DIA-info 51

Komentáře

Transkript

DIA-info 51
INFORMACE PRO DIABETIKY
ČÍSLO 51 . BŘEZEN 2009
Sportování
s cukrovkou
POHYB PRO ZDRAVÍ . DIAUNIVERZITA PRO DOSPĚLÉ . STRAVA PŘI FYZICKÉ AKTIVITĚ A DIABETU
O ŠPANĚLSKÉM PUTOVÁNÍ . ACCU-CHEK® COMBO: OVLÁDEJTE SVOU PUMPU DISKRÉTNĚ
ROC-DIAinfo-51.indd 1
5.3.2009 15:51:10
Spolehlivý.
Kdykoli.
Kdekoli.
Accu-Chek ® Performa kontroluje:
Testovací proužek
Objem vzorku krve
Výsledky do 5 sekund
Teplotu
Vlhkost
Roche s.r.o., Diagnostics Division
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, www.roche-diagnostics.cz
ROC-DIAinfo-51.indd 2
5.3.2009 15:51:11
Milí přátelé,
V DNEŠNÍM A PŘÍŠTÍM vydání DIAinfa se zaměříme na fyzickou aktivitu
a sport u diabetu. Články na toto téma
si pro vás připravili MUDr. Kateřina
Štechová, PhD. z FN Motol Praha,
Vladimíra Havlová z IKEMu Praha a
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., z Masarykovy nemocnice Ústí n. Labem.
JSEM TAKÉ VELMI RÁDA, že vám
dnes mohu představit dlouho očekávanou NOVINKU, a to interaktivní systém
Accu-Chek® Combo, který bude pro
naše pacienty k dispozici od května
2009. Nový Accu-Chek® Combo je více
než jen inzulínová pumpa. Je to zcela
nový koncept inzulínové pumpy nabízející diskrétní a komfortní ovládání.
Koncept spojující inzulínovou pumpu
a „data manager“ – zařízení, které
kromě ovládání inzulínové pumpy na
dálku pomocí technologie Bluetooth®
obsahuje také integrovaný glukometr,
bolusový kalkulátor a elektronický diář
k vyhodnocení dat. Samozřejmostí je
komunikace v češtině.
CHCETE BÝT JEDNI Z PRVNÍCH, kdo
budou mít možnost tuto novinku
vyzkoušet? Od 6. 2. 2009 nabízíme
možnost rezervace nové inzulínové
pumpy Accu-Chek® Combo. Kontaktujte
svého obchodního zástupce nebo svého diabetologa pro více informací, jak
si novinku rezervovat.
Zázraky neumíme, ale pomoci
dokážeme.
Přeji všem krásné jarní dny,
Jitka
Jitk Bachelová
B
04 ][ Pohyb pro zdraví aneb jeden sportovní diapříběh
09 ][ Diauniverzita pro dospělé
10 ][ Sportování dětí s cukrovkou
14 ][ Accu-Chek® Combo: Ovládejte svou pumpu diskrétně!
17 ][ Informace o konci životnosti vaší inzulínové pumpy
18 ][ Strava při fyzické aktivitě a diabetu
20 ][ O španělském putování
Vydává: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301 e-mail: [email protected], www.accu-chek.cz Připravila: Jitka Bachelová.
Design a produkce: Cyril & Metoděj, s.r.o. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka tohoto čísla: 5. března 2009. Časopis je možné bezplatně objednat na adrese vydavatele. Stanoviska a názory podepsaných
příspěvků se nemusejí shodovat se stanovisky a názory vydavatele. Registrace MK ČR E 15556.
ROC-DIAinfo-51.indd 3
5.3.2009 15:51:13
POHYB PRO ZDRAVÍ
ANEB JEDEN SPORTOVNÍ DIAPŘÍBĚH
[
DOC. MUDR. KATEŘINA ŠTECHOVÁ, PH.D.
PEDIATRICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL, PRAHA . WWW.LABAO.CZ
4
PŘEMÝŠLELA JSEM, JAK toto mojí kamarádce, která má diaTOTO A NÁSLEDUJÍCÍ ČÍSLO DIA-INFA JSOU
betes a je léčena inzulínovou
téma uvést. O blahodárném
VĚNOVÁNA POHYBU A SPORTU. POHYB JE
pumpou. Kromě profesního
fyzickém vlivu sportu doslova
JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH PROJEVŮ ŽIVOTA.
zájmu o diabetes s ní mám
TATO VĚTA JE SICE TOTÁLNÍ KLIŠÉ, ALE JE TO na každou buňku budou psát
ještě jedno společné, a to je
mí kolegové. Rozhodla jsem
TAKÉ NAPROSTÁ PRAVDA. NADÁLE OVŠEM
oblíbený druh sportu. O tom
se tedy sport pojmout spíše
BUDU PSÁT VÝHRADNĚ O SPORTU, PRO„psychologicky“ nebo „filozofic- ale budu psát až příště. Teď
TOŽE POHYB MŮŽE TAKÉ ZNAMENAT, ŽE SE
dám slovo Karolíně, resp. se
Z GAUČE ZVEDNU NA VZDÁLENOST NĚKOLIKA ky“, a to z ryze osobního úhlu
pokusím převyprávět její „sporpohledu. Tento pohled ale
CENTIMETRŮ PRO TELEVIZNÍ OVLADAČ, A TO
tovní dia příběh“.
NENÍ TEN SPRÁVNÝ POHYB PRO ZDRAVÍ. PRO není můj osobní. Patří jedné
PACIENTA S DIABETEM MÁ POTOM POHYB
(NEBO TEDY LÉPE ŘEČENO SPORT) JEŠTĚ
JEDEN SPECIÁLNÍ VÝZNAM – JE TO POTVRZEKAROLÍNA: VÝVOJ MOJÍ „sportovní“ kariéry připomínal horNÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ. PŘECE KDYŽ MOHU
skou dráhu. Jako dítě jsem byla nadějný sportovec, měla jsem
SPORTOVAT, TAK JSEM ZDRAVÝ/ZDRAVÁ!
vynikající kondičku. Prostě tak od přírody. Tehdy ještě nebyly ani
„fastfoody“, ani počítače, a tak jsme hodně chodili sportovat. Je
také pravda, že už nebyl ani Sokol ☺. Zato byla Rudá hvězda.
Nicméně právě v Rudé hvězdě jsem byla vytipována nejprve na
basket, ovšem na ten jsem byla posléze shledána „ne dost
vysokou“. Tak jsem přešla na atletiku, kde mi docela šel skok
vysoký. Dodnes nechápu, co jsem byla schopná přeskočit. Ale
ani u tohoto sportu jsem trvale nezakotvila – mým „vyvoleným“
sportem se nakonec stalo vytrvalostní plavání. Byla jsem v tom
fakt dobrá. Snila jsem o tom, jak přeplavu kanál La Manche.
Což na druhou stranu byla totální blbost, protože nesnáším vlny.
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 4
5.3.2009 15:51:16
PAK ALE PŘIŠLA CUKROVKA. Nejdřív to šlo,
stále jsem chodila na tréninky. Pak se ale
kompenzace diabetu začala horšit. Ne kvůli
sportu, ale prostě skončila remise, navíc přišla
puberta a dostavily se ještě další zdravotní problémy, které primárně s cukrovkou nesouvisely.
Glykémie nebylo možné pomocí klasického
intenzifikovaného inzulínového režimu udržet
v přijatelném rozmezí, a tak došlo na pumpičku.
Na tu sice nedám dopustit, glykémie se podařilo stabilizovat, ale každodenní několikahodinové odpojování pumpy kvůli plavání bylo prostě
nemožné. A tak jsem přestala trénovat. Navíc
kvůli zmíněným dalším zdravotním komplikacím jsem byla na dost dlouhou dobu
upoutána na nemocniční lůžko,
a tak se z vrcholové sportovkyně stala najednou totální
nesportovkyně. Problémy mi začala dělat
dokonce i obyčejná chůze.
ROC-DIAinfo-51.indd 5
5
5.3.2009 15:51:18
POHYB PRO ZDRAVÍ
ANEB JEDEN SPORTOVNÍ DIAPŘÍBĚH
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
A ANI PO ZVLÁDNUTÍ těch
dalších zdravotních problémů
se situace s mojí fyzickou
kondicí moc nezlepšila. Kupodivu to nijak nezarazilo ani
mého doktora, který se mě
snad nikdy na fyzickou kondici
nezeptal, ani moje rodiče. Asi
byli hlavně rádi, že jsem naživu. Vzpomínám si, jak jsem
byla s rodiči na horách, to mi
bylo asi 17 let. Šli jsme na
túru. Bylo to v Krkonoších v prostoru boudy
Martinovky. Kdo
zná Krkonoše,
potvrdí mi, že
je to docela
krpál, ale
vylézt se to
dá. Dřív bych to
přímo vyběhla a ani
se nezadýchala. Tehdy
jsem tam ale skoro
vypustila duši. Funě-
6
la jsem tak, že se mi smáli
němečtí důchodci, a to se mě
hodně dotklo.
CO ALE DĚLAT? Ve škole jsem
byla „preventivně osvobozena“
od tělesné výchovy a někam
se přihlásit? Připadala bych si
nesmírně trapně, že nestíhám.
Cvičit sama doma? Na to jsem
neměla po příchodu ze školy
dost síly nebo vůle – anebo
obojího. Radši jsem si šla na
chvíli zdřímnout. A tak se to
vleklo. Na vysoké škole jsem
byla rovněž osvobozena z tělesné výchovy. „Diabetik přece
nebude cvičit, co kdyby se
vám udělalo špatně!“ razantně prohlásila paní asistentka
a zápočet z tělesné výchovy
jsem absolvovala formou přezkoušení ze sportovní teorie.
Taková blbost! Nedalo se s tím
ale nic dělat.
PAK JSEM OVŠEM dostala
kuriózní nápad. To se mi totiž
čas od času stává ☺. Říkala
jsem si: Kdo se ještě sportu
účastní, a přitom nesportuje
tak intenzivně? Rozhodčí! Na
fotbal jsem si netroufla, hřiště
je přece jen dost velké a hrací
doba docela dlouhá. Navíc mi
fotbal přijde spíš jako chlapská záležitost. A tak jsem si
vybrala házenou, kterou hrával
můj tatínek. Přestože jsem
házenou sama nikdy nehrála,
nastudovala jsem pravidla
a získala licenci rozhodčího
úrovně C. Bylo to fakt dobré, byla jsem nucena trochu
běhat a navíc to na vysoké
škole byl i způsob brigády.
Vzpomínám si, jak jsem si za
jeden odpískaný turnaj vydělala na nové boty. Navíc to je
perfektní škola asertivního
chování. Musíte rozhodnout
rychle (v optimálním případě
správně ☺) a umět si stát
za svým, i když vám nadávají
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 6
5.3.2009 15:51:19
do černých… Nesmírně hrdá
jsem byla na svoji průkazku
člena ČSTV (Českého svazu
tělesné výchovy).
kou hypoglykémií, a tak jsem
nevěděla, jak dál. Postupně
jsem se smiřovala s tím, že už
to lepší nebude.
HÁZENOU JSEM PŘESTALA
pískat po vysoké, prostě už na
to najednou nějak zase nebyl
čas. Pak jsem se vdala a podařilo se mi mít vytoužené miminko, ale ouha! Jako každá
diabetička jsem byla nějakou
dobu před porodem hospitalizována na oddělení rizikového
těhotenství (pochopitelně opět
šlo výhradně o polohu ležmo)
a navíc jsem se v těhotenství
bála sportovat, abych nepotratila. Což se sice naštěstí
nestalo, zato jsem ale nabrala
20 kg (které mám bohužel
stále) a opět jsem se ocitla
s kondičkou na nule. Ani naše
živoučké děťátko mi nepomohlo kondičku vrátit na předchozí
úroveň. Každý pokus o větší
pohybovou aktivitu skončil vel-
A PAK SE TO STALO. Šla (tedy
přesněji řečeno jela) jsem
na výstavu minerálů a drahých kamenů. Po prohlédnutí
výstavy jsem se potřebovala
naobědvat, a tak jsem si s namazanou houskou zalezla do
mezaninu nad výstavní halu.
Tam jsem na stole objevila zajímavé letáky. Zvaly na cvičení
čchi-kungu. Psalo se tam, že
je to hlavně o dýchání, že se
přitom člověk prakticky nehýbe
a že je to vhodné i pro důchodce. Pomyslela jsem si: No to
je přesně cvičení pro mě, pro
totální sportovní „zdechlinu“!
Tak jsem se odhodlala a přihlásila jsem se. Vůbec jsem
neměla představu, na co se
to hlásím. Teprve na hodinách
jsem si vzpomněla, že během
TAK TOHLE BYL příběh kamarádky Karolíny. Je samozřejmě
otázka, jak to s ní bude dál,
ale určitě udělala veliký pokrok. Považuji za velkou chybu,
že se její ošetřující diabetolog
nezajímal o to, jak se jí daří
návrat do normálního života
po dlouhé hospitalizaci. Totéž
se zopakovalo poté v době
těhotenství a po porodu.
A čím je člověk starší, tím se
ztracená fyzická kondice hůře
obnovuje. Je také otázka, proč
třeba rodiče Karolíny neupozornili dětského diabetologa
na to, že na tom Karolína
fyzicky není dobře.
opravdu problematické. Je
dobré se poradit s odborníkem na sportovní lékařství,
který pomůže sestavit vhodný
tréninkový plán. Pouze optimálně dlouhé cvičení při určité
tepové frekvenci má ten správný efekt. Pokud se netrénovaný diabetik jednou za měsíc
rozhodne všechno dohnat ve
fitku, skončí to pouze velkou
hypoglykémií a nataženými
svaly. Naopak velice dobře
trénovaný diabetik snese i velkou fyzickou zátěž bez větších
POKUD DOJDE K TAKOVÉTO
ztrátě fyzické kondice, návrat,
nebo alespoň zlepšení jsou
své návštěvy Číny jsem na
ulicích a v parcích vídala cvičit
lidi všech věkových kategorií
a že se jednalo o tai-či. Čchikung je skutečně hodně
o dýchání, resp. o proudění životní energie. V kurzu jsem se
naučila osm základních cviků
a přihlásila jsem se do dalšího
kurzu. Tam se naučila tzv. sestavu hedvábného vlákna
a třináct forem tai-či. Neměla
jsem třeba představu, že existuje spojení mezi čchi-kungem,
tai-či a kung-fu, kterému se
snažím nyní věnovat.
MOJE CVIČENÍ KUNG-FU sice
spíše zatím připomíná některé
scény z filmu Kung Fu Panda
než umění mistrů z kláštera
Šao-lin, ale už se mi alespoň
nesmějí důchodci.
glykemických výkyvů, zčásti
i proto, že se svým diabetem
při sportu umí dobře zacházet.
Pokud si v hlavě promítnu svoje pacienty, nejlépe kompenzovaní jsou opravdu ti, kteří
se sportu pravidelně věnují.
Jejich celoživotní prognóza je
potom vzhledem k diabetu
mnohem optimističtější. Rázně
je také potřeba protestovat
proti osvobozování diabetiků
z tělesné výchovy. Není k tomu
důvod fyzický a psychologicky
je to přímo škodlivé.
7
TAKŽE SPORTU ZDAR
A BĚŽTE SI ZACVIČIT!
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-51.indd 7
5.3.2009 15:51:20
EDUKACE
2009
Možn
o
Spolu s předními odborníky
na edukaci diabetiků jsme pro
Vás připravili širokou nabídku
edukačních pobytů zaměřených
na sport, turistiku a odpočinek
uprostřed krásné přírody České
republiky.
st a
ž 85
% slevy!
V průběhu edukací můžete prohloubit své znalosti v oblasti diabetu a diskutovat o svých problémech s předními odborníky
v oblasti diabetologie.
Volejte +420 541 240 838 a vyžádejte si ZDARMA
Katalog edukací 2009 nebo navštivte stránky
www.medatron.cz.
ROCHE s.r.o.
Servisní oddělení
Sirotkova 45, 616 00 Brno
[email protected]
ROC-DIAinfo-51.indd
8
inzerce_Edukace2009_215x275_UPRAVY.indd
1
5.3.2009 15:51:20
1.12.2008
15:42:01
DIAUNIVERZITA
PRO DOSPĚLÉ
MILÍ PŘÁTELÉ,
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA UNIKÁTNÍ TŘÍDENNÍ VÝUKOVÝ KURZ
V DIABETOLOGII „DIAUNIVERZITA“, POŘÁDANÝ VE DNECH 3.–5. 4. 2009
NA BEDNÁŘOVĚ STATKU*** V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ.
PROGRAM
MÍSTO
TATO NOVINKA PRO letošní
rok je připravena ve spolupráci
s MUDr. Jozefínou Štefánkovou
z Diabetologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové.
UBYTOVÁNÍ JE ZAJIŠTĚNO ve velmi pěkných dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV se satelitním příjmem
a rádiem.
CENA
JDE O JEDINEČNÝ projekt
určený zejména „novým“
diabetikům 1. typu, kteří chtějí
dobře zvládnout svůj diabetes
a úspěšnou léčbou předejít
případným chronickým komplikacím. Zúčastnit se ale mohou
i „zkušení“ diabetici. Stěžejní
část odborného programu je zaměřena na jídelníček, efektivní
domácí monitorování glykémií,
úpravy dávek inzulínu a celkovou kompenzaci diabetu.
VŠE BUDE PROBÍHAT zábavnou formou her a praktických
příkladů. Po celou dobu pobytu
vám budou k dispozici zkušení
lékaři v oboru diabetologie.
ABYCHOM SE MOHLI věnovat
všem účastníkům individuálně
a byl dostatek prostoru na
vyřešení všech otázek, je počet účastníků DIAUNIVERZITY
omezen. Neváhejte tedy a co
nejdříve zašlete přihlášku.
15:42:01
ROC-DIAinfo-51.indd 9
CENA ZAHRNUJE UBYTOVÁNÍ s rozšířenou plnou penzí (strava
6× denně), odborný a doprovodný program, skripta, lékařskou
pomoc a konzultace. Doprava je individuální.
DIABETIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 Kč/pobyt
DOPROVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 Kč/pobyt
9
PŘIHLÁŠKA
POKUD MÁTE ZÁJEM o víkendový pobyt „DIAUNIVERZITA“,
prosím, kontaktujte nás na tel. 541 240 838 (linka 55) nebo
724 109 440 či na adrese: ROCHE s.r.o., Sirotkova 45,
616 00 Brno. Více informací můžete získat také na
www.medatron.cz.
Na setkání s vámi se těší
MUDR. JOZEFÍNA ŠTEFÁNKOVÁ
FN Hradec Králové
JITKA BACHELOVÁ
Roche s.r.o.
5.3.2009 15:51:21
SPORTOVÁNÍ DĚTÍ
S CUKROVKOU
[
MUDR. JAROSLAV ŠKVOR, CSC.
MASARYKOVA NEMOCNICE, ÚSTÍ NAD LABEM
U ZDRAVÝCH OSOB DOCHÁZÍ PŘI FYZICKÉ ZÁTĚŽI KE SNÍŽENÍ SEKRECE
INZULÍNU A VZESTUPU TVORBY PROTIREGULAČNÍCH HORMONŮ (S ÚČINKEM OPAČNÝM, NEŽ MÁ INZULÍN, TJ. ZVYŠUJÍCÍM GLYKÉMII). TO VEDE KE
ZVÝŠENÍ TVORBY GLUKÓZY V JÁTRECH, COŽ VYROVNÁVÁ ZVÝŠENOU SPOTŘEBU GLUKÓZY V PRACUJÍCÍCH SVALECH. VÝSLEDKEM TĚCHTO PŘESNÝCH
HORMONÁLNÍCH A NERVOVÝCH REGULACÍ JE STABILNÍ HLADINA GLUKÓZY
V KRVI BĚHEM VĚTŠINY ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ.
U DIABETIKŮ SLINIVKA
NEDOKÁŽE regulovat hladinu
inzulínu během zátěže a také
mohou být poškozeny již zmíněné systémy zvyšující glykémii. Správná regulace dodávky
glukózy („paliva“) svalům a
udržování optimální glykémie
během zátěže jsou výrazně
narušeny. V reálném životě
mají děti s diabetem variabilní
odpověď hladiny krevní glukózy
na zátěž. Glykémie zůstává během zátěže optimální, pokud
je v těle optimální množství
10
Téměř všechny formy aktivity
trvající déle než 30 minut
vyžadují nějaké přizpůsobení
stravy a/nebo inzulínu.
inzulínu a optimální dodávka
cukrů před zátěží, během zátěže i po jejím skončení.
CO MŮŽE BĚHEM CVIČENÍ
vyvolat hypoglykémii? Je to
nadbytek inzulínu v krvi kvůli
nesprávné bolusové nebo
bazální dávce, zátěž trvající
déle než 30–60 minut, nedostatečný příjem cukrů navíc,
vyšší intenzita aerobní zátěže
a nedostatečná trénovanost.
V případě pravidelného sportování udávají zkušení a trénovaní diabetici méně hypoglykémií
souvisejících se sportem.
K hyperglykémii vede nedostatek inzulínu před zátěží
a během ní, stres při soutěži
nebo strach z neúspěchu (nad-
bytek „adrenalinu“), nadbytek
konzumovaných cukrů, a stav,
kdy po zátěži tvorba glukózy
převažuje nad její spotřebou.
Záleží na době trvání, intenzitě
a typu zátěže, na úrovni kompenzace diabetu, podávání
inzulínu (typ, množství, místo
podání) a podávání stravy včetně tekutin.
TÉMĚŘ VŠECHNY FORMY aktivity trvající déle než 30 minut
vyžadují nějaké přizpůsobení
stravy a/nebo inzulínu. Záleží
na druhu činnosti. Týmové
sporty a spontánní hry dětí
na hřišti jsou charakterizovány opakovanými „záchvaty“
intenzivní aktivity přerušovanými mírnější intenzitou nebo
klidem. Tento typ činností vede
k poklesům glykémie menšího
stupně než u aktivity trvalé.
Opakované záchvaty aktivity
vysoké intenzity totiž zvyšují
tvorbu adrenalinu, což zvyšuje
hladinu glukózy v krvi. Anaerobní úsilí trvající jen velmi
krátký čas (někdy jen vteřiny,
např. vzpírání, sprint) může
glykémii dramaticky zvýšit
uvolněním adrenalinu a glukagonu. Toto zvýšení glykémie je
obvykle přechodné – typicky
trvá 30–60 minut. Může být
následováno hypoglykémií
v průběhu několika hodin po
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 10
5.3.2009 15:51:22
skončení zátěže. Aerobní aktivity (běh, chůze, běžky, plavání)
mají sklon přispívat ke snižování glykémie jak během zátěže
(obvykle za 20–60 minut po
jejím začátku), tak i po zátěži.
V případě, že glykémie před
zátěží je vysoká, protiregulační
hormony vyplavené během zátěže glykémii ještě zvýší, a tím
zároveň zvýší pravděpodobnost
rozvoje ketoacidózy.
INZULÍN
U VĚTŠINY DĚTÍ a dospívajících není třeba při běžné sportovní
činnosti výrazně měnit režim léčby inzulínem. Pro pravidelně
fyzicky aktivní je třeba zvážit léčbu inzulínovou pumpou, která
umožňuje pružněji přizpůsobit dodávky inzulínu. Bolusové i bazální dávky inzulínu mohou být snadno snižovány před zátěží,
během ní i po ní podle okamžité situace. V ideálním případě si
diabetik ve spolupráci s diabetologickou ordinací obvykle najde
vlastní styl opatření kolem sportování a „ušije si celý režim
na míru“. Nadměrným snižováním dávek inzulínu v souvislosti
se sportem z obavy před hypoglykémií a poklesem výkonu jí
vyvolaným (jak to vídáme u vrcholových sportovců) může trpět
kompenzace cukrovky. Snížení bolusu před
jídlem, které předchází sportovnímu výkonu, může redukovat hypoglykémii. Někdy
ovšem toto snížení dávky inzulínu může
vést k počátečnímu vzestupu glykémie
a také snížení výkonu. V takovém případě je vhodnější se
spolehnout na podání cukru
navíc než na snížení
11
„U většiny dětí a dospívajících není třeba při běžné sportovní činnosti výrazně
měnit režim léčby inzulínem.“
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-51.indd 11
5.3.2009 15:51:22
SPORTOVÁNÍ DĚTÍ S CUKROVKOU
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
dávky inzulínu. Doporučení ke
snížení dávky inzulínu (bazální
nebo před jídlem) nebo (i) jídla
navíc s nízkým glykemickým
indexem na noc po dni s tělesnou zátěží má obecný charakter a mělo by být zavedeno do
vlastní praxe osobní zkušeností diabetika. Snížení bazální
dávky inzulínu o 30–50 % je
možné zkusit během celodenní
nezvyklé fyzické aktivity (diatábory, pěší turistika, lyžování,
vodní sporty) v průběhu dne
a také v noci po tomto dni
následující.
VZRUŠUJÍCÍ ZÁBAVA MŮŽE
spíše glykémii zvyšovat
v důsledku účinku „adrenalinu“. Pro určité druhy sportu
(např. kontaktní sporty) může
být vhodné pumpu odpojit na
dobu 1–2 hodiny. Pak by měl
být podán bolus inzulínu ve
výši 50 % nepodané bazální
dávky během odpojení, pokud
je to třeba k zabránění pozátěžové hyperglykémie.
Významné-
12
ho snížení bazální rychlosti
dávky inzulínu v průběhu
zátěže je dosaženo např.
nastavením dočasného snížení
bazálu na 50 % po dobu trvání
zátěže, a to již 90 minut před
jejím začátkem. I v případě,
že je pumpa během zátěže
odpojena, může se objevit
hypoglykémie i několik hodin
po skončení cvičení. Po krátkodobé zátěži vysoké intenzity
způsobují stresové hormony
(např. adrenalin) u diabetiků
často hyperglykémii, která
může trvat i 2 hodiny. Tomuto
vzestupu glykémie může zabránit podání malého dodatečného bolusu inzulínu ihned po
skončení cvičení.
by měla být vždy k okamžité
dispozici a ihned podána při
známkách hypoglykémie i v případech, kdy glykémie nemůže
být ověřena změřením. Přítomnost o hypoglykémii poučené
osoby je u sportujících diabetiků podmínkou. Hypoglykémie
se může objevit nejen během
fyzické zátěže, ale také několik
hodin po jejím skončení, či
dokonce v noci následující po
dni zátěže vyšší nebo nezvyklé intenzity delšího trvání. Je
to způsobeno přetrváváním
zvýšené účinnosti inzulínu
a přeměňováním glukózy do
její zásobní formy v podobě
glykogenu v játrech a ve svalech.
HYPOGLYKÉMIE
KETOACIDÓZA
POTŘEBA GLUKÓZY K UDRŽENÍ stabilní glykémie je
u diabetiků zvýšena během
zátěže a také až po dobu několika hodin po jejím skončení.
Opakované epizody hypoglykémie za sedavého stavu mají
za následek oslabení protiregulační odpovědi při následné
fyzické zátěži a vyšší riziko
hypoglykémie. Proto je třeba
2–3krát více exogenní glukózy k udržení optimální
glykémie kolem zátěže
v době po předchozí
hypoglykémii. Glukóza
v gelu či tabletách
nebo jiná forma rychle
vstřebatelného cukru
VE STAVU NEDOSTATKU inzulínu v těle může být tělesná
aktivita vyšší intenzity nebezpečná. Rychlá tvorba ketolátek
a snížení dodávky glukózy
pracujícím svalům vede nejen
k poklesu výkonnosti, ale také
může vyvolat další příznaky
tzv. ketoacidózy (žízeň, bolesti
břicha, zvracení). Při zjištění
vyšší hodnoty glykémie (asi
nad 14–16 mmol/l), zejména
pokud se objeví i pozitivní nález
ketolátek v moči (případně zvýšená hladina ketolátek v krvi),
neměl by se diabetik významnější fyzické aktivity účastnit.
Doporučuje se podat ihned asi
0,05 jednotky inzulínu na kilo-
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 12
5.3.2009 15:51:23
gram tělesné hmotnosti nebo
5 % celodenní dávky inzulínu
(celodenní dávka inzulínu je
součet bazální dávky a všech
bolusů za 24 hodin) a odložit
zátěž, dokud ketolátky z moči
nezmizí (nebo se jejich hladina
v krvi neupraví).
TRÉNINK
ŘADA DĚTSKÝCH A DOSPÍVAJÍCÍCH diabetiků je tělesně
aktivnější než jejich zdraví
kamarádi. Velká pochvala!
Snadnější je pěstovat sport
pravidelně, když se stane
rutinou života. Paradoxně,
intenzivní fyzická aktivita provozovaná sporadicky je v praxi
náročnější. Pravidelná aerobní
tělesná aktivita zvyšuje účinek
inzulínu (citlivost svalů na
inzulín) a může zlepšit kompenzaci diabetu (glykovaný hemoglobin). Pokud se nepodaří
pravidelnou aerobní činností
glykovaný hemoglobin zlepšit,
může to být způsobeno jednak
nepřiměřeným snižováním
dávek inzulínu a jednak nadměrným příjmem cukrů kolem
a během zátěže z obavy před
hypoglykémií. Cvičení delší než
hodinu vede ke zvýšení účinku inzulínu trvajícímu až 48
hodin. To v praxi znamená, že
dospívající, kteří sportují nepravidelně, mohou mít skutečné potíže s nastavením bazální
dávky inzulínu. Je proto lepší
cvičit nejméně obden. Pokud
ROC-DIAinfo-51.indd 13
to není možné, je obvykle nutné kopírovat změny účinnosti
inzulínu a strategicky upravovat dodávku bazálního inzulínu. Mladší děti často samy od
sebe „cvičí“ každý den, mají
proto obvykle menší výkyvy glykémie po zátěži. Pokrm s vysokým obsahem cukrů by měl
být podán krátce po cvičení.
Využije se tak období zvýšené
účinnosti inzulínu k doplnění
zásob glykogenu (zásobní cukr
tvořený z glukózy) v játrech
a ve svalech a sníží se riziko
pozátěžové hypoglykémie.
Ovšem dávku inzulínu je třeba
snížit (s ohledem na poměr
podaného inzulínu a cukrů
v potravě, který je u daného
jedince normální) k zabránění
hypoglykémie.
MONITORING
PRO DOBROU KONTROLU
diabetu – a při sportování
zejména – je třeba vést detailní záznamy aktivit, dávek
inzulínu, stravy (a tekutin
s obsahem cukrů) a výsledků glykémie. V náročnější
sportovní den je třeba měřit
glykémii před zátěží, během
zátěže a několik hodin po
jejím skončení včetně nočních
měření. Riziko pozátěžové
noční hypoglykémie je vysoké,
přičemž zvýšená opatrnost je
na místě zejména v případě,
když je glykémie před spaním
pod 7 mmol/l.
DIABETICKÉ
KOMPLIKACE
OBECNĚ JE SPORT bezpečný pro kteréhokoli pacienta
s diabetem, pokud má dobrou
kompenzaci a nemá diabetické
komplikace (poškození sítnice,
ledvin) významného stupně.
Detaily je třeba konzultovat
s diabetologem. K hodnocení
vlivu vysokého krevního tlaku
je možné využít jeho ambulantní 24hodinové monitorace.
ZÁVĚR
MĚLO BY SE UDĚLAT maximum (doma v rodině i ve společnosti) pro to, aby dětští i dospívající diabetici mohli sportovat. Může to zásadně
zlepšit kompenzaci jejich diabetu a zvýšit
kvalitu celého života. Diabetes by neměl omezovat jejich sportovní možnosti
a ambice. Řada vynikajících
sportovců světové úrovně
a především bezpočet
výborných výsledků nadšených sportujících diabetiků
je dokladem toho, že je to
možné. Pro mě osobně je
velkým zážitkem a pracovním zadostiučiněním sledovat začátky,
pak pokroky a často i dosažení
vrcholné úrovně
diabetických dětí
ve sportu. Přejme jim a jejich
rodičům hodně
vůle a zdaru!
13
5.3.2009 15:51:23
®
ACCU-CHEK COMBO
OVLÁDEJTE SVOU PUMPU DISKRÉTNĚ!
14
ZMĚŘIT SI GLYKÉMII,
NECHAT SI VYPOČÍTAT
ODPOVÍDAJÍCÍ BOLUS,
APLIKOVAT JEJ
A ZKONTROLOVAT SI
VÝSLEDKY – TO VŠE
DISKRÉTNĚ, BEZ NUTNOSTI
PŘÍMÉ MANIPULACE
S INZULÍNOVOU PUMPOU?
ANO, NOVÝ ACCU-CHEK®
COMBO vám toto vše umožňuje a nabízí i víc:
OVLÁDÁNÍ PUMPY NA DÁLKU prostřednictvím technologie Bluetooth®
INTEGROVANÝ GLUKOMETR
BOLUSOVÝ KALKULÁTOR
ELEKTRONICKÝ DIÁŘ
VŠICHNI, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ
inzulínovou pumpu, se denně
dostávají do situací, kdy se
svou pumpou musí manipu-
lovat. Ne každý ovšem chce,
aby o něm ostatní věděli, že
pumpu má. Ať už se jedná
o dítě ve škole, teenagera při
sportu, nebo aktivního člověka
v zaměstnání. Řídit pumpu na
dálku zařízením, které na první
pohled vypadá jako mobilní
telefon, je opravdu pohodlné
a diskrétní. Accu-Chek® Combo
vám tuto možnost nabízí. Je to
jediná pumpa na českém trhu
spojující inzulínovou pumpu
a „chytrý glukometr“ (data
manager).
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 14
5.3.2009 15:51:24
JAK CELÝ SYSTÉM FUNGUJE?
OVLÁDÁNÍ PUMPY NA DÁLKU PROSTŘEDNICTVÍM
TECHNOLOGIE BLUETOOTH®
„MOZKEM“ CELÉHO SYSTÉMU je stále inzulínová pumpa.
Pokud tedy nebudete chtít pro
ovládání využívat „chytrý glukometr“, můžete svou pumpu
používat stejně jako dříve.
Proč to ale nezkusit novým
způsobem? Všechny údaje na
displeji pumpy jsou pomocí
technologie Bluetooth® bezdrátově přenášeny do „chytrého
glukometru“, což vám umožňuje používat všechna nastavení
a funkce pumpy (tedy kromě
těch, kdy zkrátka s pumpou
manipulovat musíte – jako
např. plnění zásobníku). Každý
uživatel Accu-Chek® Combo
obdrží obě zařízení (pumpu
a glukometr) již „spárované“.
Vzájemná komunikace tedy
probíhá šifrovaně jen
mezi těmito dvěma zařízeními.
Situace, že vaši pumpu bude
někdo ovládat na dálku přes
Bluetooth® mobilního telefonu,
se tedy nemusíte bát :-).
JAK ČASTO TUTO
O
vlastnost využijete? Sedm dní
v týdnu, 365 dní
ní
v roce. Každý
den si přece
aplikujete
bolus nebo
kontrolujete
nastavení
pumpy. Ať užž
jste ve škole,
e,
v práci, na pra
pracovní schůzce, nebo
na romantické večeři, ne každý chce ukazovat svou pumpu
na veřejnosti…
INTEGROVANÝ GLUKOMETR
„CHYTRÝ GLUKOMETR“ VÁM nejen nabízí
možnost ovládat pumpu na dálku, ale funguje
i samostatně jako běžný glukometr. Ten ostatně
s sebou stejně nosíte, ne? Již nemusíte. Integrovaný glukometr Accu-Chek® Performa vám nabízí
přesné měření glykémie. Výsledky jsou kromě číselného vyjádření zobrazeny také graficky a barevně odlišeny.
Tak ihned na první pohled poznáte,
odliš
zda je vaše glykémie v přijatelném rozmezí.
BOLUSOVÝ KALKULÁTOR
B
BOLUSOVÝ KALKULÁTOR JE aplikace,
B
která
vám pomáhá s nastavením optimální
k
velikosti
bolusové dávky. Je samozřejmě
v
nutné
zadat do kalkulátoru některé parametry
n
(například
aktuální glykémii, množství sachari(n
dů v potravě a také informaci o event. pohybové
aktivitě či nemoci), které výpočet bolusu ovlivňují.
ak
ELEKTRONICKÝ DIÁŘ
ELEKTRONICKÝ DIÁŘ NABÍZÍ kompletní
přehled o naměřených hodnotách glykémií,
aplikovaných bolusech či příjmu sacharidů.
Tyto hodnoty je možné zobrazit ve formě přehledných grafů, trendů nebo tabulky. Snadno
tak např. zjistíte variabilitu svých glykémií, tedy
jejich „rozkolísanost“, kolik z naměřených glykémii bylo v zóně hypoglykémie, normoglykémie či hyperglykémie apod. Tato data pro vás
mohou být určitou „zpětnou vazbou“ vaší léčby.
15
UŽIVATELSKÉ UPOMÍNKY
TY VÁM MOHOU připomenout například výměnu infúzního setu nebo datum příští kontroly.
Můžete si však nastavit třeba i upomínku
vyzývající k opakovanému změření glykémie
v případě, že naměříte hodnotu pod 4 mmol/l
(tato hodnota je individuální, nastavte ji podle
svých zkušeností). Budete tak automaticky
po 10 minutách vyzváni k opětovné kontrole
glykémie.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-51.indd 15
5.3.2009 15:51:27
ACCU-CHEK® COMBO
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
A CO JE NOVÉHO NA PUMPĚ?
INZULÍN
INZULÍNOVÁ
PUM®
PA ACCU-CHEK
ACC
Combo je vzhleComb
dově i ovládáním podobná
pumpě
pum AccuChek
Che ® Spirit,
jedná se však
jedn
o novou pumpu
odolnějších
vyrobenou z o
materiálů a s vylepšeným,
invylep
tuitivním menu upraveným
na
upra
základě doporučení uživatelů.
SOUČÁSTÍ TÉTO PUMPY
je
PU
i nový systém detekce
detek ucpání
infúzního setu, který
kter odhalí
případnou neprůchodnost
neprůcho
16
systému výrazně rychleji, než
tomu bylo dříve. Jedná se tedy
o výrazné zlepšení bezpečnosti používání inzulínové pumpy.
DALŠÍ NOVINKOU JE nejmenší velikost bazální dávky od
0,05 j/h – pro dětské pacienty
nebo pacienty s malou potřebou inzulínu.
NOVĚ SI TAKÉ můžete vybrat
ze tří typů používaných baterií – alkalické, lithiové nebo
dobíjecí.
ACCU-CHEK® COMBO JE
inzulínová pumpa určená
všem aktivním pacientům,
kteří chtějí kontrolovat svůj
diabetes diskrétně, snadno
a r ychle!
ACCU-CHEK® COMBO JE PUMPA,
KTERÁ RESPEKTUJE
VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL…
VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE o nové inzulínové pumpě
Accu-Chek® Combo kontaktujte svého obchodního zástupce
nebo navštivte stránky www.accu-chek.cz.
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 16
5.3.2009 15:51:31
INFORMACE
O KONCI ŽIVOTNOSTI
VAŠÍ INZULÍNOVÉ PUMPY
PROTOŽE JSTE UŽIVATELI INZULÍNOVÉ PUMPY, PŘINÁŠÍME VÁM NĚKOLIK RAD,
JAK POSTUPOVAT PŘI VÝMĚNĚ PRVNÍ PUMPY ZA DRUHOU V SADĚ, PŘÍPADNĚ
VÝMĚNY CELÉ STARÉ SADY PUMP ZA NOVOU.
JAK JISTĚ VÍTE, VŠECHNY NAŠE INZULÍNOVÉ PUMPY JSOU VYBAVENY
SYSTÉMEM ALARMŮ A CHYB, KTERÉ VÁS VČAS UPOZORNÍ NA VŠECHNY
UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM PUMPY.
ACCU-CHEK® SPIRIT
Inzulínová pumpa AccuChek® SPIRIT ohlásí varování
o konci životnosti podobně
jako inzulínové pumpy D-TRONplus a Accu-Chek® D-TRONplus,
H-TRONplus
tedy 60 dní před koncem žiInzulínová pumpa H-TRONvotnosti. Objeví se vám alarm
plus vás na končící životnost
„A5 – !KONČÍ PROVOZ!“. Na
upozorní osm týdnů předem
prostřednictvím chybového hlá- displeji vám zůstane symbol
šení ERROR 88. Pak následují
, který vás neustále upove dvoutýdenních intervalech
zorňuje na končící životnost.
hlášení ERROR 86, 84, 82, až V „paměti – informacích“ se
pumpa ohlásí ERROR 09 (komůžete podívat na zbývající
nec životnosti) a zastaví se.
dny životnosti („spínač pumpy“). Úplné zastavení pumpy
vám oznámí chybové hlášení
„E5 – KONEC ŽIVOTNOSTI“.
17
D-TRONplus
Inzulínová pumpa
D-TRONplus/AccuChek® D-TRONplus ohlásí
varování o konci provozní
doby 60 dní předem chybovým
hlášením A5. Po potvrzení se
na displeji zobrazí symbol t1,
který zde zůstane jako upozornění až do úplného ukončení
provozu pumpy, tedy do hlášení E5 (konec životnosti).
Systém alarmů vás včas upozorní na všechny
události související s provozem pumpy.
ROC-DIAinfo-51.indd 17
5.3.2009 15:51:33
STRAVA PŘI FYZICKÉ
AKTIVITĚ A DIABETU
[
VLADIMÍRA HAVLOVÁ, IKEM PRAHA
PROF. MUDR. ALEXANDRA JIRKOVSKÁ, CSC., IKEM PRAHA
FYZICKÁ AKTIVITA PŘI DIABETU JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ LÉČBY. SNIŽUJE REZISTENCI NA INZULÍN, VEDE K REDUKCI HMOTNOSTI, ZLEPŠUJE FYZICKOU
ZDATNOST A PSYCHICKOU POHODU. ABY FYZICKÁ AKTIVITA MĚLA POZITIVNÍ
VLIV NA HLADINU GLYKÉMIE A HMOTNOST, JE NUTNÉ SE JÍ VĚNOVAT
PRAVIDELNĚ. POKUD JE DIABETES 2. TYPU LÉČEN INZULÍNEM NEBO NĚKTERÝMI PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY, JE POTŘEBA PORADIT SE S LÉKAŘEM,
JAK POSTUPOVAT PŘI ÚPRAVĚ STRAVY A LÉKŮ, ABY NEDOCHÁZELO
K HYPOGLYKÉMIÍM A NÁSLEDNÉMU PŘEJÍDÁNÍ.
HLAVNÍ ZÁSADY PŘI
DIABETU A SPORTU
1.
UVĚDOMTE SI, zda
cvičíte kvůli celkovému
uvolnění, zlepšení psychického
stavu, zlepšení diabetu, hubnutí, či rehabilitaci, a vydržte
cvičit dlouhodobě a pravidelně.
Plánujete-li větší zátěž, nechte
se předem vyšetřit, abyste
zjistili, jakou zátěž váš organismus snese.
18
2.
ZAČNĚTE SPORTOVAT
za 1–3 hodiny po hlavním
jídle (aby v organismu byl dostatek sacharidů a neměli jste
plný žaludek). Před sportem
nejezte těžká jídla, výhodné
jsou potraviny s nižším glykemickým indexem a s vyšším
obsahem vlákniny, která zpomaluje uvolňování sacharidů,
např. celozrnné pečivo, rýže
natural, celozrnné těstoviny,
zelenina, luštěniny, otruby, přílohy z celozrnné mouky apod.
3.
ZMĚŘTE SI hladinu cukru v krvi
před sportem a během
sportu po 30–60 minutách (čím těžší fyzická
aktivita, tím dříve si
změřte glykémii). Pokud
je hladina cukru v krvi
pod 4 mmol/l nebo nad
16 mmol/l, necvičte a
počkejte, až se glykémie
stabilizuje. Postupujte jako
při léčbě hypo- nebo hyperglykémie. Pícháte-li inzulín,
je vhodné dávku inzulínu
před posledním jídlem před
větší fyzickou zátěží snížit asi
o 25–50 % a případně takto
snížit i následnou dávku
inzulínu po sportu.
4.
TRVÁ-LI VĚTŠÍ fyzická
aktivita déle než 30
minut, je někdy potřeba
doplnit sacharidy. Je však
vhodné nejdříve změřit glykémii, abyste si ji zbytečně
nezvedali. Při glykémiích pod
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 18
5.3.2009 15:51:37
TIPY NA INFORMACE
Vezměte s sebou
na sport >>
POKUD NEVÍTE, KDE nebo s kým začít sportovat, obraťte se
v místě svého bydliště na Svaz diabetiků, turistický oddíl, Sokol
nebo na organizaci STOB. Některé informace o sportu, stravě
a rekondičním cvičení najdete na internetových stránkách, jako
jsou např.:
www.istob.cz
www.veniceklub.cz – Praha
www.medispo.net – Praha, Plzeň, Litoměřice
www.vyzivahrou.cz
www.hravezijzdrave.cz
www.institut-danone.cz/cz/programy-pro-verejnost/rodina-protiobezitě
4 mmol/l nebo při jasných příznacích hypoglykémie je vhodné vypít sladký nápoj (2–3 dcl
džusu nebo sladkého čaje) nebo sníst 10–20 g
hroznového cukru (5–10 glukózových bonbónů
po 2 g), eventuálně ještě po vyřešení akutní
hypoglykémie 1/2–1 kus nesladkého pečiva.
Nejezte nic navíc, nemáte-li hypoglykémii.
5.
MĚJTE VŽDY s sebou nesladký nápoj. Aby
nedocházelo k dehydrataci, je nutné mít
dostatečný přísun tekutin, každých 20 minut
vypít maximálně 100–150 ml nesladkého,
nenasyceného nápoje (voda, minerálka, čaj).
V letním období nebo v oblastech se subtropickým podnebím je obzvlášť nutné doplňovat
nesladké tekutiny.
6.
ZMĚŘTE SI glykémii
po sportu, a to i před
spaním, protože hypoglykémie může přijít i několik
hodin po fyzické zátěži.
7.
HYPOGLYKÉMIE PO
sportu může přijít
až několik hodin po jeho
skončení, čili po odpolední
zátěži i v noci. Proto si před spaním změřte glykémii, máte-li inzulín nebo
prášky, které mohou hypoglykémii způsobit.
8.
DRUHÁ VEČEŘE není u diabetu 2. typu
vždy nutná. Pokud jste léčeni tabletkami
nebo inzulínem, zeptejte se svého lékaře, zda
musíte mít druhou večeři a které potraviny jsou
vhodné. Já bych doporučila potraviny, které
pomaleji zvedají glykémii, například celozrnné
pečivo, luštěniny a podobně.
AKTIVITA
Aerobik
Cyklistika
Golf
Hra na piáno
Chůze (4 km/hod.)
Klasický tanec
Kanoistika
Ping-pong
Plavání
Přeskoky přes švihadlo
Rychlá chůze
Squash
Tenis (čtyřhra)
Tenis (dvouhra)
Squash
Vaření
Volejbal
Zahradničení
PŘIBLIŽNÉ SPÁLENÉ
KCAL/KJ ZA HODINU
560/2300
400/1700
345/1400
165/670
270/1100
240/1000
180/750
285/1200
525/2200
570/2400
360 /1500
615/2600
270/1130
435/1900
615/2600
180/750
330/1400
480/2000
19
9.
NEZAPOMEŇTE NA vhodnou obuv. Otlaky
z obuvi vás mohou nejen odradit od dalšího
sportování, ale mohou mít také vážné následky
v podobě vředů na nohou. Poraďte se u svého
lékaře nebo diabetologické sestry, jaká obuv pro
sport je pro vás vhodná. Nechte si vyšetřit nohy,
zda nemáte poruchu citlivosti – diabetickou neuropatii. Orientační vyšetření si můžete provést
i sami doma speciální náplastí Neuropad.
NOSTE S SEBOU PRO PŘÍPAD HYPOGLYKÉMIE
GLUKÓZOVÝ GEL, HROZNOVÝ CUKR NEBO
SLADKÝ NÁPOJ.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-51.indd 19
5.3.2009 15:51:40
[
ING. VÁCLAV HANÁK
PRAHA
KLUCI, OPRAVDU JSTE PROŠLI PŘES 900 KILOMETRŮ OD
PYRENEJÍ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA A AŽ NA „KONEC
SVĚTA“? ZA JAK DLOUHO? ZA MĚSÍC? TY BRĎO, TO BYCH
NEZVLÁDNUL/LA. A CO PONORKOVÁ NEMOC? OBČAS, ALE
BEZ VELKÝCH KŘEČÍ. A TVÉ JINÉ CHOROBY? V POHODĚ,
PRAVIDELNÝ REŽIM DĚLÁ DIVY. TAKOVÝCH A JINÝCH OTÁZEK, NA KTERÉ ODPOVÍDÁME, JE NEÚREKOM.
ANO, VYPRAVILI JSME se do
Santiaga de Compostela pěšky. Prošli jsme Rolandovým
průsmykem z Francie do Španělska, prošlapali kopcovitou Navarru, zaprášili si boty mezi
vinicemi kraje La Rioja a propotili trika v horku
na náhorních planinách v provincii
Kastilie-Burgos. Položili jsme kameny z našeho divadla a od pramene
Labe hned vedle leštěného mramoru z Nassau k hromadě dalších
šutrů na Cruz Fierro. Kráčeli jsme
vyprahlými strništi a podél silnic
kraje Kastilie-Leon. Pod listy vrtulí
větrných elektráren a přes zelené
louky jsme se vyšplhali na slavné
O Cebreiro, viděli lesní požáry za
Astorgou i zelenou Galicii s blahovičníkovými lesy. Po měsíci pěšího
putování jsme dospěli do starobylého Santiaga de Compostella ke
skvostné katedrále, která ukrývá
hrob svatého Jakuba. Za další tři
dny jsme sebrali pár mušlí na Costa
del Mortre (Pláži smrti) a potom už
jen přidali do batohu kamínky na
mysu Fisterra.
[
L
KDO MY? KAMARÁDI z amatérského divadla, trochu blázni
a dobrodruzi Michal Pivarči
a jeho fotoaparát, inzulínová
pumpa a moje maličkost, její
uživatel – nositel.
VÝSLEDKY MICHALOVA
SNAŽENÍ vidíte na připojených fotografiích. Důkazem
plné funkčnosti a užitečnosti
zdravotnické pomůcky je tento
článek, který píšu po více než
dvou letech od návratu z pouti.
S inzulínovou pumpou chodím
po světě již více než deset let.
Zvykli jsme si na sebe a vzájemně se respektujeme.
ÚMYSL PROJÍT ČÁST první evropské kulturní trasy
UNESCO – francouzskou cestu – jsem šeptem vyjevil paní
DIA.info |
BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 20
5.3.2009 15:51:43
Na záda jsme si nalo
žili
12 kilo propriet…
ahem
Lékárna obs ínala kontraband
připom
drogového dealera.
dávku inzulínu, tendrů,
kartridží, baterií a
dezinfekce, glukózových bonbonů a multivitamínů,
antibiotik a flastrů na puchýře
jsem Pyrenejským poloostrovem ponášel mnoho dalších
anti včetně těch na laxírku,
obvazy a masti na bolístky,
opary, teplotky atd. Trochu
jsem to přehnal. I množství
inzulínu a příslušenství k jeho
aplikaci bylo zbytečně velké.
V HLAVĚ IDEÁLY A NĚCO jazyků, v kapse letenky a euráše.
Do seznamu 140 položek vybavení patřily nejen průvodcové, oblečky a pořádné boty. Na
záda jsme si naložili 12 kilo
propriet. Lékárna obsahem
připomínala kontraband drogového dealera. Mimo nezbytnou
KROMĚ PRVNÍCH POLOŽEK byl
obsah lékárny zbytečně rozsáhlý.
Ve Španělsku je snad nejhustší
síť apatyk v Evropě, v každé
městské ulici určitě dvě.
DÁVKY HORMONU JSEM,
s ohledem na denní tělesnou
zátěž, snižoval až na polovinu
(bazál na 50 %). Důležitý byl denní režim – po dvou
hodinách cestování odpočinek
a malý gáblíček. Za týden
cestování byly ranní glymči
okolo 4,5, doma kolem 8.
Pitný režim je samozřejmostí –
až 6 litrů denně je nutnost. Šli
jsme v srpnu, kdy se teploty
šponovaly přes čtyřicítku. Pivo
a víno si dávejte, až skončíte
denní etapu.
POMĚRNĚ BRZY PŘIJDOU
poutníci na to, že k chůzi potřebují nohy – a o ty je nutné
zvláště pečovat. Kontrolovat,
mastit, hlídat, převlékat ponožky a měnit vložky v botách,
a to při sebemenším pocitu
nepohodlí. Díky opatrování
21
Pivo
a
až s víno si
d
kon
číte ávejt
denn e,
í eta
pu.
profesorce MUDr. Terezii Pelikánové, CSc., a nejistě čekal,
co s ní můj nápad udělá. Ale
to je bezvadný, to běžte. Michalova maminka, rovněž diabetoložka, už jen přilila tekuté
palivo do doutnajícího ohníčku:
Budete pestrá dvojka – Michal
je student a vy 57letý invalidní
důchodce. Kdybyste se zprůměrovali, povstane z vás dvou
jeden skoro zdravý chlápek
středního věku.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-51.indd 21
5.3.2009 15:51:53
S pumpou se u mne zvýšila
resistence na pr
votní
podněty
hypoglyk
émie.
se mi za celou cestu
nepodařilo urvat ani
jediný puchýř či otlak.
Troufám si tvrdit, že
jako jeden z tisíců jsem
se nestal propagátorem
hesla: Puchýře jsou bojovou
zástavou poutníků – děkuji,
nemusím.
VĚDOMÍ TOHO, ŽE každý den
udělám chybu, mě netrápilo,
šlo jen o způsob nápravy.
Nakonec i vytržený tendr z těla
nebo vybitá baterie se dají
nahradit. Jak se srovnat při
hypu nebo hyper, to musí každý
cukrář umět, lékaři nám mohou
jen poradit. Občas se nějaký
problémek dostavil. S pumpou
se u mne zvýšila resistence na
prvotní podněty hypoglykémie.
Zatočí se hlava a rozostří vidě- ní – stačí si odpočinout a slupo
t
h
duc
vládl
e
- nout bonbon nebo pomeranč,
d
u
š
V
ájemné ve Španělsku o ně není nouze.
z
v
,
e
c
n
lera
22
í
ho porozuměn
.
u
i respekt
RESPEKT, POKORA A SOUŽITÍ
s drobnou tělesnou závadou –
úplavicí
cukrovou
jakéhokoliv
typu –, to je problém diabetiků,
my s ním žijeme a mějme ho
rádi. Ruku na srdíčko, všichni
dobře víme, čím jsme si svou
výjimečnost zasloužili. Mnozí z nás pro to udělali skoro
všechno. Tímto jsem snad
splnil komerční a propagandistickou část a nyní bych vám
rád sdělil něco navíc.
SANTIAGO DE COMPOSTELA se stalo cílem poutníků
z celého světa už před více
než deseti stoletími. Tradice
pouti ke hrobu svatého Jakuba
je dodnes živá. Cest, kterými
se do Santiaga putuje, jsou
desítky. Ty nejznámější začínají ve Francii, Portugalsku
a jižním Španělsku, ale žlutou
šipku a mušli stylizovanou do
tvaru slunce jsme zahlédli při
výletě do Českého Krumlova
i v Norimberku. Podél cesty
funguje síť levných ubytoven,
v každé
vesnici je malý obchod
a zdroj pitné vody. O poutníky
se stará i Klub přátel, jehož
členové každý den projížděli
autem podél cesty a pomáhali
potřebným. Tomu sklerotikovi,
co vám píše, přivezli v lednici
zapomenutý inzulín ještě tentýž den do cíle etapy a až na
pokoj. Délku denního pochodu
si poutník určuje sám podle
vlastních sil a možností (náš
průměr byl 30 km, nejdelší
etapa měřila 48 km).
AŤ KRÁČELI JSME do kopce
nebo planinou mezi strništi, či
procházeli španělskými městy
a vesnicemi, byli jsme přijímáni přátelsky a s úctou. Všude
vládl duch tolerance, vzájemného porozumění i respektu.
Provázelo nás nezměrné,
upřímné a nepřehlédnutelné
úsilí pomáhat si navzájem.
Bylo totiž lhostejné, jste-li
univerzitní profesor z Londýna,
[ DIA.info | BŘEZEN 2009 ]
ROC-DIAinfo-51.indd 22
5.3.2009 15:52:03
kuchař z Andalusie, italský student, důchodce ze Stuttgartu,
japonská jeptiška, australská
jasnovidka, americký tulák,
francouzský Afričan, kanadský cestovatel, učitel golfu,
polský katolík, irská mamina,
fešanda z Pešti, nebo dokonce
potomek lidožroutů z ostrova
Fidži. Cestu si musíte odšlapat
sami. A bolest, puchýře, žízeň,
horko, prach, smrad, mouchy,
únava a lidská hloupost otravují všechny stejně.
PO VÍCE NEŽ devíti stech kilometrech jsme dospěli na konec
světa. Na stejném místě, kde
spočinul Jaroslav Lev z Rožmitálu a Václav Šašek z Mezihoří,
jsme s pohnutím sledovali,
jak se slunce ztrácí v oceánu.
Podle poutnické tradice jsme
spálili ty zatracené hadry, které
jsme na sobě tahali celou cestu, a doufáme, jak trefně pravil
kamarád Peter z Londýna, že
jsme s nimi spálili i všechny
kraviny ze své hlavy.
SNAD STOKRÁT
ÁT DENNĚ jsme
slyšeli: Ahoj! Dobrou pouť! Jsi
v pořádku, je to dobrý? Můžu
ti pomoci? Nashle! Nebyl to
formální pozdrav nebo otázka.
Ujistili jsme se o tom, že si
lidé chtějí pomáhat a rozumět. Naštěstí pro nás ani pro
žádného z poutníků nebylo
podstatné, zda cestu vykonáváme kvůli náboženství a jaký
má důvod. Zda věříme v Pánaboha, nebo jsme jen dobrodruzi či pohani. Poutní cestu
jsme sdíleli se statečnými,
čestnými, hrdými, nezávislými
a svobodnými občany. Máme
tu výsadu a čest je považovat
za své přátele, sebe pak za
součást této komunity. K životu postačí opravdu velmi málo
věcí. Neobejdeme se však bez
pokory a vzájemné úcty ke
svým bližním a k životu vůbec.
KDYŽ PROCHÁZÍTE TŘI STA
padesát kilometrů náhorní
rovinou mesety, prožene se
vám hlavou všechno možné
Tomu sklerotikovi,
co vám píše,
přivezli v lednici
a zjistíte, že některé rovnice
inzulín ještě
tentýž den.
ani nepotřebují řešení.
RÁDI O SVÉ cestě vyprávíme,
a to nejen na seminářích pro
diabetické sestry. Přátelé nás
donutili, abychom své zážitky
sepsali do knihy, která je připravena k vydání ve druhém
čtvrtletí 2009. Publikace
s tucty fotografií není jen
cestopis z poutní cesty,
o krásném Španělsku, ale
povídání o těch moc správnejch holkách a chlápcích,
o kamarádech. Objednat
si ji můžete e-mailem
([email protected]).
23
PRO VŠECHNY DALŠÍ
dny našeho pobíhání po
světě máme vzkaz od
naší úžasné španělské
kamarádky – mámy
Camino: Mějte se rádi
a usmívejte se, i na
ostatní se pak dostane.
[]
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-51.indd 23
5.3.2009 15:52:15
ROC-DIAinfo-51.indd 24
5.3.2009 15:52:30

Podobné dokumenty

čalamáda - SVČ Bájo Česká Skalice

čalamáda - SVČ Bájo Česká Skalice Ocenila bych, kdyby pro město pracoval odborník, který by měl tuto oblast na starost. Určoval by směr, kterým se má město dále ubírat. Konkrétně by navrhoval kde a co sázet, staral se o to, aby zel...

Více

VYZKOUŠEJTE SI ACCU-CHEK® COMBO! . DIABETES VS

VYZKOUŠEJTE SI ACCU-CHEK® COMBO! . DIABETES VS Vydává: Roche s.r.o., Diagnostics Division, prodejní jednotka Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301, e-mail: [email protected], ...

Více

MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ

MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ Léčbu vždy zahajujeme pokusem o ovlivnění inzulínové rezistence a jejích projevů změnou životního stylu, která zahrnuje dietní opatření a zvýšení fyzické aktivity. U nemocných s

Více

BLUDY ALTERNATIVNÍ „MEDICÍNY“ . BYLINY VE VÝŽIVĚ

BLUDY ALTERNATIVNÍ „MEDICÍNY“ . BYLINY VE VÝŽIVĚ Vydává: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301 e-mail: [email protected], www.roche-diagnostics.cz Připravila: Jitka Bachelová. ...

Více

DIA-info 56

DIA-info 56 24 ][ Novinka: Malá servisní sada 24 ][ Informace pro vás: SOS karta do zahraničí Vydává: Roche s.r.o., Diagnostics Division, prodejní jednotka Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha. Te...

Více

čí kůži by si chtěla vyzkoušet

čí kůži by si chtěla vyzkoušet přesně tam, kam jsi to nechala zajít. Jenže kde je hranice mezi manipulací snesitelnou, někdy i prospěšnou, a nesnesitelnou, egoistickou? Jak ji poznáme? A je každá manipulace špatná? Záleží na tom...

Více

stáhnout - Tre-fa

stáhnout - Tre-fa jeho první příchod, a tím více v době před Velikonocemi, kdy radostně a s vděčností prožíváme tajemství našeho vykoupení. Je rozdíl mezi pokáním a kajícím skutkem. Pokání je stálý nebo dlouho trvaj...

Více