Ke stažení - NEMOS GROUP as

Komentáře

Transkript

Ke stažení - NEMOS GROUP as
ZIMA 2015
REVUE
ČASOPIS SKUPINY NEMOS
Nové pracoviště
psychiatrického výzkumu
a rehabilitace
Nemocnice Ostrov
NEMOCNICE
SUŠICE
Představujeme nového
člena skupiny NEMOS
CESTOVÁNÍ
A VAKCINACE
Očkování při cestování do zahraničí
BOLEK POLÍVKA
V roli lékaře Nemocnice Ostrov
OBSAH
NEMOS GROUP
• Napsali o nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• NEMOS GROUP představuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Poděkování pacientů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NEMOCNICE OSTROV
• Novinky v Nemocnici Ostrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Kardiopulmonární resuscitace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Bazální stimulace, zásadní součást léčby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Mise v Africe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
NEMOCNICE SOKOLOV
• Novinky v Nemocnici Sokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• Nový statut Iktového centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Unikátní operace kořenového kloubu palce ruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Operace šedého zákalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
NEMOCNICE SUŠICE
• Představujeme nemocnici v srdci Šumavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
NEMOS AMBULANCE
• Novinky v Nemos Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Dentální hygiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Refrakční vady oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Cestování a vakcinace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ROZHOVORY
• Bolek Polívka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Petra Řehořková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
• Jan Kirchner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ZÁBAVA
• Křížovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Magazín NEMOS REVUE
Vydání ZIMA 2015
Vydává NEMOS GROUP a.s.
www.nemos.cz
2
ÚVODNÍ SLOVO
o její misi v Africe či článek o připravovaném projektu centra primární
péče v Karlových Varech.
V listopadu jsme v poskytování zdravotní péče překročili hranice
Karlovarského kraje a na 25 let jsme se stali provozovatelem nemocnice
v Sušici. Je to další logický krok při plánovaném rozvoji skupiny NEMOS.
Naše zkušenosti vedoucí ke zlepšování a zdokonalování lékařské péče
můžeme nyní využít při optimalizaci řady procesů v nemocnici v srdci
Šumavy, v níž plánujeme postupné rozšiřování rozsahu péče.
Milí čtenáři,
vítám vás u zimního vydání magazínu NEMOS Revue, časopisu, který
jsme pro vás připravili letos již podruhé. Konec roku je okamžikem,
kdy většina z nás rekapituluje, co se nám během uplynulých měsíců
podařilo. Jsem velice rád, že vám mohu prostřednictvím našeho
Revue několik úspěšných momentů skupiny NEMOS představit.
Nic z toho by nebylo možné bez týmu lidí, který tvoří tisícovka našich
zaměstnanců. Poskytování komplexí zdravotní péče je složitý proces
a týmová hra. Náš lékařský, nelékařský i manažerský personál je její
stěžejní součástí. Ačkoliv se v našich nemocnicích či ordinacích
nesetkáváme jen s příběhy se šťastným koncem, dopisy našich klientů
a pacientů nám potvrzují, že náš tým jde správnou cestou. Vybrané
příběhy si můžete přečíst v úvodu magazínu.
Poskytovat kvalitní péči však nelze bez nemalých investic do moderního
vybavení a budování nových prostor. Velice si proto ceníme podpory
všech subjektů, díky kterým jsme například jen letos v Nemocnici
Sokolov otevřeli nové anesteziologicko-resuscitační oddělení a oční
lůžkové oddělení, zmodernizovali jsme gynekologicko-porodnické
oddělení, zprovoznili pro veřejnost parkovací dům a právě finišuje
revitalizace oddělení dlouhodobě nemocných. V Ostrově jsme
dokončili výstavbu zcela nového pavilónu s moderním lůžkovým
pracovištěm psychiatrického výzkumu a rehabilitace, jediného
v Karlovarském kraji, které se otevře pacientům v lednu.
Na závěr vám ještě prozradím, že se v našich nemocnicích pohybují
čeští i hollywoodští herci. Podrobnosti se dočtete v rozhovoru
s Bolkem Polívkou.
Přeji vám úspěšný rok 2016.
Každý měsíc v uplynulém roce jsme se mohli těšit z řady úspěchů,
které jsou oceněním za vynaložené úsilí našich zaměstnanců. Na
dalších stránkách Revue si tak můžete přečíst třeba o unikátní
operaci, kterou provedlo ortopedické oddělení v Sokolově, rozhovor
s vedoucím lékařem sokolovského Iktového centra o novém statutu,
vyprávění lékařky gynekologicko-porodnického oddělení z Ostrova
Mgr. David Soukup
předseda představenstva NEMOS GROUP
3
NAPSALI O NÁS
JAKÉ ZPRÁVY PŘINESLA MÉDIA
V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍH O SKUPINĚ
NEMOS? PŘEČTĚTE SI VÝBĚR TOHO
NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO.
IKTOVÉ CENTRUM NEMOCNICE SOKOLOV
MÁ TOP LÉČBU
11. 8. 2015 / CHEBSKÝ DENÍK
představuje osmilůžkovou stanici intenzivní péče. Tato je aktuálně
největší oborově specifickou neurologickou JIP s možností umělé
plicní ventilace v Karlovarském kraji.
„Zařazení mezi centra vysoce specializované péče pro pacienty s iktem
nepovažujeme za samozřejmost, nýbrž vnímáme jako důkaz toho,
že naše snaha o komplexní přístup v diagnostice a léčbě pacientů
s cévní mozkovou příhodou je poskytována zcela v duchu aktuálních
medicínských doporučení a je takto i odbornou veřejností vnímána,“
sdělila tisková mluvčí Nemos Group Markéta Singerová.
JE TO I TVRDÁ DETEKTIVNÍ PRÁCE,
ŘÍKÁ O SVÉ PROFESI PRIMÁŘKA JAROŠOVÁ
Stanice je aktuálně největší oborově specifickou neurologickou JIP
s možností umělé plicní ventilace v kraji.
Iktové centrum sokolovské nemocnice obhájilo status vysoce
specializované péče.
Tu zde zajišťují pacientům s akutními cévními mozkovými příhodami
– mrtvicí. Díky statusu a také modernizaci nemocničního centra se
nyní mohou lékaři postarat o více pacientů a přijímat i ty nejzávažnější
případy.
„Iktová centra dokáží snížit úmrtnost na akutní cévní příhodu
mozkovou a zároveň závislost pacienta na další nemocniční péči až
o třicet procent. Preferujeme komplexní koncept péče o pacienta
s akutní cévní příhodou. Od akutní fáze přes diagnostiku, léčbu až po
časnou rehabilitaci. Jsme schopni přijímat i nejzávažnější pacienty
závislé na ventilační podpoře,“ upřesnil Aleš Novák, vedoucí Iktového
centra.
„Nová JIP Iktového centra je vybavena těmi nejmodernějšími
zdravotnickými přístroji, které se společnosti Nemos Sokolov
podařilo získat z Integrovaného operačního programu Ministerstva
zdravotnictví,“ řekl za Nemos Joža Lokajíček.
Cévní mozkové příhody jsou druhou příčinou úmrtí a nejčastější
příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Iktové centrum dnes
4
30. 8. 2015 / IDNES.CZ
Už přes osm let vede primářka Ivana Jarošová dvě oddělení ostrovské
nemocnice. Lidem dává druhou šanci, a to i na život. Tak úspěšně, že
ostrovské oddělení dlouhodobé intenzivní péče patří mezi nejlepší v zemi.
Jak vysvětluje primářka Ivana Jarošová, následná intenzivní péče
a dlouhodobě intenzivně ošetřovatelská péče k sobě neodmyslitelně
patří. „Jedno bez druhého se neobejdou,“ zdůrazňuje.
Kdy začíná vaše práce?
Pokaždé, když k nám přijde nový pacient, začíná velmi detailní práce.
Není to o tom, že slízneme třešničku na dortu, ale pacienta se snažíme
rozebrat do posledního „kamínku“. Sestavíme pro něj plán léčby
s tím, že respektujeme péči svých kolegů z resuscitační péče a přidáme
„něco“ navíc. Je to tvrdá detektivní práce.
Mluvíte o detektivní práci, můžete to rozvést?
Musíme analyzovat každého pacienta, a to od píky. Vždy se snažíme
vypátrat veškerou jeho lékařskou dokumentaci, pronikáme pacientovi
do soukromí, „vyslýcháme“ rodinné příslušníky, lze-li, tak i pacienty,
na různé situace a příhody máme různé úhly pohledu. A mám-li to
přehnat, často začínáme od samotného narození. Musíte pacienta
rozebrat, jako kdyby to byla mozaika. A pak ho zpátky sestavit jako
skládačku. Při tomto průzkumu najednou zjistíte, že před roky
přechodil chřipku, neléčil si vysoký tlak, nechodil, potil se, praskala
mu kůže, zadýchával se, zapomínal. To jsou právě ty střípky, které my
potřebujeme.
Opravdu je přechození chřipky pro vás tak důležité?
To není jen přecházení chřipky, to jsou i horší banality. Najednou
zjistíte, že z nepatrné záděry může dotyčný přijít o nohu, neléčená
cukrovka, špatná imunita. K vám navíc přijel na dýchacím přístroji,
z kterého nejde odpojit. Dokonce i ze zanedbané kontroly u zubaře
může člověk upadnout do bezvědomí, a nevíte ani jak. Je to o tom, že
by měl o sebe člověk pečovat, opravdu to není klišé. Tělo vydává dost
dlouhou dobu varovné příznaky, ale někdy už na to nemá síly. Když
na ně člověk navíc nereflektuje, tak je přestane vydávat, možná už ani
nemůže nebo je často ani nestihne vyslat.
Během rehabilitační části asi záleží na každém detailu. Je tomu
opravdu tak?
Jak se osvědčilo, že na oddělení jsou také povoleny návštěvy celých
24 hodin denně?
Podle mého názoru je to naprosto normální. Mít návštěvu maximálně
na dvě hodiny denně je pro pacienta, který může být z druhé strany
republiky, málo. Jen si vezměte, že pokud za ním jedou přátelé či
členové rodiny, je těžké trefit právě „ty“ důležité dvě hodiny, kdy
je pacient vzhůru, kdy vás potřebuje slyšet, pochválit, pohladit,
povzbudit. Máme nastavenou telefonickou komunikaci mezi rodinou
a lékařem a mnohdy sami při změně zdravotního stavu přivítáme
a požádáme o přítomnost rodiny u lůžka.
Ale určitá pravidla asi máte, ne?
První věc, ač to možná vypadá malicherně, je pro nás to, aby byl
pacient v psychické pohodě. Na druhé straně o to samé se staráme
i u jeho rodiny. Ta je pro pacienta mimořádně stěžejní.
Určité mantinely opravdu existují. Například v okamžiku, kdy
je neprodleně potřeba lékaře u lůžka nebo je potřeba provést
ošetřovatelský úkon, rodina je odeslána na kávu, vodu do návštěvní
místnosti či se odchází projít do parku.
Co tedy pacientovi například zvedne náladu?
Jak staré pacienty léčíte?
Dobré slovo, pocit, že na trápení není sám. U pacientů s poruchou
vědomí musíte pocit jistoty předat, třeba tím, že získá pocit možnosti
se o něco opřít, a je jedno, jestli v tu chvíli máte na mysli slova či činy,
například mu vytvoříte polohovací „hnízdo“, ve kterém cítí oporu.
Od pubescentů až po starší lidi, není tady ani výjimka, že tu leží
devadesátiletý člověk.
A jak je to s rodinami pacientů?
Ty často přicházejí naštvané, zdecimované zdravotním systémem.
Dokážu pochopit, že doktor na jakékoliv úrovni intenzivní péče
opravdu v boji o život má omezený čas v poskytování informací
rodině. Rodiny toho opravdu moc nevědí. V šoku, bolesti, z neznalosti
si pamatují nebo připustí pouze něco, nebo si to připustit nechtějí.
Nervózní rodiny pacientovi nepomohou. Mnohdy vůbec netuší, jak
se mají na návštěvách chovat, kam mohou sáhnout, šlápnout, zda
vůbec mohou mluvit, dotýkat se. Od toho tady jsme, do procesu léčby
se je snažíme začlenit. A na rovinu, klobouk dolů, zvládají to vesměs
výborně.
Vše se ale vyléčit nedá...
Ano, smrt je zcela běžná, byť velmi smutná a neodmyslitelná součást
života. Na oddělení se nachází velmi těžké případy, takzvané terminální
(neléčitelné) diagnózy, jsme připraveni a snažíme se být pacientům
oporou a velmi často máme v takovýchto situacích přítomnou rodinu
u pacienta. Jsou to chvíle, kdy se dokážou se svým nejbližším rozloučit,
dokážou si říct věci, které jsou moc důležité a které si do té doby i za
života nestihli říct či přiznat.
Pacienti si na oddělení prý mohou brát i zvířata. Je to pravda?
Umožňujeme rodinným příslušníkům za určitých podmínek, které
si s nimi domluvíme, že tu mohou mít i vlastní psy. Musí mít však
potvrzení od zvěrolékaře.
Využíváte bazální stimulace. Co si pod tím představit?
Jak je vybaveno vaše oddělení?
Bazální stimulace je už dnes zcela běžný jev, který můžete najít
v jakékoliv nemocnici. Oprašuje stereotypy, věci zažité, které jsou
uloženy v paměťových stopách mozku. Dost často, když se někdo
probouzí z bezvědomí a má koukat do čtyř prázdných stěn nebo
vidí jen určitý úhel pohledu, tak je to šílené. Pacient neví, co se s ním
děje, má omezené možnosti v komunikaci. A proto jej stimulujeme,
sluchově, čichově, zrakově či hmatově. Využíváme na to obrázky,
televize, muziku, jídlo, vůni, zvířata. Občas to tady vypadá rozmanitě.
Slyšíte různé styly muziky, seriály nebo fotbalové přenosy, pacienti mají
v rukách různé předměty: řídítka od kola, myš od PC. Prostě cokoliv.
Troubí se tu klidně i na trubku. To je právě to, na co potřebujeme
rodinu. I proto máme bazální dotazník, kdy nejprve zjistíme, jakého
tu máme povahově člověka, co dělal, co měl rád, co chtěl, čím se bavil,
co ho rozzlobilo.
Nyní máme 30 ventilovaných takzvaných NIP lůžek a poté máme
20 neventilovaných, nebo-li takzvaných apalických lůžek. Tato
neventilovaná lůžka jsou určena zejména pro pacienty, kteří přichází z
NIP lůžek po úspěšném odpojení od ventilátoru, ale pacient má těžkou,
přetrvávající poruchu vědomí a je zcela odkázán na 24hodinovou péči
sestřiček. A zde je práce extrémně psychicky náročná.
Od začátku oddělení pokročila technika. Je to znát?
Není výjimkou, že propouštíme do domácího ošetření i pacienty, kteří
jsou na ventilátoru. A mají novou, plnohodnotnou kvalitu života. Sice
nejdou rovně, ale určitými zatáčkami, přesto si plní svoje sny - řídí
auta, pracují, létají na dovolenou. Před těmi smekám.
5
A co pacienti, ozývají se vám i po vyléčení?
Máme kupy děkovných dopisů. Jsou různé, veselé, optimistické,
vzpomínkové, povzbuzující. Jsou i nadějné a vtipné. Navíc se pacienti
ozývají i po letech a děkují tím, že kdyby nebylo nás, tak by některé
události nezažili. Máme fotografie, a to dokonce i dětí našich pacientů.
Je to taková krásná tečka.
Překvapí vás dnes ještě něco?
Jsem ráda za každého pacienta, který odejde domů, na druhé straně
i za pacienta, se kterým se dokážeme důstojně rozloučit. V poslední
době je ve zdravotnictví velký zmatek. A navíc veřejné téma číslo
jedna, vždyť co také máte cennějšího než své zdraví. Možnost, že se
na tomto oddělení ocitne každý z nás, je vysoká. Takže mám radost
z toho, že toto oddělení, ač je velice fyzicky a psychicky náročné, má
svého ducha. To je pro mě strašně dobrá věc, a díky tomu vím, že má
tato práce smysl.
Dokážete vůbec vypnout a odpočívat?
Dostávám často vynadáno, že neodpočívám. Navíc se i v Praze věnuji
práci v pracovní skupině v tomto oboru. Často i své pacienty doma
kontroluji, hlavně ty na ventilátorech. Může to vypadat hloupě, ale
ráda si je hlídám.
Máte tedy vůbec čas na rodinu, koníčky?
Stěžejní je pro mě moje rodina, jinak mé koníčky jsou podobné jak
moje práce. Jsem puntičkář, a to se odráží i na nich. Mám ráda zahradu,
knížky, obdivuju období francouzské revoluce. Mou zálibou je i jazz.
MELANOM, TEDY ZNAMÉNKO, VÁM V OSTROVSKÉ
NEMOCNICI VYŠETŘÍ ZDARMA
31. 8. 2015 / CHEBSKÝ DENÍK
Den melanomu, tedy znamének na kůži, pořádá v úterý 8. září
ostrovská nemocnice. Vyšetření bez poplatku se koná v přízemí
nemocničního areálu v prostorách očního laserového centra od
osmi do dvanácti hodin a pak od třinácti do šestnácti hodin. Podle
lékařů může prevence zachránit lidem život, a navíc je vyšetření po
prázdninovém slunění velmi vhodné.
KRAJ INVESTUJE DO SOKOLOVSKÉ NEMOCNICE
stavební práce podle schváleného harmonogramu dokončeny
v polovině listopadu letošního roku.
Práce financuje kraj jakožto vlastník nemocnice, kterou ale provozuje
společnosti Nemos. „Stavební úpravy a změna dispozičního
uspořádání v západním křídle pavilónu D umožní vybudovat osm
třílůžkových a šest dvoulůžkových pokojů včetně vybavení pro
stravování hospitalizovaných pacientů přímo na pokojích. Klientům
bude na stejném patře k dispozici centrální sociální zařízení
uzpůsobené potřebám osob s omezenou schopností pohybu
a orientace,“ prozradila mluvčí kraje Jana Pavlíková.
Práce probíhají rovněž na sesterně s přípravnou léků v kancelářích pro
vrchní sestry a hovorně. „Rekonstrukce se dotkne také rozvodů studené
a teplé vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace, ale
i střešního pláště a zhotovení nového požárního únikového schodiště,“
podotkla mluvčí kraje, podle které v současnosti jsou hotové hrubé
omítky, dělají se sádrokartonové konstrukce a probíhá výměna střešní
krytiny. Zdravotní ředitelka nemocnice Renáta Baranová uvedla, že
oddělení dlouhodobě nemocných má 100% využití. Pacienti různého
věku zůstávají na oddělení od dvou týdnů až zhruba tři měsíce, mají dvě
lékařky na plný úvazek a jednu na necelý, proto nyní intenzivně hledají
lékaře.„Investice kraje do sokolovské nemocnice přesahují v letošním roce
neuvěřitelných 100 miliónů korun,“ uvedl David Soukup, jednatel skupiny
Nemos. „Díky nim jsme otevřeli nové oční lůžkové oddělení i špičkové
pracoviště ARO. Během podzimu bude dokončeno kompletní zateplení
pavilónu B a revitalizace gynekologicko-porodnického oddělení.
Proměna oddělení dlouhodobě nemocných v moderní pracoviště byla
dalším důležitým krokem při poskytování kvalitní komplexní péče našim
pacientům,“ dodal Soukup.
Karlovarský kraj plánuje v budoucnu i další investice. „Příští rok
bychom chtěli zahájit například rekonstrukci operačních sálů
a chirurgického oddělení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Jakub Pánik (ČSSD).
31. 8. 2015 / PRÁVO
V sokolovské nemocnici probíhá úspěšně od poloviny června
rekonstrukce třetího nadzemního podlaží pavilónu D, v kterém se
v současné době nachází oddělení dlouhodobě nemocných.
„Výše celkových nákladů přestavby oddělení dlouhodobě nemocných
sokolovské nemocnice je 18 miliónů korun,“ uvedl karlovarský
hejtman Martin Havel (ČSSD), podle kterého by měly být veškeré
6
KDYSI CHTĚLA BÝT ARANŽÉRKOU.
DNES SOUTĚŽÍ O TITUL NEJ SESTŘIČKA
26. 9. 2015 / IDNES.CZ
V soutěži o nejlepší sestřičku roku má Karlovarský kraj jedinou
zástupkyni. Tou je Petra Štěrbová ze sokolovské nemocnice, kam
nastoupila hned po škole. Už přes šestnáct let tak pomáhá lidem na
oddělení interny.
V kategorii Nej sestřička sympatie jste si vedla dobře, jak jste to
sledovala?
Do soutěže vás nominovala přímo nemocnice, čím si to vysvětlujete?
Musím se přiznat, že nesledovala. Záměrně. Jsem ráda překvapena.
Nechtěla jsem ani čekat na uzávěrku soutěže u počítače a vše sledovat
on-line.
Sama nevím. Říkala jsem to i naší náměstkyni, že se necítím v něčem
výjimečnější, než jsou ostatní sestřičky v nemocnici. Opravdu netuším.
A jak se k vám informace dostávají?
A vaše pocity z nominace?
První byl šok.
Sledujete to celá moje rodina. Ta mě informuje. Tohle byla kategorie
sympatie, tedy jen část soutěže. Ten zbytek mě ještě čeká.
Opravdu?
Hlavní část se uskuteční 3. října. Co vás tam čeká?
Nečekala jsem to. Poté přišel pocit smíření. A to hlavně proto, že jsem
netušila, co to obnáší. Pak už přišla chvíle blaženosti a opravdu mě to
potěšilo.
Proběhne rozhovor s vylosovaným členem poroty. Poté máme za úkol
poslat vzkaz publiku. A následně nás čeká přehlídka ve zdravotnické
uniformě. A jako bonusový úkol budeme losovat zdravotnickou
činnost, kterou předvedeme na figurantovi. Toho si zahraje čerstvě
zvolený Muž roku.
A už víte, co to obnáší a co vás čeká?
Smysl soutěže je vyzdvižení práce sestřičky. Jak je náročná, jak je
to těžké po fyzické, tak i psychické stránce. Nejde poděkovat všem
sestřičkám v celé republice, tak si vždy nemocnice vyberou alespoň
jednu. A tím tak poděkují.
Jako jedna z odměn byl i víkend v luxusním hotelu, jak jste si to tam
užila?
Jednalo se o soustředění, abychom věděli, do čeho jdeme. Cítila jsem
se tam jako představitelka Pretty Woman, protože nás tam opravdu
hýčkali. Od kadeřnice po vizážisty. Pak nás vzali na představení
Fantom Opery.
Co si o vaší nominaci myslí kolegové? Cítíte od nich podporu?
Všichni mi fandí. A já jim jen mohu odvětit, že nevím, jak jim za to
poděkovat. Oni mi na to odpověděli, že jim to vrátím jen tím, že vyhraji.
A co pacienti? Ví o tom, kdo se o ně stará?
Měla jsem tu nedávno pána, který tady s sebou měl notebook. Nechal
si mě zavolat a ptal se mě, jestli jsem to opravdu já. Když jsem mu
to odkývala, tak mi jen sdělil, že je moc rád, že se o něj stará taková
slavná osoba.
Vrátíme se na začátek vaší kariéry. Kdy jste se rozhodla, že se stanete
sestřičkou?
Paradoxně to nebyl můj cíl. Už od mala mě to ale táhlo k lidem
a k práci s nimi. A moc povolání, která by mi to dopřála, není. To, že
o lidi můžu pečovat, pohladit či vyslechnout je, mě naplňuje. Proto
jsem se vydala touto cestou.
Jaká práce byla tedy vaší vysněnou?
První přihlášku jsem si dala na aranžérku. Dneska tomu nerozumím,
proč to tak bylo. Navíc tam byly těžké talentové zkoušky. Vyrobila jsem
koláž a myslela jsem si, co tam nenesu. Když dorazili ostatní s malbami
á la Alfons Mucha, tak jsem si říkala, co tu vlastně dělám.
A co výběr oddělení? Interna přece jen není pro každého...
Tuto cestu jsem si vybrala sama. Nemusím dělat chirurgii, to mě moc
neláká.
Jak byste popsala svou práci?
Všude říkám, že svou práci neberu jako práci, ale jako koníček.
Opravdu mě moje povolání naplňuje od začátku do konce.
Co je na vaší práci nejlepší?
Jen jedna věc? Nejvíc mě naplňuje kontakt s lidmi. To je to gró všeho.
7
A odvrácená stránka?
vlastně mají velmi blízko – dalo by se říct, že bez mizerně spravovaných
nemocnic by na tom ty dobré nebyly ekonomicky tak dobře. Vždyť
úhrady pro nemocnice se nastavují tak, aby nezkrachovaly ani ty
nejméně efektivní.
To je kontakt se smrtí.
Jak to člověk snáší?
V profesi jsem už více než 16 let. Nechci říct, že jsem otupělá, to
vůbec ne. Berete to tak, že to tak má být. Rodíme se a umíráme. Beru
to cestou smíření. Proto se snažím lidi na poslední cestě doprovodit,
jak nejvíce důstojně to lze. Člověk musí zemřít, tak ať zemře důstojně
a s rodinou. O to se tady snažíme.
Někteří pacienti jsou vám asi blízcí, je to o to těžší?
Někdy brečím i s rodinou pacienta. Měli jsme tu paní, která tu ležela tři
měsíce, a to nejde, aby vám ten člověk nepřirostl k srdci. Vytvoříte si
s ním vztah, ať chcete nebo nechcete.
Jak tedy člověk relaxuje, když je jeho prací koníček?
O to se stará moje devítiletá dcera.
A co třeba zdravotnické seriály, odpočíváte u nich? A jak na vás působí?
Občas se na to podívám proto, že na to kouká moje dítě. Takže je to
spíše jen kulisa. Ale musím se přiznat, že mě tam irituje moc chyb,
které v reálu prostě nejsou možné.
Největší chyba, která vás štve nejvíce?
Podpatky!
Prosím?
Tady by asi dvanáct hodin na nohou sestřička v podpatcích
nevydržela. Jednou jsme si do práce vzali krokoměr a sestra udělá za
dvanáctihodinovou šichtu skoro deset tisíc kroků. A to jsme testovali
na normální směně, když jsou pak služby, kdy lítáte, tak věřím tomu,
že to je daleko více.
Za šestnáct let od vašeho nástupu do práce, co se nejvíce změnilo?
Přístup k pacientovi je dnes daleko lepší a komfortnější. Dnes se více
přemýšlí nad tím, že pacient není jen pacient, ale lidská bytost, která
potřebuje i jisté soukromí. A o to se opravdu snažíme. Dříve byl trend
mít i desetilůžkové pokoje. A sami si dokážete představit, jak to bylo
pro některé těžké, být v jednom pokoji s dalšími devíti pacienty.
JAK SI OCHOČIT NEMOCNICI
2. 11. 2015 / EURO
Soukromníci svůj úspěch při řízení nemocnic stavějí hlavně na práci
s náklady. Ušetřit dovedou desítky milionů korun.
Novodobá historie českých nemocnic je plná příběhů úspěchu.
Při pravidelném čtení o zadlužených špitálech a nekonečných
penězovodech se to možná nezdá, ale je to tak. Ty dva póly k sobě
8
SOKOLOVSKÁ CESTA
V roce 2011 se octla Nemocnice Sokolov prakticky na dně. Měsíc co
měsíc končila v minusu. Provozní ztráta činila 36 milionů korun ročně.
Kraj musel nemocnici neustále dotovat. Až se rozhodl ji na dvacet
let pronajmout soukromníkovi. „Je to jediná cesta, jak ji zachránit,“
řekl tenkrát hejtman Josef Novotný (ČSSD). Tak se sokolovská
nemocnice dostala do rukou společnosti Nemos, která ve stejném
kraji provozovala nemocnici v Ostrově. „Když jsme do sokolovské
nemocnice přišli, byl to špatně nastavený kolos. Každý měsíc jsme tam
přilévali čtyři miliony, aby bylo na výplaty. Postupně se to začalo měnit
a zhruba rok a půl trvalo, než jsme se dostali k nule,“ popisuje jednatel
Nemosu David Soukup. Během prvních dvou let se sokolovská
nemocnice dostala na pozitivní hospodářský výsledek.
Přitom investuje do vybavení i rekonstrukce budov. Žádné zázračné nové
zdroje financí soukromý provozovatel nenašel. Rozdíl v hospodaření je
na straně nákladů. „Náklady postupně klesly o tři miliony měsíčně,“ říká
Soukup. Méně platí za praní prádla, za léky, za software.
Personál dostal jiné smlouvy a motivaci neplýtvat. „Se zaměstnanci se
musíme dohodnout, že na změnách budou pracovat s námi. Musejí
pochopit, že řešení nepřijde samo tím, že bude mít klíče v ruce někdo
jiný. Lékař není odpovědný jen za péči, ale i za to, kolik počítačů na
oddělení rozbili. Neříkám, že za všechno dostávají bonusy nebo
sankce, ale všechno to s nimi probíráme,“ uvádí Soukup. Částečně
se dá pracovat i s výnosy, které má nemocnice za zdravotní péči
od zdravotních pojišťoven. I když jsou úhrady nějak dlouhodobě
nastavené, pojišťovny přece jen jsou s to nárůst péče za nějakou
dobu zohlednit. „Kvalita péče ve všech souvislostech je to, na co se
musejí zdravotnická zařízení soustředit. Generuje úplně všechno.
I dlouhodobou ekonomickou udržitelnost nemocnice,“ tvrdí Soukup.
Do sokolovské nemocnice se prý po jejím ozdravení vraceli lidé na
plánované operace, protože nemocnici začali znovu věřit. Každý rok
má díky tomu nemocnice několikaprocentní nárůst pacientů.
Když teď město Sušice hledalo partnera, který by provozoval jeho
nemocnici a dostal ji z personální tísně, vybralo si právě Nemos. Ten
ji převzal 1. listopadu. Sušická nemocnice sice není v minusu, ale
nemůže sehnat zaměstnance a město usoudilo, že bez spojení s větším
partnerem se situace nezlepší. „Účetně na tom sušická nemocnice
není zvlášť špatně, ale jsou tam skryté ekonomické problémy. Mzdy
jsou hodně nízko. Ti lidé nejsou motivovaní. Když pak například
řekneme, že je třeba o pět milionů zvednout mzdy, v tu chvíli se tam
problém projeví,“ předvídá svou další práci Soukup. Nemos bude
25 let za pronájem platit 2,5 milionu ročně a investuje do nemocnice
dalších 50 milionů korun.
Nabídek na pronájem nemocnice, natož pak na prodej se v Česku moc
neobjevuje.
A pokud ano, tak hledají partnera většinou právě města. „Buď jim
nefunguje management a ekonomika a jsou v krizové situaci, nebo
sice fungují, ale jejich zřizovatelé jsou předvídaví a vidí, že jako
solitéři nemají dobrou vyhlídku,“ říká Soukup. Pak se po soukromém
provozovateli rozhlížejí bez ohledu na politickou příslušnost starosty.
OHLÍDAT ŠEDOU EKONOMIKU
Sušici svoje nabídky na převzetí nemocnice zaslali i dva velcí hráči,
Penta a Agel. Investiční skupina Penta provozuje na Slovensku
a v Polsku 25 nemocnic a už nějakou dobu se rozhlíží po nemocnici
v Česku. Na tom, jak se ze ztrátové nemocnice stane zisková, se její
zdravotnický expert Václav Jirků v podstatě shodne se Soukupem.
„Jednou z prvních našich aktivit je zastavení šedé ekonomiky. Ta
bohužel v tomto regionu funguje ve zdravotnictví zcela standardně.
Vedoucí lékaři jsou napojeni na dodavatele a často získávají výhody
a benefity, které by měla získávat nemocnice. Hledáte tedy, jak lékaře
finančně motivovat cestou, která je transparentní, která je součástí
jejich výplatní pásky,“ popsal před časem Jirků týdeníku Euro.
Kromě toho velká skupina dostane od dodavatelů lepší ceny.
Centralizuje účetní a další podpůrné profese, tím taky ušetří. Zavede
motivaci, aby se neplýtvalo s materiálem. „V nemocnicích mnohdy
převládá pocit, že zdravotnický materiál takzvaně nikomu nepatří.
Buď si ho někdo odnáší domů, což zní absurdně, ale může se to dít,
nebo se používá neracionálně. Může se stát, že upadne ampulka
a rozbije se, ale když se to stává každý den, je to signál, že na tom
lidem nezáleží. Ta ampulka přitom může stát pět set korun,“ říká Jirků.
A jako poslední bod k efektivnímu provozu uvádí snahu zkoordinovat
své nemocnice v rámci regionu a přesvědčit pacienty, že ve dvou
sousedních městech nemusejí být dvě ortopedie. Že je lepší, když
budou v jedné z nemocnic zkušenější lékaři a pacienti z druhého
města si tam za operací dojedou. Zní to v podstatě jednoduše.
Ekonomicky úspěšná je i soukromá síť nemocnic a dalších
zdravotnických zařízení Agel. V Česku provozuje deset nemocnic, další
pak na Slovensku. Funguje zhruba patnáct let a poslední čtyři roky
vydala na investice přes dvě miliardy korun.
Čím to je, že se jim daří ve stejném systému, kde některé krajské
a fakultní nemocnice opakovaně žádají o provozní dotace? „Kraje
si zvykly, aby byl relativně klid, rezignovat na ekonomické výsledky
a nemocnice se dotují,“ myslí si Soukup. Jako potíž se může ukázat i to,
jak těžko odolávají různým dotacím na investice. „Co se kvůli dotacím
v posledních pěti letech děje s investicemi, je nevídané. Zdravotnictví
dnes tak velké investice do přístrojů, vybavení a staveb ani
nepotřebuje. Dokonce to vyvolává problém, co se týče udržitelnosti
těchto investic, obnovy majetku,“ dodává Soukup.
KOMFORT PRO MAMINKY I DĚTI
11. 11. 2015 / SOKOLOVSKÝ DENÍK
Nastávající maminky se mohou těšit na zbrusu nové prostory
gynekologického a porodnického oddělení v sokolovské nemocnici.
Část oddělení se podle primáře Tomáše Čepeláka po úpravách
přesunula z osmdesátých let do 21. století. Pro budoucí matky přibyl
také další porodní sál. Rekonstrukce oddělení přišla na 21,3 milionu
korun.
Nové oddělení je nyní v pravé části pavilonu E, v jeho třetím patře.
Rekonstrukce začala letos v květnu a týkala se dvou porodních sálů,
dále prostoru pro novorozence a sekčního sálu s nezbytným zázemím
pro rodičky i zdravotnický personál. Primář Čepelák poznamenal, že
v sokolovské porodnici se uskuteční zhruba 500 porodů ročně.
„Doposud tady byl k dispozici pouze jeden porodní sál. Když rodily
dvě matky, tak jedna rodila na sále pro císařské řezy. A když rodily
tři matky najednou, tak byl druhý záložní sál na příjmu porodnice,“
upřesnil Čepelák.
Dvě rodící matky najednou není podle primáře nic neobvyklého. Tři
rodičky najednou, to se prý stává zhruba pětkrát do roka. „Půl dne se
nic neděje a pak může rodit více matek najednou. Příroda je stále nad
námi,“ konstatoval Čepelák.
Kromě gynekologicko–porodnického oddělení Karlovarský kraj
dokončil obnovu dalších částí sokolovské nemocnice. Kraj také nechal
zateplit pavilon B. Celkem obě akce stály 42,4 milionu korun.
„Karlovarský kraj plní svůj slib a pokračuje v revitalizaci sokolovské
nemocnice. Nastávající maminky potřebují příjemné prostředí
a kvalitní péči, věřím, že současnou podobu oddělení rozhodně
ocení,“ řekl hejtman Martin Havel. „Investic Karlovarského kraje si
velice ceníme, vždyť jen během podzimu proběhla výměna oken
a zateplení pavilonu B, nyní finišují práce na revitalizaci oddělení
dlouhodobě nemocných a dnes otevíráme oddělení, kde se rodí
nový život. Soustředíme se na kvalitu poskytované péče ve všech
souvislostech a to se nám daří právě i díky podpoře kraje,“ doplnil
předseda představenstva skupiny NEMOS David Soukup.
Stavební úpravy v připravované porodnici zahrnovaly vyzdění nových
příček, položení nových podlah, vybudování podhledů, opravy
vnitřních omítek, výměnu oken a dveří, rozvodů vody, kanalizace,
elektřiny, vzduchotechniky a medicinálních plynů. Vstup na oddělení
odpovídá požárně bezpečnostním předpisům. Zhotovitelem byla
firma Jurica, a. s.
Stejná společnost provedla výměnu oken a zateplení pavilonu
B, což přinese značnou úsporu v nákladech na vytápění budovy.
„Za tuto nezbytnou investiční akci, která trvala rok a přinese nemalé
energetické úspory, zaplatil Karlovarský kraj 21,1 milionu korun. Není
to zdaleka poslední příspěvek kraje k modernizaci Nemocnice Sokolov.
V současné době se pracuje na rekonstrukci oddělení dlouhodobě
nemocných v hodnotě přibližně 18 milionů korun a předpokládám,
že v příštím roce bude kraj investovat do obnovy nemocnice
v podobném finančnímu objemu jako letos,“ uvedl náměstek
hejtmana Jakub Pánik.
Svou pozornost Karlovarský kraj věnuje také chebské a karlovarské
nemocnici. Pro pacienty onkologického oddělení kraj pořídil moderní
lineární urychlovač za téměř 100 milionů korun, který nahradil starý,
dosluhující přístroj. V Karlových Varech vrcholí stavební úpravy,
které mimo jiné umožní přestěhování oddělení ze starých budov do
nových prostor, tedy tzv. centralizace lékařské péče. Všechny investice
přinášejí podstatně komfortnější zázemí pro pacienty i zdravotníky.
9
NEMOS GROUP
PŘEDSTAVUJE
PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ JE
POSLÁNÍM A SKUPINA NEMOS
SE VEDLE VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ SOUSTŘEDÍ
I NA PODPORU STUDENTŮ, KTEŘÍ
SE PRO VÝKON SVÉHO POVOLÁNÍ
TEPRVE PŘIPRAVUJÍ.
Studium a získávání vědomostí v oboru zdravotnictví jde ruku
v ruce s odbornými praxemi a stážemi v ordinacích a na odděleních
nemocnic. Studenti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické v Karlových Varech mohou pomáhat s péčí o pacienty
v nemocnicích v Ostrově a Sokolově a čerpat tak ze zkušeností, které
lékaři i nelékařský personál nasbírali léty praxe.
„Každoročně se snažíme nabídnout stáže a praxe maximálnímu
počtu studentů, v letošním roce jsme jich v nemocnicích v Ostrově
i v Sokolově přivítali na 180 v oborech všeobecná sestra, zdravotnický
asistent, nutriční asistent, porodní asistent a nutriční terapeut. Trvání
stáží je individuální, obvykle bývá v rozsahu 1 – 3 týdny, v některých
případech i déle,“ uvádí Mgr. David Soukup, předseda představenstva
skupiny NEMOS, a doplňuje: „Ceníme si vstřícnosti vedení školy
a navazující spolupráce v souvislosti s náborem nových zaměstnanců
z řad absolventů školy.“
Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Hanou Švejstilovou
Jaké studijní obory v současné době nabízíte ke studiu?
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická
v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a v současné době nabízí sedm
oborů středoškolského studia a pět oborů vyššího odborného studia.
Obory středního vzdělávání s výučním listem
• Ošetřovatel
Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
•
•
•
•
•
•
Zdravotnický asistent
​​
Laboratorní asistent
​​
Asistent zubního technika
​​
Masér​sportovní a rekondiční​​
Zdravotnické lyceum ​​​
Nutriční asistent
Obory vyššího odborného vzdělávání
•
•
•
•
•
10
Diplomovaná všeobecná sestra​​
Diplomovaný zubní technik​​​
Diplomovaný farmaceutický asistent​​
Diplomovaný nutriční terapeut​​
Diplomovaná dentální hygienistka
Jak spolupráci s nemocnicemi, která trvá od roku 2008, hodnotíte?
Velmi kladně, pro žáky střední školy i studenty vyšší odborné školy
zdravotnické jsou odborná pracoviště v nemocnici Ostrov a Sokolov
zcela nepostradatelným partnerem při rozvíjení praktické složky
jejich vzdělávání.
Jaké typy stáží vidíte jako nejpřínosnější pro praxi vašich absolventů?
Nejpřínosnější jsou souvislé odborné praxe. Odborné stáže na
specializovaná oddělení nebo zahraniční zdravotnická pracoviště
jsou však také velmi zajímavým aspektem vzdělávání zdravotnických
asistentů a všeobecných sester a mají výrazný motivační charakter.
Jak hodnotíte současný systém vzdělávání nelékařských povolání?
Celkově postrádá systém vzdělávání nelékařských povolání
smysluplnou koncepci, která by se měla odvíjet především
od přesného vymezení kompetencí zdravotnických asistentů,
diplomovaných všeobecných sester z vyšších odborných škol
a všeobecných sester vzdělávajících se na vysokých školách. Nastavit
správný směr vzdělávání je však úkol pro ministerstvo zdravotnictví
a ministerstvo školství.
Existuje nějaká forma spolupráce, která by usnadnila dosažení úplné
kvalifikace?
V současné době dobře funguje možnost vzdělávání diplomovaných
všeobecných sester podle Individuálního vzdělávacího plánu. Pokud
je studentka zároveň zaměstnána v některé z nemocnic Karlovarského
kraje, může si o vzdělávání podle IVP zažádat od prvního ročníku
studia na vyšší odborné škole. Může pak lépe kombinovat studium
s pracovními povinnostmi, uzná se jí převážná část praxe v nemocnici
a na hodiny teoretických předmětů chodí většinou formou konzultací.
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Poděbradská 2
Karlovy Vary
www.zdravkakv.cz
11
PODĚKOVÁNÍ
PACIENTŮ
NAŠE CESTA KE SPOKOJENÝM
A ZDRAVÝM PACIENTŮM VEDE
PŘES POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ
A KOMPLEXNÍ PÉČE. VELICE NÁS
PROTO TĚŠÍ KAŽDÝ DOPIS, KTERÝ
OD NAŠICH KLIENTŮ DOSTÁVÁME.
I V DRUHÉM POLOLETÍ NÁS POTEŠILY
STOVKY DOPISŮ, Z NICHŽ NĚKOLIK VYBÍRÁME.
NEMOCNICE OSTROV
ODDĚLENÍ JIP A INTERNY
Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování lékařům na oddělení JIP
a interny vaší nemocnice za kvalitní a odbornou péči, která mně byla
poskytnuta. Upřímně vám všem děkuji.
Květa Kovaldová, Vejprty
Jmenovitě ještě jednou děkuji vrchní sestře Janě Pšeničkové, která mě
k porodu připravila díky předporodnímu kurzu a podpořila i přímo na
porodním sále.
Dále velké díky patří porodní asistentce Anetě Menclové, která mě
porodem provedla a měla se mnou trpělivost. Děkuju!
Obdivuji vaši práci a vychválím vás, kde to půjde.
Příští volba porodnice je pro mě jasná. :)
Přeji všem jen to nejlepší.
Zdeňka Brožová
NEMOCNICE SOKOLOV
Na pobyt v nemocnici se většinou snažíme co nejrychleji zapomenout.
Je spojený se strachem, bolestmi a obavami, ale bylo by špatné po
opuštění budovy zapomenout úplně na všechno. Nemělo by se
zapomenout na setkání s lidmi, kteří nám ten první krok usnadnili.
Uvědomili jsme si, jak je pro pacienty a rodinné příslušníky důležitý
první kontakt hned na registru. Byli jsme rádi, když u okénka sloužila
paní Anna Vendlová, velice milá, ochotná a vlídná paní s citlivým
přístupem k lidem. Podávala rychlé a přesné informace, ale s něčím
navíc, co nám pomohlo kus strachu a stresu setřást a věřit, že jsme
v dobrých rukách a vše dobře dopadne.
Děkují manželé Jana a Vilém Valečkovi
NEMOCNICE SOKOLOV
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ
Pěkný den, už to budou skoro 3 týdny, kdy jsem u vás porodila
syna Josífka. Chtěla bych tak poděkovat veškerému personálu na
porodnickém a novorozeneckém oddělení - všichni jste byli skvělí!
12
NEMOCNICE OSTROV
REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Vážený pane řediteli, od 29. září do 13. října byla paní Jiřina Korčíková
hospitalizována na rehabilitačním oddělení ostrovské nemocnice.
Byla nesmírně spokojena s jednáním a vlídností paní primářky
MUDr. Elišky Šmejcové i ošetřující lékařky MUDr. Ivany Přiklopilové.
Byla velice spokojena s jednáním a péčí všech sester, rehabilitačních
pracovnic i veškerého personálu rehabilitačního oddělení, na kterém
je všude vzorná čistota. Je třeba říci, že pacienti chválí výbornou
nemocniční kuchyni. Všem jmenovaným patří poděkování a Vám,
pane řediteli, blahopřání k tomu, že máte tak výborný personál na
jmenovaném oddělení.
MUDr. Ladislav Havlíček
NEMOCNICE SOKOLOV
OČNÍ ODDĚLENÍ
Chtěla bych velmi poděkovat za realizaci laserové operace očí prim.
MUDr. Farkašovi a MUDr. Mendrekovi a celému oddělení, které se
o mne tak pěkně staralo v průběhu celého zákroku, ze kterého jsem
měla původně velké obavy, ale zpětně musím konstatovat, že samotná
operace není nijak bolestivá. Po třech dnech jsem zaznamenala první
známky zlepšení a od té doby se mi zrak jen zlepšoval. Oči jsou přece
to nejvzácnější, co máme.
Přeji Vám mnoho dalších spokojených pacientů. Lucie Koubková
NEMOCNICE OSTROV
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ
Velká pochvala a velké díky patří celému gynekologickému oddělení.
Díky úžasnému personálu jsem se u porodu, ač nepříjemného,
cítila jako doma u své rodiny. Všichni, kteří mě ošetřovali, byli
neskutečně milí a trpěliví. Především děkuji MUDr. P. Lúčanové
a porodní asistentce L. Velichové. Byly úžasné! Samozřejmě nesmím
zapomenout na všechny velmi vstřícné sestřičky na oddělení
šestinedělí.
Děkuji vám! Petra Hochová
NEMOCNICE SOKOLOV
OČNÍ ODDĚLENÍ
Když mi poprvé o vás řekl jeden z bývalých spokojených klientů, mluvil
tak idylicky, až jsem si říkal, že 30 % informací musí být smyšlených. Od
prvního vyšetření mi docházelo, že mluvil pravdu. Prostředí a vstřícnost
lidí je na dnešní dobu až podezřelá a nabádá člověka k tomu, aby
někde našel chybu. Nikde nic, profesionalita, vstřícnost, k tomu osobní
kontakt paní manažerky dodává člověku patřičnou dávku jistoty
a pocit bezpečí. Dnes bych rád řekl, že nešlo ani tak o operaci jako
zážitek, ze kterého si člověk odnese nejen úplně jiný pohled na svět.
Jsem také hrdý na všechny lidi, se kterými jsem přišel do kontaktu,
speciálně mám na mysli pana MUDr. Farkaše a jeho operační tým, moc
milou paní sestřičku před sálem a v neposlední řadě paní manažerku
za informovanost a vstřícnost. Jestli se říká, že nejlepší reklamou je
spokojený zákazník (klient), pak já budu reklamou velice hlasitou.
Děkuji za vás a zážitek. Martin Kalkuš
NEMOCNICE SOKOLOV
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ
Dovolte, abych aspoň touto cestou poděkoval MUDr. Otomaru
Hythovi, sestřičkám Anetě Menclové a Evě Runtové i ostatním
zaměstnancům Nemocnice Sokolov za profesionální a především
„lidský” přístup k mé přítelkyni během porodu naší dcerky Anetky.
Děkuji také za následnou péči o maminku i miminko. Vážím si vaší
skvěle odvedené práce a navždy vám budu vděčný. Nemocnice
Sokolov, jako zaměstnavatel, musí být na takové zaměstnance hrdá.
S pozdravem Tomáš Bouda
NEMOCNICE OSTROV
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Vážený pane řediteli, dne 21. 9. 2015 jsem byl přijat na chirurgické
oddělení ostrovské nemocnice k operaci kýly. Ihned po příchodu
mě překvapilo příjemné prostředí nemocnice. Přímo nadšen jsem
byl profesionálním a velice vstřícným přístupem lékařů, sestřiček
a personálu.
S přátelským pozdravem Rudolf Sterzik
13
NEMOCNICE OSTROV
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
Ještě jednou mockrát děkuji a přeji více spokojených a slušných
pacientů, kteří ocení Vaši péči a práci.
Na následné péči se mi moc líbilo, byla jsem spokojena s rehabilitací.
Chtěla bych tímto poděkovat primářce MUDr. Krasenkové a sestřičkám
za jejich péči. Hlavně ošetřovatelkám za ochotu a příjemné chování.
Práce, kterou vykonávají, je opravdu fyzicky a hlavně psychicky
náročná.
S pozdravem Kaňková Lucie, Rotava
S pozdravem Kurillová
Vážení zaměstnanci ortopedického oddělení, dne 30. 6. 2015 jsem
absolvovala operaci kolenního kloubu ve vaší nemocnici. Chtěla
bych tímto vám všem upřímně a ze srdce poděkovat za vzornou péči
a profesionální přístup.
NEMOCNICE SOKOLOV
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
Se vzpomínkou na vás se loučí Anna Palečková
NEMOCNICE SOKOLOV
AMBULANCE BOLESTI
Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Trnkovi a sestřičce Dianě
Černé z oddělení ambulance bolesti za skvělou péči, ochotu a vřelý
přístup.
Děkuji Pavla Lesáková
NEMOCNICE OSTROV
CHIRURGCKÉ ODĚLENÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům i sestřičkám
chirurgického oddělení za skvělou péči před i po operaci. Nemocnici
Ostrov budu jen chválit a přeji hodně osobních i pracovních úspěchů.
Ještě jednou moc děkuji, Danihlíková Ilona.
NEMOCNICE SOKOLOV
INTERNÍ ODDĚLENÍ
Touto cestou bych chtěl hodně moc poděkovat celému personálu
interního oddělení za velice vzornou a profesionální péči o mou
osobu. Díky hodně moc a pevně věřím, že si zaslouží úplně všichni
pochvalu a obrovský dík za vzornou péči, kterou mi věnovali.
S pozdravem Váš pacient Radek Janík
NEMOCNICE SOKOLOV
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Vážený pane primáři MUDr. Balabáne, jsem dcera manželů
Šimůnkových z Rotavy. Chtěla jsem Vám oznámit, že těžký boj
s vážnou nemocí náš taťka nezvládl a 26. 7. 2015 nás opustil.
Chtěla jsem poděkovat Vám i celému Vašemu oddělení s veškerým
personálem za podporu a péči v době, kdy trávili svůj čas u Vás na
oddělení. I přesto, že to nebylo kolikrát jednoduché, bojovali a byli
vzorní pacienti, kteří o celém vedení a péči mluvili vždy jen hezky.
14
•
•
•
•
domácí zákusky, poháry, zmrzlina
křupavé bagety, chlebíčky, saláty
káva, čaje
nealkoholické i alkoholické nápoje a drinky
•
•
•
•
FIREMNÍ AKCE
SVATBY
DĚTSKÉ OSLAVY
CATERING
• WI-FI
• DĚTSKÝ KOUTEK
CAFÉ & RESTAURANT HENRIETTE
K. H. Borovského 1927, Sokolov
Tel.: 352 698 555
15
NOVINKY
V NEMOCNICI OSTROV
JAKÉ NOVINKY PŘINESLY UPLYNULÉ MĚSÍCE V NEMOCNICI
OSTROV? A JAKÉ JSOU NAŠE DALŠÍ PLÁNY V RÁMCI ZVYŠOVÁNÍ
KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE PACIENTŮM A JEJICH BLÍZKÝM?
PŘINÁŠÍME VYBRANÉ STŘÍPKY. VŠECHNY AKTUALITY NAJDETE
NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.
OTEVÍRÁME PRACOVIŠTĚ PSYCHIATRICKÉHO
VÝZKUMU A REHABILITACE
NEJLEPŠÍ NEMOCNICE V ČR 2015
25. 11. byly zveřejněny výsledky ankety Nejlepší nemocnice ČR 2015
pořádané organizací HealthCare Institute. Nemocnice Ostrov získala
hned dvě prvenství v Karlovarském kraji. První v kategorii hodnocené
hospitalizovanými pacienty a v druhé, hodnocené zaměstnanci. Všem
děkujeme za jejich hlasy! Další ročník ankety startuje 1. 2. 2016.
V lednu se pacientům otevře unikátní lůžkové pracoviště
psychiatrického výzkumu a rehabilitace, které vzniklo v pavilonu B.
Propojení těchto medicínských oborů představuje významný posun
v komplexnosti poskytované péče v Karlovarském kraji. Revitalizace
objektu, ze kterého zůstaly původní pouze obvodové zdi, byla
zahájena v červnu 2014. Nové rehabilitační oddělení disponuje
32 lůžky a kromě větších prostor realizuje i nové léčebné terapie
a cvičení. Psychiatrické oddělení je jediným lůžkovým pracovištěm
v kraji a má celkem 52 lůžek.
ODBORNÁ KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Šestý ročník odborné konference, tentokrát na téma Právní
odpovědnost a etika v ošetřovatelské péči, proběhl v listopadu 2015
v zastupitelském sále Městského úřadu v Ostrově. Konference byla
určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální
pracovníky, radiologické asistenty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty
a zdravotní laboranty. V programu zazněly přednášky na téma: etické
principy z pohledu léčebného procesu v psychiatrii, vliv ošetřovatelské
péče na psychiku hospitalizovaných očima pacientů, zdravotnická
16
etika či právní odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče.
Mezi přednášejícími byli zaměstnanci Nemocnice Ostrov a Nemocnice
Sokolov, ale také hosté z Centra zdravotnického práva z Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze či z 1. Lékařské fakulty UK Praha,
Ústavu humanitních studií v lékařství. Témata sedmého ročníku
konference připravujeme.
„ZOUFALÁ MAŽELKA“ MARCIA CROSS JAKO
LÉKAŘKA OSTROVSKÉ NEMOCNICE
a že lidé prevenci nepodceňují. Pro čekající pacienty jsme společně
s VZP připravili program na zkrácení čekací doby,“ upřesňuje
MUDr. Helena Němcová, primářka kožního oddělení Nemocnice
Sokolov, díky níž mohou pacienti přijít na vyšetření i do Nemocnice
v Ostrově.
ŠIKOVNÝ ŠKOLÁK LETOS JIŽ POTŘETÍ
Sportovně vzdělávací akci pro žáky prvních a druhých tříd
připravujeme již potřetí. Děti se mohou těšit na další odpoledne plné
zábavy ve Sport parku Nemocnice Ostrov na konci května 2016.
PŘEDPORODNÍ KURZY PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
Celovečerní film v česko-americké produkci režiséra Dalibora Stacha,
Za oponou noci, je inspirován jeho vlastním příběhem a zážitkem
v ostrovské nemocnici. Je autobiografickým příběhem, popisujícím
silné prožitky z klinické smrti. Natáčení probíhalo letos v létě a mezi
lokacemi nechyběla Nemocnice Ostrov. V hlavních rolích se představí
čeští i hollywoodští herci - Bolek Polívka, Milan Friedrich i Marcia Cross,
známá českému publiku především ze seriálu Zoufalé manželky.
VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK NA KŮŽI
Preventivní vyšetření a včasné odhalení nemoci pomáhají předcházet
fatálním následkům a zachraňují životy. Oficiální datum Evropského
dne melanomu připadá na květen. V ten den se zapojuje Nemocnice
Sokolov, ale pro velký zájem připravujeme v podzimním termínu
možnost vyšetření i pro pacienty v Ostrově. „Na podzim přišlo do
Ostrova na vyšetření 200 lidí. Kožní nádor melanom byl zjištěn
ve dvou případech a basaliom ve třech případech. Doporučení
k odstranění aktivních pih a znamének obdrželo patnáct pacientů.
Vyšetření je rychlé a není bolestivé. Jsme rádi, že byl zájem obrovský
Kurzy pro nastávající maminky probíhají v Nemocnici Ostrov
pravidelně. Cena je 500 Kč a délka kurzu je sedm týdnů. Je vhodný
pro těhotné od ukončeného 24. týdne těhotenství. Součástí kurzu je
prohlídka porodního sálu v ostrovské nemocnici a mimo jiné i možnost
konzultace s porodníkem, anesteziologem, pediatrem a zdravotní
sestrou novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají každé úterý od
16:00 do 18:00 hodin pod vedením porodní asistentky. Přihlásit se je
možné i během probíhajícího kurzu. V případě absolvování a řádného
uhrazení předporodního kurzu je doprovod u porodu zdarma.
Schéma odborných přednášek: prenatální období, fyziologický
porod, nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, péče o novorozence
a kojence, závěrečná lekce. Objednávky a bližší informace na telefonu
353 364 149. A dobrá zpráva na závěr – od prosince 2015 byl zrušen
poplatek za přítomnosti tatínků u porodu.
17
VÝUKA KARDIOPULMONÁRNÍ
RESUSCITACE V NEMOCNICI
FORMALITA, NEBO UŽITEČNÁ NUTNOST? RYCHLÉ A SPRÁVNÉ POSKYTNUTÍ
PRVNÍ POMOCI ZACHRAŇUJE ŽIVOT A ROZHODUJE O OSUDU PACIENTA.
ZAMĚSTNANCI NEMOCNICE ABSOLVUJÍ KAŽDOROČNĚ ODBORNÝ KURZ,
JEHOŽ NÁPLŇ SE MŮŽE HODIT KOMUKOLIV Z NÁS.
Pokud bychom měli vytvořit seznam základních praktických
dovedností pro život, které by měl ovládat každý, znalost provádění
kardiopulmonální resuscitace by se bezesporu umístila mezi prvními.
Své prioritní postavení si zasluhuje nikoliv četností využití (statistická
pravděpodobnost využití pro jednotlivce je poměrně malá), nýbrž
významem dopadu, který má. Zda dokážeme zachránit život a zdraví v
náhle vzniklém kritickém stavu, či ne, představuje osudově dramatický
rozdíl mezi bytím a nebytím postiženého jedince.
Ve zdravotnickém zařízení se koncentrují nemocní a tím roste
i pravděpodobnost výskytu život ohrožujících stavů a zároveň se
oprávněně předpokládá, že pomoc bude poskytnuta na profesionální
úrovni a včas. Proto se provádí povinné každoroční proškolení veškerého
personálu, i toho nezdravotnického. „V naší nemocnici je prováděno
formou hodinového školení s teoretickým výkladem a praktickou
ukázkou na modelu. Každý účastník má možnost si vyzkoušet srdeční
masáž i umělé dýchání s pomůckami i bez nich. Jsem pověřena
vedením těchto minikurzů a během let se pro mě staly z původně
zatěžující povinnosti překvapivě inspirující a obohacující zkušeností. Je
to nejen nácvik jednotlivých dovedností, ale i ujasňování si vzájemných
očekávání, zasazení teoretických návodů do reálných podmínek. Zároveň
ovšem vznikají dilemata, co všechno do výuky zahrnout,“ vysvětluje
MUDr. Miroslava Stádníková, lékařka ARO-NIP ostrovské nemocnice,
která kurzy kardiopulmonární resuscitace vede, a doplňuje: „Mezi moje
pracovní povinnosti totiž patří přispěchat na výzvu k pacientům s náhle
selhávajícími životními funkcemi a pomoci kolegům jiných specializací.
Motivace ke kvalitnímu proškolení je tedy posilována vlastním zájmem.
Jelikož nejlepší resuscitace je ta, která vůbec nenastane, nezanedbatelná
část výkladu je věnována prevenci nečekaného selhání životních funkcí
včasným zachycením varovných příznaků a zařazením pacienta do
náležité úrovně sledování a intenzity léčby.“
Pro neodvratné případy slouží praktické konkrétní poučení
o jednotlivých krocích první pomoci a seznam předvídatelných
činností a pomůcek, které bývají užitečné. Konkrétní příklady
z praxe se zdají být dobrým motivačním podnětem. „S potěšením
a zadostiučiněním musím konstatovat, že během let pozoruji pokroky
ve všech činnostech. Kontinuita udržování získaných poznatků
je posilována iniciativou staničních sester ARO a interního JIP,
vzdělávacími aktivitami vrchních a staničních sester,“ dodává MUDr.
Miroslava Stádníková.
KDY ZAHÁJIT KARDIOPULMONÁRNÍ
RESUSCITACI?
• když pacient nedýchá a nereaguje
JAK POSTUPOVAT?
• přivolat ARO
• stlačovat hrudník 100x za minutu a prodýchávat z úst do úst
v poměru 30:2 nebo ambuvakem 10x za minutu
Moment překvapení, variabilita možných příhod a jejich příčin
i mnohdy „nevhodné místo události“ (chodba, koupelna, jídelna)
způsobují, že je téměř vždy nutné alespoň dočasně improvizovat.
„Nelze tedy dosáhnout stavu dokonalé připravenosti na každou
konkrétní situaci, ale znalost základní struktury správného postupu
zvyšuje sebedůvěru ve schopnost situaci zvládnout a zvyšuje
efektivitu resuscitace. Ke zvýšení bezpečnosti pacientů je též
důležité si uvědomit specifika klientů a rizik na konkrétním oddělení.
Vřele lze doporučit rekapitulaci a řízenou diskuzi o proběhlých
náhlých příhodách v kolektivu, nikoliv za účelem kritiky, ale jako
zdroje poučení, zpětné vazby a prevence,“ uvádí MUDr. Stádníková.
MUDr. Miroslava Stádníková
lékařka ARO-NIP Nemocnice Ostrov
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po ukončení studia
nastoupila na ARO Nemocnice Ostrov, poté přešla na ARO Nemocnice Sokolov
a nyní pracuje na ARO a NIP oddělení Nemocnice Ostrov. Je držitelkou
specializované způsobilosti v oboru anestezie a intenzivní medicíny. Mezi její
koníčky patří volejbal, cestování, četba a kultura.
18
EARLY WARNING SIGNS = EWS
Systém sledování časných varovných známek (EWS) je velmi
užitečná činnost sloužící k prevenci fatálních příhod. Zahrnuje
registraci zhoršování stavu klienta a (nebo) parametrů jeho
fyziologických hodnot.
„Pokud se komukoliv z personálu „pacient nezdá“ (pozorujeme
u něj změny chování, úrovně vědomí, příjmu potravy, diurézy,
barvy pokožky, dýchání atd.), informuje sestru, která se zeptá na
potíže, změří krevní tlak, puls, teplotu (event. SpO2), u diabetika
glykemii, konzultuje stav a naměřené hodnoty s lékařem, který
může rozšířit monitoraci, diagnostická vyšetření a včas dle potřeby
zahájit léčebná opatření nebo v indikovaných případech stanovit
omezení léčby a zavést paliativní terapii. V každém případě se
vyplatí zvýšená observace a včasná intervence,“ informuje MUDr.
Stádníková.
Resuscitace ve dvou
DŮLEŽITÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ
STAVU PACIENTA:
Krevní tlak
• hypertenze, hypotenze
Puls
• bradykardie, tachykardie, nepravidelnosti rytmu
Dýchání
• namáhavé, zpomalené nebo zrychlené, lapavé, cyanoza
Vědomí
• zhoršení kvantitativně (útlum) nebo kvalitativně (delirium, neklid)
Pokles diurézy, významné nebo protrahované krvácení, neadekvátní
bolesti, horečka, porucha příjmu stravy, tekutin, průjmy, zvracení.
PRO ŘEŠENÍ AKUTNÍ KRITICKÉ SITUACE
JE UŽITEČNÉ SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDPOKLADY:
PŘEDEM
• Znát přesně dosažitelné možnosti – pořídit si účelné vybavení,
srozumitelné návody k použití, znát rozmístění personálu,
kontakty a umět je prakticky využít
•Předvídat možné situace a trénovat postupy, vzdělávat se,
využívat výuková videa volně dostupná na internetu (např.
www.resuscitace.cz)
BĚHEM
• Zhodnotit závažnost situace a přivolat včas adekvátní pomoc
• Delegovat vedoucího týmu, rozdělit úkoly a poskytovat i vnímat
zpětnou vazbu
• Přehodnocovat postup dle vývoje situace
Resuscitace s použitím ambuvaku
POTOM
• Zhodnotit proběhlou příhodu a provést opatření do budoucna
Dýchání z úst do úst
19
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘÍHODOU VYŽADUJÍCÍ PRVNÍ
POMOC JE ZÁSTAVA OBĚHU A DÝCHÁNÍ.
Doporučený postup základní resuscitace.
DIAGNOSTIKA SRDEČNÍ ZÁSTAVY:
• Porucha vědomí - nereaguje
• Nedýchá nebo dýchá lapavě (gasping) i po zvednutí brady
PRVNÍ POMOC:
• Přivolat na pomoc kohokoliv schopného pomoci + volat v terénu
155 (využít TANR-telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
= hlasitý odposlech rad operátorky z mobilního telefonu)
+ navigace RZP na místo určení / volat v nemocnici na předem
dohodnuté číslo heslo resuscitace + dobře popsat svou polohu
• Zajistit vodorovnou polohu naznak na pevné podložce
• Zahájit co nejdříve nepřímou srdeční masáž 100/min. Stlačení na
středu hrudní kosti do hloubky 5 – 6 cm. Po 30 stlačeních
2 vdechy, pokračovat do příchodu lékaře, event. příjezdu RZP
• Opatřit ambuvak, filtr a masku, správně použít
• Přidat O2 z centrálního rozvodu nebo tlakové lahve
• Zajistit i.v. přístup s infuzí krystaloidu
•Zajistit přístup k lůžku od hlavy (pro snadnější udržování
průchodnosti dýchacích cest + pro intubaci)
•Přivolat ošetřujícího lékaře, pokud není přítomen, zajistit
dokumentaci + výsledky
• Zapisovat úkony s časovými údaji, odkládat do provedení zápisu
použité ampule do jedné emitní misky
DŮLEŽITÉ:
• Nepřerušovat zbytečně srdeční masáž
• Střídat se v srdeční masáži po 2 minutách pro dostatečnou
efektivitu
• Mluvit jen k věci, nerušit, jednat rychle, nikoliv zbrkle, nepobíhat,
chovat se profesionálně
•Sledovat vedoucího týmu a poskytovat mu zpětnou vazbu
o plnění pokynů
•Být k dispozici, svědek příhody poskytne informace lékaři
o okolnostech vzniku příhody
• Nezahajovat KPR při jistých známkách smrti, u pacientů v DNR
režimu
POZNÁMKY K OSTATNÍM NÁHLÝM PŘÍHODÁM
• Náhlá porucha vědomí u diabetika – myslet na hypoglykemii
• Po pádu vždy kontrola lékařem – analyzovat příčinu pádu, myslet
na kostní trauma, při přechodné poruše vědomí na krvácení
do mozku - zvýšená observace 24 hodin
•Zmatenost, neklid, delirium mohou být projevem poruchy
vnitřního prostředí, nežádoucím účinkem medikace, retence
CO2… To je třeba vyloučit před užitím psychofarmak!
• Nebolestivá náhlá porucha hybnosti končetin, porucha řeči,
vědomí – myslet na cévní mozkovou příhodu – 3 hodinový
interval pro trombolýzu!
20
Dýchání z úst do úst
Ukázka zapadlého jazyka, uvolnění dýchacích cest zvednutím brady
Zavedení ústního vzduchovodu
• Při průjmu, zvracení, a diuretické (močopudné) léčbě myslet
na nedostatek draslíku (možná příčina vážné poruchy srdečního
rytmu)
• Častý dotaz – jestli je pravda, že už se nemusí provádět umělé
dýchání a stačí masírovat – jedná se o zjednodušení pro laiky,
které má za účel zvýšit jejich ochotu zahájit oživovací pokusy
před příjezdem odborné pomoci. Od zdravotníků se očekává víc.
Na závěr lze jen dodat, že štěstí prý přeje připraveným, takže
nám i našim klientům přeji hodně štěstí. MUDr. Miroslava
Stádníková
„NIKDY TO NEVZDÁVEJ!“, VZKAZUJÍ ONKOLOGIČTÍ
PACIENTI PO LÉČBĚ MALIGNÍHO LYMFOMU
JASNÝ VZKAZ PROSTŘEDNICTVÍM OSVĚTOVÉ KAMPANĚ REALIZOVANÉ U PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE LYMFOMU (15. ZÁŘÍ) PŘEDALI NEJEN VEŘEJNOSTI, ALE I LIDEM
S ONKOLOGICKOU DIAGNÓZOU MLADÍ LIDÉ, KTEŘÍ PŘEMOHLI RAKOVINU.
Osvěta je podle pacientů samotných velmi důležitá.
A to zejména proto, že příznaky této hematoonkologické diagnózy jsou v prvním stádiu snadno zaměnitelné s jinými onemocněními. Stejně jako u ostatních
onkologických nemocí i zde však platí, že čím dříve
člověk podstoupí nezbytná vyšetření, tím větší má
šanci na uzdravení, což u některých druhů lymfomů
činí až 90 %.
PRVOTNÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:
- nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin
- přetrvávající horečka nad 38° C,
jinak nevysvětlitelná
- noční pocení, mnohdy s nutností
výměny ložního prádla
- větší úbytek hmotnosti, déletrvající
slabost
- kašel či dušnost
- svědění kůže
- otoky či bolest různých částí těla
To potvrzují i hematoonkologové z Kooperativní lymfomové skupiny, kteří uvádí, že zavedení nových léků
pro non-Hodgkingské lymfomy zásadním způsobem
zvýšilo počet vyléčených. U Hodgkinova lymfomu je
léčba díky moderním léčebným preparátům úspěšná
dokonce u 80-90 % pacientů.
Kontaktní údaje sdružení Lymfom Help:
Web:
www.lymfomhelp.cz
Pacientská linka: +420 724 370 065
Email: [email protected]
CO JE LYMFOM?
Při onemocnění maligním lymfomem jsou postiženy
lymfocyty, tedy jeden z typů bílých krvinek. Lymfomy
proto mohou vzniknout v kterékoliv části těla, a také
se do jakékoliv části těla rozšířit. Zpravidla dochází ke zvětšení mízních uzlin, což je zároveň i jedním
z nejčastějších příznaků propuknutí nemoci.
Od počátku 70. let minulého století výskyt onemocnění maligním lymfomem vzrostl o 80 % a v současné době se tak jedná již o 5. nejčastější onkologické
onemocnění na světě, kterým trpí přibližně jeden
milión lidí.
Moderní léčba maligních lymfomů
Současná léčba spolu s novými léčebnými postupy,
jako je např. zavedení biologické léčby, která je zacílena přímo na rakovinné buňky, poskytuje nemocným šanci na návrat do běžného života, což bylo ještě před dvaceti lety téměř nepředstavitelné.
Občanské sdružení Lymfom Help
Kampaň je jednou z osvětových aktivit pacientského
sdružení Lymfom Help, které již desátým rokem podporuje a spojuje nemocné s maligním lymfomem, jejich blízké, lékaře, zdravotnický personál a všechny
ty, kteří se chtějí podílet na osvětové činnosti v problematice maligního lymfomu.
BAZÁLNÍ STIMULACE
ZÁSADNÍ SOUČÁST
LÉČBY
DENNĚ SE LÉKAŘI A SESTRY NA ODDĚLENÍ ARO, NIP A DIOP
V NEMOCNICI OSTROV SETKÁVAJÍ S ŘADOU PŘÍBĚHŮ.
KAŽDÝ Z NICH JE VÝJIMEČNÝ. A TY SE ŠŤASTNÝM KONCEM,
JAKO PŘÍBĚH STUDENTA ADAMA, JEŠTĚ VÍC.
Primářka ARO, NIP a DIOP Nemocnice Ostrov MUDr. Ivana Jarošová
začíná své vyprávění citátem skotského romanopisce Roberta Louisa
Stevensona: „Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale
umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.“ A pokračuje: dovolte
mi tak odlehčeně sdělit, že jsme celý rok, stejně jako jindy, bojovali
a hráli fair play. Za naše pacienty, za jejich rodiny a přátele, za své
kolegy si vám dovolíme představit jeden příběh za všechny. Příběh
mladého studenta. Je to jeden příběh z mnoha. Letos prošlo do
31. 10. oddělením NIP (následné intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobé
intenzivně ošetřovatelské péče) téměř 300 pacientů z různých míst
celé České republiky. Příběh Adama je stejně zajímavý a poutavý, jako
příběh každého jiného pacienta našeho oddělení. Jsme na něj pyšní
o to víc, že skončil dobře.
LETY VRTULNÍKEM ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Život se může změnit v několika vteřinách. Každému z nás. Ví o tom své
i dvacetiletý Adam. Pádem na snowboardu před třemi lety si způsobil
zlomeninu hrudního obratle. Tehdy se proletěl vrtulníkem záchranné
služby poprvé. Vše dobře dopadlo a Adam byl bez následků.
19. 5. 2015 ho ale vrtulník záchranné služby nakládal znovu. Po pádu
z terasy, kde s kamarády oslavoval jejich maturitní zkoušku. Tentokrát
utrpěl těžké trauma hlavy. Byl převezen do traumacentra v Ústí nad
Labem, kde bylo zjištěno krvácení do mozku a pohmoždění plic.
Do hlavy mu bylo zavedeno čidlo na měření nitrolebního tlaku, byl
napojen na umělou plicní ventilaci a byla mu nasazena antibiotika.
A také byla vyslovena diagnosa DAI (difúzní axonální injury), kdy
drobná ložiska prokrvácení v mozku rozpojí jemné nervové dráhy, což
může být i příčinou trvalého bezvědomí.
Šest dní poté, 25. 5. 2015, po stabilizaci celkového stavu byl přeložen
na ARO v Chomutově. Jeho stav se ale zkomplikoval. Kontrolní CT
mozku ukázalo rozpínavě se chovající ložiska na obou stranách
a otok mozku a mladík opět putoval na neurochirurgii do Ústí nad
Labem. Zde podstoupil magnetickou rezonanci a opět mu bylo
přechodně zavedeno čidlo na měření nitrolebního tlaku a nasazena
antiedematózní terapie proti otoku mozku. Pro nutnost trvalé umělé
22
plicní ventilace bylo provedeno zajištění dýchacích cest tracheostomií
(vstup do dýchacích cest z přední strany krku). Prognóza byla velmi
nejistá, závěry neurologických vyšetření pesimistické.
3. 6. 2015 byl Adam přijat na NIP Ostrov.
Při příjmu byl utlumený, bez reakce na okolí i na bolestivé podněty,
napojený na umělou plicní ventilaci. Měl vysoké teploty i při zavedené
antibiotické léčbě. Navazovali jsme na pokračující antiepileptickou
a antiedematózní terapii.
BAZÁLNÍ STIMULACE
Přestože byl Adam v tomto stavu, zahájili jsme intenzivní bazální
stimulaci. Je to vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept
podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.
Péče a jednotlivé prvky jsou individuální, v Adamově případě jsme
se zaměřili na chutě, dotyky, mluvené slovo, masáže a speciální
polohování. Zahájili jsme i pasivní rehabilitaci, muzikoterapii.
Po opakovaných výměnách antibiotik byl nakonec bez teplot. Potom
začalo další náročné období, probouzení z umělého spánku. Neklid
v lůžku, nekoordinované pohyby, při kterých pacient ohrožuje
monitorační zařízení, všechny vstupy do těla, za všechno tahá a je
nebezpečný sám sobě, ale i pro ošetřující personál. Nic z toho si ale
neuvědomuje.
PRVNÍ SLOVA A PRVNÍ ÚSMĚV
Adam s námi začal postupně spolupracovat, ale choval se roboticky,
zcela bez obličejové mimiky, bez emocí, měl nepřítomný pohled.
Vzhledem k jeho dobré fyzické kondici před traumatem se koordinace
pohybu velmi rychle zlepšovala a brzy zvládnul sed v křesle. Po
dekanylaci (zrušení vstupu do dýchacích cest) se obnovila fonace,
pomalu začal i mluvit.
Nejdříve jen šeptal, postupně ale zvládl první slova. Poměrně dobře
si poradil s jemnou motoriku ruky. Obtížný byl ale pro Adama stoj
a chůze, velice dlouho vázla rovnováha jeho těla a koordinace pohybu
nohou.
Rychle se ale naučil ovládat oblíbenou techniku a konverzovat tak
opět s kamarády přes sociální sítě.
Neustále jsme mu vnucovali všechno, co měl rád. Mobil, tablet, TV, na
oddělení chodila nejen rodina pacienta, hojně kamarádi, ale i jeho pes.
Neustále vyžadoval kolem sebe vše srovnané do stejného pořádku,
ovladače, mobil i hrnečky, vše muselo stát na svém místě. Tuto náhlou
pořádkumilovnost nechápala hlavně rodina. Teprve na konci pobytu
se obnovila i obličejová mimika a znovu začal projevovat i emoce.
Adama se podařilo přeložit do CNS programu rehabilitačního centra
v Kladrubech. Aktuálně je schopen samostatné chůze a dokonce bude
pokračovat ve studiu na gymnáziu, zatím v individuálním programu.
Poděkování patří všem, kteří se na bazální stimulaci podílejí a jsou
ochotni pro dobrou věc udělat něco navíc, nad rámec své pracovní
náplně. Jejich aktivita, kreativita, empatie a nekonečná trpělivost jsou
zázračné.
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl, či ne. Má takový smysl,
jaký mu dáme.“
Seneca
Naše oddělení se o to snaží každý den. S přáním plného zdraví,
splněných snů a přání
MUDr. Vlasta Vančová, vedoucí oddělení NIP, & MUDr. Ivana Jarošová,
primářka ARO, NIP a DIOP
A začalo se s vertikalizací, nejdříve zcela pasivně, pacient byl stále
nekontaktní, nebyl schopen udržet hlavu bez dopomoci, nebyl schopen
fixace pohledu, velmi dlouho byl tzv. „odpojen“.
Trpělivost personálu byla nekonečná, a to dnem i nocí. Na nastavení
medikace spolupracoval anesteziolog, neurolog, psychiatr. Postupně
se nám podařilo Adama odpojit od umělé plicní ventilace, začal sám
polykat.
23
MISE V AFRICE
LÉKAŘKA OSTROVSKÉ NEMOCNICE PETRONELA
LÚČANOVÁ PŮSOBILA OD LEDNA DO DUBNA 2014
JAKO GYNEKOLOG-PORODNÍK NA MISI V AFRICE.
NA ČERNÉM KONTINENTU SE, JAK SAMA ŘÍKÁ,
NAUČILA NEVZDÁVAT SE V TĚŽKÝCH SITUACÍCH
A RYCHLE SE ROZHODOVAT.
Zkušenosti z projektů, které po celém světě organizuje Vysoká škola
veřejného zdravotnictví a soc. práce sv. Alžběty v Bratislavě, vypráví
MUDr. Petronela Lúčanová.
KEŇA
První dva měsíce jsem pomáhala v malé vesnici v Keni v Sisto Mazzoldi
Dispensary, který vedly jeptišky. Staraly se o těhotné ženy, o děti
a vedly i něco jako praktickou ambulanci pro dospělé.
Keňa patří mezi vyspělejší státy Afriky, proto se i zde začaly objevovat
typické civilizační nemoci vyspělého světa – diabetes, hypertenze,
a co se týče těhotných žen – těhotenská cukrovka, preeklampsie,
eklampsie. Všechny zmíněné choroby většinou souvisí s obezitou,
která je v Africe projevem bohatství. Ve větších městech je také
rozšířený fastfood, takže i chudší obyvatelstvo si může dopřát
nezdravé jídlo.
Státní zdravotnická střediska (malé ambulance) rozmístěná po
jednotlivých vesnicích většinou nefungují správně, i když je přítomný
lékař. Nemají potřebné vybavení a žena k porodu si nejdřív musí
zakoupit rukavice pro doktora a speciální balíček na ošetření dítěte.
Protože nejbližší středisko nemělo ultrazvuk, poté, co se rozneslo, že
přijel doktor, odesílali téměř každou těhotnou k nám. Občas se stávalo,
že z centra poslali rodičku s tím, že její dítě je mrtvé, protože nezachytili
ozvy plodu (používá se Pinnardův stetoskop – trychtýř, který se přiloží
jedním koncem na břicho a druhým k uchu), a u nás porodila živé
dítě. Případně podali pacientce injekci do svalu a jí následně ochrnula
celá ruka, nebo podali injekci těhotné ženě ve 2. trimestru, která další
den přišla k nám se silným krvácením a mrtvým plodem. Podobným
stylem ošetřili předčasně narozená dvojčata s tím, že jsou v pořádku.
Po týdnu se přišla ukázat k nám – obě silně podvyživená, anemická,
jen kost a kůže navíc s malárií, což se jednomu z nich stalo bohužel
osudným.
Nedisponovali jsme operačním sálem, nejbližší se nacházel ve 30
až 45 minut vzdálené nemocnici. Když bylo nutné při neřešitelných
porodnických komplikacích v našem středisku odeslat rodící ženu
pryč, často plakaly, protože nebylo jisté, jak porod skončí. Někdy je
totiž nechali čekat, i když už měl být dávno vykonaný císařský řez,
a dítě nakonec nepřežilo. Naštěstí potřeba operativního porodu byla
minimální, možná i proto, že společnost věří, že spontánní porod je
přirozený a je schopností ženy. Proto se s císařským řezem počítalo
jenom při komplikacích, i když tento názor byl značně překroucený
v Jižním Súdánu.
MUDr. Petronela Lúčanová
lékařka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Ostrov
MUDr. Petronela Lúčanová působí jako lékařka na gynekologicko-porodnickém
oddělení Nemocnice Ostrov od září 2012. Promovala na Jesseniově lékařské
fakultě Univerzity Komenského v Martine. Po dobu studia absolvovala měsíční
stáž na gyn.-por. odd. univerzitní nemocnice Virgen de la Victoria ve španělské
Malaze. Ve volném čase se věnuje studiu alternativní medicíny, hypnoterapie,
psychosomatice hlavně ženských onemocnění a sportovním aktivitám.
24
JIŽNÍ SÚDÁN
Po tom, co jsem si v Keni vyzkoušela kromě práce lékaře i práci
sestry a uklízečky v jednom, jsem se po dvou měsících přesunula
do válečného Jižního Súdánu. Situace v polní nemocnici uprostřed
ničeho v Marial Lou, kde jsem působila s dalšími třemi doktory, byla
relativně bezpečná. Dohoda zněla: při útocích na nemocnici odejde
z oblasti celý tým. Na starost mi připadl porodní sál a gynekologie,
pediatrie, kde jsem pomáhala se zaučit jednomu z lékařů, a asistence
při operacích staršímu chirurgovi, který později odešel pomáhat
na misi do Burundi. Práci porodních asistentek vykonávaly ženy, na
ostatních odděleních byli sestřičkami muži. Na pediatrii bylo obvykle
hospitalizováno kolem 30-40 dětí, ambulance byly plné až do večera.
Den začínal vizitou na šestinedělí, porodnici, pediatrii, oddělení
pro dospělé, pak jsme operovali, následně každý pokračoval svojí
přeplněnou ambulancí a pak už jsme byli jenom ve službě 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.
Bydleli jsme v typických obydlích tukul: kruhová hliněná stavba se
slaměnou střechou a 1 pokojem. Jídlo bylo 3x denně to samé. Jelikož
bylo období sucha, teploty dosahovaly i 45 – 49 °C. Nejhorší to bylo
na operačním sále, když k tomu ještě vyletěl netopýr z hnízda, byla
to tragikomická situace. Zem byla místy černá, stromy suché, ženy
chodily dlouhé kilometry pro pitnou vodu, děti pily z kaluží, i proto
byli mezi nimi rozšíření paraziti. Pacienti k nám docházeli hodiny,
někdy i dny.
Protože obyvatelstvo si víc jak života člověka vážilo života krav, které
představovaly majetek, byly přestřelky a vraždění kvůli dobytku na
denním pořádku. Často k nám vozili různé případy postřelení, i když
někdy se dalo jenom čekat na smrt. Kvůli válce byl největší problém se
zásobováním. Chybělo nám množství léků a diagnostických testů na
většinu tropických chorob. Došla dezinfekce pro uklízečky, takže krev
ze sálů se smývala jen vodou, někdy mýdlovou. Některé děti umíraly
na infekce při těžké anémii, protože nám došly i testy na krevní skupiny
a nemohly jsme podávat transfuze. Situaci komplikovala i víra místních
v šamany. Většinou se jednalo o šarlatány, kteří „léčili“ za dobytek
a peníze, a když nic nepomohlo, odeslali pacienty do nemocnice již
ve špatném stavu.
Další komplikací byla víra místních, že když žena neporodí spontánně,
je méněcenná. Na jedné straně se tím země vyhnula vzrůstajícímu
trendu nadměrného počtu císařských řezů ve světě, který
porodnictví komplikuje, ale zároveň tak docházelo ke zbytečným
úmrtím. Rozhodnout o tom, jestli jsme mohli udělat císařský řez
při komplikovaném porodu, kdy byl ohrožený život matky a dítěte,
mohl jen muž nebo jen celá rodina. Jestliže muž odmítl a podepsal
tím rozsudek smrti své ženě i dítěti, pak byli vyzváni, aby opustili
nemocnici. Rozhodování o svém životě nepatřilo do rukou žen.
přestřelky, jedovatí hadi (kteří se někdy zatoulali i k nám do tábora,
případně mne v příbytku překvapil štír). Pokud žena porodila mrtvé
dítě nebo dítě zemřelo pár dní po porodu, nikdy neplakala. Věděli, že
když dítě přežije 5 let, tak svůj boj v těchto podmínkách vyhrálo. Ženy
byly hodné obdivu, staraly se o všechno – o muže, děti, jídlo (které
nebylo), chodily kilometry pro vodu, muži si je kupovali od rodičů za
krávy. Typické bylo mnohoženství, čímž se snadno roznášely pohlavní
choroby, kvůli čemuž bylo mnoho z žen neplodných. Status neplodné
ženy ve společnosti byl na nejnižší příčce. Jestliže žena neporodila
muži dítě do roka, mohl ji vrátit. Ve zkratce ženy dělaly vše a muži pásli
krávy a přitom se občas pozabíjeli.
Afrika má mnoho podob. Jsou věci, na které nikdy nezapomenu. Na
nádherný úsměv asi 7letého děvčátka se srdeční vadou, kterému bez
správné léčby zbývalo bůhvíkolik času; na první „děkuji“ po záchraně
dítěte při porodu; na naději v očích těhotné ženy, když jsem jí po
několika porodech mrtvých dětí udělala jednoduchý test na cukrovku,
který vyšel pozitivně, a vysvětlila jí situaci; na slzy ženy, když ke mně
zvedla své asi tříleté děvčátko a zeptala se, jestli je opravdu mrtvé
(po 2 týdnech léčby zemřelo na malárii s postižením mozku). Nebo
na hněv, který jsem cítila, když jsem zjistila, jak africký lékař zanedbal
péči o ránu břišní dutiny u malého chlapce a přišel si pro radu, když
už bylo pozdě a nepomohla ani následná operace. Chlapec do rána
zemřel v septickém stavu.
Možná právě proto, že jsem viděla lidi neustále umírat, mne Afrika
naučila víc, než jsem čekala. Naučila mne rychle se rozhodovat ve
složitých situacích, naučila mne víře ve vlastní schopnosti, naučila mě
vidět věci jinak než dřív, že někdy stačí pořádně otevřít oči, protože
život nám dává mnoho možností, jak ho můžeme žít, stačí si jenom
vybrat. Ze všeho nejvíc mě ale naučila nevzdávat se v těžkých situacích,
protože člověk vydrží mnohem víc, než si dovede představit.
Přeji i vám mnoho sil na vaší cestě nejenom za zdravím.
MUDr. Petronela Lúčanová
Lidé žijící v těchto podmínkách se naučili být silní, protože neměli na
výběr, naučili se skrývat své emoce, protože si zvykli vidět smrt často
a smrt mohla přijít kdykoliv a kdekoliv – infekce, tropické choroby,
25
NOVINKY
V NEMOCNICI SOKOLOV
JAKÉ NOVINKY PŘINESLY UPLYNULÉ MĚSÍCE V NEMOCNICI
SOKOLOV? A JAKÉ JSOU NAŠE DALŠÍ PLÁNY V RÁMCI ZVYŠOVÁNÍ
KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE PACIENTŮM A JEJICH BLÍZKÝM?
PŘINÁŠÍME VYBRANÉ STŘÍPKY. VŠECHNY AKTUALITY NAJDETE
NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.
NEBOJME SE NEMOCNICE, PROJEKT PRO DĚTI
A RODIČE
Projekt pro děti z mateřských škol a z prvních tříd základních škol
Nebojme se nemocnice připravilo dětské oddělení Nemocnice
Sokolov. Jeho cílem je zbavit děti strachu z nemocničního
prostředí a obav z eventuálního odloučení od rodičů. Ke snížení
předhospitalizačního stresu nabízí oddělení detailní seznámení
se s prostředím. Děti si mohou prohlédnout oddělení, ambulanci,
vyšetřovnu, hernu a pokoje. Formou hry jsou seznámeny s postupy,
výkony a vyšetřeními, které je mohou v nemocnici čekat. Patronkou
projektu je MUDr. Markéta Halířová. Zahrát si v nemocnici na doktory
si během podzimu vyzkoušely děti ze sokolovské základní školy.
Na další malé návštěvníky se těšíme, v případě zájmu kontaktujte
MUDr. Halířovou na [email protected]
STŘÍPKY Z PRÁCE SOUDNÍHO LÉKAŘE
Povídání vážné i nevážné, příběhy kuriózní,
smutné i veselé představí na dvou přednáškách
MUDr. Rudolf Macháček, primář soudního
oddělení a toxikologie Nemocnice Sokolov.
Obě setkání, jedno v Nemocnici Sokolov
a druhé v Nemocnici Ostrov, budou spojena
s autogramiádou knihy primáře Macháčka,
Střípky z práce soudního lékaře / dvacet let
soudního lékařství v Nemocnici Sokolov.
Termíny přednášek přineseme na internetových stránkách nemocnic.
26
NEJLEPŠÍ NEMOCNICE V ČR 2015
25. 11. byly zveřejněny výsledky ankety Nejlepší nemocnice ČR
2015 pořádané organizací HealthCare Institute. Nemocnice Sokolov
získala hned dvě stříbrné příčky v Karlovarském kraji. První v kategorii
hodnocené hospitalizovanými pacienty a v druhé v kategorii
hodnocené zaměstnanci. Všem děkujeme za jejich hlasy! Další ročník
ankety startuje 1. 2. 2016.
PARKOVACÍ DŮM A CENTRÁLNÍ REGISTR
Letos připravujeme již VI. ročník jednodenní akreditované nelékařské
odborné konference Nemocnice Ostrov v termínu 5. 11. Loňský ročník
na téma „Co může ovlivnit ošetřovatelská péče“ naplnil zastupitelský
sál Městského úřadu Ostrov do posledního místa. Letos se zaměříme
na téma právní odpovědnosti při poskytování ošetřovatelské
péče. Z konference přineseme záznam, který bude k dispozici na
internetových stránkách nemocnice.
PŘEDPORODNÍ KURZY
Pakovací dům se 133 místy a centrální registr mají za sebou půlroční
provoz. Stavbu, kterou postavila Sokolovská uhelná, si pacienti
pochvalují. Parkování je zdarma na pět hodin. Centrální registr
je v provozu nepřetržitě, pacienti a hosté nemocnice zde najdou
i bankomat. Registr poskytuje v rámci projektu Bezbariérové
nemocnice tablety pro neslyšící pacienty. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Piště nám vaše postřehy a podněty na [email protected]
SESTŘIČKA INTERNY PETRA ŠTĚRBOVÁ BODOVALA
V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ SESTŘIČKU
Další z významných projektů Karlovarského kraje byl dokončen na
podzim a po rozsáhlých stavebních úpravách se pro rodičky otevírá
zrekonstruované gynekologicko-porodnické oddělení v pavilonu
E. Už v průběhu září stavbaři zateplili pavilon B. Obě investice, které
přinášejí podstatně komfortnější zázemí pro pacienty i zdravotníky,
vyšly celkem na 42,4 milionu korun z krajského rozpočtu. „Investic
Karlovarského kraje si velice ceníme, vždyť jen během podzimu
proběhla výměna oken a zateplení pavilonu B, nyní finišují práce
na revitalizaci oddělení dlouhodobě nemocných a dnes otevíráme
oddělení, kde se rodí nový život. Soustředíme se na kvalitu poskytované
péče ve všech souvislostech, a to se nám daří právě i díky podpoře
Karlovarského kraje,“ uvedl předseda představenstva skupiny NEMOS
David Soukup. Gynekologicko-porodnické oddělení se přestěhovalo
do nově přestavěné pravé části 4. nadzemního podlaží pavilonu E.
Úpravy, které trvaly od letošního května, se dotkly dvou porodních
sálů, prostor pro novorozence a sekčního sálu s nezbytným zázemím
pro rodičky a zdravotnický personál.
ODBORNÝ SEMINÁŘ NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Do letošního ročníku Batist nej sestřička se přihlásilo 454 sestřiček
a finále proběhlo 3. 10. 2015 v Náchodě. Dlouholetá sestřička interního
oddělení sokolovské nemocnice se v silné konkurenci neztratila
a získala třetí místo. „Chtěla jsem potěšit všechny, kteří mi drželi palce,
a umístit se. Nechtěla jsem je zklamat, moc mi věřili,” uvedla Petra
po soutěži. Vítězkou se stala Renata Grossová Klementová a druhá
skončila Alice Školníková. Gratulujeme!
BUDOVY A ODDĚLENÍ PROCHÁZEJÍ VÝZNAMNOU
PROMĚNOU
Novinky v diagnostice a terapii CM. Tak zněl název semináře, který
uspořádalo neurologické oddělení Nemocnice Sokolov v listopadu
2015 v Parkhotelu Sokolov. Téma „Update managementu akutní fáze
iCMP – doporučení ESO 2015“ přednesl vedoucí lékař JIP Iktového
centra Nemocnice Sokolov MUDr. Aleš Novák. S přednáškou „Rizikové
faktory iCMP v neurosonologické laboratoři“ pak vystoupil lékař
neurologického oddělení a Iktového centra Nemocnice Sokolov
MUDr. Stanislav Vaněk. Mezi dalšími přednášejícími pak byl vedoucí
lékař JIP Komplexního cerebrovaskulárního centra z Neurologické
kliniky FN Praha MOTOL nebo MUDr. Ivana Šarbochová s přednáškou
„Intrakraniální hemorrhagie, recentní doporučení AHA/ASA a ESO“.
27
NOVÝ STATUT
IKTOVÉHO CENTRA
GARANTUJE KVALITU
POSKYTOVANÉ PÉČE
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY, MEZI KTERÉ PATŘÍ
I CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA NEBOLI IKTUS, PATŘÍ
MEZI NEJČASTĚJŠÍ PŘIČINY ÚMRTÍ U NÁS. STEJNĚ
JAKO U VŠECH CHOROB HRAJE DŮLEŽITOU ROLI
PREVENCE. MEZI RIZIKOVÝMI FAKTORY CMP JSOU
ALE TŘEBA I RODINNÉ DISPOZICE A V PŘÍPADĚ
ONEMOCNĚNÍ HRAJE ČAS ZCELA ZÁSADNÍ ROLI.
Iktová centra používají standardizované protokoly zrychlující celý
proces a disponují týmy specializujícími se na cévní problematiku.
Zrychlení je kauzální, každou zdrženou minutou umírají u pacienta
další 2 miliony mozkových buněk. Více informací o onemocnění
CMP a Iktových centrech přinášíme v rozhovoru se zástupcem
primáře a vedoucím lékařem Iktového centra Nemocnice Sokolov
MUDr. Alešem Novákem.
Proč vlastně iktová centra vznikla?
Celosvětově prožíváme pandemii cévních onemocnění, mezi nimiž
cévní mozková příhoda zaujímá zcela zásadní místo – její následky
u pacienta téměř vždy zaznamenáte, handicapují jej v běžném životě,
vyřazují z pracovních i volnočasových aktivit, často jsou důvodem
k depresím a změnu stylu života, kterou s sebou přinášejí, ne každý
zvládne. Jsme země, v níž výskyt nových cévních mozkových příhod
ročně zahrnuje až 300 pacientů na 100 000 obyvatel. V západní Evropě
je číslo zhruba poloviční.
Nemocnost v České republice je dvojnásobně až trojnásobně vyšší
oproti ostatním vyspělým státům Evropy. Ministerstvo zdravotnictví
České republiky se před pěti lety rozhodlo situaci řešit vytvořením
sítě specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních
onemocnění. Statut Iktového centra získala tehdy k 1. 1. 2011
i Nemocnice Sokolov. Letos v červnu sokolovská nemocnice statut
nejen obhájila, ale získala také statut Centra vysoce specializované
péče pro pacienty s iktem. K tomu bylo zapotřebí naplnit ministerstvem
definovaná kritéria. Indikátorů kvality, které MZČR v každém centru
sleduje, je celkem 16. Složitost jejich plnění je logickým záměrem
nesnižovat kvalitu.
28
Pro koho je Iktové centrum určeno?
Pro pacienta s cévní příhodou mozkovou neboli CMP. Principem
fungování sítě Iktových center v České republice je postarat se
o takového pacienta ve fázi akutní i následné. Péče má být vysoce
specializovaná a přitom dostupná. Klíčovou roli totiž hraje čas. Pacienta
musíme mít v „rukou“ co nejdříve, neboť specifická rekanalizační
terapie umožňující znovuzprůchodnění uzavřené mozkové tepny je
možná standardně do 4,5 hodin od vzniku potíží. Pouze u vybrané
skupiny pacientů se terapeutické okno může rozšířit, typicky při
uzávěru bazilární tepny v oblasti kmene mozku.
Co si představit pod pojmem síť center?
Zprvu byla péče o cévní mozkové příhody podmíněná historií –
léčila nemocnice, která byla nablízku, pokud to uměla. Posléze se
vygenerovaly iktové jednotky, certifikované odbornými společnostmi,
ale jejich rozložení nebylo optimální. Od roku 2010 Ministerstvo
zdravotnictví ČR deklarovalo zájem kooperovat a po splnění
předepsaného materiálního, personálního a přístrojového vybavení
přidělilo konkrétním pracovištím statut specializovaného centra,
u nichž garantuje jejich schopnost postarat se o pacienta s akutní
cévní mozkovou příhodou adekvátně a lege artis. Z nich byla stvořena
první síť pracovišť, Iktová centra a Komplexní cerebrovaskulární
centra, pokrývající území ČR. Tudíž teď kolegové v přednemocniční
péči i veřejnost ví, kam pacienta rovnou směřovat bez zbytečného
prodlení.
zavedením instrumentária, které jako had pronikne tepnou až k místu
uzávěru, aby ho bylo schopno oddělit od stěny cévy a vyjmout z těla
pryč. Potenciovat efekt můžeme pomocí sonotrombotripse, tedy
použitím speciální frekvence ultrazvukového paprsku směrovaného
do místa tepenného uzávěru. Superspecializované výkony pacientům
zajišťujeme v Komplexních centrech typu fakultních nemocnic.
Ministerstvo zdravotnictví péči na těchto pracovištích i dále sleduje?
Ano, je vytvořen unikátní systém indikátorů kvality, které musí
Iktová centra bezezbytku plnit, jinak o certifikaci logicky přijdou. Jde
mimo jiné o počty pacientů, které je centrum povinno ošetřit, počty
rekanalizací, ale i množství konkrétních specialistů připadajících
na jednotlivé lůžko centra. Pokud ukazatel nesplníme, nejsme již
centrum. Pokud naopak splníme, MZČR svou garancí dává najevo
jak pacientům, tak plátcům zdravotní péče, že požadovanou nejvyšší
kvalitu péče dokážeme standardně poskytovat.
Jak vypadá ošetření pacienta s CMP v Iktovém centru?
Pacient s CMP bývá přivezen nejčastěji vozem záchranné služby
na příjmovou část oddělení. Po nezbytném ověření základních
údajů směřuje na pracoviště počítačové tomografie k ozřejmení
rozsahu a lokalizace postižení jeho mozku a především zjištění,
která z mozkových tepen je uzavřena. To bezprostředně ovlivňuje
terapeutickou strategii – u některých pacientů volíme cestu
rozpuštění krevního vmetku podáním chemické látky do žíly, u jiných
je potřeba embolus odstranit mechanicky, tedy endovaskulárním
Kdo se na péči podílí?
Krom neurologického týmu lékařů a sester v akutní fázi radiologové,
laboratorní komplement, kardiolog či internista, v subakutní fázi
nabývá na potřebnosti role fyzioterapeutů, rehabilitačních specialistů,
logopeda, psychologa. Nejvíce času – a to je podstatné – stráví
s pacientem v akutní fázi vždy sestra jednotky intenzivní péče. Pokud
je kvalitní, máme kvalitní centrum. A vice versa.
29
dynamicky měnit množství vzduchu v jednotlivých lamelách,
v krátkém okamžiku z něj můžeme utvořit třeba křeslo. Obrazovka
monitoru vitálních funkcí umí sdělovat informaci nejen o čtyřech
základních veličinách, jako je tlak, puls, množství kyslíku v krvi
a frekvence dýchání, ale i řadu křivek včetně možnosti záznamu
elektrické aktivity mozkové tkáně. Digitální přenos obrazové
komunikace z vyšetření mozku je již samozřejmostí, na niž spoléháme.
Instrumentária k provedení odstranění embolu z mozkové tepny jsou
milionové investice, samotná drobná titanová spirálka, jež po výkonu
může být pacientovi ponechána v mozkovém řečišti coby ochrana, je
záležitost několika desítek tisíc. Peníze ale pacienta nezajímají, chce
maximum péče v optimální kvalitě. Proto jsme zde.
V letošním roce byl tvořen nový koncept sítě, v čem spočíval?
Jak se pozná kvalitní centrum?
Kromě plnění indikátorů kvality je to především schopnost poskytnout
komplexní péči. Pracoviště, které umí pacienta pouze rekanalizovat,
ale další péči již nesleduje, neboť ho přeloží jinam, za mnoho nestojí.
Otevřením původně uzavřené cévy proces teprve začíná. Vždy je třeba
zjistit, proč se tepna vlastně uzavřela. Zda jsou jiná dosud nepoznaná
nebo neléčená onemocnění, která by v budoucnu třeba vedla
k opakování potíží. Je třeba mozek naučit fungovat ve změněném
modu – jeho část může být již navždy nefunkční, ale pacient jako
celek ve svém dalším životě fungovat musí, a hlavně chce. Kdo jiný
než centrum by mělo zabránit komplikacím v akutní fázi či je účelně
léčit, edukovat rehabilitační procedury, znovu naučit mluvit, polykat,
komunikovat s okolím.
Potřebujete k práci technické vymoženosti?
Bez nich bychom dosti strádali. Jen lůžko intenzivní péče je zařízení
čítající několik elektromotorů, integrovanou váhu, matraci s možností
Jednalo se o nové certifikační řízení, opět garantované odbornými
společnostmi – udělený statut není nikdy neomezený, vždy má časový
rámec. Jde o ochranu pacienta, recertifikace umožňuje kontrolním
orgánům zjistit stav plnění indikátorů. Výsledkem řízení je fakt, že
Iktovému centru Sokolov byl ministerstvem zdravotnictví statut
centra dále prodloužen, a to až do roku 2020. Nový název je poněkud
krkolomný, jedná se o Centrum vysoce specializované péče o pacienty
s iktem, pracovně se ale stále používá název Iktové centrum. Pokud
bych to měl říci zkráceně – lépe naše centrum dopadnout nemohlo.
Chci poděkovat všem kolem sebe za spolupráci a podporu, iktová
péče je a vždy bude týmová práce.
PROJEVY AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
• slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla
• náhlá porucha ostrosti vidění, dvojité vidění
• jednostranná slepota
• náhlá porucha řeči, sluchu
• náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať
• další neurologické poruchy podle lokalizace postižení
MUDr. Aleš Novák
zástupce primáře a vedoucí lékař Iktového centra Nemocnice Sokolov
Na neurologickém oddělení Nemocnice Sokolov pracuje od roku 1997,
disponuje specializovanou způsobilostí z oboru neurologie a řadou stáží
na pracovištích vyššího typu. Hlavní oblastí jeho zájmu je neurologická
intenzivní péče a neurosonologie. Od roku 2004 pracoval jako ordinář
pro neurologické pacienty na Multioborové JIP, od roku 2008 je vedoucím
lékařem JIP Iktového centra. Mezi jeho oblíbené koníčky patří sport, zejména
cyklistika a běh.
30
•
•
•
•
široký výběr kávy, čajů a nealkoholických nápojů
domácí zákusky
lahůdky a bagety vlastní výroby
denní polévka
• široká nabídka drogistického zboží
• WI-FI
NEMOS CAFÉ SOKOLOV
Slovenská 545, 356 01 Sokolov
Tel.: 734 783 552
NEMOS CAFÉ OSTROV
U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
Tel.: 731 623 089
UNIKÁTNÍ OPERACE
KOŘENOVÉHO
KLOUBU PALCE
RUKY
OSTEOARTRÓZA, ARTRÓZA NEBO
TAKÉ OSTEOARTRITIDA JE NEJČASTĚJŠÍ
ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ. NEJČASTĚJI POSTIHUJE
VÁHONOSNÉ KYČELNÍ A KOLENNÍ KLOUBY,
BĚŽNĚ ALE POTRÁPÍ I JINÉ KLOUBY V TĚLE,
TY NA RUKOU NEVYJÍMAJE.
Ortopedické oddělení Nemocnice Sokolov provedlo letos v létě
jako první v Karlovarském kraji unikátní operaci kořenového kloubu
palce ruky. Artróza kořenového kloubu palce ruky je relativně časté
onemocnění vyskytující se jako následek úrazů, přetěžování kloubu či
jako následek revmatických chorob. K definitivnímu ošetření tohoto
nálezu je užíváno několik operačních metod, z nichž právě použitá
technika totální endoprotézy, tedy umělé kloubní náhrady, umožňuje
plnohodnotné zpětné zařazení pacienta do běžných aktivit.
CO JE TO RHIZARTRÓZA?
Rhizartróza je degenerativní onemocnění kořenového kloubu palce,
tedy spojení palcové záprstní kosti s drobnou trapesovou kostí. Jde
o onemocnění téměř civilizační, které se objevuje cca po 40. roku
věku, často u manuálně pracujících či jinak nepřiměřeně zatěžujících
výše uvedenou oblast.
Začátek onemocnění je vcelku nenápadný. Zprvu jen mírná, občasná
bolest v dané lokalitě zejména při pohybu, která se postupně zhoršuje
a přidává se i ranní ztuhlost palce. S progresí onemocnění se objevuje
i otok a klidová bolest s různými deformitami kloubů palce. „Základem
pro stanovení diagnózy je klinický obraz, fyzikální vyšetření doplněné
32
RTG, případně CT snímkem. Léčbu začínáme zprvu zmírněním
bolesti nesteroidními antirevmatiky, tedy léky tlumícími bolest
a snižujícími zánět, ve formě mastí či celkově tabletami. Pacientovi
doporučujeme snížení zátěže, změnu pracovních stereotypů nebo
i změnu zaměstnání. K odlehčení a zklidnění používáme ortézy či jiné
fixace. Mohou se podávat i kortikoidové injekce do kloubní dutiny
ke zpomalení zánětu a bolesti. Tato léčba je však ve většině případů
jen dočasná, zpomaluje rozvoj onemocnění, ale jen málokdy jej
může úplně zastavit,“ vysvětluje MUDr. Marek Kalenda, vedoucí lékař
ortopedického oddělení v sokolovské nemocnici.
KDY JE VHODNÁ OPERACE?
Operativní léčba následuje po vyčerpání možností konzervativní
léčby, anebo i jako metoda volby u pokročilých stavů. „Principem
operace je odstranit bolest a současně zachovat velmi důležitou funkci
palce. Základem je buď úplné nebo částečné odstranění postižené
drobné zápěstní kosti (os trapezium) a její náhrada endoprotézou
nebo vmezeřenou vlastní tkání (šlachou) či vzájemná pevná fixace
sousedících kostí tzv. arthrodéza,“ dodává MUDr. Kalenda.
Umělé kloubní náhrady jsou vyráběny z nemagnetických ušlechtilých
kovů, a ačkoliv jejich životnost záleží na mnoha faktorech, předpokládá
se 20 i více let. „Standardně se tyto operace provádějí na pracovištích
zaměřujících se na problematiku operace ruky, v našem kraji jsme
byli první. Výsledky jsou slibné a pacienti jsou spokojeni. Po výkonu
následuje dlahování k udržení postavení do zhojení a rehabilitace.
Délka rekonvalescence je cca 3 měsíce po operaci dle stavu a typu
výkonu,“ popisuje průběh zákroku MUDr. Kalenda, který čerpá
zkušenosti z domácích i zahraničních odborných stáží.
MUDr. Marek Kalenda
vedoucí lékař ortopedického oddělení Nemocnice Sokolov
a lékař jednodenní ortopedické péče Nemocnice Ostrov
Vystudoval LF UK v Plzni, po promoci nastoupil jako lékař na chirurgické
a následně ortopedické oddělení Nemocnice Karlovy Vary, kde setrval
12 let a získal cenné zkušenosti z traumatologie a ortopedie. V Nemocnicích
Sokolov a Ostrov pracuje od roku 2013, zároveň působí v ortopedické
ambulanci polikliniky města Chodov. Je členem České společnosti
pro ortopedii a traumatologii. Mezi jeho koníčky patří jeho rodina,
sport – horské kolo, potápění, snowboard a běh.
33
OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
KATARAKTA NEBOLI ŠEDÝ ZÁKAL JE ČASTÝM
ONEMOCNĚNÍM PŘEVÁŽNĚ STARŠÍCH LIDÍ.
VÍCE NEŽ POLOVINA LIDÍ STARŠÍCH ŠEDESÁTI
LET MÁ ALESPOŇ NA JEDNOM OKU URČITÝ
STUPĚŇ KATARAKTY. U LIDÍ NAD 75 LET JE DNES
PRAVIDLEM, ŽE VIDĚNÍ NEJMÉNĚ JEDNOHO OKA
JE ŠEDÝM ZÁKALEM POSTIŽENO.
Po mnoho generací bylo zhoršování vidění s věkem chápáno jako
samozřejmý, přirozený a neovlivnitelný důsledek stáří. Tento mnoho
let obecně platný názor bylo možno v posledních desetiletích
radikálně změnit. Rozvoj oční chirurgie v druhé polovině dvacátého
století umožnil dosahovat při operacích šedého zákalu výborných
výsledků. V České republice se dnes ročně provádí více jak 80 000
operací šedého zákalu. Operace katarakty se tak stává nejčastějším
chirurgickým zákrokem prováděným u lidí starších 65 let. Odhaduje se,
že v průběhu svého života podstoupí operaci šedého zákalu alespoň
na jednom oku každý druhý obyvatel České republiky. „Většina šedých
zákalů vzniká v souvislosti se stárnutím. Dědičné dispozice mohou
určit, zda se objeví dříve, či později. Častým původcem jsou i těžké
úrazy oka,“ doplňuje MUDr. Andrej Farkaš, primář očního oddělení
Nemocnice Sokolov.
KATARAKTA MŮŽE VYVOLÁVAT KTERÝKOLI
Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍZNAKŮ:
•nebolestivé zamlžené vidění
•citlivost na oslnění, která se projevuje hlavně při ostrém
slunečním světle a v noci při řízení auta
• zvyšující se krátkozrakost, která přináší nutnost časté změny
dioptrické síly brýlí
• zkreslení pozorovaných obrazů, stíny a „duchy“
• změnu ve vnímání barev (barvy nejsou syté)
JAK LÉČIT ŠEDÝ ZÁKAL
Ještě před dvaceti lety se operace šedého zákalu prováděla zcela
odlišným způsobem než dnes. Čočka byla z oka extrahována širokým
řezem, namražením na sondu chlazenou tekutým dusíkem. Operace
byly spojeny s celou řadou komplikací a výsledky zákroku byly
tehdy lepší u pacientů se silně zkalenou čočkou. Oční lékaři proto
v minulosti doporučovali operaci provádět až při téměř úplné slepotě
operovaného oka. Zákal „musel uzrát“.
Dnes je situace zcela jiná. „Výsledky operací jsou vynikající a míra
komplikací je malá. Pokud operační komplikace vznikají, dochází
34
k nim mnohem častěji právě u pacientů se silně zkalenými („zralými“)
čočkami. Vhodný čas k operaci je dnes dán mírou obtíží, které zákal
pacientovi způsobuje. Pokud obtíže způsobené zákalem pacientovi
komplikují život, není důvod operaci odkládat,“ vysvětluje primář
Farkaš a pokračuje: „Neexistují žádné léky, kapky, diety, cvičení
či speciální brýle, které by mohly jednou vzniklý zákal odstranit.
Jedinou možností léčby je chirurgický zákrok. Zkalená čočka se
z oka odstraňuje ultrazvukovým nástrojem, který se do oka zavádí
malým chirurgickým řezem. Lomivá síla odstraněné lidské čočky se
nahrazuje permanentně implantovanou nitrooční čočkou. Dnes u nás
provádíme odstranění šedého zákalu i laserem.“
PROČ KATARAKTA POSTIHUJE TOLIK PACIENTŮ?
Nikdo zatím přesně neví, proč šedý zákal ve stáří vzniká. „Známe
některé rizikové faktory, které s velkou pravděpodobností ke vzniku
přispívají. Vědecké studie ukazují, že šedý zakal je častější u lidí žijících
na horách a u těch, kteří stráví v životě mnoho času na přímém
prudkém slunci. Oční lékaři proto často doporučují jako ochranu brýle
s UV filtrem, které oko chrání před dlouhodobě škodlivým působením
ultrafialových paprsků. Katarakta je také častější u diabetiků a lidí
dlouhodobě léčených kortikosteroidy,“ dodává primář.
OPERATIVNÍ METODY KATARAKTY
Standardně jsou operace šedého zákalu prováděné skalpelem
a ultrazvukem. Nyní se na operaci používají i femtosekundové lasery.
Laser nahrazuje plně či částečně při operaci ultrazvuk, ostré nástroje
a skalpel. Femtosekundový laser je zásadně přesnější a až o 96 %
šetrnější než ultrazvuk.
Operace probíhá většinou ambulantně. Znamená to, že pacient
přijde na kliniku až v den operace a tentýž den je také propuštěn.
Po příchodu do nemocnice nejprve nakape sestřička pacientům do
oka kapky, jejichž účinkem dojde k rozšíření zorničky a je navozena
anestezie povrchu oka. „V průběhu vlastní operace je oko a jeho
okolí nejprve očištěno roztokem dezinfekční látky. Celý obličej je
poté překryt sterilní rouškou. Oční víčka jsou ve správné poloze
přidržována rozvěračem, takže nehrozí nebezpečí, že by pacient
operaci pokazil mrknutím. Vlastní operace trvá 10 až 15 minut. Na
závěr zákroku je na oko obvykle přiložen krycí obvaz. Po krátkém
odpočinku v křesle pacient může odejít domů,“ přibližuje zákrok
primář Farkaš.
Celá operace se provádí pod operačním mikroskopem. Malým řezem
chirurg zavádí do oka speciální mikrochirurgické nástroje nebo
jsou řezy prováděny laserem. Ultrazvukovým fakoemulzifikátorem
anebo laserem je čočka nakrájena a následně odsávána z oka.
Do průhledného čočkového pouzdra, které v oku zůstává, potom
operatér vloží speciální nitrooční čočku. Nitrooční čočka je vyrobena
z průhledné umělé hmoty a nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné
lidské čočky. „Obrovskou výhodou laserem provedené operace je
jeho přesnost, rychlost a totální bezbolestnost v porovnání
s ultrazvukovým provedením operace a použitím nožů. Laserem
asistovaná operace je zahojena cca o polovinu rychleji než klasická
operace šedého zákalu,“ uzavírá výčet výhod operace laserem primář
očního oddělení.
KDE LASEROVÉ OPERACE PROVÁDĚJÍ?
Nejmodernější certifikovanou laserovou sestavu v Evropě nabízí
pracoviště Oční kliniky NEMOS v Nemocnici Sokolov. Akreditované
pracoviště tvoří tým špičkových specialistů v čele s očním chirurgem,
primářem očního oddělení sokolovské nemocnice MUDr. Andrejem
Farkašem. Moderní pracoviště v pavilonu E nabízí oční ambulanci,
oční oddělení, zrekonstruované operační sály a lůžkové oddělení.
„Vybudovali jsme silné zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu,
a tedy maximální komfort pro všechny klienty. V případě jejich zájmu
o ubytování můžeme nabídnout nadstandartní pokoje na našem
oddělení. Přidanou hodnotou Oční kliniky NEMOS je zejména osobní
přístup ke klientům, zajištění veškerého doprovodného servisu od
prvního telefonického kontaktu až po zdárné absolvování zákroku
a následné péče,“ upřesňuje Andrej Farkaš.
MUDr. Andrej Farkaš
primář očního oddělení Nemocnice Sokolov
Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2011 je
primářem očního oddělení Nemocnice Sokolov. Specializuje se na refrakční, kataraktovou
a vitreoretinální chirurgii. Od roku 2004 se věnuje laserové refrakční chirurgii. Provedl
více než 8 000 mikrochirurgických operací a laserových operací oka. Absolvoval četné
zahraniční i tuzemské postgraduální stáže. Přednáší na tuzemských i zahraničních
oftalmologických kongresech. Věnuje se také lektorské činnosti související s vedením
mladého týmu lékařů na očním oddělení Nemocnice Sokolov. Působí jako soudní znalec
v oboru oftalmologie.
35
SUŠICE
NEMOCNICE
SUŠICE
SKUPINA NEMOS V LETOŠNÍM
ROCE PŘEKROČILA V POSKYTOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE HRANICE
KARLOVARSKÉHO KRAJE.
PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ČLENA
SKUPINY NEMOS, NEMOCNICI SUŠICE.
Skupina NEMOS se stala provozovatelem Nemocnice Sušice od
listopadu 2015. K tomuto datu převzala od obecně prospěšné
společnosti Nemocnice Sušice všechny lékařské činnosti a související
aktivity, byly splněny všechny smluvní povinnosti a formální náležitosti
nutné k tomu, aby došlo k naplnění avizovaného rozhodnutí rady
města Sušice, která schválila v září pronájem příslušných nemovitostí
a souvisejícího movitého majetku. V průběhu dalších 25 let se
NEMOS GROUP zavázala investovat do movitého majetku minimálně
60 milionů korun a formou nájmu za nemovitý a movitý majetek
zaplatit přes 75 milionů.
„K prvnímu listopadu došlo k naplnění dlouho a transparentně
avizovaného záměru. Naše skupina, v souladu s předchozími
prohlášeními, nepřichází s žádnou revolucí ani pro pacienty, ani pro
personál. Naším záměrem je převzít ze sušické nemocnice vše dobré, a
to doplnit o naše znalosti a zkušenosti z již provozovaných nemocnic.
Díky síle tří nemocnic budeme nyní silnější ve vyjednávání se všemi
36
subjekty, které v systému českého zdravotnictví vystupují. Díky tomu
se i sušická nemocnice stane pro všechny silnějším a respektovanějším
partnerem, z čehož budou profitovat její zaměstnanci a hlavně
pacienti,“ uvedl předseda představenstva skupiny NEMOS David
Soukup.
„Z dlouhodobého hlediska vnímám jako nejzásadnější změnu v oblasti
personálního řízení. Zaměstnanci by měli být lépe motivovaní k výkonu
své náročné a zodpovědné práce a ke změně v přístupu k pacientovi.
V tomto případě hovořím zejména o tom, že při svých návštěvách
nemocnic v Ostrově a v Sokolově jsem se setkával pouze s lidmi,
kteří se na všechny kolem usmívali. Ne nadarmo se říká, že pozitivní
přístup a úsměv jsou polovinou úspěchu. Osobně vítám i možnost
získávat zpětnou vazbu a informace od dalších dvou nemocnic a od
vedení skupiny, což se zpětně projeví v kvalitě řízení nemocnice a v
možnostech jejího dalšího rozvoje,“ doplnil Vladimír Sloup, ředitel
Nemocnice Sušice.
POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICI
SUŠICE
urolog, stomatolog, ORL atd.). Privátní ambulantní specialista ORL
provádí v nemocnici na smluvním podkladě bazální ORL operativu.
Nemocnice Sušice disponuje více jak 140 lůžky a poskytuje
zdravotní péči pro spádovou oblast s cca 40 000 obyvateli včetně
přednemocniční neodkladné péče, a to ve čtyřech základních oborech
- chirurgie, interní lékařství, pediatrie a následná péče. V rámci
chirurgického oddělení jsou lůžka pro gynekologickou operativu.
Intenzivní zdravotní péče je zabezpečena multioborovou jednotkou
intenzivní péče.
Péči pacientům v šumavské nemocnice poskytuje téměř 240
zaměstnanců lékařského, nelékařského a dalšího personálu.
Primární péče je zastoupena ordinací závodního lékaře a ordinací
praktického lékaře pro děti a dorost.
Pro spádovou oblast zabezpečuje nemocnice i komplementární
služby - radiodiagnostiku, laboratorní vyšetřovací metody – OKBH +
klinickou hematologii.
Další péče je poskytována v oborech anesteziologie a resuscitační
péče, rehabilitace dětí a dospělých.
Ostatní potřebné lékařské obory jsou jak v ambulantní sféře, tak
i konziliárně na lůžku zajištěny privátními ambulantními specialisty
(např. neurolog, ortoped, pneumolog, oftalmolog, dermatolog,
SUŠICE
NEMOCNICE SUŠICE
Chmelenská 117
342 01 Sušice
www.nemocnice-susice.cz
37
NOVINKY
V NEMOS AMBULANCE
DYNAMICKÝ ROZVOJ NEMOS AMBULANCE POKRAČUJE.
NOVÉ VYBAVENÍ, METODY I PRACOVIŠTĚ – NEJEN TO
PŘINESLO DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2015.
PŘEDSTAVUJEME PROVOZNÍ ŘEDITELKU NEMOS
AMBULANCE
nejkratšími objednacími termíny vyšetření. V praxi tedy pacient přejde
od praktického lékaře přes laboratorní či zobrazovací vyšetření přímo
ke specialistovi a k dalším vyšetřovacím nebo léčebným modalitám,
jako je například rehabilitace,“ představuje zásadní novinku NEMOS
AMBULANCE roku 2016 ředitelka Jana Šperlová.
„Rozšířili jsme služby pro klienty oční ambulance o „mini“ optiku,
je tedy možné ihned po vyšetření lékařem vybrat brýlové obruby
a vhodná skla na jednom místě. Naši klienti tak ušetří čas, který by
strávili dalším obcházením optik. V optice pravidelně obnovujeme
sortiment, garantujeme férovou cenovou politiku a zejména
odborný přístup optometričky, která je schopna kvalifikovaně
poradit s výběrem brýlí,“ doplňuje přehled novinek Jana Šperlová
a ještě dodává: „Dále jsme zahájili provoz ordinace dentální hygieny
a v následujícím období připravujeme projekt „Dentální hygiena ve
školách“, který spustíme začátkem nového roku. Naším cílem je oslovit
děti školního věku a naučit je, jak správně pečovat o zoubky a jak
správně zacházet se zubním kartáčkem.“
POLIKLINIKA NEMOS KARLOVY VARY
Vedením společnosti NEMOS AMBULANCE byla v létě pověřena
Mgr. Jana Šperlová. „Nadále se snažíme udržet princip dynamicky
se rozšiřující společnosti, pokračovat v již započatých projektech,
vytvářet projekty další a naplňovat tak základní vizi společnosti,
tedy: stát se vyhledávaným ambulantním zařízením poskytujícím
komplexní, kvalitní péči v příjemném prostředí,“ uvádí nová provozní
ředitelka NEMOS AMBULANCE Jana Šperlová.
„Intenzivně pracujeme na rekonstrukci Polikliniky NEMOS, kde nejprve
zahájíme provoz další oční ambulance a obnovíme praxi dentální
hygieny. V letních měsících roku 2016 zde otevřeme centrum primární
péče. Jedná se o zcela unikátní projekt, který bude v Karlovarském
kraji velkou novinkou. Centrum je koncipováno jako modulární
systém specializovaných ambulancí postavených na základním
kameni projektu – třech ordinacích praktických lékařů. Pro naše
pacienty zajistíme komplexní zdravotní péči na jednom místě s co
38
Bezbariérová budova Polikliniky NEMOS prochází v současné době
rekonstrukcí, ale provoz stávajících ambulancí tím není omezen.
Do konce roku 2015 budou dokončeny práce ve třetím patře, kam
se přesunou stávající ordinace z prvního podlaží. V únoru 2016
budou zahájeny práce v přízemí, kde budu umístěny ordinace
praktických lékařů. Tento otevřený koncept čekárny s centrální
recepcí a navazujícími ordinacemi a vyšetřovnami se v praxi NEMOS
AMBULANCE osvědčil například v Karlových Varech. „Zahájení
provozu centra primární medicíny plánujeme v létě 2016. V první
fázi je nutné vybudovat již zmiňované pracoviště praktické medicíny
společně se základním komplementem – laboratorní diagnostikou,
EKG, SONO a RTG vyšetřovnami. Jako další modul máme v plánu
neurologickou a ortopedickou praxi s přímou návazností na CT
a MRi diagnostiku v nemocničních zařízeních v Ostrově a Sokolově
a co nejdříve též vlastní rehabilitační pracoviště. V budově bude též
optika. Další specializovaná pracoviště budeme realizovat podle
aktuální dostupnosti jednotlivých specializací v kraji a podle potřeby
- například urologie nebo gynekologie. Všechna pracoviště budou
k dispozici veřejně, pacienty z obvodů NEMOS AMBULANCE však
budeme schopni k vyšetření u specialistů objednávat ihned,“ doplňuje
MUDr. Jan Draský, vedoucí lékař NEMOS AMBULANCE.
NOVÁ OPTIKA
Optiku najdete při oční ordinaci MUDr. Diany Virčíkové v Sokolově,
J. K. Tyla 1568.
vysvětluje MUDr. Andrej Farkaš, primář očního oddělení Nemocnice
Sokolov a Oční kliniky NEMOS.
Oční klinika NEMOS se ve spolupráci s očním oddělením Nemocnice
Sokolov pravidelně účastní akcí pro veřejnost a poskytuje měření
a vyšetření očí. Je členem Lions Clubu Karlovy Vary a podporuje
screeningové vyšetření dětí a seniorů v Karlovarském kraji.
„V říjnu jsme ve spolupráci s Lions Clubem Karlovy Vary pořádali
XVIII. ročník turnaje tenisu Lions CUP. Získali jsme peněžitý šek
v hodnotě 50 000 Kč na měření zraku dětí ve školkách,“ uvádí primář
Farkaš.
www.ocniklinikanemos.cz.
Ordinace NEMOS AMBULANCE
Praktický lékař pro děti a dorost
Praktický lékař pro děti a dorost – Ostrov
Praktický lékař pro děti a dorost – Sokolov
Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař – Karlovy Vary, nám. M. Horákové
Praktický lékař – Karlovy Vary, ul. Vodárenská
Praktický lékař – Vřesová
Praktický lékař – Ostrov
Závodní preventivní péče
Ordinace pracovnělékařských služeb – Karlovy Vary
OČNÍ KLINIKA NEMOS V NOVÉM
Oční lékař
Oční ambulance – Sokolov
Oční optika – Sokolov
Zubní lékař
Zubní pohotovost – Sokolov
Praktický zubní lékař – Sokolov
Ordinace dentální hygieny – Sokolov
Kompletní informace včetně ordinačních hodin najdete na:
www.nemosambulance.cz
Akreditované pracoviště s nejmodernější certifikovanou laserovou
sestavou v Evropě bylo přestěhováno do pavilonu E sokolovské
nemocnice. „Přínosem této změny je silné zázemí lékařů
a ošetřovatelského personálu, a tedy maximální komfort pro klienty.
Nabídnout můžeme i ubytování na nadstandartních pokojích,“
39
DENTÁLNÍ HYGIENA
ZUBNÍ KARTÁČEK MÁ DOMA
KAŽDÝ. POKUD ALE CHCETE
MÍT ÚSTA A ZUBY ZDRAVÉ
A FUNKČNÍ PO CELÝ ŽIVOT,
JE TŘEBA VÝBAVU NA ČIŠTĚNÍ
ZUBŮ ROZŠÍŘIT. A TAKÉ VĚDĚT,
JAK NA TO.
Pojem dentální hygiena se do povědomí lidí se postupně dostává, ale
přeci jen stále často přesně nevíme, co vše nás v ordinaci dentálních
hygienistů čeká a kdy je vhodné s dentální hygienou začít. „V dnešní
době plné mediální reklamy a dostupnosti nespočtu produktů
týkajících se ústní hygieny je těžké se vyznat a mnozí často podlehnout
klamné reklamě,“ dodává dentální hygienistka z Nemos Ambulance
Kateřina Vodičková.
KDY A JAK ZAČÍT?
Prevence orálního zdraví u dětí začíná vždycky u rodičů. Děti do 10 let
se bez pomoci dospělých neobejdou a do 15 let potřebují pravidelný
dohled. Orální hygiena je důležitá od narození a provází nás vlastně
celý život. Už malým miminkům by se měla po každém kojení vytírat
ústa gázou nebo čistou plenou, především za horním rtem, kde se
může vytvořit prostředí pro různé kvasinkové infekce.
Když se dětem prořežou první zoubky, začíná první čištění. „Zpočátku
čistí pouze rodiče speciálním kartáčkem, který se navlékne na prst. Jak
děti rostou a napodobují rodiče, chtějí vlastní kartáček a chtějí si zuby
čistit samy. Nyní přichází zodpovědná role rodičů, kdy je třeba pečlivě
dočišťovat. V počátečních pokusech čištění je dobré pořídit dva stejné
kartáčky. Jeden, se kterým si bude vaše ratolest zoubky čistit sama, ve
většině případů spíš kousat a dělat ze zubní pasty pusu plnou pěny,
a druhý, se kterým budete dočišťovat vy,“ radí dentální hygienistka.
PRVNÍ ZUBNÍ KARTÁČEK A KOUZLO PREVENCE
Dobrým pomocníkem je takzvaný „solo“ kartáček – jednosvazkový
kartáček, se kterým se čistí pouze zuby nikoliv dásně. Malá hlavička
umožní čistit na místech, kam se normální kartáček nedostane,
a především má rodič přehled, co čistí.
Každý den čistit, dočišťovat a kontrolovat. Samozřejmě i u dětí je
důležitá správná technika čištění. „Hlavně čistit zoubky ze všech stran,
ale vytrvalost rodičů je nyní na přednějším místě. Stejně důležitá je
i prevence z hlediska návštěv u zubního lékaře. A to i tehdy, když dítě
nemá žádný problém. Je nutné, aby si děti už od malička zvykaly na
prostředí v zubní ordinaci a poznaly ji dřív, než ji navštíví s bolestí.
Nevyčištěné zuby nejsou na první pohled do očí bijící, takže se
mnohdy rodiče spokojí s tím, že zoubky zkontrolují jenom pohledem,
a pokud jsou bílé, tak nic neřeší. Výhrou není vidět černý zubní kaz,
to je pouze nemilý následek. Mnohem důležitější je prevence. Toho
lze docílit pouze pravidelným a správným čištěním – odstraňováním
plaku, povlaku na zubech, který má stejně světlou barvu jako zuby.
Tento povlak je ideálním prostředím pro bakterie, které v dutině
ústní způsobují onemocnění – od zubního kazu až po zánět dásní
a závěsného aparátu. Zubní povlak jde na zubech nejlépe poznat
jazykem, to když zuby nejsou hladké. U dětí jde vidět při setření plochy
zubu například párátkem. Zde však může dojít k nechtěnému poranění
dásní. Proto je jednodušší koupit speciální tabletky, které povlak obarví.
Tabletky, které vyrábí mnoho firem, jsou k dostání nejen v ordinacích,
ale i v lékárnách. Pod názvem „detektor plaku“ vám v lékárnách prodají
malé fialové bonbonky, které dítě rozkouše a vyplivne. Na zubech
potom zůstávají obarvená místa, kterých se kartáček nedotknul nebo
která byla špatně vyčištěna. Tento způsob kontroly však provádějte
pouze večer. Zuby by se totiž mohly obarvovat během dne opět na
růžovo, ale přes noc barva zmizí,“ vysvětluje Kateřina Vodičková.
RÁNO A/NEBO VEČER?
Obecně je důležitější klást důraz na ústní hygienu večer. Během noci
je snížená sekrece slin a bakterie mají lepší podmínky pro množení
a produkci látek, které mohou způsobovat zubní kaz nebo zánět
závěsného aparátu zubu.
40
Při čištění je prvním krokem vybrat správný zubní kartáček, takový,
aby s ním šly vůbec zuby vyčistit. „S nevhodným kartáčkem můžete
mít sebelepší techniku čištění, ale výsledek nebude dobrý. A to platí
i u elektrických kartáčků. Ne každý je vhodný a čistí zuby dobře. Teď
už stačí jen vědět, co chceme čistit, že nečistíme pouze zuby, ale
i místo, kde se zub setkává s dásní. Správnou techniku i podrobnější
popis kartáčku vám ráda poradí každá dentální hygienistka. Nutno
ještě podotknout, že obyčejný zubní kartáček nestačí pro dokonalé
vyčištění zubů. Na kompletní hygienu je třeba vybrat vhodné
mezizubní kartáčky, jejichž velikost je lepší nechat vybrat odborníky,
ať už zubními lékaři či dentálními hygienistkami,“ doplňuje Kateřina
Vodičková.
KDE A ZA KOLIK?
Ordinaci dentální hygieny najdete v nemocnici v Sokolově, pavilon C,
ve třetím patře. Ošetření není doposud vázané na zdravotní pojišťovnu
ani na ošetřujícího zubního lékaře. Sokolovská ordinace dentální
hygieny nabízí široké spektrum služeb a výkonů, od konzultací
a instruktáží přes ošetření či léčbu paradontózy až po kosmetické
ošetření, jako je bělení zubů či aplikace zubních šperků.
ORDINAČNÍ HODINY
pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00
úterý
6:00 – 12:00 12:30 – 17:00
středa
6:00 – 12:00 12:30 – 15:00
pátek
7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Objednávky na telefonu 603 500 389.
Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C
[email protected]
DENTÁLNÍ HYGIENA - CENÍK
Ošetření
Obsah ošetření
Vstupní vyšetření parovyšetření, instruktáž, motivace, základní OZK, depurace s fluoridací, plán léčby
600,- Kč
Pravidelná kontrola
kontrola hygieny, OZK, reinstruktáž, remotivace
520,- Kč
Recall
kontrola po 8 týdnech po kyretáži – plak, ICPI, reinstruktáž, remotivace
500,- Kč
Instruktáž dětí
instrukce a motivace dětí a rodičů u předškoláků, fluoridace
420,- Kč
Instruktáž těhotných žen
instrukce nastávajících a čerstvých maminek
420,- Kč
OZK subgingivální
hluboké očištění parochobotů po Q, S nebo Č dle stavu a množství zubního kamene
520,- Kč
Ortodontický pacient
fluoridace, motivace, instruktáž
Bělení zubů
profesionální bělení QuickWhite a následná fluoridace
Air flow
odstranění pigmentací (káva, čaj, tabákové výrobky) z povrchu zubů tzv. pískováním
520,- Kč
Depurace
odstranění pigmentací z povrchu zubů – abrazivní pastou
180,- Kč
Motivace + instruktáž
nácvik techniky čištění, výběr mezizuzbních kartáčků
200,- Kč
450,- Kč
3 900,- Kč
Kateřina Vodičková DiS.
Vystudovala SZŠ v Karlových Varech, obor asistent zubního technika,
a v navazujícím studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze
absolvovala obor diplomovaná dentální hygienistka. Do NEMOS
AMBULANCE nastoupila po ukončení studia.
41
REFRAKČNÍ VADY OKA
KAŽDÝ, KDO ZPOZORUJE ZHORŠENÉ
VIDĚNÍ, BY MĚL CO NEJDŘÍVE NAVŠTÍVIT
OFTALMOLOGA, NECHAT SE VYŠETŘIT
A DBÁT JEHO POKYNŮ. PRAVIDELNÁ
NÁVŠTĚVA LÉKAŘE, POKUD JIŽ NĚJAKOU
OČNÍ VADU MÁME, BY PAK MĚLA BÝT
SAMOZŘEJMOSTÍ.
V praxi se ambulantní oftalmologové s refrakčními vadami potkávají
nejčastěji. Refrakční, respektive oční vady se projevují sníženým,
neostrým nebo zamlženým viděním. Patří mezi ně dalekozrakost
(hypermetropie),
krátkozrakost
(myopie),
astigmatizmus
a specifickou refrakční vadou je tzv. vetchozrakost (presbyopie).
PŘÍZNAKY REFRAKČNÍCH VAD OKA
Jak se projevuje DALEKOZRAKOST?
• zaostřovaní zraku, mhouření očí, abychom viděli blízký předmět
lépe
• oční diskomfort při práci do blízka (např. při čtení, psaní, kreslení)
• bolest hlavy, bolest očí
„Hypermetropie je vada častá u malých předškolních dětí a dospělých ve
věku 40 let a výše. U dětí může být často spojená se šilháním a rizikem
vzniku tupozrakosti - proto je důležité ji co nejrychleji diagnostikovat
a léčit. Dalekozrakost korigujeme plusovými brýlovými čočkami,”
doplňuje MUDr. Diana Virčíková, oční lékařka NEMOS AMBULANCE.
Jak se projevuje KRÁTKOZRAKOST?
•
•
•
•
•
zhoršené vidění do dálky, zvláště při stmívání a v noci
mhouření a přivírání očí, „mžourání”
bolest hlavy, bolest očí
slzení očí, časté červenání očí
u dětí: píše a čte „s nosem nalepeným na sešit”, sledovaní televize
velmi zblízka
„Krátkozrakost se nejčastěji objeví u dětí školního věku a během
dospívaní. U dětí, které ještě rostou, roste i oko, má tendenci k progresi,
tedy k nárůstu dioptrií. Vada se obvykle ustálí při dokončení celkového
růstu organismu. Myopii korigujeme mínusovými brýlovými čočkami,”
dodává MUDr. Virčíková.
Jak se projevuje ASTIGMATISMUS?
• nejasným, zamlženým viděním ve vertikálním, horizontálním nebo
šikmém směru
• při čtení záměny podobných znaků (např. číslice 8 - 3 - 9)
• neostrost má podobu jemného zdvojování písmen (písmena mají
„duchy”)
„Astigmatismus je nejčastěji způsoben různým zakřivením rohovky.
Obvykle se vyskytuje spolu s myopií a hypermetropií, ale může se
vyskytovat i samostatně. Vadu korigujeme tzv. cylindrickými (torickými)
brýlovými čočkami, kde kromě hodnoty dioptrie je nutné znát i osu
astigmatismu,” uvádí MUDr. Virčíková.
Jak se projevuje PRESBYOPIE?
• začíná obvykle po 40. roku věku
• krátké ruce na čtení, pacient má tendenci dávat si text dál od očí
• obtížné čtení při horším osvětlení
„Presbyopie je způsobená nižší pružností lidské čočky. S počínajícími
symptomy si nejdříve vystačíme slabou brýlovou korekcí (cca +1,0
dioptrie), s narůstajícím věkem se počet dioptrií zvyšuje, až dosáhne
hodnoty cca +2,5 až + 3,0 dioptrie (což je kolem 60 let věku). Poté se
už vada ustálí a dál se nehorší, to ovšem platí při nulové refrakční vadě
do dálky, tj. pacient do dálky vidí dobře a nepotřebuje žádnou korekci,”
vysvětluje lékařka NEMOS AMBULANCE.
MUDr. Diana Virčíková
oční lékařka NEMOS AMBULANCE
Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru všeobecné lékařství.
Po promoci nastoupila na oční oddělení nemocnice v Sokolově, kde pracovala na lůžkové
a ambulantní částí. Od roku 2013 pracuje na pozici očního lékaře v oční ambulanci NEMOS
AMBULANCE v Sokolově.
42
Dioptrické a sluneční brýle
•
•
•
•
•
•
Dámské, pánské, dětské
Široký výběr značkových obrub Esprit, Jaguar, Joop, Hannah, Tom Tailor, Gucci, Tommy Hilfinger, Hugo Boss, Empirio Armani, Guess, Gant, OKULA, Dětské - Shrek, Čtyřlístek, Mr. Gain, Metzler
Sluneční brýle Polaroid (polarizační)
Okluzory (lepící a hadrové)
Brýlové čočky Zeiss, Omega a Metzler
Úprava brýlí na přání – zábrus čoček v ceně
Kontaktní čočky
• Kontaktní čočky značek CooperVision, Bausch & Lomb
• Aplikace
Služby
•
•
•
•
Dárkové poukazy
Široká škála doplňků a příslušenství
Odborné poradenství ZDARMA
Zaslání hotových brýlí domů ZDARMA
OPTIKA NEMOS
Nemocnice Sokolov - pavilon E, Slovenská 545, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 520 482, 730 167 093, [email protected]
www.nemosambulance.cz
CESTOVÁNÍ
A VAKCINACE
ZAHRANIČNÍ CESTY JSOU ROK OD ROKU
OBLÍBENĚJŠÍ A VÝRAZNĚ SE ROZŠIŘUJE SPEKTRUM
ZEMÍ, DO KTERÝCH SE VYDÁVÁME. EXOTICKÉ
DESTINACE S SEBOU PŘINÁŠEJÍ RIZIKA NEMOCÍ,
PROTI KTERÝM JE VHODNÉ SE NECHAT OČKOVAT.
PŘINÁŠÍME STRUČNÝ SEZNAM TURISTICKY
POPULÁRNÍCH DESTINACÍ A PŘÍSLUŠNÝCH
VHODNÝCH VAKCINACÍ.
K zavedené klasice, kterou jsou pro nás Chorvatsko, Itálie a Slovensko,
kde jsou zdravotní rizika i poskytovaná lékařská péče na srovnatelné
úrovni, se v ordinacích čím dál častěji objevují dotazy a požadavky
na vhodné očkování pro cesty za hranice Evropy. Mezi nejčastější
exotické lokality patří hlavně státy severní Afriky a jihovýchodní Asie,
výjimkou už však nejsou ani Čína, Indie, Indonésie, Austrálie, Karibik,
Jižní Amerika či oblasti Blízkého Východu a subsaharské Afriky.
Dle Českého statistického úřadu se v roce 2014 do první desítky
z mimoevropských zemí dostalo pouze Turecko a Egypt, následované
Tunisem na 11. místě.
Při cestách do oblastí s vysokou hustotou obyvatelstva či delšími
přesuny letadlem je vhodné pomýšlet na vakcinaci proti infekcím
přenášeným kapénkovou cestou, jako jsou meningokokové
a pneumokokové infekty či chřipka.
Samozřejmostí je platnost pravidelných očkování proti tetanu
a platnost ostatních v Česku povinných očkování – dětské obrny,
spalniček, záškrtu či příušnic.
Výčet se vztahuje na „běžnou“ turistiku, při cestování mimo
civilizované oblasti je důkladné očkování nutností a mělo by být vždy
konzultováno s odborníkem.
NEJČASTĚJI NAVŠTĚVOVANÉ DESTINACE ČESKÝMI TURISTY
1. Chorvatsko
797 000
2. Itálie
526 000
3. Slovensko
496 000
4. Řecko
339 000
5. Rakousko
339 000
6. Turecko
280 000
7. Španělsko
185 000
8. Francie
149 000
9. Egypt
122 000
10.Bulharsko
115 000
11.Tunisko
115 000
Souhrnně se dá říci, že do každé země, jejíž zdravotnický a hygienicky
standard nedosahuje zhruba naší úrovně, je plošně doporučena
vakcinace proti žloutence typu A i B a v subtropických a tropických
státech je velmi vhodné i očkování proti břišnímu tyfu. V odlehlých
krajinách je třeba neopomenout vzteklinu, která se sice nevyskytuje
v 70 takzvaných „rabies free countries“, ale v dalších zhruba 120
zemích světa ano.
44
JAKÉ TYPY OČKOVÁNÍ BYCHOM MĚLI ZVOLIT,
KDYŽ JEDEME…
Do Egypta či Tunisu krom výše uvedených povinných a základních
vakcín (Hep. A+B, eventuálně tyfus) není nutné se dále očkovat. Stejně
tak do Turecka lze bezpečně vycestovat bez speciální přípravy.
Do jihovýchodní Asie, kam patří hlavě Thajsko, Vietnam, Indonésie
a Malajsie, platí vše výše uvedené, navíc v těchto zemích lze
onemocnět japonskou encefalitidou nebo malárií.
V zemích Jižní Ameriky, jako jsou Brazílie či Argentina, je nutno
navíc zvážit vakcinaci proti žluté zimnici, což je nebezpečné virové
horečnaté a krvácivé onemocnění přenášené komáry.
Do tropické Afriky – Keni, Konga, Tanzanie, Pobřeží Slonoviny či na
Madagaskar – je vhodné očkování proti choleře, malárii a vzteklině.
Indie a Čína jsou natolik veliké regiony, že se vakcinační doporučení
může lišit dle konkrétní oblasti, ale opět platí základní tetanus,
žloutenky, tyfus, sezonně japonská encefalitida.
SHRNUTÍ
Rozhovor s MUDr. Janem Draským
Pro turistiku mimo hranice Evropy jsou ploště doporučována
očkování proti tetanu a hepatitiě A i B, volitelně pak proti břišnímu
tyfu. S klesající civilizovaností a zdravotnicko-hygienickými standardy
destinací stoupá vhodnost vakcinace proti malárii, choleře a vzteklině.
Vakcinaci proti tetanu a hepatitidám lze bez problémů absolvovat
u praktického lékaře, specifičtější ochranu do méně častých lokalit
je velmi vhodné konzultovat ve specializovaném očkovacím centru,
které je k dispozici již v každém kraji včetně Karlovarského.
praktickým lékařem NEMOS AMBULANCE
Informace jsou pouze orientační a v žádném případě nemohou
nahradit konzultaci s lékařem.
Zdroj: ČSÚ, Avenier
Jak dlouho před plánovanou cestou bychom se měli nechat
naočkovat?
U tyfu se imunita objevuje dva až tři týdny po aplikaci, v případě
očkování kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A a B je imunitní
odpovědi dosaženo za jeden až dva týdny a u cholery trvá imunizace
měsíc od zahájení vakcinace.
Je třeba před některými typy očkování chovat se jinak, než jsme
zvyklí? Například se vyhnout velké fyzické zátěži či třeba pití
alkoholu?
Při každém očkování platí, že by člověk neměl být infekčně nemocen
a brát antibiotika. Odstupy mezi jednotlivými vakcinacemi jsou
doporučeny dvoutýdenní. V den aplikace je nutno se vyhnout fyzické
námaze a pití většího množství alkoholu. Není vhodná ani návštěva
sauny či solária.
Může mít očkování nějaké nežádoucí účinky?
Jako u každého léku je i u očkovacích látek jisté riziko nežádoucích
příznaků. Nejčastěji bývají lokální a mírné – bolestivost a otok v místě
vpichu, zvýšená teplota, únava až virotické příznaky. Nejsou vyloučeny
ani zažívací potíže. Velmi vzácně se může vyskytnout anafylaktická
reakce, což i přes malou četnost zdůvodňuje vhodný dvacetiminutový
observační interval po každé aplikaci
vakcíny. Při výraznější formě
postvakcinační reakce je vždy
nutné vyhledat lékaře.
MUDr. Jan Draský
praktický lékař NEMOS AMBULANCE
Zahájil lékařskou kariéru po ukončení studií na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v roce 2006 na interním oddělení krajské nemocnice,
kde praktikoval tři roky. Odtud přestoupil na obvod, na němž setrval
další tři roky a složil atestační zkoušku.
Vzhledem k zájmu o onkologii a paliativní medicínu se již od roku 2008
angažoval v LDN Nejdek, kde v roce 2010 spoluzakládal hospicové
oddělení, které následující tři roky vedl souběžně s prací na obvodě
a později zde pracoval na plný pracovní úvazek jako vedoucí lékař.
Během této doby absolvoval i specializační kurzy paliativní medicíny
garantované ministerstvem zdravotnictví.
Od června 2013 spolupracuje s NEMOS AMBULANCE jako obvodní lékař
a lektor rezidentů.
45
BOLEK POLÍVKA
Bolek Polívka
Herec, mim, dramatik a scénárista, v nové roli, ale také lékař či
samotný Bůh! Divákům se tak představí v novém filmu Dalibora
Stacha Za oponou noci. Vedle Bolka Polívky obsadil režisér do
svého životopisnému dramatu i americkou herečku Marciu Cross,
kterou známe třeba ze seriálu Zoufalé manželky. Mezi lokacemi
filmařů byla i ostrovská nemocnice, a tak jsme se Bolka Polívky
zeptali…
Bolku, co vy na to, když se řekne nemocnice…
Záleží na tom, zda je zde člověk pouze na návštěvě, jako já dnes
při natáčení, to je pak celkem příjemná návštěva, navíc ve zdejším
krásném parku. Když se ale člověk ocitne v nemocnici kvůli někomu,
kdo je vážně nemocný, nebo je zde s nějakou nemocí sám, to se pak
všechny nemoci zvětšují…
Marcelka ale byla s dalšími porody tak zkušená, že ten třetí, kdy se
nám narodila dcera, zvládla sama. Nejdříve bylo stále hodně času,
proto jsem šel ještě na kávu, když mi najednou volali: „Bolku, Bolku,
honem, už to bude!“ Když jsem přijel, má žena už se sestřičkami pila
šampaňské :-).
Na jaké filmové lokace rád vzpomínáte?
Vzpomínám nejen na lokace, ale i na časy či dobu, do které se díky
natáčení dostanete. Jednou je to 17. století při natáčení snímku
Báthory, pak se ocitnete v době druhé světové války ve filmu Musíme
si pomáhat. Herec nependluje pouze v místech, ale i v časech, a to je
na naší práci krásné.
Měl byste na závěr nějaký vzkaz speciálně pro naše čtenáře?
Ano a rád. Je skvělé číst si o tom, jak se kupují nové přístroje, staví
se nová oddělení a že se dnes ocitáme již v příjemných nemocnicích.
Všichni bychom měli být rádi, že žijeme v této zemi.
Více informací o filmu, jehož premiéra je plánována na polovinu roku
2016, najdete na www.zaoponounoci.cz.
Ve filmu se představíte i jako lékař, je to pro Vás nová role, nebo už jste
bílý plášť před kamerou někdy obléknul?
Matně vzpomínám, myslím, že už jsem v jednom snímku lékaře
hrál. Ve filmu Za oponou noci hraju doktora Zvonka Burkeho. Je to
ale trochu tajemná postava, nikdo vlastně neví, jestli je doktorem
medicíny, nebo doktorem práv.
Máte nějakou příjemnou vzpomínku na nemocnici? Třeba při
narození vašich dětí?
Mám, samozřejmě. U porodu jsem byl, těšilo mě, že jsem byl svědkem
toho zázraku zrození a zároveň mě to i děsilo, protože to jsou nervy.
Tlukot srdíčka a celé to napětí, které provází každý porod. Má žena
46
HLEDÁTE?
VIDÍTE
OČNÍ KLINIKA NEMOS JE AKREDITOVANÝM PRACOVIŠTĚM S NEJMODERNĚJŠÍMI
CERTIFIKOVANÝMI TECHNOLOGIEMI V ČESKÉ REPUBLICE.
REALIZOVANÉ ZÁKROKY:
• Odstranění dioptrií laserem
• Operace šedého zákalu femtosekundovým laserem
• PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
• MOŽNOST PLATBY NA SPLÁTKY
• Operace zeleného zákalu
• Implantace nitroočních čoček
• Léčba sítnice
• Operace rohovky
• Estetické oční zákroky
Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, 356 01 Sokolov, +420 733 594 993
[email protected], www.ocniklinikanemos.cz
www.facebook.com/ocnimpc
PETRA ŘEHOŘKOVÁ
KRÁSNÁ ŽENA, ÚSPĚŠNÁ PODNIKATELKA, MAMINKA TŘÍ SYNŮ. RODAČKA Z OSTROVA JE MAJITELKOU
KLINIKY ESTETICKÉ MEDICÍNY PETRA CLINIC. DO RODNÉHO KRAJE SE VRACÍ RÁDA A SE SKUPINOU
NEMOS PRAVIDELNĚ SPOLUPRACUJE. PŘI JEDNÉ Z NÁVŠTĚV, V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ
VE ŠKOLÁCH, NA KTERÉM SPOLUPRACUJE S KATEŘINOU CAJTHAMLOVOU A PETREM HAVLÍČKEM, JSME JI
VYZPOVÍDALI I MY.
Jaké byly začátky podnikání v oboru estetické medicíny?
Začátky byly těžké, ale krásné. Bylo to mnoho drobných a těžkých
krůčků, mnoho překážek, o to víc to bylo poučné a motivující.
Připravujete v tomto oboru nějakou novinku?
Neustále připravujeme novinky a zlepšení, dle aktuálních trendů.
To se asi nikdy nezmění, protože je neustále co inovovat a ve světě
estetiky a neinvazivních metod ještě o to více.
Jedna z poboček vaší kliniky je i v Karlových Varech. Proč právě zde?
Ano, již několik let jsme pro naše klienty ve SPA Resortu Sanssouci.
Sama pocházím z Karlových Varů, mám k nim velmi hezký vztah,
spoustu přátel, žijí zde rodiče. Hosté, kteří jsou zde ubytováni, ale
i Karlovaráci mají ve velké oblibě naše procedury, a tak jim chceme
být po ruce.
Mgr. Petra Řehořková
Je absolventkou VŠ Palestra, akademie tělesné výchovy a sportu s ukončeným
ročníkem wellness praktik, nyní manažerka wellness aktivit s nepřeberným
množstvím dokončených certifikovaných kurzů z oblasti zdraví. Patří
dlouhodobě k vyhledávaným odbornicím v oblasti estetické péče a tvarování
problematických částí lidského těla bez nutnosti chirurgických zákroků.
48
Co je podle vás největším problém stravování dnešních dětí?
Málo času rodičů na přípravu jídla doma, moc reklam a fastfoodových
jídelen, podpora špatného pitného režimu, hypokineze, tedy snížená
pohyblivost dětí díky PC hrám, telefonům a TV.
Co byste tedy doporučila rodičům ohledně stravování dětí?
Aby zapojili své děti do vaření a přípravy jídel - jednoduchých
i složitějších - a aby je naučili pravidelnosti a zapojili do denního
režimu společný sport, procházky.
Spolupracujete i s Ing. Havlíčkem a MUDr. Cajthamlovou, dalo vás
dohromady až natáčení pořadu Jste to, co jíte?
Více méně ano, více nás sblížilo, ale znali jsme se již z předchozích let.
Když se řekne Nemos Group, která z jeho součástí je vám nejbližší?
Porodnice a rehabilitace.
Jak vnímáte vývoj našich nemocnic?
Je to obrovský pokrok, až neuvěřitelný! Super nové diagnostické
přístroje, vynikající personál, individuální přístup k pacientovi a velká
spokojenost!
www.petraclinic.cz
PETRA CLINIC KARLOVY VARY
Pobočka v Karlových Varech poskytuje celý rozsah estetických služeb
s výjimkou korektivní dermatologie.
SPA Resort Sanssouci, Jarní 1, 360 01 Karlovy Vary
OBJEDNÁVKY, ORDINACE
+ 420 603 55 11 66, [email protected]
Dá se zvládnout firma, studium, přednášení, natáčení a rodina, máte
přeci jen tři děti?
Ano, je to hektika obrovská. Vše záleží na tom, jak si dokážete
zorganizovat čas. Nemám hluchá místa ve svém dni, zaplňuji je tak,
aby se vše dalo zvládnout. Od začátku podnikáme s manželem,
takže je to o něco snadnější. Manžel má ve firmě na starosti, aby
k nám klienti přišli, mou prací je, aby se jim v Petra Clinic líbilo a už
u nás zůstali. Velmi nám pomáhají rodiče a čím dál častěji i děti.
Máme skvělý tým kolegů a zaměstnanců.
Jak relaxujete?
Většinou pohybem, ve fitness Victory v Praze se svým trenérem,
s kamarádkami při běhu lesem, s dětmi při fotbale, s manželem v kině
nebo divadle nebo na nějakém poznávacím a chodícím výletě. Prostě
většinou hodně aktivně.
Co bylo motivací zapojit se do projektu Zdravé stravování ve školách?
Máme tři syny a není mi jedno, jak a co jedí. Tak se dívám i na ostatní
děti, snažím se je motivovat k životosprávě, k pohybu, to jsem dělala
vždy. Cvičila jsem mnoho let v Odolena Vodě s malými dětmi.
49
MUDR. JAN KIRCHNER
GASTROENTEROLOG PŮSOBÍCÍ V NEMOCNICÍCH V OSTROVĚ I V SOKOLOVĚ SE V LÉTĚ STAL PREZIDENTEM
SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ TENISOVÉ SPOLEČNOSTI. MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST WORLD MEDICAL TENNIS
SOCIETY (WMTS) SDRUŽUJE LÉKAŘE, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ TENISU, A KAŽDOROČNĚ ORGANIZUJE KONGRES
A MISTROVSTVÍ WMTS.
hráče především z takových vyspělých tenisových zemí, jako jsou
Španělsko, Francie či Austrálie.
Jak si stojí čeští lékaři v rámci WMTS?
Zaujímají důstojné postavení odpovídající pozici českého tenisu
ve světě. Česká lékařská společnost (ČLTS) eviduje několik desítek
členů, ale mezinárodních akcí se obvykle zúčastní omezenější počet.
Nejedná se o reprezentační výběr. Prostě kdo se přihlásí a zaplatí
registrační poplatek, ten jede. Pochopitelně česká účast byla nejvyšší
při pořadatelství u nás.
Jak Kongres a mistrovství WMTS probíhá?
Samotný hrací formát je náročný a rozsáhlý, neboť musí zahrnout
mnoho věkových kategorií. Obvykle hraje celkem 200 až 400 hráčů.
Aby si každý dostatečně zahrál, máme i soutěž útěchy (consolation
play) pro ty, kteří neprojdou úvodními koly. Navíc vedle soutěží ve
dvouhrách a ve čtyřhrách hraných jako tzv. Coupe de Monde se hraje
Coupe de Nations, tedy Pohár národů.
Jak se český lékař stane prezidentem Světové lékařské tenisové
společnosti?
Celá ta historie je trochu delší, vyplynulo to z mých dlouholetých
aktivit. V letech 2002 a 2011 jsme byli pořadatelem Kongresu
a mistrovství WMTS. V obou případech proběhl v Karlových Varech
a jako prezident České lékařské tenisové společnosti (ČLTS ) jsem
v obou případech stál v čele organizačního výboru. Na prezidentském
meetingu, jehož se účastní vždy delegáti jednotlivých členských zemí,
jsem byl v roce 2011 zvolen viceprezidentem. A letos prezidentem.
Co funkce prezidenta WMTS obnáší?
Tuto funkci chápu jako velikou čest, ale současně jako závazek spojený
s odpovědností. Vnímám ji i jako ocenění aktivit celé ČLTS. Pořádání
Kongresu a mistrovství WMTS v letech 2002 a 2011 bylo možné jen
díky spolupráci řady českých kolegů a též zkušených organizátorů
z mého mateřského klubu TC Gejzírpark Karlovy Vary. Jako prezident
WMTS úzce spolupracuji se sekretářem WMTS, kterým se po
dlouholetém sekretáři Jimu Manionovi stal Egils Valeinis z Lotyšska.
Egils je výborný hráč a je autorem systému žebříčku WMTS. Jinak je ve
své vlasti profesorem v oboru neurochirugie. Podle žebříčku probíhá
nasazování při turnajích. Osobně bych rád přivedl do řad WMTS nové
50
ČLTS se může pochlubit dvojnásobným ziskem Poháru národů
v kategorii mužů. Vždy to bylo při pořádání turnaje u nás. Čeští
lékaři tenisté získali od 1996 řadu medailí i titulů lékařských „mistrů
světa“ v různých kategoriích. Z nejúspěšnějších jmenujme kolegu
Kratochvíla, Helenu Kršňákovou, Reného Urbance, Oldřicha Rese,
Libora Hradeckého, Kamilu Resovou, Evu Račickou a ve čtyřhrách
dvojice Skála–Nerad, Fidler–Široký. V prestižní kategorii open, tj. do
40 let, byl dva roky po sobě (2013 a 2014) vítězem Tomáš Fiala.
A jak to bylo letos?
Letošní mistrovství WMTS proběhlo v červenci v holandském
Rotterdamu. Od nás se zúčastnilo 11 mužů a 5 žen. Ve dvouhře mužů
se Tomáš Fiala probojoval do semifinále, kde podlehl pozdějšímu
vítězi Govonnimu z Itálie. Ale bodovali jsme ve všech kategoriích
a kompletní výčet najdete na našem webu.
Kdo bude pořadatelem mistrovství v příštím roce?
Příští kongres a turnaj bude poprvé v Jižní Americe, konkrétně
v peruánské Limě. Doufám, že přibydou i hráči nejen z Peru, ale
i z jiných zemí Jižní a Střední Ameriky.
Jak se na tak dalekou cestu chystáte?
Tak především musím na ni našetřit! Ale těším se. Víte, v rámci našich
setkání poznáte pořadatelskou zemi jinak než jako turista se zájezdem.
Součástí bývá i představení místní kultury. V rámci přednášek poznáte
i místní lékařskou komunitu, nehledě na přátelské setkání s kolegy
z dřívějších let. Zároveň svým způsobem reprezentujeme naši vlast,
a to nejen jako sportovci. Je to i jakási lidová diplomacie.
Doporučil byste tenis jako vhodný sport?
Myslíte jako lékař nebo tenista? Ale vlastně ono to v mém případě
nelze zcela oddělit. Ano, tenis je krásný sport, kde se vedle kondice
uplatňuje tvořivost, schopnost koncentrace a vytrvalost. Výhodou je,
že jej můžete provozovat do pozdního věku, pokud si dokážete udržet
slušnou kondici. Technickou stránku nezapomenete. Jistá nevýhoda
tenisu je, že se jedná o asymetrický sport. Ať už jste pravák nebo levák,
zatěžujete některé partie nerovnoměrně. Takže někdy bolí záda,
někdy nosné klouby, známý je tenisový loket či rameno. Ovšem každý
sport má i své drobné minusy ze zdravotního hlediska. Vrcholový
tenis je i náročný psychicky. Celkově však výhody tohoto sportu,
myslím, převažují. Dnes je k dispozici všude spousta dvorců. Tenis se
stal osmým nejrozšířenějším sportem u nás. Je dobré jej doplňovat
kompenzačními cvičeními, alespoň základní rehabilitací. Ale zde není
asi prostor zacházet do detailů. Snad ještě řeknu, že s tenisem lze
začít v každém věku. Jen je třeba vydržet, začátky nejsou úplně lehké
a osobně bych radil vzít si pro začátek nějaké lekce s dobrým trenérem.
Dva začátečníci si spolu moc nezahrají.
MUDr. Jan Kirchner
Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni. Po promoci začínal na interním
oddělení Nemocnice Sokolov. V rámci interny se léta věnuje zejména gastroenterologii.
Po roce 1989 absolvoval i krátké zahraniční stáže, mj. u prof. Sohendry v Hamburku na
tehdy předním světovém endoskopickém pracovišti. Na interním oddělení Nemocnice
Ostrov působil jako primář v letech 2003 - 2007. V současné době působí jako
gastroenterolog v nemocnicích v Ostrově i v Sokolově. Účastní se domácích odborných
seminářů a kongresů, také symposií v zahraničí. Má čtyři děti a pět vnoučat, vedle tenisu
má rád literaturu, historii a geografii.
51
APARTMÁNY ENGADIN BOŽÍ DAR
PRO RODINY S DĚTMI
• Certifikát Baby Friendly
• Dětský koutek a zábava speciálně pro děti
• Zapůjčení vybavení mj. dětské chůvičky, sterilizátor
na lahve, jídelní židličky atd.
PRO SPORTOVCE
• Vysoká nadmořská výška ideální pro tréninkové kempy
• Wellness
• Reference: HC Energie Karlovy Vary, lyžařská škola Lukáše
Bauera, Lyžařský klub Slovan a další
PRO FIRMY
• Semináře, workshopy
• Sál pro 40 osob
• Konferenční technika – wi-fi, plazmová TV, dataprojektor,
zvuková aparatura atd.
• Catering
• Outdoorové aktivity
52
Běžkyně na lyžích Petra
Nováková a hokejista
Václav Skuhravý
TO SPRÁVNÉ MÍSTO PRO VAŠI DOVOLENOU
Běžkyně na lyžích Petra
Nováková a hokejista
Václav Skuhravý
WELLNESS
Běžkyně na lyžích Petra Nováková
Tým HC Energie Karlovy Vary
• Bazén se slanou vodou
• Vířivka
• Kneipův chodník
• Parní sauna
• Infrakabina
• Masáže
Apartmány Engadin, Boží Dar 207, 36 62 Boží Dar
+420 603 503 979, +420 774 701 505
[email protected]
WWW.APARTMANYENGADIN.CZ
53
KŘÍŽOVKA
54
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI:
55
SUŠICE

Podobné dokumenty

číslo v PDF

číslo v PDF nešikovně vyryté srdce a  na  chvilku k  sobě třeba najdou tu pravou cestu. A stejně jako smuténka ťuká na sudy vína, aby zjistila, jestli je víno dneska doma, tak bude ťukat jedno srdce na  druhé ...

Více

NPC - Naše Praha Centrum

NPC - Naše Praha Centrum ba hodinu a půl. V jinou dobu je zde situace zhruba stejná jako před otevřením tunelu Blanka. Radarové sčítání ukázalo překvapivý fakt, že počet aut, která ve Svatovítské projedou za den, se snížil...

Více

Telč - e-collegium

Telč - e-collegium Seznam tabulekanalytického profilu města Telč Tabulka 1: Počet obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-65 a 65+ v roce 2013 .......................... 16 Tabulka 2: Srovnání indexu stáří obyvatel...

Více

Komárňanská nemocnica zmodernizovala operačné sály

Komárňanská nemocnica zmodernizovala operačné sály umožňuje poskytovat nejlepší možnou péči, odlišit se od ostatních poskytovatelů zdravotní péče, získat konkurenční výhody a zejména nabídnout tyto benefity našim pacientům. Kromě nemocničních infor...

Více

NEMOS REVUE - Nemos Ambulance

NEMOS REVUE - Nemos Ambulance Mgr. David Soukup, jednatel NEMOS GROUP

Více

squashrevue podzim/zima 2013

squashrevue podzim/zima 2013 Zatím je to otevřené – ale ráda bych, pokud bude třeba i nějaká česká výprava, vidím to reálně. Zatím plánuji, že pojedeme a spojíme to s dovolenou někde v Asii. A také musí být pár měsíců předtím ...

Více