Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Komentáře

Transkript

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Výběrové řízení č. 6
Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu
Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: [email protected]
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Řídící orgán Regionálního operačního programu
Úřad Regionální rady vyhlašuje 8.4.2011 výběrové řízení na obsazení následující pozice:
PRO PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ METODICKÉHO ŘÍZENÍ
Náplň práce:
zajištění vazeb řídícího orgánu na další subjekty implementace,
správa a řízení metodické dokumentace,
nastavení a udržování účinných vnitřních řídících a kontrolních mechanismů, dohled nad řídícími a
kontrolními mechanismy,
sledování legislativního vývoje a implementace příslušných změn do dokumentace programu,
tvorba, aktualizace a doplňování postupů pro metodickou podporu ROP v rámci závazné řídící
dokumentace a řízení změn,
metodická podpora (interpretace předpisů pro jejich aplikaci v praxi) pro zaměstnance Regionální
rady, žadatele a příjemce,
příprava výzev pro příjem žádostí o dotace,
spolupráce na revizi Programového dokumentu ROP SZ, vč. vyjednávání s Evropskou komisí,
příprava na programové období 2014 – 2020,
spolupráce při řízení rizik,
komunikace s ostatními subjekty implementační struktury (ministerstva, Evropská komise ad.)
aktivní spolupráce s dalšími regiony soudržnosti v ČR a dalšími relevantními subjekty,
vedení a řízení práce celého oddělení.
Požadujeme:
VŠ vzdělání (nejlépe ekonomického nebo právního zaměření),
detailní orientace v problematice Strukturálních fondů EU,
vynikající jazykové znalosti slovem i písmem – anglický jazyk, případně francouzský jazyk
velmi dobré ICT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint, Internet),
schopnost strategického, koncepčního a analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost,
systematičnost,
odolnost vůči stresu, flexibilitu, kreativitu, velmi dobré dovednosti v oblasti tvorby textů, schopnost
pregnantní formulace
schopnost vedení kolektivu,
schopnosti tabulkového a grafického zpracování dat, vč. jejich interpretace,
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
Výhodou:
praxe ve veřejné správě,
zkušenosti s vedením lidí a týmů,
zkušenosti s projektovým řízením,
znalost problematiky veřejné podpory, nesrovnalostí a evaluací,
zkušenosti s komunikací s institucemi EU.
1/2
Výběrové řízení č. 6
Nabízíme:
mzdu odpovídající náročnosti profese, (mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce),
zaměstnanecké bonusy,
moderní pracovní prostředí,
celoživotní vzdělávání,
účast na rozvoji regionu Severozápad.
Písemná přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
místo trvalého pobytu, poptávanou pozici,
strukturovaný životopis,
kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
telefonní a e-mailové spojení,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb,
pracovní poměr sjednán na dobu určitou do konce programového období (tedy do
31.12.2013) s možným prodloužením.
Nástup: 01. 05. 2011 nebo dohodou
Přihlášky zasílejte do 22.4.2010 na adresu:
Úřad Regionální rady, Masarykova 3488/1
400 01 Ústí nad Labem
Tel : 475 240 686 – P. Hrubá – personalistka; nebo na pavla.hruba(zavináč)nuts2severozapad.cz
2/2

Podobné dokumenty

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad organizační a komunikační schopnosti, zkušenost s vedením administrativy vedoucího pracovníka, velmi dobré ICT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint, Internet), samostatnost, spolehlivost, preciznost...

Více

Bc. Lucie Mazalová

Bc. Lucie Mazalová Témata Job Klubu: 1. praktický přijímací pohovor externím personalistou (nahrávání každé účastnice a sledování chyb, opravy atd.). 2. praktický nácvik řízení skupiny a prezentační dovednosti. 3. uc...

Více

Tisková zpráva Magistrátu hlavního města Prahy

Tisková zpráva Magistrátu hlavního města Prahy knihoven, hradů či zámku v České republice, které jsou méně známé nebo nejsou obvykle vystavovány. Zajímavé listinné dokumenty a rukopisy z domácích i zahraničních archivů či knihoven budou kvalitn...

Více

Informace z Trendu

Informace z Trendu až třešnička, bonbónek na konci procesu. Já ho nezavrhuji a naopak ho považuji za velmi důležitý, aby tam byla i tato možnost. Ale u mnoha lidí je potřeba začít od píky. Je potřeba je vůbec přesvěd...

Více

mzdová účetní - oznámení o VŘ - Státní oblastní archiv v Praze

mzdová účetní - oznámení o VŘ - Státní oblastní archiv v Praze na služební místo vrchní referent v oboru služby 26 a 78 (mzdová(ý) účetní) ve Státním oblastním archivu v Praze Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10...

Více

ortopedické oddělení - Uherskohradišťská nemocnice as

ortopedické oddělení - Uherskohradišťská nemocnice as Uherskohradišťská nemocnice a. s. přijme: Lékaře/Lékařku na akreditované pracoviště – ortopedické oddělení

Více

Internetova schránka

Internetova schránka názvy - např. „centrum.cz“, „seznam.cz“, „evres.cz“ atd., Název serveru se v elektronické adrese uvádí za @ („zavináč“) . Např. adresa [email protected] nám říká, že pan Novák má svoji schránku na s...

Více