Stáhnout PDF

Transkript

Stáhnout PDF
underground
STUDENTI STUDENTŮM
R ozhovor
s
šéf redaktorkou , st r .15
S etkání
studen tských
organizací , st r .6
P řehled
akcí na léto
st r .24
UNDERGROUND
V TOMTO ČÍSLE:
číslo 2, ročník 1, 2011, Ostrava
[email protected]
Vydavatel
Stavovská unie studentů
Ostravské univerzity
Hladnovská 1433/22
710 00 Ostrava
Šéfredaktorka
Jaroslava Kořená
([email protected])
Redaktoři
Veronika Balcárková
Nikola Brtvová
Nikol Dostálová
Zuzana Kaňová
Tomáš Mičúnek
Hana Moravcová
Jaroslav Neuvirt
Zuzana Škůrková
Agáta Vřeská
Vedoucí rubrik
Kultura - Agáta Vřeská
([email protected])
Rozhovory Nikola Brtvová
([email protected])
Zuzana Kaňová
([email protected])
Ankety - Hana Moravcová
([email protected])
Tipy&triky - Nikol Dostálová
([email protected])
Zábava - Jaroslav Neuvirt
([email protected])
Sport - Zuzana Škůrková
([email protected])
Cizojazyčně - Jaroslava Kořená
([email protected])
Čtenářská rubrika - Veronika Balcárková
([email protected])
Grafické zpracování
Tomáš Kořený
([email protected])
Původní grafický návrh
Miroslav Raška
Korektorky
Nikol Dostálová
Zuzana Kaňová
Agáta Vřeská
Foto na obálce
Martin Filion, Michael Joseph
adsoftheworld.com
náklad 50 ks
Datum vydání: červen 2011
1
Úvodní slovo...................................................................2
Novinky.............................................................3-5
Reportáž ze setkání stud. organizací..................6-7
Představujeme stud. organizace.........................8-9
Přehled kulturních akcí na červen..........................10
Filmový koutek........................................................11-12
Lit. večer s Daniilem Charmsem....................13-14
Rozhovor s šéfredaktorkou............................15-16
Křížovka.............................................................17
Čtenářské okénko......................................................18
Matematik a fyzik na lovu lvů..........................19-20
Kvitko pro tchyňu.................................................21-22
Komiks............................................................23
Máme bronz..........................................................24-25
Hokejové hlášky.........................................................26
Basketbalisté VŠB-TUO v 1.lize ......................27-28
Tipy & Triky: Co v létě?.............................................29
Erasmus at the Uni of Ostrava 10/11.................30
Foto.....................................................................31
ÚVODNÍ SLOVO
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Milí čtenáři!
Naše druhé číslo je tady a
s ním i vyhlášení soutěže o
nejlepší název. Jak si můžete
všimnout, náš časopis nese
název „UNDERGROUND“, kterému redakce dala v hlasování nejvíce hlasů. Protože ale s
tímto názvem přišel student
VŠB-TUO Tomáš Mičúnek,
který se následně k redakci
připojil, a my samozřejmě
chceme, aby ceny putovaly k
vám čtenářům, oceněny budou názvy, které se umístily v
hlasování na 2.-4. místě.
Hlavní cena – soudek piva
- tedy poputuje k autorovi
názvu „For-student“ Jakubu
Handzelkovi. (fanfáry) Další
ceny od Budvaru získává
Matěj Horáček, autor názvu
„Student‘s zewling revue“ a
Tomáš Očadlý, který přišel s
názvem „Univerzitní magazín.“ (opět fanfáry) Návrhy,
které obsahovaly v nějaké
formě název OU, jsme bohužel použít nemohli, i když
byly některé velmi zajímavé.
Jak jsme uvedli již v samotných podmínkách soutěže,
časopis bychom rádi vydávali na všech VŠ v Ostravě a
všechny návrhy proto musely
být „univerzitně neutrální“.
proti proudu, ale také symbolizuje naše ostravské důlní
podzemí, na které jsme jako
ostravský studentský časopis
patřičně hrdí.
Toto červnové číslo jsme se
ještě rozhodli zachovat v původní grafice, ale i vzhledem
k vašim připomínkám k současné grafické úpravě vytvoří
profesionální grafička přes
letní prázdniny zcela nový,
originální design určený
výhradně našemu časopisu!
Začátkem nového školního
roku se proto můžete těšit na
náš časopis ve zcela novém
„kabátě“.
A nyní už mi nezbýva, než
vám všem popřát úspěšný
konec zkouškového a zážitky
nabité prázdniny!
Za redakci
Jaroslava Kořená,
šéfredaktorka
vaše návrhy
Žena & studium
Rytmus studia
Student‘s zewling revue
Prostudent
For-student
BEZMENA
WHAT‘S UP?! Tvoje škola.
Tvůj svět.
Ostravsky študenti
Ostravsky se žije i na Výškách
Ostrava žije i ve Výškách!!!
Studentský magazín
Slovo studenta...!!!
Univerzitní dolník.
Underground
STUNION (Student Union)
Osmag (spojení slov Ostravský Magazín)
Univerzitní magazín
Univerzita
Ostravský študák
Student v Ostravě
Ostravský časopis
Študák
Ostravský soudek
Ostravský plátek
Ostravský vysokoškolák
Vysokoškolák v Ostravě
Za všechny návrhy
děkujeme!
Výhercům gratulujeme a moc
děkujeme všem účastníkům
za originální návrhy! Doufáme, že se s naším novým
názvem sžijete stejně, jako
jsme se s ním sžili my, „Underground“ totiž neoznačuje jen
něco orginálního a jdoucího
2
VYSTOUPENÍ ANGLICKÉHO DIVADLA
F ILOZOF ICKÉ FAKULT Y OU
P
okud jste se až do této chvíle domnívali, že na VŠ probíhá výuka jen v sedě,
byli jste úplně vedle. Důkazem toho
bylo představení divadelní skupiny ELTO
(English Language Theatre of Ostrava), která celý letní semestr v seminářích pod vedením Mgr. Markéty Bilanové nacvičovala
divadelní hru Sister Mary Ignatius Explains
It All For You (Sestra Mary vám to všechno vysvětlí). ELTO s touto hrou vystoupilo v
úterý 3. května 2011 před zaplněným Klubem Atlantik a i když nervozita byla velká, vše se nakonec povedlo na výbornou.
-jak-
NOVINKY
ERASMUS AWARDS PAR T Y OU
3
E
rasmus Awards Party proběhla 9. května v klubu Sydney na Stodolní ulici. Zúčastnila se jí většina Erasmáků, kteří se
přišli rozloučit se svými zahraničními přáteli
před jejich odjezdem do rodných domovů.
Studenti ISC se postarali o příjemnou
atmosféru, kterou vykouzlili famózní výzdobou a dárky. Proběhlo také vyhlášení různých
soutěží jako Best Nation for Nation presen-
tation, ve které studenti propagovali svou
zemi. Letos vyhrála země plná sangrie, kde
kastaněty zní – Španělsko. (viz. fotografie)
Na památku se rozdávala studentům trička spolu s Memory booky - knížečkami s fotografiemi a kontakty na každého z účastníků programu Erasmus.
- a l e x -
yla by to sobota jako každá jiná, pro
mnohé s nic neříkajícím datem 14. 5.
2011, nebýt této velké události. Na
první pohled klidná budova Nové auly VŠB
– TU Ostrava skrývala dokonale připravenou
oslavu kulatých narozenin. A kdo že byl ten
oslavenec? Akademický pěvecký sbor VŠBTU Ostrava.
Sbor s původním jménem ,,Komorní
sbor Exil“ slavil ve velkém stylu. Slavnostního zahájení se ujal rektor VŠB-TUO p. prof.
Ivo Vondrák společně s doc. Evou Burianovou, předsedkyní oblastního výboru Unie
českých pěveckých sborů.
Zpěváci nastupovali v nejrůznějších
slavnostních róbách, zpívali v několika jazycích a stylech, u některých písní i za doprovodu kapely. Po celý večer je vedli sbormistři
Mgr. Jan Mlčoch a Mgr. Kateřina Gbelcová.
Překvapením večera nejen pro diváky, kteří se sešli v hojném počtu, ale i pro
samotný sbor, bylo ocenění sbormistra Mgr.
Jana Mlčocha celostátní cenou Sbormistr Junior, které získal za úspěchy, jichž se sborem
dosáhl.
Koncert byl v průběhu doplňován
projekcí fotografií, díky kterým mohli diváci shlédnout celou historii sboru od jeho
založení až po současnost a podívat se do
Buenos Aires, ve kterém strávili zpěváci v
minulém roce nezapomenutelné chvíle.
Zakončení oslavy probíhalo u slavnostního
rautu za doprovodu sborové kapely, která
hrála nejen k poslechu, ale i k tanci.
Za náš časopis přeji APS VŠB-TUO mnoho
dalších úspěšných let.
Zuzana Škůrková
Foto: APS VŠB-TUO
NOVINKY
B
SBOR VŠB-TUO OSLAVIL
10. NAROZENINY
Narozeninový dort APS VŠB-TUO, vpr. dirigent sboru,
Jan Mlčoch, vl. prezidentka sboru, Martina Hanelová
4
STUDENTSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAF IÍ
NA VŠB-TUO
NOVINKY
T
řetím rokem se podařilo SK AS a SUS
VŠB-TUO uspořádat studentskou fotografickou výstavu v Galerii VŠB-TUO v
Ostravě-Porubě s názvem: „Studenti a jejich
aktivity za rok 2010“. Vernisáž výstavy proběhla v odpoledních hodinách dne 2. května
2011 a výstava byla návštěvníkům přístupná
v Galerii VŠB-TUO od 2. do 31. května 2011.
Studentské organizace (SK AS a SUS VŠBTUO), představily za celý rok 2010 fotografie
z nejvýznamnějších akcí, které pravidelně
pořádají nebo kterých se účastnily v průběhu roku 2010. Nejznámější z nich je bezesporu akce Majáles, ale k vidění byly také
fotografie z Gaudeamu, Kolejálesu, Setkání studentů s vedením univerzity, z plesu, z
řádných voleb do SUS nebo ze spolupráce
se studenty z Ostravské univerzity v Ostravě
a se studenty z naší alma mater. Dle ohlasů
z návštěvní knihy lze vyčíst, že se výstava
opravdu líbila, což nás velmi těší. Již teď sbíráme fotomateriál pro příští ročník výstavy,
který se bude opět konat v květnu roku 2012.
Kateřina Polínková,
předsedkyně SK AS VŠB-TUO
Foto: autorka
Studentka VŠB prohlíží fotky v Galerii VŠB-TUO
N
OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC
oc 21. května 2011 nebyla jen tak ledajakou sobotní nocí. V Ostravě totiž
probíhala Muzejní noc a návštěvníci
mohli ve večerních a nočních hodinách navštívit až 25 kulturních objektů celé Ostravy.
Lidé zamířili nejen do ostravských muzejí,
ale také galerií, divadel, knihoven, dolů nebo
na radnici. Na všech těchto místech čekal
návštěvníky zajímavý program, mezi nejzajímavější patřila prohlídka „oživlých“ kulis v
5
Národním divadle moravskoslezském a stezka odvahy v Dole Hlubina. DPO podpořil akci
„muzejními“ spoji, které pravidelně přepravovaly nadšené účastníky mezi jednotlivými
místy. Zúčastnila se také Fakulta umění OU,
jejíž studenti se představili na místech Ostravy se zajímavými vystoupeními. Akce se letos
zúčastnilo rekordních 21 448 lidí a atmosféra
v nočním žijícím městě rozhodně stála za to.
-jak-
SETKÁNÍ STUDENTSKÝCH ORGANIZACÍ
Reálná možnost spojování Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava nezajímá pouze vedení obou univerzit. Důsledky a možnosti, které ze sjednocení těchto dvou univerzit pod jednu velkou plynou, zvažují také studentské organizace,
které na obou univerzitách fungují. I přesto, že případné sloučení je uskutečnitelné až za
několik let, studenti se vždy dívají dopředu, a i proto vzešel od studentských organizací impulz k zahájení přátelské spolupráce již nyní. A že to myslí opravdu vážně, dokazuje i první
společné setkání studentských organizací z obou univerzit, které se uskutečnilo 12. května
2011 na půdě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Hlavním iniciátorem celé akce
byla Studentská komora AS OU v čele s předsedou Adamem Soustružníkem.
vzniklé velké univerzity, která je nepochybně větší než dvou menších a samostatných
univerzit,“ zmínil na svém blogu rektor VŠBTUO prof. Ivo Vondrák.
Účastníci a hosté setkání studentských organizací
Případné spojení přinese bezesporu mnoho
úskalí, ale zároveň nezanedbatelné výhody
pro obě školy. „Nespornou výhodou je i to,
že se naše fakulty svým pojetím vzájemně
doplňují, jsou komplementární, čímž se
nabízí možnost jejich přirozeného a nenásilného sjednocení. Velmi důležité je i výrazné
navýšení vyjednávací pozice takto nově
NOVINKY
T
éma spojování dvou ostravských
vysokých škol, Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě, visí ve vzduchu
už nějakou dobu a není tedy ničím novým.
Právě oba rektoři, rektor OU prof. Jiří Močkoř a rektor VŠB-TUO prof. Ivo Vondrák, byli
spolu s prorektorem VŠB-TUO pro rozvoj a
sociální vztahy prof. Jaromírem Gottvaldem
a Mgr. Štěpánkou Zámečníkovou z VŠB-TUO
čestnými hosty na tomto setkání zástupců
studentských organizací obou škol. Ve svém
úvodním proslovu zmínil rektor Jiří Močkoř
6
NOVINKY
schopnost studentů být o krok napřed před
vedením škol a reagovat tak na události,
které jsou zatím jen vizí. Nicméně tyto snahy
a zájem studentů uvítal a především ocenil
obrovskou aktivitu studentských organizací,
které svým působením pokrývají široký rozsah činností. Oba rektoři se shodli na tom,
že spojení univerzit je v mnoha ohledech
rozumným krokem, nicméně zatím stále ne
jistým. Ve spolupráci studentských organizací obou škol však každopádně vidí racionální
základ a především způsob lepšího využití
nejen finančních prostředků, ale i energie a
zkušeností obou stran.
Hlavní náplní prvního setkání studentských organizací bylo především vzájemné
představení činnosti a rozsahu působení
jednotlivých organizací formou krátkých
prezentací. Celkem se zúčastnilo jedenáct
organizací: Studentské komory Akademických senátů OU i VŠB-TUO, Stavovské unie
studentů OU a VŠB-TUO, International Student Club OU, Erasmus Student Club VŠBTUO, AIESEC Ostrava, Rádio Kolej, Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO a I know cluby OU
a VŠB-TUO.
Po seznámení s náplní jednotlivých
organizací následovala diskuze o hlavních
možnostech spolupráce mezi organizacemi
obou univerzit. Mezi naznačenými tématy
bylo například i jednotné financování studentských aktivit v případě sloučení univerzit, kdy vedení obou škol přislíbilo aktivní
finanční podporu, dále byla zmiňovaná
duplicita studentských organizací na obou
školách a jejich případná sloučení, stejně
tak i sjednocení podobných akcí. Tou nejvýznamnější je pochopitelně majáles. Během
diskuze zazněly četné připomínky a to jak
kladné, tak i záporné. Ale už nyní je jisté, že v
následujícím akademickém roce nás čeká v
Ostravě majáles pouze jeden, zato opravdu
velký, protože na jeho organizaci se budou
podílet obě Stavovské unie studentů, které
už v současnosti projednávají sloučení již v
následném akademickém roce.
Na rozdíl od Stavovských unií, Erasmus Student Club VŠB-TUO a International
Student Club OU, tedy dvě další organizace,
jejichž případné sloučení je vzhledem k
jejich velmi podobné činnosti nasnadě, o
7
okamžitém sloučení rozhodně neuvažují. Co
ale připouští, je spolupráce, která podle slov
zástupců obou organizací již byla zahájená.
„Spolupráci jsme už v podstatě navázali.
Společné aktivity určitě plánujeme, ale
blízké spojení ne. Dokud se nesloučí univerzity, ani my se nesloučíme,“ uvedli zástupci
International Student Clubu OU. Podobně
to vidí i Erasmus Student Club: „Pro nás je
teď důležité vybudovat se na naší univerzitě.
Chceme vybudovat vlastní organizaci a být
s ISC rovnocenní partneři. Ale po sloučení
univerzit nemáme se sloučením problém.“
Po oficiální části následoval neoficiální program v A Klubu na hladnovských
kolejích, který provozuje SUS OU, jež byla
i spoluorganizátorem celého setkání. Neformální část spojena s rautem a poslechem
kapel GTD a The FASTest měla především
zástupcům organizací nabídnout příležitost
blíže se vzájemně poznat, blíže specifikovat
možnosti spolupráce a třeba i domluvit se
na dalších krocích. Pochopitelně ale také
znamenala příjemnou zábavu.
Celá akce tak proběhla v příjemném
přátelském duchu a dá se bez nadsázky říct,
že splnila svůj účel a odstartovala tak příležitost spojit síly a nápady různorodých organizací působících na Ostravské univerzitě i
Vysoké škole báňské. „Celkově to bylo určitě
přínosné, protože skrze zástupce organizací
se člověk dostane k dalším lidem,“ podotkla Monika Kuchnová z Akademického
pěveckého sboru VŠB-TUO. Podobně hodnotí celou akci i její hlavní iniciátor Adam
Soustružník: „Myslím si, že akci můžeme
zhodnotit jako velice úspěšnou. Jsem opravdu mile překvapen, že přišly nejen všechny
pozvané organizace, ale i oba páni rektoři a
doufám, že toto setkání bude přínosem pro
další spolupráci mezi všemi studentskými
organizacemi.“ Ať už slučování univerzit dopadne jakkoliv, navázána spolupráce může
zcela jistě nabídnout nové rozměry v aktivitách studentských organizací obou škol.
Jaroslav Neuvirt, Agáta Vřeská
foto: Kateřina Polínková
PŘEDSTAVUJEME
STUDENTSKÉ ORGANIZACE
STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB –
TUO (SK AS VŠB-TUO)
Popis: Obě studentské komory
jsou orgány zřízené přímo zákonem a zastupují studentskou část
akademické obce na univerzitní
úrovni, tedy všechny studenty
příslušné univerzity. Každá fakulta,
jak na VŠB, tak na OU, je ve své studentské
komoře zastoupena dvěma zástupci-studenty, kteří jsou zvoleni studenty příslušné
fakulty. Organizují setkávání studentů s rektorem či informativní schůzku pro prváky.
Web: http://www.vsb.cz/skas/cs/
STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ OSTRAVSKÉ
UNIVERZITY (SUS OU)
Popis: Studentská nezisková organizace, jejíž členové jsou studenti,
kteří mají zájem aktivně se podílet na řadě
významných akcí, které SUS během celého
roku pro studenty pořádá. SUS na Ostravské univerzitě působí od roku 1994, již rok
úspěšně provozuje studentský A klub na
hladnovských kolejích.
Významné akce: Majáles OU, Hladnovská
laťka, Vítání prvňáčků, Studentský ples,
Oslavy 17. listopadu, Informační schůzky pro
prváky, pravidelné akce v A klubu
Motto: „Dotváříme studentský život.“
Web: www.sus.osu.cz
STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY
BÁŇSKÉ – TECHNICKÉ
UNIVERZITY OSTRAVA
(SUS VŠB-TUO)
Popis: SUS VŠB-TUO vznikla v roce 1990 jako
nezisková studentská organizace. Hlavním
cílem je pořádat kulturní a společenské akce
převážně pro studenty univerzity. Prezidium
je voleno Studentským parlamentem na
dobu 3 let.
Významné akce: Majáles VŠB – TUO, Kolejáles, Plesy SUS, Gaudeamus
Web: www.sus.vsb.cz
AIESEC OSTRAVA
KULTURA
STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU OU (SK
AS OU)
Popis: AIESEC je
největší studenty
řízená organizace na světě, která působí ve
více než 100 zemí a byla založena již v roce
1948. V Ostravě působí od roku 1978. Cílem
organizace je rozvoj mladých lidí, kterým
nabízí zahraniční stáže, možnost ověřit si
znalosti získané na univerzitě v reálném
firemním prostředí, řídit vlastní projekty a
tým lidí, spolupracovat s velkými světovými
firmami, obrovskou síť kontaktů.
Web: www.aiesec.cz
INTERNATIONAL STUDENT CLUB (ISC OU)
Popis: Na Ostravské univerzitě působí od roku
2007. Hlavní snahou je pomoc zahraničním studentům přijíždějících v
rámci programu Erasmus. Členové ISC z řad
studentů OU se snaží poskytnout zahraničním kolegům snadnější integraci do nového
prostředí a základní informace ke snadnější
orientaci v nové zemi.
8
9
Významné programy a akce: Erasmus
Parties, Nation4Nation, BUDDY program,
ORIENTATION WEEK, National Day, výlety do
okolí
Web: www.isc.osu.cz
KULTURA
ERASMUS STUDENT CLUB (ESC VŠBTUO)
Popis: Celouniverzitní studentská organizace na VŠB-TUO, která poskytuje pomoc a
podporu studentům ze zahraničí a studentům VŠB se zájmem o výjezd. Mezi hlavní
cíle organizace patří usnadnění procesu
integrace studentům ze zahraničí, rozšíření
podvědomí studentů o zahraniční stáže a
praxe a v neposlední řadě i obohacení studentského kulturního života.
Významné programy a akce: BUDDY program, ORIENTATION DAYS, Jazykové kurzy
FillUp, výlety a exkurze
STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL (SK RVŠ)
Popis: Organizace je součástí Rady
vysokých škol jako
oficiální, zákonem stanovená reprezentace
vysokoškolských studentek a studentů. Hájí
zájmy studujících při formování vysokoškolské legislativy, v otázkách ekonomiky, řízení
a činnosti vysokých škol. Další činnosti SK
RVŠ je spolupráce se studentskými organizacemi, zejména pak podpora jejich činnosti
a zájmů. Členové jsou voleni akademickými
senáty (či orgány plnícími podobnou funkci)
veřejných, státních i soukromých vysokých
škol.
Web: www.skrvs.cz
AKADEMICKÝ
PĚVECKÝ SBOR
VŠB-TUO
Popis: Akademický pěvecký sbor vznikl v
roce 2007 transformací z původního Komorního sboru EXIL. Jeho snahou je sdružovat
mladé lidi s pozitivním vztahem ke sborovému zpěvu. Toto těleso sbírá úspěchy nejen
u nás, ale i v zahraničí, kde reprezentuje
univerzitu. V současné době sbor funguje
pod vedením dvou dirigentů, Jana Mlčocha
a Kateřiny Milchové.
Web: www.sbor.vsb.cz
IKNOW CLUB
Popis: iKnow Club působí jak na OU, tak na
VŠB – TUO. Hlavním cílem
je sdružovat Mac, iPod,
iPhone uživatele a fanoušky, podílet se o
zkušenosti a znalosti s užíváním těchto
technologií. Pořádá uživatelské workshopy a
tematicky ucelené semináře, ale taky soutěže a párty.
Motto: ”imagination, idea, innovation”
Web: http://vsb.iknow.eu
RÁDIO KOLEJ
Popis: Rádio Kolej působí na VŠB-TUO. Jejich
cílem je poskytovat
zábavu a nonstop hudbu
skrze internetové vysílání. Každé pondělí až čtvrtek od 18.00/19.00 do 22.00 hodin vytvářejí
také live show moderátorů RK.
Web: rk.vsb.cz
9
-avg- -jnv-
PŘEHLED AKCÍ NA LÉTO 2011
Unikátní divadelní projekt, který prezentuje
tradiční i nové podoby umění i na neobvyklých místech Ostravy. Program představení
a místa konání najdete na oficiálních stránkách Dream Factory Ostrava: www.dfov.cz.
JAZZ OPEN OSTRAVA 2011
10.06.2011 od 19.00 h
Slezskoostravský hrad - Slezská Ostrava
Pro všechny milovníky jazzu je tady již 6.
ročník mezinárodního jazz festivalu, na
kterém se představí i americký saxofonista
Kenny Garrett nebo ostravský klavírista a
skladatel Boris Urbánek.
PECHA KUCHA NIGHT
11.06.2011 od 20.20 h
v Galerii výtvarného umění Domu umění v
Ostravě
Původem japonský projekt si získal oblibu
po celém světě a od roku 2010 nechybí ani
v Ostravě. Během večera mají návštěvníci
možnost vidět prezentace lidí, které spojuje
zájem o architekturu a další formy vizuálního umění, a seznámit se tak s jejich nápady,
názory, postřehy.
ROXETTE - WORLD TOUR 2011
27.06.2011 od 20.00 h
Vítkovice Aréna - ČEZ Aréna - Ostrava
Na konci června bude ČEZ Aréna v Ostravě
patřit švédské kapele s nemálo zvučným
jménem Roxette. Takže kdo si bude chtít
dopřát malý dáreček za zkouškové, neměl
by váhat!
COLOURS OF OSTRAVA 2011
14.07.2011 - 17.07.2011
Slezkoostravský hrad, výstaviště Černá louka
– Ostrava
Ano, 10. ročník největšího hudebního festivalu v Ostravě se blíží! Během čtyř dnů se
na šestnácti scénách představí minimálně
šestnáct desítek kapel a nebudou chybět
ani divadelní představení, filmy, workshopy nebo diskuze. Z kapel se můžete těšit
například na The Horrors, Swans, Brendan
Perry, Apollo 440, Blackfield, The Herbaliser
a opravdu mnoho a mnoho dalších. Letošní
Colours si opravdu nemůžete nechat ujít!
SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK-FEST 2011
OPEN AIR
20.08.2011 10.00 h
Letošním již 4. ročníkem hudebního festivalu bude provázet Ruda z Ostravy a
kromě známé skupiny Katapult vystoupí i
francouzská kapela SMASH HIT COMBO.
KULTURA
DREAM FACTORY OSTRAVA 2011
8. – 11. 6.
SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI V OSTRAVĚ
20. 7. - 10. 8
Slezskoostravský hrad - Slezská Ostrava
Již po čtvrté se na Slezskoostravském hradě
uskuteční Letní shakespearovské slavnosti.
Známé herecké tváře můžete letos vidět v
těchto inscenacích: Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Macbeth, Veselé paničky windsorské, Jindřich IV.
-avg-
KRYŠTOF
01.07.2011 19.00 h
Koupaliště Sluníčko - Ostravice
Začátek prázdnin můžete zahájit i na koncertě známé české skupiny Kryštof, která
vystoupí v Ostravici v rámci série koncertů
Beskydské hudební léto 2011.
10
11
F ILMOVÝ KOUTEK
P
KULTURA
roč dali čeští distributoři tomuto filmu právě tento název, nevím, ale dvojici Aniston a Sandler se alespoň mě rozesmát podařilo.
Kritiky na film jsou jistě ze všech stran
a vždy říkají skoro totéž; předvídatelné, povrchní. A mají bezesporu pravdu. Ale nezapomínejme, že jdeme do kina na romantickou komedii, která má zpříjemnit večer a
rozesmát. Skutečnost, že nám snímek nedrtí
dušičku na prášek, nerozebírá nás na malé
dílky a nenutí hledat skryté narážky a slepovat dějová vlákna je tedy spíše velké plus.
Nedočkáte se ani hlubokého mravního ponaučeni, tedy, pokud si nevezmete příliš k
srdci, že bez lží jde život snáze, ale se lží je
to mnohem větší zábava. A pravdou bude i
to, že nepřijde žádné velké překvapení. Ano,
už po pár minutách je vám jasné, jak to dopadne a sotva se dostaví na scénu poslední hlavní postava, znáte i celkovou zápletku. Ale opravdu to u tohoto žánru překáží?
však neodpustím k jinak úžasné herečce Nicole Kidman. Roli poťouchlé postavy jsem
si u ní zneoblíbila již v jejím podání Krásné
Čarodějky a ani v tomto filmu mi zrovna nesedla. Ale scéna s kokosy stála i přesto za to!
Toto milé, zábavné dílko režiséra Dennise
Dugana sice nekandiduje na zlaté sošky, ale
snaží se být tím, čím být má a daří se mu to.
Agáta Vřeská
Foto: internet
Film navíc plyne v příjemném tempu,
zbytečně neprotahuje, co se dá, ale ani nepřeskakuje kostrbatě z místa na místo. Dvojka Jennifer a Adam bez problému funguje,
zato uvěřit kreativitě a lstivě kouzelnému
potvůrkářství dětských představitelů jsem
se zdráhala. Uchlácholila mě myšlenka, že
se to přeci jen děje v Americe… Výtku si
scéna z filmu Zkus mě rozesmát
11
se totiž zamiluje do městského frajírka Willa.
Velmi se mi líbilo, že film není pouze sladkou
letní romancí, za kterou se na začátku vydává, ale že se zde prolíná s tragickým příběhem otce. Další velké plus si zaslouží i herci.
Když jsem totiž viděla v obsazení Miley
Cyrus v roli Ronnie, trochu jsem se lekla. Doposud na mě totiž působila trochu komerčním dojmem, ale díky tomuto snímku jsem
svůj názor přehodnotila. A za zmínku stojí
také hudba, která byla velmi povedená.Film
byl natočen podle knihy Nicolase Sparkse a
režírován Julií Anne Robinson.
Nikol Dostálová
Foto: internet
KULTURA
T
ak tenhle film Vám za sebe můžu vřele
doporučit. Je sice pravda, že jsem probrečela konec filmu, ale na mě nedejte,
já jsem „cíťa“. Hlavní postavou je šestnáctiletá Veronica „Ronnie“, která byla velice talentovanou hráčkou na klavír, ale od té doby,
co se její rodiče rozvedli, přestala úplně hrát
a uzavřela se do sebe. Svého otce vidí až po
třech letech, když k němu z donucení jede
na letní prázdniny. Nejprve se zdráhá jakéhokoliv kontaktu s ním a raději se jen poflakuje po městě. Postupně se ale sblíží a když
Ronnie zjistí, že její otec umírá, rozhodne se
zůstat až do konce a starat se o něj. Samozřejmě je tu i romantická část filmu. Ronnie
obal DVD filmu The Last Song
12
LI TERÁRNÍ VEČER S DANIILEM
CHARMSEM
KULTURA
V pátek 13. 5. v antikvariátě Fiducia měli literární nadšenci možnost dozvědět se něco více
o životě, filozofii a osudech ruského autora Daniila Charmse. Nebylo jich mnoho. Přesto
mu někteří lidé před hokejem dali přednost.
Projekt Literárních novin
Zatímco na povrchu zuřila hokejová bitva
mezi Českem a Švédskem, v podzemí Fiducie předčítal Ondřej Mrázek z Charmsovy
knihy ´Čtyřnohá vrána´. „Jedná se o projekt
Literárních novin zvaný ´Živé literárky´, “
prozradil posluchačům překladatel, divadelník a příležitostný literární performer. „Pořádáme besedy a autorská čtení s mladými
autory, především v menších městech.
tJezdíme po sokolovnách, kavárnách, ale
i rockových klubech a letních festivalech.
Rozhodli jsme se zaměřit také na Ostravu
a spojit tak komunikaci mezi dvěma kulturami – tou co je na povrchu a tou která je v
podzemí.“
Život ve vyhnanství
Ondřej Mrázek hovořil nejen o osudu Daniila Charmse, ale i o tom, jak se k překládání
jeho knih dostal. „Rusistiku jsem
studoval v Rusku a každý, kdo se
tenkrát dozvěděl, že se zajímám o
Charmse, mě obdivoval. Tento autor
je pro Rusy něco jako Skácel pro
Čechy. To, že jsem jej začal překládat, mi otevřelo kontakty ke spoustě lidem.“ Díla Daniila Charmse byla
však režimem velmi dlouhou dobu
zakázána. Teprve koncem 80. let se
o něm směla dozvědět i široká veřejnost. Autor sám byl během svého
života na poč. 20.st. obviněn z „antisovětismu“ a poslán na dva roky
do vyhnanství. Když se vrátil, měl
zakázáno publikovat a trpěl proto
bídou a hladem. Nakonec zemřel na
umrznutí.
Daniil Charms
13
Smích skrze slzy
„Jeho knihy jsou jeho životem velmi
poznamenané, člověk neví, jestli se
má smát nebo brečet,“ popisoval
dílo Mrázek. Kromě toho, že byl
Charms spisovatel, zajímal se také
o filozofii, matematiku a hudbu.
Byl členem nejrůznějších uměleckých organizací a často například
chodil po Petrohradu s maskou na
obličeji a strašil kolemjdoucí. Nebo
se nechal pověsit do skříně a tvrdil, že pokud je tato skříň uměním,
pak je i on součástí tohoto umění.
bavení, ale také možnost, jak se vypořádat
s absurditami tohoto světa. Ondřej Mrázek
zakončil večer čtením svých vlastních výtvorů a posluchači pak měli možnost se ho
na cokoli dotázat. V dalších měsících by se
podobné akce ve Fiducii měly opakovat.
Ukázka ze sbírky povídek „Bába“:
Bavil se především s lidmi z okraje společnosti, nejčastěji s bezdomovci a lidmi jiného
náboženského vyznání. On sám nikdy nebyl
křesťan, ale během druhé světové války se v
posledních dvou letech svého života obrátil
na víru.
Pro dílo Daniila Charmse jsou typické
veselé příběhy, pod nimiž se skrývají vážná
témata, která jsou často velice morbidní.
Přestože jej neznal, měl autor některé myšlenky společné s Franzem Kafkou. Jeho
hrdinové jsou permanentně zahlušováni
tragédiemi a člověk ve své snaze vymanit se
z bolesti je neustále někým pronásledován,
omezován, deprimován. Ondřej Mrázek k
tomu říká toto: „Charmsovy postavy nejvíce
ze všeho připomínají loutky. Tu se jim utrhne
noha, tu ruka, tu ucho, tu hlava. Člověk se
tomu směje. Ale skrze slzy.“
„Jednou se přecpal Vorlíček hrachovou kaší,
no a umřel. Peroutka, když mu to řekli, umřel
taky. Zato Ducháček umřel sám od sebe. A
Ducháčkova žena spadla z kredence a taky
umřela. A děti Ducháčků se utopily v rybníce.
A bába Ducháčků se zpaňákovala a zem se
po ní slehla. Michálek se přestal holit, dostal
z toho svrab. A Kružík namaloval dámu s
bičem a potom se zbláznil. A Křižák dostal
poštou čtyři stovky rublů, čímž se nafoukl
tak, že ho vyhodili z práce. Dobrý člověk prostě ztrácí pevnou půdu pod nohama.“
KULTURA
Případy
Veronika Balcárková
Foto: internet
Oběť režimu
V současnosti je Daniil Charms velmi oblíbený spisovatel. Mají ho rádi nejen literární
nadšenci, filmoví producenti, ale také spousta studentů, kteří se o něm dnes již smějí
učit. „Líbí se mi hlavně styl, kterým Charms
psal. Kritizoval společnost a svou dobu a
člověk cítí hloubku jeho témat, přestože jeho
texty připomínají dětskou literaturu,“ prozradila jedna z posluchaček. Daniil Charms,
autor, který se se spoustou dalších jiných
spisovatelů stal „obětí režimu“, neměl snadný
život. Přesto zde zanechal cenný odkaz. V
jeho knihách čtenáři nenaleznou jen po-
14
ROZHOVOR S ŠÉF REDAKTORKOU
ČASOPISU
ROZHOVOR
Jaké to je být prvačkou, řídit chod časopisu a zároveň se pomalu, ale jistě zaučovat na plné převzetí
prezidentství SUS OU? Kde se na to bere dostatek
času? Abychom dostaly odpověď na tyto a jiné záludné otázky, rozhodly jsme se pro Vás vyzpovídat
naši slečnu šéfredaktorku, Jarku Kořenou.
Které obory studuješ na Ostravské univerzitě v Ostravě?
Studuju angličtinu a základy společenských
věd na Filozofické fakultě. Tyto dva předměty mě velmi bavily už na gymplu a protože
jsem z učitelské rodiny a asi to máme nějak
geneticky dáno, vždycky jsem chtěla učit.
Ráda bych proto po bakaláři pokračovala na
navazující program učitelství těchto předmětů.
Z jakého důvodu ses přidala ke Stavovské
unii studentů Ostravské univerzity?
Organizovala jsem akce pro studenty už
na střední a na výšce jsem v tom rozhodně
chtěla pokračovat, takže jsem se Adamovi
(současný prezident SUS OU, pozn.red.), se
kterým se známe už z pěveckého sboru, přihlásila hned, když mě na Ostravskou přijali.
Myslím, že takovéto organizace, které trochu
rozvíří studentský život, jsou nezbytné.
Jak ses vlastně vůbec dostala k tomu,
že jsi prezidentkou této organizace?
Na jaře jsem kandidovala ve vyhlášených
volbách a zvolili mě. Šlo to všechno hodně
rychle, ale jsem ráda, že jsem kandidovala.
Myslím, že mi funkce prezidentky SUSky
může hodně dát a doufám, že i já předám
něco ze sebe SUSce.
Jak probíhala volba a jak ses u ní cítila?
Volba začala krátkým představením kandidátů a pokračovala mnohdy velmi záludnými dotazy členů SUSky. (smích) Odpovídat
na některé otázky nebylo jednoduché, ale
byla to skvělá zkušenost a samotné mi to
pomohlo utřídit si myšlenky.
15
Co Tě přivedlo na nápad založit nový
studentský časopis? A jaké to je být jeho
šéfredaktorkou?
Když jsem přišla na OU, chyběl mi tady časopis, který by psali studenti pro studenty. A
časopis je skvělá věc. Na střední jsem dělala
rok šéfredaktorku našemu středoškolskému
časopisu Scarabeus a moc mě to bavilo,
protože je to úžasně tvůrčí práce a pokud ji
děláte dobře, lidi kolem vás ji ocení. Za to, že
tuto práci nyní můžu dělat znovu, jsem moc
ráda a je moc fajn mít kolem sebe takový
tým redaktorů, jako jste vy. Doufám, že příští
školní rok se naše řady ještě rozrostou.
Takže v září proběhne další nábor lidí
do redakce, je to tak?
Je to tak, dávat dohromady časopis pro
všechny ostravské vysokoškoláky v 9 lidech
není jednoduché, takže mezi sebou rádi
uvítáme další nadšené pisálky z řad ostravských studentů. Také bych na podzim ráda
uspořádala pro všechny redaktory takový
krátký workshop žurnalistiky, aby se i úplní
nováčci v oboru dozvěděli, „jak na to“.
Jaké lidi bys chtěla mít ve svém týmu?
Jsem naprosto spokojená s týmem, který
teď máme, určitě mám v týmu ráda akční
lidi, kteří se nebojí přijít s vlastním nápadem
a jsou iniciativní.
Už jsi zmínila, že také navštěvuješ pěvecký sbor. Věnuješ se zpěvu už dlouho?
Zpívám už od malička, v podstatě od kočárku. (smích) Na ZŠ jsem dlouho chodila
do dětského sboru a když jsme s kamarádkami z tohoto sboru
„vyrostly“, našly jsme
si sbor univerzitní –
Akademický pěvecký
sbor VŠB-TUO, kde
už tehdy zpívali naši
kamarádi. S tímto
sborem zpíváme už
čtvrtým rokem.
Poraď nám nějaký recept na optimismus
a dobrou náladu, protože ty jí sršíš stále a
pořád.
(smích) Důležité je mít vždy ke všemu pozitivní přístup, za každých okolností. Jinak
to podle mě ani nejde, protože nikdy se v
životě nedaří všechno a každý dělá chyby,
ale je třeba se poučit a jít dál s ještě větší
vervou. Myslím, že hodně lidí si neuvědomuje, jak moc optimismus udělá. A jak si
ho udržet? Určitě
pomáhá obklopovat
se pozitivními lidmi,
kteří vás vždycky podrží a nakopnou, když
to potřebujete.
Chtěla bys něco
vzkázat čtenářům
nového časopisu či
ostravským studentům?
Všem studentům
bych určitě chtěla popřát úspěšné zkouškové období a po
něm skvělé prázdniny
se spoustou zajímavých zážitků. A pokud
jenom trochu rádi
píšete či fotíte, v září
se přidejte k nám!
Určitě ale nemáš jen
SUS, časopis a sbor.
Co dalšího tě baví a
vyplňuje tvůj čas?
Baví mě angličtina,
kterou studuji, takže
když potřebuju „vypnout“, ráda koukám
na filmy a seriály
v angličtině. Také
dělám dobrovolníka
v organizaci Young
Life, hraju na kytaru
na Young Life CluDěkujeme Ti za rozbech – to jsou taková zl. Sabina Freundová, Adam Soustružník a Jarka hovor a doufáme,
neformální setkání
že budeš i nadále
Kořená na konferenci České studentské unie
mládeže, zpívá se,
tou usměvavou a
hrajou se hry. Většinu
energií nabitou
volného času, kterého bohužel moc nezbýšéfovou, protože je radost pracovat pod
vá, se ale snažím věnovat rodině a přátelům.
Tvým vedením.
Taky bych ráda více četla, na tom musím
Děkuji, budu se o to rozhodně snažit!
zapracovat. (smích)
Zuzana Kaňová a Nikola Brtvová
A teď nám prozraď, jak tohle všechno
Foto: ČeSU (Česká studentská unie)
stíháš, zvlášť momentálně během zkouškového období…
(smích) Někdy těžko, ale snažím se. Je třeba
si všechno dobře rozvrhnout a umět si
poradit i se situacemi, které předvídatelné
nejsou. Tady je velmi důležitý optimismus.
ROZHOVOR
Jaké další vlastnosti by neměly chybět
těmto lidem, kteří tě budou obklopovat?
Tak určitě spolehlivost, loajálnost, snaha a ta
již zmíněná „akčnost“.
16
ZÁBAV a
KŘÍŽOVKA
1
2
3
4
5
6
7
8
1) Zahrnout/zavalit
2) Obložení
3) Věci, pasující k zámkům
4) Stát USA
5) Páchnoucí (anglicky)
6) Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radnoštěm (zkratka)
7) Nečinně (německy)
8) Pojit lepidlem
Chceš se o tajence dozvědět více?
Mrkni do čtenářského okénka!
17
ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO:
PERLÍM, PERLÍŠ, PERLÍME
Přivádějí vás vaši profesoři/spolužáci svými hláškami smíchy až do kolen? Máte pocit, že
některé PERLY by měli slyšet i ostatní? Nyní máte možnost podělit se!
Pro ukázku pár perliček z mého gymnázia:
/Hodina českého jazyka, probírá se spisovatel A. Sova./
Mgr. Miláková: „Básník říká >>Přišla na můj
sad<<, kam tedy přišla?“
Zkoušená studentka: „Přišla do jeho srdce...“
Mgr. Miláková: „No, bylo to sice o něco níže,
ale nechci vám brát iluze.“
Mgr. Mrva: „Koexistence. To je jako vztah
učitel a žák. Taky se nemáme rádi, ale musí
me spolu ty čtyři roky vydržet.“
student: „A co když já Vás mám rád a vy mě
ne?“
Mgr. Mrva: „No, to je z mého pohledu taky
koexistence.“
/rozhovor v kolektivu/
A: „Z čeho vznikají bažiny?“
B: „Nevim, z močálů?“
Své perličky zasílejte na e-mail: [email protected]
sus.osu.cz , do předmětu zprávy vepište:
Perličky.
ZÁBAVA
Zapisujte, sbírejte a posílejte vtipné hlášky,
komentáře, přeřeknutí, vtípky a gagy svých
spolužáků a profesorů do nové podrubriky
Perličky. Nejlepší a nejvtipnější příspěvky
budou otištěny!
Těšíme se na Vaše příspěvky!
Za Vaši undergroundovou redakci
Jarek Neuvirt
ilustrační foto
18
18
MATEMATIK A FYZIK NA LOVU LVŮ
Americký matematický časopis přinesl v roce 1938 článek H.Pétarda věnovaný použití matematiky a fyziky při lovu divoké zvěře. Pro určitost předpokládejme, že chceme ulovit lva a
vydejme se tedy na Saharu. Nejprve nechť přijde na řadu MATEMATIK:
1
ZÁBAVA
Použijeme-li Hilbertovy axiomatické
metody, postavíme na Sahaře klec a vyjdeme ze dvou axiomů: 1. Množina lvů
na Sahaře je neprázdná, 2. Jsou-li nějací lvi
na Sahaře, jsou také nějací lvi v kleci. Odtud
snadno odvodíme větu: „Máme několik lvů
v kleci.“
2
Velmi elegantní je metoda geometrické inverse. Umístíme na Sahaře klec
kulovitého tvaru a uzavřeme se v ní.
Pak stačí provést inversní transformaci, při
níž vnitřek klece projektujeme navenek a
naopak. Výsledkem je, že my se ocitneme
mimo klec a lev uvnitř. Můžeme též Saharu
považovat za část roviny, zobrazit ji do přímky a tuto přímku do bodu uvnitř klece.
3
Pěkná je metoda Bolzanova-Weierstrasova. Rozdělíme Saharu přímkou
od severu k jihu. Lev se ocitne buď v
části západní nebo východní. Je-li lev v části
západní, vedeme opět přímku ve směru od
západu k východu. Dejme tomu, že lev se
ocitne v severozápadním kvadrantu. Pokračujeme dále v postupném dělení příslušné
rovinné oblasti. Dělení přitom stále zjemňujeme, až dostaneme lva do části roviny vymezené libovolně malými rozměry. Říkáme,
že lev je v úzkých.
4
Na základě teorie bodových množin
můžeme také v poušti vytvořit takovou
spočetnou množinu bodů, že jí můžeme přiřadit posloupnost čísel. Bude-li se lev
nacházet v bodě, který odpovídá limitě této
posloupnosti, můžeme se se svým loveckým
nářadím přiblížit ke lvu na libovolně malou
vzdálenost.
5
Můžeme též vést křivku, která prochází
každým bodem pouště. Lze dokázat,
že touto křivkou lze projít v libovolně
krátkém čase. Stačí se nyní vyzbrojit oštěpem a projít tuto křivku v čase kratším, než
se lev stačí posunout o svou délku. Jiné
metody jsou založeny na využití vlastností
čtyřrozměrného prostoru, který deformujeme tak, aby lev při přechodu do trojrozměrného prostoru uvázl v uzlovém bodě, a tím
ho učiníme bezmocným.
Matematik loví lva, ilustrační foto
19
Také teoretická a experimentální FYZIKA má k dispozici řadu možností, jak se tohoto na
první pohled obtížného úkolu zhostit.
2
Postavíme na Sahaře klec. Ze Schrödingerovy rovnice vypočítáme vlnovou
funkci a zjistíme, že v daném okamžiku
existuje nenulová pravděpodobnost, že lev
je v kleci. Stačí tedy jen sedět a čekat.
3
Máme-li k dispozici krotkého lva,
umístíme ho do klece a aplikujeme
výměnný operátor, který vyvolá záměnu divokého lva venku a krotkého lva uvnitř
klece. Krotkého lva pak již odchytíme snadno pomocí Diracovy metody.
4
Z experimentálních metod lze doporučit použití polopropustných membrán,
které propouštějí lvy pouze jedním
směrem, nebo metodu radioaktivního rozpadu. Ozařujeme poušť pomalými neutrony
a vyvoláme tak u lvů umělou radioaktivitu.
Počkáme, až radioaktivní rozpad pokročí natolik, že lvi nebudou moci klást žádný odpor.
5
Poněkud náročnější je magnetooptická metoda. Klec umístíme do ohniska
velké magnetické čočky. Po poušti
rozprostřeme velké množství zmagnetizovaného špenátu, který, jak víme, obsahuje
velké množství železa. Špenát je postupně
konzumován pouštními býložravci a ti se
zase stávají potravou lvů. Zmagnetizovaní
lvi se budou orientovat ve směru zemských
magnetických siločar a bude je možno magnetickou čočkou fokusovat přímo do klece.
6
V případě, že lev na nás náhle zaútočí,
stačí prostě přejít do soustavy souřadnicové, v níž je lev v klidu. Uklidněného
lva pak již polapíme bez obtíží.
ZÁBAVA
1
Podle Diracovy metody například
stanovíme, že žádní divocí lvi na Sahaře
nejsou. Jsou-li tam vůbec nějací lvi, pak
tedy musí být krotcí. Ulovit krotkého lva
je ovšem hračkou a čtenář si to může sám
provést jako cvičení.
Zdroj: http://www.logix.cz/michal/humornik
Foto: internet
Lev pustinný, ilustrační foto
20
D
KVI TKO PRO TCHYŇU
ZÁBAVA
ěcka, musim se pochlubiť, ja mam děvuchu! Co bych vam o ni podřystal?
Tuž ona je taka fajna a chytra a fešna,
no prostě sem z ni taki zblbly, jak beznohi na
rotopedu. Šak už to začina byt aji važne, bo
mě minulu nedělu pozvala ke svoji mamě na
oběd. Zecvaklo mi, že to nebude enem taka
sranda, ale že z teho bude taka story...no
jak se chcete dozvědět vic, tuž čitajte dale.
Minuly štvrtek sme se tak s Mařenu
(to je ta moja, ona je z také drsne familije,
enem ta jeji mama je štajger či revizor) vodili
po Bělskym lese a dřystali sme o tych dojčlanskych prujmech a španělskych ogurkach,
no romantika jak cyp. Ani nevim, jak sme se
k temu dostali, ale naraz mi pravila, že sem
pro ňu ten pravy syněk ( ..tuž ja, že sem... ),
že mě ma fest rada (...tuž to bude asi fakt laska, bo kvuli chechtakam
to byť nemože, bo moja
šrajtofla je furt vyluxovana... ) a že mě chce zeznamit ze svoju mamu
( ...o kura... ). No, co vam
budu povidať, trochu
mě opotilo, ale bo na
mě robila taky fajny kukuč a fest mě drtila ruku,
tuž sem enem kyvnul,
že ja, že přydu. Polemcala mně na lico, pravila,
že v nedělu ve dvanasť mam přysť k ni dom
a že mám jeji mamě
přybrat jakesy to kvitko, bo ona je pry ma rada a že se tim u ni
zrobim dobre oko. Ale ni, ať zeberu jakesy
střyhane, bo to vydrža enem chvilu, tuž ať
račy zeberu jakesy žyve a jejima mama pry
budě dluho spokojena. Tuž sme se domluvili,
eště sme se chvilu povodili a valili sme dom.
V nedělu sem se vystrojil, jak Mařena
nakazala (košilu, gatě a funusbuty), nalil sem
na sebe jakysi ten pitralon voňavy, z kereho
se mi palica točila eště půl cesty, a valil sem
do Zabřeha. Tuž po cestě lokalku sem se ještě
zpomněl, že nemam kvitko. Zpatki do Hornbacha se mě nechtělo, tuž sem se rozhod, že
21
prolezu Šoking park, tuž tam jakesy to kytkařstvi budě. A bylo. A byla tam aj taka ochotna
robka za kasu, kera, jak sem ji převypravěj situacy (mlada nařidila kvitko, mama je štajger
či revizor) se enem tlemila a pravila, že tu ma
cosy přymo pro mě. Hňapla kajsy pod pult
a vytahla třy kaktuse. Prvni taky standartni
zeleny, druhi hnědy a třeti žluty, co vypadal
jak špikovany kanar, bo z něho trčeli take
osteny dluhe. Ten se mě pozdaval zichrovy,
tuž sem ho zebral a valil sem zas na lokalku.
Děcka, to by ste nevěřili, co je to za umněni cestovat lokalku s kaktusem. Bo mi
nědocvalko, že se můžu něchat ten kaktus
zabalit, tuž sem se snim užil vpysk. V lokalce sem hned valil lapnut na poslední volnu
sedačku, ale na poslední raz mi tam vletěla
ježibaba z berlu. Kura, to tež nepochopim, v
Kaufu jim to u pokladny trva třy
neděly, ale jak přyde lokalka, tuž
to je z každeho hneď Fytipaldi.
Popřal sem ji do hřbeta fajny vyhled z krchova či z te funusvazy
a stupnul sem nadňu. Kaktusa
sem třymal enem tak v pazuře,
ale jak naraz lokalka zabrzdila,
tuž mě v te pazuře zustal enem
kelimek. Opatrně sem očama
patral, kaj se zkantoval, když
sem se všimnul, že ta fofrbaba
podemnu měni barvy, bo ji ten
kaktus dřepi na plešce na vrchu
jeji palice. Tuž sem se ji pěkně
omluvil a zkusil sem se ho zebrat zpět. Kura ta bestija kvitko
bodala tak, že jak sem ho zebral, tuž sem ho
hned musel pustit na babu zpatki. No ta to
už něvydržela a začala ryčet na cele kolo.
Esli mi pry šrame v pale, že sem hovado, bo
tu tyram hodnu babičku a podobne capiny
a snažila se to moje kvitko z palice zetřasť.
Tuž ale zrobila akurtat to, že se ten kaktus
do tych jejich řydkych pačesu zadrbal eště
vic. Snažil sem se ju uklidnit a kvitko vymotat, ale baba se tak lehko nědala. No, musela mě dojit pomoct jakasy mladežnica, co
lapěla o kusek vedle a až ta ju trochu uklidnila. Bo sem ale musel už na dalši zastavce
vystupiť, tuž sem se s babou moc něparal,
Venku sem chvilu enem tak z dluhe chvilky přehazoval kakus z jedne pazury do druhé,
než mi zecvaklo, že sem ten kelimek nechal
meškat v lokalce. Tuž sem to dožongloval až
k Mařeně dom, keru braly mory, jak viděla,
že sem dones kaktus a ni orchideju. Mě braly
mory eště vic, jak mi řekla, že jeji mamě pry
není dobře, tuž že se oběd ruši a že se mame
zajit kajsy do picerky enem my dvaja. Kaktus
putoval do nejblišiho kontejnera a moje pa-
A
zury byly natekle ještě tyden, jak bysem jich
ztrkal do fčeli budky. A co z teho plyne? Lepši,
než se drbat s kvitky, kup jej račy flašu slivky!
VTIP NA ZKOUŠKOVÉ
meričané pošlou špičkového tajného
agenta do Čech, aby zjistili stav českého vysokého školství.
Jaroslav Neuvirt
foto: internet
ZÁBAVA
enem sem parurazy škubnul, baba zaryčela
jak postřeleny nosorožec a já sem se z lokalki
kantoval ven, eště před tím, než se jej podařilo pohladit mně tim fofrklackem po hřbetě.
Agent jde na přednášky, ale hned první den
je odhalen, tak se musí vrátit zpět do Ameriky. Tam se ho ptají: „Co tady děláš? Jak to, že
tě odhalili?“
A on říká: “No, byl jsem na přednášce, všichni tam spali, jen já jsem dával pozor...“
Američané tedy vyšlou druhého špičkového
agenta, který je již náležitě poučen. Ten se
do Ameriky vrátí po týdnu. Oni se diví, jak
to, že se vrátil tak brzo, i když byl poučený.
On říká: „No, byl jsem na přednášce, všichni
tam spali, spal jsem taky. Pak se šlo do hospody, všichni hulili a chlastali, jen já ne, a tak
mě odhalili...“
Američané tedy vyšlou třetího špičkového
agenta, který je náležitě poučen.Ten se vrátí
po půl roce. Američani se diví: „Jak to že ses
vrátil, když si tam vydržel tak dlouho?“
A on říká: “No, šel jsem na přednášku, všichni tam spali, spal jsem taky. Pak se šlo do
hospody, všichni hulili a chlastali, hulil jsem
a chlastal taky, no a pak přišlo zkouškové,
všichni to udělali a mě vyhodili...“
zdroj, foto: internet
22
ZÁBAVA
KOMIKS
23
oňští mistři světa nezvládli obhájit titul,
letos máme bronz. To vše kvůli jednomu
špatně odehranému zápasu se Švédskem. Pátek 13.5. naší reprezentaci štěstí
opravdu nepřinesl. Sedm utkání v řadě jsme
vyhráli, to osmé o postup do finále však
nikoli. Díky gólu Eliáše jsme sice zpočátku
vedli, ale pak nás Švédové už jen drtili a
drtili…
druhý den lékař českého mužstva Radomír Holibka. Nebyl to jen Martínek, kdo se
během šampionátu zranil. Na nějakou dobu
byli vyřazeni také Milan Michálek nebo
Karel Rachůnek. Svůj veliký podíl na tom
měl i ruský útočník Jevgenij Arťuchin. Karel
Rachůnek ale vše spravil při boji o bronz. S
Arťuchinem rozbil plexisklo a nešlo o nedovolený zákrok.
Slovenský šampionát
Letošní mistrovství světa na Slovensku pořádané v Bratislavě a Košicích bylo opravdu
vydařené, plné zvratů , napětí, nečekaných
vítězství, ale i smutných proher. Mezi ty
štastné okamžiky bude určitě patřit gólová
finta finského mladíka Mikaela Granlunda,
mezi ty méně šťastné vyřazení Slovenska z
osmifinále. Slovenští hráči zvládli porazit jen
Slovinsko a Dánsko, jinak čtyřikrát prohráli.
Nezajistili si tak postup ani do čtvrtfinále.
Snad každý se však podivoval nezvykle
silnému týmu Německa. Na minulém šampionátu v domácím prostředí překvapivě
vybojoval čtvrté místo, tentokrát si v repríze
loňského semifinále vyšlápl na Rusko a hned
v úvodu mistrovství nad ním zvítězil 2:0.
Pravděpodobně nerad bude však na letošní
reprezentaci vzpomínat náš obránce Radek
Martínek, který v Bratislavě odehrál pouze
patnáct minut. Po vražení na hrazení od
Lotyše Arturse Kuldy byl odvezen z ledu na
nosítkách. „Byl v ohrožení života,“ pověděl
Finsko se raduje
Do finále letos postoupili dva severské státy,
na jejichž území se bude mistrovství světa
pořádat příští rok, konkrétně v Helsinkách
a Stockholmu. Zpočátku velmi vyrovnaný
zápas mezi dvěma hokejovými velmocemi
Švédskem a Finskem, kdy v první třetině
nepadl jediný gól, skončil debaklem 1:6 pro
Švédy. Titul tak letos poprvé po 16 letech
získali Finové. Finálový duel si nenechalo ujít
rekordních 2,4 milionu fanoušků a na náměstí v přístavu hokejisty po příjezdu čekaly
desetitisíce lidí včetně finské prezidentky
Tarji Halonenové. Oslavy se rozběhly už v
neděli večer. Oblíbenou kratochvílí slavících
fanoušků v centru Helsinek se stal například
skok a následná koupel ve fontáně. „Každopádně se budu chtít dostat někam do
blízkosti svého domova, ale to bude dost
možná trvat minimálně týden, než se něco
takového povede a s oslavami budeme
hotoví,“ prohlásil se smíchem útočník Leo
Komarov.
SPORT
L
MÁME BRONZ
Jaromír Jágr
24
SPOR TT
Nejsmutnější muž
Vysoká prohra Švédsko velmi zdeptala, ale
nejvíce nešťastným mužem mistrovství byl
nepochybně gólman Viktor Fasth. Ještě
minulý rok chytal ve Švédsku druhou ligu,
letos na Slovensku ale ohromil svět svými
vynikajícími zákroky. Stal se nejužitečnějším
hráčem turnaje, ale paradoxně to byl právě
poslední zápas, který jeho vynikající statistiky značně oslabil.
Bronzoví lvi
Naši hráči letos sice nehráli o první místo,
ale zápas o bronz zvládli na jedničku. Rusko
jsme porazili 7:4 a Jágr byl vyhlášen nejlepším útočníkem mistrovství. Velký turnaj sehráli také Patrik Eliáš, Marek Židlický, Tomáš
Plekanec nebo Milan Michálek, ale pochvalu
si zaslouží všichni. Bez jediné prohry jsme
postoupili až do semifinále, ale náš dosud
neporazitelný a nezvykle silný tým v rozhodujícím zápase rozdrtili Švédové. Stejně
jako minulý rok jsme se tak v boji o medaile
opět utkali s Ruskem. „Loni si Rusové z protestu všichni kromě Ovečkina sundali své
stříbrné medaile. Aspoň k nějakému obratu
tento rok došlo, letos si totiž nemají co sundávat.“ prohlásili trefně komentátoři, kteří
diváky vtipně provázeli celým mistrovstvím.
Český tým má bronz
25
Změna pravidel
Slovensko za pořádané mistrovství získalo
značné pochvaly. Všichni byli s jeho organizací velmi spokojeni, mimo jiné také s kvalitně odlitými medailemi. Slovenští fanoušci
byli sice zklamaní z prohry svého týmu, ale
nikoho z nich nenapadlo nefandit čechům.
„Jsou to naši bratria,“ řekl jeden z fanoušků
a z naší bronzové medaile se tak pravděpodobně radoval stejně jako Česko tenkrát v
roce 2002 z titulu Slováků. MS 2012 se příští
rok uskuteční jiným způsobem než dosud.
Šestnáct týmů bude rozděleno do dvou
osmičlenných skupin a nejlepší čtyři týmy
postoupí do semifinále. Češi nyní vědí, že je
ve skupině čekají mj. Švédové, Rusové nebo
Němci.
Mikko Koivu
Veronika Balcárková
foto: internet
HOKEJOVÉ HLÁŠKY
„Kdo jiného na sklo tlačí, sám potom krvácí.“
“Zdá se, že fanoušci na něj pokřikují: „Hraj,
nebo si kup lístek!“ “
„Tohle je taktika trenéra Růžičky! Pověří hráče, aby se nechali vyloučit, a pak dá Rolinek
v oslabení gól!“
„U Hubáčka si můžete v jeho zubní kartě
škrtnout kromě jedničky taky levou horní
dvojku, o kterou přišel v souboji před vlastní
brankou.“
„Rachna kachna, toto letělo!!!!“
„Kdo zlomil nad českým týmem hůl, ať si
zajde do večerky koupit vteřinové lepidlo.‘‘
„Takhle pálí Guma!!“
„Průcha, to není žádný průchod!!“
„Jágr si hráče nasazuje jako batohy a pak s
nima dělá turistiku po třetině.“
„Tady je vidět příklad perfektního clonění,
takovýhle záclony nekoupíte ani v supermarketu.“
„S touhle brankou už uklízečka nebude mít
žádnou starost. Tam už je vymeteno.“
SPORT
„Český hokejový tým, který spatřil sílu
Slovenského týmu, se rozhodl, že jim v
nadcházejícím zápase postačí jen Jarda Jágr.
Ostatní si během utkání tedy zašli na pivo.
V 15 minutě jim přišla smska, že vedou 1:0.
Potom dlouho nechodily žádné zprávy. Ale v
58 minutě jedna přišla : Slováci vyrovnali na
1:1! Češi se hned pobouřeně sebrali a běželi
na stadion, tam už však probíhaly veliké
oslavy. Místní komentátor hlásil: „Slováci dali
v 2. minutě prodloužení druhý gól a vyhráli
2:1.“ Češi rázně vtrhli do kabiny a tam uviděli sedět smutného Jardu Jágra, který jim
povídá:“Chlapi, sorry, ale v 25 minutě mě
vyloučili do konce utkání...“
„Ovechkin počítá před spaním ovečky, Jágr
Ovechkiny.“
Zdroj : facebook, foto: internet
Hlášky: Jaromír Bosák a Robert Záruba
ilustrační foto
26
BASKETBALISTÉ VŠB-TUO V
1.LIZE!!!
V tomto článku jsme se zaměřili na basketbalový tým VŠB-TU Ostrava, který zaznamenal
obrovský úspěch – postup do 2. nejvyšší soutěže v České republice. Podařilo se nám zastihnout hrajícího trenéra, pana Mgr. Miroslava Pacuta, na pár otázek.
SPORT
Jak jste oslavili postup do 2. nejvyšší soutěže, do 1.ligy?
Tak takový úspěch se musí pořádně oslavit,
užili si samozřejmě hlavně hráči. Nám trenérům se už cestou z rozhodujícího zápasu
honilo v hlavě, co je třeba udělat dál.
Jak veliký je rozdíl mezi 1. a 2. ligou?
Ten rozdíl je poměrně značný. I ve 2. lize má
řada týmů kvalitní hráče základní sestavy,
ovšem ti střídající bývají o hodně horší.
Některá druholigová mužstva mají slabinu v
podkošových hráčích a občas je na basketbalistech vidět, že nejsou v ideální fyzické
kondici. Dobře kondičně připravené týmy
s širší lavičkou a dvěma či třemi výraznými
hráči se pohybují na špici soutěže. V první
lize jsou všechna družstva po fyzické stránce
nachystaná dobře. S příchodem střídajících
hráčů kvalita jejich hry výrazně neklesá, na
všechna místa na hřišti mají odpovídající
typy basketbalistů. Protože se 1. liga nehrává v sobotu, mohou v ní startovat také mladí
hráči z nejvyšší soutěže a většina týmů toho
využívá. Sečteno a podtrženo to pro nás
znamená nutnost doplnit kádr a zintenzivnit
tréninkový proces, pokud nechceme být v 1.
lize jen do počtu.
Jak jste viděl již zmiňovaný postup na
začátku sezóny?
Postoupit je vždycky těžké, nemůžete si dovolit moc výpadků, ale víte, že během dlouhé sezóny musí přijít. Jde o to, aby vás nepostihly v klíčových duelech. Navíc jsme loni
sestoupili z 1. ligy po čtyřech letech, takže
jsme ani příliš neznali aktuální sílu soupeřů.
Náš kádr také opustilo několik opor… Jako
předsezónní cíl jsme si proto vytyčili postup
do čtyřčlenného play off s tím, že se pak
samozřejmě pokusíme postoupit.
27
V průběhu jste dokazovali svými výkony,
že patříte k favoritům soutěže, tudíž se
ostatní týmy chtěly nad ostravský celek
vytáhnout. Byla utkání o to těžší?
Třeba v Šumperku, Kroměříži či Žďáru nad
Sázavou se na souboj s námi přišlo podívat
docela dost fanoušků a ti pak dokázali domácí vyburcovat k velmi dobrým výkonům.
Tato utkání pak samozřejmě byla těžká. Na
druhou stranu na naší palubovce působili
někteří soupeři dojmem, že jsou předem
smířeni s porážkou.
Po základní části jste skončili na 2. místě,
tím pádem na vás v play-off čekal soupeř
z Nového Jičína, se kterým jste si nakonec
poradili hladce.
Nový Jičín jsme v sezóně nakonec porazili
ve všech čtyřech zápasech. Za soupeře sice
nastupovalo šest hráčů se zkušenostmi z
nejvyšší soutěže, ale vždycky se nakonec
projevilo, že náš kádr je širší a dokážeme
déle udržet vysoké tempo hry. Postoupili
jsme, myslím, zaslouženě.
Ve finále jste narazili na zkušený tým
Žďáru nad Sázavou, byl jste se soupeřem
spokojen?
Nějakého vysněného soupeře do finále jsme
neměli. Věděli jsme, že nás ve Žďáru bude
čekat tým fyzicky výborných bojovníků,
kteří velmi dobře brání a které požene plná
hala. Na druhou stranu hra Žďáru v útoku
stojí hlavně na dvou hráčích, kteří vytvářejí
střelecké pozice ostatním a hlavně sami
zakončují. Předpokládal jsem, že když se k
nim nikdo výrazněji nepřidá, nebude to na
nás stačit.
Ze Žďáru jste se vraceli za výsledku 0:2 na
série ve prospěch soupeře, to není zrovna
lichotivý stav, když se hraje na tři vítězná
utkání.
Doma přišla dvě „povinná“ vítězství. Jak
jste je viděl?
Tak ony ty domácí zápasy s tím, že musíme
vyhrát třikrát za sebou, zase nebyly tak jednoduché. Už jsme ale byli kompletní a věřil
jsem, že náš tým je přece jen lepší. První domácí utkání jsme vyhráli vcelku hladce, ale
to druhé až v prodloužení. Tentokrát bylo
štěstí na naší straně.
Pak se jelo zpět na velké finále na půdu
soupeře, věřil jste ve vítězství?
Když už jsme se dokázali na ten rozhodující zápas do Žďáru vrátit, věřil jsem, že ho
vyhrajeme. Bylo to ale velmi těžké, prohrávali jsme téměř celé utkání a do vedení jsme
se dostali až tři minuty před koncem. Závěr
jsme pak ale zvládli docela s přehledem.
Bylo to opravdové vyvrcholení sezóny – dramatický pátý zápas před halou zaplněnou
do posledního místečka skvělými fanoušky.
Jak jste řešil krizové situace v pozici hrajícího trenéra?
Tak moje role trenéra byla letos ve vedení
většiny tréninků, krizové momenty přicházely hlavně v zápasech. V těch jsem hrál, ale
i když jsem byl na lavičce, do jejich vedení
jsem nezasahoval. Utkání koučoval druhý
trenér Radim Rojek a myslím, že to zvládl na
jedničku.
Jaký je plán přípravy na příští soutěžní
ročník?
Tak především tato sezóna pro nás ještě
úplně neskončila. Na Českých akademických
hrách v Praze chceme v červnu se školním
týmem, který je tvořen z poloviny našimi
hráči z druhé půlky basketbalisty z nejvyšší
soutěže z NH Ostrava, vybojovat medaile.
Osobně věřím, že máme i na to vrátit se z
Prahy s titulem akademických mistrů republiky. Byla by to pěkná tečka za povedenou
sezónou. Na tu další se budeme připravovat
průběžně do konce června, v červenci si
dáme volno a v srpnu zahájíme již naostro
kondičním blokem.
SPOR T
To máte pravdu, ideální to rozhodně není.
Nepodali jsme ale úplně špatné výkony a
mohlo nás hlavně mrzet, že jsme neměli
trochu štěstí v koncovkách zápasů, vždyť
jsme prohráli první zápas o bod a ten druhý
o dva. Právě tady se ukázalo, jak je těžké postoupit. Kromě kvalitního soupeře jsme měli
hlavně smůlu v tom, že ve Žďáru absentovali
dva naši rozehrávači a byla to jediná dvě
utkání ze třiceti, která během této sezóny
vynechali.
V příštím čísle se s naší rubrikou ,,Sport“ podíváme, jak se v letošní sezóně vedlo ostravským vysokoškolákům ve futsalové soutěži a
jak dopadly České akademické hry v Praze.
Tomáš Mičúnek
Foto: autor
basketbalová sestava VŠB-TUO
28
CO V LÉTĚ? PRACOVAT!!!
TIPY & TRIKY
K
aždý z nás to jistě zná. Procházíte se po
obchodech a nějaká věc se vám strašně
moc zalíbí a musíte ji mít a to pokud
možno ihned. Podíváte se do peněženky
a tam buď prázdno, nebo posledních pár
korun na cestu domů, a kdybyste to zkusili
na bankomat, tak se vám akorát vysměje
a nedá vám ani floka. Realita je taková, že
pokud nemáte sponzora se „zlatým charakterem“, musíte si na vytouženou věc vydělat
sami a letní prázdniny jsou pro to ideální
dobou. Spousta společností totiž najímá brigádníky na sezónní práce a to hlavně proto,
že jsou levní.
První otázkou, kterou si musíte položit
při výběru letní práce je, zda chcete zůstat
doma v republice, nebo budete chtít vyjet
do zahraničí. V obou případech máte mnoho možností.
Zahraniční brigády jsou většinou lépe
finančně ohodnoceny, ale musíte si zařídit
ubytování, dopravu a podobné věci. Zato
když zůstanete a poštěstí se vám najít si nějakou brigádu v blízkosti bydliště, můžete
plně využívat domácího komfortu. Mám na
mysli spaní ve vlastní posteli a možnost využívat všechny své věci. Pokud se rozhodnete
vyletět z hnízda a to ať už do teplých krajů
nebo třeba do deštivé Anglie, je velkou
výhodou mít v dané zemi někoho známého,
který vám pomůže sehnat ubytování nebo
i samotnou práci. Z takových prověřených
prací, které vám může zprostředkovat
nějaká agentura, jmenujme například sběr
ovoce či hlídání dětí.
Ale i v česku máte z čeho vybírat. Pokud
si chcete užít teplého letního počasí, je pro
vás ideálním přivýdělkem roznos letáků
nebo třeba práce plavčíka v aquaparku. Pokud ale sluníčko moc nemusíte, můžete se
schovat například v callcentru nebo v nějaké
hospůdce (samozřejmě na té správné straně
baru :-D).
Takže ať už se rozhodnete pro cokoliv,
přeji vám hodně štěstí při hledání a nezapomeňte si také někdy odpočinout. Od toho
přeci v prvé řadě prázdniny jsou.
Nikol Dostálová
Foto: internet
O prázdninách si můžete vydělat např. prací servírky
29
ERASMUS AT THE UNIVERSI T Y
OF OSTRAVA
Twelve members of the ISC OU were
always there to help the foreigners. Whether they had to go to the police, see their
coordinator or simply wanted to go out and
discover the real Czech life. Naturally, we
tried to pass on the most important things
of the Czech culture. And by this, we don’t
mean only our excellent beer.
During our regular thematic parties in
Sydney Club at Stodolni street or traditional
Nation4Nations in Marley Club, we were
able to get to know their culture, customs
and also national specialties. In cooperation with SUS OU, within the side events of
Majáles 2011, we organized Majáles Football Cup where both Erasmus students and
Czech students had a chance to participate.
In cooperation with StudentOFF- another
university club, we organized two Movie
Nights and one Language Tandem. Besides,
Erasmus students had a unique chance to
visit the Lednice-Valtice Cultural Landscape
and try the famous Czech wine of the South
Moravian Region.
If you want to find out more about ISC OU
follow us on isc.osu.cz or facebook.com/
isc.ostrava.
We need some fresh blood for the next semester! Do you want to try it with ISC OU?
And send us an e-mail to [email protected]!
Andrea Kalužová
ISC OU President of the Summer Semester 10/11
Foto. ISC OU
CIZOJAZYČNĚ
T
he International Student Club of the
University of Ostrava was successfully
found four years ago and is supporting
mainly the integration of foreign students
into the environment of Ostrava and the
whole Czech Republic as well. For the ISC
OU was this past semester in the name of
thirteen different European countries. Spain,
France, Latvia, Romania, Greece, Germany,
Bulgaria, Italy, Slovakia, Portugal, Poland,
Turkey and Norway.
Nation4Nation 24. 3. 2011
30
FOTO
Účastníci a hosté setkání studentských organizací, 12. 5. 2011
31
Erasmus Awards Party
9. 5. 2011

Podobné dokumenty