Leden/Únor 2011 - Hanácká realitní kancelář Olomouc

Komentáře

Transkript

Leden/Únor 2011 - Hanácká realitní kancelář Olomouc
MORAVSKÉ VYDÁNÍ
LEDEN/ÚNOR 2011
www.ekrk.eu
RE LITY
EKRK
Evropský Klub Realitních Kanceláří
... nemovitosti do celého světa
Článek: Propad cen nových bytů
v roce 2011
HRK - Ta
bulka pr
Byt 2+1
ůměrný
ch ce
Masaryk
ova
Byt 2+k
Kontakty na řemeslníky
a služby z regionu
k Voskovco
va
Pronájem
sarykova. velkého bytu
2+1 v Olom
a rozleh Byt má 72 m2,
ouci, ul.
lou
dva
Majako společ chodbu, kterou samostatné
Pronájem
pokoj
enskou
halu. Byt je možno využív e 2+kk na částečně zaříze
je částeč
ulici
ného bytu
ně zaříze at hezká kuchy Voskovcova
o dispo
ný.
. V bytě
zic
11 000
prostorný ňská linka
Zn: F062
Kč/měs.
se spotře je k dispo
a slunný
/10
vč. ink
byt s teraso niči. Jedná zici
se o
u.
tel.
Byt 3+k
724 707
k Na Tabu
lovém vrch
u
NOVINK
A
540 Zn:
F007
Byt 3+k
/10
9 900 Kč/m
ěs. vč. ink
tel. 602
708 508
k Profesor
a Fuky
NOVINK
Pronájem
novostavbyprostorného
a slunéh
domu
o bytu
stání a
v 5. patře
dva sklepy s výtahem.
V ceně
, obytn
garážové
á ploch
a 96m2
+ terasa
.
12 000
Zn: F171
/10
Kč/měs.
+ ink
tel. 721
Pronájem
bytu
domu
v Olom 3+kk v novos
ouci. Prosto
tavbě
vč. velké
bytového
elektrospotterasy. K dispo rný byt o pl.
121m
zici kuchy
řebiči.
ňská linka 2
s
A
B
Pronáj
3+kk a
erála
175 000
Pí
10 900
cihlovéh
Zn: F122
Hledá
Kč/měs.
Hle
dáme
/10
+ ink
me by
byty
tel. 602
ty pro
pro na
708 508
V naši
naše
Zn: 800
še so
dat
solve
lventn
ntnííkli
o koupi abázi evidu
klien
enty?
bytů o
jeme mn
ty 5 velko
dis
oh
pozicích
:
o zájem
ců
1+1, 2+
1, 3+1
VOLEJTE ZDARMA
Tabulka průměrných
cen nemovitostí
Za
Zajis
800 222 002
jisttím
ímee ryc
rychlý
hlý pro
prode
dejj va
Tržní cen
vaší
ší ne
nemo
y nemo
movit
Obvyklé
vitos
vitostí
ostiti.!!
nájemné
3. čtvrtle
bytů v Olo
Velikost
bytu
mouci
tí roku
v Kč/měs
2010
íc
1+1
Standardní
2+1
3+1
7 000
4+1
Pronájem
Prodej
Velikost
íc
Přilehlá
bytů v Olo
mouci
1+0
15 000
v tis. Kč
1 000 až
1 000 až
1 200 až
Pronájem
Centrum
Okrajová
1 800 až
nebytový
ch pros
tor v Olo
města
část
část
část centra
až 20 000
Novostavb
y
1+1
2+1
3+1
4+1
Přilehlá
inkasa)
10 500
11 500
v Kč/měs
domy
bytu
Pronájem
Jednotlivé pěti v
prona
připravit
občanská dle před
vybave
9 000
domů v Olo
mouci
Rodinné
vybavení
(vč.
mouci
2 200 až
1 100
1 150
/rok
1 500 až
1 000 až
Původní
2 000
1 500 až
str.
10
str.
4
Cesta k Vašemu bydlení
začíná u nás!
1
39
0
39
0
00
00
0
0
Kč
Kč
Byt 2+1 Olomouc
4
4
3
45
50
0
0
00
00
0
0
Kč
Kč
RD Olomouc
str.
4
www.hrk.cz
str.
1 200
1 400
1 600
1 700
1 000
550
RD Náměšť na Hané
– panel
850
850 až 950
1 150 až
1 250 až
1 400 až
Administra
tiva – velké
1 400
700
NP Šternberk
zástavby
1 450
2 200
3 000
v Kč/m2
Administra
tiva – malé
5
Propad cen nových bytů
v roce 2011
Prodej bytů i nová výstavba bytových domů zažívá značné ochlazení. Kde hledat důvody?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
banky půjčují méně peněz (nejen občanům, ale i developerům)
demografické důvody (úbytek mladých lidí)
změna chování mladé generace (půjčky už nejsou „in“)
pokles výnosu bytových investic (nabídka převyšuje poptávku)
masivní privatizace obecních bytů (za zlomek tržní ceny)
nefunguje řádně nájemní bydlení (špatná legislativa)
V Evropě žije cca 60 % obyvatel v nájemním bydlení. A jak je to mu v ČR? Většina
Čechů již bydlí ve vlastním, v nájmu žije cca 25 % domácností (odhadem se
z bytů ve vlastnictví pronajímá cca 30 %, rodinných domů (dále RD) 3%.
V minulosti jsme byli citově vázáni k vlastní nemovitosti a většinou jsme v ní
strávili celý život. Následně se nemovitost dědila a to i několik generací. RD
či byt vlastnila jak chudší, tak i střední třída a ten kdo ji nevlastnil, bydlel ve
státním takřka zdarma. Rodinný domek k rekonstrukci se v 80. letech dal koupit
za 30 – 60 000 Kč, domek k nastěhování přišel na 80 – 150 000 Kč, novostavba
RD stála 300 – 350 000 Kč. Většina těchto domů se stavěla či rekonstruovala
svépomocně, (tyto ceny se téměř čtyřicet let nezměnily). Lidé si na tyto kupní ceny
i nájmy zvykli a s dnešními cenami se doposud neztotožnili. „Ten kdo dnes
vlastní garsonku se řadí mezi milionáře.“ V posledních deseti letech rostly ceny
nemovitostí tak rychle, že předběhly finanční možnosti nejen nižší, ale i střední
třídy obyvatel. Díky tomu, že jsme se zbytečně zadlužovali, nerozumně nakupovali, rozhazovali finance, aniž bychom si to mohli dovolit, dostali jsme se do
finanční krize. To, že jsme si to nemohli dovolit nám prozradila až hospodářská
recese.
Co přináší recese?
Příliš levné úvěry a z toho vyplývající vysoké zadlužení domácností, firem a vlád
způsobily, že utrácely za věci na které neměly. Nemohly si je dovolit, protože
jejich produktivita nedokázala pokrýt spotřebu.
Jistou dobu to lze utáhnout, pak se však začneme ptát:
Není 500 Kč za 60 minut masáží příliš? Neměli by u kozaček za 2 000 Kč a více automaticky přibalit náhradní podpatky (v minulosti běžná praxe), abychom nemuseli boty po 14 dnech vyhodit, či shánět obuvníka a čekat na opravu? Neměl
by svetr za 1 000 Kč vydržet více než troje praní? Podnikatelé budou přemýšlet:
Neměl bych koupit menší kombi, než obrovské a drahé SUV? Kolik lidí si může
dovolit koupit 2+kk za 3 – 5 000 000 Kč? To jsou naprosto legitimní otázky.
Odpovědi na ně však vedou k poklesu spotřebních výdajů, restrukturalizaci
a propouštění. Tomu říkáme recese.
Nejdříve však potřebujeme vyčistit trh. Nastupuje zrcadlo pravdy, které se
ptá spotřebitelů:
Pracuješ dobře? Jsi pro svou firmu přínosem? Učíš se a zdokonaluješ se? Umíš
se přizpůsobit? Ptá se však i podnikatelů: Inovuješ? Jsou tvé služby či výrobky
kvalitní a užitečné? Hlídáš si mzdové a další náklady? To jsou nepříjemné otázky.
Za poslední roky vzrostl český HDP až do roku 2009 skoro o 6%. Zeptejte se
sami sebe, zda jste i vy byli o 6% produktivnější. A také zda růst vaší spotřeby
odpovídá této zvýšené produktivitě? Pokud ne, musíte svou spotřebu snížit.
Především bychom si měli všichni uvědomit, že za posledních 10 let jsme žili
rok od roku lépe a dalo by se říct, že nejlépe v celé historii. A pokud se budeme
chtít na tuto úroveň aspoň částečně jednou vrátit, budeme muset několik let
žít skromněji, šetřit a hlavně méně utrácet za věci, které ne vždy musíme mít
(všichni!). Recese nutí spotřebitele přeskupit spotřebu do nového optima a
výrobce, aby se mu přizpůsobil. Říká se tomu vyčištění trhu. Poptávka bude
vždy. Jde o to, aby se nabídka co nejrychleji přizpůsobila možnostem poptávky. Recese je nepopulární, protože přizpůsobení se trvá dlouho. Propouštění
a snižování platů dává spotřebitelům jasný signál: aby jsi se měl stejně dobře
jako před rokem musíš pracovat víc a lépe.
Čím rychleji si to spotřebitelé uvědomí, tím rychleji recese skončí. Samozřejmě,
že se najdou jedinci či skupiny provokatérů, kteří budou vyzývat aby jste reagovali opačně a místo práce šli raději stávkovat. Jde jim jen o zisky či popularitu,
vaše zájmy jsou jen zástěrka a každá krize jim jen nahrává. Co se týče nemovitostí je dnes jasné, že ceny nových bytů půjdou v roce 2011 dolů, předpokládá
se o 10 – 20 %, lišit se mohou v každém kraji podle množství rozestavěných
projektů. V Olomouci díky velkému množství plánovaných výstaveb bytových
domů, se předpokládá pokles až o 20%. Přesto se domníváme, že mnoho
zájemců o koupi nemovitosti, upřednostní koupi rodinného domu a přitom ve
stejné cenové relaci.
Nakupovat či počkat?
Nemovitosti se prodávají a nakupují v každé době i v krizi a možná lépe než
v minulosti, kdy ceny byly na vrcholu. Jen musíte vědět co chcete, jaká je tržní
cena. Právě dnes se dá výhodně nakoupit, ale k tomu doporučuji využít profesionálního makléře, který je rovněž zkušený „arbitr“ s letitou praxí v regionu
a s nákupen či prodejem Vám pomůže a vyřídí veškeré formality. Nenechte se
nalákat na různé reklamní triky některých prodejců nebo RK (poslední volné
byty, začínáme zdražovat, rychle nakupujte ceny začínají růst apod.). Vždy se
poraďte s profesionálem. Krize se projevila na celém území ČR a to ve všech
oborech. Realitní kanceláře složitě řeší útlum na realitním trhu a nedostatek
financí na nutnou reklamu. Nemalý počet realitních kanceláří již ukončily
svou činnost a mnoho dalších to bude muset udělat v příštím roce. Je pravda,
že částečně to pocítili i členové Evropského klubu realitních kanceláří (EKRK),
ale díky dlouhodobé profesionální praxi, znalosti trhů v regionech, se dokonce
zvýšil počet uskutečněných obchodů a dalo by se říct, že tento trend má stoupající tendenci. Pokud jsou smluvené zakázky opravdu v tržních cenách, nemají
problém s jejich prodejem a to mnohdy rychleji než v minulosti. Zde se projevila
profesionalita, garance, letitá praxe a seriózní přístup ke každému klientovi.
Členové EKRK nejsou prodavači nemovitostí, ale skuteční „arbitři“ na realitním
trhu.
Máte-li problém se splácením hypotéky či jiného úvěru řešte je včas. S profesionálním poradcem (makléřem) jste schopni vaši nemovitost výhodně prodat
a koupit novou a levnější.
To není jen můj názor, ale názor mnoha dalších předních ekonomů a finančních
poradců.
Pevné nervy a hodně úspěchů nejen v realitách.
Za kolektiv HRK přeje
Petr Korytar
ředitel HRK a prezident EKRK
Srovnání struktury bydlení v ČR a zbytkem EU
Ostatní
5%
Ostatní
3%
Družstevní
14 %
Družstevní
15 %
Rodinné domy
12 %
Byty v osobním
vlastnictví
8%
Nájemní bydlení
v bytových domech
15 %
Rodinné domy
48 %
Byty v osobním
vlastnictví
20 %
Nájemní bydlení
v bytových domech
60 %
HRK - Již 19 let na realitním trhu
OBSAH
www.hrk.cz/olsany
Propad cen nových bytů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Developerské projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nabídka rodinných domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nabídka bytů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Nabídka bytů a domů k pronájmu . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Inzerce firem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tabulka průměrných cen nemovitostí. . . . . . . . . . . . . 9
Nabídka nebytových prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nabídka pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nabídka Přerov (Lima Real) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nabídka Prostějov (Vaše reality) . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nabídka Zábřeh (MaRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nabídka Bystřice p. Hostýnem (RK Heureka) . . . . . .13
Nabídka Nový Jičín (Claris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Nabídka Opava (RK Realika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Služby pro majitele bytů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
RODINNÉ DOMY
Olšany u Prostějova
Prodej novostaveb RD v Olšanech u Prostějova. Domy
v blocích po dvou, každý s pozemkem o velikosti 374
m2, zast. plocha 83 m2. Dispozičně je dům řešen
jako 4+kk nebo 5+kk. Obytná plocha celkem 128
m2, vytápění ústřední plynovým kotlem. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stání pro dvě auta
u domu. Finální stavební úpravy je možno dokončit
podle přání konkrétního klienta. Velmi dobrá lokalita
s bezproblémovou dostupností do Olomouce nebo
Prostějova.
Cena od: 2 350 000 Kč
Kontakt: 724 707 540
mail: [email protected]
www.novosvetska.cz
www.hrk.cz/domysternberk
RODINNÉ DOMY
RODINNÉ DOMY
Prodej novostaveb RD v Olomouci-Hodolanech.
Jedná se o moderní jednopodlažní nízkoenergetické stavby s pultovou střechou zaručující
komfortní bezbariérové bydlení dle posledních
trendů. Dispozičně jsou domy řešeny jako 4+kk s
dvougaráží a oplocenou atriovou zahradou. Podlahová plocha je cca 162 m2, atrium má cca 115 m2,
celková výměra popozemků včetně zastavěné plochy činí 403 m2.
Prodej novostaveb zděných rodinných domů ve
Šternberku - Lhotě. Jedná se o moderní domy, které
jsou koncipovány jako nepodsklepené, jednopodlažní
s uživatelskou plochou 113 m2. Dispozičně jsou domy
řešeny jako 4+kk s venkovní terasou o zastavěné ploše 14
m2. Pozemky o velikosti cca 620 m2. Každý dům bude mít
samostatné odstavné místo pro jeden osobní automobil.
Napojeny budou na veškeré inženýrské sítě, každý objekt
bude plynofikován a bude mít vlastní plynový kotel Junkers. Cena zahrnuje dům včetně pozemku.
Kontakt: 724 587 799
Kontakt: 777 109 630
Novosvětská
Cena: 4 200 000 Kč
mail: [email protected]
Šternberk
Cena: 2 590 000 Kč
mail: [email protected]
3
www.hrk.cz
Hanácká realitní kancelář
RD Olomouc
RD Náměšť na Hané
A
RD Olomouc
Prodej zánovního RD nacházejícího se v městské
části Bělidla. Jedná se o nadstandardní řadový
dům, který je dispozičně řešený jako 3+1 s terasou 55 m2 a Celková výměra pozemků činí 212
m2
Prodej rodinného domu s průjezdem a zahradou
v Olomouci-Holici. V domě jsou dvě bytové jednotky 1+1 a 3+1. Určeno k rekonstrukci.
4 390 000 Kč
Zn: D10330
2 490 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: D10343
NK
NO
VI
SL
E
SL
E
VA
VA
RD Olomouc
Prodej rodinného domu na ulici Rejskova. Jedná
se o řadový přízemní dům s celkovou výměrou
pozemků 138 m2. Dispozičně je dům řešený jako
4+1+jídelna.
2 500 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: D10263
RD Litovel
Prodej RD se zahradou v obci Horka nad Moravou. 2 samostatné bytové jednotky, dispozičně
řešené jako 3+1+jídelna s podlahovou plochou
93 m2 a balkonem 4,9 m2. Celková výměra
pozemků činí 937 m2.
Prodej domu se zahradou v centru města Litovel.
Jedná se o dvojpodlažní dům. V domě jsou čtyři
samostatné bytové jednotky + nebytové prostory. Celkový výměra pozemků činí 925 m2.
3 500 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: D10368
RD Červenka
tel. 724 587 799
RD Hlušovice
SL
EV
A
RD Horka nad Moravou
Prodej rodinného domu se zahradou v obci
Náměšť na Hané. Dispozičně je dům řešený jako
4+1+jídelna. Za domem je pak zahrada s bazénem, jezírkem a udírnou. Celková výměra je 590
m2.
4 500 000 Kč
Zn: D10098
4 990 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: D1025
Prodej novostavby RD se zahradou v obci
Hlušovice. Dispozičně řešený jako 5+kk s krytým
parkovacím stáním pro dva automobily. Celková
výměra pozemků činí 423 m2.
3 490 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: D10062
RD Šternberk
Cena k jednání
tel. 724 587 799 Zn: D10215
tel. 724 587 799
RD Štěpánov
RD Hlásnice
Prodej kompletně zrekonstruovaného RD ve
Štěpánově u Olomouce. Dům je dispozičně řešen
jako 4+1 s terasou, je napojen na veškeré IS. Celková výměra pozemků je 5.245 m2.
Prodej samostatně stojícího RD v obci Hlásnice.
Zast. plocha cca 130 m2, disp. řešen jako 3+1.
Součástí prodeje je i stodola s přiléhající zahradou.
NO
VI
NO
VI
NK
NK
A
A
RD Šternberk
Prodej RD se zahradou v obci Červenka. Jedná se
o samostatně stojící podsklepený rodinný dům
s vestavěnou garáží. Dům je patrový o dispozici
5+1+jídelna. Celková výměra pozemků činí 935
m2.
Prodej RD v centru Šternberka na ul. Jaroslavova.
Dispozičně se dům skládá ze dvou nadzemních
podlaží a je řešen jako 2+1. Za domem je i zahrádka, možno vybudovat posezení. Výborná lokalita.
RD Těšetice
1 990 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: D10118
Prodej řadového rodinného domu v klidné části
obce Těšetice. Celý dům prošel nákladnou rekonstrukcí s nadstandardními prvky. Jedná se o prostorný dům, který je řešen i pro dvougenerační
bydlení.
tel. 777 109 630
Prodej novostavby rodinného domu v hezkém
prostředí obce Těšetice. Jedná se o koncový
řadový dům s dobrou dospozicí a s velmi pěkným
pozemkem.
4 350 000 Kč
1 750 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: D10347
2 190 000 Kč
RD Těšetice
NO
VI
EV
A
SL
SL
Prodej hrubé stavby rodinného domu v Dolanech u Olomouce. Jedná se o polovinu dvojdomu
o dispozici 4+1, rozpočet na dokončení cca 1. mil.
Kč. Pozemek 547 m2.
1 050 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: D1006
NK
A
RD Dolany
Prodej rodinného domu v obci Velký Týnec. Dům
se skládá ze dvou částí, původní dvoupatrové se
třemi pokoji a další přistavěné části, ve které je
bytová jednotka 2+1. Celkový výměra pozemků
činí 303 m2.
Zn: D10328
tel. 777 109 630 Zn: D08003
EV
A
RD Velký Týnec
4 999 000 Kč
1 599 000 Kč
tel. 777 109 630 Zn: D1025
NK
A
3 990 000 Kč
Zn: D10210
NO
VI
Prodej nájemního domu v centru města
Šternberk. Dům se skládá v 1 NP z komerčního
prostoru za účelem podnikání a několika
hospodářských místnost a dále v 2 NP se nachází
2 bytové jednotky.
tel. 721 175 000
RD Dobrochov
RD Stříbrnice
Prodej rodinného domu s pěknou zahradou
v obci Kladky. Jedná se o dvoupatrový podsklepený objekt, o dispozici 2x 2+1 nebo 5+1.
Celková výměra pozemku, zastavěné plochy a
zahrady je 600 m2.
Nabízíme k prodeji RD v Dobrochově. Dům je
možno koupit nebo vyměnit za třípokojový byt v
Olomouci nebo Prostějově. RD dispozičně řešen
jako 5+1 s garáží.
Prodej rodinného domu určeného k rekonstrukci
v obci Stříbrnice, okres Přerov. Dům je dispozičně
řešen jako 3+1. Uvnitř bloku je malý dvorek.Zahrada o velikosti 659 m2.
tel. 721 175 000
RD Stříbrnice
SL
EV
A
RD Kladky
Zn: D11004
1 250 000 Kč
Zn: D10108
4
tel. 602 708 508 Zn: D09355
1 590 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: D10312
Prodej rodinného domu v obci Stříbrnice, okres
Přerov. Dům je řadový rohový a má zastavěnou
plochu 106 m2. Dispozice domu 4+1. K domu
náleží zahrada a ovocný sad o velikosti 620 m2.
299 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: D10122
990 000 Kč
tel. 724 707 540
HRK - Cesta k Vašemu bydlení začíná u nás
Byt 1+1 Olomouc
Byt 1+1 Olomouc
Byt 1+1 Olomouc
Byt 1+1 Olomouc
Prodej panelového bytu 1+1 v osobním vlastnictví v Olomouci – Hodolanech, ulice Starého. Byt
je ve 2.NP a má výměru 34 m2 + lodžie a sklep,
je zachovalý.
Prodej prostorného panelového bytu 1+1 v Olomouci na ulici Kmochova. Os. vlastnictví, 2. patro
v domě s výtahem, výměra 52,63 m2, 2 x lodžie,
koupelna s vanou, původní stav, žádaná lokalita.
Prodej prostorného panelového bytu 1+1 v Olomouci na ulici Kmochova. Os. vlastnictví, 1. patro
v domě s výtahem, výměra 52,63 m2, 2 x lodžie,
koupelna s vanou, původní ale udržovaný stav,
žádaná lokalita.
Prodej cihlového bytu 1+1 v Olomouci, v klidné
části města, ulice Dvorská. Byt je v osobním
vlastnictví, je přízemní, má výměru 43 m2 a je po
kompletní rekonstrukci.
945 000 Kč
970 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: FV11001
Zn: B10179
tel. 724 587 799
1 198 000 Kč
Zn: B10160
tel. 724 707 540
Byt 2+kk Olomouc
Byt 2+kk Olomouc
Byt 2+1 Olomouc
Prodej cihlového bytu 2+kk v Olomouci na ul.
Šmeralova. Byt určený ke kompletní rekonstrukci, nacházející se ve třetím patře bytového domu.
Byt má 45 m2 a jeho okna směřují do klidného
dvora se zelení.
Prodej novostavby cihlového bytu o dispozici
2+kk v Olomouci-Slavoníně. Byt je v os. vlastnictví
a nachází se v přízemí novostavby domu. Podl. pl.
bytu činí 60 m2 + terasa 20 m2 + zahrádka 20 m2.
Prodej panelového bytu 2+1 v Olomouci, ulice
Lužická. Byt je nadstandardně velký, má výměru
69,32 m2 a 3 lodžie! Původní stav, neprůchozí
pokoje, 5, patro.
Zn: B10218
Zn: B10238
SL
EV
A
Byt 1+1 Olomouc
970 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: FV11002
Prodej cihlového bytu 1+1 se sklepem v Olomouci, ulice Slavonínská. Byt byl kolaudován
v roce 1999, je v osobním vlastnictví, má
výměru 39,5 m2 včetně balkonu a je ve 2. NP.
1 220 000 Kč
Zn: B10153
tel. 724 707 540
1 240 000 Kč
2 522 660 Kč
tel. 724 587 799 Zn: FV11003
tel. 724 707 540
Byt 3+kk Olomouc
Byt 3+kk Olomouc
Byt 3+1 Olomouc
Prodej cihlového bytu 3+kk u hlavního nádraží
v Olomouci, ulice Masarykova. Byt je v osobním
vlastnictví, ve 4. patře s výtahem, má výměru 62
m2.
Prodej novostavby cihlového mezonetového
bytu o dispozici 3+kk v Olomouci-Slavoníně. Byt
je v os. vlastnictví a nachází se ve 2.NP a podkroví domu. Podlahová plocha bytu činí 90 m2 +
terasa 23 m2.
Prodej panelového bytu o dispozici 3+1 v Olomouci na ulici Janského. Os. vlastnictví, 1.NP,
výměra 74,31 m2, lodžie, plastová okna jinak
původní stav před rekonstrukcí.
SL
EV
A
Byt 2+1 Olomouc
950 000 Kč
tel. 721 175 000
Prodej cihlového bytu 2+1, ulice Dvořákova.
Jedná se o byt v původním stavu o výměře 52
m2, ve 2. patře cihlového domu ve vilové čtvrti
v Olomouci.
1 790 000 Kč
1 390 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: B10238
tel. 724 707 540 Zn: B10208
Zn: B10319
4 138 820 Kč
1 299 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: FV11004
tel. 724 587 799
Byt 3+1 Olomouc
Byt 3+1 Olomouc
Prodej bytu 3+1 v Olomouci na ulici Jílová. Byt
určený ke kompletní rekonstrukci, nacházejícího
se v sedmém patře panelového domu s výtahem. Byt má 75 m2 a z jeho oken je velmi pěkný
výhled.
Prodej panelového bytu o dispozici 3+1 v Olomouci na ulici Jílová. Jedná se o byt v OV. ve 2.
patře. Celková výměra jednotky s příslušenstvím
je 74 m2.
Prodej velmi pěkného kompletně zrekonstruovaného bytu v Olomouci. Byt je v osobním vlastnictví
a nachází se v 1. patře. Dispozičně je řešený jako 4+1+jídelna, má dvě koupelny. Dále je k dispozici
lodžie a prostorný sklep cca 10 m2. Perfektní stav. Velmi hezké bydlení.
Zn: FV11
Zn: B10152
Zn: B10268
1 316 000 Kč
tel. 724 707 540
1 590 000 Kč
Byt 3+kk Hlubočky
2 649 000 Kč
tel. 724 587 799
Byt 3+1 Hlubočky
Byt 3+1 Dlouhá Loučka
Prodej cihlového bytu o dispozici 3+1 v obci
Hlubočky, okr. Olomouc. Jedná se o byt v OV.
nacházející se v cihlovém domě. Byt má výměru
podlahové plochy 91,3 m2.
Prodej cihlového bytu o dispozici 3+1 v obci
Dlouhá Loučka. Byt se nachází v 2. NP cihlového
bytového domu, který prošel kompletní rekonstrukcí a podlahová plocha bytu činí cca 90 m2.
SL
EV
A
SL
Prodej mezonetového bytu 4+kk v Neředíně.
Jedná se o byt vzniklý rozdělením řadového
rodinného domu. Prodávaný byt má výměru 127
m2 a patří k němu i zahrada o velikosti 120 m.
Prodej cihlového bytu 3+kk v Hlubočkách, ulice
Mírová. Byt je v osobním vlastnictví, má výměru
60 m2 + možnost dokoupit 2 velké sklepy i garáž.
3 880 000 Kč
Zn: B10181
tel. 602 708 508
EV
A
Byt 4+kk Olomouc
Byt 4+1 Olomouc
tel. 724 707 540 Zn: B10285
990 000 Kč
990 000 Kč
tel. 724 707 540
Zn: B10188
tel. 724 587 799 Zn: B10138
1 390 000 Kč
tel. 721 175 000
5
www.hrk.cz
Hanácká realitní kancelář
Byt 1+kk Šternberk
Byt 1+1 Šternberk
Byt 2+kk Šternberk
Byt 2+1 Šternberk
Prodej cihlového bytu 1+kk v centru obce
Šternberk na Horním náměstí. Byt se nachází v
2NP a jeho výměra je cca 35 m2. Byt je po celkové
rekonstrukci a prodává se a kuchyňskou linkou a
vybavením.
Prodej cihlového bytu v historickém centru
města Šternberk. Byt je po kompletní rekonstrukci a je dispozičně řešen jako 1+1, plošná výměra
bytu je 40 m2.
Prodej cihlového bytu 2+kk v centru obce
Šternberk na Radniční ulici. Byt se nachází v
2NP a jeho výměra je cca 80 m2. Nutné provést
dokončovací práce. Více info v RK.
Prodej panelového bytu 2+1 ve Šternberku, ulice
Uničovská. Byt je družstevní, nachází se v 6. patře
s výtahem. Celková výměra bytu je 44 m2.
685 000 Kč
780 000 Kč
tel. 777 109 630 Zn: B1015
Zn: B111003
1 190 000 Kč
tel. 777 109 630
Zn: B111004
860 000 Kč
tel. 777 109 630 Zn: B1008
tel. 777 109 630
Byt 2+1 Šternberk
Byt 3+kk Šternberk
Byt 3+1 Šternberk
Byt 3+1 Šternberk
Prodej nadstandardního bytu o dispozici 2+1
v historickém centru města Šternberk na ulici
Radniční. Jedná se o cihlový byt v OV. nacházející
se v 2. NP. Celková výměra bytu s příslušenstvím
je 102,7 m2.
Prodej cihlového bytu 3+kk v centru obce
Šternberk na Radniční ulici. Byt se nachází v
2NP a jeho výměra je cca 130 m2. Nutné provést
dokončovací práce. Více info v RK.
Prodej cihlového bytu 3+1 o rozloze cca 85 m2
na ulici Uničovská ve Šternberku. Jedná se o byt
v bytovém domě se samostatným vchodem ze
dvora.
Prodej cihlového bytu v historickém centru
města Šternberk. Byt je po kompletní rekonstrukci a je dispozičně řešen jako 3+1, plošná výměra
bytu je 65 m2.
HRK - Cesta k Vašemu bydlení začíná u nás
1 550 000 Kč
2 290 000 Kč
tel. 777 109 630 Zn: B111005
Zn: B1007
Byt 3+1 Šternberk
Byt 4+1 Šternberk
Prodej cihlového bytu v historickém centru
města Šternberk. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce. Byt je dispozičně řešen jako
3+1.
1 399 000 Kč
Zn: B1017
1 190 000 Kč
tel. 777 109 630 Zn: B10240
tel. 777 109 630
PROD
ÁNO
za mě
síc
Prodej panelového bytu o dispozici 3+1 s balkonem v Olomouci-Neředíně. Jedná se o družstevní
byt, nachází se ve 3. patře bytového domu, jeho
výměra je 65,3 m2, má balkon a sklep. Velmi nízké
1 350 000 Kč
1 290 000 Kč
tel. 777 109 630 Zn: B10305
tel. 777 109 630
Byt 1+0 Přerov
Byt 3+1 Olomouc
Prodej panelového bytu dispozičně řešeného
jako 4+1 s balkonem na ulici Uničovská ve
Šternberku. Byt se nachází v 1NP a jeho plošná
výměra je 84 m2,
tel. 777 109 630 Zn: B10268
1 349 000 Kč
Zn:B1016
Prodej cihlového bytu o dispozici 1+0 na ulici
B. Němcové. Byt je v osobním vlastnictví a
jeho výměra podlahové plochy činí 24,9 m2.
Cena v RK
tel. 724 587 799 Zn: B09019
tel. 724 587 799
Byt 2+1 Hranice
Byt 2+1 Hranice
Byt 3+1 Hranice
Byt 3+1 Hranice
Prodej prostorného cihlového bytu o dispozici
2+1 v Hranicích na třídě Československé armády.
Jedná se o byt v osobním vlastnictví s výměrou
91,4 m2.
Prodej prostorného cihlového bytu o dispozici
2+1 v Hranicích na třídě Československé armády.
Jedná se o byt v osobním vlastnictví s výměrou
93,4 m2.
Prodej prostorného cihlového bytu o dispozici
3+1 v Hranicích na třídě Československé armády.
Jedná se o byt v osobním vlastnictví s výměrou
115,1 m2.
Prodej prostorného cihlového bytu o dispozici
3+1 v Hranicích na třídě Československé armády.
Jedná se o zrekonstruovaný byt v os. vlastnictví s
výměrou 131,9 m2.
1 045 000 Kč
Zn: B10037
tel. 724 587 799 Zn: B10038
1 350 000 Kč
1 160 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: B10037
tel. 724 587 799 Zn: B10037
1 795 000 Kč
tel. 724 587 799
Zkraťte si cestu domů
Kontaktujte nás
[email protected]
www.hypotecnibanka.cz
Hypo_180x50.indd 1
6
Olomouc
Riegrova 12
588 516 688
24.3.2010 11:10:18
HRK - Centrum olomouckých realit
Byt 1+kk Olomouc
Byt 2+kk Olomouc
Byt 2+kk Olomouc
Byt 2+kk Olomouc
Pronájem cihlového bytu o dispozici 1+kk v Olomouci na ulici Rooseveltova. Jedná se o zánovní
byt o podlahové ploše cca 30 m2. V ceně nájmu
je i veškerý nábytek a zařízení.
Pronájem bytu o dispozici 2+kk s velkou terasou
a komorou na patře v novostavbě domu na ulici
Horní Lán. Jedná se o částečně zařízený pěkný a
slunný byt s podlahovou plochou 53 m2.
Pronájem bytu o dispozici 2+kk s terasou, včetně
sklepa a garážového stání v novostavbě bytového domu v Olomouci na ulici Hněvotínská.
Jedná se o prostorný a slunný byt s podlahovou
Pronájem bytu o dispozici 2+kk s terasou, včetně
sklepa v novostavbě bytového domu v Olomouci
na ulici Peškova. Jedná se o prostorný a pěkný
byt s podlahovou plochou 60m2.
5 600 Kč + inkaso
8 000 Kč + inkaso
8 600 Kč + inkaso
Zn: B10295
tel. 721 175 000 Zn: B10334
tel. 721 175 000 Zn: B10336
tel. 721 175 000
8 000 Kč + inkaso
Zn: B10352
tel. 721 175 000
Byt 2+1 Olomouc
Byt 3+1 Olomouc
Byt 3+kk Olomouc
Byt 2+1 až 4+1 Olomouc
Pronájem bytu 2+1 na ul. Dobnerova. Byt se
pronajímá část. zařízený. Z vybavení bytu je k dispozici nová kuch. linka s vest. elektrospotřebiči,
nábytek (postel, vestvaěné skříně, apod.). Podl.
pl. bytu má 53 m2.
Pronájem velmi pěkného bytu 3+1 v klidné
lokalitě města Olomouce, na ulici Kramériova.
Jedná se o částečně zařízený byt, který se nachází
v přízemí rodinného domu.
Pronájem nadstandardního bytu o dispozici
3+kk a výměře 80 m2 na ulici Generála Píky.
Byt se nachází ve 6. NP v novostavbě bytového
domu, má velkou terasu a patří k němu velká
Pronájem bytů v měšťanském domě v Olomouci
na ulici Ztracená. Byty jsou umístěny v 1-3 NP,
mají rozdílnou dispozici od 2+1 do 4+1 a velkou
podlahovou plochu.
8 000 Kč + inkaso
16 000 Kč vč. inkasa
B 1+1 Olomouc
NO
VI
NO
VI
NK
A
NK
A
NK
NO
VI
Představujeme Vám velmi pěkný a dispozičně
dobře řešený byt s uzavřenou lodžií, nacházející
se ve 3. NP, byt je částečně zařízený. Podlahová
plocha bytu včetně lodžie je 59 m2.
Pronájem bytu o dispozici 2+1 v Olomouci na
ulici Radova. Jedná se o byt v 2. patře panelového
domu. Byt má celkovou podlahovou plochu cca
44 m2.
7 500 Kč vč. inkasa
6 000 Kč + inkaso
tel. 721 175 000 Zn: B10357
Pronájem nadstandardního rodinného domu
v Hnojicích. Dům o dispozici 4+1 a podlahové
ploše cca 160 m2 je po kompletní rekonstrukci.
Za domem se nachází okrasný dvůr.
4 500 Kč + inkaso
12 000 Kč vč. inkasa
tel. 724 707 540 Zn: B10001
15 000 Kč/měs. vč. ink
8 500 Kč vč. inkasa
Zn: B10138
tel. 721 175 000 Zn: B10248
tel. 721 175 000
RD Tovéř
A
KA
Pronájem cihlového bytu o dispozici 2,5 +1 v
obci Štěpánov na ulici Tovární. Byt se nachází v
přízemí domu a je částečně zařízený. K dispozici
je nová kuchyňská linka a sporák. Info v RK.
Zn: B10000
Pronájem částečně zařízeného bytu 3+1 v Olomouci na ulici Handkeho. Jedná se o nadstandardní byt o podlahové ploše cca 90 m2. Velmi
pěkné bydlení.
RD Olomouc
RD Hnojice
NO
VI
N
NO
VI
N
KA
Byt 2,5+1 Štěpánov
tel. 602 708 508
Pronájem bytu 1+1 v historickém jádru města
Olomouce. Byt se nachází ve čtvrtém patře cihlového domu, pronajímá se nezařízený a jeho
užitná plocha je cca 40 m2.
NO
VI
NK
Zn: B10238
tel. 721 175 000
Byt 3+1 Olomouc
A
B 2+1 Olomouc
Ceny v RK
tel. 602 508 708 Zn: B10294
A
B 2+1 Hlubočky
tel. 721 175 000 Zn: B10310
NK
tel. 721 175 000 Zn: B10240
NO
VI
8 500 Kč vč. inkasa
Zn: B10290
tel. 603 866 113
Pronájem RD na třídě Svornosti. Jedná se o
dvoupatrový rodinný dům v perfektním stavu,
dobrého parkování. Ideální lokalita k podnikání.
Zkolaudováno jako nebytový prostor, vhodné
jako sídlo firmy apod.
20 000 Kč + inkaso
Zn: D10362
Pronájem RD 5+1 v Tovéři u Olomouce. Dům se
pronajímá nezařízený s velkou zahradou a bazénem. Komfortní bydlení v klidném prostředí,
krásné, klidné a oblíbené lokalitě. Ihned k dispozici.
tel. 721 175 000 Zn: D10361
15 000 Kč/měs
tel. 602 708 508
Nedaří se Vám pronajmout
Vaši nemovitost?
Využijte našich služeb ZDARMA.
HRK - specialista na pronájmy nemovitostí
čtěte více na str. 16
7
HLEDÁTE KONTAKTY NA:
KATALOG SLUŽEB
služby
odborníky
i na internetu
řemesla
specialisty
www.HRK.cz
kuchyně
stavebniny
www.kuchyneJENSEN.cz
Kompletní nabídka plastových oken a dveří
www.bjokna.cz
BJ okna s.r.o., Sladkovského 807/53A, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 152 380,e-mail: [email protected]
AKCE
20% sleva
na kuchyně
KUCHYNĚ JENSEN s.r.o.
tř. Spojenců 25, Olomouc, tel.: 585 204 273
Kompletní nabídka stavebních materiálů
www.balus.cz
Sladkovského 53A, 783 71 Olomouc, tel.: 585 151 700-2, fax: 585 151 703, mobil: 602 531 000
Hněvotínská ulice, 783 71 Olomouc, tel.: 585 414 495, fax: 585 415 413, mobil: 602 752 309
vodo,topo
stavební práce
INTOB
rychlost
kvalita
bezkonkurenční ceny!
ISO 9001 : 2009
opravy a montáž ústředního topení
vodoinstalace
montáž vodoměrů
plynofikace
Přemýšlíte o rekonstrukci bytového jádra?
My Vám pomůžeme.
Dále naše firma nabízí:
B
OB rekonstrukce bytových jader
B vestavby,
B
-Opůdní
T
O
B
B
O
T
B
N
O
T
IN 585
IN413N806
OB rodinných domů na klíč
TO B IN - kompletní
B I Tvýstavba
TO B IN- B INT TOB INT B tel.:
B
O
N
I
I
N
N
O
T BI
B
O B
Pavel
Bartoník
B
I
O
O163 232
konstrukce
OB INTO INTO TOB INTO B INT mobil:
INT 777
NT OB IN- železobetonové
O INTOmonolitické
T
T
I
T
B
B
N
N
Reslova
5,
Olomouc
B
I
B
I
B
N
O
N
O
T
B
O
I
B
I
e-mail:
[email protected]
O
T
O
systémů
OvčetněNzateplovacích
T
B - fasády,
T
IN
TO B
OB
TO INT NT OB
OB
INT OB I nemovitostí
NT OB IN OB IN INTO B IN TOB OB I B INT OB IN TOB INTO -Brekonstrukce
T
I
T
IN
T
B
N
O
O
INT B INT NTOB INT B IN B IN INTO B INT OB I NTOB INT OB IN TOB
B
O
T
B
I
O
T B IN
O TO B I TOB INT NTO OB
I NT
NT OB IN TOB INTO B IN Mobil:
e-mail: [email protected]
N TO IN
I
I
O 603 817 116
B
B
B
I
O INT B IN TOB INTO B INT
OB B IN TOB INTO INTO OB
T
O IN
O IN
T
B
IN
O
B
OB TOB B IN TOB INTO B INT
B
INT O
TO B INT
T
N
podlahy,dveře
N
O
N
T
I
I
I
N
O
T
B
I
N
OB INTO
TO B INT
OB B IN TOB / DVEŘE
B I TOB TPODLAHY
T
N
I
N
N
O
N
B I TOB
B I OB I INT B IN TOB INTO
O
O
N
O
T
T NT OBprodej
Chcete zviditelnit Vaši firmu,
B
IN OB I
I NT
NT OB INmontáž
O
I
T
B
B
T
O
O B I TOB INT B IN
IN
NT
O N
živnost nebo produkt
O
B I TOBMasarykova tř. 889/3
INT OB I NTOB INT
O
N
T
I
Olomouc
N
INT OB I NTOB
v našem katalogu?
B I TOB
O
T
772 00
I
N
T
I
IN OB
B
IN
OB INTO
INT
[email protected]
T
N
tel./fax: 585 423 341
B I TOB
O
N
T
I
N
B
I
O
INT
Nejčtenější realitní magazín
www.INTOB.cz
·
VÝ
O N
EV Ó
SL UP %
K - 10
8
na Moravě
www.studiointerier.com
Kontaktujte nás na [email protected]
HRK - Tabulka průměrných cen nemovitostí
Tržní ceny nemovitostí 3. čtvrtletí roku 2010
Obvyklé nájemné bytů v Olomouci v Kč/měsíc
Velikost bytu
Standardní vybavení (vč. inkasa)
Nezařízený
1+1
7 000
6 500
2+1
8 500
8 000
3+1
10 000
9 500
4+1
11 000
11 000
Přilehlá část centra
Okrajová část města
15 000 až 20 000
10 000 až 15 000
Pronájem domů v Olomouci v Kč/měsíc
Rodinné domy
Prodej bytů v Olomouci v tis. Kč
Velikost bytu
Novostavby
Původní zástavby – panel
Původní zástavby – cihla
1+0
1 000 až 1 100
800
950
1+1
1 000 až 1 150
800 až 950
1 000 až 1 200
2+1
1 200 až 1 450
1 050 až 1 150
1 200 až 1 350
3+1
1 800 až 2 200
1 250 až 1 350
1 650 až 1 900
4+1
2 200 až 3 000
1 350 až 1 500
1 900 až 2 800
Pronájem nebytových prostor v Olomouci v Kč/m2/rok
Administrativa – malé
Administrativa – velké
Garáže (Kč/měs.)
Centrum města
1 500 až 2 000
1 500 až 1 700
2 000
Přilehlá část
1 000 až 1 400
1 000
1 100
700
550
800
Okrajová část
Celou naši nabídku můžete naleznout i na serverech našich partnerů
www.EKRK.eu
CENÍK
Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
9
www.hrk.cz
Hanácká realitní kancelář
NP Olomouc
tel. 721 175 000
NK
NO
VI
NO
VI
Pronájem nebytových prostor v obchodní pasáži
spojující ul. Ostružnickou a Ztracenou. Prostor se
dvěma výlohami do pasáže o výměře 30m2 je
klimatizován. Volný od ledna 2011.
Pronájem
nebytových
prostor
v
1NP
měšťanského domu v ul. Ztracená. Podlahová
plocha NP cca 130m2. K dispozici kuchyňka,
koupelna a dvě wc.
Info v RK
16 000 Kč/měs
6 900 Kč/m2/rok
Zn: N10366
NP Olomouc
A
A
NK
A
NK
NO
VI
Pronájem nebytových prostor v naprostém centru města Olomouce, nacházejícího se v nově
zrekonstruované pasáži mezi ulicemi Ostružnická
a Ztracená. Výměra 100 m2.
Zn: N10366
NP Olomouc
NP Olomouc
tel. 721 175 000
Zn: N10294
Pronájem nebytvých prostor v ulici Ztracená.
Výměra NP je cca 80m2 (bývalý svatební salon).
Prostory jsou vhodné ke komerčnímu využití jako
je: finanční poradenství, rehabilitace apod.
15 000 Kč/měs vč. ink.
tel. 721 175 000 Zn: N10123
tel. 602 708 508
NP Olomouc
NP Olomouc
NP Olomouc
NP Šternberk
Pronájem jedné až tří kanceláří v Olomouci
na ulici Husitská. Jedná se o atraktivní zrekonstruované prostory v přízemí stylové vily
umístěné do klidné úřední čtvrti Olomouce.
Pronájem nebytových prostor v centru města
Olomouce. Jedná se o dvě samostatné místnosti
v suterénu na frekventované ulici Palackého. Celková výměra včetně sociálního zázemí je cca 63
m2. Info v RK.
Pronájem kanceláří v administrativní budově na
ulici Hodolanská v Olomouci. Kancelářské prostory mají podlahovou plochu od 16 m2 do cca
120 m2.
Pronájem NP o celkové výměře 50m2 v centru
města Šternberk. Vhodné jako kancelář, obchodní prostor apod. Prostory po kompletní rekonstrukci v 1NP na ul. ČSA.
1 500 Kč/m2/rok
Zn: N10299
tel. 721 175 000
Cena v RK
8 000 Kč + inkaso
Zn: N10284
tel. 724 587 799 Zn: N10243
NP Grygov
NP Olomouc
Prodej nově postavené skladovací a výrobní haly
v Grygově u Olomouce. Jedna loď z dvoulodní
zateplené betonové haly 79x21m se světlou
výškou 9m2. Okolní plochy nabízejí 3.500 m2.
Možnost pronájmu.
Prodej areálu firmy Dřevař v Olomouci-Holici, ul.
Přerovská. Předmětem prodeje je ocelová hala,
administrativní budova a pozemek a celkové velikosti 3.734 m2. Možnost pronájmu.
tel. 721 175 000
NP Bohuňovice
12 000 Kč + inkaso
Zn: N101027
tel. 777 109 630
SL
NO
VI
EV
A
NK
A
NP Velká Bystřice
26 990 000 Kč
19 500 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: N10171
tel. 724 707 540
NP Štěpánov
NP Hodolany - Olomouc
Jedná se o zavedenou restauraci s barem a
třemi bowlingovými dráhami. Objekt má k dispozici vlastní kuchyni se zázemím, napojeno na
všechny inženýrské sítě. Kapacita objektu cca
100 osob.
Zn: N10256
Zn: N10225
tel. 724 707 540
tel. 724 707 540
NP Bouzov - Kozov
EV
A
SL
NO
VI
NK
Prodej kom. objektu u hlavní silnice procházející
Šternberkem, ulice Olomoucká. Jedná se o část.
podsklepený objekt se 2NP, každé o velikosti cca
450 m2. Celková výměra pozemků, včetně zast.
pl. je 2.530 m2.
4 450 000 Kč
1 580 000 Kč
tel. 724 707 540 Zn: N10325
EV
A
A
NP Šternberk
2 850 000 Kč
Zn: N09271
Prodej objektu bývalé stolárny ve Velké Bystřici.
Jedná se o zděnou stavbu s pozemkem o celkové
velikosti 1.003 m2, z toho tvoří zast. plocha cca
polovinu, zbytek je dvůr přístupný průjezdem.
SL
Zn:N10052
Prodej samostatné haly v průmyslovém areálu v
Bohuňovicích. Hala má zastavěnou plochu 788
m2, světlou výšku cca 4 m a dřevěná přístupová
vrata 3,6 m. Součástí objektu je skladovací prostor o velikosti 600 m2.
Prodej nově postaveného komerčního objektu v
Olomouci ul. Kolumbova. Zastavěná plocha činí
242 m2, napojeno na veškeré inženýrské sítě.
Vhodné jako reprezentativní sídlo firmy.
2 790 000 Kč
5 500 000 Kč
tel. 603 866 113 Zn: N10588
tel. 724 587 799
Prodej čerpací stanice pohonných hmot v k.ú.
Kozov, obec Bouzov. Jedná se o budovu obsluhy
s kanceláří vč. soc. zázemí a příručním skladem,
zastřešené čerpací místo se 3 stojany, vše o celk.
výměře 1.456 m2.
700 000 Kč
Zn: N08114
tel. 724 707 540
NP Olomouc
NP Olomouc
NP Olomouc - Horní lán
Prodej jediné zaběhlé a vybavené hospůdky v
centru obce Lužice. Objekt se skládá ze vstupní
haly s barem, nekuř. salonku, herny s kulečníkem,
soc. zař., kanceláře, kuchyně, zahrádka a soukromé parkoviště.
Pronájem celkem 470 m2 nebytových prostor v
Olomouci na ulici Lipenská. Jedná se o oplocený
objekt, dobře dopravně dostupný.Elektronicky
chráněno, garáž, nákladní výtah, samostatná
garsoniéra.
Pronájem zateplené haly (200m2) vč. kanceláří
v Olomouci na ul. Chválkovická. NP po celkové
rekonstrukci umístěné u frekventované cesty na
Šternberk jsou vhodné pro jakýkoliv podnikatelský záměr.
Pronájem kancelářských prostor v 1 a 2NP novostavby objektu stojícího u výpadovky na Brno.
Možno využít jako sídlo firmy, předváděcí místnost apod. Možnost úpravy interiéru dle vlastních predstav.
Zn: N111002
Zn: N09129
NO
VI
NK
A
NP Šternberk
2 490 000 Kč
10
tel. 777 109 630
35 000 Kč/měs.
tel. 721 175 000 Zn: N09339
30 000 Kč/měs.
tel. 721 175 000
Info v RK
Zn: N09243
tel. 721 175 000
HRK - U nás bude Vaše nemovitost na očích
Chata Mírov
Chata Olomouc
Chata Dolany
Chata Nové Valteřice
Prodej chalupy se zahradou v obci Mírov. Jedná
se o samostatně stojící zděný objekt, s celkovou
výměrou pozemků 847 m2. Dispozičně je nemovitost řešena jako 2+kk s koupelnou a WC.
Prodej chaty se zahradou v Černovíře. Jedná se o
celopodsklepenou zděnou chatu se zastavěnou
plochou 16 m2. Pozemek je oplocený a jeho
celková výměra včetně zastavěné plochy činí
887 m2.
Prodej rekreačního objektu v oblíbené lokalitě
Dolany u Olomouce. Jedná se o sam. stojící
dům, který je postupně a nákladně budovaný z
rekreačního objektu, stojící v klidném prostředí,
poz cca 2300 m.
Prodej chalupy se zahradou v obci Nové Valteřice.
Jedná se o sam. stojící. Nemovitost se nachází na
klidném místě a je řešena jako 3+1+zastřešená
veranda. Celková výměra pozemků 1.266 m2.
390 000 Kč
Zn: C10205
490 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: C10205
980 000 Kč
tel. 721 175 000 Zn: C10169
tel. 724 587 799
Chata Hrubá Voda
Pozemek Dolany
Pozemek Štěpánov
Prodej rekreční chaty v obci Hlubočky-Hrubá
Voda. Chata je dřevěná na kamenných základech,
patrová a má zastavěnou plochu 40 m2. Velikost
pozemku je 839 m2
Prodej lukrativního pozemku o výměře 940 m2
v Dolanech u Olomouce. Pozemek je v územním
plánu určený pro výstavbu rodinného domu.
Prodej stavebního pozemku ve Štěpánově, celková výměra 1 024 m2. Veškeré inženýrské sítě
na hranici pozemku. Ideální tvar, v boční ulici.
NO
VI
NK
A
Chata Olomouc
Cena v RK
tel. 724 587 799 Zn: C10146
Prodej zděné zahradní chatky se zahradou
v lokalitě Olomouc-Chválkovice. Jedná se o
zděnou částečně podsklepenou chatku s podlahovou plochou 16 m2. Celková výměra pozemků
je 400 m2.
79 000 Kč
Zn: C10346
490 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: C10208
1 690 Kč/m2
tel. 724 707 540 Zn: P10332
930 Kč/m2
tel. 721 175 000 Zn: P10210
tel. 724 707 540
Pozemek Kojetín
Pozemek Oskava
Pozemek Věrovany
Pozemek Bělkovice-Lašťany
Prodej souboru pozemků v prům. části . Kojetína.
Celková výměra pozemků je 17.880 m2. Na jednom z pozemků se nachází dvě nezateplené skladovací haly o rozměru cca 11 x 46 m s podlahou z
betonového potěru.
Prodej stavebního pozemku o velikosti 16.950
m2 v obci Oskava-Mostkov. Pozemek lze rozdělit
nebo zachovat jako celek.
Prodej stavebního pozemku v obci Věrovany.
Pozemek má výměru cca 700 m2 a je určen k
výstavbě rodinného domu.
Prodej stavebního pozemku v obci BělkoviceLašťany. Výměra parcely je 800 m2 a je situována
v jihozápadní části obce Bělkovice. Inženýrské
sítě jsou v dosahu.
690 Kč/m2
1 150 Kč/m2
5 500 000 Kč
Zn: P10235
145 Kč/m2
tel. 724 587 799 Zn: P07225
tel. 721 175 000 Zn: P09219
tel. 724 587 799 Zn: P10147
tel. 724 707 540
Pozemek Čelechovice u Přerova
Pozemek Drahanovice
Pozemek Velké Těšany
Pozemek Zábřeh
Prodej stavebního pozemku v obci Čelechovice u
Přerova. Jeho výměra činí 1497 m2 a je dle územního plánu určen k výstavbě RD.
Prodej zahrady v obci Drahanovice o výměře
1000 m2. Pozemek je situován pod lesem, je
mírně svažitý. Možno vystavět rekreační chatu.
Jedná se o pozemek s výměrou 656 m2 v
katastrálním území Velké Těšany. Pozemek je
vedený jako zahrada a je situován v klidné části
obce.
Prodej pozemku o velikosti 16.000 m2 v katastru
obce Zábřeh na Moravě. Jedná se o pozemek
přednostně určený k výrobním či skladovacím
účelům.
Zn: P09223
480 000 Kč
190 000 Kč
tel. 724 587 799 Zn: P09190
tel. 724 587 799 Zn: P09188
100 Kč/m2
300 Kč/m2
tel. 724 587 799 Zn: P09256
tel. 724 587 799
Pozemek Domašov nad Bystřicí
Pozemek Olomouc
Pozemek Křelov
Pozemek Příkazy a Náklo
Prodej dvou pozemků určených k výstavbě
rodinných domů v obci Domašov nad Bystřicí.
Výměra pozemků je 911 m2 a 1084 m2.
Prodej lukrativního pozemku o výměře 6.716
m2 v Olomouci-Neředíně. Jedná se o stavbení
pozemky v žádané lokalitě města!
Prodej stavebního pozemku v Křelově u Olomouce. Pozemek se skládá se ze dvou parcel o
velikostech 1.391 a 1.646 m2. Možná výstavba
dvou RD.
Prodej pěkného stavebního pozemku mezi obcemi Příkazy a Náklo. Pozemek je určen ke stavbě
rodinného domu, jeho výměra bude od cca 8002.400 m2.
190 Kč/m2
Zn: P09263
1 500 Kč/m2
tel. 724 707 540 Zn: P10063
970 Kč/m2
tel. 724 587 799 Zn: P10151
950 Kč/m2
tel. 724 707 540 Zn: P10181
tel. 724 587 799
Pozemek Bystrovany
Pozemek Suchonice
Pozemky Uničov
Pozemek Bělkovice-Lašťany
Prodej stavebního pozemku v Bystrovanech u
Olomouce. Pozemek má celkovou výměru 4.055
m2 a je vhodný na výstavbu tří až pěti rodinných
domů.
Prodej pěkného stavebního pozemku v obci
Suchonice. Pozemek má výměru 1730 m2 a je
určen k výstavbě rodinného domu.
Prodej rozsáhlých stavebních pozemků v
Uničově. Jedná se celkem o 19.686 m2 plochy k
výstavbě rodinných domů, bytových domů a ke
komerčnímu využití.
Prodej stavebního pozemku v obci BělkoviceLašťany. Výměra parcely je 776 m2 a je situována
v jihozápadní části obce Bělkovice. Inženýrské
sítě jsou v dosahu.
1 250 Kč/m2
Zn: P10030
490 Kč/m2
tel. 724 707 540 Zn: P10128
690 Kč/m2
tel. 724 587 799 Zn: P10116
890 Kč/m2
tel. 724 707 540 Zn: P10147
tel. 724 707 540
Pozemek Šternberk
Pozemek Dolany
Pozemek Bílá Lhota
Pozemek Červené Lhota
Prodej pozemku o výměře 708 m2 lokalitě
Šternberk – Světlov. Pozemek je vhodný k
výstavbě rodinného domu, je v mírném svahu, s
veškerými inženýrskými sítěmi.
Prodej pozemku v katastrálním území Dolany.
Pozemek má obdelníkový tvar cca 160 x 300 m a
výměru 48652 m2.
Prodej stavebního pozemku v obci Bílá LhotaPateřín. Pozemek má výměru 2.286 m2 a je situován v centru obce. K dispozici je elektřina, plyn
a obecní voda.
Prodej pozemku v obci Červená Lhota. Celková
výměra je 3.795 m2, z toho 1.500 m2 (27x56 m)
je zahrnuto v územním plánu pro výstavbu (i
více) rodinných domů.
1 390 Kč/m2
Zn: P10055
200 Kč/m2
tel. 777 109 630 Zn: P10235
Pozemek Bělkovice-Lašťany
Pozemek Litovel
Prodej stavebního pozemku v obci BělkoviceLašťany. Výměra parcely je 794 m2 a je situována
v jihozápadní části obce Bělkovice. Inženýrské
sítě jsou v dosahu.
Prodej stavebního pozemku v Litovli, ulice
Uničovská (vedle F.Ú.). Pozemek má celkovou výměru 2070 m2, k dispozici jsou veškeré
inženýrské sítě.
1 150 Kč/m2
Zn: P10174
tel. 724 707 540 Zn: P10111
350 Kč/m2
tel. 724 587 799 Zn: P10119
Pozemek Olomouc
750 Kč/m2
Prodej pozemků v Olomouci-Hodolanech o celkové výměře 15.716 m2. Dle platného územního plánu je část pozemků určena pro bydlení
městské všeobecné ve funkci „BO”, část je pak
vymezena pro výrobu, obchod, služby a bydlení
ve funkci „SV”.
tel. 603 868 113 Zn: P10235
259 Kč/m2
tel. 724 707 540 Zn: P10327
tel. 724 707 540
Pozemek Chomoutov
Prodej pozemků v Olomouci-Chomoutově.
Pozemky se nachází v k.ú. Chomoutov na břehu
místního jezera a jejich celková výměra činí 7.945
m2.
1 300 Kč/m2
tel. 724 587 799 Zn: P10235
200 Kč/m2
tel. 724 587 799
11
www.EKRK.eu
www.ekrk.eu
REALITY EKRK
reality z Vaší lokality
Přerov
Čechova 1159/13, 750 02 Přerov
Tel.: 581 204 582, 603 528 698
E-mail: [email protected]
Web: www.limareal.cz
LIMA REAL DEVELOPMENT, s.r.o.
RD Popůvky u Kojetína
RD Bochoř, okr. Přerov
RD Velký Týnec, okr.Olomouc
RD Kozlovice u Přerova
Dvougenerační RD s vybavenou stolařskou dílnou v obci Bochoř. Přízemí: 4+1, soc. zař. Patro:
4+1, soc. zař. Zast. pl. 833 m2, zahrada 528 m2,
orná půda 920 m2.
Sklep: kotelna, přízemí: 2 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, dílna, prádelna, garáž, 1NP: 4 pokoje. ÚT
plyn.+ pevná paliva, krb, elektro 380V, vodovod,
kan. Zas. pl. 154 m2, zahrada 346 m2.
Dvougenerační RD v obci Kozlovice u Přerova.
Průjezd, 3+kk, soc. zař., patro: 5+1., soc. zař.
Veškeré inž. sítě., vl. studna. Obyt. pl. 250 m2,
zahrada 438 m2. Ve dvoře: garáž, kůlna, prádelna.
NO
VI
NK
A
REAL DEVELOPMENT
Polořadový RD v obci Popůvky. Přízemí po kompletní rekonstrukci, průjezd, 4 pokoje, kuchyně,
soc. zař.. Vodovod, plyn, kanalizace, ÚT plyn. +
pevná paliva. Zahrada 1508 m2, zast. pl. 419 m2.
Info v RK
Zn: 473_779
1 800 000 Kč
tel. 603 528 698 Zn: 473_670
tel. 603 528 698 Zn: 473_776
RD Lipová
tel. 603 528 698 Zn: 473_730
tel. 603 528 698
RD Soběchleby, okr. Přerov
RD Velký Újezd, okr. Olomouc
Samostatně stojící RD v obci Soběchleby. Celopodskl., přízemí: 2+1, soc. zař., patro: 4 pokoje,
soc. zař.. Zast. pl. 131 m2, okrasná zahrada 1339
m2, bazén, pergola.
Samostatně stojící RD v městyse Velký Újezd. Sklep, přízemí: 2+1, WC, patro: 3 pokoje, koupelna,
WC, šatna. Zast. pl 126 m2, zahrada 2407 m2 - lze
využít jako stavební místo.
DO
PO
RU
Č
UJ
EM
E
RD Dřevohostice, okr. Přerov
Info v RK
2 900 000 Kč
Disp.: sklep: garáž, prádelna, kotelna, sušárna.
Přízemí: 4 pokoje, kuchyně s jídelnou, soc. zař.,
šatna. Patro: 4 pokoje, lodžie, soc. zař. Garáž, terasa s bazénem, zast. pl. 148 m2, zahrada 350 m2.
2 800 000 Kč
Zn: 473_772
Přízemí: pokoj, kuchyně, soc. zař., průjezd, kotelna, prádelna, dílna. Patro: 4 pokoje, soc. zař.,
veranda. El.380V, plyn, kanalizace, vl. studna,ÚT
plyn +pevná paliva. Zast. pl. 167 m2, zahrada
111 m2.
690 000 Kč
tel. 603 528 698 Zn: 473_774
Info v RK
tel. 603 528 698 Zn: 473_746
Info v RK
tel. 603 528 698 Zn: 473_644
Prostějov
tel. 603 528 698
T.G.Masaryka 30, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 758
E-mail: [email protected]
Web: www.vasereality-pv.cz
Vaše reality, družstvo
Prodej RD Skalka
RD Kostelec na Hané
Prodej RD Prostějov
RD/zem. usedlost Odrlice
Pěkný řadový patrový domek 4+1, s dvorkem
a zahradou. Atraktivní lokalita lázní Skalka. RD
prošel rekonstrukcí. El. v mědi, plastová
okna, nová střecha, UT plynové, obecní vodovod,
vlastní studna.
Třípodlažní RD 7+1 s garáží, zastavěná plocha 127
m2, zahrada 667 m2. El. 380V, UT plyn/dřevoplyn,
voda obecní i vlastní, hloubková kanalizace.
Výborný stav. Vhodné jako dvougenerační bydlení.
Řadový RD v klidné části města, 800 metrů
od centra. Zast. pl. 229 m2, zahrada 199
m2. Dispoziční řešení skýtá více možností využití,
např. ordinace, kancelářské prostory, atd.
Prodej rozsáhlého objektu v obci Odrlice na Olomoucku. Jedná se o bývalý statek, budova je ve
výborném technickém stavu, vhodné využití k
podnikání. Výborná dopravní dostupnost.
1 450 000 Kč
Zn: VR243RD
2 400 000 Kč
tel. 774 506 771 Zn: VR244RD
3 385 000 Kč
tel. 774 506 771 Zn: VR234RD
3 990 000 Kč
tel. 774 506 771 Zn: VR248RD
tel. 774 506 771
Prodej RD Vřesovice
Prodej RD Prostějovičky
Prodej RD Otaslavice
Prodej CH v obci Ludmírov
Venkovská usedlost 7+2, pozemek 1315 m2. Objekt je rozdělen na hlavní budovu a dvě křídla,
vhodné i k podnikání. El., plyn, vodovod, kanalizace. Dobrý stav. Výborná dopravní dostupnost.
Rodinný dům 2+1 se zahradou a vjezdem, po
částečné rekonstrukci. Zastavěná pl. 491 m2,
zahrada 356 m2. Možnost půdní vestavby. Pěkné
klidné místo.
RD 3+1 s vjezdem, dvoupodlažní, řadový, dvorek
s hosp. příst., zahrada. Pozemek za domem
možné využít jako stavební parcelu. Topení plyn.
WAV, krb, el. 380V, obecní i vl. voda, obecní
kanalizace.
Zděná rekreační chata 2+1, pozemek 583 m2,
samota, přístup po polní cestě 1Km od obce.
Mírně svažitý pozemek. Krásné klidné místo. Topení TP, el. agregát, vl. studna s rozvodem vody.
Výborný stav.
1 910 000 Kč
Zn: VR242RD
tel. 774 506 771 Zn: VR258RD
1 250 000 Kč
tel. 774 506 771 Zn: VR293RD
1 300 000 Kč
tel. 774 506 771 Zn: VR277CH
750 000 Kč
tel. 774 506 771
REALITY
Evropský Klub Realitních Kanceláří
EKRK
Postřelmovská 810/2, Zábřeh
Tel.: 583 413 801
E-mail: [email protected]
Web: www.fpmars.cz
Zábřeh, Mohelnice, Šumperk a Bruntál
MaRS
SL
NO
VI
RD 6+1 s pozemkem 500 m2 v Zábřehu.
Překrásná okrasná zahrada s pergolou, krbem
a jezírkem. Vyhledávaná klidná lokalita. Dům
splňuje vysoké požadavky na bydlení. Makléř
doporučuje!
4 690 000 Kč
Byt 3+1 Zábřeh - Severovýchod 75m2 pěkný
a útulný byt s krásným výhledem.Nová
pl.okna,parkety. V ceně zařízení kož. sed. souprava, obývák, ložnice, jídelní stůl.Do centra 5 minut.
Ihned k dispozici.
3 290 000 Kč
tel. 736 775 015 Zn: 231/2010
980 000 Kč
tel. 604 545 494 Zn: 055/2010
Rodinná usedlost v Řimicích
A
NK
NK
Info v RK
tel. 725 801 313 Zn: 302/2010
NO
VI
RD v Hoštejně (8km od Zábřehu) o dvou byt.
jedn. 3+kk a 5+kk, po část. rekonstrukci odpady,
izolace,nová stěcha,plast.okna,schodiště,trámy.
Krásné místo s nádherným výhledem na lesy.
Pozemek 1807m2.
Realitní kancelář HEUREKA, s.r.o.
Ě
EV
PO
SL
RD 4+1. Přízemí: kuchyň, jídelna, obýv. pokoj, komora, koupelna.Vpatře: 2pokoje.Ve dvoře suché
WC.Voda obec.+vl. studna, vytápění lokál. na TP
a el. přímotopy. El. 230 V,plyn před domem.Pozemek 441m2.
320 000 Kč
tel. 603 878 574
RD cihl. 3+1 po rekonstrukci (fasáda,plast. okna,
střeš. krytina,okapy). V přízemí kuchyň,obýv. pokoj. V patře 2pokoje.Ústřed. plyn. vytápění,voda
obecní,odpad do jímky, elek. 230/400 V.Zahrada
1058m2.
1 290 000 Kč
Zn: 10- 123
Prodej - RD - Domaželice
Prodej - RD - Holešov
EV
RD 5+kk. Přízemí: zádveří, obytná hala (kuchyň
+ jídelní kout, obyv. pokoj), 1pokoj, sociál. zaříz.,
garáž. Patro:3pokoje,koupelna+WC. Plast. okna+
vchod. dveře. Všechny inženýr. sítě na pozemku.
Zahrada 448 m2.
tel. 603 878 574 Zn: 10- 164
tel. 603 878 574
SL
NO
VI
NK
PO
1 600 000 Kč
2 900 000 Kč
tel. 603 878 574 Zn: 10- 113
A
Ě
SL
EV
SL
EV
PO
CENA K JEDNÁNÍ. RD 3+1 po částeč. rekonstrukci
se zahrádkou. Kombin. ústřed. vytápění elektrokotel + TP,vlast. studna,kanalizace,ele. 230/400V.
Pozemek celkem 387m2.Možnost přestavby
kůlny na garáž.
4 700 000 Kč
tel. 603 878 574 Zn: 10- 101
Prodej - RD - Bystřice p.Host
Ě
Prodej - RD - Chvalčov
RD 4+1+garáž. 1.NP obýv. pokoj s východem na
terasu, kuchyň. kout s jídelnou, WC+koupelna.
2.NP 3pokoje a koupelna. Ústřed. vyt.plyn.,obec.
voda a kanalizace.El. 230/400V.Zastav.plocha
94m2,poz. 331m2.
PO
tel. 603 878 574 Zn: 10- 094
RD 5+kk(vč. vybavení) po rozsáhl.rekonstrukci.
Vytápění:ústřed.plyn. Zastav. plocha 213m2.Zahrada 211m2.Posezení,vyhřívaný bazén.Parkování
pro 7 aut.Vysoký standard bydlení v příjemné a
klidné části.
Ě
PO
2 100 000 Kč
Prodej - RD - Bystřice p. Host.
SL
EV
EV
SL
PO
RD 5+1 s garáží.Nová střeš. krytina(2004),
výměna oken, rek. koupelny(2006).Veškeré
sítě,ohřev vody el.+ plyn, vytápění plyn. teplovod. podlahové.Zahrada 1437m2.
tel. 604 545 494
Obchodní 1574, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Palackého 522, 769 01 Holešov
E-mail: [email protected]
Web: www.rkheureka.cz
Prodej - RD - Kroměříž
Ě
Ě
Prodej - RD - Loukov
1 350 000 Kč
tel. 725 686 367 Zn: 237/2010
Bystřice pod Hostýnem, Holešov
Prodej - RD - Morkovice - Slížany
CHalupa se nachazí v obci s rozvojem zimních
sportů. Lyž. Vlek přímo za chalupou. Největší
nové lyž. Středisko Kouty jen 3km. Pozemek
3600m2. Super lokalita za rozumnou cenu.
Doporučuji!
1 690 000 Kč
tel. 725 801 313 Zn: 063/2010
tel. 604 545 494
Chalupa se zahradou v Loučné n/Des.
NO
VI
Prodej rodinné usedlosti v Řimicích o výměře 1
477 m2 a dvou bytových jednotkách 3+1 a 2+kk,
velká vinárna s vybavenou kuchyní. Celý objekt je
ve velmi dobrém technickém stavu a nevyžaduje
úprav.
12 000 Kč/měs
Zn: 10- 104
1 150 000 Kč
tel. 725 686 367 Zn: 221/2010
Prodej RD v Hoštejně
A
NK
NO
VI
Pronájem krásného RD ve Vikýřovicích v klidné
lokalitě. V domě jsou 2 bytové jednotky 4+1 a
2+kk a jsou velmi dobře dispozičně řešený. Klidné bydlení v krásném domě za rozumný nájem!
Zn: 10- 093
RD 5+1 s garáží v Polici u Úsova na pěkném místě
pod lesem. Obyt.pl. 135 m2 , zahrada 785 m2 s
hosp. stavením, ovocné stromy, nízké náklady na
bydlení 4 300 kč/měs. Super cena!!!
A
Pronájem RD ve Vikýřovicích
Zn: 304/2010
Prodej RD v Polici
EV
A
NK
NK
NO
VI
Atypicky řešená luxusní novostavba 6+1 v
Šumperku - Rapotín (pod Holubím vrchem).Krb,
nová kuch. linka. Překrásná okrasná zahrada s
rybníkem. Nízké náklady na bydlení. Rozumná
cena!!!
Zn: 417/2010
Prodej bytu 3+1 v Zábřehu
A
A
Luxusní Novostavba v Šumperku Prodej RD 6+1 Zábřeh
1 770 000 Kč
Prodej řadového rodinného domu v klidné části,
blízko centra. Dispozice 3+1 se zahrádkou, voda
a kanalizace obecní, vytápění lokální plynové, el.
220/380. Zastav. plocha 239m2, pozemek celkem
476m2.
tel. 603 878 574 Zn: 10- 055
900 000 Kč
tel. 603 878 574
www.ekrk.eu
REALITY EKRK
www.EKRK.eu
reality z Vaší lokality
Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát p.R., Rožnov p.R.,
Fulnek, Odry, Valašské Meziříčí, Hranice
K Nemocnici 14 (naproti poště), 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 720 850, 775 696 171
E-mail: [email protected]
Web: www.rkclaris.cz
Byt v os.vl. 0+1, Nový Jičín
Byt v os.vl. 1+1, Štramberk
Byt v dr.vl. 2+1, Frenštát p/R
Byt v dr.vl. 2+1, Kopřivnice
Prodej bytu v osobním vlastnictví 0+1, Nový
Jičín, ul. Dvořákova, 30 m2, 1.p./4.p. Byt se nachází v přízemí panelového domu, nedaleko centra
města.V dosahu veškerá občanská vybavenost.
Prodej bytu v osobním vlastnictví 1+1 s balkonem a komorou, Štramberk-Bařiny, 46 m2,
2.p./3.p. Pěkný, slunný, dobře dispozičně řešený
byt po celkové rekonstrukci. Parkování u domu.
Prodej družstevního bytu v lokalitě Školská čtvrť
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byt se nachází v
přízemí, má dispozici 2+1, plocha 56 m2.V bytě je
balkón a komora. Dům je po revitalizaci.
Prodej byt v družstevním vlastnictví 2+1,
Kopřivnice, ul. I.Šustaly. Pěkný udržovaný byt s
plastovými okny, barovým pultem a balkonem. K
bytu náleží sklep. Parkování před domem.
Cena v RK
Zn: NJIBO0146LABA
490 000 Kč
tel. 774 696 177 Zn: STRBO0006LABA
990 000 Kč
tel. 774 696 177 Zn: FREBD0023JASP
650 000 Kč
tel. 775 696 173 Zn: KOPBD0149MOMO tel. 775 696 184
Byt v dr.vl. 2+1, Kopřivnice
Byt v os.vl. 2+1, Nový Jičín
Byt v os.vl. 2+1, Nový Jičín
Byt v os.vl. 2+1, Odry
Prodej družstevního bytu 2+1, Kopřivnice,
17.listopadu, 44m2, 7.p./7.p. Velmi pěkný byt po
částečné rekonstrukci, orientovaný na západ. K
bytu náleží sklepní koje. Dům je po revitalizaci.
Prodej bytu v osobním vlastnictví 2+1 s balkonem, Nový Jičín, ul. Máchova, 2.p/3.p., 51 m2. Cihlový dům po celkové revitalizaci. Byt je v 2.patře,
po celkové rekonstrukci. K bytu paří sklep.
Pronájem bytu 2+1 v Novém Jičíně na ulici Sportovní. Cena 6500,-Kč bez energií, kauce 10000,-Kč
nebo cena dohodou.
Prodej bytu 2+1 v centru města Odry na ulici
Radniční. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí
revitalizovaného, cihlového domu. Byt je v
původním stavu, zděné jádro.Nízké náklady na
bydlení.
540 000 Kč
980 000 Kč
Zn: KOPBD0168ALCO tel. 775 696 181 Zn: NJIBO0164LABA
Cena v RK
tel. 774 696 177 Zn: NJIBO0153LABA
Opava
Dolní Náměstí 25, 746 01 Opava
Tel.: 553 653 854, 777 252 662
E-mail: [email protected]
Web: www.rkrealika.cz
RK Realika
Opava - Jaktař
Opava - Jaktař
Opava - Předměstí
Jednogenerační menší dům 4+1, který je vhodný
k přestavbě. Veškeré sítě jsou na pozemku. Pozemek má celkem 400 m2.
Jednogenerační dům v klidné lokalitě před
rekonstrukcí. Ústřední plynové topení, sítě na
pozemku. Pozemek 700 m2.
Rodinný dům v lukrativní lokalitě v původním
stavu, 5+1. Pozemek cca 500 m2.
1 575 000 Kč
4 990 000 Kč
NA
DS
TA
ND
AR
DN
Í
Opava - Jaktař
Cena v RK
tel. 774 696 177 Zn: ODRBO0009JAGR tel. 777 594 764
Novostavba nadstandardního zděného RD s
garáží, zapuštěným bazénem, zahr.jezírkem,
venkovním posezením. Hodnota domu dle znal.
posudku 6 800 000 Kč
1 700 000 Kč
4 490 000 Kč
tel. 777 252 662 Zn: 810D1014610
tel. 731 282 658
Zn: 810D1018110
tel. 731 282 658 Zn: 810D1013010
Slavkov
Hradec nad Moravicí
Skrochovice
Rodinný dům ve velmi dobrém stavu. Nová okna,
střecha. Vytápění plynem nebo TP. Pozemek 1135
m2.
Rodinný dům 5+1 po částečných rekonstrukcích
s velkou zahradou u zámku.
Rodinný dům s garáží a hosp. budovou. Dům v
původním stavu. Pozemek 414 m2.
RD 4+1 po částečných rekontrukcích v klidném
místě. Topení plynové i TP, garáž, dílna. Pozemek
955 m2.
2 620 000 Kč
2 950 000 Kč
1 200 000 Kč
1 575 000 Kč
PO
SL
E
VĚ
Kravaře
tel. 777 252 662
Zn: 810D1022710
tel. 731 282 658 Zn: 810D1018010
tel. 608 252 662 Zn: 810D1017510
tel. 777 732 134 Zn: 810D1017810
tel. 731 282 658
Širokou nabídku bytů, domů a jiných nemovitostí
najdete na www.sreality.cz nebo m.sreality.cz.
www.sreality.cz
Nedaří se Vám pronajmout
Vaši nemovitost?
Využijte našich služeb ZDARMA.
Vyřešíme za Vás veškeré starosti spojené s pronájmem:
Pomůžeme stanovit tržní cenu nájmu
Naši specialisté na pronájmy neustále sledují trh aby Vaše nemovitost ve velké
konkurenci uspěla
Vaše nemovitost bude na očích
Zajistíme nejširší prezentaci nemovitosti v regionu
Nemovitost pronajmeme rychle
Kombinace našich zkušeností, kvalitní propagace a široké databáze poptávajících urychlí pronájem Vaší nemovitosti
Starosti s prohlídkami nechte na nás
Už si nemusíte brát dovolenou a ztrácet čas s řadou potencionálními zájemci,
vše vyřídíme za Vás
Zajistíme veškerý právní servis
Vyřídíme za Vás veškeré formality
Cena 0,Již 19 let Vaše jistota na realitním trhu v těchto lokalitách:
Pobočka Šternberk
ČSA 114/21
Tel.: +420 722 711 263
Mail: [email protected]
Pobočky Olomouc
Riegrova 6
Riegrova 24
Tel.: 800 222 002
Mail: [email protected]
www.hrk.cz
• Olomouc
• Litovel
• Šternberk
• Uničov
• Mohelnice
• Lipník nad Bečvou
• Hranice na Moravě
• Konice
• Prostějov
• Přerov

Podobné dokumenty

Provozovna Obec Ulice Restaurace U Jezírka Tuřany

Provozovna Obec Ulice Restaurace U Jezírka Tuřany Kopřivnice   Havířov   Štramberk   Příbor   Trnávka   Vratimov   Lichnov   Nový  Jičín   Havířov-­‐Podlesí   Nový  Jičín   Lučina   Havířov  -­‐Podlesí   Slapy  -­‐ ...

Více

10 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje Prezident Václav

10 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje Prezident Václav prostranství, a  to nejen chodníků a zpevněných komunikací, ale i ploch veřejné zeleně. Samozřejmě není možné, aby každý měl stojánek před domem a vždy je nutné počítat s tím, že se musí udělat něk...

Více

Obec Provozovna Ulice Adršpach Hotel Lesní Zátiší

Obec Provozovna Ulice Adršpach Hotel Lesní Zátiší Háj  ve  Slezsku   Háj  ve  Slezsku  -­‐  Lhota   Halenkov   Halenkovice   Hamr  na  Jezeře   Harrachov   Harrachov   Hartvíkovice   Hať   Hatín   Havířov   Ha...

Více

Seznam RK přihlášených k protestu

Seznam RK přihlášených k protestu Fin-Real finance a reality s.r.o. Reality Oliver A-REALITY Brno bene s.r.o. Bravis reality s.r.o. Bravo reality s.r.o. Capital master s.r.o. Čechona real-Miroslav Polášek DS real stav s.r.o. Duhový...

Více

AT 1.7.2005 1 Fyzické osoby / Natural person Po?.

AT 1.7.2005 1 Fyzické osoby / Natural person Po?. Výstavní 1031, Vodňany, 389 01, Česká republika

Více

MEMBERSHIP OF THE CZECH ACOUSTICAL SOCIETY

MEMBERSHIP OF THE CZECH ACOUSTICAL SOCIETY B ENES, JIRI Ustav pro vyzkum motorovych vozidel Lihovarska 12 CZ 180 68 Praha 9 Czech Republic Phone: Fax: +420266315505 E-mail: [email protected]v.cz B ERKA, PAVEL UPS FAST VUT Brno Veveri 95 CZ 662 37 B...

Více

přehled databáze podnikatelů a řemeslníků

přehled databáze podnikatelů a řemeslníků Výroba destilovaných alkoholických nápojů a etylalkoholu. Návrh, vývoj a výroba firemních stojanů na zakázku dle zákazníka s

Více

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek Rodinný dům s krásnou udržovanou zahradou na strategickém místě poblíž centra města. Dispozice domu: přízemí - kuchyně s komorou, obývací pokoj, ložnice, koupelna. V prostorném podkroví je možné vy...

Více