M{ZD{ mx-5 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Komentáře

Transkript

M{ZD{ mx-5 PŘÍSLUŠENSTVÍ
M{ZD{ mx-5
PŘÍSLUŠENSTVÍ
4
1
5
2
6
3
VNĚJŠÍ VÝBaVa
1
2
3
SPORTOVNÍ VÝFUK NEREZOVÁ OCEL
atovysocekvalitnínerezovávýfukovásoustavaodznámého
T
výrobceBastuck,kteráseskládázpředníhotlumičevýfuku
azadníhotlumičevýfuku,podtrhujesportovníhoduchavozu
MazdaMX-5.Tentosportovnívýfukpropůjčujevašemuvozu
nejensportovnídesign,aletakésilnýsytýzvuk.
LIŠTY PŘEDNÍHO SKLa a DESIGNOVÉ OBLOŽENÍ OBLOUKU
ekoraobloženívprovedenístříbrnáHighIntensityumožní
D
vašemuvozuzazářitještěelegantnějšímvzhledemakromě
tohozdůraznísportovnítón.
PŘEDNÍ SPOILER
erodynamickytvarovanýpředníspoilerlakovanývbarvěčerná
A
Pianosignalizujeenergickoudynamiku.
4
ZaDNÍ SPOILER
adníspoilersportovněavkusnězdůrazňujeprostorzádivozu.
Z
LakovánovbarvěčernáPiano.
7
5
SPOILER ZÁDI
DejtesvémuvozuMazdaCX-5nezaměnitelnývzhledapodtrhněte
6
SaDa BOČNÍCH PRaHŮ
Zdůraznětevýraznébočnílinievašehovozidlaanechtehotak
působitještěstylověji.LakovánovbarvěčernáPiano.
7
SaDa KRYTŮ ZRCÁTEK
UdělejtesvůjvůzMazdaMX-5ještěelegantnějšípomocítéto
sadykrytůzrcátek.DostupnévbarvěstříbrnáHighIntensity.
9
8
10
11
12
13
14
17
16
VNITŘNÍ VÝBaVa
RÁFKY Z LEHKÝCH SLITIN
8
12 6,5 × 16“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, DESIGN 158a,
DaRK GUNMETaL,rozměrpneumatiky:195/50-16
9
10
11
HLINÍKOVÉ PEDÁLY a OPĚRKa PRO NOHU
nestetoutokvalitnísadouhliníkovýchpedáluatmosféruzávodů
V
dovašehovozuMazdaMX-5.
Opěrkanohyjedostupnásamostatně.
VYBaVENÍ INTERIÉRU aLCaNTaRa
echtesehýčkatnovýmvybaveníminteriéruAlcantara.Tento
N
novýmateriálzprostředkujeefektpříjemnéhopocituvevozidle.
Dostupnépro:přístrojovoudesku,pákuručníbrzdy,panelydveří
ařadicípáku.
13 6,5 × 16“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, DESIGN 158
STŘÍBRNÝ,rozměrpneumatiky:195/50-16
14
7 × 17“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, DESIGN 66
DIaMOND CUT,rozměrpneumatiky:205/45-17,pouzemotor2.0
15
7 × 17“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, DESIGN 159
BRIGHT BLaCK,rozměrpneumatiky:205/45-17,pouzemotor2.0
UVÍTaCÍ OSVĚTLENÍ
EDosvětlenípropředníprostorpronohy(stranařidičeastrana
L
spolujezdce)jepropojenésosvětleníminteriéruvozidlaapo
zavřenídveříseautomatickyvypne.
PŘÍDRŽNÝ KROUŽEK Na NÁPOJE
Užijtesiiuvnitřelegantnívzhledavětšíkomfort.Lakováno
vbarvěstříbrnáHighIntensity.sportovníhoduchavašehovozidla.
LakovánovbarvěčernáPiano.
15
16 ZaJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI KOL
17
Sadaseskládázečtyřkusů.
SaDa ČEPIČEK VENTILKŮ
Sadaseskládázečtyřkusů.SlaserovanýmlogemMaZDa.
5
18
21
19
22
20
23
OCHRaNa
18 aLaRM
vyštesvoubezpečnostaposkytnětetakévašemuvozu
Z
MazdaMX-5comožnánejlepšíochranu.
19
SaDa TEXTILNÍCH KOBERCŮ „LUXURY“
2.0
2.0
ytokvalitnívyšívanétextilníkobercechráníkoberecvozidla
T
předznečištěnímaopotřebením.DíkypatentovanémuMazda
upínacímusystémunedocházíkposunutí.
20
SaDa PRYŽOVÝCH TVaROVaNÝCH ROHOŽÍ
21
OCHRaNNÉ ZaKRYTÍ KaROSÉRIE
ečistotyavlhkost?Žádnýproblémstěmitoodolnými
N
pryžovýmirohožemi.DíkypatentovanémuMazdaupínacímu
systémunedocházíkposunutí.
chraňtesvévozidlopředkaždýmznečištěním.Dostupnéjako
O
úplnénebopolovičnízakrytí.Vhodnépropoužitívenku.
22
VaNa ZaVaZaDLOVÉHO PROSTORU
raktickávanazavazadlovéhoprostoruslogemMX-5brání
P
znečistěnízavazadlovéhoprostoruataképosunování
zavazadel.
23
ZÁSTĚRKY
hraňtespodekvozidlaadveřepředznečištěnímaúdery
C
kamenů.Dostupnévčernébarvě,předníazadní.
24
25
26
29
TRaNSPORT
24 ZaDNÍ NOSIČ ZaVaZaDEL
27/28
entokarbonovýnosičposkytujemístoprovašedodatečná
T
zavazadla,jednodušeapraktickyuloženánazadnímvíku.
Kufrprozadnínosičzavazadelsepřipravuje,dostupnýod
léta2016!
25 ODKLÁDaCÍ PŘIHRÁDKa DO KUFRU
Tatohlubokáplastovávanavčetněkobercempotaženého
krytuposkytujedodatečnýprostorproukládání.
KOMFORT a DaLŠÍ VÝBaVa
26 PaRKOVaCÍ aSISTENT VZaDU
kazujevzdálenostmezivašímvozidlemajinýmiobjekty–
U
probezproblémovéabezpečnézaparkování.
Sakustickýmvýstražnýmsignálem.
27 aDaPTÉR USB
SpojovacíkabelzUSBnaLightning(iPhone5/5s/6/6Plus/
6s/6sPlus).Samonavíjecí,včetněnabíjecífunkce.
28 aDaPTÉR USB
pojovacíkabelzUSBnamicroUSB.
S
Samonavíjecí,včetněnabíjecífunkce.
29 MaZDa NaVIGaČNÍ SYSTÉM
TaksnadnosestanevášstandardnídisplejTFTnavigací.
OdvýbavyChallenge.
30
31
30 LED OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
LEDzlepšujíosvětlenívinteriéruvozidlaasoučasněsnižují
spotřebuenergie.
31 ORGaNIZÉR
Ideálníproodkládánímalýchvěcí,jakonapř.propisky,
mobilnítelefonneboiPod.Vednujemalýotvor,kterýmje
možnévéstkabeliPodukinternípřípojceAUX.
32 ODKLÁDaCÍ SÍŤ
atopraktickáodkládacísíťnastředovoukonzolunabízí
T
dodatečnémístopropředměty.
32
Web: www.mazda.cz
Infolinka: 800 900 994
facebook.com/mazdacz
Společnost Mazda Motor Europe si v souladu s neustálým vývojem svých výrobků vyhrazuje právo na provedení změn. Barevné odstíny v tomto prospektu se
mohou v důsledku omezených možností tisku od skutečných líšit. Vyobrazení, technické informace, data a popisy v této publikaci odpovídají stavu v době tisku.
O použitelnosti a dostupnosti jednotlivých položek pro Váš vůz se informujte u dealerů Mazda. Bližší informace včetně doporučených cen naleznete
na www.mazda.cz.
Č ND: 2016 PR M2 VER 1
© Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka Česká republika
Stav: Červen 2016

Podobné dokumenty

Příslušenství

Příslušenství Společnost Mazda Motor Europe si v souladu s neustálým vývojem svých výrobků vyhrazuje právo na provedení změn. Barevné odstíny v tomto prospektu se mohou v důsledku omezených možností tisku od sku...

Více

Brožura

Brožura reproduktorů Nové digitální DAB rádio USB konektor Bezklíčové zamykání Navigační systém GPS Přední a zadní parkovací asistent Zadní parkovací kamera Automatická klimatizace Head Up displej

Více