údržba budov.cz - Atelier Dokument

Komentáře

Transkript

údržba budov.cz - Atelier Dokument
Zasklívací systém
Největší výrobce v ČR – zaskleno více než
75 000 balkonů a lodžií
Ochrana proti HLUKU, PRACHU, DEŠTI,
SNĚHU a zároveň přináší úsporu ENERGIE!
Montáže provádíme po celý rok!
Množstevní slevy, sezónní slevy!
Originální finský zasklívací systém posuvných
a otočných tvrzených skel bez svislých rámů.
Na přání doplňkové konstrukce, vykrytí
spodní části zábradlí, možnost barevného
řešení, sušáky prádla atd.
Dodávky v barvě bílé nebo šedé.
Pozor na pirátské kopie, originál
má jméno OPTIMI®
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274818721, 602 477 874
e-mail: [email protected], www.optimi.cz,
pobočky v Brně a Ostravě
Držitel ISO 90012001 a výhradní licenční výrobce v ČR
podle světového patentu WO 89/05389
•
Adresář
ANIMO BOHEMIA s.r.o.
F. X. Procházky 30
250 01 Brandýs nad Labem
Infolinka: 810 888 810
tel.: 326 396 978
www.animobohemia.cz
CZ, s.r.o.
•BELSTAV
Kardašovská 625/3
198 00 Praha 9 – Hloubětín
tel.: 281 861 910
zelená linka: 800 223 225
www.belstav.cz
TERMOTECHNIKA s.r.o.
•BOSCH
obchodní divize Buderus
Průmyslová, 372/1
108 00 Praha 10
tel.: 272 191 136
www.buderus.cz
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ
•CENTRUM
REPUBLIKY
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
tel.: 221 580 201
www.crr.cz
a.s.
•CIUR
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
tel: 326 901 411
www.ciur.cz
2
Proč zasklívat lodžii?
•Snížení spotřeby energie na vytápění
•Zvětšení plochy bytu
•Významné odhlučnění
•Dlouhá životnost
•Nenáročná údržba
Pro milovníky květin je zasklená lodžie botanickou zahradou a stejně tak dobře může
sloužit jako relaxační místo pro posezení
a chvilku klidu, pro podvečerní partičku
šachu či hernu pro děti. Záleží na každém, jak
nově vzniklý prostor využije.
Bylo provedeno mnoho praktických zkoušek
a měření, které prokázaly, že snížení spotřeby
energie na vytápění je u bytů se zasklenou
lodžií výrazné. Záleží samozřejmě také na
situování průčelních stěn z hlediska světových stran. U bytů orientovaných průčelními
stěnami na sever bylo zjištěno snížení spotřeby energie o 21 % a u bytů s osluněnými
(jižními) stěnami dokonce o 37 %. Teplota
místnosti návazné na lodžii se díky zasklení
zvyšuje o nezanedbatelných 2 – 3 °C.
Další výhody zasklených lodžií se přímo
nabízejí. Je to omezení prašnosti a hlučnosti. Zasklení lodžie tlumí hluk o 6 decibelů,
v praxi je to výsledek stejný jako rozdíl mezi
zavřeným a otevřeným oknem, což jistě
ocení především obyvatelé rušných částí
měst.
PRAHA spol. s r.o.
•INCHEBA
Areál Výstaviště 67
VÝSTAVY, a.s.
•OSTRAVSKÉ
Černá louka 3235
CZECH s.r.o.
•IZOLTECHNIK
Jana Milíče 679
plus
•RENOVMAL
Americká 362/11, 120 00 Praha 2
170 90 Praha 7
tel.: 220 103 111
www.incheba.cz
370 01 České Budějovice
tel.: 385 510 493
www.izoltechnik.cz
CZ s. r. o.
•LAUFEN
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
tel.: 296 337 711
www.jika.cz
Liberec, s.r.o.
•MSV
Kralická 79/11
460 07 Liberec
tel.: 482 464 411
www.msv-lbc.cz
INVEST, spol. s r.o.
•OMLUX
Glazunovova 918
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel.: 244 402 832
zelená linka: 800 11 66 55
www.omluxinvest.cz
spol.s r o.
•OPTIMI
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721, 602 477 874
www.optimi.eu
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: 596 167 112
www.cerna-louka.cz
Tel.: 723 202 131
www.renovmal.cz
fond rozvoje bydlení
•Státní
Dlouhá 741/13, Praha 1
tel.: 234 712 611, 221 771 611
www.sfrb.cz
BUDOV.CZ - SCHNEIDER s.r.o
•ÚDRŽBA
Průmyslová 5, 747 23 Bolatice
tel.: 553 771 627
www.udrzbabudov.cz
CZ s.r.o.
•VIPA
Kadlická 20, 460 15 Liberec 15
tel.: 482 750 457
www.vipa.cz
Tech s.r.o.
•V&R
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava
tel.: 596 416 663, 733 531 029
www.susaknaokno.cz
Panelák, vydává Euroexpo,
adresa redakce: Ortenovo nám. 2,
170 00 Praha 7, tel.: 266 007 226, 603 230 648,
www.euroveletrhy.cz, www.panelovydum.cz,
www.euroexpo.cz, IČ 88383369. Vyšlo v únoru
2014. MK ČR E 7062. DTP: Atelier Dokument
www.belstav.cz
zelená linka: 80 0 2 2 3 2 2 5
ČSN EN ISO 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN EN ISO 18001:2008
Stavět na zkušenostech se vyplácí
Důležitým předpokladem pro provádění kompletních rekonstrukcí, zejména zateplení obvodových plášťů, je výběr kvalitních výrobků,
materiálů a správně odvedených stavebních prací. Garancí požadované materiálové kvality je certifikovaný kontaktní zateplovací systém
mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation
composite system). Jedná se o produkt složený z jednotlivých na sebe
navazujících prvků. Takový výrobek lze zakoupit v jedné sestavě u jednoho dodavatele.
ní pracovníků, kteří budou tento materiál a prvky aplikovat. Ne úplně
každá stavební společnost má odpovídající certifikace, sehraný management a proškolené pracovníky s dlouholetými zkušenostmi. Mnohaleté
záruky (např. záruka na zateplení fasád 8 – 10 let) nabízejí společnosti,
které svým působením na trhu nedosahují ani z poloviny nabízených
záručních podmínek. Výběrem vhodné realizační společnosti se tak vyhnete riziku, že se při uplatňování reklamace po několika letech nebudete mít na koho obrátit.
Kvalitní zateplovací systém ovšem není zárukou provedení bezchybné
rekonstrukce. Pro realizaci je nezbytné teoretické i praktické zaškole-
Výběr realizační společnosti je tedy zásadní krok a v žádném případě by
neměla být brána v úvahu pouze cena, ale i mnoho dalších kvalifikačních
aspektů, které by vybraná stavební společnost měla splnit.
Stavební společnost BELSTAV CZ, s.r.o. je na trhu 14 let a za dobu své
existence realizovala stovky rekonstrukcí, z nichž řada vždy bojovala
o prvenství v mnohých renomovaných stavebních soutěžích. Jedná se
o společnost, která svými zkušenostmi a kvalitou provedených prací
patří mezi špičku ve svém oboru.
BELSTAV CZ, s.r.o. není pouze realizační společností v rámci rekonstrukcí, ale může být i Vaším partnerem od přípravy projektu až po
otázku financování. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a praxi
svým klientům nabízí pomoc při posouzení technického stavu objektu
a návrhu vhodného řešení. V otázce financování Vám poradí a zodpoví
dotazy spojené s výběrem bankovního ústavu či dotačního programu
Panel 2013+.
Stavíme na zkušenostech www.belstav.cz
800 223 225
Za tým BELSTAV CZ, s.r.o.
Ing. Daniel Macko, Veronika Poulová
3
Spravedlivější
VIPA CZ s.r.o.
DŮVĚRYHODNÝ NÁMĚR INDIKÁTORU
JE ZÁSADNÍ PRO SPRAVEDLIVÉ
ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Systém VIPA
Náměr indikátoru musí pro provedení spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění reflektovat mnoho skutečností. Mezi
nejzásadnější patří správné vyhodnocení „krádeží“ tepla.
V současnosti způsobují největší překážku pro správný náměr všechny racionalizační kroky v objektu. A to zejména zateplování,
výměnu oken apod. Indikátory dle norem ČSN EN 834 ve většině případů neumějí reagovat na změny, které nastaly v posledních
letech. V době vzniku této normy byly zcela jiné podmínky v objektech, technické požadavky v normě odrážely původní technické
parametry topných systémů. Jelikož nedošlo k žádné novelizaci těchto norem, došlo k morálnímu zestárnutí. V současné době
náměry těchto indikátorů neodrážejí potřebu současného stavu.
Indikátory VIPA nejsou svázány morálně zastaralou technickou normou ČSN EN 834 a mohou tak pružněji reagovat na změny
a potřeby kladené na indikační techniku.
VIPA EC Radio Plus
VIPA EC Infra
VIPA VM S Plus
Elektronický vícečidlový indikátor
s rádiovým přenosem dat
Elektronický vícečidlový indikátor
s infrapřenosem
Radiomodul pro dálkový sběr dat
z vodoměrů Sensus
Povinná instalace
Novelizace zákona 406/2000 Sb. o hospadaření energií uskutečněná zákonem č. 318/2012 Sb., přinesla nově povinnost
instalace zařízení registrující dodávku tepla. Takovým zařízením mohou být měřiče tepla a v objektech kde to technické řešení
topné soustavy neumožňuje, anebo indkátory topných nákladů instalované na všech otopných tělesech umístěných v
jednotlivých místnostech. Nenechávejte jejich instalaci na poslední chvíli.
VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
web: www.vipa.cz, e-mail: [email protected], tel: +420 482 750 457
WWW.VIPA.CZ
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
5
Výstava Střechy a Stavba
bude probíhat současně
s výstavou Výtahy
a zdvihací technika
STŘECHY
STAVBA
VÝTAHY
Zveme Vás do Ostravy na 23. ročník odborného stavebního veletrhu Střechy a Stavba, který se bude konat 27. 2. – 1. 3. 2014
na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Letošní ročník bude
probíhat současně s 3. bienále výtahové a zdvihací techniky.
Výstava Výtahy a zdvihací technika je jediná specializovaná
výstava nejen v České republice, ale i na Slovensku.
Na veletrhu Střechy se představí firmy z oblasti zateplovacích systémů, střešních krytin, střešních doplňků, konstrukce střech, zateplovacích a izolačních materiálů klempířských a pokrývačských prací. V rámci
odborné sekce Stavba zde najdete obory rekonstrukce, realizace staveb, výplně otvorů, podlahy, obklady a dlažby, sanitární technika, povrchové úpravy, stínicí technika, lešení, vytápění, fotovoltaika.
27. února – 1. března 2014
Otevírací doba: 27. – 28. 2. 10.00 - 18.00 hod., 1. 3. 10.00 - 16.00 hod.
Výstaviště Černá louka
Ostrava
Hlavním tématem celé akce bude stále aktuální otázka úspor energií
– snížení energetické náročnosti budov. Novinkou letošního ročníku je
kromě zkrácení názvu výstavy specializovaná sekce Studny. Budou se
zde řešit témata založení (povolení k založení, průzkumné vrty), provoz
studny (čerpadla, filtry, analýza vody, rekonstrukce), projektová
dokumentace a změny v legislativě.
Pro návštěvníky jsou připraveny bezplatná poradenská místa na téma
Úspory energie, Krby a kamna, Otázka nájemního bydlení a ochrany
spotřebitelů. Uvidí ukázky zdění, rekonstrukce balkonů, malířských
technik, a pokrývačských prací. Nebudou chybět učňovské soutěže.
V rámci odborného doprovodného programu se bude 27. února konat
konference Regenerace bytových domů, která bude zaměřená
na obnovu a rekonstrukci výtahů v panelových domech.
Společně se stavebními akcemi proběhne 3. bienále výstavy Výtahy
a zdvihací technika. Budou se zde prezentovat poskytovatelé kompletních výtahových zařízení a jejich částí včetně bezpečnostních komponent, kteří působící především na českém výtahovém trhu. Jde o oblast, která neustále prochází vývojem a přináší změny nejen designu,
ale především v konstrukčních řešeních, úrovni bezpečnosti a snižování
energetické náročnosti provozu.
6
Doprovodný program:
• konference • přednášky • poradny • praktické ukázky
www.cerna-louka.cz
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE:
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Výstava je určená odborníkům z oblasti výtahářského průmyslu, bytovým družstvům a správcům bytových domů, kteří mohou na jednom
místě získat přehled o současném vývoji výtahové a zdvihací techniky.
Tím může výrazně přispět k případnému ulehčení rozhodování při potřebě výměny nebo renovace starých výtahů. Akci podporuje Unie výtahového průmyslu ČR a Asociace odborných pracovníků pro zdvihací
zařízení – ČR.
SVAZ PODNIKATELŮ
VE STAVEBNICTVÍ V ČR
moravskoslezská
regionální
televize
Více na www.cerna-louka.cz.
Na Vaši návštěvu se těší tým Ostravských výstav, a.s.
Otevírací doba:
Cena vstupného:
27. 2.
10:00 – 18:00 hod.
Dospělí
50,– Kč
28. 2.
10:00 – 18:00 hod.
Děti, studenti, důchodci, ZTP
30,– Kč
1. 3.
10:00 – 16:00 hod.
Hromadný vstup (pro školy)
20,– Kč
Strasti a slasti panelákových koupelen
Malá paneláková koupelna je běžnou realitou českých sídlišť a na rekonstrukci čeká celá řada z nich.
Podle architekta a designéra Michala Janků vnímají Češi koupelnu stále jako užitkový prostor a „skladiště“
věcí na úklid, než jako obytnou součást bytu. Navíc, když už se pro změnu rozhodnou, volí stejná
prostorová řešení.
Při pomyšlení na panelákovou koupelnu si řada lidí představí malý
prostor, do něhož se stěží vejde i to základní, co majitel bytu potřebuje.
Přestože to na první pohled nevypadá, poskytují tyto prostory nemalé
možnosti a lze s nimi provést řadu změn. Společně s architektem
a designérem Michalem Janků jsme poodhalili nejčastější rozhodnutí,
před kterými majitelé bytů stojí při rekonstrukci a zařizování
panelákové koupelny.
Koupelna a samostatné wc
„Lidé se často domnívají, že spojení koupelny s toaletou přinese více místa.
To je sice pravda, ale ztrácí tím dvě stěny, jinak řečeno jednu příčku, na níž lze
umístit skříňky a vytvořit další úložné prostory,“ upozorňuje Michal Janků.
Místnost s toaletou často opomíjíme a neuvědomujeme si její skutečné
možnosti. Naopak ji zaneřádíme smetákem, kbelíkem či dalšími věcmi
pro úklid a z toalety se stává malé skladiště. Z toho důvodu je wc obecně
vnímáno jako nejhorší místo v bytě. Vysoké skříňky mohou prostor
doplnit a poskytnout další možnosti, kam v bytě umístit koupelnové
drobnosti. Propojení místností je navíc nepraktické ve chvíli, kdy v bytě
bydlí početnější rodina. Ranní zástupy před jednou místností nás
přesvědčí o tom, že spojení není šťastné řešení.
Umyvadla série Tigo s hloubkou 37 cm poskytnou díky
asymetrickému tvaru dostatek odkládacího i umývacího prostoru.
Kdy naopak wc s koupelnou propojit?
„K propojení se přikláním v případě, že do místnosti věnované toaletě
nelze umístit umývátko. Tím totiž ztrácí samostatná místnost svůj smysl,“
uvádí Michal Janků.
Do malých místností je důležité vybrat správný typ a velikost klozetu.
Dle architekta preferují Češi z důvodu snadné údržby závěsné tipy
klozetů, které představují trendové a čisté vybavení. Nádržka pro
splachování je umístěna ve stěně za ním a k jejich upevnění se
využívají značkové předstěnovové systémy, u nichž je zaručena
dostatečná pevnost bez velkých nároků na nosnost zdi. „Ve volbě
závěsných klozetů se Češi liší od USA a Ruska, kde dávají přednost plně
kapotovaným klozetům,“ doplňuje architekt.
Umyvadla, zrcadla a osvětlení
„Rohová umyvadla nepřináší úsporu místa, jak se mnoho lidí domnívá,
naopak omezí přístup, neposkytnou odkládací plochu a zabrání
případnému umístění skříňky. Daleko lepší volbu představují asymetrická
Poprvé v historii přichází
Jika s plně kapotovaným
kombinačním
klozetem v sérii Tigo.
Klozet s úsporným
splachováním a
nádržkou 3 / 4,5 l
disponuje další
plastovou vnitřní
nádržkou proti orosení
a kondenzaci vlhkosti.
umyvadla,“ uvádí Michal Janků. Asymetrická umyvadla snadno
zapadnou i do nejmenší koupelny a přitom poskytnou dostatek
odkládací i umývací plochy díky netradičně umístněné vodovodní
baterii. Snadno pod ně umístíte skříňku, čímž vytvoříte další místo pro
čisticí prostředky či koupelnové potřeby.
Michal Janků
„Setkávám se s tím, že lidé chtějí i do malých koupelen dostat dvojumyvadlo, případně dvě samostatná. V takovém případě musejí sáhnout
po dvojumyvadlech speciálně určených pro malé koupelny. Když se ale
dva členové rodiny sejdou v koupelně, většinou se jeden myje a druhý třeba
češe. Proto při hodně stísněných možnostech doporučuji raději zvolit jedno
umyvadlo a doplnit jej dvěma zrcadly.“
Vana nebo sprchový kout
Volba vany nebo sprchového koutu se odvíjí od možností konkrétního
prostoru a stává se nejčastějším důvodem sporů při rekonstrukci
koupelny. Sprchový kout v mnohých případech přináší cenné
centimetry navíc, a proto je mu často dávána přednost. Podle architekta
Michala Janků by si lidé často přáli do panelákové koupelny rohovou
vanu, kterou považují za známku vyššího komfortu a úsporu místa.
Rohové vany ale problém s prostorem nevyřeší, spíše naopak. Skvělým
kompromisem mezi vanou a sprchovým koutem je asymetrická vana
se speciální zástěnou z bezpečnostního skla, která poskytne prostor
pro příjemnou koupel i pohodlné sprchování.
7
Programy a novinky Státního fondu
rozvoje bydlení v roce 2014
Úvěr 150 000 Kč pro
mladé na opravy domů
a bytů
Od 13. 1. 2014 Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu
„Úvěr 150“, který je určený pro mladé lidi do 36 let na opravy a modernizace bytů či rodinných domů, podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb.
Program je zvýhodněným úvěrem až do výše 150 000 Kč pro mladá
manželství, případně samoživitelky či samoživitele, kteří pečují o nezletilé dítě či děti. Základní podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlastnictví
bytu či domu, kde má být modernizace realizována a věk do 36 let,
v případě manželů, pak nesmí přesáhnout věkovou hranici alespoň jeden z nich.
SFRB se Program Úvěr 150 rozhodl otevřít díky volným finančním
prostředkům, které podle zákona č. 218/2000 Sb. musí mít uloženy na
účtech ČNB, a tím pádem nejsou nijak úročeny. Pro letošní rok je připraveno 300 mil. Kč, což představuje cca 2 000 žádostí pro mladé lidi,
kteří si díky programu mohou levně a za stabilních podmínek opravit či
zmodernizovat své bydlení jak v bytě, tak rodinném domě za 2% ročně
s fixací po dobu 10 let, měsíční splátka činí 1 380 Kč. Úvěr je možné
kdykoliv předčasně splatit a bez poplatků.
Využít program je možné např. na rozšíření bytu o další místnost, modernizaci koupelny či bytového jádra. Podmínky programu a kompletní
výčet oprav, které lze na úvěr použít a žádost jsou uvedeny na stránkách SFRB, www.sfrb.cz. Žádost je možné zasílat písemně na obě pracoviště SFRB – Praha 1, Dlouhá 13 nebo v Olomouci – Dolní náměstí 9.
Program není časově omezen, žádosti jsou přijímány průběžně, do výše
vyčerpání celkového objemu 300 mil. Kč. O stavu programu bude SFRB
informovat na svých stránkách www.sfrb.cz.
Zvýhodněné úvěry
z Programu JESSICA
Od 23. 1. 2014 je možné podávat žádosti o financování z Programu
JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.
Program JESSICA je určen pilotně pro města, která mají integrovaný
plán rozvoje měst (IPRM). Jejich seznam i kompletní informace jsou
k dispozici na internetových stránkách Komerční banky (www.kb.cz)
a Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).
Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů zajišťuje Komerční banka na základě Smlouvy o správě finančních prostředků
z Integrovaného operačního programu se Státním fondem rozvoje bydlení uzavřené dne 31. 10. 2013.
Hlavními výhodami programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. KB tak bude poskytovat úvěry
z programu JESSICA již od 0,71 % p. a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr
oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes
fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět
mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků. Zájemci o financování investičního záměru formou zvýhodněného úvěru mohou kontaktovat pobočku Komerční banky ve městě zařazeném
do projektu. Bankovní poradci KB zajistí žadatelům komplexní podporu
včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty. Poskytování úvěrů bude probíhat do konce roku 2015 s tím, že příjem žádostí o financování probíhá kontinuálně a bude pozastaven ve
chvíli, kdy bude zarezervovaná celá kapacita pilotního čerpání, tedy
8
600 mil. Kč. Pokud se podaří tento objem rozdělit mezi žadatele do
konce roku 2015, má Fond vysokou šanci získat v dalších letech až
2 mld. Kč ročně na modernizace a rekonstrukce bydlení. O aktuálním
vývoji Programu i podmínkách bude Komerční banka a SFRB průběžně
informovat na svých webových stránkách www.kb.cz, www.sfrb.cz.
Program PANEL 2013+
na opravy a modernizace
bytových domů i v letošním roce
PANEL 2013+ v lednu oslavil své první narozeniny. Byl spuštěn právě
v lednu 2013. Poskytnutý úvěr lze použít jak na komplexní, tak dílčí
opravy, které umožní snížit energetickou náročnost a také zvýšit faktickou životnost bytových domů.
Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu
technologie výstavby (panelové, cihlové), mohou jej využít družstva,
společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či
obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Podmínky programu PANEL
2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete
na webových stránkách www.sfrb.cz. Úvěr je poskytován od 0,75 % na
dobu 10 let. Možnost splácení až 30 let. Úvěr kryje až 90 % rozhodných nákladů. Úvěr je možné splatit předčasně, případně mimořádnými
splátkami – vše bez poplatků.
V roce 2013 přijali pracovníci SFRB 184 žádostí za více než 753 mil. Kč,
z toho bylo uzavřeno 102 smluv v celkové výši 346,3 mil. Kč. Díky trvalé
poptávce a vysokému zájmu vlastníků je program velice progresivní.
Proto se SFRB rozhodl přijímat žádosti kontinuálně i v roce 2014. Podle
schváleného rozpočtu je v letošním roce pro žadatele o program PANEL 2013+ připraveno 600 mil. Kč.
K 24. 1. 2014 byl přislíben úvěr již 33 žadatelům v objemu více než
185 mil. Kč. Nejčastěji se úvěr využívá na zateplení fasády, střechy, výměny
oken, opravy balkónů, ale také na výměnu výtahu či opravy konstrukčních
a statických vad. Zimní období je pak ideální čas, který mohou zájemci
o poskytnutí úvěru využít na přípravu projektů a potřebné dokumentace.
Vyplněnou žádost je možné podat osobně nebo zaslat poštou na pracoviště v Praze nebo Olomouci. Žadatel musí žádost podat ještě před
zahájením stavebních prací a minimálně po dobu pěti let musí dům
sloužit k bydlení. Veškeré informace, žádosti a dokumenty naleznete na
stránkách www.sfrb.cz. V případě nejasností čí konkrétních dotazů se
může obrátit na pracovníky SFRB, jak v Praze, tak i v Olomouci, a domluvit si individuální konzultaci, kdy vám velice ochotně se vším poradí.
Projekt roku 2013 z Programu Panel 2013+
SFRB se rozhodl v programu Panel 2013+ vyhlásit a ocenit
„Projekt roku“, vždy ve výročním měsíci, tedy v lednu.
Za rok 2013 se Projektem roku stal:
ORLOVAN, bytové družstvo, Energetiků 640, 735 14 Orlová-Lutyně
Rozpočet oprav 14 399 549,- Kč
Úvěr od SFRB 11 100 000,- Kč
Žádost podána dne 30. 1. 2013
Zahájení oprav a modernizací dne 25. 3. 2013
Ukončení oprav a modernizací 22. 7. 2013
Kolaudační rozhodnutí 16. 10. 2013
Rozsah a komplexnost opravy:
• Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
• Zateplení neprůsvitného obvodového pláště
• Opravy a zateplení střech včetně nástaveb
• Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
• Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů, vzduchotechniky,
hromosvodů a protip. zařízení a konstrukcí
• Zasklení lodžií nebo balkónů
• Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek
• Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách
• Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně
Komplexnost:
Byly provedeny veškeré potřebné opravy a modernizace pláště budovy, bylo provedeno veškeré potřebné zateplení a byla provedena úprava
vstupních prostor domu.
Dosažená třída energetické náročnosti – B
Kvalita provedené opravy a modernizace – Velmi dobrá
Součinnost žadatele
Doklady pro žádost a doklady pro čerpání úvěru byly vždy předloženy řádně a ve stanovených termínech. Součinnost při kontrole provedených prací
a kontrole účetních dokladů byla výborná.
Nechte se i Vy inspirovat oceněným projektem a využijte Program Panel 2013+
Kritéria soutěže Projekt roku v programu Panel 2013+:
projekt musí být dokončen v hodnoceném roce (od podání žádosti až
po dokončení stavebních prací a realizace)
Hodnotí se:
• rozsah a komplexnost opravy a modernizace
• dosažená třída energetické náročnosti budovy po provedení opravy
a modernizace
• kvalita provedené opravy a modernizace
• součinnost žadatele při vyřizování žádosti a čerpání úvěru a provádění kontrol
Další projekty naleznete na: www.sfrb.cz – Dobrá praxe
Rozhovor s Ing. Kamilou Juráškovou,
předsedkyní bytového družstva Orlovan
Proč jste se rozhodli pro Program Panel 2013+?
Vzhledem k tomu, že se od počátku
vzniku družstva snažíme využít veškerých dostupných dotací k opravám
a modernizacím našich domů, využili
jsme pochopitelně i Program Panel
2013+. Z programu Zelená úsporám
jsme čerpali jen v roce 2010 a poté byl
pro panelové domy zastaven. Program
Nový Panel byl zastaven již v roce
2011, a proto jsme uvítali možnost čerpání nízkoúročených úvěrů jako alternativu dotací. Finanční zátěž domů se
tím sníží a v několika případech dosáhnou na opravy i domy, které by za
podmínek komerčních úvěrů nebyly opraveny, nebo by musel být výrazně
zvýšen příspěvek do fondu oprav. Jako dobrý hospodář jsme povinni využít nejvýhodnější produkt na trhu i za cenu zvýšené administrativy.
Vaše družstvo spravuje cca 3 000 bytů, kolik z nich ještě potřebuje opravy, resp. kolik panelových domů?
Naše družstvo vlastní 3 613 bytů ve 166 domech. Naprostou většinu
domů máme již zateplenou, zbývá zateplit 21 domů. Další skupinu tvoří
domy, které byly zatepleny v letech 1993-2000, ale i v těchto 11 domech
jsou samosprávy, které chápou změnu tepelně technických parametrů
zateplení a vhodnost realizace nového zateplení dle současných platných
předpisů. Vzhledem k téměř dokončenému zateplení družstvo postupně přenáší své priority na modernizace výtahů, výměny zdravoinstalace,
a postupně přistupuje i k modernizaci bytových jader.
Využijete i na tyto realizace Program Panel 2013+?
Na všechny tyto akce se budeme snažit využít program Panel 2013+,
pokud poběží a budeme oprávněni jej čerpat, tedy nevyčerpáme podporu de minimis.
V čem je podle Vás největší výhoda programu, případně co
byste doporučili ke zlepšení?
Výhod má program několik. V prvé řadě je to nízký úrok, kterého není
schopna dosáhnout žádná banka. Další nespornou výhodou je fixace
úroku po celou dobu splácení. Není se tedy třeba obávat navyšování
platby do fondu oprav kvůli změně výše splátek. Taktéž SFRB poskytuje
úvěry až na 30 let, což je u naprosté většiny bankovních produktů nereálné dosáhnout, natož s fixací úrokové sazby po celou dobu splácení. Mezi další výhodu patří možnost předčasného splacení bez jakékoli
sankce, což také není v komerční sféře obvyklé. Půjčujeme si peníze
v podstatě od státu a ten nám poskytuje určitou jistotu.
9
Zvukově izolační desky Wolf:
Hledáte způsob, jak
ztlumit hluk z vedlejších bytů,
chodeb či výtahových šachet?
Wolf Professional
Potřebujete odhlučnit strop, stěnu
nebo podlahu ve vašem bytě?
Wolf Twin
Společnost CIUR a.s. přináší na náš trh
unikátní akustické desky WOLF.
Jejich využití je velmi široké:
- izolační deska proti kročejovému hluku
- zvukově izolační deska
- pohlcovač zvuku
Wolf Tristar
Například při aplikaci akustické
desky WOLF na cihlovou zeď
docílíme zlepšení útlumu zvuku
Zlepšení útlumu zvuku
ΔRw = 6 dB
ΔRw = 10 dB
Tím je zvuk utlumen o 50%
Tím je zvuk utlumen o 65%
48 dB
52 dB
100 mm cihlová zeď
100 mm cihlová stěna
15 mm zvukově izolační
deska Wolf lepená
lepidlem Wolf
30 x 50 mm laťování
15 mm zvukově izolační
deska Wolf - přišroubovaná
15 mm sádrokarton
Dodavatel v ČR:
CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
e-mail: [email protected]
15 mm sádrokarton
ČSN EN ISO
9001:2009
ČSN EN ISO
14001:2005
ČSN EN ISO
18001:2008
www.ciur.cz
CLIMATIZER PLUS
Rekonstrukce stávající větrané
dvoupláštové střechy nemusí být
vždy technicky a investičně náročná!
Zajistíme kompletní rekonstrukci
střechy včetně provedení nové
hydroizolace a klempířských prvků
na střechách - okapové žlaby
a svody, oplechování atik atd.
Výhody sanace střešního pláště provedením aplikace
tepelné izolace CLIMATIZER PLUS:
VYSOKÁ RYCHLOST APLIKACE
NENÍ NUTNÁ DEMONTÁŽ HORNÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
DLOUHÁ ŽIVOTNOST, NEPODLÉHÁ PLÍSNÍM ANI HNILOBĚ, NEPŮSOBÍ KOROZIVNĚ
NIŽŠÍ CENOVÉ NÁKLADY A VĚTŠÍ BEZPEČNOST Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY
OPROTI PŘEMĚNĚ VĚTRANÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA NEVĚTRANOU
JEDNOPLÁŠŤOVOU STŘECHU
ZVÝŠÍ KOMFORT POBYTU V BUDOVĚ V LETNÍM I ZIMNÍM OBDOBÍ OPROTI KONVENČNÍM
IZOLAČNÍM MATERIÁLŮM DÍKY VYSOKÉ MĚRNÉ TEPELNÉ KAPACITĚ (cd = 1907 J/kg . K)
ZLEPŠENÍ AKUSTIKY PROSTORŮ A KONSTRUKCÍ DÍKY UNIKÁTNÍ VLÁKNITÉ STRUKTUŘE
DOKONALÉ PROVEDENÍ BEZ OHLEDU NA ČLENITOST PROSTORU
PŘI APLIKACI NEVZNIKÁ PRAKTICKY ŽÁDNÝ ODPAD
BĚHEM APLIKACE NENÍ NIJAK NARUŠEN CHOD ORGANIZACE
(SLOŽITÉ STĚHOVÁNÍ MATERIÁLU atd.)
VYRÁBÍME V SYSTÉMU KVALITY ČSN EN ISO 9001:2009
VÝROBEK JE REGISTROVÁN V RÁMCI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM
ZAVOLEJTE NÁM A VŠECHNY PROBLÉMY
S REKONSTRUKCÍ VÝTAHU VYŘEŠÍME ZA VÁS.
JIŽ 20 LET TRADICE
PROVÁDÍME:
• kompletní výtahy • rekonstrukce • modernizace • servis výtahů •
• výplně otvorů - okna, dveře, fasády • hliníkové, plastové a dřevěné konstrukce •
NABÍZÍME VÁM:
• výtahy dle vašich požadavků
KONTAKTUJTE NÁS:
• zvýšení nosnosti a užitnosti výtahů
• výstavbu nebo opravu šachty
Kralická 79, 460 07 Liberec 7
tel.: + 420 482 464 411, fax: + 420 482 464 415
• provedení na klíč
• možnost financování
Štěrboholská 1434/102a, 102 19 Praha 10
tel./fax: +420 281 868 659
‡ [email protected]
info @ msv--lbc.cz ‡ www.msv-lbc.cz
www.msv-lbc.ccz ‡ info
[email protected]
@ msv-lbc.cz ‡ www.msv-lbc.cz ‡‡[email protected]
info @ msv-lbc.cz ‡
Výtahy pro Vás
Plánujete rekonstrukci stávajícího výtahu nebo vybudování nového výtahu do Vašeho objektu? Hledáte spolehlivého dodavatele, který se plně přizpůsobí Vašim požadavkům nebo Vám navrhne vlastní řešení? MSV Liberec, s.r.o. Vám nový výtah vyprojektuje, vyrobí a nainstaluje podle Vašich představ, samozřejmě v souladu se všemi nejnovějšími bezpečnostními požadavky
dle platných evropských norem. Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí. Neopomenutelnou stránkou našich výtahů je
jak ekonomický provoz, tak komfortní přeprava s minimem hluku a vibrací přenášených do okolního prostředí. Získáte tak
výtah postavený z těch nejkvalitnějších komponentů, splňující ty nejvyšší nároky na kvalitu a provoz.
Proč modernizovat výtah?
• necítí se obyvatelé a návštěvníci vašeho domu ve výtahu bezpečně?
• splňují Vaše výtahy předpisy evropských norem platných od roku 1993?
• řešíte časté závady?
• zdá se Vám, že interiér vašeho výtahu je omšelý a působí zastarale?
• myslíte si, že ovládání výtahu by mohlo být ergonomičtější a komfortnější?
• potěšil by Vás větší prostor v kabině?
• chcete ekonomičtější provoz, který se bude snoubit s poklesem obtěžujícího hluku?
Potom je nejvyšší čas přemýšlet nad modernizací Vašeho výtahu!
Proč modernizovat s námi?
• modernizacemi výtahů se zabýváme již od roku 1994
• námi provedená modernizace uvede výtah do souladu se všemi nejnovějšími bezpečnostními předpisy, čímž bude zajištěna maximální ochrana a bezpečnost pasažérů
• zvýší se nosnost výtahu, v kabině bude možno přepravovat větší počet osob nebo
množství nákladu
• připravíme pro Vás takové řešení, které bude nejlépe vyhovovat Vašim možnostem
a požadavkům, samozřejmostí je naše bezplatné poradenství čerpající z našich hlubokých odborných znalostí
• modernizace od nás Vám přinese: výrazně větší komfort plynulé jízdy, přesné zastavení
kabiny na patře, spolehlivost, ekonomický provoz, jednodušší servis a také se zvýší
hodnota Vaší nemovitosti
• jistě oceníte dobře čitelné a srozumitelné informace pro pasažéry o průběhu jízdy a poloze kabiny
• neopomenutelná je i estetická stránka modernizace, která přinese přepravovaným osobám nejenom pocit bezpečí, ale přispěje
i k celkovému vnímání interiéru budovy
• modernizace výtahu usnadní výrazně život jak imobilním lidem, tak i maminkám s kočárky
• společnost zajišťuje díky špičkovému technickému vybavení odborných pracovníků nepřetržitý servis 24 hodin denně NON STOP
• v zájmu garantování kvality naší firmy bylo i zavedení systém jakosti dle ISO 9001, ISO 14001, managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle OHSAS 18001
• společnost je také od roku 2008 certifikována i na provádění stavební činnosti, naši zákazníci tak mají možnost objednání kompletní
realizaci libovolného projektu "na klíč".
Výplně otvorů
12Na základě poptávky našich partnerů jsme rozšířili své aktivity o „výplně otvorů“ (fasády, okna, dveře, světlíky) s nabídkou plastových,
výrobce systému RAILOG®
ÚDRŽBA BUDOV.CZ
Schneider
RAILOG „100“
Tloušťka 3,5mm
certifikované hliníkové systémy
... nejen fasáda dělá krásné domy
RAILOG „80“
Tloušťka 5mm
RAILOG „80“
Středový profil
RAILOG „80“
Rohový profil
pro panelové a bytové domy
- lodžiové zábradlí
- rohové zábradlí tvaru U, L
- zavěšené balkony
- hliníkové a ocelové dveře
RAILOG „60“
Tloušťka 2mm
- zimní zahrady, stříšky
- příčky, dělící stěny, doplňky
- francouzská okna
RAILOG „40“
Tloušťka 2mm
RAILOG „40“
Středový profil
RAILOG
Jakl 100x80mm
Firma Údržba budov.cz – Schneider s.r.o. se zabývá komplexním systémovým řešením balkonů
a lodžií, zahrnující výrobu hliníkového zábradlí, zasklívání lodžií, výrobu zimních zahrad a doplňků s
působností po celé České Republice. Při realizacích využívá kromě lešení také vlastní závěsné lávky.
- Zábradlí je vhodné pro montáž všech zasklívacích systémů
- Výplně zábradlí jsou bezpečnostní skla, desky HPL
- Systém má měření zvukové neprůzvučnosti
- Evropský certifikát systému řízení výroby CE
- Originální kotvení zábradlí
Vysoká kvalita zábradlí, bezúdržbová povrchová
úprava, masivní profily tl. 5mm, originální kotvení,
rychlá montáž, odolnost, dlouholetá životnost
Naše firma je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001 : 2000
zár
u
- Masivní konstrukce profilů
- Nacvakávací lišta - snadná montáž a demontáž výplně
- Povrchová úprava - elox v 7 odstínech nebo komaxit dle RAL
- Záruka na výrobek až 10 let
- Originální systémové profily pro rohová zábradlí
ka
až
10
let
ÚDRŽBA BUDOV.CZ – Schneider s.r.o.
Průmyslová č. 957/5, 74723 Bolatice
tel.:/fax: +420 553 654 485
gsm: +420 602 771 627
e-mail: [email protected]
Zakázková kancelář PRAHA 4, Modřany
Mladenovova 3233/5
gsm: +420 602 331 047
e-mail: [email protected]
www.udrzbabudov.cz
MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE – TO JE BUDERUS
Nástěnný kondenzační kotel
Logamax plus GB162-15 až 45 kW
Ing. Václav Švorčík, Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus
Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 je v nabídce
značky Buderus již více než 5 let. A jelikož žádný kvalitní výrobce neusne
na vavřínech, taktéž i výrobní závod značky Buderus neustále pracuje
na vylepšeních svých výrobků. Ve druhé polovině roku 2013 společnost
uvedla na trh novou verzi kotle GB162-V3 ve výkonech 15, 25, 35
a 45 kW a také variantu GB162-25 T40S s integrovaným nerezovým
zásobníkem teplé vody.
Na první pohled je nové provedení V3 rozpoznatelné podle stříbrného loga Buderus na čelním panelu. Pro servisní techniky je hlavní změnou poloha plynové armatury, která se přemístila do levé dolní části
kotle. Díky tomu je armatura ideálně přístupná a jednoduše nastavitelná. Projektanty určitě zaujme možnost využití vyššího teplotního
rozdílu mezi výstupem a zpátečkou kotle až 35 K oproti původnímu,
na trhu běžnému, ΔT = 25 K. Kotle lze tedy využít pro nabíjecí systémy ohřevu teplé vody. Dalším vylepšením je možnost rozpoznání
cizího tepla na termohydraulickém rozdělovači při zapojení s regulačním systémem Logamatic EMS nebo EMS plus. Této vlastnosti se
hojně využívá u zapojení plynového kotle s kotlem na tuhá paliva či
krbovou vložkou.
Nová dimenze v oblasti technologie a komfortu
Používání nástěnných kondenzačních kotlů v rodinných domech pro
více rodin a ve větších bytových objektech je v souladu s trendem doby.
Buderus vyvinul speciálně pro tuto oblast novou generaci kondenzačních přístrojů, která dokonale splňuje vysoké nároky projektantů a architektů. Nový kotel Logamax plus GB162 je stejně velký jako klasický
nástěnný kotel pro rodinné domy nebo byty a přesto poskytuje výkon až 45 kW. Robustní konstrukce a použité kvalitní komponenty,
jako například výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku chráněný proti
korozi speciální povrchovou úpravou pomocí plazmové polymarizace,
obzvlášť prodlužují jeho životnost. Kotel je vhodný pro provoz s nejrůznějšími systémy přívodu vzduchu a odvodu spalin, poskytuje tedy
flexibilitu při volbě umístění, což je při modernizaci kotelny důležitý
parametr. Koncepce kotle umožňuje rychlou a snadnou montáž i následnou údržbu.
Příklady z praxe
Bytová jednotka na Praze 7
Původním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody mezonetového bytu byl kotel Buderus Logamax U004-24K. Kotel zde byl instalován
při rekonstrukci bytu před 12 lety. Jednalo se o běžný konvenční kotel
v „komínovém“ provedení s integrovaným deskovým výměníkem pro
průtokový ohřev teplé vody. Kotel byl pravidelně servisován a během
12 let provozu se neobjevila větší závada.
V loňském roce se do bytu nastěhovala rodina s malým dítětem. Nově
tedy byl vyžadován vyšší komfort ohřevu teplé vody. Montážní firma
provedla výměnu původního kotle za nástěnný kondenzační kotel
Logamax plus GB162-25 T40S se 40 litrovým nerezovým zásobníkem TV s vrstveným nabíjením. Jednou z velkých výhod tohoto kotle je, že nepotřebuje žádné boční odstupy. Pro budoucí servis je
vše přístupné zpředu. Díky tomu mohl být kotel instalován přímo v rohu
místnosti.
14
Obr. 1: Řez kotlem Logamax plus GB162 V3
Odvod spalin byl elegantně vyřešen systémovým odkouřením značky
Buderus. Přáním investora bylo, aby se následně kotel mohl zavřít do
vestavné skříně. Kotel tedy musel pracovat jako uzavřený spotřebič
s nasáním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru. Do stávající hliníkové vložky DN130 byla instalována plastová trubka DN80 pro odvod
spalin. Volný průřez hliníkové vložky je využit pro přisávání spalovacího
vzduchu.
Pro ovládání kotle byl zvolen komfortní regulátor Logamatic
RC35, který je umístěn v referenční místnosti. Pro dálkové ovládání
kotle přes aplikaci EasyControl v chytrém telefonu je instalován také
modul KM200.
Díky velkému výkonovému rozsahu kotle 4,8 až 23,4 kW, nízké výstupní
teplotě kotle pro vytápění mezi 35 až 55 °C, nízké teplotě pro nabíjení
teplé vody do 60 °C jsou předpokládány podstatné úspory na platbách
za zemní plyn.
Rodinný dům na Praze 10
Ve dvougeneračním rodinném domě v Praze byl původním zdrojem
tepla pro vytápění litinový kotel 30 kW (r. v. 1998) s ohřevem teplé
vody přímotopným ohřívačem o objemu 150 litrů. Vzhledem k vysokým nákladům na vytápění a ohřev teplé vody a zvyšujícími se nároky
Po instalaci nového
zdroje tepla klesla spo­
třeba zemního plynu
v řádu desítek procent.
Úspora nemá negativní vliv
na tepelnou pohodu v objektu, ba naopak. Tím, že
došlo k náhradě klasického
prostorového regulátoru
za ekvitermní způsob vytápění, není v objektu místnost, kde by nebylo dosaženo požadované teploty
prostoru.
Při přestavbě bylo využito vstupu pro elektrickou
patronu u bivalentního
zásobníku, takže i při přestavbě byl zajištěn ohřev
teplé vody. Do budoucna
bude bivalentní zásobník
doplněn o již zmíněný so- Obr. 3: Kotelna rodinného domu
lární systém, taktéž značky
Buderus. To přinese nejen finanční úsporu, ale také technické zlepšení
v úspoře pracovních cyklů plynového kondenzačního kotle.
Obr. 2: Kotel umístěný v zádveří
na ohřev teplé vody bylo přistoupeno k instalaci kondenzačního
kotle Logamax plus GB162 o výkonu 25 kW a bivalentního
zásobníku teplé vody Logalux SM400/5 o objemu 400 litrů
pro budoucí napojení na solární systém. Otopný systém byl
doplněn o desková otopná tělesa Buderus, aby se docílilo nižšího teplotního spádu topné vody, a tím se zvýšily úspory. Součástí systémové
dodávky Buderus kromě kotle, zásobníku TV a otopných těles byla také
expanzní nádoba, systémový odvod spalin, měděné potrubí a armatury.
Pokud hledáte řešení úsporného zdroje tepla na zemní plyn pro
domácnosti, rodinné a bytové domy, tak správným rozhodnutím
je volba kotlů Logamax plus řady GB162. Kotle s výkonem od
2,7 do 100 kW a vynikající ekonomikou provozu uspokojí každého náročného zákazníka. Více informací o nových nástěnných
kondenzačních kotlích Logamax plus GB162, dálkovém ovládání
přes aplikaci v chytrém telefonu a o dalších produktech značky
Buderus naleznete na webových stránkách www.buderus.cz
27. MEZINÁRODNÍ VELETRH BYTOVÉHO DESIGNU
KU 2014
O
R
Y
D
N
TRE
INÁŘE
M
E
S
É
N
ODB OR
PANELOVÝ DŮM A BYT
EURO CITY GREEN
14. - 16. 3. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice
www.pragointerier.cz
EVROPSKÉ DOTACE POMÁHAJÍ
ZLEPŠIT PROSTŘEDÍ ČESKÝCH SÍDLIŠŤ
Evropské fondy nabízí pět miliard korun na zlepšení prostředí problémových sídlišť. V tomto čísle se podíváme na severní
Moravu, kde se také nachází několik měst, jež jsou příjemcem podpory.
Regeneraci sídlišť se věnuje Integrovaný operační
program (IOP) v oblasti podpory 5.2 „Zlepšení
prostředí v problémových sídlištích“. V této oblasti podpory bylo vyčleněno téměř 200 milionů eur
(podle aktuálního kursu asi pět a půl miliardy korun) na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť a na renovaci bytových domů situovaných v těchto lokalitách. Podpora je určena pro
města nad 20 tisíc obyvatel, která si zpracovala
a mají ministerstvem pro místní rozvoj schválený
Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Celkem
se jedná o 41 měst po celé republice, Moravskoslezský kraj je zastoupen ze všech koutů republiky nejpočetněji, a to hned deseti městy. Jedná se
o Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov,
Karvinou, Kopřivnici, Nový Jičín, Opavu, Orlovou
a Ostravu. V dnešním díle našeho seriálu se podíváme do tří z těchto měst a blíže si představíme
regeneraci tří z historického pohledu zcela odlišných městských částí.
Investice v rámci IPRM jsou určené na řešení problémových zón ve městech. Ty jsou samozřejmě
vymezeny geograficky, ale také sociálně a ekonomicky. Ve stanovených ukazatelích jako je kriminalita, chudoba, vzdělanost, demografická struktura,
míra ekonomické aktivity, stav a hodnota nemovitostí nebo podíl menšin dosahuje horších výsledků
než zbytek města, a je z tohoto důvodu vnímána
jako problémová lokalita, jako špatná adresa. „Problémovými lokalitami jsou nejčastěji panelová sídliště
na okrajích měst, pro něž je charakteristická hustá
zástavba domů ve špatném technickém stavu, bez
odpovídajících ploch zeleně, veřejného vybavení či
dopravní infrastruktury. Cílem IPRM je změnit tento
objektivní stav a tím postupně i subjektivní vnímání
dané lokality mezi obyvateli,“ přibližuje význam této
oblasti intervence Markéta Reedová, generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR).
Český Těšín
Sídliště představuje typickou ukázku socialistického urbanismu: jde o obytnou jednotvárnou zónu
s uniformní architekturou panelových šestipatrových až dvanáctipatrových domů, ztracenou
funkcí ulice, nevyužitým prostorem parteru a bez
výraznějších prostorových dominant. Většina
domů i veřejná prostranství se nachází v původním stavu, a tak postupně začínají chátrat. Vyšší
střední třída se stěhuje do lukrativnějších městských částí s rodinnými domy, na sídlišti zůstávají
zástupci nižší střední třídy a sociálně slabí obyvatelé. Oproti zbytku města tak sídliště vykazuje
zvýšenou dlouhodobou nezaměstnanost a nižší
úroveň vzdělání, objevuje se vandalismus a drobná kriminalita. Vzhledem k izolované poloze sídliště je reálnou obavou, že by mohlo dojít k jeho
přeměně v segregovanou lokalitu obývanou sociálně slabými vrstvami populace. Proto je žádoucí
zvýšit investice do tohoto sídliště a dosáhnout tak
všestranného zkvalitnění zdejšího prostředí v souladu s potřebami udržitelného rozvoje.
Cílem projektů v rámci IPRM je regenerace a stavební obnova panelových domů a snížení jejich
energetické náročnosti, opravy chodníků včetně
bezbariérových úprav, revitalizace zelených ploch,
obnova herních prvků pro děti a mládež a v neposlední řadě také řešení dlouhodobého problému
s nedostatkem parkovacích míst.
Karviná
Jiným typem problémové zóny je karvinské sídliště Nové Město, nacházející se ve stejnojmenné
městské části v severní části Karviné. Území dnešní Karviné patří v regionu k místům s nejstarším
osídlením, nálezy dokládají osídlení již v mladší
době kamenné. Ve 14. století zde díky strategické poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí
vyrostlo významné středisko obchodu a řemesel,
které v následujících třech staletích prošlo vel-
kým rozvojem. Druhá vlna rozvoje v 19. století je
spojena s nálezem černého uhlí. Moderní historie
města se ale počítá až od roku 1949 – několik samostatných měst bylo spojeno do jednoho celku
pod souhrnným názvem Karviná. Původní Karviná
byla v důsledku těžby zbourána, a tak dnešním
centrem města je památková zóna kolem zámku
Fryštát. Karviná patřila k nejrychleji se rozvíjejícím
průmyslovým městům u nás a počet obyvatel se
z původních deset tisíc zvýšil až na osmdesát tisíc,
po útlumu těžby došlo k poklesu na současných
necelých šedesát tisíc.
Příliv obyvatel s sebou nesl budování velkých obytných celků, prvním z nich bylo právě sídliště Nové
Město, kde žije asi dvanáct tisíc obyvatel. Vybraná
zóna tvoří jednotně komponovaný urbanistický
soubor cihlových nízkopodlažních domů se sedlovými střechami, který vznikl v 50. letech ve stylu
socialistického realismu (tzv. sorela). Tento termín
označuje komplexní pojetí městské zástavby, která má symbolizovat monumentálnost a současně
tradičnost, zřejmý je vliv renesanční a novoklasicistní architektury. Bytové domy jsou uspořádány
v pravidelném, symetrickém půdorysu a mají výrazné dekorativní motivy včetně sgrafit. Zdobné
prvky doplňují i mříže a balkonová zábradlí, často
je využita sochařská výzdoba. Dekorace vychází
zejména z národních motivů, důraz je kladen na
barevnou uměřenost upomínající na lidovou architekturu – domy jsou tedy převážně ve světlé
pískové, okrové či šedobílé barvě.
Karvinské Nové Město představuje čistou ukázku výstavby ve stylu sorely, byť méně honosné,
než například v Havířově nebo ostravské Porubě.
Ta se navíc dochovala ve víceméně původní podobě. Odvrácenou stránkou zachování historické
podoby místa jsou zanedbané domy ve špatném
technickém stavu a se zničenými fasádami, značně
Český Těšín představuje typickou ukázku realizace IPRM, problémovou zónu zde tvoří Svibice,
panelové sídliště na jižním okraji města. Město
vzniklo v roce 1920 v důsledku politicko–diplomatického rozhodnutí o územním dělení Těšínska po
první světové válce. Obchodní, kulturní i rodinné
vazby mezi českou a polskou částí města ale přetrvaly dodnes a po vstupu obou zemí do Evropské unie lze dnes opět hovořit o souměstí, v němž
hranice již nehraje velkou roli.
Dynamický nárůst počtu obyvatel v období let
1950 až 1990 byl odrazem náboru pracovních sil
do hornictví a těžkého průmyslu, což má dodnes
dopad jak v sociální a vzdělanostní struktuře, tak
ve struktuře skladby domovního a bytového fondu. Největší podíl bytových domů pochází ze socialistického období, kdy bylo hlavním imperativem
výstavby vystavět levně a rychle dostatek bytů
pro nově přicházející obyvatele města. Výsledkem
je mimo jiné i největší těšínské sídliště Svibice, kde
našlo v osmdesátých letech svůj domov asi 6500
obyvatel. Po roce 1989 ale celý region prošel krizovým obdobím v důsledku útlumu těžby černého
uhlí a těžkého průmyslu vůbec a počet obyvatel
města se začal mírně snižovat. Nejvíce se tento
trend dotkl právě svibického sídliště.
16
1
2
neudržované jsou také vnitřní dvory uvnitř jednotlivých bloků domů. Vedle oprav domů a dvorů byla
jedním z velkých projektů v zóně rekonstrukce
náměstí Budovatelů: ta zahrnovala nové uspořádání chodníků, zpevněných ploch a zeleně v ploše
náměstí, díky kterému došlo k obnovení průhlednosti podélné osy náměstí až k třídě Osvobození.
Úpravy se dotkly také vnitřních prostranství mezi
zdejšími obchody, prodejní místa se dočkala nových přístřešků a rozvodů. Součástí stavebních
úprav bylo i rozšíření parkoviště před ubytovnou
Předvoj, včetně oprav asfaltových komunikací.
Obnovy se dočkalo také veřejné osvětlení, přibyly lavičky a další relaxační místa, náměstím nově
vede cyklostezka.
Ostrava – Vítkovice
Poslední zastávkou dnešního výletu bude krajská
metropole Ostrava. Integrovaný plán rozvoje
města je realizován v centrální části v městském
obvodu Vítkovice a představuje jej opět zcela jiný
typ výstavby než v předchozích případech.
Vítkovice jsou synonymem pro průmyslové centrum Ostravska. V písemných historických pramenech jsou zaznamenány již v polovině 14. století,
nicméně přeměna malé zemědělské osady v moderní průmyslové město proběhla až po otevření
Rudolfovy huti v září 1830. Vítkovice těžily z výhodné polohy nedaleko surovinových i vodních
zdrojů a posléze železnice. Průmyslový rozmach
s sebou přinesl nárůst počtu obyvatel, pro něž
majitelé železáren budovali potřebné ubytovací kapacity, důraz ovšem kladli i na zabezpečení
zdravotních, vzdělávacích a kulturních potřeb.
Vybraná zóna tak představuje územně kompaktní
celek, tvořený cihlovými nízkopodlažními obytnými soubory postavenými od konce 19. století do
padesátých let jako obytné kolonie pro zaměstnance železáren. Nejprve kolem průmyslového
areálu vyrostla dělnická kolonie, kterou následovaly úřednické domy, kasárna, nemocnice, školy,
hotel, tržnice, vodárenská věž přestavěná později
na zvonici, kostel sv. Pavla, zámek či radnice. Svou
architekturou i občanskou vybaveností kolonie
představovala na tehdejší dobu velmi moderní
a komfortní bydlení. Charakteristickým znakem
vítkovických staveb je režné neomítané zdivo.
Svou největší slávu ale již Vítkovice mají za sebou.
V roce 1998 byla výroba železa a koksu definitivně ukončena a v následných diskuzích převážil
názor průmyslový areál nebourat, ale zachovat jej
jako technickou památku. Dolní oblast Vítkovice
tak je od roku 2002 národní kulturní památkou,
samotné Vítkovice byly o rok později prohlášeny
za městskou památkovou zónu. I přes prohlášení
za kulturní památku ale průmyslový areál chátral.
Teprve v roce 2008 byla s podporou Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1
„Národní podpora využití potenciálu kulturního
dědictví “ zahájena nákladná rekonstrukce areálu.
V první fázi došlo k rekonstrukci tří základních objektů. Jednalo se o bývalou energetickou ústřednu, vysokou pec č. 1, z níž je dnes šedesátimetrová
vyhlídková věž, a plynojem. Ten byl přeměněn na
multifunkční centrum GONG a o úspěchu projektu nejlépe svědčí ocenění Stavba roku 2013,
které GONG získal jak mezi odborníky, tak mezi
veřejností. Od roku 2012 navazuje na rekonstrukci
druhý projekt zaměřený na využití a zpřístupnění
dolu Hlubina s cílem propojit areál dolu Hlubina
a dolní oblast Vítkovic v jednu společnou prohlídkovou trasu.
Stejně jako průmyslový areál ale vyžaduje investice i původní dělnická kolonie. Oblast, kde dnes
žije osm tisíc obyvatel, je poznamenána špatným
technickým a estetickým stavem domů, velkým
podílem neudržovaných veřejných ploch a nekvalitním stavem místních komunikací. Dlouhodobě
se zhoršující stav domů nakonec vyústil v to, že
z části Vítkovic se stala sociálně vyloučená romská lokalita. Ostrava proto byla jako jedno ze
šesti měst zařazena mezi pilotní romské projekty, v nichž jsou investice do rekonstrukce domů
a vnitřních dvorů a obnova veřejných prostranství
doplněny o projekty v sociální a vzdělávací oblasti.
Vítkovický IPRM je ale provázaný i s dalšími projekty, které jsou financované z operačních programů Podnikání a inovace a Životní prostředí. Cílem
ostravské radnice je zvrátit dosavadní nepříznivé
trendy a využít potenciálu Vítkovic jako místa pro
aktivní a společenský život.
nerace bytových domů (aktivita b) mohou o dotaci žádat všichni majitelé bytových domů – tedy
města, bytová družstva či společenství vlastníků
jednotek, dotace v tomto případě činí 40 % výdajů,
v jižních Čechách jde o 30 % výdajů. Od vypsání
výzvy v květnu 2009 do listopadu 2013 bylo na
pobočky Centra pro regionální rozvoj předloženo celkem 1421 projektových žádostí, z toho asi
jedna šestina na revitalizaci veřejných prostranství
a zbytek na regeneraci bytových domů. Doposud
bylo schváleno k realizaci již přes 1300 projektů,
téměř tisíc projektů již bylo ukončeno, další žádosti jsou v procesu schvalování. Vysoký počet
příjemců a úspěšně realizovaných projektů svědčí
o značné potřebě tohoto typu podpory. Ve většině měst poptávka vysoce přesahovala nabídku,
přidělené finanční prostředky byly zcela pokryty
schválenými projekty a v současné době je již příjemcům proplaceno více než 70 % alokace na tuto
oblast podpory. V rámci IOP i českých programů
celkově se jedná o jeden z nejlepších výsledků vůbec. V současné době stále probíhá příjem žádostí
na revitalizaci veřejných prostranství – díky úsporám v projektech, oslabení koruny a nižší absorpční kapacitě některých měst jsou ještě k dispozici
volné prostředky, které byly rozděleny mezi nejlépe čerpající města. Ty tak mají možnost realizovat
další projekty na zlepšení prostředí svých sídlišť.
Vzhledem k úspěchu výzvy je navržen podobný
typ podpory i v novém Integrovaném regionálním
operačním programu, jehož vyjednávání mezi českou vládou a Evropskou komisí bude na pořadu
v následujících měsících. Ale o tom více v příštím
čísle časopisu Panelák…
Mgr. Vilém Řehák
(autor je tajemníkem
Centra pro regionální rozvoj ČR)
S využitím Integrovaného plánu rozvoje města Český
Těšín, Integrovaného plánu rozvoje města Karviná
a Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava
Kontakt: [email protected]
Fotografie (zdroj CRR ČR, autor Ing. Jiří Šlemar):
1. Opravené panelové domy na sídlišti Svibice v Českém Těšíně
2. Karvinské náměstí Budovatelů představuje dochovanou ukázku čisté sorely
3. Ukázka typického domu z dělnické kolonie ve Vítkovicích
Aktuální stav výzvy
Řídicím orgánem pro IOP je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem pro
tuto oblast podpory je Centrum pro regionální
rozvoj ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
v květnu 2009 kontinuální výzvu, která stále běží.
O projekty na revitalizaci veřejných prostranství
(aktivita a) mohou žádat pouze města, dotace
z IOP činí 85 % způsobilých výdajů. V případě rege-
3
17
DOBRÁ PRAXE: reference z Programu PANEL 2013+
Prohlédněte si ukázky projektů, které byly realizovány
z programů podpor Státního fondu rozvoje bydlení.
Nechte se i vy inspirovat k zásadnímu vylepšení vašeho bydlení. Potřebujete novou fasádu nebo balkony či lodžie, zateplit střechu nebo
opravu vnitřních konstrukcí, chodeb, výtahů?
Zažádejte o úvěr s nejnižšími úroky na opravy
a modernizaci vašeho bytového domu. Využijte zimní období k přípravě žádosti a dokumentace.
Bytový dům v Jičíně
Bytový dům v Jičíně získal úvěr 4,8 mil. Kč, ze kterého byl zateplen plášť
a střecha. Úvěr má splatnost 20 let a po tuto dobu má od SFRB fixován
úrok. V domě je 48 bytů a výše splátky na jeden byt tak vychází na cca
500 Kč měsíčně.
Bytový dům v Brně
Bytový dům v Orlové
Bytový dům v Orlové využil úvěr z Programu PANEL 2013+ ve výši
3,6 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na zateplení pláště, izolaci
střechy, opravu vnitřních konstrukcí a lodžií. Úvěr je fixovaný na 6 let, měsíční splátka na jeden byt je cca 2 300 Kč. V domě je 24 bytových jednotek.
Bytový dům v Brně využil úvěr z Programu PANEL 2013+ ve výši 1,5 mil. Kč na opravu lodžií, zateplení pláště a výměny sklepních oken. V domě je
16 bytů a splátka úvěru za měsíc na jeden byt je necelých 1 000 Kč. (vlevo PŘED, vpravo PO)
18
REVITALIZACE
REKONSTRUKCE
ZATEPLENÍ
Specializujeme se na revitalizaci panelových domů
BALKÓNY
LODŽIE
www.renovmalplus.cz
Neváhejte nás kontaktovat na 723 202 131
NOV
PŘE INKO
U
DSA
ZEN JSOU
É LO
DŽIE
Provádíme:
Revitalizace panelových domů
Rekonstrukce lodžií a balkónů
Rekonstrukce a opravy schodů
Interiéry společných prostor
Doteplování fasád
Zámečnické práce
Nově nás najdete také na našich pobočkách v Zašové, Brně, Olomouci a Praze
+420 723 202 131
Americká 362/11, 120 00 Praha 2
[email protected]
www.renovmalplus.cz
Akce jaro 2014:
při realizaci energetických opatření bytového domu dodáme
Průkaz energetické náročnosti a projektovou dokumentaci,
včetně vyřízení povolení ZDARMA
při realizaci zateplení RD, průkaz energetické náročnosti ZDARMA
Central park Praha / anhydritové podlahy,
Kompletní zateplení fasády
Praha / bytový dům /
Kompletní zateplení fasády a střechy
Olomouc / Univerzita Palackého Olomouc / Ostrava / bytový dům /
Komplexní revitalizace
Kompletní zateplení fasády a střechy
Praha / bytový dům /
Kompletní zateplení fasády, výměna oken
Ostrava / bytový dům /
Komplexní revitalizace
Praha / bytový dům Antal /
Kompletní zateplení fasády
Karvina/ bytový dům /
Komplexní revitalizace
Areál rodinných domů Benice
generální dodavatel stavby
www.omluxinvest.cz
generální dodavatel staveb
>
>
>
zateplení RD a bytových domů
solární systémy
plynové kotelny
Financování - na splátky BEZ navýšení!
Vadí Vám vysoké účty?
...které platíte za vytápění,
ohřev vody a el.energii?
>
>
>
tepelná čerpadla
nízkoenergetické domy
výroba plastových a hliníkových oken
Firma Omlux nabízí řešení:
>
>
>
Solární systémy na ohřev TUV
Tepelná čerpadla
Fotovoltaické systémy
ZDARMA zpracujeme cenovou nabídku a výpočet návratnosti.
volejte:
bezplatná infolinka 800 11 66 55
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2007
Systém společenské odpovědnosti

Podobné dokumenty

Panelak 49 - Atelier Dokument

Panelak 49 - Atelier Dokument oborem. Návštěvníci se mohou seznámit s novinkami z oblasti klasických a moderních střešních krytin, zdicích, zateplovacích a izolačních materiálů, stavebních technologií a řemesel. Nebudou chybět ...

Více

Zateplete ušetříte dvakrát Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát Zateplete ušetříte dvakrát a eliminaci tepelných ztrát na cestě od výměníku teplárny do objektu. Teplo vyrábíte uvnitř domu a vyrábíte ho jen tolik, kolik ho skutečně

Více

Seznam zaměstnavatelů

Seznam zaměstnavatelů Oborník 2139//31f

Více