Zobrazte a uložte si 12. kapitolu ve formátu

Komentáře

Transkript

Zobrazte a uložte si 12. kapitolu ve formátu
Rejstříky
Nabídka,
které neodoláte
• Obsahový rejstřík
• Abecední rejstřík
351
REJSTŘÍKY
OBSAHOVÝ REJSTŘÍK
ZHOTOVENÍ MODELU
DENTÁLNÍ SÁDRY
3–31
4–7
TYP II
4
MOLDABASTER, MOLDABASTER S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ALABASTROVÁ SÁDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
EFEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TYP III
4–5
BLUE STONE / YELLOW STONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERDUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MRAMORIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLDANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TYP IV
4
4
4
5
5–6
INTERROCK NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERSTONE NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEGOSTONE PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLDASTONE CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUJIROCK EP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONVERTIN HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
6
6
SKENOVACÍ SÁDRY
6
MOLDA-SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ESTHETIC-BASE GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CEREC STONE BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OSTATNÍ SÁDRY
6–7
OCTA FLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIPLASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORTHOPLASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUJIROCK EP OPTIFLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
MODELOVÉ PRYSKYŘICE
7
DIEMET - E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
GINGIVÁLNÍ MASKY
7–8
VESTOGUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUMQUICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUMQUICK SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUMQUICK IMPLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GINGIFAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GI-MASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PISTOLE A KANYLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VODICÍ ČEPY, RETENČNÍ KROUŽKY
7
7
8
8
8
8
8
9–10
VODICÍ ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY BEZ TRNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY S TRNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FIXÁTOR VODICÍCH ČEPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY S POUZDREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DVOJITÉ ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY BI-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY BI-PIN S POUZDREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY BI-PIN S POUZDREM A TRNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČEPY BI-PIN BEZ POUZDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČEPY BI-PIN BEZ POUZDRA S TRNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČEPY BI-V-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
GUMOVÉ ZÁTKY ČEPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRTÁKY PRO VODICÍ ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRTÁKY PRO ČEPY BI-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RETENČNÍ KROUŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DUBLOVACÍ HMOTY A KYVETY
11–13
SILIKONOVÉ DUBLOVACÍ HMOTY
11
INTERDUPLICAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WIROSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ELITE DOUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AGAROVÉ DUBLOVACÍ HMOTY
11–12
GELODOUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROGEL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASTOGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIRODOUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352
11
11
12
12
KYVETY A POMŮCKY PRO DUBLOVÁNÍ
12–13
WIROSIL – DUBLOVACÍ KYVETY PRO SILIKONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUBLOVACÍ KYVETY PRO AGAROVÉ HMOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLASTOVÉ PŘEDTVARY LICÍCH PROHLUBNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUROFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERWAXIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUROFLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELHART SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKOHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUROL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRŽÁK NA SMÁČENÍ MODELŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTORY, OBLIČEJOVÉ OBLOUKY,
OKLUDORY
ARTIKULÁTORY
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14–19
14–18
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 5B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOPLŇKY PRO ARTIKULÁTORY PROTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTEX BN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTEX CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTEX CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTEX CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTEX CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTEX NOPLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR DREAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTI-FIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTI-LITE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ARTI-CON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOPLŇKY K ARTIKULÁTORŮM ARTI-FIX, ARTI-CON, ARTI-LITE 2 . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTORY ASA 5000, 5010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ASA 5011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ASA 5030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTIKULÁTOR ASA 5032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAGNETICKÝ ARTIKULÁTOR HANDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
OBLIČEJOVÉ OBLOUKY
18
OBLIČEJOVÝ OBLOUK ARCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OBLIČEJOVÝ OBLOUK ARTEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OBLIČEJOVÝ OBLOUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OKLUDORY
19
OKLUDORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MATERIÁLY PRO INDIVIDUÁLNÍ
OTISKOVACÍ LŽÍCE
19–20
PRYSKYŘICE PRO INDIVIDUÁLNÍ OTISKOVACÍ LŽÍCE
19
INTERACRYL PLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DURACROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BAZÁLNÍ DESKY
19–20
BAZÁLNÍ DESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TESSEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TESSEX AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERTRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAQUE PHOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC TRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALATRAY XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTIPLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZHOTOVENÍ MODELŮ
IZOLAČNÍ PROSTŘEDKY
19
19
19
20
20
20
20
20
20–24
20–21
INTERFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ISOFIX 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PILKY
21
PILKY NA SÁDROVÉ MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NÁHRADNÍ LISTY K PILKÁM NA MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INTERDENT
®
KELÍMKY
21
KELÍMKY NA MÍCHÁNÍ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LOPATKY NA MÍCHÁNÍ
22
LOPATKY NA MÍCHÁNÍ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
OSTATNÍ
22–24
VTEŘINOVÉ LEPIDLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAK NA SÁDROVÉ MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYTVRZOVACÍ ROZTOK NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYTVRZOVAČ SÁDRY SEALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORMY NA SÁDROVÉ MODELY BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORMY NA SÁDROVÉ MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPLIT-CAST SYSTÉM CL-SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN-CAST RENFERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARGIN LINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARKER PEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POUZDRO NA MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REPOZIČNÍ DESTIČKY
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24–25
ACCUTRAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
EASY-FORM SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MODELSYSTEM 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PŘÍSTROJE PRO ZHOTOVENÍ MODELŮ
26–31
PŘÍSTROJE NA DUBLOVACÍ HMOTY
26
GELOVIT 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DOUBLEMIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DOSPER EVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ELEKTRICKÉ PILKY
27
ELEKTRICKÁ PILKA G2 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PILKA HORNÍ D-188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DISKY PRO PILKY NA MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
POLYMERAČNÍ LAMPY PRO INDIVIDUÁLNÍ OTISKOVACÍ LŽÍCE 27
HIGHLIGHT EASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
BRUSKY NA SÁDRU
28–29
BRUSKY 801, 801 DW, 801 S, 801 SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUSKA NA SÁDRU O-280M I, O-280M II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUSKA MT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUSKA MT3, MT3 PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILLO, MILLO PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŘEZÁVAČ G3 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
29
29
ZÁSOBNÍK NA SÁDRU
30
ZÁSOBNÍK NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PŘÍSTROJE K VRTÁNÍ OTVORŮ PRO VODICÍ ČEPY
30–31
G1 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRILL FG 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOPSPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIROFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVÁNÍ
VOSKY
MODELOVACÍ VOSKY
33–58
34–49
34–36
KORUNKOVÉ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVACÍ VOSK IN PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERZÁLNÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVACÍ VOSKY FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVACÍ VOSKY GEO CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVACÍ VOSKY GEO AVANTGARDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVACÍ VOSKY BELLEWAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLASTODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AROMA VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OKLUZÁLNÍ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERVIKÁLNÍ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRÉZOVACÍ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEJOVÝ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKY PRO KAPNIČKOVAČE
30
30
31
31
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36–37
VOSK DO KAPNIČKOVAČE RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSK DO KAPNIČKOVAČE ZELENÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSK DO KAPNIČKOVAČE ČERVENÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSK DO KAPNIČKOVAČE ČERVENÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
37
37
FÓLIOVÉ VOSKY
37–38
FÓLIOVÝ LICÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FÓLIOVÝ PODLOŽNÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FÓLIOVÝ SAMOLEPICÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PLOTÝNKOVÉ VOSKY, VOSKOVÉ ŠABLONY
38–39
PLOTÝNKOVÝ VOSK RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKUSOVÉ VALY A ŠABLONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKUSOVÉ ŠABLONY TVAROVANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKUSOVÉ VALY ROVNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ DRÁTY A PROFILY
39–41
VOSKOVÉ DRÁTY KULATÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ DRÁTY V ROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ DRÁTY ŘEZANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÝ DRÁT RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ DRÁTY PROFILOVANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ PROFILY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SADA VOSKOVÝCH PROFILŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATERIÁLY PRO VTOKOVÝ SYSTÉM
41
41
41
41
42
42–43
VOSKOVÉ LEMOVACÍ A UKONČOVACÍ PÁSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ PÁSKOVÉ RETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ MŘÍŽKOVÉ RETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ PROFILY SPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SADA VOSKOVÝCH PŘEDTVARŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ RETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKOVÉ PŘEDTVARY KORUNKOVÉ
39
39
40
40
40
41
41
41–42
RAPID-WAX-SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LICÍ PROHLUBNĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONE FORMER M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLASTOVÉ TYČINKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEDTVARY PRO VTOKOVÝ SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU
38
39
39
39
42
42
42
43
43
43
43–47
MEZIČLENY A PILÍŘOVÉ ČLENY K FAZETOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CELOPLÁŠŤOVÉ KORUNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŽVÝKACÍ PLOŠKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAZETOVÉ PRVKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY K FAZETOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAMOSTATNÉ ČLENY PRO KERAMIKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSTRUKCE PRO KERAMIKU – BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEW ARCHITECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
44
45
45
46
46
47
VYKRÝVACÍ VOSKY
48
VYKRÝVACÍ VOSK ČERVENÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYKRÝVACÍ VOSK BÍLÝ INTERDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYKRÝVACÍ VOSK RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYKRÝVACÍ VOSK FIALOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYKRÝVACÍ VOSK BÍLÝ ERKODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
48
48
48
OSTATNÍ VOSKY
48–49
LEPICÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOJOVACÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STAVĚCÍ VOSK GEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTUROVACÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKENOVACÍ VOSK ERKODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKENOVACÍ VOSK BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOSKY PRO VÝUKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELOVACÍ PRYSKYŘICE
49–50
PATTERN RESIN LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALAVIT G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIGHT BLOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STABILOPLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVĚTLEM VYTVRZOVANÉ MATERIÁLY
PRO MODELOVÁNÍ
48
48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
LIWA DRÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LIWA DIP-SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KOŘENOVÉ ČEPY
51
PRECI-POST M LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PRECI-POST CC LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
VOSKOVÉ KOŘENOVÉ ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
OSTATNÍ MATERIÁLY PRO MODELOVÁNÍ
DISTANČNÍ LAKY
51–54
51–52
DISTANČNÍ LAK INTERDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
353
REJSTŘÍKY
DISTANČNÍ LAK KERR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
DUROLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
FÓLIE PRO VÝROBU KAPNIČEK
52
INTERFOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ADAPTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
RETENČNÍ PERLY A LEPIDLA
53
IZOLAČNÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MODELOVÁNÍ
53
INTERFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISOCERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PICOSEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECI-SEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERWAXIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUROFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSTROJE A POMŮCKY PRO MODELOVÁNÍ
KAHANY
53
53
53
53
54
54
54–58
54–55
PLYNOVÝ KAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAHAN BIJOU 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEZPEČNOSTNÍ KAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAHAN BLAZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIHOVÝ KAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIHOVÝ KAHAN KOVOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIHOVÝ KAHAN Z OPÁLOVÉHO SKLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOFLAME PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMOOTHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
54
55
55
55
55
55
55
KAPNIČKOVAČE
56
TERMOTOP NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
HOTTY LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
WAX CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ELEKTRICKÉ MODELOVACÍ NOŽE
56–58
SMARTWAX DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ NŮŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULTRA WAXER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAXLECTRIC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAXLECTRIC LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZATMELOVÁNÍ, LITÍ A PÁJENÍ
DENTÁLNÍ SLITINY
DENTÁLNÍ SLITINY DRAHOKOVOVÉ
56
57
57
58
58
59–91
60–64
60–61
SLITINY PRO NAPALOVÁNÍ KONVENČNÍ METALOKERAMIKY . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SLITINY PRO NAPALOVÁNÍ NÍZKOTAVITELNÉ KERAMIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
OSTATNÍ SLITINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
DENTÁLNÍ SLITINY CHROMKOBALTOVÉ A CHROMNIKLOVÉ 62–63
CHROMKOBALTOVÉ SLITINY NA KORUNKY A MŮSTKY
PRO NAPALOVÁNÍ KERAMIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHROMNIKLOVÉ SLITINY NA KORUNKY A MŮSTKY
PRO NAPALOVÁNÍ KERAMIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITINY NA KORUNKY A MŮSTKY PRO FAZETOVÁNÍ PLASTY . . . . . . . . . . . . . . .
SLITINY NA SKELETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZATMELOVACÍ HMOTY
ZATMELOVACÍ HMOTY NA SKELETY
68
WIROFINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROVEST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROPLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROPLUS N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROPLUS S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODELCAST, MODELCAST S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLDAVEST MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLDAVEST MASTER RUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SILIKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHERACAST, SHERACAST 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROPAINT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZATMELOVACÍ HMOTY PRO FIXNÍ NÁHRADY
DENTÁLNÍ SLITINY OSTATNÍ
64
LICÍ KROUŽKY A MANŽETY
ORCAST, ORCAST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NPG, NPG +2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÝUKOVÝ KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÝUKOVÝ KOV TALMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLATINOVÁ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
64
64
64
LICÍ KROUŽKY INTERDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LICÍ KROUŽKY HERAEUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUMOVÉ PODLOŽKY S KOVOVÝM DNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUMOVÉ PODLOŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KERAMICKÉ PÁSKY DO LICÍCH KROUŽKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMŮCKA PRO ČEPOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAPID MANŽETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SILIKONOVÉ MANŽETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEGO MANŽETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLASTOVÉ PŘEDTVARY LICÍCH PROHLUBNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65–68
65
65
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
LICÍ KELÍMKY
70
70
70
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
73
73
73–74
BEGOSOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEGOSOL HE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEGOSOL K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXPASOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLISOL UNIVERSAL LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BS LIQUID 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BS LIQUID 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPECIAL BS LIQUID 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKUTINY CASTORIT SUPER A, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKUTINA CASTORIT SUPER C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHERALIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SILISAN N, SILISAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZATMELOVÁNÍ, LITÍ A PÁJENÍ
PÁJKY C. HAFNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÁJKY SAFINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOBALT-CHROM LOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIRON LOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROBOND LOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERAENIUM P LOT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WG I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WG II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERSOLDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WIROWELD, WIROWELD NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-WELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLDER LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLUXSOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70–73
BELLAVEST SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLAVEST T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLASTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLASTAR XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERFINE K+B SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVEST K+B SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLDAVEST FUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLDAVEST EXACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLIVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHERAFINA-RAPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASTORIT SUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASTORIT SUPER C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMARTVEST RAPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SILIKAN UNIVERSAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEO DUROTHERM 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERCAST LTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLORIA SPECIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKUTINY PRO ZATMELOVACÍ HMOTY
67
67
67
68
68
68
68
68–70
62
62
62
PÁJKY A SPÁJECÍ PASTY
354
62
MINOXYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERFLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERA SLP 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NPG PÁJKA, SPÁJECÍ PASTA A TAVIDLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THERMOSTOP PASTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLATHERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERAVEST L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
75–79
75–76
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77–78
KERAMICKÉ LICÍ KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
GRAFITOVÉ LICÍ KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
OSTATNÍ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
78–79
STOJÁNKY NA LICÍ KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARKER NOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOLIPOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLEŠTĚ NA LICÍ KROUŽKY A KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUROMELT HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
79
79
79
INTERDENT
®
WIROMELT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERA SP 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEACID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKLENĚNÉ NÁDOBKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRÁTY
79
79
79
79
80
DRÁT KULATÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRÁT KULATÝ OSTEOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRÁT PŮLKULATÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRÁT ŘEZANÝ LEONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
80
80
80
PŘÍSTROJE PRO ZATMELOVÁNÍ, LITÍ A PÁJENÍ 81–91
VYPALOVACÍ PECE
81
MIDITHERM 100/200 MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
VYPALOVACÍ PECE 003 LP, 018 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
VYPALOVACÍ PECE DEGETHERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LICÍ PŘÍSTROJE
82–84
NAUTILUS T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUTILUS CC PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERACAST IQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERACAST RC S, HERACAST RC L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERACAST EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEUTRODYN EASYTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRYSTOLIT L-136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORNAX T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUCATRON QUATTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LICÍ PŘÍSTROJ INTERCAST 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
82
82
83
83
83
84
84
84
84
VÁHY
85
VITA IN-CERAM
102–103
VITA IN-CERAM SPINELL, ALUMINA, ZIRCONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VITA IN-CERAM ALUMINA SPRINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
TEKUTINY
104–105
VITA VM MODELLING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA MODELLING FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA MODELLING FLUID RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA MODELLING LIQUID 30M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA VM OPAQUE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA OPAQUE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA VM PASTE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA PASTE OPAQUE LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTENZIVNÍ BARVY
105
VITA AKZENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAZE LT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AKZENT GLAZE SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KERAMIKA HERAEUS
104
104
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
106–107
HERACERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106–107
HERACERAM PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
KERAMIKA IVOCLAR VIVADENT
108–113
IPS INLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108–110
IPS E.MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110–113
KERAMIKA BEGO
113
DIGITÁLNÍ VÁHY JKH-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
VÁHA JL602-G / ML00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
LABORATORNÍ VÁHY AXIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
BECE PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
PŘÍSTROJE PRO PÁJENÍ A LETOVÁNÍ
LAVA CERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
85–87
PHASER MX2, AS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERCULES LASER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LASERSTAR T PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURBO SET 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAHAN BLAZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMOOTHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKUOVÉ MÍCHAČKY
85
86
86
86
86
87
87–89
MOTOVA 100, MOTOVA 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TWISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TWISTER VENTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAKUOVÉ MÍCHAČKY TWISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMARTMIX X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKUOVÁ MÍCHAČKA V-184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELITE MIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
88
88
88
89
89
TLAKOVÁ KOMORA
89
TLAKOVÁ KOMORA DEG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
VIBRÁTORY
90
VIBRÁTORY VIB 15 A VIB 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIBRAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIBRÁTORY KV-16, KV-26, KV-26 PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIBRÁTOR V-95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
90
90
90
PNEUMATICKÁ DLÁTKA
91
DLÁTKO SILFRADENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
DLÁTKO PILLO, POWER PILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
MATERIÁLY
PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
KERAMIKA VITA
KOVOKERAMIKA
93–139
94–105
94–98
VITA VMK MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–95
VITA VM 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96–98
BEZKOVOVÁ KERAMIKA
98–101
KERAMIKA 3M ESPE
KERAMIKA DENTSPLY
114
114–115
DUCERAM LOVE, CERCON CERAM LOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
CERAMCO IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
POMOCNÉ MATERIÁLY
PRO PRÁCI S KERAMIKOU
116–118
BEGOFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERAVEST PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA PM ZATMELOVACÍ HMOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERAMICS OPTIMIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN-CERAM OPTIMIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA STUMPFISOLIERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MODISOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERCERAMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA IN-CERAM DISTANČNÍ LAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PICO-FIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARAT DIAMANTPOLIERSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOHINOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFORM 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA SIMULATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASTA PRO VYPALOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOLDING GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMŮCKY PRO PRÁCI S KERAMIKOU
STOJÁNKY
118–121
118–119
KERAMICKÉ STOJÁNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MESH-TRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESTIČKY NA PÁLENÍ KERAMIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOJÁNEK NA LETOVÁNÍ CLEVER SPIDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ DESTIČKY
116
116
116
116
116
116
116
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
119
119
119
119–121
MÍCHACÍ DESTIČKA AKZENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ DESTIČKA TROPICANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ DESTIČKY NA KERAMIKU U-MID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ DESTIČKY NA KERAMIKU WET’N’DRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ DESTIČKA NA KERAMIKU WET’O’PROOF EVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACHÁTOVÁ DESTIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U-MID TEKUTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKLO NA KERAMIKU JINOJAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
119
120
120
120
120
121
121
VITA VM 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98–100
VITA VM 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–101
OSTATNÍ POMŮCKY PRO PRÁCI S KERAMIKOU
PRESOVANÁ KERAMIKA
SPRAY-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
VITA MARKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
PINZETA DO PECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
102
VITA PM 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
121
355
REJSTŘÍKY
SILBERPROBE SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ACTIVE CARBON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
KOMPOZITNÍ C+B MATERIÁLY
SVĚTLEM POLYMERUJICÍ KOMPOZITY
122–128
122–128
VITA VM LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122–123
SIGNUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
SIGNUM LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
SIGNUM METAL BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SIGNUM ZIRCONIA BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SIGNUM CERAMIC BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SIGNUM CONNECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
INSULATING PEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
INSULATING GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
HP PASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SR ADORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
SINFONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
POMOCNÉ MATERIÁLY SINFONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
IN:JOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
TEPLEM POLYMERUJICÍ KOMPOZITY
128
TLAKOVÉ POLYMERÁTORY
138
138
138
138
139
139
139
139
LIQUISTEAM-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
IVOMAT IP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
CAD/CAM
CEREC
141–158
142
CEREC AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
INLAB MCXL, CEREC MCXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
CEREC – PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
SKENOVÁNÍ
143–146
CHROMASIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
DUROPONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
SKENERY
PRYSKYŘIČNÉ C+B MATERIÁLY
INEOS BLUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3SHAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
LAVA SCAN ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
129–130
VM CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERPONT C+B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERPONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITEMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GC UNIFAST III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DURACRYL INLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOFACRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONALOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVS II OPAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
129
129
130
130
130
130
130
130
POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO PRÁCI S C+B MATERIÁLY
131
MÍCHACÍ PODLOŽKY
131
MÍCHACÍ DESTIČKA PRO LC KOMPOZITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
MÍCHACÍ PAPÍRKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
OSTATNÍ POMŮCKY
131
MÍCHACÍ KALÍŠKY SILIKONOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ KALÍŠKY SKLENĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IVOCRON SEPARATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GC METALPRIMER II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GC COMPOSITE PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
131
131
131
131
VZORNÍKY A POMŮCKY PRO VÝBĚR BARVY 132–133
VITA VITAPAN CLASSICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA VITAPAN 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LINEARGUIDE 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHROMASCOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA BAREVNÉ INDIKÁTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA EASYSHADE ADVANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSTROJE PRO ZPRACOVÁNÍ
FAZETOVACÍCH MATERIÁLŮ
KERAMICKÉ PECE
PŘÍSTROJE PRO SVĚTELNOU POLYMERACI
132
132
132
132
132
132
133
133–139
133–137
VITA VACUMAT 6000 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA VACUMAT 6000 MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ PECE VITA 6000 . . . . . . . . . . .
HERAMAT C 3, HERAMAT C 3 PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MULTIMAT EASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MULTIMAT NTX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MULTIMAT NTX PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKUOVÁ PUMPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAT P300, PROGRAMAT P500/G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAT EP 3000, PROGRAMAT EP 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAT S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZYRCOMAT 6000 MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFIRE HTC SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SINTROVACÍ PEC SI-3LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INCERAMAT 3 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
133
134
134
135
135
135
135
136
136
136
137
137
137
137
138–139
HILITE POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
356
HILITE PRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VISIO ALFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VISIO BETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GC LABOLIGHT LV-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUMAMAT 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIAD 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMŮCKY PRO SKENOVÁNÍ
143–144
144–146
MOLDA-SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTHETIC-BASE GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREC STONE BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUMQUICK SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STONEBITE SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIOTIME BITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKENOVACÍ VOSK ERKODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKENOVACÍ VOSK BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREC PROPELLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREC POWDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREC LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA POWDER SCAN SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUESPRAY+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTISPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPS CONTRAST SPRAY LABSIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-D ANTI-GLARE SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERCON
146–147
CERCON EYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERCON ART – SOFTWARE + PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERCON CLEAN – ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERCON BRAIN EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERCON HEAT PLUS – SINTROVACÍ PEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZIRKONOVÉ DISKY PRO PŘÍMÉ FRÉZOVÁNÍ V LABORATOŘI . . . . . . . . . . . . . . .
MATERIÁLY PRO
CAD/CAM TECHNOLOGII
VITA BLOKY
148–151
148
148
149
149
149
149
150
150
151
151
152–154
BLOKY IPS EMPRESS CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY TELIO CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY IPS ACRYL CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY IPS E.MAX CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPS E.MAX ZIRCAD PRO INLAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIRONA BLOKY PRO CEREC
146
146
147
147
147
147
148–157
BLOKY MARK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY MARK II PRO RAPID LAYER TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY TRILUXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY TRILUXE FORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY TRILUXE FORTE PRO RAPID LAYER TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY REALLIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY SPINELL, ALUMINA, ZIRCONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY CAD-WAXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY YZ CUBES, AL CUBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY CAD-TEMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IVOCLAR VIVADENT BLOKY PRO CEREC
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
145
146
146
146
152
152
153
153
154
154–155
CEREC BLOKY A CEREC PC BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY INCORIS ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY INCORIS TZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKY INCORIS ZI MESO, TIBASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INCORIS BLOKY K FRÉZOVÁNÍ MODELŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
155
155
155
155
INTERDENT
®
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ
156–157
VITA IN-CERAM YZ COLORING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA IN-CERAM AL COLORING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INCORIS TZI COLORING LIQUIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPS E.MAX ZIRCAD COLORING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPS E.MAX CAD DOBARVOVACÍ HMOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA SHADING PASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AKZENT GLAZE SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITA VM 9 PRO CEREC BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z SYSTEM
156
156
156
156
156
156
157
157
157
SPOFADENT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176–178
MIFAM SUPER LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179–181
MAJOR SUPER LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182–184
BAMBINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
KOMPOZITNÍ ZUBY
185–194
PHYSIODENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185–187
VITAPAN PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188–189
LINGOFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
VITAPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190–194
KERAMICKÉ ZUBY
195–197
Z SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
LUMIN VACUUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195–197
SINTROVACÍ PECE
POMŮCKY A MATERIÁLY
PRO ZPRACOVÁNÍ PRYSKYŘIC
158
ZYRCOMAT 6000 MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFIRE HTC SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SINTROVACÍ PEC SI-3LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAT S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTÁLNÍ PRYSKYŘICE A ZUBY
SILIKONOVÉ MATERIÁLY PRO PŘELITKY
159–208
160–161
INTERLABOSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNETON-LAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATON-LAB 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZETA LABOR, TITANIUM ZETA LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMPACT LAB PUTTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORMALAB 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORMALAB 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTÁLNÍ PRYSKYŘICE
BAZÁLNÍ PRYSKYŘICE
161–162
161
161
162
162
162
162
162–164
DURACRYL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERACRYL COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MELIODENT RR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALADUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIPLEX COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBASE COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LICÍ PRYSKYŘICE
160
160
160
160
160
161
161
161–166
INTERACRYL HOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MELIODENT HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALADON 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERACRYL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIPLEX HOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBASE HOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRYSKYŘICE PRO OPRAVY
158
158
158
158
162
163
163
163
163
164
164
INTERACRYL CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
PALAPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
PALAPRESS VARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ORTODONTICKÉ PRYSKYŘICE
165–166
INTERACRYL ORTHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEOCRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEOCRYL ARCOBALENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORTOPOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREMACRYL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLUORESCENČNÍ PŘÍSADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REBAZOVACÍ MATERIÁLY
A GINGIVÁLNÍ MASKY
166–167
MOLLOPLAST-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLLOSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLLOSIL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUSTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SILAGUM COMFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UFI GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GC TISSUE CONDITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GINGIVAMOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZUBY
PRYSKYŘIČNÉ ZUBY
165
165
165
166
166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
168–197
168–184
PRIMODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168–170
ZÁSOBNÍKY NA ZUBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
CROSS LINKED 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171–173
MFT – MULTI FUNCTIONAL TEETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174–175
KYVETY A TŘMENY
197–205
197–198
MOSAZNÉ KYVETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TŘMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TŘMEN NA KYVETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TŘMENY T-207, F-201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REBAZOVACÍ TŘMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REBAZOVACÍ TŘMEN SINDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRŽÁK NA KYVETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GELCAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VYZTUŽOVACÍ MŘÍŽKY A TŘMENY
199–201
VYZTUŽOVACÍ MŘÍŽKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŘÍŽKA V ROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TVAROVANÁ MŘÍŽKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZESILOVACÍ MŘÍŽKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODJAZYKOVÉ TŘMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTAPREG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAST SPLINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZOLAČNÍ PROSTŘEDKY
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202–205
VITACOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALABOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALASEAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIGLAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GC GRADIA GUM SHADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALA CRE-ACTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CÍNOVÁ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ KALÍŠKY SILIKONOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALA MIXING CUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÍCHACÍ KALÍŠKY SKLENĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLITRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBRÁZKY LEONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBRÁZKY A LOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOOD MORNING SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČEK A KRABIČKA NA PROTÉZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSTROJE PRO ZPRACOVÁNÍ PRYSKYŘIC
199
199
199
199
199
199
200
200
201
201–202
ISOACRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISOLAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPARATING FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISOLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITAFOL H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLEXISTONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTOSIL LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOMAFLEX VARNISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSTATNÍ
197
197
198
198
198
198
198
198
202
202
203
203
203
203
203
204
204
204
204
204
204
205
205
205–208
ECLIPSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SR IVOCAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAP VIBRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULICKÝ LIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULICKÝ LIS H-62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUČNÍ LIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAPO-MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAPO-EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAPO-EX 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROTHYL POLIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLYCLAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PALAMAT ELITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLYMERAČNÍ HRNEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLAKOVÁ KOMORA DEG-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYMPRO RENFERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
205
205
206
206
206
206
207
207
207
207
208
208
208
208
357
REJSTŘÍKY
ZÁSUVNÉ SPOJE
A FRÉZOVACÍ TECHNIKA
DIAMANTY
209–224
ZÁSUVNÉ SPOJE
210–216
ZÁSUVNÉ SPOJE ZL MICRODENT
210–213
ZL ACRYLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ZL STAR ANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210–211
ZL DUOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ZL ROBOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ZL SECURALOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ZL CENTRALOCK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ZL ANTERIOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ZL WURZELKAPPEN-ATTACHMENT 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ZL SPHÄROLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
ZÁSUVNÉ SPOJE BEGO
213–214
WIROFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TŘMENOVÝ ZÁSUVNÝ SPOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEGOCLIP P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANCORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁSUVNÉ SPOJE ALPHADENT
213
213
214
214
214–215
PRECI HORIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECI VERTIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECI MATRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECI SAGIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEKA REVAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEKA REVAX AXIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁSUVNÉ SPOJE MK1
214
214
214
215
215
215
216
MK1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
FIXAČNÍ A IZOLAČNÍ PROSTŘEDKY
216
ZL DUROBOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATTACHMENT BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECTUSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEKA SITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEKA BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECI-SEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROTAČNÍ NÁSTROJE
PRO FRÉZOVACÍ TECHNIKU
216
216
216
216
216
216
217–221
ROTAČNÍ NÁSTROJE EDENTA PRO FRÉZOVACÍ TECHNIKU . . . . . . . . . . . . 217–220
KONUS POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
DIAMANTOVÉ FRÉZOVACÍ NÁSTROJE MT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
FRÉZOVACÍ SADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
USIG – FÓLIE PRO TELESKOPICKÉ KORUNKY
221
USIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO FRÉZOVÁNÍ
222–224
SCHICK S1 JUNIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHICK S2 MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHICK S3 MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOPLŇKY PRO S2, S3 MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHICK S1, S2, S3 KERAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARAFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARASKOP M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.K. TELEMASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.K. TELEMASTER MILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SADA PRO VYHODNOCENÍ MODELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPRACOVÁNÍ
ROTAČNÍ NÁSTROJE
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY
222
222
222
223
223
223
224
224
224
224
225–291
226–277
226–234
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY EDENTA CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226–233
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY EDENTA VOLCANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
VRTÁČKY
235–239
TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY EDENTA PRO MIKROMOTOR . . . . . . . . . . . . . . 235–237
TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY EDENTA PRO TURBÍNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237–238
OCELOVÉ VRTÁČKY EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–239
358
240–254
DIAMANTOVÉ BROUSICÍ NÁSTROJE EDENTA DO MIKROMOTORU . . . . . . . . 240–243
DIAMANTOVÉ BROUSICÍ NÁSTROJE EDENTA DO TURBÍNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
DIAMANTOVÉ FRÉZOVACÍ NÁSTROJE MT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
DIAMANTY WHITE TIGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
DIAMANTOVÉ DISKY EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246–251
SINTROVANÉ DIAMANTY EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252–253
SADY SINTROVANÝCH DIAMANTŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
ČISTICÍ KÁMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
SINTROVANÉ DIAMANTY EDENTA SUPER-MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
KERAMICKÉ KAMENY EDENTA
254–255
ZELENÉ KAMENY (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HNĚDÉ KAMENY (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RŮŽOVÉ KAMENY (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAMENY CERAPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁSTROJE EDENTA PRO OPRACOVÁNÍ PRYSKYŘIC
255–256
DUO DIACRYLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIACRYLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUBYNIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEATLESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ ROTAČNÍ NÁSTROJE EDENTA
254
254
255
255
255
256
256
256
257–264
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ KERAMIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257–259
STARGLOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
CERAGLOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
CERAGLOSS-FLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
EXA CERAPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
CERAPOL SUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ DRAHOKOVOVÝCH SLITIN . . . . . . . . . 259–260
ALPHAFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
KONUS POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
GOLDSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ PRYSKYŘIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 260–261
EXA TECHNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260–261
ACRYLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
SOFTCRACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
LEŠTICÍ NÁSTROJE UNIVERZÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261–262
EXA INTRAPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
EXA DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
SOFT-TEC A POLISOFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ NÁHRADNÍCH SLITIN . . . . . . . . . . 262–263
CHROMOPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
NE POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
STEELPROFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ TITANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
TITAN POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ KOMPOZITŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
SILIKONOVÁ ŠPIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ OKLUZNÍCH PLOCH . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO KOVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO KERAMIKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO KOMPOZITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO CHROMKOBALTOVÉ SLITINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL OROVNÁVAČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCELOVÝ KARTÁČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL MANDRELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
DIAMANT NA ÚPRAVU ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
SADY LEŠTICÍCH NÁSTROJŮ
265–266
CERAGLOSS CERAMIC KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERAGLOSS TRIAL KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERAPOL PORCELAIN KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCCLUPOL SORTIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTURE ADJUSTMENT KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACRYLIC POLIERER BLUE KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORTHODONTIC BURS STARTER KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOFTRELINING POLISHER SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ SET PRO KOMPOZITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERAMIC ADJUSTMENT KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPARAČNÍ, ŘEZACÍ A BRUSNÉ DISKY
265
265
265
265
265
265
266
266
266
266
267–270
SEPARAČNÍ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŘEZACÍ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŘEZACÍ DISKY VYZTUŽENÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŘEZACÍ DISKY DYNEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŘEZACÍ DISKY SECUDISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUSNÉ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCELOVÉ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISKY MOORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
267
268
268
268
269
270
270
INTERDENT
®
MANDRELY A REDUKCE EDENTA
270
PÍSKOVAČE
287–289
KARTÁČE ŠTĚTINOVÉ A ŽÍNĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
KARTÁČE KOMBINOVANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
KOTOUČE PLSTĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KUŽELY PLSTĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KARTÁČ PALATINÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KOTOUČE LÁTKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272–273
KOTOUČE KOŽENÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
KOTOUČE BAVLNĚNÉ A Z KOZÍCH CHLUPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
DUOSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOROSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROTEMPOMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EASYBLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRYSKY K PÍSKOVAČŮM BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PÍSKOVAČŮM BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÍSKOVAČ S24R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÍSKOVAČE DUNE ECO TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASIC CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASIC MOBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČE A KOTOUČE PRO MIKROMOTOR
GALVANICKÉ LEŠTIČKY
KARTÁČE A KOTOUČE PRO LEŠTIČKU
271–273
274–277
KARTÁČE ŠTĚTINOVÉ A ŽÍNĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČE Z KOZÍCH CHLUPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČE TAURUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOTOUČE PLSTĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOTOUČE PLÁTĚNÉ, KOŽENÉ A BAVLNĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČE DRÁTĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČE SILICIUMKARBID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTÁČE ALUMINIUMOXID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HABRAS DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCOTCH BRITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ DISKY LISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ DISKY LISKO-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOJÁNKY NA ROTAČNÍ NÁSTROJE
274
274
274
274
275
275
275
275
276
276
277
277
277
277
DŘEVĚNÝ STOJÁNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
MAGNETICKÝ STOJÁNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
STOJÁNEK ORGAN.EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
MATERIÁLY A POMŮCKY PRO OPRACOVÁNÍ 278–282
REGISTRACE SKUSU
278
ARTIKULAČNÍ PAPÍR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
ARTIKULAČNÍ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
OCCLU SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
LEŠTICÍ A BRUSNÉ PASTY
278–280
LEŠTICÍ PASTY NA KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPAL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ PASTY BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARAT DIAMANTPOLIERSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HP PASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNILESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ EMULZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERSAL POLIERPASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERLESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ ROZTOK NA PRYSKYŘICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PEMZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUSNÉ PÁSKY
278
278
279
279
279
279
279
279
279
280
280
280
280
BRUSNÉ PÁSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
BRUSNÉ VÁLEČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
PÍSKY A PERLY
281–282
INTERALOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOROX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZETA SAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERLABLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKLENĚNÉ PERLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLATEXCORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELEKTROLYTY
281
281
281
281
281
282
282
WIROLYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
ELEKTROLYT MG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
ELEKTROLYT D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
PŘÍSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ
282–291
PŘÍSTROJE PRO ROTAČNÍ NÁSTROJE
282–286
MIKROMOTORY SCHICK C1, C2, C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282–283
MIKROMOTORY SCHICK QUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
MIKROMOTORY MARATHON MULTI 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
MIKROMOTORY W+H PERFECTA 300, 600, 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
MIKROMOTORY NSK ULTIMATE 450, ULTIMATE XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
LABORATORNÍ TURBÍNY NSK PRESTO AQUA LUX, PRESTO AQUA II, PRESTO II . . 285
AIR-CARVER, HYDRO-AIR CARVER, LED CARVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
RYCHLOBRUSKA DEMCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
RYCHLOBRUSKA RAPIDA RP 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
287
287
287
288
288
288
288
289
289
289
290
ELTROPOL 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
ELTROPOL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE GALVANICKÝM LEŠTIČKÁM BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
LABORATORNÍ LEŠTIČKY
290–291
LABORATORNÍ LEŠTIČKA WP-EX 2000, WP-EX 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTOMATICKÝ STOJAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABORATORNÍ LEŠTIČKA SILFRADENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABORATORNÍ LEŠTIČKA ERIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABORATORNÍ LEŠTIČKA SWAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ
LABORATORNÍ NÁSTROJE
290
291
291
291
291
293–321
294–311
LOPATKY NA MÍCHÁNÍ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
NOŽE NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
PILKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
NOŽE NA VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
MODELOVACÍ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296–297
SADA NÁSTROJŮ TOPDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
SADA NÁSTROJŮ BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
SADA NÁSTROJŮ THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
NÁSTROJE PRO KERAMIKU A C+B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
SADA NÁSTROJŮ NA KERAMIKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
DÁVKOVAČ KERAMICKÝCH PRÁŠKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
SILIKONOVÉ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299–301
SKALPELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
PEÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
DRŽÁKY KORUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
TELESKOPICKÉ KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304–305
NŮŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
MĚŘIDLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
PINZETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
LABORATORNÍ KLADÍVKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
VYŠETŘOVACÍ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
NÁSTROJE SMILE LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308–311
PODLOŽKA HOLD-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
STOJÁNEK NA NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
STOJÁNEK ORGAN.EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
IMPLANTOLOGICKÉ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ
ODSÁVÁNÍ
312–321
312–314
ODSÁVÁNÍ SILENT TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSÁVÁNÍ VORTEX COMPACT 3L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSÁVÁNÍ SILFRADENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSÁVÁNÍ LSG-02 D, LSG-02 DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSÁVÁNÍ TIMOBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSÁVÁNÍ SMARTAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FILTER MODULE H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSÁVÁNÍ SAB 1000, SAB 1000 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IONIZAČNÍ FILTRAČNÍ ODSÁVÁNÍ ION-DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSVĚTLENÍ
312
312
312
313
313
313
314
314
314
314–315
OSVĚTLENÍ CACAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
PLNOSPEKTRÁLNÍ OSVĚTLENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
OSVĚTLENÍ PRO LABORATORNÍ STOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
MIKROSKOPY A LUPY
316–318
MANTIS COMPACT, MANTIS ELITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUPA S OSVĚTLENÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOBILOSKOP S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUPOVÉ BRÝLE YMARDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEINE HR BINOKULÁRNÍ LUPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
316
317
317
318
359
REJSTŘÍKY
LUPOVÉ BRÝLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
LUPOVÉ BRÝLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
LABORATORNÍ STOLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
318–319
LABORATORNÍ STŮL L-231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŽIDLE OPEN ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŽIDLE MK-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACE PRO LABORATORNÍ STOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDUCHOVÁ TRYSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOFT MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLASTOVÁ PODLOŽKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPRESORY
318
319
319
319
319
319
319
320
BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY EKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
OSTATNÍ
320–321
AUTOMATICKÝ STOJAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁSOBNÍK NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTOŘ D-114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTOŘ MV-700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODKALOVAČ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODKALOVAČ O-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ
320
320
321
321
321
321
323–334
TERMOPLASTICKÉ FÓLIE ERKODENT
324–327
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZPRACOVÁNÍ FÓLIÍ
328–330
ERKOGUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISOLAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEGREASING AGENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERKOSKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LC BLOCK-OUT RESIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERKOPOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRYCÍ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCELOVÝ GRANULÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JEMNÝ OCELOVÝ GRANULÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRŽÁTKA LŽIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRŽÁTKA LŽIC LG-GRIFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PV PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PISTOLE NA TYČINKY ERKOFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TYČINKY ERKOFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERKOBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPLINTBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAXIFRESH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁSTROJE NA OPRACOVÁNÍ FÓLIÍ
328
328
328
328
328
328
329
329
329
329
329
329
329
330
330
330
330
330
330–332
SET PRO OPRACOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ QUICK 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLISHING SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRÉZY FISURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIRÁLOVÉ VRTÁKY HSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ DISKY LISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ DISKY LISKO-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEŠTICÍ DISKY LISKOID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FG SHEETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽKY NA FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽKY ULTRA-TRIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRYSKYŘICE PRO TERMOPLASTICKÉ FÓLIE
330
330
331
331
331
331
331
331
331
332
332
332
RESILIT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
ERKOSIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
USIG – FÓLIE PRO TELESKOPICKÉ KORUNKY
332
USIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
SILENSOR – POMŮCKA PROTI CHRÁPÁNÍ
333
SILENSOR SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
OZDOBY NA TERMOPLASTICKÉ FÓLIE
333
JAWELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
PŘÍSTROJE PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ FÓLIÍ
334
ERKOFORM - 3D, ERKOFORM - 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
OCCLUFORM - 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
ERKOPRESS 300 TP, TP-CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
360
DEZINFEKCE, ČIŠTĚNÍ
A OCHRANNÉ POMŮCKY
DEZINFEKCE
335–350
336–338
BECHTOZID PREMIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESIDENT CAVICIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISORAPID SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISORAPID LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISORAPID FLOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BECHTOFIX PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEZINFEKČNÍ UBROUSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASEPTOPRINT SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASEPTOPRINT LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEZINFEKČNÍ VANY OCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OROSEPT SOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OROLIN LOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OROMED GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OROCREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ
PARNÍ ČISTIČKY
339–347
339–341
TRITON SLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARNÍ ČISTIČKA EV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARNÍ ČISTIČKA EV 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARNÍ ČISTIČKA STEAMER X3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASI-STEAM CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANNÁ KOMORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARNÍ ČISTIČKA VAP 6, VAP 6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARNÍ ČISTIČKA P-216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY
OBSAHOVÝ REJSTŘÍK
ABECEDNÍ REJSTŘÍK
347
347
347
347
347
347
347
348–350
OCHRANNÉ BRÝLE ČIRÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANNÉ BRÝLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VISTA-TEC ULTRA LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANNÝ ŠTÍT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BROUSICÍ BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUSTEX MASTER PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOLDBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANNÉ ROUŠKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUNIČITÉ ČTVEREČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUNIČITÁ VATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAPÍROVÉ RUČNÍKY A KAPESNÍKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁSOBNÍKY RUČNÍKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRABIČKY S MEMBRÁNAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÁČEK NA MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABORATORNÍ ŠTÍTKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REJSTŘÍKY
345
345
345
345
345
345
346
347
RUČNÍ KARTÁČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TUŽKOVÝ KARTÁČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA OTISKOVACÍ LŽÍCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALGITRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GYPSTRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ ZHERMACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ AQUADIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANNÉ POMŮCKY
341
342
343
343
344
345–346
TICKOMED 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STAMMOPUR RD 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STAMMOPUR AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STAMMOPUR Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULTRACLEAN 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GO-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČISTICÍ ROZTOKY EMAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSTATNÍ POMŮCKY PRO ČIŠTĚNÍ
339
339
339
340
340
340
340
341
341–344
SONOREX RK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SONOREX DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SONOREX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VITASONIC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZTOKY DO ULTRAZVUKOVÝCH ČISTIČEK
336
336
336
336
337
337
337
337
337
338
338
338
338
338
348
348
348
348
348
348
349
349
349
349
349
349
350
350
350
350
351–368
352–360
361–368
INTERDENT
®
ABECEDNÍ REJSTŘÍK
A
ACCUTRAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ACRYLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
ACRYLIC POLIERER BLUE KIT . . . . . . . . . . . . . . . . 265
ACRYLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ACTIVE CARBON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ADAPTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ADORO SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ACHÁTOVÁ DESTIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ACHÁTOVÁ ŠPACHTLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
AIR-CARVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
AKZENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
AKZENT GLAZE SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 157
AKZENT MÍCHACÍ DESTIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ALABASTROVÁ SÁDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AL CUBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
ALGITRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
ALPHAFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
ALUMINA BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ALUMINA IN-CERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ALUMINA IN-CERAM SPRINT. . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ALUMINIUMOXID KARTÁČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
ANCORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ANTERIOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ANTI-GLARE SPRAY 3-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
AQUADIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
ARCUS OBLIČEJOVÝ OBLOUK . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ARGENPAL IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AROMA VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ARTEX BN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTEX CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTEX CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTEX CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTEX CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTEX NOPLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTEX OBLIČEJOVÝ OBLOUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ARTI-CON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTI-FIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIKULAČNÍ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
ARTIKULAČNÍ PAPÍR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
ARTIKULÁTOR ARTEX BN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTIKULÁTOR ARTEX CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTIKULÁTOR ARTEX CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTIKULÁTOR ARTEX CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIKULÁTOR ARTEX CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTIKULÁTOR ARTI-CON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIKULÁTOR ARTI-FIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIKULÁTOR ARTI-LITE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIKULÁTOR ASA 5000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ARTIKULÁTOR ASA 5010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ARTIKULÁTOR ASA 5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ARTIKULÁTOR ASA 5030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ARTIKULÁTOR ASA 5032. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ARTIKULÁTOR DREAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIKULÁTOR MAGNETICKÝ HANDY . . . . . . . . . . . . 18
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 5B. . . . . . . . . . . . . . . . 14
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ARTIKULÁTOR PROTAR EVO 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ARTI-LITE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ARTIPLASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ASA 5000 ARTIKULÁTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ASA 5010 ARTIKULÁTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ASA 5011 ARTIKULÁTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ASA 5030 ARTIKULÁTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ASA 5032 ARTIKULÁTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ASEPTOPRINT LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
ASEPTOPRINT SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
ATON-LAB 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
ATTACHMENT BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
ATTACHMENT WURZELKAPPEN . . . . . . . . . . . . . . 212
AU18 PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AU22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AU22 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AURIX L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AURIX L60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AURIX L DRÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AUROFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 54
AUROMELT HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
AUROSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
AUTOMATICKÝ STOJAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 291, 320
AXIS LABORATORNÍ VÁHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
B
BAMBINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
BAREVNÉ INDIKÁTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
BASIC CLASSIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
BASIC MOBIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
BAVLNĚNÉ KOTOUČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 275
BAZÁLNÍ DESKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BECE PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
BEGOCLIP P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
BEGOFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
BEGOSOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
BEGOSOL HE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
BEGOSOL K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
BEGOSTONE PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BECHTOFIX PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
BECHTOZID PREMIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
BELLASTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
BELLASTAR XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
BELLATHERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
BELLAVEST SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
BELLAVEST T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
BELLEWAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY EKOM . . . . . . . . . . . . 320
BEZPEČNOSTNÍ KAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
BIJOU 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
BINOKULÁRNÍ LUPA HEINE HR . . . . . . . . . . . . . . . 318
BI-PIN ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
BI-PIN ČEPY – VRTÁKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BI-V-PIN ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BLAZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 86
BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . 132
BLOKY AL CUBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
BLOKY ALUMINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BLOKY CAD-TEMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
BLOKY CAD-WAXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BLOKY CEREC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
BLOKY CEREC PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
BLOKY INCORIS TZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
BLOKY INCORIS ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
BLOKY INCORIS ZI MESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
BLOKY IPS ACRYL CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
BLOKY IPS E.MAX CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
BLOKY IPS EMPRESS CAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
BLOKY K FAZETOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
BLOKY MARK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
BLOKY MARK II RLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
BLOKY REALLIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
BLOKY SPINELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BLOKY TELIO CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
BLOKY TIBASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
BLOKY TRILUXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
BLOKY TRILUXE FORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
BLOKY TRILUXE FORTE RLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
BLOKY YZ CUBES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
BLOKY ZIRCONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BLUESPRAY+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
BLUE STONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BÖHM KLEŠTĚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
BOX BROUSICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
BROUSICÍ BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
BROUSICÍ NÁSTROJE DIAMANTOVÉ DO TURBÍNY . 244
BROUSICÍ NÁSTROJE DIAM. DO MIKROMOTORU . 240
BRUSKA MT3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
BRUSKA MT PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
BRUSKA NA SÁDRU O-280M I . . . . . . . . . . . . . . . . 28
BRUSKY 801, 801 DW, 801 S, 801 SD. . . . . . . . . . . 28
BRUSNÉ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
BRUSNÉ PÁSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
BRUSNÉ VÁLEČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
BRÝLE LUPOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
BRÝLE LUPOVÉ YMARDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
BRÝLE OCHRANNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
BRÝLE OCHRANNÉ ČIRÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
BS LIQUID 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
BS LIQUID 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
BUNIČITÁ VATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
BUNIČITÉ ČTVEREČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
C
C1 SCHICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
C2 SCHICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
C3 SCHICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
CAD-TEMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
CAD-WAXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
CALIPRETTO S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
CAP VIBRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
CASTOGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CASTORIT SUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
CASTORIT SUPER A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CASTORIT SUPER C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 74
CEHADENTOR CF2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
CEHADENTOR KERAMIK SF3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
CEKA BOND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
CEKA REVAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
CEKA REVAX AXIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
CEKA SITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
CELOPLÁŠŤOVÉ KORUNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
CENTRALOCK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
CERAGLOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
CERAGLOSS CERAMIC KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CERAGLOSS-FLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
CERAGLOSS TRIAL KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CERAMCO IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
CERAMIC ADJUSTMENT KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
CERAMIC BOND SIGNUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
CERAMICS OPTIMIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
CERAPOL PORCELAIN KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CERAPOL SUPER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
CERAPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
CERCON ART – SOFTWARE + PC . . . . . . . . . . . . . 146
CERCON BRAIN EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
CERCON CERAM LOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
CERCON CLEAN – ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ . . . . . . . . . 147
CERCON EYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
CERCON HEAT PLUS – SINTROVACÍ PEC. . . . . . . . 147
CEREC AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
CEREC BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
CEREC INLAB MCXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
CEREC LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
CEREC MCXL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
CEREC PC BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
CEREC POWDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
CEREC PROPELLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
CEREC – PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
CEREC STONE BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 144
CERVIKÁLNÍ VOSKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CÍNOVÁ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
C.K. TELEMASTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
C.K. TELEMASTER MILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
CLEVER SPIDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
COMPACT LAB PUTTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
COMPOSITE PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
CONALOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
361
REJSTŘÍKY
CONE FORMER M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
CONSTRUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
CONVERTIN HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CROSS LINKED 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Č
ČEPELKY SKALPELOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
ČEPY BI-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
ČEPY BI-PIN – VRTÁKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČEPY BI-V-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČEPY DVOJITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY KOŘENOVÉ VOSKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ČEPY VODICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY VODICÍ BEZ TRNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY VODICÍ S POUZDREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY VODICÍ S TRNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČEPY VODICÍ – VRTÁKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČISTICÍ KÁMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA OTISKOVACÍ LŽÍCE . . . . . . 347
ČISTICÍ ROZTOKY EMAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
ČISTIČKA PARNÍ EV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
ČISTIČKA PARNÍ EV 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
ČISTIČKA PARNÍ P-216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
ČISTIČKA PARNÍ STEAMER X3 . . . . . . . . . . . . . . . 340
ČISTIČKA PARNÍ TRITON SLA . . . . . . . . . . . . . . . . 339
ČISTIČKA PARNÍ VAP 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
ČISTIČKA PARNÍ VAP 6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
ČISTIČKA PARNÍ WASI-STEAM CLASSIC . . . . . . . . 340
ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ VITASONIC . . . . . . . . . . 343
ČISTIČKY ULTRAZVUKOVÉ EMMI . . . . . . . . . . . . . . 344
ČISTIČKY ULTRAZVUKOVÉ SONOREX. . . . . . . 341, 342
ČLENY PILÍŘOVÉ A MEZIČLENY K FAZETOVÁNÍ . . . . 43
ČLENY PRO KERAMIKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ČTVEREČKY BUNIČITÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
D
DÁVKOVAČ KERAMICKÝCH PRÁŠKŮ . . . . . . . . . . . 298
DC TRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DEG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
DEG-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
DEGETHERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
DEGREASING AGENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
DEMCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
DENTAPREG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
DENTIPLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DENTURE ADJUSTMENT KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
DESIDENT CAVICIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
DESKY BAZÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DESKY BAZÁLNÍ ŠELAKOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DESTIČKA ACHÁTOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
DESTIČKA MÍCHACÍ AKZENT . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
DESTIČKA MÍCHACÍ PRO LC KOMPOZITY . . . . . . . 131
DESTIČKA MÍCHACÍ TROPICANA . . . . . . . . . . . . . . 119
DESTIČKA MÍCHACÍ WET’O’PROOF EVO 2 . . . . . . . 120
DESTIČKY MÍCHACÍ NA KERAMIKU U-MID . . . . . . . 120
DESTIČKY MÍCHACÍ NA KERAMIKU WET’N’DRY. . . 120
DESTIČKY NA PÁLENÍ KERAMIKY. . . . . . . . . . . . . . 119
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ AQUADIST . . . . . . . . . . . . 347
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ ZHERMACK . . . . . . . . . . . 347
DEZINFEKČNÍ UBROUSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
DEZINFEKČNÍ VANY OCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
DIACRYLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
DIAMANT NA ÚPRAVU ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ . . . 264
DIAMANTOVÉ BR. NÁSTROJE DO MIKROMOTORU 240
DIAMANTOVÉ BROUSICÍ NÁSTROJE DO TURBÍNY 244
DIAMANTOVÉ DISKY EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . 246
DIAMANTOVÉ FRÉZOVACÍ NÁSTROJE MT . . . 221, 244
DIAMANTY SINTROVANÉ EDENTA . . . . . . . . . . . . . 252
DIAMANTY SINTROVANÉ EDENTA SUPER-MAX . . . 254
DIAMANTY WHITE TIGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
DIAPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
DIEMET - E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DIGESTOŘ D-114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
DIGESTOŘ MV-700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
DIGITÁLNÍ VÁHY JKH-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
DISKY BRUSNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
362
DISKY DIAMANTOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
DISKY HABRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
DISKY LEŠTICÍ LISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 331
DISKY LEŠTICÍ LISKOID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
DISKY LEŠTICÍ LISKO-S . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 331
DISKY MOORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
DISKY OCELOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
DISKY PRO PILKY NA MODELY. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DISKY ŘEZACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
DISKY ŘEZACÍ DYNEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
DISKY ŘEZACÍ SECUDISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
DISKY ŘEZACÍ VYZTUŽENÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
DISKY SEPARAČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
DISKY ZIRKONOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
DISTANČNÍ LAK INTERDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DISTANČNÍ LAK KERR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
DISTANČNÍ LAK VITA IN-CERAM . . . . . . . . . . . . . . 117
DLÁTKO PILLO, POWER PILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
DLÁTKO SILFRADENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
DOSPER EVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DOUBLEMIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DRÁT AURIX L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
DRÁTĚNÉ KARTÁČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
DRÁT KULATÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
DRÁT LIWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
DRÁT ORPLID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
DRÁT PŮLKULATÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
DRÁT ŘEZANÝ LEONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
DRÁT VOSKOVÝ RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DRÁTY VOSKOVÉ KULATÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DRÁTY VOSKOVÉ PROFILOVANÉ . . . . . . . . . . . . . . . 40
DRÁTY VOSKOVÉ ŘEZANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DRÁTY VOSKOVÉ V ROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DREAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DRILL FG 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DRŽÁK KORUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
DRŽÁK NA KYVETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
DRŽÁK NA SMÁČENÍ MODELŮ . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DRŽÁK ŠTĚTEČKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
DRŽÁTKA LŽIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
DRŽÁTKA LŽIC LG-GRIFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
DRŽÁTKO SKALPELOVÝCH ČEPELEK . . . . . . . . . . . 302
DŘEVĚNÝ STOJÁNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
DUBLOVACÍ KYVETY PRO AGAROVÉ HMOTY . . . . . . 12
DUBLOVACÍ KYVETY PRO SILIKONY. . . . . . . . . . . . . 12
DUCATRON QUATTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
DUCERALLOY C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
DUCERAM LOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
DUNE ECO TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
DUO DIACRYLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
DUOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
DUOSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
DURACROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DURACRYL INLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
DURACRYL PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
DUROBOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
DUROFLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DUROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DUROLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
DUROL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DUROPONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
DUSTEX MASTER PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
DVOJITÉ ČEPY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DYNEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
E
EASYBLAST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
EASY-FORM SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
EASYSHADE ADVANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
ECLIPSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
EDENTA CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
EDENTA VOLCANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
EFEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
EKOHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ELEKTRICKÁ PILKA G2 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . 27
ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ NŮŽ . . . . . . . . . . . . . . . 57
ELEKTROLYT D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
ELEKTROLYT MG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
ELFENBEINGOLD G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ELITE DOUBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ELITE MIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ELTROPOL 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
ELTROPOL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
EMMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
EMULZE LEŠTICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
ERKOBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
ERKOCRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKODUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 326
ERKODUR-A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKODUR-A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKODUR-BZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKODUR-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 326
ERKODUR-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOFLEX-95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOFLEX-BLEACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOFLEX-BZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOFLEX-COLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326, 327
ERKOFLEX TYČINKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
ERKOFORM - 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
ERKOFORM - 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
ERKOGUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
ERKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 326
ERKOLIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOLOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOLOC-PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOLOC-PRO BLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOPLAST-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOPLAST-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOPOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
ERKOPRESS 300 TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
ERKOPRESS 300 TP-CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
ERKORIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ERKOSIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
ERKOSKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
ESTHETIC-BASE GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 144
EXA CERAPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
EXA DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
EXA INTRAPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
EXA TECHNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
EXPASOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
F
FAST SPLINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
FAZETOVÉ PRVKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FG SHEETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
FILTER MODULE H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
FISURY FRÉZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
FIXÁTOR VODICÍCH ČEPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FLEXISTONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
FLITRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
FLUORESCENČNÍ PŘÍSADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
FLUXSOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
FÓLIE ARTIKULAČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
FÓLIE CÍNOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
FÓLIE KRYCÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
FÓLIE PLATINOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
FÓLIOVÝ LICÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FÓLIOVÝ PODLOŽNÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FÓLIOVÝ SAMOLEPICÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FORMY NA SÁDROVÉ MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FORMY NA SÁDROVÉ MODELY BEGO . . . . . . . . . . . 23
FORNAX T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
FRÉZOVACÍ NÁSTROJE DIAMANTOVÉ MT . . . 221, 244
FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ PARASKOP M . . . . . . . . . . . 224
FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S1 JUNIOR . . . . . . . . . . . . . 222
FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S2 MASTER . . . . . . . . . . . . 222
FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S3 MASTER . . . . . . . . . . . . 222
FRÉZOVACÍ SADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
FRÉZOVACÍ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FRÉZY FISURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
FRÉZY TVRDOKOVOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
FRÉZY TVRDOKOVOVÉ EDENTA CLASSIC . . . . . . . 226
INTERDENT
®
FRÉZY TVRDOKOVOVÉ EDENTA VOLCANO. . . . . . . 234
FUJIROCK EP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FUJIROCK EP OPTIFLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
G
G1 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
G2 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
G3 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
GALVANICKÁ LEŠTIČKA ELTROPOL 300 . . . . . . . . 290
GALVANICKÁ LEŠTIČKA ELTROPOL E . . . . . . . . . . 290
GC COMPOSITE PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
GC GRADIA GUM SHADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
GC LABOLIGHT LV-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
GC METALPRIMER II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
GC TISSUE CONDITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
GC UNIFAST III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
GELCAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
GELODOUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
GELOVIT 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
GEO AVANTGARDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
GEO CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
GI-MASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GINGIFAST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GINGIVAMOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
GIROFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
GLAZE LT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
GLORIA SPECIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
GO-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
GOLDBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
GOLDEN SABLE ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
GOLDSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
GOOD MORNING SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
GRADIA GUM SHADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
GRAFITOVÉ LICÍ KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
GRANULÁT OCELOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
GRANULÁT OCELOVÝ JEMNÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 329
GUMOVÉ PODLOŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
GUMOVÉ PODLOŽKY S KOVOVÝM DNEM . . . . . . . . . 75
GUMOVÉ ZÁTKY ČEPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
GUMQUICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
GUMQUICK IMPLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GUMQUICK SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 144
GYPSTRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
H
HABRAS DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
HAMMACHER KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
HANDY MAGNETICKÝ ARTIKULÁTOR . . . . . . . . . . . . 18
HEATLESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
HEINE HR BINOKULÁRNÍ LUPA . . . . . . . . . . . . . . . 318
HERACAST EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
HERACAST IQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
HERACAST RC L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
HERACAST RC S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
HERACERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
HERACERAM PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
HERAENIUM CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM EH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM LASER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM P LOT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
HERAENIUM PW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAENIUM S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HERAMAT C 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
HERAMAT C 3 PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
HERA SLP 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HERA SP 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
HERAVEST L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
HERAVEST PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
HERCULES LASER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
HIGHLIGHT EASY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HIGH SILVER MODELLING LIQUID . . . . . . . . . . . . . 104
HILITE POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
HILITE PRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
HNĚDÉ KAMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
HOLDING GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
HOLD-ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
HORIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
HOTTY LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
HP PASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 279
HRNEC POLYMERAČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
HYDRAULICKÝ LIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
HYDRO-AIR CARVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
CH
CHROMASCOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
CHROMASIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
CHROMOPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
I
I-BOND 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I-BOND NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I-GW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I-MG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I-MG EKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I-MG FH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
IMPLANTOLOGICKÉ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . 311
IN-CERAM AL COLORING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . 156
IN-CERAM ALUMINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
IN-CERAM ALUMINA SPRINT. . . . . . . . . . . . . . . . . 103
INCERAMAT 3 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
IN-CERAM DISTANČNÍ LAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
IN-CERAM OPTIMIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
IN-CERAM SPINELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
IN-CERAM YZ COLORING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . 156
IN-CERAM ZIRCONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
INCORIS BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
INCORIS TZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
INCORIS TZI COLORING LIQUIDS . . . . . . . . . . . . . . 156
INCORIS ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
INCORIS ZI MESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
INDIKÁTORY BAREVNÉ VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
INEOS BLUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
INFIRE HTC SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 158
IN:JOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
INLAB MCXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
INLEJOVÝ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
IN PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
INSTALACE PRO LABORATORNÍ STOLY . . . . . . . . . 319
INSULATING GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
INSULATING PEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
INTERACRYL CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
INTERACRYL COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
INTERACRYL HOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
INTERACRYL ORTHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
INTERACRYL PLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INTERALOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
INTERCAST 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
INTERCAST LTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
INTERCERAMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
INTERDUPLICAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INTERDUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTERFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 53
INTERFINE K+B SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
INTERFLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
INTERFOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
INTERLABOSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
INTERLESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
INTERPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
INTERPAL S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
INTERPAL SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
INTERROCK NEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INTERSOLDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
INTERSTONE NEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INTERTRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
INTERVEST K+B SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
INTERWAXIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 54
ION-DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
IPS ACRYL CAD BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
IPS CONTRAST SPRAY LABSIDE . . . . . . . . . . . . . . 146
IPS E.MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
IPS E.MAX CAD BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
IPS E.MAX CAD DOBARVOVACÍ HMOTY. . . . . . . . . 156
IPS E.MAX ZIRCAD COLORING LIQUID . . . . . . . . . . 156
IPS E.MAX ZIRCAD PRO INLAB . . . . . . . . . . . . . . . 154
IPS EMPRESS CAD BLOKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
IPS INLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ISOACRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ISOCERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ISODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ISOFIX 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ISOLAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201, 328
ISOLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ISORAPID FLOOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
ISORAPID LIQUID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
ISORAPID SPRAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
IVOCAP SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
IVOCRON SEPARATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
IVOMAT IP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
IWANSON MĚŘIDLO NA KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
IWANSON MĚŘIDLO NA VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . 306
I-WELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
J
JAWELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
JEDNORÁZOVÉ ŠTĚTEČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
K
KAHAN BEZPEČNOSTNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
KAHAN BIJOU 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
KAHAN BLAZER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 86
KAHAN LIHOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
KAHAN LIHOVÝ KOVOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
KAHAN LIHOVÝ Z OPÁLOVÉHO SKLA . . . . . . . . . . . . 55
KAHAN PLYNOVÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
KALÍŠKY MÍCHACÍ SILIKONOVÉ . . . . . . . . . . . 131, 204
KALÍŠKY MÍCHACÍ SKLENĚNÉ . . . . . . . . . . . . 131, 204
KÁMEN ČISTICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
KAMENY CERAPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
KAMENY HNĚDÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
KAMENY RŮŽOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
KAMENY ZELENÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
KANYLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KAPESNÍKY A PAPÍROVÉ RUČNÍKY . . . . . . . . . . . . 349
KAPNIČKOVAČ HOTTY LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
KAPNIČKOVAČ TERMOTOP NEW . . . . . . . . . . . . . . . 56
KAPNIČKOVAČ WAX CENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
KARAT DIAMANTPOLIERSET . . . . . . . . . . . . . 117, 279
KARTÁČE ALUMINIUMOXID . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
KARTÁČE DRÁTĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
KARTÁČEK NA PROTÉZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
KARTÁČEK OCELOVÝ OCCLUPOL. . . . . . . . . . . . . . 264
KARTÁČE KOMBINOVANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
KARTÁČEK RUČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
KARTÁČEK TUŽKOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
KARTÁČE SILICIUMKARBID . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
KARTÁČE ŠTĚTINOVÉ A ŽÍNĚNÉ. . . . . . . . . . . 271, 274
KARTÁČE TAURUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
KARTÁČE Z KOZÍCH CHLUPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
KARTÁČ PALATINÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KELÍMKY NA MÍCHÁNÍ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
KERAMICKÁ PEC HERAMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
KERAMICKÁ PEC INCERAMAT . . . . . . . . . . . . . . . . 137
KERAMICKÁ PEC MULTIMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
KERAMICKÁ PEC PROGRAMAT . . . . . . . . . . . . . . . 136
KERAMICKÁ PEC VACUMAT 6000 . . . . . . . . . . . . . 133
KERAMICKÉ LICÍ KELÍMKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
KERAMICKÉ PÁSKY DO LICÍCH KROUŽKŮ . . . . . . . . 75
KERAMICKÉ STOJÁNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
KLADÍVKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
KLADÍVKO CELOKOVOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
KLADÍVKO OCELOVÉ ROVNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
363
REJSTŘÍKY
KLADÍVKO OCELOVÉ ZAOBLENÉ . . . . . . . . . . . . . . 307
KLEŠTĚ BÖHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
KLEŠTĚ HAMMACHER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
KLEŠTĚ KRAMPONOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KLEŠTĚ LABORATORNÍ OHÝBACÍ . . . . . . . . . . . . . 304
KLEŠTĚ NA DRŽENÍ KORUNEK . . . . . . . . . . . . . . . 303
KLEŠTĚ NA KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
KLEŠTĚ NA KORUNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KLEŠTĚ NA LICÍ KROUŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
KLEŠTĚ NA LICÍ KROUŽKY A KELÍMKY. . . . . . . . . . . 79
KLEŠTĚ NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
KLEŠTĚ NA SPONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KLEŠTĚ PŮLKULATÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304, 305
KLEŠTĚ TELEFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
KLEŠTĚ TŘÍČELISTNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KLEŠTĚ ŽLÁBKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KNETON-LAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
KOBALT-CHROM LOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
KOHINOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
KOLDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
KOLINSKY ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 301
KOMBINOVANÉ KARTÁČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
KOMORA OCHRANNÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
KOMORA TLAKOVÁ DEG-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
KOMORA TLAKOVÁ DEG-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
KOMPRESORY EKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
KONSTRUKCE PRO KERAMIKU – BLOKY . . . . . . . . . 46
KONTUROVACÍ VOSK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
KONUS POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220, 259
KOROSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
KOROX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
KORUNKOVÉ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KORUNKY CELOPLÁŠŤOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
KOŘENOVÉ VOSKOVÉ ČEPY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
KOTOUČE BAVLNĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
KOTOUČE BAVLNĚNÉ A Z KOZÍCH CHLUPŮ . . . . . . 273
KOTOUČE KOŽENÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 275
KOTOUČE LÁTKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KOTOUČE PLÁTĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
KOTOUČE PLSTĚNÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272, 274
KOV VÝUKOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
KOŽENÉ KOTOUČE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 275
KRABIČKA NA PROTÉZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
KRABIČKY S MEMBRÁNAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
KRAMPONOVÉ KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
KROUŽKY LICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
KROUŽKY RETENČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KRYCÍ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
KUŽELY PLSTĚNÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KYVETY DUBLOVACÍ PRO AGAROVÉ HMOTY . . . . . . 12
KYVETY DUBLOVACÍ PRO SILIKONY. . . . . . . . . . . . . 12
KYVETY MOSAZNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
L
LABOLIGHT LV-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
LABORATORNÍ KLEŠTĚ OHÝBACÍ . . . . . . . . . . . . . 304
LABORATORNÍ LEŠTIČKA ERIO . . . . . . . . . . . . . . . 291
LABORATORNÍ LEŠTIČKA SILFRADENT . . . . . . . . . 291
LABORATORNÍ LEŠTIČKA SWAH . . . . . . . . . . . . . . 291
LABORATORNÍ LEŠTIČKA WP-EX 2000 . . . . . . . . . 290
LABORATORNÍ LEŠTIČKA WP-EX 3000 . . . . . . . . . 290
LABORATORNÍ STOLY – INSTALACE . . . . . . . . . . . 319
LABORATORNÍ STOLY– OSVĚTLENÍ . . . . . . . . . . . . 315
LABORATORNÍ STŮL L-231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
LABORATORNÍ ŠTÍTKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
LABORATORNÍ TURBÍNA AIR-CARVER. . . . . . . . . . 286
LABORATORNÍ TURBÍNA HYDRO-AIR CARVER . . . 286
LABORATORNÍ TURBÍNA LED CARVER . . . . . . . . . 286
LABORATORNÍ TURBÍNY NSK PRESTO . . . . . . . . . 285
LABORATORNÍ VÁHY AXIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
LAK DISTANČNÍ INTERDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
LAK DISTANČNÍ KERR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
LAK NA SÁDROVÉ MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LAMPA POLYMERAČNÍ GC LABOLIGHT LV-III . . . . . 138
LAMPA POLYMERAČNÍ HIGHLIGHT EASY. . . . . . . . . 27
LAMPA POLYMERAČNÍ HILITE POWER . . . . . . . . . 138
364
LAMPA POLYMERAČNÍ HILITE PRE . . . . . . . . . . . . 138
LAMPA POLYMERAČNÍ LUMAMAT 100 . . . . . . . . . 139
LAMPA POLYMERAČNÍ QUICK . . . . . . . . . . . . . . . . 139
LAMPA POLYMERAČNÍ TRIAD 2000. . . . . . . . . . . . 139
LAMPA POLYMERAČNÍ VISIO ALFA . . . . . . . . . . . . 138
LAMPA POLYMERAČNÍ VISIO BETA . . . . . . . . . . . . 138
LASER HERCULES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
LASERSTAR T PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
LÁTKOVÉ KOTOUČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
LAVA CERAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
LAVA SCAN ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
LC BLOCK-OUT RESIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
LECRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296, 297
LED CARVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
LEMOVACÍ VOSKOVÉ PÁSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LEOCRYL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
LEOCRYL ARCOBALENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
LEPICÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LEPIDLO VTEŘINOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LEŠTICÍ DISKY LISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 331
LEŠTICÍ DISKY LISKOID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
LEŠTICÍ DISKY LISKO-S . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 331
LEŠTICÍ EMULZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
LEŠTICÍ NÁSTROJ ACRYLIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
LEŠTICÍ NÁSTROJ ALPHAFLEX . . . . . . . . . . . . . . . 259
LEŠTICÍ NÁSTROJ CERAGLOSS . . . . . . . . . . . . . . . 257
LEŠTICÍ NÁSTROJ CERAGLOSS-FLEX . . . . . . . . . . 258
LEŠTICÍ NÁSTROJ CERAPOL SUPER . . . . . . . . . . . 259
LEŠTICÍ NÁSTROJ EXA CERAPOL . . . . . . . . . . . . . 258
LEŠTICÍ NÁSTROJ EXA DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . 262
LEŠTICÍ NÁSTROJ EXA INTRAPOL . . . . . . . . . . . . . 261
LEŠTICÍ NÁSTROJ EXA TECHNIK . . . . . . . . . . . . . . 260
LEŠTICÍ NÁSTROJ GOLDSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . 260
LEŠTICÍ NÁSTROJ CHROMOPOL . . . . . . . . . . . . . . 262
LEŠTICÍ NÁSTROJ KONUS POLIERER . . . . . . . . . . 259
LEŠTICÍ NÁSTROJ NE POLIERER . . . . . . . . . . . . . . 263
LEŠTICÍ NÁSTROJ OCCLUPOL . . . . . . . . . . . . . . . 264
LEŠTICÍ NÁSTROJ POLISOFT . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
LEŠTICÍ NÁSTROJ SOFTCRACK . . . . . . . . . . . . . . . 261
LEŠTICÍ NÁSTROJ SOFT-TEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
LEŠTICÍ NÁSTROJ STARGLOSS . . . . . . . . . . . . . . . 257
LEŠTICÍ NÁSTROJ STEELPROFI . . . . . . . . . . . . . . . 263
LEŠTICÍ NÁSTROJ TITAN POLIERER. . . . . . . . . . . . 263
LEŠTICÍ PASTY BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
LEŠTICÍ PASTY NA KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
LEŠTICÍ ROZTOK NA PRYSKYŘICI . . . . . . . . . . . . . 280
LEŠTICÍ SET PRO KOMPOZITY . . . . . . . . . . . . . . . . 266
LEŠTIČKA GALVANICKÁ ELTROPOL . . . . . . . . . . . . 290
LEŠTIČKA LABORATORNÍ ERIO . . . . . . . . . . . . . . . 291
LEŠTIČKA LABORATORNÍ SILFRADENT . . . . . . . . . 291
LEŠTIČKA LABORATORNÍ SWAH . . . . . . . . . . . . . . 291
LEŠTIČKA LABORATORNÍ WP-EX 2000 . . . . . . . . . 290
LEŠTIČKA LABORATORNÍ WP-EX 3000 . . . . . . . . . 290
LG-GRIFFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
LICÍ KELÍMKY GRAFITOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
LICÍ KELÍMKY KERAMICKÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
LICÍ KROUŽKY HERAEUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
LICÍ KROUŽKY INTERDENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
LICÍ PROHLUBNĚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
LICÍ PŘÍSTROJ DUCATRON QUATTRO . . . . . . . . . . . 84
LICÍ PŘÍSTROJ FORNAX T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
LICÍ PŘÍSTROJ HERACAST . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 83
LICÍ PŘÍSTROJ INTERCAST 60. . . . . . . . . . . . . . . . . 84
LICÍ PŘÍSTROJ NAUTILUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LICÍ PŘÍSTROJ NEUTRODYN EASYTI . . . . . . . . . . . . 83
LICÍ PŘÍSTROJ TRYSTOLIT L-136 . . . . . . . . . . . . . . 84
LICÍ VOSK FÓLIOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
LIGHT BLOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LIHOVÝ KAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
LIHOVÝ KAHAN KOVOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
LIHOVÝ KAHAN Z OPÁLOVÉHO SKLA . . . . . . . . . . . . 55
LINEARGUIDE 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
LINGOFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
LIQUISTEAM-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
LIS HYDRAULICKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
LISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 331
LISKOID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
LISKO-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 331
LIS RUČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
LISTY K PILKÁM NA MODELY. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LIWA DIP-SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LIWA DRÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LOLIPOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
LOPATKA MÍCHACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
LOPATKA NA SÁDRU ELASTICKÁ. . . . . . . . . . . . . . 294
LOPATKA NA SÁDRU NEREZOVÁ . . . . . . . . . . . . . . 294
LOPATKA NA SÁDRU PLASTOVÁ . . . . . . . . . . . . . . 294
LOPATKA NA SÁDRU S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ . . . . 294
LOPATKA NA SÁDRU ŠIROKÁ ASH. . . . . . . . . . . . . 294
LOPATKA NA SÁDRU ÚZKÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
LOPATKA S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ . . . . . . . . . . . . . 294
LOPATKY NA MÍCHÁNÍ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LUMAMAT 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
LUMIN VACUUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
LUPA BINOKULÁRNÍ HEINE HR . . . . . . . . . . . . . . . 318
LUPA S OSVĚTLENÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
LUPOVÉ BRÝLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
LUPOVÉ BRÝLE YMARDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
LUSTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
M
MAGNETICKÝ ARTIKULÁTOR HANDY . . . . . . . . . . . . 18
MAGNETICKÝ STOJÁNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
MAJOR SUPER LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
MANDRELY EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
MANDRELY OCCLUPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
MANTIS COMPACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
MANTIS ELITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
MANŽETY BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
MANŽETY RAPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
MANŽETY SILIKONOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
MARATHON MULTI 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
MARGIN LINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MARKER NOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
MARKER PEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MARKER VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
MARK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
MARK II RLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
MATRICE PRECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
MAXIFRESH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
MELIODENT HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
MELIODENT RR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
MĚŘIDLO IWANSON NA KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
MĚŘIDLO IWANSON NA VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . 306
MĚŘIDLO NA KOV S CIFERNÍKEM . . . . . . . . . . . . . 306
MESH-TRAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
METAL BOND SIGNUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
METALPRIMER II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
MEZIČLENY A PILÍŘOVÉ ČLENY K FAZETOVÁNÍ . . . . 43
MFT – MULTI FUNCTIONAL TEETH . . . . . . . . . . . . 174
MIDITHERM 100/200 MP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
MIFAM SUPER LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
MÍCHACÍ DESTIČKA AKZENT . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
MÍCHACÍ DESTIČKA PRO LC KOMPOZITY . . . . . . . 131
MÍCHACÍ DESTIČKA TROPICANA . . . . . . . . . . . . . . 119
MÍCHACÍ DESTIČKA WET’O’PROOF EVO 2 . . . . . . . 120
MÍCHACÍ DESTIČKY NA KERAMIKU U-MID . . . . . . . 120
MÍCHACÍ DESTIČKY NA KERAMIKU WET’N’DRY . . 120
MÍCHACÍ KALÍŠKY SILIKONOVÉ . . . . . . . . . . . 131, 204
MÍCHACÍ KALÍŠKY SKLENĚNÉ . . . . . . . . . . . . 131, 204
MÍCHACÍ LOPATKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
MÍCHACÍ PAPÍRKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
MÍCHAČKA VAKUOVÁ V-184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
MIKROMOTOR SCHICK C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
MIKROMOTOR SCHICK C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
MIKROMOTOR SCHICK C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
MIKROMOTORY MARATHON MULTI 600 . . . . . . . . 284
MIKROMOTORY NSK ULTIMATE. . . . . . . . . . . . . . . 285
MIKROMOTORY SCHICK QUBE . . . . . . . . . . . . . . . 283
MIKROMOTORY W+H PERFECTA . . . . . . . . . . . . . 284
MIKROSKOP MOBILOSKOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
MIKROSKOPY MANTIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
MILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MILLO PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MINOXYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
INTERDENT
®
MK1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
MOBILOSKOP S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
MODELCAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MODELCAST S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MODELHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MODELHART SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MODELLING FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
MODELLING FLUID RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
MODELLING LIQUID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
MODELLING LIQUID 30M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
MODELOVACÍ NÁSTROJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
MODELOVACÍ NŮŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
MODELOVACÍ NŮŽ ELEKTRICKÝ. . . . . . . . . . . . . . . . 57
MODELOVACÍ VOSK IN PRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MODELOVACÍ VOSKY BELLEWAX. . . . . . . . . . . . . . . 35
MODELOVACÍ VOSKY FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MODELOVACÍ VOSKY GEO AVANTGARDE . . . . . . . . 35
MODELOVACÍ VOSKY GEO CLASSIC . . . . . . . . . . . . 35
MODELSYSTEM 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MODISOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
MOLDABASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MOLDABASTER S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MOLDANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MOLDA-SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 144
MOLDASTONE CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MOLDAVEST EXACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
MOLDAVEST FUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
MOLDAVEST MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MOLDAVEST MASTER RUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MOLLOPLAST-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
MOLLOSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
MOLLOSIL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
MOORE DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
MOSAZNÉ KYVETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
MOTOVA 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
MOTOVA 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
MRAMORIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MŘÍŽKA TVAROVANÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
MŘÍŽKA V ROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
MŘÍŽKA VYZTUŽOVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
MŘÍŽKOVÉ RETENCE VOSKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . 42
MT3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MT3 PRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MULTI FUNCTIONAL TEETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
MULTIMAT EASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MULTIMAT NTX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MULTIMAT NTX PRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
N
NÁDOBKY SKLENĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
NÁSTROJE IMPLANTOLOGICKÉ . . . . . . . . . . . . . . . 311
NÁSTROJE SILIKONOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
NÁSTROJE SMILE LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, 309
NÁSTROJ LECRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296, 297
NÁSTROJ MODELOVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
NÁSTROJ RADÝROVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
NÁSTROJ THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
NÁSTROJ VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
NÁSTROJ ZAHLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296, 297
NAUTILUS CC PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
NAUTILUS T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
NEACID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
NEO DUROTHERM 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
NE POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
NEUTRODYN EASYTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
NEW ARCHITECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
NOFLAME PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
NOPLAST ARTEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
NPG +2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
NPG PÁJKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
NŮŽ ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . 57
NŮŽKY NA FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
NŮŽKY NA KORUNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
NŮŽKY ROVNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
NŮŽKY ULTRA-TRIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
NŮŽKY ZAHNUTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽ MODELOVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽ NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽ NA SÁDRU BUFFALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽ NA SÁDRU S OTVÍRAČEM KYVET . . . . . . . . . .
NŮŽ NA VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NŮŽ NA VOSK LESSMANN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
295
294
294
294
295
295
O
OBLIČEJOVÝ OBLOUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OBLIČEJOVÝ OBLOUK ARCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OBLIČEJOVÝ OBLOUK ARTEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OBRÁZKY A LOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
OBRÁZKY LEONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
OCCLUFORM - 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
OCCLUPOL MANDRELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL OROVNÁVAČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO CHROMKOBALTOVÉ SLITINY . . . . 264
OCCLUPOL PRO KERAMIKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO KOMPOZITY. . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL PRO KOVY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
OCCLUPOL SORTIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
OCCLU SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
OCELOVÉ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
OCELOVÉ VRTÁČKY EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
OCELOVÝ GRANULÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
OCELOVÝ GRANULÁT JEMNÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 329
OCELOVÝ KARTÁČEK OCCLUPOL . . . . . . . . . . . . . 264
OCTA FLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ODKALOVAČ O-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
ODKALOVAČ SÁDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ CERCON CLEAN . . . . . . . . . . 147
ODSÁVÁNÍ FILTER MODULE H . . . . . . . . . . . . . . . . 314
ODSÁVÁNÍ ION-DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
ODSÁVÁNÍ LSG-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
ODSÁVÁNÍ SAB 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
ODSÁVÁNÍ SILENT TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
ODSÁVÁNÍ SILFRADENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
ODSÁVÁNÍ SMARTAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
ODSÁVÁNÍ TIMOBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
ODSÁVÁNÍ VORTEX COMPACT 3L . . . . . . . . . . . . . 312
OCHRANNÁ KOMORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
OCHRANNÉ BRÝLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
OCHRANNÉ BRÝLE ČIRÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
OCHRANNÉ ROUŠKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
OCHRANNÝ ŠTÍT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
OKLUDORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OKLUZÁLNÍ VOSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
OPAL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
OPAQUE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
OPEN ENTRY ŽIDLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
OPTIGLAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
OPTIMIZER CERAMICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
OPTIMIZER IN-CERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
OPTISPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
OPTOSIL LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
ORALIUM M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ORCAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ORCAST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ORGAN.EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 311
ORMALAB 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
ORMALAB 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
OROCREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
OROLIN LOTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
OROMED GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
OROSEPT SOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
OROVNÁVAČ OCCLUPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
ORPLID DRÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID EH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID GK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID INLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID KERAMIK 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID KERAMIK 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID KERAMIK 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID KERAMIK 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORPLID PF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ORTHODONTIC BURS STARTER KIT. . . . . . . . . . . . 266
ORTHOPLASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ORTOPOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
OŘEZÁVAČ G3 CONCEPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OSTEOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
OSVĚTLENÍ CACAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
OSVĚTLENÍ PLNOSPEKTRÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . 315
OSVĚTLENÍ PRO LABORATORNÍ STOLY . . . . . . . . . 315
OVS II OPAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
P
PÁJKA NPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PÁJKY C. HAFNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
PÁJKY SAFINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
PALABOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
PALA CRE-ACTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
PALADON 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
PALADUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
PALAMAT ELITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
PALA MIXING CUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
PALAPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
PALAPRESS VARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
PALARGEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PALASEAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
PALATINÁLNÍ KARTÁČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
PALATRAY XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PALAVIT G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PANGOLD KERAMIK N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PANGOLD KERAMIK N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PANGOLD KERAMIK SF2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PAPÍR ARTIKULAČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
PAPÍRKY MÍCHACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
PAPÍROVÉ RUČNÍKY A KAPESNÍKY . . . . . . . . . . . . 349
PARAFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
PARALELOMETR PARAFLEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
PARASKOP M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
PARNÍ ČISTIČKA EV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
PARNÍ ČISTIČKA EV 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
PARNÍ ČISTIČKA P-216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
PARNÍ ČISTIČKA STEAMER X3 . . . . . . . . . . . . . . . 340
PARNÍ ČISTIČKA TRITON SLA . . . . . . . . . . . . . . . . 339
PARNÍ ČISTIČKA VAP 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
PARNÍ ČISTIČKA VAP 6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
PARNÍ ČISTIČKA WASI-STEAM CLASSIC . . . . . . . . 340
PÁSKOVÉ RETENCE VOSKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PÁSKY BRUSNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
PÁSKY KERAMICKÉ DO LICÍCH KROUŽKŮ . . . . . . . . 75
PÁSKY VOSKOVÉ LEMOVACÍ A UKONČOVACÍ . . . . . 42
PASTA PRO VYPALOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
PASTA THERMOSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PASTE OPAQUE LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
PASTY LEŠTICÍ BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
PASTY LEŠTICÍ NA KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
PÁTRADLA ZUBNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
PATTERN RESIN LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
PEÁN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
PEÁN NA DRŽENÍ KORUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
PECE VYPALOVACÍ MIDITHERM 100/200 MP. . . . . . 81
PEC KERAMICKÁ HERAMAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PEC KERAMICKÁ INCERAMAT . . . . . . . . . . . . . . . . 137
PEC KERAMICKÁ MULTIMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
PEC KERAMICKÁ PROGRAMAT . . . . . . . . . . . . . . . 136
PEC KERAMICKÁ VACUMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
PEC SINTROVACÍ INFIRE HTC SPEED . . . . . . 137, 158
PEC SINTROVACÍ PROGRAMAT S1 . . . . . . . . 136, 158
PEC SINTROVACÍ SI-3LP . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 158
PEC SINTROVACÍ ZYRCOMAT 6000 MS . . . . . 137, 158
PEMZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
PERFECTA 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
PERFECTA 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
PERFECTA 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
PERLABLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
PERLY RETENČNÍ A LEPIDLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
PERLY SKLENĚNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
PHASER AS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
PHASER MX2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
PHYSIODENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
365
REJSTŘÍKY
PICO-FIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
PICOSEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
PILÍŘOVÉ ČLENY A MEZIČLENY K FAZETOVÁNÍ . . . . 43
PILKA ELEKTRICKÁ G2 CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . 27
PILKA HORNÍ D-188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PILKA NA SÁDRU ROVNÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
PILKA NA SÁDRU ZAHNUTÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
PILKA SEPARAČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
PILKY NA SÁDROVÉ MODELY. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PILLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
PIN-CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PINZETA ANATOMICKÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
PINZETA DO PECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 307
PINZETA JEMNÁ ROVNÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
PINZETA KŘÍŽOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
PINZETA NA DRŽENÍ KORUNEK . . . . . . . . . . . . . . . 303
PINZETA PLASTOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
PINZETA ZAHNUTÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
PÍSKOVAČ BASIC CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
PÍSKOVAČ BASIC MOBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
PÍSKOVAČ DUOSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
PÍSKOVAČ EASYBLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
PÍSKOVAČE DUNE ECO TECH. . . . . . . . . . . . . . . . . 289
PÍSKOVAČ KOROSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
PÍSKOVAČ PROTEMPOMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . 287
PÍSKOVAČ S24R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
PISTOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
PISTOLE NA TYČINKY ERKOFLEX. . . . . . . . . . . . . . 329
P.K. THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
PLAQUE PHOTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PLASTODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PLASTOVÁ PODLOŽKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
PLASTOVÉ PŘEDTVARY LICÍCH PROHLUBNÍ . . . . . . 76
PLASTOVÉ TYČINKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
PLÁTĚNÉ KOTOUČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
PLATEXCORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
PLATINOVÁ FÓLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PLAYSAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
PLNOSPEKTRÁLNÍ OSVĚTLENÍ . . . . . . . . . . . . . . . 315
PLOŠKY ŽVÝKACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PLOTÝNKOVÝ VOSK RŮŽOVÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PLSTĚNÉ KOTOUČE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272, 274
PLSTĚNÉ KUŽELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
PLYNOVÝ KAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PM 9 VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PODJAZYKOVÉ TŘMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
PODLOŽKA HOLD-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
PODLOŽKA PLASTOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
PODLOŽKY GUMOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PODLOŽNÍ VOSK FÓLIOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
POLIERPASTE UNIVERSAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
POLISHING SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
POLISOFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
POLISOL UNIVERSAL LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
POLITEMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
POLIVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
POLYCLAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
POLYMERAČNÍ HRNEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
POLYMERAČNÍ LAMPA GC LABOLIGHT LV-III . . . . . 138
POLYMERAČNÍ LAMPA HIGHLIGHT EASY. . . . . . . . . 27
POLYMERAČNÍ LAMPA HILITE POWER. . . . . . . . . . 138
POLYMERAČNÍ LAMPA HILITE PRE . . . . . . . . . . . . 138
POLYMERAČNÍ LAMPA LUMAMAT 100 . . . . . . . . . 139
POLYMERAČNÍ LAMPA QUICK . . . . . . . . . . . . . . . . 139
POLYMERAČNÍ LAMPA TRIAD 2000. . . . . . . . . . . . 139
POLYMERAČNÍ LAMPA VISIO ALFA . . . . . . . . . . . . 138
POLYMERAČNÍ LAMPA VISIO BETA . . . . . . . . . . . . 138
POLYMERÁTOR IVOMAT IP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
POLYMERÁTOR LIQUISTEAM-E . . . . . . . . . . . . . . . 139
POLYMERÁTOR PROTHYL POLIMER . . . . . . . . . . . 207
POLYMERÁTOR WAPO-MAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
POMŮCKA PRO ČEPOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
POUZDRO NA MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
POWDER SCAN SPRAY VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
POWER PILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
PRECI HORIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
366
PRECI MATRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
PRECI-POST CC LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PRECI-POST M LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PRECI SAGIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
PRECI-SEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 216
PRECI VERTIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
PREMACRYL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
PREPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PRESTO AQUA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
PRIMODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
PROBASE COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
PROBASE HOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
PROFILY SPON VOSKOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
PROFILY VOSKOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
PROFORM 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
PROGRAMAT EP 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
PROGRAMAT EP 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
PROGRAMAT P300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
PROGRAMAT P500/G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
PROGRAMAT S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 158
PROHLUBNĚ LICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
PROPELLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
PROTAR EVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROTAR EVO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROTAR EVO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROTAR EVO 5B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROTAR EVO 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROTAR EVO 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROTEMPOMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
PROTHYL POLIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
PŘEDTVARY LICÍCH PROHLUBNÍ . . . . . . . . . . . . 12, 76
PŘEDTVARY PRO VTOKOVÝ SYSTÉM . . . . . . . . . . . 42
PŘEDTVARY VOSKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ AQUADIST . . . . . . . . . . . . 347
PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ ZHERMACK. . . . . . . . . . . . 347
PŮLKULATÝ DRÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
PUMPA VAKUOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
PV PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Q
QUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
QUICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
R
RADÝROVACÍ NÁSTROJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
RAPIDA RP 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
RAPID MANŽETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
RAPID-WAX-SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
REALLIFE BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
REBAZOVACÍ TŘMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
REBAZOVACÍ TŘMEN SINDOS . . . . . . . . . . . . . . . . 198
REDUKCE EDENTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
REMANIUM 2000+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM CSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM GM380+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM GM800+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM G-WEICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
REMANIUM STAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
RESILIT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
RETENCE VOSKOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
RETENCE VOSKOVÉ MŘÍŽKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . 42
RETENCE VOSKOVÉ PÁSKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
RETENČNÍ KROUŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RETENČNÍ PERLY A LEPIDLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
REVAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
REVAX AXIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
ROBOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ROTAČNÍ NÁSTROJE PRO FRÉZOVACÍ TECHNIKU . 217
ROUŠKY OCHRANNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
ROZTOK LEŠTICÍ NA PRYSKYŘICI . . . . . . . . . . . . . 280
ROZTOKY ČISTICÍ EMAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
RUBYNIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
RUČNÍ KARTÁČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
RUČNÍKY A KAPESNÍKY PAPÍROVÉ . . . . . . . . . . . . 349
RUČNÍ LIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RŮŽOVÉ KAMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RYCHLOBRUSKA DEMCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RYCHLOBRUSKA RAPIDA RP 100 . . . . . . . . . . . . .
206
349
255
286
286
Ř
ŘEZACÍ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
ŘEZACÍ DISKY DYNEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
ŘEZACÍ DISKY SECUDISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
ŘEZACÍ DISKY VYZTUŽENÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
ŘEZANÝ DRÁT LEONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
S
S1 JUNIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
S1 KERAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
S2 KERAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
S2 MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
S3 KERAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
S3 MASTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
SAB 1000 ODSÁVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
SÁČEK NA MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
SADA NÁSTROJŮ BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
SADA NÁSTROJŮ NA KERAMIKU . . . . . . . . . . . . . . 298
SADA NÁSTROJŮ THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
SADA NÁSTROJŮ TOPDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
SÁDRA ALABASTROVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SADY NÁSTROJŮ SMILE LINE . . . . . . . . . . . . . . . . 311
SAFIBOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SAFIBOND BIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SAFIBOND GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SAFIBOND PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SAGIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
SAMOLEPICÍ VOSK FÓLIOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SCAN SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
SCOTCH BRITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
SEALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SECUDISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
SECURALOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
SEPARAČNÍ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
SEPARAČNÍ PILKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
SEPARATING FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
SET PRO OPRACOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ QUICK 2 . . . . . 330
SHADING PASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
SHERACAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SHERACAST 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SHERAFINA-RAPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SHERALIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SCHICK C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
SCHICK C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
SCHICK C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
SCHICK QUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
SCHICK S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
SCHICK S1 JUNIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
SCHICK S2 MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
SCHICK S3 MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
SIGNUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
SIGNUM CERAMIC BOND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SIGNUM CONNECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SIGNUM LIQUID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
SIGNUM METAL BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SIGNUM ZIRCONIA BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SILAGUM COMFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
SILBERPROBE SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
SILENSOR SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
SILENT TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
SILICIUMKARBID KARTÁČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
SILIKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SILIKAN UNIVERSAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SILIKONOVÁ ŠPIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
SILIKONOVÉ MANŽETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SILIKONOVÉ MÍCHACÍ KALÍŠKY . . . . . . . . . . . 131, 204
SILIKONOVÉ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
SILISAN N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SILISAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SIMULATE VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
INTERDENT
®
SINDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
SINFONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
SINTROVACÍ PEC CERCON HEAT PLUS . . . . . . . . . 147
SINTROVACÍ PEC INFIRE HTC SPEED . . . . . . 137, 158
SINTROVACÍ PEC PROGRAMAT S1 . . . . . . . . 136, 158
SINTROVACÍ PEC SI-3LP . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 158
SINTROVACÍ PEC ZYRCOMAT 6000 MS . . . . . 137, 158
SINTROVANÉ DIAMANTY EDENTA . . . . . . . . . . . . . 252
SINTROVANÉ DIAMANTY EDENTA SUPER-MAX . . . 254
SKALPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
SKALPELOVÉ ČEPELKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
SKENER 3SHAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
SKENER INEOS BLUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
SKENER LAVA SCAN ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
SKENOVACÍ VOSK BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 145
SKENOVACÍ VOSK ERKODENT . . . . . . . . . . . . . 49, 145
SKLENĚNÁ ŠPACHTLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
SKLENĚNÉ MÍCHACÍ KALÍŠKY . . . . . . . . . . . . 131, 204
SKLENĚNÉ NÁDOBKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
SKLENĚNÉ PERLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
SKLO NA KERAMIKU JINOJAN . . . . . . . . . . . . . . . . 121
SKUSOVÉ ŠABLONY TVAROVANÉ . . . . . . . . . . . . . . 39
SKUSOVÉ VALY A ŠABLONY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SKUSOVÉ VALY ROVNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SMARTAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
SMARTMIX X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
SMARTVEST RAPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SMARTWAX DUO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
SMILE LINE NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, 309
SMILE LINE SADY NÁSTROJŮ . . . . . . . . . . . . . . . . 311
SMILE LINE ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
SMOOTHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 87
SOFTCRACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
SOFT MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
SOFTRELINING POLISHER SET . . . . . . . . . . . . . . . 266
SOFT-TEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
SOLDER LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SONOREX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341, 342
SPÁJECÍ PASTA A TAVIDLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
SPECIAL BS LIQUID 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SPHÄROLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
SPINELL BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
SPINELL IN-CERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
SPIRÁLOVÉ VRTÁKY HSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
SPLINTBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
SPLIT-CAST SYSTÉM CL-SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SPOFACRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
SPOFADENT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
SPOJOVACÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
SPRAY-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
SR ADORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
SR IVOCAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
STABILOPLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
STAMMOPUR AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
STAMMOPUR RD 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
STAMMOPUR Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
STAR ANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
STARGLOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
STAVĚCÍ VOSK GEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
STEAMER X3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
STEELPROFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
STICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
STOJAN AUTOMATICKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 291, 320
STOJÁNEK DŘEVĚNÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
STOJÁNEK MAGNETICKÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
STOJÁNEK NA LETOVÁNÍ CLEVER SPIDER . . . . . . 119
STOJÁNEK NA NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
STOJÁNEK ORGAN.EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 311
STOJÁNKY KERAMICKÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
STOJÁNKY NA LICÍ KELÍMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
STOMAFLEX VARNISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
STONEBITE SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
STŮL LABORATORNÍ L-231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
STUMPFISOLIERUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
SUPERACRYL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
SUPER LUX MAJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
SUPER LUX MIFAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
SUPER-MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERPONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERPONT C+B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYMPRO RENFERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYNTETICKÉ ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
129
129
208
301
Š
ŠABLONY SKUSOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ŠELAKOVÉ BAZÁLNÍ DESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ŠPACHTLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
ŠPACHTLE ACHÁTOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
ŠPACHTLE SKLENĚNÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
ŠPIČKA SILIKONOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
ŠTĚTCE GOLDEN SABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
ŠTĚTCE KOLINSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 301
ŠTĚTCE SMILE LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
ŠTĚTCE S PŘÍRODNÍM VLASEM . . . . . . . . . . . . . . 301
ŠTĚTCE SYNTETICKÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
ŠTĚTCE TAKANISHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
ŠTĚTCE VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
ŠTĚTEC NA IZOLAČNÍ ROZTOKY . . . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTEC NA LEŠTĚNÍ VOSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTEC NA VYHLAZENÍ KERAMIKY . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTEC NA VYHLAZENÍ VOSKU . . . . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTEC PŘÍRODNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTEC SYNTETICKÝ NA OPAKER . . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTEČKY JEDNORÁZOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
ŠTĚTINOVÉ A ŽÍNĚNÉ KARTÁČE . . . . . . . . . . 271, 274
ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304, 305
ŠTÍTKY LABORATORNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
ŠTÍT OCHRANNÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
T
TAKANISHI ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
TALMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
TAURUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
TECTUSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
TEKUTINA U-MID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
TELEFLEX KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
TELEMASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
TELEMASTER MILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
TELIO CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
TERMOTOP NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
TESSEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TESSEX AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
THERMOSTOP PASTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
THOMAS NÁSTROJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
THOMAS SADA NÁSTROJŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
TIBASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TICKOMED 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
TIMOBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
TISSUE CONDITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
TITANIUM ZETA LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
TITAN POLIERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
TLAKOVÁ KOMORA DEG-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
TLAKOVÁ KOMORA DEG-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
TOPDENT SADA NÁSTROJŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
TOPSPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TOPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
TRIAD 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
TRILUXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
TRILUXE FORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
TRILUXE FORTE RLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
TRIPLEX COLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
TRIPLEX HOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
TRITON SLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
TROPICANA MÍCHACÍ DESTIČKA . . . . . . . . . . . . . . 119
TRYSKA VZDUCHOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
TRYSKY K PÍSKOVAČŮM BEGO . . . . . . . . . . . . . . . 288
TRYSTOLIT L-136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
TŘMEN NA KYVETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
TŘMENOVÝ ZÁSUVNÝ SPOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
TŘMEN REBAZOVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
TŘMEN REBAZOVACÍ SINDOS . . . . . . . . . . . . . . . . 198
TŘMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
TŘMENY PODJAZYKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
TŘMENY T207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
TURBÍNA LABORATORNÍ AIR-CARVER . . . . . . . . . 286
TURBÍNA LABORATORNÍ HYDRO-AIR CARVER . . . 286
TURBÍNA LABORATORNÍ LED CARVER . . . . . . . . . 286
TURBÍNY NSK PRESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
TURBO SET 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
TUŽKOVÝ KARTÁČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
TVAROVANÁ MŘÍŽKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY EDENTA CLASSIC . . . . . . . 226
TVRDOKOVOVÉ FRÉZY EDENTA VOLCANO. . . . . . . 234
TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY EDENTA . . . . . . . . . . . . 235
TWISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
TWISTER VENTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TYČINKY ERKOFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
TYČINKY PLASTOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
U
UBROUSKY DEZINFEKČNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
UFI GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
UKONČOVACÍ VOSKOVÉ PÁSKY . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ULTIMATE 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
ULTIMATE XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
ULTRACLEAN 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
ULTRA-TRIM NŮŽKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
ULTRA WAXER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA VITASONIC II . . . . . . . . 343
ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI . . . . . . . . . . . . . . 344
ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY SONOREX. . . . . . . 341, 342
U-MID DESTIČKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
U-MID TEKUTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
UNIFAST III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
UNILESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
UNIVERSAL POLIERPASTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
UNIVERZÁLNÍ VOSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
UPOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
USIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221, 332
UZF-PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
V
VACUMAT 6000 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
VACUMAT 6000 MP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
VÁHA JL602-G / ML00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
VÁHY DIGITÁLNÍ JKH-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
VÁHY LABORATORNÍ AXIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
VAKUOVÁ MÍCHAČKA ELITE MIX . . . . . . . . . . . . . . . 89
VAKUOVÁ MÍCHAČKA MOTOVA . . . . . . . . . . . . . . . . 87
VAKUOVÁ MÍCHAČKA SMARTMIX X2. . . . . . . . . . . . 88
VAKUOVÁ MÍCHAČKA TWISTER. . . . . . . . . . . . . . . . 87
VAKUOVÁ MÍCHAČKA TWISTER VENTURI . . . . . . . . 88
VAKUOVÁ MÍCHAČKA V-184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
VAKUOVÁ PUMPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
VÁLEČKY BRUSNÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
VALY SKUSOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
VANY DEZINFEKČNÍ OCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
VAP 6A PARNÍ ČISTIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
VAP 6 PARNÍ ČISTIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
VARIOTIME BITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
VATA BUNIČITÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
VERTIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
VESTOGUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VIBRATOR CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
VIBRÁTOR V-95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VIBRÁTOR VIBRAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VIBRÁTORY KV-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VIBRÁTORY VIB 15 A VIB 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VIBRAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VI-COMP ALLOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
VISIO ALFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
VISIO BETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
VISTA-TEC ULTRA LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
VITA AKZENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VITA BAREVNÉ INDIKÁTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
VITA BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER . . . . . . . . . . . 132
VITACOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
VITA EASYSHADE ADVANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
367
REJSTŘÍKY
VITAFOL H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID . . . . . . . . . 104
VITA IN-CERAM AL COLORING LIQUID . . . . . . . . . . 156
VITA IN-CERAM ALUMINA SPRINT . . . . . . . . . . . . . 103
VITA IN-CERAM DISTANČNÍ LAK . . . . . . . . . . . . . . 117
VITA IN-CERAM SPINELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VITA IN-CERAM YZ COLORING LIQUID . . . . . . . . . . 156
VITA INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VITA MARKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
VITA MODELLING FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VITA MODELLING FLUID RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VITA MODELLING LIQUID 30M . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VITA OPAQUE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VITAPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
VITAPAN 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
VITAPAN CLASSICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
VITAPAN PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
VITA PASTE OPAQUE LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VITA PM 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VITA PM ZATMELOVACÍ HMOTA . . . . . . . . . . . . . . . 116
VITA POWDER SCAN SPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
VITA SHADING PASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
VITA SIMULATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
VITASONIC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
VITA STUMPFISOLIERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
VITA ŠTĚTCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
VITA VACUMAT 6000 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
VITA VACUMAT 6000 MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
VITA VITAPAN 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
VITA VITAPAN CLASSICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
VITA VM 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VITA VM 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
VITA VM 9 PRO CEREC BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . 157
VITA VM 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
VITA VMK MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
VITA VM LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
VITA VM MODELLING LIQUID . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VITA VM OPAQUE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VITA VM PASTE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VM 7 VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VM 9 PRO CEREC BLOKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
VM 9 VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
VM 13 VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
VM CC VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
VMK MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
VM LC VITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
VM OPAQUE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VM PASTE FLUID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VODICÍ ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY BEZ TRNU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY S POUZDREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY S TRNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VODICÍ ČEPY – VRTÁKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VOLCANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
VORTEX COMPACT 3L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
VOSK DO KAPNIČKOVAČE ČERVENÝ . . . . . . . . . . . . 37
VOSK DO KAPNIČKOVAČE RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . 36
VOSK DO KAPNIČKOVAČE ZELENÝ . . . . . . . . . . . . . 37
VOSK INLEJOVÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VOSK KONTUROVACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
VOSK LEPICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VOSK LICÍ FÓLIOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VOSK MODELOVACÍ IN PRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VOSKOVÉ DRÁTY KULATÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
VOSKOVÉ DRÁTY PROFILOVANÉ . . . . . . . . . . . . . . . 40
VOSKOVÉ DRÁTY ŘEZANÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VOSKOVÉ DRÁTY V ROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
VOSKOVÉ KOŘENOVÉ ČEPY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
VOSKOVÉ LEMOVACÍ A UKONČOVACÍ PÁSKY . . . . . 42
VOSKOVÉ MŘÍŽKOVÉ RETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . 42
VOSKOVÉ PÁSKOVÉ RETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
VOSKOVÉ PROFILY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
VOSKOVÉ PROFILY SPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
VOSKOVÉ PŘEDTVARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
VOSKOVÉ RETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
VOSKOVÝ DRÁT RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VOSK PLOTÝNKOVÝ RŮŽOVÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
368
VOSK PODLOŽNÍ FÓLIOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VOSK SAMOLEPICÍ FÓLIOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VOSK SKENOVACÍ BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 145
VOSK SKENOVACÍ ERKODENT . . . . . . . . . . . . . 49, 145
VOSK SPOJOVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VOSK STAVĚCÍ GEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
VOSK UNIVERZÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VOSK VYKRÝVACÍ BÍLÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VOSK VYKRÝVACÍ ČERVENÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VOSK VYKRÝVACÍ FIALOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VOSKY AROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VOSKY BELLEWAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VOSKY CERVIKÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VOSKY FRÉZOVACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VOSKY GEO AVANTGARDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VOSKY GEO CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VOSKY KORUNKOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VOSKY MODELOVACÍ FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VOSKY OKLUZÁLNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VOSKY PRO VÝUKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
VRTÁČKY OCELOVÉ EDENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
VRTÁČKY TVRDOKOVOVÉ EDENTA . . . . . . . . . . . . 235
VRTÁKY HSS SPIRÁLOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
VRTÁKY PRO ČEPY BI-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRTÁKY PRO VODICÍ ČEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VTEŘINOVÉ LEPIDLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
VTOKOVÝ SYSTÉM – PŘEDTVARY . . . . . . . . . . . . . . 42
VYHODNOCENÍ MODELU – SADA . . . . . . . . . . . . . 224
VYKRÝVACÍ VOSK BÍLÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VYKRÝVACÍ VOSK ČERVENÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VYKRÝVACÍ VOSK FIALOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VYKRÝVACÍ VOSK RŮŽOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VYPALOVACÍ PASTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
VYPALOVACÍ PECE 003 LP, 018 LP . . . . . . . . . . . . . 81
VYPALOVACÍ PECE DEGETHERM . . . . . . . . . . . . . . . 81
VYPALOVACÍ PECE MIDITHERM 100/200 MP. . . . . . 81
VYTVRZOVACÍ ROZTOK NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . 22
VYTVRZOVAČ SÁDRY SEALER . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VÝUKOVÝ KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
VÝUKOVÝ KOV TALMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
VYZTUŽOVACÍ MŘÍŽKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
VZDUCHOVÁ TRYSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
VZORNÍK BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER . . . . . . . . 132
VZORNÍK CHROMASCOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
VZORNÍK LINEARGUIDE 3D-MASTER. . . . . . . . . . . 132
VZORNÍK VITAPAN 3D-MASTER . . . . . . . . . . . . . . . 132
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL . . . . . . . . . . . . . . . 132
W
WAPO-EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
WAPO-EX 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
WAPO-MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
WASI-STEAM CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
WAX CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
WAXLECTRIC LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
WAXLECTRIC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
WET’N’DRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
WET’O’PROOF EVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
WG I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
WG II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
WGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
WHITE TIGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
WIROBOND 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIROBOND C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIROBOND LFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIROBOND LOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
WIROBOND SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIROCER PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRODOUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
WIROFINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
WIROFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
WIROGEL M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WIROLLOY NB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIROLYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
WIROMELT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
WIRON 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRONIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRONIT EXTRAHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRONIT LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRONIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRONIUM EXTRAHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRONIUM PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRON LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
WIRON LOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
WIROPAINT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
WIROPLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
WIROPLUS N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
WIROPLUS S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
WIROSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WIROSIL – DUBLOVACÍ KYVETY PRO SILIKONY . . . . 12
WIROVEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
WIROVEST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
WIROWELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
WIROWELD NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
WP-EX 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
WP-EX 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
WURZELKAPPEN-ATTACHMENT 4000 . . . . . . . . . . 212
Y
YELLOW STONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
YZ CUBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Z
ZAHLE NÁSTROJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296, 297
ZÁSOBNÍK NA SÁDRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 320
ZÁSOBNÍKY NA ZUBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ZÁSOBNÍKY RUČNÍKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
ZÁSUVNÝ SPOJ TŘMENOVÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
ZÁTKY ČEPŮ GUMOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ZATMELOVACÍ HMOTA VITA PM . . . . . . . . . . . . . . . 116
ZELENÉ KAMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
ZETA LABOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
ZETA SAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
ZIRCAD PRO INLAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
ZIRCONIA BLOKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ZIRCONIA BOND SIGNUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ZIRCONIA IN-CERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ZIRKONOVÉ DISKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ZL ACRYLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ZL ANTERIOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ZL CENTRALOCK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ZL DUOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ZL DUROBOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
ZL ROBOLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ZL SECURALOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ZL SPHÄROLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
ZL STAR ANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ZL WURZELKAPPEN-ATTACHMENT 4000 . . . . . . . 212
ZRCÁTKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Z SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
ZUBNÍ PÁTRADLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
ZUBY BAMBINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
ZUBY CROSS LINKED 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ZUBY LINGOFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ZUBY LUMIN VACUUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
ZUBY MAJOR SUPER LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
ZUBY MFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
ZUBY MIFAM SUPER LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
ZUBY PHYSIODENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
ZUBY PRIMODENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
ZUBY SPOFADENT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ZUBY VITAPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
ZUBY VITAPAN PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ZYRCOMAT 6000 MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 158
Ž
ŽIDLE MK-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
ŽIDLE OPEN ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
ŽÍNĚNÉ A ŠTĚTINOVÉ KARTÁČE . . . . . . . . . . 271, 274
ŽLÁBKOVÉ KLEŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
ŽVÝKACÍ PLOŠKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Podobné dokumenty

Dobré Zprávy

Dobré Zprávy nožním pedálem. Snížení provozních nákladů - 10 kg písku vs.10 l vody. Respektuje lidské zdraví - žádná prašnost. Požadované připojení: připojení na vodovodní řád, odpad a vstup vzduchu max. 0,6 MPa,

Více

Zhotovení modelu

Zhotovení modelu VODICÍ ČEPY S POUZDREM Mosazné vodicí čepy ve třech velikostech s umělohmotným pouzdrem. Balení 1000 ks čepy 20 mm 1000 ks čepy 16 mm 1000 ks čepy 10 mm 1000 ks pouzdro Výrobce: Edenta

Více

Zobrazte a uložte si 7. kapitolu ve formátu

Zobrazte a uložte si 7. kapitolu ve formátu ZÁSUVNÉ SPOJE A FRÉZOVACÍ TECHNIKA ZÁSUVNÉ SPOJE MK1 MK1 Univerzální zásuvný spoj pro jednostranné i oboustranné zkrácení zubního oblouku. Aretační systém (zámek) umožňuje fixaci snímací náhrady. K...

Více

LABORATOŘ

LABORATOŘ Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000 M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožnuje zhotovení keramických náhra...

Více

REJSTŘÍKY

REJSTŘÍKY REJSTŘÍKY OBSAHOVÝ REJSTŘÍK OTISKOVÁNÍ OTISKOVACÍ HMOTY ALGINÁTOVÉ OTISKOVACÍ HMOTY

Více

Zobrazte a uložte si 8. kapitolu ve formátu

Zobrazte a uložte si 8. kapitolu ve formátu Dřík 104 HP ∅ 2,35 mm Obj. č. EDC31.104... Cena Kč

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č.účtu: web: e-mail: mob: tel:

Více