iris tables - DigitalEurope

Komentáře

Transkript

iris tables - DigitalEurope
www.iriscode.org
EICTA-IRIS – Systém kódování oprav
Rev. 6.8 (2010 / 09)
Příklad použití
NÁVĚŠTÍ : HODNOTA "1" OZNAČUJE JEDNU HLAVNÍ KOMBINACI SYMPTOMU A DÍLU.
(*1)
POZOR!
ZNAK "X" V ROZŠÍŘENÉM SYMPTOMU JE MOŽNO POUŽÍT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TABULKA
ODPOVÍDAJÍCÍ SYMPTOM NEOBSAHUJE!
POZOR
V PŘÍPADĚ NETECHNICKÉ ZÁVADY (NTF) MUSÍ BÝT UVEDEN NTF KÓD NA MÍSTĚ KÓDU
SEKCE.
1
STÁLE
F
JEN URČITÝM(I) VSTUPEM (VSTUPY)
2
OBČAS
G
JEN URČITÉM VÝSTUPU (VÝSTUPECH)
3
PO CHVÍLI
H
JEN V REŽIMU STANDBY / VYPNUTO
4
V HORKÉM PROSTŘEDÍ
J
V MÍSTĚ STŘIHU
5
VE STUDENÉM PROSTŘEDÍ
K
6
PŘI ZAPÍNÁNÍ / PŘEPÍNÁNÍ
PŘI VZÁJEMNÉM PROPOJENÍ,
POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH EXT. ZAŘÍZENÍ
7
PŘI CHVĚNÍ / VIBRACÍCH
L
NAPADENO TEKUTINOU
8
VE VLHKÉM / MOKRÉM PROSTŘEDÍ /
ZA DEŠTĚ / SNĚHU
M
NA OKAMŽIK PO ZAPNUTÍ
N
PO PROVEDENÍ KOPIE
9
V SUCHÉM PROSTŘEDÍ
O
A
Z DŮVODU FYZICKÉHO POŠKOZENÍ
PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH /
VELKÉ ZÁTĚŽI
B
PO ÚDERU BLESKU
P
PŘI VYPNUTÍ
C
JEN URČITÝCH STANIC / SOFTWARE /
REŽIMŮ / KANÁLŮ / KMITOČTOVÝCH
ROZSAHŮ / SÍTÍ
Q
POUZE PŘI VYSÍLÁNÍ / ZÁPISU
R
POUZE PŘI PŘÍJMU / ČTENÍ
S
POUZE S URČITÝMI MÉDII
T
POUZE PŘI PRÁCI S URČITOU OBLASTÍ
MÉDIA
U
POUZE V URČITÉ ZEMĚPISNÉ LOKALITĚ
V
PO AKTUALIZACI PRODUKTU
X
ŘÁDKA ROZŠÍŘENÉHO IRIS KÓDU
(POKROČILÝ)
D
JEN URČITÝCH NOREM (STANDARDŮ)
NEBO SYSTÉMŮ
E
JEN V JEDNOM KANÁLU
110
PROBLÉM NAPÁJENÍ
111
NENÍ NAPÁJENÍ
112
NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ ZE SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU
113
NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ Z BATERIÍ
114
NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ Z AKUMULÁTORŮ
115
NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ ZE SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ
116
NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ Z AUTOBATERIE
117
PRACUJE KRÁTCE/BATERIE VYDRŽÍ KRÁTCE
118
NELZE VYPNOUT (NEPRACUJE POWER-OFF)
119
NELZE ZAPNOUT ZE STANDBY
11A
LZE ZAPNOUT, ALE NEPRACUJE
11B
CYKLICKY SE ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ
11C
PŘERUŠUJE SE EXTERNÍ POJISTKA
11D
PŘÍSTROJ SE SAMOČINNĚ VYPÍNÁ
11E
CHYBA ZÁLOŽNÍ BATERIE
11F
NEPRACUJE
11G
NEFUNGUJE AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
11H
OCHRANNÝ VYPÍNAČ
11J
NELZE ROZPOZNAT AKUMULÁTOR
11K
PŘÍSTROJ NABÍHÁ / STARTUJE VELMI POMALU
11X
JINÝ PROBLÉM NAPÁJENÍ
120
PROBLÉM NABÍJENÍ / ÚROVNĚ
121
AKUMULÁTOR SE NENABÍJÍ
122
PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA NABÍJENÍ
123
PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA NABÍJENÍ
125
NADMĚRNÉ ZAHŘÍVÁNÍ / TEPLOTA
12X
JINÝ PROBLÉM S DOBÍJENÍM
130
PROBLÉM VE FUNKCI DISPLEJE
131
ŽÁDNÉ / CHYBNÉ ZOBRAZENÍ DISPLEJE
132
CHYBNÁ ČINNOST ŽÁROVEK / LED
133
CHYBNÁ ČINNOST INDIKÁTORU (MĚŘ.) ÚROVNĚ
134
ŽÁDNÁ / CHYBNÁ ČINNOST ZOBRAZENÍ "ON-SCREEN"
135
CHYBA ZOBRAZENÍ ELEKTRONICKÉHO LADĚNÍ
136
CHYBA ZOBRAZENÍ MECHANICÉHO LADĚNÍ
137
CHYBNÉ ZOBRAZ. TIME CODE (ČASOVÉHO KÓDU)
138
CHYBNÉ ZOBRAZ. VÝSTRAŽNÉHO / CHYBOVÉHO HLÁŠENÍ
139
DISPLEJ NEZŘETELNÝ / PŘÍLIŠ TMAVÝ / NEKOMPLETNÍ ZOBRAZENÍ /
POHASÍNAJÍCÍ / NESPR. BARVY
13A
NEOBVYKLÁ / CHYBNÁ ZPRÁVA NA DISPLEJI
13B
CHYBÍ, ČÁSTEČNÉ, NEBO NEROVNOMĚRNÉ PODSVĚTLENÍ
13C
PÍPÁ / NEZOBRAZUJE
13D
NEFUNGUJE VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
13E
SVÍTÍ VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
13F
CHYBÍ SEGMENTY
13G
PROBLÉM S OKOLNÍM SVĚTLEM
13X
JINÝ PROBLÉM S DISPLEJEM
140
ABNORMÁLNÍ ŠUM (ZVUKY)
141
ABNOR. HLUK PŘI VYBÍJENÍ OBRAZOVKY
142
ABNOR. HLUK PŘI VYBÍJENÍ VYS. NAPĚTÍ
143
ZVUKY ZE SKŘÍŇKY
144
HLUČNÝ TRANSFORMÁTOR / BRUM
145
HLUČNÁ/É SOUČÁSTKA/Y
146
CHRASTĚNÍ, DRNČENÍ
147
CVAKÁ
148
TIKÁNÍ
149
PRASKÁNÍ
14A
PÍSKÁNÍ
14X
JINÝ NENORMÁLNÍ ZVUK
150
PROBLÉM V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
151
DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE
152
DÁLKOVÝ OVLADAČ PRACUJE CHYBNĚ
153
PROBLÉM V PROGRAMOVÁNÍ / UČENÍ SE DÁLKOVÉHO OVLADAČE
154
ŠPATNÁ CITLIVOST DÁLKOVÉHO OVLADAČE
15X
JINÝ PROBLÉM DÁLKOVÉHO OVLADAČE
160
FYZICKÉ POŠKOZENÍ
161
POŠKOZENÁ / DEFORMOVANÁ SKŘÍŇ / PANEL / SKLO
162
POŠKOZENÉ DRŽADLO / ÚCHYT / ŘEMÍNEK
163
POŠKOZENY OVLÁD. KNOFLÍKY / TLAČÍTKA / KLÁVESNICE
164
POŠKOZENÁ DVÍŘKA / KRYT
165
POŠKOZENÉ TĚSNENÍ
166
POŠKOZENÁ ZÁSUVKA / ZÁSTRČKA / KONEKTOR / DRŽÁK KABELU
167
POŠKOZENÁ ČOČKA
168
POŠKOZENÁ VLOŽKA / HROT
169
POŠKOZENÁ ANTÉNA
16A
POŠKOZENÁ OBRAZOVKA / HLEDÁČEK / LCD DISPLEJ
16B
CHYBÍ SOUČÁST/I NEBO OZDOBNÉ ČÁSTI
16C
TIŠTĚNÉ ZNAČKY SMAZÁNY
16D
PŘÍSTROJ HOŘEL / KOUŘIL
16E
POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU BUBLINY / LOUPE SE / REZ / POŠKRÁBÁNO / OSTRÉ HRANY
16F
ZÁPACH
16G
ZESLABENO / POŠKOZENÝ STOJAN
16H
POŠKOZENÝ REPRODUKTOR
16J
PŘÍSTROJ SE NADMĚRNĚ ZAHŘÍVÁ / ROZTAVENÉ ČÁSTI
16K
CIZÍ LÁTKA NA / V JEDNOTCE
16L
ZNÁMKY OHOŘENÍ
16M
ZNÁMKY POŠKOZENÍ VNITŘNÍHO POVRCHU BUBLINY / LOUPE SE / REZ / POŠKRÁBÁNO / OSTRÉ HRANY
16N
POŠKOZENÁ PŘÍVODNÍ ŠŇURA
16P
POŠKOZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
16R
ZMĚNA BARVY
16X
JINÉ FYZICKÉ POŠKOZENÍ
170
OBECNÝ FUNKČNÍ PROBLÉM
171
CHYBNÁ FUNKCE HODIN
172
CHYBNÁ FUNKCE "SLEEP"
173
CHYBNÁ PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE
174
CHYBNÝ ZÁZNAM POMOCÍ ČASOVAČE
175
PROBLÉM V INSTALACI / UŽIVATELSKÉM NASTAVENÍ
176
CHYBNÁ ČINNOST MUTE (UMLČENÍ, ZATEMNĚNÍ) ZÁZNAMU
177
CHYBNÁ ČINNOST PROGRAMOVANÉ REPRODUKCE
178
CHYBNÁ FUNKCE PAMĚTI
179
CHYBNÉ PŘEPÍNÁNÍ VSTUPŮ
17A
CHYBNÉ PŘEPÍNÁNÍ VÝSTUPŮ
17B
ELEKTRICKÝ ŠOK / STATICKÝ VÝBOJ
17C
CHYBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
(INDEX / PROHLÍŽENÍ / TITUL / KAPITORLA / STOPA ...)
17D
NESPRÁVNÝ JAZYK / ZNAKOVÁ SADA
17E
CHYBOVÝ KÓD / SIGNÁL SE ZOBRAZÍ NA DISPLEJI
17F
NEFUNKČNÍ PŘEPÍNAČ / KLÁVESNICE / OVLADAČ
17G
NEFUNKČNÍ PEDÁL
17H
CYHBA STAND-BY MÓDU
17J
CHYBA ÚSPORNÉHO REŽIMU
17K
NENÍ ZVUKOVÁ VÝSTRAŽNÁ INDIKACE
17L
CHYBNÁ ČINNOST RODIČOVSKÉHO ZÁMKU / BLOKOVÁNÍ
17M
CHYBA PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ
17N
PROBLÉM S FUNKCÍ MENU
17P
CHYBA FUNKCE UŽIVATELSKÉHO OVLÁDÁNÍ
17Q
CHYBA BLESKU / PŘISVĚTLENÍ
17R
PROBLÉM KÓDU REGIONU / ZABEZPEČENÍ (NAPŘ. PRO DVD)
17X
JINÁ VŠEOBECNÁ CHYBA FUNKCE
180
SPECIÁLNÍ POŽADAVKY
181
TESTOVAT A ZKONTROLOVAT
182
GENERÁLNÍ OPRAVA
183
ÚPRAVA SYSTÉMU / FREKVENCE / NORMY
184
POŽADAVEK INSTALACE / POČÁTEČNÍHO NASTAVENÍ
185
ÚPRAVA/ ZMĚNA OBVODŮ
186
JINÝ PŘÍSTROJ V OBALU
187
NEFUNKČNÍ PŘEPÍNAČ / KLÁVESNICE / OVLADAČ
188
PROBLÉM S PROPOJENÍM KOMPONENTŮ / MONTÁŽÍ
189
NESPRÁVNÁ BARVA
18B
PROBLÉM S VLOŽENÍM BATERIE
18C
POŽADAVENK NA UPGRADE SOFTWARE / FIRMWARE
18D
PŘÍSTROJ ZPŮSOBUJE NEFUNKČNOST JINÝCH PŘÍSTROJŮ
18E
VYŽADOVÁNO ZMĚŘENÍ / PŘIPOJENÍ
18X
JINÉ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY
18Z
PŘÍZNAKY NEUVEDENÉ
210
ŽÁDNÝ PŘÍJEM NEBO SPOJENÍ
211
NENÍ PŘÍJEM AM
212
NENÍ PŘÍJEM FM
213
NENÍ PŘÍJEM KV
214
NENÍ PŘÍJEM VHF
215
NENÍ PŘÍJEM UHF
216
NENÍ PŘÍJEM DBS
217
NENÍ PŘÍJEM CS
218
NENÍ PŘÍJEM HDTV
219
NENÍ PŘÍJEM GPS / QPS
21A
NENÍ PŘÍJEM DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ
21B
NENÍ IR PŘÍJEM
21C
NENÍ OZNAMOVACÍ TÓN
21D
NENÍ MODEMOVÉ / TELEFONNÍ / FAXOVÉ SPOJENÍ
21E
MODEM / TELEFON NEODPOVÍDÁ / NENÍ NOSNÁ
21F
NEFUNKČNÍ SÍŤ / INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ / CHYBA INICIALIZACE SÍTĚ
21X
JINÝ PROBLÉM TYPU: "NENÍ PŘÍJEM"
220
ŠPATNÝ PŘÍJEM NEBO SPOJENÍ
221
ŠPATNÝ PŘÍJEM AM
222
ŠPATNÝ PŘÍJEM FM
223
ŠPATNÝ PŘÍJEM KV
224
ŠPATNÝ PŘÍJEM VHF
225
ŠPATNÝ PŘÍJEM UHF
226
ŠPATNÝ PŘÍJEM DBD
227
ŠPATNÝ PŘÍJEM CS
228
ŠPATNÝ PŘÍJEM HDTV
229
NENÍ PŘÍJEM GPS / QPS
22A
ŠPATNÝ PŘÍJEM DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ
22B
ŠPATNÝ PŘÍJEM IR
22C
ŠPATNÉ / PŘERUŠOVANÉ INTERNETOVÉ / SÍŤOVÉ SPOJENÍ
22X
JINÝ PROBLÉM SE ŠPATNÝM PŘÍJMEM
230
PROBLÉM V PŘENOSU / SPOJENÍ
231
ŹÁDNÝ PŘENOS / SPOJENÍ
232
ŠPATNÝ PŘENOS / SPOJENÍ
233
PŘÍLIŠ VYSOKÁ ÚROVEŇ PŘENOSU
234
NENÍ PŘENOS MEZI ZÁKLADNOU (NEBO SÍTÍ) A PŘÍSTROJEM
235
ŠPATNÝ PŘENOS MEZI ZÁKLADNOU (NEBO SÍTÍ) A PŘÍSTROJEM
236
NENÍ IR PŘENOS
237
SPOJENÍ POUZE JEDNÍM SMĚREM
238
MODEM / TELEFON SE ODPOJÍ IHNED PO PŘIPOJENÍ
239
MODEMOVÉ / TELEFONNÍ SPOJENÍ SE PŘERUŠUJE
23A
ŽÁDNÉ NEBO CHYBNÉ POTVRZENÍ / LOGO FAXU
23X
JINÝ PROBLÉM PŘENOSU / SPOJENÍ
240
ŠUM PŘI PŘÍJMU / PŘENOSU
241
ŠUM NA LINCE
242
OSCILACE
243
VZÁJEMNÉ RUŠENÍ STANIC
24X
JINÝ PROBLÉM ŠUMU PŘI VYSÍLÁNÍ / PŘÍJMU
250
NESTABILNÍ PŘÍJEM / PŘENOS
251
ROZLAĎOVÁNÍ
252
ÚNIKY - FADING
253
NÁHODNÉ / TRVALÉ VÝPADKY LINKY
254
ŽÁDNÉ NEBO NESTABILNÍ SPOJENÍ SPOLEČNĚ S INDIKACÍ "SLABÝ SIGNÁL"
25X
JINÝ PROBLÉM NESTABILNÍHO PŘÍJMU / VYSÍLÁNÍ
260
PROBLEM LADENI / NAVIGACE
261
PROBLÉM V RUČNÍM LADĚNÍ
262
PROBLÉM V AUTOMATICKÉM LADĚNÍ
263
NESPRÁVNÉ LADĚNÍ
264
PROBLÉM S PAMĚTÍ LADĚNÍ / TELEFONNÍM SEZNAMEM / ADRESÁŘEM
265
POZICE VOZIDLA JINA NEZ NA MAPE
266
MAPA - CHYBNA DATA
267
MAPA NEZOBRAZENA
268
POZICE VOZIDLA SE NEPOHYBUJE NEBO SE POHYBUJE KDYŽ BY NEMĚLA
269
NEMŮŽE VYHLEDAT PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ
26A
PROBLÉM VYPOČÍTAT POŽADOVANOU TRASU / CESTU
26B
AUTOMATICKÉ PŘESMĚROVÁNÍ NEPRACUJE
26C
CHYBÍ NEBO PŘÍLIŠ POMALÉ ZOBRAZENÍ DOPRAVNÍ INFORMACE
26X
JINÝ PROBLEM LADENI / NAVIGACE
270
ZVLAŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ POBLÉM
271
CHYBNÁ VOLBA VYTÁČENÍ
272
CHYBNÝ VÝBĚR KANÁLU
273
CHYBNÁ ČINNOST AUTOMATICKÉHO ODPOVÍDÁNÍ
274
CHYBNÁ ČINNOST REPRODUKCE VZKAZŮ
275
CHYBNÁ PAMĚŤ AUTOMATICKÉ/ OPAKOVANÉ VOLBY
276
SPATNE ZPRACOVANI HLASOV. OVLADANI / NEROZEZNANI HLASU
277
NEJDE VYZVÁNĚCÍ SIGNÁL / VIBRACE
278
HLASITÝ / SLABÝ VYZVÁNĚCÍ TÓN
279
MODEM / TELEFON DRŽÍ LINKU
27A
FAX NEPRACUJE SPRÁVNĚ
27B
MODEM ZPŮSOBUJE PROBLÉM S TELEFONEM
27C
NENÍ OZNAMOVACÍ TÓN MODEMU / TELEFONU
27D
PROBLÉM PŘENOSU HOVORU
27E
PROBLÉM FUNKCE "REPORT / JOURNAL"
27F
CHYBNÁ FUNKCE VIDEOHOVORU / KONFERENCE
27X
JINÝ ZVLAŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ PROBLÉM
280
ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM V PŘÍJMU
281
CHYBNÝ PŘÍJEM STEREO
282
CHYBNÁ FUNKCE HLAVNÍHO KANÁLU (A)
283
CHYBNÁ FUNKCE VEDLEJŠÍHO KANÁLU (B)
284
CHYBNÝ PŘÍJEM SSB
285
CHYBNÁ FUNKCE RDS / VPS / PDC / XDS
286
CHYBNÝ PŘÍJEM TELETEXTU / CLOSE CAPTION / EPG
287
CHYBNÝ DRUŽICOVÝ PŘÍJEM / PŘÍJEM RTTY
288
CHYBNÁ ČINNOST FAXU
289
MODEM NENÍ ROZPOZNÁN SYSTÉMEM
28A
CHYBA FUNKCE "CENA HOVORU" / "DOBA HOVORU"
28B
CHYBA V PROVOZU "HANDS-FREE"
28C
PŘÍSTROJ JE ZABLOKOVÁN
28D
CHYBNÉ ŘÍZENÍ ANTÉNY
28X
JINÝ PROBLÉM V PŘÍJMU
310
ŽÁDNÝ OBRAZ
311
ŽÁDNÝ OBRAZ V MÓDU "E - E"
312
ŽÁDNÝ OBRAZ V MÓDU "REPRODUKCE"
313
ŽÁDNÝ OBRAZ V HLEDÁČKU
314
ŽÁDNÝ OBRAZ / POUZE RASTR
315
ŽÁDNÝ RASTR / ČERNÝ OBRAZ
316
POUZE VODOROVNÁ ČÁRA
317
POUZE SVISLÁ ČÁRA
318
ŽÁDNÝ OBRAZ NA LCD
319
NENÍ DRUHÝ NEBO DALŠÍ MONITOR
31X
JINÝ PROBLÉM TYPU "ŽÁDNÝ OBRAZ"
320
PROBLÉM V ÚROVNI OBRAZU
321
OBRAZ PŘÍLIŠ TMAVÝ
322
OBRAZ PŘÍLIŠ SVĚTLÝ
323
KONTRAST PŘÍLIŠ MALÝ
324
PŘÍLIŠ VELKÝ KONTRAST
325
ÚROVEŇ BÍLÉ NEBO ČERNÉ V SATURACI
326
STÍNY (DUCHY) V OBRAZE
327
JEN ČÁSTEČNÝ OBRAZ
328
SOLARIZAČNÍ EFEKT V OBRAZE
32X
JINÝ PROBLÉM V ÚROVNI OBRAZU
330
PROBLÉM VE KVALITĚ OBRAZU
331
ŠPATNÁ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST
332
ŠPATNÉ ZAOSTŘENÍ
333
ZÁKMITY V OBRAZE
334
ZVÝŠENÉ MAZÁNÍ / SETRVAČNOST
335
ŠPATNÁ LINEARITA NEBO GEOMETRIE
336
NESPRÁVNÁ VELIKOST OBRAZU
337
NESPRÁVNÉ VYSTŘEDĚNÍ
338
OBRAZ NAŠIKMO
339
ŠPATNÝ VERTIKÁLNÍ ROZMĚR OBRAZU
33A
ŠPATNÝ HORIZONTÁLNÍ ROZMĚR OBRAZU
33X
JINÝ PROBLÉM S KVALITOU OBRAZU
340
ŠUM V OBRAZE
341
SNĚŽENÍ V OBRAZE
342
TEČKY NEBO DROPOUTY V OBRAZE
343
PRUHY (ČÁRY) V OBRAZE
344
ZPĚTNÉ BĚHY V OBRAZE
345
ZÁZNĚJE V OBRAZE
346
VÍCENÁSOBNÝ OBRAZ (DUCHY)
347
PŘEPÍNÁNÍ HLAV VIDEA RUŠÍ V OBRAZE
348
ŠUM PŘEMODULOVÁNÍ
349
MOARÉ
34A
MOZAIKOVÝ ŠUM
34B
ŠPATNÝ OBRAZ / KÓDOVANÝ
34C
FLEKY V OBRAZE, “MURA”
34X
JINÝ PROBLÉM SE ŠUMEM V OBRAZE
350
NESTABILNÍ OBRAZ
351
PROBLÉM V SYNCHRONIZACI
352
PUMPOVÁNÍ OBRAZU
353
CHVĚNÍ OBRAZU
354
TŘESENÍ OBRAZU (VODOROVNĚ / SVISLE)
355
BLIKAJÍCÍ OBRAZ
356
OBRAZ SE ZÁBLESKY
357
OPAKOVANÉ ZATEMNĚNÍ (MUTING) OBRAZU
358
NESTABILNÍ OBRAZ CHYBOU NA NÁJEZDU HLAVY
359
CHYBA VCR SKEW / HOR. POSUV
35A
OBRAZ ZMRAZENÝ
35B
PŘESKAKOVÁNÍ / OPAKOVÁNÍ OBRAZU
35X
JINÝ PROBLÉM S NESTABILNÍM OBRAZEM
360
ŠPATNÝ ZÁZNAM OBRAZU
361
NEJDE ZÁZNAM OBRAZU
362
NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZÁZNAMU
363
PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM SE NEVYMAŽE
364
NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ OBRAZU
365
NEJDE ZÁZNAM Z KAMERY
366
ZAZNAMENÁ SE JEN PŮLSNÍMEK VE SNÍMKU
367
NAHRÁVÁ POUZE NĚKOLIK SNÍMKŮ
36X
JINÝ PROBLÉM PŘI ZÁZNAMU OBRAZU
370
ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM OBRAZOVÉ FUNKCE
371
PROBLÉM PŘI EDITACI
372
CHYBNÁ ČINNOST FUNKCÍ FADING (ZATMÍVÁNÍ) / WIPER (STÍRÁNÍ)
373
CHYBNÁ FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ NEGATIV / POZITIV
374
CHYBNÁ ČINNOST SUPERIMPOSE / TELOP
375
CHYBNÁ FUNKCE OBRAZ V OBRAZE / DIGITÁLNÍ OBRAZ
376
CHYBNÝ PŘENOS OBRAZU
377
CHYBNÁ FUNKCE DIGITÁLNÍ ZÁVĚRKY (SHUTTER)
378
CHYBNÁ FUNKCE GENLOCK
379
CHYBNÁ FUNKCE BLESKU / STROBOVÁNÍ
37A
CHYBNÁ FUNKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU
37B
CHYBNÁ FUNKCE AUTO-EDIT (AUTOSTŘIH)
37C
CHYBNÁ FUNKCE STABILIZÁTORU OBRAZU
37D
CHBNÉ ZACHYTÁVÁNÍ OBRÁZKŮ
37E
ŠPATNÁ FUKCE TITULKŮ
37F
CHYBA PŘEPÍNÁNÍ RYCHLOSTÍ
37G
CHYBA PŘEPÍNAČE POHLEDU / ÚHLU POHLEDU
37H
CHYBA PŘEPÍNAČE FORMÁTU OBRAZU (16:9 A 4:3)
37J
CHYBA KATALOGOVÝCH (INDEXOVÝCH) SNÍMKŮ FUNKCE THUMBNAIL, CATALOG, INDEX
37K
CHYBA ZATEMNĚNÍ
37L
CHYBA FUNKCE V REŽIMU "NÍZKÉ OSVĚTLENÍ"
37X
JINÝ PROBLÉM S OBRAZOVÝMI FUNKCEMI
380
PROBLÉM DISPLEJE / SNÍMAČE
381
VYPÁLENÝ ZNAK / SKVRNA NA DISPLEJI / SNÍMAČI
382
ŠKRÁBANEC NA DISPLEJI / SNÍMAČI
383
PRACH NA DISPLEJI / SNÍMAČI
384
LUMINOFOR/PIXEL CHYBÍ NA DISPLEJI / SNÍMAČI
385
SVĚTLÉ, TMAVÉ NEBO BLIKAJÍCÍ BODY (PIXELY)
386
LINKY NA ZOBRAZENÍ PODÉLNĚ / PŘÍČNĚ
387
POČET VADNÝCH PIXLŮ NAD PŘÍPUSTNOU HODNOTOU
388
VYPÁLENÉ POZADÍ (STATICKÝM OBRAZEM)
389
JEDNA NEBO VÍCE SVĚTLÝCH NEBO TMAVÝCH LINIÍ
38A
ZVÝŠENÁ SVĚTELNÁ EMISE DISPLEJE
38X
JINÝ PROBLÉM DISPLEJE / SNÍMAČE
410
NEJDOU BARVY
411
NEJDOU BARVY V MÓDU "E - E"
412
NEJDOU BARVY V MÓDU "REPRODUKCE"
413
NEJDOU BARVY V HLEDÁČKU
414
NEJDOU BARVY V ČÁSTI OBRAZU
41X
JINÝ PROBLÉM TYPU "NEJDOU BARVY"
420
PROBLÉM V ÚROVNI BAREV
421
SLABÉ BARVY
422
PŘÍLIŠ BAREVNÉ
42X
JINÝ PROBLÉM V ÚROVNI BAREV
430
ŠPATNÁ KVALITA BAREV
431
CHYBÍ JEDNA NEBO VŠECHNY BARVY
432
ŠPATNÉ NASTAVENÍ BÍLÉ
433
PROBLÉM S BAREVNÝM TÓNEM
434
CHYBA ČISTOTY BAREV
435
CHYBA SOUBĚHU / ČISTOTA BÍLÉ BARVY
436
CHYBA KONVERGENCE
437
CHYBA KRYTÍ RASTRU
438
MĚNÍCÍ SE MOARÉ / DUHOVÉ PRUHY
439
POSUN BAREV
43X
JINÝ PROBLÉM S KVALITOU BAREV
440
ŠUM V BARVĚ
441
BAREVNÝ ŠUM V ČERNOBÍLÉM OBRAZE
442
BAREVNÉ PROUŽKY
443
BAREVNÉ PRUHY V OBRAZE
44X
JINÝ PROBLÉM S BAREVNÝM ŠUMEM
450
NESTABILNÍ BARVY
451
ZÁBLESKY BARVY
452
NEUSTÁLE PROMĚNLIVÝ BAREVNÝ TÓN
453
BLIKAJÍCÍ BARVA
454
BARVA BEZ REFERENCE (NEZAVĚŠENA)
45X
JINÝ PROBLÉM S NESTABILNÍMI BARVAMI
460
ŠPATNÝ ZÁZNAM BAREV
461
NEJDE ZÁZNAM BAREV
462
ŠUM V ZÁZNAMU BAREV
46X
JINÝ PROBLÉM SE ZÁZNAMEM BAREV
470
ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM FUNKCÍ BARVY
471
CHYBNÉ AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ BÍLÉ
472
CHYBNÁ FUNKCE BAREVNÝCH EFEKTŮ
47X
JINÝ PROBLÉM ZVLÁŠTNÍCH FUNKCÍ BAREV
510
NEJDE ZVUK
511
NEJDE ZVUK V MÓDU "E - E"
512
NEJDE REPRODUKCE OHLAŠ. VZKAZU (OGM)
513
NEJDE REPRODUKCE PŘÍCH. VZKAZŮ (ICM)
514
NEJDE REPRODUKCE ZVUKU
515
NEJDE ZVUK PŘENOSNÉHO PŘÍSTROJE
516
NEJDE ZVUK Z REPRODUKTORU
517
NEJDE ZVUK SLUCHÁTEK
518
NEJDE ZVUK Z MIKROFONU
519
NEJDE ZVUK Z DIGITÁLNÍHO VÝSTUPU
51X
JINÝ PROBLÉM TYPU "NEJDE ZVUK"
520
PROBLÉM V ÚROVNI ZVUKU
521
NÍZKÁ ÚROVEŇ ZVUKU
522
PŘÍLIŠ VYSOKÁ ÚROVEŇ ZVUKU
523
PROBLÉM VE STEREOVÁZE (BALANCE)
524
PROBLÉM S PŘEDOZADNÍM VYVÁŽENÍM ZVUKU AUTORÁDIA (FADER)
525
ZBYTKOVÁ ÚROVEŇ ZVUKU / NEPRACUJE UMLČENÍ - MUTING
52X
JINÝ PROBLÉM S ÚROVNÍ ZVUKU
530
KVALITA ZVUKU
531
ŠPATNÁ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA
532
ZKRESLENÝ ZVUK
533
ŽÁDNÉ NEBO SLABÉ VÝŠKY
534
ŽÁDNÉ NEBO SLABÉ BASY
535
ŠPATNÁ REPRODUKCE SLUCHÁTEK
536
ZPOŽDĚNÍ ZVUKU / LIP-SYNC PROBLÉM
53X
JINÝ PROBLÉM S KVALITOU ZVUKU
540
ŠUM VE ZVUKU
541
BRUČENÍ
542
SYČENÍ / ŠUSTĚNÍ / RUŠENÍ NA POZADÍ
543
PŘESLECHY
544
ELEKTROSTATIKA, CVAKÁNÍ NEBO PRASKÁNÍ
545
BZUČENÍ, ZVUKY Z OBRAZOVAČE NEBO VYCHYLOVÁNÍ
546
ŠKRÁBÁNÍ
547
RUŠENÍ ZE ZAPALOVÁNÍ
548
PÍSKÁNÍ / RUŠENÍ ODRAZY
549
RUŠENÍ DATY / DIGITÁLNÍ ŠUM
54X
JINÝ PROBLÉM SE ŠUMEM VE ZVUKU
550
NESTABILNÍ ZVUK
551
PŘESKAKOVÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ
552
PUMPUJÍCÍ / DÝCHAJÍCÍ ZVUK
553
ZVUKOVÉ DROPOUTY
554
OPAKOVANÉ ZTLUMENÍ (MUTING) ZVUKU
555
WOW A FLUTTER (POMALÉ A RYCHLÉ KOLÍSÁNÍ)
556
SKUČENÍ / AKUSTICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA
557
DOZVUK "ECHO"
55X
JINÝ PROBLÉM S NESTABILNÍM ZVUKEM
560
ŠPATNÝ ZÁZNAM ZVUKU
561
ZVUK SE NEZAZNAMENÁVÁ
562
NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZVUKU
563
PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM ZVUKU SE NEVYMAŽE
564
NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ ZVUKU
565
VZKAZ SE NEZAZNAMENÁ
566
ZKRESLENÝ ZÁZNAM ZVUKU
56X
JINÝ PROBLÉM SE ZÁZNAMEM ZVUKU
570
ŠPATNÁ SPECIÁLNÍ ZVUKOVÁ FUNKCE
571
CHYBNÁ ČINNOST ZTIŠOVÁNÍ (FADE)
572
CHYBNÁ ČINNOST DOZVUKU (ECHO)
573
CHYBNÁ ČINNOST SMĚŠOVÁNÍ
574
CHYBNÁ ČINNOST MÓDU OPAKOVÁNÍ
575
CHYBNÉ ZPRACOVÁNÍ ZVUKU
576
CHYBNÁ ČINNOST SYNCHRONIZOVANÉHO ZÁZNAMU
577
CHYBNÁ ČINNOST DBB / DOL
578
CHYBNÁ ČINNOST OBVODU REDUKCE ŠUMU
579
CHYBNÁ FUNKCE AUDIO DABING
57A
CHYBA PROGRAMOVÁNÍ TITULŮ
57B
CHYBA OVLÁDÁNÍ MIKROFONU
57C
CHYBA OVLÁDÁNÍ "PITCH"
57X
JINÝ PROBLÉM SE SPEC. ZVUKOVÝMI FUNKCEMI
580
PROBLÉM MÓDU STEREO / MULTI
581
NEJDE STEREO
582
ŠPATNÁ SEPARACE KANÁLŮ
583
ODLIŠNÁ FÁZE MEZI KANÁLY
584
PROBLÉM VE ZVUKOVÉM MODU SURROUND
585
PROBLÉM VE ZVUKOVÉM MODU PCM
586
PROBLÉM S KOMPRIMOVANÝMI DATY DIGITÁLNÍHO AUDIA
58X
JINÝ PROBLÉM PŘI MODU STEREO / MULTI
610
NEJDE MECHANIKA
611
MOTOR / DISK / TOČNA SE NETOČÍ
612
NEPRACUJE POSUV SMĚREM VPŘED
613
NEPRACUJE POSUV SMĚREM VZAD
614
NEJDE RYCHLÉ PŘEVÍJENÍ VPŘED / VZAD
615
NEJDE ZAVÁDĚNÍ PÁSKU
616
NEUVOLNÍ ZAVEDENOU PÁSKU / NEVYSUNE JI
617
NEJDE AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ
618
PŘENOSKOVÉ RAMÉNKO SE NEHÝBE
619
DISK SE NEVYSUNUJE
61A
PROBLÉM ZASOUVÁNÍ / VYSOUVÁNÍ ZÁSOBNÍKU (MAGAZÍNU)
61B
OVLÁDÁNÍ / PŘEPÍNÁNÍ NEPRACUJE
61C
PROBLÉM OTEVÍRÁNÍ / ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK / PANELU / ŠUPLÍKU / PODAVAČE
61D
NEFUNKČNÍ VĚTRÁK / VENTILACE
61X
JINÝ PROBLÉM TYPU "MECHANIKA NEFUNGUJE"
620
NEPRAVIDELNÁ ČINNOST MECHANIKY
621
NEPRAVIDELNÉ OTÁČKY
622
NEPRAVIDELNÝ CHOD VPŘED
623
NEPRAVIDELNÝ CHOD VZAD
624
NEPRAVIDELNÉ RYCHLÉ PŘEVÍJENÍ VPŘED / VZAD
625
NEPRAVIDELNÉ LOADING - ZAVÁDĚNÍ
626
NEPRAVIDELNÉ ZATAŽENÍ PÁSKY / NEPRAVIDELNÉ VYHOZENÍ KAZETY
627
NEPRAVIDELNÁ ČINNOST AUTOMAT. VYPÍNÁNÍ
628
NEPRAVIDEL. POHYB PŘENOSKOVÉHO RAMÉNKA
629
NEPRAVIDELNÉ VYSUNUTÍ DISKU
62A
NEPRAVIDELNÁ ZMĚNA SMĚRU
62B
CHYBA PŘI VÝMĚNĚ DISKU
62X
JINÝ PROBLÉM TYPU "NEPRAVIDELNÁ ČINNOST MECHANIKY"
630
PROBLÉM V RYCHLOSTI
631
RYCHLOST PŘÍLIŠ VYSOKÁ
632
RYCHLOST PŘÍLIŠ NÍZKÁ
633
RYCHLOST NELZE NASTAVIT
63X
JINÝ PROBLÉM S RYCHLOSTÍ
640
HLUK MECHANIKY
641
HLUK PŘI OTÁČKÁCH / HLUČNÝ BUBEN
642
HLUK MOTORU
643
HLUK VĚTRÁNÍ / VENTILÁTORU
644
VRZÁNÍ PÁSKY
645
HLUK VENTILÁTORU
646
ŠKRÁBÁNÍ DESKY
647
HLUČNÉ ZAVÁDĚNÍ PÁSKY
648
HLUK PŘEVODU
649
CHRČÍ OVLADAČ NEBO SPÍNAČ
64A
DRNČÍ PŘEVOD
64B
DRNČÍ PŘI OTÁČENÍ (TYP. PRO GRAMO)
64C
VIBRAČNÍ HLUK
64D
HLUČNÝ MECHANISMUS ČOČEK
64X
JINÝ PROBLÉM MECHANICKÉHO HLUKU
650
MECHANICKY NESTABILNÍ
651
NESTABILNÍ NOŽIČKY
652
CHYBNÝ ZÁVĚS / PANT
653
VIBRUJE / PŘESKAKUJE
654
UPADLÁ ČÁST
655
VADNÉ PŘEVODY
656
NELZE UMÍSTIT PŘENOSNÝ PŘÍSTROJ DO STOJANU
658
PROBLÉM VODOTĚSNOSTI
65X
JINÝ PROBLÉM MECHANICKÉ NESTABILITY
660
POŠKOZENÍ NOSIČE (PÁSEK, DISK, PAMĚŤOVÁ KARTA)
661
PÁSKA SE POŠKRÁBE
662
DISK SE POŠKRÁBE
663
PÁSKA SE SEŽVÝKÁ / POMAČKÁ
664
PÁSKA SE ZASEKNE NEBO PŘETRHNE
665
PÁSKA SE ZVLNÍ
666
MÁLO NAPNUTÁ PÁSKA
667
PÁSKA SE LEPÍ
66X
JINÝ PROBLÉM PONIČENÍ NOSIČE - MÉDIA
670
PROBLÉM ČINNOSTI MECHANIKY
671
CHYBNÁ ČINNOST START / STOP / BRŽDĚNÍ
672
CHYBNÁ ČINNOST PAUZY
673
CHYBNÉ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMU
674
CHYBNÝ MÓD VYHLEDÁVÁNÍ (CUE / REVIEW)
675
CHYBNÁ ČINNOST POMALÉHO POSUVU (SLOW MOTION)
676
CHYBNÁ ČINNOST MÓDU RYCHLÉHO SNÍMÁNÍ
677
CHYBNÁ FUNKCE RYCHLÉHO KOPÍROVÁNÍ
678
CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ
679
CHYBNÝ MÓD PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMU (RECORD REWIEW)
67A
CHYBNÁ FUNKCE AMS (VYHLEDÁVÁNÍ)
67B
CHYBNÁ FUNKCE AUTO-REVERSE
67C
CHYBNÁ DETEKCE KONCE PÁSKY / MÉDIA
67D
ŠPATNÉ PŘEPÍNÁNÍ STRAN A-B DISKU
67X
JINÝ PROBLÉM ČINNOSTI MECHANIKY
680
PROBLÉM V OBJEKTIVU / ČOČKÁCH
681
PROBLÉM V ZAOSTŘENÍ
682
PROBLÉM V TRANSFOKACI (ZOOM)
683
PROBLÉM V CLONĚ
684
PROBLÉM V MAKRU
685
CIZÍ PŘEDMĚT / PRACH UVNITŘ OBJEKTIVU
68X
JINÝ PROBLÉM V OBJEKTIVU / ČOČKÁCH
710
NEJDE ZPRACOVÁNÍ DAT
711
NENÍ ÚVODNÍ (INICIALIZAČNÍ, POČÁTEČNÍ) OBRAZ
712
SYSTÉM SE NEVYNULUJE (NERESETUJE)
713
SYSTÉM SE NENAČÍTÁ
714
NEJDE ZÁSUVNÝ MODUL / PERIFÉRIE
715
NEJDE KLÁVESNICE
716
NEJDE JINÉ VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ
717
NELZE UKLÁDAT DATA
718
NEJDE PŘENOS DAT
719
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ NA DISPLEJI
71A
HDD NENAČÍTÁ BOOT SEKTOR
71B
FDD NENAČÍTÁ BOOT SEKTOR
71C
CHYBA ČTENÍ ZAVÁDĚCÍHO SOUBORU (BOOT) CD / DVD
71X
JINÝ PROBLÉM TYPU "NEJDE ZPRACOVÁNÍ DAT"
720
CHYBNÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
721
NESPRÁVNÁ DATA
722
OPERAČNÍ SYSTÉM SE RESETUJE BĚHEM PROVOZU
723
OPERAČNÍ SYSTÉM SE BLOKUJE / "ZAMRZÁ"
724
CHYBNÁ ČINNOST ZÁSUVNÉHO MODULU, PAMĚŤOVÉ KARTY
725
CHYBNÁ ČINNOST KLÁVESNICE
726
CHYBNÁ ČINNOST JINÉHO VSTUPNÍHO / VÝSTUPNÍHO ZAŘÍZENÍ
727
CHYBNÉ UKLÁDÁNÍ DAT
728
CHYBNÁ DATOVÁ KOMUNIKACE
729
CHYBA PAMĚTI
72A
VYŽADUJE NASTAVENÍ (SETUP) BĚHEM BOOTOVÁNÍ
72B
OPERAČNÍ SYSTÉM STARTUJE POUZE V OCHRANNÉM REŽIMU
72C
POMALÝ START OPERAČNÍHO SYSTÉMU
72D
OPERAČNÍ SYSTÉM NELZE NAINSTALOVAT
72X
JINÝ PROBLÉM TYPU "CHYBNÉ ZPRACOVÁNÍ DAT"
730
PROBLÉM ZOBRAZENÍ DAT
731
CHYBNÉ ZOBRAZENÍ ZNAKŮ
732
CHYBĚJÍCÍ ZNAKY
733
CHYBNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ
734
CHYBNÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI GRAFICKÝM A ZNAKOVÝM MODEM
735
CHYBNÁ ČINNOST "PROMPT / KURZOR"
736
CHYBNÁ BARVA ZOBRAZENÝCH DAT
737
NEJDE MÓD STRÁNKOVÁNÍ NEBO ROLOVÁNÍ (SCROLL)
738
NEZOBRAZUJE NÁZVY / OBSAH MÉDIÍ
739
ZOBRAZENY CHYBNÉ HODNOTY
73X
JINÝ PROBLÉM VE ZPRACOVÁNÍ DAT
740
PROBLÉM KLÁVESNICE / POLOHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ /
DOTYKOVÉHO DISPLEJE
741
CHYBA MYŠI / TRACKBALU / TRACKPADU / DOTYKOVÉHO DISPLEJE
742
ZABLOKOVANÁ KLÁVESNICE / DOTYKOVÝ DISPLEJ
743
POLOHOVÁNÍ / POINTING SE ZASEKÁVÁ
744
TLAČÍTKA / DOTYKOVÝ DISPLEJ SE ZASEKÁVAJÍ / TUHÉ NA STISKNUTÍ
745
NEFUNGUJÍ KLÁVESY
746
POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ / DOTYKOVÝ DISPLEJ NESLEDUJE DOBŘE
747
NESTABILITA POLOHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ / DOTYKOVÉHO DISPLEJE
748
LEVÉ / PRAVÉ TLAČÍTKO NEFUNKČNÍ
749
TRACKPAD / DOTYKOVÝ DISPLEJ MÁ POŠKOZENÝ POVRCH
74A
POŠKOZENÉ KLÁVESY
74B
NENÍ TÓN TLAČÍTKA
74X
JINÝ PROBLÉM S KLÁVESNICÍ / POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM /
DOTYKOVÝM DISPLEJEM
750
PROBLÉM PERIFÉRIE (NEPAMĚŤOVÝM)
751
PERIFÉRNÍ ZAŘÍZENÍ SE NEINICIALIZUJE
752
KOMUNIKAČNÍ CHYBA PERIFÉRNÍM ZAŘÍZENÍM
753
CHYBA VNITŘNÍ PERIFÉRIE
754
CHYBA VNĚJŠÍ PERIFÉRIE
755
CHYBA SÍŤOVÉ KARTY
756
PERIFÉRIE MÁ CHYBU PŘI VLASTNÍM TESTOVÁNÍ
75X
JINÁ CHYBA PERIFÉRIE
760
DATA READ / WRITE PROBLÉM
761
PROBLÉM VE ČTENÍ ZÁPISU DAT
762
PROBLÉM PŘI FORMÁTOVÁNÍ
763
ZTRÁTA DAT NA ZÁZNAMOVÉM MEDIU
764
CHYBA ČTENÍ / ZÁPISU
765
PROBLÉM ŘADIČE HDD NEBO OPTICKÉHO DISKU
766
PROBLÉM V DISKETOVÉ JEDNOTCE
767
CD / DVD-ROM PROBLÉM
768
CHYBA PASKOVÉ MECHANIKY
769
MÉDIUM NEROZPOZNÁNO / NELZE PŘIPOJIT
76A
CHYBA VÝMĚNNÉHO DISKU
76B
ČTENÍ / ZÁPIS VELMI POMALÉ
76C
PROBLÉ UKLÁDÁNÍ DAT NA PAMĚŤOVOU / SIM KARTU
76X
JINÝ PROBLÉM PŘI ČTENÍ / ZÁPISU DAT
770
ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM V DATOVÝCH FUNKCÍCH
771
CHYBNÝ AUTODIAGNOSTICKÝ MÓD
772
CHYBNÁ FUNKCE ZPRACOVÁNÍ TEXTU
773
CHYBNÁ FUNKCE GRAFICKÉ EDITACE
774
PROGRAM / APLIKACI NELZE NAINSTALOVAT
775
NAČTENÝ PROGRAM NELZE SPUSTIT
776
NENAČTENÝ PROGRAM NELZE PŘEHRÁT A SPUSTIT
777
VÝSTRAHA O VIRU
778
PROBLÉ FUNKCE ZPRÁV
779
NELZE DOKONČIT START APLIKACE
77A
POMALÝ START APLIKACE
77B
PROBLÉM OBNOVY SOFTWARU
77C
HESLO / PROBLÉM OCHRANY PŘÍSTUPU
77D
VLASTNÍ DIAGNOSTIKA REPORTUJE MOŽNÉ SELHÁNÍ
77X
JINÝ PROBLÉM VE SPECIÁLNÍCH DATOVÝCH FUNKCÍCH
780
PROBLÉM INTERFEJSU
781
USB PROBLÉM
782
PROBLÉM PARALELNÍHO INTERFEJSU (LPT)
783
SCSI PROBLÉM
784
COM PROBLÉM
785
NEKOMPATIBILNÍ S JINÝMI SYSTÉMY
786
AUDIO / VIDEO INTERFEJS PROBLÉM
787
i.LINK / FIREWIRE / IEEE1394 INTERFACE PROBLÉM
788
PROBLÉM INTERFEJSU BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ LAN /
BLUETOOTH / INFRAČERVENÉ / HOTSYNC
789
PROBLÉM DOKOVACÍ STANICE / PORT REPLIKÁTORU /
EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ
78X
JINÝ PROBLÉM INTERFEJSU
810
NEJDE TISKÁRNA / KOPÍRKA / SKENER
811
NETISKNE
812
TISKÁRNA NEKOMUNIKUJE
813
PAPÍR SE NEZAVEDE
814
NEFUNGUJE PODAVAC PAPIRU (INTERNI FUNKCE)
815
OBRAZ NENÍ PEVNÝ
816
BEZ NÁVAZNOSTI
817
SKENER NEPRACUJE
818
NEFUNGUJE MODUL PODAVACE PAPIRU (EXTERNI)
819
NEFUNGUJE SORTOVAC / DOKONCOVAC
81X
JINÝ PROBLÉM - NEJDE TISKÁRNA
820
CHYBNÁ ČINNOST TISKÁRNY
821
VÝTISK JE INVERZNÍ (NEGATIV / POSITIV)
822
NEPRAVIDELNÝ POSUV PAPÍRU
823
CHYBNÉ PŘEPÍNÁNÍ MÓDŮ
824
TMAVÁ KOPIE
825
SVĚTLÁ KOPIE
826
ČERNÁ KOPIE
827
VYBLEDLÁ KOPIE
828
MÁLO BAREV
829
NESPRÁVNÉ POKRAČOVÁNÍ
82A
CHYBA OPRAVNÉ FUNKCE
82B
ŠPATNÁ KVALITA SKENOVÁNÍ
82X
JINÝ PROBLÉM CHYBNÉ ČINNOSTI TISKÁRNY
830
ŠPATNÁ KVALITA TISKU
831
CHYBNÁ POLOHA TISKU
832
MALÝ KONTRAST TISKU
833
PŘÍLIŠ VELKÝ KONTRAST TISKU
834
ROZMAZANÝ TISK
835
NEOSTRÝ TISK
836
V TISKU CHYBÍ BODY
837
ROZPÍJENÍ BAREV
838
NA ČÁSTI OBRAZU CHYBÍ BARVA
839
TISKNE / KOPÍRUJE NEKOMPLETNĚ
83A
CHYBA KALIBRACE
83B
POKAPANO / POSTRIKANO INKOUSTEM
83X
JINÝ PROBLÉM S KVALITOU TISKU
840
ŠUM V TISKU
841
TISK ZAŠUMĚNÝCH ŘÁDEK
842
ŠPINAVÝ TISK
843
ZAPÁCHÁ
844
ČERNÉ ŘÁDKY / PROUŽKY VE SMĚRU POSUVU
845
BÍLÉ ŘÁDKY / PROUŽKY VE SMĚRU POSUVU
846
ČERNÉ ŘÁDKY / PROUŽKY PROTI SMĚRU POSUVU
847
BÍLÉ ŘÁDKY / PROUŽKY PROTI SMĚRU POSUVU
84X
JINÝ PROBLÉM "ŠUMU TISKU"
850
NESTABILNÍ ČINNOST TISKÁRNY
851
NESTABILNÍ ZAVÁDĚNÍ PAPÍRU
852
NESTABILNÍ ZAVÁDĚNÍ MULTI PAPÍRU
853
NESPRÁVNÉ SEŘAZENÍ ZNAKŮ
854
SPATNA DETEKCE ORIGINALNIHO FORMATU DOKUMENTU
85X
JINÝ PROBLÉM - NESTABILNÍ ČINNOSTI TISKÁRNY
860
PROBLÉM S BARVÍCÍ PÁSKOU / S PAPÍREM
861
BARVÍCÍ PÁSKA PŘETRŽENÁ
862
BARVÍCÍ PÁSKA VÁZNE / LEPÍ SE
863
BARVÍCÍ PÁSKA VYKOLEJENA
864
PAPÍR VÁZNE / LEPÍ SE K MECHANISMU
865
PAPÍR SE ZASEKNE (PAPER JAM)
866
DOKUMENT SE ZASEKL
867
NESPRÁVNÁ HLÁŠKA "NENÍ INKOUST / TONER"
868
NESPRÁVNÉ ODŘÍZNUTÍ PAPÍRU
869
PŘÍLIŠ KRÁTKÁ DOBA ŽIVOTA INKOUSTU / TONERU
86A
PAPIR NASIKMO / ZVLNENY / PRELOZENY
86B
DOKUMENT NASIKMO / ZVLNENY / PRELOZENY
86X
JINÝ PROBLÉM S BAREVNOU PÁSKOU A S PAPÍREM
880
CHYBNÉ FUNKCE FONTŮ / ZNAKŮ
881
NESPRÁVNÉ ZNAKY NEBO OBRAZ
882
NESPRÁVNÁ VELIKOST ZNAKŮ
883
PROBLÉM SE ZAVEDENÍM FONTU
88X
JINÝ PROBLÉM FONTU / ZNAKU
SPOLECNE
ANT
OBVOD ANTÉNY
PRG
SEKCE PROGRAMOVÁNÍ
APR
ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU (ANALOGOVÉ)
PRT
OBVOD OCHRAN
BCH
OBVOD NABÍJENÍ BATERIE
PSP
ZDROJ - PRIMÁRNÍ ČÁST
CLK
OBVOD HODIN / ČASOVAČE
PSS
ZDROJ - SEKUNDÁRNÍ ČÁST
CTR
OVLÁDACÍ PANEL
PSU
NAPÁJEČ / ZDROJ
DEN
SEKCE KODÉRU / DEKODÉRU
PWA
OBVOD KONCOVÉHO ZESILOVAČE
DPR
ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU (DIGITÁLNÍ)
REM
OBVODY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
EEP
EEPROM SEKCE
RFU
VF JEDNOTKA / ANTÉNNÍ ZESILOVAČ
ERA
MAZACÍ OBVODY
SET
CELÝ VÝROBEK / PŘÍSTROJ
FLX
PRUŽNÁ DESKA SPOJŮ (OHEBNÁ)
SFT
NOSIČ - MÉDIUM (PÁSKA, DISK,..)
HFS
VYSOKOFREKVENČNÍ ČÁST (RF)
SNS
SENZOROVÁ JEDNOTKA
IDS
SEKCE ZOBRAZOVÁNÍ INFORMACÍ (DISPLEJ)
SVO
OBVODY SERVA
IFC
MEZIFREKVENČNÍ OBVODY
SYS
OBVODY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ
INP
VSTUPNÍ SIGNÁLOVÁ ČÁST
TUN
OBVODY LADĚNÍ
IRD
INFRAČERVENÁ (IRDA) SEKCE
TXT
ZPRACOVÁNÍ TEXTU
OUT
VÝSTUPNÍ SIGNÁLOVÁ ČÁST
WIR
PROPOJOVACÍ VODIČE
TYKAJICI SE ZVUKU
APA
ZPRACOVÁNÍ ZVUKU (ANALOGOVÉ)
APD
ZPRACOVÁNÍ ZVUKU (DIGITÁLNÍ)
HPN
OBVOD SLUCHÁTEK
MIC
MIKROFONNÍ OBVOD
SPK
REPRODUKTOR
TYKAJICI SE OBRAZU
CAM
OBVOD KAMERY
CPA
ZPRACOVÁNÍ BAREV (ANALOGOVÉ)
CPD
ZPRACOVÁNÍ BAREV (DIGITÁLNÍ)
CRT
ZOBRAZOVAČ
DDC
OBVOD BUZENÍ DISPLEJE / ZOBRAZOVAČE
DFH
ŘÁDKOVÝ ROZKLAD
DFL
OBVODY VYCHYLOVÁNÍ
DFV
SNÍMKOVÝ ROZKLAD
FPK
JEDNOTKA ZAOSTŘOVÁNÍ
HDR
BUZENÍ ŘÁDKU
IMG
JEDNOTKA OBRAZOVÉHO DISPLEJE / ZOBRAZOVAČE
LCD
LCD SEKCE
LMP
OBVOD OSVĚTLENÍ / BLESKU
STA
ZPRACOVÁNÍ VIDEOSIGNÁLU (ANALOG)
VPA
ZPRACOVÁNÍ VIDEOSIGNÁLU (DIGITAL)
VPD
VN BLOK PRO STATICKÉ KONVERGENCE
VWF
HLEDÁČEK
TISKOVY / SKENOVACI MECHANISMUS
ADU
ZASOBNIK DOKUMENTU / KAZETA S PAPIRY
ASF
SEKCE ZASOBNIKU PRO VKLADANI DOKUMENTU (EXTERNI)
CON
SEKCE SPOTREBY / PODAVACE
DVS
SEKCE VYVIJENI
FUS
FIXACE / ZAPEKANI
MCF
MANUALNI VKLADANI
PRO
PROCES TISKU
SOF
SORTOVAC / DOKONCOVAC
PRACE S DATY - A TYKAJICI SE PC
DKS
ZÁKLADOVÁ STANICE A PORT REPLIKÁTOR
FMW
PEVNÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
IDE
SEKCE IDE INTERFEJSU
ILN
i.LINK (IEEE1394) SEKCE
ISA
ISA SEKCE
JST
JOYSTICK / INTERFEJS NAVIGACE
KBD
KLÁVESNICE (ODDĚLENÁ)
MCD
SEKCE PAMĚŤOVÉ KARTY
MDM
SEKCE MODEMU
MEM
PAMĚŤOVÉ OBVODY
NIF
SÍŤOVÝ INTERFEJS
PAR
PARALELNÍ PORT
PCC
PC KARTA
PCI
PCI SEKCE
SCS
SCSI PORT
SDR
SOFTWAROVÉ ZAŘÍZENÍ - DRIVER / PATCH
SER
SERIOVÝ PORT
SWA
SOFTWAROVÁ APLIKACE
SWO
SOFTWAROVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM
USB
USP PORT
WLS
BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA (WIRELESS / BLUETOOTH)
MECHANICKE
ARM
MECHANICKÉ RAMENO
MIR
SEKCE ZRCADLA
BZL
RÁMEČEK (NAPŘ. PŘEDNÍ MASKA TV)
OPU
OPTICKÁ SNÍMACÍ JEDNOTKA
CBT
SKŘÍŇ
PCS
SEKCE KAZETY PAPÍRU
CDS
CD SEKCE
PFM
MECHANIKA POSUVU PAPÍRU
CHA
ŠASI
PIN
PŘÍTLAČNÁ KLADKA / PÁKA
CHG
MĚNIČ - CHANGER
PRI
BLOK TISKU / BUBEN
DDM
MECHANIKA DISKOVÉ JEDNOTKY
PUD
SNÍMACÍ JEDNOTKA (ANALOGOVÁ)
DVD
DVD MECHANIKA
RFM
MECHANIKA POSUVU BARVÍCÍ PÁSKY
EXC
EXTERNÍ KONEKTOR
RHD
ROTAČNÍ HLAVA(Y)
FAN
VENTILÁTOR / CHLADIČ
SCN
SEKCE SKENOVÁNÍ
FDD
DISKETOVÁ JEDNOTKA (FLOPPY)
SHD
STACIONÁRNÍ HLAVA(Y)
FXT
SEKCE FIXACE OBRAZU
SLD
MECHANIKA SLED (SÁNĚ OPT. SNÍM)
HCM
MECHANIKA POHYBU HLAVY
SRS
SEKCE UNAŠEČE ODVÍJENÍ
HDD
JEDNOTKA PEVNÉHO DISKU
TCH
TOUCHPAD / DOTYKOVÝ DISPLEJ
HOL
DRŽÁK KAZETY
TDM
MECHANIKA POHONU PÁSKY
INC
VNITŘNÍ KONEKTOR
THR
MECHANIKA THREAD (VLÁKN / ZÁVIT)
INK
SEKCE INKOUSTOVÉ HLAVY
TNR
REGULÁTOR TAHU (MECH. NAPĚTÍ)
LDG
MECHANIKA ZAVÁDĚNÍ (LOADING)
TPT
PÁSKOVÁ DRÁHA
LNM
MECHANIKA OBJEKTIVU
TRS
SEKCE UNAŠEČE NAVÍJENÍ
MDS
MINIDISC SEKCE
XXX
SKŘÍŇ / KOSMETICKÉ ČÁSTI
A
OPOTŘEBENO (NEBO VŠEOBECNĚ
MECHANICKÁ VADA)
A1
ŠPATNÁ FUNKCE
B
ZAŠPINĚNO / ZANESENO
C
NESPRÁVNĚ NASTAVENO
D
UŘÍZNUTO, PŘETRŽENO, ZLOMENO
D2
OBRAZOVKA, ULOMENE HRDLO
E
DEFORMOVÁNO
F
ULOMENO
G
POŠKRÁBÁNO
G1
OBRAZOVKA, POSKRABANA
NEBO JINAK EXT.POSKOZENA
H
PRASKLÉ, SLOUPÁNO, ZKORODOVÁNO,
ROZTAVENO
I
UVOLNĚNO
I2
CIZI PREDMETY V OBRAZOVCE
(VIDITELNE NEBO NE)
J
TŘASLAVÉ / NESTABILNÍ
K
VYTÉKÁNÍ, PROSAKOVÁNÍ
K3
OBRAZOVKA, SPATNE VAKUUM
L
SUCHÉ (NENAMAZANÉ)
M
CIZÍ TĚLESO
N
VADNÁ ELEKTRICKÁ SOUČÁSTKA /
MODUL
O
SPÁLENO / DĚLÁ OBLOUK /
CHYBÍ PIXELY
O1
OBRAZOVKA,
GEOMETRIE MIMO TOLERANCE
O2
OBRAZOVKA,
KONVERGENCE MIMO TOLERANCE
Y
NESPRÁVNÁ SOUČÁSTKA / MODUL
Z
CHYBÍ SOUČÁSTKA / MODUL
O3
OBRAZOVKA, SPATNE OSTRENI
1
SOFTWAROVÝ PROBLÉM
O4
OBRAZOVKA, PROBLEM CISTOTY BAREV
11
ZTRÁTA DAT V PAMĚTI
O5
OBRAZOVKA EHT (VYSOKE NAPETI)
ZKRATY
12
CHYBA NASTAVENÍ PROGRAMU /
INSTALACE
O6
OBRAZOVKA EHT (VYSOKE NAPETI)
VÝBOJE V OBRAZOVCE
13
CHYBA SOFTWARE / NEKOMPLETNOST
14
PROBLÉM V SOFTWAROVÉM NASTAVENÍ
O7
POCET VADNYCH PIXELU NA DISPLEJI
MIMO SPECIFIKACI
15
CHYBÍ IDENTIFIKACE / AUTORIZACE
PRODUKTU NEBO UŽIVATELE
O8
VADNE VYCHYLOVACI CIVKY
16
MAPA - CHYBNA DATA
O9
ZVUKY Z OBRAZOVKY NEBO
VYCHYLOVACICH CIVEK
2
VYČERPÁNO / NÍZKÁ EMISE
W3
ZLOMENÝ PÁJECÍ BOD
W4
PÁJKA NEPŘILNULA K SOUČÁSTCE
W5
SOUČÁSTKA NESPOJENA S PÁJKOU
W6
NEZAPÁJENO - OHNUTÝ VODIČ / PLOCHÝ
KABEL / CHYBNÉ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTKY
P
NENASTAVENO / CHYBNĚ NASTAVENO
3
ZÁVADA NENALEZENA (PŘÍSTROJ JE OK)
Q
ZKRAT
4
ZÁVADA NENALEZENA (NESPRÁVNĚ
POCHOPENO ZÁKAZNÍKEM)
Q1
OBRAZOVKA, ZKRAT V OBVODU
5
ZÁVADA NENALEZENA
(DÁNO MÍSTNÍMI PODMÍNKAMI)
R
ROZPOJENÝ OBVOD, PŘERUŠENO
R1
OBRAZOVKA, PRERUSENY OBVOD
51
PŘIPOJENO NA NESPRÁVNÉ NAPĚTÍ
S
SVOD, PROPOUŠTĚJÍCÍ IZOLACE
54
S1
OBRAZOVKA, PROBIJENI NAPETI
(ELEKTRICKE)
SIGNÁL NEODPOVÍDÁ SPECIFIKACÍM
PRODUKTU
6
NEMOŽNO NALÉZT PŘÍČINU CHYBY
T
ŠPATNÝ KONTAKT, SPOJENÍ
61
T1
ŠPATNÉ ZEMĚNÍ
ŽÁDNÁ DIAGNOSTIKA / POŽADAVEK
VÝROBCE
U
STRUKTURA SPOJŮ PŘERUŠENA
7
ŠPATNĚ ZAPOJENO / SMONTOVÁNO
V
PRASKLÁ DESKA SPOJŮ
72
PO PŘEDCHOZÍ NEÚSPĚŠNÉ OPRAVĚ
W
STUDENÝ SPOJ / NEZAPÁJENO
73
ZNIČENO / POŠKOZENO BĚHEN OPRAVY
W1
CHYBÍ PÁJKA
81
NESPRÁVNĚ SPOJENO S JINÝM
ZAŘÍZENÍM
W2
ZKRATOVANÉ SPOJE / MŮSTEK Z PÁJKY
9
NESPRÁVNÉ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM
93
NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAH / ÚPRAVA
PŘÍKLADY KÓDŮ ZÁVADY – CHYBY PÁJENÍ (TAKÉ PRO SMD DÍLY)
W1
W2
W3
W4
W5
W6
PÁJKA
NEPŘILNULA K
SOUČÁSTCE VOLNĚ
POHYBLIVÝ
SPOJ
SOUČÁSTKA
NESPOJENA S
PÁJKOU KRÁTKÝ
PŘÍVOD
NEZAPÁJENO OHNUTÝ
VODIČ /
PLOCHÝ
KABEL /
CHYBNÉ
UMÍSTĚNÍ
SOUČÁSTKY
ZLOM
NEZAPÁJENO CHYBÍ PÁJKA
ZKRATOVANÉ
SPOJE /
MŮSTEK Z
PÁJKY
ZLOM PÁJKY V
PÁJECÍM BODĚ
A
VÝMĚNA
Q
PREVENT. AKCE BEZ VÝMĚNY DÍLU
A2
VÝMĚNA MODULU / BLOKU
Q1
PREVENTIVNÍ AKTUALIZACE SOFTWARU
AF
NOVÝ DÍL DODÁN BEZPLATNĚ
U
PŘIDÁNO VYSVĚTLENÍ ZÁKAZNÍKOVI
AN
NOVÝ DÍL OPĚT VADNÝ
V
ODHAD NÁKLADŮ - OPRAVA ODMÍTNUTA
AX
VYMENA DILU Z VYRAZENEHO PRISROJE
W
ODHAD NÁKLADŮ VČETNĚ SOUČÁSTÍ
B
MECHANICKÉ NASTAVENÍ
X
ODHAD NÁKLADŮ BEZ SOUČÁSTÍ
C
ELEKTRICKÉ NASTAVENÍ
Y
VRÁCENO BEZ OPRAVY
C1
NASTAVENÍ SOFTWARE POMOCÍ
INTERNÍHO SERVISNÍHO MENU
Y1
URČENO K LIKVIDACI
Y2
URČENO K LIKVIDACI S REFUNDACÍ
C2
NASTAVENÍ SOFTWARE POMOCÍ
EXTERNÍHO SERVISNÍHO PŘÍPRAVKU
Y3
ZASLÁNO DO CENTRÁLNÍHO SERVISU
D
PROPÁJENÍ
Y4
INSTALACE VÝROBKU / ZAŘÍZENÍ
D1
ZNOVUSESAZENÍ / ZNOVUPROPOJENÍ /
UMÍSTĚNÍ (KONEKTOR, ELEKTRONKA,
OBRAZOVKA...)
Z
VÝMĚNA VÝROBKU
Z1
VÝMĚNA VÝROBKU
(PRO NÁKLADNOST OPRAVY)
E
ČIŠTĚNÍ
Z2
F
PROMAZÁNÍ
VÝMĚNA VÝROBKU
(PRO OPAKOVÁNÍ REKLAMACE)
G
OPRAVA ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Z3
VÝMĚNA VÝROBKU (NENÍ ND)
H
OPRAVA MECHANICKÝCH SOUČÁSTÍ
Z4
VÝMĚNA VÝROBKU (NEOPRAVITELNÉ)
I
ÚPRAVA NA ŽÁDOST VÝROBCE
Z5
VÝMĚNA VÝROBKU
(NA ŽÁDOST PRODEJCE)
J
ODSTRANĚNÍ SOUČÁSTKY
Z6
K
PŘIDÁNÍ SOUČÁSTKY
VÝMĚNA VÝROBKU
(NA ŽÁDOST VÝROBCE)
L
FUNKČNÍ KONTROLA
Z7
VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ
M
MĚŘENÍ TECHNICKÝCH ÚDAJŮ
1
ÚPRAVA SOFTWARE / RESET
N
ÚDRŽBA
11
FORMÁTOVÁNO
O
RENOVACE
2
NOVÁ VERZE SOFTWARE
P
PREVENTIVNÍ VÝMĚNA DÍLU
3
MODIFIKACE / NOVÁ VERZE VÝROBKU
(NA ŽÁDOST)
111
POTÍŽE S ÚVODNÍ INSTALACÍ ČI LADĚNÍM
112
POTÍŽE S NALADĚNÍM VCR NA TELEVIZORU
113
POTÍŽE S NASTAVENÍM, ULOŽENÍM ČI POJMENOVÁNÍM KANÁLŮ
11X
JINÝ PROBLÉM S NASTAVENÍM
121
NEVLOŽENÉ BATERIE
122
POUŽITY CHYBNÉ / NESPRÁVNÉ BATERIE
123
ŠPATNĚ VLOŽENÉ BATERIE
124
POUŽIT NESPRÁVNÝ ZDROJ
125
ŠPATNĚ PŘIPOJENÝ ZDROJ
126
POUŽITO NESPRÁVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
12X
JINÉ POTÍŽE S PERIFÉRIEMI ČI NOSIČI
131
ZÁKAZNÍK NEČETL "RYCHLÉ INSTRUKCE"
132
ZÁKAZNÍK NEČETL NÁVOD
133
CHYBNÉ VYSVĚTLENÍ V NÁVODU
134
MATOUCÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
13X
JINÁ CHYBA INSTALACE, ZPŮSOBENÁ CHYBOU DOKUMENTACE
ČI NEPOCHOPENÍM NÁVODU
141
NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ ANTÉNY
142
NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ VCR K TV
143
SURROUND SOUND SYSTÉM NESPRÁVNĚ PŘIPOJEN
144
POUŽITA NESPRÁVNÁ ANTÉNA
145
POUŽITA NESPRÁVNÁ KABELÁŽ
14X
JINÝ PROBLÉM NASTAVENÍ OHLEDNĚ PROPOJENÍ
151
ZÁKAZNÍK NEPROVEDL REGISTRACI U POSKYTOVATELE
15X
JINÝ PROBLÉM NASTAVENÍ OHLEDNĚ POSKYTOVATELE
211
PŘEKROČENY PROVOZNÍ PODMÍNKY (TEPLOTA, VLHKOST)
212
PŘEKROČENY PROVOZNÍ PODMÍNKY (OSVĚTLENÍ)
213
PROVOZ V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH (RUCH)
214
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ MIMO POVOLENÝ ROZSAH
21X
JINÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY
221
VYBITÉ BATERIE
222
RUŠENÍ Z JINÉHO PERIFÉRNÍHO PŘÍSTROJE PŘIPOJENÉHO /
NEPŘIPOJENÉHO
223
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POUŽÍVÁNO MIMO FUNKČNÍ DOSAH
22X
JINÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY OHLEDNĚ PERIFERIÍ / NOSIČŮ
231
PO PŘEZKOUŠENÍ NEBYLA ZJIŠTĚNA ŽÁDNÁ ZÁVADA
241
ŠPATNÁ KVALITA SIGNÁLU V OBLASTI
242
ZAŘÍZENÍ MIMO DOSAH SLUŽEB
243
RUŠENÍ Z JINÉHO SIGNÁLU PŘIPOJENÉHO / NEPŘIPOJENÉHO
244
NESPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ REPROSOUSTAV SURROUND
245
CHYBNÁ INSTALACE ANTÉNY
24X
JINÁ MÍSTNÍ PODMÍNKA OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍJEM / PROVOZ
251
NENÍ VYSÍLÁNO PDC
252
NENÍ VYSÍLÁN NICAM / STEREO
253
NENÍ VYSÍLÁNO ŠIROKOÚHLE (16:9)
254
NENÍ VYSÍLÁNO RDS
255
NENÍ VYSÍLÁNO DIGITÁLNĚ (DAB / DVB)
25X
JINÉ SLUŽBY CHYBÍ
311
MATOUCÍ ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA PŘÍSTROJI
312
OVLÁDACÍ PRVKY NA PŘÍSTROJI PŘÍLIŠ MALÉ
313
ŠPATNĚ ČITELNÉ OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ / PŘIPOJ. BODŮ
314
ŠPATNĚ ČITELNÉ / MATOUCÍ INFORMACI NA DISPLEJI
31X
JINÉ PROBLÉMY PROVOZNÍ KOMPLEXITY PŘÍSTROJE
321
MATOUCÍ ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA DO
322
OVLÁDACÍ PRVKY NA DO PŘÍLIŠ MALÉ
32X
JINÉ PROBLÉMY PROVOZNÍ KOMPLEXITY PERIFÉRIÍ
331
POTÍŽE S PROVOZEM PŘÍSTROJE
332
POTÍŽE S PROVOZEM DO
333
POTÍŽE S PROVOZEM ZÁZNAMU TIMEREM
334
POTÍŽE S PROVOZEM TELETEXTU
335
POTÍŽE S NASTAVENÍM HODIN
341
KABEL SCART NEPŘIPOJEN - NENÍ AV
342
SÍŤOVÝ KABEL NESPRÁVNĚ PŘIPOJEN
343
NESPRÁVNĚ POUŽÍVÁNO DIGITÁLNÍ PROPOJENÍ
344
NESPRÁVNÉ PROPOJENÍ IEEE1394
34X
JINÝ PROBLÉM V CELKOVÉM PROPOJENÍ
411
NEKOMPATIBILITA SW SE ZÁKAZNÍKOVÝM PRODUKTEM
412
ZÁKAZNÍK ZTRATIL HESLO / PŘÍSTUPOVÝ KÓD
421
ŠPATNÁ KVALITA ZÁZNAMOVÉHO MÉDIA
422
POUŽITO POŠKOZENÉ ZÁZNAMOVÉ MÉDIUM
423
POUŽIT NESPRÁVNÝ FORMÁT MÉDIA
431
VÝROBEK NESPLŇUJE ZÁKAZNÍKOVO OČEKÁVÁNÍ
432
KVALITA OBRAZU NESPLŇUJE ZÁKAZNÍKOVO OČEKÁVÁNÍ
433
KVALITA ZVUKU NESPLŇUJE ZÁKAZNÍKOVO OČEKÁVÁNÍ
434
KOSMETICKÉ VADY NEJSOU V SOULADU SE ZÁKAZNÍKOVÝM OČEKÁVÁNÍM
441
NEKOMPATIBILITA SW SE JINÝM PRODUKTEM
442
NEKOMPATIBILITA SIGNÁLU S JINÝM PRODUKTEM
451
NESPRÁVNÁ SW VERZE
ANALOG
O
OPERATING MODE
AO1
PLAY
AO2
PAUSE
AO3
RECORD
AO4
FAST FORWARD
AO5
FAST REWIND
AO6
REVERSE
AO7
CUE
AO8
TRACK SKIP
AO9
REVIEW
AOA
COPY
AOB
HIGH SPEED COPY
AOC
TIMER PLAY
AOD
TIMER RECORD
AOE
RANDOM
AOF
SLOW MOTION
AOG
STILL PICTURE
AOH
PIP - PICTURE IN PICTURE
AOI
AUTOMATIC PICTURE MODE
AOJ
ASPECT MODE
AOK
SURROUND MODE
AOL
LOUDNESS ON
AOM
XBS SOUND
AON
ZOOM
AOO
WIDE
AOP
TELE
AOQ
MENU MODE
AOR
MEMORY
AOS
RESUME
AOT
HIBERNATION
AOU
AOV
AOW
AOX
OTHER
ANALOG
A
APPLICATION MODE
AA1
TEXT MODE
AA2
LOCK MODE
AA3
CHILD LOCK
AA4
ON-SCREEN DISPLAY
AA5
TIME-SLIP
AA6
Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK
AA7
EXTERNAL LINK
AA8
SHOWVIEW / VIDEO PLUS
AA9
VPS
AAA
EPG
AAB
RDS
AAC
CD TEXT
AAD
ID 3 TAG
AAE
LINK MODE
AAF
AAG
AAH
AAI
AAJ
AAK
AAL
AAM
AAN
AAO
AAP
AAQ
AAR
AAS
AAT
AAU
AAV
AAW
AAX
OTHER
ANALOG
F
FREQUENCY BAND
AF1
FM
AF2
AM
AF3
LW
AF4
SW
AF5
VHF
AF6
UHF
AF7
AF8
AF9
AFA
AFB
AFC
AFD
AFE
AFF
AFG
AFH
AFI
AFJ
AFK
AFL
AFM
AFN
AFO
AFP
AFQ
AFR
AFS
AFT
AFU
AFV
AFW
AFX
OTHER
ANALOG
I
I/O CONNECTIONS
AI1
CINCH AUDIO
AI2
CINCH VIDEO
AI3
SCART
AI4
RGB
AI5
COMPOSITE (CVBS / FBAS)
AI6
COMPONENT
AI7
S-VIDEO / HOSIDEN
AI8
YUV
AI9
AC POWER
AIA
DC POWER
AIB
1.5 MM
AIC
2.5 MM
AID
3.5 MM
AIE
6.3 MM
AIF
BNC
AIG
HEADPHONE
AIH
MICROPHONE
AII
SPEAKER
AIJ
CENTRE
AIK
FRONT
AIL
REAR
AIM
SUBWOOFER
AIN
RF
AIO
XLR
AIP
REMOTE
AIQ
EDIT
AIR
SYSTEM CONNECTION
AIS
AIT
AIU
AIV
AIW
AIX
OTHER
ANALOG
M
MOUNTING DEVICE
AM1
NO SPECIAL MOUNTING
AM2
STAND
AM3
WALL MOUNTED
AM4
CEILING MOUNTED
AM5
CAR MOUNTED
AM6
PULT INSTALLATION
AM7
BELOW THE TABLE
AM8
CARRYING CASE
AM9
CARRYING POCKET
AMA
NECK BAND
AMB
TRIPOD
AMC
BELT
AMD
STRAP
AME
HANDLE
AMF
RAIN COVER
AMG
DIVING COVER
AMH
HANDSFREE KIT
AMI
AMJ
AMK
AML
AMM
AMN
AMO
AMP
AMQ
AMR
AMS
AMT
AMU
AMV
AMW
AMX
OTHER
ANALOG
X
ACCESSORY
AX1
POWER ADAPTER
AX2
CHARGER
AX3
REMOTE CONTROL
AX4
HEADPHONE
AX5
EARPHONE
AX6
SPEAKER
AX7
ANTENNA
AX8
MICROPHONE
AX9
TUNER
AXA
SAT RECEIVER
AXB
GPS RECEIVER
AXC
POWER AMPLIFIER
AXD
DISPLAY / MONITOR
AXE
CARD / SIGNAL ADAPTER
AXF
FLASHLIGHT
AXG
CAMERA
AXH
LENS UNIT
AXI
FILTER
AXJ
CAR KIT
AXK
POWER CABLE
AXL
SIGNAL CABLE
AXM
STYLUS / PICKUP
AXN
GLASSES / EYEWEAR
AXO
AXP
AXQ
AXR
AXS
AXT
AXU
AXV
AXW
AXX
OTHER
DIGITAL
O
OPERATING ENVIRONMENT / FUNCTION
DO1
BIOS
DO2
DOS
DO3
WINDOWS
DO4
LINUX
DO5
UNIX
DO6
MAC
DO7
OS2
DO8
DO9
DOA
DOB
DOC
DOD
MMS
DOE
E-MAIL
DOF
SMS
DOG
SMTP
DOH
POP3
DOI
APPLE OS
DOJ
NOVELL
DOK
DOL
DOM
DON
DOO
DOP
DOQ
DOR
DOS
DOT
DOU
DOV
DOW
DOX
OTHER
DIGITAL
P
PROGRAM TYPE
DP1
WORD PROCESSING
DP2
SPREADSHEET
DP3
PRESENTATION
DP4
DATABASE
DP5
PICTURE EDITING
DP6
VIDEO EDITING
DP7
AUDIO EDITING
DP8
E-MAIL PROGRAM
DP9
INTERNET PROGRAM
DPA
GAME PROGRAM
DPB
CD / DVD BURN PROGRAM
DPC
FILE MANAGER PROGRAM
DPD
FORMATTING PROGRAM
DPE
VIRUS SCANNER
DPF
FIREWALL
DPG
NETWORK PROGRAM
DPH
HOST PROGRAM
DPI
SYSTEM OPERATION PROGRAM
DPJ
COMMUNICATION PROGRAM
DPK
DEVICE DRIVER SOFTWARE
DPL
VIRUS PROGRAM / INFECTED
DPM
NON STANDARD PROGRAM
DPN
DPO
DPP
DPQ
DPR
DPS
DPT
DPU
DPV
DPW
DPX
OTHER
DIGITAL
N
NETWORKING ENVIRONMENT
DN1
TERRESTRIAL ANTENNA
DN2
CABLE NETWORK
DN3
DVB-T
DN4
DVB-S
DN5
DVB-S2
DN6
DVB-C
DN7
DVB-H
DN8
DVF
DN9
SATELLITE AUDIO
DNA
SATELLITE VIDEO
DNB
SATELLITE
DNC
DIAL-UP MODEM
DND
ISDN CONNECTION
DNE
DSL CONNECTION
DNF
GPRS
DNG
UMTS
DNH
DECT
DNI
GSM
DNJ
DAB
DNK
GPS
DNL
LAN
DNM
ETHERNET
DNN
BLUETOOTH
DNO
INFRARED / IRDA
DNP
WIRELESS / WLAN
DNQ
WAN - WIDE AREA NETWORK
DNR
BROADBAND
DNS
INTERNET
DNT
DNU
DNV
DNW
DNX
OTHER
DIGITAL
I
I/O CONNECTIONS
DI1
SERIAL RS232 / COM
DI2
PARALLEL / CENTRONICS
DI3
USB
DI4
PS2
DI5
VGA
DI6
DVI
DI7
COAX
DI8
OPTICAL
DI9
HDMI
DIA
HI8
DIB
IEEE 1394 / FIRE WIRE
DIC
NETWORK / DATA
DID
IRDA
DIE
PC CARD SLOT
DIF
PCMCIA
DIG
PORT REPLICATOR
DIH
IDE
DII
SCSI
DIJ
S0 BUS
DIK
D-SUB 15 PIN
DIL
D-SUB 9 PIN
DIM
DIN
DIO
DIP
DIQ
DIR
DIS
DIT
DIU
DIV
DIW
DIX
OTHER
DIGITAL
H
SYSTEM ENVIRONMENT HARDWARE
DH1
MAIN BOARD
DH2
PROCESSOR
DH3
DISK DRIVE
DH4
HARD DRIVE
DH5
INTERNAL MEMORY
DH6
GRAPHIC CARD
DH7
CONTROLLER
DH8
GAME CONTROLLER
DH9
NETWORK ADAPTER
DHA
MODEM
DHB
PCMCIA ADAPTER
DHC
USB DEVICE
DHD
STANDARD MOUSE
DHE
OPTICAL / LASER MOUSE
DHF
TOUCH PAD
DHG
TRACK BALL
DHH
TOUCH SCREEN
DHI
DISPLAY / MONITOR
DHJ
PRINTER
DHK
SCANNER
DHL
KEYBOARD
DHM
DHN
DHO
DHP
DHQ
DHR
DHS
DHT
DHU
DHV
DHW
DHX
OTHER
DIGITAL
S
SYSTEM ENVIRONMENT SOFTWARE
DS1
BIOS VERSION
DS2
PARTITION NUMBER
DS3
PORT NAME AND NUMBER
DS4
IRQ NUMBER
DS5
SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DS6
RUNNING SERVICE NAME
DS7
TASK / PROCESS NAME
DS8
CERTIFICATE NAME / TYPE
DS9
PROTOCOL TYPE
DSA
DISPLAY MODE / RESOLUTION
DSB
CODE TABLE
DSC
LANGUAGE SETTING
DSD
COUNTRY SETTING
DSE
DSF
DSG
DSH
DSI
DSJ
DSK
DSL
DSM
DSN
DSO
DSP
DSQ
DSR
DSS
DST
DSU
DSV
DSW
DSX
OTHER
MEDIA
MA
ANALOG
MA1
RECORD DISC
MA2
AUDIO TAPE
MA3
AUDIO MICRO TAPE
MA4
VIDEO TAPE VHS
MA5
VIDEO TAPE VHSC
MA6
VIDEO TAPE SVHS
MA7
VIDEO TAPE SVHSC
MA8
VIDEO TAPE 8 MM
MA9
VIDEO TAPE HI8
MAA
THERMAL PAPER
MAB
PLAIN PAPER
MAC
PAPER PHOTO QUALITY
MAD
GLOSSY PHOTO PAPER
MAE
TRANSPARENCIES (OVERHEAD)
MAF
COLOURED PAPER
MAG
ENVELOPE
MAH
LABEL
MAI
CARTON
MAJ
SLIDE
MAK
PHOTO FILM
MAL
MAM
MAN
MAO
MAP
MAQ
MAR
MAS
MAT
MAU
MAV
MAW
MAX
OTHER
MEDIA
MD
DIGITAL
MD1
HI8 VIDEO
MD2
DVC VIDEO
MD3
TAPE
MD4
CD-ROM
MD5
DVD-ROM
MD6
CD-RW
MD7
DVD+RW
MD8
DVD-RW
MD9
DVD-RAM
MDA
DVD+R
MDB
DVD-R
MDC
HD-DVD
MDD
BD - BLUE RAY DISC
MDE
MULTIMEDIA CARD
MDF
MEMORY STICK
MDG
SD MEMORY CARD
MDH
SD MEMORY CARD MINI
MDI
CF MEMORY CARD
MDJ
CF HDD
MDK
FLASH MEMORY
MDL
INTERNAL MEMORY
MDN
FLOPPY DISK
MDO
HARD DISK
MDP
STREAMER TAPE
MDQ
CD MULTISESSION
MDR
VLP
MDT
VIDEO CD
MDU
MDV
MDW
MDY
MDZ
MDX
OTHER
FORMAT
FA
AUDIO
FA1
STEREO
FA2
MONO
FA3
DOLBY
FA4
DOLBY PRO LOGIC
FA5
DOLBY DIGITAL
FA6
DTS
FA7
SDDS CINEMA SOUND
FA8
THX
FA9
PCM
FAA
DAB
FAB
FAC
FAD
FAE
FAF
FAG
FAH
FAI
FAJ
FAK
FAL
FAM
FAN
FAO
FAP
FAQ
FAR
FAS
FAT
FAU
FAV
FAW
FAX
OTHER
FORMAT
FV
VIDEO
FV1
PAL
FV2
NTSC
FV3
SECAM
FV4
HDTV
FV5
16:9 FORMAT
FV6
14:9 FORMAT
FV7
4:3 FORMAT
FV8
50 HZ
FV9
60 HZ
FVA
100 HZ
FVB
SP - NORMAL
FVC
LP - LONG PLAY
FVD
EP - EXTRA LONG PLAY
FVE
XP - EXTRA HIGH QUALITY
FVF
CINEMASCOPE
FVG
LETTERBOX
FVH
ZOOM MODE
FVI
3D MODE
FVJ
FVK
FVL
FVM
FVN
FVO
FVP
FVQ
FVR
FVS
FVT
FVU
FVV
FVW
FVX
OTHER
FORMAT
FD
DATA
FD1
ZIP
FD2
XLS
FD3
DOC
FD4
PPT
FD5
JPG
FD6
EXIF
FD7
RAR
FD8
FD9
FDA
FDB
FDC
FDD
FDE
FDF
FDG
FDH
FDI
FDJ
FDK
FDL
FDM
FDN
FDO
FDP
FDQ
FDR
FDS
FDT
FDU
FDV
FDW
FDX
OTHER
FORMAT
FC
AV CODEC
FC1
MP3
FC2
ATRAC
FC3
MPEG2
FC4
MPEG4
FC5
DIVX
FC6
DVD AUDIO
FC7
DVD VIDEO
FC8
VCD - VIDEO CD
FC9
SVCD
FCA
SACD - SUPER AUDIO CD
FCB
MVCD
FCC
HDCD
FCD
AAC
FCE
HDDV
FCF
HIGHMAT
FCG
WMA
FCH
BMP
FCI
JPG
FCJ
EXIF
FCK
TIFF
FCL
REGION CODE
FCM
WMV
FCN
FCO
FCP
FCQ
FCR
FCS
FCT
FCU
FCV
FCW
FCX
OTHER
LOCATION
L
LOCATION
L10
TOP LEFT
L11
TOP LEFT 11
L12
TOP LEFT 12
L13
TOP LEFT 13
L14
TOP LEFT 14
L15
TOP LEFT 15
L16
TOP LEFT 16
L17
TOP LEFT 17
L18
TOP LEFT 18
L19
TOP LEFT 19
L20
TOP MIDDLE
L21
TOP MIDDLE 21
L22
TOP MIDDLE 22
L23
TOP MIDDLE 23
L24
TOP MIDDLE 24
L25
TOP MIDDLE 25
L26
TOP MIDDLE 26
L27
TOP MIDDLE 27
L28
TOP MIDDLE 28
L29
TOP MIDDLE 29
L30
TOP RIGHT
L31
TOP RIGHT 31
L32
TOP RIGHT 32
L33
TOP RIGHT 33
L34
TOP RIGHT 34
L35
TOP RIGHT 35
L36
TOP RIGHT 36
L37
TOP RIGHT 37
L38
TOP RIGHT 38
L39
TOP RIGHT 39
LXX
OTHER
LOCATION
L
LOCATION
L40
CENTER LEFT
L41
CENTER LEFT 41
L42
CENTER LEFT 42
L43
CENTER LEFT 43
L44
CENTER LEFT 44
L45
CENTER LEFT 45
L46
CENTER LEFT 46
L47
CENTER LEFT 47
L48
CENTER LEFT 48
L49
CENTER LEFT 49
L50
CENTER MIDDLE
L51
CENTER MIDDLE 51
L52
CENTER MIDDLE 52
L53
CENTER MIDDLE 53
L54
CENTER MIDDLE 54
L55
CENTER MIDDLE 55
L56
CENTER MIDDLE 56
L57
CENTER MIDDLE 57
L58
CENTER MIDDLE 58
L59
CENTER MIDDLE 59
L60
CENTER RIGHT
L61
CENTER RIGHT 61
L62
CENTER RIGHT 62
L63
CENTER RIGHT 63
L64
CENTER RIGHT 64
L65
CENTER RIGHT 65
L66
CENTER RIGHT 66
L67
CENTER RIGHT 67
L68
CENTER RIGHT 68
L69
CENTER RIGHT 69
LXX
OTHER
LOCATION
L
LOCATION
L70
BOTTOM LEFT
L71
BOTTOM LEFT 71
L72
BOTTOM LEFT 72
L73
BOTTOM LEFT 73
L74
BOTTOM LEFT 74
L75
BOTTOM LEFT 75
L76
BOTTOM LEFT 76
L77
BOTTOM LEFT 77
L78
BOTTOM LEFT 78
L79
BOTTOM LEFT 79
L80
BOTTOM MIDDLE
L81
BOTTOM MIDDLE 81
L82
BOTTOM MIDDLE 82
L83
BOTTOM MIDDLE 83
L84
BOTTOM MIDDLE 84
L85
BOTTOM MIDDLE 85
L86
BOTTOM MIDDLE 86
L87
BOTTOM MIDDLE 87
L88
BOTTOM MIDDLE 88
L89
BOTTOM MIDDLE 89
L90
BOTTOM RIGHT
L91
BOTTOM RIGHT 91
L92
BOTTOM RIGHT 92
L93
BOTTOM RIGHT 93
L94
BOTTOM RIGHT 94
L95
BOTTOM RIGHT 95
L96
BOTTOM RIGHT 96
L97
BOTTOM RIGHT 97
L98
BOTTOM RIGHT 98
L99
BOTTOM RIGHT 99
LXX
OTHER
LOCATION
L
LOCATION
LH1
HORIZONTAL LINE AT 11
LH2
HORIZONTAL LINE AT 14
LH3
HORIZONTAL LINE AT 17
LH4
HORIZONTAL LINE AT 41
LH5
HORIZONTAL LINE AT 44
LH6
HORIZONTAL LINE AT 47
LH7
HORIZONTAL LINE AT 71
LH8
HORIZONTAL LINE AT 74
LH9
HORIZONTAL LINE AT 77
LV1
VERTICAL LINE AT 11
LV2
VERTICAL LINE AT 12
LV3
VERTICAL LINE AT 13
LV4
VERTICAL LINE AT 21
LV5
VERTICAL LINE AT 22
LV6
VERTICAL LINE AT 23
LV7
VERTICAL LINE AT 31
LV8
VERTICAL LINE AT 32
LV9
VERTICAL LINE AT 33
LDL
DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP
LDR
DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP
LXX
OTHER
VARIOUS
T
TIME / COLOUR
VT1
MORNING
VT2
NOON
VT3
AFTERNOON
VT4
EVENING
VT5
NIGHT
VT6
SPRING
VT7
SUMMER
VT8
AUTUMN
VT9
WINTER
VTA
WHITE
VTB
BLACK
VTC
RED
VTD
GREEN
VTE
BLUE
VTF
YELLOW
VTG
MAGENTA
VTH
PURPLE
VTI
PINK
VTJ
CYAN
VTK
LIGHT
VTL
DARK
VTM
VTN
VTO
VTP
VTQ
VTR
VTS
VTT
VTU
VTV
VTW
VTX
OTHER
VARIOUS
C
BATTERY / CONSUMPTION MATERIAL
VC1
NICD BATTERY
VC2
NIMH BATTERY
VC3
LITHIUM-ION BATTERY
VC4
LITHIUM BATTERY
VC5
ALKALINE BATTERY
VC6
ZINC-AIR BATTERY
VC7
MERCURY BATTERY
VC8
PB BATTERY
VC9
PRODUCT SPECIFIC BATTERY
VCA
INK COLOUR
VCB
INK BLACK
VCC
TONER
VCD
THERMAL TRANSFER FOIL
VCE
THERMAL TRANSFER PAPER
VCF
FILTER
VCG
BAG
VCH
BRUSH
VCI
PAD
VCJ
BLADE
VCK
LAMP
VCL
FOIL
VCM
VCN
VCO
VCP
VCQ
VCR
VCS
VCT
VCU
VCV
VCW
VCX
OTHER
VARIOUS
P
PHYSICAL ENVIRONMENT
VP1
EXTREME HEAT
VP2
EXTREME COLD
VP3
EXTREME HUMIDITY
VP4
EXTREME DRY
VP5
HIGH PRESSURE
VP6
LOW PRESSURE
VP7
HIGH SPEED
VP8
LOW SPEED
VP9
AT HIGH POWER / VOLTAGE
VPB
AT LOW POWER / VOLTAGE
VPC
HIGH NOISE LEVEL
VPE
LOW NOISE LEVEL
VPF
SILENCE
VPG
MUSIC
VPH
SPEECH
VPI
SMALL ROOM
VPJ
LARGE ROOM
VPK
DIRTY ENVIRONMENT
VPL
CLEAN ENVIRONMENT
VPM
SMOKED ENVIRONMENT
VPN
ORIGINAL PACKING
VPO
FOREIGN PACKING
VPP
FULL
VPQ
EMPTY
VPR
FILLING 10% - 30%
VPS
FILLING 40% - 60%
VPT
FILLING 70% - 90%
VPU
USED IN STONE HOUSE / WALL
VPV
USED IN WOODEN HOUSE / WALL
VPW
VPY
VPZ
VPX
OTHER
VARIOUS
S
SITUATION
VS1
INSIDE
VS2
OUTSIDE
VS3
AT THE BEACH
VS4
IN THE MOUNTAINS
VS5
UNDER WATER
VS6
IN AN AIRPLANE
VS7
ON A BOAT
VS8
IN A TRAIN
VS9
IN A CAR
VSA
ON A (MOTOR)BIKE
VSB
USED IN FOREIGN COUNTRY
VSC
AT THE BEGINNING
VSD
AT THE END
VSE
WHILE DRIVING
VSF
WHILE WALKING
VSG
WHEN NOT MOVING
VSH
WHEN OPEN
VSI
WHEN CLOSED
VSJ
EXCESSIVE USING
VSK
LOW / RARE USING
VSL
PROFESSIONAL USING
VSM
UNUSED
VSN
UNPACKED
VSO
PROBLEM WITH SELF-RECORDED
VSP
PROBLEM WITH PRE-RECORDED
VSQ
PROBLEM WITH AUTO START
VSR
PROBLEM WITH MANUAL START
VSS
AFTER SETUP / INSTALLATION
VST
AT REMOTE OPERATION
VSU
AFTER CLEANING
VSV
DOWNLOAD
VSW
UPLOAD
VSX
OTHER
VARIOUS
F
FREE TEXT INPUT
VF1
ERROR CODE
VF2
OPERATION TIME
VF3
INSTALLATION DATE
VF4
SOFTWARE VERSION
VF5
PRODUCTION DATE / CODE
VF6
CHANNEL
VF7
FREQUENCY
VF8
SPECIFIC MEDIUM TYPE
VF9
RELATED KEY
VFA
COMPONENTS ID NUMBER
VFB
MODIFICATION TYPE
VFC
RELATED MENU ITEM
VFD
RELATED OPERATION / MODE
VFE
CAR VEHICLE ID
VFF
MILEAGE / KILOMETRE COUNT
VFG
OPERATING DISTANCE
VFH
VALUE / LEVEL OF SETTING
VFI
VOLTAGE
VFJ
CONSUMPTION
VFK
MEASUREMENTS / DIMENSIONS
VFL
VOLUME / CAPACITY
VFM
PAGE NUMBER
VFN
VFO
VFP
VFQ
VFR
VFS
VFT
VFU
VFV
VFW
VFX
OTHER
NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONALAND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.
BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES
1. BASIC USE
BASICALLY THE “SECTION CODE” FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:
! “STANDARD” (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
! “NON-TECHNICAL FAILURE” (NTF) CODES
! SIMPLE THREE-BYTE EXTENDED CONDITION CODES
(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)
SECTION CODE,
NTF CODE, or
EXT. CONDITION CODE
CONDITION
CODE
SYMPTOM
CODE
1
3
3
PCB
REF. NO.
7
9
PART NO.
20
DEFECT REPAIR
CODE
CODE
2
QTY
F
2
2
1
2
2
1
2. ADVANCED USE
A “STANDARD” IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER “ X ” IS CONVERTED INTO AN “ EXTENDED ” IRIS LINE.
CONDITION
CODE
EXTENDED
CONDITION CODE
DETAIL 1
DETAIL 2
3
7
9
VERSION /
CHANNEL /
FREQUENCY
INFORMATION
OTHER EXTRA DATA
(e.g. SERVICE PROVIDER)
TO BE
FURTHER DEFINED
X
1
3
20
2
REV6.6 - 2007/01
BASIC SCREEN LOCATION MATRIX
BASIC MATRIX
10
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
TOP LEFT
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
TOP MIDDLE
21
22
23
24
25
26
27
28
29
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
TOP RIGHT
60
50
70
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
30
20
40
90
80
L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
CENTRE LEFT
41
42
43
44
45
46
47
48
49
DETAILED MATRIX
L60
L61
L62
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L69
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE MIDDLE
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
CENTRE RIGHT
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
L70
L71
L72
L73
L74
L75
L76
L77
L78
L79
L80
L81
L82
L83
L84
L85
L86
L87
L88
L89
11
12
13
21
22
23
31
32
33
14
15
16
24
25
26
34
35
36
17
18
19
27
28
29
37
38
39
41
42
43
51
52
53
61
62
63
44
45
46
54
55
56
64
65
66
47
48
49
57
58
59
67
68
69
71
72
73
81
82
83
91
92
93
74
75
76
84
85
86
94
95
96
77
78
79
87
88
89
97
98
99
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
BOTTOM LEFT
L90
L91
L92
L93
L94
L95
L96
L97
L98
L99
71
72
73
74
75
76
77
78
79
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
BOTTOM MIDDLE
81
82
83
84
85
86
87
88
89
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
BOTTOM RIGHT
91
92
93
94
95
96
97
98
99
LH1
LH2
LH3
LH4
LH5
LH6
LH7
LH8
LH9
HORIZONTAL LINE AT 11
HORIZONTAL LINE AT 14
HORIZONTAL LINE AT 17
HORIZONTAL LINE AT 41
HORIZONTAL LINE AT 44
HORIZONTAL LINE AT 47
HORIZONTAL LINE AT 71
HORIZONTAL LINE AT 74
HORIZONTAL LINE AT 77
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
VERTICAL LINE AT 11
VERTICAL LINE AT 12
VERTICAL LINE AT 13
VERTICAL LINE AT 21
VERTICAL LINE AT 22
VERTICAL LINE AT 23
VERTICAL LINE AT 31
VERTICAL LINE AT 32
VERTICAL LINE AT 33
LDL DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP
LDR DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP

Podobné dokumenty

Metodický pokyn UNHCR k žádostem o azyl, které souvisejí se

Metodický pokyn UNHCR k žádostem o azyl, které souvisejí se Metodické pokyny jsou veřejně dostupné na internetové stránce Refworld http://www.refworld.org. Jakékoli konkrétní otázky související s tímto pokynem adresujte prosím Oddělení ochrany a právního po...

Více

1SBAG 1SBAG MAX

1SBAG 1SBAG MAX Antiinfective R1 8028 Antiinfective R1 M 8020 Antiinfective R3 8238 Antiinfective R3 M 8230 Antiinfective R4 8228 Antiinfective R4 M 8220 Antiinfective R9 8038 Antiinfective R9 M 8030 M 1405 Powerl...

Více