Upoutat - Model Group

Komentáře

Transkript

Upoutat - Model Group
2/2011
Upoutat
03
04–05
06
07
08 - 09
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16
17 - 18
19
Úvodník
Obal jako poutač
Papír a životní prostředí
Genderově specifické odlišnosti ve vnímání reklamy
Přirozené zdraví a krása à la Provence
Budoucnost obalů
Jak a do čeho se balí hudba?
Obaly pro sladkosti
Technologie více vrstev
Nové výrobky a inovace
Soutěž
Obálka byla vytištěna na tiskovém stroji Rapida 142 H v
opavském závodě Model Obaly a. s. Byla zde použita
technologie tisku na stříbrnou fólii. Efekt Skin & Gloss
+ krycí bílá barva.
ÚVODNÍK
Milí zákazníci, milí obchodní
partneři,
to, že se rozhodnutí o nákupu nepřijímají pouze
racionálně, nýbrž i emociálně, je známá pravda. Například
při koupi automobilu je tento jev ještě markantnější. Lidé
si za určitý obnos peněz nekoupí v každém případě
automobil s lepšími technickými specifikacemi a s
nejvýhodnějšími servisními podmínkami, nýbrž takový
vůz, jehož design se jim více líbí, vůz vyrobený v určité
zemi nebo jehož značka je spojena s vyššími
emocionálními hodnotami. Samozřejmě to platí pouze v
případě, že kupující má skutečnou možnost volby a že
jeho finanční možnosti nejsou omezeny natolik, že v
úvahu připadá pouze jeden jediný vůz.
Stejná „iracionalita“ platí pro mnoho dalších
produktů každodenní potřeby od pracích prostředků přes
ovoce a baterie až po krmení pro psa. To, jak produkt
vypadá, ovlivňuje rozhodování o koupi stejně jako
„technické specifikace“, které jsou uváděny v televizní
reklamě nebo které jsou na obalu vytištěny písmem
minimální velikosti. Skutečností, která byla potvrzena v
řadě šetření, je, že kupující, který stojí v supermarketu
před regálem, často zapomene na nákupní seznam a v
posledním okamžiku nekoupí produkt A, jak plánoval,
nýbrž produkt B. Výrobci produktů vědí, že rozhodnutí o
koupi se přijímají častěji přímo v místě prodeje (point-ofsales) než na základě reklamních materiálů.
Takzvaný „iracionál“ upadá do podezření, že
vynaložil na produkt nepochopitelně mnoho (nebo příliš
málo) peněz. Za touto úvahou stojí předpoklad, že
iracionálno a emoce nemají žádnou hodnotu. A tuto tezi
já popírám. Pokud kupující produkt (v našem případě
automobil) koupil a při koupi dal průchod svým emocím a
stejně tak jej využívá a pokud má z takové koupě a z
takového využívání dobrý pocit, získal sám pro sebe
něco navíc, jakkoli se tento nárůst pozitivních pocitů
nedá změřit v korunách ani haléřích.
Emoce při kupování na místě prodeje se budí u
zabalených produktů prostřednictvím obalu. To výrobci
produktů vědí velmi dobře. A proto řešení obalu, jeho
barvám, písmu, křivkám, povrchu, konstrukci, materiálu,
věnují odpovídající pozornost. V této souvislosti jsou
nejpracnější bezpochyby obaly parfémů. Nákladný, a
tudíž drahý obal, i když vypadá jednoduše, má nejen
reprezentovat obsah, nýbrž i budit pocity v místě
prodeje. Totéž však platí i pro levnější produkty. Pečlivé a
cílené řešení obalu produktu se vždy vyplatí.
Karton a papír jsou obalové materiály, které dávají
nejvíce prostoru pro grafické řešení a potisk. To práci
nás, výrobců obalů, činí tak zajímavou. Věříme, že
dokážeme obalem ovlivnit rozhodování o nákupu, a
pocity, které jsou spojeny s produkty a s rozhodováním o
koupi, za „bezcenné“, tedy za prosté jakékoli hodnoty,
zcela určitě nepovažujeme.
Walo Hinterberger,
CEO region Střední a Jihovýchodní Evropy
02–03
model box
marketing
Obal jako poutač
na spuštění impulsu ke koupi.
Vnímání
Na obalech, popřípadě displejích musí
být ty nejrelevantnější informace bezprostředně dostupné. Chceme-li proto zákazníka
přesvědčit, musí jít dobré nápady a řešení
ruku v ruce s optimálním vzhledem a designem.
Rozpoznání
Obal musí být intuitivně přehledný. Pro
prodejce je krajně nepříjemné, když musí
pozorovat, jak zákazníci zdlouhavě studují
jejich obal, protože není na první pohled
zřejmé, jestli „je to káva s kofeinem nebo
bez“, zatímco u konkurenčního výrobku má
zákazník okamžitě jasno.
Emoce
Mají nesmírný vliv na spuštění impulsu
ke koupi, zvláště při spontánních nákupech.
Obalový design navíc vyjadřuje identitu
značky a produktu.
V oblasti silně konkurenčního trhu s
rychloobrátkovým spotřebním zbožím se v
mnoha produktových kategoriích již více
než polovina rozhodnutí o koupi uskutečňuje spontánně v místě prodeje (POS).
Tato skutečnost podtrhuje význam obalů,
displejů a policového designu pro marketing. Reklamní efekt, kterého tyto tři prvky
společně dosahují, zásadním způsobem
ovlivňuje rychlost prodeje zboží.
MODEL BOX
04–05
POS
Místo prodeje představuje prostředí, v
němž je každý zákazník, každý spotřebitel
bombardován reklamními sděleními.
Nejdůležitější roli zde hraje rychlost prodeje.
Obal schopný upoutat pozornost je zde
klíčem k úspěchu, pokud jde o počet
prodaných výrobků. V případě spontánních
nákupů jsou právě atraktivní obaly a chytře
navržené displeje to, co má nejpřímější vliv
Značka
V místě prodeje je nejdůležitější rychlost
prodeje. V případě spontánních nákupů
dokáže obal výrobku stimulovat impuls ke
koupi nejsilněji, rozezná-li spotřebitel značkový produkt.
V posledních letech se role, kterou hraje
obal, radikálně změnila. Zatímco dříve jejich
hlavní funkce spočívala v přepravě a sklado-
Obal zásadním způsobem ovlivňuje první dojem, který
značka vytváří, a má tak obrovský vliv na chování
spotřebitelů. Ve většině případu se zákazník o koupi
rozhodne, když stojí v obchodě před regálem.
vání zboží, dnes již představují důležitou
součást výrobku. A co více, obal komunikuje
se spotřebitelem přímo během rozhodovacího procesu, tedy v místě prodeje.
Stačí si představit přecpané pestrobarevné police v supermarketu, abychom si
uvědomili, jak nesmírně obtížné je docílit
toho, aby výrobek mezi ostatním zbožím
vynikal. Ať už se jedná o jídlo nebo jiný
produkt, obal vždy hraje klíčovou roli.
Poskytuje totiž rozhodující komunikační
impuls.
Jedinečnost vítězí!
V rámci dobře promyšleného mediálního
mixu může být obal na polici nebo v místě
prodeje klíčem k úspěšné marketingové
strategii. Obal je v roli „prodejce na polici“ v
neustálém kontaktu s cílovou skupinou.
Obalový design a reklamní sdělení, které
předává, proto hrají významnou roli v potenciálním úspěchu výrobku.
Vnější vzhled výrobku informuje o jeho
kvalitě, obsahu a účelu a zařazuje ho do určité
produktové řady a produktové skupiny.
Jedinečný obal poskytuje výrobku výhodu v
místě prodeje a podstatně tak napomáhá jeho
úspěchu na trhu. Konstruktéři obalů společnosti Model se vždy snaží nabídnout právě
takovouto jedinečnost a ve spolupráci se
zákazníky usilují o harmonii mezi obalovým
řešením a zabaleným zbožím tak, aby obě
části dohromady působily jako jeden celek a
výsledek fungoval jako „poutač“.
životní prostředí
Iggesund Paperboard nabízí lepenku
s povrchem z biomateriálu
Společnost Iggesund Paperboard obdržela první
objednávky na dodávku lepenky s povrchem z biomateriálu. Je to Invercote s rozložitelným povrchem
vyrobeným z biologicky odbouratelných surovin
určený především k použití v oblasti obalů na potraviny a kelímků na nápoje.
„Tento výrobek vznikl jako odpověď na potřeby trhu,
a také se naprosto kryje s naší komplexní ekologickou
politikou,“ vysvětluje Ola Buhrmanová, manažerka
Iggesund Paperboard. „Existuje jednoznačná poptávka
po bariérových hmotách, které jsou zároveň biologicky
odbouratelné a kompostovatelné,“ dodává. V posledních
letech Iggesund uskutečnil testy s biomateriály jako bariérovou hmotou. Kromě toho společnost provedla
srovnání s hodnocením hmot dostupných na trhu.
Doposud nejčastěji byl na lepenkové obaly jako
bariérový materiál používán polyetylén (PE) - umělá
hmota, která není vyráběna z recyklovatelných surovin
a není biologicky odbouratelná. Biomateriál používaný momentálně společností Iggesund je biologicky
odbouratelný a splňuje evropskou normu EN13432,
která potvrzuje jeho kompostovatelnost. „Bohužel, není
lehké nahradit konvenční polyetylén biomateriálem.
Nové umělé hmoty mají vyšší požadavky na technologii
výroby i na zařízení,“ komentuje Buhrmanová. Dnešní
ceny biomateriálů jsou podstatně vyšší než polyetylénu,
ale očekává se, že by se měly snižovat spolu s nárůstem
jejich dostupnosti a uvedením do provozu dalších a
větších výrobních závodů. „Je jisté, že se tento směr
vývoje řídí existující potřebou trhu, která klade důraz na
větší ekologické povědomí. Zákazníci jsou schopni za
biologicky odbouratelný výrobek zaplatit víc,“ dodává
Buhrmanová.
MODEL BOX
06–07
marketing a rekl ama
Genderově specifické odlišnosti
ve vnímání reklamy
Podle zjištění nedávné studie vypracované agenturou
InteractiveMedia jsou ženy otevřenější internetové
reklamě, zatímco muži upřednostňují reklamu s
jasným sdělením. Ženy přisuzují velký význam
esteticky působivým a holistickým reklamním konceptům s emoční složkou. Muži pak dávají přednost
reklamám, které jasně předávají informace a lze je
jako reklamu neomylně identifikovat. Ženy naopak
zpravidla přitahují filmové reklamy, které vypráví
nějaký příběh.
• Velkoplošná reklama překrývající obsah internetové stránky by měla být použita pouze v kombinaci se
zřetelnými prostředky k jejímu odstranění.
Tato studie obsahuje důležitá zjištění, která bude
možné využít při tvorbě reklam pro genderově vázané
cílové skupiny. Tradiční formáty velkoplošné reklamy
zaměřené na muže by měly obsahovat jasná a srozumitelná reklamní sdělení. Velkoformátových reklam si muži
všímají nejvíce. Reklamy zaměřené na ženy by měly být
především vizuálně působivé a harmonické.
Zjištění
Jak nejlépe oslovit muže - velkoplošná reklama
Zjištění
• Nevtíravé reklamní prostředky s jasným reklamním sdělením jsou přesvědčivé.
• Pozorovatelé mužského pohlaví přikládají velký
význam svobodě rozhodování a transparentnosti.
• Muži si nejvíce všímají velkoformátových reklam:
„Reklama je celistvá a přehledná, používá stejný soubor
barev. Je velká, ale dobře strukturovaná. Celá stránka
působí jako celek a její obsah není nijak narušen.“
Doporučení
• Klasická velkoplošná reklama má velkou šanci na
muže zapůsobit - zvláště pak formy reklamy s ohraničeným obsahem, jako například plakát.
• Při používání reklamy začleněné do obsahu
stránky (například formát medium rectangle) je nezbytné, aby byla jasně identifikovatelná jako reklama.
Jak nejlépe oslovit ženy - velkoplošná reklama /
zvláštní reklamy / filmová reklama
• Estetická stránka hraje u cílových skupin ženského pohlaví zásadní roli.
• Ženy jsou zvědavými pozorovatelkami, jejich
pozornost lze snadno získat pomocí teaserů.
• Pro ženy je typické hledat relevantní obsah
přelétáváním stránek pohledem: „Tahle je velmi dobře
umístěná, přímo na očích hned pod zprávami. Je hezky
barevně vyvedená, zvláště pak logo značky. […] Neruší
mě, naopak mám pocit, že si díky ní vzpomenu, abych si
tuto stránku ještě někdy prohlédla.“
Doporučení
• Po vizuální stránce by velkoplošné reklamy měly
být především atraktivní a harmonické.
• Reklamy, které zvětší svou plochu po přejetí
kurzorem, vzbuzují zvědavost a pro oslovování žen jsou
obzvláště vhodné.
• Reklamy začleněné do obsahu stránky (například
formát medium rectangle) rovněž snadno upoutají
pozornost žen, protože mají ve zvyku přelétávat očima
hlavní stránky a mapy internetových stránek.
design obalů
Přirozené zdraví
a krása à la Provence
Dokonalý pár se vždy pozná hned na první pohled.
Korsnäs White a l’Occitane jsou jako spřízněné duše
- společně působí jako ztělesnění autentičnosti.
Je snadné si oblíbit společnost, jako je l’Occitane.
Produkuje totiž výrobky podporující zdraví a navozující
příjemné pocity a duševní pohodu. Navíc si velice
zakládá na svých hodnotách, zosobňuje vysoké etické
standardy, spravedlivé jednání a prospěšnost. A konečně také nabízí výrobky, které nám svými barvami a vůněmi odhalují samotnou duši Provence.
Vše začalo ve velmi skrovném měřítku v roce 1976.
Olivier Baussan si tehdy ve věku 23 let pořídil destilační
zařízení a začal extrahovat esenciální oleje pro svou
garážovou výrobu mýdel, pěn do koupele a šampónů.
Veškeré své zboží osobně balil a prodával. Později
však požádal svou rodinu o pomoc s grafickým designem a navržením malovaných etiket.
Prosté a přírodní
Výroba zprvu zaměřená na levanduli a rozmarýn se
zanedlouho rozrostla i o všechny ostatní tradiční vůně
Provence - citron, med, mandle, třešňový květ a olivy.
Společnost postupně rostla, přibírala zaměstnance a
usídlila se v Manosque na jihovýchodě Francie. Nakonec
se rozrostla ve světoznámého výrobce s nezaměnitelnou
a respektovanou značkou. Přestože je dnes l’Occitane
mezinárodní společnost s mnohamilionovými zisky,
nikdy se nestalo, že by se otočila zády ke svým původním hodnotám a zásadám. Její produkty vznikají výhradně z přírodních surovin a nejsou testovány na zvířatech.
MODEL BOX
08–09
Společnost nevyužívá dětskou práci, upřednostňuje
místní dodavatele a respektuje lidská prává i životní
prostředí.
Tisk na hnědou stranu
Pascale Baussanová je sestrou zakladatele společnosti a již 20 let se aktivně podílí na vývoji obalů, tvorbě
grafického designu a výběru materiálů.
„Když jsme objevili lepenku z Frövi, hned jsme se
pro ni rozhodli. Tisk na zadní, hnědou stěnu lepenky
posílil image značky. Podklad dodal zajímavý matný efekt
a barvám propůjčil nezvyklou hloubku. Výsledný dojem
byl skutečně jedinečný a autentický a dokonale odpovídal naší představě o image, kterou jsme chtěli společnosti dát. Později jsme použili také zadní stěnu Korsnäs
White, protože jsme potřebovali bělejší lepenku,
abychom mohli naše kosmetické přípravky ozdobit
živějšími barvami. Využívání zadní strany lepenky
Körsnas však bylo vždy naším charakteristickým rysem.
L’Occitane je společensky zodpovědná společnost a jako
taková neúnavně usiluje o minimalizaci negativního vlivu
svého působení a svých výrobků na životní prostředí.“
Výběr materiálů tomuto tvrzení plně odpovídá. A co víc,
zákazníci společnosti zbožňují její vysoce originální
obaly. Jak je vidět, kombinace udržitelnosti a atraktivního designu je naprosto vynikající spojení.
Pomoc pro zrakově postižené
Image zodpovědné společnosti se však mnohem
jasněji a intenzivněji projevuje v jiných, podstatnějších
ohledech. Na začátku osmdesátých let minulého století
objevil Olivier Baussan v Burkině Faso bambucké máslo,
získávané z ořechů tisíciletého stromu. Bambucké
máslo, kterému se někdy říká ženské zlato, neboť je
vyráběno výhradně ženami, se pak stalo jednou z
hlavních obohacujících přísad několika výrobků značky
l’Occitane. Olivier Baussan hned ze začátku stanovil
zásady spravedlivého obchodu s cílem pomáhat ženám
a vyvinout řadu produktů s bambuckým máslem.
Nadace l’Occitane v současnosti v Burkině Faso
organizuje ženský emancipační program.
V devadesátých letech 20. století společnost navíc
vytvořila program pro podporu zrakově postižených a
obaly většiny produktů této značky jsou nyní opatřeny
informacemi v Braillovu písmu. V dnešní době již většina
průmyslových odvětví Braillovo písmo začleňuje do
vývoje obalů.
„Právě v tomto působení nachází naše společnost
svůj smysl a účel. Náš úspěch je založen na věrnosti
autentickým hodnotám a respektu,“ dodává Pascale
Baussanová.
obaly
Budoucnost obalů začíná na hranici mezi
matematikou a filozofií
Obalový hranol
Když slyšíme o K-dronu, nemůžeme se ubránit
asociacím s filmem K-pax. Přestože název tělesa není
odvozen od fiktivní planety, po které je pojmenován film,
ale od řeckého slova „edron” a „k” - jedenáctého
písmene v pořadí anglické abecedy - něco na té asociaci, nebo spíše z ní, tady je. Milovníkům amerických
filmů nemusíme připomínat, o čem je děj, stojí však za
to uvést na tomto místě několik informací o Januszovi
Kapustovi - tvůrci K-dronu, který, obdobně jako hrdina
filmu, dělá dojem, jako by snad byl mimozemšťan.
Je jedno, jestli jsou ploché
nebo špičaté, malé, velké,
podélné, průhledné... Dvě
tělesa K-dronu do sebe
perfektně zapadají. Obal
složený z páru K-dronových
kostek vytváří sevřenou,
logisticky optimální
prostorovou formu.
MODEL BOX
10 –11
Narodil se v Polsku, vystudoval pětileté Výtvarněumělecké lyceum v Poznani, dále studoval na fakultě
architektury Varšavské Polytechniky i na fakultě dějin
filozofie Varšavské akademie katolické teologie. Nyní
dokončuje doktorandské studium na Akademii umění ve
Varšavě. Kdybychom tedy o něm řekli, že je umělec,
architekt a filozof, bylo by to zjednodušující, což však, jak
se nakonec zdá, může být jistým řešením. Janusz
Kapusta je malíř, výtvarník scény, autor plakátů, knižních
ilustrací a kreseb pro časopisy, vizionář, osobnost a
především člověk, který předběhl svou dobu.
Forma, kterou vytvořil Janusz Kapusta, se zdá právě
díky své jednoduchosti ideální a možná by se dalo říci i
konečná. Kdybychom to ale řekli nyní, co by nám pak
zbylo pro chvíli, ve které nás tvůrce opět něčím překvapí
tak, jako to dělal pravidelně ještě předtím, než se stal
slavným a známým? Zdá se, jako by pro svět on sám byl
větším objevem než jím objevená pravidla. „Pokud
paměť zodpovídá za minulost, tak představivost zodpovídá za budoucnost a pouze ona může vytvořit něco, co
dříve neexistovalo. Einstein řekl, že představivost je
důležitější než znalosti. Vytvořil jsem vlastní postup na
rozšiřování své představivosti. Operní pěvec cvičí svůj
hlas, sportovec zvedá činky a já jsem chtěl vytvořit
nějaké cvičení pro sebe,” říká Janusz Kapusta.
K-dron - forma, design, obal
Janusz Kapusta došel ke svému průlomovému
objevu náhodně, i když takových náhod je kolem nás tím
více, čím více přemýšlíme. Lze tedy předpokládat, že
dříve nebo později bychom se stejně dočkali tělesa,
které by obrátilo pozornost ani ne tak na sebe sama,
jako na svého tvůrce a na jeho další díla. Samotný tvar
už našel své využití v mnohých oblastech - počínaje
architekturou, přes obaly a konče hračkami. Je to však
pouhý odraz, jeden z mnohých projevů významné
představivosti umělce, kterou by bylo potřebné hlouběji
prozkoumat do doby, než lidstvo ve své předvídatelnosti
promění lesy, hory a další inspirativní divy tohoto světa
na jedno ploché parkoviště s koši ze supermarketu.
Zapojení této neobvyklé věci ze země tvarů nazvané
K-dron pouze do jediné čistě užitkové a hmatatelné
funkce v podobě nábytku, krabičky nebo dokonce celé
budovy, by bylo profanací vzdálenou na hony od cílové
pásky. Mnohostěn, který na své existenci koncentruje
největší matematické mozky tohoto světa, je něčím
více, než jsou pouze jeho optické, akustické nebo
strukturální funkce. Když se posuneme o krok dále,
mohli bychom se domnívat, že pokud jediná, tak
jednoduchá a zároveň těžce pochopitelná forma může v
lidech vyvolat tolik zvídavosti, může se vlastně jednat o
klíč k poznání nehmatatelného, vždyť smyslem věci je
umění.
Omezit využití tělesa Janusze Kapusty na jedno
odvětví, to by bylo stejné, jako kdybychom tvrdili, že
největším přínosem vynálezu kruhu byly pivní tácky a
„Kolo štěstěny”. Co to má K-dron v sobě, že se používá
skoro na všechno? Jsou to neobvyklé vlastnosti, nebo
možná perfektní reklama? Je třeba říci, že marketingové
zázemí je zde silné. Vždyť jaké jiné těleso kdy bylo
atrakcí známého amerického polského krajanského
průvodu nazývaného Pułaski Parade nebo součástí
projektu výstavy Expo 2012? Napovíme, že žádné jiné. A
K-dron si tento mediální zájem zcela zaslouží, nejenom
pro své futuristické tvary, ale protože obal složený ze
dvou těchto těles vytváří sevřenou formu, která svádí
logistiky k okamžitému vytahování šekových knížek a
předkládání objednávek. Byla již zhotovena celá řada
možných vzorů. Jsou mezi nimi jak flakóny na parfémy,
tak lepenkové a plastové výrobky. Počet možných
využití takového stavebního materiálu se nedá předvídat; když jsme však objevili K-dron a - což je důležitější jeho tvůrce, můžeme si být jisti, že zakrátko budeme
stát před dalším balíkem možností, který využijeme do
té míry, do jaké nám to dovolí představivost.„K čemu je
K-dron? K ničemu, pokud jej nepoužijeme!,” říká Janusz
Kapusta.
Potenciál K-dronu v oblasti obalů
Když se v roce 1985 připravoval absolvent Varšavské polytechniky, kreslíř, malíř a scénograf na výstavu
svých prací v New Yorku, zřejmě si nemyslel, že zavede
revoluční změny nejenom v oblasti umění. Od chvíle
zrodu myšlenky K-dronu, jedenáctistěného geometrického tělesa s neobvyklými optickými, akustickými a
strukturálními vlastnostmi, bylo jasné, že je to výjimečná
událost ve světovém měřítku. Potenciál K-dronu je
obsažen především v možnosti tvorby nejrůznější formy
umístěním několika těles na sobě, díky čemuž možnosti
jeho využití nikdy nebudou zcela zřejmé. Samotný
vynálezce přišel zatím na 168 inovačních nápadů, ke
kterým patří například prostorové puzzle, šachy, herní
kostky, reproduktory, nábytek, architektonické obklady,
luxfery, lampy, a dokonce globus, tedy nové zobrazení
Země a Kosmu.
Souběžně s tím objevujeme potenciál K-dronu v
oblasti obalů. Díky podpoře a přátelství Janusze Kapusty
s osobou z naší branže - Krzysztofem Banachem,
ředitelem RPC BEBO Polska, má K-dron šanci získat si
také trh obalů. Vznikly již prototypy nádob na olej a ocet,
které jsou konstruovány na základě tohoto jedenáctistěnného geometrického tělesa. Zvažuje se projekt
obalů (výlisků do bonboniér) pro průmysl cukrovinek
vytvářející nový tvar bonbónů ve tvaru K-Dronu. Těleso
K-Dron vzbuzuje také velký zájem v odvětví kosmetické
výroby, v němž lze jeho konstrukci využít pro vytváření
obalů na parfémy ve dvou ideálně do sebe zapadajících
částech (tělesech), ve verzi „pro ni“ a „pro něho“, obalů
na denní a noční krém, na pleťové mléko a vodu, obalů
na sůl a pepř, lahví na likér se dvěma příchutěmi,
krabiček na sladkosti různých druhů a řadu dalších.
Čtyři bílé a čtyři černé Kdrony umožňují vytvoření 38
416 různých kombinací. Toto
lze využit pro vytvoření
dvoubarevného obalu nebo
průhledného obalu s
barevným tělesem uvnitř. Lze
také složit více než 38 tisíc
kombinací vzorů - aranžmá
na prodejním regálu.
OBALOV Ý DESIGN
Jak a do čeho se balí hudba?
Od doby, kdy získaly vinylové „černé“ desky standardní rozměry (průměr desky byl tenkrát třicet centimetrů), stala se výroba jejich obalů samostatným
druhem designerské tvorby - velký formát obalů dával
tvůrcům poměrně velkou uměleckou svobodu,
možnost použít zajímavé koncepty, a papír se stal
jedním z mnoha materiálů, které našly v této oblasti
využití. Postupně se pro tento účel začal používat
také plyš a dokonce se objevily desky zabalené do
kalhotek.
Včera
Opravdová revoluce se konala v šedesátých letech
20. století, v době kdy se nejen rozvíjela pop-kultura, ale
také móda individualizace projektů, které měly mít svůj
jedinečný charakter.
První album avantgardní skupiny The Velvet Underground and Nico z roku 1967 mělo obal, který jí přinesl
stejně tak dobré, jako špatné jméno. Banán, který
namaloval Andy Warhol, vzbuzoval a vzbuzuje asi i dnes
určité konkrétní asociace… Sugestivní obrázek byl ještě
podpořen textem na pravé straně: „Obírat zvolna”.
Potom, co jste zatáhli za přilepený banán, ukázal se
pohled na růžovou dužinu. Vydavatelství Verve poměrně
rychle na tento design rezignovalo. Důvodem však nebyla
cenzura, ale vysoké výrobní náklady obalu desky; jelikož
firma neměla jiné technologické možnosti, využívala tým
zvláštních zaměstnanců, jejichž jediným úkolem bylo lepit
žluté banány na bílý obal desky.
Kvalitě obalů svých desek velký význam přikládali
také členové Beatles. Počínaje Rubber Soul a Revolver,
které určovaly novou etapu v tvorbě liverpoolské čtyřky,
MODEL
MODELBOX
BOX
12 –13
se obaly nahrávek staly neoddělitelnou součástí jejich
hudebního díla. Za jeden z nejzajímavějších projektů v
této oblasti se považuje - a zdá se, že zcela právem album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. „Brouci“
původně plánovali vydat dvojdesku, avšak když se později
ukázalo, že se nahraný materiál vejde na jedno LP, byly
obaly už ve výrobě. Z toho důvodu byla jedna vinylová
deska umístěna v rozkládaném obalu typickém pro
dvojdesky. Jeho hlavní strana znázorňuje skupinu osob, z
které prvoplánově vyčnívají členové kapely v parádních
stejnokrojích orchestru seržanta Pepře. Kolem nich a za
nimi stojí takové osobnosti, jako například: Jung, Edgar
Allan Poe, Aldous Huxley, Marlon Brando, Oscar Wilde a
dokonce i Marlene Dietrichová. Pro získání tohoto efektu
byly fotografie okolních postav nejdříve vytištěny v životní
velikosti, následně vystřiženy a upevněny jako pozadí, na
které byli nafoceni samotní rockoví hudebníci. Tato
námaha se však skupině zcela určitě vyplatila - po dnešní
den představuje obal Seržanta jednu z nejzajímavějších
koncepcí v hudební branži.
Tvůrčí konkurenti Beatles, kapela Rolling Stones, se
na svém albu Sticky Fingers z roku 1971 rozhodla stavět
na zcela jiných hodnotách. Investovali do skandálu, avšak
projekt se stal jednou z nejvíce udivujících kuriozit v
oblasti výroby obalů desek. Nápad a samotný projekt
obálky dodal, obdobně jako v případě The Velvet Underground and Nico, Andy Warhol. Na přední straně byla
umístěna fotografie dolních partií mužského těla oblečeného do džínů. Zdálo by se, že na tom není nic mimořádného, ale první vydání alba bylo vybaveno autentickým
fungujícím zipem a tak tímto způsobem přešel obal černé
desky do dějin.
Zleva: Na obálku Sticky
Fingers budou fanoušci
rocku vzpomínat dlouho jako
na příklad zajímavého
designu, umění a využití
atypických materiálů.
Díky desce a obalu s
banánem se skupina The
Velvet Underground and Nico
stala slavná a rozeznatelná.
Limitovaný obal desky s
hudbou k filmu The
Simpsons. Spojení filmové
barevnosti, sladké lahůdky a
hudební lahůdkou na
samotné desce.
Dnes
Není těžké si všimnout snahy projektantů
udělat obalem desku zajímavější. Firmy přichází
na trh se stále novými nápady i výrobními technologiemi,
ikdyž se zde jedná o zboží, které není určeno k jednorázové spotřebě, ale má být pokrmem pro duši a sloužit
celá léta. „Hudební obaly” musí prezentovat nebo
zdůrazňovat charakter desky, dělat jí reklamu a zároveň
splňovat veškeré praktické nároky.
Nestandardní přístup, avšak často také jednoduché
„vychytávky“ způsobují, že obálka a sešitek, který bývá v
dnešní době k obálce připojen, pozdvihují hodnotu celého
výrobku. Dokázal to mimo jiné slavný designer Turner
Duckworth, který přijal úkol navrhnout obálku nejnovějšího alba skupiny Metallica, Death magnetic. Autor se
rozhodl, že nechá vytvořit v ústřední části bookletu výřez
ve tvaru rakve, který vytváří na všech spojených strán-
kách dojem až smrtelné, magnetické hloubky. Je zajímavé, že výřez má na každé stránce zvlášť jinou funkci a
je využitý v jiné souvislosti.
Zcela jiné stylistické pojetí bylo využito při navrhování
a tvorbě limitované série obalů soundtracku k celovečernímu filmu „Simpsonovi“. Oborníci si zřejmě uvědomovali, že se obal bude muset na regálu nějakým zvláštním
způsobem odlišit a přitáhnout pozornost zákazníků, kteří
zde budou hledat nejen nahrávku, ale také nějakou
sběratelskou drobnost, jež jim bude připomínat scény
kultovního seriálu. Proto také obal tohoto soundtracku
znázorňuje oblíbenou pochoutku hlavní postavy seriálu i
filmu - kulatou koblihu s polevou…
Obal Seržanta Pepře, jehož
autorem je Peter Blake, po
dnešní den vyvolává obdiv
znalců a sběratelů - větší
formát vinylových desek
způsobil, že z pestré feérie
barev lze vyčíst zřetelné
sdělení.
obalový design
Obaly pro sladkosti: povrchová úprava jako
důležitá součást vícesmyslového brandingu
Spotřebitelé chtějí více smyslových vjemů a vhodná
kombinace praktických a smyslových prvků proto
může představovat konkurenční výhodu. Obzvláště to
platí pro cukrářské odvětví, v němž obaly k předání
reklamního sdělení spotřebitelům využívají co nejvíce
smyslových komunikačních kanálů.
Spotřebitelé mají ohledně obalů a jejich působivosti
vysoká očekávání. Obal dokáže motivovat či pokoušet
spotřebitele v místě prodeje, ale může je i ohromit a
doslova zarazit, ovšem pouze za předpokladu, že je do
posledního detailu optimálně navržen. Působí-li obal
vysoce kvalitně, jsou spotřebitelé ochotnější zaplatit
vyšší cenu.
Po obalu pro cukrovinky, které zamýšlíme někomu
darovat nebo nabídnout hostům, chceme, aby vypadal
hodnotně a originálně. Naopak pokud si sladkosti kupujeme pro vlastní potřebu a hodláme je skladovat, bude
nás zajímat především trvanlivost a stabilita. Podaří-li se
vytvořit kreativní řešení naplňující všechny příslušné
MODEL BOX
14 –15
potřeby, obal zapůsobí a rychle výrobku získá přízeň
spotřebitelů.
Význam spotřebitelských požadavků na více smyslových vjemů v brandingu, marketingu a na obalech skrývá
nesmírný potenciál pro novou generaci obalových
designérů a tvůrců značek. Odborníci na marketing
upozorňují na skutečnost, že čich (45 %), sluch (41 %),
chuť (31 %) a hmat (25 %) jsou při rozhodování spotřebitelů téměř stejně důležité jako zrak (58 %).
Prostřednictvím stimulů působících na více různých
smyslů vyjadřuje obal vlastnosti, které by si spotřebitel
bez těchto stimulů s produktem či značkou vůbec
nespojil. A právě po těchto stimulech spotřebitelé touží.
Chtějí kvalitní obal, na němž bude poznat, že si výrobce
jejich zájmu váží a umožní jim si danou značku nebo
výrobek „zamilovat“. Za pozornost věnovanou více
smyslům se pak ochotně odvděčí věrností produktu. Je
skutečně pozoruhodné, jak je možné pomocí moderních
obalových technologií působit na zrak, hmat, sluch, čich a
chuť. Celkové množství možných kombinací materiálu,
tisku (barvy, ražba a vonné laky) povrchové úpravy
(laminování fóliemi, aplikace fólií za studena), vysekávání,
lepení a konstrukce a designu skládaček navíc nabízí
téměř nevyčerpatelný tvořivý potenciál.
Potravinové výrobky, cukrovinky nevyjímaje, které se
vyznačují vysokou kvalitou, exkluzivními ingrediencemi,
speciálními recepty a vynikající chutí vyjadřují tyto
hodnoty ještě před konzumací prostřednictvím svých
obalů. Společnost Model PrimePac AG má mnohaleté
zkušenosti s dokonalou prezentací prvotřídních cukrářských výrobků předních výrobců cukrovinek. Elegantní
obaly pro toto luxusní zboží jsou navrhovány tak, aby na
policích a v místě prodeje účinně poutaly pozornost
spotřebitelů a motivovaly je tak ke koupi jejich skvělých
obsahů. Společnost Model, odborník na povrchovou
úpravu skládaček, neúnavně usiluje o poskytování co
nejlepších obalových řešení s vyváženou kombinací
technického know-how a smyslového designu.
Obal pro švýcarskou cukrárnu Confiserie Sprüngli
získala ocenění SWISS STAR AWARD 2010
Jedná se o elegantní, vysoce kvalitní a velice
přitažlivý obal s chytře navrženou vnitřní konstrukcí.
Vnější obal je díky vysoce kvalitnímu černému papíru a
jemné ražbě velmi příjemný na dotek. Ten pravý „wow“
efekt se však dostaví až v momentě, kdy zákazník krabici
otevře. V jejích útrobách se skrývá důmyslný skládací
mechanismus, který umožňuje krabici otevřít pomocí
dvou saténových stuh. Vynikající pralinky pak spotřebitel
dostává naservírované doslova na zlatém podnose.
obalové technologie
Technologie více vrstev
Vznik obalových inovací je podmíněn identifikací a
důkladnou analýzou zákazníkových potřeb.
Znalost materiálů a rozličných výrobních možností
umožňuje společnostem jejich vhodnou aplikací docílit
optimálních řešení. Jednou z takovýchto inovací je
technologie více vrstev, kterou vyvinula společnost
Model ve spolupráci se
svými
tů. Je založena na slepování lepenek různých
vlastností v přesně stanoveném pořadí a za
použití určitých daných metod. Výsledkem je
mimořádně pevný materiál s dynamickou a
nesmírně stabilní sendvičovou strukturou.
Skládací mechanismus, který byl vyvinut
speciálně pro technologii více vrstev, navíc
umožňuje takto vyrobený materiál skládat,
aniž by tím došlo k oslabení jeho stability.
Největší využití nachází tato inovace ve
výrobě displejů, konkrétně se tato nová
technologie používá pro výrobu polic,
základen a stěn displejů. Nosnost a stabilita
základny se pohybuje v rozmezí od 5 kg do
75 kg. Požadovanou pevnost základny je
možné specifikovat během konstrukční fáze.
Vysoká míra stability však není jedinou
výhodou technologie více vrstev. Díky tomu,
že police, základny a zadní stěny displejů
jsou prefabrikovány (slepeny), trvá jejich
kompletace pouze zlomek původního času a
navíc jsou eliminovány náklady spojené s
možnými chybami během kompletace.
zákazníky.
Technologii více vrstev je
možné použít při
výrobě celé řady produkMODEL
MODEL
BOX
BOX
16 –17
Společnost Model vyvinula speciálně
pro technologii více vrstev stroj umožňující
plně automatickou výrobu vícevrstvých produktů a
eliminující jakékoli výchylky v jejich kvalitě.
Technologie více vrstev poskytuje nové designové
možnosti. Například displeje s konzolovou konstrukcí
umožňují zákazníkovi lépe si prohlédnout vystavené
zboží. Flexografické a ofsetové tiskové technologie
zaručují vysoce kvalitní potisk a jedinečný vzhled našich
vícevrstvých produktů.
Společnost Model může
nabídnout více než 100
různých kombinací papíru,
typů vln a uspořádání. Díky
této ohromně široké škále
variant je schopna
poskytnout svým zákazníkům
produkty vyrobené přesně na
míru jejich požadavkům.
z ajímavé obaly
Nové výrobky a inovace
Silné opěry pro stojany
Při propagačních akcích se
stále častěji využívá velkoformátových stojanů, které budí
pozornost svými rozměry.
Stojany mohou být navíc
rozšířeny o místa pro
uložení dalších informačních
materiálů. Pro docílení vyšší
stability tohoto prostředku
byla vyvinuta opěra zad,
která se připevňuje právě
na zadní stranu stojanu.
Zvláštní mechanismus
zaručuje, že se opěra po
rozložení reklamního
stojanu sama rychle složí
do správné polohy. Opěrný
prvek vyrobený z vlnité
lepenky má speciální
napřimovací mechanismus.
Příprava stojanu tudíž
zabere minimum času.
Displej Agri Natura / Ernst
Sutter AG
Co dělá tento displej výjimečným, je
skutečnost, že byl vyroben bez
použití jakéhokoli pojiva. Systém
upevnění polic drží dohromady i
stěny displeje a eliminuje potřebu
lepení. Pro potisk polic a vnitřního
povrchu byl použit flexografický tisk,
zatímco poutač a vnější povrch jsou
potištěny ofsetovým tiskem.
Každá ze tří identických polic je
nakloněna v jiném úhlu, aby bylo
všechno zboží dobře vidět. Vzhledem
k tomu, že má stojan celkem pouze
pět součástí, lze jej snadno a rychle
složit.
Rýže v trojúhelníku
Značka „Claro“, která slouží k odbytu produktů Fair-Trade, přináší
na švýcarský trh sortiment rýže pod označením „Khao Sarn“.
Pět různých druhů rýže z Thajska a Laosu se plní do malých
stojatých sáčků s pevným dnem po 200 gramech, které
jsou svařeny z průhledné plastové fólie a ozdobeny
samolepicí etiketou s vícebarevným potiskem. Jako
přebal a obal pro maloobchod slouží dvoudílná
skládačka z kartonu, která je zvenčí prostě, ale
atraktivně opatřena logem, fotografií a údaji o
produktu. K fixaci balíčků rýže v krabičce slouží
několik malých, tmavohnědě potištěných
přířezů z vlnité lepenky, které se vkládají mezi
balíčky. Do balení se dále vkládá
několikastránková skládačková brožurka s
různými recepty na přípravu rýže. Karton
je nápadný především svou bílou základní
barvou a neobvyklým trojúhelníkovým
tvarem. Produkt se plní ve Švýcarsku
a na trh jej zde uvádí Claro Fair Trade
AG, Orpund. Je na seznamu produktů
řetězce Jelmoli.
z ajímavé obaly
Obal pro GALLUSTM Light
Elegantní obal, který skvěle
zvýrazňuje design GALLUS TM Light
navozující dojem starožitnosti. Tento
patentovaný svícen má jednu
úžasnou vlastnost - rotující plamen s
možností regulace jeho pohybu.
Jeho vynálezce trval na tom, že
všechny křehké součásti musí být
zabaleny v ekologickém lepenkovém
obalu. Volba padla na vlnitou lepenku
s vlnou typu B, která byla následně
potištěna ofsetovým tiskem na hnědé
straně, aby se docílilo dvou vysoce
kvalitních povrchů. Díky důmyslné vnitřní
konstrukci obalu lze svícen exportovat do
celého světa, aniž by kterékoli jeho součásti
hrozilo, že se rozbije. Pro více informací o
GALLUSTM Light můžete navštívit
www.galluslicht.com.
Salátový dressing, 6 x 225 ml, Mövenpick
Strojní obal, flexografický potisk ve vysokém rozlišení (přechody a
zlatá barva), prvotřídní produkt. Díky otevírání pomocí trhacích
pásků lze výrobky snadno a rychle atraktivně vystavit na polici.
Komplexní mechanizace (malé láhve), vlna typu B, vnější vrstvu
tvoří polonatíraný papír.
Pultový displej pro devět lahví Biotta
I přes svou jednoduchou konstrukci je tento pultový displej s držákem letáků velice stabilní.
Displej s ofsetovým potiskem se skládá ze zadní stěny, tácu a držáku na letáky a lze jej
snadno a rychle složit. Všechny tři části byly vyrobeny bez použití lepidla na jediném stroji.
MODEL
MODEL BOX
BOX
18 –19
soutě ž
Soutěž o zástěru a chňapku
příště
Také v tomto vydání jsme pro vás připravili tři jednoduché otázky. Stačí, abyste nám prostřednictvím elektronické pošty zaslali své odpovědi, a to nejpozději do 20. července 2011 na adresu vanda.
[email protected] Poté provedeme losování a vybereme tři výherce, kteří od nás získají kuchyňskou zástěru vhodnou pro ženy i muže a kuchyňskou chňapku ve stejném dekoru.
Odpovědi na otázky uvádějte například ve tvaru 1a, 2a, 3c. Dále uveďte své jméno a název firmy.
Výherce budeme informovat e-mailem na adresu, ze které byly odpovědi zaslány, a na našich internetových stránkách v sekci „aktuality“.
Perla Orientu na výstavě Icon of China
1. Co je to K-dron?
a) 11-ti stěnné geometrické těleso s neobvyklými optickými, akustickými a strukturálními
vlastnostmi
b) 12-ti stěnné geometrické těleso s neobvyklými optickými, akustickými a strukturálními
vlastnostmi
c) 13-ti stěnné geometrické těleso s neobvyklými optickými, akustickými a strukturálními
vlastnostmi
Model Box
2. Hlavní strana obalu alba skupiny Beatles „Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band“
znázorňuje skupinu osob, mezi kterými se objevují takové osobnosti jako například:
a) Jung, Edgar Allan Poe, Aldous Huxley, Gregory Peck, Oscar Wilde a Marlene Dietrichová?
b) Jung, Edgar Allan Poe, Aldous Huxley, Marlon Brando, Oscar Wilde a Marlene Dietrichová?
c) Jung, Ernest Hemingway, Aldous Huxley, Marlon Brando, Oscar Wilde a Marlene Dietrichová?
Redakce
Zákaznický časopis skupiny Model
12. ročník, vychází 4x ročně
© Model Central 2011
www.modelgroup.com
Náklad
1400 českých, 700 polských, 400
chorvatských
Ing. Radovan Wicha,
[email protected]
Model Obaly a. s.,
tel. (+420) 553 686 368
Sazba a tisk
3. Které pořadí smyslových orgánů je správné při rozhodování spotřebitele o koupi produktu?
a) zrak, chuť, čich, hmat, sluch?
b) zrak, čich, sluch, chuť, hmat?
c) zrak, hmat, chuť, čich, sluch?
Výherci z čísla 4/2010:
Roční předplatné časopisu Travel Focus získávají:
Josef Ptáček, Klein & Blažek s.r.o.
Vlasta Doňková, DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Alena Steffalová, Fruko-Schulz s.r.o.
Blahopřejeme!
Model Obaly a. s., Opava
WWW.MODELGROUP.COM

Podobné dokumenty

Mladý obal - Model Group

Mladý obal - Model Group Nové výrobky a inovace Soutěž

Více