Rejstřík - biologie všedního dne

Komentáře

Transkript

Rejstřík - biologie všedního dne
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Věcný rejstřík
A
B
C
ABCERT – 86 87
babylonská zahrada – 172
caimito – 55
acetátová vlákna – 140
bacca lauri – 125
calicivirus – 126
adaptivní radiace – 113
bakteriální infekce – 197
canisterapie – 44
adenin – 78
balneologie – 163
celulóza – 140 147
adventivní – 124
bambusové textilní vlákno – 143
cerkárie – 38
aecidie – 195
banány – 54
certifikace – 87 88 89
aeronauti – 193
barevné žíhání květů – 197
cévice – 146
AIDS – 34 35 42
batáty – 53
cibulová zelenina – 212
akonitin – 25
batikování – 144
cicimek – 55
aktivní uhlí – 166
bavlna – 140 141 142
cisgenní organismy – 79 83
akvaristika – 45
Beachel Brunn – 161
cisgenoze – 79
alginátové hedvábí – 140
běl – 146
CITES – 49
alkaloidy – 15 16 19 24 25
bergamot – 55
citrusové plody – 54
alochtonní – 124
bílkoviny – 52 58 62
Coarse Woody Debris – 156
alternativní hospodaření – 179
biofilmy – 98
cocona – 143
americké padlí angreštové – 196
BIOKONT – 86 87
coir – 139
Amflora – 81 82 84 85
biokrmivo – 86
Creutzfeldt – Jakobova nemoc – 66
amygdalin – 26
bioosivo – 86
cukrová řepa – 190 202 207
anatoxin-A – 13
biopotraviny – 86 87 89 91
cukrová třtina – 63
angorská vlna – 139
bioprodukty – 86 87 88 89
cukry – 52 59 63
anguillikóza – 121
biosadba – 86
cyanotoxiny – 13
anticyklonální situace – 102
biotechnologické rostliny – 78
cysticerkus – 40
antigenní shift – 32
biozebra – 87
cytosin – 78
antivirotika – 32 33 35 42
bitumen liquidum – 160
čajová zahrada – 173
antracit – 166
bituminace – 165 166
čárkovitost – 197
antracitizace – 164
bobová dráha – 99
černé bahno – 94
antrachinonové glykosidy – 26
bobuloviny – 214 215
černé uhlí – 165
antropogenní vlivy – 107
borka – 145
černouhelný dehet – 166
antropogenní zdroje – 100 101
borůvky – 214 215
ČHMÚ – 103 110 111
aphanotoxin – 13
bosket – 174
činění – 137
apomixie – 130 131
botanické zahrady – 171 178
čínská zahrada – 173
arašídy – 52 62
boubel – 40
čistá voda – 93
archeofyty – 128
bovinní spongiformní encefalopatie – 65
čižba – 71
artyčoky – 53
brabancový olej – 62
člunkové stavy – 141
asfalt – 159 160 161 166 167
brejlovec – 23
ČOV – 93 94 96 97
assir – 160
briketování – 165
atlasová vazba – 142
brodérie – 175
D
atrium – 172 173
brukvovité rostliny – 208 209 211
DAISIE – 113
autochtonní druh – 189 180
břidličný plyn – 159 167
deadwood – 156
autoregulace – 189
BSE – 65
DEET – 96
avokádo – 53
Bt kukuřice – 82 84
dehet – 153
azbest – 140
bulk – 104
dendrochronologie – 154
aztécké sladké byliny – 63
buráky – 62
denitrifikace – 94
bushmaster – 23
depozice – 100 103 104 109
bylinky – 57 60 63
deskové řezivo – 150
bylinná společenstva – 180
dešťová voda – 186
224
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
diageneze – 164 166 167
feralizace – 44
hepatitida – 31 32 33
divoký kout zahrady – 185
ferální populace – 124 133
herduli – 144
DNA – 78 82 87 88 90
fibroin – 140
hesperidium – 54
domestikace – 44 64 65 66 67 68 74 fíky
75 – 55
heterogonie – 192
drabař – 68
filcky – 42
hipoterapii – 44
dračí ovoce – 56
filcování – 143
HIV – 30 31 33 34 35
drift viru – 32
fitness – 113 132
hmyzí hotel – 185 187
dromedár – 68
fluvizemě – 108
hnědé uhlí – 159 164 165
dřevěná kronika – 153
FOA – 87
hnidy – 42
dřevěné stavby – 151
fotochemické reakce – 103
hnití – 159 166
dřevěné uhlí – 153
fotosenzibilní furanokumariny – 115
holomrazy – 198
dřevnatění – 147
francouzské barokní zahrady – 175 176
horizontální šíření transgenů – 85
dřevo – 145 146 149 150
freony – 101 106
hotentotské fíky – 125
dříví – 149
frivolitky – 144
hraněné řezivo – 150
frutariánství – 52
hrázděná architektura – 151
E
fugu – 22
hudební nástroje – 152
Eden – 171
funkcionalismus – 178
huminové látky – 163
EEA – 101
furanokumariny – 26 27
hummus – 53
efa – 23
fusarium – 18
humolity – 159 163
efemerofyty – 128
fytoestrogeny – 26
husí maso – 67
ekologický stav – 93 100
hustota dřeva – 146
elefantiáza – 39
G
husy šiškované – 68
ELISA – 196
gen – 78 79 84 85
hutnická vlákna – 138
emise – 100 101 102 105 111
hvozdění – 91
epigeneze – 164 166
genetická modifikace – 78 84
geneticky modifikované organismy
– 77
geneticky modifikované plodiny
– 203
epoekofyty – 128
genové inženýrství – 78
hydromorfologie – 93
EPOS – 87 88
geogenní vliv – 107
hyperblastie – 192
epurace – 89
glochidie – 97
hypertrofie – 192 193
ergasiofygofyty – 124
glykosidy – 22 25 26
hypostom – 41
ergasiofyty – 124
GM brambory – 81 82
ergasiolipofyty – 124
gnathosoma – 41
Ch
eroze – 99 109 111
goji – 116
Chagasova nemoc – 38
erythema migrans – 41
Golden Rice – 84
chemická vlákna – 138 140
etablované – 124 127 128 132
gossypol – 27
chemické činění – 137
eurymerní – 191
granátové jablko – 55
chemické složení dřeva – 147
eutrofní vody – 13
granuláči – 97
cholera – 29
evapotranspirace – 99
grapefruit – 55
chov ryb – 84
evropské padlí angreštové – 196
grotta – 174
chovatel – 49
exoerytrocytární stádium – 36
guanin – 78
chřipka – 31
exotický druh – 112
gynogeneze – 131
churma – 56
expanzní druhy – 112
H
I
extenzivní výsadby – 181 182
haberle – 65
idiosoma – 41
Hallerův orgán – 41
ikebana – 174
F
halzoun – 40
ikterus – 32
fašírka – 74
hemerofyty – 124
imise – 100 103
felogén – 145
hemicelulóza – 147
impluvium – 173
enterotoxin – 29 30
eozinofílie – 39
hybridizace – 130
hydatidy – 40
hydráty metanu – 168 168
expanze – 113
225
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
imprinting – 67
kapary – 62
inbrední deprese – 113
kapok – 138
inbreeding – 113
kaprovky – 149
indiánští ptáci – 67
karambola – 55
individuální turistika – 125
karbonifikace – 164
intracelulární – 196
kardioaktivní glykosidy – 25
introdukce – 112 113 120 121 124
kari patta – 59
introdukovaný druh – 112
kariéristé – 124 125 126 132
introgrese – 131
invaze – 112 113 114 118 119
120 121
invazní – 124 126 130 131 132
133 135
invazní druh – 112 113 114 115
116 117 121
karkadé – 61
invazní proces – 113
ISAAA – 78
italské barokní zahrady – 175
J
jádro – 146
jádroviny – 213
jahodník s rybím genem – 84
jalovčinky – 59
japonská zahrada – 173 174
jarní geofyty – 220
jarní ječmen – 84
jed – 13
jedlé květy – 60
jedlé rostliny – 52 63 126
jedlý les – 180 186
jedlý trávník – 183
jedovaté látky – 13 15 20 23
jedovaté rostliny – 23
jedovatí živočichové – 19 28
jezevčí zvěřina – 67
jíchy – 185 186
jirchářství – 137
juta – 138
K
kačeníky – 72
kadeřavost broskvoně – 196
kadhi patta – 59
kakao – 61
kakaové boby – 90
kaki – 56
kaktusový fík – 56
kambium – 145
kantharidin – 21
karkadeh – 61
karob – 61
kasava – 53
kašmírová vlna – 139
kaustobiolity – 159 168
koření – 52 54 57 58 59 60
204 211 216
kořenová zelenina – 208 209 210
kozí maso – 65
kožešina – 137 142
kožešinová zvěř – 133
kožešinová zvířata – 137
kožka – 137
krajinářský park – 176
krajové odrůdy – 182
krakování – 166 167
králičí chlupy – 139
kravská srst –
krůtí maso – 67
keřový lesní plášť – 180
krytosemenné dřeviny – 218
křížení – 201 202 203 204 205
214 215
kešu – 52 62
ktenidia – 41
KEZ – 86 87
kubismus – 178
kinetoplast – 37
kumihimo – 144
kiwi – 56
kůra – 145
klasicismus – 178
kurare – 13 25
klášterní zahrady – 174
kůzlečí maso – 65
klima – 102 105 111
kůže – 137 138 140 142 143
klíšťová encefalitida – 41
kvajáva – psidium kvajáva – 56
kmen – 145
kyanogenní glykosidy – 26
kočičí chlupy – 139
kyselina uronová – 95
keprová vazba – 138
Kochův bacil – 35
kointrodukce – 114 119 121
L
kointrodukce – 130
labská cesta – 128
kokos – 56
láhevník – 54
kokosová vlákna – 139 143
laktoferin – 84
koks – 164 166 169
lamí srst – 139
koksování – 166
Land art – 179
koloběh vody – 93 99
lapacho – 61
kolomaz – 153
larvocysty – 40
kolonizace – 113
lasturové hedvábí – 140
koluvizemě – 109
lávová vlákna – 140
kompost – 184
lehká šťáva – 89
kompostování – 187
leishmanióza – 37
konopí – 138 139 140 142
len – 138 142
konopí domingo –
lentiviry – 34
koňské maso – 66
lesní ekosystém – 180
koňské žíně – 139
letní geofyty – 221
konšování – 90
letničky – 202 204 220 223
konvekce – 105
letokruhy – 146
konvenční metody – 202 203
ležáky – 91
koprin – 15
libosady – 174
korek – 145
libriformní vlákna – 146
liči – 56
226
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
lignanové glykosidy – 26
migrační bariéry – 97
nepohlavní rozmnožování – 131
lignifikace – 147
mikrocystin – 13
nepravé primární otravy – 18
lignin – 147
mikrofilárie – 39
nepravé sekundární otravy – 18
lignity – 159 164 165
mikromycety – 195
limeta – 54
mikroskopická stavba dřeva – 146
listerióza – 30 31
miracidium – 38
nepůvodní druh – 112 113 118
119 121 124 127 128 131
135 136
loužení – 137
mízdření – 137
nesotrofie – 67
lovná zvěř – 133
mladina – 91
nezáměrné zavlečení – 124
lovná zvěř srstnatá – 72
mláto – 91
nit – 138 141 142 144
luční společenstva – 182
móda – 143
nové koření – 59
lurex – 141
moderní kontaminanty – 95 97
nové odrůdy – 182
luštěniny – 53 204 207 208
moderní šlechtitelství – 202
novorozenecká listerióza – 31
lýko – 145
mokřadní ekosystémy – 183
novošlechtění – 202
lymská borelióza – 41
moniliová hniloba – 196
novozélandský len – 138
monitoring – 82 85
nubuk – 137
M
monté – 97
nutrie – 74 75
makadamie – 62
mor – 41
nutrienty – 94
makadamové ořechy – 52 62
morfin – 24
makhur – 65
morfologické zdraví – 97
O
makromycety – 195
mošusové látky – 96
obilka – 52
makroskopická stavba dřeva – 146
mozaika – 197
obilniny – 52 204 205 206 208
malajská hvězda – 55
mrtvé dřevo – 156 157 181
obnovitelné zdroje – 137
malárie – 36 37 84
mulčování – 186
odparce – 89
mamey – 56
musk – 96
odrůda – 77 78 80 81 84
mandle – 52 62
muskarin – 15
oidium hortensiae – 196
mangostan – 57
muškátový květ – 58
okopaniny – 204 206
manilské konopí – 139
muškátový oříšek – 58
okrasné dřeviny – 204 217
maniok – 53
mutace – 197 202 203 223
manýristická zahrada – 175
mykoatropinové otravy – 15
maracuja – 56
mykotoxiny – 18
okrasné kapradiny – 220
okrasné rostliny – 125 202 204 208
216
maso šelem – 75
myxomatóza – 126
maté – 61
maurské zahrady – 174
N
meandrování – 98
nafata – 160
medovice – 192 193
nafta – 160 162 166 167
medvědí zvěřina – 75
nanoakvária – 45
meetha neem – 59
napřímení – 97 98 99
melounový strom – 57
nárosty – 98
naturalizace – 112 113 114
124
merinová vlna – 139
merogonie – 36
meskal –
meskalin – 16 25
metan – 106
methemoglobinémie – 94
mezidruhová konkurence – 130
mezidruhové křížení – 202
mezirodové křížení – 202
Microfilaria nocturna – 39
migrace – 167
okrasné zahrady – 174
olejniny – 208 215 216
olivy – 62
omykání – 137
onkosféry – 40
oocysty – 36 39
opevnění – 97 98
oportunní infekce – 34
orážení – 137
ořechy – 52 61
neboliasfyxie – 199
oslí maso – 66
NEK – 95
otavští lososi – 70
nekonvenční metody – 202 203
otravy cyklopeptidové – 14
nekromasa – 159 163
otravy gastrointestinální – 16
nemethony – 155
otravy gyromitrinové – 14
nemoc šílených krav – 65
otravy izoxalové neurotoxické – 15
neobnovitelné zdroje – 137
otravy koprinové – 15
neofyty – 128
otravy muskarinové – 15
neoindigenofyty – 129
otravy orelaninové – 17
227
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
otravy psychotropně neurotoxické – 15
polní škůdci – 189
rizikové prvky – 107
ovčí vlna – 139
polohraněné řezivo – 151
rmutování – 88 91
polyacetylované sloučeniny – 27
rodové stromy – 156
ovoce bohů – 56
polyploidizace – 202 204 215
romantismus – 178
ovocné sady – 181
pomelo – 55
rooibos – 61
oxidační smog – 104
pomeranče – 54
ropa – 159 160 162 166 167
oxidoredukční pufr – 94
popínavé liány – 215 219
ropné pasti – 167
OZKO – 103 104
posvátné háje – 172
ropomatečná hornina – 166 167
potěraní –
roponosné břidlice – 159 167 168
P
PPV – 196
roponosné písky – 159 166 167 168
padlice – 137
pravé hedvábí – 140
rosela – 61
pairidaeza – 172
pravé primární otravy – 14 17 18
rostellum – 40
paličkování – 144
pravé sekundární otravy – 17 18
rostlinné kyseliny – 27
paludárium – 46
prekurzor – 103 106
rostlinný yperit – 115
památné stromy – 156
preventivní opatření – 122
RoundupReady® – 84
panonská cesta – 128
primární areál – 130
rouno – 139 141 143
para ořechy – 62
PRO-BIO – 87
rozety – 36
parenchymální buňky – 147
prodromální stádium – 32 33
rozptylové podmínky – 102
partenogeneze – 131
prošlup – 141 142
ruderální vegetace – 182
pastevectví – 64
proteiny – 27
růžovité keře – 218
PAU – 103 108
protoropa – 166
rysí maso – 75
pazdeří – 141
přenášení druhů – 128
PCP – 95
PCR (polymerázová řetězová reakce)
– 34
příletištní malárie – 37
Ř
přírodní ochrana – 185
řepné řízky – 89
přírodní vákna – 141 144
řezivo – 150
ovoce – 203 208 211 213
peckoviny – 213 214
peloidy – 164
peptidy – 27
pergamen – 137
permakultura – 179
perské zahrady – 172
pesticidy – 95 97 108
pet – 44
petrolej – 161 165
piniové oříšky – 62
piňolky – 62
pistácie – 62
pitahaya – 56
plané hedvábí – 139 140
plátnová vazba – 142
plevel – 129 130 136
plodová zelenina – 208 211
plstění – 143
plstivost – 139
plum pox virus – 196
podkorunový odběr – 104
podvinka – 144
pochutiny – 52 60
polní pokusy – 80
214 215
přírodní zahrada – 179 186
přírodní zdroje – 100 137
S
příze – 139 140 141 142 144
saké – 52
pseudoobilniny – 206
salmonelóza – 30
psí chlupy – 139
samočištění – 98
psilocybinové otravy – 15
samosprašnost – 130 131
ptačí budky – 184
saponiny – 26
pupárium – 192
sarkoptidální svrab – 41
původní druh – 112 118 121
saturace – 89
QLIF – 88
sbírkové zahrady – 178
SCrV – 197
R
scutum – 41
račí mor – 69 118 121 130 135
secese – 178
rambutan – 56
segetální druhy – 129
ramie – 138
sekundární areál – 124 130 132
rašelinění – 159 163
sekvestrace CO2 – 106
rašeliny – 163 164
selekce – 77 78 132
redukční smog – 104
sendvičové konstrukce – 151
reinforcement – 136
sericin – 140 141
reintrodukce – 134 135
schistosomóza – 38
repatriace – 134 135
schistosomuly – 38
reprodukční strategie – 130 131
silice – 26 27 55 57 58 59 60 61
respirabilní prach – 103
sirob – 89
rhabdomyolýza – 16
sisálové konopí – 139
228
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
skalka – 184
T
skeletový systém – 151
tabasco – 58
skleníkové plyny – 100 102 105 106
TBV – 197
V
skleníkový efekt – 197
tegument – 38
vagilita – 114
skolex – 40
technické plodiny – 126
varroáza – 117
skopové maso – 65 74
tekuté zlato – 161
věk porostů – 155
skořápkoviny – 213 214
telecí srst – 139
věková struktura – 155
skot – 65
teleutospory – 195
vektory – 193 196 197
skvrnitý tyfus – 42
tepelný ostrov – 106
velbloudí srst – 139
slad – 91
teplotní inverze – 102
velur – 137
sladina – 91
teraristika – 46
vepřovice – 137
slatiny – 163
termostabilními toxiny – 14 17
vigoň – 141
slivoň Stanley – 84
terpeny – 21 27
virové infekce – 196 197
smog – 104
textilní plodiny – 126
virus H1N1 – 32
smola – 166
těžká ropa – 166
virus chřipky – 32
SMYEV – 197
těžká šťáva – 89
viskózová stříž – 140
sopa de banana – 54
tilápie – 128
viskózové hedvábí – 140
sopel – 61
tlení – 159 165
vitariánství – 52
spavá nemoc – 38
TMV – 197
vitrinitizace – 164
splenomegalií – 37
toddy – 56
vivaristika – 45
sporocysta – 38
tógy – 143
vlákna kaseinová – 140
srnčí srst – 139
toxokaróza – 40
vlákna keratinová – 140
srst kozy domácí – 139
toxoplasmóza – 30 39
vlákna kolagenová – 140
staré odrůdy – 181
tracheidy – 146
stenomerní – 191
transgenoze – 78 79
strobila – 40
transmise – 100 102
vlákna kovů – 141
vlákna z regenerovaných bílkovin
– 140
stromokruh – 155
traumatická inseminace – 42
suchá kamenná zídka – 184
triazinové herbicidy – 95
surová kůže – 137
tributylcín – 96
svítiplyn – 165
trifidi – 112
sýkorníčky – 201
trichinelóza – 75
synantropní – 124 129 132 136
trimetylamin – 196
sypaná batika – 144
trofie – 94
syrská zahrada – 172
trouchnivění – 159
trvale udržitelný rozvoj – 144 170
Š
trypanosomóza – 38
šarka švestek – 196 197
trypomastigota – 38
šat kaftanový – 143
tuberkulóza – 35
šat košilový – 143
tuky – 52
šat límcový – 143
TUR –
šat ovinovací – 143
tvrdost dřeva – 146
šedá voda – 186
tymin – 78
šedok – 55
TZL – 100 101 102
školní zahrady – 187
škrobnaté plodiny – 52
U
šlehání – 140
úhory – 182
šlechtění – 77 78 79 84
ÚKZÚZ – 87
španělská chřipka – 31
usně – 137 144
štípání – 137
užitkové rostliny – 202 204
užitkové zahrady – 179
vláknina – 52
vlčí maso – 75
vodní ekosystémy – 183
vodní květ – 13
vochlování – 138
vosková batika – 144
Vyhláška č. 89/2006 Sb. – 79
východní cesta – 124 128
vyvazovaná batika – 144
W
welfare – 137
welfare – 86
wet-only – 104
X
xenofyty – 128
Y
yerba maté – 25
Z
zahloubení – 97 98 99
229
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
zahradní úpravy – 125
zákon č. 114/1992 Sb. – 124
Zákon č. 242/2000 Sb. – 86 87
Zákon č. 252/1997 Sb. – 79
Zákon č. 78/2004 Sb. – 78 79 80
zákon č. 99/2004 Sb. – 124
zámišnictví – 137
zápal plic – 32
zapota – 56
zarybňování – 97
zavlékání – 124 125 127 128
zdomácnění – 124
zelená střešní zahrada – 184
Zelené pivo – 91
zemní plyn – 159 165 167 168 169
zkapacitnění – 98
Zlatá rýže – 84
zoonóza – 37
zooterapie – 44
zprůchodnění – 98
zvířata k porážce – 64
zvířata tradičně chovaná – 68
Ž
živiny – 94
životaschopnost – 113
životní prostředí – 93 100 144
živý les – 156
230
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Rejstřík českých a vědeckých názvů taxonů
A
Ameiurus melas – 127
Argyroneta aquatica – 20
Abies alba – 152
Ameiurus nebulosus – 127
Arion lusitanicus – 117 130 194
Abies concolor – 217
Ameiurus nebulosus – 21
Armeniaca vulgaris – 214
Abies nordmanniana – 217
Ameuirus – 120
Armoracia rusticana – 209
Acari (Acarina) – 41 194
amur bílý – 127 132
Aronia – 213
Acer negundo – 116
Amygdalus communis – 62
aronie – 213
Aceraceae – 116
Anabaena flos-aquae – 13
Artemisia absinthium – 27
Aconitum × cammarum – 221
Anacardiaceae – 116
Artemisia vulgaris – 129
Actinidia chinensis – 56
Anacardium occidentale – 62
artyčok zeleninový – 53
Acyrthosiphon – 132
Ananas comosus – 54
Arvicola terrestris – 189
Adelgidae – 192
ananasovník chocholatý – 54
Ascaridae – 40
Adonsonia digitata – 154
Anas platyrhynchos – 67 72
Ascaridida – 40
Aedes aegypti – 84
andulka vlnkovaná – 47
Ascaris lumbricoides – 40
Aesculus hippocastanum – 125
Anethum graveolens – 216
Aspalathus linearis – 61
Aethusa cynapium – 129
angrešt – 214 215
Aspergillus – 18
agama kočinčinská – 47
Anguilla anguilla – 128
Asproparthenis punctiventris – 190
agama vousatá – 47
Anguilla anguilla – 22
Astacopsis gouldi – 46
Agaricus xanthoderma – 16
Anguillicola crassus – 117
Astacus astacus – 135
Agrobacterium tumefaciens – 197
Anisomeridium polypori – 121
Astacus leptodactylus – 118
Agrostemma githago – 130
Annona reticulata – 54
Astacus leptodactylus – 130
aguti – 66 75
Annona squamosa – 54
Aster lanceolatus – 114
Achatina fulica – 46
Anolis carolinensis – 47
Aster parviflorus – 114
Acheta domestica – 118
anolis rudokrký – 47
Asteraceae – 115
Acheta domesticus – 132
anona síťovaná – 54
Astilbe arendsii – 222
Achillea ptarmica – 223
anona šupinatá – 54
astrild oranžovolící – 47
Ailanthus altissima – 116
Anopheles – 36 39 84
Atelerix – 48
Aizoaceae – 125
Anser albifrons – 72
Athyrium filix-femina – 220
aktinidie čínská – 56
Anser anser – 67
Atriplex – 129
aktinidie význačná – 181
Anser cygnoides – 67
Atropa bella-donna – 24
Albugo candida – 195
Anser fabalis – 72
Austropotamobius torrentium – 135
Alcea rosea – 222
Antirrhinum majus – 223
Avena sativa – 205
alexandr rudohlavý – 48
anýz obecný – 59 216
Averrhoa karambola – 55
Aleyrodoidea – 192
Aotus trivirgatus – 49
Aylax papaveris – 191
Allanctus cinctus – 191
Apera spica-venti – 129
Allium ascalonicum – 212
Aphanizomenon flos-aque – 13
B
Allium cepa – 212
Aphanomyces astaci – 118 135
Bacillus thuringiensis – 82
Allium porrum – 212
Aphidoidea – 192
badyáník pravý – 60
Allium sativum – 212
Aphis fabae – 192
Balsaminaceae – 115
Allium schoenoprasum – 213
Apiaceae – 115 129
Bambusa – 54
Alopex lagopus – 133 135
Apicomplexa – 39
banánovník – 54
amadina Gouldové – 47
Apis mellifera – 20
banánovník zeleninový – 54
Amanita caesarea – 13
Apistogramma cacatuoides – 46
baňka velkokališná – 15
Amanita pantherina – 15
Apium graveolens – 209
baobab – 154
Amanita phalloides – 14
Apocyanaceae – 125
Barbus barbus – 22
Amaranthaceae – 129 130
Aquilegia vulgaris – 124 221
Basiliscuc vittatus – 47
Amaranthus retroflexus – 130
Arachis hypogaea – 62
Basiliscus plumifrons – 47
Amaranthus sp. – 129
Araneida – 20
bazalka pravá – 216
231
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
bazalka pravá – 58
Brassica chinensis – 54
Carica papaya – 57
bazilišek páskovaný – 47
Brassica napus – 126
Carpinus betulus – 219
bazilišek zelený – 47
Brassica oleracea – 210
Carpobrotus acinaciformis – 125
bažant obecný – 71
Brassica pekinensis – 54
Carpobrotus edulis – 125
bedla červenající – 18
Brassicaceae – 126 129 135
Carum carvi – 216
běláskovití – 189
Brevicoryne brassicae – 192
Castanea sativa – 125
Bemisia tabici – 192
brhlík lesní – 200
Castor canadensis – 134
Berberidaceae – 116
brokolice – 210
Castor fiber – 74 134
Bergenia crassifolia – 222
Bromus tectorum – 129
Cavia porcellus – 48
bergenie tučnolistá – 222
broskvoň obecná – 214
Cecidophyopsis ribis – 194
Bertholletia excelsa – 62
brouci – 19 20 21 121
celík kanadský – 115
Beta vulgaris – 202 207
Bruchidae – 119
celík obrovský – 115
Betta splendens – 45
brukev čínská – 54
Centaurea cyanus – 129
Biomphalaria – 38
brukev pekingská – 54
Cephus pygmeus – 190
Blatta orientalis – 118
brukev řepka olejka – 126
Cerapachys biroi – 131
Blattella germanica – 118
brukev zelná – 210
Cerastium tomentosum – 222
bledule – 220
brukvovité – 126 129
Cerasus avium – 213 214
blecha kočičí – 42
Bryobia – 194
Cerasus vulgaris – 213
blecha morová – 41
Bryobia praetiosa – 194
Ceratonia siliqua – 61
blecha obecná – 41
břečťan popínavý – 220
Ceratophrys – 47
blecha psí – 42
březňačka – 67 72
Cervus canadensis – 133
blechy – 41
Bubalus arnee f. bubalis – 68
Cervus elaphus – 73
blešivec velkohrbý – 114 118 121
Bufo bufo – 22
Cervus nippon – 120 130
Boa constrictor – 47
Bufonidae – 22
cesmína ostrolistá – 219
bobovité – 116
bugenvilea lysá – 125
cesmína paraguayská – 61
bobr evropský – 74 134
buk lesní – 148
Ceterach officinarum – 220
bobr kanadský – 134
bukovité – 116 125
Ceutorhynchus pallidactylus – 193
bodlín bezocasý – 48
buvol domácí – 68 75
Ceutorhynchus pleurostigma – 193
bodruška obilná – 190
býk – 65
cibule kuchyňská – 212
bojga africká – 23
Cicer arietinum – 53
bojovnice pestrá – 46
C
Cicuta virosa – 27
Boletus torosus – 15
Cacatua roseicapillus – 48
cichlidka kakadu – 46
bolševník velkolepý – 113 115 122
Callithrix jacchus – 49
Cimex lectuarius – 42
Bombina bombina – 22
Camelia sinensis, syn. Thea sinensis – 60
Cinchona – 24
Bombina variegata – 22
Camelus bactrianus – 68
Cinnamomum cassia – 60
Bombinatoridae – 22
Camelus dromedarius – 68
Cinnamomum zeylanicum – 60
Bombus sp. – 20
Cameraria ohridella – 125
Cirsium arvense – 129
Bonasia bonasia – 72
Campanula persicifolia – 223
citroník kyselý lajm – 54
borovice černá – 217
Capparis spinosa – 62
citroník limonový – 54
borovice lesní – 146 148
Capra aegagrus – 65
Citrus aurantiifolia – 54
borovice pinie – 62
Capra aegagrus hilus – 65
Citrus bergamia – 55
Borrelia burgdoferi – 41
Capra falconeri – 65
Citrus limon – 54
Bos grunniens – 68
Capreolus capreolus – 73
Citrus maxima – 55
Bos primigenius – 65
Capsella bursa-pastoris – 129
Citrus paradisi – 55
Botryotinia fuckeliana – 196
Capsicum annuum – 58 211
Citrus reticulata – 55
Bouganvillea glabra – 125
Capsicum frutescens – 58
Citrus sinensis – 54
Brachinus crepitans – 21
Carassius auratus auratus – 45
cizrna beraní – 53
Brachypelma – 46
Carassius gibelio – 119 130 131
Clathrus archeri – 121
Brassica – 210
Carduelis carduelis – 201
Claviceps purpurea – 19
232
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Clematis flammula – 220
Cynara scolymus – 53
drozd kvíčala – 200
Clematis tangutica – 220
Cynipoidea – 190
Dryopteris filix-mas – 220
Clematis vitalba – 220
Cyprinus carpio – 132 135
dřepčík černý – 190
Clematis viticella – 220
dřepčík polní – 190
Clitocybe – 15 16 17
Č
dřepčík zelný – 190
Clostridium botulinum – 18
čajot jedlý – 52
dřišťálovité – 116
Cobitis – 128
čajovník čínský – 60
dub červený – 116
Coccidea – 39
čajovníkovec kapský – 61
dub letní – 148
Coccoidea – 191
čechratka podvinutá – 18
dub zimní – 148
Cocos nucifera – 56
čepičatky – 14 16
Dugesia tigrina – 117
Coffea arabica – 25
červci – 191
durian cibetkový – 55
Coffea arabica – 60
česnek kuchyňský – 212
Durio zibethinus – 55
Cochliotheca crenulella – 131
čichavci – 46
dvoukřídlí – 119
Cola acuminata – 61
činčila vlnatá – 48
dýňovité – 115
Cola nitida – 61
čirůvka osiková – 17
Colisa – 46
čirůvka tygrovaná – 16
E
Colomerus vitis – 194
členovci – 117
eben africký – 148
Columba livia – 68
čmeláci – 20
Echinacea angustifolia – 57
Convallaria majalis – 220
čočka jedlá – 53
Echinacea pallida – 57
Convolvulaceae – 125
čtverzubci – 22
Echinacea purpurea – 57
Conyza canadensis – 115 121
Echinococcus – 40
Coprinopsis atramentaria – 15
D
Echinococcus granulosus – 40
Corbicula fluminea – 117
Dama dama – 73
Echinocystis lobata – 115
Coregonus – 128
daněk – 73
Echinochloa crus-galli – 129
Coriandrum sativum – 59 216
Darevskia saxicola – 131
Echis carinatus – 23
Cortinarius orellanus – 17
Dasyprocta azarae – 66 75
Elaeagnus angustifolia – 219
Cotoneaster integerrimus – 219
datlovník obecný – 55
Elaphe guttata – 47
Cotoneaster horizontalis – 219
Daucus carota subsp. carota – 208
Elletaria cardamomum – 60
Craspedacusta sowerbii – 117
Daucus carota subsp. sativus – 208
Emberiza citrinella – 200
Crithmum maritimum – 62
Delichon urbica – 201
Emys orbicularis – 71 128
Crocus sativus – 59 221
Delphinium elatum – 221
Enneacanthus sp. – 128
Crotalidae – 23
Dendroaspis polylepis – 23
Enteroviridae – 32
Crotalus durissus – 23
Dendrobatidae – 22 47
Entoloma sinuatum – 16
Ctenocephalides canis – 42
Dendrocalamus giganteum – 54
Ephestia kuehniella – 119
Ctenopharyngodon idella – 127
Dermestidae – 119
Epidalea calamita – 22
Cucumis sativus – 211
Dianthus barbatus – 222
Equus asinus – 66
Cucurbita maxima – 212
Digitalis purpurea – 223
Equus asinus africanus – 66
Cucurbita pepo – 212
Dikerogammarus villosus – 118
Equus asinus somaliensis – 66
Cucurbitaceae – 115
Diospyros crassiflora – 148
Equus caballus ferus – 66
cuketa – 212
Diospyros kaki – 56
Eranthis hiemalis – 220
cukrovník lékařský – 63
Diplotaxis tenuifolia – 211
Eresus moravicus – 20
Culex – 39
Dispolidus typus – 23
Eriocheir sinensis – 118
Curculio nucum – 193
dlužicha krvavá – 222
Eriophyes pyri – 194
Curculionidae – 193
dobromysl obecná – 216
Eriophyidae – 194
Curcuma longa – 59
Doronicum austriacum – 223
Eriosoma lanigerum – 119
cvrček domácí – 121 132
douglaska tisolistá – 217
Eruca sativa – 211
cvrček dvouskvrnný – 121
drabčíci – 19 21
Erwinia – 197
Cyanobacteria – 13
drápatka vodní – 47
Erwinia amylovora – 197
Cyclophylidea – 40
Dreissena polymorpha – 117
Erwinia atroseptica – 197
233
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Erysiphales – 196
Ginkgo biloba – 217
hlošina úzkolistá – 219
Erythroxylon coca – 24
Gladiolus – 221
hluchavka bílá – 129
Estrilda melpoda – 47
Glechoma hederacea – 57
hluchavkovité – 125 129
Eublepharis macularius – 47
Glis glis – 75
hnileček račí – 135
Eunice viridis – 69
Glischrochilus quadrisignatus – 119
hnojník inkoustový – 15
Euremys scripta – 120
Glossina spp. – 38
holub – 68 75
Euscorpius tergestinus – 117
Glycine max – 53
holub skalní – 68
Glycine soja – 53
holubinka vrhavka – 17
F
Golovinomyces orontii – 196
Hoplocampa minuta – 191
Fabaceae – 116 125
Gracilariidae – 119
Hordeum vulgare – 205
Fagaceae – 116
Gracula religiosa – 47
hortenzie stromkovitá – 219
Fagopyrum esculentum – 206
Grammostola – 46
hortenzie velkolistá – 219
Fagus sylvatica – 148
granátovník obecný – 55
hořavka duhová – 128
Fasciola hepatica – 39
Gryllus bimaculatus – 118
hořčice bílá – 58
Fascioloides magna – 117 130
Gymnosporangium fuscum – 195
hořčice černá – 58
fazol šarlatový – 208
Gyromitra esculenta – 14
hraboš polní – 189
Felis chaus – 49
hrách setý – 207
fenek berbeský – 49
H
hrdlička zahradní – 200
fenykl obecný – 60 216
habr – 219
hroznýši – 47
Ficus carica – 55
Hamamelis – 218
hrušeň obecná – 213
fíkovník smokvoň – 55
Harmonia axyridis – 119 126
hruškovec přelahodný – 53
Foeniculum vulgare – 216
havran polní – 72
hryzec vodní – 189
Foeniculum vulgare – 60
Hedera helix – 220
hřebíčkovec vonný – 60
Forsythia europaea – 218
Helianthus tuberosus – 115
hřib zavalitý – 15
Forsythia suspensa – 218
Heliothrips haemorrhoidalis – 194
Hucho hucho – 128
Fortunella japonica – 55
Helix aspersa – 69
hulevník lékařský – 129
Fortunella margarita – 55
Helix pomatia – 69
husa – 67 68 72 75
Fragaria – 215
Helleborus – 220
husa běločelá – 72
Fraxinus excelsior – 148 152
Heloderma – 23
husa labutí – 67
fretka – 49
Helostoma – 46
husa polní – 72
Fringilla coelebs – 201
Hemiechinus auritus – 48
husa velká – 67 72
Fritillaria imperialis – 220
Hepadnaviridae – 33
hvězdicovité – 57 63 115 129
Heracleum mantegazzianum – 115
hvězdnice – 114
G
heřmánkovec nevonný – 129
hvězdnice kopinatá – 114
Galago senegalensis – 49
Heuchera sanguinea – 222
hvězdnice malokvětá – 114
Galanthus nivalis – 220
Hibiscus rosa-sinensis – 125
hvozdík vousatý – 222
Galba truncatula – 39
Hibiscus sabdariffa – 61
Hydrangea – 219
Galeobdolon argentatum – 223
Hibiscus syriacus – 222
Hydrangea macrophylla – 219
Galerina – 14 16
Hirundo rustica – 201
Hydrochoerus hydrochaeris – 75
Galinsoga parviflora – 130
hladěnka skleníková – 132
Hyla arborea – 219
Galinsoga quadriradiata – 130
hlaváč – 119
Hylocereus undatus – 56
Gallus gallus – 66
hlavatka podunajská – 128
Hymenoptera – 20
Gallus laffayetti – 66
hlávková kapusta – 210
Hypophtalmichthys molitrix – 127
Gallus sonneratii – 66
hledík větší – 223
Hypophtalmichthys nobilis – 127
Gallus varius – 67
hlemýžď kropenatý – 69
Garcinia mangostana – 57
hlemýžď zahradní – 69
Ch
Gasterosterus aculeatus – 119 128
hlísti – 117
Chaetosiphon fragaefolii – 196
gekončík noční – 47
hlístice – 39 40
chalcidky – 190 191 193
Geochelone – 47
hlodavci – 66 74 75
Chamaecyparis lawsoniana – 217
234
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Chamaecyparis nootkatensis – 217
japonský topol – 126
kapybara – 75
Chamaecyparis pisifera – 217
jasan ztepilý – 148
karas stříbřitý – 119 121 131
Chameleocalypratus – 47
jasmín nahovětvý – 218
kardamovník pravý – 60
chameleón jemenský – 47
Jasminum nudiflorum – 218
kaštanovník setý – 125
Cheiracanthium punctorium – 20 28
javor jasanolistý – 116
kávovník arabský – 25 60
Chelicerata – 41
javorovité – 116
kayenský pepř – 58
Chenopodiaceae – 129
jazyk celolistý – 220
kedluben – 210
Chenopodium sp. – 129
ječmen obecný – 205
Kerria japonica – 219
Chinchilla lanigera – 48
jedle bělokorá – 152
klanopraška čínská – 181
chininovník – 24
jedle kavkazská – 217
klejichovité – 125
Chloebia gouldiae – 47
jedle ojíněná – 217
klepítkatci – 41
Chlorophora excelsa – 148
jelen evropský – 73
kleštík zhoubný – 114
Chlorophyllum rhacodes – 14 18
jelen lesní – 73
klíněnka jírovcová – 125 132 136 191
Chondrostoma nasus – 128
jelen sika – 73 120 121 130 136
klíněnka platanová – 119
chrpa modrák – 129
jelen wapiti – 73 133
klíště obecné – 41
Chrysanthemum indicum – 223
jelenec běloocasý – 73
klopuška skleníková – 132
Chrysophyllum cainito – 55
jelenovití – 73
kmín kořenný – 216
chřestýš brazilský – 23
jeřáb – 213
kobra indická – 23
chřestýšovití – 23
jeřáb oskeruše – 156
kobylky – 118
chundelka metlice – 129
jeřábek lesní – 72
kočka bažinná – 49
ještěrka skalní – 131
kohoutek plamenný – 222
I
ježatka kuří noha – 129
kohoutek věncový – 222
ibišek – 125
ježek ušatý – 48
kokořík mnohokvětý – 220
ibišek súdánský – 61
ježovka jedlá – 69
kokoška pastuší tobolka – 129
ibišek syrský – 222
jinan dvoulaločný – 217
koljuška tříostná – 119 128
Ictaluriadae – 127
jírovcovité – 125
kolotočník zdobný – 223
Idolomantis diabolica – 46
jírovec maďal – 125
kolovník lesklý – 61
Iguana iguana – 47 71
jiřička obecná – 201
kolovník zašpičatělý – 61
Ilex aquifolium – 219
Jovibarba sobolifera – 222
komáři – 84
Ilex paraquariensis – 61
Juglans regia – 214
komba ušatá – 48
Illicium verum – 60
Juniperus communis – 59
konvalinka – 220
Impatiens glandulifera – 115 121
Juniperus communis – 59 217
kopr vonný – 216
Impatiens parviflora – 115
Juniperus sabina – 217
kopretina indická – 223
Influenza virus – 32
juvie ztepilá – 62
kopretina panonská – 223
Inocybe – 15 16
kopřiva žahavka – 128
Inula helenium – 223
K
korálovky – 47
Ipomoea – 125
kachna divoká – 67 72
korbikula asijská – 117
Ipomoea batatas – 53
kachna domácí – 67
korela chocholatá – 47
Iris barbata – 221
kakadu růžový – 48
koriandr setý – 216
Iris germanica – 221
kakaovník pravý – 61 90
koriandr setý – 59
Ixodes ricinus – 41
kalina obecná – 219
koroptev polní – 71
Ixodidae – 41
kalina svraskalá – 219
korovci – 23
kalina tušalaj – 219
korovnice – 192
J
kamzičník rakouský – 223
korovnice borová – 192
jabloň domácí – 213
kamzík horský – 133
korovnice smrková – 192
jahodník – 208 215
kanáři – 47
korýši – 118
jak domácí – 68
kapara trnitá – 62
kos černý – 199 200
jalovec chvojka – 217
kapr obecný – 70 132
kosatec bezový – 221
jalovec obecný – 59 217
kapraď samec – 220
kosatec německý – 221
235
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
kosatec vousatý – 221
kvíčala – 72
lesknáčkovití – 119
kosman bělovousý – 49
kyjatka růžová – 192
leskoptev nachová – 47
kosmatcovité – 125
kyvor lékařský – 220
Leucanthemum margarine – 223
kosmatcovník jedlý – 125
Leucaspius delineatus – 130
kosmatcovník velkokvětý – 125
L
Leucojum vernum – 220
koukol polní – 130
Lacanobia oleracea – 190
levandule klasnatá – 125
koza bezoárová – 65
Lactarius helvus – 17
levandule lékařská – 125 223
koza domácí – 65
Lactarius necator – 17
Levisticum officinale – 216
koza šrouborohá – 65
Lactuca sativa – 210
libeček lékařský – 216
kožojedovití – 119
ladoňka sibiřská – 220
liči čínské – 56
krab čínský – 114
Lachesis mutus – 23
Ligustrum ovalifolium – 219
krajty – 47
lalokonosec rýhovaný – 193
lichořeřišnice větší – 58
králík divoký – 66 74 76 126
lalokonosec vejčitý – 193
lilek brambor – 25 124 206
králík domácí – 48 66
lama alpaka – 68
lilie bělostná – 221
králík východoamerický – 66
lama guanako – 68
lilie cibulkonosná – 221
krevnatka úhoří – 114 117
Lama guanicoe – 68
lilie tygrované – 221
krevnička jaterní – 38
lama krotká – 68
lilie zlatohlavá – 221
krevnička střevní – 38
lama vikuňa – 68
Lilium bulbiferum – 221
krocan domácí – 67
Lamiaceae – 125 129
Lilium candidum – 221
kroužkovci – 117
Lamium album – 129
Lilium mahagon – 221
krůta – 67 75
Lampetra fluviatilis – 69
Lilium tigrinum – 221
krytonosec čtyřzubý – 193
Lampropeltis – 47
lilkovité – 115
krytonosec zelný – 193
Lamprotornis purpureus – 47
Linaceae – 126
křeček zlatý – 48
Larix decidua – 148
Linum bienne – 126
křen – 208 209 210
laskavcovité – 129 130
Linum usitatissimum – 126
křez tenkolistý – 211
laskavec ohnutý – 130
lípa srdčitá – 148
křídlatka česká – 115
Laurus nobilis – 125
lipie sladká – 63
křídlatka japonská – 114 121
Lavandula angustifolia – 125
lipnicovité – 129
křídlatka sachalinská – 114
Lavandula angustifolia – 223
Lippia dulcis – 63
křísi – 119
Lavandula spica – 125
Listeria monocytogenes – 30 31
křovinář němý – 23
lebeda – 129
listohlod – 193
kudlanka ďábelská – 46
ledviníkovité – 116
listohlod obecný – 193
kudlanky – 46
ledvinovník západní – 62
listohlod ovocný – 193
kukuřice setá – 206
leguán zelený – 47 71
listohlod stromový – 193
kumkvat japonský – 55
Leiothrix lutea – 47
listopas – 193
kumkvat perlový – 55
Leishmania – 37
listopas čárkovaný – 193
kůň – 66 75
Leishmania donovani – 37
listová zelenina – 207 208 209 210 213
kuňka obecná – 22
Leishmania major – 37
lišejník – 121
kuňka žlutobřichá – 22
Leishmania tropica – 37
liška polární – 133 135
kur bankivský – 64 66 67
len setý – 126
Litchi chinensis – 56
kur cejlonský – 66
Lens culinaris – 53
locika salátová – 210
kur domácí – 66 67
Lepiota – 14
lomikámen vždyživý – 222
kur džunglový – 66 67
Lepomis – 128
Lonicera periclymenum – 219
kur sonneratův – 66
Lepomis gibossus – 119
Leptinotarsa decemlineata – 119 130
190
lori mnohobarvý – 48
kurkuma dlouhá – 59
kustovnice cizí – 115
kustovnice čínská – 116
květák – 210
květnatec Archerův – 121
Lepus europaeus – 74
lesákovití – 119
lesknáček – 119
los – 73
loskuták posvátný – 47
losos obecný – 70 134
loubinec popínavý – 219
loubinec trojlaločný – 219 220
236
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
lumčík – 193
mečík – 221
mrkev setá – 208
Lutra lutra – 134 135 136
mečovka – 46
mšice – 114 119 192 194 197
Lutreola vison – 133
meduňka lékařská – 57 216
mšice jahodníková – 197
Lycium barbarum – 115
medúzka sladkovodní – 117
mšice maková – 192
Lycium chinense – 116
měchožil zhoubný – 40
mšice skleníková – 132
Lycopersicon esculentum – 124 211
měkkýši – 117
mšice zelná – 192
Lychnis coronaria – 222
Meleagris gallopavo – 67
mučenka čtyřhranná – 57
Lychnis chalcedonica – 222
Melissa officinalis – 57 216
mučenka jedlá – 57
Lysimachia punctata – 222
Meloe violaceus – 21
mučenka sladká – 57
lysohlávka – 16
Melopsitacus undulatus – 47
muflon – 74
Lytta vesicatoria – 21
Mentha – 216
muchomůrka císařka – 13
mera jabloňová – 192
muchomůrka tygrovaná – 15
M
merlík – 129
muchomůrka zelená – 14
Macadamia integrifolia – 62
merlíkovité – 129
můra kapustová – 190
Macrolophus melanotoma – 132
merula mrkvová – 192
můra zelná – 190
Macrosiphum rosae – 192
meruňka obecná – 214
Muraenidae – 22
Magniolia stellata – 218
mery – 119 192
muraja Koenigova – 59
Magnolia × soulangeana – 218
Mesocricetus auratus – 48
muréna – 22
Mahonia aquifolium – 116 219
Microcebus murinus – 48
Murraya koenigii – 59
mahónie cesmínolistá – 116 219
Microsphaera grossulariae – 196
Mus musculus – 120
majka fialová – 21
Microtus arvalis – 189
Musa – 54
Majorana hortensis – 125 216
mihule mořská – 69
Musa nana – 54
majoránka – 125
mihule říční – 69
Musa paradisiaca – 54
majoránka zahradní – 216
mihulovci – 69
Muscari racemosum agg. – 220
mák setý – 24 215
mirikina – 49
Mustela putorius – 49
mák vlčí – 128 129
miřík celer – 209
Mustela vison – 120
mák východní – 221
miříkovité – 115 129
muškátovník vonný – 58
maki trpasličí – 48
Misgurnus fossilis – 128
Mycobacterium bovis – 35
mákovité – 129
mlok skvrnitý – 22
Mycobacterium tuberculosis – 35
maliník – 215
modřenec – 220
Myocastor coipus – 133 135
Malus domestica – 213
modřín opadavý – 148
Myocastor coypus – 74
mamba černá – 23
mochyně židovská třešeň – 222
Myosotis alpestris – 222
mamej americká – 56
molice – 192 193
Myristica fragrans – 58
Mamestra brassicae – 190
molice bavlníková – 193
myš domácí – 120
Mammea americana – 56
molice skleníková – 192
mýval severní – 49
mandarinkovník obecný – 55
molovití – 119
mandelinka bramborová – 114 130 190
Monilia fructigena – 193
N
mandloň obecná – 62
monilie ovocná – 194
Naja naja – 23
mandragora lékařská – 24
Monilinia fructigena – 196
náprstník červený – 222
Mandragora officinarum – 24
morče domácí – 48
narcis bílý – 220
Mangifera foetida – 56
Morus nigra – 63
narcis žlutý – 220
Mangifera indica – 56
morušovník černý – 63
Narcissus poeticus – 220
mango zápašné – 56
motar přímořský – 62
Narcissus pseudonarcissus – 220
mangovník indický – 56
motolice – 38 39 40
Nasua nasua – 49
Manihot esculenta – 53
motolice jaterní – 39
Nehrium oleander – 125
máta – 216
motolice velká – 114 121 130
Nematus rybesii – 191
mateřídouška – 216
motýli – 114 119
Neocoenorhinidius pauxillus – 193
Matteucia struthiopteris – 220
mravenec drnový – 20
neoféma tyrkysová – 47
mazlavé sněti – 195
mrkev obecná – 208
Neogobius melanostomus – 119
237
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Neomyzus circumflexus – 132
Orconectes limosus – 118
papája obecná – 57
Neophema pulchella – 48
Oreochromis niloticus – 128
Papaver orientale – 221
Nephelium lappaceum – 56
Origanum vulgare – 216
Papaver rhoeas – 128 129
netřesk střešní – 222
Orius insidiosus – 132
Papaver somniferum – 24 215
netřesku výběžkatému – 222
orlíček – 221
Papaveraceae – 129
netýkavka malokvětá – 115
orlíček obecný – 124
papoušci – 48
netýkavka žláznatá – 115 121
Orsillis maculatus – 132
papoušek žako – 48
netýkavkovité – 115
Orthodon tium lineare – 121
papratka samice – 219
Neurotoma nemoralis – 191
Ortomyxoviridae – 32
paprika křovitá – 58
Nicotiana – 24
Oryctolagus cuniculus – 66 74 126
Oryctolagus cuniculus f. domestica –
48 66
paprika roční – 58 211
Nicotiana rustica – 124
Nitidulidae – 119
nocenkovité – 125
nopál mexický – 56
norek americký – 133
norek americký – 114 120
nosál červený – 49
nosatcovití – 190 193
nosatec lískový – 193
Nucifraga caryocatactes – 200
nutrie – 133 134 135
Nyctaginaceae – 125
Nyctereutes procyonoides – 120
Nycticebus coucang – 49
Nymphicus hollandicus – 47
O
oblovka žravá – 46
obojživelníci – 22 24 47 70
obratlovci – 64 69 119
Ocimum basilicum – 216
Ocimum basilicum – 58
Octodon degus – 48
Odocoileus virginianus – 73
Ochroma lagopus – 148
okounek démantový – 128
okounovití – 22
okurka setá – 211
Olea europaea – 62
oleandr – 125
olivovník evropský – 62
oman pravý – 223
oměj zahradní – 221
Oncomelania – 38
Oncorhynchus mykkis – 127
ondatra pižmová – 74 114 120 130
Ondatra zibethicus – 74 110 120 130
opuncie mexická – 56
Opuntia ficus-indica – 56
Oryza sativa – 52 128
ořesník kropenatý – 200
ořešák královský – 214
osel – 66 75
osel nubijský – 66
osel somálský – 66
osmák degu – 48
Ostrinia nubilalis – 190
ostroretka stěhovavá – 128
Otiorhynchus ovatus – 193
Otiorhynchus sulcatus – 193
outloň váhavý – 49
ovce argali – 65
ovce domácí – 64 65 74
oves setý – 205
Ovis musimon – 64
Oxyuranus scutellatus – 23
P
Pacifastacus leniusculus – 118
Padda oryzivora – 47
padlí – 195 196
padlí begoniové – 196
padlí jabloňové – 196
padlí růžové – 196
Paeonia lactiflora – 221
Paeonia officinalis – 221
Paeonia suffruticosa – 221
Pachnoda – 46
pajasan žláznatý – 116
paličkovec nachový – 19
paličkovice – 196
palma kokosová – 56
palolo zelený – 69
pámelník – 219
Panicum miliaceum – 206
Panonychus ulmi – 194
Paravespula germanica – 20
Paravespula vulgaris – 20
Parectopa robiniella – 119
parma obecná – 22
Parthenocissus inserta – 219
Parthenocissus tricuspidata – 219
Parthenothrips dracaenae – 194
Parus caeruleus – 200
Parus major – 200
Passer domesticus – 200
Passer montanus – 200
Passiflora edulis – 57
Passiflora ligularis – 57
Passiflora quadrangularis – 57
Pastinaca sativa – 209
pastinák setý – 209
patizon – 212
paví očko – 45
pavouci – 19 20 28
pavoukovci – 117 194
pavučinec plyšový – 14 17
Paxillus involutus – 18
pažitka – 212
pečárka zápašná – 16
Pediculus capitis – 42
Pediculus humanus – 42
Pelvicachromis pulcher – 46
pelyněk černobýl – 129
pelyněk pravý – 27
pěnice černohlavá – 201
Penicillium – 18
penízek rolní – 129
pěnkava obecná – 201
pepřovník černý – 58
Percidae – 22
Perdix perdix – 71
Periplaneta americana – 118
pérovník pštrosí – 219
Persea americana – 53
238
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Persica vulgaris – 214
Pimpinella anisum – 59 216
Polygonatum multiflorum – 220
pesec polární – 133
Pineus pini – 192
pomerančovník čínský – 54
pestřenec červený – 46
Pinus nigra – 217
pomněnka alpínská – 222
Petaurus breviceps – 49
Pinus pinea – 62
popenec obecný – 57
pěťour maloúborný – 130
Pinus strobus – 217
Populus sieboldii – 126
pěťour srstnatý – 130
Pinus sylvestris – 148 152
pórek – 212
Petromyzon marinus – 69
Piper nigrum – 58
potemníkovití – 119
Petroselinum crispum – 208
piskoř pruhovaný – 128
potkan – 120 121 122
petržel obecná – 208
Pistacia vera – 62
povíjnice – 125
pěvci – 72
pistácie pravá – 62
prase divoké – 65 72 75 189
Phaseolus coccineus – 208
Pisum sativum – 207
prašné sněti – 195
Phaseolus vulgaris – 207
pitulník postříbřený – 222
pratur – 65
Phasianus colchicus – 71
pivoňka čínská – 221
Primula auricula – 222
Philadelphus coronarius – 219
pivoňka keřovitá – 221
Primula hirsuta – 222
Phoenicurus phoenicurus – 200
pivoňka lékařská – 221
Primula vulgaris – 222
Phoenix dactylifera – 55
plamének palčivý – 219
Primula xpubescens – 221
Phragmidium mucronatum – 195
plamének plotní – 219
Procambarus clarkii – 46
Phragmidium tuberculatum – 195
plamének vlašský – 219
Procyon lotor – 49
Phthirus pubis – 42
plamének východní – 219
proso seté – 206
Phyllitis scolopendrium – 219
Plasmodium – 36 84
prskavec větší – 21
Phyllobius – 193
Plasmodium falcipar – 36
Prunus armeniaca – 213
Phyllobius arborator – 193
Plasmodium malariae – 37
Prunus avium – 213
Phyllobius oblongus – 193
Plasmodium ovale – 36
Prunus census – 213
Phyllobius pyri – 193
Plasmodium vivax – 36
Prunus domestica – 213
Phyllonorycter platani – 119
Plasmopara viticola – 195
Prunus insititia – 213
Phyllostachys edulis – 53
plata skvrnitá – 46
Prunus persica – 214
Phyllotrata atra – 190
Platycercus eximitus – 48
prvosenka aurikula – 222
Phyllotrata nemorum – 190
Platycladus orientalis – 217
prvosenka bezlodyžná – 222
Phyllotrata undulata – 190
plazi – 19 22 23 47 70
prvosenka chlupatá – 222
Physalis alkekengi – 222
plch velký – 75
prvosenka pýřitá – 221
Physignatus cocincinus – 47
plicník lékařský – 222
předivka zhoubná – 191
Physocarpus opulifolius – 218
plíseň bělostná – 195
Pseudocreobotra wahlbergii – 47
Phytonemus pallidus asteris – 194
plíseň bramborová – 195
Pseudomonas mors-prunorum – 197
Phytonemus pallidus fragaridae – 194
plíseň kaktusová – 195
Pseudomonas syringae – 197
Phytophora cactorum – 195
plíseň šedá – 196
Pseudorasbora parva – 119 130
Phytophora infestans – 195
ploskohřbetka třešňová – 191
Pseudotsuga menziesii – 217
Phytophtora cambivora – 126
ploštěnci – 117
Psidium guajava – 56
pcháč oset – 129
ploštěnka americká – 114
psík mývalovitý – 120
Pica pica – 200
ploštice – 119
Psilocybe – 16
Picea abies – 147
ploštička cypřišová – 132
Psittacula cyanocephala – 48
Picea pungens – 217
plzák španělský – 117 130 194
Psittacus erithacus – 48
Pieridae – 189
Poaceae – 129
pstruh duhový – 70 127
pilatka růžová – 191
Podosphaera leucotricha – 196
Psylla mali – 192
pilatka rybízová – 191
podzemnice olejná – 62
Psylloidea – 192
pilatka švestková – 191
Poecilia reticulata – 45
pšenice setá – 124 204
pilous černý – 121
Poephila guttata – 47
ptáci – 67 71 72 120
pilous rýžový – 121
Pogona vitticeps – 47
ptačí zob obecný – 219
Pimenta dioica – 59
pohanka setá – 206
ptačí zob vejcolistý – 218
pimentovník pravý – 59
Polygonaceae – 114
Puccinia iridis – 195
239
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Puccinia pelargonii-zonalis – 195
Rhynchites bacchus – 193
rýhonosec řepný – 190
Puccinia punctiformis – 129
Ribes uva-crispa – 214
ryzec hnědý – 17
puchýřník lékařský – 21
Rickettsia provazekii – 42
ryzec šeredný – 17
puklice švestková – 192
Robinia pseudacacia – 116
rýže setá – 52
Pulex irritans – 41
rohatky – 47
rýžovník šedý – 47
Pulmonaria officinalis – 222
rohovník obecný – 61
rzi – 195
Punica granatum – 55
roketa setá – 211
Puschkinia scilloides – 220
ropucha krátkonohá – 22
Ř
pustoryl věncový – 219
ropucha obecná – 22
řasovka – 118
puškinie ladoňkovitá – 220
ropušnicovití – 22
řebčík královský – 220
Pygostolus falcatus – 193
Rosa alba – 218
řebříček bertrám – 223
Pyralidae – 114 119
Rosa centifolia – 218
ředkvička – 208 209
Pyrethrum parthenium – 223
Rosa eglanteria – 218
řepa obecná – 207
Pyrus communis – 213
Rosa gallica – 218
řimbaba obecná – 223
Python regius – 47
Rosa chinensis – 218
Rosa multiflora – 218
S
Q
Rosa pimpinellifola – 218
Saccharum officinarum – 63
Quercus robur – 116 148
Rosmarinum officinale – 125
Sacchiphantes abietis – 192
Quercus petrea – 148
Rosmarinus officinalis – 216
Saguinus midas – 49
rosnička zelená – 70
Salamandra salamandra – 22
R
rovnozub čárkovitý – 121
Salmo salar – 70
rajče jedlé – 124 211
rozela pestrá – 48
Salmonella enterica – 30
rájovci – 46
rozchodník bílý – 222
Salvelinus alpinus – 127
rak australský – 46
rozchodník pochybný – 222
Salvelinus fontinalis – 127
rak bahenní – 69 118 130
rozchodník suchomilný přímý – 222
Salvia officinalis – 125 216
rak červený – 46
rozmarýn lékařský – 125 216
Sarcoptes scabiei – 41
rak kamenáč – 69 135
rozmarýn lékařský – 216
Sarcoptidae – 41
rak pruhovaný – 118
rozpuk jízlivý – 27
Sarcosphaera coronaria – 15
rak říční – 69 135
roztoči – 41 194
Sasa – 54
rak signální – 118
roztočík hvězdnicový – 194
Saturea hortensis – 125
rakovinec – 196
roztočík jahodníkový – 194
Saturea montana – 125
rakovinec bramborový – 196
rožec plstnatý – 221
Satureja hortensis – 216
Ramphastos tucanus – 47
Rubicapra rubicapra – 133 135
saturejka – 125
Rattus norvegicus – 120
Rubus idaeus – 215
saturejka zahradni – 216
rdesnovité – 114
rudodřev koka – 24
savci – 48
rebarbora – 210 211
rukola – 210 211
Saxifraga paniculata – 222
rehek zahradní – 201
rulík zlomocný – 24
Scilla siberica – 220
Retroviridae – 34
rus domácí – 118 121
Sciurus vulgaris – 74
réva vinná – 215
Russula emetica – 17
Sclerotinia sclerotiorum – 129
Reynoutria × bohemica – 115
růže bedrníkolistá – 218
Scorpaenidae – 22
Reynoutria japonica – 114 121
růže bílá – 218
Secale cereale – 205
Reynoutria sachalinensis – 114
růže čínská – 218
Sedum album – 222
rez hrušňová – 195
růže galská – 218
Sedum rupestre subsp. erectum – 222
rez růžová – 195
růže mnohokvětá – 218
Sedum spurium – 222
rez švestková – 195
růže stolistá – 218
Sechium edule – 52
Rheum rhabarbarum – 211
růže žlutá – 218
sekavci – 128
Rhodeus amarus – 128
růžičková kapusta – 210
Sempervivum tectorum – 222
Rhus hirta – 116
rybíz – 214 215
Senecio vulgaris – 129
Rhus typhina – 219
ryby – 21 22 28 69 70 74
Serinus canaria – 47
134
240
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Serrasalmo – 128
Spiraea vanhouttei – 218
špenát – 207 210
Schistosoma haematobium – 38
srnec evropský – 73
štěnice – 42
Schistosoma japonicum – 38
sršeň obecná – 20
štěnice domácí – 42
Schistosoma mansoni – 38
Staphylinidae – 21 28
štětinatec laločnatý – 115
síh – 128
starček obecný – 129
štír – 117
Silvanidae – 119
stehlík obecný – 201
šváb americký – 118
Sinanodonta woodiana – 117
stepník moravský – 20
šváb domácí – 118
Sinapis alba – 58
Stevia rebaudiana – 63
švábi – 46 114 118 122
Sinapis nigra – 58
stévie sladká – 63
švestka domácí – 213
sinice – 13
stračka vyvýšená – 221
Sisymbrium officinale – 129
straka obecná – 200
T
Sitona – 193
Streptopelia decaocto – 200
tabák – 24
Sitona lineatus – 193
strmělky – 15
tabák selský – 124
Sitophilus granarius – 121
strnad obecný – 200
Tabebuia impetiginosa – 61
Sitophilus oryzae – 121
Strychnos – 25
Taenia saginata – 40
Sitta europaea – 200
střevlička východní – 119 120 130
Taenia solium – 40
siven alpský – 127
Sturnus vulgaris – 199
taipan – 23
siven americký – 127
sumečci – 120
talovín zimní – 220
skalník celokrajný – 218
sumeček americký – 21 127
tamarín žlutoruký – 49
skalník rozprostřený – 218
Sus scrofa – 65 72 189
tamarind indický – 57
sklípkan – 46
svalovec stočený – 65 73 75
Tamarindus indica – 57
skořicovník cejlonský – 60
sveřep střešní – 129
Tanacetum vulgare – 129
skořicovník čínský – 60
sviluška chmelová – 194
Taphrina deformans – 196
slávička mnohotvárná – 117 121
sviluška ovocná – 194
tarpan – 66
slivoň – 213
sviluška rybízová – 194
tasemnice – 40
slunéčko východní – 119
svlačcovité – 125
tasemnice bezbraná – 40
slunečnice – 128
sýkora koňadra – 199
tasemnice dlouhočlenná – 40
slunečnice pestrá – 119
sýkora modřinka – 199
tavola kalinolistá – 218
slunka obecná – 130
Sylvia atricapilla – 201
tavolník van Houtteův – 218
Sminthopsis crassicaudata – 49
Sylvilagus floridanus – 66
tavolník vrbolistý – 218
smrk pichlavý – 217
Symphoricarpos albus – 219
Taxus baccata – 216
smrk ztepilý – 147
Synchytrium – 195
teak – 148
sněť kukuřičná – 195
Synchytrium endobioticum – 195
Tectona grandis – 148
sněť ovesná – 195
sysel obecný – 135
Telekia speciosa – 223
sněť pšeničná – 195
Syzygium aromaticum – 60
Tenebrioidae – 119
sněť trpasličí – 195
Tenrec ecaudatus – 48
sněženka – 220
Š
Testudo graeca – 47
sója luštinatá – 53
šafrán setý – 59 220
Testudo hermanni – 47
Solanaceae – 115
šácholan hvězdovitý – 218
Testudo marginata – 47
Solanum tuberosum – 25 124 206
šácholan Soulangeův – 218
tetlucha kozí pysk – 129
Solidago canadensis – 115
šalotka – 212
Tetramorium caespitum – 20
Solidago gigantea – 115
šalvěj lékařská – 125 216
Tetranychus urticae – 194
Sorbus domestica – 156
škeble asijská – 117
Tetrao tetrix – 69
spála růžovitých – 197
škrkavka dětská – 40
Tetrao urogallus – 71
Spermophilus citellus – 135
škrkavka kočičí – 40
Tetraodontidae – 22
Sphaerotheca mors-uvae – 196
škrkavka psí – 40
tetřev hlušec – 71
Sphaerotheca pannosa – 196
škrkavky – 40 41
tetřívek lesní – 71 72
Sphyrna zygaena – 131
škumpa orobincová – 116 219
Theobroma cacao – 61 90
Spiraea salicifolia – 218
špaček obecný – 200
Thlaspi arvense – 129
241
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Thrips tabaci – 194
Tulipa sylvestris – 220
Viburnum Lančana – 219
Thuja occidentalis – 217
tulipán lesní – 203 220
Viburnum opulus – 219
Thymus – 216
Tuponia – 132
Viburnum rhitydiphyllum – 219
Thymus vulgaris – 58 216
tur domácí – 65
Vicugna vicugna – 68
tilápie nilská – 84
tur chrochtavý – 68
vikuňu – 68
Tilia cordata – 148
turanka kanadská – 115
vilín – 217
Tilletia caries – 195
Turdus merula – 199
Viola odorata – 129
Tilletia controverza – 195
Turdus pilaris – 200
Violaceae – 129
Tilletiales – 195
tykev turek – 212
violka vonná – 129
timálie čínská – 47
tykev velkoplodá – 211
violkovité – 129
Tineidae – 119
tymián – 216
Vipera berus – 23
tis červený – 216
tymián obecný – 58
vířníci – 114 117
tlamoun nilský – 128
višeň – 213
tolstolobik bílý – 127
U
Vitis vinifera – 214 215
tolstolobik pestrý – 127
úhoř říční – 22 128
vláknice – 14 16
tomel japonský – 56
ucháč obecný – 14
vlašský ořech – 214
topinambur hlíznatý – 115
Undatra zibethicus – 120
vlaštovka obecná – 201
topolovka růžová – 222
Uredinales – 195
vlnatka krvavá – 119
Toxocara canis – 40
Urtica urens – 128
vlnovník hrušňový – 194
Toxocara cati – 40
Ustilaginales – 195
vlnovník révový – 194
Toxoplasma gondii – 39
Ustilago maydis – 195
vlnovník rybízový – 194
Trachemys scripta elegans – 51
Ustilago segetum – 195
vodouch stříbřitý – 20
Tranzschelia prunispinosae – 195
Ustilago tritici – 195
vosa obecná – 20
Trialeurodes vapporarium – 192
užovka – 47
vosa útočná – 20
Triatominae – 38
vrabec domácí – 200
Trichinella spiralis – 65
V
vrabec polní – 200
Trichobilharzia regenti – 40
Vaccinium – 215
vratič obecný – 129
Trichogaster – 46
vačnatci – 49
vrbina tečkovaná – 222
Trichoglossus haematodus – 48
vakomyš tlustoocasá – 49
vrubozobí – 67 72
Trichogramma – 82
vakonoš – 131
vřetenatka révová – 195
Tricholoma frondosae – 14 17
vakoveverka létavá – 49
vši – 32 39 42
Tricholoma pardinum – 16
vanilkovník pravý – 59
Vulpes zerda – 49
Trioza apicalis – 192
vanilkovník tahitský – 59
vydra – 75
Tripleurospermum inodorum – 129
Vanilla planifolia – 59
vydra říční – 134
Triticum aestivum – 124 204
Vanilla tahitensis – 59
vzdušnicovci – 118
trnovník akát – 116
varan – 23
vzpřímenka akátová – 119
Tropaeolum majus – 58
Varanidae – 23
vzpřímenkovití – 119
Trypanosoma brucei – 38
Varroa destrutor – 117
Trypanosoma rhodensiense – 38
vavřín vznešený – 125
W
Trypanosomatida – 37
včela medonosná – 20
Wuchereria bancrofti – 39
třapatka bledá – 57
vejmutovec – 217
třapatka nachová – 57
velbloud dvouhrbý – 68 75
X
třapatka úzkolistá – 57
velbloud jednohrbý – 68 75 76
Xenopsylla cheopis – 41
třásněnka dračincová – 194
Vespa crabro – 20
Xenopus laevis – 47
třásněnka skleníková – 194
veš dětská – 42
Xiphophorus – 46
třásněnka zahradní – 194
veš muňka – 42
Xiphophorus maculatus – 46
třásnokřídlí – 194
veš šatní – 42
třešeň ptačí – 213
veverka obecná – 74
Y
tukan rudozobý – 47
Vibrio cholerae – 29
Yersinia pestis – 41
242
Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková: Biologie všedního dne
Yponomeuta evonymella – 191
Z
zajíc polní – 74
zajícovci – 74
zákožka svrabová – 41
zákula japonská – 218
zápřednice jedovatá – 20
zavíječ kukuřičný – 190
zavíječ moučný – 119 121
zavíječovití – 119
závojenka olovová – 16
závojnatka – 45
zázvorovník lékařský – 59
Zea mays – 206
zebřička pestrá – 47
zelí – 209 210
zerav východní – 217
zerav západní – 217
zimolez ovíjivý – 219
Zingiber officinale – 59
Ziziphus jujuba – 55
zlatice evropská – 218
zlatice prostřední – 218
zlatice převislá – 218
zlatohlávek – 46
zlatolist – 55
zmije obecná – 23
zmije paví – 23
zobonoska jablečná – 193
zobonoska ovocná – 193
zobonoskovití – 193
zrnokazovití – 119
zvonek broskvolistý – 223
Ž
žahavci – 117
želva bahenní – 71 128
želva nádherná – 47 51 120
želva vroubená – 47
želva zelenavá – 47
želva žlutohnědá – 47
žito – 204 205
živorodky – 45
žlabatka makovicová – 191
žlabatky – 191
žralok kladivoun – 131
243

Podobné dokumenty

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu vytvořit podmínky, aby se mohli setkávat a spolupracovat. V Československu i dalších zemích východního bloku kdysi takové podmínky nebyly. Svoboda je ale tím nejdůležitějším předpokladem úspěšné vě...

Více

PT2002 - Biologická olympiáda

PT2002 - Biologická olympiáda poznatky. Roční závěrečné zprávy z činnosti neolitického JZD se jednoduše nedochovaly.

Více

Textová část - biologie všedního dne

Textová část  - biologie všedního dne Dřevo – materiál pro stavby domů, lodí i letadel Dřevěné stavby Na vodu i do vzduchu Další využití dřeva Hudební nástroje Jedle a hned vedle dub Dřevěné uhlí, dehet a kolomaz Využití kůry

Více