czUmschlag 07-08 EU engl:Umschlag 07-08 EU engl.qxd

Komentáře

Transkript

czUmschlag 07-08 EU engl:Umschlag 07-08 EU engl.qxd
22.12.2007
9:02
Stránka 1
Kerr Produktový program 2007/ 2008
czUmschlag 07-08 EU engl:Umschlag 07-08 E-U engl
KerrHawe SA | Via Strecce 4 | P.O.Box 268 | CH-6934 Bioggio | Phone ++41 91 610 05 05 | Fax ++41 91 610 05 14 | www.KerrHawe.com
P10690CZ-KH
KERR PRODUKTOVÝ
PROGRAM
2007/2008
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 1
Ú V O D
Vážení přátelé a obchodní partneři,
Více než jedno století vyvíjí Kerr Corporation - divize Sybron Dental Specialities - širokou škálu vynikajících
stomatologických výrobků, které se dnes používají u každého postupu při obnově zubů. Naše dlouhá řada
produktů představujících špičku v oboru pokračuje uvedením kompozitu Premise Flowable, adheziva OptiBond
All-in-One, vynikajícího univerzálního adhezivního pryskyřičného cementu NX3 – Nexus 3. generace a nové
L.E.D polymerační lampy DEMI představené na IDS 2007 v Kolíně v Německu. Tyto převratné produkty si razí
cestu k tomu, aby se staly známými pojmy ve stomatologických praxích na celém světě.
Náš úspěch je rovněž možné přičíst důležitým akvizicím – Demetron, HaweNeos a SpofaDental. Každá z nich je
pro nás výzvou k udržení stabilního přílivu nových výrobků, jejichž posláním je rozvíjet tuto profesi.
To, co odlišuje Kerr od ostatních výrobců, je závazek k inovaci. Se zaměřením na kompozity, adhezivní materiály,
otiskovací materiály, cementy a příslušenství pro proces obnovy Kerr často udával směr. Moderní stomatolog má
obecně v oblasti kompozit a adheziv vysoká očekávání, což je výsledkem dokonalých produktů firmy Kerr, které
nastavily oborové standardy již před 20 lety.
Jak víte, společnost Sybron Dental Specialities získala v roce 2006 společnost Danaher. Stejně jako Kerr i Danaher
klade důraz na inovaci, což znamená, že budoucí vyhlídky ohledně naší schopnosti dále rozvíjet vysokou výkonnost produktů a přicházet s inovačními řešeními jsou velmi dobré. Nové vzrušující výrobky a vynikající výkonnost
budou i nadále naší prioritou.
Vliv Danaheru poskytuje synergický efekt, který je stejně zajímavý, jako dynamický. Získali jsme vysoce efektivní
systém řízení a nástroje pro maximalizaci našich technologií, které budou přínosem jak pro stomatologa tak pro
pacienta. DBS (Obchodní systém Danaher) pomáhá zlepšovat provoz a poskytuje našim klíčovým obchodním
partnerům - stomatologickým prodejcům - efektivnější služby. Takže vítězí každý!
Ukázalo se, že minulý rok byl pro Kerr v Evropě excelentní, a vypadá to, že se to zopakuje v roce 2007. Děkujeme
Vám za veškerou Vaši pomoc a podporu a těšíme se na spolupráci s Vámi v roce 2008, kdy se budeme snažit
zlepšovat naše produkty a služby. Náš úspěch závisí na schopnosti naslouchat Vám – stomatologům, hygienikům,
sestrám na stomatologii a institucím jako jsou fakultní nemocnice a přední kliniky. Budeme úzce spolupracovat
s naší dealerskou sítí, abychom vyhověli Vašim potřebám.
Záleží nám na setkávání se s Vámi a vedení otevřeného dialogu. Zpětná vazba ve všech aspektech našeho
podnikání a v otázkách, jak můžeme nejlépe vyjít vstříc Vašim potřebám, zůstává v centru našeho inovačního
úsilí. Your Practice is Our Inspiration™ - vaše praxe je naší inspirací.
Děkuji Vám.
Patrick Corey
manažer marketingu pro Evropu
Kerr Produktový program 2007/2008
Úvod
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 2
W W W . K E R R H A W E . C O M
Kerr na webu
Informace o širokém sortimentu výrobků společnosti Kerr naleznete na naší stránce www.KerrHawe.com
www.KerrHawe.com obsahuje online verzi našeho Produktového programu, kde je možno informace prohlížet, stahovat a tisknout podle Vašich
potřeb. Informace o výrobcích jsou k dispozici také ve francouzštině, němčině, italštině a španělštině.
KerrHawe SA
Via Strecce 4
P.O.Box 268
CH-6934 Bioggio
Telefon ++41 91 610 05 05
Fax
++41 91 610 05 14
www.KerrHawe.com
Kerr Produktový program 2007/2008
Úvod
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 3
O B S A H
1
OT I S KO VAC Í MAT E R I Á LY
1.1
Alginátový otiskovací materiál
1.2
Alternativa alginátů
1.2
Adiční silikony
1.3
Doplňky
1.6
Otiskovací / Aplikační lžíce
1.8
Polysulfidové kaučuky / Thiokoly
1.8
Termoplastické otiskovací hmoty
1.8
Funkční otisky
1.9
Registrace skusu
1.9
Vosky
2
3
4
Kerr Produktový program 2007/2008
1.10
M A T E R I Á L Y P R O P R O V I Z O R N Í K O R U N K Y A M Ů S T K Y 2.1
Provizorní cementy
2.2
Rotační nástroje pro odstranění provizorních cementů
2.3
Materiály pro provizorní korunky a můstky
2.4
V Ý P L Ň O V É MAT E R I Á LY
3.1
Leptací prostředky a adheziva
3.2
Kompozitní materiály
3.4
Pečetidla fissur - sealanty
3.14
Cementy a podložky typu liner
3.15
Dostavby kořenové báze
3.18
Amalgamy
3.18
P O M Ů C KY P R O V Ý P L Ň O V É MAT E R I Á LY
4.1
Super Tray
4.2
Matrice – frontální a cervikální
4.3
Matrice – distální
4.5
Klínky
4.11
Kompozitní výplňové systémy
4.13
Amalgam - příslušenství
4.14
Exkavátor
4.15
Různé
4.16
Obsah
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 4
O B S A H
5
6
7
8
P O LYM E R A Č N Í L A M PY
5.1
Halogenové polymerační lampy
5.2
L.E.D. polymerační lampy
5.3
Shade Light - odstínové světlo
5.5
Světlovody
5.6
Radiometry/fotometry
5.6
Polymerační lampy - příslušenství
5.7
DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
6.1
Disky
6.3
Pásky
6.4
Kartáčky
6.6
Lešticí nástroje pro kompozity
6.8
Lešticí nástroje pro keramiku
6.11
Lešticí nástroje pro amalgam
6.12
HYGIENA
7.1
Čistící a leštící pasty
7.2
Příslušenství na čistění a leštění
7.4
PerioStar 3000
7.7
Nástroje
7.8
Sealant
7.10
Různé
7.10
D R Ž Á K Y R E N T G E N O V Ý C H F I L M Ů A P A M Ě Ť O V Ý C H F Ó L I Í 8.1
Držáky rentgenových filmů a paměťových fólií
8.2
Držák senzorů pro přímé digitální snímkování
8.5
Pomůcky pro centrování RTG projekce
8.8
Kroužky pro centrování RTG projekce
8.8
Obsah
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 5
O B S A H
9
ROTAČNÍ NÁSTROJE
9.1
Standardní vrtáčky
9.2
Preparační a finírovací vrtáčky
9.6
Jemné finírovací vrtáčky
9.7
Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy
9.8
BlueWhite diamantové vrtáčky
10
DESINFEKCE A JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY
9.10
10.1
Pinnacle Oral Health Examination Kit a Periodontal Instrument Kit - sady pro vyšetření chrupu 10.2
Kerr Produktový program 2007/2008
Ochranné prostředky
10.3
Jednorázové koncovky vzduchové/vodní pistole
10.8
Odlučovače/lapače
10.8
Různé
10.9
Obsah
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
C H R O N O L O G I C K Ý
22.12.2007
8:33
Stránka 6
O B S A H
1 OTISKOVACÍ MATERIÁLY
Alginátový otiskovací materiál
Take 1 Alginate
Alternativa alginátů
AlgiNot
Adiční silikony
Extrude
Take 1
Doplňky
Kerr Volume Mixer
Příslušenství pro AlgiNot, Extrude a Take 1
V.P.S. adhezivum
Míchací podložky
Solitine
Free Flo stříkačka
Flexibilní distanční proužky
Otiskovací / Aplikační lžíce
Kwik Tray
Polysulfidové kaučuky / Thiokoly
Permlastic
Termoplastické otiskovací hmoty
Impression Compound / otiskovací hmota
Funkční otisky
F.I.T.T.
Luralite otiskovací hmota
Registrace skusu
Okluzní registrační vosk
Vosky
Modrý inlejový (licí) vosk
Lepící vosk
Rámovací vosk
Orthodontic Tray Wax
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
2 MATERIÁLY PRO PROVIZORNÍ
KORUNKY A MŮSTKY
Provizorní cementy
2.2
TempBond
2.2
TempBond NE
2.2
TempBond a TempBond NE Unidose
2.2
TempBond a TempBond NE Automix stříkačka 2.2
TempBond Clear se stříkačkou Triclosan Automix 2.2
Rotační nástroje
pro odstranění provizorních cementů
2.3
OptiClean
2.3
Materiály pro provizorní korunky a můstky 2.4
Fill-In
2.4
Temphase
2.5
3 VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Leptací přípravky a adheziva
Gel Etchant - leptací gel
OptiBond FL
OptiBond Solo Plus
OptiBond Solo Plus Dual-Cure
OptiBond All-In-One
Kompozitní materiály
Connect
Construct
Premise
Premise Flowable
Herculite XRV
Herculite XRV Unidose
Kolor + Plus Resin Colour Modifier Kit
pryskyřičný dobarvovací set
Chronologický obsah
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.10
Point4
Prodigy
Revolution Formula 2
Pečetidla fissur - sealanty
Guardian Seal
OptiGuard
Cementy a podložky typu liner
Cavalite
Life
Maxcem
NX3
Core build ups
– materiály pro kořenové dostavby
CoreRestore2
Amalgamy
Contour
Tytin
Tytin FC (Firm Condensation)
Amalgamátor SDS Kerr 4000
3.11
3.13
3.14
3.14
3.14
3.15
3.15
3.15
3.15
3.16
3.17
3.18
3.18
3.18
3.18
3.19
3.19
3.19
4 POMŮCKY PRO VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Super Tray
4.2
Matrice – Frontální a cervikální
4.3
Hawe transparentní krčkové matrice
4.3
Hawe kovové krčkové matrice
4.3
Hawe transparentní páskové matrice
4.3
Hawe Stopstrip
4.4
Hawe Striproll
modrá a transparentní řada
4.4
Hawe Adapt transparentní páskové matrice
4.4
Matrice – distální
4.5
Hawe Adapt Sectional Matrix System - systém
aproximálních matric - modrá a transparentní řada 4.5
SuperMat
4.6
Hawe Adapt matrice
4.7
Hawe tvarované matrice
4.7
Lucifix matrice
modrá a transparentní řada
4.8
Hawe ocelové matrice
4.8
Hawe matrice mikrotenké
4.9
Hawe Matrice supertenké
4.9
Hawe transparentní matrice pro premoláry a moláry
modrá a transparentní řada
4.9
Hawe titanové matrice
4.10
Hawe Tofflemire matrice
4.10
Hawe Tofflemire tvarované matrice
4.10
Napínač matric
4.11
Klínky
4.11
Adapt Luciwedges - světlovodné klínky
4.11
Luciwedges Classic
4.12
Hawe Interdentální klínky z platanového dřeva 4.12
Kompozitní výplňové systémy
4.13
Aplikační systém
4.13
Aplikační pistole pro kompozity (aplikátor)
4.13
Aplikační pistole pro kompozity v kompulích 4.14
Nástroje pro kompozity
4.14
Amalgam - příslušenství
4.14
Pistole pro amalgam
4.14
Exkavátor
4.15
Neos vanadiové exkavátory
4.15
Různé
4.16
OptiDam
4.16
SoftClamp – univerzální koferdamová svorka 4.17
Fixafloss – nová fixace koferdamů
4.17
CompoRoller
4.18
Míchací podložky
4.19
Ochranný světelný štít
4.19
Mirror Spray - sprej na zubní zrcátka
4.19
Zubní zrcátka
4.19
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 7
C H R O N O L O G I C K Ý
5 POLYMERAČNÍ LAMPY
Halogenové polymerační lampy
Optilux 501
Demetron LC
L.E.D. polymerační lampy
Demetron A.1 a Demetron A.2
Demi
Shade Light - odstínové světlo
Demetron Shade Light - odstínové světlo
Světlovody
Radiometry/fotometry
L.E.D. Radiometer
Optilux Radiometer
Polymerační lampy - příslušenství
5.2
5.2
5.2
5.3
5.3
5.4
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
6 DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
Tabulka povrchů
6.2
Disky
6.3
OptiDisc
6.3
OptiDisc extra hrubý
6.4
Pásky
6.4
OptiStrip
6.4
Hawe dokončovací a lešticí pásky
6.5
Hawe diamantové pásky
6.5
Kartáčky
6.6
Occlubrush
6.6
OptiShine
6.7
Lešticí nástroje pro kompozity
6.8
HiLusterPLUS leštící systém
6.8
Identoflex leštící nástroje pro kompozity
6.9
Identoflex diamant. leštící nástroje pro kompozity 6.10
Minidentoflex leštící nástroje pro kompozity 6.10
Lešticí nástroje pro keramiku
6.11
Identoflex porcelán / keramika NG
6.11
Identoflex diamant. leštící nástroje pro keramiku 6.11
Lešticí nástroje pro amalgam
6.12
AABA-Dental univerzální nástroje
6.12
Identoflex zlato/amalgam/slitiny vzácných kovů 6.12
Minidentoflex leštící nástroje pro amalgam/zlato 6.12
7 HYGIENA
Čistící a leštící pasty
Cleanic
Cleanic v tubě
CleanPolish a SuperPolish
Tri-Fluor-O-Clean
Discovery – aplikační lžíce
Příslušenství na čistění a leštění
Miniaturní kartáčky na čištění a leštění zubů
Pro-kartáček
Identoflex leštící profylaktické nástroje
Pasteless Prophy
Pro-Cup
Pro-Cup Junior
Hawe Prophy Cup and Brush
profylaktický set – kalíšky a kartáčky
PerioStar 3000
Nástroje
Click-Probe
Odstraňovače plaku pro implantáty
Irigační kanyla
Perio-Probe (perio-sonda)
Kerr Produktový program 2007/2008
Chronologický obsah
7.2
7.2
7.3
7.3
7.3
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.7
7.8
7.8
7.8
7.9
7.9
O B S A H
Perio Soft-Scaler
Sealant
Guardian Seal
Různé
OptiView
7.9
7.10
7.10
7.10
7.10
8 RTG
Držáky rentgen. filmů a paměťových folií 8.2
Držáky rentgenových filmů a paměťových folií 8.2
Endo-Bite
8.2
Kwik-Bite
8.3
Paro-Bite
8.3
Super-Bite
8.4
Držáky senzorů pro přímé
digitální snímkování
8.5
Držáky rentgenových senzorů
8.5
Endo-Bite Senso
8.5
Kwik-Bite Senso
8.6
Super-Bite Senso
8.7
Pomůcky pro centrování RTG projekce
8.8
Pomůcky Hawe pro centrování držáků snímků, držáků
paměťových folií a držáků senzorů pro RTG projekci 8.8
Kroužky pro centrování RTG projekce
8.8
9 ROTAČNÍ NÁSTROJE
Regular Burs/Standardní vrtáčky
Kulička
Obrácený konus
Obrácený konus – do kolénkového násadce
Hruška (odstraňovač amalgamu)
Hruška (odstraňovač amalgamu)
– krátký mandrel
Hruška (odstraňovač amalgamu)
– do kolénkového násadce
Hruška (odstraňovač amalgamu) dlouhý
Obrácený
Cylindrická fisurka
Cylindrická fisurka – dlouhá
Cylindrická fisurka špičatá
Konická fisurka dlouhá
Cylindrická fisurka zaoblená
Kónická fisurka zaoblená
Konická fisurka zaoblená
– do kolénkového násadce
Konická fisurka zaoblená dlouhá
Cylindrická fisurka s příčným zářezem
Cylindrická fisurka s příčným zářezem
– do kolénkového násadce
Cylindrická fisurka s příčným zářezem dlouhá
Konická fisurka s příčným zářezem
Konická fisurka s příčným zářezem - dlouhá
Zaoblená fisurka s příčným zářezem
Zaoblená fisurka s příčným zářezem
– do kolénkového násadce
Preparační a finírovací vrtáčky
Kulička - preparační a finírovací
Kulička - preparační a finírovací
– do kolénkového násadce
Vajíčko - preparační a finírovací
Plamínek - preparační a finírovací
Granát - prepareční a finírovací
Špička - preparační a finírovací
Extra dlouhý konus - preparační
Konická finírka
9.2
9.2
9.2
9.2
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
C H R O N O L O G I C K Ý
22.12.2007
8:33
Stránka 8
O B S A H
Krátký konus - preparační a finírovací
9.7
Konus - preparační
9.7
Dlouhý konus - preparační
9.7
Konkávní špička - preparační a finírovací
9.7
Preparační a finírovací nástroj ve tvaru Zekrya 9.7
Jemné finírovací vrtáčky
9.7
Kulovitá finírka – jemná
9.7
Konická finírka - jemná
9.7
Extra dlouhá konická finírka
9.7
Jemná finírka - granát
9.7
Jehlovitá dlouhá finírka – jemná - špička
9.8
Dlouhý konus preparační, jemné finírování
9.8
Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy
9.8
Kulička s jemnými příčnými zářezy
9.8
Hruška s jemnými příčnými zářezy
9.8
Hruška dlouhá s jemnými příčnými zářezy
9.8
Zaoblená konická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
9.8
Obrácený konus s jemnými příčnými zářezy
9.8
Zaoblená cylindrická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
9.9
Zaoblená cylindrická fisurka
s jemnými příčnými zářezy – dlouhá
9.9
Cylindrická fisurka s jemnými příčnými zářezy 9.9
Křížovitá cylindrická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
9.9
Křížovitá konická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
9.9
Konická fisurka s jemnými příčnými zářezy
9.9
BlueWhite/modrobílé diamantové vrtáčky 9.10
Kerr BlueWhite/modrobílé diamantové vrtáčky 9.10
Gingivální kyretáž
9.10
Konus s hladkým čelem
9.10
Kulička
9.11
Plamínek
9.11
Obrácený konus
9.12
Dvojitý obrácený konus
9.12
Konus s plochým zakončením
9.12
Konus s kulatým zakončením
9.13
Úprava okluze
9.14
Odstraňování amalgamu
9.14
Rovný cylindr (válec)
9.14
Disk
9.15
Redukce objemu/hrubé opracování
9.16
Plamínek – krátký dřík
9.16
Obrácený konus - krátký dřík
9.16
Perio – krátký dřík
9.16
Rovný cylindr - krátký dřík
9.16
Tvarování okluze - krátký dřík
9.16
Disk - krátký dřík
9.16
Konus plochý - krátký dřík
9.16
Konus zakulacený - krátký dřík
9.17
Dokončování pro kompozity
9.17
Cylindr zúžený do špičky, zaoblený
9.17
Cylindr zúžený do špičky, plochý
9.17
Kulička
9.17
Vyrovnávání a tvarování
9.17
Střela
9.17
Chronologický obsah
10 DESINFEKCE A JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY
Pinnacle Oral Health Examination Kit
a Periodontal Instrument Kit
- sady pro vyšetření chrupu
10.2
Pinnacle Oral Health Examination Kit
- sada pro vyšetření chrupu
10.2
Periodontal Instrument Kit
- sada pro vyšetření chrupu
10.2
Ochranné prostředky
10.3
Chair Sleeve/Potah na křeslo
10.3
No-Slip Chair Sleeve/Protiskluzný potah
na křeslo
10.3
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
10.3
Syringe Sleeve/Obal na vzduchovou/vodní pistoli10.4
Tray Sleeve/Obal na tác
10.4
X-Ray Sleeve/Obal na rentgen
10.4
HP Sleeve/Obal na násadce
10.5
Cure Sleeve Handle Cover
obal na rukojeť polymerační lampy
10.5
Cure Sleeve/Obal na světlovod
10.5
Vision Saver
jednorázový ochranný světelný štítek
10.5
Light Sleeve, “L” style
Obal na operační světlo, “L” typ
10.6
Light Sleeve, “T” style
Obal na operační světlo, “T” typ
10.6
Impression Gun Cover/Potah na otiskovací pistoli 10.6
Tube Sleeve/Obal na hadice
10.6
Sensor Covers/Obaly na senzory
10.6
Cover-All - mnohoúčelový obal
10.7
Boční štíty
10.7
Temple Guard
obal na držák hlavy u ortopantomogramu
10.7
Chin Guard
obal na držák brady u ortopantomogramu
10.7
Jednorázové koncovky
vzduchové/vodní pistole
10.8
Seal-Tight
jednorázové koncovky vzduchové/vodní pistole 10.8
Seal-Tight adaptér
10.8
Odlučovače/lapače
10.8
Dispos-a-Trap
10.8
Různé
10.9
Slip-Nots
10.9
Ball-Point Applicators
Aplikátory s kuličkovým hrotem – mikrobrush 10.9
Pinn-Point Brushes
10.9
Freshen Up
10.9
Zásobník rukavic
10.10
Pouzdro na tužky
10.10
Dispens-it-All - multifunkční zásobník
10.10
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 9
A B E C E D N Ě
A
AABA-Dental univerzální nástroje
Adapt aproximální matrice Modrá řada
Adapt aproximální matrice Transparentní řada
Adapt Luciwedges - světlovodné klínky
Adapt matrice
Adapt transparentní pásky
Adiční silikony
AlgiNot
Amalgam - příslušenství
Amalgamátor SDS Kerr 4000
Amalgamy
Aplikační pistole pro kompozity (aplikátor)
Aplikační pistole pro kompozity v kompulích
Aplikační systém
6.12
4.5
4.5
4.11
4.7
4.4
1.3
1.2
4.14
3.19
3.18
4.13
4.14
4.13
Ř A Z E N Ý
O B S A H
Dispos-a-Trap
Dlouhý konus - preparační
Dlouhý konus preparační, jemné finírování
Dokončovací a lešticí pásky
Dokončování pro kompozity
Držáky rentgenových filmů a paměťových folií
Držáky rentgenových senzorů
Dvojitý obrácený konus
10.8
9.7
9.8
6.5
9.17
8.2
8.5
9.12
E
Endo-Bite
Endo-Bite Senso
Exkavátor
Extra dlouhá konická finírka
Extra dlouhý konus - preparační
Extrude
8.2
8.5
4.15
9.7
9.6
1.3
B
F
Ball-Point Applicators/Aplikátory
s kuličkovým hrotem – mikrobrush
BlueWhite/modrobílé diamantové vrtáčky
Boční štíty
10.9
9.10
10.7
C
Cavalite
3.15
Cementy a podložky typu liner
3.15
Cleanic
7.2
Cleanic v tubě
7.3
CleanPolish a SuperPolish
7.3
Click-Probe
7.8
CompoRoller
4.18
Connect
3.4
Construct
3.4
Contour
3.18
Core build ups – materiály pro kořenové dostavby3.18
CoreRestore2
3.18
Cover-All - mnohoúčelový obal
10.7
Cure Sleeve Handle Cover
obal na rukojeť polymerační lampy
10.5
Cure Sleeve/obal na světlovod
10.5
Cylindr zúžený do špičky, plochý
9.17
Cylindr zúžený do špičky, zaoblený
9.17
Cylindrická fisurka
9.3
Cylindrická fisurka – dlouhá
9.3
Cylindrická fisurka s jemnými příčnými zářezy
9.9
Cylindrická fisurka s příčným zářezem
9.4
Cylindrická fisurka s příčným zářezem dlouhá
9.5
Cylindrická fisurka s příčným zářezem do kolénkového
násadce
9.5
Cylindrická fisurka špičatá
9.4
Cylindrická fisurka zaoblená
9.4
Č
1.9
2.4
4.17
1.7
1.7
10.9
1.9
G
Gel Etchant - leptací gel
Gingivální kyretáž
GlossPLUS leštící nástroje
Granát - prepareční a finírovací
Guardian Seal
Guardian Seal
3.2
9.10
6.8
9.6
3.14
7.10
H
Halogenové polymerační lampy
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
Herculite XRV
Herculite XRV Unidose
HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje
HP Sleeve/Obal na násadce
Hruška (odstraňovač amalgamu)
Hruška (odstraňovač amalgamu)
– do kolénkového násadce
Hruška (odstraňovač amalgamu)
– krátký mandrel
Hruška (odstraňovač amalgamu) dlouhý
Hruška dlouhá s jemnými příčnými zářezy
Hruška s jemnými příčnými zářezy
5.2
10.3
3.8
3.9
6.8
10.5
9.3
9.3
9.3
9.3
9.8
9.8
CH
Čistící a leštící pasty
7.2
D
Demetron A.1 a Demetron A.2
Demetron LC
Demetron Shade Light - odstínové světlo
Demi
Diamantové pásky
Discovery – aplikační lžíce
Disk
Disk - krátký dřík
Disky
Dispens-it-All - multifunkční zásobník
Kerr Produktový program 2007/2008
F.I.T.T.
Fill-In
Fixafloss – nová fixace koferdamů
Flexibilní distanční proužky
Free Flo stříkačka
Freshen Up
Funkční otisky
Abecedně řazený obsah
5.3
5.2
5.5
5.4
6.5
7.3
9.15
9.16
6.3
10.10
Chair Sleeve/Potah na křeslo
Chin Guard
- obal na držák brady u ortopantomogramu
10.3
10.7
I
Identoflex diamantové leštící nástroje
pro keramiku
6.11
Identoflex diamantové leštící nástroje
pro kompozity
6.10
Identoflex leštící nástroje pro kompozity
6.9
Identoflex leštící profylaktické nástroje
7.4
Identoflex porcelán / keramika NG
6.11
Identoflex zlato / amalgam / slitiny vzácných kovů 6.12
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
A B E C E D N Ě
Ř A Z E N Ý
22.12.2007
8:33
Stránka 10
O B S A H
Impression Compound / otiskovací hmota
Impression Gun Cover/Potah na otiskovací pistoli
Interdentální klínky z platanového dřeva
Irigační kanyla
1.8
10.6
4.12
7.9
Lucifix matrice Transparentní řada
Luciwedges Classic
Luralite otiskovací hmota
4.8
4.12
1.9
M
J
Jednorázové koncovky vzduchové/vodní pistole 10.8
Jehlovitá dlouhá finírka – jemná - špička
9.8
Jemná finírka - granát
9.7
Jemné finírovací vrtáčky
9.7
K
Kartáčky
6.6
Klínky
4.11
Kolor + Plus Resin Colour Modifier Kit
pryskyřičný dobarvovací set
3.10
Kompozitní materiály
3.4
Kompozitní výplňové systémy
4.13
Konická finírka
9.6
Konická finírka - jemná
9.7
Konická fisurka dlouhá
9.4
Konická fisurka s jemnými příčnými zářezy
9.9
Konická fisurka s příčným zářezem
9.5
Konická fisurka s příčným zářezem - dlouhá
9.5
Kónická fisurka zaoblená
9.4
Konická fisurka zaoblená dlouhá
9.4
Konická fisurka zaoblená do kolénkového násadce 9.4
Konkávní špička - preparační a finírovací
9.7
Konus - preparační
9.7
Konus plochý - krátký dřík
9.16
Konus s hladkým čelem
9.10
Konus s kulatým zakončením
9.13
Konus s plochým zakončením
9.12
Konus zakulacený - krátký dřík
9.17
Kovové krčkové matrice
4.3
Krátký konus - preparační a finírovací
9.7
Kroužky pro centrování RTG projekce
8.8
Křížovitá cylindrická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
9.9
Křížovitá konická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
9.9
Kulička
9.17
Kulička
9.2
Kulička
9.11
Kulička - preparační a finírovací
9.6
Kulička - preparační a finírovací
- do kolénkového násadce
9.6
Kulička s jemnými příčnými zářezy
9.8
Kulovitá finírka – jemná
9.7
Kwik Tray
1.8
Kwik-Bite
8.3
Kwik-Bite Senso
8.6
L
L.E.D. polymerační lampy
L.E.D. Radiometer
Lepící vosk
Leptací přípravky a adheziva
Lešticí nástroje pro amalgam
Lešticí nástroje pro keramiku
Lešticí nástroje pro kompozity
Life
Light Sleeve, “L” style
obal na operační světlo, “L” typ
Light Sleeve, “T” style
obal na operační světlo, “T” typ
Lucifix matrice Modrá řada
Abecedně řazený obsah
5.3
5.6
1.10
3.2
6.12
6.11
6.8
3.16
10.6
10.6
4.8
Materiály pro provizorní korunky a můstky
Matrice – distální
Matrice – Frontální a cervikální
Matrice mikrotenké
Matrice supertenké
Maxcem
Míchací podložky
Míchací podložky
Miniaturní kartáčky na čištění a leštění zubů
Minidentoflex leštící nástroje pro amalgam / zlato
Minidentoflex leštící nástroje pro kompozity
Mirror Spray - sprej na zubní zrcátka
Modrý inlejový (licí) vosk
2.4
4.5
4.3
4.9
4.9
3.16
1.7
4.19
7.4
6.12
6.10
4.19
1.10
N
Napínač matric
Nástroje
Nástroje pro kompozity
Neos vanadiové exkavátory
No-Slip Chair Sleeve/Protiskluzný potah na křeslo
NX3
4.11
7.8
4.14
4.15
10.3
3.17
O
Obrácený
Obrácený konus
Obrácený konus
Obrácený konus – do kolénkového násadce
Obrácený konus - krátký dřík
Obrácený konus s jemnými příčnými zářezy
Occlubrush
Ocelové matrice
Odlučovače/lapače
Odstraňovače plaku pro implantáty
Odstraňování amalgamu
Ochranné prostředky
Ochranný světelný štít
Okluzní registrační vosk
OptiBond All-In-One
OptiBond FL
OptiBond Solo Plus
OptiBond Solo Plus Dual-Cure
OptiClean
OptiDam
OptiDisc
OptiDisc extra hrubý
OptiGuard
Optilux 501
Optilux Radiometer
OptiShine
OptiStrip
OptiView
Oral Health Examination Kit
- sada pro vyšetření chrupu
Otiskovací / Aplikační lžíce
9.3
9.2
9.12
9.2
9.16
9.8
6.6
4.8
10.8
7.8
9.14
10.3
4.19
1.9
3.3
3.2
3.2
3.3
2.3
4.16
6.3
6.4
3.15
5.2
5.7
6.7
6.4
7.10
10.2
1.8
P
Paro-Bite
Pásky
Pasteless Prophy
Pečetidla fissur - sealanty
Perio – krátký dřík
8.3
6.4
7.4
3.14
9.16
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 11
A B E C E D N Ě
Perio Soft-Scaler
7.9
Periodontal Instrument Kit
- sada pro vyšetření chrupu
10.2
Perio-Probe (perio-sonda)
7.9
PerioStar 3000
7.7
Permlastic
1.8
Pinn-Point Brushes
10.9
Pistole pro amalgam
4.14
Plamínek
9.11
Plamínek – krátký dřík
9.16
Plamínek - preparační a finírovací
9.6
Point4
3.11
Polymerační lampy - příslušenství
5.7
Polysulfidové kaučuky / Thiokoly
1.8
Pomůcky pro centrování držáků snímků, držáků
paměťových folií a držáků senzorů pro RTG projekci 8.8
Pouzdro na tužky
10.10
Premise
3.5
Premise Flowable
3.7
Preparační a finírovací nástroj ve tvaru Zekrya
9.7
Preparační a finírovací vrtáčky
9.6
Pro-Cup
7.5
Pro-Cup Junior
7.5
Prodigy
3.13
Pro-kartáček
7.4
Prophy Cup and Brush
profylaktický set – kalíšky a kartáčky
7.5
Provizorní cementy
2.2
Příslušenství pro AlgiNot, Extrude a Take 1
1.6
Ř A Z E N Ý
O B S A H
T
Tabulka povrchů
Take 1
Take 1 Alginate
TempBond
TempBond a TempBond Automix stříkačka
TempBond a TempBond NE Unidose
TempBond Clear se stříkačkou Triclosan Automix
TempBond NE
Temphase
Temple Guard
- obal na držák hlavy u ortopantomogramu
Termoplastické otiskovací hmoty
Titanium matrice
Tofflemire matrice
Tofflemire tvarované matrice
Transparentní krčkové matrice
Transparentní matrice pro premoláry a moláry
modrá řada
Transparentní matrice pro premoláry a moláry
transparentní řada
Transparentní páskové matrice
Tray Sleeve/Obal na tác
Tri-Fluor-O-Clean
Tube Sleeve/Obal na hadice
Tvarované matrice
Tvarování okluze - krátký dřík
Tytin
Tytin FC (Firm Condensation)
6.2
1.4
1.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.5
10.7
1.8
4.10
4.10
4.10
4.3
4.9
4.9
4.3
10.4
7.3
10.6
4.7
9.16
3.19
3.19
R
Ú
Rámovací vosk
Redukce objemu/hrubé opracování
Registrace skusu
Regular Burs/Standardní vrtáčky
Revolution Formula 2
Rovný cylindr - krátký dřík
Rovný cylindr (válec)
Různé (Desinfekce a jednorázové pomůcky)
Různé (Hygiena)
Různé (Pomůcky pro výplňové materiály)
1.10
9.16
1.9
9.2
3.14
9.16
9.14
10.9
7.10
4.16
S
Seal-Tight adaptér
Seal-Tight
jednorázové koncovky vzduchové/vodní pistole
Sensor Covers/Obaly na senzory
Shade Light - odstínové světlo
Slip-Nots
Soft Clamp - jemná svorka
Solitine
Stopstrip
Striproll Modrá řada
Striproll Transparentní řada
Střela
Super Tray
Super-Bite
Super-Bite Senso
SuperMat
Světlovody
Syringe Sleeve/Obal na vzduchovou/vodní pistoli
Kerr Produktový program 2007/2008
Abecedně řazený obsah
V.P.S. adhezivum
1.6
Vajíčko - preparační a finírovací
9.6
Vision Saver/jednorázový ochranný světelný štítek 10.5
Volume Mixer
1.6
Vosky
1.10
Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy
9.8
Vyrovnávání a tvarování
9.17
X
10.8
10.6
5.5
10.9
4.17
1.7
4.4
4.4
4.4
9.17
4.2
8.4
8.7
4.6
5.6
10.4
X-Ray Sleeve/Obal na rentgen
9.6
9.14
V
10.8
Š
Špička - preparační a finírovací
Úprava okluze
10.4
Z
Zaoblená cylindrická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
Zaoblená cylindrická fisurka
s jemnými příčnými zářezy – dlouhá
Zaoblená fisurka s příčným zářezem
Zaoblená fisurka s příčným zářezem
– do kolénkového násadce
Zaoblená konická fisurka
s jemnými příčnými zářezy
Zásobníky rukavic
Zubní zrcátka
9.9
9.9
9.5
9.5
9.8
10.10
4.19
cz00 Vorspann 07-08 EU engl:00 Intro 07-08 EU engl
22.12.2007
8:33
Stránka 12
S Y M B O L Y
Autoklávovatelné do 134°C nebo 273°F
Použijte suché
Použijte s vodou
Rotace ve směru hodinových ručiček
Maximální počet otáček za minutu
Čištění ultrazvukem
Desinfekce na ruční a rotační nástroje
Nevystavujte slunečnímu záření
Uchovávejte při teplotě do 25°C/77°F a udržujte mimo dosah slunečního záření
Přečtěte si návod k použití
Pouze na jedno použití
Použijte ochranné brýle
Udržujte v suchu
Číslo šarže
Datum vypršení doby použitelnosti
Symboly
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
22.12.2007
Nové výrobky Kerr
8:41
Stránka 1
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
N O V É
22.12.2007
8:41
Stránka 2
V Ý R O B K Y
Demi
Demi je LED (Light Emitting Diode) polymerační světlo, u kterého je použita nejnovější světelně polymerační technologie – periodický posun hladiny (Periodic Level
Shifting, PLS). Díky nové PLS technologii Demi periodicky posouvá intenzitu emise od impresivní základní hladiny 1100 mW/cm2 až k maximu cca 1330 mW/cm2. To
umožňuje provádět s Demi 5-ti vteřinovou polymeraci pro A3 a světlejší odstíny. Unikátní systém kontroly teploty u Demetronu zajišťuje chladnou, nepřetržitou vysokou
emisi bez nebezpečí přehřátí pulpální tkáně.
• Vysoce účinné LED polymerační světlo s novou
Demi
technologií periodického posunu hladiny (PLS)
• Zvýšená polymerační kapacita a kratší polym. časy
(5-ti vteřinová polymerace pro A3 a světlejší odstíny)
• Chladná, neměnná vysoká emise díky unikátnímu
•
•
•
•
•
•
•
systému kontroly teploty
Bezdrátový, ergonomický design
Nastavení časového spínače s předvolbami 5, 10 a 20 s
Možnost vyvolání posledního použitého času z paměti
Žádné výpadky, 1 Li-ion baterie je součástí balení
500 5-ti vteřinových polymerací z plně nabité baterie
Součástí balení je i 8 mm angulovaný turbo světlovod
Pojme všechny světlovody Demetron od 2 mm
do 13 mm
Demi
Demi 230 V EVROPA/VB
Výrobek č. 910770
Doplňky pro Demi
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 5 našeho Produktového programu.
Souprava doplňků pro Demi
Výrobek č. 921650
(1 baterie, 11 mm turbo světlovod & jednorázový disk na měření
tvrdosti, ruční radiometr, souprava pro údržbu optiky)
Demi baterie (1 Li-ion baterie)
Výrobek č. 921653
Demi polymerační lampa (pouze korpus)
Výrobek č. 921654
Nabíječka baterií
Výrobek č. 921655
Zdroj (trafo k zapojení do zásuvky)
Výrobek č. 952269
Ochranný štít
Výrobek č. 20816
Jednorázový disk na měření tvrdosti
Výrobek č. 20399
Souprava pro údržbu optiky
Výrobek č. 21042
Demetron A.1 a Demetron A.2
Demetron A.1 a Demetron A.2 mají výkonnější vlastnosti, než byste očekávali v kompaktním, cenově dostupném balení. Malou lampu A.1 tyčkového tvaru lze snadno instalovat do nové nebo stávající sestavy vaší stomatologické soupravy (vždy po ruce), čímž ušetříte místo. Anebo můžete jednoduše do kterékoliv elektrické zásuvky zapojit lampu
A.2. Ta je zcela přenosná. Nyní máte k dispozici rovněž perfektní držák na kteroukoliv lampu.
• Vysoký výkon. Minimální výkon 1,000 mW/cm2
Demetron A.1
Demetron A.2
pro rychlou a hlubokou polymeraci.
• Nikdy se nevypne. Tichý větrák jednotku během
kontinuálního provozu ochlazuje a prodlužuje tak
životnost LED.
• Vždy připravena. Nemusíte nabíjet či měnit baterie.
• Připevňovací držáky. Tři možné volby – připevní
lampu prakticky na jakýkokoliv povrch.
Demetron A.1
Demetron A.2 (EVROPA)
Demetron A.2 (VELKÁ BRITÁNIE)
Výrobek č. 910733
Výrobek č. 910761-3
Výrobek č. 910761-4
Doplňky
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 5 našeho Produktového programu.
Nové výrobky
Držák na přístrojový stojan
Držák na stěnu
Držák na ovládací hlavici
L.E.D. Radiometr
Disky na měření tvrdosti
Ochranný štít
Výrobek č. 921587
Výrobek č. 921629
Výrobek č. 921630
Výrobek č. 910726
Výrobek č. 20399
Výrobek č. 20816
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
22.12.2007
8:42
Stránka 3
N O V É
V Ý R O B K Y
Premise Flowable
Premise Flowable je nano-plněný, světlem polymerizovaný flow kompozit střední viskozity vhodný pro řadu přímých aplikací.
Před-polymerizované plnivo, nano-plnivo a osvědčená Point4 technologie jsou použity v kombinaci, aby bylo dosaženo optimální odolnosti a trvanlivosti.
• Nabízí skvělou mechanickou odolnost a snížené
•
•
•
•
polymerační smršťování.
Tvarovatelný a přitom zatékající, nestéká.
Skvělé odhalení zubního kazu
Estetický výplňový materiál pro univerzální použití.
Aplikace ve frontálním i distálním úseku chrupu,
včetně podložek typu liner a jako pečetidlo fissur.
Premise Flowable
Premise Flowable sortimentní souprava
4 stříkačky
(1 x A1, A2, A3, B1), 40 koncovek
Výrobek č. 33371
Doplňková balení – sada 4 balení jednoho odstínu
4 stříkačky (1,7 g) s 1 odstínem a 40 koncovkami
A1
Výrobek č. 33372
A2
Výrobek č. 33373
A3
Výrobek č. 33374
A3,5
Výrobek č. 33375
B1
Výrobek č. 33376
B2
Výrobek č. 33385
C2
Výrobek č. 33377
Univerzální opakní
Výrobek č. 33378
XL1
Výrobek č. 33379
XL2
Výrobek č. 33380
Doplňková balení koncovek (50)
Výrobek č. 33370
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 3.
OptiBond All-In-One
OptiBond® All-In-One – jednosložkové, samoleptací adhezivum, které eliminuje četné kroky při vazbě přímých i nepřímých dostaveb. Stomatologové mají vše, co potřebují
pro leptání, priming i bonding, v jednom materiálu. OptiBond All-In-On je světlem tuhnoucí adhezivum a poskytuje kvalitnější adhezi ke všem povrchům a podkladům,
i pro nepřímo zhotovované práce s kovovou konstrukcí. Jeho jedinečné schopnosti nano-leptání zajišťují nejúčinnější leptání skloviny ze všech jednosložkových adheziv,
čímž se vytváří hlouběji leptaný povrch pro vyšší mechanickou retenci a chemickou vaznost.
• Jednoduchý jednokrokový postup. Leptání,
•
•
•
•
priming i bonding jsou obsaženy v jednom
materiálu. Nemusí se míchat.
Výjimečná vazebná síla. Jedinečné nano-leptání
zabezpečuje nejvyšší vazebnou sílu na dentinu i na
sklovině mezi samoleptacími adhezivy 7. generace.
Přímé i nepřímé aplikace. Výborná adheze ke
sklovině, dentinu, porcelánu a keramice – i k nepřímo zhotovovaným náhradám s kovovou konstrukcí,
pokud jsou fixovány kompozitním cementem NX3
nebo Maxcem.
Ternální systém rozpouštědel. Tři rozpouštědla
zajišťují lepší stabilitu při skladování a efektivní
leptání skloviny pro dlouhodobé vazebné vlastnosti,
na které se můžete spolehnout.
Možnosti dávkování. Lahvička nebo výhodný
jednodávkový systém Unidose®.
OptiBond All-In-One
OptiBond All-In-One
Lahvičky se vzorky Unidose - souprava
Výrobek. č. 33381
Obsahuje: 1 lahvička adheziva (5 ml), 3 ampule Unidose (každá 0,18
ml), 50 aplikátorů Kerr, 25 míchacích zásobníků, příbalová informace
a technická dokumentace.
Unidose® 50-Pack
Výrobek. č. 33383
Obsahuje: 50 ampulí Unidose , 50 aplikátorů Kerr, příbalová informace
a technická dokumentace
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3 našeho Produktového programu.
Kerr Produktový program 2007/2008
Nové výrobky
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
N O V É
22.12.2007
8:42
Stránka 4
V Ý R O B K Y
NX3 - Nexus 3. generace
Univerzální adhezivní pryskyřičný cement.
Představuje novou generaci adhezivního pryskyřičného cementu, který je kompatibilní s adhezivy se samostatným leptáním i samoleptacími adhezivy. NX3 poskytuje
výbornou barevnou stabilitu, vysokou transparenci a silnou adhezi ke každému povrchu. Stříkačka s automix kanylou pro duální polymeraci eliminuje potřebu ručního míchání
a světlem polymerující cement je k dispozici pro dostavby vyžadující neomezenou dobu zpracování. K dispozici ve verzi polymerující světlem a s duální polymerací, není nutný
aktivátor v místech s omezeným či žádným přístupem světla. Cementy a odpovídající zkušební gely jsou k dispozici v pěti odstínech. RTG-kontrastnost je větší než 330%.
• Pryskyřičný cement je k dispozici jako světlem
polymerující materiál ve
standardní stříkačce a jako cement s duální
polymerací v dvojité stříkačce.
• Kompatibilita se všemi adhezivy “se samostatným
leptáním” a “samoleptacími” adhezivy.
• Vazba ke každému povrchu.
• Výjimečná barevná stabilita.
NX3
NX3
NX3 zaváděcí sada
Výrobek č. 33642
NX3 zkušební set
Výrobek č. 33653
NX3 cement s duální polymerací doplňkové balení – 5g
Stříkačka, duální polymerace - čirý odstín
Stříkačka, duální polymerace - bílý odstín
Stříkačka, duální polymerace - žlutý odstín
Stříkačka, duální polymerace - bleach (bělený) odstín
Stříkačka, duální polymerace - bílý opákní
Výrobek. č. 33643
Výrobek. č. 33644
Výrobek. č. 33645
Výrobek. č. 33646
Výrobek. č. 33647
NX3 světlem polymerující cement doplňkové balení – 1,8g
Světlem polymerující cement - čirý
Světlem polymerující cement - bílý
Světlem polymerující cement - žlutý
Světlem polymerující cement - bleach (bělený)
Světlem polymerující cement - bílý opákní
Výrobek. č. 33648
Výrobek. č. 33649
Výrobek. č. 33650
Výrobek. č. 33651
Výrobek. č. 33652
NX3 zkušební gel - doplňková balení – 3g
Čirý try-in (zkušební) gel
Bílý try-in (zkušební) gel
Žlutý try-in (zkušební) gel
Bílý opákní try-in (zkušební) gel
Bleach (bělený) try-in (zkušební) gel
Automix míchací koncovky – balení 50 ks
Výrobek č. 33656
Výrobek č. 33657
Výrobek č. 33658
Výrobek č. 33659
Výrobek č. 33660
Výrobek č. 33655
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 3.
Nové výrobky
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
22.12.2007
8:42
Stránka 5
N O V É
V Ý R O B K Y
TempBond Automix stříkačka
Trvale dobrá pověst pro svou odolnost a spolehlivost.
Ať jej používáte pro fixaci provizorních korunek můstků nebo dlah, nebo pro provizorní fixaci permanentních fixních náhrad, vždy se můžete spolehnout na TempBond® –
ověřený výkon již od roku 1961.
Rychlý a bezproblémový, TempBond Original nabízí vysokou pevnost vazby, a tedy odolnost při žvýkání, a hermeticky uzavírá rekonstrukce a brání vzniku mikrospár,
přičemž jej lze snadno odstranit, kdykoli je to potřeba. Může být použit i pro dlouhodobější provizorní fixace. TempBond má barvu dentinu, což zaručuje estetický vzhled,
který Vaše pacienty rozhodně potěší.
TempBond NE™ je non-eugenolový provizorní cement, který nebrání polymeraci pryskyřičných cementů ani nezměkčuje akrylátové provizorní náhrady.
Může být použit i u pacientů alergických na eugenol, přičemž nabízí stejné tokové a fixační vlastnosti jako TempBond Original.
Jak naznačuje i název tohoto výrobku, TempBond Clear™ je nejprůsvitnější provizorní cement na trhu, což zaručuje skvělou estetiku. Je k dispozici v pohodlných automix
stříkačkách, duální tuhnutí zajišťuje vyšší bezpečnost a flexibilitu, snadné použití, skvělá mechanická retence a snadné odstranění z kavity.
• Několik složení. Original, NE a Clear k pokrytí
všech Vašich potřeb při práci s provizorními
korunkami a můstky.
TempBond Automix stříkačky
• Výběr balení. Unidose®, tuby a nová automix
stříkačka nabízejí flexibilitu dávkování.
• Dobře zatéká a snadno se míchá. Přináší
optimální konzistenci pro pevné a úplné usazení
korunek a můstků.
• Vysoká pevnost vazby. Zvyšuje důvěru pacienta.
Zabraňuje vzniku leakage a citlivosti na chladné
a horké.
• Snadno se odstraňuje. Zvýšený komfort pro
pacienta. Minimalizuje nebezpečí poškození modelu
nebo provizorní korunky či můstku.
TempBond Automix stříkačka
TempBond Original Automix stříkačka
2 stříkačky (11,8 g každá)
a 20 míchacích koncovek
TempBond NE Automix stříkačka
2 stříkačky (11,7 g každá)
a 20 míchacích koncovek
TempBond Clear
se stříkačkou Triclosan Automix
1 stříkačka (7 g) a 10 míchacích koncovek
Výrobek č. 33684
Výrobek č. 33685
Výrobek č. 33351
Doplňky
Automix koncovka, doplňkové balení
(50 koncovek)
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 2.
Ukázka s laskavým svolením Dr. Tonyho Soileau
Kerr Produktový program 2007/2008
Nové výrobky
Výrobek č. 33361
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
N O V É
22.12.2007
8:42
Stránka 6
V Ý R O B K Y
Modré matrice
Kerr je hrdý na to, že může představit novou a jedinečnou řadu barevných matric jako alternativu současné řady transparentních matric s vyhovujícími anatomickými tvary
pro všechny aplikace. Byla zvolena modrá barva, aby se zvýšil kontrast mezi matricí a strukturou zubu a má jen zanedbatelný vliv na stupeň konverze kompozitu. Kerr má
nyní v zásobě Striproll, Lucifix, aproximální matrice a matrice pro moláry/premoláry také v modré barvě. To představuje velkou výhodu pro lepší vizuální kontrolu při aplikaci
kompozitu na cervikální schůdek, zešikmený okraj kavity, při všech procesech zhotovení výplně a při manipulaci. Delší boční křidélka aproximálních matric pomáhají při
aplikaci a vkládání do aproximálních oblastí. Barevná matrice v kontaktu s leptacími gely, adhezivy a primery nijak nemění svoji barvu. Modrá řada je velkým krokem vpřed ve
zjednodušení a urychlení každodenní práce zubního lékaře.
Hawe modré matrice pro moláry a premoláry
Hawe modrý distální systém matric
Hawe modré matrice pro premoláry
Hawe modré matrice pro moláry
Modrá řada matric
Výrobek č. 2780 S
Výrobek č. 2773
Výrobek č. 2774
Modré Lucifix matrice
Modrý Lucifix systém matric
Modré Lucifix matrice pro premoláry
Modré Lucifix matrice pro moláry
Výrobek č. 2785 S
Výrobek č. 2775
Výrobek č. 2776
Modré Lucifix matrice
Hawe modrá Striproll
Hawe modrá Striproll 6 mm
Hawe modrá Striproll 8 mm
Hawe modrá Striproll 10 mm
Hawe modré
matrice pro moláry
Výrobek č. 2685
Výrobek č. 2686
Výrobek č. 2687
Hawe modré Adapt aproximální matrice
Hawe modré Adapt aproximální matrice - sada
Hawe modré Adapt aproximální matrice
mírné zakřivení 5 x 0.05 – doplňkové balení
Hawe modré Adapt aproximální matrice
mírné zakřivení 6,5 x 0.05 – doplňkové balení
Hawe modré Adapt aproximální matrice
větší zakřivení 5 x 0.05 – doplňkové balení
Hawe modré Adapt aproximální matrice
větší zakřivení 6,5 x 0.05 – doplňkové balení
Výrobek č. 2750
Výrobek č. 2751
Hawe modré Adapt
aproximální matrice
Výrobek č. 2752
Hawe modrá Striproll
Výrobek č. 2753
Výrobek č. 2754
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 4.
Nové výrobky
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
22.12.2007
8:42
Stránka 7
N O V É
V Ý R O B K Y
OptiStrip
Translucentní dokončovací a lešticí pásek určený pro dokončování všech mezizubních povrchů a jejich leštění do lesku.
OptiStrip™ je dostupný ve 2 hrubostech, hrubý/střední pro dokončování a jemný/extra jemný pro leštění, a 2 šířkách, 2 mm a 4 mm. Doplňuje
OptiDisc®, rozsáhlou produktovou řadu kvalitních dokončovacích a leštících nástrojů.
2 hrubosti jsou snadno rozeznatelné díky barevnému systému (modrá pro hrubý/střední a bílá pro jemný/extra jemný) a poskytují rychleji dosažitelný vyšší lesk povrchu
pouze ve dvou krocích. OptiStrip je ideální pro leštění přímo zhotovené výplně včetně kompozitů, skloionomerů, amalgámů a slitin na bázi zlata a stříbra.
• Optimalizovaný tvar brusných částic. Snížené
opotřebení a dlouhodobá ostrost pro
trvalou efektivitu.
• Nepotažené “okénko”. Ochrana bodu kontaktu
při zavádění do mezizubního prostoru.
• Polozapuštěná zrna. Vyšší efektivita, protože
brusný účinek je okamžitý.
OptiStrip
OptiStrip
OptiStrip dokončovací 2mm
100 pásků
OptiStrip pro leštění 2mm
100 pásků
OptiStrip dokončovací 4mm
100 pásků
OptiStrip pro leštění 4mm
100 pásků
OptiStrip sortimentní souprava
50x1991, 50x1992, 50x1993, 50x1994
Výrobek č. 1991
Výrobek č. 1992
Výrobek č. 1993
Výrobek č. 1994
Výrobek č. 1990
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 6.
Fixafloss
Nová fixace koferdamů
Fixafloss™ je první multifunkční nit pro jemnou fixaci koferdamů, spojující voskovanou dentální nit a kónický upínací prvek v jeden produkt.
Díky nové inovativní konstrukci je Fixafloss určena pro jemnou a rychlou fixaci koferdamu bez svorky, především pro použití ve frontální oblasti. V závislosti na anatomické
situaci je Fixafloss také jemnou alternativou ke standardním kovovým svorkám pro fixaci koferdamu pro distální zuby.
Fixafloss doplňuje OpitDam a SoftClamp – tyto 3 výrobky jsou ideálními partnery pro koferdamovou techniku!
Jemná náhrada kovových svorek:
Fixafloss
• Inovativní: první voskovaná dentální nit s kónickým
upínacím prvkem (silikon).
• Šetrná: pro šetrnou fixaci koferdamu bez svorky
ve frontální oblasti.
• Univerzální: v závislosti na anatomické situaci
také určena pro fixaci koferdamu pro distální zuby.
Fixafloss
Balení s integrovanou odřezávací čepelí
20 zabalených kusů
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 4.
Kerr Produktový program 2007/2008
Nové výrobky
Výrobek č. 5260
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
N O V É
22.12.2007
8:42
Stránka 8
V Ý R O B K Y
Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy - nové tvary a velikosti!
Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy mají tradiční tvar hlavy s maximální hustotou příčných zářezů v ostří vrtáčku pro výrazné zvýšení řezné efektivity při současném snížení
nežádoucího chvění, tření a zanášení. Perfektní pro rychlý úběr nebo odstranění korunky. Lehce zdrsněný povrch je ideální pro zlepšení mikromechanické retence
v kompozitních preparacích. Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy jsou k dispozici v rozmanitých tvarech, aby tak vyhověly každé klinické situaci.
• Nejefektivnější dostupné karbidy
• Nejširší výběr tvarů a velikostí
• Jedinečná geometrie ostří pro bezkonkurenční výkon
Kulička
ISO č.
|
500 314 001 015 010
500 314 001 015 014
500 314 001 015 018
500 314 001 015 023
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
|
FG 1902
FG 1904
FG 1906
FG 1908
|
|
|
|
400523 - JK5
400524 - JK5
400525 - JK5
400527 - JK5
|
|
|
|
400523 - JTC
400524 - JTC
400525 - JTC
400527 - JTC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FG 1929
FG 1930
FGSS 1930
FG 1931
FGSS 1931
FG 1932
FG 1945
FG 1946
|
|
|
|
|
|
|
|
400528 - JK5
400037 - JK5
400519 - JK5
400038 - JK5
400533 - JK5
400039 - JK5
400040 - JK5
400041 - JK5
|
|
|
|
|
|
|
|
400528 - JTC
–
400519 - JTC
400038 - JTC
400533 - JTC
–
–
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FG 2034
FG 2035
FG 2037
| 400529 - JK5 | 400529 - JTC |
| 400530 - JK5 | 400530 - JTC |
| 400531 - JK5 | 400531 - JTC |
|
|
|
|
FG 2056
FG 2057
FGSS 2057
FG 2058
|
|
|
|
400051 - JK5
400052 - JK5
400520 - JK5
400053 - JK5
| 400051 - JTC
|
–
| 400520 - JTC
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FG 1956
FG 1957
FG 1958
FG 1958L
FGSS 1958
|
|
|
|
|
400042 - JK5
400043 - JK5
400044 - JK5
400045 - JK5
400522 - JK5
|
–
| 400043 - JTC
| 400044 - JTC
|
–
| 400522 - JTC
|
|
|
|
|
|
|
|
FG 1969
FG 1970
FG 1971
| 400046 - JK5 | 400046 - JTC |
| 400047 - JK5 | 400047 - JTC |
| 400048 - JK5 |
–
|
|
|
|
|
FG 2069
FG 2070
FG 2071
FG 2072
|
|
|
|
Hruška (odstraňovač amalgamu)
500 314 237 015 006
500 314 237 008 008
500 313-237 008 008
500 314 237 008 010
500 313 237 008 010
500 314 237 008 012
500 314 233 008 009
500 314 233 008 012
Obrácený konus
500 314 010 015 008
500 314 010 015 010
500 314 010 015 010
Cylindrická fisurka
500 314 107 008 009
500 314 107 008 010
500 313-107 008 010
500 314 107 008 012
Cylindrická fisurka zaoblená
500 314 137 008 009
500 314 137 008 010
500 314 137 008 012
500 315 137 008 012
500 313 137 008 012
Kónická fisurka zaoblená
500 314 194 008 009
500 314 194 008 010
500 314 194 008 012
Kónická fisurka
500 314 168 008 009
500 314 168 008 010
500 314 168 008 012
500 314 168 008 016
400054 - JK5
400055 - JK5
400056 - JK5
400532 - JK5
|
–
|
–
| 400056 - JTC
| 400532 - JTC
|
|
|
|
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 9.
Nové výrobky
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
22.12.2007
8:42
Stránka 9
N O V É
V Ý R O B K Y
Take 1 Unidose / Take 1 Volume / Kerr Volume Mixer
Take 1® Unidose Wash a Take 1 Volume™ doplňují rozsáhlý sortiment otiskovacích materiálů Kerr.
Sortiment výrobků Take 1 je unikátní, nabízí kombinaci jednoduchého použití a stálé kvality při jakémkoli otiskování ve Vaší každodenní praxi. Zcela nový dávkovací systém
Take 1 Unidose Wash představuje unikátní, praktickou metodu aplikace materiálu Wash. Již sortiment otiskovacích materiálů Take 1povyšuje standard VPS otisků na nejvyšší
úroveň. S Take 1 Unidose Wash můžete materiál Wash umístit přesně tam, kde jej potřebujete. Čistý, rychlý a snadno použitelný Unidose systém obsahuje dostatečné
množství Wash pro 1 až 3 členy (2ml v jedné stříkačce) a tak zvyšuje efektivnost práce. K dispozici jako standardní nebo rychle tuhnoucí, ušetříte čas, oceníte zpracovatelnost a zvýšenou přesnost a zjistíte, že vámi připravené otisky zachycují nejjemnější detaily lépe než kdy předtím.
• Mnohočetné použití. 5 viskozit, 3 doby tuhnutí
Take 1 Volume
Kerr Volume Mixer
3 metody dávkování, včetně unikátní Unidose®
stříkačky pro Wash a Volume pro Tray.
• Směs 5 vinylů. V kombinaci s vylepšeným plnivem
Kerr s ultra-jemnými částicemi získavá pevnost v
tahu a elasticitu pro ohyb kolem podsekřivin.
• Okrajová soudržnost. Optimální elongace
a odolnost v tahu zaručují zvýšenou okrajovou
soudržnost.
• Patentovaná hydrofilní přísada. Vytváří
skvělou povrchovou energii, která zajišťuje jedinečnou přesnost otisku i za přítomnosti určitého
množství krve a slin.
• Kontaktní úhel. Nízký kontaktní úhel uvolňuje
povrchové napětí intraorální tekutiny a umožňuje
její rozptýlení.
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 1.
Kerr Volume Mixer pohodlně zajistí obtížnou úlohu míchání a dávkování středně a silně viskozních
otiskovacích materiálů. Automatizuje celý proces, a tak poskytuje vítanou úlevu od pomalého dávkování a únavy
rukou, kterou pociťujete s tradičními kartušovými dávkovacími systémy.
Volume Mixer rychle, přesně a s automatickým vytlačováním dávkuje stejnoměrně míchaný materiál, čímž vaší
plně vytížené zubní praxi ušetří ohromné množství času:
Take 1 zaváděcí sady Unidose
Take 1 Unidose mini sada
Rychle tuhnoucí
Výrobek č. 33181
Rychle tuhnoucí
Výrobek č. 33187
Standardně tuhnoucí
Výrobek č. 33262
Standardně tuhnoucí
Výrobek č. 33244
Sady obsahují: 4 Unidose stříkačky Wash (2 ml každá),
1 kartuše Wash (50 ml), 3 kartuše Tray (50 ml každá),
6 malých míchacích kanyl, 6 velkých míchacích kanyl
Sady obsahují: 3 Unidose stříkačky 2 ml každá,
2 x 50 ml kartuše Tray, 6 velkých míchacích kanyl
Take 1 Volume zaváděcí sady
Take 1 Unidose doplňkové sady
Rychle tuhnoucí
Výrobek č. 33183
Standardně tuhnoucí
Výrobek č. 33245
Sady obsahují: 12 Unidose stříkaček Wash (2 ml každá)
Rychle tuhnoucí
Výrobek č. 33186
Standardně tuhnoucí
Výrobek č. 33246
Sady obsahují: 6 Unidose stříkačky 2 ml každá,
1 x 300 ml báze, 1 x 62 ml katalyzátor, 10 míchacích kanyl Dynamic, 1
opakovaně použitelná kazeta pro Volume
Take 1 Unidose velkoobjemová balení
• Naplní aplikační lžíci za méně než 30 vteřin.
• Žádné ztráty času čištěním kartuší či aplikačních
Rychle tuhnoucí
Výrobek č. 33184
Standardně tuhnoucí
Výrobek č. 33341
Take 1 Volume doplňkové sady
Rychle tuhnoucí
Výrobek č. 33185
Balení obsahují: 4 x 12 Unidose stříkaček Wash doplňkové balení,
Standardně tuhnoucí
Výrobek č. 33247
(48 Unidose stříkaček, 2 ml každá)
Sady obsahují: 2 x 300 ml báze, 2 x 62 ml katalyzátor
kanyl.
• Snadné a intuitivní ovládání.
• Precizně navržený hydraulický systém pro spolehlivý
Kerr Volume Mixer
provoz a minimální prostoje.
Kerr Produktový program 2007/2008
Nové výrobky
Výrobek č. 33171
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
N O V É
22.12.2007
8:42
Stránka 10
V Ý R O B K Y
Take 1 Alginate
Nový kvalitní, barvu měnící alginát s další řadou výhod.
Nový rychle tuhnoucí alginát Kerr nabízí tří-stupňovou změnu barevnosti, 120ti hodinovou rozměrovou stálost, vysokou elasticitu, optimální pevnost v tahu a nízkou deformaci.
Take 1® Alginate je snadno míchatelný, bezprašný alginát s hladkou konzistencí a výraznou barevností. Jeho vysoká kompatibilita se sádrou zaručuje hladký a pevný povrch laboratorního odlitku. Svou schopností zachytit dobře detaily a nízkou deformací nabízí Take 1 Alginate stomatologovi trvale spolehlivé výsledky.
• Třístupňová změna barev
Take 1 Alginate
• 120-ti hodinová tvarová stálost
• Vysoká elasticita
• Optimální odolnost v tahu
• Nízká deformace
Take 1 Alginate
1 dóza (500 g)
Výrobek č. 33342
20 sáčků (450 g)
Výrobek č. 33343
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 1.
AlgiNot
Rentabilní alternativa k tradičnímu alginátu šetřící čas.
Až donedávna byl alginát jediným přijatelným materiálem pro otiskování ve stomatologii. Rychlé tuhnutí, jemné příchuti a nízká cena byly po dlouhou dobu přitažlivými
vlastnostmi alginátu. Je ale třeba připomenout některé podstatné nevýhody, jako je špatná rozměrová stálost, nebezpečný prach, opakované ruční míchání způsobující
nepořádek a, hlavně, spousta ztraceného času. A teď je tu lepší možnost – AlgiNot™ od Kerr.
AlgiNot je extrémně cenově výhodná a spolehlivá alternativa k tradičním alginátům. Jedná se o velmi kvalitní materiál, který poskytuje výjimečnou přesnost a dokonalé
vlastnosti. AlgiNot se snadno používá a šetří zubním asistentkám mnoho času – Vaše ordinace tak má možnost poskytnout péči většímu počtu pacientů.
AlgiNot zaváděcí sady
AlgiNot kartuše zaváděcí sada Obsahuje: 6 kartuší
(50 ml každá) 12 velkých míchacích kanyl
Výrobek č. 33034
AlgiNot Volume zaváděcí sada Obsahuje: 1 báze (300 ml),
1 katalyzátor (62 ml), 1 opakovaně použitelná kazeta pro Volume,
10 míchacích kanyl Dynamic
Výrobek č. 33040
Dávkovací možnosti zahrnují kartuše nebo Volume™ automix
AlgiNot doplňková balení
AlgiNot výhodné doplňkové balení s kartušemi
Obsahuje: 24 kartuší (50 ml každá)
Výrobek č. 33035
AlgiNot Volume doplňkové balení 6 kusů Obsahuje: 6 bází
(300 ml každá), 6 katalyzátorů (62 ml každý)
Výrobek č. 33041
Každé balení obsahuje návod na použití a kartičku s popisem postupu.
Doplňky
Dávkovací aplikační pistole
Velké míchací kanyly (48 ks) tyrkysové
Kerr Volume Mixer
Opakovaně použitelná kazeta pro Volume
Míchací kanyly Dynamic pro Volume
(50 kanyl)
V.P.S. adhezivum (15 ml lahvička)
V.P.S. adhezivum (59 ml lahvička)
Výrobek č. 28747
Výrobek č. 29333 E
Výrobek č. 33171
Výrobek č. 32503 E
Výrobek č. 32502 E
Výrobek č. 16622
Výrobek č. 25777
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 1.
Nové výrobky
Kerr Produktový program 2007/2008
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
22.12.2007
8:43
Stránka 11
N O V É
V Ý R O B K Y
Cleanic v tubách
Univerzální pasta pro profylaxi je nyní k dispozici v tubách.
Cleanic® je univerzální pasta pro profylaxi s integrovanou lešticí variabilitou, nabízející účinné čištění i leštění při jedné aplikaci. Díky dynamickému působení perlitových
částeček obsažených v pastě, postará se Cleanic o vyčištění už během prvních vteřin aplikace, pak následuje šetrné avšak účinné leštění.
Perlitová technologie Cleanic v tubě z ní činí jedinečnou pastu pro profylaxi, šetrnou ke struktuře zubu při zachování vysoké efektivity.
Cleanic také snižuje čas potřebný pro čištění s vynikajícími výsledky.
Univerzální pasta pro profylaxi Cleanic
s perlitovou technologií
Cleanic v tubě
• Vše v jednom: univerzální pasta pro profylaxi
s integrovanou čisticí variabilitou.
• Jedna aplikace: čištění a leštění v jedné aplikaci
(cca 15 vteřin/3 zuby).
• Perlitová technologie: vysoká čistící síla
přecházející díky perlitové technologii (dynamické
působení perlitových částeček) v šetrné leštění.
• Šetrná: pasta pro profylaxi je šetrná ke struktuře
zubu při zachování vysoké efektivity.
• Viskozita: zvýšená viskozita pro snadnější
manipulaci (tuba), bez odstřikování.
• Kratší doba ošetření: snižuje čas potřebný
pro čištění s vynikajícími výsledky.
Cleanic v tubě
Výrobek č. 3180
Obsahuje: 100 g pasty pro profylaxi, s fluoridem a mátovou příchutí,
2 Cleanic Prophy-svorky
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 7.
Před
Potom
Mikroskopické snímky ukazují, jak se částice v průběhu práce s Cleanic mění. Typické zmenšování částic
z hrubých a hranatých (čištění, cca 7 vteřin) ) na malé a oblé (leštění, cca 15 vteřin) je jasně
viditelné.
Kerr Produktový program 2007/2008
Nové výrobky
cz00 Kapitel 07-08 EU engl:00 Kapitel 07-08 engl
N O V É
22.12.2007
8:43
Stránka 12
V Ý R O B K Y
OptiView
Nyní je OptiView k dispozici ve dvou velikostech: Standardní a nový SMALL (malý).
OptiView™ je inovativní nástroj navržený k rovnoměrné retrakci rtů a tváří tak, aby byl zajištěn výborný přístup zároveň k vestibulární oblasti i k dásním. Díky svému
anatomickému tvaru nabízí OptiView pacientovi komfort i během delších stomatologických zákroků. Anatomicky tvarovaný držák rtů s otvorem pro frenulum zajišťuje
komfort v průběhu nasazení. Zadní chlopně jemně drží tváře a usnadňují vyjmutí retraktoru.
OptiView je zcela nová pomůcka, která umožňuje snadné, efektivní a komfortní rozšíření pracovního prostoru. OptiView nabízí stomatologům a jejich asistentům
snadnější přístup k podstatně většímu pracovnímu prostoru. Odtažení rtů a tváří pomocí přídavných nepohodlných nástrojů již není potřeba.
Užijte si nenarušené zorné pole
OptiView
• Nadstandardní, stejnoměrná periorální
retrakce Maximalizuje viditelnost a přístup
k pracovnímu poli
• Pasívní umístění
Stálý, flexibilní 3-rozměrný tvar zaručuje rychlé
a jemné umístění a vyjmutí
• Zvýšený komfort pro pacienta
Anatomický tvar zaručuje komfort v průběhu
nasazení i při delších zákrocích a ulehčuje umístění
odsavačky slin
Standardní velikost
OptiView
Malá velikost
OptiView STANDARD souprava
2 standardní retraktory rtů a tváří
s připevněnými podložkami
Výrobek č. 5500
OptiView SMALL (malý) souprava
2 malé retraktory rtů a tváří
s připevněnými podložkami
Výrobek č. 5502
OptiView podložky doplňkové balení (balení 10) Výrobek č. 5501
Podrobnosti jsou uvedeny v našem Produktovém programu v kapitole 7.
3
1. Anatomicky tvarované maxilární a mandibulární
držáky rtů nabízejí zlepšený přístup
k vestibulární a dásňové oblasti.
1
2
4
2. Držáky rtů mají výřez pro frenulum k zajištění
maximálního komfortu.
4
3
5
1
2
4. Zadní chlopně jemně drží tváře a usnadňují
vložení a vyjmutí retraktoru.
5. High-tech OptiView materiál je možno bezpečně
autoklávovat při 134°C, min. 3 minuty.
3. Opory rtů s polštářkovými podložkami umísťují
rty dostatečně daleko od frontálních zubů
a dásní. Autoklávovatelné podložky mohou být
pro usnadnění čištění odejmuty z rámu.
Nové výrobky
Kerr Produktový program 2007/2008
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
11:59
Stránka 1.1
1
Otiskovací materiály
ALGINÁTOVÝ OTISKOVACÍ MATERIÁL
1.2
ALTERNATIVA ALGINÁTŮ
1.2
ADIČNÍ SILIKONY
1.3
DOPLŇKY
1.6
OTISKOVACÍ / APLIKAČNÍ LŽÍCE
1.8
POLYSULFIDOVÉ KAUČUKY / THIOKOLY
1.8
TERMOPLASTICKÉ OTISKOVACÍ HMOTY
1.8
FUNKČNÍ OTISKY
1.9
REGISTRACE SKUSU
1.9
VOSKY
1.10
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
O T I S K O V A C Í
21.12.2007
12:00
Stránka 1.2
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Alginátový otiskovací materiál
Take 1 Alginate
Take 1® Alginate kombinuje mnohostrannou použitelnost v klinické praxi s výjimečnou jednoduchostí použití. Jeho schopnost
měnit barvu urychluje provedení zákroku a jeho elastičnost, tvarová stálost, přesný záznam detailů a 120-ti hodinová (při
100% vlhkosti) doba odlití otisku nabízejí trvale spolehlivé výsledky. Nový, rychle tuhnoucí alginát od společnosti Kerr nabízí:
• Třístupňovou změnu barev
• 120-ti hodinovou tvarovou stálost
• Optimální odolnost v tahu
• Nízkou deformaci
• Pracovní čas: 1:50 min
• Doba tuhnutí: 2:30 min
Take 1 Alginate, 500g
Take 1 Alginate
Take 1 Alginate, 450g
33342
1 dóza (500 g), 1 odměrka na prášek a roztok
Take 1 Alginate
33343
20 x 450 g sáčky, 5 odměrek na prášek a 5 odměrek na roztok
Alternativa alginátů
AlgiNot
AlgiNot™ je extrémně cenově výhodná a spolehlivá alternativa k tradičním alginátum. Jedná se o velmi kvalitní
materiál, který poskytuje výjimečnou přesnost a dokonalé vlastnosti. AlgiNot se snadno používá a šetří zubním
asistentkám mnoho času – Vaše ordinace tak má možnost poskytnout péči většímu počtu pacientů.
Indikace: Předběžné otisky, otisky pro provizorní korunky a můstky, studijní modely, registrace skusu, otisky
pro ortodontické modely, chrániče pro sportovce, nosiče bělení a další.
• Odpadá ruční míchání. Žádný nepořádek, a tak žádný úklid. Šetří čas a materiál.
• Možnosti dávkování. K dispozici jsou kartuše nebo Volume™ balení pro automix.
• Je třeba menší počet otisků. Z jednoho otisku je možno pořídit několik odlitků.
• Otisky jsou stálé. Odlévat je možno okamžitě nebo dle časových možností.
• Snáší desinfekční prostředky. Odstraňuje obavy z možnosti kontaminace otisků.
• Šetří čas i peníze. Čas, který ušetříte, výrazně zvyšuje Vaši produktivitu.
AlgiNot kartuše zaváděcí sada
33034
AlgiNot Volume zaváděcí sada
33040
Kerr Volume Mixer
33171
• Pracovní čas (kartuše): 1 min / Doba tuhnutí (kartuše): 2:30 min
• Pracovní čas (Volume): 1:15 min / Doba tuhnutí (Volume): 2:45 min
AlgiNot kartuše zaváděcí sada
33034
Obsahuje: 6 x 50 ml kartuše, 12 velkých míchacích koncovek
AlgiNot Volume, zaváděcí sada
33040
Obsahuje: 300 ml báze, 62 ml katalyzátoru, 1 opakovaně použitelná kazeta, 10 míchacích kanyl Dynamic
Doplňková balení AlgiNot
AlgiNot 24-Cartridge Value Pack, výhodné balení s 24 kartušemi, 50 ml kartuše
AlgiNot Volume 6-Pack, balení 6 náplní, 6 x 300 ml báze,
6 x 62 ml katalyzátoru
33035
33041
Doplňky
Aplikační pistole pro Extruder
Velké míchací kanyly (48 kanyl) tyrkysové
Kerr Volume Mixer
Opakovaně použitelná kazeta k balení Volume
Míchací kanyly Dynamic pro Volume (50 kanyl)
V.P.S. adhezivum (15 ml lahvička)
V.P.S. adhezivum (59 ml lahvička)
1.2
28747
29333 E
33171
32503 E
32502 E
16622
25777
Otiskovací materiály 1
Kerr Produktový program 2007/2008
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:00
Stránka 1.3
O T I S K O V A C Í
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Adiční silikony/polyvinylsiloxany
Extrude
Extrude je ověřený standard, podle nějž jsou posuzovány ostatní otiskovací materiály. S pěti stupni viskozity,
včetně Putty, máte vše co potřebujete pro přesné výsledky bez ohledu na zvolený postup.
Extrude Wash – světle modrý
Materiál s velmi nízkou viskozitou používaný v kombinaci s Putty pro techniku dvojího otiskování, nebo s Extra pro techniku
dvojího míchání.
2 kartuše s náplní - Wash
2 x 50 ml kartuše Wash, 6 míchacích koncovek
28418
32 kartuší s náplní - Wash
16 x 2 balení výrobku číslo 28418 Wash
28419
Extrude
Fialový / tmavě zelený / světle modrý / zelený
Extrude Medium - zelená
Skvěle zatéká, čímž umožňuje přesnou reprodukci detailů, ale zároveň je dostatečně viskózní, aby zůstal v otiskovací lžíci
a omezil tak pacientův diskomfort.
2 kartuše s náplní – Medium
2 x 50 ml kartuše Medium, 6 míchacích koncovek
28416
32 kartuší s náplní – Medium
16 x2 balení výrob. číslo 28416 Medium
28417
Extrude Extra - fialový
Extrude XP Putty
Vysoce viskózní materiál pro samostatné použití nebo pro použití s ostatními otiskovacími materiály Extrude.
Zvláště doporučovaný pro použití s Wash pro techniku dvojího míchání.
2 kartuše s náplní - Extra
2 x 50 ml kartuše Extra, 6 míchacích koncovek
28414
32 kartuší s náplní - Extra
16 x 2 balení výrob. číslo 28414, 2 kartuše Extra
28415
27877
Extrude MPV – tmavě zelený
Otiskovací materiál s víceúčelovou viskozitou (Multi Purpose Viscosity). Monofázový systém.
2 kartuše s náplní - MPV
2 x 50 ml kartuše MPV, 6 míchacích koncovek
28420
32 kartuší s náplní - MPV
16 x 2 balení výrob. číslo 28420 MPV
28421
Extrude XP Putty
Ideální materiál pro zhotovení předběžného otisku při metodě dvojího otiskování i pro otiskování technikou dvojího míchání.
Jeho tixotropní charakter umožní dotlačit jakýkoli nízkoviskózní materiál subgingiválně k ideálnímu odtlačení měkkých tkání
a skvělou reprodukci detailu.
Extrude XP Putty
520 ml tmel (2 dózy), lžíce a rozpěry
27877
Extrude Family
Kerr Produktový program 2007/2008
Otiskovací materiály 1
1.3
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
O T I S K O V A C Í
21.12.2007
12:00
Stránka 1.4
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Take 1
Take 1® přináší významnou změnu ve výsledcích otiskování neboť Kerr jej připravuje tak, aby byl odlišný od
kteréhokoli jiného dnes dostupného polyvinylsoloxanu/ A-silikonu. Staví na odkazu Extrude, prvního z rodiny
otiskovacích materiálů, využívajícího pokroků v polyvinylsiloxanových materiálech, technologii plniv a hydrofilních
monomerech. Take 1 je ve skutečnosti směsí 5 vinylů a bimodálního systému plniv. Mimo Take 1 surfaktantu,
Kerr také zahrnul patentovanou hydrofilní přísadu. Výsledkem tohoto unikátního, patentovaného složení
je materiál, který funguje spolehlivě a snadno v podstatě v jakémkoli ústním prostředí.
Take 1 Putty / Wash zaváděcí souprava
32240
Obsahuje: 1 dóza tmelové báze 200 g, 1 dóza tmelového katalyzátoru 200 g, 2 lžíce na tmel, 1 x 50 ml kartuše se sadou Take 1
Wash rychle tuhnoucí, 6 malých míchacích kanyl, 6 intraorálních aplikačních koncovek, 18 distačních laků na tmel
Take 1 Putty doplňkové balení
32191 E
Obsahuje: Tmelová báze 400 g, tmelový katalyzátor 400 g, 2 lžíce na tmel, 18 distačních laků na tmel
* 32-kartušové balení náplní (50 ml každá)
Každé balení obsahuje 96 míchacích kanyl
Take 1 Tray standardně tuhnoucí
Take 1 Tray rychle tuhnoucí
Take 1 Tray extra rychle tuhnoucí
Take 1 Wash standardně tuhnoucí
Take 1 Wash rychle tuhnoucí
Take 1 Wash extra rychle tuhnoucí
Take 1 Medium/Monophase standardně tuhnoucí
Take 1 Medium/Monophase rychle tuhnoucí
Take 1 Medium/Monophase extra rychle tuhnoucí
Take 1 Rigid Tray rychle tuhnoucí
Take 1 Bite
29173
29289
32016
29176
29179
32013
29292
29334
31999
29182
30954
Take 1 v kartuších
2-kartušové balení náplní (50 ml každá)
Každé balení obsahuje 6 míchacích kanyl
Take 1 Tray standardně tuhnoucí
Take 1 Tray rychle tuhnoucí
Take 1 Tray extra rychle tuhnoucí
Take 1 Wash standardně tuhnoucí
Take 1 Wash rychle tuhnoucí
Take 1 Wash extra rychle tuhnoucí
Take 1 Medium/Monophase standardně tuhnoucí
Take 1 Medium/Monophase rychle tuhnoucí
Take 1 Medium/Monophase extra rychle tuhnoucí
Take 1 Rigid Tray rychle tuhnoucí
Take 1 Bite
29174
29290
32014
29177
29180
32011
29293
29335
31997
29183
30953
Take 1 Putty / Wash zaváděcí souprava
32240
2-kartušové balení náplní
* Každé 32-kartušové balení náplní se skládá z 16 x 2-kartušové balení náplní
1.4
Otiskovací materiály 1
Kerr Produktový program 2007/2008
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:00
Stránka 1.5
O T I S K O V A C Í
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
IDOSE
NOVÝ UN
systém
í
aplikačn
Take 1 zaváděcí sada Unidose, rychle tuhnoucí
33181
Obsahuje: 4 Unidose Wash jednodávkové stříkačky, každá 2 ml, 1 x 50 ml Wash v kartuši, 3 x 50 ml Tray v kartuších, 6 malých
míchacích kanyl, 6 velkých míchacích kanyl
Take 1 zaváděcí sada Unidose, standardně tuhnoucí
33262
Obsahuje: 4 Unidose Wash jednodávkové stříkačky, každá 2 ml, 1 x 50 ml Wash v kartuši, 3 x 50 ml Tray v kartuších, 6 malých
míchacích kanyl, 6 velkých míchacích kanyl
Take 1 Unidose 12-stříkaček (2 ml každá) doplňková balení
Take 1 Unidose Wash jednodávková stříkačka, doplňková sada, rychle tuhnoucí
Take 1 Wash Unidose jednodávková stříkačka, doplňková sada, standardně tuhnoucí
33183
33245
Take 1 Unidose 48-stříkaček (2 ml každá) velkoobjemové balení
Take 1 Unidose Wash, rychle a standardně tuhnoucí
Take 1 Wash Unidose jednodávkové, velkoobjemové balení, rychle tuhnoucí,
4 x 12 Unidose jednodávkových stříkaček, doplňková sada
Take 1 Unidose Wash velkoobjemové balení, standardní doba tuhnutí,
4 x 12 Unidose jednodávkových stříkaček, doplňková sada
33184
33341
Take 1 zaváděcí mini sada Unidose, rychle tuhnoucí
33187
Obsahuje: 3 stříkačky Unidose 2 ml každá, 2 x 50 ml kartuše Tray, 6 velkých míchacích kanyl
Take 1 zaváděcí mini sada Unidose, standardně tuhnoucí
33244
Obsahuje: 3 stříkačky Unidose 2 ml každá, 2 x 50 ml kartuše Tray, 6 velkých míchacích kanyl
LUME
NOVÝ VO
stém
sy
í
aplikačn
Take 1 zaváděcí sada Unidose, standardně tuhnoucí 33262
Take 1 zaváděcí sada Volume, rychle tuhnoucí
33186
Obsahuje: 6 stříkaček Unidose 2 ml každá, 1 x 300 ml báze, 1 x 62 ml katalyzátor, 10 míchacích kanyl Dynamic,
1 opakovaně použitelná kazeta
Take 1 zaváděcí sada Volume, standardně tuhnoucí
33246
Obsahuje: 6 stříkaček Unidose 2 ml každá, 1 x 300 ml báze, 1 x 62 ml katalyzátor, 10 míchacích kanyl Dynamic,
1 opakovaně použitelná kazeta
Take 1 doplňkové balení Volume
Take 1 doplňková sada Volume, rychle tuhnoucí, 2 x 300 ml báze, 2 x 62 ml katalyzátory
Take 1 doplňková sada Volume, standardně tuhnoucí, 2 x 300 ml báze, 2 x 62 ml katalyzátory
TAKE 1 OTISKOVACÍ MATERIÁLY
Viskozita
DOBY TUHNUTÍ*
Standardně Rychle Extra rychle
Jednotkový objem
Doby zpracování (± 0:15 minut)
2:00
1:30
1:00
Celková doba tuhnutí (minuty)
5:00
4:00
2:30
Wash
nízká
Medium/Monophase
střední
Tray
vysoká
Rigid Tray
vysoká
Putty
vysoká
33185
33247
Take 1 Volume
DODÁVANÁ BALENÍ
Unidose
Kartuše
2 ml
5 0 ml
Volume balení
3 6 2 ml**
Dóza
8 0 0 g **
*V každém aplikačním systému nejsou k dispozici všechny doby tuhnutí. **Celkový objem míchané pasty.
Kerr Produktový program 2007/2008
Otiskovací materiály 1
1.5
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
O T I S K O V A C Í
21.12.2007
12:00
Stránka 1.6
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Doplňky
Kerr Volume Mixer
Volume Mixer, speciálně navržen pro snadné vytlačování vysoce viskózních materiálů pro zhotovení otisků, je nejrychlejší a nejsnáze použitelný automatický míchací systém. Jeho precizně navržený hydraulický systém zajišťuje
vždy spolehlivé a konzistentní míchání, jeho úhledná konstrukce snadno zapadne do jakéhokoli pracoviště,
aktivace materiálu je rychlá a použití přístroje velmi jednoduché. Volume Mixer je určen pro práci s produkty Kerr
jako AlgiNot a Take 1, oba k dispozici v dávkování Volume, rychle dávkuje nejlepší materiály Kerr, šetří čas,
zamezuje nepořádku a zefektivňuje práci.
Kerr Volume Mixer
33171
Kerr Volume Mixer
33171
Příslušenství pro AlgiNot, Extrude a Take 1
Opakovaně použitelná kazeta pro Volume (pro AlgiNot, Take 1)
Míchací kanyly Dynamic pro Volume (50 kanyl)
(pro AlgiNot, Take 1)
Malé míchací kanyly (48 kanyl) žluté
Velké míchací kanyly (48 kanyl) tyrkysové
Aplikační pistole
Intraorální koncovky (100 koncovek) žluté
Intraorální míchací koncovky (100 koncovek) velké
Distanční laky na tmel (18)
32503 E
32502 E
29363 E
29333 E
28747
27517 E
20731
09526
Míchací koncovky Dynamic pro Volume
32502 E
Opakovaně použitelná kartuše pro Volume
32503 E
V.P.S. adhezivum
Adhezivum pro otiskovací lžíce, pro A-silikony (polyvinylsiloxany)
15 ml lahvička
59 ml lahvička
1.6
16622
25777
Otiskovací materiály 1
V.P.S. adhezivum 15 ml
16622
V.P.S. adhezivum 59 ml
25777
Kerr Produktový program 2007/2008
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:00
Stránka 1.7
O T I S K O V A C Í
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Míchací podložky
40 x 40 mm (pro podložky typu liner a kompozity)
100 x 120 mm (pro Permlastic)
70 x 100 mm (pro Temp Bond)
175 x 200 mm velké
60677
60675
60913
61585
Mixing Pads
Solitine
Solitine je nejúčinnější rozpouštědlo pro všechny thiokolové, silikonové a zinkoxid-eugenolové otiskovací
materiály. Odstraňuje otiskovací materiál z kůže, špachtle a ostatních nástrojů.
Solitine – 250 ml lahvička
60084
Solitine
60084
Free Flo stříkačka
00126
Free Flo stříkačka
Snadno naplnitelná a snadno vytlačující autoklávovatelná stříkačka s výběrem dvou koncovek pro větší přesnost.
Je vyrobena z bílého plastu, takže vidíte množství otiskovacího materiálu jež máte k dispozici.
Free Flo stříkačka
00126
K dispozici je též příslušenství pro otisky pro inleje a fixní můstky.
Doplňková balení
Koncovky na všechny druhy použití (6 v balení)
Koncovky pro stříkačky na jedno použití (100 v balení)
Cap Nut
O-kroužek pro stříkačku Free Flo
60241
17511
15808
25153
Flexible Clearance Tabs™ / Flexibilní distanční proužky
(Ideální pro použití v ordinaci)
Poskytuje snadný a přesný způsob přímých orálních měření interokluzní mezery v průběhu preparace zubů.
Každý barevně kódovaný proužek je použit jako sonda pro měření mezery. K dispozici v praktické dávkovací
krabičce navržené specificky pro stomatologickou ordinaci. Každý proužek/pásek je určen na jedno použití.
Flexibilní distanční proužky
Krabička s 30 štítky
Flex Tabs ružové 1.0 mm
Flex Tabs zelené 1.5 mm
Flex Tabs modré 2.0 mm
Flex Tabs (balení 3 různých)
004-006
004-007
004-008
004-009
Flexible Clearance Tabs
Kerr Produktový program 2007/2008
Otiskovací materiály 1
1.7
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
O T I S K O V A C Í
21.12.2007
12:00
Stránka 1.8
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Otiskovací / Aplikační lžíce
Kwik Tray
Upravitelné, perforované, hliníkové otiskovací lžíce pro korunkové, můstkové a inlejové parciální otisky.
Kwik Tray – Balení obsahuje 24 lžíc
61163
Kwik Tray
Polysulfidové kaučuky / Thiokoly
Permlastic
Permlastic je k dispozici ve třech viskozitách. Light Body je skvělý na otisky pro inleje a fixní můstky. Regular Body
je doporučen pro otisky na částečné nebo celkové náhrady. Vyšší viskozita Heavy Body vede k optimálnímu dotlačení Light Body u otisků prováděných technikou dvojího míchání nebo otisků v měděné obroučce.
Permlastic – Standardní balení
1 tuba báze (Heavy body = 2 tuby), 1 tuba katalyzátoru, 1 míchací podložka
Heavy Body
Regular Body
Light Body
60099
60101
60102
Permlastic
60099
Impression Compound / otiskovací hmota
60064
Permlastic příslušenství
Permlastic adhezivum, 60 ml lahvička
60098
Termoplastické otiskovací hmoty
Impression Compound / otiskovací hmota
Termoplastická otiskovací hmota v destičkách pro celkové nebo částečné otisky a tyčinkách pro otisky v měděné
obroučce a pro doplnění k okrajům otiskovací lžíce. Každá barva má kontrolovanou pracovní teplotu pro určité
použití.
Impression Compound / otiskovací hmota – Balení 8 destiček (227 g)
Zelená (teplota 50° C)
Červená (teplota 55° C)
60063
60059
Impression Compound / otiskovací hmota – Balení 15 destiček (113 g)
Zelená (teplota 50° C)
Červená (teplota 55° C)
1.8
60064
60060
Otiskovací materiály 1
Kerr Produktový program 2007/2008
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:00
Stránka 1.9
O T I S K O V A C Í
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Funkční otisky
F.I.T.T.
Tkáňový toner pro funkční otisky a konturování. F.I.T.T. – tuhne do gelové fáze bez tvrdnutí a tak umožňuje skutečně
funkční otisk. Může být nošen po několik dní, čímž napomáhá obnově stlačované tkáně a eliminuje nutnost
provádět úpravy po předání pacientovi. Snadno se míchá a udržuje si schopnost tečení pod tlakem po několik dní.
F.I.T.T. – Standardní balení
61127
100 g prášku, 100 ml roztoku, 15 ml separátor/separační roztok, 14 plastických kalíšků pro měření a míchání, 2 odměrky na roztoky
F.I.T.T. roztok, 100 ml lahvička
61132
F.I.T.T. prášek, 100 g lahvička
61144
Plastické kalíšky pro měření a míchání (14 kalíšků)
61141
F.I.T.T.
61127
Luralite otiskovací hmota
60073
Okluzní registrační vosk
00655
Luralite otiskovací hmota
Luralite je snadno míchatelná, příjemně chutnající, volně zatékající zinkoxid-eugenolová pasta, která nedeformuje
měkkou tkáň. Tvrdne tak, že otisk může být pro kontrolu znovu nasazen, je rozměrově stabilní a je extrémně přesný.
Luralite – standardní balení
60073
215 g báze, 65 g urychlovače/akcelerátor, 28 ml Solitine, 1 míchací podložka
Registrace skusu
Okluzní registrační vosk
Pro kontrolu okluzních vztahů.
Okluzní registrační vosk
00655
180 registračních plotének, 1 voděvzdorná tužka
Kerr Produktový program 2007/2008
Otiskovací materiály 1
1.9
cz01 Kapitel 07-08 EU engl:01 Kapitel 07-08 EU engl
O T I S K O V A C Í
21.12.2007
12:00
Stránka 1.10
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Vosky
Modrý inlejový (licí) vosk
Snadná modelace dostaveb. Měkne v horké vodě a velmi dobře se ořezává.
Modrý, standardní, balení 12 tyčinek (přibližně 25 g).
Modrý, tvrdý, balení 12 tyčinek (přibližně 25 g).
Modrý, standardní, balení 120 tyčinek (přibližně 250 g).
Modrý, tvrdý, balení 120 tyčinek (přibližně 250 g).
60065
60067
60066
60068
Modrý inlejový (licí) vosk
Lepící vosk
Tvrdý, rychle tuhnoucí vosk. Používejte k opravám voskových modelů, lepení vosků. Skvěle se hodí k připojování
licích čepů k bázi s vtokovým kanálem.
Balení 12 tyčinek (27,7 g)
Balení 120 tyčinek (277 g)
00623
00625
Lepící vosk
Rámovací vosk
Boxing Wax Stick - tyčinka je připevněna kolem otisku těsně pod okrajový uzávěr. Boxing Wax páska je pak přichycena
k této obrubě. Oba vosky jsou lepkavé, což zabezpečuje skvělou přilnavost bez nutnosti zahřívání.
Balení 42 tyčinek (170 g)
Balení 36 pásek (454 g)
00609
00608
Rámovací vosk
Orthodontic Tray Wax
Měkká bílá plastická vosková tyčinka pro ortodontické použití při rozšiřování okrajů, zadní hráze otiskovacích lžic
a vytváření zarážek pro otiskovací lžíce.
Balení 48 tyčinek (140 g)
1.10
09246
Otiskovací materiály 1
Kerr Produktový program 2007/2008
cz02 Kapitel 07-08 EU engl:02 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:20
Stránka 2.1
Materiály
pro provizorní
korunky a můstky
2
PROVIZORNÍ CEMENTY
2.2
ROTAČNÍ NÁSTROJE PRO ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍCH CEMENTŮ
2.3
MATERIÁLY PRO PROVIZORNÍ KORUNKY A MŮSTKY
2.4
cz02 Kapitel 07-08 EU engl:02 Kapitel 07-08 EU engl
M A T E R I Á L Y
P R O
21.12.2007
12:20
P R O V I Z O R N Í
Stránka 2.2
K O R U N K Y
A
M Ů S T K Y
Výrobek č.
Provizorní cementy
TempBond
Temp-Bond® je chemicky tuhnoucí provizorní cement na bázi zinkoxid eugenolu určený pro fixaci provizorních
korunek, můstků, dlah a pro provizorní fixaci permanentních fixních náhrad. Jeho plynulé zatékání zaručuje vyjímečné tvarování a snadné a dokonalé dosazení náhrady.
Nyní k dispozici i v pohodlných Automix stříkačkách
TempBond zaváděcí balení (s modifikátorem)
60058
Obsahuje: 1 tuba báze (50 g), 1 tuba katalyzátoru (15 g), 1 tuba modifikátoru (13 g), 1 míchací podložka
TempBond standardní balení (bez modifikátoru)
61087
TempBond Automix stříkačky
Obsahuje: 1 tuba báze (50 g), 1 tuba katalyzátoru (15 g), 1 míchací podložka
TempBond Unidose
31377
Obsahuje: 50 jednotlivých dávek, 2.4 g každá (celkem 120 g)
TempBond Original Automix stříkačka
33684
Obsahuje: 2 stříkačky (11,8 g každá), 20 míchacích koncovek
Doplňková balení TempBond
Pouze báze (50 g)
Pouze katalyzátor (15 g)
Pouze modifikátor (13 g)
TempBond Unidose
60254
60255
61081
TempBond® NE
Tento non-eugenolový provizorní cement nebrání polymeraci pryskyřičných cementů a akrylátových provizorních náhrad a může být použit i u pacientů alergických na eugenol. Zajišťuje stejné tokové a fixační vlastnosti,
jako má TempBond.
TempBond NE
60256
TempBond Introductory Pack Zaváděcí balíček TempBond (s modifikátorem)
60058
TempBond NE
60256
Non-eugenolový provizorní zinkoxidový cement. Obsahuje: 1 tuba báze (50 g), 1 tuba katalyzátoru (15 g), 1 míchací podložka
TempBond NE Unidose
31973
Obsahuje: 50 jednotlivých dávek, 2.4 g každá (celkem 120 g)
TempBond NE Automix stříkačka
33685
Obsahuje: 2 stříkačky (11,7 g každá), 20 míchacích koncovek
TempBond Clear/čirý
Translucentní, duálné tuhnoucí, pryskyřičný cement pro fixaci provizorních korunek a můstků. TempBond® Clear
neobsahuje eugenol, což umožňuje jeho použití s kompozitními cementy, a snadno se míchá a čistí, nezanechává
žádné stopy. Jelikož se jedná o pryskyřičný cement, je dosaženo mnohem pevnějšího spojení, ale případné
odstranění je rychlé a bezproblémové.
TempBond Clear s Triclosan Automix stříkačka
33351
Obsahuje: 1 stříkačka (7 g), 10 míchacích koncovek
TempBond příslušenství
Automix koncovka, doplňkové balení (50 koncovek)
2.2
33361
Materiály pro provizorní korunky a můstky 2
Kerr Produktový program 2007/2008
cz02 Kapitel 07-08 EU engl:02 Kapitel 07-08 EU engl
M A T E R I Á L Y
P R O
21.12.2007
12:20
Stránka 2.3
P R O V I Z O R N Í
K O R U N K Y
A
M Ů S T K Y
Výrobek č.
Rotační nástroje pro odstranění provizorních cementů
OptiClean
OptiClean™ je inovací pro optimální stomatologickou péči a prvním rotačním nástrojem pro odstraňování
provizorního cementu a detritu. Optimalizované brusné částice efektivně odstraňují cement při minimálním
otěru dentinu. OptiClean obsahuje A-silikonovou matrici pro skvělou pružnost a dynamické chování v zátěži.
Jeho vysoce výkonný aromatický polymer zaručuje, že zasazení mandrelu v násadci je přesné a bezchybné.
Je nejmenším nástrojem na trhu s pružným povlakem a průměrem hrotu 1,65 mm.
Výhody:
Snadná a efektivní manipulace:
• Rychlejší, snadnější a úplnější odstranění provizorního cementu.
• Snadný přístup díky specifickému designu.
• Dobrá viditelnost pracovního povrchu, neboť není potřeba žádná pasta ani mletá pemza.
OptiClean
Měřítko 2:1
Jemnější než ostatní běžně používané postupy:
• Nízké nebezpečí otěru preparovaného zubu i sousedních zubů.
• Šetrný k měkké tkáni.
• Vysoce hygienický, neboť je určen jen na jedno použití.
OptiClean souprava
950
Obsahuje: 12 OptiClean nástroje
Dosud neexistovala žádná efektivní cesta k odstranění provizorního cementu. Ale nyní máte Kerr OptiClean:
určený k odstraňování provizorního cementu a detritu.
Odstranění provizorní korunky z preparovaného zubu.
Odstranění provizorního cementu za použití Kerr OptiClean. Skvělé výsledky po použití Kerr OptiClean.
Technické informace:
2 mm
Zvětšení: 17x
500 μm
Zvětšení: 55x
200 μm
Zvětšení: 150x
SEM/elektronmikroskopické snímky Prof. P. Lambrechts, Catholic University of Leuven, Belgium
Barevné kódování:
Kerr nabízí komplexní barevné systémy. OptiClean používá barevné kódování OptiDisc, první translucentní
dokončovací a lešticí disk (světle modrý: «jemná» abrazivita).
Bližší informace naleznete v kapitole 6 produktového programu.
Kerr Produktový program 2007/2008
Materiály pro provizorní korunky a můstky 2
2.3
cz02 Kapitel 07-08 EU engl:02 Kapitel 07-08 EU engl
M A T E R I Á L Y
P R O
21.12.2007
12:20
P R O V I Z O R N Í
Stránka 2.4
K O R U N K Y
A
M Ů S T K Y
Výrobek č.
Materiály pro provizorní korunky a můstky
FILL-IN
FILL-IN™ je první bis-akrylátový materiál pro zhotovení provizorních korunek a můstků v jednorázovém balení
(stříkačce) Unidose™.
FILL-IN umožňuje rychlé a účinné zhotovení provizorní korunky nebo můstku. Není potřeba žádný další inventář
koncovek a aplikačních kanyl. FILL-IN je materiál s obsahem 53 % plniva, založený na technologii Point4 s menším smrštěním, tenčí inhibiční vrstvou, skvělou leštitelností, nízkým vývinem tepla při tuhnutí a je cenově rentabilní. Aplikační stříkačka pro tento materiál je specifická pro Kerr a nemá na trhu obdoby.
Výhody:
• FILL-IN unikátní jednorázový aplikační systém Unidose zabraňuje kontaminaci. Aktivace jednorázové stříkačky
je snadná, čistá, rychlá a pohodlná: Otočte, klikněte a dávkujte!
• FILL-IN bis-akrylátový kompozit je z 53% plněný novým předpolymerizovaným plnivem (Pre- Polymerised
Filler - PPF), a nabízí minimální smršťování a stálé, optimální manipulační vlastnosti.
• FILL-IN nabízí barevnou stálost, trvalou leštitelnost a celkovou odolnost, která zaručí vaším dočasným náhradám dlouhodobou estetiku.
• FILL-IN dodávaný v jednotlivém balení Unidose znamená, že nepotřebujete žádné aplikační pistole ani míchací
koncovky: rentabilní řešení!
Aktivace Unidose stříkačky:
1
2
3
90°
Otočte koncovku o 90°
Silně koncovku stlačte, kliknutí
oznamuje aktivaci
FILL-IN zaváděcí souprava
Dávkujte stlačením pístu
32602
Každá zaváděcí souprava obsahuje 20 Unidose stříkaček (3g každá)
2 x A1, 10 x A2, 7 x A3.5 a 1 x XL,1 Laminovaná karta s návodem k použití
FILL-IN doplňkové balení
Každé balení obsahuje 35 Unidose stříkaček (3g každá)
Odstín A1
Odstín A2
Odstín A3.5
Odstín XL
1 laminovaná karta s návodem k použití
FILL-IN Unidose stříkačka se dobře drží a tak umožňuje
snadnou aplikaci
32491
32492
32493
32494
FILL-IN doplňkové balení
Stomatologická dokumentace poskytnuta Dr. Bobem
Loweem, Charlotte, NC. USA
Fasety fotografované po čtyřech týdnech v ústech dokazují
skvělou barevnou stálost a dokonalou leštitelnost FILL-IN.
Ukázka laskavě poskytnuta Johnem Cranhamem, DDS, Chesapeake,
VA, USA.
2.4
Materiály pro provizorní korunky a můstky 2
Kerr Produktový program 2007/2008
cz02 Kapitel 07-08 EU engl:02 Kapitel 07-08 EU engl
M A T E R I Á L Y
P R O
21.12.2007
12:20
Stránka 2.5
P R O V I Z O R N Í
K O R U N K Y
A
M Ů S T K Y
Výrobek č.
Temphase™
Automaticky míchaný kompozitní C+B materiál se dvěma různými časy tuhnutí.
Temphase doplňková balení
Obsahuje: 1 x 72 g Temphase kartuše se 12 koncovkami
Temphase Standardně tuhnoucí
A1
A2
A3.5
B1
C2
29366
28070
28071
28072
28073
Temphase
Temphase Rychle tuhnoucí
A1
A2
A3.5
B1
C2
29367
28655
28656
28657
28658
Temphase Příslušenství
Míchací koncovky (48 x koncovka)
Aplikační pistole
Kerr Produktový program 2007/2008
28075
28747
Materiály pro provizorní korunky a můstky 2
2.5
cz02 Kapitel 07-08 EU engl:02 Kapitel 07-08 EU engl
M A T E R I Á L Y
2.6
P R O
21.12.2007
12:20
P R O V I Z O R N Í
Stránka 2.6
K O R U N K Y
Materiály pro provizorní korunky a můstky 2
A
M Ů S T K Y
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:23
Stránka 3.1
Výplňové materiály
3
LEPTACÍ PROSTŘEDKY A ADHEZIVA
3.2
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
3.4
SEALANTY – PEČETIDLA FISUR
3.14
CEMENTY A PODLOŽKY TYPU LINER
3.15
DOSTAVBY KOŘENOVÉ BÁZE
3.18
AMALGAMY
3.18
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:23
Stránka 3.2
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Leptací přípravky a adheziva
Gel Etchant - leptací gel
37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny. Jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost
v průběhu nanášení. Viskozita zajišťuje, že materiál nestéká ani se neseparuje. Gel je zcela a snadno bez námahy
smývatelný a nabízí pohodlí aplikace stříkačkou.
Leptací gel
31297
Obsahuje: 3 x 3 g stříkačky, 30 jednorázové Gel Etchant koncovky
Doplňkové balení 30 jednorázových Gel Etchant koncovek
26909
Leptací gel
31297
OptiBond FL Souprava
26684
OptiBond FL Unidose
33352
OptiBond Solo Plus Bottle sada
29670
OptiBond Solo Plus Unidose - doplňkové balení
29669
OptiBond® FL
FL = Filled and Light Cured (plněný a světlem tuhnoucí). Tento adhezivní systém pro dentin/sklovinu funguje
jako adhezivum a liner v jednom. Jedná se o 48 % sklem plněný adhezivní systém poskytující chemickou/ strukturální vazbu. Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světelná polymerace.
Nyní k dispozici v balení Unidose.
OptiBond FL Souprava
26684
Obsahuje: 1 x 8 ml OptiBond FL lahvička s primerem, 1 x 8 ml OptiBond FL lahvička s adhezivem, 1 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel
Etchant, 10 jednorázových koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek, 50 jednorázových aplikačních koncovek.
OptiBond FL doplňková balení
OptiBond FL Primer (8 ml lahvička)
OptiBond FL Adhesive (8 ml lahvička)
25881
25882
OptiBond FL Unidose – velkoobjemové balení
33352
2006
Obsahuje: 50 sáčků z hliníkové folie (1 sáček obsahuje 1 Primer Unidose,
1 Adhesive Unidose, 1 aplikační koncovku)
OptiBond Solo™ Plus
Jednosložkový adhezivní materiál pro takřka jakoukoli klinickou aplikaci. Adhezivum Solo Plus na bazi etanolu, plněné
v 15 % naším novým 0.4 μm plnivem, skutečně zpevňuje dentinové kanálky v podstatně větší hloubce než neplněné nebo
«nano» plněné systémy. To nabízí lepší dlouhodobou stabilitu a vynikající pevnost vazby pro přímé a nepřímé aplikace.
OptiBond Solo Plus Bottle sada
29670
Obsahuje: 2 x 5 ml lahvičky OptiBond Solo Plus adheziva, 1 x 3g stříkačka leptacího gelu Gel Etchant, 10 jednorázových koncovek
na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek, 100 jednorázových aplikačních koncovek.
OptiBond Solo Plus Bottle doplňková balení
29692
Obsahuje: 1 x 5 ml lahvička OptiBond Solo Plus adhezivum
OptiBond Solo Plus jednodávková sada
29682
Obsahuje: 100 OptiBond Solo Plus polštářků s adhezivem (celkem 10 ml), 1 x 3 g stříkačka leptacího gelu Gel Etchant,
10 jednorázových koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek, 100 jednorázových aplikačních koncovek.
OptiBond Solo Plus Unidose - doplňkové balení
29669
100 OptiBond Solo Plus polštářků s adhezivem (celkem 10 ml)
Jednosložkový adhezivní materiál pro bonding:
• Přímá kompozitní výplň ke sklovině a/nebo dentinu
• Kompozit ke kompozitu
• Kompozit k porcelánu a/nebo kovu
• Vazba přímo a nepřímo zhotovených výplní
3.2
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:24
Stránka 3.3
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
OptiBond Solo Plus Dual-Cure
OptiBond Solo™ Plus Dual-Cure Activator je neplněná pryskyřice určená k iniciaci chemického tuhnutí při použití
OptiBond Solo Plus Adhesive.
OptiBond Solo Plus Dual-Cure sada
31736
Obsahuje: 1x5 ml lahvička OptiBond Solo Plus adhezivum, 1x5 ml OptiBond Solo Plus activátor, 1 x 3 g stříkačka gelového
leptadla Gel Etchant, 20 jednorázových koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek 100 jednorázových
aplikačních koncovek.
Doplňkové balení
5 ml lahvička OptiBond Solo Plus Activator
OptiBond Solo Plus Dual-Cure sada
31736
OptiBond All-In-One
33381
OptiBond All-In-One 50-Pack Unidose souprava
33383
31304
OptiBond All-In-One
OptiBond® All-In-One – jednosložkové, samoleptací adhezivum, které eliminuje četné kroky při vazbě přímých i
nepřímých dostaveb. Stomatologové mají vše, co potřebují pro leptání, priming i bonding, v jednom materiálu.
OptiBond All-In-One je světlem tuhnoucí adhezivum a poskytuje kvalitnější adhezi ke všem povrchům a podkladům, i pro nepřímo zhotovované práce s kovovou konstrukcí. Jeho jedinečné schopnosti nano-leptání zajišťují
nejúčinnější leptání skloviny ze všech jednosložkových adheziv, čímž se vytváří hlouběji leptaný povrch pro vyšší
mechanickou retenci a chemickou vaznost.
• Jednoduchý jednokrokový postup. Leptání, priming i bonding jsou obsaženy v jednom materiálu.
Nemusí se míchat.
• Výjimečná vazebná síla. Jedinečné nano-leptání zabezpečuje nejvyšší vazebnou sílu na dentinu i na
sklovině mezi samoleptacími adhezivy sedmé generace.
• Přímé i nepřímé aplikace. Výborná adheze ke sklovině, dentinu, porcelánu a keramice – i k nepřímo
zhotovovaným náhradám s kovovou konstrukcí, pokud jsou fixovány kompozitním cementem NX3 nebo Maxcem.
• Ternální systém rozpouštědel. Tři rozpouštědla zajišťují lepší stabilitu při skladování a efektivní leptání
skloviny pro dlouhodobé vazebné vlastnosti, na které se můžete spolehnout.
• Možnosti dávkování. Lahvička nebo výhodný jednodávkový systém Unidose®.
Souprava s lahvičkou se vzorky Unidose
33381
Obsahuje: 1 lahvička adheziva (5 ml), 3 ampule Unidose (každá 0,18 ml), 50 aplikátorů Kerr, 25 míchacích podložek,
příbalová informace a technická dokumentace
Unidose® 50-Pack
33383
Obsahuje: 50 ampulí Unidose (každá 0,18 ml), 50 aplikátorů Kerr, příbalová informace a technická dokumentace
Doplňková balení
200 aplikačních koncovek
100 jednorázových míchacích misek
24680
27157
Pevnost vazby ve smyku
Střižná vazebná síla jednosložkových – samoleptacích
adhezivních systémů na bovinním dentinu (24 hod.)*
35
30
Střižná vazebná síla (MPa)
30
32.2
30.4
35.0
25
20
20.2
15
10
10.3
5
Střižná vazebná síla (MPa)
Střižná vazebná síla jednosložkových – samoleptacích
adhezivních systémů na humánním dentinu (24 hod.)*
28.2
25
20
21.7
Clearfil®
S 3 Bond
GBond
™
iBond
™
Kerr Produktový program 2007/2008
Xeno® IV
OptiBond®
A ll • In • One
21.6
15
10
11.3
5
0
0
23.0
Clearfil®
S 3 Bond
GBond ™
iBond™
Xeno® IV
OptiBond®
A ll • In • One
*Studie provedená Dr. Jamesem Dunnem z Lama Linda University.
Ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Výplňové materiály 3
3.3
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:24
Stránka 3.4
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Kompozitní materiály
Connect
Vysoce pevná vyztužující páska. Connect je ultra-pevné polyethylenové vlákno, které můžete použít, pokud vyžadujete
revoluční pevnost u okluzně namáhaných náhrad jednoho zubu, provizorních kompozitních a pryskyřičných korunek
a můstků, výztuží kompozitních korunek a můstků, ortodontických retainerů, parodontálních dlah, oprav a výztuh
snímatelných náhrad, oprav a výztuh okluzních dlah, chráničů. Pro všechny kompozitní výplně, korunky a můstky.
Connect zaváděcí sada 2 mm šířka
26955
Obsahuje: 1 Connect špulka s páskou (2 mm šířky x 90 cm délky), 1 Set Connect nůžky, 1 pinzeta, 1 lahvička Kolor Plus
(2 ml bezbarvá)
Connect zaváděcí sada 3 mm šířka
26956
Obsahuje: 1 Connect špulka s páskou (3 mm šířky x 90 cm délky), 1 Set Connect nůžky, 1 pinzeta, 1 lahvička Kolor Plus
(2 ml bezbarvá)
Connect doplňková sada 1 mm šířka
900-678
Connect zaváděcí sada
26955
Construct sada
30869
Obsahuje: 1 Connect špulka s páskou (1 mm šířky x 90 cm délky), 1 lahvička Kolor Plus (2 ml bezbarvá)
Connect doplňková sada 2 mm šířka
900-679
Obsahuje: Connect špulka s páskou (2 mm šířky x 90 cm délky), lahvička Kolor Plus (2 ml bezbarvá)
Connect doplňková sada 3 mm šířka
900-680
Obsahuje: 1 Connect špulka s páskou (3 mm šířky x 90 cm délky), 1 lahvička Kolor Plus (2 ml bezbarvá)
Connect nůžky
26959
Construct
Ultra-pevné polyethylenové vlákno, které je upraveno studenou plynovou plazmou a je předsilanizováno
neplněnou pryskyřicí. Narozdíl od Connect, Construct může být tvarován před navlhčením Construct vláken.
To umožňuje snadnější tvarování a tedy šetří čas a peníze.
Construct sada
30869
Obsahuje: 3 Construct špulka s páskou (předsilanizovanou) 1 mm, 2 mm a 3 mm (přibližně 90 cm délky), 3 Construct pryskyřice:
nebarvená, světlá, tmavá (3.5 g stříkačka), 1 Set Construct nůžky, 1 pinzeta, 1 červená a 1 modrá okrajový liner
Construct doplňková špulka s páskou -1 mm
30870
(přibližně 90 cm délky)
Construct doplňková špulka s páskou -2 mm
30871
(přibližně 90 cm délky)
Construct doplňková špulka s páskou -3 mm
30872
(přibližně 90 cm délky)
Construct doplňková pryskyřice - nebarvená
30873
(3.5 g stříkačka)
Construct doplňková pryskyřice - světlá
30874
(3.5 g stříkačka)
Construct doplňková pryskyřice - tmavá
30875
(3.5 g stříkačka)
Construct nůžky
3.4
26959
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:24
Stránka 3.5
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
PREMISE
Univerzální trimodální nano kompozit vyznačující se obsahem unikátní směsi 3 plniv (0.02 μm, 0.4 μm a předpolymerizované plnivo - Pre-Polymerised Filler - PPF) a 84% plněním. PREMISE™ nabízí nelepivé tvarování, vyšší
mechanickou odolnost a estetiku. Jeho ultra nízká 1.4 - 1.6 % polymerační kontrakce rovněž snižuje riziko
mikro-leakage a okrajového zbarvování (perkolace). PREMISE je k dispozici v jednotlivých dávkách Unidose nebo ve
stříkačkách a ve 33 doplňkových odstínech, včetně 18 sklovinových, 8 dentinových, 4 translucentní a 3 Packable.
PREMISE standardní stříkačková sada
32700
Obsahuje: 1 x 4g stříkačka od každého odstínu: A2, A3, A3.5 a XL2 sklovina; A2, A3 a A3.5 dentin; translucentní čirý
a A3 Packable. Doplňky (*)
PREMISE Unidose standardní sada
32701 E
Obsahuje: 10 x 0,2g Unidose kompule každého odstínu: A2, A3, A3.5 a XL2 sklovina; A2, A3 a A3.5 dentin;
translucentní čirý a A3 Packable. Doplňky (*)
PREMISE mini sada + CompoRoller
32704 E
Obsahuje: 1 x 4g stříkačka od každého odstínu: A3 dentin, A2 a A3 sklovina, 1 CompoRoller rukojeť, 10 kónických koncovek, 10 disk koncovek,
1 lahvička OptiBond Solo Plus (5 ml), 1 stříkačka s leptacím gelem Kerr Etching Gel (3 g) + koncovky, 1 balení aplikačních koncovek (50 ks)
PREMISE Packable stříkačková sada + CompoRoller
33673
Obsahuje: 1 x 4g stříkačka od každého odstínu: A2, A3 and A3.5, 1 CompoRoller rukojeť, 10 kónických koncovek, 10 disk koncovek, 1
lahvička OptiBond Solo Plus (5 ml), 1 stříkačka s leptacím gelem Kerr Etching Gel (3 g) + koncovky, 1 balení aplikačních koncovek (50 kusů)
PREMISE mini sada Unidose + CompoRoller
PREMISE stříkačková mini sada + CompoRoller
32704
PREMISE mini sada Unidose + CompoRoller
32705
32705
Obsahuje: 10 x 0,2g Unidose kompule každého odstínu: A3 dentin, A2 a A3 sklovina, 1 CompoRoller rukojeť, 10 kónických
koncovek, 10 disk koncovek, 1 lahvička OptiBond Solo Plus (5 ml), 1 stříkačka s leptacím gelem Kerr Etching Gel (3 g) +
koncovky,
1 balení aplikačních koncovek (50 kusů)
PREMISE Packable Unidose sada + CompoRoller
33672
Obsahuje: 10 x 0,2g Unidose kompule každého odstínu: A2, A3 a A3.5, 1 CompoRoller rukojeť, 10 kónických koncovek, 10
disk koncovek, 1 lahvička OptiBond Solo Plus (5 ml), 1 stříkačka s leptacím gelem Kerr Etching Gel (3 g) + koncovky,
1 balení aplikačních koncovek (50 kusů)
(*) Příslušenství
1
1
1
10
25
50
1
Lahvička OptiBond Solo™ Plus (5 ml)
OptiGuard™ v lahvičce (5 ml)
Kerr – leptací gel ve stříkačce (3 g)
Jednorázové aplikační kanyly pro leptací gel
Jednorázové míchací misky
Kerr aplikační koncovky
Hawe souprava pro leštění (15 x 12.6mm OptiDisc® – 5 od každého hrubý/střední, jemný, extra jemný, 2 OptiDisc®
mandrely, 4 x GlosssPLUS leštičky – 2 od každého tvaru:plamínek a kalíšek, 4 x HiLusterPLUS Dia leštící nástroje – 2 od
každého tvaru: plamínek a kalíšek)
100 Interdentální klínky z platanového dřeva Turquoise Mini
100 Interdentální klínky z platanového dřeva Orange
3 OptiShine lešticí kartáčky
Dokumentace poskytována zdarma z laskavosti Dr. Douglase Terry
Kerr Produktový program 2007/2008
Výplňové materiály 3
3.5
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:24
Stránka 3.6
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
PREMISE doplňková balení sklovinových odstínů
1 x 4g stříkačka
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
XL1
XL2
32712
32713
32714
32715
32716
32717
32718
32719
32720
32721
32722
32723
32724
32725
32726
32727
32728
32729
20 x 0,2g Unidose kompule
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
XL1
XL2
32745
32746
32747
32748
32749
32750
32751
32752
32753
32754
32755
32756
32757
32758
32759
32760
32761
32762
PREMISE translucentní odstíny
1 x 4g stříkačka
Jantar
Šedá
Čirá
32738
32739
32740
1 x 3g stříkačka
Super čirá
32741
20 x 0,2g Unidose kompule
Jantar
Šedá
Čirá
Super čirá
32771
32772
32773
32774
PREMISE dentinové odstíny
3.6
1 x 4g stříkačka
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
C2
D2
32730
32731
32732
32733
32734
32735
32736
32737
20 x 0,2g Unidose kompule
A2
A3
A3.5
32763
32764
32765
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:24
Stránka 3.7
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
A4
B1
B2
C2
D2
32766
32767
32768
32769
32770
PREMISE Packable odstíny
1 x 4g stříkačka
A.2
A3
A3.5
A4
33670
32742
32743
32744
20 x 0,2g Unidose kompule
A.2
A3
A3.5
A4
33671
32775
32776
32777
PREMISE vzorník odstínů
32867
Premise Flowable
Premise Flowable je nano-plněný, světlem polymerizovaný flow kompozit střední viskozity vhodný pro řadu
přímých aplikací. Před-polymerizované plnivo, nano-plnivo a osvědčená Point4 technologie jsou použity
v kombinaci, aby bylo dosaženo optimální odolnosti a trvanlivosti.
• Nabízí skvělou mechanickou odolnost a snížené polymerační smršťování.
• Tvarovatelný a přitom zatékající, nestéká.
• Skvělé odhalení zubního kazu
• Estetický výplňový materiál pro univerzální použití.
• Aplikace ve frontálním i distálním úseku chrupu, včetně podložek typu liner a jako pečetidlo fissur.
Premise Flowable 4 balení
PREMISE Flowable sortimentní souprava
33371
33371
Obsahuje: 1 x 1,7g stříkačka od každého odstínu: A1, A2, A3, B1, 40 koncovek
Doplňková balení - 4 balení
4 x 1,7g stříkačky každého odstínu, 40 koncovek
A1
A2
A3
A3,5
B1
B2
C2
Univerzální opakní
XL1
XL2
33372
33373
33374
33375
33376
33385
33377
33378
33379
33380
Doplňková balení koncovek (50)
33370
Doplňková balení – 1 balení
1 x 1,7g stříkačka, 10 koncovek
A1
A2
A3
A3,5
B1
B2
C2
Univerzální opakní
XL1
XL2
Kerr Produktový program 2007/2008
33721
33722
33723
33724
33725
33726
33727
33728
33729
33730
Výplňové materiály 3
3.7
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:24
Stránka 3.8
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Herculite® XRVTM
Světlem tuhnoucí mikro-hybridní kompozitní materiál ve stříkačce nebo v jednotlivých dávkách Unidose.
Frontální a distální výplně včetně: Třída I, Třída II, Třída III, Třída IV, Třída V, krčkové eroze a přímé fasetování:
• Obsahuje přibližně: 79 % anorganického plniva (váhově) s průměrnou velikostí částic 0.6 μm
• Dlouhodobé klinické studie potvrzují spolehlivost a trvanlivost
• Skvělé manipulační vlastnosti umožňují anatomické tvarování
• 16 Vita® sklovinových odstínů a 16 Vita® dentinových odstínů plus 2 incizální, 1 hrbolkový a 3 krčkové odstíny
pro zajištění vynikající estetiky
Vita® je ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Germany.
Fraktura dentinu
Herculite XRV Esthetic sada s
OptiBond Solo Plus
30893
Tato vysoce vybavená sada je uspořádána ve dvou kufřících pro snadné použití; první kufřík obsahuje dva zásobníky
a druhý jeden.
Obsahuje: 1 x 5g stříkačka každého odstínu:
A řada sklovina - A1, A2, A3, A3.5, A4 / B řada sklovina - B1, B2, B3, B4
C řada sklovina - C1, C2, C3, C4 / D řada sklovina - D2, D3, D4
1 x 5g stříkačka každého odstínu:
A řada sklovina - A2, A3, A3.5 / B řada sklovina - B1, B2
C řada sklovina - C2 / D řada sklovina - D2, D3, D4
1 x 2,5g stříkačka od každého odstínu: Incisal Medium a Incisal Light,
5 ml lahvička OptiBond Solo Plus, 50 jednorázových aplikačních koncovek, 25 jednorázových míchacích misek,
1 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel Etchant s 10 jednorázovými koncovkami
Herculite XRV souhrnná sada
OptiBond Solo Plus
Dostavba s Herculite XRV
30894
Obsahuje: 1 x 5g stříkačka od každého odstínu:
A řada sklovina - A1, A2, A3, A3.5 / B řada sklovina - B1, B3
C řada sklovina - C2, C3 / D řada sklovina - D2, D3
1 x 5g stříkačka každého odstínu:
A řada sklovina - A2 / B řada sklovina - B1
C řada sklovina - C2 / D řada sklovina - D2
1 x 2,5g stříkačka od každého odstínu: Incisal Medium a Incisal Light,
5 ml lahvička OptiBond Solo Plus, 50 jednorázových aplikačních koncovek, 25 jednorázových míchacích misek,
1 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel Etchant s 10 jednorázovými koncovkami
Herculite XRV
Herculite XRV Enamel Syringe doplňková balení
1 x 5 g stříkačka
3.8
A řada
Sklovina A1
Sklovina A2
Sklovina A3
Sklovina A3.5
Sklovina A4
22859
22860
22861
22862
22863
B řada
Sklovina B1
Sklovina B2
Sklovina B3
Sklovina B4
22864
22865
22866
22867
C řada
Sklovina C1
Sklovina C2
Sklovina C3
Sklovina C4
22868
22869
22870
22871
D řada
Sklovina D2
Sklovina D3
Sklovina D4
22872
22873
22874
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:24
Stránka 3.9
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Herculite XRV Dentine Syringe doplňková balení
1 x 5 g stříkačka
A řada
Dentin A1
Dentin A2
Dentin A3
Dentin A3.5
Dentin A4
23391
22875
22876
22877
23390
B řada
Dentin B1
Dentin B2
Dentin B3
Dentin B4
22878
22879
23389
23388
C řada
Dentin C1
Dentin C2
Dentin C3
Dentin C4
23387
22880
23386
23385
D řada
Dentin D2
Dentin D3
Dentin D4
22881
23384
23392
Herculite XRV Cervical Syringe doplňková balení
1 x 5 g stříkačka
Krčkový červený/hnědý
Krčkový šedý/hnědý
Krčkový žlutý/hnědý
29832
29833
29834
Herculite XRV Incisal Syringe doplňková balení
1 x 2,5 g stříkačka
Světlý
Střední
22882
22883
Herculite® XRVTM Unidose
Klinicky osvědčený mikro-hybridní výplňový kompozit pro frontální a distální zuby s velkou škálou Vita ® sklovinných
a dentinových odstínů plus dvěma incizálními odstíny. Předplněné kompule s kompozitem (0.25 g v každé kompuli).
Vita® je ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Německo.
Herculite XRV Unidose sada
OptiBond Solo Plus
30895
Obsahuje: 10 x 0,25 g Unidose kompule každého odstínu:
A řada sklovina - A1, A2, A3, A3.5 / B řada sklovina - B1, B3
C řada sklovina - C2, C3 / D řada sklovina - D2, D3
10 x 0,25 g Unidose kompule každého odstínu:
A řada dentin - A2 / B řada dentin - B1
C řada dentin - C2 / D řada dentin - D2
10 x 0,25 g Unidose kompule každého odstínu: Incisal Medium a Incisal Light, 5 ml lahvička OptiBond Solo Plus, 50 jednorázových aplikačních koncovek, 25 jednorázových míchacích misek, 1 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel Etchant s 10 jednorázovými koncovkami
Herculite XRV Unidose sada s OptiBond Solo Plus
30895
Herculite XRV Enamel Unidose doplňková balení
20 x 0,25g Unidose kompule
A řada
Sklovina A1
Sklovina A2
Sklovina A3
Sklovina A3.5
Sklovina A4
23036
23037
23038
23039
23040
B řada
Sklovina B1
Sklovina B2
Sklovina B3
Sklovina B4
23041
23042
23043
23044
Kerr Produktový program 2007/2008
Výplňové materiály 3
3.9
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:24
Stránka 3.10
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
C řada
Sklovina C1
Sklovina C2
Sklovina C3
Sklovina C4
23045
23046
23047
23048
D řada
Sklovina D2
Sklovina D3
Sklovina D4
23049
23050
23051
Herculite XRV Enamel Dentine doplňková balení
20 x 0,25g Unidose kompule
A řada
Dentin A2
Dentin A3
Dentin A3.5
23052
23053
23054
B řada
Dentin B1
Dentin B2
23055
23056
C řada
Dentin C2
23057
D řada
Dentin D2
23058
Herculite XRV Enamel Incisal Unidose doplňková balení
20 x 0,25g Unidose kompule
Světlý
Střední
23059
23060
Kolor + Plus® Resin Colour Modifier Kit / pryskyřičný dobarvovací set
Intenzivní barvy a opakery k použití pro kompozitní výplně. Skvělý způsob, jak zvýšit a rozšířit vaši schopnost
přizpůsobit výplň přirozené barvě zubů. S Kolor + Plus můžete vytvořit ten nejpřesnější barevný tón pro okluzní
povrchy, zvýraznit gingivální oblasti, simulovat vývojové drážky a reprodukovat jemné detaily tak, aby výplň byla
skutečně jako živá.
Kolor + Plus Modifier Kit
23408
Obsahuje: 1 lahvička x 2 ml od každé barvy: žlutá, levandulová, hnědá, modrá, bílá, červená, šedá, okrová, bezbarvá,
1 lahvička x 2 ml A1 Opaque a A3 Opaque
Kolor + Plus
Kolor + Plus doplňková balení (2 ml lahvičky)
Žlutá
Levandulová
Hnědá
Modrá
Bílá
Červená
Šedá
Bezbarvá
Okrová
Opakní A1
Opakní A3
23394
23395
23396
23397
23398
23399
23400
23401
23404
23402
23403
Preparovaná kavita
Konečný výsledek
3.10
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:24
Stránka 3.11
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Point4
Optimalizovaný kompozitní systém s průměrnou velikostí částic 0.4 μm. Tento mikro-hybridní kompozit pro
frontální a distální výplně je k dispozici v 16 Vita® odstínech, 3 Xtra světlých, 3 translucentních odstínech a 8
opakních odstínech. Point4™ nabízí estetiku, pevnost a přirozený vzhled v současné době dosažitelnou pouze
kombinací hybridních a mikroplněných materiálů.
Point4 Syringe zaváděcí sada
29687
Obsahuje: 1 x 4 g stříkačka od každého odstínu: A2, A3, A3.5, B2, T1, 1 x 5 ml lahvička OptiBond Solo Plus, 2 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel Etchant, 20 jednorázových koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek, 50 jednorázových aplikačních koncovek.
Point4 Syringe souprava
29687
Point4 Syringe doplňková balení
1 x 4 g stříkačka
A řada
A1
A2
A3
A3.5
A4
29876
29877
29878
29879
29880
B řada
B1
B2
B3
B4
29881
29882
29883
29884
C řada
C1
C2
C3
C4
29885
29886
29887
29888
D řada
D2
D3
D4
29889
29890
29891
Xtra světlá
XL1
XL2
XL3
29892
29893
29894
Translucentní
T1
T2
T3
29895
29896
29897
Opakní
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
C2
D2
31360
31361
31362
31363
31364
31365
31366
31367
Kerr Produktový program 2007/2008
Dostavba s Point4
Výplňové materiály 3
Konečný výsledek
3.11
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:24
Stránka 3.12
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Point4 Unidose souprava
29688
Obsahuje: 10 x 0.2g Unidose koncovky od každého odstínu:
A2, A3, A3.5, B2, T1, 1 x 5 ml lahvička OptiBond Solo Plus, 2 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel Etchant, 20 jednorázových
koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek, 50 jednorázových aplikačních koncovek.
Point4 Unidose doplňková balení
20 x 0,2g Unidose kompule
3.12
A řada
A1
A2
A3
A3.5
A4
29898
29899
29900
29901
29902
B řada
B1
B2
B3
B4
29903
29904
29905
29906
C řada
C1
C2
C3
C4
29907
29908
29909
29910
D řada
D2
D3
D4
29911
29912
29913
Extra světlý
XL1
XL2
XL3
29914
29915
29916
Translucentní
T1
T2
T3
29917
29918
29919
Opakní
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
C2
D2
31368
31369
31370
31371
31372
31373
31374
31375
Výplňové materiály 3
Point4 Unidose souprava
29688
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:24
Stránka 3.13
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
ProdigyTM
Mikro-hybridní světlem polymerovaný kompozitní výplňový materiál pro výplně v distálním i frontálním úseku chrupu
v 16 Vita® odstínech. Řada je navíc doplněna dvěma opákními a incisálními odstíny. Skvělá viskozita a zatékavost
v průběhu manipulace. Obsahuje přibližně: 79 % (váhově) anorganického plniva s průměrnou velikostí částic 0.6 μm.
Kombinuje snadnou modelovatelnost a adaptovatelnost se skvělou povrchovou úpravou a pevností pro esteticky
působivé výsledky. The Prodigy systém zahrnuje OptiBond Solo Plus adhezivum a OptiGuard kompozitní povrchový
sealer. Vita® je ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Německo.
Prodigy Syringe souprava
30896
Konečný výsledek
Obsahuje: 1 x 4 g stříkačka od každého odstínu: A2, A3, B1, C2, D2, 1 x 5 ml lahvička OptiBond Solo Plus, 2 x 3 g stříkačka
s leptacím gelem Gel Etchant, 20 jednorázových koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek,
50 jednorázových aplikačních koncovek.
Prodigy Syringe doplňková balení
1 x 4 g stříkačka
A řada
A1
A2
A3
A3.5
A4
25898
25893
25894
26257
26706
B řada
B1
B2
B3
B4
25895
25899
26724
26708
C řada
C1
C2
C3
C4
26726
25896
26728
26710
D řada
D2
D3
D4
Univerzální opákní A3.5
25897
25900
26712
25902
1 x 2,5 g stříkačka
Incisální
25901
Prodigy Syringe souprava
30896
Prodigy Unidose doplňková balení
20 x 0,2 g Unidose kompule
A řada
A1
A2
A3
A3.5
A4
25888
25883
25884
26258
26707
B řada
B1
B2
B3
B4
25885
25889
26725
26709
C řada
C1
C2
C3
C4
26727
25886
26729
26711
D řada
D2
D3
D4
Univerzální opákní A3.5
Incisální
25887
25890
26713
25892
25891
Kerr Produktový program 2007/2008
Výplňové materiály 3
3.13
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:24
Stránka 3.14
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Revolution Formula 2
Světlem polymerizovaný hybridní kompozit s nízkou viskozitou pro výplně III., IV. a V. třídy . Plněný 60 % (hmotnostní) plniva s částicemi o velikosti 0.6 mikronů. Revolution™ Formula 2 zatéká do kavity a umožňuje tak
snadnější adaptaci a tvarování, ideální pro zákroky, u nichž je indikováno použití minimálně invazivních technik.
Je dávkován 1g stříkačkou s aplikační koncovkou k zajištění vyšší přesnosti a ovladatelnou konečky prstů. Revolution,
s nímž je práce rychlá a snadná, nabízí skvělou barevnou stálost a leštitelnost do vyjímečně vysoké estetické kvality.
Revolution Formula 2 zaváděcí souprava
29514
Obsahuje: 4 x 1 g stříkačka od každého odstínu: A2, B3, C3 a univerzální opak, 20 koncovek
Revolution Formula 2 sortimentní souprava
Revolution Formula 2 pokrývá povrch kavity
29515
Obsahuje: 4 x 1 g stříkačka od každého odstínu: 2 Xtra-světlý, 1 incisální,1 dásňový a 1 bílý opakní, 20 koncovek
Doplňková balení – 4 balení
4 x 1g stříkačky, 20 koncovek
A řada
A1
A2
A3
A3.5
A4
29493
29494
29495
29496
29497
B řada
B1
B2
B3
29498
29499
29500
C řada
C1
C2
C3
C4
29502
29503
29504
29505
D řada
D2
D3
Xtra-světlý
Dásňový
Světlý incisální
Univerzální opakní
Bílá opakní
29506
29507
29509
29510
29511
29512
29513
Aplikační koncovky černé (100) 22 standartní velikost
Aplikační koncovky žluté (100) 20 standartní velikost
Revolution Formula 2 zaváděcí souprava
29514
Guardian Seal souprava
31169
450119
450120
Pečetidla fissur / sealanty
Guardian Seal
Guardian Seal je pečetidlo fissur navržené k poskytování zvýšené ochrany proti okluznímu kazu prostřednictvím
zcela nové patentované technologie. Guardian Seal má ideální odstín a opacitu zajišťující jeho viditelnost, ale je
zároveň dostatečně translucentní, aby umožnil odhalení zubního kazu. Materiál je 30 % plněný, nabízející perfektní kombinaci zatékavosti a odolnosti proti abrazi. Aplikační systém, obsahující jednorázovou kartáčkovou
aplikační koncovku, umožňuje snadné nanesení Guardian Seal.
Guardian Seal Kit
31169
Obsahuje: 4 x 1 g stříkačka, 40 kartáčkových aplikačních koncovek
Guardian Seal kartáčkové koncovky
31323
Obsahuje: 40 kartáčkových aplikačních koncovek
3.14
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:25
Stránka 3.15
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
OptiGuard
Univerzální kompozitní povrchové pečetidlo (sealant). Zlepšuje konečný vzhled jakéhokoli výplňového kompozitního povrchu tím, že vyplní a zpevní mikropraskliny a spáry, které se mohou objevit jako následek úpravy
povrchu výplně. Rovněž chrání proti předčasnému opotřebování a zbarvování.
OptiGuard souprava
26685
Obsahuje: 2 x 5 ml lahvička OptiGuard povrchový sealant, 1 x 3 g stříkačka s leptacím gelem Gel Etchant, 10 jednorázových
koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových míchacích misek, 50 jednorázových aplikačních jehel
OptiGuard doplňková balení
OptiGuard Surface Sealant povrchové pečetidlo (5 ml)
Před OptiGuard SEMs zvětšeno 50x
OptiGuard souprava
26685
Cavalite
20282
Life
61769
25880
Po OptiGuard
Cementy a linery
Cavalite
Světlem polymerovaný liner obsahující hydroxyapatit a skloionomerní prášek.
Cavalite
20282
Obsahuje: 10 ml Cavalite, 1 míchací podložka
Life
Kalcium hydroxidový liner
Standardní tuhnutí
Standardní balení
Obsahuje: 12 g báze, 12 g katalyzátoru,1 míchací podložka
Hromadné balení
Obsahuje: 5 x 12 g báze, 5 x 12 g katalyzátoru, 5 míchacích podložek
61769
60927
Rychle tuhnoucí
Standardní balení
Obsahuje: 12 g báze, 12 g katalyzátoru,1 míchací podložka
Hromadné balení
Obsahuje: 5 x 12 g báze, 5 x 12 g katalyzátoru, 5 míchacích podložek
Kerr Produktový program 2007/2008
60997
60998
Výplňové materiály 3
3.15
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:25
Stránka 3.16
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Maxcem
Maxcem™ je dvousložkový, samoleptací samoadhezivní pryskyřičný cement typu pasta/pasta, duálně
tuhnoucí, který v jednom produktu spojuje vše, co je třeba pro leptání, priming a bonding a cementaci.
Maxcem se aplikuje přímo do korunky nebo vypreparované kavity. Nabízí vyjímečnou chemickou
a barevnou stabilitu, skvělé manipulační vlastnosti a vysoce účinnou polymeraci bez přístupu světla.
Maxcem rovněž nabízí nadstandardní pevnost vazby a mechanickou pevnost, úžasnou estetiku
a nesrovnatelnou jednoduchost použití.
• Nadstandardní adheze. Pevnost vazby je více jak dvakrát vyšší než u pryskyřicí modifikovaných
•
•
•
•
•
•
skloionomerů (Resin Modified Glass Ionomers, RMGI)
Úžasná estetika. Skvělá barevná stálost. Vysoce translucentní odstíny
Přímé nanášení. Odpadá ruční míchání, tření či použití aplikačních pomůcek.
Pevná vazba k jakémukoli podkladu. K dentinu, sklovině, porcelánu, k celokeramické nebo metalokeram. korunce
Duální polymerace. Efektivní tuhnutí bez přístupu světla v situacích, kdy je prostup světla omezený
Snadné očištění. Přebytečný materiál je ve stavu gelu snadno odstranitelný
Mnohočetné indikace. Korunky, můstky, inleje, onleje a čepy
Maxcem standardní sada
Maxcem standardní sada
32856 E
32856 E
Obsahuje: 5 dvojitých stříkaček (5g každá): 2 dvojité stříkačky – čirá, 1 dvojitá stříkačka – bílá, 1 dvojitá stříkačka – bílá opákní,
1 dvojitá stříkačka – žlutá, 50 automix kanyly, 1 krabička OptiClean™ debridery (odstraňovače provizorního cementu) (12)
Maxcem Mini sada
33002
Obsahuje: 1 dvojitá stříkačka – čirá, 10 automix kanyly, 3 OptiClean™ debridery (odstraňovače provizorního cementu)
Maxcem - doplňková balení
Každé doplňkové balení obsahuje 2 dvojité stříkačky a 20 automix kanyl
Čirá
Bílá
Bílá opakní
Žlutá
Hnědá
Míchací koncovky (50)
32857
32858
32859
32860
32861
32862
Maxcem standardní sada
Ukázka s laskavým svolením Dr. Rosse Nashe
Přímé nanášení
3.16
Snadné očištění přebytků
Výplňové materiály 3
Skvělá estetika
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:25
Stránka 3.17
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
NX3
NX3 je permanentní fixační kompozitní cement s inovovaným chemickým složením a je univerzálně indikovaný pro
všechny nepřímo zhotovované výplně a fi xní náhrady. Nabízí nesrovnatelné estetické výsledky, vysokou adhezi a širokou škálu
použití. Dodávaný systém zahrnuje i stříkačky s automix kanylou pro duální polymeraci a světlem polymerující cement pro vícečlenné práce, kde potřebujeme neomezenou dobou zpracování. Duálně tuhnoucí cement s automix kanylou lze použít k fi xaci
všech nepřímo zhotovaných fi xních náhrad včetně fazet. NX3 je prvním skutečně barevně stálým cementem, a to díky vlastnímu bezaminovému iniciačnímu systému Kerr a optimalizované pryskyřičné matrix.
• Jednoduché dávkování. Stříkačky s automix kanylou pro duální polymeraci eliminují nutnost ručního míchání.
• Aplikace vyžadující světelnou polymeraci. Cementování fazet a prací vyžadujících neomezenou dobu zpracování.
• Vazba ke každému povrchu. Výtečná adheze k dentinu, sklovině, konstrukcím CAD/CAM, keramice, porcelánu,
pryskyřicím a kovům.
• Samoleptající adhezivum nebo adhezivum se samostatným leptáním. Kompatibilita obou postupů.
Adhezivum nevyžaduje aktivátor duální polymerace.
• Výborná barevná stabilita. Dlouhodobé estetické výsledky duálně tuhnoucích cementů i cementů polymerujících světlem.
• Optimální manipulace. Snadné čistění v gelovém stavu.
NX3 Intro Sada
33642
Obsahuje 1 stříkačka duální polymerace (5 g) od každého odstínu: čirý, bílý a žlutý; 1 stříkačka, polymerace světlem (1.8 g) od
každého odstínu: čirý, bílý a žlutý; 1 stříkačka, zkušební gel (3 g) od každého odstínu: čirý, bílý a žlutý; 1 lahvička silanizační primer (5 ml); 30 automix míchacích koncovek; technický průvodce a pokyny pro použití
NX3 zkušební set
33653
Obsahuje 1 stříkačka duální polymerace (5 g) čirý odstín, 10 automix míchacích koncovek, 5ml lahvička OptiBond® All•In•One
“Self-Etch” adhezivum, pokyny pro použití
NX3 Doplňková balení
Stříkačka, duální polymerace, automix (čirý), 5 g
Stříkačka, duální polymerace, automix (bílý), 5 g
Stříkačka, duální polymerace, automix (žlutý), 5 g
Stříkačka, duální polymerace, automix (bleach-bělený), 5 g
Stříkačka, duální polymerace, automix (bílý opákní), 5 g
33643
33644
33645
33646
33647
Stříkačka, polymerace světlem (čirý), 1,8 g
Stříkačka, polymerace světlem (bílý), 1,8 g
Stříkačka, polymerace světlem (žlutý), 1,8 g
Stříkačka, polymerace světlem (bleach-bělený), 1,8 g
Stříkačka, polymerace světlem (bílý opákní), 1,8 g
33648
33649
33650
33651
33652
Zkušební gel (čirý), 3 g
Zkušební gel (bílý), 3 g
Zkušební gel (žlutý), 3 g
Zkušební gel (bílý opákní), 3 g
Zkušební gel (bleach-bělený), 3 g
33656
33657
33658
33659
33660
50 automix míchacích koncovek
33655
Kazuistika s laskavostí dr. Mitch Conditt
NX3 Intro Sada
Kerr Produktový program 2007/2008
Výplňové materiály 3
3.17
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
21.12.2007
12:25
Stránka 3.18
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Core build ups – materiály pro kořenové dostavby
CoreRestore2TM
Kompozitní kořenový dostavbový systém s dvojím tuhnutím nabízí vyšší pevnost a odolnost protí zlomení. Vysoké
plnění plnivem (83 hmotnostních %) nabízí skvělou pevnost a využívá nepřekonanou vazebnou sílu OptiBond Solo Plus
technologie. Snadná manipulace a skvělé manipulační vlastnosti díky novým dobám natuhávávní (gelová fáze)
a tuhnutí. Je k dispozici modrý odstín ke snadnému určení okrajů zubní tkáně. Světlem polymerizovaný odstín (bezbarvý)
je také k dispozici. Obsahuje 6 různých praeformovaných plastických matric pro jakoukoli kořenovou dostavbu.
CoreRestore2 doplňková balení
1 x 4 g stříkačka CoreRestore2 nízkoviskozní katalyzátor
1 x 4 g syringe CoreRestore2 vysokoviskózní katalyzátor
1 x 4 g stříkačka CoreRestore2 báze – univerzální
1 x 4 g stříkačka CoreRestore2 báze - bílá
1 x 4 g stříkačka CoreRestore2 báze – modrá
1 x 4 g stříkačka CoreRestore2 HDOC
(High Depth of Cure – velká hloubka polymerace) – pouze světlem tuhnoucí materiál (bezbarvý)
CoreRestore2 prázdné Unidose jednorázové koncovky a zátky, (40)
31300
31301
31302
31303
31305
31748
76019
CoreForm doplňková balení
10 CoreForm horní laterální č. 2
10 CoreForm horní střední č. 4
10 CoreForm dolní praemolár č. 8
10 CoreForm horní praemolár č. 11
10 CoreForm dolní 1. molár č. 13
10 CoreForm horní 1. molár č. 15
29461
29462
29463
29464
29465
29466
Materiál polymerující do velké hloubky CoreRestore2
je rovněžk dispozici samostatně. Výrobek č. 31748
Amalgamy
Contour
Contour® je disperzní směsná amalgamová slitina, která se vyznačuje pevnou kondenzovatelností a hladkým
carvingem bez drolení. Se 70 % sférických a 30 % pilinových částic získáváte větší objem hmoty pro lepší kontakt
s nástrojem ve snadno kondenzovatelné formě. Contour pomáhá předcházet odlamování a odprýskávání
okrajového uzávěru výplní.
Contour 50 kapslí
Standardně tuhnoucí, hnědá
Standardní balení, 50 x 400 mg kapsle jedna dávka
Standardní balení, 50 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Standardní balení, 50 x 800 mg kapsle trojitá dávka
29963
29966
29969
Contour
Contour 500 kapslí
Standardně tuhnoucí, hnědá
Hromadné balení, 500 x 400 mg kapsle jedna dávka
Hromadné balení, 500 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Hromadné balení, 500 x 800 mg kapsle trojitá dávka
3.18
31347
31348
29970
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:25
Stránka 3.19
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Tytin
S vysokým obsahem stříbra a patentovanným složením se sférickými částicemi, Tytin® vytváří spolehlivou amalgamovou výplň. Je extémě hladký, snadno aplikovatelný a opracovatelný (carving). Skvělá okrajová soudržnost je
dobře zdokumentovaná. Udržuje si lesk po dlouhou dobu a u výplní I. třídy může být okamžitě leštěn (8 minut).
Tytin 50 kapslí
Standardně tuhnoucí, modrá
Standardní balení, 50 x 400 mg kapsle jedna dávka
Standardní balení, 50 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Standardní balení, 50 x 800 mg kapsle trojitá dávka
Pomalu tuhnoucí, světle modrá
Standardní balení, 50 x 400 mg kapsle jedna dávka
Standardní balení, 50 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Standardní balení, 50 x 800 mg kapsle trojitá dávka
29945
29948
29951
Tytin
29954
29957
29960
Tytin 500 kapslí
Standardně tuhnoucí, modrá
Hromadné balení, 500 x 400 mg kapsle jedna dávka
Hromadné balení, 500 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Hromadné balení, 500 x 800 mg kapsle trojitá dávka
Pomalu tuhnoucí, světle modrá
Hromadné balení, 500 x 400 mg kapsle jedna dávka
Hromadné balení, 500 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Hromadné balení, 500 x 800 mg kapsle trojitá dávka
29946
31345
31346
29955
29958
29961
Tytin FCTM (Firm Condensation) – pevně kondenzovatelný
Tato «hybridní» slitina není ani sférickou ani směsnou slitinou. Patentované složení částic se vyznačuje snadnějším tvarováním než tradiční směsné amalgamy, neboť neobsahuje žádné velké pilinové částice. Tytin FC nabízí
chování a vlastnosti Tytinu a odpor při kondenzaci jako směsné slitiny.
Tytin FC 50 kapslí
Standardně tuhnoucí, tmavě šedá
Standardní balení, 50 x 400 mg kapsle jedna dávka
Standardní balení, 50 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Standardní balení, 50 x 800 mg kapsle trojitá dávka
Rychle tuhnoucí, žlutá
Standardní balení, 50 x 400 mg kapsle jedna dávka
Standardní balení, 50 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Standardní balení, 50 x 800 mg kapsle trojitá dávka
29981
29984
29987
Tytin FC (Firm Condensation)
29990
29993
29996
Tytin FC 500 kapslí
Standardně tuhnoucí, tmavě šedá
Hromadné balení, 500 x 400 mg kapsle jedna dávka
Hromadné balení, 500 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Hromadné balení, 500 x 800 mg kapsle trojitá dávka
Rychle tuhnoucí, žlutá
Hromadné balení, 500 x 400 mg kapsle jedna dávka
Hromadné balení, 500 x 600 mg kapsle dvojitá dávka
Hromadné balení, 500 x 800 mg kapsle trojitá dávka
29982
29985
29988
29991
29994
29997
Amalgamátor SDS Kerr 4000
SDS Kerr 4000 Amalgamator je univerzální vysokorychlostní amalgamátor ovládaný mikroprocesorem k zajištění
přesného a rovnoměrného míchání. Při šířce oscilačního rozpětí, míchací frekvenci a vámi vybraném čase, SDS
Kerr 4000 nabízí skvělou homogenitu a konzistenci, ideální pro širokou škálu amalgámů. Pro bezpečné ovládání,
SDS Kerr 4000 se vypíná při otevření předního přístupového krytu pro vyjmutí kapslí.
Amalgamátor SDS Kerr 4000
61330
Amalgamátor SDS Kerr 4000
Kerr Produktový program 2007/2008
Výplňové materiály 3
61330
3.19
cz03 Kapitel 07-08 EU engl:03 Kapitel 07-08 EU engl
V Ý P L Ň O V É
3.20
21.12.2007
12:25
Stránka 3.20
M A T E R I Á L Y
Výplňové materiály 3
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
12:31
Stránka 4.1
4
Pomůcky pro
výplňové materiály
SUPER TRAY
4.2
MATRICE – FRONTÁLNÍ A CERVIKÁLNÍ
4.3
MATRICE – DISTÁLNÍ
4.5
KLÍNKY
4.11
KOMPOZITNÍ VÝPLŇOVÉ SYSTÉMY
4.13
AMALGAM - PŘÍSLUŠENSTVÍ
4.14
EXKAVÁTOR
4.15
RŮZNÉ
4.16
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:31
Stránka 4.2
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Super Tray
310
mm
410
mm
Super Tray – způsob, jak uchovávat
malé pomocné předměty pečlivě
uspořádané a při ruce!
Super Tray
1620
Obsahuje kolekci 67 výrobků:
2 OptiDisc hrubý/střední 9.6 mm
2 OptiDisc hrubý/střední 12,6 mm
2 OptiDisc jemný 9,6 mm
2 OptiDisc jemný 12,6 mm
2 OptiDisc extra jemný 9,6 mm
2 OptiDisc extra jemný 12,6 mm
2 OptiDisc hrubý/střední 15,9 mm
2 OptiDisc extra hrubý 12.6 mm
2 Mandrel OptiDisc
2 OptiShine lešticí kartáčky
3 Šroubovací profylaktické kartáčky
3 Šroubovací profylaktické kartáčky
5 Fin-pol pásky 3.9 mm
5 Fin-pol pásky 3.9 mm
1 CleanPolish
1 SuperPolish
10 StopStrip rovný 8 mm
10 StopStrip rovný 10 mm
10 Adapt Luciwedge – světlovodné klínky, malé
10 Adapt Luciwedge – světlovodné klínky, střední
10 Adapt Luciwedge – světlovodné klínky, velké
5 Transparentní krčkové matrice
5 Transparentní krčkové matrice
5 Transparentní krčkové matrice
5 Transparentní krčkové matrice
5 Transparentní krčkové matrice
5 Transparentní krčkové matrice
5 Transparentní krčkové matrice
1 Držák pro Hawe
transparentní krčkové matrice
20 Interdentální klínky MINI tyrkysové
20 Interdentální klínky oranžové
20 Interdentální klíny bílé
20 Interdentální klínky zelené
20 Interdentální klínky žluté
4.2
181
184
182
185
183
186
191
198
195
2513
0220
0240
292
293
360
361
641
642
731
732
733
851 S
852 S
853 S
854 S
855 S
856 S
857 S
861
829.05
829.10
829.20
829.30
829.40
2 Pro-kartáček přírodní
2 Pro-kartáček nylonový
2 Pro-Cup bajonet/mandrel
2 Pro-Cup bajonet/mandrel
2 Pro-Cup Junior
2 Pro-Cup Junior
2 Mandrely RA
5 Titanové konturované
matrice pro premoláry obustranné
5 Titanové konturované
matrice pro moláry obustranné
3 Prophy-Cup šroubovací
3 Prophy-Cup šroubovací
3 Prophy-Cup šroubovací
2 Prophy-Cup šroubovací
2 Prophy-Cup šroubovací
2 Pro-Cup junior standardní
2 Pro-Cup junior tvrdé
10 SuperCap cívky
10 SuperCap cívky
1 SuperMat Systém
5 Adapt SuperCap matric ocelových
5 Adapt SuperCap matric ocelových
3 Adapt SuperCap matric transparentních
3 Adapt SuperCap matric transparentních
2 Occlubrush standardní kalíšek
2 Occlubrush malý kalíšek
2 Occlubrush špice
5 Cleanic jednotlivá dávka
2 Profylaxe bez pasty
1 Diamantované proužky
2 Lucifix matrice pro premoláry
2 Lucifix matrice pro moláry
3 Premise Unidose doplňkové balení sklovina A2
3 Premise Unidose doplňkové balení sklovina B2
Pomůcky pro výplňové materiály 4
841
845
990
991
992
993
1301
1590
1591
1801
1803
1805
1810
1811
1812
1813
2010
2015
2150
2181
2182
2171
2172
2510
2511
2512
3140
1950
275
775
776
32746
32751
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:32
P R O
Stránka 4.3
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Matrice – frontální a krčkové
NĚJŠÍ
VÁ
NO
VERZ
E
Anatomicky tvarované transparentní krčkové matrice pro výplně V. třídy
• NOVÁ vylepšená flexibilita: ohebné a přizpůsobivé s menším paměťovým efektem
• Optimální přizpůsobivost anatomii zubu
• Odpadá manipulace před provedením výplně
• Jemné okraje: žádný přebytečný kompozitní materiál, přesná rekonstrukce zubu
• Vizuální kontrola kvality plnění
• Žádná lepkavost ke kompozitnímu materiálu
• Absence kyslíkové vrstvy: jen minimální závěrečné opracování výplně
• Ochrana proti vlhkosti a vzduchu
• Kompaktní vyplnění kavity díky přímé stlačitelnosti
JEM
Hawe transparentní krčkové matrice
Hawe transparentní krčkové matrice - souprava
850 S
Obsahuje: 35 matric od 5 odstínů (851 S – 855 S), 50 matric od 2 odstínů (856 S – 857 S), 1 gingivální retraktor,
1 držák
Doplňková balení 150
Výrobek č. 851 S – 855 S
Výrobek č. 856 S – 857 S
1 plastický gingivální retraktor
860
1 držák
861
Výrobek číslo
851 S
Výrobek číslo
852 S
Výrobek číslo
853 S
Výrobek číslo
854 S
Výrobek číslo
855 S
Výrobek číslo
856 S
Výrobek číslo
857 S
Hawe transparentní krčkové matrice - souprava
850 S
Hawe kovové krčkové matrice
Adaptovatelné kovové krčkové matrice se speciálně upraveným hliníkovým povrchem. Vhodné pro všechny
samopolymerující kompozity a skloionomery.
Doplňková balení 100
Výrobek číslo 719 – výrobek číslo 723
Výrobek číslo
719
Výrobek číslo
720
Výrobek číslo
721
Výrobek číslo
722
Výrobek číslo
723
Hawe transparentní páskové matrice
Polyesterové pásky s barevně kódovanými konci. Tloušťka 0,05 mm
Doplňková balení 100
Žlutá, 100 mm délky, 6 mm šířky
690
Červená, 100 mm délky, 8 mm šířky
691
Modrá, 100 mm length, 10 mm šířky
692
Žlutá, 73 mm délky, 6 mm šířky
695
Červená, 73 mm délky, 8 mm šířky
696
Modrá, 73 mm length, 10 mm šířky
697
Kerr Produktový program 2007/2008
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.3
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:32
Stránka 4.4
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Hawe Stopstrip
Transparentní matricové pásky se zabudovanými zarážkami pro frontální zuby.
• Pásek může být bezpečně umístěn a upevněn
• Není potřeba přidržovat matricový pásek prstem
• Nepředstavuje překážku pro polymeraci světlem
• Tloušťka 0,050 mm.
Soupravy
Hawe Stopstrip souprava rovných,
8 mm a 10 mm šířka, 75 od každé
640
Hawe Stopstrip souprava zakřivených,
8 mm a 10 mm šířka, 75 od každé
650
Hawe Stopstrip se zpevněnou zarážkou
Doplňková balení 100
Hawe Stopstrip, rovné šířka 8 mm
Hawe Stopstrip, rovné šířka 10 mm
Hawe Stopstrip, zakřivené šířka 8 mm
Hawe Stopstrip, zakřivené šířka 10 mm
641
642
651
652
Hawe Stopstrip souprava rovných
640
Hawe Striproll
Polyesterová páska v praktickém zásobníku pro všechny výplňové materiály, pro frontální zuby. Tloušťka
0,050mm Nyní k dispozici transparentní a v modré barvě.
Výhody modré řady
• Unikátní barevná pásková matrice jako alternativa transparentní páskové matrice
• Modrá barva zvyšuje kontrast mezi matricí a strukturou zubu
• Zanedbatelný vliv na stupeň konverze kompozitu
• Velká výhoda pro lepší vizuální kontrolu při aplikaci kompozitu a manipulaci
• Barevná matrice v kontaktu s leptacím gelem, adhezivy a primery nijak nemění svoji barvu
• Velký krok vpřed ve zjednodušení a urychlení každodenní práce zubního lékaře
Hawe modrá Striproll
Modrá řada
Modrá Striproll šířka 6 mm, délka 15 m
Modrá Striproll šířka 8 mm, délka 15 m
Modrá Striproll šířka 10 mm, délka 15 m
2685
2686
2687
Transparentní řada
Transparentní Striproll šířka 6 mm, délka 15 m
Transparentní Striproll šířka 8 mm, délka 15 m
Transparentní Striproll šířka 10 mm, délka 15 m
685
686
687
Hawe Adapt transparentní páskové matrice
Anatomicky předtvarované transparentní pásky. Tloušťka 0,075 mm
100 Hawe Adapt transparentních páskových matric
4.4
680
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:32
P R O
Stránka 4.5
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Matrice – distální
Hawe Adapt Sectional Matrix System - systém aproximálních matric
Dokonalý systém pro mikrovýplně. Hawe Adapt® systém aproximálních matric je novým standardem v ošetřování
jednostranných kompozitních výplní distálních zubů. Aproximální matrice jsou jádrem tohoto systému, pečlivě
předtvarované do tvaru původního zubu. Unikátně tenké matrice, k dispozici v modrém a transparentním
plastu. Nová unikátní modrá barva, jako alternativa transparentní, byla zvolena proto, aby se zvýšil kontrast mezi
matricí a strukturou zubu a má jen zanedbatelný vliv na stupeň konverze kompozitu. To je velká výhoda pro lepší
vizuální kontrolu při aplikaci kompozitu, procesech zhotovení výplně a při manipulaci. Delší boční křidélka modré
řady pomáhají při aplikaci a vkládání do aproximálních oblastí. Barevná matrice v kontaktu s leptacím gelem,
adhezivy a primery nijak nemění svoji barvu. Modrá řada je velkým krokem vpřed ve zjednodušení a urychlení
každodenní práce zubního lékaře. Transparentní approximální tvarovací svorka umožňuje skvělé přizpůsobení
a tvarování aproximálních matric v mezizubních prostorech. Společné působení klínků a aproximální tvarovací
svorky umožňuje kontinuální přizpůsobování matric podle aproximálně cervikálního okraje výplně. Snadno
použitelné aplikační kleště jsou ideálním nástrojem pro přesné a snadné umístění aproximálního tvarovací svorky.
Hawe transparentní Adapt aproximální matrice in situ.
Modrá řada
Hawe Blue Adapt aproximální matrice - sada
2750
Hawe modré Adapt aproximální matrice in situ.
Obsahuje: 200 různých modrých aproximálních matric (4 x 50), 200 aproximálních tvarovacích svorek, 1 aplikační kleště,
5 od každého Adapt Luciwedges (malé, střední, velké)
Doplňková balení s aproximálními tvarovacími svorkami
100 modrých Adapt aproximálních matric (výška 5.0mm,
mírné zakřivení), 100 aproximálních tvarovacích svorek
100 modrých Adapt aproximálních matric (výška 6,5mm,
mírné zakřivení), 100 aproximálních tvarovacích svorek
100 modrých Adapt aproximálních matric (výška 5.0mm,
větší zakřivení), 100 aproximálních tvarovacích svorek
100 modrých Adapt aproximálních matric (výška 6,5mm,
větší zakřivení), 100 aproximálních tvarovacích svorek
2751
2752
2753
2754
Transparentní řada
Hawe transparentní Adapt aproximální matrice - souprava
750
Obsahuje: 200 různých transparentních aproximálních matric (4 x 50), 200 aproximálních tvarovacích svorek, 1 aplikační kleště,
5 od každého Adapt Luciwedges (malé, střední, velké)
Doplňková balení s aproximálními tvarovacími svorkami
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 5,0 mm, mírné zakřivení)
100 aproximálních tvarovacích svorek
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 6,5 mm, mírné zakřivení)
100 aproximálních tvarovacích svorek
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 5,0 mm, větší zakřivení)
100 aproximálních tvarovacích svorek
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 6,5 mm, větší zakřivení)
100 aproximálních tvarovacích svorek
1 aplikační kleště
751
752
753
754
Hawe transparentní
Adapt aproximální matrice - souprava 750
755
Doplňková balení bez aproximálních tvarovacích svorek
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 5,0 mm, mírné zakřivení)
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 6,5 mm, mírné zakřivení)
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 5,0 mm, větší zakřivení)
100 transparentních Adapt aproximálních matric
(Výška 6,5 mm, větší zakřivení)
Kerr Produktový program 2007/2008
756
757
758
759
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.5
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:32
Stránka 4.6
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
SuperMat
Skvělý tvar pro makro oblasti: SuperMat® a Adapt® SuperCap® matrice, univerzální napínací systém pro transparentní a ocelové matrice pro distální zuby. Cílem systému je rychlá, snadná, standardizovaná aplikace. Jedinečně
tenké matrice jsou tvarovány podle statistických dat pro dentální anatomii a jsou k dispozici ve dvou výškách
pásky a jednom tvaru pro moláry i premoláry, v oceli a transparentním plastu. Jsou k dispozici připojené k
SuperCap, napínání je odvozené od sytému SuperMat.
SuperMat - sortimentní souprava
2150
Obsahuje: 1 SuperLock napínací nástroj, 14 Adapt SuperCap matric v oceli - směs, 6 Adapt SuperCap matric transparentní - směs
SuperMat systém in situ.
Adapt SuperCap matrice
Doplňková balení 50
Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.030, výška 5,0 mm
Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.030, výška 6,3 mm
Adapt SuperCap matrice transparentní, 0.050, výška 5,0 mm
Adapt SuperCap matrice transparentní, 0.050, výška 6,3 mm
Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.038, výška 5,0 mm
Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.038, výška 6,3 mm
2161
2162
2171
2172
2181
2182
SuperCap cívky doplňková balení
SuperCap cívky, 5.6 mm, balení 100
SuperCap cívky, 5.6 mm, balení 500
SuperCap cívky, 6,7 mm, balení 100
SuperCap cívky, 6,7 mm, balení 500
2010
2020
2015
2025
SuperMat - sortimentní souprava
SuperCap cívky
5,6 mm
Ocelové matrice 0.030 mm «Dead-Soft»
výška 5,0 mm
Ocelové matrice 0.038 mm «Non-Dead-Soft»
2161
Ocelové matrice 0,030 mm «Dead-Soft»
výška 6,3 mm
4.6
výška 5,0 mm
výška 6,3 mm
Pomůcky pro výplňové materiály 4
6,7 mm
Transparentní matrice 0,050 mm
2181
Ocelové matrice 0.038 mm «Non-Dead-Soft»
2162
2150
výška 5,0 mm
2171
Transparentní matrice 0,050 mm
2182
výška 6,3 mm
2172
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:32
P R O
Stránka 4.7
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Hawe Adapt® matrice
375
Nerezová ocel, 0.045 mm tenká.
SuperMat®
376
Systém
Doplňková balení 30
377
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
Hawe Adapt matrice, tloušťka 0.045 mm
375
376
377
378
379
380
381
382
378
379
380
381
382
Hawe tvarované matrice
Anatomicky tvarované matrice z nerezové oceli, tloušťka 0.045 mm.
SuperMat®
Systém
Hawe tvarované matrice - sortimentní souprava
396
obsahuje 5 od každé z Hawe tvarovaných matric (6 tvarů)
Hawe tvarované matrice - souprava
396
Doplňková balení 30
Premoláry, bilaterální/oboustranné
Moláry, bilaterální/oboustranné
Premoláry, unilaterální/jednostranné
Premoláry, unilaterální/jednostranné
Moláry, unilaterální/jednostranné
Moláry, unilaterální/jednostranné
390
391
392
393
394
395
390
391
392
393
394
395
Kerr Produktový program 2007/2008
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.7
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:32
Stránka 4.8
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Lucifix® matrice
Modré a transparentní distální matrice s integrovaným upínacím zařízením.
Nová unikátní modrá barva, jako alternativa transparentní, byla zvolena proto, aby se zvýšil kontrast mezi matricí
a strukturou zubu a má jen zanedbatelný vliv na stupeň konverze kompozitu. To je velká výhoda pro lepší
vizuální kontrolu při aplikaci kompozitu, procesech zhotovení výplně a při manipulaci. Barevná matrice
v kontaktu s leptacím gelem, adhezivy a primery nijak nemění svoji barvu. Modrá řada je velkým krokem vpřed
ve zjednodušení a urychlení každodenní práce zubního lékaře.
Tradiční držák matrice již není potřeba. Matrice může být upravena podle individuální potřeby přistřižením
v gingivální nebo okluzální oblasti. Matrice tloušťky 0.075.
Modrá řada
Modrý Lucifix/ Adapt Luciwedge systém matric
2785 S
Obsahuje: 30 modrých Lucifix matric pro premoláry, 15 modrých Lucifix matric pro moláry, 60 Adapt Luciwedges
(15 od každé velikosti: velmi malé, malé, střední, velké)
Doplňková balení 50
Modré Lucifix matrice pro premoláry
Modré Lucifix matrice pro moláry
2775
2776
Modré Lucifix
Transparentní řada
Transparentní Lucifix/ Adapt Luciwedge
Matricový systém
785 S
Obsahuje: 30 transparentních Lucifix matric pro premoláry, 15 transparentních Lucifix matric pro moláry, 60 Adapt Luciwedges
(15 od každé velikosti: velmi malé, malé, střední, velké)
Doplňková balení 50
Transparentní Lucifix matrice pro premoláry
Transparentní Lucifix matrice pro moláry
Adapt Luciwedges viz strana 4.12
775
776
Použití bez držáku matrice
Tradiční matricové držáky mají kvůli své váze tendenci
deformovat transparentní distální matrice používané
pro kompozity, takže rekonstrukce dotykových bodů
může být problematická nebo i nemožná.
Transparentní Lucifix
Transparentní Lucifix systém matric
785 S
Hawe ocelové matricové pásky
Matricové pásky v praktickém zásobníku, 3 m.
Matricové pásky, tloušťka 0,030 mm
Šířka 5 mm
Šířka 6 mm
Šířka 7 mm
399 A
399 B
399 C
Matricové pásky, tloušťka 0,045 mm
Šířka 5 mm
Šířka 6 mm
Šířka 7 mm
4.8
499 A
499 B
499 C
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Hawe ocelové matricové pásky
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:32
P R O
Stránka 4.9
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Hawe Matrice mikrotenké
Nerezová ocel, 0,03 mm tenká.
405
SuperMat®
406
Systém
407
Doplňková balení 30
Hawe Matrice mikrotenké
Hawe Matrice mikrotenké
Hawe Matrice mikrotenké
Hawe Matrice mikrotenké
Hawe Matrice mikrotenké
Hawe Matrice mikrotenké
405
406
407
408
409
410
Hawe Matrice supertenké
408
409
410
1201
Nerezová ocel, 0,038 mm tenká.
1202
SuperMat®
1203
Systém
1204
Doplňková balení 30
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
Hawe Matrice supertenké
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1205
1206
1207
1208
Hawe transparentní matrice pro premoláry a moláry
Anatomicky tvarované modré a transparentní distální matrice. Transparentní řada má pro snadnější použití
konce matrice opatřeny barevným kódem. Nová unikátní modrá barva, jako alternativa transparentní, byla
zvolena pro lepší kontrast ke struktuře zubu a má jen zanedbatelný vliv na stupeň konverze kompozitu. To je
velká výhoda pro lepší vizuální kontrolu při aplikaci kompozitu, procesech zhotovení výplně a při manipulaci.
Barevná matrice v kontaktu s leptacím gelem, adhezivy a primery nijak nemění svoji barvu. Modrá řada je
velkým krokem vpřed ve zjednodušení a urychlení každodenní práce zubního lékaře. Matrice tloušťky 0.075mm.
Modrá řada
Hawe transparentní distální systém matric
Hawe modrý distální systém matric
780 S
2780 S
Obsahuje: 40 Hawe modrých matric pro premoláry, 20 Hawe modrých matric pro moláry, 15 Adapt Luciwedges od každé velikosti:
velmi malé, malé, střední, velké
Doplňková balení 50
Hawe modré matrice pro premoláry
Hawe modré matrice pro moláry
2773
2774
Hawe modrá matrice pro moláry
Transparentní řada
Hawe transparentní distální systém matric
780 S
Obsahuje: 40 Hawe transparentních matric pro premoláry, 20 Hawe transparentních matric pro moláry, 15 Adapt Luciwedges
od každé velikosti: velmi malé, malé, střední, velké
Doplňková balení 50
Hawe transparentní matrice pro premoláry
Hawe transparentní matrice pro moláry
Adapt Luciwedges viz strana 4.12
Kerr Produktový program 2007/2008
773
774
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Hawe transparentní matrice pro moláry
4.9
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:32
Stránka 4.10
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Hawe titanové matrice
SuperMat®
Systém
1501
Skvělé vlastnosti materiálu umožňují zlepšenou adaptaci k povrchu zubu. Skvělá a ověřená bio-kompatibilita.
Tloušťka 0,030 mm
1502
Doplňková balení 30
Hawe titanové matrice, premoláry
Hawe titanové matrice, premoláry oboustranné
Hawe titanové matrice, moláry
Hawe titanové matrice, moláry oboustranné
Hawe titanové tvarované matrice
Hawe titanové tvarované matrice
1501
1502
1506
1507
1590
1591
1506
1507
1590
1591
Hawe Tofflemire matrice
SuperMat®
Systém
Hawe Tofflemire matrice
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,050 mm, balení 30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,038 mm, balení 30
1001/30
1101/30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,050 mm, balení 30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,038 mm, balení 30
1002/30
1102/30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,050 mm, balení 30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,038 mm, balení 30
1003/30
1103/30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,050 mm, balení 30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,038 mm, balení 30
1013/30
1113/30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,050 mm, balení 30
Hawe Tofflemire matrice, tloušťka 0,038 mm, balení 30
1015/30
1115/30
Hawe Tofflemire tvarované matrice
Hawe Tofflemire tvarované matrice
Hawe Tofflemire tvarované matrice,
loušťka 0,050 mm, balení 30
Hawe Tofflemire tvarované matrice,
tloušťka 0,038 mm, balení 30
1001 C
1101 C
Hawe Tofflemire tvarované matrice
4.10
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:32
P R O
Stránka 4.11
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Napínač matric
Napínač matric
Tofflemire napínač matric junior
Tofflemire napínač matric senior
Tofflemire napínač matric univerzální
Neos napínač matric
1120
1130
1140
625
1140
625
Klínky
Adapt Luciwedges - světlovodné klínky
High-tech řešení pro separování zubů, adaptaci a fixaci matric.
• Díky schopnosti odrážet světlo Adapt® Luciwedge® je ideální pro aproximální polymerování světlem.
• Hebké, velmi elastické opláštění klínku zaručuje bezproblémovou, plynulou adaptaci matrice
podél celého krčkového uzávěru a zároveň šetrnost k dásni.
• Pevné tělo klínku pro dokonalé oddělení po dobu zhotovování výplně. Jeho schopnost ohýbat se
v ose zaručuje skvělou adaptaci i v konkávních zónách a v rozšiřujících se mezizubních mezerách.
• Zvýšená stabilita matrice prostřednictvím zóny nepřetržitého tlaku.
Adapt Luciwedge - sortimentní souprava
730
Obsahuje: 40 Adapt Luciwedges velmi malé, 40 Adapt Luciwedges malé, 40 Adapt Luciwedges střední,
30 Adapt Luciwedges velké
Doplňková balení 100
Adapt Luciwedges velmi malé
Adapt Luciwedges malé
Adapt Luciwedges střední
Adapt Luciwedges velké
734
731
732
733
Adapt Luciwedge - sortimentní souprava
730
1 Bezproblémová adaptace v mezizubní oblasti,
plynulé uzavření okrajů
1
2 Schopné přizpůsobit se také konkávním tvarům
3 Díky tvarové paměti se klínek vrací
do původního tvaru, když je vyjmut
z mezizubního prostoru
2
3
Kerr Produktový program 2007/2008
1
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.11
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:33
Stránka 4.12
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Luciwedges® Classic
Luciwedges Classic - sortimentní souprava
790 S
Obsahuje: 100 Luciwedges Soft (jemné) velmi malé, 50 Luciwedges Soft (jemné) malé, 50 Luciwedges Soft (jemné) střední
Doplňková balení 100
Luciwedges Soft velmi malé
Luciwedges Soft malé
Luciwedges Soft střední
770 S
771 S
772 S
Luciwedges Classic - sortimentní souprava
790 S
Hawe interdentální klínky z platanového dřeva
Hawe Interdentální klínky z platanového dřeva mají anatomicky optimální tvar. Konkávní strany se perfektně
přizpůsobují tvaru mezizubního prostoru. Čtvercový konec umožňuje snadné vsunutí klínku a vzhůru směřující
hrot zabraňuje poškození papil. Klínky jsou vyrobeny z platanového dřeva, které neuvolňuje třísky a tak zajišťují
stabilitu a stlačitelnost. K dispozici v 8 různých tvarech, barevně kódovaných.
Klínky oranžové
822/10
Soupravy
Systémová souprava klínků + 1 adaptér, balení 1000
Sada, výběr, balení 100
Sada, výběr, balení 400
Zásobník s klínky, výběr, balení 500
1 klínkový adaptér
830
823
827
826
820
Zásobník s klínky
826
Doplňková balení
4.12
Klínky tyrkysové, MINI, balení 1000
Klínky tyrkysové, MINI, balení 100
829/05
822/05
Klínky oranžové, balení 1000
Klínky oranžové, balení 100
829/10
822/10
Klínky bílé, balení 1000
Klínky bílé, balení 100
829/20
822/20
Klínky zelené, balení 1000
Klínky zelené, balení 100
829/30
822/30
Klínky žluté, balení 1000
Klínky žluté, balení 100
829/40
822/40
Klínky modré, balení 1000
Klínky modré, balení 100
829/50
822/50
Klínky červené, balení 1000
Klínky červené, balení 100
829/60
822/60
Klínky bílé, balení 1000
Klínky bílé, balení 100
829/70
822/70
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:33
P R O
Stránka 4.13
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Systémy pro kompozitní výplně
Aplikační systém
Mikro-aplikátory a mikro-kartáčky umožňují rychlou a přesnou aplikaci roztoku, léčiva a laku.
Souprava
320
Mikro-kartáček jemný
326
Mikro-kartáček extra-jemný
327
Micro-aplikátor
328
Aplikační jehla
24680
Obsahuje: 1 adaptér, 100 mikro-aplikátorů, 100 mikro-kartáčků jemných, 100 mikro-kartáčků extra jemných
Doplňková balení 200
Mikro-kartáčky jemné
Mikro-kartáčky extra-jemné
Mikro-aplikátory
Aplikační jehly
Adaptér
326
327
328
24680
820
Adaptér
820
Aplikační pistole pro kompozity (aplikátor)
Univerzální pistole pro aplikaci výplňových materiálů a cementů bez bublin.
Aplikační pistole pro kompozity (aplikátor) - sortimentní souprava
1910
Obsahuje: 1 kompozitová pistole, 2 od každé trasparentní, 2 nízkoviskózní kanyly oranžové, odpovídající zátky a barevné kalíšky
Aplikační pistole pro kompozity (aplikátor)
1910
Doplňková balení 100
Kanyly a pístky, transparentní
1913
Kanyly a pístky, oranžové nízkoviskózní
1914
Kanyly a pístky, oranžové vysokoviskózní
1915
Kanyly a pístky, oranžové s jehlou
1916
Kanyly a pístky, šedé
1917
Kanyly a pístky, černé
1918
Uzávěry v 4 různých barvách, balení 80
1919
Kerr Produktový program 2007/2008
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.13
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:33
Stránka 4.14
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Aplikační pistole pro kompozity v kompulích
Dávkovací aplikační pistole
21782
Unidose aplikační pistole
Nástroje pro kompozity
Plastové nástroje pro skvělé tvarování všech kompozitních hmot. Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Souprava
430
425/1
425/1
425/2
425/3
425/4
425/5
425/2
Obsahuje 5 nástrojů
Doplňková balení 1
Kompozitový nástroj
Kompozitový nástroj
Kompozitový nástroj
Kompozitový nástroj
Kompozitový nástroj
425/3
425/4
425/5
Amalgam - příslušenství
Pistole pro amalgam
Odolné a snadno se čistí. Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Amalgámová pistole rovná
Amalgámová pistole angulovaná
Amalgámová pistole Min-I-Gun
940
941
949
Doplňková balení 1
940
Píst pro rovný model
Koncovka pro rovný model
Pružina pro rovný model
Píst pro angulovaný model
Koncovka pro angulovaný model
Pružina pro angulovaný model
Píst pro Min-I-Gun
Koncovka pro Min-I-Gun
Pružina pro Min-I-Gun
940/1
940/2
940/3
941/1
941/2
941/3
949/1
949/2
949/3
941
949
4.14
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:33
P R O
Stránka 4.15
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Exkavátor
Neos vanadiové exkavátory
Exkavátory s nejlepšími řeznými vlastnostmi umožňující netraumatické ošetření.
Sortimentní souprava
591/0-6
7 Neos vanadiových exkavátorů
Doplňková balení 1
Exkavátor
Exkavátor
Exkavátor
Exkavátor
Exkavátor
Exkavátor
Exkavátor
591/0
591/1
591/2
591/3
591/4
591/5
591/6
591/0
591/4
591/1
591/5
591/2
591/6
Neos vanadiové exkavátory - sortimentní souprava 591/0-6
591/3
Kerr Produktový program 2007/2008
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.15
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:33
Stránka 4.16
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Různé
OptiDam
OptiDam™ je první trojrozměrný kofrdam s preformovanými výčnělky. Trojrozměrný tvar OptiDam společně se
speciálním anatomickým rámem opisuje obrys úst, a tak rozšiřuje prostor přístupný pro stomatologa. Tato specifická
kombinace 3D tvaru koferdamu a anatomického rámu umožňuje snížení napětí a snadnější aplikaci koferdamu
a minimální nebezpečí odpadnutí svorek. OptiDam je k dispozici ve dvou variantách – frontální a distální – k uspokojení všech vašich potřeb. OptiDam vyžaduje mnohem méně příprav než běžné koferdamy: Díky preformovaným
výčnělkům není potřeba označovat pozice jednotlivých zubů, žádné děrování neboť výčnělky se dají snadno
odstřihnout. Unikátní 3D kofrdam v kombinaci s anatomickým rámem zaručuje menší napětí, což umožňuje
snadné sestavení a okamžité nasazení. Navíc ke snadnému použití a skutečnému pohodlí při práci nabízí Kerr
OptiDam maximální komfort pro pacienta.
OptiDam distální - zaváděcí souprava
5200
OptiDam distální - zaváděcí souprava
5200
Distální doplňková balení OptiDam
5205
Obsahuje: 10 distálních blán OptiDam, 1 anatomický rám
OptiDam frontální - zaváděcí souprava
5203
Obsahuje: 10 frontálních blán OptiDam, 1 anatomický rám
Doplňková balení
Doplňkové balení OptiDam distální, Balení 30
Doplňkové balení rám OptiDam, balení 2
Doplňkové balení OptiDam frontální, balení 30
Velkoobjemové doplňkové balení OptiDam distální, balení 60
Velkoobjemové doplňkové balení OptiDam frontální, balení 60
5201
5202
5204
5205
5206
Rychlejší a efektivnější stomatologický zákrok
• OptiDam vytváří suché a čisté operační pole, čímž umožňuje bezpečné provádění stomatologických zákroků.
• OptiDam odděluje veškeré měkké tkáně, čímž zajišťuje skvělý přístup: Pacientův jazyk již nemusí být zafixován.
A pacientovy tváře, rty a dásně již nepřekážejí vaší práci.
• OptiDam vytváří prostředí bez kontaminace – základ pro klinický přístup s dlouhodobou prognozou: Materiály
citlivé na vlhkost mohou být správně používány. Oblast, ve které se pracuje, je udržována zcela suchá.
• OptiDam nabízí optimální ochranu jak pro pacienta, tak pro stomatology a sestry: Vaši pacienti jsou chráněni proti
vdechnutí nebo pozření cizorodých těles. Množství vzduchem přenášených úlomků dentinu a detritu je sníženo.
Pro vás a vaše spolupracovníky snižuje OptiDam riziko infekce ze vzduchem přenášených slin a krevních částic.
OptiDam
Umístění OptiDam ve třech krátkých krocích:
Frontální
1. Vložte OptiDam frontální natočením “+” do maxilární
pozice a “-” do mandibulární pozice. Použijte “+” a “-”
jako vodítko k vystředění bány ke středové linii.
2. Použijte dentální nit k zatlačení blány přes bod kontaktu.
Začněte centrálními řezáky.
3. Přetáhněte blánu přes ostatní zuby, které mají být izolovány.
2. Umístěte gumovou blánu za křidélka svorky.
3. Přetáhněte blánu přes ostatní zuby, které mají být izolovány.
Distální
1. Umístěte svorku s nasazenou blánou OptiDam distální.
4.16
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:33
P R O
Stránka 4.17
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
SoftClamp – univerzální kofrdam svorky
Účinnost kofrdam svorek závisí na jejich schopnosti pevně zub sevřít a tak zabránit sklouznutí svorek nebo
koferdamu. Špatný kontakt mezi okrajem svorky koferdamu a povrchem zubu může svést tlak sevření do jediného
místa a tak způsobit promáčknutí povrchu zubu vtomto místě.
Unikátní design SoftClamp rovnoměrně rozkládá sevření, čímž snižuje tlak vmístě kontaktu. Speciální povrchová
úprava čelistí pro těsné přilnutí umožňuje aby svorka SoftClamp™ jemně, ale pevně přilnula k povrchu zubu, čímž
je minimalizováno nebezpečí sklouznutí a odstraněna příčina diskomfortu pacientu a poškození zubu.
Jemná náhrada kovových svorek
• Pevná. Unikátní design se speciální povrchovou úpravou čelistí pro těsné přilnutí minimalizuje rotaci, a tak
zajišťuje bezpečnou, pevnou retenci.
• Bezpečná. Žádné ostré okraje. Rovnoměrně rozložené sevření. Minimalizuje nebezpečí poškození měkkých
tkání, zubních struktur nebo křehkých výplní.
• Univerzální. Poskytuje pevný a stabilní úchop molárů různých tvarů a velikostí.
• Kompatibilní. Může být použita se všemi typy sponových kleští. Zabraňuje tomu, aby hroty kleští pronikly
svorkou a poškodily dáseň.
• Autoklávovatelné. Je možné opakované použití.
SoftClamp specifikace
•
•
•
•
Univerzální: SoftClamp je univerzální kofrdam svorka pro moláry.
Materiál svorky: Rentgenokontrastní polymer skvělých vlastností, vhodný k použití v hum. medicíně (medical grade).
Barva: Saténově béžová minimalizuje odraz světla v průběhu stomatologických zákroků.
Indikováno pro opakovaná použití: Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
SoftClamp souhrnná sada
Umístění OptiDam a SoftClamp při zákroku
5250
Obsahuje: 5 svorek
Speciální povrchová úprava pro těsné
přilnutí snižuje nebezpečí klouznutí
a poranění při stomatologickém zákroku
Indikuje zavřenou polohu
Fixafloss – nová fixace koferdamů
Fixafloss je první multifunkční nit pro jemnou fixaci koferdamů, spojující voskovanou dentální nit a kónický upínací
prvek v jeden produkt.
Díky nové inovativní konstrukci je Fixafloss určena pro jemnou a rychlou fixaci koferdamu bez svorky, především
pro použití ve frontální oblasti. V závislosti na anatomické situaci je Fixafloss také jemnou alternativou ke standardním
kovovým svorkám pro fixaci koferdamu pro distální zuby.
Fixafloss doplňuje OptiDam a SoftClamp.
Jemná náhrada kovových svorek:
• Inovativní: první voskovaná dentální nit s kónickým upínacím prvkem (silikon).
• Šetrná: pro šetrnou fixaci koferdamu bez svorky ve frontální oblasti.
• Univerzální: v závislosti na anatomické situaci také určena pro fixaci koferdamu pro distální zuby.
Balení Fixafloss
s odřezávací čepelí
5260
20 zabalených kusů
Kerr Produktový program 2007/2008
Pomůcky pro výplňové materiály 4
4.17
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:33
Stránka 4.18
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
CompoRoller
CompoRoller™ je inovativní nástroj na tvarování kompozitu navržený tak, aby poskytl plnou kontrolu při vrstvení
a tvarování přímo zhotovených kompozitních výplní do konečné podoby.
Pracovní konce CompoRoller mají Kerr značkové, nelepící se rotující koncovky, které zajišťují aplikaci kompozitu bez
bublin a homogenně, v tenkých stejnoměrných vrstvách. Jednorázové koncovky jsou k dispozici v 7 různých tvarech:
•
•
•
•
•
•
•
Cylindrická koncovka 4 mm: Tvarování plochých povrchů.
Kónická koncovka: Tvarování konc. uzávěrů, okluzních povrchů, modelování a adaptace kompozitu v kavitách třídy I.
Cylindrická koncovka 3 mm: Opracování plochých povrchů. Modelování krčkového schůdku v box kavitách.
Koncovka ve tvaru disku: Tvarování interokluzní mezery a dotvarování krčku. Dotvarování okrajového uzávěru výplní.
Hrotová koncovka ve tvaru špičky: Modelování okluzí a fissur. Tvarování kompozitu ke stěnám a do hlubokých kavit.
Oválná koncovka: Tvarování palatálních a lingválních povrchů zubů.
Plochá koncovka ve tvaru hladítka: Tvarování aproximálních oblastí (frontálních a distálních), úhlu svírajícího
stěny kavity a okrajů uzávěrů. Dotvarování povrchů a okrajů.
CompoRoller také minimálně odírá kompozit, což zlepšuje jeho tixotropní vlastnosti.
Rukojeť CompoRoller je lehká a ergonomicky tvarovaná, čímž je minimalizována únava ruky. Rukojeť je
autoklávovatelná do 134°C, min. 3 min.
CompoRoller - sortimentní souprava
5300
Obsahuje: 1 CompoRoller rukojeť, 7 koncovek od každého ze sedmi tvarů (celkem 49 koncovek)
Doplňková balení
CompoRoller rukojeť, Balení 2
Cylindrická 4 mm koncovka, balení 100
Kónická koncovka, balení 100
Cylindrická 3 mm koncovka, balení 100
Koncovka tvaru disku, balení 100
Koncovka tvaru špičky, balení 100
Oválná koncovka, balení 100
Plochá koncovka, balení 100
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
CompoRoller
Výrobek č. 5302, Ø 4 mm
Výrobek číslo 5306
4.18
Výrobek číslo 5303
Výrobek číslo 5307
Výrobek č. 5304, Ø 3 mm
5300
Výrobek číslo 5305
Výrobek číslo 5308
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
P O M Ů C K Y
12:33
P R O
Stránka 4.19
V Ý P L Ň O V É
M A T E R I Á L Y
Výrobek č.
Míchací podložky
Pro cementy, výplňové materiály atd. Podložky jsou vyrobeny ze speciálního papíru potaženého plastem, který
se z podložky snadno snímá.
Míchací podložka, 5 x 5 cm
Míchací podložka, 14 x 10 cm
Míchací podložka, 18 x 14 cm
619
621
622
Ochranný světelný štít
Optimální ochrana zraku při polymerování
Ochranný světelný štít
310
Mirror Spray - sprej na zubní zrcátka
Sprej na zubní zrcátka zabraňuje zamlžování zrcátka během jeho použití.
Sprej na zubní zrcátka 75 ml
995
Zubní zrcátka
Čočka s rhodiem povlakovanou přední plochou. Kuželová objímka.
22 mm = č. 4
25 mm = č. 5
Rukojeť č. 5 kónická objímka, jeden kus
15975
15976
00296
Ústní zrcátko
Kerr Produktový program 2007/2008
Pomůcky pro výplňové materiály 4
15975
4.19
cz04 Kapitel 07-08 EU engl:04 Kapitel 07-08 EU engl
P O M Ů C K Y
4.20
P R O
21.12.2007
V Ý P L Ň O V É
12:33
Stránka 4.20
M A T E R I Á L Y
Pomůcky pro výplňové materiály 4
Kerr Produktový program 2007/2008
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:41
Stránka 5.1
5
Polymerační lampy
HALOGENOVÉ POLYMERAČNÍ LAMPY
5.2
L.E.D. POLYMERAČNÍ LAMPY
5.3
SHADE LIGHT – ODSTÍNOVÉ SVĚTLO
5.5
SVĚTLOVODY
5.6
RADIOMETRY/FOTOMETRY
5.6
POLYMERAČNÍ LAMPY - PŘÍSLUŠENSTVÍ
5.7
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
P O L Y M E R A Č N Í
21.12.2007
23:41
Stránka 5.2
L A M P Y
Výrobek č.
Halogenové polymerační lampy
Optilux 501
Zatím nejsilnější a nejvšestranější Demetron polymerační lampa nabízející čtyři polymerační režimy: soft-start, boost,
bělení a konvenční, včetně vestavěného radiometru/ fotometru – pro přesný odečet při každém měření. 501 obsahuje 80 wattovou Optibulb žárovku s vysokým výkonem pro zajištění nejvyššího výkonu. Zahrnuje jeden 8 mm turbo
světlovod výrobek č. 952213 a jeden 11 mm světlovod výrobek č. 1020898, ochranný štít a držák k upevnění na zeď.
Optilux 501 (VELKÁ BRITÁNIE)
910074
Optilux 501 (220-240 V) (EVROPA)
910072
Technické údaje:
• Výstupní vlnová délka: 400-505 nm
• Výstupní intenzita světla: 1000 mW/cm2; při použití minimálně 8 mm zakřiveného světlovodu
• Světlovody: 8 mm turbo světlovod plus 11 mm zakřivený standardní světlovod
• Emisní časy: 10, 20, 30, 40 vteřin
Optilux 501
Rozměry:
• Výška:
• Délka:
• Šířka:
20,5 cm
19,0 cm
16,0 cm
Hmotnost jednotky:
• Nástroj:
• Ovládací podstavec:
300 g
2,9 kg
Demetron LC
Intenzita výstupního světla: přibližně 600 mW/cm2
Světlovod: Zahrnuje 8 mm jantarový světlovod výrobek číslo 921535 (kompatibilní se všemi ostatními světlovody
Demetron 2-13 mm)
Demetron LC polymerační světlo (VELKÁ BRITÁNIE)
910710-5
Demetron LC polymerační světlo (EVROPA)
910710-6
Technické údaje:
• Výstupní vlnová délka: 400-525 nm
• Výstupní intenzita světla: přibližně 600 mW/cm2
• Světlovod: Zahrnuje 8 mm jantarový světlovod (Demetron LC je kompatibilní se všemi ostatními světlovody Demetron, 2-13 mm)
• Emisní časy: pípnutí po 10 vteřinách (může být kdykoli vypnuto)
Demetron LC
Rozměry:
• Výška:
• Délka:
• Šířka:
14 cm
24 cm
25,4 cm
Hmotnost jednotky:
• Nástroj: 300 g
• Ovládací podstavec: 2,3 kg
5.2
Polymerační lampy 5
Kerr Produktový program 2007/2008
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:41
Stránka 5.3
P O L Y M E R A Č N Í
L A M P Y
Výrobek č.
Polymerační lampy L.E.D.
Demetron A.1 a Demetron A.2
Demetron A.1 a Demetron A.2 mají výkonnější vlastnosti, než byste očekávali v kompaktním, cenově
dostupném balení. Malou lampu A.1 tyčkového tvaru lze snadno instalovat do nové nebo stávající
sestavy vaší stomatologické soupravy (vždy po ruce), čímž ušetříte místo. Anebo můžete lampu A.2 jednoduše
zapojit do kterékoliv elektrické zásuvky - ta je zcela přenosná. Nyní máte k dispozici rovněž perfektní držák na
kteroukoliv lampu.
• Vysoký výkon. Souvislý, chladný výkon 1.000 mW/cm2 .
• Rychlé vytvrzení. 4 mm hloubka polymerizace po dobu 10 vteřin u většiny materiálů.
• Komplexní polymerační schopnost. Vytvrzuje všechny materiály v rozsahu od 450 do 470 nm.
• Dva polymerační režimy. Vhodné pro cykly osvitu 10 a 30 vteřin.
Demetron A.1
910733
Demetron A.2 EVROPA
910761-3
Demetron A.2 VELKÁ BRITÁNIE
910761-4
Doplňky
Držák na přístrojový stojan
Držák na stěnu
Držák na ovládací hlavici
921587
921629
921630
Demetron A.2 je zkonstruována jako přenosná pro
zapojení do zásuvky.
Demetron A.1 a A.2
Pro všechny světlovody řady Demetron.
Zaměnitelné pro vaše pohodlí.
Tichý ventilátor
Zajišťuje kontinuální, ochlazovaný provoz.
Držák na stěnu
921629
Držák na přístrojový stojan
921587
Držák na ovládací hlavici
921630
K dispozici tři připevňovací držáky.
Udržuje A.1 nebo A.2 lékaři po ruce.
Nepotřebujete žádné baterie.
Napájena ze stomatologické soupravy (A.1) nebo
z kterékoliv elektrické zásuvky (A.2).
Malá, lehká.
Lampa tyčkového tvaru je z hlediska ergonomie
pohodlná a snadno se s ní manipuluje.
Demetron A.1 Požadavky na montáž
• Dvoužílový kabel: bílý (+), černý (-)
• Izolační lékařský transformátor třídy II s 24 V AC nebo DC
±20%, 0,5 A (dodá kupující/montážní technik)
• Interní mikroprocesor nebo dálkový provoz
(řízený ze soupravy).
Kerr Produktový program 2007/2008
Polymerační lampy 5
5.3
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
P O L Y M E R A Č N Í
21.12.2007
23:41
Stránka 5.4
L A M P Y
Výrobek č.
Demi
OUTPUT mW/cm2
Pulzní síla PLS
ČAS VE VTEŘINÁCH
Demi je LED (Light Emitting Diode) polymerační světlo, u kterého je použita nejnovější světelně polymerační
technologie – periodický posun hladiny (Periodic Level Shifting, PLS).
Díky nové PLS technologii Demi periodicky posouvá intenzitu emise od impresivní základní hladiny 1100
mW/cm2 až k maximu 1330 mW/cm2. To umožňuje provádět s Demi 5-ti vteřinovou polymeraci pro A3 a světlejší
odstíny. Unikátní systém kontroly teploty u Demetronu zajišťuje chladnou, neměnnou vysokou emisi bez
nebezpečí přehřátí pulpální tkáně.
• Vysoce účinné LED polymerační světlo s novou technologií periodického posunu hladiny Periodic Level Shifting (PLS)
• Zvýšená polymerační kapacita a kratší polymerační časy (5-ti vteřinová polymerace pro A3 a světlejší odstíny)
• Chladná, neměnná vysoká emise díky unikátnímu systému kontroly teploty
• Bezdrátový, ergonomický design
• Nastavení časového spínače s předvolbami 5-,10- a 20- vteřin
• Možnost vyvolání posledního použitého času z paměti
• Žádné výpadky, 1 Li-ion baterie je součástí balení
• 500 5-ti vteřinových polymerací z plně nabité baterie
• Součástí balení je i 8 mm angulovaný turbo světlovod
• Pojme všechny světlovody Demetron od 2 mm do 13 mm
OZÁŘENÍ (mW/cm2)/nm
Vlnová délka Demi
VLNOVÁ DÉLKA (nm)
Technické údaje
• Maximální výstupní vlnová délka v rozsahu: 450 – 470 nm
• Výstupní intenzita od 1100 mW/cm2 až k maximu 1330 mW/cm2
Demi 230 V EVROPA/VELKÁ BRITÁNIE
910770
Demi polymerační lampa, 8mm turbo světlovod, 1 Li-ion baterie, nabíječka, zdroj, ochranný světelný štít, vzorek ochranných
prostředků.
Doplňky pro Demi
Souprava doplňků pro Demi
(1 baterie, 11 mm turbo světlovod & jednorázový disk na měření tvrdosti,
ruční radiometr, souprava pro údržbu optiky)
Demi baterie (1 Li-ion baterie)
Demi polymerační lampa (pouze korpus)
Nabíječka baterií (baterie dobíjeny pro Demi)
Zdroj (transformátor k zapojení do nástěnné zasuvky)
Ochranný štít
Jednorázový disk na měření tvrdosti
Souprava pro údržbu optiky
5.4
921650
921653
921654
921655
952269
20816
20399
21042
Polymerační lampy 5
Kerr Produktový program 2007/2008
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:41
Stránka 5.5
P O L Y M E R A Č N Í
L A M P Y
Výrobek č.
Shade Light/ odstínové světlo
Demetron Shade Light - odstínové světlo
Demetron Shade Light je ruční zařízení určené pro profesionální použití ve stomatologii jako pomůcka
pro porovnání barvy dentálních výplňových materiálů se zubní sklovinou pacienta.
Lampa začleněná do Demetron Shade Light využívá nejnovější technologie k vytvoření simulovaného průměrného
denního světla severní oblohy. Toho je docíleno při teplotě barvy 6500 °K, což je ideální světlo pro spravné osvětlení
objektu tak, aby mohl být porovnán s barvou zubů. Nová Demetron lampa je tri-fosforová RGB studená katodová
fluorescentní lampa která má oproti konvenčním dentálním wolframovým halogenovým lampám plnější barevné
spektrum, což zlepšuje barevné rozlišení.
• Snadná manipulace, bezdrátová
• Nabízená s nebo bez nabíječky baterií (transformátor).
• Baterie je kompatibilní s nabíječkou baterií L.E.Demetron I i L.E.Demetron II
• Indikátor vybitých baterií - upozornění při zbývajích 4 minutách operačního času
• Lampa vydrží 20.000 hodin
Demetron Shade Light (bez transformátoru)
910730-1
Demetron Shade Light 230V EVROPA
910730-5
Demetron Shade Light 230V VELKÁ BRITÁNIE
910730-6
Demetron Shade Light - odstínové světlo Doplňky
Sada baterií pro L.E.Demetron I, II a Shade Light
Transformátor k zapojení do nástěnné zasuvky 230V VELKÁ BRITÁNIE
Replacement Lamp Kit
Kerr Produktový program 2007/2008
921602
952258
952260
Polymerační lampy 5
Shade Light s L.E.Demetron I, II nabíječkou
5.5
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
P O L Y M E R A Č N Í
21.12.2007
23:41
Stránka 5.6
L A M P Y
Výrobek č.
Světlovody
Všechny Demetron světlovody jsou kompatibilní se všemi Demetron polymeračními lampami
a jsou autoklávovatelné do 134°.
8 mm angulovaný jantarový světlovod
(8 mm x 70 mm) – použití univerzální a pro distální úseky
8 mm turbo světlovod
2 mm angulovaný světlovod (2 mm x 70 mm)
8 mm angulovaný turbo světlovod (8 mm x 77 mm)
11 mm angulovaný světlovod (11 mm x 75 mm)
11 mm angulovaný ramínkový světlovod (11 mm x 75 mm)
11 mm turbo světlovod
13 mm angulovaný světlovod (13 mm x 84 mm)
4 mm angulovaný turbo světlovod – zvyšuje
světelný výstup pro hluboké a opákní výplně
20812
921535
952213
20945
21020
20898
20630
921551
20812
21185
20898
20945
21185
21020
952213
Radiometry/fotometry
L.E.D. Radiometer
Měří polymerační výkon jakéhokoli LED světla (LED lampy).
• Rozsah měření kalibrován pro LED polymerační lampy
• Měří intenzitu viditelného polymeračního světla od 0-2000 mW/cm2
• Měří pouze užitečnou energii v rozsahu viditelného světelného spektra od 400-500 nm
• Nevyžaduje baterie – energie dodávána ze zdroje pro polymerační světlo
• Pojímá světlovody s průměrem koncovky 7-13 mm
L.E.D. Radiometer
910726
2006
5.6
Polymerační lampy 5
Kerr Produktový program 2007/2008
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:41
Stránka 5.7
P O L Y M E R A Č N Í
L A M P Y
Výrobek č.
Optilux Radiometer
Měří polymerační sílu jakékoli halogenové polymerační lampy.
• Rozsah měření kalibrován pro halogenové polymerační lampy
• Měří intenzitu viditelného polymeračního světla od 0-1000 mW/cm2
• Měří pouze užitečnou energii v rozsahu viditelného světelného spektra od 400-500 nm
• Nevyžaduje baterie – energie dodávána ze zdroje pro polymerační světlo
• Pojímá světlovody s průměrem koncovky 7-13 mm
Optilux Radiometer
10503
2006
Polymerační lampy - příslušenství
Souprava pro údržbu optiky
21042
Udržuje povrchy světlovodů v optimální kondici.
Obsahuje: 1 mandrel z nerezové oceli, 3 speciální disky pro leštění světlovodů, 1 lahvička roztoku pro čištění filtru/reflektoru
6 vatových tamponů
Ochranný štít
20816
Převodní souprava (8 mm/13 mm čelní kužel a adaptér)
20830
Jednorázové disky na měření tvrdosti 20399
umožňují přesné měření tvrdosti po polymeraci (balení obsahuje 6 disků)
Souprava s upevňovací konzolou pro Optilux 500, 501
921271
Univerzální tyčová upínací svorka
920185
Konzola pro držák pistole pro Optilux 500, 501
901798
80 wattová Optibulb náhradní halogenová lampa
21237
pro Optilux 501,500, 400, 401, 402, VCL 200, 300
a Demetron LC.
52 wattová náhradní halogenová lampa
921311
pro Optilux 180 a 360
52 wattová náhradní halogenová lampa
21083
pro Optilux 2000
Ochranný polymerační štít
310
Souprava pro údržbu optiky
Kerr Produktový program 2007/2008
Ochranný štít na lampu
Polymerační lampy 5
20816
Ochranný polymerační štít
310
Náhradní žárovka
5.7
cz05 Kapitel 07-08 EU engl:05 Kapitel 07-08 EU engl
P O L Y M E R A Č N Í
5.8
21.12.2007
23:41
Stránka 5.8
L A M P Y
Polymerační lampy 5
Kerr Produktový program 2007/2008
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:45
Stránka 6.1
Dokončování
a leštění
6
DISKY
6.3
PÁSKY
6.4
KARTÁČKY
6.6
LEŠTÍCÍ NÁSTROJE PRO KOMPOZITY
6.8
LEŠTICÍ NÁSTROJE PRO KERAMIKU
6.11
LEŠTÍCÍ NÁSTROJE PRO AMALGAM
6.12
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
D O K O N Č O V Á N Í
A
21.12.2007
23:45
Stránka 6.2
L E Š T Ě N Í
Povrchové ošetřování kompozitních výplní –
Kroky použití nástrojů od Kerr pro dokončování a leštění
Povrch
Okluzní/konkávní
povrchy
Konvexní/rovné
povrchy
Interproximální
povrchy
Dotvarování
povrchů a okrajů
•
Beavers
preparační vrtáčky
•
•
Dokončování
•
Beavers
finírovací vrtáčky
•
OptiShine
•
Kroky
Leštění
•
Souprava výrobek číslo 200, 220
Doplňkové balení číslo 197, 198, 199
•
HiLuster nástroje na
leštění do vysokého lesku
HiLuster Dia diamantové
leštící nástroje
Souprava výrobek číslo 2600
Doplňkové balení číslo 2661, 2662, 2663,
2664
OptiDisc jemný
•
OptiShine
•
OptiDisc extra jemný
•
HiLuster Dia diamantové
leštící nástroje
Dokončování a leštění 6
OptiStrip pro leštění
Souprava výrobek číslo 1990
Doplňkové balení číslo 1992, 1994
•
OptiShine
Výrobek číslo 2513, 2514
•
Souprava výrobek číslo 180, 190
Doplňkové balení číslo 183, 186, 193
•
OptiStrip dokončovací
Souprava výrobek číslo 1990
Doplňkové balení číslo 1991, 1993
Výrobek číslo 2513, 2514
Souprava výrobek číslo 2600
Doplňkové balení číslo 2661, 2662, 2663, 2664
6.2
•
Souprava výrobek číslo 180, 190
Doplňkové balení číslo 182, 185, 192
Souprava výrobek číslo 2600
Doplňkové balení číslo 2651, 2652,
2653, 2654
Leštění
do vysokého lesku
OptiDisc hrubý/střední
Hawe diamantová páska
Výrobek číslo 275
Souprava výrobek číslo 180, 190
Doplňkové balení číslo 181, 184, 191
Výrobek číslo 2513, 2514
•
OptiDisc extra hrubý
OptiDisc extra jemný
Souprava výrobek číslo 180, 190
Doplňkové balení číslo 183, 186, 193
•
HiLuster Dia diamantové
leštící nástroje
Souprava výrobek číslo 2600
Doplňkové balení číslo 2664 (disk)
Kerr Produktový program 2007/2008
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:45
Stránka 6.3
D O K O N Č O V Á N Í
A
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Disky
OptiDisc®
První translucentní dokončovací a leštící disk.
Rychlejší a praktičtější:
• Translucentní disk zaručuje skvělou přehlednost pracovní plochy.
• Rychlejší a vyšší povrchový lesk při menším počtu kroků než konkurenční výrobky.
• Snadná identifikace brusné strany díky zelenému kódování.
• Stabilní spojení disku s mandrelem umožňuje přesnou práci.
Šetrný k povrchu:
• Patentovaný upevňovací systém a speciální povlak mandrelu poskytují
ochranu proti poškrábání a zbarvení.
Jemný
OptiDisc souhrnná sada
180
Jemný - aktivní strana
Hrubý/střední
Jemný
Extra jemný
aktivní strana
OptiDisc souhrnná sada
180
Obsahuje: 30 hrubý/střední 9.6 mm, 30 jemný 9.6 mm, 30 extra jemný 9.6 mm, 30 hrubý/střední 12.6 mm, 30 jemný 12.6 mm,
30 extra jemný 12.6 mm, 5 mandrelů
OptiDisc sada s výběrem disků
190
Extra jemný
Obsahuje: 30 hrubý/střední 15.9 mm, 30 jemný 15.9 mm, 30 extra jemný 15.9 mm, 5 mandrelů
Doplňková balení 100
OptiDisc hrubý/střední 9,6 mm
OptiDisc jemný 9,6 mm
OptiDisc extra jemný 9,6 mm
OptiDisc hrubý/střední 12,6 mm
OptiDisc jemný 12,6 mm
OptiDisc extra jemný 12,6 mm
OptiDisc hrubý/střední 15,9 mm
OptiDisc jemný 15,9 mm
OptiDisc extra jemný 15,9 mm
OptiDisc mandrely, balení 5
181
182
183
184
185
186
191
192
193
195
OptiDisc
185
Každá ze 3 různých hrubostí OptiDiscs odstraňuje větší množství hmoty. Nicméně porovnání celkového
množství odstraněné hmoty ukazuje, že OptiDiscs dosahuje nižší povrchové drsnosti při menším množství
odstraněné hmoty. Takže výplň může být modelována s menším poškozením. Následně čas potřebný
k leštění výplně je kratší.
Kerr Produktový program 2007/2008
Dokončování a leštění 6
6.3
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
D O K O N Č O V Á N Í
A
21.12.2007
23:45
Stránka 6.4
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
OptiDisc extra hrubý
OptiDisc® extra hrubý je nejnovějším přírůstkem do sortimentu OptiDisc dokončovacích a leštících disků.
Pro úpravy se speciálními nároky Kerr vyvinul disk s extra hrubým brusným pískem určeným pro úpravu
kompozitů, skloionomerů, amalgamů a slitin na bazi zlata a stříbra.
Patentovaný upevňovací systém zaručuje stabilní spojení disku a mandrelu, což umožňuje přesnou práci.
Specifický design upevňovacího systému a speciální povlak mandrelu poskytují skvělou ochranu proti
poškrábání a zbarvení výplňového materiálu.
OptiDisc sortimentní souprava Ø 9,6 mm, 12.6 mm
200
Obsahuje: 15 extra hrubých 9,6 mm, 25 hrubých/středních 9,6 mm, 25 jemných 9,6 mm, 25 extra jemných 9,6 mm, 15 extra
hrubých 12.6 mm, 25 hrubých/středních 12.6 mm, 25 jemných 12.6 mm, 25 extra jemných 12.6 mm, 5 mandrelů, 1 OptiShine
OptiDisc sortimentní souprava Ø 15,9 mm, 12.6 mm
OptiDisc extra hrubý
198
220
Obsahuje: 15 extra hrubých 15.9 mm, 25 hrubých/středních 15.9 mm, 25 jemných 15.9 mm, 25 extra jemných 15.9 mm, 15 extra
hrubých 12.6 mm, 25 hrubých/středních 12.6 mm, 25 jemných 12.6 mm, 25 extra jemných 12.6 mm, 5 mandrelů, 1 OptiShine
Doplňková balení 80
OptiDisc extra hrubý 9.6 mm
OptiDisc extra hrubý 12,6 mm
OptiDisc extra hrubý 15,9 mm
197
198
199
Extra hrubý
aktivní strana
Pásky
OptiStrip
OptiStrip™ je nepostradatelná pro dokončování a leštění do vysokého lesku všech mezizubních povrchů, nabízí
přidanou hodnotu v podobě rychleji dosažitelného vyššího lesku povrchu pouze ve dvou krocích. Ideální pro
leštění přímo zhotovené výplně včetně kompozitů, skloionomerů, amalgámů a slitin na bazi zlata a stříbra.
Brusné částice mají optimalizovaný tvar pro snížení opotřebení a udržení ostrosti pro trvalou výkonnost.
OptiStrip sortimentní souprava
1990
Obsahuje: 4 x 50 OptiStrip od každého druhu
Doplňková balení 100
OptiStrip sortimentní souprava
OptiStrip dokončovací, 2 mm
OptiStrip pro leštění, 2 mm
OptiStrip dokončovací, 4 mm
OptiStrip pro leštění, 4 mm
1990
1991
1992
1993
1994
Ukázky s laskavým svolením Dr. Mario Beska
6.4
Dokončování a leštění 6
Kerr Produktový program 2007/2008
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:46
Stránka 6.5
D O K O N Č O V Á N Í
A
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Hawe dokončovací a lešticí pásky
Brusné pásky jsou vyrobeny z flexibilního polyesteru a silně potaženy částicemi oxidu hlinitého.
Jsou nabízeny ve dvou šířkách a čtyřech barevně kódovaných brusných hrubostech.
Sortimentní souprava dokončovacích a leštících pásek
295
Obsahuje: 4 x 50 pásků od každé hrubosti
Doplňková balení 100
Pásky, hrubé/střední, 1.9 mm
Pásky, jemné/extra jemné, 1.9 mm
Pásky, hrubé/střední, 3,9 mm
Pásky, jemné/extra jemné, 3,9 mm
Bílý/modrý: Pro konturování a dokončování mezizubních
povrchů
290
291
292
293
Žlutý/růžový: Pro předleštění mezizubních povrchů a jejich
leštění do lesku
Hawe sortimentní souprava
dokončovacích a leštících pásek
295
Tyto proužky mají nepotažené “okénko” k ochraně bodu
kontaktu při zavádění do mezizubního prostoru.
Hawe diamantové pásky
Pro konturování a dokončování.
Hawe diamantové pásky, balení 5
275
Hrubost 20μ
Hawe Diamond Strips jsou potaženy
diamantovými částicemi.
Šířka 2,3 mm
Kerr Produktový program 2007/2008
Dokončování a leštění 6
6.5
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
D O K O N Č O V Á N Í
A
21.12.2007
23:46
Stránka 6.6
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Kartáčky
Occlubrush®
Rychlé nedestruktivní leštění okluzních a konkávních povrchů. Pro leštění kompozitů, kompomerů,
pryskyřicí modifikovaných skloionomerů a keramiky.
•
•
•
•
•
Učinné předleštění a leštění do vysokého lesku okluzních výplní, obzvláště fisur, hrbolků a okluzních povrchů
Leštící částice jsou zapuštěné ve štětinách, takže není potřeba žádná pasta
Rychlejší dosažení vysokého lesku než s tradičními leštícími nástroji
Neničí strukturu zubu ani okraje výplně.
Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min. Nemá žádný vliv na leštící schopnosti.
Occlubrush sortimentní souprava
2520
Standardní kalíšek
Obsahuje: 5 Occlubrush standardní kalíšek, 5 Occlubrush malý kalíšek, 5 Occlubrush špička
Doplňková balení
Occlubrush standardní kalíšek, balení 3
Occlubrush malý kalíšek, balení 3
Occlubrush špička, balení 3
Occlubrush standardní kalíšek, balení 10
Occlubrush malý kalíšek, balení 10
Occlubrush špička, balení 10
2503
2504
2505
2510
2511
2512
Každá štětina je samostatným
leštícím nástrojem.
Speciální vlákna obsahují
částice silikon-karbidového abraziva
Malý kalíšek
Nedají se splést.
Snadno rozeznatelné podle
zlaté stopky/mandrelu.
Špička
Standardní kalíšek
6.6
Malý kalíšek
Špička
Occlubrush sortiment
Dokončování a leštění 6
2520
Kerr Produktový program 2007/2008
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:46
Stránka 6.7
D O K O N Č O V Á N Í
A
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Patentováno v Evropě 1 384 418
OptiShine™
První konkávně tvarovaný leštící kartáček:
Účinný v praxi:
• Konkávní tvar kartáčku je účinný na všech zubních površích, včetně hůře přístupných povrchů jako jsou
apoximální prostory a okluzní fisury.
Univerzální použití:
• Vždy poskytuje skvělé leštící výsledky u všech výplní díky konkávnímu tvaru svého kartáčku.
Osvědčený a účinný:
Skvělé leštění pro optimální estetický vzhled:
• Leštící účinek je docílen díky leštícím částicím zapuštěným ve štětinách (silikon-karbid), takže není
potřeba žádná pasta.
Vysoký lesk za každých okolností:
• Účinné leštění výplní zhotovených z kompozitu, kompomeru, pryskyřicí modifikovaného skloionomeru
nebo keramiky stejně jako pro profylaktické ošetření.
Odolný pro opakovaná použití:
• Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min. Nemá žádný vliv na leštící schopnosti.
OptiShine
3 kartáčky
10 kartáčků
2513
2514
OptiShine
2514
Dobrá dostupnost díky konkávnímu tvaru OptiShine
Kerr Produktový program 2007/2008
Dokončování a leštění 6
6.7
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
D O K O N Č O V Á N Í
A
21.12.2007
23:46
Stránka 6.8
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Lešticí nástroje pro kompozity
HiLusterPLUS leštící systém
Skvělé rysy:
• Vyleštění do vysokého lesku jen ve 2 krocích se systémem, který je založen na technologii Identoflex
splňujícím nejvyšší standardy
• Optimální flexibilita leštící matrice pro skvělé přizpůsobení se výplni
• Předleštění a leštění do vysokého lesku v jednom jediném kroku pomocí účinného leštícího nástroje
GlossPLUS Polisher obsahujícím částice oxidu hlinitého
• Vynikající výsledek splňující nejnáročnější požadavky díky diamantovým částicím obsaženým v leštícím
nástroji HiLusterPLUS Dia
Osvědčený a účinný:
• Vysoká trvanlivost leštícího nástroje díky ověřené technologii Identoflex.
GlossPLUS leštící nástroje
Plamínek
Výrobek č. 2651
Minišpička
Výrobek č. 2652
Kalíšek
Výrobek č. 2653
Disk
Výrobek č. 2654
Kalíšek
Výrobek č. 2663
Disk
Výrobek č. 2664
HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje
Plamínek
Výrobek č. 2661
Minišpička
Výrobek č. 2662
2006
Systém barevného kódování (CCS)
• Jasné barevné kódování v souladu s barevným značením OptiDisc
pro snadné určení leštícího kroku.
Hrubý/střední
Jemný
Extra jemný
Hawe sortimentní souprava pro leštění
PLUS
5100
PLUS
PLUS
Obsahuje: 2 Gloss leštící nástroje plamínek, 2 Gloss leštící nástroje kalíšek, 2 HiLuster leštící nástroje plamínek, 2 HiLusterPLUS
leštící nástroje kalíšek, 5 OptiDisc 12.6 mm hrubý/střední, 5 OptiDisc 12.6 mm jemný, 5 OptiDisc 12.6 mm extra-jemný, 2 mandrely
HiLusterPlus sortimentní souprava pro leštění
PLUS
2600
PLUS
PLUS
Obsahuje: 3 Gloss leštící nástroje plamínek, 3 Gloss leštící nástroje minišpička, 3 Gloss leštící nástroje kalíšek, 3 GlossPLUS
leštící nástroje disk, 2 HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje plamínek, 2 HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje minišpička, 2 HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje Cup, 2 HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje disk
Hawe sortimentní souprava pro leštění
5100
HiLusterPLUS sortimentní souprava pro leštění
2600
GlossPLUS leštící nástroje doplňková balení 6
Plamínek
Minišpička
Kalíšek
Disk
2651
2652
2653
2654
HiLusterPLUS Dia diamantové leštící nástroje doplňková balení 6
Plamínek
Minišpička
Kalíšek
Disk
6.8
2661
2662
2663
2664
Dokončování a leštění 6
Kerr Produktový program 2007/2008
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:46
Stránka 6.9
D O K O N Č O V Á N Í
A
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Identoflex leštící nástroje pro kompozity
Tří-stupňový dokončovací a leštící systém pro kompozity
•
•
•
•
•
Optimalizované Identoflex leštící nástroje pro kompozity k zajištění vysokého lesku povrchů kompozitů
Tří-stupňový systém: dokončení – vyleštění – vysoký lesk, aplikovaný ihned po tvarování
Skvělý poměr ceny a výkonu
Barevné kódování leštících nástrojů pro snadnou identifikaci každé fáze
Navržené pro všechny povrchy
Souprava leštících nástrojů pro předleštění
ID 5101/8
Souprava leštících nástrojů pro vysoký lesk
ID 5501/8
Identoflex leštící nástroje pro kompozity - sortimentní souprava
Leštící nástroje pro předleštění pro kompozity testovací sada, žlutá
balení 8 různých
ID 5101/8
Leštící nástroje pro vysoký lesk pro kompozity testovací sada, bílá
balení 8 různých
ID 5501/8
Leštící nástroje pro předleštění, žlutá, doplňková balení 12
Plamínek
ID 5021/12
Velký kalíšek
ID 5031/12
Čočka
ID 5041/12
Minišpička
ID 5061/12
Minišpička malá
ID 5071/12
Kalíšek
ID 5081/12
Disk
ID 5091/12
Nástroje na leštění do lesku šedá, doplňková balení 12
Plamínek
ID 5221/12
Minišpička
ID 5261/12
Kalíšek
ID 5281/12
Disk
ID 5291/12
Leštící nástroje pro vysoký lesk bílá, doplňková balení 12
Plamínek
ID 5421/12
Velký kalíšek
ID 5431/12
Čočka
ID 5441/12
Minišpička
ID 5461/12
Minišpička malá
ID 5471/12
Kalíšek
ID 5481/12
Disk
ID 5491/12
Měřítko leštících nástrojů: 1: 2
Kerr Produktový program 2007/2008
Dokončování a leštění 6
6.9
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
D O K O N Č O V Á N Í
A
21.12.2007
23:46
Stránka 6.10
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Samostatné lešticí nástroje pro předleštění, žlutá, doplňková balení 12
Trychtýř
ID 5110/12
Čočka 15 mm
ID 5140/12
Samostatné nástroje na leštění do lesku šedá, doplňková balení 12
Trychtýř
ID 5310/12
Čočka 15 mm
ID 5340/12
Samostatné leštící nástroje pro vysoký lesk bílá, doplňková balení 12
Trychtýř
ID 5510/12
Čočka 15 mm
ID 5540/12
Identoflex diamantové leštící nástroje pro kompozity
Pro leštění kompozitů, kompomerů a skloionomerů
• Dvouzónová technologie bere v úvahu typické zatěžování a tak umožňuje šetření diamantové brusné
plochy
• Pouze aktivní zóna je impregnována diamantovým brusným pískem.
• Díky skvělým leštícím schopnostem diamantu lze používat nízké otáčky. Je tak předejito přehřátí,
které by mohlo poškodit pulpu a výplňové materiály
Kalíšek:
Pro leštění konvexních povrchů a fisur a díky jemnému
okraji interdentálně a podél
úhlu svírajícího stěny kavity
Plamínek/ Minišpička:
Pro leštění konkávních
povrchů, obzvláště okluzních
Aktivní zóna, impregnovaná
diamantovým brusným
pískem = modrá
Neaktivní zóna
bez brusného písku = bílá
Disk:
Pro leštění konvexních
povrchů obzvláště hladkých
oblastí předních zubů
Sortimentní souprava
Testovací sada. balení 6 vybraných tvarů
ID 5601/6
Identoflex diamantové leštící nástroje
pro kompozity
ID 5601/6
Doplňková balení 12
Disk
ID 5611/12
Plamínek
ID 5621/12
Kalíšek
ID 5681/12
Minišpička
ID 5691/12
Minidentoflex leštící nástroje pro kompozity
Úsporný nasazovatelný leštící systém s univerzálním madrelem.
Leštící nástroje pro předleštění, žlutá, doplňková balení 12
Leštící nástroje pro předleštění, žlutá, špička
ID 0710/12
Leštící nástroje pro předleštění, žlutá, kalíšek
ID 0730/12
1 mandrel RA
ID 1101/1
Měřítko leštících nástrojů: 1: 2
6.10
Dokončování a leštění 6
Kerr Produktový program 2007/2008
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:46
Stránka 6.11
D O K O N Č O V Á N Í
A
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Lešticí nástroje pro keramiku
Identoflex porcelán / keramika NG
NG leštící nástroje umožňují mnohem snadnější tvarování, standardní lěštění i leštění do vysokého lesku
u porcelánu/keramiky bez nutnosti glazovat.
Leštící nástroje pro předleštění, zelená, doplňková balení 12
Plamínek
ID 7071/12
Kalíšek
ID 7081/12
Minišpička
ID 7091/12
Nástroje na leštění do lesku šedá, doplňková balení 12
Plamínek
ID 7171/12
Kalíšek
ID 7181/12
Minišpička
ID 7191/12
Leštící nástroje pro vysoký lesk růžová, doplňková balení 12
Plamínek
ID 7271/12
Kalíšek
ID 7281/12
Minišpička
ID 7291/12
Identoflex diamantové leštící nástroje pro keramiku
Dvouzónové diamantové leštící nástroje pro ošetřování keramiky v ordinaci.
• Identoflex diamantové leštící nástroje pro keramiku byly vyrobeny speciálně pro leštění keramiky v ordinaci.
• Dvouzónová technologie zohledňuje, kde je leštící nástroj typicky zatěžován, a tak umožňuje šetření diamant. brusné plochy.
• Pouze akt. zóna je impregnována diamant. brus. pískem, oblasti, které nejsou běžně používány,
byly ponechány bez impregnace.
• Optimální poměr ceny a výkonu
• Aktivní zóna je snadno identifikována díky barevnému kódování
• Díky skvělým leštícím schopnostem diamantu lze používat nízší otáčky.
Je tak předejito přehřátí zubů, které by mohlo poškodit pulpu a výplňové materiály
Kalíšek:
Pro leštění konvexních
povrchů a fisur a díky jemnému okraji také interdenálních
oblastí a podél úhlu svírajícího
stěny kavity
Plamínek/ Minišpička:
Pro leštění konkávních
povrchů, obzvláště okluzních
Aktivní zóna, impregnovaná
diamantovým
pískem = zelená
Neaktivní zóna
bez brusného písku = bílá
Disk:
Pro leštění konvexních
povrchů, obzvláště hladkých
oblastí frontálních zubů
Sortimentní souprava
Leštící nástroje pro keramiku - testovací sada, balení 4 vybraných tvarů
ID 5701/4
Identoflex Diamond - diamantové leštící
nástroje pro keramiku
ID 5701/4
Doplňková balení 6
Disk
ID 5711/6
Plamínek
ID 5721/6
Kalíšek
ID 5781/6
Minišpička
ID 5791/6
Měřítko leštících nástrojů: 1: 2
Kerr Produktový program 2007/2008
Dokončování a leštění 6
6.11
cz06 Kapitel 07-08 EU engl:06 Kapitel 07-08 EU engl
D O K O N Č O V Á N Í
A
21.12.2007
23:46
Stránka 6.12
L E Š T Ě N Í
Výrobek č.
Lešticí nástroje pro amalgam
AABA®-Dental univerzální nástroje
Univerzální program na předleštění pro všechny výplňové materiály
Leštící nástroje pro předleštění, doplňková balení 12
Kulaté torpédo, RA
ID 3011/12
Plamínek, RA
ID 3021/12
Minišpička, RA
ID 3031/12
Velký kalíšek, RA
ID 3091/12
Kalíšek, RA
ID 3151/12
Identoflex zlato / amalgam / slitiny vzácných kovů
Speciálně vyrobené pro dentální kovy. Vysoký lesk ve dvou krocích.
Sortimentní soupravy
Leštící nástroj na předleštění, testovací sada, hnědá, balení 6 různých
Leštící nástroj pro vysoký lesk, testovací sada, zelená, balení 6 různých
ID 4101/6
ID 4601/6
Leštící nástroj na předleštění - testovací sada
ID 4101/6
Leštící nástroj vysoký lesk - testovací sada
ID 4601/6
Leštící nástroje pro předleštění, hnědá, doplňková balení 12
Čočka, RA
ID 4021/12
Plamínek, RA
ID 4041/12
Kalíšek, RA
ID 4051/12
Minišpička, RA
ID 4061/12
Minišpička malá, RA
ID 4071/12
Leštící nástroje pro vysoký lesk zelená, doplňková balení 12
Čočka, RA
ID 4521/12
Plamínek, RA
ID 4541/12
Kalíšek, RA
ID 4551/12
Minišpička, RA
ID 4561/12
Minišpička malá, RA
ID 4571/12
Minidentoflex leštící nástroje pro amalgam / zlato
Úsporný nasazovatelný leštící systém se speciálním univerzálním madrelem
Leštící nástroje pro předleštění, hnědá, doplňková balení 12
Špička
ID 0510/12
Kalíšek
ID 0530/12
1 mandrel, RA
ID 1101/1
Měřítko leštících nástrojů: 1: 2
6.12
Dokončování a leštění 6
Kerr Produktový program 2007/2008
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:52
Stránka 7.1
Hygiena
7
ČISTÍCÍ A LEŠTÍCÍ PASTY
7.2
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ
7.4
PERIOSTAR 3000
7.7
NÁSTROJE
7.8
SEALANT
7.10
RŮZNÉ
7.10
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:52
Stránka 7.2
H Y G I E N A
Výrobek č.
Čistící a leštící pasty
Cleanic
Pat. v USA 6 576 225, Pat. v USA 5 124 143, Pat. v Evropě 0 268 763
Pat. v Evropě 0 528 756, Pat. v Japonsku. 3 478 549, Další patenty v jednání
Prstýnkový kalíšek
985
2 g dávka
Cleanic jedna dávka 3140
Cleanic® je univerzální pasta pro profylaxi s integrovanou lešticí variabilitou, která umožňuje účinné počáteční
čištění i následné leštění do vysokého lesku při jedné aplikaci.
Během prvních vteřin použití Cleanic uplatní velkou čistící sílu, která se mění v jemný leštící účinek, jak se perlitové častečky rozpadají.
Perlitová technologie mění Cleanic v unikátní pastu, která spojuje velkou čistící sílu, leštění zubních povrchů
a šetrnost k tvrdým tkáním.
S použitím jedné jediné pasty se doba ošetření výrazně snižuje.
Před
Cleanic zaváděcí sada
3100
Potom
Mikroskopické snímky ukazují, jak se částice v průběhu práce s Hawe Cleanic mění. Typické zmenšování částic
z hrubých a hranatých (čištění) na malé a oblé (leštění) je jasně viditelné.
Cleanic s fluoridem zaváděcí balení
3100
Obsahuje: Kartuše s 200 g Prophy-pasty, 8 Cleanic Prophy-svorka, 3 špachtle
Cleanic bez fluoridu zaváděcí balení
3200
Obsahuje: Kartuše s 200 g Prophy-pasty, 8 Cleanic Prophy-svorka, 3 špachtle
Doplňková balení
Cleanic kartuše, s fluoridem
Cleanic kartuše, bez fluoridu
Cleanic testovací balení, s fluoridem 100 g
Cleanic testovací balení, bez fluoridu 100 g
Cleanic Prophy-svorky, balení 30
Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
3110
3210
3130
3230
3150
Praktické 2 g jednotlivé dávky
• Jednotlivé dávky umožňují maximální pohodlí a hygienu
• Není vyžadována žádná příprava
• 2 g dávky jsou spočítány na jedno ošetření
Cleanic je rovněž k dispozici v 2 g jednotlivých dávkách
Cleanic jedna dávka s fluoridem
3140
Obsahuje: 200 Prophy pasta jednotlivé 2 g dávky, 3 prstýnkové kalíšky
Doplňková balení
Prstýnkové kalíšky, balení 100
Nejsou autoklávovatelné
7.2
985
Hygiena 7
Prophy-Clip
3150
Kerr Produktový program 2007/2008
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:52
Stránka 7.3
H Y G I E N A
Výrobek č.
Cleanic v tubě
Cleanic® – osvědčená univerzální pasta pro profylaxi s integrovanou lešticí variabilitou, dostupná v tubě,
spolu s prstýnkovými kalíšky pro snadné a měřitelné dávkování.
Cleanic v tubě
3180
Obsahuje: 100 g pasty pro profylaxi, s fluoridem a mátovou příchutí, 2 Cleanic Prophy-svorky
CleanPolish a SuperPolish
CleanPolish: pro čištění a leštění přírozených zubů a pro předleštění zlata, amalgámu a kompozitních výplní.
SuperPolish: pasta pro leštění do vysokého lesku, která zajišťuje přírozeným zubům stejně jako amalgámu, zlatu
a kompozitním výplním mimořádný lesk.
CleanPolish, 1 tuba
SuperPolish, 1 tuba
360
361
CleanPolish
360
SuperPolish
361
Tri-Fluor-O-Clean
983
Tri-Fluor-O-Clean
Profylaktická pasta se třemi fluoridy.
Tri-Fluor-O-Clean, 50 g
Tri-Fluor-O-Clean, 300 g
983
984
Discovery – aplikační lžíce
Jednorázové, dvojité aplikační lžíce pro topickou aplikaci fluoridu.
Discovery – aplikační lžíce, standardní balení 30
Dětské (světle modrá)
Malé (žlutá)
Střední (zelená limetková)
Velké (modrá)
14202
14199
14200
14201
Discovery – aplikační lžíce
Discovery – aplikační lžíce, velkoobjemová balení 100
Dětské (světle modrá)
Malé (žlutá)
Střední (zelená limetková)
Velké (modrá)
Kerr Produktový program 2007/2008
16188
16189
16190
16191
Hygiena 7
7.3
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:52
Stránka 7.4
H Y G I E N A
Výrobek č.
Čistění a leštění – příslušenství
Hawe miniaturní kartáčky na čištění a leštění zubů
Nejmenší forma tohoto typu kartáčku. Absolutně nejlepší prudukt s ohledem na kvalitu a design.
Přírodní štětiny pro kolénkový násadec,
balení 10
Přírodní štětiny pro kolénkový násadec,
balení 100
Nylonové štětiny pro kolénkový násadec,
balení 10
Nylonové štětiny pro kolénkový násadec,
balení 100
831 RA
Přírodní štětiny
831
Nylonové štětiny
835
Přírodní štětiny
841
Nylonové štětiny
845
Pasteless Prophy
1950
831/100
835 RA
835/100
Pro-kartáček
Miniaturní čištění a leštění zubů.
Pro-Brush je kartáček nejvyšší kvality pro čištění a leštění zubů, snadno rozpoznatelný díky svému zakončení
z modrého bio-kompatibilnímu polymeru.
Přírodní štětiny pro kolénkový násadec,
balení 10
Přírodní štětiny pro kolénkový násadec,
balení 100
Nylonové štětiny pro kolénkový násadec, balení 10
Nylonové štětiny pro kolénkový násadec, balení 100
841 RA
841/100
845 RA
845/100
Identoflex leštící profylaktické nástroje
Plamínek, balení 6
ID 6021/6
Minišpička, balení 6
ID 6071/6
Kalíšek, balení 6
ID 6081/6
Pasteless Prophy
Čistící a lešticí kalíšek s fluoridem pro profylaktické ošetření bez pasty.
Umožňuje dobrou přehlednost ošetřovaných zubů a snižuje odstřikování.
Pasteless Prophy, kolénkový dřík , balení 15
1950
Nežádoucí odstřikování způsobené odstředivou silou,
pasta a sliny se shromažďují na rotujícím kalíšku
Díky nově vyvinuté technologii je nyní možné vyhovět částečně protichůdným požadavkům na
účinnou, minimálně invazivní profylaktickou proceduru:
• Maximální čistící síla
• Maximální leštící síla
• Minimální abraze tvrdé tkáně
• Fluoridace
Snížený odstříkovací efekt
7.4
Hygiena 7
Kerr Produktový program 2007/2008
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:52
Stránka 7.5
H Y G I E N A
Výrobek č.
Pro-Cup
Sortiment Pro-Cup® bez latexu umožňuje hospodárnou aplikaci profylaktické pasty bez šplíchání. Díky jeho unikátnímu lamelovému vnitřnímu a vnějšímu profilu, Pro-Cup směřuje, podle principu spirály, profylaktickou pastu
a sliny k okraji kalíšku. Takto je zabráněno vytvoření odstřikové kuličky a profylaktická pasta je nepřetržitě vedena
ve směru zubů, čímž je snižováno třecí zahřívání. K dispozici v měkké (světle modrá) a tvrdé (tmavě modrá) verzi.
Pro-Cup měkký, světle modrá
Kolénkový dřík, balení 30
Kolénkový dřík, balení 120
Šroubovací, balení 30
Šroubovací, balení 120
990/30
990/120
1810/30
1810/120
Pro-Cup
Pro-Cup tvrdý, tmavě modrá
Kolénkový dřík, balení 30
Kolénkový dřík, balení 120
Šroubovací, balení 30
Šroubovací, balení 120
991/30
991/120
1811/30
1811/120
Pro-Cup měkký
990
991
1810
990/30
1811
Pro-Cup® Junior
Zvláště vhodný pro použití u dětí nebo do malých úst.
Pro-Cup Junior měkký, světle modrá
Kolénkový dřík, balení 30
Kolénkový dřík, balení 120
Šroubovací, balení 30
Šroubovací, balení 120
992/30
992/120
1812/30
1812/120
Pro-Cup Junior tvrdý, tmavě modrá
Kolénkový dřík, balení 30
Kolénkový dřík, balení 120
Šroubovací, balení 30
993/30
993/120
1813/30
Pro-Cup
1812
1813
Pro-Cup Junior
993
992
Hawe Prophy Cup and Brush profylaktický set – kalíšky a kartáčky
Snap-On/Nasazovací kalíšky
Snap-On /Nasazovací laminované, měkká guma (šedá), balení 30
Snap-On /Nasazovací laminované, měkká guma (šedá), balení 120
Snap-On /Nasazovací laminované, tvrdá guma (bílá), balení 30
Snap-On /Nasazovací laminované, tvrdá guma (bílá), balení 120
957/30
957/120
965/30
965/120
Snap-On /Nasazovací žebrované, měkká guma (šedá), balení 30
Snap-On /Nasazovací žebrované, tvrdá guma (bílá), balení 30
Kerr Produktový program 2007/2008
958/30
959/30
Hygiena 7
7.5
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:52
Stránka 7.6
H Y G I E N A
Výrobek č.
Snap-On /Nasazovací kartáčky
Snap-On /Nasazovací normální tvar, balení 30
978/30
Snap-On /Nasazovací špička, balení 30
979/30
Snap-On /Nasazovací mandrely
3 mandrely
10 mandrel
976
976/10
Kalíšky, kolénkový dřík
Laminované, kolénkový dřík, měkká guma (šedá), balení 30
Laminované, kolénkový dřík, měkká guma (šedá), balení 120
Laminované, kolénkový dřík, tvrdá guma (bílá), balení 30
Laminované, kolénkový dřík, tvrdá guma (bílá), balení 120
960/30
960/120
967/30
967/120
Žebrované, kolénkový dřík, měkká guma (šedá), balení 30
Žebrované, kolénkový dřík, tvrdá guma (bílá), balení 30
961/30
962/30
S kartáčkem, kolénkový dřík, tvrdá guma (bílá), balení 30
963/30
Kartáčky, kolénkový dřík
Normální tvar, kolénkový dřík, balení 30
Normální tvar, kolénkový dřík, balení 120
0270/30
0270/120
Špička, kolénkový dřík, balení 30
Špička, kolénkový dřík, balení 120
969/30
969/120
Šroubovací kalíšky
Šroubovací laminované, měkká guma (šedá), balení 30
Šroubovací laminované, měkká guma (šedá), balení 120
Šroubovací laminované, tvrdá guma (bílá), balení 30
Šroubovací laminované, tvrdá guma (bílá), balení 120
1801/30
1801/120
1802/30
1802/120
Šroubovací žebrované, měkká guma (šedá), balení 30
Šroubovací žebrované, měkká guma (šedá), balení 120
Šroubovací žebrované, tvrdá guma (bílá), balení 30
Šroubovací žebrované, tvrdá guma (bílá), balení 120
1800/30
1800/120
1809/30
1809/120
Šroubovací žebrované, měkká guma (šedá), balení 30
Šroubovací žebrované malé, tvrdá guma (bílá), balení 30
1803/30
1804/30
Šroubovací špička, měkká guma (šedá), balení 30
1805/30
Šroubovací spirála, měkká guma (šedá), balení 30
1807/30
Šroubovací kartáčky
Šroubovací normální tvar, balení 30
0210
Šroubovací normální špička, balení 30
0230
Šroubovací malý, balení 30
0220
Šroubovací malá špička, balení 30
0240
Šroubovací mandrely
10 mandrel
7.6
1301
Hygiena 7
Kerr Produktový program 2007/2008
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:53
Stránka 7.7
H Y G I E N A
Výrobek č.
PerioStar 3000
Problémy:
Ruční broušení nástrojů je velmi časově náročné, nemůže být
svěřeno někomu jinému a je s ním spojeno nebezpečí, že
nedopadne dobře ani ve zkušených rukách.
Studie ukázaly, že pět z osmi ručně ostřených nástrojů není
dostatečně ostrých (Lehmann N, A Srovnávací studie manuálně
a strojově broušených nástrojů pro periodontální ošetření.
Dizertace 1992:94).
Řešení:
PerioStar 3000 – «Gold-Standard» pro snadné
broušení parodontologických nástrojů.
Stále ostré nástroje díky následujícím vlastnostem:
• Mechanické upevnění nástrojů
• Pokaždé stejný definovaný úhel ostření
• Neměnný úhel a reprodukovatelné výsledky
• Snadné ovládání a výsledky nezávislé na tom,
kdo se strojem pracuje
Řešení pro snadné a standardizované broušení parodontologických nástrojů. Snadné ovládání a výsledky
nezávislé na tom, kdo se strojem pracuje.
PerioStar® 3000
Výhody:
PerioStar 3000 pro Evropu
3000 E
PerioStar 3000 pro Velkou Británii
3000 UK
Obsahuje: Jednotka pro připojení k nízkému napětí (12 V), 2 brusné kameny (střední a velmi jemný), 1 tuba brusné pasty (20 ml),
1 akrylová testovací tyčka (4 x 60), 2 magnetické poziční tyčinky, 1 ochranný kryt na nástroje, instruktážní DVD,
Návod k použití, QuickStart informace (stručný návod k použití)
PerioStar® 3000 Příslušenství
Hrubý (modrá), brusné kameny, balení 2
Střední (červená), brusné kameny, balení 2
Velmi jemný (bílá), brusné kameny, balení 2
Brusná pasta na kameny, tuby, balení 2
Akrylové testovací tyčky (4 x 60), balení 5
Ochranné kryty na nástroje, balení 5
Magnetické poziční tyčinky, balení 5
Kerr Produktový program 2007/2008
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
Hygiena 7
• Zvýšený výkon
Práce je s ostrými nástroji účinnější
a spotřebovává méně času.
• Vyšší rentabilita
Práce může být nyní svěřena pomocnému personálu,
dávajíce vám více času pro vaše pacienty.
• Práce je příjemnější
S ostrými nástroji stačí méně úsilí k dosažení stejného
efektu. Na nástroje stačí vynakládat menší tlak
a nebezpečí sklouznutí je minimalizováno.
7.7
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:53
Stránka 7.8
H Y G I E N A
Výrobek č.
Nástroje
Click-Probe®
Kalibrovaná plastická parodontální sonda, snadno se používá. Přesná diagnóza díky správnému sondovacímu
tlaku. K dispozici ve dvou škálách. Kalibrovaná parodontální sonda se zřetelným «kliknutím».
Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Click-Probe škála 3/6/9/12, balení 3
Click-Probe škála 3/6/9/12, balení 1
Click-Probe škála 3/5/7/10, balení 3
Click-Probe škála 3/5/7/10, balení 1
Zelená: Škála 3/6/9/12
1390
1391
1395
1396
Modrá: Škála 3/5/7/10
Click-Probe
1390
Implant-Deplaquers sada
3320
Odstraňovače plaku pro implantáty
Hawe nástroje pro odstraňování plaku z implantátů jsou vyrobeny ze špičkových plastových materiálů,
s dostatečnou tuhostí, aby odstranily plak a zubní kámen z krčku implantátu, ale nepoškrábaly jej.
Speciálně tvarované ostří umožňuje čištění implantátů ze všech stran. Může být naostřen tradičními metodami.
Přizpůsobený rotačnímu symetrickému designu všech významných implantátových systémů.
Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Implant-Deplaquers sada
3320
Obsahuje: 5 Cleanic jednotlivé 2 g dávky, 2 nástroje na odstranění plaku z dentálních implantátů, 2 univerzální nástroje na odstranění plaku z implantátů, 2 periodontální sondy, směs 20 různých kalíšků, směs 20 různých kartáčků a 10 šroubovacích madrelů
Doplňková balení
Univerzální nástroj na odstranění plaku z implantátů, balení 5
Univerzální nástroj na odstranění plaku z implantátů, balení 2
Nástroj na odstranění plaku z dentálních implantátů, balení 5
Nástroj na odstranění plaku z dentálních implantátů, balení 2
Cleanic jedna dávka s fluoridem, balení 200
Univerzální nástroj na odstranění plaku
z dentálních implantátů
7.8
1350
1351
1360
1361
3140
Nástroj na odstranění plaku z dentálních implantátů
Hygiena 7
Kerr Produktový program 2007/2008
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:53
Stránka 7.9
H Y G I E N A
Výrobek č.
Irigační kanyla
Unikátní irigační jehly s postranním otvorem a zakulacenými hroty. Pro jemnou, profesionální irigaci kořenových
kanálků a parodontu bez nebezpečí proražení apexu nebo poškození tkáně.
Irigační kanyla zaváděcí sada
500
Obsahuje: 30 různých jehel (č. 21 5 kusů, č. 23 10 kusů, č. 25 10 kusů, č. 30 5 kusů)
Doplňková balení 40
Velikost č. 21 Ø 0.8 mm zelená
Velikost č. 23 Ø 0.6 mm modrá
Velikost č. 25 Ø 0.5 mm oranžová
Velikost č. 30 Ø 0.3 mm žlutá
502
503
504
505
Irigační kanyla zaváděcí sada
500
Irigace parodontálních chobotů
Irigace kořenových kanálků
Perio-Probe (perio-sonda)
Barevně kódovaná parodontální sonda vyrobená ze špičkového plastu. Ideální a bezpečná také pro dentální
implantáty. Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Perio-Probe nástroje, balení 5
Perio-Probe nástroje, balení 2
1370
1371
Perio-Probe (perio-sonda)
1370
Perio Soft-Scaler
1380
Škála: 3/5/7/10
Perio Soft-Scaler®
Špičkový plastový nástroj pro nedestruktivní odstraňování slabě mineralizovaného plaku. Může být naostřen.
Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Perio Soft-Scaler nástroje, balení 5
Perio Soft-Scaler nástroje, balení 2
Kerr Produktový program 2007/2008
1380
1381
Hygiena 7
7.9
cz07 Kapitel 07-08 EU engl:07 Kapitel 07-08 EU engl
21.12.2007
23:53
Stránka 7.10
H Y G I E N A
Výrobek č.
Pečetidlo fissur/ sealant
Guardian Seal
Guardian Seal™ je pečetidlo fissur navržené k poskytování zvýšené ochrany proti okluznímu kazu prostřednictvím
zcela nové patentované technologie. Guardian Seal má ideální odstín a opacitu zajišťující jeho viditelnost, ale je
zároveň dostatečně translucentní, aby umožnil odhalení zubního kazu. Materiál je 30 % plněný, nabízející
perfektní kombinaci zatékavosti a odolnosti proti abrazi. Aplikační systém, obsahující jednorázovou kartáčkovou
aplikační koncovku, umožňuje snadné nanesení Guardian Seal.
Guardian Seal Kit
31169
Obsahuje: 4 x 1 g stříkačka, 40 kartáčkových aplikačních koncovek
Guardian Seal kartáčkové koncovky
31323
Obsahuje: 40 kartáčkových aplikačních koncovek
Guardian Seal souprava
31169
Různé
OptiView
Nyní je OptiView k dispozici ve dvou velikostech: Standardní a malý.
OptiView™ je inovativní nástroj navržený k rovnoměrné retrakci rtů a tváří tak, aby byl zajištěn výborný přístup zároveň k vestibulární oblasti i k dásním. Díky svému anatomickému tvaru nabízí OptiView pacientovi komfort i během
delších stomatologických zákroků. Anatomicky tvarovaný držák rtů s otvorem pro frenulum zajišťuje komfort
v průběhu nasazení. Zadní chlopně jemně drží tváře a usnadňují vyjmutí retraktoru.
OptiView je zcela nová pomůcka, která umožňuje snadné, efektivní a komfortní rozšíření pracovního prostoru.
OptiView nabízí stomatologům a jejich asistentům snadnější přístup k podstatně většímu pracovnímu
prostoru. Odtažení rtů a tváří pomocí přídavných nepohodlných nástrojů již není potřeba.
OptiView Standardní souprava
5500
Obsahuje: 2 retraktory rtů a tváří Standard s připevněnými podložkami
OptiView Small (malý) souprava
OptiView Standard
5500
OptiView Small (malý)
5502
5502
Obsahuje: 2 retraktory rtů a tváří malé s připevněnými podložkami
OptiView podložky doplňkové balení (10 kusů)
5501
Užijte si nenarušené zorné pole
• Nadstandardní, stejnoměrná periorální retrakce. Maximalizuje viditelnost a přístup k pracovnímu poli
• Pasívní umístění. Stálý, flexibilní 3-rozměrný tvar zaručuje rychlé a jemné umístění a vyjmutí
• Zvýšený komfort pro pacienta. Anatomický tvar zaručuje komfort v průběhu nasazení i při delších
zákrocích a ulehčuje umístění odsavačky slin
7.10
Hygiena 7
Kerr Produktový program 2007/2008
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:00
Stránka 8.1
8
RTG
DRŽÁKY RENTGENOVÝCH FILMŮ A PAMĚŤOVÝCH FÓLIÍ
8.2
DRŽÁKY SENZORŮ PRO PŘÍMÉ DIGITÁLNÍ SNÍMKOVÁNÍ
8.5
POMŮCKY PRO CENTROVÁNÍ RTG PROJEKCE
8.8
KROUŽKY PRO CENTROVÁNÍ RTG PROJEKCE
8.8
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.2
R T G
Výrobek č.
Držáky rentgenových filmů a paměťových fólií
Držáky rentgenových filmů a paměťových fólií
Hawe Solutions - řešení pro rentgenování
Dobře čitelné snímky jsou nezbytné pro správnou diagnózu. Čím lepší je technologie, tím lepší snímky a přesnější diagnóza.
Výhody Hawe Solutions pro rentgenování jsou jasné
• Přesné umístění filmu nebo paměťové fólie v poměru k zubu – žádné ohýbání a tedy žádné zkreslení
• Žádné odhadování – můžete se výhradně a samozřejmě spolehnout na extraorální zaměřovací a centrovací
zařízení
• Reprodukovatelné snímky (quasi standardizace)
• Optimálně zřetelné snímky
Zlepšení kvality
• Neměnná kvalita rentgenových snímků – ať snímkuje kdokoli
Zvýšenná profitabilita
• Jednoduchost používaného systému – šetří čas
• Je možno práci přenechat hygienistkám
Vhodné pro všechny dostupné trubice
Využívá nejmodernější technologii
• Speciální držáky (barevně kódované) pro různé typy snímků
• Kompatibilita se všemi rentgenovými tubusy.
Držáky rentgenových filmů a paměťových fólií - testovací sada
1720
Obsahuje: 6 RTG držáků s kroužkem (1 Kwik-Bite,1 Super-Bite frontální, 1 Super-Bite distální, 1 Paro-Bite,
1 Endo-Bite frontální, 1 Endo-Bite distální, 6 centrovacích zařízení)
Držáky rentgenových filmů
a paměťových fólií - testovací sada
1720
Sortimentní souprava Endo-Bite s kroužky
1790
Endo-Bite
Endo-Bite je speciální držák filmu a paměťové fólie pro diagnostické rentgenování kořenových nástrojů při
endodontickém ošetření, kontrolu kořenových výplní a zavedených čepů a pro obecné použití v případech, kdy
je zablokován skus (např. svorkami koferdamu). Systém zahrnuje dva typy držáků (frontální, červený a distální,
zelený) určené k použití ve všech čtyřech kvadrantech. Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Kompatibilita
Endo-Bite je také vhodný pro nepřímé digitální systémy, např. snímkovací systém Digora a DenOptix snímkovací
desky od Gendex.
Sortimentní souprava Endo-Bite s kroužky
1790
Obsahuje: 2 Endo-Bite frontální s kroužkem, 2 Endo-Bite distální s kroužkem, 2 centrovací zařízení
Endo-Bite s kroužkem doplňková balení
Obsahuje: 4 Endo-Bite frontální s kroužkem,
1 centrovací zařízení
Obsahuje: 4 Endo-Bite distální s kroužkem,
1 centrovací zařízení
Endo-Bite frontální
1791
8.2
1791
1792
Endo-Bite distální
1792
RTG 8
Kerr Produktový program 2007/2008
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.3
R T G
Výrobek č.
Kwik-Bite
Kwik-Bite® je držák filmu a paměťové fólie pro horizontální bitewing-snímky (standardní bitewing-snímky).
Zaručuje skvělé snímky bez přesahů a tak eliminuje opakované snímkování a zbytečné vystavování rentgenovému záření. Může být prováděno přímé porovnávání snímků pořízených na jednom pacientovi v průběhu let.
Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Kompatibilita
Kwik-Bite je také vhodný pro nepřímé digitální systémy, např. snímkovací systém Digora a DenOptix snímkovací
desky od Gendex.
Kwik-Bite s kroužkem
1780
Obsahuje: 5 Kwik-Bite s kroužkem, 1 centrovací zařízení
Kwik-Bite s indikátorem
Kwik-Bite s kroužkem
1780
Paro-Bite s kroužkem
1770
270
Obsahuje: 15 Kwik-Bite s indikátorem
Kwik-Bite s indikátorem
270
Kwik-Bite s kroužkem
1780
Paro-Bite
Paro-Bite je speciální držák filmu určený pro hodnocení úrovně kosti u pacientů s onemocněními parodontu
a podpůrných zón u dětí (vertikální bitewing). Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Paro-Bite s kroužkem
1770
Obsahuje: 5 Paro-Bite s kroužkem, 1 centrovací zařízení
Kerr Produktový program 2007/2008
RTG 8
8.3
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.4
R T G
Výrobek č.
Super-Bite
Super-Bite® je určen pro snímky periapikální oblasti frontálních a distálních zubů. Systém zahrnuje dva typy
držáků (frontální, červený a distální, zelený) určené k použití ve všech čtyřech kvadrantech. Super-Bite X-ray
držák je určen pro širokou škálu tlouštěk filmů a paměťových fólií tak, aby bylo zajištěno co nejpevnější uchycení.
Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Kompatibilita
Super-Bite je také vhodný pro nepřímé digitální systémy, např. snímkovací systém Digora a DenOptix snímkovací
desky od Gendex.
Sortimentní souprava Super-Bite s kroužky
1020
Obsahuje: 2 Super-Bite frontální, 2 Super-Bite distální, 2 centrovací zařízení
Sortimentní souprava Super-Bite s kroužky
1020
Super-Bite s kroužkem doplňková balení
Obsahuje: 4 Super-Bite frontální s kroužkem,
1 centrovací zařízení
Obsahuje: 4 Super-Bite distální s kroužkem,
1 centrovací zařízení
1021
1022
Sortimentní souprava Super-Bite s indikátorem
670
Obsahuje: 4 Super-Bite frontální, 4 Super-Bite distální, 8 indikátorů
Super-Bite s indikátorem doplňková balení
Obsahuje: 8 Super-Bite frontální, 8 indikátorů
Obsahuje: 8 Super-Bite distální, 8 indikátorů
671
672
Super-Bite frontální
1021
8.4
Super-Bite distální
1022
RTG 8
Kerr Produktový program 2007/2008
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.5
R T G
Výrobek č.
Držáky senzorů pro přímé digitální snímkování
Držáky rentgenových senzorů
Trvale vynikající výsledky
Kwik-Bite Senso, Super-Bite Senso a nový Endo-Bite Senso jsou navrženy tak, aby zajišťovaly vysokou kvalitu
a reprodukovatelné snímání při přímém digitálním snímání bitewing, periapikálních a endodontických snímků.
Unikátní nastavitelné upínací zařízení
Rychlá, bezpečná fixace senzoru. Při změnách nastavení senzoru nebo autoklávování není třeba držák rozebírat.
Univerzální systém
Kompatibilní se všemy běžně používanými značkami a velikostmi senzorů.
Unikátní upínací zařízení
Osvědčený extraorální centrovací kroužek
Přesné umístění zajišťuje zobrazení nejjemnějších detailů na každém snímku. Stejné výsledky při opakovaném
snímkování díky snadnému a přesnému umístění.
Technické údaje
S držáky senzorů Hawe je možné použít senzory o velikosti 0-2 a všechny rentgenové tubusy.
Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Systém držáků senzorů - testovací sada
2720
Obsahuje: 5 držáků senzorů s kroužkem (1 Kwik-Bite Senso,1 Super-Bite Senso frontální, 1 Super-Bite Senso distální, 1 Endo-Bite
Senso frontální, 1 Endo-Bite Senso distální), 5 centrovacích zařízení
Držáky rentgenových senzorů - testovací sada
2720
Endo-Bite Senso frontální
2901
Endo-Bite Senso distální
2902
Endo-Bite Senso
Endo-Bite Senso je univerzální držák senzorů pro přímé digitální snímkování při endodontickém ošetření. Systém
zahrnuje dva typy držáků (frontální, červený a distální, zelený) určené k použití ve všech čtyřech kvadrantech.
Díky svému unikátnímu upínacímu systému je Endo-Bite Senso kompatibilní se všemi bežně používanými
značkami, typy a velikostmi senzorů. Pevná apikální zarážka zajišťuje naprostou přehlednost apikální oblasti.
Tato charakteristika je důležitým průlomem ve snímání digitálních snímků digitálními senzory.
Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Sortimentní souprava Endo-Bite Senso
2900
Obsahuje: 2 Endo-Bite Senso frontální s kroužky, 2 Endo-Bite Senso distální s kroužky, 2 centrovací zařízení
Doplňkové balení Endo-Bite Senso frontální
2901
Obsahuje: 4 Endo-Bite Senso frontální s kroužky, 1 centrovací zařízení
Doplňkové balení Endo-Bite Senso distální
2902
Obsahuje: 4 Endo-Bite Senso distální s kroužky, 1 centrovací zařízení
Jednorázové obaly na senzory 3,5 x 20,5 cm
PE3735
Obsahuje: 500 kusů
Jednorázové obaly na senzory 4 x 21 cm
PE3736
Obsahuje: 500 kusů
Kerr Produktový program 2007/2008
RTG 8
8.5
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.6
R T G
Výrobek č.
Kwik-Bite Senso
Kwik-Bite® Senso je univerzální držák senzorů pro přímé digitální snímkování horizontálních bitewing-snímků.
Díky svému unikátnímu upínacímu systému je Kwick-Bite Senso kompatibilní se všemi běžně používanými
značkami, typy a velikostmi senzorů. Soustava ozubených segmentů zajišťuje bezpečné a jednoduché
individuální přizpůsobení. Pacientovi nabízí Kwik-Bite Senso vyšší komfort díky jeho optimalizované skusové
destičce (2.5 mm). Autoklávovatelné do 134° C, min. 3 min.
Výhody:
• Samovystřeďovací uchycovací systém k zajištění kompatibility se všemi běžně používanými typy senzorů
• Gumou potažené svorky zabraňující sklouznutí
• Soustava ozubených segmentů pro individuální adaptaci
• Ergonomické uvolňovací tlačítko pro snadné vyjmutí a rychlé opakované použití
• Optimalizovaná skusová destička pro komfort pacienta, optimální tloušťka (2.5 mm) zabraňuje skousnutí kabelu.
Kwik-Bite Senso standardní souprava
2700
uchycovací zařízení
Kwik-Bite Senso standardní souprava
2700
kroužek
skusová destička
uvolňovací tlačítko
Obsahuje: 4 Kwik-Bite Senso s kroužkem, 1 centrovací zařízení
Jednorázové obaly na senzory 3.5 x 20.5 cm
PE3735
Obsahuje: 500 kusů
Jednorázové obaly na senzory 4 x 21 cm
PE3736
indikátorové táhlo
Obsahuje: 500 kusů
centrovací kroužek
Pohodlné snímkování:
8.6
1. Použijte desinfekční obaly na digitální senzory. Kerr
nyní nabízí kompletní sortiment jednorázových ochranných obalů a pomůcek (viz objednávkové informace).
2. Vložte senzor (CCD) do samovyštřeďovacího
uchycovacího zařízení. Umístěte kabel na stejnou
stranu jako indikátorové táhlo.
4. Připraveno k použití.
5. Po použití stiskněte uvolňovací tlačítko a odejměte
digitální senzor.
RTG 8
3. Smáčkněte oba konce uchycovacího zařízení k sobě
k zajištění dokonalého uchycení senzorů různých
velikostí.
Kerr Produktový program 2007/2008
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.7
R T G
Výrobek č.
Super-Bite Senso
Super-Bite® Senso je systém s univerzálním držákem senzorů pro přímé digitální snímání periapikálních rentgenů.
Systém zahrnuje dva typy držáků (frontální, červený a distální, zelený) určené k použití ve všech čtyřech kvadrantech.
Díky jeho unikátnímu upínacímu zařízení může být Super-Bite Senso použit pro senzory jakéhokoli výrobce, typu
nebo velikosti. Jeho pevná apikální zarážka zajišťuje kompletní viditelnost apikální oblasti. Tato charakteristika je
důležitým průlomem ve snímání digitálních snímků digitálními senzory. Autoklávovatelné do 134°C, min. 3 min.
Získejte snímek, který potřebujete s jakýmkoli senzorem
• Unikátní nastavitelné upínací zařízení podporuje přesné a snadné umístění všech běžně používaných
senzorů – s nebo bez kabeláže (bezdrátový)
• Držák senzoru je kompatibilní se všemi běžně používanými senzory. Je vhodný pro senzory o velikostech 0 –
2.
Pojme všechny rentgenové tubusy
• Fixní apikální zarážka udržuje senzor přesně na určeném místě tak, aby mohla být zachycena celá
apikální oblast bez ohledu na orientaci senzoru nebo velikost použitého senzoru
• Odemykací knoflík udržuje senzor pevně na určeném místě
• Inovativní design eliminuje problém trhání ochranného obalu
Sortimentní souprava Super-Bite Senso
Sortimentní souprava Super-Bite Senso
2800
2800
Obsahuje: 2 Super-Bite Senso frontální s kroužky, 2 Super-Bite Senso distální s kroužky, 2 centrovací zařízení
Doplňkové balení Super-Bite Senso frontální
2801
Obsahuje: 4 Super-Bite Senso frontální s kroužky, 1 centrovací zařízení
Doplňkové balení Super-Bite Senso distální
2802
Obsahuje: 4 Super-Bite Senso distální s kroužky, 1 centrovací zařízení
Jednorázové obaly na senzory 3,5 x 20,5 cm
PE3735
Obsahuje: 500 kusů
Jednorázové obaly na senzory 4 x 21 cm
PE3736
Obsahuje: 500 kusů
Super-Bite Senso frontální
2801
Kerr Produktový program 2007/2008
Super-Bite Senso distální
2802
RTG 8
8.7
cz08 Kapitel 07-08 EU engl:08 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:01
Stránka 8.8
R T G
Výrobek č.
Pomůcky pro centrování RTG projekce
Pomůcky Hawe pro centrování držáků snímků, držáku paměťových fólií a držáků senzorů pro RTG projekci
Pro přesné umístění obdélníkových a ostatních speciálních rentgenových tubusů.
Doplňková balení 50
Hawe Super-Bite frontální centrovací zařízení
Hawe Super-Bite distální centrovací zařízení
Hawe Paro-Bite centrovací zařízení
Hawe Kwik-Bite centrovací zařízení
Hawe Endo-Bite frontální centrovací zařízení
Hawe Endo-Bite distální centrovací zařízení
1023
1024
1771
1781
1793
1794
st
eos
N
H aw e
-B
Po
or
ri
t
ie
e
r
Supe
Super-Bite
frontální
Super-Bite
distální
Kwik-Bite/
Paro-Bite
Endo-Bite
frontální
Endo-Bite
distální
Kroužky pro centrování RTG projekce
Hawe centrovací kroužky pro držáky snímků, držáky paměťových fólií a držáky senzorů.
Doplňkové balení 3
Centrovací kroužky
1721
Kroužky pro centrování RTG projekce
8.8
RTG 8
1721
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:07
Stránka 9.1
Rotační nástroje
9
STANDARDNÍ VRTÁČKY
9.2
PREPARAČNÍ A FINÍROVACÍ VRTÁČKY
9.6
JEMNÉ FINÍROVACÍ VRTÁČKY
9.7
VRTÁČKY S JEMNÝMI PŘÍČNÝMI ZÁŘEZY
9.8
BLUEWHITE DIAMANTOVÉ VRTÁČKY
9.10
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:08
Stránka 9.2
N Á S T R O J E
Všechny Beavers Jet vrtáčky byly vyrobeny tak, aby odpovídaly nejpřísnějším normám a byly podrobeny přísné kontrole kvality. Každý
vrtáček v HROMADNÝCH (BULK) baleních má speciální ochrannou čepičku PROTECT-O-TIP na wolfram karbidové rotační řezací části chránící
ostří před případným poškozením, čímž je zajištěno, že obdržíte vrtáček přesně takový, jak ho BEAVER vyrobil. Dřík každého vrtáčku je potažen niklem jako ochrana proti korozi a k poskytnutí pevného sevření ve sklíčidlu násadce.
Standardní vrtáčky mají šest ostří a dřík potažený niklem a jsou nabízeny v následujících typech:
FG:
Friction Grip
FGSS: Friction Grip Short Shank (FG krátký dřík)
LA:
Latch (kolénkový dřík)
HP:
Straight Handpiece (rovný násadec)
Preparační a finírovací vrtáčky (12 ostří), jemné finírovací vrtáčky (30 ostří) a vrtáčky s jemnými příčnými zářezy
mají pozlacené dříky pro snadnou identifikaci. Jsou dostupné jako typ FG (Friction Grip).
Standardní vrtáčky
Kulička
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
500 314 001 001 005
500 314 001 001 006
500 314 001 001 008
500 314 001 001 010
500 314 001 001 012
500 314 001 001 014
500 314 001 001 016
500 314 001 001 018
500 314 001 001 021
500 314 001 001 023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FG 1/4
FG 1/2
FG 1
FG 2
FG 3
FG 4
FG 5
FG 6
FG 7
FG 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400002 - JK5
400001 - JK5
400003 - JK5
400050 - JK5
400070 - JK5
400086 - JK5
400087 - JK5
400104 - JK5
400108 - JK5
400154 - JK5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400002 - JTC
400001 - JTC
400003 - JTC
400050 - JTC
400070 - JTC
400086 - JTC
400087 - JTC
400104 - JTC
400108 - JTC
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 204 001 001 008
500 204 001 001 010
500 204 001 001 012
500 204 001 001 014
500 204 001 001 016
500 204 001 001 018
500 204 001 001 023
|
|
|
|
|
|
|
LA 1
LA 2
LA 3
LA 4
LA 5
LA 6
LA 8
|
|
|
|
|
|
|
400328 - JK5
400339 - JK5
400341 - JK5
400353 - JK5
400354 - JK5
400363 - JK5
400375 - JK5
|
|
|
|
|
|
|
400328 - JTC
400339 - JTC
400341 - JTC
400353 - JTC
400354 - JTC
400363 - JTC
400375 - JTC
|
|
|
|
|
|
|
500 104 001 001 005
500 104 001 001 006
500 104 001 001 010
500 104 001 001 014
500 104 001 001 018
500 104 001 001 023
|
|
|
|
|
|
HP 1/4
HP 1/2
HP 2
HP 4
HP 6
HP 8
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
| 400313 - JK5
|
|
|
|
|
|
400253 - JTC
400252 - JTC
400276 - JTC
400284 - JTC
400296 - JTC
400313 - JTC
|
|
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Obrácený konus
ISO č.
500 314 010 001 006
500 314 010 001 008
500 314 010 001 010
500 314 010 001 012
500 314 010 001 014
500 314 010 001 016
500 314 010 001 018
Výrobek číslo
|
Balení 5
400072 - JK5
400079 - JK5
400080 - JK5
400081 - JK5
400082 - JK5
400084 - JK5
400085 - JK5
|
|
|
|
|
|
|
FG 33 1/2
FG 34
FG 35
FG 36
FG 37
FG 38
FG 39
|
|
|
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
|
|
|
|
400072 - JTC
400079 - JTC
400080 - JTC
400081 - JTC
400082 - JTC
400084 - JTC
–
|
|
|
|
|
|
|
Obrácený konus – do kolénkového násadce
ISO č.
500 204 010 001 009
500 204 010 001 010
500 204 010 001 012
500 204 010 001 014
9.2
|
|
|
|
LA 34
LA 35
LA 36
LA 37
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
|
|
|
400347 - JK5
400348 - JK5
400349 - JK5
400350 - JK5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
| 400348 - JTC
| 400349 - JTC
| 400350 - JTC
|
|
|
|
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Tvar viz typ FG
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:08
Stránka 9.3
R O T A Č N Í
N Á S T R O J E
Hruška (odstraňovač amalgamu)
ISO č.
|
500 314 237 001 006
500 314 237 001 008
500 314 237 001 010
500 314 237 001 012
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
Balení 5
400071 - JK5
400073 - JK5
400074 - JK5
400076 - JK5
|
|
|
|
FG 329
FG 330
FG 331
FG 332
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
| 400073 - JTC
| 400074 - JTC
| 400076 - JTC
|
|
|
|
Hruška (odstraňovač amalgamu) – krátký mandrel
ISO č.
|
500 313 237 001 008
500 313 237 001 010
500 313 237 001 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FGSS 330
FGSS 331
FGSS 332
| 400225 - JK5 |
| 400226 - JK5 |
| 400228 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
–
|
|
|
Hruška (odstraňovač amalgamu) – do kolénkového násadce
ISO č.
|
500 204 237 001 008
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
LA 330
| 400343 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
|
Hruška (odstraňovač amalgamu) dlouhý
ISO č.
|
500 315 238 006 010
500 315 238 006 012
500 315 238 006 014
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 331L
FG 332L
FG 333L
| 400075 - JK5 | 400075 - JTC |
| 400077 - JK5 | 400077 - JTC |
| 400078 - JK5 |
–
|
|
Typ vrtáčku
|
Obrácený
ISO č.
|
500 314 233 006 009
500 314 233 006 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 245
FG 246
| 400062 - JK5 |
| 400063 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
|
|
Cylindrická fisurka
ISO č.
500 314 107 006 009
500 314 107 006 010
500 314 107 006 012
500 314 107 006 016
Výrobek číslo
|
Balení 5
400096 - JK5
400099 - JK5
400101 - JK5
400105 - JK5
|
|
|
|
FG 56
FG 57
FG 58
FG 60
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
| 400099 - JTC
| 400101 - JTC
|
–
|
|
|
|
Cylindrická fisurka – dlouhá
ISO č.
|
500 315 110 006 010
Kerr Produktový program 2007/2008
|
FG 57L
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400100 - JK5 | 400100 - JTC |
9.3
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:08
Stránka 9.4
N Á S T R O J E
Cylindrická fisurka špičatá
ISO č.
500 314 168 006 008
500 314 168 006 009
500 314 168 006 010
500 314 168 006 012
500 314 168 006 016
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
Balení 5
400022 - JK5
400023 - JK5
400026 - JK5
400032 - JK5
400034 - JK5
|
|
|
|
|
FG 168
FG 169
FG 170
FG 171
FG 172
|
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
|
–
|
–
| 400032 - JTC
|
–
|
|
|
|
|
Konická fisurka dlouhá
ISO č.
|
500 314 171 006 009
500 314 171 006 010
500 314 171 006 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 169L
FG 170L
FG 171L
| 400025 - JK5 | 400025 - JTC |
| 400031 - JK5 | 400031 - JTC |
| 400033 - JK5 | 400033 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Cylindrická fisurka zaoblená
ISO č.
|
500 314 137 006 009
500 314 137 006 010
500 314 137 006 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 1156
FG 1157
FG 1158
| 400006 - JK5 | 400006 - JTC |
| 400007 - JK5 | 400007 - JTC |
| 400008 - JK5 | 400008 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Kónická fisurka zaoblená
ISO č.
Výrobek číslo
|
Balení 5
500 314 194 006 009
500 314 194 006 010
500 314 194 006 012
500 314 194 006 016
|
|
|
|
FG 1169
FG 1170
FG 1171
FG 1172
|
|
|
|
400009 - JK5
400011 - JK5
400013 - JK5
400015 - JK5
500 104 194 006 012
500 104 194 006 016
|
|
HP 1171
HP 1172
|
|
–
–
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
| 400011 - JTC
|
–
|
–
|
|
|
|
| 400261 - JTC |
| 400262 - JTC |
Konická fisurka zaoblená do kolénkového násadce
ISO č.
|
500 204 194 006 012
500 204 194 006 016
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
LA 1171
LA 1172
| 400332 - JK5 | 400332 - JTC |
| 400333 - JK5 | 400333 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Konická fisurka zaoblená dlouhá
ISO č.
|
500 314 196 006 009
500 314 196 006 010
500 314 196 006 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 1169L
FG 1170L
FG 1171L
| 400010 - JK5 | 400010 - JTC |
| 400012 - JK5 |
–
|
| 400014 - JK5 |
–
|
|
Typ vrtáčku
|
Cylindrická fisurka s příčným zářezem
ISO č.
500 314 107 007 009
500 314 107 007 010
500 314 107 007 012
500 314 107 007 014
9.4
|
|
|
|
FG 556
FG 557
FG 558
FG 559
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
|
|
|
400089 - JK5
400091 - JK5
400093 - JK5
400095 - JK5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400089 - JTC
| 400091 - JTC
|
–
| 400095 - JTC
|
|
|
|
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:08
Stránka 9.5
R O T A Č N Í
N Á S T R O J E
Cylindrická fisurka s příčným zářezem do kolénkového násadce
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
|
500 204 107 007 009
500 204 107 007 010
500 204 107 007 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
LA 556
LA 557
LA 558
| 400355 - JK5 | 400355 - JTC |
| 400356 - JK5 | 400356 - JTC |
| 400357 - JK5 |
–
|
|
Typ vrtáčku
|
Cylindrická fisurka s příčným zářezem dlouhá
ISO č.
|
500 315 110 007 010
500 315 110 007 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 557L
FG 558L
| 400092 - JK5 | 400092 - JTC |
| 400094 - JK5 | 400094 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Konická fisurka s příčným zářezem
ISO č.
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
500 315 168 007 009
500 315 168 007 010
500 315 168 007 012
500 315 168 007 016
500 315 168 007 021
|
|
|
|
|
FG 699
FG 700
FG 701
FG 702
FG 703
|
|
|
|
|
400106 - JK5
400109 - JK5
400117 - JK5
400119 - JK5
400120 - JK5
|
|
|
|
|
400106 - JTC
–
400117 - JTC
400119 - JTC
400120 - JTC
|
|
|
|
|
500 104 168 007 009
500 104 168 007 012
500 104 168 007 016
500 104 168 007 021
|
|
|
|
HP 699
HP 701
HP 702
HP 703
|
|
|
|
–
–
–
–
|
|
|
|
400298 - JTC
400304 - JTC
400306 - JTC
400308 - JTC
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
Konická fisurka s příčným zářezem - dlouhá
ISO č.
|
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
500 314 171 007 009
500 314 171 007 010
500 314 171 007 012
|
|
|
FG 699L
FG 700L
FG 701L
| 400107 - JK5 | 400107 - JTC |
| 400116 - JK5 | 400116 - JTC |
| 400118 - JK5 | 400118 - JTC |
500 104 171 007 009
500 104 171 007 010
|
|
HP 699L
HP 700L
|
|
|
Typ vrtáčku
|
–
–
| 400299 - JTC |
| 400303 - JTC |
Zaoblená fisurka s příčným zářezem
ISO č.
|
500 314 137 007 009
500 314 137 007 010
500 314 137 007 012
|
|
|
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
FG 1556
FG 1557
FG 1558
| 400017 - JK5 | 400017 - JTC |
| 400018 - JK5 | 400018 - JTC |
| 400020 - JK5 | 400020 - JTC |
Typ vrtáčku
|
Zaoblená fisurka s příčným zářezem – do kolénkového násadce
ISO č.
|
|
500 204 137 007 010
Kerr Produktový program 2007/2008
|
LA 1557
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400334 - JK5 |
–
|
9.5
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:08
Stránka 9.6
N Á S T R O J E
Preparační a finírovací vrtáčky
Kulička - preparační a finírovací
ISO č.
|
500 314 001 071 014
500 314 001 071 018
500 314 001 071 023
500 314 001 071 025
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
|
Balení 5
| Balení 100 (Bulk) |
400112 - JK5
400113 - JK5
400114 - JK5
400115 - JK5
| 400112 - JTC |
| 400113 - JTC |
| 400114 - JTC |
|
–
|
|
|
|
|
FG 7004
FG 7006
FG 7008
FG 7009
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
Kulička - preparační a finírovací - do kolénkového násadce
ISO č.
|
500 204 001 071 018
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
LA 7006
| 400368 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
|
Vajíčko - preparační a finírovací
ISO č.
|
500 314 277 072 014
500 314 277 072 018
500 314 277 072 023
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 7404
FG 7406
FG 7408
| 400134 - JK5 | 400134 - JTC |
| 400135 - JK5 | 400135 - JTC |
| 400136 - JK5 |
–
|
|
Typ vrtáčku
|
Plamínek - preparační a finírovací
ISO č.
500 314 465 041 012
500 314 254 072 014
500 314 254 072 018
500 314 254 072 023
Výrobek číslo
|
Balení 5
400121 - JK5
400122 - JK5
400123 - JK5
400124 - JK5
|
|
|
|
FG 7103
FG 7104
FG 7106
FG 7108
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
| 400122 - JTC
| 400123 - JTC
|
–
|
|
|
|
Granát - prepareční a finírovací
ISO č.
|
500 314 499 072 009
500 314 499 072 010
500 314 499 072 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 7801
FG 7802
FG 7803
| 400148 - JK5 | 400148 - JTC |
| 400149 - JK5 | 400149 - JTC |
| 400150 - JK5 | 400150 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Špička - preparační a finírovací
ISO č.
|
500 314 246 071 009
500 314 246 071 010
500 314 246 071 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 7901
FG 7902
FG 7903
| 400151 - JK5 | 400151 - JTC |
| 400152 - JK5 | 400152 - JTC |
| 400153 - JK5 | 400153 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Extra dlouhý konus - preparační
ISO č.
|
500 315 197 072 010
500 315 198 072 015
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 7642
FG 7664
| 400143 - JK5 |
| 400144 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
|
|
Konická finírka
ISO č.
|
500 315 168 072 010
500 315 168 072 012
9.6
|
|
FG 7702
FG 7713
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400145 - JK5 |
| 400146 - JK5 |
–
–
|
|
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:08
Stránka 9.7
R O T A Č N Í
N Á S T R O J E
Krátký konus - preparační a finírovací
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
|
500 315 181 072 009
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 7114
| 400125 - JK5 | 400125 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Konus - preparační
ISO č.
|
500 315 217 072 010
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 7214
| 400129 - JK5 | 400129 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Dlouhý konus - preparační
ISO č.
|
500 315 217 072 014
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 7714
| 400147 - JK5 | 400147 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Konkávní špička - preparační a finírovací
ISO č.
|
500 314 465 041 012
|
FG 7103
|
Typ vrtáčku
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400121 - JK5 |
–
|
Preparační a finírovací nástroj ve tvaru Zekrya
ISO č.
|
|
500 316 199 072 015
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 199Z
| 440007 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
|
Jemné finírovací vrtáčky
Kulovitá finírka – jemná
ISO č.
|
500 314 001 101 014
500 314 001 101 018
500 314 001 101 023
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 9004
FG 9006
FG 9008
| 400156 - JK5 |
| 400157 - JK5 |
| 400158 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
–
|
|
|
Konická finírka - jemná
ISO č.
|
500 315 182 102 010
500 314 277 101 018
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 9214
FG 9406
| 400160 - JK5 |
| 400161 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
|
|
Extra dlouhá konická finírka
ISO č.
|
500 315 197 102 010
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 9642
| 400167 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
|
Jemná finírka - granát
ISO č.
|
500 314 499 101 012
Kerr Produktový program 2007/2008
|
FG 9803
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400171 - JK5 | 400171 - JTC |
9.7
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:08
Stránka 9.8
N Á S T R O J E
Jehlovitá dlouhá finírka – jemná - špička
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
|
500 315 247 101 012
500 315 247 101 014
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 9903
FG 9904
| 400172 - JK5 |
| 400173 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
|
|
Dlouhý konus preparační, jemné finírování
ISO č.
|
500 315 184 102 014
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 9714
| 400169 - JK5 | 400169 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Vrtáčky s jemnými příčnými zářezy
Kulička s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
500 314 001 015 010
500 314 001 015 014
500 314 001 015 018
500 314 001 015 023
Výrobek číslo
|
Balení 5
400523 - JK5
400524 - JK5
400525 - JK5
400527 - JK5
|
|
|
|
FG 1902
FG 1904
FG 1906
FG 1908
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
|
400523 - JTC
400524 - JTC
400525 - JTC
400527 - JTC
|
|
|
|
Hruška s jemnými příčnými zářezy (odstraňovač amalgamu)
ISO č.
500 314 237 015 006
500 314 237 008 008
500 313 237 008 008
500 314 237 008 010
500 313 237 008 010
500 314 237 008 012
|
|
|
|
|
|
FG 1929
FG 1930
FGSS 1930
FG 1931
FGSS 1931
FG 1932
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
|
|
|
|
|
400528 - JK5
400037 - JK5
400519 - JK5
400038 - JK5
400533 - JK5
400039 - JK5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
|
|
|
400528 - JTC
–
400519 - JTC
400038 - JTC
400533 - JTC
–
|
|
|
|
|
|
Hruška dlouhá s jemnými příčnými zářezy (odstraňovač amalgamu)
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
|
500 314 233 008 009
500 314 233 008 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 1945
FG 1946
| 400040 - JK5 |
| 400041 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
|
|
Zaoblená konická fisurka s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
|
500 314 194 008 009
500 314 194 008 010
500 314 194 008 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
|
FG 1969
FG 1970
FG 1971
| 400046 - JK5 | 400046 - JTC |
| 400047 - JK5 | 400047 - JTC |
| 400048 - JK5 |
–
|
|
Typ vrtáčku
|
Obrácený konus s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
|
500 314 010 015 008
500 314 010 015 010
500 314 010 015 010
9.8
|
|
|
FG 2034
FG 2035
FG 2037
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400529 - JK5 | 400529 - JTC |
| 400530 - JK5 | 400530 - JTC |
| 400531 - JK5 | 400531 - JTC |
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:08
Stránka 9.9
R O T A Č N Í
N Á S T R O J E
Zaoblená cylindrická fisurka s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
|
500 314 137 008 009
500 314 137 008 010
500 314 137 008 012
500 313 137 008 012
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
Balení 5
FG 1956
FG 1957
FG 1958
FGSS 1958
|
|
|
|
400042 - JK5
400043 - JK5
400044 - JK5
400522 - JK5
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
| 400043 - JTC
| 400044 - JTC
| 400522 - JTC
|
|
|
|
Zaoblená cylindrická fisurka s jemnými příčnými zářezy – dlouhá
ISO č.
|
|
500 315 137 008 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
FG 1958L
| 400045 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
|
Cylindrická fisurka s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
500 314 107 008 009
500 314 107 008 010
500 313 107 008 010
500 314 107 008 012
Výrobek číslo
|
Balení 5
400051 - JK5
400052 - JK5
400520 - JK5
400053 - JK5
|
|
|
|
FG 2056
FG 2057
FGSS 2057
FG 2058
|
|
|
|
|
Typ vrtáčku
|
|
| Balení 100 (Bulk) |
| 400051 - JTC
|
–
| 400520 - JTC
|
–
|
|
|
|
Křížovitá cylindrická fisurka s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
|
500 314 137 190 010
500 314 137 190 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 2157
FG 2158
| 400057 - JK5 | 400057 - JTC |
| 400058 - JK5 | 400058 - JTC |
|
Typ vrtáčku
|
Křížovitá konická fisurka s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
|
500 314 194 190 010
500 314 194 190 012
Výrobek číslo
Balení 5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
|
FG 2170
FG 2171
| 400059 - JK5 |
| 400060 - JK5 |
|
Typ vrtáčku
|
–
–
|
|
Konická fisurka s jemnými příčnými zářezy
ISO č.
500 314 168 008 009
500 314 168 008 010
500 314 168 008 012
500 314 168 008 016
Kerr Produktový program 2007/2008
|
|
|
|
FG 2069
FG 2070
FG 2071
FG 2072
Rotační nástroje 9
Výrobek číslo
|
Balení 5
|
|
|
|
400054 - JK5
400055 - JK5
400056 - JK5
400532 - JK5
|
| Balení 100 (Bulk) |
|
–
|
–
| 400056 - JTC
| 400532 - JTC
|
|
|
|
9.9
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:08
Stránka 9.10
N Á S T R O J E
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
BlueWhite/modrobílé diamantové vrtáčky
Kerr BlueWhite/modrobílé diamantové vrtáčky
Kerr BlueWhite/modrobílé diamantové vrtáčky jsou vyrobeny podle přísných ISO specifikací v naší přední světové továrně na výrobu rotačních nástrojů v Kanadě. Jsou nabízeny v pěti základních hrubostech a dvou hrubostech pro kompozity. Navíc jsou tyto diamantové vrtáčky
vyrobeny za použití unikátního povlakování diamanty ve dvou hustotách, čímž je získáno více řezných hran pro vysokou účnnost a rychlejší
výsledky.
Všechny BlueWhite diamantové vrtáčky jsou k dispozici v baleních po jednom.
F:
SF:
UF:
R:
C:
XC:
Jemný
Super jemný
Ultra jemný
Standardní
Hrubý
Extra hrubý
Gingivální kyretáž
Vytváří subgingivální okrajové uzávěry a odstraňuje vnitřní epitelovou výstelku gingivy.
806 315 297 514 014
|
FG 001 F
|
450002 - BD1
806 315 298 514 014
|
FG 002 F
|
450004 - BD1
|
|
806 315 298 524 014
|
FG 002 R
|
450005 - BD1
|
806 316 299 514 014
|
FG 003 F
|
450007 - BD1
|
806 316 299 524 014
|
FG 003 R
|
450008 - BD1
|
806 316 299 534 014
|
FG 003 C
|
450006 - BD1
|
806 315 297 514 016
|
FG 004 F
|
450010 - BD1
|
806 315 297 534 016
|
FG 004 C
|
450009 - BD1
|
806 315 298 524 016
|
FG 005 R
|
450014 - BD1
|
806 316 299 514 016
|
FG 006 F
|
450016 - BD1
|
806 316 299 524 015
|
FG 006 R
|
450017 - BD1
|
806 316 299 534 016
|
FG 006 C
|
450015 - BD1
|
806 315 297 524 018
|
FG 007 R
|
450020 - BD1
|
806 315 298 514 018
|
FG 008 F
|
450022 - BD1
|
806 315 298 524 018
|
FG 008 R
|
450023 - BD1
|
806 315 298 534 018
|
FG 008 C
|
450021 - BD1
|
806 316 299 514 018
|
FG 009 F
|
450025 - BD1
|
806 316 299 524 018
|
FG 009 R
|
450026 - BD1
|
Konus s hladkým čelem
9.10
806 316 185 524 018
|
FG 724 R
|
450331 - BD1
|
806 316 185 534 018
|
FG 724 C
|
450330 - BD1
|
806 315 171 524 018
|
FG 754 R
|
450066 - BD1
|
806 315 171 534 018
|
FG 754 C
|
450065 - BD1
|
806 315 209 524 018
|
FG 017 R
|
450031 - BD1
|
Rotační nástroje 9
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:08
Stránka 9.11
R O T A Č N Í
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
N Á S T R O J E
|
Kulička
Hluboká preparace pro fazety a korunky, retenční zářezy nebo podsekřiviny, získávání přístupu pro kompozitní a amalgámové výplně
a pro okluzní dokončení.
806 314 001 524 009
|
FG 110 R
|
450054 - BD1
|
806 314 001 514 014
|
FG 120 F
|
450056 - BD1
|
806 314 001 524 014
|
FG 120 R
|
450057 - BD1
|
806 314 001 534 014
|
FG 120 C
|
450063 - BD1
|
806 314 001 534 014
|
FG 121 C
|
450059 - BD1
|
806 314 001 504 016
|
FG 130 SF
|
450064 - BD1
|
806 314 001 524 016
|
FG 130 R
|
450063 - BD1
|
806 314 001 534 016
|
FG 130 C
|
450061 - BD1
|
806 314 001 544 016
|
FG 130 XC
|
450065 - BD1
|
806 314 001 534 016
|
FG 131 C
|
450066 - BD1
|
806 314 001 534 018
|
FG 141 C
|
450067 - BD1
|
806 314 001 524 020
|
FG 150 R
|
450069 - BD1
|
806 314 001 534 020
|
FG 150 C
|
450068 - BD1
|
806 314 001 544 020
|
FG 150 XC
|
450070 - BD1
|
806 314 001 514 025
|
FG 160 F
|
450074 - BD1
|
806 314 001 524 025
|
FG 160 R
|
450075 - BD1
|
806 314 001 544 025
|
FG 160 XC
|
450076 - BD1
|
806 315 002 524 020
|
FG 161 R
|
450077 - BD1
|
806 315 540 504 008
|
FG 201 SF
|
450081 - BD1
|
806 315 540 514 008
|
FG 201 F
|
450079 - BD1
|
806 315 248 504 012
|
FG 210 SF
|
450085 - BD1
|
806 315 248 514 012
|
FG 210 F
|
450083 - BD1
|
806 315 248 524 012
|
FG 210 R
|
450084 - BD1
|
806 315 248 534 012
|
FG 210 C
|
450082 - BD1
|
806 315 249 504 012
|
FG 216 SF
|
450093 - BD1
|
806 315 249 514 012
|
FG 216 F
|
450091 - BD1
|
806 315 249 524 012
|
FG 216 R
|
450092 - BD1
|
806 315 249 534 012
|
FG 216 C
|
450090 - BD1
|
806 316 250 514 014
|
FG 217 F
|
450096 - BD1
|
806 316 250 524 014
|
FG 217 R
|
450097 - BD1
|
806 316 250 534 014
|
FG 217 C
|
450095 - BD1
|
806 314 247 514 014
|
FG 220 F
|
450100 - BD1
|
806 314 247 524 014
|
FG 220 R
|
450101 - BD1
|
806 314 247 534 014
|
FG 220 C
|
450099 - BD1
|
806 315 129 524 012
|
FG 232 R
|
450108 - BD1
|
806 315 129 534 012
|
FG 232 C
|
450107 - BD1
|
806 315 129 544 012
|
FG 232 XC
|
450109 - BD1
|
806 315 249 504 016
|
FG 240 SF
|
450122 - BD1
|
806 315 249 514 016
|
FG 240 F
|
450120 - BD1
|
806 315 249 524 016
|
FG 240 R
|
450121 - BD1
|
806 315 249 534 016
|
FG 240 C
|
450119 - BD1
|
806 316 250 514 016
|
FG 246 F
|
450124 - BD1
|
806 316 250 524 016
|
FG 246 R
|
450125 - BD1
|
Plamínek
Vytváří okrajové uzávěry po použití kónického diamantu.
Kerr Produktový program 2007/2008
Rotační nástroje 9
9.11
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:09
Stránka 9.12
N Á S T R O J E
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
806 315 248 504 018
|
FG 250 SF
|
450032 - BD1
|
806 315 248 514 018
|
FG 250 F
|
450130 - BD1
|
806 315 248 524 018
|
FG 250 R
|
450131 - BD1
|
806 315 248 534 018
|
FG 250 C
|
450129 - BD1
|
806 315 289 514 014
|
FG 252 F
|
450135 - BD1
|
806 315 289 524 014
|
FG 252 R
|
450136 - BD1
|
806 315 289 534 014
|
FG 252 C
|
450134 - BD1
|
806 314 011 524 010
|
FG 310 R
|
450143 - BD1
|
806 314 011 524 012
|
FG 320 R
|
450147 - BD1
|
806 314 011 534 012
|
FG 320 C
|
450146 - BD1
|
806 314 011 524 018
|
FG 330 R
|
450149 - BD1
|
806 314 032 524 010
|
FG 331 R
|
450153 - BD1
|
806 314 238 524 016
|
FG 335 R
|
450156 - BD1
|
|
FG 301 C
|
450141 - BD1
|
|
Obrácený konus
Preparace kavity a retence podsekřivinou.
Dvojitý obrácený konus
806 314 032 534 009
Konus s plochým zakončením
Celokeramické korunky.
9.12
806 314 169 524 021
|
FG 410 R
|
450161 - BD1
806 314 169 534 021
|
FG 410 C
|
450160 - BD1
|
806 316 173 514 014
|
FG 703 F
|
450300 - BD1
|
806 316 173 524 014
|
FG 703 R
|
450301 - BD1
|
806 316 173 534 014
|
FG 703 C
|
450299 - BD1
|
806 316 173 504 018
|
FG 713 SF
|
450305 - BD1
|
806 316 173 524 018
|
FG 713 R
|
450304 - BD1
|
806 316 173 534 018
|
FG 713 C
|
450302 - BD1
|
806 315 171 524 016
|
FG 720 R
|
450324 - BD1
|
806 315 171 534 016
|
FG 720 C
|
450322 - BD1
|
806 316 173 524 018
|
FG 723 R
|
450329 - BD1
|
806 316 173 534 018
|
FG 723 C
|
450327 - BD1
|
806 315 172 524 014
|
FG 740 R
|
450354 - BD1
|
806 315 172 534 014
|
FG 740 C
|
450352 - BD1
|
806 315 172 544 014
|
FG 740 XC
|
450355 - BD1
|
806 316 173 524 021
|
FG 743 R
|
450357 - BD1
|
806 316 173 534 021
|
FG 743 C
|
450356 - BD1
|
806 315 171 514 018
|
FG 750 F
|
450359 - BD1
|
806 315 171 524 018
|
FG 750 R
|
450360 - BD1
|
806 315 171 534 018
|
FG 750 C
|
450358 - BD1
|
806 316 173 524 018
|
FG 760 R
|
450381 - BD1
|
806 316 173 534 018
|
FG 760 C
|
450379 - BD1
|
806 315 172 514 018
|
FG 770 F
|
450390 - BD1
|
806 315 172 524 018
|
FG 770 R
|
450391 - BD1
|
806 315 172 534 018
|
FG 770 C
|
450389 - BD1
|
Rotační nástroje 9
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:09
Stránka 9.13
R O T A Č N Í
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
806 315 172 514 018
806 315 172 524 018
|
FG 771 F
|
450394 - BD1
|
|
FG 771 R
|
450395 - BD1
|
806 315 172 534 018
|
FG 771 C
|
450393 - BD1
|
806 316 172 514 016
|
FG 773 F
|
450397 - BD1
|
806 316 172 524 016
|
FG 773 R
|
450398 - BD1
|
806 316 172 534 016
|
FG 773 C
|
450396 - BD1
|
806 315 171 524 023
|
FG 780 R
|
450413 - BD1
|
806 315 171 534 023
|
FG 780 C
|
450411 - BD1
|
806 316 172 524 018
|
FG 783 R
|
450416 - BD1
|
806 316 172 534 018
|
FG 783 C
|
450414 - BD1
|
N Á S T R O J E
Konus s kulatým zakončením
Tvorba axiálních stěn pro korunky ze zlata a metalokeramiky (PFM), preparace labiálního povrchu fazet.
806 314 196 524 011
|
FG 715 R
|
450307 - BD1
|
806 314 196 534 011
|
FG 715 C
|
450306 - BD1
|
806 316 199 524 014
|
FG 716 R
|
450310 - BD1
|
806 316 199 534 014
|
FG 716 C
|
450308 - BD1
|
806 315 197 514 014
|
FG 725 F
|
450333 - BD1
|
806 315 197 524 014
|
FG 725 R
|
450334 - BD1
|
806 315 197 534 014
|
FG 725 C
|
450332 - BD1
|
806 315 197 544 014
|
FG 725 XC
|
450336 - BD1
|
806 316 198 514 016
|
FG 726 F
|
450338 - BD1
|
806 316 198 524 016
|
FG 726 R
|
450339 - BD1
|
806 316 198 534 016
|
FG 726 C
|
450337 - BD1
|
806 316 199 524 016
|
FG 727 R
|
450342 - BD1
|
806 316 199 534 016
|
FG 727 C
|
450340 - BD1
|
806 315 197 504 018
|
FG 755 SF
|
450370 - BD1
|
806 315 197 514 018
|
FG 755 F
|
450368 - BD1
|
806 315 197 524 018
|
FG 755 R
|
450369 - BD1
|
806 315 197 534 018
|
FG 755 C
|
450367 - BD1
|
806 315 197 544 018
|
FG 755 XC
|
450371 - BD1
|
806 315 198 524 018
|
FG 756 R
|
450374 - BD1
|
806 315 198 534 018
|
FG 756 C
|
450372 - BD1
|
806 315 198 544 018
|
FG 756 XC
|
450375 - BD1
|
806 316 200 524 016
|
FG 757 R
|
450378 - BD1
|
806 316 200 534 016
|
FG 757 C
|
450376 - BD1
|
806 316 199 524 018
|
FG 765 R
|
450387 - BD1
|
806 316 199 534 018
|
FG 765 C
|
450385 - BD1
|
806 316 199 544 018
|
FG 765 XC
|
450388 - BD1
|
806 315 198 514 016
|
FG 775 F
|
450402 - BD1
|
806 315 198 524 016
|
FG 775 R
|
450401 - BD1
|
806 315 198 534 016
|
FG 775 C
|
450400 - BD1
|
806 315 198 544 016
|
FG 775 XC
|
450403 - BD1
|
806 316 198 524 018
|
FG 776 R
|
450406 - BD1
|
806 316 198 534 018
|
FG 776 C
|
450404 - BD1
|
806 316 198 544 018
|
FG 776 XC
|
450407 - BD1
|
806 316 198 524 018
|
FG 777 R
|
450410 - BD1
|
806 316 198 534 018
|
FG 777 C
|
450408 - BD1
|
806-315-198-524-022
|
FG 785 R
|
450419 - BD1
|
806-315-198-534-022
|
FG 785 C
|
450417 - BD1
|
806-315-198-544-022
|
FG 785 XC
|
450420 - BD1
|
806-316-198-524-021
|
FG 786 R
|
450423 - BD1
|
806-316-198-534-021
|
FG 786 C
|
450421 - BD1
|
806-316-198-544-021
|
FG 786 XC
|
450424 - BD1
|
Kerr Produktový program 2007/2008
Rotační nástroje 9
9.13
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:09
Stránka 9.14
N Á S T R O J E
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
Úprava okluze
Soudky jsou používány pro okluzní redukci a vyrovnávání. Oválné nástroje jsou používány pro okluzní redukci, lingvální redukci a konečnou úpravu.
806 314 039 524 033
|
FG 460 R
|
450184 - BD1
|
806 314 039 534 033
|
FG 460 C
|
450182 - BD1
|
806 315 039 524 035
|
FG 461 R
|
450188 - BD1
|
806 315 039 534 035
|
FG 461 C
|
450186 - BD1
|
806 315 039 544 035
|
FG 461 XC
|
450189 - BD1
|
806 314 257 514 018
|
FG 610 F
|
450285 - BD1
|
806 314 257 524 018
|
FG 610 R
|
450286 - BD1
|
806 314 257 534 018
|
FG 610 C
|
450284 - BD1
|
806 314 257 524 025
|
FG 620 R
|
450293 - BD1
|
806 314 257 534 025
|
FG 620 C
|
450292 - BD1
|
806 315 257 504 023
|
FG 630 SF
|
450297 - BD1
|
806 315 257 514 023
|
FG 630 F
|
450295 - BD1
|
806 315 257 524 023
|
FG 630 R
|
450296 - BD1
|
806 315 257 534 023
|
FG 630 C
|
450294 - BD1
|
806 315 257 544 023
|
FG 630 XC
|
450298 - BD1
|
806 314 032 524 014
|
FG 471 R
|
450192 - BD1
|
806 314 032 524 016
|
FG 472 R
|
450194 - BD1
|
806 314 108 524 016
|
FG 530 R
|
450249 - BD1
|
806 314 109 524 010
|
FG 540 R
|
450253 - BD1
|
806 314 109 534 010
|
FG 540 C
|
450251 - BD1
|
806 314 108 514 010
|
FG 541 F
|
450255 - BD1
|
806 314 108 524 010
|
FG 541 R
|
450256 - BD1
|
806 314 108 534 010
|
FG 541 C
|
450254 - BD1
|
806 314 109 514 014
|
FG 542 F
|
450259 - BD1
|
806 314 109 524 014
|
FG 542 R
|
450260 - BD1
|
806 314 109 534 014
|
FG 542 C
|
450258 - BD1
|
806 315 110 524 016
|
FG 560 R
|
450271 - BD1
|
806 315 110 534 016
|
FG 560 C
|
450270 - BD1
|
806 314 156 534 012
|
FG 500 C
|
450195 - BD1
|
806 314 156 524 014
|
FG 501 R
|
450198 - BD1
|
806 314 156 534 014
|
FG 501 C
|
450197 - BD1
|
806 314 156 544 014
|
FG 501 XC
|
450199 - BD1
|
806 314 156 534 018
|
FG 502 C
|
450200 - BD1
|
806 315 157 514 014
|
FG 503 F
|
450203 - BD1
|
806 315 157 534 014
|
FG 503 C
|
450202 - BD1
|
806-315-157-524-016
|
FG 504 R
|
450206 - BD1
|
806-315-157-534-016
|
FG 504 C
|
450205 - BD1
|
806-315-157-544-016
|
FG 504 XC
|
450207 - BD1
|
806-315-158-524-012
|
FG 505 R
|
450209 - BD1
|
Odstraňování amalgamu
Odstraňuje staré amalgámové výplně.
Rovný cylindr (válec)
Preparace krčkového uzávěru, inleje, výplně.
9.14
Rotační nástroje 9
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:09
Stránka 9.15
R O T A Č N Í
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
806 315 158 514 012
806 315 158 524 012
|
FG 506 F
|
450212 - BD1
|
|
FG 506 R
|
450213 - BD1
|
806 315 158 534 012
|
FG 506 C
|
450211 - BD1
|
806 315 158 514 016
|
FG 507 F
|
450215 - BD1
|
806 315 158 524 016
|
FG 507 R
|
450216 - BD1
|
806 315 158 534 016
|
FG 507 C
|
450214 - BD1
|
806 315 158 544 016
|
FG 507 XC
|
450217 - BD1
|
806 314 544 514 018
|
FG 508 F
|
450219 - BD1
|
806 314 544 524 018
|
FG 508 R
|
450220 - BD1
|
806 314 544 534 018
|
FG 508 C
|
450218 - BD1
|
806 315 545 524 016
|
FG 509 R
|
450224 - BD1
|
806 315 545 534 016
|
FG 509 C
|
450222 - BD1
|
806 314 108 534 009
|
FG 526 C
|
450239 - BD1
|
806 314 109 534 012
|
FG 527 C
|
450242 - BD1
|
806 314 109 534 012
|
FG 528 C
|
450244 - BD1
|
806 314 109 534 016
|
FG 529 C
|
450247 - BD1
|
806 314 139 524 010
|
FG 545 R
|
450262 - BD1
|
806 314 139 534 010
|
FG 545 C
|
450261 - BD1
|
806 314 139 544 010
|
FG 545 XC
|
450263 - BD1
|
806 315 110 524 012
|
FG 550 R
|
450266 - BD1
|
806 315 110 534 012
|
FG 550 C
|
450264 - BD1
|
806 315 140 524 012
|
FG 555 R
|
450268 - BD1
|
806 315 140 534 012
|
FG 555 C
|
450267 - BD1
|
806 315 140 544 012
|
FG 555 XC
|
450269 - BD1
|
806 316 141 524 016
|
FG 575 R
|
450275 - BD1
|
806 316 141 534 016
|
FG 575 C
|
450274 - BD1
|
806 316 141 544 016
|
FG 575 XC
|
450276 - BD1
|
806 315 141 534 012
|
FG 580 C
|
450277 - BD1
|
806 315 140 534 012
|
FG 581 C
|
450278 - BD1
|
806 315 141 534 014
|
FG 582 C
|
450279 - BD1
|
806 315 141 534 012
|
FG 585 C
|
450281 - BD1
|
806 315 226 524 021
|
FG 595 R
|
450283 - BD1
|
806 315 226 534 021
|
FG 595 C
|
450282 - BD1
|
N Á S T R O J E
Disk
Převážně používany pro okluzní redukci.
806 314 068 524 040
|
FG 825 R
|
450448 - BD1
|
806 314 068 534 040
|
FG 825 C
|
450446 - BD1
|
806 314 067 524 047
|
FG 835 R
|
450458 - BD1
|
806 314 067 534 047
|
FG 835 C
|
450449 - BD1
|
806 314 068 524 060
|
FG 845 R
|
450481 - BD1
|
806 314 068 534 060
|
FG 845 C
|
450475 - BD1
|
806 314 068 544 060
|
FG 845 XC
|
450482 - BD1
|
806 314 067 524 060
|
FG 855 R
|
450492 - BD1
|
806 314 067 534 060
|
FG 855 C
|
450491 - BD1
|
Kerr Produktový program 2007/2008
Rotační nástroje 9
9.15
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
22.12.2007
0:09
Stránka 9.16
N Á S T R O J E
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
806 315 517 544 018
|
FG 755 XC
|
450504 - BD1
|
806 316 519 544 018
|
FG 756 XC
|
450509 - BD1
|
806 315 520 544 018
|
FG 785 XC
|
450514 - BD1
|
Redukce objemu/hrubé opracování
Rychlé odstranění struktury zubu.
Plamínek – krátký dřík
806 313 248 514 012
|
SS 210 F
|
450566 - BD1
|
806 313 248 524 012
|
SS 210 R
|
450567 - BD1
|
806 313 249 534 012
|
SS 216 C
|
450570 - BD1
|
806 313 247 534 014
|
SS 220 C
|
450572 - BD1
|
806 313 249 514 016
|
SS 240 F
|
450575 - BD1
|
806 313 249 524 016
|
SS 240 R
|
450576 - BD1
|
806 313 249 534 016
|
SS 240 C
|
450574 - BD1
|
806 313 248 524 018
|
SS 250 R
|
450581 - BD1
|
806 313 248 534 018
|
SS 250 C
|
450580 - BD1
|
806 313 289 524 014
|
SS 252 R
|
450584 - BD1
|
806 313 289 534 014
|
SS 252 C
|
450582 - BD1
|
|
SS 320 C
|
450586 - BD1
|
|
SS 441 XC
|
450587 - BD1
|
806 313 109 534 010
|
SS 540 C
|
450590 - BD1
|
806 313 140 534 012
|
SS 555 C
|
450594 - BD1
|
|
SS 630 C
|
450597 - BD1
|
Obrácený konus - krátký dřík
806 313 011 534 012
Perio – krátký dřík
806 313 161 544 030
Rovný cylindr - krátký dřík
Tvarování okluze - krátký dřík
806 313 257 534 023
Disk - krátký dřík
806 313 067 524 047
|
SS 835 R
|
450633 - BD1
|
806 313 067 534 047
|
SS 835 C
|
450631 - BD1
|
806 313 068 524 060
|
SS 845 R
|
450635 - BD1
|
806 313 068 534 060
|
SS 845 C
|
450634 - BD1
|
806 313 173 534 018
|
SS 713 C
|
450599 - BD1
|
806 313 171 524 018
|
SS 750 R
|
450612 - BD1
|
806 313 172 534 018
|
SS 770 C
|
450621 - BD1
|
Konus plochý - krátký dřík
9.16
Rotační nástroje 9
Kerr Produktový program 2007/2008
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:09
Stránka 9.17
R O T A Č N Í
ISO č.
|
Typ vrtáčku
|
Výrobek číslo
|
806 313 199 524 014
|
SS 716 R
|
450602 - BD1
|
806 313 197 524 014
|
SS 725 R
|
450605 - BD1
|
806 313 197 534 014
|
SS 725 C
|
450603 - BD1
|
806 313 198 524 016
|
SS 726 R
|
450607 - BD1
|
806 313 198 534 016
|
SS 726 C
|
450606 - BD1
|
806 313 197 524 018
|
SS 755 R
|
450615 - BD1
|
806 313 197 534 018
|
SS 755 C
|
450613 - BD1
|
806 313 198 524 018
|
SS 756 R
|
450618 - BD1
|
806 313 198-534-018
|
SS 756 C
|
450617 - BD1
|
806 313 198 524 016
|
SS 775 R
|
450625 - BD1
|
806 313 198 534 016
|
SS 775 C
|
450624 - BD1
|
806 313 198 524 022
|
SS 785 R
|
450628 - BD1
|
806 313 198 534 022
|
SS 785 C
|
450627 - BD1
|
806 315 297 514 016
|
FG 4062 F
|
450157 - CF1
|
806 315 296 514 012
|
FG 4205 F
|
450163 - CF1
|
806 316 199 514 016
|
FG 4236 F
|
450168 - CF1
|
806 315 297 504 016
|
FG 5062 UF
|
450210 - CF1
|
806 314 296 504 012
|
FG 5205 UF
|
450230 - CF1
|
806 316 199 504 016
|
FG 5236 UF
|
450235 - CF1
|
806 315 248 514 010
|
FG 4205 L
|
450164 - CF1
|
806 315 248 504 010
|
FG 5205 L
|
450231 - CF1
|
N Á S T R O J E
Konus zakulacený - krátký dřík
Tvar viz typ FG
Dokončování pro kompozity
Cylindr zúžený do špičky, zaoblený
Cylindr zúžený do špičky, plochý
806 316 537 514 010
|
FG 4209 F
|
450165 - CF1
|
806 316 537 504 010
|
FG 5209 UF
|
450232 - CF1
|
806 314 001 514 016
|
FG 4201 F
|
450162 - CF1
|
806 314 001 514 025
|
FG 4400 F
|
450180 - CF1
|
806 314 001 504 016
|
FG 5201 UF
|
450229 - CF1
|
806 314 277 514 023
|
FG 4250 F
|
450170 - CF1
|
806 314 257 514 023
|
FG 4255 F
|
450171 - CF1
|
806 314 277 504 023
|
FG 5250 UF
|
450237 - CF1
|
806 314 257 504 023
|
FG 5255 UF
|
450238 - CF1
|
Kulička
Vyrovnávání a tvarování
Střela
806 314 273 514 014
|
FG 4274 F
|
450172 - CF1
|
806 314 273 504 014
|
FG 5274 UF
|
450240 - CF1
|
806 314 273 504 021
|
FG 5274 N UF
|
450241 - CF1
|
Kerr Produktový program 2007/2008
Rotační nástroje 9
9.17
cz09 Kapitel 07-08 EU engl:09 Kapitel 07-08 EU engl
R O T A Č N Í
9.18
22.12.2007
0:09
Stránka 9.18
N Á S T R O J E
Rotační nástroje 9
Kerr Produktový program 2007/2008
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
0:18
Stránka 10.1
Desinfekce
a jednorázové
pomůcky
10
PINNACLE ORAL HEALTH EXAMINATION KIT
A PERIODONTAL INSTRUMENT KIT - SADY PRO VYŠETŘENÍ CHRUPU
10.2
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
10.3
JEDNORÁZOVÉ KONCOVKY VZDUCHOVÉ/VODNÍ PISTOLE
10.8
ODLUČOVAČE/LAPAČE
10.8
RŮZNÉ
10.9
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
D E S I N F E K C E
A
22.12.2007
0:18
J E D N O R Á Z O V É
Stránka 10.2
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Pinnacle Oral Health Examination Kit a Periodontal Instrument Kit - sady pro vyšetření chrupu
Oral Health Examination Kit a Periodontal Instrument Kit - sady pro vyšetření chrupu, jsou jednorázové sterilní
sady, které obsahují všechny nezbytné nástroje a doplňky potřebné k předběžnému vyšetření.
Bezpečnost a pohodlí v jedné sadě.
• Připraveno k použití. Minimalizuje čas potřebný k přípravě vyšetřovacího tácku.
• Hygienické. Odstraňuje problémy se zkříženou kontaminací. Jednoduše jednou použijte a vyhoďte.
• Pohodlné. Skvělá pro běžné použití, obzvláště během ordinačních hodin s vysokým provozem, při podstavech personálu, při poruchách autoklávů, návštěvách v bytech pacientů a u vysoce rizikových pacientů.
• Časově úsporné. Snižuje čas potřebný pro sterilizaci a práci s ostrými nástroji.
• Cenově rentabilní. Zvyšuje produktivitu a snižuje inventář.
Oral Health Examination Kit - sada pro vyšetření chrupu
PE8400/4
Balení 4 krabic (50 sad/krabice)
Krabice 50 sad
PE8400/1
Sada obsahuje: 1 ústní zrcátko, 1 sonda srpovitá/parodontologická 3, 5, 7, 9, 11, 13,
1 pinzeta, 2 masky, 1 pacientská rouška, 1 ubrousek/utěrka, 2 vatové tampony, 1 tácek
Periodontal Instrument Kit - sada pro vyšetření chrupu
PE8600/4
Balení 4 krabic (50 sad/krabice)
Krabice 50 sad
PE8600/1
Sada obsahuje: 1 ústní zrcátko, 1 sonda srpovitá/parodontologická 3, 5, 7, 9, 11, 13
Periodontal Instrument Kit - sada pro vyšetření chrupu
Perio-Probe (perio-sonda)
Oral Health Examination Kit - sada pro vyšetření chrupu
10.2
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
Kerr Produktový program 2007/2008
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
D E S I N F E K C E
A
0:18
Stránka 10.3
J E D N O R Á Z O V É
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Ochranné prostředky
Chair Sleeve/Potah na křeslo
Kónický tvar na křeslo přesně pasuje. Obal je na jedno použití, takže křeslo není třeba čistit. Potah pro hlavovou opěrku není potřeba a při sníženém použití desinfekčních roztoků se životnost křesla prodlužuje.
Chair Sleeve/Potah na křeslo
PE3800/4
Chair Sleeve/Potah na křeslo
PE3800
69,9 cm x 61 cm, balení 225
Chair Sleeve/Potah na křeslo
PE3825/4
Chair Sleeve/Potah na křeslo
PE3825
Chair Sleeve/Potah na křeslo
81,3 cm x 81,3 cm, balení 200
Širší a delší než standardní velikost. Navržený pro Adec® Cascade a podobné modely.
Chair Sleeve/Potah na křeslo
PE3835/4
Chair Sleeve/Potah na křeslo
PE3835
83,8 cm x 94 cm, balení 125
Extra široký potah na křeslo
PE3875/XW/4
Extra široký potah na křeslo
PE3875/XW
127 cm x 122 cm, balení 150
No-Slip Chair Sleeve™ - protiskluzný potah na křeslo
Tento velmi široký potah na křeslo má přídavek speciálního kopolymerního plastu, jeho přilnavý spodní
povrch drží potah na místě zatímco Vaši pacienti z obalu snadno sklouznou.
No-Slip Chair Sleeve/Protiskluzný potah na křeslo
PE3870/NS/4
No-Slip Chair Sleeve/Protiskluzný potah na křeslo
PE3870/NS
122 cm x 142 cm, balení 150
Potah na křeslo XL
PE3850/XL/4
Potah na křeslo XL
PE3850/XL
No-Slip Chair Sleeve/Protiskluzný potah na křeslo
PE3870/NS/4
73,7 cm x 203 cm, balení 125
Prodloužená verze potahu na křeslo. Tento potah ze speciálního kopolymerního plastu pokrývá celou délku křesla a tak nabízí
úplnou ochranu.
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
Jednorázový potah pro hlavové opěrky.
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
PE3511/12
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
PE3511
27,9 cm x 24,1 cm, balení 250
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
PE3514/12
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
PE3514
Headrest Cover/Potah pro hlavovou opěrku
35,6 cm x 24,1 cm, balení 250
Kerr Produktový program 2007/2008
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
10.3
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
D E S I N F E K C E
A
22.12.2007
0:18
Stránka 10.4
J E D N O R Á Z O V É
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Syringe Sleeve™ - obal na vzduchovou/vodní pistoli
Syringe Sleeve/Obal na vzduchovou/vodní pistoli
PE3760/24
Syringe Sleeve/Obal na vzduchovou/vodní pistoli
PE3760
6.4 cm x 25.4 cm, balení 500 / Jednorázový obal určený k obalení 3-směrové stříkačky, HVE a odsávačky slin
Obal na vzduchovou/vodní pistoli XL
PE3765/XL/12
Obal na vzduchovou/vodní pistoli XL
PE3765/XL
6.4 cm x 50.8 cm, balení 500 / Prodloužená verze obalu na stříkačku určená k obalení větší části hadiček/trubic dentálních nástrojů
Obal na vzduchovou/vodní pistoli WA (with adhezivum - s adhezivem)
PE3763/WA/12
Obal na vzduchovou/vodní pistoli WA (with adhezivum - s adhezivem)
PE3763/WA
6.4 cm x 25.4 cm, balení 500 / Jednorázový obal určený k obalení vzduchové vodní pistole, HVE a odsávačky slin.
Unikátní lepicí pásky připevní obal na hadičky, aby nesklouzával.
Obal na vzduchovou/vodní pistoli WO (with opening – s otvorem)
PE3767/WO/24
Obal na vzduchovou/vodní pistoli WO (with opening – s otvorem)
PE3767/WO
Syringe Sleeve/Obal na vzduchovou/vodní pistoli
6,4 cm x 25,4 cm, balení 500
Unikátní otvor v obalu umožňuje jednoduché prostrčení koncovky stříkačky/pistole koncem obalu.
Tray Sleeve™ - obal na tác
Obal na tác s unikátním zabezpečením přehnuté části drží tác bezpečně uzavřený v obalu. Šest velikostí.
Tray Sleeve, balení 500
26.25 cm x 35 cm
26.25 cm x 35 cm
Pro Ritter B, Adec
29.06 cm x 36.25 cm
29.06 cm x 36.25 cm
Pro Chayes, Divided Ritter B
28.75 cm x 40 cm
28.75 cm x 40 cm
Pro Midwest, Weber
18.75 cm x 26.25 cm
18.75 cm x 26.25 cm
Pro Mini Tray
23.75 cm x 35 cm
23.75 cm x 35 cm
Pro Divided Adec, DentalEZ
35 cm x 48.75 cm
35 cm x 48.75 cm
Pro Mayo Tray
PE3000/B/12
PE3000/B
PE3100/A/4
PE3100/A
Tray Sleeve/Obal na tác
PE3200/E/4
PE3200/E
PE3300/F/4
PE3300/F
PE3400/G/4
PE3400/G
PE3500/M/4
PE3500/M
Drape-it-All™
PE3770/4
™
PE3770
Drape-it-All
115 cm x 83 cm, balení 200
Plastový potahový materiál určený k zakrytí dentálních souprav, křesel, pracovních pultů a pacientů.
X-Ray Sleeve/Obal na rentgen
Kónický tvar obalu na rentgen chrání Váš rentgen před škodlivým vysušováním povrchovými desinfekčními roztoky.
X-Ray Sleeve/Obal na rentgen
PE3900/4
X-Ray Sleeve/Obal na rentgen
PE3900
37,5 cm x 65 cm, balení 250
Obal na rentgen XL
PE3950/XL/4
Obal na rentgen XL
PE3950/XL
X-Ray Sleeve/Obal na rentgen
PE3900/4
57,5 cm x 77,5 cm, balení 200
Větší verze obalu na rentgen určená k obalení větších a širších rentgenových hlavic «starších» zařízení.
10.4
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
Kerr Produktový program 2007/2008
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
D E S I N F E K C E
A
0:18
Stránka 10.5
J E D N O R Á Z O V É
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
HP Sleeve® - Obal na násadce
Jednorázový obal na násadce, ultrazvukové nástroje pro odstraňování zubního kamene a air-polishing nástroje.
Jsou vyrobeny z velmi jemného plastu, který umožňuje snadné držení nástavce při zachování dotykové citlivosti.
Balení po jednom ulehčuje nasazení a aplikaci na násadec.
HP Sleeve/Obal na násadce
PE4000/12
HP Sleeve/Obal na násadce
PE4000
3,13 cm x 25,4 cm, balení 500
Určený pro rovné, nízko-rychlostní násadce, ultrazvukové nástroje pro odstraňování zubního kamene a air-polishing nástroje.
HP Sleeve/Obal na násadce
PE4050/12
HP Sleeve/Obal na násadce
PE4050
HP Sleeve/Obal na násadce
5,1 cm x 25,4 cm, balení 500
Určený prokolénkové, nízko-rychlostní násadce a Midwest Shorty.
Cure Sleeve® Handle Cover - obal na rukojeť
Jednorázový obal na rukojeti polymeračních lamp. Patentovaný design zabraňuje přehřívání polymerační lampy.
Cure Sleeve Handle Cover/obal na rukojeť polymerační lampy
PE4525/12
Cure Sleeve Handle Cover/obal na rukojeť polymerační lampy
PE4525
7,6 cm x 25,4 cm, balení 400
Pro 3M Visilux 2.
Cure Sleeve Handle Cover/obal na rukojeť polymerační lampy
PE4550/12
Cure Sleeve Handle Cover/obal na rukojeť polymerační lampy
PE4550
Cure Sleeve Handle Cover/obal
na rukojeť polymerační lampy
PE4525/12
12,7 cm x 25,4 cm, balení 400
Pro Demetron Optilux, Dentsply Caulk Max a Spectrum, 3M XL 1500, 3000, Coltulux 2, 3, 4 a Efos.
Cure Sleeve® - obal na světlovod
Jednorázový obal na světlovody polymeračních lamp. Snižuje nebezpečí kontaminace. Zabraňuje lepení
kompozitu na konce světlovodu, což by snížilo hloubku polymerace.
Cure Sleeve/obal na světlovod
Cure Sleeve pro 7 a 8 mm koncovky, balení 400
Cure Sleeve pro 7 a 8 mm koncovky, balení 400
Cure Sleeve pro 11 mm koncovky, balení 400
Cure Sleeve pro 11 mm koncovky, balení 400
Cure Sleeve pro 13 mm koncovky, balení 400
Cure Sleeve pro 13 mm koncovky, balení 400
PE4500/12
PE4500
PE4511/12
PE4511
PE4513/12
PE4513
Cure Sleeve/obal na světlovod
Vision Saver/jednorázový ochranný světelný štítek
Vision Saver je jednorázový, oranžový štítek na polymerační lampy, který jednoduše navléknete na koncovku
polymerační lampy. Je pružný, což umožňuje jeho pohodlné umístění vedle pacientových úst. To chrání lékaře
a ostatní personál před škodlivými účinky intenzivního světla. Hodí se na jakoukoli velikost koncovky.
Vision Saver, balení 400
PE4575/12
Vision Saver, balení 400
PE4575
Vision Saver/jednorázový ochranný
světelný štítek
Kerr Produktový program 2007/2008
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
PE4575/12
10.5
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
D E S I N F E K C E
A
22.12.2007
0:18
J E D N O R Á Z O V É
Stránka 10.6
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Light Sleeve, “L” style/Obal na operační světlo, “L” typ
Obal na operační světlo, “L” typ rukojeti.
Obal na operační lampu, “L” typ
PE3650/24
Obal na operační lampu, “L” typ
PE3650
3,8 cm x 20,3 cm, balení 500
Light Sleeve, “L” style/Obal na operační světlo, “L” typ PE3650/24
Light Sleeve, “T” style/Obal na operační světlo, “T” typ
Obal na operační světlo, “T” typ rukojeti, umožňuje snadné navléknutí plastového obalu na rukojeť.
Jeho patentovaný design zabraňuje sklouznutí obalu v průběhu práce, ale zaručuje snadné odstranění po jejím
skončení.
Obal na operační lampu, T” typ
PE3600/24
Obal na operační lampu, T” typ
PE3600
10,2 cm x 14,6 cm, balení 500
Light Sleeve, “T” style/Obal na operační světlo, “T” typ PE3600/24
Impression Gun Cover/Potah na otiskovací pistoli
Jednorázový plastový obal určený k zakrytí míchací pistole pro otiskovací materiály používané s kartušovými
míchacími systémy. Nabízí zlepšenou ochranu proti infekci a zabraňuje zašpinění pistole otiskovacími materiály.
Může být rovněž použitelný na některé větší polymerační lampy.
Potah na otiskovací pistoli, balení 400
PE4600/4
Potah na otiskovací pistoli, balení 400
PE4600
Impression Gun Cover/Potah na otiskovací pistoli PE4600/4
Tube Sleeve/Obal na hadice
Jednorázový ochraný prostředek pro hadice dentální soupravy. K dispozici ve dvou velikostech pro stočené a rovné hadice.
Tube Sleeve/Obal na hadice
PE3720/12
Tube Sleeve/Obal na hadice
PE3720
366 m na roli
Tube Sleeve o průměru 5.1 cm se hodí na rovné hadice
Tube Sleeve/Obal na hadice
PE3740/12
Tube Sleeve/Obal na hadice
PE3740
Tube Sleeve/Obal na hadice
PE3720/12
366 m na roli
Tube Sleeve o průměru 10.2 cm se hodí na stočené hadice
Sensor Covers/Obaly na senzory
Jednorázový obal na senzor digitálního rentgenového snímkovacího systému
Sensor Covers/Obaly na senzory
PE3735/24
Sensor Covers/Obaly na senzory
PE3735
3,5 cm x 20,5 cm, balení 500 / Vhodný pro systémy Trophy a Gendex®.
Sensor Covers/Obaly na senzory
PE3736/24
Sensor Covers/Obaly na senzory
PE3736
Sensor Covers/Obaly na senzory
4 cm x 21 cm, balení 500 / Vhodný pro systémy Trophy a Gendex®.
10.6
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
Kerr Produktový program 2007/2008
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
D E S I N F E K C E
A
0:18
Stránka 10.7
J E D N O R Á Z O V É
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Cover-All™ - mnohoúčelový obal
Tento tenký perforovaný přilnavý plast účinně obaluje cokoli, čeho se dotýkáte v průběhu ošetření. Je určen na
jedno použití, snadno se aplikuje i snímá a nezanechává žádné stopy.
Čirý, 10.2 cm x 15.2 cm archy, balení 1200
Čirý, 10.2 cm x 15.2 cm archy, balení 1200
Modrý, 10.2 cm x 15.2 cm archy, balení 1200
Modrý, 10.2 cm x 15.2 cm archy, balení 1200
Čirý, 6.4 cm x 15.2 cm archy, balení 600
Čirý, 6.4 cm x 15.2 cm archy, balení 600
Čirý, 15.2 cm x 22.9 cm archy, balení 800
Čirý, 15.2 cm x 22.9 cm archy, balení 800
PE3700/C/12
PE3700/C
PE3710/B/12
PE3710/B
PE3715/CN/4
PE3715/CN
PE3725/CW/4
PE3725/CW
Cover-All a Cover-All zásobník
Cover All™ zásobník
PE1600/12
Cover All™ zásobník
PE1600
15,2 cm x 17,8 cm x 22,9 cm
Stolní zásobník činí odtrhávání jednotlivých obalů rychlé a snadné. Použitelný s adhezivními obaly do šíře 10.2 cm. Použitelný
pro obaly Cover-All a Tube Sleeve.
Boční štíty
Jednorázové, čiré, postranní štíty, které se hodí na jakoukoli velikost a typ brýlí. Zlepšená ochrana proti infekcím,
snadné nasazování a snímání.
Boční štíty
PE4700/12
Boční štíty
PE4700
6,4 cm x 5,1 cm, balení 250
Boční štíty
PE4700/12
Temple Guard - obal na držák hlavy u ortopantomogramu
Temple Guard je jednorázový plastový obal určený k ochraně držáku hlavy ortopantomogramu.
Není třeba provádět povrchovou desinfekci a přesto je povrch pro pacienta čistý a komfortní.
Temple Guard, balení 200
PE7300/12
Temple Guard, balení 200
PE7300
Chin Guard - obal na držák brady u ortopantomogramu
Temple Guard a Chin Guard
Chin Guard je jednorázový univerzální obal vyrobený pro držák brady Vašeho ortopantomogramu.
Není třeba provádět povrchovou desinfekci a přesto je povrch pro pacienta čistý a komfortní.
Chin Guard, balení 100
PE7200/12
Chin Guard, balení 100
PE7200
Kerr Produktový program 2007/2008
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
10.7
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
D E S I N F E K C E
A
22.12.2007
0:18
J E D N O R Á Z O V É
Stránka 10.8
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Jednorázové koncovky vzduchové/vodní pistole
Seal-Tight® jednorázové koncovky vzduchové/vodní pistole
Poté, co je adaptér instalován, není již třeba povolovat a utahovat matici při každé výměně koncovky. Jednoduše
zmáčkněte žlutý samoupevňovací kroužek a odejměte koncovku. Zatlačte novou koncovku do adaptéru a nástroj je
připraven k práci. Vnitřní žlutá gumová vložka funguje jako nový O-kroužek při každém umístění koncovky, čímž
poskytuje suchý vzduch tak, jak je potřeba. Pro příslušné zákroky mohou být koncovky rovněž ohnuty do úhlu 90°.
Seal-Tight zásobníkový sáček s 200 koncovkami
PE77200/40
Seal-Tight zásobníkový sáček s 200 koncovkami
PE77200
Seal-Tight velkobjemové/hromadné balení s 1.500 koncovkami
PE77500/6
Seal-Tight velkobjemové/hromadné balení s 1.500 koncovkami
PE77500
Seal-Tight jednorázové koncovky
vzduchové/vodní pistole
PE77200/40
Seal-Tight® adaptér
Vodní kanálek
Všechny DentalEZ stříkačky vyrobené po lednu 1997 budou používat Adec adaptér.
A (Různé typy Adec)
M (Engle-Marco)
D (DentalEZ)
P (Standardní typ adaptéru - šroubovací)
P (Press stlačovací kroužek)
PE77021/A
PE77022/M
PE77023/D
PE77024/P
PE77025/P
Gumový O-kroužek
zajišťuje suchý vzduch
Odlučovače/lapače
Dispos-a-Trap
Dispos-a-Trap® filtr je jednorázový filtr, který nahrazuje současný zachycovací filtr ve Vaší evakuační jednotce.
Snižuje nebezpečí infekcí a kontaminace a zlepšuje výkonnost Vašeho sacího systému. Toho všeho je dosaženo
při současné eliminaci jedné z nejriskatnějších a nejméně příjemných činností ve stomatologické ordinaci, čištění
odpadu z filtru.
Dispos-a-Trap, balení 144
PE5500/10
Dispos-a-Trap, balení 144
PE5500
Vhodný pro Adec Cascade a Performer
Dispos-a-Trap, balení 144
PE6100/C/4
Dispos-a-Trap, balení 144
PE6100/C
Dispos-a-Trap
PE5500/10
Dispos-a-Trap
PE6100/C/4
Vhodný pro většinu plivacích misek včetně Adec, Ampco, Belmont, Dabi Atlante, Dansereau, DCI, DentalEZ, Forest, Knight, Marus,
MDT, Proma, Ritter, Schein.
10.8
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
Kerr Produktový program 2007/2008
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
22.12.2007
D E S I N F E K C E
A
0:18
Stránka 10.9
J E D N O R Á Z O V É
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Různé
Slip-Nots™
Barevné, autoklávovatelné, svorky na roušky vyrobené ze speciálního jemného flexibilního plastu. Extra široká
krční páska zabraňuje sklouznutí pacientova roušky z místa umístění. PATENT V JEDNÁNÍ.
Slip-Nots, různé barvy
PE2000/A/12
Slip-Nots, různé barvy
PE2000/A
Obsahuje: Jeden od každé barvy: modrá, fuchsiová, fialová a teal (tyrkysová).
Doplňková balení
Slip-Nots
Modrá
Modrá
Fuchsiová
Fuchsiová
Fialová
Fialová
Tyrkysová
Tyrkysová
Obsahuje: 4 slip-nots
PE2000/A/12
PE2010/B/12
PE2010/B
PE2020/M/12
PE2020/M
PE2030/P/12
PE2030/P
PE2040/T/12
PE2040/T
Ball-Point Applicators™
Ohebný hrot je možno vytvarovat zcela podle potřeby. Kuličkový konec je vyroben z necupujícího se,
neabsorbujícího vlákna, které pojme roztoky v množstvích tak malých jako jedna osmina kapky.
Ball-Point aplikátor s jemným koncem, balení 250
PE8300/12
Ball-Point aplikátor s jemným koncem, balení 250
PE8300
Ball-Point aplikátor se středním koncem, balení 250
PE8350/12
Ball-Point aplikátor se středním koncem, balení 250
PE8350
Ball-Point Applicators/Aplikátory
s kuličkovým hrotem
PE8300/12 a PE8350/12
Pinn-Point Brushes™
Mají delší držátko a předtvarovaný ohebný bod/krček pro snadné tvarování.
Pinn-Point štětečky, balení 250
PE8200/12
Pinn-Point štětečky, balení 250
PE8200
Pinn-Point Brushes
PE8200/12
Freshen Up
PEFNUP/10
Freshen Up
Hebké vlhké ubrousky s vůní citrónu. Jemné složení bez alkoholu a velkorysý rozměr 20.3 cm x 26 cm. Ubrousky
jsou jednotlivě baleny pro udržení maximální svěžesti a k ochrane ubrousků.
Freschen Up, 10 balení 100
Freshen Up, 1 balení 100
Kerr Produktový program 2007/2008
PEFNUP/10
PEFNUP
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
10.9
cz10 Kapitel 07-08 EU engl:10 Kapitel 07-08 EU engl
D E S I N F E K C E
A
22.12.2007
0:18
J E D N O R Á Z O V É
Stránka 10.10
P O M Ů C K Y
Výrobek č.
Zásobník rukavic
Zásobník na rukavice
33 cm x 17,8 cm x 10,2 cm
Velkoobjemový zásobník. Dvě přihrádky, které umožňují vydávání pravých a levých rukavic nebo dvou různých velikostí
rukavic. Možno připevnit na zeď nebo položit na pracovní stůl.
Mandlová barva
PE1000/12
Mandlová barva
PE1000
Bílá barva
PE1050/W/12
Bílá barva
PE1050/W
Zásobník na rukavice
Zásobník na rukavice
30,5 cm x 17,8 cm x 11,4 cm
Krabičky se přímo vkládají do zásobníku. Vhodný pro všechny velikosti krabiček s rukavicemi. Vnitřní pružina zajišťuje, že krabička
bude vždy správně a bezpečně umístěna v přední části zásobníku.
Mandlová barva
PE1500/12
Mandlová barva
PE1500
Bílá barva
PE1550/W/12
Bílá barva
PE1550/W
Pouzdro na tužky
Plastové pouzdro na pera, tužky, červeno-modré tužky a nástroje.
Pouzdro na tužky
PE3745/12
Pouzdro na tužky
PE3745
1,3 cm x 14 cm, balení 1000
Pouzdro na tužky
PE3745/12
Dispens-it-All™ - multifunkční zásobník
Čiré horní víko se snadno odklápí. Může být připevněn na zeď nebo umístěn na stůl.
Dispens-it-All - mutifunkční zásobník
PE1700/12
Dispens-it-All - mutifunkční zásobník
PE1700
21,6 cm x 12,7 cm x 12,7 cm
Možno použít na roušky, odsavače slin, dentální nit, zubní kartáčky, vatové tampony, profylaktické pomůcky atd.
Dispens-it-All - mutifunkční zásobník
PE1800/12
Dispens-it-All - mutifunkční zásobník
PE1800
Dispens-it-All - multifunkční zásobník
29,7 cm x 19,1 cm x 14,6 cm
Dispens-it-All je zásobník na kónické masky, pacientské roušky a ručníky, fluoridové aplikační lžíce a bitewings.
10.10
Desinfekce a jednorázové pomůcky 10
Kerr Produktový program 2007/2008
22.12.2007
9:02
Stránka 1
Kerr Produktový program 2007/ 2008
czUmschlag 07-08 EU engl:Umschlag 07-08 E-U engl
KerrHawe SA | Via Strecce 4 | P.O.Box 268 | CH-6934 Bioggio | Phone ++41 91 610 05 05 | Fax ++41 91 610 05 14 | www.KerrHawe.com
P10690CZ-KH
KERR PRODUKTOVÝ
PROGRAM
2007/2008

Podobné dokumenty

KatalogKerr_2012_2013_CZ

KatalogKerr_2012_2013_CZ L.E.D. polymerační lampy L.E.D. Radiometer Leptací přípravky a adheziva Lešticí nástroje pro kompozita Life Light Sleeve, “L” style

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD DETEKTOR KOUŘE FGSS-001 v2.1

INSTALAČNÍ NÁVOD DETEKTOR KOUŘE FGSS-001 v2.1 Detektor kouře reaguje na fyzickou přítomnost kouřových č ástic vyskytujících se ve vnitřní detekční komoře detektoru. Detektor kouře provádí každých 5 sekund test přítomnosti kouře a test funkčnos...

Více

AKČNÍ NABÍDKY KERR SPOFADENTAL DUBEN–ČERVEN 2014

AKČNÍ NABÍDKY KERR SPOFADENTAL DUBEN–ČERVEN 2014 „Optibond FL mi poskytuje vše, co od adhezivního systému očekávám. Spolehlivou vazbu na sklovinu i dentin a zároveň minimální pooperační citlivost. Vše je navíc podpořeno vynikájícími výsledky ve v...

Více

Publication

Publication 1 ks plastová pistole rovná 1 ks náhradní píst pro rovnou pistoli 1 ks náhradní koncovka pro rovnou pistoli 1 ks náhradní pružina pro rovnou pistoli 1 ks plastová pistole zahnutá 1 ks náhradní píst...

Více

Publication

Publication Cena Kč

Více