchodních
pozic (a s nimi spojeného rizika) na jednu obchodní situaci, která může, ale také
nemusí, dopadnout podle předpokladu obchodníka.
Právě nedodržování tohoto pravidla v běžném tradingu mimo jakoukoliv soutěž
se dle našich zkušeností stalo důvodem výrazného poškození bilance
nejednoho burzovního spekulanta.
Obtíže s dodržováním tohoto pravidla v soutěži
tedy jen potvrdily jeho význam.
Je však nutno říci že v druhé fázi soutěže, kdy se řada soutěžících dostala
k využití svého 3. až 7. soutěžního pokusu, již toto pravidlo většinou nedělalo
problém a účastníci se s pravidlem již dobře sžili. O to více je ceněno, že si
soutěžící odnesli ze soutěže správné návyky, které uplatní ve svém
každodenním působení na burze.
Konkrétní výsledky, včetně přesné „vydělané“ částky a zhodnocení účtu
v procentech si můžete prostudovat na stránce Výsledky soutěže WinProfit
Demo 2014.
Nejlepší pětice účastníků dosáhla u svého demo účtu v průměru k hranici
130-140% zhodnocení, což nelze patrně nazvat jinak, než fenomenální výsledek
a úctyhodná čísla. Zejména, když si uvědomíme, že tohoto výsledku bylo
dosaženo v průběhu pouhých 10 pracovních dní. Pokud by si soutěžící dokázali
udržet alespoň poloviční výkonnost i nadále, pak by je hvězdná kariéra
obchodníků na Wall Street (či stejně dobře z jejich vlastního obývacího pokoje,
přeci jen jsme v online byznyse  ) jistě neminula.
Účastníci soutěže si tak mohli „sáhnout na vrchol“ svých dovedností
a ukázat co mají v sobě.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
9
www.goldstarway.com/cz/
Zde je však dobré podotknout dvě důležité věci. Za prvé chceme vyzdvihnout
také výsledky dalších účastníků soutěže, kteří se na vrcholných příčkách
hodnocení neumístili, avšak jejich výsledky jsou neméně vynikající. Každý kdo
dokázal zhodnotit během soutěžního období svůj demo účet v řádu alespoň
jednotek nebo několika málo desítek procent, si zaslouží velkou pochvalu
a pomyslný palec nahoru. Uvědomme si, že podobného zhodnocení dosahují
nejrůznější investiční fondy v řádu jednotek let, nikoliv dnů! Opět platí, že
pokud by dokázali tito obchodníci svůj výkon udržet v delším časovém období,
tak si mohou našlápnout k zajímavé kariéře burzovního obchodníka.
Druhou důležitou věcí, kterou zde chceme zdůraznit, je relativnost dosažených
výsledků. Zhodnocení demo účtu o desítky procent, nebo třeba výrazně nad
100 %, je sice úžasné, ale pokud se zajímáme o „dlouhodobě udržitelný“
trading, který by měl hlavně být emočně v pohodě, pak by tradeři na takovéto
závratné zhodnocení měli raději zapomenout, respektive k němu nijak zvláště
nesměřovat.
Účastníci soutěže dosáhli svých skvělých výsledků při praktikování svým
způsobem extrémního tradingu, který je na live účtu v dlouhodobém horizontu
víceméně nereálný. Nemá proto smysl namlsat se extrémní mírou zhodnocení
o desítky procent a poté tvrdě vystřízlivět v situaci, kdy řešíte přeobchodovaný
účet a v horším případě také hrozící Margin Call.
Ono asi bude mnohem pohodlnější směřovat ke zhodnocení účtu v řádu
několika procent měsíčně a budovat si svůj spekulační kapitál v dlouhodobém
měřítku . Vašeho potenciálního zaměstnavatele z Wall Street by jistě spíše
zajímala vaše statistika za posledních několik let, než extrémní výstřelky ve
vašem obchodním deníku .
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
10
www.goldstarway.com/cz/
Vítězné postupy WinProfit Demo 2014 – TOP 10
V této části si můžete prostudovat stručný popis obchodování
jednotlivých soutěžících v první desítce výsledkové listiny
v rámci soutěže WinProfit Demo 2014. K dispozici je popis
obchodování ze střednědobého a krátkodobého pohledu,
komentář účastníků a statistika jejich obchodování.
TOP č. 1: Michal Goliáš
Iniciály demo účtu: demo1038105
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Michal Goliáš (MG) obchodoval v období od 13. do 23. ledna 2014. Pro své
obchodování využil tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500 a DJIA
Forex: Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy
Komodity: Crude Oil, Gold
Hodnocení SP500
Index SP500 Michal Goliáš obchodoval od 13. 1. 2014. Podle 1Day grafu byly
první pozice otevřeny velmi správně v souladu se střednědobým uptrendem,
patrném na 1Day grafu. Zformovaná rezistence a zóna obratu krátkodobého
trendu na 1Day grafu poté způsobila, že některé pozice byly uzavřeny ve ztrátě.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
11
www.goldstarway.com/cz/
Hodinový Graf ukazuje, že prvních několik LONG pozic bylo otevřeno
v rozpohybovaném intradenním downtrendu. Na live účtu by toto bylo
realizovatelné problematicky, vzhledem k likviditě a možnostem spárování
s protistranou. Je třeba pamatovat na to, že čím prudší je cenový pohyb, tím
déle trvá jeho stabilizace a návrat ceny. Dalších několik SELL pozic bylo
přikoupeno na vysokých úrovních okolo rezistence. Lehce adrenalinová hra
proti krátkodobému sentimentu se však vyplatila a pozice byly uzavřeny v zisku
v řádu několika hodin. Následovalo obchodování v postranní fázi trendu mezi
1830 a 1843 body. V této fázi byl poměr ziskových a ztrátových pozic (co do
počtu) cca vyrovnaný.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
12
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení DJIA
Vzhledem k víceméně shodnému vývoji DJIA s indexem SP500, kterého si byl
Michal Goliáš evidentně dobře vědom, se statistika pozic na tomto aktivu velmi
podobá obchodování na SP500. MG nejprve těžil ze svého správného odhadu
střednědobého sentimentu (1Day graf), avšak následná výrazná korekce trhu
mu poškodila statistiku jeho obchodování. Z krátkodobého hlediska se dá říci,
že nástupy do pozic byly nastaveny poměrně velmi slušně a ztráta z některých
pozic, vzhledem k výrazné korekci sentimentu směrem dolů, je zcela
v přijatelných mezích.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
13
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Eur/Usd
Na forexovém páru Euro - americký dolar Michal Goliáš uskutečnil celkem
47 obchodů v období od 13. do 21. ledna. Denní graf tohoto měnového páru
ukazuje spíše protitrendové obchodování v daném období. Na druhé straně se
však podařilo většinu obchodů uskutečnit na poměrně velmi dobrém supportu,
který zde uskutečněným obchodům umožnil uzavření v pěkném zisku.
Hodinový graf naznačuje, že z krátkodobého hlediska měla většina nástupů do
LONG pozic dobrý smysl a lze je označit za dobře načasované. Pouze prvních
několik málo pozic se nepodařilo uzavřít v zisku, vzhledem ke spíše horším
nástupním podmínkám. Celkově však bilance obchodů na Eur/Usd vyšla pro MG
velmi příznivě.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
14
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Gbp/Usd
Na forexovém páru britská libra – americký dolar bylo zobchodováno
12 obchodů. Navzdory poměrně malému počtu obchodů na tomto aktivu se dá
říci, že odhad sentimentu a nástupní strategie na tomto aktivu vyšly Michalu
Goliášovi asi nejlépe z dosud hodnocených aktiv. Denní graf v obchodovaném
období ukazoval jednoznačně růstový trend a nástupy do pozic byly provedeny
na nízkých úrovních tohoto uptrendu.
Hodinový graf libry ukazuje smysluplné nástupy do pozic, využívající
supportních oblastí krátkodobých grafů. Tento jednoduchý fakt stojí za
úspěšnou bilancí obchodů MG na britské libře.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
15
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Usd/Jpy
V rámci páru americký dolar – japonský jen, se Michal Goliáš trefil svým
obchodováním do krátkodobě obtížné fáze postranního trhu, která však ze
střednědobého až krátkodobého hlediska, patrného na 1Day grafu zapadá do
fáze downtrendu po dokončené TRZ směrem dolů.
Čistě podle hodinového grafu jsou patrné nástupy poměrně smysluplné na
základě lokálně růstových tendencí kurzu tohoto forexového páru. Pozice tak
byly, relativně se štěstím, uzavřeny v zisku.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
16
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Crude Oil
Ropu Michal Goliáš obchodoval mezi 13. a 21. lednem. Všechny pozice byly
směrem long a byly obchodovány od supportní úrovně okolo 91,6 dolarů
za barel ropy. MG příliš nečekal na potvrzení supportu na této úrovni, navzdory
tomu, že přibližně dva týdny před nástupem do long pozic ropa vytrvale klesala.
Lze však velmi kladně ohodnotit fakt, že nástup na zmíněných úrovních byl
proveden z opakované supportní oblasti z minulosti. Toto je patrné zejména na
denním grafu.
Následné přikupování pozic bylo v souladu s růstovým krátkodobým trendem,
patrném např. na 1hodinovém grafu. Při vstupech do dalších pozic MG dále
přikupoval na rezistentní oblasti, což se projevilo dočasnou ztrátou několika
pozic. Celkově však lze říct, že MG správně odhalil sentiment trhu a s ním
dokázal obchody dovést do zisku.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
17
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Gold
Na žlutém kovu se Michalu Goliášovi dařilo. Během obchodního období provedl
na zlatě 60 obchodních pozic. Všechny pozice byly směrem LONG a MG velmi
dobře využil odrazu ceny zlata od kulaté a velmi silné bariéry 1200 dolarů za
unci. Od této chvíle se cena zlata vyvíjela růstově, oproti předchozímu
dlouhodobému downtrendu. V souladu s tímto uptrendem MG obchodoval.
Prvních několik pozic bylo otevřeno lehce nešťastně na lokální rezistenci, avšak
další pozice byly otevřeny již lépe na supportní oblasti po korekci směrem dolů.
V daném období zlato velmi pěkně trendovalo a hodinový graf ukazuje
v naprosté většině dobré smysluplné nástupy do pozic.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
18
www.goldstarway.com/cz/
Celkové hodnocení
Michal Goliáš při svém obchodování prokázal svou schopnost správného
odhadu sentimentu a dodržel hlavní zásadu tradingu - obchodování v souladu
s trendem.
Výtky a doporučení
Místy nesprávné nástupy do pozic na lokálních rezistencích. Nástupy
v rozpohybovaném trhu – na live účtu by byl problém s likviditou a spárováním
pozic. Doporučuji zapracovat na vstupech do pozic na platných
supportech/rezistencích. Aplikovaná strategie by byla na live účtu
z dlouhodobého hlediska patrně emočně náročná. Rovněž bych doporučil více
věnovat pozornost střednědobému až dlouhodobému sentimentu, který
reprezentují 1Day grafy. Na druhé straně – výborný výsledek hovoří sám za
sebe. Michal Goliáš má svou strategii evidentně vyzkoušenou a ví, co dělá.
Komentář Michala Goliáše:
Hra je výbornou školou pro budoucí obchodníky s touto platformou. Naučí
obchodníky rychlé a přesné obsluze účtu a donutí ho formou hry používat
všechny potřebné nástroje. Přitom samotné obchodování není jen nezáživné
testování, ale už se o něco hraje.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
19
www.goldstarway.com/cz/
Účast v Demo soutěži WinProfit Demo 2014.
O této soutěži jsem se dozvěděl na internetu od organizátorů hry. Hned mě to
zaujalo, jelikož jsem si chtěl dokázat, že 14 let strávených intenzivním
tradingem a studiem na mně zanechalo pozitivní stopy a dává mi jistou výhodu
proti ostatním. Nezanedbatelnou motivací byla i výhra, proto jsem se rozhodl,
že se chci umístit v TOP5.
Jak bylo náročné dodržovat Pravidla soutěže.
v obchodování nutná pro úspěšný Live trading?
Jsou
Pravidla
Vzhledem k tomu, že již nějaké zkušenosti s obchodováním mám, musím
podotknout, že tato akce byla pro zúčastněné velmi přínosná. Nutila
k obezřetnosti a k dodržování pravidel. Aniž by člověk riskoval své vlastní
peníze, tak se naučil pracovat s platformou. Navíc donutila k papertradingu,
který se rád přeskakuje a pak to špatně dopadá. Zpočátku jsem měl
s dodržování pravidel problém, jelikož jsem zadával velký počet příkazů. Při Live
obchodování jsou ale pravidla nepostradatelná. Vím to, protože na burzách
obchoduji od roku 2000. Zejména akcie na české a americké burze, ale také
komodity, deriváty a indexy. Obchoduji denně, a jelikož je trading po 14 let
nepřetržitě mým hlavním zdrojem příjmů, tak povětšinou s dobrými výsledky.
Mou hlavní strategií bylo používání vlastních variací Price action v kombinaci
s fundamentální analýzou podkladového aktiva a pro rychlý a velký zisk
upraveným money managementem. Můj pracovní název této privátní strategie
je „Extremní trading“. Hlavní zásady bezpečného obchodování jsou zejména
diverzifikace a money management. Riziko pod kontrolou umožňuje klidný
spánek a brání totální ztrátě kapitálu k obchodování. Hlavní zásady pro ziskové
řízení investic na Live účtech je zejména u pákových instrumentů nutné
omezovat ztráty STOPLOSSY, alespoň mentálními, a zisky nechat běžet. Lehce
se to řekne, ale hůř provádí, takže pro ziskový trading je klíčová psychologie
tradera, až poté znalost technické a fundamentální analýzy. Tady byly
psychologické bariéry částečně odstraněny, a proto byly za deset dní tak
vynikající výsledky.
Moje úvaha
Chci se dál tradingem úspěšně živit a od brokera čekám technickou podporu
v češtině nonstop. To by pomohlo i hře, která byla pro mě, i se striktními
pravidly, výborná.
Překlep (chvilková nepozornost) mohl znehodnotit celotýdenní snažení, i když
na výsledek neměl žádný vliv. Doporučuji pro příští ročník přepracovat po
diskuzi pravidla, ale rozhodně se těším na opakování hry a rád se jí opět
zúčastním.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
20
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 2: Helena Lopraisová
Iniciály demo účtu: demo1041683
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování
Helena Lopraisová obchodovala na svém účtu v období od 3. do 12. února
2014. Pro své obchodování využila tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500
Forex: Eur/Usd – jeden obchod 
Komodity: Crude Oil, Gold
Hodnocení SP500
Na akciovém indexu SP500 Helena Lopraisová (HL) provedla pouze 5 obchodů
v období mezi 4.–12. únorem. Všechny pozice byly směrem LONG a všechny
byly ziskové. Denní graf ukazuje na nástup do pozic lehce odvážně. Pozice byly
sice otevřeny správně na nízkých úrovních, avšak na velmi slabém supportu.
Podařilo se však správně odhadnout obrat sentimentu trhu a s pomocí lehké
historické bariéry se trh vydal střednědobě příznivým směrem vzhůru.
1hodinový graf ukazuje ne zcela ideální nástupy do pozic, víceméně na
lokálních maximech. Avšak v počátcích růstového trendu se neprojevují
výraznější korekce, které by ukázaly možnost ideálního nástupu. Krátkodobý
sentiment trhu však hovořil jednoznačně ve prospěch Heleny Lopraisové
a pozice otevřené v souladu s růstovým trendem byly završeny úspěchem.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
21
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Eur/Usd
Jediný obchod na forexovém páru euro - americký dolar byl otevřen 9. 2.
směrem LONG a byl úspěšný. Ze střednědobého hlediska (1Day graf) byl
otevřen na poměrně vysokých úrovních dosud platného downtrendu, což
nebyla správná situace pro tento typ obchodu.
Pozice však byla otevřena v souladu s krátkodobě růstovým uptrendem ve
formaci trojúhelníku-klínu a lehce odvážný nástup do pozice byl po několika
dnech korunován úspěchem.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
22
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Crude-Oil
Na ropě bylo otevřeno 17 pozic, všechny směrem LONG a to v období od 3. do
12. února. Všechny pozice byly uzavřeny v zisku, neboť byly otevřeny v souladu
se střednědobě růstovým trendem na 1Day grafu a po zformování dvojitého
dna na tomto grafu, které u této komodity funguje velmi dobře.
Hodinový graf ukazuje chytré načasování prvních obchodů na tomto aktivu
v korekci zmíněného růstového trendu. Po opětovném potvrzení růstového
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
23
www.goldstarway.com/cz/
potenciálu trhu Helena Lopraisová přikoupila další pozice, které byly rovněž
uzavřeny úspěšně. Celkově se na ropě HL velmi dařilo a pozice jeví známky
profesionálního přístupu.
Hodnocení Gold
Zlato bylo evidentně oblíbenou komoditou Heleny Lopraisové, neboť zde
provedla největší počet obchodů. Mezi 3. a 12. únorem se podařilo všechny
pozice na této komoditě uzavřít v zisku, neboť i zde soutěžící zcela správně
identifikovala střednědobý uptrend 1Day grafu a v jeho nízkých úrovních pozice
nakupovala.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
24
www.goldstarway.com/cz/
Načasování prvních pozic z hlediska 1Hour grafu nebylo zcela ideální, avšak
dočasnou ztrátu Helena Lopraisová kompenzovala přikoupením pozic na nižších
úrovních, což se okamžitě projevilo na ziskové bilanci pozic na zlatě.
Přikupování pokračovalo v souladu s růstovým uptrendem na hodinovém
i denním grafu a i přes další ne zcela dokonalé nástupy do pozic se podařilo vše
uzavřít ve vynikajícím zisku.
Celkové hodnocení a doporučení
Pohled na obchody Heleny Lopraisové ukazuje přístup pokročilého tradera.
Dalo by se zapracovat na lepších vstupech do pozic, avšak celkově lze říci,
že situační analýza online a z ní vyvozené obchody byly provedeny na velmi
solidní úrovni. Je vidět, že pozice byly otevřeny v souladu s 1D i 1H trendy a při
dočasné ztrátě byly velmi správně podrženy až do zisku. Přikupování
v korekcích uptrendu, případně i na vyšších lokálních úrovních, avšak vždy
s trendem.
Komentář Heleny Lopraisové:
Můj příběh s burzou a s Demo soutěží:
Velice vám děkuji za to, že jsem se Demo soutěže i online kurzu „Hrajeme si na
burze“ mohla zúčastnit. Obojí pro mě bylo velmi přínosné a velmi se těším na
příští sobotu na akci VIP Meeting v Praze a naše další setkávání.
Jak začal můj příběh s burzou?
Na začátku jsem si přečetla několik knih osobního rozvoje, kde mě zaujala
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
25
www.goldstarway.com/cz/
myšlenka, jak mít nějaký pasivní příjem. Možností je samozřejmě více, prošla
jsem několik MLM společností, ale nebylo to to pravé. Další možností je
pronájem nemovitostí, ale zde je potřeba důkladně promyslet řadu faktorů…
Pak jako další příležitost, byť ne pasivního příjmu, mě oslovilo řízení investic na
burze… Uvažovala jsem o tom již delší dobu, ale nevěděla jsem, jak k tomu
přistoupit a jak realizovat tuto příležitost. Poté jsem se řízením osudu
dozvěděla o možnosti účasti v kurzu „Hrajeme si na burze“ a řekla jsem si, po
zhlédnutí úvodního videa, že tohle by mohlo být řešením na mé otázky…
Účast v Demo soutěži WinProfit Demo 2014.
Vyzkoušet si soutěž v Demo obchodování bylo logickým vyústěním mé účasti
v online kurzu. Chtěla jsem si vyzkoušet poznatky z kurzu „Hrajeme si na
burze“, který mě opravdu velmi bavil. Naučila jsem se základy burzovních
spekulací a chtěla jsem si ověřit, jak mi budou nové znalosti fungovat v praxi.
Účast v soutěži se opravdu ukázala jako skvělá možnost, jak si natrénovat
obchodování na burze téměř v podmínkách reálných trhů, kdy již o něco jde.
Beru to jako dobrou průpravu pro obchodování naživo.
Jaký byl můj hlavní motiv pro účast v soutěži?
Mým hlavním motivem k účasti v soutěži bylo zkusit si podmínky blížící se
reálnému obchodování na burze. Na začátku jsem si od toho nic neslibovala,
jen jsem se chtěla zúčastnit bez ohledu na výsledek. Každý den jsem si vyhradila
nejméně hodinu času a začala jsem tím, že jsem si přečetla analýzu p. Podešvy
na Facebooku ve VIP skupině kurzu Hrajeme si na burze. Na jejím základě jsem
se rozhodovala, co udělat s jednotlivými pozicemi. Moje motivace rostla, jak se
zvyšoval stav mého herního účtu.
Jaké bylo obchodovat s dodržováním Pravidel soutěže?
Pravidla soutěže pro mě nebylo náročné dodržet, každopádně si myslím,
že i pro úspěšný Live trading je dobré si stanovit nějaká pravidla.
Pozn. redakce: Tak v tom jistě Helena Lopraisová patřila mezi výjimky. Na
dodržování celkem jednoduchých Pravidel zejména v první polovině soutěže
havarovalo 80 % pokušitelů štěstí .
Moje úvaha
Bylo by fajn, kdyby byla pravidelně zveřejňována SWOT analýza a situační
analýza trhů, neboť to vezme nejvíce času. Funguje skvěle a obchodování je
potom jednodušší!
Děkuji za super příležitost seznámit se pro mě do té doby s tak v podstatě
exotickou oblastí jako je burza…
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
26
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 3: Kamila Marková
Iniciály demo účtu: demo1040234
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Kamila Marková obchodovala na svém účtu v období od 27. ledna do 7. února
2014. Pro své obchodování využila tyto aktiva:
Akciové Indexy: Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Forex: Eur/Usd, Usd/Chf
Komodity: žádná komodita
Hodnocení DJIA
Na indexu, který sdružuje 30 blue chips akcií amerického trhu, Kamila Marková
(KM) provedla pouze obchody směrem LONG a vzhledem ke správně
odhadnutému vývoji střednědobého sentimentu se tyto pozice beze zbytku
podařilo uzavřít v zisku. KM využila k nástupu do prvních pozic výrazné korekce
indexu směrem dolů a nakupovala na střednědobě velmi nízkých úrovních.
Hodnoceno dle 1hodinového grafu by se dalo říci, že nástupy do prvních pozic
byly technicky stále ještě v platném krátkodobém downtrendu. Supportní
oblast, ze které Kamila Marková nastupovala do trhů na long, však byla
jednoznačně nejpevnější za celé období korekce trhu a společně s velmi nízkou
úrovní kotace zajistila úspěch otevřených pozic. Následná vlna přikoupení již
proběhla po breakoutu z krátkodobého downtrendu a tyto pozice byly rovněž
uzavřeny v zisku a „bez ztráty květinky“ .
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
27
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Eur/Usd
Střednědobý sentiment na hlavním forexovém páru vystihla Kamila Marková
velmi dobře. Všechny pozice na euru byly směrem SHORT a všechny byly
úspěšné. Obchodník zde využil velmi dobře několikadenní rezistence v platném
střednědobém downtrendu 1Day grafu, což byla víceméně záruka úspěchu
otevřených pozic.
Hodinový graf ukazuje velmi dobré načasování vstupu do pozic. Nástupy SHORT
byly realizovány v postupně klesající rezistenci a pozice byly úspěšně uzavřeny
třetí den po otevření takřka bez jakékoliv dočasné ztráty. Vynikající práce.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
28
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Usd/Chf
Švýcarský frank obchodovala Kamila Marková „na střídačku“ oproti Eur/Usd,
což vzhledem k tradičně víceméně zrcadlovému vývoji těchto dvou párů byla
velmi rozumná volba. Také švýcarský frank nadělil velmi pěkné zisky. Denní graf
nebyl u tohoto aktiva tak jednoznačný, jako u eura a trh se střednědobě
nacházel spíše v korekci dlouhodobého downtrendu, avšak i přesto byly
nástupy LONG ze střednědobého hlediska poměrně logické a správné, neboť
KM víceméně nastupovala long na třetím vyšším supportu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
29
www.goldstarway.com/cz/
Hodinový graf švýcarského franku také ukazuje dobré načasování vstupu do
obchodů, kdy trh krátkodobě provedl platnou TRZ klesající korekce a Kamila
Marková nastupovala po potvrzení třetího vyššího supportu na hodinovém
grafu, tedy v dobré synergii se střednědobým sentimentem 1Day grafu.
Celkové hodnocení
Velmi dobrý odhad synergií střednědobého a krátkodobého trendu. Jen tak
dále.
Komentář Kamily Markové:
Zdravím Všechny. V obchodování jsem začátečnice a hodně mi pomáhá můj
partner, který mi také doporučil aktiva k obchodování. Zpočátku jsem jela FX
páry a konec období jsem zase zkusila indexy. Využívala jsem hlavně S/R
hranice, na kterých jsem nastupovala do obchodu. Soutěž byla zábavná a už se
těším na další. Jirkův kurz jsem bohužel prošvihla, ale příště si ho ujít určitě
nenechám . Soutěž mi přinesla lepší pohled na mou psychiku a sebeovládání.
Soutěž již není demo a nervíky pracovaly. Jinak se vším jsem byla spokojena.
Účast v Demo soutěži WinProfit Demo 2014.
Soutěže WinProfit Demo jsem se účastnila díky mému příteli, který má s burzou
již zkušenosti. Jeho práce mě inspirovala, a když mi o této soutěži řekl, neváhala
jsem. Je to totiž dobrá zkušenost bez rizika ztráty vlastního účtu a navíc se
člověk potká se zajímavými lidmi a naváže nové kontakty.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
30
www.goldstarway.com/cz/
Jak bylo náročné dodržovat Pravidla soutěže.
v obchodování nutná pro úspěšný Live trading?
Jsou
Pravidla
S Live obchodováním nemám žádné zkušenosti, mám pouze demo účet na
indexech, proto jsem ani neměla nějakou strategii. Hlavní pro mě bylo
využívání nástupů na volume bariérách za pomocí Market Profile. Snažila jsem
se tedy dodržovat daná pravidla, i když to bylo náročné na čas. Jsem si ale jistá,
že při Live obchodování jsou pravidla naprosto nezbytná.
Aby mé obchodování bylo naprosto bezpečné a neobjevovala se nějaká rizika,
tak se řídím hlavní zásadou. Tou je umění řízení pozic a velikost rizika vzhledem
k velikosti účtu. Vzhledem k mému systému, kdy vím, kde jsou v trhu hlavní
bariéry, je mé obchodování pod kontrolou. Můj styl obchodování má trochu
jinou filozofii než systém WinServices, ale oba styly jsou si podobné. Věřím
však, že po úspěšném zvládnutí Dema se dostaví touha po Live tradingu,
na který mám zatím ještě čas.
Moje úvaha
Děkuji Vám za možnost vyzkoušet si s ostatními účastníky soutěže své
začátečnické dovednosti. Přítel měl akorát problém s 10 minutovým intervalem
a navrhoval místo něj omezení procentuální velikosti využitého marginu na
účtu, aby nedocházelo k přeobchodování účtu. Ale tak dalece tomu
nerozumím. Takže Vás ještě jednou zdravím a držím palce do budoucna.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
31
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 4: Petr Sedlák
Iniciály demo účtu: demo1041519
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Petr Sedlák obchodoval v období od 3. do 10. února 2014. Pro své obchodování
využil tyto aktiva:
Akciové Indexy: žádné
Forex: Eur/Usd, Usd/Jpy
Komodity: Crude Oil, Gold
Hodnocení Eur/Usd
Petr Sedlák (PS) provedl první obchody na euru 3. února 2014. K nástupu do
LONG pozic využil supportní oblasti okolo kurzu 1,3510. Nástup do pozic byl
jednoznačně správným rozhodnutím, ačkoliv se jednalo o obchody proti
střednědobému trendu, patrnému na 1Day grafu, který byl klesající. Zmíněná
supportní úroveň však byla historicky platnou supportní oblastí.
Načasování nástupů do pozic podle 1Hour grafu bylo, s přihlédnutím
k zmíněnému 1Day downtrendu, zdařile provedeno a pozice se nepotýkaly
s žádnou větší dočasnou ztrátou a následující obrat krátkodobého
a střednědobého sentimentu směrem k pozitivnímu nadělil těmto pozicím
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
32
www.goldstarway.com/cz/
velmi pěkný zisk a pohodlné uzavření několik dní po otevření pozic.
Hodnocení Usd/Jpy
Na japonském jenu se Petru Sedlákovi nedařilo, ačkoliv se dá říci, že zcela
zbytečně. Veškeré pozice na tomto forexovém aktivu byly zobchodovány
směrem SHORT dne 7. února 2014. Hodnocení z hlediska střednědobého
sentimentu trhu ukazuje, že nástup do prodejních pozic byl zcela správně
v souladu se střednědobým downtrendem na Usd/Jpy. Z hlediska 1Day grafu
měly otevřené pozice úspěch takřka jistý.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
33
www.goldstarway.com/cz/
Petr Sedlák však obchodoval proti krátkodobě růstovému sentimentu trhu,
prezentovaném např. 1Hour grafem. Je patrné, že k nástupu směrem short
usuzoval dle aktuálně vysoké volatility trhu v období nástupu do pozic. Tato
volatilita mohla znamenat obrat krátkodobého trendu, avšak sama o sobě není
dostatečným důvodem pro nástup do pozic. Obrat krátkodobého trendu se
však nekonal dle očekávání tradera a ten tedy pozice záhy uzavřel ve ztrátě.
Pokud by trader vyčkal s nástupem až do platného obratu krátkodobého trendu
(TRZ), který se objevil o 3 dny později, pak by se jednalo o učebnicový příklad
perfektně zvládnutého obchodu.
Hodnocení Crude Oil
Na ropě Petr Sedlák obchodoval mezi 3. a 7. únorem. Nejprve otevíral pozice
směrem LONG, poté využil i SHORT pozice. Hodnoceno dle střednědobého
sentimentu, byly pozice otevřeny zpravidla v souladu s růstovým uptrendem na
1Day grafu a měly tedy od začátku velmi dobrý potenciál pro úspěšné ziskové
uzavření. Všeobecně tedy PS provedl správný úsudek pro nástup do pozic
směrem LONG.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
34
www.goldstarway.com/cz/
1Hour graf ukazuje, že načasování pro nástup do pozic bylo také jednoznačně
zdařilé. PS využil korekce v růstovém uptrendu a pokud se některé pozice
dostaly do dočasné ztráty, pak tato ztráta nebyla nijak výrazná a pozice byly
v řádu několika desítek hodin ziskově uzavřeny. Úspěšnou sérii ziskových
obchodů pak trader zakončil několika neúspěchy při nástupu do SHORT pozic
v prudce růstovém trhu. Ziskové pozice s chytrými nástupy však v bilanci na
ropě pana Sedláka jednoznačně převažují.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
35
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Gold
Zlato bylo Petru Sedlákovi rovněž nakloněno. Všechny pozice na zlatě byly
nákupní směrem LONG, otevřené v období 3.-10. února. PS zcela správně
identifikoval růstový střednědobý trend, patrný na 1Day grafu a v souladu s ním
otevíral na jeho nízkých úrovních své nákupní pozice.
1Hour graf rovněž, stejně jako graf ropy, ukazuje velmi dobré načasování
nástupů do long pozic. Je patrné, že nástupy proběhly buď v korekci
střednědobého uptrendu, případně ve fázi, kdy se trh připravoval k dalšímu
růstu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
36
www.goldstarway.com/cz/
Celkové hodnocení tradingu
Doporučuji brát více zřetel na synergie trendů, které byly místy nepříznivé
a pozice tak byly uzavřeny v zisku trochu se štěstím. Pro analýzu výše
uvedených aktiv toto platí zejména pro forexové páry. U komodit Crude Oil
a Gold Petr Sedlák naopak zcela správně využil synergii střednědobých
a krátkodobých trendů.
Komentář Petra Sedláka:
K obchodování jsem si vybral hlavně CRUIDE OIL a EUR/USD. Vybral jsem si je
na základě předchozích pokusů o obchodování na demo účtu, kdy se mi na
těchto aktivech docela dařilo. Myslím si, že aktiva, která byla povolena
v soutěži, bohatě postačí i na live účtu. K vlastní strategii bych uvedl, že jsem
chtěl hlavně udržet pevné nervy a dodržet plán, který jsem si dal před vstupem
do obchodu. To se mi podařilo jen částečně, výsledek mohl být daleko jiný,
kdybych dodržel to, s čím jsem do obchodu vstupoval. Už docela chápu, proč se
říká, jak moc je na burze důležitá psychika a dodržování svých nastavených
pravidel…. Naprosto skvělá příležitost, jak otestovat sám sebe v podmínkách,
kdy už o něco jde a záleží na výsledku… Je to přece jen jiné, když se obchoduje
„jen tak“, a když už Vám na výsledku záleží… A to byla pořád “jen“ soutěž. Jestli
se někdy dočkám otevření vlastního live účtu, už vím, že to bude hlavně
a především o hlavě a disciplíně. Možná se pletu, ale myslím si, že úspěšný
obchodník na burze je jen ten, kdo dodržuje vlastní pravidla a nenechá
v obchodě za sebe rozhodovat emoce… Potom je docela reálná šance na to,
abychom své sny, které jsme možná postupně během svého života odhazovali
do koše jako „nedůležité“ a „nepotřebné“, vytáhli zpět a začali si je plnit…
Každopádně děkuji za tuto příležitost
Účast v Demo soutěži WinProfit Demo 2014.
Tato soutěž byla nejen skvělou příležitostí, jak se alespoň malilinko přiblížit
k obchodování, kde už o něco jde, ale značnou část motivace tvořil startovní
kapitál k obchodování. Pro sebe vidím přínos hlavně v tom, že v obchodování je
opravdu velký rozdíl v tom, kdy už o něco jde a kdy je to jenom hra a myslím si,
že ostatní soutěžící to poznali také.
Jak bylo náročné dodržovat Pravidla soutěže.
v obchodování nutná pro úspěšný Live trading?
Jsou
Pravidla
S Live obchodováním zkušenosti nemám, ale už z předchozího demo
obchodování jsem si oblíbil EUR/USD a CRUIDE OIL. Nechtěl jsem vyloženě
„honit trhy“, zároveň jsem však tušil, že k nějaké výhře nebude stačit
zhodnocení „jen“ v desítkách procent, ale mnohem více. V obou dvou aktivech
jsem viděl potenciál k růstu, hlavně u ropy. Tak jsem tam tedy naložil a čekal na
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
37
www.goldstarway.com/cz/
růst, který se dostavil. Bohužel, nedodržel jsem si vlastní daná pravidla, nechal
za sebe rozhodovat emoce a vystoupil jsem dříve, než jsem měl v plánu, což mě
stálo mnohem lepší zhodnocení účtu. Na „kdyby“ se však nehraje a toto je pro
mne velmi cenná zkušenost do budoucna. S dodržováním pravidel soutěže jsem
tedy neměl problém, horší to bylo, jak už jsem psal, ve vlastních nastavených
pravidlech. Pro úspěšný Live trading jsem přesvědčený o NUTNOSTI dodržovat
svá pravidla! Obchodování na základě pouhých emocí se nevyplácí, alespoň já
jsem o tom přesvědčen. Ale třeba to někomu takto může vycházet. Aby tedy
bylo obchodování na burze bezpečné, je třeba mít za prvé pod kontrolou své
vlastní emoce. Dále je nutné nepřeobchodovat se, nemít zbytečně moc
naloženo a znovu: „dodržovat svá nastavená pravidla“. Pokud jsem se např.
rozhodl, že v ten a ten bod vystoupím z pozice s max. povolenou ztrátou, tak to
udělat! Nepřesvědčovat sám sebe, že teď už to musí jít nahoru, nebo už teď to
zaručeně musí jít dolů - nemusí. Četl jsem, že na tohle dojela spousta traderů
a já tomu věřím. Jeden svůj účet (naštěstí jen demo) jsem tak “nádherně“
vynuloval. Ve stručnosti jsou tedy nejdůležitější zásady pro ziskové řízení Live
účtů chladná hlava, plán a dodržení plánu.
Moje úvaha
Především je třeba dodržet výše uvedené zásady – to jsou moje ambice. Nechci
si totiž dávat nějaké přehnané cíle, a pak pod tlakem, že ještě nejsem tam, kde
jsem chtěl už být, zadávat obchody, které bych třeba jinak nezadával. Burza
není zajíc, neuteče. Dobré příležitosti tam budou i zítra, za týden, měsíc. Jde
o to, abych se těch příležitostí mohl zúčastnit a ne jen na ně koukat
s vyluxovaným kapitálem.
Každopádně moc děkuji za možnost zúčastnit se této soutěže.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
38
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 5: Rudolf Svrčina
Iniciály demo účtu: demo1041676
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Rudolf Svrčina obchodoval v období od 13. do 23. ledna 2014. Pro své
obchodování využil tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500 a DJIA
Forex: Gbp/Usd, Usd/Jpy
Komodity: žádné komodity
Hodnocení SP500
Jeden z hlavních dvou amerických akciových indexů Rudolf Svrčina (RS)
obchodoval v období od 3. do 11. února 2014. Všechny pozice byly směrem
long, přičemž se podařilo správně vystihnout nástup do pozic z nejnižších
úrovní střednědobé korekce dlouhodobého downtrendu.
Hodnoceno dle 1Hour grafu, se nástup do pozic podařil až výjimečně dobře.
Pouze několik prvních pozic bylo otevřeno v rozběhnutém propadu trhu, což by
na live účtu bylo realizovatelné problematicky, vzhledem k možnostem likvidity.
Několik pozic bylo uzavřeno ve ztrátě, ale celkový odhad konce krátkodobého
downtrendu byl správný a umožnil dalším pozicím velmi pěkné zisky.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
39
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení DJIA
Vývoj kurzu tohoto akciového indexu je víceméně totožný s vývojem SP 500
a stejně tak hodnocení zobchodovaných pozic dle 1Day a 1Hour grafů odpovídá
víceméně totožně hodnoceným pozicím na indexu SP500 výše.
Pan Svrčina obchodoval DJIA mezi 3. a 11. únorem 2014 a všechny pozice byly
směrem LONG.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
40
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Gbp/Usd
Rudolf Svrčina zobchodoval na forexovém páru britská libra – americký dolar
celkem 7 pozic, všechny směrem LONG a to v období od 3. do 4. února. Pro
nástup do pozic zvolil velmi správně nízkých úrovní střednědobého uptrendu
(viz 1Day graf), což zajistilo pozicím úspěch. Pouze jedna byla ztrátová.
Dle 1Hour grafu by se dalo usuzovat o nástupu do pozic v platném
krátkodobém downtrendu. Nízká střednědobá úroveň kurzu zajistila pozicím
úspěch, avšak musely si projít několikadenní dočasnou ztrátou. Stále však platí
silný argument správného nástupu na nízkých úrovních střednědobého
uptrendu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
41
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Usd/Jpy
Forexový pár americký dolar – japonský jen Rudolfa Svrčinu trochu potrápil.
Všechny otevřené pozice v období 3. až 11. února byly směrem LONG, což
znamenalo obchodování proti střednědobému downtrendu na 1Day grafu.
Většina pozic byla se štěstím uzavřena v kladných číslech.
Hodinový graf ukazuje nástup do long pozic nejprve v rozpohybovaném
krátkodobém downtrendu a postupné přikupování pozic. Některé pozice se
bohužel nepodařilo uzavřít se ziskem, ačkoliv to pozdější vývoj měn umožňoval.
Teprve otevření následných pozic již bylo po proražení platného krátkodobého
downtrendu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
42
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení a doporučení
Lepé sledovat synergie trendů a obchodovat v souladu s nimi. Daný způsob
obchodování by byl v praxi silnou zatěžkávací zkouškou psychiky. Lépe
načasovat vstupy do obchodů po platných otočkách trendů, na supportech
a rezistencích.
Komentář Rudolfa Svrčiny:
Výsledku bylo dosaženo swingovým obchodováním amerických akciových
indexů a párů USD/JPY a GPB/USD. Výborná soutěž, zúčastním se i příště,
pokud se bude opakovat.
Účast v Demo soutěži WinProfit Demo 2014.
Této soutěže jsem se účastnil na popud bratrance, který tradingem žije a tuto
hru nakonec i vyhrál. Hlavní motivací bylo získání některé z výher, což se těsně
podařilo. Je to velmi zajímavá akce, navíc přivádí k obchodování i začátečníky,
kteří se tak můžou připravit na ostré obchodování.
Jak bylo náročné dodržovat Pravidla soutěže.
v obchodování nutná pro úspěšný Live trading?
Jsou
Pravidla
Osobně se snažím investovat dlouhodobě, na aktivní trading nemám čas.
Investuji do dividendových titulů na české burze. Moji oblíbenci jsou ČEZ, O2
a Tabák. Pro maximální zhodnocení Demo účtu jsem vsadil na odraz indexů
od lokálního dna po propadu počátkem února a pak při růstu jen přikupoval
pozice.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
43
www.goldstarway.com/cz/
Pravidla jsou pro obchodování naprosto zásadní, pro mne však byl největší
problém dodržování časového testu. Vidím tedy, že hlavní zásadou je nastavit si
určitá pravidla a ty pak dodržovat. Riziko lze kontrolovat vždy jen do určité míry
a to zejména rozložením rizika do více titulů, sektorů, ale i třídy aktiv
v kombinaci se stoplossy. Obchodovat nejlépe pouze za své peníze, nepřepínat
síly a důležité je neprodělat. Zisky pak přijdou automaticky.
Moje úvaha
Důležité je dodržovat zásady. Doufám, že se mi vyplní sen a budu postupně
aktivněji obchodovat a to i na zahraničních burzách. K tomu bych rád využíval
i obchodní platformu, kterou jsem si ošahal při hře.
Hra mě bavila a doporučuji její každoroční opakování.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
44
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 6: Karel Macalík
Iniciály demo účtu: demo1040824
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Karel Macalík obchodoval na svém účtu v období od 29. ledna do 7. února
2014. Pro své obchodování využil tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500, Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Forex: Usd/Chf
Komodity: Crude Oil, Gold
Hodnocení SP500
Index SP500 Karel Macalík (KM) obchodoval od 30. ledna do 7. února. Využil
pro své obchodování z velké části výrazné klesající korekce indexu z jeho
dlouhodobého uptrendu, patrného na 1Day grafu. Pro své obchodování
směrem long i short využil zejména velmi nízké úrovně indexu a zobchodoval
samotné dno této korekce, ve kterém nasadil větší množství obchodů.
Statistika Karla Macalíka na tomto indexu byla, co do počtu úspěšných
a neúspěšných obchodů, víceméně vyrovnaná. Hodinový graf ukazuje větší
množství obchodů, které byly otevřeny v souladu s klesajícím krátkodobým
downtrendem. Tento downtrend však již nepokračoval a pozice bylo nutné
uzavřít ve ztrátě.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
45
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení DJIA
Vývoj kurzu tohoto akciového indexu je víceméně totožný s vývojem SP 500
a stejně tak hodnocení zobchodovaných pozic dle 1Day a 1Hour grafů odpovídá
víceméně totožně hodnoceným pozicím na indexu SP500 výše.
Karel Macalík obchodoval DJIA mezi 30. lednem a 7. únorem 2014.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
46
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Usd/Chf
Na švýcarském franku provedl Karel Macalík celkově 11 obchodů v období mezi
29. a 30. lednem. Všechny pozice na tomto aktivu byly směrem LONG
a podařilo se je uzavřít v zisku, neboť KM využil krátkodobě – střednědobě
růstového sentimentu na tomto forexovém páru a obchodoval z relativně
nízkých pozic tohoto trendu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
47
www.goldstarway.com/cz/
Z 1Hodinového grafu je patrné, že trader při nástupu do prvních pozic na tomto
aktivu využil pěkného kulatého zdvojeného dna, které jasně vymezilo supportní
oblast, a proto byly pozice bez problému uzavřeny v zisku.
Hodnocení Crude Oil
Surovou ropu Karel Macalík obchodoval od 30. ledna do 7. února. Naprostá
většina pozic byla uzavřena v zisku, neboť, až na několik výjimek, to byly pozice
směrem LONG. KM se „strefil“ svým obchodním obdobím do střednědobě
růstového trendu této komodity, který zajistil právě nákupním pozicím takřka
jistý zisk. I přesto bylo několik pozic, jak long, tak short, uzavřeno ve ztrátě.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
48
www.goldstarway.com/cz/
1Hodinový graf ukazuje dost intenzivní trading, avšak úspěšný zpravidla
v souladu také s krátkodobým růstovým trendem. Karel Macalík přikupoval
pozice zejména směrem long na takřka každé mírné korekci růstového trendu,
což je jednoznačně ziskový a vítězný přístup.
Hodnocení Gold
U zlata se opět Karel Macalík dostal svým obchodováním do růstového
uptrendu střednědobého sentimentu (viz 1Day graf). Přibližně 90 % všech pozic
na zlatě bylo směrem LONG a z toho vyplývá, že naprostá většina z nich byla
uzavřena úspěšně v zisku. KM obchodoval v souladu se střednědobě růstovým
trendem.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
49
www.goldstarway.com/cz/
Dle 1Hour grafu je patrné, že pan Macalík uzavřel v zisku rovněž nemálo
protitrendových obchodů. Z pozice tradera toto bylo více rizikové počínání,
avšak je zřetelné, že se podařilo dobře načasovat nástupy i do těchto pozic.
U většinových nákupních pozic pak trader využil zcela správně korekcí, kdy cena
zlata dočasně poklesla, a byly otevřeny nové pozice směrem long. Ty zajistily
velmi příznivou bilanci na tomto aktivu.
Hodnocení a doporučení
Nástupy do některých pozic na lokálních maximech není zrovna nejlepší nápad.
Střídavě dobrá analýza trendu, přikupování long po korekcích uptrendu je
naopak velmi dobře. Poměrně dost krátká doba držení pozic, těžko říct, zdali
v praxi realizovatelná. Někdy lehce zbytečné uzavírání ve ztrátě.
Komentář Karla Macalíka:
Jakmile jsem měl svůj slušný první výsledek jistý, tak jsem zariskoval a vsadil
převážně vše na zlato. Ze začátku to vypadalo hrozivě a tento účet jsem měl na
úrovni 40.000 USD, jenže jsem nezpanikařil a naopak přikupoval levně a to se
ukázalo jako výborné. Postupně jsem se dostal na zisk přes 70.000 USD a stále
jsem zvyšoval svůj účet, až nastal jeden den, kdy jsem měl chvíli čas, tak se můj
účet vyšplhal za jednu jedinou minutu o 70.000 USD a to díky zlatu. A jakmile to
šlo takhle brutálně nahoru, tak jsem okamžitě vše rozprodal a přemýšlel jsem
o odevzdání výsledku. Chtěl jsem však ještě zkusit předehnat prvního a začalo
to dobře. Dostal jsem se na úroveň 173.000 USD a zkusil něco podobného,
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
50
www.goldstarway.com/cz/
ale tentokrát na prodej DJIA a to mi nevyšlo a prodělal jsem bačkory - 20.000
USD, tak to raději už nebudu pokoušet a odevzdávám i tento slušný výsledek.
Snad to na první pětku stačit bude.
Účast v Demo soutěži WinProfit Demo 2014.
Soutěže WinProfit Demo jsem se účastnil díky tomu, že mi přišel e-mail od Jirky
Mazura. Následně jsem shlédl i webinář, kde byla demo soutěž pěkně
„polopatě“ vysvětlená. Nejvíce mě zaujalo to, že pokud budu úspěšný,
tak mohu vyhrát live peníze. Tato myšlenka výhry se mi líbila a šel jsem tvrdě za
ní. Málokdy se totiž naskytne taková šance (možná už nikdy). Proto jsem to
zkusil a myslím, že nejen mě zaujala myšlenka vyzkoušet si obchodování na
burze s tím, že nepřijdete o své peníze a navíc peníze můžete vyhrát.
Jak bylo náročné dodržovat Pravidla soutěže.
v obchodování nutná pro úspěšný Live trading?
Jsou
Pravidla
Jelikož se zabývám financemi, jsem na pravidla zvyklý. Bez pravidel se člověk
neobejde. Tyto normy byly nastavené v pořádku a mně nedělaly sebemenší
problém. Jelikož nemám s Live trandingem žádné zkušenosti a obchodoval jsem
poprvé, má hlavní strategie byla založená na tom, že jsem sledoval všechny
grafy (týdenní, měsíční atd.). Když bylo zlato podle těchto grafů velmi nízko,
zjistil jsem spousty informací nejen na internetu, že zase půjde nahoru. Vsadil
jsem na to a šel do toho. Zlato opravdu vyletělo během jedné minuty a já jsem
vydělal 70.000 USD. Následně jsem to prodal a udělal dobře, protože velmi
kleslo. Nicméně pak šlo ještě později více nahoru a dle mého názoru přesně
toto rozhodlo, že nebudu mezi první pětkou. V případě Live obchodování bych
toto ale nedělal, jelikož je tato strategie velmi riskantní.
Moje úvaha
Nové taktiky je dobré si nejprve nacvičit na Demu. Pak stačí jen dodržovat
stanovená pravidla a také využít ty, která byla stanovena v soutěži. Řídím se
větou, že rizika lze mít pod kontrolou = vše je to jen v naší hlavě. Zatím však
neplánuji ostré Live obchodování. Chtěl jsem to hlavně zkusit a až se časem
našetří větší obnos rezervy, tak to vyzkouším.
Děkuji moc za tuto možnost zúčastnit se této akce, a to i když jsem nebyl
účastníkem kurzu „Hrajeme si na burze“. Moc si toho cením a těším se na
setkání v sobotu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
51
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 7: Petra Svrčinová
Iniciály demo účtu: demo1041693
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Petra Svrčinová obchodovala na svém účtu pouze v období od 3. do 6. února
2014. Pro své obchodování využila tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500, Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Forex: Gbp/Usd, Usd/Jpy
Komodity: žádné
Hodnocení SP500
Petra Svrčinová (PR) obchodovala tento akciový index od 3. do 6. února.
Většina pozic byla otevřena směrem LONG a stejně tak byla většina uzavřena
v plusových hodnotách, jelikož PR otevírala pozice z nejnižšího možného
supportu na tomto indexu předtím, než hodnota indexu začala růst
v pokračování střednědobého uptrendu. Pouze asi 20 % pozic bylo uzavřeno ve
ztrátě.
1Hodinový graf ukazuje opakované přikupování pozic na postupně se
zvedajícím trhu, což umožnilo uzavřít tyto pozice v plusových hodnotách.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
52
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení DJIA
Vývoj kurzu tohoto akciového indexu je víceméně totožný s vývojem SP 500
a stejně tak hodnocení zobchodovaných pozic dle 1Day a 1Hour grafů odpovídá
víceméně totožně hodnoceným pozicím na indexu SP500 výše.
Petra Svrčinová obchodovala DJIA mezi 3. a 6. únorem 2014 a všechny pozice
byly směrem LONG. Přibližně polovina pozic však byla uzavřena ve ztrátě.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
53
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Gbp/Usd
Na britské libře Petra Svrčinová provedla pouze tři obchody. Všechny byly
směrem LONG dne 3. února a všechny byly uzavřeny v zisku. Jelikož byly pozice
otevřeny v souladu se střednědobým uptrendem na jeho nízkých úrovních, tak
ani nebylo možné je uzavřít ve ztrátě .
Dle 1Hodinového grafu byly pozice otevřeny proti krátkodobému downtrendu,
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
54
www.goldstarway.com/cz/
což neznamená ideální načasování. Petra Svrčinová však nakupovala na natolik
nízké úrovni a okolo supportní linie uptrendu na 1Denním grafu, že dočasná
ztráta z pozic byla minimální a její obchody by se při dlouhodobějším držení
i dále vyvíjely ziskově.
Hodnocení Usd/Jpy
Japonský jen obchodovala Petra Svrčinová výhradně směrem LONG a z 90 % se
všechny pozice podařilo uzavřít v zisku. Hodnoceno dle 1Day grafu, který
reprezentuje střednědobý sentiment, byly pozice otevřeny proti tomuto
trendu, což je rizikové. Pozice ale byly otevřeny na dosti nízkých úrovních.
I přesto však lze doporučit jednoznačně pro-trendové obchodování.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
55
www.goldstarway.com/cz/
Dle 1Hour grafu PS nastupovala na nízkých úrovních, ale zejména ze začátku
obchodovala jednoznačně také proti krátkodobému – klesajícímu – sentimentu.
Několikrát využila opakující se supportní oblast, a proto se podařilo pozice
uzavírat v ziskových úrovních.
Hodnocení a doporučení
Vyčkat na lépe potvrzené supporty pro long nastupování (a naopak pro short).
Více sledovat trendy a obchodovat v souladu s nimi.
Komentář Petry Svrčinové:
Obchodovala jsem především akciové indexy DJ a SaP, kromě toho především
měnový pár USD/JPY.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
56
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 8: Marie Kaňová
Iniciály demo účtu: demo1041873
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Marie Kaňová obchodovala na svém účtu pouze v období od 4. do 14. února
2014. Pro své obchodování využila tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500, Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Forex: Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy, Usd/Chf
Komodity: Crude Oil, Gold
Hodnocení SP500
Na akciovém indexu SP500 Marie Kaňová (MK) provedla velké množství
obchodů. Až na několik pozic byly všechny směrem LONG a stejně tak takřka
všechny byly ziskové. Denní graf ukazuje na nástup do pozic odvážně, sice
z nízkých úrovní, avšak proti výrazné klesající korekci střednědobého růstového
trendu. Pozice byly sice otevřeny správně na nízkých úrovních, avšak na velmi
slabém supportu. Podařilo se však správně odhadnout obrat sentimentu trhu
a s ním uzavřít pozice v zisku.
1hodinový graf ukazuje nástupy do pozic proti dosud platnému krátkodobému
downtrendu. MK však „vychytala“ samotné dno korekce střednědobého růstu
a postupným přikupováním pozic v nově vznikajícím krátkodobém uptrendu
kumulovala ziskové pozice.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
57
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení DJIA
Vývoj kurzu tohoto akciového indexu je víceméně totožný s vývojem SP 500
a stejně tak hodnocení zobchodovaných pozic dle 1Day a 1Hour grafů odpovídá
víceméně totožně hodnoceným pozicím na indexu SP500 výše.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
58
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Eur/Usd
Na „euru“ Marie Kaňová provedla pouze 4 obchodní pozice. Dvě long a dvě
short. Všechny byly uzavřeny v zisku. Z 1Day grafu je patrné, že MK příliš
nebrala v úvahu střednědobě platný downtrend a pozice otevírala jak v souladu
s tímto sentimentem, tak také proti němu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
59
www.goldstarway.com/cz/
Dle 1Hour grafu lze usoudit, že pozice byly otevírány dle okamžité úvahy
o aktuálním vývoji trhu. Short pozice byly otevírány z lokálních rezistencí
a naopak short pozice z lokálních supportů. Na základě jednoduchého držení
pozice do zisku se tyto pozice podařilo uzavřít úspěšně.
Hodnocení Gbp/Usd
Na „Libře“ provedla Marie Kaňová 5 pozic, z toho pouze jednu směrem Long.
Většina z pozic byla uzavřena v kladných číslech. Dle 1Day grafu MK otevírala
prodejní pozice na poněkud nízkých úrovních, avšak v souladu s krátkodobým
až aktuálním downtrendem z lokálních rezistencí.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
60
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Usd/Jpy
Na japonském jenu otevřela MK 6 pozic, z toho 2 Long, zbývající Short. Až na
jednu pozici, byly všechny uzavřeny v zisku. Převažující úvaha o short pozicích
byla zcela správná jak v souladu se střednědobým, tak krátkodobým
downtrendem. MK tedy využila na tomto aktivu velmi dobře synergie trendů na
1Day a 1Hour grafech. Toto je velmi správný postup!
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
61
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Usd/Chf
Na švýcarském franku bylo otevřeno celkem 5 obchodních pozic, všechny
směrem LONG a všechny uzavřené v zisku. Nutno však říci, že byly takto
uzavřené se štěstím, neboť pozice byly otevřeny zcela proti střednědobému
i krátkodobému downtrendu. Marie Kaňová využívala korekcí k dosažení zisku,
což se jí dařilo velmi dobře. Dlouhodobě je však tato strategie neudržitelná.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
62
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Crude Oil
Ropu Marie Kaňová obchodovala od 4. do 12. února oběma směry a v naprosté
většině případů ziskově. Ke svému obchodování využila období střednědobého
uptrendu tohoto aktiva, který je patrný na 1Day grafu. Přibližně 80 % všech
obchodů však bylo směrem sell, čímž MK popřela jak střednědobý, tak
krátkodobý uptrend. „Skalpování“ proti-trendových obchodů je sice
dlouhodobě nesprávná strategie, avšak MK na tomto aktivu v naprosté většině
případů vycházela a pozice se podařilo uzavírat v ziskových hodnotách.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
63
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení Gold
Na zlatě Marie Kaňová provedla 12 pozic. Bilance pozic je však nepříznivá,
neboť ziskové pozice přinesly řádově stovky dolarů zisku, zatímco ztrátové
pozice, ačkoliv jich bylo početně méně, přinesly každá řádově několik tisíc
dolarů ztráty. MK patrně příliš nesledovala střednědobý a krátkodobý růstový
trend a obchodovala čistě lokální intradenní maxima a minima. Až poslední fáze
obchodů na zlatě byla jednoznačně zisková.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
64
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení a doporučení
Obchodování aktuálního sentimentu (!), časté změny směru obchodů. Otevření
pozic obou směrů v jednom čase. Obchody na mne působí roztěkaně.
Doporučuji studium trendů a obchodování v souladu s nimi a s jejich
synergiemi.
Komentář Marie Kaňové:
Byly to nervy, hlavně poslední 3 dny obchodování. Díky bratrské psychické
podpoře a konzultaci to bylo trošku jednodušší. Upřímně, na reálném účtu bych
nikdy takto neobchodovala, ale díky časovému limitu to jinak nešlo. Jinak
suprová soutěž.  Škoda, že jsem stihla jen 1. pokus.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
65
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 9: Marcel Slaný
Iniciály demo účtu: demo1037563
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Marcel Slaný obchodoval na svém účtu pouze v období od 30. ledna do
5. února 2014. Pro své obchodování využil tyto aktiva:
Akciové Indexy: žádné indexy
Forex: Eur/Usd
Komodity: Crude Oil
Hodnocení Eur/Usd
Obchodování na „eurodolaru“ se u Marcela Slaného (MS) neslo ve smyslu
„nákup za všech okolností“. Všechny pozice byly otevřeny směrem LONG a byly
uzavřeny v zisku. Z hlediska střednědobého vývoje na 1Day grafu byla tato
filosofie proti střednědobému downtrendu na eurodolaru. MS však nakupoval
na nízkých úrovních tohoto trendu, což vykompenzovalo proti-trendové
obchodování.
Z hlediska krátkodobého vývoje na 1Hour grafu Marcel Slaný velmi správně
„číhal“ na supportní oblasti. Prvních několik pozic se potýkalo s několikadenní
dočasnou ztrátou, avšak většina pozic byla otevřena na samém dnu
střednědobého downtrendu předtím, než se vývoj otočil směrem vzhůru.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
66
www.goldstarway.com/cz/
MS tedy vychytal velmi dobré nízké ceny pro nástup do svých pozic a ty pak
uzavřel s krásným ziskem.
Hodnocení Crude Oil
Pro své obchody na ropě Marcel Slaný použil pouze příkaz buy, tedy nástup do
LONG pozic a všechny své pozice uzavřel v zisku! Pro své obchodování využil
střednědobý růstový uptrend na ropě, což v kombinaci s tlačítkem BUY na
klávesnici () bylo víceméně zárukou úspěchu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
67
www.goldstarway.com/cz/
Také z hlediska krátkodobého vývoje na grafu, prezentovaného 1hodinovým
grafem, Marcel Slaný velmi smysluplně využil jednotlivých korekcí směrem dolů
a přikupoval na nich nové pozice. Přesně ve smyslu využití synergie
krátkodobého a střednědobého sentimentu trhu. Velmi správná filosofie
a přístup k tradingu!
Hodnocení a doporučení
Zejména pozice na ropě vykazují znaky pokročilého tradingu. I přes nepřesné
nástupy vykazují pozice dobrý smysl a lze takto obchodovat také na live účtu.
Doporučil bych vyčkávat na lépe potvrzené supportní oblasti pro long
nastupování.
Komentář Marcela Slaného:
Škoda, že u toho nemůžu sedět celý den, mohl bych si to účinněji ošéfovat
a zisky by byly určitě vyšší. Mnohdy večer smutně zjišťuji, co všechno mi přes
den uteklo…
Teda řeknu vám, jsou to ke konci pěkný nervy!  Soupeři na prvních pozicích
nastavili laťku hodně vysoko! Takhle zběsile, jako teď na tomto soutěžním účtu,
bych na živém účtu rozhodně neobchodoval, i když k tomu i teď na Demu
přistupuji s rozvahou a s chladnou hlavou.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
68
www.goldstarway.com/cz/
TOP č. 10: Milan Kratochvíl
Iniciály demo účtu: demo1042076
Komentář Hrajeme si na Burze a hodnocení obchodování:
Milan Kratochvíl obchodoval na svém účtu v období od 5. do 12. února 2014.
Pro své obchodování využil tyto aktiva:
Akciové Indexy: SP500, Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Forex: Eur/Usd, Usd/Jpy
Komodity: Gold
Hodnocení SP500
Milan Kratochvíl (MK) obchodoval tento akciový index během 5. a 6. února.
Všechny pozice byly otevřeny směrem LONG a většina byla uzavřena
v plusových hodnotách. Vzhledem k tomu, že MK otevíral pozice z nejnižšího
možného supportu na tomto indexu předtím, než hodnota indexu začala růst
v pokračování střednědobého uptrendu, byl naplněn základní předpoklad
úspěšného uzavření v ziskových úrovních.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
69
www.goldstarway.com/cz/
1Hodinový graf ukazuje přikoupení pozic na postupně se zvedajícím trhu.
Správně zvolená strategie.
Hodnocení DJIA
Vývoj kurzu tohoto akciového indexu je víceméně totožný s vývojem SP 500
a stejně tak hodnocení zobchodovaných pozic dle 1Day a 1Hour grafů odpovídá
víceméně totožně hodnoceným pozicím na indexu SP500 výše.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
70
www.goldstarway.com/cz/
Milan Kratochvíl obchodoval DJIA mezi 5. a 12. únorem 2014 a všechny pozice
byly směrem LONG. Pouze jediná pozice byla uzavřena ve ztrátě.
Hodnocení Eur/Usd
MK provedl na euru dva obchody směrem long – oba ziskové, a to dne 6. února
2014. K nástupu do LONG pozic využil supportní oblasti okolo kurzu 1,3510.
Nástup do pozic byl jednoznačně správným rozhodnutím, ačkoliv se jednalo
o obchody proti střednědobému trendu, patrnému na 1Day grafu, který byl
klesající. Zmíněná supportní úroveň však byla historicky platnou supportní
oblastí a dost nízkou cenovkou.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
71
www.goldstarway.com/cz/
Načasování nástupů do pozic podle 1Hour grafu bylo, s přihlédnutím
k zmíněnému 1Day downtrendu, zdařile provedeno a pozice se nepotýkaly
s žádnou větší dočasnou ztrátou a následující obrat krátkodobého
a střednědobého sentimentu směrem k pozitivnímu nadělil těmto pozicím
velmi pěkný zisk a pohodlné uzavření několik dní po otevření pozic.
Hodnocení Usd/Jpy
Forexový pár americký dolar – japonský jen byl pro Milana Kratochvíla ziskový.
Všechny otevřené pozice v období 5. až 12. února byly směrem LONG, což
znamenalo obchodování proti střednědobému downtrendu na 1Day grafu.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
72
www.goldstarway.com/cz/
Hodinový graf ukazuje nástup do long pozic nejprve v rozpohybovaném
krátkodobém downtrendu a postupné přikupování pozic. Všechny pozice se
podařilo uzavřít se ziskem, jelikož byly otevřeny na víceméně nejnižším
možném kurzu.
Hodnocení Gold
Milan Kratochvíl na zlatě otevřel jedinou pozici, a to směrem LONG dne
5. února. Pozice byla uzavřena ve ztrátě, bohužel však zbytečně, neboť byla
otevřena v souladu se střednědobým i krátkodobým růstovým trendem.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
73
www.goldstarway.com/cz/
Hodnocení a doporučení
Dobré využití lokálně krátkodobých supportů a krátkodobých sentimentů.
Obchodování v souladu s krátkodobým sentimentem, bez ohledu na
střednědobý-dlouhodobý. Krátkodobě však mají obchody smysl.
Komentář Milana Kratochvíla
Vsadil jsem na zotavení US indexů po propadu a povedlo se. Pokud někdo
omylem otevře pozici se zakázaným instrumentem, ale do několika minut ji po
zjištění omylu se ztrátou uzavře, tak bych ho ponechal v soutěži. Vyřazoval bych
jen ty soutěžící, kteří tvořili na nepovolených pozicích.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
74
www.goldstarway.com/cz/
Závěr a vyhodnocení soutěže – VIP akce
a rozdávání zlata
Již jste si tedy mohli na webu společnosti Goldstarway prohlédnout přesnou
výsledkovou listinu soutěže WinProfit Demo 2014. Uvedeme si zde tedy jen
prvních pět účastníků. Jsou jimi:
1.
2.
3.
4.
5.
Michal Goliáš
Helena Lopraisová
Kamila Marková
Petr Sedlák
Rudolf Svrčina
Tito lidé tedy vysoutěžili dotované live
účty v hodnotách 6000, 5000, 4000, 3000
a 2000 EUR. Věříme, že si na nich budou
počínat stejně skvěle, jako u svých
soutěžních účtů, i když bychom doporučili
poněkud méně razantní trading .
Všeobecně se však dá říci, že vítězem soutěže byl každý její účastník, který
dokázal svůj účet zhodnotit alespoň o několik procent (vždyť soutěžní období
bylo 10 pracovních dní!), zůstat tedy v zelených číslech a co více – dosáhnout
této bilance bez porušení nastavených pravidel! Všem účastníkům soutěže,
kterým se toto podařilo, patří velké uznání a potlesk. Bez ohledu na to, jestli
svůj účet zhodnotili o 3 % nebo o 130 %.
VIP WinProfit Meeting
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na akci VIP WinProfit Meeting
v Praze dne 15. března 2014. Této akce se účastnili organizátoři soutěže,
samozřejmě její výherci a další účastníci soutěže či kurzu Hrajeme si na burze.
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
75
www.goldstarway.com/cz/
Speciálními hosty akce byli zakladatel brokerské společnosti GCI, která je
dlouholetým partnerem pořádající společnosti Goldstarway, pan Mitchell
Vasquez a madam Pamela Christiansen. Jejich prezentace byla pomyslnou
třešničkou na dortu celého setkání, které bylo uzavřeno večerním rautem
a volnou diskusí u vynikajícího občerstvení.
Při této příležitosti získali někteří účastníci soutěže a kurzu
„Hrajeme si na burze“ rovněž bonus v podobě cihliček investičního
zlata, které rozdává Jirka Mazur v rámci svého programu
GoldWinner!
Účastníci akce si tak mohli vyměnit své zkušenosti nejen z tradingu, ale získat
také nové zajímavé kontakty a pohovořit si se zástupci společností GCI
a Goldstarway a týmem pořádajícím online kurz Hrajeme si na burze.
Závěrem bychom rádi poděkovali nejen všem účastníkům soutěže
WinProfit Demo 2014, ale také účastníkům kurzu Hrajeme si na Burze
a stejně tak členům diskusní skupiny na Facebooku.
Jak již bylo zmíněno, celková pozitivní reakce, jak na kurz, tak na následnou
soutěž, byla mnohem výraznější a vřelejší, než její organizátoři očekávali.
Věříme, že soutěž a kurz byly velkým přínosem všem jejím účastníkům.
Za tým soutěže WinProfit Demo 2014
Jirka, Vojta, Daniel a Andrea
Zpracováno v dubnu 2014
Copyright © 2014 Goldstar Online Trading
76

Podobné dokumenty

Obchodování s cizí měnou (forex trading) - Esma

Obchodování s cizí měnou (forex trading) - Esma materiály a smlouvu nebo právní dokumenty. Buďte obezřetní – některé inzeráty mohou být zavádějící a budou vás povzbuzovat k investicím, aniž by jasně specifikovaly rizika či poplatky. K investován...

Více

DigiPárty Jirka Mazur a Pavel Říha Návyky pro úspěšné podnikání a

DigiPárty Jirka Mazur a Pavel Říha Návyky pro úspěšné podnikání a chcete-li, pocity štěstí a seberealizace. Jen si to málo připouštíme, že si svými návyky vytváříme svou realitu a život. Zejména v podnikání a v investování jsou jistě některé návyky velmi důležité...

Více

Jak obchodovat s menším než 2 % rizikem? (1.část

Jak obchodovat s menším než 2 % rizikem? (1.část včetně Citibank, Bank of New York, nadnárodní mediální společnosti a věhlasné ekonomické deníky. To jsou společnosti o jejichž důvěryhodnosti pochybuje málokdo. Skutečnost je ovšem jiná. Stejně jak...

Více

iA100 - iStyle

iA100 - iStyle může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně zde není žádná záruka, že k rušení v ur...

Více

Spotřeba v letech 2006 - 2012 - Ústav pro státní kontrolu

Spotřeba v letech 2006 - 2012 - Ústav pro státní kontrolu používány, a to včetně rozsahu jejich použití v absolutních objemech, veterinární léčivé přípravky. Proto i v návaznosti na zprávy z předchozích let, přicházíme opět s výroční zprávou podávající in...

Více