Vánoční p ř á n í B e t l é m y v T ř e b i h o š t i

Transkript

Vánoční p ř á n í B e t l é m y v T ř e b i h o š t i
Vá n o č n í
p ř á n í
Jan Votava
Snad jen ve vztahu ke zvířatům
a nepřátelům se používá sloves
lákati. Uchystaná lest představuje
zneužít slabosti, závislosti, nižší
mentální kapacity druhého člověka,
ale i zneužít informace druhým
nepřístupné. Lákat znamená cílené
vedení tak, aby se člověk nechal
přelstít, upadl do pasti. K pudovým
odpovědím vede vábení, ať je to
vůně pečeně nebo dobrého parfému,
lesáci znají vábničky, ti, co si půjčili
peníze ( jistěže výhodně ), vědí, co je
to sednout na lep.
(Pokračování na str. 2)
Kresba ak. malíře J. Škopka
Královédvorské listy přejí svým čtenářům a dopisovatelům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2010.
Betlémy
v
Třebihošti
(Čtěte na str. 3)
Z OBSAHU
-
Skautský ples ve Rtyni
Bohoslužby o Vánocích
Úspěchy výtvarného kroužku
Venkovské oblasti kraje čekají
krušné časy
Taneční hodiny a nedělní čaje
v Hankově domě (léta šedesátá)
Skautská hra „Stínadla“
13. ročník Vánoční ZOO
Investice do rozvoje vzdělávání
Jubilejní rok gymnázia
Hrálo se derby ve florbalu
Co nového v házené
Vánoční ...
(Pokračování ze str. 1)
Už jsme přijali do svého slovníku, že
turisty je potřeba do města nalákat,
sofistikovaný marketing nás pomocí
„akcí“ a laciných rohlíků nutí otevírat
peněženky více, než chceme, nebo i
můžeme. Mediální masáže, volební
sliby, které se neplní, to všechno
patří do oblasti lákání, vábení, to
abychom padli do pasti, tenat či sedli
na lep. Proto musíme být ostražití, v
horším případě apriorně nedůvěřiví.
Naše město má 2 x Penny, 1 x Tesco,
1 x Kaufland, 1 x Billu, 1 x Coop, co
je super nebo hyper neumím rozlišit.
Naše město má 2 x římskokatolický
kostel, 1 x sbor Českobratrské
církve evangelické, 1 x Husův sbor
církve československé husitské, 1
x Černého památník vyvražděným
Židům ze Dvora Králové a jejich
zbourané synagoze ( je slušné zařadit
památník mezi kostely, i když má jen
klenbu nebeskou).
Tedy
6
proti
5,
katedrály
konzumu
proti
kostelům
a
modlitebnám,
které
nic
neprodávají
akci,
v
nemají
vánoční
slevy.
V á n o č n í
evangelium,
zvěst o narození
Pána
Ježíše
Krista
dávají
zadarmo
-
to
neznamená
nadarmo.
Již
2
let
tisíce
přicházejí
lidé
do kostelů, aby
slyšeli prostinké
vyprávění
o
nebeském dítěti,
které
Kresba ak. malíře J. Škopka
nestrojí
pasti, nechytá na
lep. Není v „akci“
Volební období trvá celý náš život.
a jen na nás záleží, zda si ho zvolíme.
B o h o s l u ž b y o Vá n o c í c h
Českobratrská církev evangelická:
20. 12. v 8.30 hod. Bohoslužba a
vánoční hra dětí
25. 12., 26. 12., 27. 12., a 1. 1. 2010
vždy v 8.30 hodin bohoslužba
Československá církev husitská
25. 12, 26. 12., 27. 12, 1. 1. a 3. 1.
2010 vždy v 9 hodin
Římskokatolická církev
16.00 hod. Chotěborky
16.00 hod. Choustníkovo Hradiště
24.00 hod. Dvůr Králové n. L.
Pátek 25. prosince
8.00 a 9.30 hod.Dvůr Králové n. L.
9.30 hod. Bílá Třemešná
11.00 hod. Kocléřov
13.30 hod. Kohoutov - kaple sv.
Anny
15.00 hod. Žireč
15.00 hod. Velký Vřešťov
sobota 26. 12.
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
15.00 hod. Žireč
15.00 hod. Lanžov
17.00 hod. Dvůr Králové - kostel
sv. Jana Křtitele vánoční koncert Záboj
neděle 27. prosince
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
8.00 hod.Chotěborky
9.30 hod. Bílá Třemešná
11.00 hod. Třebihošť
18.00 hod. Choustníkovo Hradiště
pátek 1. 1. 2010
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
8.00 hod. Chotěborky
15.00 hod. Žireč
18.00 hod. Choustníkovo Hradiště
Skautský ples ve Rtyni
Petra Štěpová
V listopadu se několik roverů a rangers
z našeho střediska vypravilo na skautský
ples do Rtyně v Podkrkonoší. Tento
ples s názvem „Žabárna opět živá“ má
již dlouholetou tradici a je oblíbený i
u neskautské veřejnosti. Letošní ročník
opět nezklamal, k tanci hrála kapela HF
band a Imrwere a plný sál tance chtivých
skautů a neskautů se výborně bavil. Už
se všichni těšíme na příští ročník a
uvidíme, čím nás členové skautského
střediska Permoník zase překvapí.
Betlémy v Třebihošti
Štefan Havlík
K vánočním svátkům neodmyslitelně
patří betlémy. Jejich výroba a stavba
přináleží do kategorie lidové kultury,
ztvárňující nejenom postavy biblické,
ale i figury z místního prostředí,
znázorňující vzhledem i výrazem
osobnosti z tvůrcova okolí.
Za kouzlem betlémů se stačí podívat
do nedaleké Třebihoště. V domku
pana Ladislava Voňky uvidíte
nejenom řadu papírových, ale i
vyřezávaných betlémů s nepřeberným
množstvím různých figurek.
Pan Voňka nástupem do důchodu plně
propadl tvorbě betlémů. K vytvoření
muzea věnoval část rodinného
domku, který už dnes nestačí. A tak
část je uložena v bednách.
O stoupajícím zájmu svědčí rostoucí
počet zápisů v knize návštěv, jak
domácích, tak i zahraničních zájemců.
A projeví-li někdo zájem o základní
výjev nebo určitou figurku, lze se s
autorem dohodnout. Už řada prací
putovala do zahraničí.
Nalézt muzeum není těžké. Při vjezdu
do Třebihoště upoutají dřevěné sochy,
tvořící základní jednotku betlému.
Přístup není časově omezen. Vstupné
je dobrovolné.
Venkovské oblasti
Královéhradeckého
kraje čekají krušné časy
Mgr. Petr Záliš
Malé obce jsou v nejhorší situaci
za posledních 5 let ! Venkov,
který je obětí nespravedlivého
přerozdělování daní, bude silně
zasažen hospodářskou krizí. Obecní
rozpočty se pro příští rok sníží až o
30 %. Pro některé to bude znamenat
boj o přežití na hranici udržitelnosti
služeb. Královéhradecký kraj navíc
malým obcím a dobrovolným
svazkům obcí v roce 2010 sníží
na
polovinu finanční příspěvky
poskytované v rámci Programu
obnovy venkova ( POV ). Vyplývá to
z informací zveřejněných například
zpravodajem Spolku pro obnovu
venkova. Mluvčí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje Imrich
Dioszegi namítá, že s uvedeným
omezením počítá návrh rozpočtu
Královéhradeckého kraje, který ještě
není schválený. „Na sestavování
rozpočtu má dopad hospodářská
krize. Kraj musí v příštím roce
počítat s výpadkem příjmů ve výši
600 milionů korun. Kromě toho tady
jsou čtvrtmiliardové pohledávky
související
s
hospodařením
minulých krajských vlád. Grant
programu obnovy venkova je pro
nás prioritní záležitostí, v případě
úspory peněz by proto měl být
navýšen“, tvrdí Dioszegi.
Obavy
představitelů
venkova
se tím ale rozptýlit nepodařilo.
Po výrazném utlumení grantů
POV bude podle nich v ohrožení
například zimní i letní údržba
komunikací, provoz školek a škol,
chod obecních úřadů či udržování
služeb pro veřejnost.Od roku
2004 byl POV krajem finančně
podporován a v roce 2009 se suma
ustálila na 50 milionech. Návrh
na rok 2010 počítá jen s poloviční
sumou. „Navrhovaných 25 milionů
je jakousi startovní částkou na
začátek roku“, namítá krajský
mluvčí Dioszegi. Skutečností je,
že Královéhradecký kraj patří mezi
pouhé tři regiony, které budou v
tomto směru zásadně šetřit. Většina
krajů si naopak uvědomuje, že v
době krize je POV jedním z mála
nástrojů, jak venkovu efektivně
pomoci.
(Pokračování na str. 6)
Kulturní programy na leden
Ples absolventů tanečních
8. 1. ve 20.00 hod.
Sál Hankova domu
Hudba kapela Reflex
České nebe
11. 1. v 19.30 sál Hankova domu
Divadlo Járy Cimrmana
„Hudba zámeckých síní“
12. 1. v 19.00 hod.
Sál Hankova domu
České komorní trio a Zbyňka Šolcová. Žofie Voláková flétna, Pavel Hrda - housle, Eva Procházková - kontrabas.,
Zbyňka Šolcová - harfa. 379. koncert KPH.
Docela velké divadlo Litvínov. Hra v předplatném.
Řecké báje
21. 1. v 8.30 a 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Další zábavný a poučný pořad z cyklu divadelních
představení Evy Hruškové a Jana Přeučila. Pořad pro I.
stupeň ZŠ.
XX. reprezentační ples Hankova domu
22. 1. ve 20.00 hod.
Sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje Marathon Zlín. Host večera Laďa
Kerndl
Čaroděj Habakuk
17. 1. v 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Loutková scéna Klíček.
5angels
27. 1. v 9.00 a 10.30 hod.
Sál Hankova domu
Dívčí skupina 5angels tančí a zpívá.
Hudební show pro první stupeň základncíh škol.
Wolfgang Ebert: Gangsteři z městečka
19. 1. v 19.30 hod.
Sál Hankova domu
Komedie o jednom malém francouzském městečku, kde
se až do včerejška nic nedělo a ode dneška se to v něm
zločinci a novináři jen hemží.
Režie: Jurij Galin. Hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa,
Zuzana Dřízhalová, Lenka Lavičková a další. Uvádí
Divadelní čtyřlístek
O chytré princezně
31. 1. v 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Pohádkový muzikál o princezně, která kvůli svému
milému dokáže přelstít i čerta. Další pohádka z cyklu
„Pojďte s dětmi do divadla“. Uvádí DAP - divadelní
agentura Praha.
Lednové akce knihovny
Škola naruby aneb ani den
bez čtení
od 4. do 29. ledna
„Všichni chceme, aby z našich dětí
vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem‘“
Toto motto projektu „Celé Česko čte
dětem“ vyzývá rodiče, aby četli svým
dětem každý den aspoň 20 minut.
Pokud máte zájem se do projektu
zapojit, jsou pro vás v oddělení pro děti
připraveny deníčky s názvem Škola
naruby, které slouží k zaznamenání
všech přečtených knih a čtecího času.
A proč právě Škola naruby? Protože
děti, které pohádku poslouchají, mají
možnost rodičům čtení oznámkovat,
a to, jak jistě víte, ve škole nelze.
Vyplňování deníčků není samoúčelné.
Kdo odevzdá do knihovny deníček
se záznamy do31. května 2010, bude
pozván na slavnostní vyhodnocení
projektu, kteé se uskuteční v červnu
v sálku knihovny. Ani tentokrát při
něm nebudou chybět známé osobnosti
literárního světa.
Kolem světa aneb cestování
nejen za zvířaty 30.
Himálaj není jen led a sníh
RNDr. Petr Rybář
středa 6. ledna od 18 hodin
Pásmo diapozitivů a zvukových
nahrávek, které obdrželo Cenu
Hanzelky a Zikmunda za rok 2003,
vás seznámí s expedicí českých
ekologů do severoindického Ladakhu
- „Malého Tibetu“. Cestopisná
přesnáška o horách, pastevcích
a lámech v Ladakhu a Zanskáru,
pořádaná ZOO ve Dvoře Králové
n. L., se opět uskuteční v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
Pasování prvňáčků
od 29. ledna do 12. února
Pasování
prvňáčků
na
čtenáře
knihovny se stalo již tradiční slavností
pořádanou pro všechny královédvorské
prvňáčky. Také letos obdrží žáci
prvních tříd kromě svého prvního
vysvědčení také svůj čtenářský průkaz
s platností jednoho kalendářního
roku a malý dárek. Král Abecedník
I. z Pohádkového království již nové
čtenáře netrpělivě očekává.
Pohádkové
Vánoce,
šťastný
a
spokojený rok 2010 přejí všem
čtenářům i nečtenářům zaměstnanci
Městské knihovny Slavoj.
LAŠKOGRAM
Životní si plaťte pojištění,
ale netěště se příliš moc,
až k plnění by mělo přijít,
udělají na vás dlouhý nos.
Štefan Havlík
Kino Svět - program na leden
KANADA 2007 A NORSKO 2008
Od 1. 12. 20009 do 31. 1. 2010
Výstava fotografií Jiřího Jůzla
LOVE AND DANCE
2. sobota v 17.30 a 3. neděle ve 20.00 hod.
Novinářka Hania nesměle přešlapuje na prahu kariéry. Právě dostala úkol, který
je jejím vstupním testem. Jenže svět, do kterého právě vyrazila vyzbrojena
diktafonem, obrátí její dosposud klidný život vzhůru nohama. Objeví v něm vášeň,
rytmus a hudbu, přičemž se jimi nechá zcela pohltit. Seznámí se totiž s Wojtkem,
milovníkem street dance, který sní o kariéře na Broadwayi.
Režie: B. Parramore. Hrají: I. Miko, M. Damiecki, K. Jacek ad.
Taneční, romantický, Polsko 2009. Délka filmu 123 minut
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
DVOJKA
5. úterý v 19.00 hod. Art kino + FK
Pětiletý vztah Michala a Veroniky dospěl na rozcestí. Zatímco on už v mysli
plánuje děti a rodinu, ona cítí, že ještě nic nezažila, a chce se bavit. Žijí vedle sebe,
aniž by spolu skutečně byli. Michal vymyslí pro Veroniku tajemnou dovolenou,
na které je od začátku všechno jinak, než si připravi. Oba ale zažijí setkání s
dobrodruhem Šimonem , které dá jejich životům nečekanou reflexi a posune je
dál.
Režie: J. Fuit. Hrají: J. Wagner, K. Fuitová-Nováková, D. Máj ad.
Drama, ČR 2009. Délka filmu 89 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
ZAKLETÝ V ČASE
6. středa v 17.30 a 7. čtvrtek ve 20.00 hod.
Film natočený podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. Clare
je zamilovaná do Henryho a věří, že si jsou souzeni, ačkliv ví i to, že budou
odloučení, jen neví kdy. Henry je cestovatel časem - prokletí velmi vzácné
genetické anomálie, která způsobuje, že se Henry celý svůj život přesouvá v čase
do budoucnosti a minulosti bez jakékoliv kontroly.
Režie: R. Schwentke. Hrají. R. Mc Adams, E. Bana, R. Livingston ad.
Romantický, sci-fi, drama, USA 2009. Délka filmu 107 minut.
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
TŘI SEZONY V PEKLE
9. sobota v 17.30 a 10. neděle ve 20.00 hod.
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci a humoru. Ivanu Heinzovi,
pohlednému a vtipnému provokatérovi, je právě devatenáct. Utíká z domova,
aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije
přítomným okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným ženám.
Režie: T. Mašín. Hrají: K. Hádek, K. Gruszka, J, Kraus ad.
Milostné drama, ČR, SR, Německo, 2009. Délka filmu 110 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
12. úterý v 19.00 hod. Art kino + FK
Netradiční upírský horor se odehrává na ponurém švédském sídlišti, kde žije Oskar
a jeho nová kamarádka Eli, která je záhadná a svým chováním jej přitahuje. Jejich
přátelství čeká osudová zkouška, když Oskar zjistí, že je upírka. Podmanivý a
ponuře krásný, krvavýfilm, přesně takový, jaký má skutečný horor být.
Režie: T. Alfredson, Hrají: K Hedebrant, L. Leandersson, P. Ragnar ad.
Horor, Švédsko 2008. Délka filmu 114 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
PARANORMAL ACTIVITY
13. středa v 17.30 a 14. čtvrtek ve 20.00 hod.
Mladý pár Katie a Micah se nastěhuje do nového domu v San Diegu. Po čase
začne mít Katie dojem, že v domě nejsou sami. Věci se pohybují, z různých míst
se ozývají divné zvuky. Micah si myslí, že Katie se jen něco zdá, a aby jí dokázal,
že se mýlí, nainstaluje do ložnice videokameru. Velká chyba - cosi nehmatatelného
v domě je!
Režie: O. Peli. Hrají: K. Featherston, M. Sloat, M. Friedrichs ad.
Horor, USA 2007. Délka filmu 86 minut.
Mládeži od 15 let přístupný
Vstupné 74 + 1 Kč
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
16. sobota v 17.30 a 17. neděle ve 20.00 hod.
Ryan je populární spisovatel knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu
nový smysl. Je hvězdou v oboru a něco jako guru pro lidi v těžkých životních
situacích. Žije v domnění, že se svám vyrovnal se svou minulostí, jenže potká
Eloise a jeho život se obrátzí vzhůru nohama.
Režie: B. Camp. Hrají: J. Aniston, A. Eckhart, M. Sheen ad.
Drama, romantický, USA, Kanada 2009. Délka filmu 109 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
HRDINOVÉ Z DARANU
17. neděle v 17.30 hod.
Jedenáctiletý Jimmy žije v Africe s velice zaměstnanou matkou. Jednoho dne se
ztratí na tržišti, kde se seznámí s domorodou dívkou Charitou a tajemnou mluvící
žirafou jménem Seraf. Ta chlapci vypráví o situaci mezi dvěma domorodými
kmeny, které spolu válčí o půdu. Jimmy se pak společně s dívkou vydá na
dobrodružnou cestu africkou džunglí, při níž musejí překonat mnoho překážek.
Režie: L. Blok. Hrají: J. Harmse, K. Maitisa, C. Goodall ad.
Dobrodružný, rodinný, Holandsko 2008. Délka filmu 86 minut. Mluveno česky.
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
WHISKY S VODKOU
19. úterý v 19.00 hod. Art kino + FK
Hlavní hrdina - miláček publika - herec Otto, který má za sebou třicet let
profesionální kariéry, realizuje svůj další film a hned první natáčecí den se opije.
Začínajícího režiséra napadne šílený nápad. Povolá místního herce, aby se stal
náhradníkem nespolehlivého Otty. Ukáže se, že neznámý herec Arno je zatraceně
dobrý.
Režie: A. Dresen. Hrají: K. Hübchen, C. Harfouch. S. Groth ad.
Melancholická komedie, Německo 2009. Délka filmu 104 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
HERKULES 3D
20. středa a 21. čtvrtek v 17.30 hod.
Příběh Herkula, poloboha, který dokázal i skály lámat. Rodinná komedie o malém
Herkulovi, který žije na hoře Olymp se svým otcem Diem, nejvyšším z bohů.
Herkules by se chtěl podvíat na Zemi a poznat život obyčejných dětí. A proto
jednoho dne z Olympu prostě uteče.
Režie: M. Khashoggi. Hrají. R. Sandrak, K. Hogen, E. Gould ad.
Dobrodružný, rodinný, USA 2009. Délka filmu 92 minut.
HALLOWEEN 2
23. sobota v 17.30 a 24. neděle ve 20.00 hod.
Znovu nastává onen osudný den a Michael Myers se vrací domů do ospalého
Haddonfieldu v Illinois, aby se postaral o jisté neuzavřené rodinné záležitosti.
Myers, který za sebou zanechává stopu hrůzy, se nezastaví před ničím, dokud
se nepodaří dokončit jeho záležitosti. Město má však nové hrdiny, kteří se pokusí
zastavit nezastavitelného.
Režie: R. Zombi. Hrají. T. Mane, M. McDowell, S. Taylor-Compton ad.
Horor, USA 2009. Délka filmu 101 minut.
ADMIRÁL
26. úterý v 19.00 hod. Art kino + FK
Admirál Alexander Kolčak má vše - ženu, dítě a kariéru. Jednoho dne potká
Annu - ženu svého přítele, a zamiluje se. Bojuje ve svém srdci, ale také v rodném
Rusku. Nejen na Sibiři se právě odehrává občanská válka mezi Rudou armádou a
bělogvardějci, jejichž odpor v mrazivé oblasti Sibiře Kolčak vede. Snímek patří
mezi nejdražší a největší ruské projekty všech dob.
Režie: A. Kravčuk. Hrají: K. Chabenskij, E. Bojarskaja, S. Bezrukov ad.
Drama, válečný, historický, romantický, Rusko 2008. Délka filmu 123 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
ZOMBIELAND
27. středa v 17.30 a 28. čtvrtek ve 20.00 hod.
Příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít ve světě ovládaném zombies. Columbus
- obrovský zbabělec, Tallahassee - drsňácký zabiják Zombie. Oba brzo zjistí, že je
lepší spojit síly a spolehnout se jeden na druhého než se nechat přemoci zombies.
Režie: R. Fleischer, Hrajía. J. Eisenberg, W. Harrelson, E. Stone ad.
Komedie, horor, USA 2009. Délka filmu 80 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
30. sobota v 17.30 a 31. neděle ve 20.00 hod.
Autenticky vyprávěný příběh z nedávné minulosti zaujme svou pravdivostí a
jemným vnitřním dramatem, zároveň však rozveselí i dojme, Příběh Marty, jejich
dvou dospívajíccíh dcer a jejich postupně přicházejících a odcházejících „tatínků“.
Zatímco někteří „tátové“ se postupně snaží zvrátit kolo českých dějin, Marta a její
dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto pokusy u totalitního režimu
zákonitě vyvolávají.
Režie: I. Pavlásková. Hrají: V. Cibulková, T. Voříšková, D. Marková, O. Vetchý
ad.
Komedie, ČR 2009. Délka filmu 119 minut.
Mládeži přístupný
Vstuné 69 + 1 Kč
Úspěchy výtvarného
kroužku Hankova domu
Vanda Kotíková
Již 5. září byla Zuzana Plecháčová
pozvána do Havířova, aby přebrala
cenu za první místo v mezinárodní
výtvarné soutěži kresby a grafiky
„Krásná jako kvítka...“, tentokrát
na téma „Sport“, ceny předávala
atletka Šárka Kašpárková
V říjnu obdržela cenu Sára Rumlová
a
Zuzana
Plecháčová
ve
IV.
celostátní výtvarné soutěži „Zázraky
přírody“ na zámku Kuks v rámci
Svatohubertských slavností
„Kladenská veverka“ - XX. ročník
mezinárodní
výtvarné
soutěže
-
vyhlašuje KÚ a město Kladno na
téma „Ochrana přírody a životního
prostředí“ - slavnostní předání cen
Slavnostní
nejstarší
„Barevný sen“ - vyhlašuje Městská
se konalo 11. prosince
výtvarné soutěže v Evropě se konala
knihovna Slavoj Dvůr Králové nad
zámku v Kladně
30. listopadu 2009
Labem
I. místo - Sára Rumlová
v
II. místo - Sára Erbenová
Parlamentu České republiky pod
„Alšova země“ - 42. ročník celostátní
záštitou
výtvarné soutěže - vyhlašuje Katedra
Miroslavy Němcové.
výtvarné
Čestné uznání v silné konkurenci
výchovy
2009 na
Pedagogická
atriu
vernisáž
Poslanecké
první
sněmovny
1. místo - Jana Špatenková
2. místo - Matouš Hojný
místopředsedkyně
fakulta Univerzity Karlovy, soutěž
základních lidových škol získala
se koná pod patronací MŠMT ČR.
Annie Veselá a Kateřina Kučerová.
Venkovské...
(Pokračování ze str. 3)
Program
obnovy
venkova
významně
pomáhá
především
obcím v malých projektech do 500
000 Kč. Současně je to i šance
pro obce, které nemají možnost
sáhnout si na finanční prostředky
z EU. Charakteristickým rysem
venkovských oblastí je postupné
stárnutí a vylidňování, vyšší míra
nezaměstnanosti a špatná dopravní
dostupnost. Dalším problémem
některých venkovských lokalit je
nižší dostupnost poskytovaných
zdravotních, sociálních a dalších
občanských služeb, malá podpora
základního školství, zúžená nabídka
kulturních a sportovních aktivit a
sféra spolkových činností.
Taneční hodiny a nedělní
odpolední čaje v Hankově
domě (léta šedesátá)
Jaroslav Nosek
Vzpomenete si ještě na taneční hodiny a
nedělní odpolední čaje v Hankově domě?
Chci zavzpomínat, jak jsme se bavili v
letech dnes už dosti vzdálených, ale v
našich myslích moc krásných, protože
jsme byli mladí, plní hezkých představ a
ideálů o svém budoucím životě.
Na romantickou dobu prvních lásek,
dobu prvních tanečních kroků mých i
mých souvrstevníků. Někdo se nad tím
pousměje, někomu se možná zaleskne
slza v oku. Taneční hodiny jsou pro
mladé lidi vstupem do společenského
života. Z děvčat se postupem času
stávají ženy a z chlapců muži. Učí
se společenskému chování, zvládají
klasické a moderní tance. Nejvíce se
na taneční těší děvčata, chlapci jsou
zdrženlivější, více se stydí a někteří
dokonce odmítnou tam chodit! My jsme
zrovna chodili v silných ročnících, kdy
bylo více děvčat. Důsledek to mělo, že
v prvních hodinách, kdy jsme se učili
kroky, otočky a rytmiku, taneční mistr
zavelel a zatleskal:“ Pánové, zadejte se !“
Rozběhl se hlouček tanečníků k sedícím
děvčatům a slovy „Smím prosit?“ jsme
je žádali o tanec. Každý jsme vybírali
ty hezké a štíhlé, na některé z nich
nikdo nezbyl, tak zůstaly sedět vedle
svých maminek. Ale aby jim to nebylo
moc líto, všechno uměla rychle vyřešit
taneční mistrová, v příštím kole nás vzala
za ruku a odvedla nás k nim a už jsme se
s nimi museli točit!
Nyní k oblečení. Chlapci nosili většinou
tmavé tesilové konfekční obleky, bílé
dederonové košile, motýlka nebo vázanku,
černé polobotky a povinně bílé rukavice.
Děvčata, ta už byla noblesnější, šaty se
většinou nechávaly šít u švadlen anebo
v tehdejším „VKUSU“. Každá musela
mít nejméně čtvery, jiné na prodouženou
a hlavně na věneček krásné dlouhé bílé,
proto chodily celé letní prázdniny ke
švadlenám na zkoušky. Lodičky nosily
různých barev a provedené na vysokých
podpatcích.Pomalu se už přestávaly
nosit silonky s tmavým proužkem - švem
vzadu, podvazkové pásy nebo podvazky.
Módnější už byly jemné punčochové
kalhoty.
(Pokračování na str. 8)
Taneční...
(Pokračování ze str. 7)
Učesané byly do drdolu nebo
nakulmované lokny. S děvčaty chodily
do tanečních většinou maminky
nebo blízké příbuzné ( garde) kvůli
doprovodu večer domů, ale také
hlavně ze zvědavosti, aby věděly, co
je nového, kdo s kým, zkrátka, aby si
podrbaly.
S mým kamarádem jsme zažili
úsměvnou scénu: po prodloužené jsme
se vraceli z tanečních nočními ulicemi
domů a před námi šla jedna maminka
s dcerou - tanečnicí a vzrušeně jí
domlouvala a radila, což ona zarputile
odmítala a vztekala se. Matka se náhle
rozzlobila a „střelila „ jí pár pohlavků
a peskovala ji slovy: “Už jsem ti
několikrát říkala, že si musíš uvědomit,
že jsi studentka dvanáctiletky a s tím
zedníkem se už přestaneš seznamovat.
Vždyť je to oproti tobě úplný suverén
a jestli s tím nepřestaneš, řeknu to
doma tátovi!“ Holčina vzlykavě plakala
a my jsme se tomu smáli. Inu první
lásky se nevybírají podle povolání, ty
jsou
většinou
zaslepené a je
tomu tak dodnes.
Raritou té doby
byli dva hoši,
kteří
s
námi
začali
chodit
do
tanečních
a
pokračovali
v
nich
ještě
neuvěřitelných
osm následujících
let.
Oba
dva
byli
absolventi
zvláštní
školy,
chodili neupravení
a na hygienu moc
nedbali. Nebylo
tedy divu, že když
žádali o tanec,
byli
většinou
odmítáni. Vůbec
jim to nevadilo, obcházeli sál, až s nimi
šly většinou starší paní a nechaly si od
nich šlapat po nohou. My ostatní jsme
se jim posmívali a hecovali jsme je, že
jsou jedničky.
I když dnes už nežijí, v duchu se jim
za to omlouvám, protože se ničemu
nevyučili, byli to vlastně chudáci,
museli celý týden tvrdě pracovat,
dělali pomocné práce a jedinou jejich
radostí bylo, že si šli v sobotu a v neděli
zatancovat, měli přece taky právo hledat
lásku a přízeň.
Taneční kurzy probíhaly dále dle
stanoveného pořádku, my jsme se
stávali smělejšími a zdatnými tanečníky.
Před Vánocemi dospěly taneční ke
svému finále a tím je vždy věneček.
Nejkrásnější na něm bylo vstupní antré.
Taneční páry, zavěšené v podpaží do
sebe jako novomanželé, vcházely ze
dvou stran na taneční parket, v čele
šli taneční mistr se svou manželkou,
taneční mistrovou, hudba hrála vstupní
polonézu, páry vytvářely řady, kruhy a
obrazce, diváci ve vyprodaném sále i na
balkóně bouřlivě tleskali a my jsme byli
nadšeni a vděčni za tak krásné uvítání.
Během dlouhého večera zahrála hudba
všechny skladby na tance, které jsme se
za tu dobu naučili.
(Pokračování na str. 9)
Taneční...
účinkujících zněla falešně a komicky,
ale některá už měla úroveň.
Po čajích se šlo do Centrálu, kde
(Pokračování ze str. 8)
neděli odpoledne se před vchodem do
nás
Děti také provedly své rodiče a tančilo
Hankova domu tlačily davy mladých,
dva legendární číšníci, pan Hetych
se vesele přes půlnoc. Na závěr hoši
aby se dostaly vůbec ke stolům a
a pan Bořek, uvedli nás ke stolům:
dali svým tanečnicím květiny a oni od
měly místo k sezení, protože i galerie
„Pěkně prosím, pánové, posaďte se u
nich dostali bílé hedvábné , krajkové
byla v tu ránu vyprodána a víc tam už
nás“. Děvčatům pomáhali z kabátů a
kapesníčky
vyšívanými
nikoho nepustili. Po úvodní znělce a
oslovovali je „ruku líbám, velectěná
monogramy a srdíčky. Velká společná
několika orchestrálních skladbách se
slečno“.
fotografie do rodinného alba - CVAK
začalo tancovat. Jako první vyběhla na
vychování a nám to lahodilo, mysleli
a je konec jedné z nejkrásnějších etap
parket „dvorská šlechta“ (pozn. Byly to
jsme si, jaká jsme to elita. Bylo levno:
života !
perfektně secvičené taneční páry, které
krabička cigaret 2 až 6 Kč, 1 l bílého
Hankův dům píše dějiny Dvora Králové
uměly bezvadně moderně a výstředně
vína 22 Kč, metr piv 14 Kč, sodovka
nad Labem, konají se zde koncerty,
tancovat, moderně se strojily a my
20 haléřů. Moc peněz jsme neměli, ale
estrády,
plesy,
jsme je obdivovali, byla to prostě elita
vždycky jsme to ustáli.
jsou zde veřejná zasedání městského
Dvora). Postupně se přidávali další a
Jsem v penzi a mám dost času. Stal se ze
zastupitelstva, ale plní i komerční účel
za chvíli byl parket nabitý k prasknutí.
mě pisálek, bylo by toho hodně, asi by
prodeje a výprodeje různého zboží
Hrálo se od 15 do 19 hodin. V polovině
se to sem nevešlo, protože noviny nejsou
. Nás mladé z tohío nejvíc zajímaly
čajů
soutěž
gumové. Mějte se hezky. Vzpomínky
nedělní odpolední čaje. Hrál na nich
„Hledáme nové talenty“, taková malá
jsou nejhezčí ráj, ze kteého nemůžeme
tehdy nejoblíbenější taneční orchestra
dnešní „Superstar“, některá vystoupení
být vyhnáni.
s
ručně
přednášky,
taneční
Rudolfa Messe. My, čerství absolventi
tanečních, jsme si už mohli naostro
vyzkoušet,
čemu
jsme
se
naučili.
Odpolední čaje byla už volnější zábava,
kde se hlavně tancovaly moderní a
výstřední tance, i když některé byly
zakázané a hlídané to bylo od dveří
pořadateli, kteří neposlušný pár vyvedli
ze sálu. Vstup dovnitř byl také zakázán
ve svetru a džínách, hlídán byl také
alkohol anebo líbání na parketu. Tehdy
nejoblíbenějšími
tanci
byly
džajv,
twist, charleston, holandsko, erotickosexuální tanec bamp, kdy na sebe tančící
naráželi boky, a začínal rokenroll.
Hrály se moderní skladby, začínali
Beatles, což byl obrovský převrat v
muzice, ovládli svou popularitou svět.
Všichni jsme se jim chtěli podobat,
jejich účesy, oblečením, botami. Jejich
zamilované písně znějí dodnes. Zpívaly
se písně Semaforu, Karla Gotta, Heleny
Vondráčkové atd. Jak úsměvně naivní
mi dnes připadají texty tehdejších hitů.
Čaje byly nesmírně populární. Každou
vyhlásil
Ruda
Mess
hlubokými
poklonami
Měli
vítali
prvorepublikové
Skautská hra
„ S t í n a d l a “
Petra Štěpová
Během pátku a soboty 20. - 21.
listopadu se sjelo z celé České
republiky kolem tří stovek skautů a
skautek, aby se na několik hodin staly
součástí naší tradiční střediskové
hry Stínadla. Námět byl převzat ze
souboru knih o Rychlých šípech autora
Jaroslava Foglara. Tento spisovatel
celý život zasvětil skautingu a
skautoval pod přezdívkou Jestřáb.
Naše město se na několik hodin
proměnilo v tajemná Stínadla a v
jeho temných zákoutích jste mohli
narazit na Rychlé šípy, Bratrstvo
kočičí pracky nebo dívčí klub s
názvem Amazonky. Nechyběl tu
ani Jan Tleskač na svém vynálezu létajícím kole, nebo Široko, ochránce
hlavolamu ježka v kleci.
Hráči byli rozděleni do dvou skupin,
jedna pomáhala svému vůdci Otakaru
Losnovi a po něm si říkala losnovci,
ta druhá byla stejně oddaná jeho
rivalovi Štěpánu Mažňákovi, to
byli mažňákovci. Oba tito úhlavní
nepřátelé se proti sobě postavili jako
kandidáti na vůdce Stínadel, tzv.
Velkého vonta. Oba měli prakticky
stejný počet přiznivců, a proto musel
rozhodnout souboj. Ten se skládal
z mnoha úkolů, které měly prověřit
kandidáty ze všech jejich úhlů, aby
se vůdcem Stínadel stal opravdu ten
nejlepší. Obě skupiny plnily stejné
úkoly, a proto leckdy záleželo na
rychlosti, síle, chytrosti ale také
taktice. Hráči se ve městě setkávali
s postavami, které i ve Stínadlech
budily pozornost. Ty měli vontové
oslovit ve verších a zodpovědět jim
Beseda v DD
Soňa Vachková
Zajímavá beseda o historii našeho
města proběhla v Domově důchodců
v Roháčově ulici, kde jsme opět mezi
sebou přivítali dnes již bývalého
kronikáře pana Janouška. Velmi
poutavé bylo zejména vyprávění o
Podharti a zajímavostech spojených
s tímto místem, které již dávno
odnesl čas. Pan Janoušek se nám
také představil jako autor právě
otázky týkající se Stínadel. U jiných
podivných postav zase plnili velmi
netradiční úkoly. Za ně pak získávali
body a životy do dalších bojů. Skupiny
musely sestavit zprávu, ze které
se dozvěděly, kde se nachází hrob
Jana Tleskače nebo plánek létajícího
kola. Dalším způsobem, jak získat
životy svých protivníků, byl boj.
Každý z účastníků měl na svém těle
připevněný lístek - život, který mu
mohl být soupeřem sebrán. Za každý
získaný život získal nepřítel bod.
Během bojů ve Stínadlech měli hráči
hledat také obrázky ježka v kleci,
které zakreslovali do plánu města.
Nejtěžším úkolem a mohu říci, že
prakticky nesplnitelným, bylo získat
od záhadného Široka jeho talisman ježka v kleci. Kdo by ho získal, stal by
se jednoznačně vítězem celé volby.
Jaký byl výsledek letošního klání?
Všichni hráči se sešli v areálu
Kohoutova dvora, kde celé snažení
vyvrcholilo
při
slavnostním
vyhodnocení. Vyhlašování vítěze
bylo napínavé až do poslední chvíle,
ale nakonec Mažňák získal bodů do
celkového hodncoení více, a proto se
stal na jeden rok plnoprávným Velkým
vontem Stínadel. Jeho zvolení bylo
též potvrzeno vontskou radou, která
mu předala ježka v kleci, symbol
Stínadel. My mu můžeme jen popřát,
aby jeho vláda byla dobrá a klidná.
Chtěli bychom se zároveň omluvit
občanům našeho města, které jsme
vyděsili svým zjevem a trochu
impulzívnějším chováním, které bylo
motivováno touhou po vítězství.
vydané nové knihy „Podharť dětem
i dospělým“, kterou měli možnost
si účastníci besedy koupit a nechat
si ji podepsat přímo od autora. Tuto
nabídku mnozí ocenili a využili jako
tip na originální vánoční dárek pro své
blízké.
Na závěr besedy byly zodpovězeny
otázky našich klientů a pan Janoušek
nás potěšil ujištěním, že opět mezi
nás na jaře zajde. Tímto mu chceme
poděkovat za příjemně strávené chvíle
při vzpomínkách na minulost a ochotu
s námi besedovat.
Byl zahájen třináctý
ročník Vánoční ZOO
J. Myslivečková
V sobotu 28. 11. 2009 byl zahájen
již třináctý ročník
Vánoční zoo.
Celá zahrada je nádherně osvětlena a
nazdobena. Letos přispěje ke sváteční
atmosféře i mimořádně velký počet
ozdobených vánočních stromků. Od 1.
prosince do 18. prosince mohly chodit
do zoo předem objednané školy zdobit
stromky vlastnoručně vyrobenými
ozdobami a poté si zdarma prohlédnout
zoo. Zatím se letos přihlásilo
neuvěřitelných 250 tříd.
V sobotu 5. 12. Mikuláš ve společnosti
tygra a poníků roznášel sladkosti již
od 13 hodin.Zahrada je otevřena každý
den od devíti do devatenácti hodin
(24. a 31. 12. do šestnácti hodin), od
patnácti hodin je snížené vstupné.
K nejnavštěvovanějším pavilonům
letos určitě patří Ptačí svět s novými
expozicemi pro orangutany a hulmany
a Pavilon šelem s rodinkou psů
hyenových. Samec se samicí a všech šest
mláďat bylo přestěhováno do expozice v
průchodu pavilonu, takže návštěvníci
mohou krásně pozorovat jejich úžasný
společný život a výchovu štěňat.
Lednové akce DDM Jednička
Luštěte sudoku s Jedničkou
- luští celá rodina - 1. kolo
pondělí 11. ledna
Zapojte se do naší internetové soutěže
pro chytré hlavičky „Sudoku s
Jedničkou“. Od 11. ledna luštěte sudoku
na internetových stránkách DDM
Jednička. Kategorie: žáci ZŠ, studenti,
dospělí. Spoléháme na váš férový přístup
k této soutěži. Vyluštěnou sudoku zašlete
co nejrychleji na emailovou adresu
[email protected]
Uzávěrka je 15. 1.
Dinosauři v Jedničce
úterý 12. ledna od 15 do 17 hodin
Chcete se něco dozvědět o těchto
zajímavých pravěkých zvířatech nebo
naopak, chcete nám říci něco o nich?
Vezměte si svého oblíbence s sebou
a přijďte k nám do Jedničky. Během
našeho povídání si tato neobvyklá zvířata
namalujeme nebo i vyrobíme. Přihlášky
do 8. 1.
Malování na porcelán
čtvrtek 14. ledna od 15 do 16.30 hod.
Zveme všechny děti, rodiče s dětmi,
mládež a dospělé. Budeme zdobit
porcelán a keramiku speciálními
barvičkami dle vlastní fantazie nebo
dle obrázků a šablon. S sebou bílý
porcelánový nebo keramický hrneček,
mističku. Na akci je nutné se předem
přihlásit do 12. 1.
Luštěte sudoku s Jedničkou
- luští celá rodina - 2. kolo
pondělí 18. 1.
Pokračování internetové soutěže Sudoku
s Jedničkou. Pravidla stejná jako v
prvním kole. Vyluštěnou sudoku zašlete
co nejrychleji na emailovou adresu
[email protected]
Uzávěrka je 22. 1.
Zimní bludičky
pondělí 18. ledna, průběžný start od
17.30 do 18 hodin
Tentokrát na vás čeká setmělá zahrada
DDM. Projdete pohádkovou branou, za
svitu loučía svíček budete hledat Netopýří
chodbu. Akce pro rodiče s dětmi. Koná
se pouze při sněhové pokrývce!
Háčkujeme pro radost III.
čtvrtek 21. ledna od 16 do 18 hod.
Téma: výroba čepic, baretů. Určeno všem
zájemcům o háčkování, jak děvčatům,
maminkám a ostatní veřejnosti. Přihlášky
do 20. 1.
Baum test - kresba stromu
aneb poznejte sami sebe
pomocí nakresleného stromu
sobota 23. ledna od 9 do 12 hod.
Určeno pro personalisty, manažery,
asistenty,
profesory,
pedagogy,
psychology, kriminalisty, studenty a pro
širokou veřejnost, která se chce dozvědět
něco více o této psychografické metodě,
jež slouží k bližšímu poznání člověka.
Přihlášky do 20. 1.
Investice
do rozvoje
vzdělávání
Zdena Nováková
Od září letošního roku se Gymnázium ve
Dvoře Králové nad Labem stalo partnerskou
školou Pedagogické fakulty Univerzity v
Hradci Králové. Spolu s Katedrou německého
jazyka a Biskupským gymnáziem Bohuslava
Balbína realizuje projekt s názvem Podpora
rozvoje evropanství, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Cílem tohoto
projektu je umožnit nadaným žákům ve věku
11 - 16 let rozvinout kompetence v učení
německého jazyka. Vybraní žáci šestiletého
studijního programu mají možnost jednou
týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin
navštěvovat kurz němčiny s rozšířenou výukou
reálií a kultury německy mluvících zemí.
Projekt, který potrvá do listopadu 2011,
zahrnuje nejen výuku německého jazyka, ale
i workshopy, při nichž žáci ve spolupráci s
Lednové...
(Pokračování ze str. 11)
Hrátky s háčkem - seriál
tradičních tematických schůzek
sobota 23. ledna od 9 do 12 hod.
Určeno všem zájemcům o háčkování.
Hurá z kopce dolů
pondělí 25. ledna od 14.30 do 17 hodin
Máte doma pekáče, lavory, igelitové pytle,
tašky a jiná netradiční vozidla na sníh? Pokud
nám napadne, tak se vhodně oblékněte a honem
k Jedničce, budou velké závody. Věk účastníků
nerozhoduje. Hlastě se do 22. 1. v Jedničce.
Akce o pololetních prázdninách
Den pro koně
pátek 29. ledna od 9 do 17 hodin
rodilými mluvčími otestují své jazykové a
sociální dovednosti.
V závěru celého projektu bude vybráno deset
nejlepších žáků, kteří se zúčastní alternativní
Pro všechny děti, které mají rády koně. Soutěž,
vyrábění, film, vše na téma kůň. Podíváme
se do stájí a svezeme se na koních. Přinést si
můžete pohlednice, plakáty a jiné předměty s
motivy koní k výměně. Hlaste se do 26. 1.
Karaoke v Jedničce - pěvecká
show pro děti
pátek 29. ledna od 10 do 12 hodin pro děti 7. 9. třída, od 15 do 17 hodin pro děti 4. - 6. třída.
Určeno pro chlapce a děvčata, kteří si chtějí
zazpívat a nestydí se postavit před publikum
a zazpívat přímo do mikrofonu. Srdečně
zveme rodiče, kamarády, spolužáky, aby přišli
povzbudit své favority.
Výlet do Babylonu
pátek 29. ledna
Akce pro děti od 8 do 15 let. Návštěva
zábavného centra Babylon v Liberci - Lunapark
Iqpark, Aquapark, možnost navštívení XD
Theater, zrcadlový labyrint.
výuky na německých školách v Drážďanech,
Berlíně nebo Lipsku, kde budou prezentovat
náš region a uplatní tak znalost cizího jazyka
při kontaktu s vrstevníky.
Luštěte sudoku v Jedničce - luští
celá rodina - 3. kolo
pátek 29. ledna od 8.30 do 11.30 hod.
Ukončení naší internetové soutěže tentokrát v
Jedničce, kde se účastníci utkají mezi sebou
osobně. Na tuto akci jsou zváni i ti, kteří
se internetových kol nezúčastníli Mohou si
procvičit svoje logické myšlení
Turnaj ve stolním fotbálku
pátek 29. ledna od 8.30 do 11.30 hod.
Milovníci tohoto sportu, přijďte do DDM
Jednička. Bude velký turnaj. Hlaste se do 26.
ledna.
Výlet s klubem Středověk
pátek 29. ledna
Klub Středověk - kroužek DDM zve mladé i
starší zájemce o historii na výlet do Pardubic,
kde navštívíme restaurátorskou dílnu,
prohlédneme si sbírku zbraní. Přihlášky do
Mikulášské hodiny v Sokole
P. Špatenková
Mikulášské hodiny mají v Sokole
dlouholetou tradici, která sahá až do
sedmdesátých
let
minulého
století.
Tehdy pořádaly Mikulášské cvičitelky
oddílu předškolního žactva. Po obnovení
Sokola v roce 1990 připravovaly hodiny
s mikulášskou nadílkou také cvičitelky
oddílu žákyň.
V letošním roce uspořádaly Mikulášské
hodiny hned čtyři oddíly. Do dopoledního
cvičení pro nejmenší děti s rodiči zavítal
Mikuláš, aby obdaroval naše nejmenší
sokolíky.
Vedoucí odpoledního cvičení pro rodiče s
dětmi Jitka Karešová zopakovala loňský
výborný nápad s maňásky. Děti místo
opravdického čerta s Mikulášem navštívili
maňásci v podobě čerta a Mikuláše. Děti
s nimi výborně komunikovaly, říkaly jim
básničky a některé se doopravdy bály.
Do všestrannostních oddílů předškoláků a
žactva přišel Mikuláš i s čertem. Čert byl
pěkný divoch, a tak mnoha dětem nahnal
pořádný strach. Naštěstí se vše dělo pod
bedlivým dohledem Mikulášovým, který
čertovi alotria brzy zarazil. A tak mohly děti
nerušeně povědět básničku nebo zazpívat
písničku. Všichni byli nakonec odměněni
drobným dárečkem a sladkostí.
Tradiční konec roku v Sokole se opět
přiblížil. Sportovní oddíly připravují
vánoční turnaje v badmintonu, florbalu
a basketbalu. Oddíly žen, sportovní
gymnastiky
a
trampolín
připravují
vánoční posezení svých členů, cvičitelé
všestrannosti připravují pro žactvo oblíbený
vánoční karneval.
Členové Sokola se v myšlenkách spojují
právě na Štědrý den, kdy v 19.30 zvedají
sklenku k symbolickému přípitku na zdraví
všem lidem dobré vůle. Nepřipojíte se k
nám i vy?
Odešel výborný skaut
Královédvorští skauti a skautky
Ve středu 2. prosince opustil naše
skautské řady ve věku 84 let nejstarší
královédvorský skaut, bratr Josef
Šturma. Svůj skautský život začal již
jako devítiletý v roce 1934 a skautské
organizaci zachoval věrnost až do
konce svého života. Během dlouhých
let působil v různých skautských
funkcích, například jako vedoucí
oddílu, později jako dlouholetý
vedoucí skautského střediska v
našem městě a jako člen Okresní rady
Junáka
V roce 1995 byl za své velké zásluhy
o skautskou organizaci přijat do
čestného Svojsíkova oddílu, v
němž se sdružují nejzasloužilejší
skauti a skautky z celé republiky.
Za své celoživotní zásluhy získal
bratr Šturma několik skautských
vyznamenání.
Bratra Josefa Šturmu jsme pro jeho
kamarádskou povahu měli rádi a
svým odchodem nás zarmoutil. V
historii královédvorského skautingu
bude provždy zapsán jako jeden
z nejlepších činovníků našeho
střediska.
Jubilejní rok gymnázia
RNDr. Vladimír Hušek
V roce 2010 bude budova našeho
gymnázia pro veřejnost otevřena
dvakrát. Poprvé to bude hned na
začátku nového roku, a sice 13. ledna,
kdy pořádáme tradiční „Odpoledne
otevřených dveří“. Školní budovu a
její zázemí chceme představit zejména
našim budoucím studentům, žákům 7.
a 9. tříd základních škol, a také jejich
rodičům. Hlavně jim bude určena
informační schůzka od 16.30 hod.,
kdy budou v určených místnostech
seznámeni s organizací přijímacího
řízení a s naším školním vzdělávacím
programem.
Podruhé se brána naší školy otevře v
září v rámci oslav 120. výročí vzniku
gymnázia ve Dvoře Králové n. L., které
jsou naplánovány na 24. a 25. září
2010. Prosím touto cestou organizátory
třídních pomaturitních stazů, aby
nám sdělili své kontaktní údaje (tel.
499320189, mail [email protected]
HYPERLINK „mailto:[email protected]“)
HYPERLINK „mailto:[email protected][email protected]
Tyto kontakty nám chybí hlavně u
starších absolventů. Děkujeme vám
za pomoc a spolupráci při přípravách
oslav.
Víte, že …
v Turnově perník prodávali. V první
polovině 17. století začali perník
vyrábět v Pardubicích.
- již staří Egypťané si už před
tisíciletími
posílali
k
novému
roku brouka Skarabea a ten měl
obdarovanému přinášet štěstí - nebyl
živý, ale tento posvátný hmyz byl
vyveden ve zlatě a drahém kamení. V
dnešní době si posíláme novoročenky
neboli péefky.
- pečení vánočního cukroví má velmi
starou
předkřesťanskou
historii
spojenou s předvídáním budoucnosti.
Vánoční cukroví v míse dříve sloužilo
i k věštění - každý si vybral cukroví
určitého tvaru a podle toho se
usuzovalo, jaký bude jeho další rok.
- vánočka je zase symbol pšeničného
klasu a bylo zvykem že kus vánočky
dostal v domě každý, aby měl v
příštím roce hojnost.
- o Vánocích nesmějí na stole
chybět ořechy a jablka - ořechy
jsou symbolem moudrosti, jablka s
pentagramem vždy představovala
symbol života.
Jana Fiřtová
- jedním ze symbolů Vánoc se stala
betlémská hvězda. Díváme-li se
na jakýkoli betlém v kostele nebo
muzeu, automaticky si vybavíme, že
nad jeslemi svítí hvězda - kometa.
První zmínku o „hvězdě na východě“
najdeme v Bibli.
- k Vánocům patří neodmyslitelně
voňavé nazdobené perníčky už několik
století. Pečivo z mouky a medu bylo
objeveno už ve starých egyptských
hrobech. Oblíbené bylo v antickém
Řecku a starém Římě. První zmínku
o perníku u nás najdeme kolem roku
1335 v zápisech o „cáletnících“ kteří
P O D Ě K O VÁ N Í
Dovolte mi, abych prostřednictvím svého
oblíbeného měsíčníku poděkovala Mgr.
Editě Vaňkové za blahopřání k mým
kulatým narozeninám. Zároveň však
také děkuji svým dcerám Ivě a Evě a
jejich rodinám za skvěle připravené
překvapení. Všem, kteří mi v ten den
přišli stisknout ruku, přeji do života
stálé zdraví, hodně lásky a potřebného
štěstí.
M. Kaňková
Pardubicích v ulici V Ráji 14. listopadu. Team
Kupflorbalku.cz Dvůr Králové nastoupil
v sestavě: Špůr, Jebousek, Medlík, Durst,
Syrůčková, Bednář, Malý, Sklenář, Lubina,
Neumann, Wihan, Samek a Znamenáček.
Družstvo přes výtky trenéra Janečka hrálo
nedůsledně, což se projevovalo hlavně v
obraně. Ve druhé třetině stav 1:6 s Baníkem
Vamberk naznačoval pěkný brankový
výprask. Branky Malého, Skláře, Neumanna a
Wihana ve 2. a a 3. třetině zkorigovaly skóre
na konečných 4:7 po třetinách 0:3, 2:3 a 2:1.
Ve druhém utkání hrál Dvůr pozorněji a proto
porážka 1:3 s vedoucím družstvem tabulky
FbK Orlicko-Třebovsko byla přijatelnější.
Třetiny 0:1, 0:2 a 1:0. Branku Dvora dal
Malý. Nejlepší střelec soutěže Samek si přes
obranné úkoly připsal celkem tři asistence. V
tabulce je tam Kupflorbalku.cz bez bodů na
posledním místě.
K dalším utkáním 7. a 8. kola odjeli starší
žáci 28. listopadu do nové sportovní haly
Orla Přelouč. Kupflorbalku.cz. čekal v prvním
utkání domácí Orel. Utkání se rozhodčím
nepovedlo, byla to řež ze strany Orla.
Důsledkem byla spousta ošetření dvorských
hráčů přímo na hrací ploše. Nakonec Dvůr po
statečném výkonu prohrál 1:3 po třetinách 0:1,
0:1 a 1:1. Čestnou branku Dvora dal Jebousek
po přihrávce Vohnouta.
Ve druhém utkání se Sokolem Jaroměř se
očekával přijatelný výsledek, ale skutečnost
byla opačná,. Po třetinách 0:3, 0:1 a 1:
1 zněl konečný stav 1:5. Jediný gól vsítil
Znamenáček z přihrávky Samka. Dvorský tým
neudržel míček v útoku a obrana neuhlídala
jaroměřské hráče.
Úspěšně si vedou muži teamu Kupflorbalku.cz
Dvůr Králové v Královéhradecké lize. V 7. a 8.
kole 15. 11. ve sportovní hale v Předměřicích
n. L. hráli v prvém utkání 3:3 s Orlem Rtyně v
Podkrkonoší po třetinách 0:1, 1:2 a 2:0, když
branky dali Malý po přihrávce Heřmanského a
dvě Bednář, u obou asistoval Klust.
Ve druhém utkání s FBC APS Hradec Králové
si pěkně zastřílel Malý s pěti brankami, dvě
přidal Procházka. Na asistencích se podíleli
Struhár dvěma a po jedné Heřmanský a Klust.
Po třetinách 2:1, 2:0, 3:1 skončilo utkání 7:2.
Třetí utkání a další vítězství, tentokrát nad
Baníkem Vamberk 4:1 po třetinách 1:0, 1:
0 a 2:1. O vítězství se zasloužili brankami
Novotný 3 a Malý 1. Na góly nahrávali Šimek,
Struhár a Heřmanský. Sestava mužstva: Radek
Patzák, Šimek, Bednář, Heřmanský, Struhár,
Novotný, Malý, Klust, Pitrman, Mitiska,
Karel Patzák, Procházka a Kasan.
Sportovní hala gymnázia v Trutnově
byla 29. 11. dějištěm 9. kola Královéhradecké
ligy mužů. Zúčastnily se ho oba dvorské
týmy. Tým Kupflorbalku.cz narazil v prvém
utkání na domácí Eldorádo - DTJ Trutnov B.
Po třetinách 0:2, 0:2 a 2:1 zvítězil Trutnov 2:
5. Branky Dvora: vlastní Trutnova a Struhár z
přihrávky Klusta.
Druhé utkání bylo královédvorské derby mezi
teamem Kupflorbalku.cz a Sokolem. První
branku utkání dali hráči Sokola už ve 24.
sekundě hry. Dal ji Schwarz, když přihrával
brankář Kozlovský. Ještě v prvé třetině se team
Kupflorbalku.cz ujal vedení po vlastní brance
Sokola a Bednáře po asistenci Heřmanského.
Druhá třetina opět začala brankou Sokola, a
to Pickem po nahrávce Zímy. A bylo to 2:2.
Poté už stříleli branky hráčí Kupflorbalku.cz.
Ve druhé třetině Klust po přihrávce Bednáře a
Heřmanský po asistenci Mitisky. V poslední
třetině dal ještě gól Bednář a tím uzavřel
celkové skóre na 5:2 po třetinách 2:1, 2:1 a
1:0.
Sestava teamu Kupflorbalku.cz: Nový, Šimek,
Bednář, Heřmanský, Struhár, Novotný, Dostál,
Klust, Pitrman, Mitiska a Karel Patzák.
Sestava Sokola DK: Kozlovský, Kavan,
Dvořák, Podsedník, Klimeš, Schwarc, Picek,
Krejcar, Suk, Taufmann, Vachek, Zima.
Sokol DK sehrál ještě utkání s Baníkem
Vamberk a porazil ho 10:3.
Team Kupflorbalku.cz je po devátém kole na
druhém místě, Sokol DK na šestém.
Muzeum v lednu 2010
Cestopisná
přednáška
s
promítáním
diapozitivů v podání manželů Mervartových.
Vstupné dobrovolné.
Hrálo se derby
Josef Samek
K šestému turnaji mladších žáků ve florbale
odjelo družstvo Kupflorbalku.cz team Dvůr
Králové n. L. Do Předměřic n. L. Tým hrál
ve složení: Bělohoubek, Černý, Krýza, Petrle,
Malý, Procházka, Višňák, Znamenáček a
Zandler. Přes velkou snahu prohrál všechna
utkání. Prohráli s Orlem Rtyně v Podkrkonoší
3:5, FBC APS Hradec Králové 0:8, FbK
Kostelec nad Orlicí 1:4 a Sokolem Bodlinka
Dobruška 1:5.
Ve stejném dni mladší žáci Sokola Dvůr
Králové v 5. turnaji v Náchodě vyhráli nad
CSP Hradec Králové B 7:0 a nad hradeckými
Lvy FBC Sion 7:1, podlehli s CSP Hradec
Králové 1:4 a FTS Florbal Náchod 0:1. Po
těchto kolech by Sokol DK čtvrtý a team
Kupflorbalku.cz osmý.
Sedmé a osmé kolo mladších žáků se hrálo ve
Dvoře Králové n. L. 29. 11. v hale ZŠ Strž.
Dopoledne Sokol DK vyhrál nad CSP Hradec
Králové B 2:0, Orlem Rtyně v P. 2:1 a FbK
Kostelec n. Orl. 2:1. Remízou 3:3 skončil
zápas s CSP Hradec Králové. Hráči Sokola
hráli loni za elévy, což je vidět v rozehranosti
a v souhře.
Odpoledne pak Dvůr Králové zastupoval
team Kupflorbalku.cz Tým tvoří v letošním
roce nově sestavený kolektiv. S výjimkou
dvou hráčů se ostatní s florbalovou hrou
seznamuji a více než polovičku tvoří elévové.
Postupně prohráli s FBC Hradec Králové 2:
8, hradeckými Lvy - FBC Sion 1:7, FTS
florbal Náchod 0:15 a TJ Sokolem Bodlinka
Dobruška 0:8. Družstvo tvořili Böhm, Černý,
Zandler, Znamenáček, Zahradník, Guzan,
Albrecht, Bělohoubek, Petrle a Lachman. Po
osmém kole vede tabulku Náchod se 48 body,
Sokol Dvůr Králové je čtvrtý s 31 body, na
osmém místě je team Kupflorbalku.cz s 10
body.
Florbalový přebor starších žáků pokračoval
5. a 6. kolem v pěkné nafukovací hale v
Bible očima světa, svět očima
bible
Výstavní sál v budově Špýcharu
Interaktivní výstava, která přibližuje historii a
obsah jedné z nejčtenějších knih světa - bible.
Návštěvníci nahlédnou a aktivně se zapojí do
všedního života lidí před tisíci lety. Vyzkouší
si mlít obilí na mlýnském kameni, napíší své
jméno v řečtině a hebrejštině, podívají se
na domek, který se stavěl v novozákonních
dobách apod. Na informačních panelech
ve tvaru svitků se dozví řadu zajímavostí a
seznámí se s podstatou křesťanství.
Kašpárkovo pometlo zametlo
neděle 10. 1. 2010 od 16.00 hod.
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka
pro nejmenší. Vstupné dobrovolné.
Vápencové skalní útvary
na Slovensku
čtvrtek 14. 1. 2010 od 17.00 hod.
Přednáškový sál v budově Špýcharu
O lesním krmítku
sobota 23. 1. 2010 od 15 hod.
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Pásmo pohádek pro nejmenší v podání
maňáskové scény loutkářského souboru
Klíček. Vstupné: dospělí 20 kč, děti 10 Kč.
Na stříbrné pavučině
neděle 31. 1. 2010 od 16.00 hod.
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka
pro nejmenší. Vstupné dobrovolné.
Co
nového
v
házené
Miroslav Puš
Kromě
zápasů
v
extralize
sehráli
znamenalo vyřazení z poháru.
Vynikajicímu
zápasu
přihlíželo
520
královédvorští házenkáři dva pohárové
DK - Třeboň 24:26 (12:11)
diváků. Naše mužstvo hrálo v sestavě:
zápasy. Postup mezi 16 nejlepších mužstev
O branky se rozdělili: Klouček 6, Fiedor
Vaněček, Babčaník - Etrich, Kotík 5,
Českého poháru si zajistili vítězstvím nad
5, Kotík 4, Hracha a Zelinka po 3, Šimek,
Bělohlav 2, Fiedor 5, Kulhánek 1, Voňka,
druholigovým TJ Kovofiniš Ledeč nad
Etrich a Groh po 1.
Hracha 5, Groh 3, Klouček 2, Zelink a1,
Sázavou.
Házenkářským svátkem bylo mistrovské
Tesař 3.
Ledeč - DK 27:31 (11:16)
utkání s mnohanásobným mistrem Duklou
Dalším zápasem bylo krajské derby s HBC
Branky vítězů: Klouček 7, Groh 6,
Praha. Málem došlo k senzaci, v poločase
Ronal Jičín a v něm domácí mužstvo, tj.
Bělohlav 5, Zelinka 5, Hracha 4, Kotík 3,
dvorské mužstvo vedlo 15:13. Ještě v 50.
1. HK Dvůr Králové, prohrálo 22:30 (14:
Železňák 1.
minutě byl stav 22:22. Potom však hráči
17). Utkání přihlíželo 640 diváků. Střelbu
V dalším kole poháru hostili naši házenkáři
Dukly získali tříbrankový náskok a ten
obstarali: Klouček 7, Groh 4, Kotík 3,
mužstvo Třeboně, a přestože od 10. do 54.
byl rozhodující. Domácím se podařilo
Fiedor, Hracha a Železňák po 2. Zelinka a
minuty vedli, odešli nakonec poraženi a to
jen snížit na konečný výsledek 27:28.
Kulhánek po 1.
Halový
turnaj
žákyň
Alan Výborný
O víkendu 20. - 22. listopadu 2009 se
turnaj stejné kategorie.
Brně a 1. místo v Ostravě) pak zakončil
ve sportovní hale ZŠ Strž uskutečnil
Konečné pořadí:turnaje:
prvním
softbalový mezinárodní turnaj žákyň do
1. Dvůr Králové 2, 2. Eagles Krč Praha,
ve Dvoře Králové n. L.. Vítězství na
13let. Turnaje se zúčastnilo po odhlášení
3. Brzeg 1 (PL), 4. Brzeg 2 (PL), 5.
halovém turnaji bylo jen třešničkou na
týmu z Wroclawi pro nemoc jedenáct
Mladé Buky, 6. Joudrs Praha, 7. Arrows
dortu po veleúspěchu mladých hráček.
týmů z celé České republiky a polského
Ostrava, 8. Werich Praha, 9. Dvůr
Příslibem do budoucna je i fakt, že
Brzegu, celkem 150 dětí. Zápasy družstev,
Králové 1. 10. Merklín, 11. Kotlářka
sedm hráček týmu TJ Dvůr Králové
rozdělených do dvou skupin, byly velice
Praha
reprezentovalo
kvalitní, plné skvělých herních situací,
Tým děvčat Dvora Králové n. L. tak
World Sports Festivalu ve Vídni a
napětí a soupeření. Děti zkušené, ale i
potvrdil
družstvo obsadilo krásné třetí místo ve
ty teprve začínající se velice snažily a
republice v této kategorii. Úspěšnou
světové konkurenci.
předvedly skvělé výkony, které budou
sezonu 2009 (1. místo VČO kadetek, 1.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
moci zopakovat v polovině března 2010,
místo Joudrs Cup, 1. místo McDonald
všem sponzorům a ZŠ Strž za tréninkové
kdy náš oddíl bude pořádat opět halový
Cup, 1. místo na Werichovce, 1. místo v
podmínky v hale školy.
letošní
nadvládu
v
České
Královédvorský sport ve výsledcích
Kuželky
Východočeský přebor
DK - Trutnov D 10:6, Rokytnice n. J. B
- DK 14:2, DK - Jičín C 6:10
Východočeská soutěž
Poříčí - DK B 14:2, DK B - Přelouč B 2:
14, Milovice B - DK B 14:2, DK B - Červený Kostelec D 4:12
Hokej
Krajská liga - muži
DK - Třebechovice 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
Góly: Rychtera, Vítek, Všetečka; 260
diváků
Nové Město nad Metují - DK 9:4 (4:0,
3:1, 2:3) Góly: Říčař, Zmítko, Dufek,
Rychtera
Hronov - DK 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Góly:
Hamerský 2, Vítek, Dušička
DK - Jaroměř 6:3 (1:0, 0:0, 5:3) Góly:
Kubelka 3, Hamerský, Dlab, Motl. Utkání
sledovalo 270 diváků.
Nová Paka - DK 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) Góly:
Krejcar, Dušička, Vítek
DK - Náchod 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Góly: Kubelka, Vítek
350 diváků
Po odchodu trenéra Ladislava Lubiny do
extraligové Komety Brno mužstvo vedou
Pavel Marek a Jaromír Branda.
Přátelský zápas
DK/Náchod (mladší dorostenci) - Slavia
Praha (ženy) 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)
Šachy
Krajský přebor osmičlenných družstev
Dvůr Králové - ŠK Lípa B 4,5:3,5
místem
na
ČR
mistrovství
na
ČR
červencovém
Sport v lednu
Stolní tenis
9. 1. DK B - Slavia HK D
divize
9.00 hod.
15. 1. DK C - V. Svatoňovice
regionální přebor II. 18.00 hod.
30. 1. DK - Liberec C
III. liga
16.00 hod.
31. 1. DK - Jablonec B
III. liga
10.00 hod.
Kuželky
15. 1. DK - Vrchlabí B
Východočeský přebor
hod.
Košíková
16. 1. DK - Chlumec n. C.
17. 1. DK - Sokol HK B
Východočeská liga
17.00
Odchov čápa simbila
v ZOO Dvůr Králové
Ing. Kamil Čihák
Čáp simbil (Ciconia abdimii) je s
výškou 80 cm, rozpětím 1,6 m a
hmotností 1,3 kg nejmenším z 19
známých druhů čápů. Je podobně
zbarven jako u nás hnízdící čáp
černý, liší se však modře a červeně
zbarvenou lysou kůží u kořene
zobáku a v okolí oka. Vyskytuje se
v Africe, v pásu od Sahary po rovník
a v menším počtu i v jihozápadní
Arábii. Obývá především step a
savanu v okolí vod, nevyhýbá se
ani blízkosti lidských sídel. Živí se
hmyzem a drobnými obratlovci, při
lovu se sdružuje do větších hejn.
Hnízdění čápa simbila spadá do
období dešťů, v období sucha pak
migruje do jižní Afriky. Hnízdí
v koloniích často s dalšími druhy
brodivých ptáků, hnízdo staví
na skalních výstupcích nebo na
stromech. Samice snáší obvykle 2
- 3 bílá vejce, na kterých sedí oba
rodiče téměř celý měsíc. Mláďata
opouští hnízdo ve stáří dvou měsíců.
Nejstarší zaznamenaný věk simbila
v zajetí byl 21 let.
První čápi simbili přišli do ZOO
Dvůr Králové v roce 1990, ale
další rozšíření chovaného hejna se
podařilo až v roce 2005 výměnou
ze ZOO Hamerton v Anglii.
Spolu s dalšími druhy vodních
pátků pravidelně simbili obývají
průchozí voliéru. První odchov se
podařil v roce 2007. Čápi simbili
zahnízdili i letos ve voliéře, kde
obsadili skupinu nejvyšších stromů.
Postupně postavili pět hnízd a
na čtyřech z nich snesli vejce.
Celkem se vylíhlo 10 mláďat, která
byla všechna úspěšně odchována.
S prvním výraznějším poklesem
venkovních teplot byli všichni čápi
přemístěni do zimoviště, a tak je v
současné době mohou návštěvníci
vidět v pavilonu tropických bažin.
Celá skupina odchovaných mláďat
postupně obohatí ptačí kolekci v
zoologických zahradách ve Francii.
Vá n o č n í p ř e d v o l e b n í r o z j í m á n í
Karel Malý
Letošní rok byl dost bídný,
V květnu budou volby zase,
Jsou přece i strany malé,
Do Vánoc už čas jen krátký,
nedobré se děly věci,
tentokráte parlamentní,
které snad by lepší byly
ať pro vás jen šťastné jsou,
zda ten příští bude vlídný,
vyhrají však, jakž už zdá se,
nežli strany obehrané,
dopřejte si hezké svátky,
záleží i na nás přeci.
opět strany dominantní.
které moc zla způsobily.
i když s menší nadílkou.
Špatná politická scéna
Proč voliči nepochopí,
Vyměňme své politiky,
V novém roce ať se máte
nám už velmi dlouho vadí,
že stále stejní politici
snad by se nám lépe vedlo,
pokud možno líp než dosud,
potěšila by nás změna,
v politice chyby tropí,
snad by podle pranostiky
tím, že lepším svůj hlas dáte,
nové bychom měli rádi.
přesto stále jsou na špici.
nové koště lépe metlo!
ovlivníte též svůj osud.
KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY vydává J. Pišta a spol., společnost s r. o. telefon 499 623 979 - připravuje nezávislá redakce - povoleno odborem
kultury Okresního úřadu v Trutnově, č. kult. 318/91/HB. Cena 6 Kč. Redaktor Miroslav Puš, Macharova 2096, Dvůr Králové n. L., tel. 499 623 861.
Administrace a příjem inzerce Jana Fiřtová, Husova ul. 128, 544 01 Dvůr Králové n. L., mob.: 723 248 301, - volat můžete od 7.00 do 8.30 hod. a od 19.00
do
21.00
hodin.
Uzávěrka
KL
je
15.
den
v
měsíci,
kromě
prosince
(10.)
a
července
(KL
nevycházejí).
Tiskne Tiskárna TYP TISK s. r. o., Riegrova 327, Dvůr Králové n. L., telefon 499 320234. Za pravdivost v článcích odpovídají autoři.

Podobné dokumenty