Evanjelista Reinhard Bonnke – biblické zhodnotenie

Komentáře

Transkript

Evanjelista Reinhard Bonnke – biblické zhodnotenie
Evanjelista Reinhard Bonnke – biblické zhodnotenie
(Séria: Zvláštne študijné témy)
Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava 26. 9. 2011
http://nkz.reformace.cz/
[email protected]
0. Čo tento dokument nerieši



Tento dokument nerieši či je Reinhard Bonnke spasený, alebo nie. To ponechávam na Pána.
Tento dokument nerieši motívy služby a konania Reinharda Bonnkeho. Písmo
nám vraví, aby sme to nechali na Pána a nesúdili predčasne. Príde deň, keď bude
všetko zjavené.
Tento dokument nejde po linke hľadania rôznych detailov, drobných nedostatkov
či nedokonalostí. Niet na svete dokonalého služobníka, ktorému by nikdy nebolo
čo vytknúť. Tento dokument je o vážnych, systematických a dlhodobých odklonoch od Písma.
1. Tento dokument nehádže všetkých do jedného vreca






Tento dokument tiež nedáva Reinharda Bonnkeho automaticky a bez rozlišovania do jedného vreca napr. s Bennym Hinnom. Sú zaiste medzi nimi niektoré rozdiely.
Žiaľ, podobností je viac ako rozdielov. Ale teraz niečo k tým rozdielom.
Treba uznať, že Bonnke i CfAN (=Kristus pre všetky národy – to je organizácia,
ktorú Bonnke založil a dlhodobo viedol) sa prejavuje hlavne evanjelizačne, kým
typické postavy hnutia viery sa sústredia hlavne na podujatia s kresťanmi, kde
sľubujú zázraky a pomazania a vyslobodenia a všelijaké manifestácie Božej moci.
Treba povedať, že u Reinharda Bonnkeho sa zdá byť srdce pre evanjelium a pre
stratených.
Bonnke nevystupuje tak okázalo, šoumansky a egocentricky ako napr. Benny
Hinn.
Predsa však metódy jeho služby a obsah jeho učenia a celkový balík toho, čo reprezentuje sú vážnym spôsobom mimo Písmo. Preto je namieste biblicky zhodnotiť a zaujať postoj.
2. Cieľ tohto dokumentu

Tento dokument ukazuje, že je toho viac ako dosť, prečo sa osobne od takejto
služby oddeľujem, a prečo rozhodne nejdem do Brna na podujatie (bez ohľadu na
to či by tam Bonnke bude nakoniec osobne, alebo nie). Rovnako volám tých, ktorí
vyznávajú meno Pána Ježiša, aby sa z vernosti Kristovi a jeho slovu, ako ho máme
v Písmach, oddelili od tohto nezdravého prúdu a služby, ktorá ďaleko viac škodí
telu než buduje.
3. Širší historický kontext – letnično-charizmatické hnutie
3.1
Vznik letničného hnutia

Letnično-charizmatické hnutie ako máme dnes má koreň v udalostiach v roku
1906 v jednom dome v USA v Los Angeles na Azusa Street. Charizmatický prúd
zvykne hovoriť, že tam došlo k vyliatiu Ducha, novým Letniciam, prebudeniu, obnoveniu stratených duchovných darov, pokrsteniu Duchom s následným hovorením v jazykoch, atď. Počiatočné udalosti z roku 1906, ktoré trvali zhruba do roku
1915 sa chápu ako gigantický míľnik, ktorý zmenil dejiny kresťanstvá a priniesol
éru plného obnovenia pôvodného života prvej cirkvi.
1

Prakticky všetky súčasné letnično-charizmatické skupiny odvádzajú svoj pôvod
z týchto udalostí na Azusa Street.1
3.1.1


3.2
Niečo z Bonnkeho autobiografie
Vo svojom životopise dáva Bonnke veľký dôraz na to, aby sa identifikoval s letničným hnutím ako vzniklo v roku 1906 na Azusa Street a dôsledne podčiarkuje
dôležitosť krstu Duchom ako druhej skúsenosti, po ktorej nasleduje hovorenie
v jazykoch.2
Luis Graf bol nemecký emigrant, ktorý sa vysťahoval do USA, kde zažil krst Duchom a prijal pomazanie. Na strane 16 Bonnke uvádza, že čím ďalej ,tým viac vidí
zvláštne spojenie medzi sebou a týmto mužom menom Luis Graf, ktorý v roku
1922 navštívil dedinu, kde žil jeho otec (to bolo 18 rokov pred Bonnkeho narodením). To všetko napriek tomu, že toho muža nikto osobne nestretol. Takto sa
Bonnke akoby duchovnorodopisne identifikuje s Azusa Street.
Typické prvky charizmatického hnutia
1. Nesprávny pohľad na Bibliu, kedy je pre mňa autoritatívne len to, čo Pán
povedal subjektívne mne osobne (typické konštrukcie sú „Pán mi povedal,
Pán mi ukázal…“) a nie to, čo je objektívne zapísané raz a navždy. (Je to veľmi iné chápanie autority ako protestantské Sola Scriptura.)
2. Sklon vidieť skúsenosti ako zdroj pravdy a normu života kresťana.
3. Chápanie Božieho zjavenia ako nepretržite prebiehajúceho a pokračujúceho
a nie uzavretého a dokončeného.
4. Zmýlený pohľad na duchovný rast a dospievanie kresťana. Často bizarné
a scestné zážitky sú videné ako hlavný zdroj rastu. Túžba po okamžitých, instantných výsledkoch namiesto dlhodobého, často bolestivého rastu
a premieňania.
5. Zavedenie druhej skúsenosti, tzv. „krstu Duchom Svätým“ ako rozhodujúceho bodu, ktorý delí kresťanov na dve kategórie. Nižšiu, handicapovanú skupinu (tí, čo ho nemajú) a vyššiu, privilegovanú skupinu (tí, čo ho majú).
6. Historicky väčšinou chápanie, že prijatie krstu Duchom sa prejaví znamením
hovorenia v jazykoch.
7. Predstava, že v charizmatickom hnutí došlo k obnoveniu duchovných darov
akú sú proroctvo, jazyky, čo divotvorné moci, kým ostatní kresťania ich nemajú, lebo neprijali udalosti vyliatia Ducha z Azusa Street.
8. Vyzdvihovanie osobných zjavení, vedení a proroctiev na úroveň Písem.
9. Skoro vždy tvrdo arminiánske chápanie spasenia a obrátenia.
10. Zmýlený pohľad na povahu a zmysel Božích zázrakov a divov.
11. Po druhom Vatikánskom koncile, kedy došlo k zblíženiu s katolíckymi charizmatikmi, sa charizmatické hnutie vo všeobecnosti stalo silne ekumenické
a trend len zrýchľoval a dodnes zrýchľuje.
12. Naplno otvorené dvere pre svetské protibiblické myšlienky ako napr. sebaláska, sebahodnota, sebaúcta, miešanie psychológie a Písem atď.
13. Učenie o vizualizácii ako metóde duchovného rastu.
14. Učenie o oslobodzovaní z rôznych poviazaní cez službu pomazaných služobníkov.
15. Sklon vidieť démonov za všetkými chorobami a hriechmi v živote kresťana
a následné popieranie osobnej zodpovednosti.
16. Nezdravý pohľad na uzdravovanie, zdravie, majetok a prosperitu.
4. Odnože letnično-charizmatického hnutia
1
2
Napr. http://www.acsr.sk/o-nas/historia, kde je stručne opísaná história Apoštolskej cirkvi na Slovensku.
http://www.livingalifeoffire.com/exc.pdf
2
4.1
Tzv. nová apoštolská reformácia

4.2
Hnutie v rámci charizmaticizmu, ktoré šíri myšlienky, že pre obnovenie a rozkvet
cirkvi sú kľúčoví moderní apoštoli a proroci.
Tzv. torontské požehnanie

4.3
Výraz opisuje údajné prebudenie/vyliatie Ducha a následné fenomény, ktoré začali v januári roku 1994 v zbore Vinica pri Torontskom letisku.
Tzv. hnutie viery





Je to prúd v rámci charizmatického a letničného hnutia.
Vystupňoval dôraz na zázraky a uzdravenia na totálne maximum.
Zaviedol chápanie viery akoby vesmírnej veličiny, ktorej sa hocikto môže zmocniť. V charizmatickom hnutí už k tomu boli semiačka a z tých hnutie viery vyrástlo.
Vystupňoval dôraz na totálne zdravie a osobnú prosperity ako dôkazy Božieho
požehnania.
Vystupňoval na totálne maximum rôzne proroctvá, že naša generácia bude svedkom Božích zásahov a prebudení a vyliatí Ducha a tiež veľkých divov a zázrakov.
5. Pohľad na východiská, na ktorých Bonnke stavia svoju službu
1. Bonnkeho základ je porušený základ letničného hnutia (pred dráhou evanjelistu bol navyše pastorom v jednom letničnom zbore).
2. Bonnke sa ďalej hlási k typickým doktrínam tzv. hnutia viery.
3. Bonnke plne akceptoval tzv. torontské požehnanie.
6. Bonnkeho evanjelizačná a služobnícka metóda
6.1
Najextrémnejšia verzia tzv. výzvy prísť dopredu, akú som kedy videl




6.2
Bonnkeho evanjelizačná metóda sa dá označiť ako hyperarminianizmus
v kombinácii s maximálnou verziou tzv. modlitby spasenia, ktorú ľudia zopakujú
po Bonnkem.
Viac o tzv. výzve prísť dopredu sme prechádzali na víkendovke v máji 2010 . MP3
záznamy sú na webe.
Bonnke tvrdí, že cez jeho službu len za posledných 10 rokov uverilo 55 miliónov
ľudí a jeho osobný cieľ je, aby sa toto číslo vyšplhalo na 100 miliónov. Ak by tieto
údaje boli pravdivé, potom je Bonnke najúspešnejší evanjelista všetkých čias.
Vypísanie kartičky je v týchto štatistikách úplne a bez akéhokoľvek zaváhania
stotožnené s obrátením, teda s prijatím daru spasenia.
Bonnkeho krikom ohlasované výpovede a typické prvky jeho evanjelizácií




Počas kampane v Lagose v Nigérii v roku 2001 Bonnke kričal „Celá Nigéria pôjde
do neba“ a „celá Nigéria bude uzdravená“.3 (Majú to byť proroctvá?)
Na jednom podujatí Bonnke prikázal davu, aby začali volať „Haleluja“ až dovtedy,
kým do ich tiel nevstúpi Svätý Duch.
Na podujatí v Zaire (dnes Kongo) v roku 1994, Bonnke požiadal každého, kto sa
chce naučiť hovoriť v jazykoch, aby sa sústredili, a volali haleluja, až kým neprežijú, že sa ich zmocnil Duch a nezačnú hovoriť v jazykoch.4
Na inom podujatí oznamoval „Budete hovoriť v nových jazykoch – v nejakej reči,
ktorú ste sa nikdy neučili“.
3http://home.hiwaay.net/~contendr/2001/2-15-2001.html;
http://www.christianitytoday.com/ct/2001/february5/5.40.html
4 http://www.alexanderseibel.de/the_miracles_of_reinhard_bonnke.htm
3
6.3
Dopredu ohlasované zázraky ako kľúčové lákadlo


Štandardný text na propagačných plagátoch na Bonnkeho podujatia: „Príď
a vezmi si svoj zázrak“.5
Ako končí v daný deň podujatie, Bonnke na jednom podujatí ohlasuje: „Príďte
opäť zajtra večer“ a „nenechajte si ujsť svoj zázrak“.
V Biblii nie je ani jeden precedens, že by apoštolovia dopredu ohlasovali, že tam
a tam sa budú diať zázraky. Vždy jednoducho kázali slovo a Boh vo svojej zvrchovanosti potvrdzoval apoštolskú službu cez divy a znamenia.
6.4
Minimálna doktrína ale veľký dôraz na skúsenosti namiesto Písma



6.5
Bonnkeho službu ako celok charakterizuje totálne zredukovanie kresťanského
učenia na také minimum, aby sa mohli pridať a spolupracovať prakticky všetky
odnože kresťanstva, čo ako sú nezdravé.
Jeho dôrazy sú stále dookola postavené na rôznych skúsenostiach.
V jeho publikáciách sa dajú nájsť aj rôzne biblické odkazy a dokonca i početné, sú
však používané a vykladané veľmi plytkým spôsobom bez akéhokoľvek náznaku,
že by dobre rozumel štruktúre veľkého Božieho plánu a dokázal kontextovo
a vyvážene vykladať a aplikovať Písmo.
Typické maximalistické vyjadrovanie Bonnkeho a CfAN

Na českej web stránke pre podujatie v Brne je zverejnený tento motivačný text,
prečo prísť na toto podujatie (podpísaný je Reinhard Bonnke a jeho hlavný spolupracovník Daniel Kolenda).
Zakusil jsi nadpřirozený Boží dotek? Pocítil jsi Ježíšovu moc? Zahořel jsi nebeským plamenem? Milióny lidí po celém světě povstávají, vedeny mocí Ducha svatého, aby šly vpřed a získaly svoji generaci pro Ježíše.
Toto je tvůj čas.
Přijeď na Konferenci ohně 2011 do Brna. Bude to milník pro střední Evropu!
Pán oživí Duchem své Slovo a zapálí oheň v každém, kdo o to požádá.6


Minútový videoklip, ktorý sa nachádza na ten istej stránke navyše oznamuje „Jedinečný deň, který změní tvůj život“ a „den, na který nikdy nezapomeneš“ a mnoho ďalších maximalistických tvrdení.
Bonnke sa veľmi rád vyjadruje v emocionálnych a silne subjektívnych kategóriách. Tiež dlhodobo v maximalistických výrazoch opisuje to, čo majú ľudia zažiť
na jeho podujatiach. Prosím, neprehliadnite, že sobotné podujatie (24.9.2011)
v Brne je ohlásené ako „míľnik pre strednú Európu“. Ak toto je pravda, potom
spochybniť to musí byť veľký hriech. Ak to nie je pravda, potom ten, kto to tvrdí,
veľmi hreší proti Pánovi i proti cirkvi. Z môjho pohľadu mám len dve reálne možnosti: alebo hneď činiť pokánie, že som chcel odignorovať hlavné prichádzajúce
Božie dielo v strednej Európe alebo volať Reinnharda Bonnkeho i celý jeho tím
k verejnému pokániu a ukončeniu tohto zavádzania. Toto verím platí rovnako pre
každého kresťana, pozícia niekde medzitým je neudržateľná.
7. Analýza Bonnkeho proroctiev

Citujem z článku od Alexander Seibela:
http://www.ctlibrary.com/ct/2001/february5/5.40.html. Plagát
http://www.bonnke.net/media/downloads/impact/2011/togo_en.pdf.
6 http://www.bonnke.net/cfan/cs/brno
5
4
vo
francúzštine
sa
dá
uvidieť
na
Vo svojej knihe Herr heile mich (slov. Pane, uzdrav ma), bývalý predseda nemeckej evanjelikálnej aliancie okrem iného cituje „proroctvo“ Reinharda Bonnkeho, ktoré odznelo na začiatku konferencie Ohňa v roku 1987. Prebudenie,
ktoré zasiahne Európu, bude prebudenie so znameniami a zázrakmi. Budeme
svedkami, ako budú sanitky stáť v kilometroch dlhých radoch, budú tu privážať
beznádejne chorých ľudí a budú sa vracať prázdne. V mene Ježiša! Haleluja! …
Zázraky a divy na bežiacom páse. Bývalý predseda aliancie jasne vysvetľuje, že
tu nemáme nič iné ako falošné proroctvo.7


Toto je zároveň ukážkový príklad toho, aké kľúčové je biblické trvanie na tom, že
každý prorok má byť potvrdený z krátkodobých proroctiev a odkrytých tajomstiev. Podľa čoho mám veriť, že sa mám vybrať do Brna, ak nemám podľa čoho
dospieť k presvedčeniu, že prorok hovorí čisté a spoľahlivé Božie slovo?8 Bonnkeho nesplnené proroctvá už dávno dostatočne preukázali, aká je holá pravda –
cisár je nahý.
Dôkazy, na ktoré myslím, by boli krátkodobé splnené proroctvá, odkryté tajomstvá a potvrdzujúce divy, ale, prosím, nie na vybičovaných masových podujatiach.
To, čo čakám, je niečo také, ako keď Eutychus vypadol z okna a Pavol ho vzkriesil
v Skutkoch 20:9 alebo keď Peter vzkriesil Tabitu v Skutkoch 9. Tiež očakávam typický prvok biblických uzdravení, totiž že Bonnke dopredu vyhlási u človeka,
o ktorom je všeobecne známe a preukázateľné, že je vážne chorý, že ho ide
uzdraviť mocou Pána Ježiša (krásny biblický príklad je, keď Peter uzdravil chromého pri vchode do Jeruzalemského chrámu v Skutkoch 3:1 – 10).
8. Bonkeho širšia služba
8.1
Takzvané „odovzdávanie“ (angl. impartation) pomazania

8.2
Bonke verí na odovzdávanie pomazávania a napr. svoje pomazanie posunul mužovi menom Rodney Howard-Browne.9
Bezbrehý ekumenizmus a totálny doktrinálny chaos

Perry F. Rockwood z The Peoples Gospel Hour píše:
Počas celý prvých dva a pol dní konferencie v New Orleans – ktorá sa od 22.
do 25. júla 1987 konala pod názvom „Severoamerický kongres o Svätom Duchu a svetovej evanjelizácii“ ako ekumenická konferencia protestantov a katolíkov – sa tam vyskytovali tucty prípadov hovorenia v jazykoch, zabitia v Duchu, padania na podlahu a ďalších podobných praktík. Avšak v piatok večer
potom, čo prehovoril africký evanjelista Reinhard Bonnke, asi 35000 až 40000
ľudí sa postavilo na výzvu prijať spasenie. Boli to presne tí istí ľudia, ktorí viac
ako dva dni predtým hovorili v jazykoch a vyjadrovali túžbu evanjelizovať
svet. Bol to desivý pohľad. Bonnke zopakoval svoje pozvanie tak, aby každý
pochopil, že ide o prijatie spasenia. Aj potom zostali stáť tisícky. Potom ich
viedol cez variáciu modlitby hriešnika, čo len ukazuje, aký zmätok mali títo
ľudia v otázke spasenia.10
9. Analýza Bonnkeho evanjelizačného prístupu


To niečo málo, čo z Biblickej pravdy odznie je stratené v obrovskom mori poloprávd a čudesných príbehov a pochybných svedectiev.
Cena za niekoľko obrátených ľudí je obrovský zástup falošne uistených, ktorí odchádzajú s nepravdivým obrazom kresťanstva.
http://www.alexanderseibel.de/the_miracles_of_reinhard_bonnke.htm
Povzbudzujem vypočuť si MP3 záznam z vyučovaním „Pán Ježiš Kristus – najvyšší prorok [Eschatologická séria 2011
(3)]“, kde je hlbšie rozobraná funkcia krátkodobých proroctiev. Veľmi tiež odporúčam päťdielnu sériu o prorokoch
v SZ a v NZ pastora Branka Mičietu, ktorú je možné nájsť na webe zboru SDG Žilina.
9 http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html
10 http://www.deceptioninthechurch.com/rbonnke.html
7
8
5
10. Analýza Bonnkeho zázrakov



Drvivá väčšina z toho, čo Bonnkeho organizácia a stúpenci prezentujú ako divy
a zázraky a uzdravenia sú veľmi pochybné, nepreukázateľné a sporné veci. Zvyšok, ktorý ostáva, sú veci maximálne také, ako vie ponúknuť i Anatolij Kašpirovskij11, mnohí ľudoví liečitelia či guruovia vo východných náboženstvách.
Reinhard Bonnke zázraky zodpovedajúce biblickým nemá a nikdy ich nedemonštroval.
Citát z článku od Davida McAllistera:
Ježiš Kristus nikdy nechodil po krajine a bombastickými tvrdeniami o zázrakoch, ako to robí Bonnke. Ježiš Kristus sa vyhýbal chvále od ľudí a nechal, aby
jeho zázraky hovorili samé za seba. Takto dokázal, že on je naozaj ten, za koho
sa vydáva, Mesiáš, všemohúci Boh, Spasiteľ sveta, a že jeho posolstvo je od
Boha. Keď Ježiš Kristus uzdravoval, malo to vždy nejaký význam, uzdravenie
nastalo okamžite a zázraky sa diali hojne. Niektoré dokonca ani nevyžadovali,
aby tam bol osobne prítomný. Ježiš Kristus bol schopný uzdraviť kdekoľvek,
kedykoľvek a na ľubovoľnom mieste, či už tam bola viera, alebo nie. Jeho
uzdravenia nedokázali spochybniť ani len jeho odporcovia. Nikdy od nikoho
nepýtal žiadne peniaze. Ježiš Kristus dokázal uzdraviť všetky možné druhy
chorôb a nemocí za použitia rôznych postupov a pritom vždy s nezvratným
výsledkom. Nikdy nikoho neodmietol na stretnutiach, ktoré ani neboli dopredu pripravené. Richard Mayhue vo svojej knihe „The Healing promise“ takto zhŕňa uzdravenia vykonané Ježišom Kristom. Boli „nespochybniteľné,
úspešné, veľkolepé, bez akejkoľvek potreby obdobia na zotavenie, trvalé,
premáhajúce, hojné, impozantné, okamžité, autoritatívne, bez obmedzení,
úplné a presvedčivé. To všetko bez akejkoľvek účasti lekárov, ktorý by si v
akomkoľvek zmysle mohli niečo z tých uzdravení pripísať.“12

Všetci títo „zázrační“ služobníci sú úplne bezmocní, ak by sa ocitli na ulici bez
akejkoľvek emocionálnej hudby a vybičovanej atmosféry, ktorú v ľuďoch navodili
programovými technikami a mali by jednoducho uzdraviť človeka na vozíčku,
ktorý náhodou išiel okolo.
10.1 Poučenie zo stretu Mojžiša a faraóna
Exodus 7:10 A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraonovi a učinil tak, ako prikázal Hospodin.
Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi, a obrátila sa na hada.
11 Vtedy povolal i faraon mudrcov a čarodejníkov, a urobili tak aj oni, vedomci Egypta,
svojimi kúzlami.
11. Realita ovocia Bonnkeho služby
1. Doktrinálna popletenosť a prehlbujúca sa špirála zlých a nezdravých učení.
2. Šírenie vážne odklonenej formy kresťanstva.
3. Stavanie na piesku ľudských učení, subjektívnych dojmov a falošných proroctiev.
4. Masy falošne ubezpečených ľudí.
5. U časti masy na podujatiach maximálne nejaké plytké obrátenia.
6. U malého zlomku masy na podujatiach možno pravé obrátenia.
7. Plytké a povrchné vykladanie Písma.
http://www.darius.cz/archeus/t_psych_kaspirovskij.html sa dajú nájsť nejaké prepisy svedectiev ľudí, ktorí prežili
rôzne uzdravenia cez Kašpirovského seansy. Je to strašné konštatovanie, ale dovolím si povedať, že pán Kašpirovskij
má, čo sa týka uzdravení, lepšie výsledky ako Reinhard Bonnke a vôbec celá skupina tzv. pomazaných uzdravovateľov
z hnutia viery. Nie je nepodstatné, že ani Kašpirovskij (rovnako ako postavy z hnutia viery) nedokáže nič podniknúť,
ak by sa ocitol zoči-voči preukázateľne medicínsky nevyliečiteľnému človeku niekde na ulici bez toho, aby stál vpredu
na pódiu, pred sebou mal masu ľudí, a všetko bežalo podľa dopredu precízne nastaveného programového postupu.
Tiež príležitostné uzdravenia, ktoré takto vedia obidve skupiny dosiahnuť sa takmer vždy týkajú len chorôb, ktoré
majú primárne psychosomatickú povahu, resp. sú prepojené na samoliečivý potenciál ľudského organizmu (zmiznutie
jaziev a podobne). Typický príklad sú bolesti chrbtice, ktorých vnímanie je silne subjektívne a závislé od psychického
stavu človeka.
12 http://www.cephas-library.com/evangelists_bonnke.html
11
6
8. Falošný ekumenizmus na úkor pravdy.
9. Aktívne šírenie nezdravých charizmatických učení.
12. Záverečné slovo

Dajú sa v Bonnkeho službe nájsť prvky evanjelia, ako je správa o ľudskom hriechu a o vykúpení iba skrze kríž Pána Ježiša? Áno, dajú. Ale žiaľ, tie sú zasadené do
natoľko nezdravého a škodlivého balíka rôznych nebiblických praktík a doktrín,
že ak sa všetko od A do Z pomeria biblicky, nezostáva nič iné než sa od Bonnkeho
a CaFN oddeliť a volať ich ku pokániu.
13. Záverečné biblické volanie
Rímskym 16:17 A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
2 Tesalonickým 3:6 A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa
stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
2 Timoteovi 2:21 Keby sa tedy niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvätenou,
užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku.
14. Zdroje na ďalšie štúdium
http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html
http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke4.html
http://www.alexanderseibel.de/the_miracles_of_reinhard_bonnke.htm
http://www.cephas-library.com/evangelists_bonnke.html
http://www.letusreason.org/Popteac20.htm
http://www.ondoctrine.com/2may0005.htm
7

Podobné dokumenty

leden 2013 - Zvon.info

leden 2013 - Zvon.info žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Na začiatku tohto úseku s...

Více

Casopis Idea_45 web - Křesťanské společenství, zs

Casopis Idea_45 web - Křesťanské společenství, zs že církev je společenství, kde si bratři a sestry vzájemně sdílejí svoje životy. Ne, to neznamená, že všichni ví všechno, ale znamená to, že se dělím o své radosti i těžkosti života víry, dělím se ...

Více

náboženství a duchovní vývoj člověka duchovní cesta současného

náboženství a duchovní vývoj člověka duchovní cesta současného toho, jak člověk na své náboženské cestě proniká stále hlouběji do této pravdy, množství nevyřešených životně důležitých problémů se mu zmenšuje, cesta životem se stává stále jasnější, zvyšuje se ...

Více

ča sop is p ro svo bodn ý živo t

ča sop is p ro svo bodn ý živo t Boží zaslíbení o milosti, kterého se jim dostalo po události se zlatým teletem. (2M 33,12-14). Zapomněli na tento příslib? Mojžíš ale sám řekl, že se mu tento návrh docela libí. (5M1,22). Také nic ...

Více