Géčko 6

Komentáře

Transkript

Géčko 6
Géčko
6 | CZ
Průvodce (nejen) světem hadic a pryží
Nařežeme
vám v nové
výrobní
hale ve
Strážnici!
str. 6–7
Není
trouba
jako
trouba
Výrobky firmy
Retigo dobývají
gastronomický
svět
Česko-italská
spolupráce:
propojení pracovitosti a kreativity
str. 8–9
str. 4–5
Editorial
Milí čtenáři,
možná mě budete mít za blázna, ale
mám rád nepohodu. Nikoli tu trvalou,
kdy vás tlačí boty a v břiše vám kručí už
nějaký ten pátek, ale chvilkovou. Jen
nakrátko si sáhnout na dno, zmoknout,
být vyčerpaný, hladový nebo žíznivý.
Protože bez strádání by si člověk neuvědomil, v jakém žije komfortu, bez tvrdé
práce by neměl radost z výsledku.
Léto je ideální doba, kdy se většina
z nás odmění – odpočinkem. A poté,
děsný první den v práci po dovolené si možná vzpomenete, že dřina
za to stojí, protože bez ní byste se
tolik neradovali z volna nebo výplaty.
Naštěstí, čas od času, jsme za dobrou
práci odměněni něčím větším, než jen
uznáním finančním.
Naše Géčko dostalo odměnu v podobě Zlatého středníku, ceny pro vítěze
soutěže o nejlepší firemní časopis roku
2014 v oboru strojírenství. Pro mě je
bohužel každé vítězství tak chvilkové, že
mě záhy po dosažení úspěchu napadne:
„Tak a jsme zase na začátku. Jak jen
bychom to udělali ještě lépe?“
Přeji vám příjemné čtení.
Géčku zdar!
Váš Libor Sedláček
marketingový ředitel
Obsah
3
Poradna pro dílny
Jak efektivně
ošetřit hranu
4–5
Naši dodavatelé
Motivaci každý
musí najít v sobě
6–7
Pohled do
zmodernizované
výroby
Nařežeme vám na
míru a není to pro nás
vůbec žádný problém
8–9
Rozhovor
Profesionální mistři
kuchaři po celém
světě vaří s českými
výrobky z Rožnova
10
Ze života firmy
Vzděláváme se
pro naše zákazníky
11
Z kroniky
zakladatele
Jak jsem začal
podnikat
VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 29028809, [email protected]
EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 21587
Text a foto: Marketingové oddělení GUMEX, spol. s r.o.
Vydáno v červnu 2015
2
Poradna pro dílny
Jak efektivně ošetřit hranu
Tentokrát se v naší poradně budeme
věnovat ošetření namáhané hrany.
Jak předcházet jejímu poškození?
P
ředstavme si situaci, kdy máme
zhotovený perfektní výrobek – například stroj. Při výrobě jsme zajistili jeho
správnou funkčnost, a ještě navíc skvěle
vypadá. Co budeme ale dělat, když nám
zákazník po dodání prvních vzorků volá
a stěžuje si, že stroj opravdu funguje
skvěle, ale už po pár dnech má otlučené
hrany a původní krásný vzhled je pryč?
Kdo z nás nezažil parkování v podzemních garážích, kde poslední parkovací
místo je právě vedle zdi a prostor na
výstup z auta je tak úzký, že nám při
odjezdu zůstane na hraně dveří kus
omítky? To se může stát prakticky při
všech aktivitách. Někdy časem „jen“
zmizí pěkný design, horší je však situace, kdy se o stroj zraní jeho obsluha.
Existuje recept
na ošetření
namáhané hrany?
Ano, poškození hrany lze zcela jednoduše předejít pryžovým nebo silikonovým
profilem. Ten má za úkol buď dané místo utěsnit, nebo „jen“ zabránit poškození jak samotného výrobku či jeho okolí,
které by v případě neopatrnosti obsluhy
nebo poruchy stroje mohlo nastat.
Na co je třeba při výběru „U“ profilu myslet?
Jedná se o ochranu dočasnou nebo
trvalou?
Bude profil kopírovat nějakou hranu nebo oblinu?
Jaká je síla materiálu, na který bude
profil nasazen?
Jak vybrat správný materiál profilu?
Má odolávat povětrnostním vlivům,
oleji, zvýšeným teplotám nebo má být
potravinářský?
Bude stačit jednoduchý U profil, nebo je třeba vyřešit asymetrii pomocí těsnicí dutinky?
Prohlédněte si pomocí QR kódu profily
s kovovou výztuhou, které se dobře hodí
například na krytí mechanických částí strojů.
→
3
Naši dodavatelé
Itálie není jen zemí špaget,
dobrého vína a římských památek.
Je to i země mnoha vůní a nálad.
Zatímco na jihu panuje klidná
pohodová atmosféra, na severu
Itálie jsme zdánlivě v úplně jiné
zemi. Šikovní lidé zde v poválečné
době vybudovali mnoho
průmyslových firem. Jednou
z nich je společnost IPL, vlastněná
rodinou pana Alessandra Ardo.
Pan Ardo představuje
firmu IPL na veletrhu
Motivaci
každý musí
najít v sobě
IPL je náš historicky první zahraniční
dodavatel, který našim zákazníkům již
na konci devadesátých let ukázal výhody
hadice z PVC a polyuretanu. V tomto
rozhovoru s ředitelem a spolumajitelem firmy panem Alessandrem Ardem
si chceme připomenout dobu počátku
naší spolupráce, ale nahlédneme i do
budoucnosti…
Jaké byly začátky společnosti IPL?
Společnost IPL zahájila svoji činnost
v roce 1975, kdy se splnil sen zakladatelů, pana Amelia Ardo a pana Lina
Bodio, stát se podnikateli. Krátce na to
firma začala s výrobou řady oplétaných
hadic, především zahradních a průsvitných hadic (dnes je známe jako Arianna
TA a BIO) a řady spirálových hadic (jako
jsou Saturno, Apollo a Giove). Od té
doby se firma IPL stala jedním z předních výrobců hadic v Itálii a zařadila se
na čelní místo v průmyslu. Zakladatelé
striktně dodržovali dva principy: stát se
mezinárodní společností, což byl pro
velmi malou začínající společnost v roce
1975 skutečný úkol, a nikdy nedělat
kompromisy v kvalitě. I dnes z těchto
4
principů vycházíme, neboť jsou skutečným motorem rozvoje firmy IPL.
Předání firmy druhé generaci:
Kdy jste se Vy zapojil do chodu
firmy a jaká byla nejsilnější zkušenost, kterou jste získal?
Já a sestra Anna, která řídí domácí
prodej a provoz naší továrny v Besozzo, jsme rostli se společností. Oba
dva jsme byli velmi mladí, když jsme
v ní začali pracovat. Zkrátka hadice
a IPL byly vždy součástí našeho života
(bylo mi teprve 11 let, když byla firma
založena). Když jsem nastoupil, patřil
jsem mezi málo lidí, kteří znali cizí
jazyky, a tak bylo přirozené, že jsem
byl zaměstnán jako exportní prodejce
- ve skutečnosti jako jediný exportní
prodejce, protože tehdy tam nikdo
jiný nebyl. Stále mám v paměti velkou
zkušenost získanou na mé první
výstavě v Saúdské Arábii v Rijádu
v polovině 80. let. Po několika letech
jsem se stal po svém otci vývozním
manažerem a následně prodejním
manažerem. V roce 2000 jsem byl
jmenován viceprezidentem pro
Jsem pyšný
na dnešní
GUMEX,
který patří
mezi nejvýznamnější
zákazníky
firmy IPL.
prodej a marketing a v roce 2007 jsem
se stal výkonným ředitelem a zrealizoval restrukturalizační plán „Wind of
Change“. Během všech těchto let jsem
měl příležitost zapojovat se do různých
oblastí, pracovat nebo pomáhat na různých projektech. Ale i dnes mohu říci, že
mám rád obchod a velmi vzpomínám na
roky cestování jako prodejce. Nicméně
mojí nejsilnější zkušeností bylo nedávné
založení společnosti IPL Schlauchtechnik ve Völkermarktu v Rakousku.
Co pomáhá řediteli firmy zvládat
všechny úkoly? Co Vás nejvíc
motivuje?
Být v čele organizace, jakékoliv organizace, je v podstatě osamělá práce. Dobrý
výkonný ředitel by měl vždy najít způsob,
jak podpořit zaměstnance, ať ve firmě
pracují kdekoliv. Měl by být připraven
pomoci, kde je to potřeba. Avšak jádrem
jeho práce je nést odpovědnost za všechna relevantní rozhodnutí, a to je něco,
o co se nemůže s nikým dělit. Navíc
musí stále udávat směr, a když je to třeba, zrealizovat nezbytné změny. Myslím,
že největší pomoc vychází z kvality jeho
kolegů. Správní lidé uvedou v život
i obyčejné myšlenky, nesprávní lidé
zničí i nejlepší plány. Pokud jde o motivaci, myslím si, že je to individuální,
a každý ji musí najít v sobě. Pro mě to
skutečně není nic zvláštního. Jen fakt,
že tak moc miluji svoji práci, mi stačí
k tomu, abych byl motivován.
Je firma řízená rodinou v něčem jiná než velké nadnárodní
koncerny?
Bohužel neměl jsem příležitost
skutečně pracovat někde jinde, a tak
mám zkušenosti jen z IPL, která je
malou rodinnou firmou. Nicméně
bych řekl, že řízení rodinné firmy
nabízí možnost hlubší interakce se
všemi členy společnosti, a aniž bych
se zabýval mikrořízením, dává příležitost zapojit se do praktické činnosti
a tak dosáhnout hlubších znalostí
o společnosti. Nevýhodou rodinné
firmy jsou vždy zdroje (nejen finanční, ale lidské, výrobní či projekční),
které nejsou neomezené, a tak bývají
doby, kdy se ambice musí redukovat.
Vzpomenete si ještě na začátky
spolupráce s Gumexem?
Ano, vzpomínám si. Začalo to schůzkou s panem Liborem Sedláčkem
u nás. Následně jsme se snažili zvýšit
naši obchodní aktivitu ve východní Evropě
a byl jsem velmi rád, že jsme se setkali.
Pan Sedláček byl v té době také velmi
mladý a udělal na mě velmi dobrý dojem.
Myslel jsem si, že bychom měli udělat
cokoliv, abychom spojili síly s GUMEXem
na českém trhu. Naštěstí jsem i já
pravděpodobně udělal dobrý dojem na
něj a jsme tam, kde jsme. Mohu říci, že to
byla jedna z nejlepších voleb, které jsem
v kariéře udělal, a jsem pyšný na dnešní
Gumex, který patří mezi nejvýznamnější
zákazníky firmy IPL.
mají velkou schopnost přežít v nepřátelském prostředí a vyznačují se velkou
přizpůsobivostí a kreativitou.
Můžete nám prozradit i něco osobního? Třeba zda si kromě náročné
práce najdete ještě čas na nějakého koníčka?
Správní
lidé uvedou
v život
i obyčejné
myšlenky,
nesprávní
lidé zničí
i nejlepší
plány.
Jaký byl Váš nejkurióznější zákazník nebo aplikace použití Vámi
vyráběných hadic?
Nejpodivnějším je jeden zákazník
z Perthu v Austrálii a ne vždy v dobrém
slova smyslu. Nejkurióznější aplikací byla hadice na vysávání mrtvých
pavouků, kterou jsme udělali pro jednu
francouzskou společnost.
Mám ženu, které věnuji příliš málo
času, a pochopitelně mám své koníčky
a vášně. Velmi rád a intenzivně čtu
a cestuji. Mám příležitost se čtení
věnovat v letadle nebo po večerech.
Mám rád historii a filozofii (vystudoval
jsem moderní filozofii), stejně jako
finančnictví. Hraju šachy – opravdu ne
dost dobře – a mojí velkou vášní je lední
hokej, košíková a hořká čokoláda.
A na závěr – co Vám osobně přináší v životě největší radost?
Osobně mám radost z mnoha věcí, záleží
na kontextu. Z hlediska osobního si velmi
užívám toho, když mohu trávit čas s rodinou,
dovolenou s mojí ženou nebo vzít mého
synovce na stadion ve Varese na košíkovou
a potom jít na večeři. Když pracujeme na
nové hadici, snažím se být zapojený do
všech fází. Obecně vzato nejsem žádný „potížista“ a umím být šťastný i z maličkostí.
Jaká jsou podle Vás největší pozitiva v mentalitě Čechů a Italů?
Češi jsou velmi efektivní a skutečně bych
je v tomto ohledu přirovnal k Němcům,
ale osobně jsem vždy u Čechů nacházel
lidštější přístup a je nejen jednodušší, ale
i příjemnější s nimi obchodovat. Italové
Děkujeme za rozhovor!
Letecký pohled na
výrobní závod IPL
↑ Tlakosací
hadice
Obchodní zázemí
Sklad
Část
výrobního
procesu
↑ Hadice
pro vzduch a lehčí abraziva
5
Pohled do zmodernizované výroby
Nařežeme vám na míru
a není to pro nás vůbec
žádný problém
V minulém čísle časopisu Géčko jsme chtěli znát čerstvý pocit z právě
otevřené výrobní a skladové haly ve Strážnici, a proto jsme u této
příležitosti oslovili ředitele společnosti, pana Dušana Sedláčka. Ale život
i výroba utíkají kupředu mílovými kroky, tudíž jsme se zvědavostí do
výrobní haly znovu zavítali a tentokrát nás provedl ředitel výroby
a zároveň „velitel na této palubě“ – pan Ivo Vytrhlík.
Příprava řezání materiálu
vodním paprskem dle zákazníkovy
dokumentace
↑
Co všechno vlastně specialistům
výroby nové prostory umožňují?
Nejdříve se zaměříme na pracoviště
pro řezání vysokotlakým vodním
paprskem. Na našem původním
pracovišti byly omezené prostory
k manipulaci s materiálem a nebyli
jsme vybaveni jeřábem. Nyní používáme portálový jeřáb o nosnosti 5 tun,
což nám umožňuje řezat materiály
s mnohem vyšší hmotností. Dokážeme
bez problémů uřezat například silné
plechy z ocelového nebo antikorozního materiálu. Nyní se můžete například podívat na řezání plastové desky
o tloušťce 200 mm.
6
Řezání plastové desky
vodním paprskem
↑
noži umístěnou na pohyblivém
portálu. Materiál je uložen na stole
s posuvným pásovým dopravníkem.
Na místě je přidržován pod tlakem
vytvářeným vakuovou pumpou. Celý
proces je řízený automaticky pomocí
předem nadefinovaného programu.
Díky této „vychytávce“ dokážeme
zpracovávat i výrobky delší, než je
pracovní plocha stolu, což je výrazná
výhoda oproti běžným typům tohoto
stroje.
Co všechno je na plotru možné
řezat?
A co je nového na pracovišti tvarového řezání na CNC plotru?
Kromě pryže řežeme i kůži, fólie,
textilie, plsť, papír, plasty, různé typy
obalových a izolačních materiálů, a to
včetně nanesené samolepicí vrstvy.
Vyřezávání je prováděno vícenástrojovou hlavou se speciálními
Máte pro své zákazníky nějakou
čerstvou novinku?
Pro finální produkt, vyřezaný podle
požadavků zákazníka, jsme zhotovili
i bezpečný přenosný obal
↑
Nařežeme
vám třeba jen
jeden kus, ale
běžně zajišťujeme i sériovou výrobu.
Určitě. Vymysleli a zrealizovali jsme
způsob, jak čistě, rychle a přehledně
uložit dílenské nářadí, nástroje a měřidla do kontejnerů a stolů.
Tento způsob můžeme nabídnout
i formou dárkového balíčku v podobě boxu nebo kufříku. Teď vám
stačí jen málo – zavolat nebo napsat
našim specialistům a doladit s nimi
potřebné parametry tohoto výrobku
– a tento užitečný pomocník může
sloužit i vám.
Můžete nám stručně shrnout výhody a možnosti využití řezu vodním
paprskem ve vašem výrobním
oddělení?
Jistě, rád poskytnu všem technikům
i obchodníkům z řad našich zákazníků malý TAHÁK (viz. tabulka Řezání
naším vysokotlakým vodním paprskem).
Diskuze
o nejlepší
variantě řezu
Řezání naším vysokotlakým
vodním paprskem
TECHNOLOGICKÉ VÝHODY
OBLASTI VYUŽITÍ
Studený řez, při kterém nedochází
k tepelnému ovlivnění řezaného
materiálu. Řez je bez natavení, okují,
zabarvení, mikrotrhlin i vnitřního
pnutí.
Strojírenský průmysl – dělení těžkoobrobitelných materiálů (slinuté
karbidy, superslitiny na bázi niklu,
titan, wolfram), kompozitní materiály,
tvarové řezání
Univerzální použití pro libovolné
materiály i jejich tloušťky (všechny
kovy, keramiku, plasty, gumy, textilie,
kompozitní materiály, sklo, kámen)
Stavební průmysl – dělení betonu,
keramiky, dlaždic
Možnost řezání i těžko obrobitelných
materiálů (i po tepelném zpracování)
Gumárenský průmysl – řezání gumy,
plastů, vláken
Ekologičnost řezání
Obuvnický průmysl – řezání kůže
Vysoká přesnost vyřezaných tvarových dílů
Sklářský průmysl – tvarové řezání
skla a jeho vrtání
Efektivnost pro zákazníka (většinou je možné vynechat přídavek pro
obrábění)
Automobilový průmysl – těsnění,
příruby, komponenty pro interiér
a exteriér, kotouče
Recyklace odpadu při řezání
Užité umění – řezání skleněných
polotovarů vitráží, výloh
↑ Uspořádání hydraulického příslušenství v přehledném kufříku
↑ Uložení
dílenského nářadí
7
Rozhovor
Gastronomie v asijském
stylu, FHA, Singapur
Specialisté na nákup a marketing,
Michaela Kramolišová a Pavel Vokatý
Kuchařská pohotovost
na stánku Retigo, Inteco,
Brno, 2014
Profesionální mistři kuchaři po celém
světě vaří s českými výrobky z Rožnova
Vyrábí zařízení pro gastronomii, patří mezi špičku ve svém oboru a neustále svá
zařízení zdokonalují. S manažerem marketingu české firmy RETIGO s.r.o. Ing. Pavlem
Vokatým a jeho kolegyní, vedoucí nákupu Michaelou Kramolišovou jsme si povídali
o jejich výrobcích, nutnosti správného výběru dodavatele, ale i o dobré kuchyni.
8
Začátky vaší firmy byly takzvaně
garážové. Můžete stručně popsat,
jak šla historie?
la, prodala druhý konvektomat, vyrobila
další čtyři... Nyní má 130 zaměstnanců
a působí takřka po celém světě.
Ing. Pavel Vokatý: Vznik české výrobní firmy RETIGO s.r.o. v Rožnově pod
Radhoštěm byl reakcí na poptávku po
moderní kuchyňské technologii počátkem
devadesátých let. Společnost vznikla
v roce 1992 nejprve se zaměřením na
kovovýrobu, elektrovýrobu, konstrukční
a projektové činnosti. V roce 1993 se
však zcela přeorientovala na výrobu tak
náročných strojů, jako jsou programovatelné parní konvektomaty a zařízení pro
velkokuchyně. Ještě jako sdružení podnikatelů v roce 1993 vyrobila a prodala první
konvektomat velikosti 6 x GN 1/1 v garáži
jednoho z majitelů. Firma postupně rost-
Můžete shrnout, jaká zařízení dodáváte svým zákazníkům?
Ing. Pavel Vokatý: Hlavním výrobkem
firmy Retigo jsou parní konvektomaty. Jedná se o profesionální zařízení
do velkých kuchyní (nikoli pro domácí
použití). Konvektomat je zjednodušeně
parní trouba, která umí kombinovat
horký vzduch a páru. V takovém stroji
pak kuchař může připravovat vše, co se
vaří, peče, smaží, griluje, dusí, regeneruje, za dodržení přísných hygienických
předpisů a evropských norem. Podle
velikosti provozu, resp. počtu vydaných
Dostali jsme
šanci dodat
několik našich
zařízení do
restaurace
českého pavilonu na světové výstavě
EXPO 2015.
jídel denně, si zákazník může vybrat
z šesti velikostí modelů ten, který mu
nejvíce vyhovuje. Smyslem těchto zařízení
je uspořit peníze za náklady na elektřinu
a vodu, čas a v neposlední řadě přistupovat k tepelné úpravě jídla šetrně a zdravě
a tím poskytovat chutnější pokrmy. Od
firmy Retigo si kuchyni můžete vybavit
ještě regenerátory, šokovými zchlazovači,
holdomaty (k udržování pokrmů v ideální
teplotě) a dalším užitečným příslušenstvím k těmto zařízením.
I v tomto oboru je nutné se vyvíjet.
Jaké novinky chystáte?
Ing. Pavel Vokatý: Ano. Vývoj je k nezastavení i v našem oboru. Chystáme jednu
velkou novinku, ale na její prozrazení ješ-
Který z vašich výrobků slaví největší
úspěch?
Ing. Pavel Vokatý: Určitě nejoblíbenějším
je parní konvektomat, na který se výroba
ve firmě Retigo primárně soustředí.
hovořilo široké spektrum produktů,
operativní logistika, možnost skladování
strategických materiálů, zázemí solidní
společnosti, reference a v neposlední
řadě vstřícnost v jednání.
Který z vašich výrobků je v letní
sezóně podle vás nejvíce využíván?
Ing. Pavel Vokatý: U nás nerozlišujeme
oblíbenost či využívanost produktů dle
ročního období. Pokrmy se tepelně zpracovávají a servírují teplé bez ohledu na
období. Jinak pokud bych měl říci, který
produkt nejlépe koresponduje s létem,
tak by to byl určitě šokový zchlazovač.
Michaela Kramolišová, DiS.
Vedoucí oddělení nákupu firmy Retigo vystudovala vyšší odbornou školu, obor prokurista firmy.
Znalosti cizího jazyka nabyla během studií jazykové
školy a v rámci praxe ve Velké Británii. Působila na
různých vedoucích pozicích v několika mezinárodních společnostech, od výroby televizorů, polovodičů až po automotive. Třetím rokem uplatňuje své zkušenosti z oboru nákupu
právě ve firmě Retigo. Ve volném čase ráda sportuje a nezřídka
vyráží do kina na filmové novinky.
Ing. Pavel Vokatý
Pochází z jižních Čech, nyní však devátým rokem žije v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudoval hotelovou školu ve Strakonicích a Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, oborově
zaměřenou na obchodní podnikání se specializací na obchod
s potravinami. Ve firmě Retigo pracuje devátým rokem na
pozici marketingového manažera. Koníčkem je pro něj jeho rodina, která
vyplňuje téměř všechen volný čas. Má dva syny (5 a 2 roky) a je šťastně
ženatý. Kromě rodiny si ale plní svůj dávný sen – učí se hrát na klasickou
kytaru. Rekreačně sportuje, jezdí na kole, běhá, plave.
Můžeme to vyčíst i z čísel, protože tržby
z prodeje konvektomatů tvoří zhruba 80 %
obratu, a z toho připadá 80 % na export.
Pravidelně se zúčastňujete výstav
a veletrhů. Kde váš stánek v nejbližší
době můžeme navštívit?
Zajistit pro tak rozsáhlou výrobu
přísun komponent a materiálů není
lehký úkol. Podle čeho vybíráte
dodavatele?
Ing. Pavel Vokatý: Ano, veletrhy jsou
jedním z používaných marketingových
nástrojů. Účastníme se veletrhů po
celém světě. Někde jako firma Retigo,
někde vystavujeme konvektomaty v rámci
stánků našich obchodních partnerů. My
se nejčastěji a pravidelně prezentujeme v Německu, Itálii, Singapuru, Velké
Británii a samozřejmě v Čechách a na
Slovensku. Nyní je nejblíže veletrh Top
Gastro v Praze, Iba v Mnichově a Host
v Miláně.
Michaela Kramolišová: Ve většině
případů na základě výběrového řízení. Při
srovnávání nabídek zvažujeme velikost
výrobního sortimentu a šíři služeb, cenu,
kvalitu provedení a reference, logistické
a skladovací možnosti. Provádíme také audity u vybraných dodavatelů, prověřujeme
jejich výrobní zázemí, zajištění subdodávek
vstupních materiálů, dodržení výrobní
dokumentace a zpětnou dohledatelnost
výrobních záznamů, značení výrobků.
Spolupracujete také s naší společností.
Kde všude naše produkty využíváte?
Michaela Kramolišová: Při výrobě
konvektomatů, tedy do hlavního produktu
společnosti Retigo. Od GUMEXu odebíráme hadice, plastové spojky, různé drobné
silikonové komponenty.
Na jakém základě jste si nás vybrali
pro spolupráci?
Michaela Kramolišová: Pro GUMEX
První konvektomat vznikl
před 22 lety v garáži, dnes
vypadá sídlo firmy takto
S italským Milánem je spojena také
aktuální novinka – produkty firmy
Retigo na světové výstavě EXPO
2015, která zde začala v květnu…
Ing. Pavel Vokatý: Díky našemu pražskému obchodnímu partnerovi, firmě
Amerex trade, jsme dostali šanci dodat
některá zařízení do restaurace českého
pavilonu. Máme zde 3 konvektomaty
a 3 holdomaty. Bližší informace o českém
pavilonu, restauracích a jídle naleznete
na našem webu www.retigo.cz.
Pusťte si
pomocí QR
kódu video
a podívejte
se, jak
to chodí
ve firmě
Retigo.
Díky vašim produktům vznikají v restauracích vybrané lahůdky. Jaký je
váš vztah k dobrému jídlu?
Ing. Pavel Vokatý: Mám k dobrému jídlu
velice kladný vztah. Rád zkouším nové
věci, i když kolikrát nevypadají příliš
vábně na náš středoevropský vkus. Miluju dobře připravenou českou kuchyni
a autentickou asijskou kuchyni. Avšak
nejlepší jídlo, které jsem v poslední době
jedl, bylo italské – špagety z tradiční italské restaurace. Přímo před mými zraky
byly dodělány v korpusu od sýra parmazánového typu a dochuceny lanýžovým
olejem. Velmi jednoduché, ale nesmírně
chutné jídlo.
Foto: archiv RETIGO s.r.o.
tě není ten správný čas. Až nastane, jistě
se to všichni ti, kteří se o naše zařízení
zajímají, včas dozví. Nicméně před pár
měsíci jsme uvedli na trh novou velikost
kondenzační digestoře nad nejmenší
konvektomat, který máme v nabídce. Jedná se o velikost 623, která je určená pro
30–50 porcí denně a je vhodná pro menší
bistra, penziony a menší kuchyně.
9
Ze života firmy
Vzděláváme se
pro naše zákazníky
Každá úspěšná firma dbá o své zaměstnance. S tím souvisí i jejich vzdělávání.
Možná někoho napadne, proč se vzdělávat, když zná svoji práci velmi dobře.
My však na to máme jasnou odpověď.
V
šichni zaměstnanci naší
společnosti, kteří absolvovali počáteční zaškolení, se
postupně stávají, díky zařazení
do praktického života naší společnosti, skutečnými odborníky.
Ale dodavatelé stále inovují
své programy, zákazníci zase
poptávají nová řešení. Proto je
potřeba na tento trend reagovat
a neustále se vzdělávat.
Důležitá je efektivnost
Proto se do vzdělávacího
procesu u nás zapojují obě
strany. Firma zvažuje nejefektivnější náplň externího či
interního školení a pak už záleHlavně
nesmíme
zapomenout
na humor!
ží na samotném zaměstnanci,
co z nabízeného programu
„vytěží“. Největší zájem byl
v nabízených kurzech o tato
témata:
 trénink profesionálních
obchodních dovedností
 logistická akademie pro
vedoucí nákupu a logistiky
 webinář k systému IS Helios
Orange
 akademie mistrů výroby
 interní produktová školení
 kurzy angličtiny
 školení interních lektorů
 manažerská ekonomika
 exkurze přímo u dodavatelů.
Určitě si
lépe zapamatujeme
celý postup,
když nám
ho názorně
předvede ve
výrobě náš
montér
I firemní
zaměstnanci potřebují umět
poskytnout
první
pomoc
Pět důvodů,
proč se vzděláváme
1.
2.
3.
Je pro nás důležité být pro zákazníky odborně i prakticky vzdělaní, ale chceme jim i lidsky rozumět, dokázat se vcítit do jejich potřeb.
Školení nám ve firmě
poskytuje jistotu
a sdílení zkušeností.
Zúčastňují se ho i skladníci
a montéři, kteří pak dovedou
díky propojení teoretických
znalostí i praktických zkušeností
školit i ostatní spolupracovníky.
4.
5.
Setkávání zaměstnanců je
velmi důležité pro stmelení kolektivu.
Teorie i praxe v symbióze – interní školení
o dopravních pásech
hák!
vý ta
A máme hoto
10
Externí školení umožňují
našim zaměstnancům přístup
k informacím o fungování
jiných firem. Pokud se zaměstnanci dostatečně inspirují, jsou poté
sami schopni navrhnout i v rámci
naší firmy další efektivní opatření.
Určitě je smysluplné řídit se citátem P. F. Druckera: „Účelnost je
o dělání správných věcí a efektivnost je dělání věcí správně.“
Z kroniky zakladatele 2. díl
S kamarády
a pejskem
Rekem...
Jan
Sedláček
Vše má svoji historii,
svůj příběh. I naše firma
procházela životními
mezníky, které píšou její
firemní kroniku. Pane
Sedláčku, jaké jsou Vaše
první vzpomínky na dobu,
kdy jste začal podnikat?
Byl horký letní den, ani lísteček se nehýbal. Kamarádi byli někde u vody a já
se ploužil doma po dvoře, abych rychle
udělal zadané úkoly, a měl tak možnost
uniknout z domu za partou kamarádů.
To se psal dvacátý druhý srpen roku
1960. Okolo desáté hodiny jsem dostal
volno jít se vykoupat na Viťák, slepé
rameno řeky Moravy. V jiný všední den
bych tak brzy nesměl, ale tento den
jsem měl slavit své desáté narozeniny.
A abych tam byl dřív, tak jsem si tajně
vzal maminčino kolo a ujížděl na Viťák.
Samozřejmě jsem měl přikázáno:
„Na poledne buď včas doma! Bude
slavnostnější oběd, potom snad nějaká
odměna.“ No kdo by se netěšil.
Hodinky jsem
neměl, na věži
kostela sice
hodiny šly,
ale kdo by je
sledoval, když
výdělek byl
tak blízko.
kde se cirkus zabydloval. Hned po
příjezdu jsem uviděl menší maringotku, pojízdný holubník. A když holubník
otevřeli, holubi, krásní pávíci s načepýřenými ocasy, se vyhrnuli ven. V té době
jsem měl velký zájem o zvířata. Okouněl
jsem okolo holubníku a chtěl potají sebrat nějaké mládě nebo alespoň vajíčko.
Samozřejmě by z toho byla ostuda,
kdyby mě chytili. Mého zvědavého
pozorování využil jeden šikovný zřízenec
a udělal mi nabídku: „Pojď nosit lavičky
a já ti pak dám pár holoubat.“ Tak jsem
mrskl kolem za maringotku a nosil
jednu lavičku za druhou. Pomáhal jsem
skládat i uvnitř šapitó, přeci pávíci za
námahu stojí.
Velká sláva
Slíbený výdělek
A tak jsem vyrazil na kole, a co čert
nechtěl, uviděl jsem přijíždět cirkus. Do
Veselí se blížila, pro nás děcka, velká
sláva. Pěšky šlo několik slonů a barevných koní. Cirkus nemůže být přece
od začátku beze mě. Místo na koupání
jsem vyrazil na Bartolomějské náměstí,
Hodinky jsem neměl, na věži kostela
sice hodiny šly, ale kdo by je sledoval,
když výdělek byl tak blízko. A když jsem
skoro padal únavou, tak jsem dostal od
cirkusáka novou vzpruhu, a to nabídku volných vstupenek na odpolední
představení cirkusu příští den. Někde
Jedu na pole s otcem…
Děti z paneláků si tehdy
hrály zcela jinak než my…
jsem vyhrabal novou sílu, u studny se
napil vody a nosil zábrany okolo klecí.
A když bylo v podvečer již skoro všechno
uděláno, hledal jsem cirkusáka, který
mi slíbil „výdělek“. Zřízenců tam bylo
mnoho, ale ten můj se nenašel. Tak
jsem zaplakal nad výdělkem a šel smutně domů. Na kolo jsem si vzpomněl
až daleko od náměstí. Vrátil jsem se,
kolo nikde. K domovu jsem se plížil jak
spráskaný pes. Holoubata jsem nedostal, vstupenku nemám a maminčino
kolo taky fuč.
Životní ponaučení
a pár facek navrch
Po příchodu domů na slavnostní oběd
v podvečerních hodinách na mě čekalo
skutečně „radostné“ přivítání. Maminka
mě zfackovala za ztracené kolo, tatínek
seřezal řemenem se slovním dodatkem:
„Z tebe, ty pacholku, nikdy nic nebude,
máš domácí vězení do konce prázdnin.“
A přidal mi ještě pár facek. Tak jsem
zalezl pod kůlnu a trucoval. Už byla skoro
tma, když na mě volali, ať vylezu ven,
že se mi nic nestane. Opustil jsem tedy
úkryt, špinavý od prachu, upocený od školení cirkusáka a hlavně hladový a žíznivý.
Tak jsem dostal životní ponaučení od
cizích lidí a od té doby jsem velmi dlouho
nevěřil žádným slibům. Doma jsem prací
ve chlévě a na poli odčinil, co jsem způsobil, a začal věřit sám sobě, že jenom
poctivou prací lze něčeho dosáhnout.
KONEC 2. dílu
Zdroj (foto): Městské muzeum Veselí nad Moravou, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, p. o.
Jak jsem začal podnikat
11

Podobné dokumenty