GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH

Komentáře

Transkript

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH
OBSAH
Typy zařízení
Změna vůči vydání X. 2008
str.
Výběr zařízení pro příslušné prostory................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Spojování elektrických obvodů
Svorkovnicové skříně pro osvětlení.................................................................................X20X1 OS.. ............................................................................................................................................ 3
Svorkovnicové skříně pro měření a regulaci.................................................................X20X1, X20X1/JB TC, MaR.............................................................................................................. 5
Svorkovnicové skříně pro koncové spínače XCW........................................................X12X1 XCW............................................................................................................................................ 6
Svorkovnicové skříně přechodové...................................................................................X.X1, X.X2 PK ...................................................................................................................................... 7
Přechodové skříně k motorům..........................................................................................X.X1, X.X2 PM...................................................................................................................................... 8
Svorkovnicové skříně z nerez oceli dle DEP SHELL.....................................................X.X2, X.X2/JB DEP............................................................................................................................. 9
Svorkovnicové skříně – obecný přehled........................................................................X.X0, X.X1, X.X2................................................................................................................................ 10
Ovládání elektrických obvodů, indikace stavů, měření el. veličin
Ovládací skříně - funkce spínání........................................................................................X20SA1 V0.. ........................................................................................................................................ 12
Ovládací skříně - funkce měření a indikace...................................................................X20SA1 V0.. ........................................................................................................................................ 14
Ovládací skříně - kombinace spínání / indikace..........................................................X20SA1 V... ......................................................................................................................................... 15
Vypínač.......................................................................................................................................X20SA1.................................................................................................................................................. 16
Ovládací skříně.........................................................................................................................X23SA1 V2.. ....................................................................................................................................... 17
Svorkovnicové a signalizační skříně pro připojení topných kabelů.....................X20X1 TK.. .......................................................................................................................................... 19
Ovládací a indikační skříně – obecný přehled.............................................................X.SA.. .................................................................................................................................................... 21
.
Nevýbušné přepěťové ochrany.............................................................................................................X12FV1/24R.. .....................................................................................................................................23
Průmyslové přepěťové ochrany pro datové obvody..................................................................POZ-4W, POZ-8W, LZ-4W, SLZ 8W...........................................................................................24
Nevýbušný pohon........................................................................................................................................X551M2 ................................................................................................................................................26
Zásuvkové a transformátorové skříně..............................................................................................X.XS(T) .................................................................................................................................................27
Nevýbušná osvětlovací souprava........................................................................................................XEL..........................................................................................................................................................28
Nevýbušné prodlužovací přívody.......................................................................................................XSXP ......................................................................................................................................................29
Nevýbušné rozváděče...............................................................................................................................X40..DA2, X40..DA2/d, X450DA2, X450DA2/d..................................................................30
Jeřábový ovladač.........................................................................................................................................XAW .......................................................................................................................................................32
Koncové spínače...........................................................................................................................................XCW, XC8 .............................................................................................................................................33
Vývodky, zátky..............................................................................................................................................V-TEC, HSK, 50P, 70P, S ................................................................................................................34
Ex součásti
Elektroinstalační skříně polyesterové.............................................................................XP.............................................................................................................................................................37
Elektroinstalační skříně nerezové.....................................................................................XN............................................................................................................................................................38
Signálky „e“, signálky „i“, pojistky, zakončovací členy...............................................XHL, XHL/JB, XFU, XZ ....................................................................................................................39
Nevýbušné ovládací prvky..................................................................................................X.. .............................................................................................................................................................40
Průchodky.................................................................................................................................D...x, M...x. .........................................................................................................................................42
Transformátory, potenciometr..........................................................................................XTO, X195RP.......................................................................................................................................44
Zásuvky a vidlice..........................................................................................................................................DXN1, DXN3, DXN6.........................................................................................................................45
Svítidla
Zářivková, reflektory................................................................................................................................................................................................................................................................................48
Ruční, výstražné a přenosné svítilny.................................................................................................................................................................................................................................................. 51
Optická a signalizační zařízení................................................................................................................................................................................................................................................................................54
Ochranné skříně pro měřící přístroje...................................................................................................................................................................................................................................................................55
Topení pro ochranné skříně..................................................................................................................................................................................................................................................................56
Doprovodné ohřevy......................................................................................................................................................................................................................................................................................................57
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.
GENERI, s.r.o.
OBSAH
Strana: 1
VÝBĚR ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍSLUŠNÉ PROSTORY – údaje, které uvádíme u všech zařízení v tomto katalogu
SKUPINA A KATEGORIE
Zařízení schválená dle ATEX musí být označena skupinou a kategorií výrobku (např.: II 2G; II 2D; I M1). Z tohoto označení můžete zcela jednoznačně určit, pro které
prostory je zařízení vhodné:
Skupina I – zařízení pro podzemní doly s výskytem důlního plynu (metanu) a/nebo hořlavého prachu
ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT V PROSTORECH
Kategorie
Označení zařízení
M1
M2
I M1
I M2
Prostředí s nebezpečím výbuchu *
(nebezpečné podmínky 2)
Výbušná atmosféra *
(nebezpečné podmínky 1)
SNP, SNM s koncentrací metanu ≤ 1,5 % **
OK
OK
SNP***, SNM s koncentrací metanu > 1,5 % **
OK
nelze použít
*
Klasifikace prostor dle ČSN EN 1127-2:2014 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
ČSN EN 1127-2 nahradila zrušenou ČSN 34 1410:1985.
** SNM je zařazení důlních prostor z hlediska nebezpečí výbuchu metanu, které stanovil Český báňský úřad (ČBÚ) vyhláškou č. 282/2007 Sb. Tato vyhláška novelizuje
vyhlášku ČBÚ č. 22/1989 Sb. Původní prostory s nebezpečím výbuchu metanu SNM 1, SNM 2 a SNM 3 jsou označeny pouze SNM, prostory SNM 0 jsou nyní označeny
BNM. Původní prostory s nebezpečím výbuchu uhelného prachu SNP 1 a SNP 2 jsou nyní označeny pouze SNP. Prostory SNP 0 jsou nyní označeny BNP.
*** Týká se zásobníku uhlí a prostoru s ním bezprostředně souvisejícím do vzdálenosti 30 m.
Skupina II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než podzemní doly s výskytem důlního plynu (metanu) a/nebo hořlavého prachu
Kategorie
Plyny
Prachy
*
1G
2G
3G
1D
2D
3D
Označení
zařízení*
II 1G
II 2G
II 3G
II 1D
II 2D
II 3D
ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT V PROSTORECH
ZÓNA 0
ZÓNA 1
ZÓNA 2
OK
OK
OK
nelze použít
OK
OK
nelze použít
nelze použít
OK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT V PROSTORECH
ZÓNA 20
ZÓNA 21
ZÓNA 22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
OK
OK
OK
nelze použít
OK
OK
nelze použít
nelze použít
OK
starší zařízení vhodné pro plyny i prachy zároveň bývá označeno zkráceně: II 2GD apod.
TEPLOTNÍ TŘÍDA
Udává maximální povrchovou teplotu částí el. zařízení, které jsou vystaveny kontaktu s výbušnou atmosférou. Někdy, např. u svítidel nebo snímačů, bývá na zařízení
uvedeno několik teplotních tříd a to v závislosti na teplotě okolí Ta (Tamb), resp. teplotě měřeného média.
Teplotní třída:
Maximální teplota:
T1
450 °C
T2
300 °C
T3
200 °C
T4
135 °C
T5
100 °C
T6
85 °C
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA POVRCHU
Udává se pouze u zařízení určených do výbušných atmosfér s hořlavým prachem. Je to nejvyšší teplota, která vznikne při provozu v nejnepříznivějších podmínkách (avšak
v uznaných tolerancích) na kterékoliv části povrchu elektrického zařízení.
POZNÁMKA: Maximální teplota povrchu může být stanovena pro konkrétní tloušťku vrstvy prachu obklopující všechny stěny zařízení.
Příklad označení:
II 2D Ex tb IIIC T130°C Db (dle aktuální ČSN EN 60 079-0)
u starších zařízení pro plyny i prachy:
II 2GD Ex e tD A II T6 T85°C (dle starých ČSN EN 60 079-0 a ČSN EN 61 241-0)
Strana: 2
ÚVOD
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22 STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PRO OSVĚTLENÍ X12X1 0S22
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP66
-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
550 V
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
80 × 75 × 55 mm
4x ø 5 / 68 x 45 mm
Wago, 4 ks 4 × 2,5 mm2 + PE lišta
4 ks M20, (ø 7 – ø 12 mm) + 2 ks zátka M20 (příbal) *
Nevýbušné provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí *
Jmenovité napětí
Jmenovité zatížení
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče
Svorky
Vývodky
* Zátky jsou standardně dodávány pro rozsah okolních teplot -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
• Vhodná pro el. instalace osvětlení včetně 3-fázového rozvodu
• Malé rozměry, nízká cena
• Spojování pouze tuhých vodičů o průřezu do 2,5 mm2
• „Bezrevizové“ bezšroubové svornice se snadným připojením vodičů shora pouhým zasunutím
odizolovaného vodiče bez použití n
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22 STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PRO OSVĚTLENÍ X12X1 0S23
Nevýbušné provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí *
Jmenovité napětí
Jmenovité zatížení
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče:
Svorky
Vývodky
II 2G EX e II T6 Gb
II 2D Ex t IIIC T85°C Db
IP66
-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
550 V
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
80 × 75 × 55 mm
4x ø 5 / 68 x 45 mm
Wago, 4 ks 4 × 2,5 mm2 šedá + 1ks 4 × 2,5 mm2 zž
4 ks M20, (ø7 – ø12 mm) + 2 ks zátka M20 (příbal)
* Zátky jsou standardně dodávány pro rozsah okolních teplot -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
• Vhodná pro el. instalace osvětlení včetně 3-fázového rozvodu
• Malé rozměry, nízká cena
• Spojování tuhých vodičů do průřezu 2,5 mm2 nebo nebo laněných vodičů do průřezu 1,5 mm2
zakončených lisovací dutinkou.
GENERI, s.r.o.
Typ: X20X1 OS22, X12X1 0S23
Strana: 3
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO OSVĚTLENÍ
M25
M25
M25
M25
X20X1 OS01
M25
M25
M25
M25
X20X1 OS02
M25
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X20X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Teplota okolí
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C (jiný rozsah na objednávku)
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 16 A; 4 mm2: 20 A
Rozměry (š × v × h)
122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory / rozteče
4x ø 5 / 106 x 82 mm
Svorky
4 ks Wago
3 × 4,0 mm2
šedá
+ lišta PE
Vývodky
4 ks M25
(ø 8 – ø 17) mm
2 ks zátka M25
(příbal)
Hmotnost
Objednací č.
1,0 kg
X20X1 OS01
Svorky
* 8 ks Wago
2 × 4,0 mm2
šedá
+ lišta PE
Vývodky
4 ks M25
(ø 8 – ø 17) mm
2 ks zátka M25
(příbal)
Hmotnost
Objednací č.
1,0 kg
X20X1 OS02
Svorky
4 ks Wago
2 × 6,0 mm2
šedá
+ lišta PE
Vývodky
3 ks M25
(ø 12 – ø18) mm
1 ks zátka M25
(příbal)
Hmotnost
Objednací č.
1,0 kg
X20X1 OS03
Svorky
* 8 ks Wago
2 × 6,0 mm2
šedá
+ lišta PE
* jsou propojeny do 4 párů.
Vývodky
3 ks M25
(ø 12 – ø 18) mm
1 ks zátka M25
(příbal)
Hmotnost
Objednací č.
1,1 kg
X20X1 OS04
Svorky
* 8 ks Wago
2 × 6,0 mm2
šedá
+ lišta PE
Vývodky
4 ks M25
(ø 12 – ø 18) mm
1 ks zátka M25
(příbal)
Hmotnost
Objednací č.
1,1 kg
X20X1 OS05
* jsou propojeny do 4 párů.
M25
M25
X20X1 OS03
M25
M25
M25
X20X1 OS04
M25
M25
* jsou propojeny do 4 párů.
M25
M25
X20X1 OS05
Strana: 4
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: [email protected]
Typ: Х20Х1 OS..
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22 X20X1 TC – K
X20X1/JB TC – K
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO MaR
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X20X1, X20X1/JB
typ X20X1:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 16 A
Teplota okolí *
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Stupeň krytí
IP66
Rozměry (š × v × h)
122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory / rozteče
4x ø 6,6 / 106 x 82 mm
* jiný rozsah na objednávku
Svorky
Vývodky
WEDMÜLLER
2 ks M20 (ø 7 – ø 12) mm
2 ks Ni/Cr 2 × 2,5 mm2 šedá 1 ks M16 (ø 5 – ø 8) mm
(pro termočlánky)
1ks zátka M16 (příbal)
1 ks 2 ×,5 mm2 šedá (Fe)
X20X1 MaR02
X20X1/JB MaR02
X20X1 MaR03
X20X1/JB MaR03
Svorky
WAGO mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4 × 2,5 mm2 PE zž
WAGO mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 modrá
1 ks 4 × 2,5 mm2 PE zž
SKŘÍŇ PRO PŘIPOJENÍ TERMOČLÁNKŮ TYPU K
Hmotnost
Objednací č.
X20X1 TC – K
0,9 kg
X20X1/JB TC – K
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
2 ks M20
(ø 7 – ø 12) mm
0,9 kg
X20X1 MaR01
(modré vývodky)
2 ks M20
(ø 6 – ø 12) mm
0,9 kg
X20X1/JB MaR01
Svorky
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
1 ks M20 (ø 7 – ø 12) mm
2 ks M16 (ø 5 – ø 8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
0,9 kg
X20X1 MaR02
Wago mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 modrá
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
(modré vývodky)
1 ks M20 (ø 6 – ø 12) mm
2 ks M16 (ø 4 – ø 8) mm
1 ks zátka M16 (příbal)
0,9 kg
X20X1/JB MaR02
Svorky
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
1 ks M25 (ø 12 – ø 18) mm
12 ks 2 × 2,5 mm2 šedá 2 ks M20 (ø 7 – ø 12) mm
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
1 ks zátka M20 (příbal)
1,0 kg
X20X1 MaR03
(modré vývodky)
Wago mini
1 ks M25 (ø 13 – ø 18) mm
12 ks 2 × 2,5 mm2 modrá
2 ks M20 (ø 6 – ø 12) mm
1 ks 4 × 2,5 mm2 PE zž
1 ks zátka M20 (příbal)
1,0 kg
X20X1/JB MaR03
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
1 ks M25 (ø 12 – ø 18) mm
12 ks 2 × 2,5 mm2 šedá 4 ks M16 (ø 5 – ø 8) mm
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
2 ks zátka M16 (příbal)
1,0 kg
X20X1 MaR04
Wago mini
1 ks M25 (ø 13 – ø 18) mm
12 ks 2 × 2,5 mm2 modrá 4 ks M16 (ø 4 – ø 8) mm
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
2 ks zátka M16 (příbal)
1,0 kg
X20X1/JB MaR04
Svorky
X20X1 MaR04
X20X1/JB MaR04
-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
0,9 kg
WEDMÜLLER
(modré vývodky)
2 ks Ni/Cr 2 × 2,5 mm2 šedá 2 ks M20 (ø 6 – ø 12) mm
(pro termočlánky)
1 ks M16 (ø 4 – ø 8) mm
1 ks 2 ×,5 mm2 šedá (Fe)
1ks zátka M16 (příbal)
X20X1 MaR01
X20X1/JB MaR01
X20X1/JB:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Ui = 60 V
Vývodky
GENERI, s.r.o.
Typ: Х20Х1, X20X1/JB TC, MaR
Strana: 5
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO MaR
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X12X1, X12X1/JB
typ X12X1:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
Teplota okolí *
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Stupeň krytí
IP66
Rozměry skříně (š × v × h)
80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče
4x ø 5 / 68 x 45 mm
* jiný rozsah na objednávku
X12X1 MaR01
X12X1/JB MaR01
X12X1 MaR02
X12X1/JB MaR02
X12X1/JB:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Ui = 60 V
-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Svorky
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
2 ks M20
(ø 7 – ø 12) mm
0,4 kg
X12X1 MaR01
Wago mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 modrá
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
(modré vývodky)
2 ks M20
(ø 6 – ø 12) mm
0,4 kg
X12X1/JB MaR01
Svorky
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4 × 2,5 mm2 PE zž
1 ks M20 (ø 7 – ø 12) mm
2 ks M16 (ø 5 – ø 8) mm
1ks zátka M16 (příbal)
0,4 kg
X12X1 MaR02
Wago mini
6 ks 2 × 2,5 mm2 modrá
1 ks 4 × 2,5 mm2 PE zž
(modré vývodky)
1 ks M20 (ø 6 – ø 12) mm
2 ks M16 (ø 4 – ø 8) mm
1ks zátka M16 (příbal)
0,4 kg
X12X1/JB MaR02
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO KONCOVÉ SPÍNAČE TYPU XCW
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X12X1
II 2G Ex e IIC T6 Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Teplota okolí
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C (jiný rozsah na objednávku)
Jmenovité napětí
550 V
Jmenovité zatížení
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
Rozměry (š × v × h)
80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče
4x ø 5 / 68 x 45 mm
X12X1 XCW01
Svorky
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
4 ks 2 × 2,5 mm2
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
1 ks M20 (ø 7 – ø 12) mm
1 ks M16 (ø 5 – ø 8) mm
0,3 kg
X12X1 XCW01
Svorky
Vývodky
Hmotnost
Objednací č.
Wago mini
4 ks 4 × 2,5 mm2 šedá
1 ks 4 × 2,5 mm2 zž (PE)
1 ks M20 (ø 7 – ø 12) mm
2 ks M16 (ø 5 – ø 8) mm
0,4 kg
X12X1 XCW02
X12X1 XCW02
Strana: 6
T yp: Х12Х1, X12X1/JB, MaR, XCW
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22 SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PŘECHODOVÉ
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X1
Provedení
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Svorky
pružinové, nad 16mm2 šroubové, L1, L2, L3, N, PE
Un [V], In [A]
viz. tabulka
Vývody
zespod – 2 x vývodka bez zajištění proti tahu
X27X1 PK35
Rozsah svornic [mm2]
min.
jmenovitý
0,5
4
0,5
6
0,5
10
0,5
16
2,5
35
10
50
10
70
16
95
Un
[V]
550
550
550
550
750
750
750
750
X20X1 PK04
In
[A]
20
32
32
50
80
100
125
125
Velikost skříně
š × v × h [mm]
122 × 120 × 90
122 × 120 × 90
160 × 160 × 90
160 × 160 × 90
260 × 160 × 90
255 × 250 × 120
400 × 405 × 120
400 × 405 × 120
Upevňovací otvory
[mm]
4x ø 6,6 / 106 x 82
4x ø 6,6 / 106 x 82
4x ø 6,6 / 140 x 110
4x ø 6,6 / 140 x 110
4x ø 6,6 / 240 x 110
4x ø 6,6 / 235 x 200
4x ø 6,6 / 380 x 355
4x ø 6,6 / 380 x 355
Vývodky *
(průměr kabelu v mm)
M20 (ø 7 – ø 12)
M25 (ø 12 – ø 18)
M25 (ø 12 – ø 18)
M32 (ø 17 – ø 25)
M40 (ø 22 – ø 32)
M40 (ø 22 – ø 32)
M50 (ø 24 – ø 38)
M63 (ø 37 – ø 44)
Hmotnost
kg
0,9
1,0
1,6
1,6
2,6
3,6
6,6
6,6
Objednací číslo
X20X1 PK04
X20X1 PK06
X25X1 PK10
X25X1 PK16
X27X1 PK35
X37X1 PK50
X45X1 PK70
X45X1 PK95
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X2
Provedení
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Svorky
pro kabelová oka , L1, L2, L3, N, PE
Un [V]
750 V
viz. tabulka
In [A]
Vývody
zespod – 2 x přírubová vývodka se zajištěním proti tahu
X342X2 PK120
Připojitelný průřez [mm2]
min.
jmenovitý
10
120
10
150
10
185
10
240
In
[A]
160
200
225
250
Velikost skříně
š × v × h [mm]
400 × 560 × 190
400 × 560 × 190
400 × 800 × 190
400 × 800 × 190
Upevňovací otvory
[mm]
4x ø 9 / 420 x 510
4x ø 9 / 420 x 510
4x ø 9 / 420 x 750
4x ø 9 / 420 x 750
Vývodky *
(průměr kabelu v mm)
50P-TOe (ø 32 – ø 42)
50P-TOe (ø 32 – ø 42)
50P-TOe (ø 40 – ø 50)
70P-TOe (ø 44 – ø 54)
Hmotnost
kg
15,7
15,7
19,5
19,7
Objednací číslo
X342X2 PK120
X342X2 PK150
X343X2 PK185
X343X2 PK240
* Poznámka:
1) Pokud Vám nevyhovuje velikost vývodek u výše uvedených standardních variant, uveďte za objednací číslo požadovanou velikost vývodky nebo průměr / typ použitého kabelu.
2) V případě spojování více než dvou kabelů, kontaktujte oddělení technických služeb, rádi vám navrhneme a vyrobíme skříň dle Vaší aktuální potřeby.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1, X.X2 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: Х.Х1, X.X2 PK
Strana: 7
PŘECHODOVÉ SKŘÍNĚ K MOTORŮM
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X1
Provedení
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Svorky
pružinové, nad 16mm2 šroubové, L1, L2, L3, N, PE
Un [V], In [A]
viz. tabulka
Vývody
zespod:
- 1 x vývodka se zajištěním proti tahu pro pohyblivý přívod
- 1 x vývodka bez zajištění proti tahu – pro kabel s pevnou instalací
X37X1 PM35
Rozsah svornic [mm2]
min.
jmenovitý
0,2
2,5
0,2
4
0,5
6
0,5
10
0,5
16
2,5
35
10
50
10
70
16
95
Un
[V]
550
550
550
550
550
750
750
750
750
In
[A]
16
20
32
32
50
80
100
125
125
Velikost skříně
š × v × h [mm]
122 × 120 × 90
122 × 120 × 90
122 × 120 × 90
160 × 160 × 90
160 × 160 × 90
255 × 250 × 120
255 × 250 × 120
400 × 405 × 120
400 × 405 × 120
Upevňovací otvory
[mm]
4x ø 6,6 / 106 x 82
4x ø 6,6 / 106 x 82
4x ø 6,6 / 106 x 82
4x ø 6,6 / 140 x 110
4x ø 6,6 / 140 x 110
4x ø 6,6 / 235 x 200
4x ø 6,6 / 235 x 200
4x ø 6,6 / 380 x 355
4x ø 6,6 / 380 x 355
Vývodky (průměr kabelu v mm)
Hmotnost
kg
přívod
vývod
M25 (ø 13 – ø 18)
M20 (ø 7 – ø 12)
1,0
M32 (ø 18 – ø 25)
M20 (ø 7 – ø 12)
1,0
M32 (ø 18 – ø 25)
M25 (ø 12 – ø 18)
1,0
M40 (ø 22 – ø 32) M25 (ø 12 – ø 18)
1,5
M40 (ø 22 – ø 32) M32 (ø 17 – ø 25)
1,6
M50 (ø 32 – ø 38) M40 (ø 21 – ø 32)
3,3
M63 (ø 37 – ø 44) M40 (ø 21 – ø 32)
3,7
M63 (ø 37 – ø 44) M50 (ø 24 – ø 37)
6,7
M63 (ø 37 – ø 44) M63 (ø 30 – ø 44)
6,7
Objednací číslo
X20X1 PM02,5
X20X1 PM04
X20X1 PM06
X25X1 PM10
X25X1 PM16
X37X1 PM35
X37X1 PM50
X45X1 PM70
X45X1 PM95
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X2
Provedení
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Svorky
pro kabelová oka L1, L2, L3, N, PE
Un [V]
750 V
In [A]
viz. tabulka
Vývody
zespod – 2 x přírubová vývodka bez zajištění proti tahu
X342X2 PM120
Rozsah svornic [mm2]
min.
jmenovitý
10
120
10
150
10
185
10
240
In
[A]
160
200
225
250
Velikost skříně
š × v × h [mm]
400 × 560 × 190
400 × 560 × 190
400 × 800 × 190
400 × 800 × 190
Upevňovací otvory
[mm]
4x ø9 / 420 x 510
4x ø9 / 420 x 510
4x ø9 / 420 x 750
4x ø9 / 420 x 750
Vývodky (průměr kabelu v mm)
Hmotnost
kg
přívod
vývod
70P – TOe (ø 52 – ø 62) 50P – TOe (ø 32 – ø 42)
15,8
50P – TOe (ø 40 –ø 50) 50P – TOe (ø 32 – ø 42)
15,7
70P – TOe (ø 44 –ø 54) 50P – TOe (ø 40 – ø 50)
19,6
70P – TOe (ø 52 –ø 62) 70P – TOe (ø 44 – ø 54)
19,7
Objednací číslo
X342X2 PM120
X342X2 PM150
X343X2 PM185
X343X2 PM240
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X1, X.X2 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 8
Typ: Х.Х1, X.X2 PM
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22 SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ Z NEREZ OCELI DLE DEP SHELL
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X2, X.X2/JB
typ X.X2:
typ XX2/JB:
Provedení
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Jmenovité napětí
550 V
Ui = 60 V
Jmenovité zatížení
viz. tabulka
Teplota okolí
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C (jiný rozsah na objednávku)
Stupeň krytí
IP66
X341X2 DEP typ1
X341X2/JB DEP typ2
Svorky
Velikost skříně
š × v × h [mm]
Hmotnost
Objednací č.
10,3 kg
X341X2 DEP typ1
8,1 kg
X340X2 DEP typ3
Otvory pro
vývodky *
Hmotnost
Objednací č.
1 × ø 25 mm
20 × ø 20 mm
10,3 kg
X341X2/JB DEP typ2
1 × ø 25 mm
10 × ø 20 mm
8,1 kg
X340X2/JB DEP typ4
WEIDMÜLLER
40 ks 2 × 4 mm2 šedá
400 × 400 × 190
1 × ø 25 mm
22 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE) (4x ø 9 / 420 x 350) 20 × ø 20 mm
22 ks 1 × 4 mm2 zž (PE)
WEIDMÜLLER
300 × 400 × 190
1 × ø 25 mm
20 ks 2 × 4 mm2 šedá
(4x ø 9 / 320 x 350)
11 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE)
10 × ø 20 mm
12 ks 1 × 4 mm2 zž (PE)
Jmenovité zatížení: 1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 13 A; 4 mm2: 16 A
Svorky
Velikost skříně
š × v × h [mm]
WEIDMÜLLER
40 ks 2 × 4 mm2 modrá 400 × 400 × 190
22 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE) (4x ø 9 / 420 x 350)
22 ks 1 × 4 mm2 zž (PE)
WEIDMÜLLER
20 ks 2 × 4 mm2 modrá
300 × 400 × 190
11 ks 2 × 4 mm2 šedá (FE) (4x ø 9 / 320 x 350)
12 ks 1 × 4 mm2 zž (PE)
X340X2 DEP typ3
X340X2/JB DEP typ4
Otvory pro
vývodky *
* typ a množství vývodek a zátek dle specifikace zákazníka
skříně jsou standardně osazeny odvzdušňovací vývodkou M25, která nemá vliv na počet otvorů pro
vývodky a zátky
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu X.X2 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X.X2 DEP SHELL
Strana: 9
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
X . X
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
. / JB
Stupeň krytí
Teplota okolí *
Jiskrově bezpečné provedení
Materiál skříně:
0
Al - slitina
1
plast (polyester)
2
nerezový plech
X - označení svorkovnicové skříně
Rozměrový typ:
- viz. tabulky níže
Provedení:
X: nevýbušné (Ex)
L: průmyslové
Materiál
Povrchová úprava
Barva
Materiál skříně
Připojení
Vývodky
Jmenovité napětí
Jmenovité zatížení
* Jedná se o maximální rozsah.
X.X0 - hliníkové
Al tlakový odlitek
prášková vypalovací barva
šedá, RAL 7001
Typ
X09X0
X10X0
X11X0
X16X0
X17X0
X18X0
X19X0
X21X0
X22X0
X23X0
X24X0
X25X0
X26X0
X27X0
X28X0
X29X0
X31X0
X32X0
X33X0
A x B x H [mm]
64 × 58 × 34
64 × 98 × 34
64 × 150 × 34
80 × 75 × 57
80 × 125 × 57
80 × 175 × 57
80 × 250 × 57
120 × 122 × 80
120 × 220 × 80
120 × 220 × 90
122 × 360 × 80
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
230 × 200 × 110
230 × 280 × 110
230 × 330 × 110
230 × 400 × 110
Typ
X35X0
X42X0
X43X0
X46X0
X47X0
X48X0
X49X0
X50X0
X51X0
X52X0
X53X0
X54X0
X55X0
X56X0
X57X0
X58X0
X59X0
X60X0
X70X0
A x B x H [mm]
230 × 600 × 110
310 × 400 × 110
310 × 600 × 110
100 × 100 × 80
100 × 160 × 80
100 × 200 × 80
120 × 122 × 90
140 × 140 × 90
140 × 200 × 90
180 × 180 × 100
180 × 280 × 100
100 × 230 × 110
230 × 200 × 180
230 × 330 × 180
230 × 400 × 224
310 × 400 × 180
310 × 400 × 226
310 × 600 × 180
600 × 600 × 200
X.X1 – polyesterové
Polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP) a s příměsí
grafitu , povrchový odpor < 109 Ω
černá, RAL 9011 nebo RAL 9005
obtížně zápalné, samozhášivé
Typ
X12X1
X13X1
X14X1
X15X1
X20X1
X23X1
X25X1
X26X1
X27X1
X28X1
X37X1
X38X1
A x B x H [mm]
75 × 80 × 55
75 × 110 × 55
75 × 160 × 55
75 × 190 × 55
120 × 122 × 90
120 × 220 × 90
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
250 × 255 × 120
250 × 255 × 160
Typ
X39X1
X40X1
X44X1
X45X1
X71X1
X72X1
X73X1
X74X1
X75X1
X80X1
X365X1
A x B x H [mm]
250 × 400 × 120
250 × 400 × 160
360 × 360 × 90
405 × 400 × 120
250 × 600 × 120
80 × 75 × 75
110 × 75 × 75
160 × 75 × 75
190 × 75 × 75
400 × 405 × 165
400 × 600 × 250
Materiál
Povrchová úprava
Barva
Typ X.X.:
Typ X.X./JB:
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
IP65 / IP66
-60°C až +90 °C (maximální rozsah)
X.X0 – AL slitina
X.X1 – polyester
X.X2 – nerez ocel
pružinové, šroubové nebo svorníkové svorky 1,5 až
300mm2
viz. katalogové listy vývodek
max. 1000V
dle konkrétního provedení
Velikost skříně je dána požadovaným technickým zadáním (počet svorek, vývodek, napětí, proud). Na základě těchto údajů Vám navrhneme optimální řešení.
Kontaktujte naše oddělení OTS – e-mail: [email protected]
Strana: 10
Typ: Х.Х0, X.X1, X.X2
GENERI, s.r.o.
SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
Materiál
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
X.X2 – nerezové
Nerezový plech 17 240 (AISI 304),
jiný materiál na vyžádání
Typ
X05X2
X06X2
X320X2
X321X2
X322X2
X323X2
X324X2
X325X2
X326X2
X327X2
X328X2
X329X2
X330X2
X331X2
X332X2
X333X2
X334X2
X335X2
X340X2
X341X2
X342X2
X343X2
X344X2
X345X2
X346X2
X347X2
X349X2
X357X2
X397X2
X398X2
X407X2
X408X2
X409X2
X410X2
A x B x H [mm]
302 × 402 × 188
pr.133 × 180
150 × 150 × 90
200 × 150 × 90
200 × 200 × 90
300 × 150 × 90
300 × 200 × 90
300 × 300 × 90
300 × 400 × 90
400 × 200 × 90
400 × 400 × 90
560 × 400 × 90
300 × 200 × 150
300 × 300 × 150
300 × 400 × 150
400 × 200 × 150
400 × 400 × 150
560 × 400 × 150
300 × 400 × 190
400 × 400 × 190
560 × 400 × 190
800 × 400 × 190
500 × 300 × 150
500 × 400 × 150
330 × 200 × 150
330 × 300 × 150
400 × 300 × 90
400 × 300 × 150
400 × 560 × 90
400 × 560 × 150
400 × 300 × 190
330 × 200 × 190
330 × 300 × 190
400 × 560 × 190
Upevňovací patky jsou vždy umístěny na delší straně skříně.
Typ
X411X2
X412X2
X413X2
X414X2
X415X2
X416X2
X417X2
X430X2
X431X2
X432X2
X433X2
X434X2
X435X2
X436X2
X437X2
X438X2
X439X2
X440X2
X441X2
X442X2
X443X2
X444X2
X445X2
X446X2
X460X2
X461X2
X462X2
X463X2
X464X2
X465X2
X466X2
X467X2
X468X2
X467SA2
X468SA2
A x B x H [mm]
400 × 800 × 190
500 × 300 × 190
500 × 400 × 190
360 × 200 × 150
360 × 300 × 150
360 × 200 × 190
360 × 300 × 190
100 × 100 × 61
150 × 100 × 61
150 × 150 × 81
200 × 100 × 61
200 × 200 × 81
200 × 200 × 121
300 × 150 × 81
300 × 200 × 81
300 × 200 × 121
300 × 300 × 121
300 × 300 × 161
380 × 380 × 161
400 × 150 × 81
400 × 200 × 121
400 × 300 × 161
500 × 300 × 161
500 × 400 × 161
200 × 250 × 97
200 × 250 × 157
350 × 250 × 97
300 × 300 × 167
380 × 380 × 167
380 × 380 × 217
500 × 300 × 167
600 × 300 × 167
600 × 380 × 217
600 × 300 × 167
600 × 380 × 217
Velikost a orientace skříně je dána technickým zadáním (počet svorek, připojovací kabely apod.)
Podrobnější informace na vyžádání.
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – Ex KOMPONENTY
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21,22
Svorka pružinová MINI
Svorka pružinová
Svorka šroubová
Svorka svorníková
Kabelová vývodka
polyamidová
Kabelová vývodka
se zajištěním proti
tahu
Vývodka šroubová
se třmenem
Závitová zátka
polyamidová
Závitová zátka
niklovaná mosaz
Závitová zátka hřibová
GENERI, s.r.o.
Typ: Х.Х0, X.X1, X.X2
Kabelová vývodka
niklovaná mosaz
Odvzdušňovací zátka
Strana: 11
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22 OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ - FUNKCE SPÍNÁNÍ
Provedení
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4x ø 6,6 / 106 x 82 mm
550 V, 10 A
AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A
šroubové svorky, max. 2× vodič 2,5 mm2
M20 (ø 7 – ø 12) mm
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory / rozteče
Jmenovité napětí a proud
Spínací schopnost
Připojení
Vývodka
X20SA1 V001 až V005
X20SA1 V006 až V010
Specifikace textu
??
CENTRAL STOP (standard)
–
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
NZ
EMERGENCY STOP
ES
NOUZOVÉ VYPNUTÍ
NV
EMERGENCY SWITCHING OFF ESO
Příklad
X20SA1 V006
X20SA1 V006/NZ
X20SA1 V006/ES
X20SA1 V006/NV
X20SA1 V006/ESO
TLAČÍTKO HŘIBOVÉ POD SKLEM
hřibová rudá, pootočením odblokovat
HAVARIJNÍ STOP *
0,9 kg
Kontakty
Objednací číslo
1NO
X20SA1 V001
1NC
X20SA1 V002
1NO/1NC
X20SA1 V003
2NC
X20SA1 V004
2NO
X20SA1 V005
* Jiný typ hlavice, kontaktů nebo jiný textu štítku na objednávku
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
TLAČÍTKO HŘIBOVÉ BEZ SKLA
hřibová rudá, pootočením odblokovat
CENTRAL STOP *
0,9 kg
Kontakty
Objednací číslo
1NO
X20SA1 V006 /??
1NC
X20SA1 V007 /??
1NO/1NC
X20SA1 V008 /??
2NC
X20SA1 V009 /??
2NO
X20SA1 V010 /??
* Jiný typ hlavice, kontaktů nebo jiný textu štítku na objednávku
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
TLAČÍTKO SE SAMONÁVRATEM
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
bez tetu (text na objednávku)
0,9 kg
Kontakty
Objednací číslo
1NO
X20SA1 V011/?
1NC
X20SA1 V012/?
1NO/1NC
X20SA1 V013/?
2NC
X20SA1 V014/?
2NO
X20SA1 V015/?
Místo otazníku doplňte barvu tlačítka dle tabulky, např. X20SA1 V011 /W
zelená
bílá
rudá
žlutá
černá
modrá
G
W
R
Y
B
BE
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
X20SA1 V011 až V015
Barva:
Kód:
DVOJTLAČÍTKO SE SAMONÁVRTAEM
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
bez tetu (text na objednávku)
0,9 kg
Kontakty – tlačítko 0 Kontakty – tlačítko I
Objednací číslo
1NC
1NO
X20SA1 V017 /?/?
1NO
1NO
X20SA1 V018 /?/?
1NC
1NC
X20SA1 V019 /?/?
1NO/1NC
1NO/1NC
X20SA1 V020 /?/?
Místo otazníků doplňte barvy tlačítek tabulky, např. X20SA1 V017 /W/G
zelená
bílá
rudá
žlutá
černá
modrá
G
W
R
Y
B
BE
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
X20SA1 V017…V020
Barva:
Kód:
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
Tlačítko I – 1NO
zelené
X20SA1 V105…V108
Strana: 12
černé
TROJTLAČÍTKO SE SAMONÁVRTAEM
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
O, I, II (jiné texty na objednávku)
0,9 kg
Tlačítko II – 1NO
Tlačítko O – 1NC
Objednací číslo
bílé
X20SA1 V105
zelené
rudé
X20SA1 V106
rudé
X20SA1 V107
černé
černé
X20SA1 V108
Typ: X20SA1 V0.., V1
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ - FUNKCE SPÍNÁNÍ
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22
DVOJTLAČÍTKO S PŘEPÍNAČEM
Tlačítka – stiskací se samonávratem, barva – viz.tabulka
Přepínač – otočná s pevnými polohami, barva černá
O, I, M-O-D (jiné texty na objednávku)
1,0 kg
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
Tlačítko
O
Tlačítko
I
Tlačítko
M – O –D
X20SA1 V120
Objednací číslo
X20SA1 V120 /?/?
Místo otazníků doplňte barvy tlačítek O a I, např. X20SA1 V120 /B/G
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
černá
Kód:
G
W
R
Y
B
* za ? dosaďte kód barvy
Ovládací hlavice
X20SA1 V029
Text štítku
Hmotnost
modrá
BE
DOJPOLOHOVÝ / TROJPOLOHOVÝ PŘEPÍNAČ
otočná s pevnými polohami nebo samonávratem,
barva černá
O, I, II (jiné texty na objednávku)
0,9 kg
Objednací číslo
X20SA1 V030
ŘAZENÍ 1
1-pólový vypínač
X20SA1 V027
ŘAZENÍ 2
2-pólový vypínač
X20SA1 V028
ŘAZENÍ 6
střídavý přepínač
X20SA1 V029
3-polohový přepínač
X20SA1 V030
3-polohový přepínač
se samonávratem
na střed
X20SA1 V031
ŘAZENÍ 1
1-pólový vypínač
uzamykatelný *
X20SA1 V032
ŘAZENÍ 5
sériový přepínač
X20SA1 V033
ŘAZENÍ 7
křížový přepínač
X20SA1 V034
X20SA1 V032
X20SA1 V033
Jiná provedení (texty štítků, vývodky, uzamykání v jiné poloze,uzamykání visacím
zámkem atd.) na objednávku.
Další varianty na objednávku.
Podrobnější technické údaje k použitým komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X20SA1 V0.., V1
Strana: 13
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ X20SA1 – FUNKCE MĚŘENÍ A INDIKACE
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory / rozteče
Jmenovité napětí a proud
Vývodka
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4x ø 6,6 / 106 x 82 mm
viz. tabulka
M20 (ø 7 – ø 12) mm
INDIKAČNÍ SVÍTIDLO
Barva
Text štítku
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Připojení
Hmotnost
X20SA1 V021..V026
X20SA1 PA../..
Nepřímoměřící ampérmetr je určen pro připojení
k měřícímu transformátoru proudu In/1A, resp. In/5A
viz. tabulka
bez tetu (text na objednávku)
6, 12, 24, 48 V AC/DC, 110, 230 V AC
20 mA, max. 30 mA (pulsně 100 mA)
šroubové svorky, max. 2 × vodič 2,5 mm2
0,9 kg
Kontakty
Objednací číslo
230V 50Hz
X20SA1 V021 /?
110V 50Hz
X20SA1 V022 /?
48V AC/DC
X20SA1 V023 /?
24V AC/DC
X20SA1 V024 /?
12V AC/DC
X20SA1 V025 /?
6V AC/DC
X20SA1 V026 /?
Místo otazníku doplňte barvu signálky dle tabulky, např. X20SA1 V021 /G/W/G
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
modrá
Kód:
G
W
R
Y
BE
NEPŘÍMOMĚŘÍCÍ AMPÉRMETR
Měřící rozsah:
Jmenovité napětí:
Spotřeba:
Třída přesnosti:
Připojení:
Hmotnost:
Rozsah stupnice
(Jiný rozsah na objednávku)
0 – 10 / 30
0 – 15 / 45
0 – 20 / 60
0 – 30 / 90
0 – 40 / 120
0 – 50 / 150
0 – 60 / 180
0 – 75 / 225
0 – 100 /300
0 – 150 / 450
0 – 200 / 600
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ X20SA1 – FUNKCE ŘÍZENÍ
viz. tabulka
500 V
0,7 VA
1,5
pružinové svorky 4 mm2
0,9 kg
Objednací číslo
In / 1A
In / 5A
X20SA1 PA1A/10
X20SA1 PA5A/10
X20SA1 PA1A/15
X20SA1 PA5A/15
X20SA1 PA1A/20
X20SA1 PA5A/20
X20SA1 PA1A/30
X20SA1 PA5A/30
X20SA1 PA1A/40
X20SA1 PA5A/40
X20SA1 PA1A/50
X20SA1 PA5A/50
X20SA1 PA1A/60
X20SA1 PA5A/60
X20SA1 PA1A/75
X20SA1 PA5A/75
X20SA1 PA1A/100
X20SA1 PA5A/100
X20SA1 PA1A/150
X20SA1 PA5A/150
X20SA1 PA1A/200
X20SA1 PA5A/200
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
NEVÝBUŠNÝ POTENCIOMETR
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměr
Hmotnost
Vývodka
Svorky
Zatížení
Jmenovitý odpor
Tolerance
X20SA1 RP.
Strana: 14
II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
1,0 kg
M20 (ø 7 – ø 12) mm
2 × 2,5 mm2
Pn=1,0 W, Umax=250 V AC/DC, Imax=0,1 A
4R7 … 2M2 ( řada jmenovitých hodnot E6, E12)
±10%
Objednací číslo
X20SA1 RP ?
Za otazník dosaďte jmenovitý odpor potenciometru, např. X20SA1 RP 10K
Typ: X20SA1 V0.., PA.., RP
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ X20SA1 - KOMBINACE SPÍNÁNÍ / INDIKACE
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory / rozteče
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Spínací schopnost
Připojení
Vývodka
II 2G Ex demb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4x ø 6,6 / 106 x 82 mm
kontakt – 550 V, signálka – 24 V AC/DC, 230 V AC
kontakt – 10A, signálka – 20 mA, max. 30mA
(pulsně 100 mA)
AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A
šroubové svorky, max. 2 × vodič 2,5 mm2
M20 (ø 7 – ø 12) mm
TLAČÍTKO S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM
viz. tabulka
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
bez tetu (text na objednávku)
0,9 kg
Signálka
Kontakt tlačítka
Objednací číslo
230V 50Hz
X20SA1 V140 /?/?
1NO
24V AC/DC
X20SA1 V141 /?/?
Místo otazníku doplňte barvu signálky a tlačítka dle tabulky,
např. X20SA1 V140 /W /G (bílá signálka, zelené tlačítko)
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
modrá
černá
Kód:
G
W
R
Y
BE
B*
Signálka
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
X20SA1 V140, V141
* Pouze tlačítko
VYPÍNAČ S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM
viz. tabulka
otočná, pevné polohy, barva černá
CHOD, O - I
0,9 kg
Signálka
Vypínač
Objednací číslo
X20SA1 V130 /?
230V 50Hz
24V AC/DC
X20SA1 V131/?
Místo otazníku doplňte barvu signálky dle tabulky, např. X20SA1 V130 /G
Barva:
zelená
bílá
rudá
žlutá
modrá
Kód:
G
W
R
Y
BE
Signálka
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
X20SA1 V130, V131
Signálka
Ovládací hlavice
Text štítku
Hmotnost
Signálka CHOD
230V 50Hz
24V AC/DC
DVOJTLAČÍTKO S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM
viz. tabulka
stiskací se samonávratem, barva – viz. tabulka
CHOD, O, I
1,0 kg
Tlačítko O - 1NC
Tlačítko I - 1NO
Objednací číslo
X20SA1 V101
bílé
rudé
X20SA1 V102
zelené
bílé
X20SA1 V103
rudé
X20SA1 V104
X20SA1 V101…V104
GENERI, s.r.o.
Typ: X20SA1 V1..
Strana: 15
VYPÍNAČ X20SA1 V3..A16
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Stupeň krytí
Materiál, rozměr
Montážní otvory / rozteče
Teplota okolí
Hmotnost
Vývodky
Připojení
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
IP65
polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm
4x ø 6,6 / 106 x 82 mm
-50 °C až +40 °C
1,2 kg
2 x M25 (ø 8 – ø 17) mm
pružinové svorky 4 mm2
690 V AC, 220 V DC
16 A
X20SA1 V3..A16-1B
Spínací schopnost:
AC15: 415V/16A, AC3: 500V/8A
DC1: 24V/10A
X20SA1 V3..A16-2B,
X20SA1 V3..A16-2R
Kód
1B
1Bz
2B
2R
Místo otazníku uveďte kód ovládací hlavice
Velikost
Barva
Uzamykání
ø 40 mm
černá
ne
ø 40 mm
černá
ano
ø 64 mm
černá
ano, visací zámek
ø 64 mm
rudá
ano, visací zámek
ŘAZENÍ 2
2-pólový vypínač
X20SA1 V302A16-?
4-pólový vypínač
X20SA1 V304A16-?
ŘAZENÍ 6
střídavý přepínač
X20SA1 V311A16-?
ŘAZENÍ 7
křížový přepínač
X20SA1 V312A16-?
3-polohový
přepínač
X20SA1 V322A16-?
Spínací schopnost:
AC3: 690V/16A, AC15: 415V/16A
DC1: 24V/10A, 60V/6A
3-pólový vypínač
s pomocným
kontaktem
Strana: 16
Objednací číslo
Typ: X20SA1 V3..
Objednací číslo
X20SA1 V333A16-?
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ X23SA1 V2..
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Materiál, rozměry
Montážní otvory / rozteče
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Spínací schopnost
Připojení
Vývodka
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V202
X23SA1 V202/24
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V203
X23SA1 V203/24
II 2G Ex demb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
polyester, (š × v × h) 120 × 220 × 90 mm
4x ø 6,6 / 82 x 204 mm
kontakt – 550V, signálka – 230 VAC, 24 V AC
kontakt – 10 A, signálka – 20 m A, max. 30 mA
(pulsně 100 mA)
AC15: 240 V/ 3 A, DC13: 250 V / 0,27A
pružinové svorky 4 mm2
M25 (ø 8 – ø 17) mm
Objednací číslo
X23SA1 V204
Do poznámky uveďte požadovaný rozsah
stupnice A-metru– viz. X20SA1 PA../..
Objednací číslo
X23SA1 V205
Do poznámky uveďte požadovaný rozsah
stupnice A-metru– viz. X20SA1 PA../..
Další varianty na objednávku.
Podrobnější technické údaje k použitým komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
T yp: X23SA1 V2..
Strana: 17
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ X23SA1 V2..
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V206
X23SA1 V206/24
Objednací číslo
X23SA1 V215
Do poznámky uveďte požadovaný rozsah
stupnice A-metru– viz. X20SA1 PA../..
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V207
X23SA1 V207/24
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V216
X23SA1 V216/24
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V213
X23SA1 V213/24
Signálky
230V 50Hz
24V AC/DC
Objednací číslo
X23SA1 V217
X23SA1 V217/24
Další varianty na objednávku.
Podrobnější technické údaje k použitým komponentům skříní typu X.SA1 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 18
Typ: X23SA1 V2..
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ
POLYESTEROVÁ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ - typ X20X1
II 2G Ex e II T6 Gb
Provedení
II 2D Ex t IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP66
Napětí
550 V
Rozměry skříně
122 × 120 × 90 mm
Skříň pro topný kabel BSX, RSX, VSX, KSX, HTSX
Objednací č.
X20X1 TK1.1
X20X1 TK3
Vývodky
1 ks M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
1 ks výv. pro kabel BSX
2 ks zátka M25 × 1,5
Barva
Vývodky
Barva
2 ks M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
2 ks zátka M25 × 1,5
černá
černá
Skříň pro topný kabel HPT
Volitelné příslušenství
• držák svorkovnicové skříně
• vývodka Ex
• vývodka Ex
• vývodka Ex
• svornice Ex
• propojka
X20X1 TK1.1
Svorky *
WAGO
4 ks 2 × 4 mm2
+ lišta PE
Nerez - 110 / 210 vč. instal. přísl.
M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
M25 × 1,5 pro kabel HTSX, RSX
M25 × 1,5 pro kabel BSX, VSX-5 a 10
WAGO šedá 2 × 4 mm2
pro svorky WAGO
Objednací č.
X20X1 TK3
Svorky *
WAGO
4 ks 2 × 4 mm2
+ lišta PE
* Svornice proklemovány do dvou párů.
Skříň pro topný kabel BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT
Objednací č. *
X20X1 TK2
Svorky **
WAGO
4 ks 2 × 4 mm2
+ lišta PE
Vývodky
1 ks M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
1 ks zátka M25 × 1,5
v držáku průchod pro 3 TK
Barva
černá/
hnědá
* V poznámce prosím uveďte pro jaký typ topného kabelu je skříň určena.
**Svornice proklemovány do dvou párů.
Volitelné příslušenství
X20X1 TK2
• vývodka Ex
• svornice Ex
• propojka
M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
WAGO šedá 2 × 4 mm2
pro svorky WAGO
POLYESTEROVÁ SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇ - typ X20SA1
II 2G Ex emb IIC T6 Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP65
Napětí
550 V
Rozměry skříně
122 × 120 × 90 mm
Skříň se signalizací funkčnosti topného kabelu
Objednací č. *
X20SA1 TK4
Signalizace
1 ks zelená
signálka
230 V / 50 Hz
Vývodky
Barva
2 ks zátka M25 × 1,5
v držáku průchod pro 3 TK
černá/
hnědá
* V poznámce prosím uveďte pro jaký typ topného kabelu je skříň určena.
X20SA1 TK4
Volitelné příslušenství
• vývodka Ex
GENERI, s.r.o.
Typ: X20X1 TK., X20SA1 TK.
M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
Strana: 19
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
POLYESTEROVÁ OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇ - typ X20SA1
II 2G Ex de IIC T6 Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí
IP65
Rozměry skříně
122 × 120 × 90 mm
Napětí
550 V
Skříň se spínáním a signalizací funkčnosti topného kabelu
Objednací č. *
X20SA1
TK5.1/?A
X20SA1 TK5.1/.A
Vývodky
Barva
1 ks M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
1 ks vývodka pro TK
černá
* Místo otazníku doplňte Ith spínací jednotky 6A nebo 16A.
V poznámce prosím uveďte pro jaký typ topného kabelu je skříň určena.
Skříň je standardně vybavena svorkami WAGO mini.
Volitelné příslušenství
• držák svorkovnicové skříně
• vývodka Ex
• vývodka Ex
Osazení
1 ks zelená
signálka
230V/50Hz
1 ks otočný
spínač
Nerez - 110 / 210 vč. instal. přísl.
M25 × 1,5 (ø 8 – ø 17) mm
M25 × 1,5 pro kabel HTSX, RSX
• vývodka Ex
• svornice Ex
M25 × 1,5 pro kabel BSX, VSX-5 a 10
WAGO mini
STANDARDNÍ SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ
ne Ex (BNV)
POLYESTEROVÁ OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇ - typ L20X1
Provedení
IP66
Napětí
550 V
Rozměry skříně
122 × 120 × 90 mm
Skříň pro topný kabel BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT
Objednací č.
L20X1 TK1L
Svorky *
WAGO
4 ks 2 × 4 mm2
+ lišta PE
Vývodky
1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17) mm
1 ks výv. dle typu TK
2 ks zátka M25 × 1,5
Barva
šedá
* Svornice proklemovány do dvou párů.
L20X1 TK1L
Volitelné příslušenství
• držák svorkovnicové skříně
• vývodka
• vývodka
• vývodka
• svornice
• propojka
Nerez - 110 / 210 vč. instal. přísl.
M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17) mm
M25 × 1,5 pro kabel HTSX, RSX
M25 × 1,5 pro kabel BSX, VSX
+ M25 / M20 × 1,5
WAGO šedá 2 × 4 mm2
pro svorky WAGO
HLINÍKOVÁ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ - typ L21X0
Provedení
IP66
Napětí
550 V
Rozměry skříně
122 × 120 × 90 mm
Skříň pro topný kabel MIK
Objednací č.
L21X0 TK8L
Svorky *
WAGO
4 ks 2 × 4 mm2
+ lišta PE
Vývodky
1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17)mm
2 × otvor se závitem M20 × 1,5
1 ks zátka M25 × 1,5
Barva
šedá
* Svornice proklemovány do dvou párů.
Volitelné příslušenství
L21X0 TK8L
• vývodka
• svornice
• propojka
Strana: 20
Typ: X20SA1 TK., L20X1 TK., L21X0 TK.
M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17) mm
WAGO šedá 2 × 4 mm2
pro svorky WAGO
GENERI, s.r.o.
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
X . SA . / JB
Jiskrově bezpečné provedení
Materiál skříně:
0 – Al - slitina
1 – plast (polyester)
2 – nerezový plech
SA - označení ovládací skříně
Rozměrový typ:
- viz. tabulky níže
Provedení:
X: nevýbušné (Ex)
L: průmyslové
Materiál
Povrchová úprava
Barva
X.SA0 - hliníkové
Al tlakový odlitek
prášková vypalovací barva
šedá, RAL 7001
Materiál
Barva
Hořlavost
X.SA1 – polyesterové
Polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP)
a s příměsí grafitu, povrchový odpor < 109 Ω
černá, RAL 9011 nebo RAL 9005
obtížně zápalné, samozhášivé
Provedení
(dle použitých Ex součástí)
Stupeň krytí
Teplota okolí *
Materiál skříně
Připojení
Vývodky
Typ X.SA./JB:
Typ X.SA.:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
II 2G Ex emb IIC T6 Gb
II 2G Ex demb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP65
-60 °C až +80 °C
X.SA0 – AL slitina
X.SA1 – polyester
X.SA2 – nerez ocel
Pružinové svorky 0,5-4mm2
viz. katalogové listy vývodek
* Jedná se o maximální rozsah
Typ
X16SA0
X17SA0
X18SA0
X19SA0
X21SA0
X22SA0
X23SA0
X24SA0
X25SA0
X26SA0
X27SA0
X28SA0
X29SA0
X31SA0
X32SA0
X33SA0
X35SA0
X42SA0
X43SA0
A x B x H [mm]
80 × 75 × 57
80 × 125 × 57
80 × 175 × 57
80 × 250 × 57
120 × 122 × 80
120 × 220 × 80
120 × 220 × 90
122 × 360 × 80
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
230 × 200 × 110
230 × 280 × 110
230 × 330 × 110
230 × 400 × 110
230 × 600 × 110
310 × 400 × 110
310 × 600 × 110
Typ
X46SA0
X47SA0
X48SA0
X49SA0
X50SA0
X51SA0
X52SA0
X53SA0
X54SA0
X55SA0
X56SA0
X57SA0
X58SA0
X59SA0
X60SA0
X70SA0
A x B x H [mm]
100 × 100 × 80
100 × 160 × 80
100 × 200 × 80
120 × 122 × 90
140 × 140 × 90
140 × 200 × 90
180 × 180 × 100
180 × 280 × 100
100 × 230 × 110
230 × 200 × 180
230 × 330 × 180
230 × 400 × 224
310 × 400 × 180
310 × 400 × 226
310 × 600 × 180
600 × 600 × 200
Typ
X12SA1
X13SA1
X14SA1
X15SA1
X20SA1
X23SA1
X25SA1
X26SA1
X27SA1
X28SA1
X37SA1
X38SA1
A x B x H [mm]
75 × 80 × 55
75 × 110 × 55
75 × 160 × 55
75 × 190 × 55
120 × 122 × 90
120 × 220 × 90
160 × 160 × 90
160 × 260 × 90
160 × 360 × 90
160 × 560 × 90
250 × 255 × 120
250 × 255 × 160
Typ
X39SA1
X40SA1
X44SA1
X45SA1
X71SA1
X72SA1
X73SA1
X74SA1
X75SA1
X80SA1
X365SA1
A x B x H [mm]
250 × 400 × 120
250 × 400 × 160
360 × 360 × 90
405 × 400 × 120
250 × 600 × 120
80 × 75 × 75
110 × 75 × 75
160 × 75 × 75
190 × 75 × 75
400 × 405 × 165
400 × 600 × 250
GENERI, s.r.o.
Typ: X.SA0, X.SA1, X.SA2
Strana: 21
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – OBECNÝ PŘEHLED
Materiál
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
X.SA2 – nerezové
Nerezový plech 17 240 (AISI 304),
jiný materiál na vyžádání
Typ
X05SA2
X320SA2
X321SA2
X322SA2
X323SA2
X324SA2
X325SA2
X326SA2
X327SA2
X328SA2
X329SA2
X330SA2
X331SA2
X332SA2
X333SA2
X334SA2
X335SA2
X340SA2
X341SA2
X342SA2
X343SA2
X344SA2
X345SA2
X346SA2
X347SA2
X349SA2
X357SA2
X397SA2
X398SA2
X407SA2
X408SA2
X409SA2
X410SA2
X411SA2
A x B x H [mm]
302 × 402 × 188
150 × 150 × 90
200 × 150 × 90
200 × 200 × 90
300 × 150 × 90
300 × 200 × 90
300 × 300 × 90
300 × 400 × 90
400 × 200 × 90
400 × 400 × 90
560 × 400 × 90
300 × 200 × 150
300 × 300 × 150
300 × 400 × 150
400 × 200 × 150
400 × 400 × 150
560 × 400 × 150
300 × 400 × 190
400 × 400 × 190
560 × 400 × 190
800 × 400 × 190
500 × 300 × 150
500 × 400 × 150
330 × 200 × 150
330 × 300 × 150
400 × 300 × 90
400 × 300 × 150
400 × 560 × 90
400 × 560 × 150
400 × 300 × 190
330 × 200 × 190
330 × 300 × 190
400 × 560 × 190
400 × 800 × 190
Typ
X412SA2
X413SA2
X414SA2
X415SA2
X416SA2
X417SA2
X430SA2
X431SA2
X432SA2
X433SA2
X434SA2
X435SA2
X436SA2
X437SA2
X438SA2
X439SA2
X440SA2
X441SA2
X442SA2
X443SA2
X444SA2
X445SA2
X446SA2
X460SA2
X461SA2
X462SA2
X463SA2
X464SA2
X465SA2
X466SA2
X467SA2
X468SA2
A x B x H [mm]
500 × 300 × 190
500 × 400 × 190
360 × 200 × 150
360 × 300 × 150
360 × 200 × 190
360 × 300 × 190
100 × 100 × 61
150 × 100 × 61
150 × 150 × 81
200 × 100 × 61
200 × 200 × 81
200 × 200 × 121
300 × 150 × 81
300 × 200 × 81
300 × 200 × 121
300 × 300 × 121
300 × 300 × 161
380 × 380 × 161
400 × 150 × 81
400 × 200 × 121
400 × 300 × 161
500 × 300 × 161
500 × 400 × 161
200 × 250 × 97
200 × 250 × 157
350 × 250 × 97
300 × 300 × 167
380 × 380 × 167
380 × 380 × 217
500 × 300 × 167
600 × 300 × 167
600 × 380 × 217
Velikost a orientace skříně je dána technickým zadáním (počet ovládacích prvků,
schéma zapojení, připojovací kabely apod.)
Podrobnější informace na vyžádání.
OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ SKŘÍNĚ – Ex KOMPONENTY
ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21,22
Spínací / rozpínací jednotka
Tlačítko stiskací se
samonávratem
Hřibové tlačítko
Otočný přepínač
Indikační LED svítidlo
Otočný přepínač
uzamykatelný
Vačkový spínač
Potenciometr
A-metr
Pojistka
Zakončovací člen
Strana: 22
Typ: X.SA0, X.SA1, X.SA2
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 22
NEVÝBUŠNÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
Provedení
typ X.FV./.. :
X.FV./…/JB:
II 2G Ex emb IIC T6 Gb
II 2G Ex iamb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
IP66
standardně -20°C ≤ Ta ≤ +40°C, max. -55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
dle rozměrového typu
dle rozměrového typu
pružinové svorky 0,35 - 2,5mm2
kombinovaný svodič přepětí, typ 2 + 3
6/11, 12/17, 24/36 ,48/62V DC
10 kA
500A
<1ns
30A
1…4 (1 linka = 2 kanály / vodiče)
rezistor
indukčnost A
indukčnost B
60 mA
370 mA
2A
1 MHz
150 kHz
150 kHz
X12FV1/..1
Stupeň krytí
Teplota okolí
Rozměry (š × v × h)
Montážní otvory / rozteče
Připojení
Typ SPD
Jmenovité/ zbytkové napětí
Rázová vlna 8/20μs, 10 operací
Rázová vlna 10/1000 μs, 400 operací:
Doba odezvy
Zkratový proud po dobu 1s
Počet chráněných linek
Vazební člen
Max. proud
Mezní frekvence
X14FV1/..2
Rozměry,
Jmenovité
Počet
Materiál montážní otvory,
Vazební člen
Objednací číslo
napětí
linek
rozteče
rezistor
X12FV1/24R1
80 x 75 x 55 mm
polyester
4x ø 5
24V
indukčnost A
1
X12FV1/24LA1
68 x 45 mm
indukčnost B
X12FV1/24LB1
rezistor
X14FV1/24R2
160 x 75 x 55 mm
polyester
4x ø 5
24V
indukčnost A
2
X14FV1/24LA2
148 x 45 mm
indukčnost B
X14FV1/24LB2
* Pro jiskrově bezpečné provedení doplňte za objednací kód „/JB“, např. X14FV1/24R1/JB
Nejčastěji používané typy přepěťových ochran X.FV.
Ostatní typy – viz. typový klíč:
X . FV . / . . . / JB
Jen u typu JB (jiskrově bezpečné)
Počet chráněných linek: 1..4
Vazební člen:
R
rezistor
(60 mA / 1 MHz)
LA
indukčnost A (370 mA / 150 kHz)
LB indukčnost B (2 A / 150 kHz)
Jmenovité napětí:
06 6 V DC
12
12 V DC
24
24 V DC
48
48 V DC
Materiál skříně:
0
Al - slitina
1
plast (polyester)
2
nerezový plech
FV: označení přepěťové ochrany
Rozměrový typ:
mohou být použity všechny rozměrové
typy skříní uvedené na straně 21-22
X: označení nevýbušného (Ex) provedení
GENERI, s.r.o.
Typ: X.FV..
Strana: 23
BNV
PRŮMYSLOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO DATOVÉ OBVODY
Technické údaje
Maximální počet modulů
Maximální pracovní napětí
Maximální zatěžovací proud
Rozsah pracovních teplot
Montáž
Průřez připojených vodičů (bezšroubové svorky)
POZ-4W
4
POZ-8W
8
48 V
5A
-40 °C až +80 °C
lišta DIN 35 mm
ISO: 2,5 mm2; AWG: 13
Uc
IL
POZ-4W
POZ-4W
Deska plošného spoje GENERI, typ POZ 4W slouží pro umístění 8 modulů svodičů přepětí řady POD ..V, nebo
PON ..V.
Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů na montážní lištu DIN 35 mm.
POZ-8W
Deska plošného spoje GENERI, typ POZ 8W slouží pro umístění 8 modulů svodičů přepětí řady POD ..V, nebo
PON ..V.
Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů na montážní lištu DIN 35 mm.
POZ-8W
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
C2 celkový jmenovitý výbojový
proud (8/20 μs)
Rozsah pracovních teplot
Splňuje požadavky normy
Un
IL
POD-6V
6 V DC
Itotal
POD-12V
POD-24V
12 V DC
24 V DC
60 mA
POD-48V
48 V DC
PON-6V
6 V DC
PON-12V
12 V DC
PON-24V
24 V DC
PON-48V
48 V DC
5A
10 kA
10 kA
-40 °C až +80 °C
ČSN EN 61 643-21
Ochranné moduly POD, PON
Jako univerzální zásuvné ochranné moduly proti přepětí jsou moduly konstrukční řady POD (N) ideální
k ochraně datových a komunikačních vedení, systémů MaR, EZS, EPS.
V každém modulu je obsažena kompletní dvoustupňová ochrana pro čtyři žíly. Vzhledem ke své
univerzálnosti může být ochranný systém založený na použití
POD (N) kdykoliv přizpůsoben aktuální kabeláži. Různé moduly mohou být použity v různé kombinaci tak,
aby rozdílná propojení mohla být vedena přes jednotný ochranný systém. K ochraně napájecích vedení jsou
vhodné moduly PON.
POD-..V
PON-..V
osazená POZ-8W
Podrobné technické údaje a katalogové listy na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 24
GENERI, s.r.o.
BNV
PRŮMYSLOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO DATOVÉ OBVODY SE SIGNALIZACÍ PORUCHY
Technické údaje
Maximální počet modulů
Maximální pracovní napětí
Maximální zatěžovací proud
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) PE-SH
Rozsah pracovních teplot
Montáž
Průřez připojených vodičů (bezšroubové svorky)
Napájení signalizace
SLZ-4W
4
SLZ-8W
8
48 V
2A
5 kA
-40 °C až +80 °C
lišta DIN 35 mm
ISO: 2,5 mm2; AWG: 13
18 - 36 V DC
Uc
IL
In
SLZ-4W
LZ-4W, SLZ 8W
Deska plošného spoje GENERI, typ SLZ-4W resp. SLZ-8W slouží pro umístění 4 (resp. 8) modulů svodičů
přepětí řady SLD ..V, nebo SLN ..V. Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů
na montážní lištu DIN 35 mm.
Signalizace
SLZ-8W (SLZ-4W) je vybaven signalizací stavu zapojených ochran SLN..V nebo SLD..V. Pro účely signalizace
jsou osazeny dva přepínací bezpotenciálové kontakty:
• Mez životnosti - Jeden a více osazených modulů je na mezi své životnosti a měl by být vyměněn. Modul lze
rozeznat podle barvy signalizační LED na něm umístěné.
• Porucha ochrany - Jeden a více osazených modulů je porušen. Ochrana proti přepětí je nefunkční.
Modul lze rozeznat podle barvy signalizační LED na něm umístěné.
Pro správnou funkci signalizace je třeba po celou dobu SLZ-8W napájet napětím. Pokud tak neučiníme, nelze
vyhodnotit vliv pulzního přepětí na moduly.
SLZ-8W
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
C2 celkový jmenovitý výbojový
proud (8/20 μs)
Rozsah pracovních teplot
Splňuje požadavky normy
SLD-..V
SLN-..V
Un
IL
Itotal
SLD-6V
6 V DC
SLD-12V
12 V DC
SLD-24V
24 V DC
SLD-48V
48 V DC
SLN-6V
6 V DC
SLN-12V
12 V DC
SLN-24V
24 V DC
60 mA
2A
20 kA
10 kA
SLN-48V
48 V DC
-40 °C až +80 °C
ČSN EN 61 643-21/A1/A2
Ochranné moduly SLD, SLN
Zásuvný ochranný modul řady SLD, SLN je určen k ochraně elektronických a elektrických zařízení systémů
MaR, EZS, EPS proti příčnému i podélnému pulznímu přepětí.
Ochranný modul obsahuje kompletní dvoustupňovou přepěťovou ochranu pro dvě datové nebo
komunikační linky a dále zařízení pro trvalé monitorování, vyhodnocování a signalizaci provozního stavu.
Monitorovací zařízení trvale zaznamenává a vyhodnocuje výskyt pulzního přepětí. Počet pulzů je
zaznamenáván a v případě překročení povoleného počtu, lze s vysokou pravděpodobností, určenou na
základě statistického vyhodnocení, předpovědět poškození ochranného prvku. Převýší-li pulz max. hodnotu
impulzního proudu ochranného prvku, signalizuje monitorovací zařízení stav poškození.
Použitý monitorovací a vyhodnocovací systém umožňuje trvalý bezobslužný provoz.
Lokální optická signalizace stavu přepěťové ochrany je provedena pomocí třístavové LED.
• zelená barva přepěťová ochrana je v pořádku, zařízení je plně chráněno
• oranžová barva přepěťová ochrana byla přetížena a je doporučená její preventivní výměna
• červená barva přepěťová ochrana je poškozena, zařízení není chráněno, je nutná její okamžitá
výměna
Pro napájení monitorovacího zařízení a vzdálenou signalizaci stavu přepěťové ochrany je modul vybaven
speciálním 6 kolíkovým konektorem.
Instalace:
Instalace ochranného modulu SLD, SLN se provádí jeho zasunutím do patice umístěné na základně SLZ.
K dispozici jsou základny s 8 a 4 paticemi pro moduly. Celkem lze chránit až 16 komunikačních nebo
napájecích linek, popř. jejich kombinace naráz.
Připojení linky se provádí pomocí připojovacích svorek.
Podrobné technické údaje a katalogové listy na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Strana: 25
ZÓNA 1, 2
NEVÝBUŠNÝ POHON
Nevýbušný nerezový pohon X551M2
Provedení
II 2G Ex d IIB T6 Gb
Stupeň krytí
IP68 h2m (20kPa)
Teplota okolí
-20°C až +40°C
6, 12, 24, 48, 110 nebo 230 V AC/DC
Jmenovité napájecí napětí
(dle použitého elektromotoru)
Maximální ztrátový výkon
závěru (pro teplotní třídu T6)
Napojení kabelu
Max. kroutící moment
Materiál závěru
9,5 W - s pryžovým kabelem
(standardně s H07 RN-F)
17 W - s kabelem s vyšší tepelnou odolnosti
Dle použitého elektromotoru
4 Nm
Nerezová ocel
standardní provedení X551M2
Použití
Nevýbušný nerezový pohon slouží jako zdroj rotačního pohybu pro zařízení
v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (např. odlučovače
ropných látek, míchadla atd.).
Konstrukce pohonu
Je konstruován jako pevný závěr s přímým vstupem. Zařízení tvoří příruba motoru
a svařenec závěru motoru z nerezové oceli s kabelovou vývodkou certifikovaného
typu. Uvnitř závěru s krytím IP 68 h2m (20 kPa) je uchycen motor s převodovkou.
Standardně jsou používány vysoce kvalitní vysokootáčkové DC elektromotory
MAXON. Zakázkově lze zabudovat i jiné typy motorů s ohledem na rozměry závěru
a technické údaje - viz. níže.
Nedílnou součástí závěru je trvale připojený flexibilní kabel pro napájení motoru.
Upevnění nevýbušného pohonu:
Standardní provedení:
Příruba závěru pohonu se upevňuje k danému zařízení čtyřmi šrouby M6 délky
minimálně 20 mm v rozteči 4 × 90° na průměru 112 mm - viz obrázek.
aplikace s odlučovačem ropných látek
Zákaznické provedení:
V případě potřeby lze rozteče upevňovacích otvorů případně celý tvar příruby
upravit dle přání zákazníka.
Bližší technické údaje k typu X551M2 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 26
Typ: X551M2
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
ZÁSUVKOVÉ A TRANSFORMÁTOROVÉ SKŘÍNĚ
Zásuvková skříň X.XS., X.XST.
Provedení
(dle použitých Ex součástí)
Stupeň krytí *
Teplota okolí
Materiál skříně
Jmenovité napětí a proud
X26XS1 (260×160×90) mm
Osazení
Připojení
Vývodky
II 2G Ex demb IIC T* Gb
II 2G Ex de IIC T* Gb
II 2G Ex emb IIC T* Gb
II 2D Ex tb IIIC T* °C Db
IP65 / IP66
standardně -20°C až +40°C, max.-60 °C
až +80 °C
X.SA0 – AL slitina
X.SA1 – polyester
X.SA2 – nerez ocel
dle typu, max. počet proudových okruhů
viz. tabulka
dle požadavku
standardně pružinové svorky
1 proudový okruh = 1 vývodka
typy viz. katalogové listy vývodek
* dle konkrétního provedení
Použití:
Zásuvková skříň X.XS. je určena k rozpojitelnému připojení el. zařízení v prostorech
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
Zásuvková skříň X.XST. s transformátorem (transformátor typu XTO, výrobce
GENERI, umožňuje navíc i připojení el. zařízení malého napětí).
Provedení:
Z hlediska počtu a typu zásuvek a jejich rozdělení do okruhů, jsou zásuvkové
skříně vyráběny na základě požadavku. Jištění zásuvek je standardně v napájecím
rozváděči, alternativně jsou skříně přímo osazeny Ex jističi nebo Ex pojistkami.
U skříní s transformátorem jsou jeho vinutí vždy jištěna Ex pojistkami přímo ve skříni.
Skříň může být v provedení jako přenosná s vyvedeným kabelem a vidlicí, případně
s vidlicí osazenou přímo na skříni, nebo v provedení pro uchycení na stěnu. Skříně
mohou být dále doplněny signalizačním svítidlem pro indikaci přítomnosti napětí.
Typový klíč:
X .. XS .
materiál skříně: 0 – Al slitina
1 – polyester
2 – nerez
XS – označení zásuvkové skříně
X38XST1 (255×250×160) mm
XST – zásuvková skříň s transformátorem
X – nevýbušné (Ex) provedení
Základní typy zásuvkových/transformátorových skříní
Materiál
Rozměr [mm] Montážní otvory
(Š x V x H)
a rozteče [mm]
Al slitina
400 x 310x180
Polyester 260 x 160 x 90
X340XST2 (300×400×190) mm
Polyester 255 x 250 x 160
Polyester 400 x 250 x 160
Nerez
Bližší technické údaje k těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
300 x 400 x 190
4x ø7
382 x 262
4 x ø 6,6
240 x 110
4 x ø 6,6
235 x 200
4 x ø 6,6
380 x 200
4xø9
350 x 320
Max.počet
proudových
okruhů *
Typ
3 x 6,3A
X58XST0
3 x 20A + 3 x 10A
1 x 32A + 1 x 20A
X26XS1
2 x 20A + 1 x 6,3A
1 x 63A + 1 x 32A
+ 1 x 10A
3x 25A + 1x 10A
X38XS1
X38XST1
X40XS1
X40XST1
X340XS2
X340XST2
* Jeden proudový okruh může tvořit více zásuvek.
GENERI, s.r.o.
Typ: X..XS(T).
Strana: 27
NEVÝBUŠNÁ OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA
ZÓNA 1, 2
Nevýbušná osvětlovací souprava XEL 230V/3×24V/3×150W
zásuvková
II 2G Ex demb IIC T5 Gb
skříň
Provedení:
II 2D Ex tb IIC T79°C Db
reflektory
II 2GD Ex de IIC T3
Napájecí soustava
230 V 50Hz TN-S
Jmenovité napětí
3× 24 V 50Hz SELV
Jmenovitý výkon
3× 150 W
Teplota okolí
-20°C – +40°C
Použití:
Osvětlovací souprava XEL 230V/3×24V/3×150W je určena k osvětlení prostor
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, zejména ji lze s výhodou využít
k osvětlení v omezených vodivých prostorech dle ČSN 33 2000-7-706, například při
práci v kovových nádržích, při jejich čištění nebo inspekci.
Provedení:
Souprava je složena ze 2 × 50 m přívodního kabelu se spojkou a vidlicí, nevýbušné
zásuvkové skříně typu X58XST0, třech přenosných, samostatně napájených
a jištěných reflektorových svítidel 24V/150W a jejich napájecích kabelů o délce 15 m.
Délky kabelů lze vyrobit dle požadavku.
Jištění celé osvětlovací soupravy je v rozvaděči umístěném v prostoru bez nebezpečí
výbuchu - součástí soupravy je kombinovaný proudový chránič B 4 A/30 mA.
Blokové schéma
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu XEL na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 28
Typ: XEL
GENERI, s.r.o.
NEVÝBUŠNÉ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY XSXP ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Použití:
Nevýbušné prodlužovací přívody slouží k dočasnému připojení přenosného el. zařízení v prostorech s nebezpečím
výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
Provedení:
Prodlužovací přívod sestává z pryžového kabelu H07RN-F zakončeného zásuvkou a vidlicí v nevýbušném
provedení. V případě, že je kabel navinut na kabelovou cívku, může být zásuvka na volném konci kabelu, nebo
osazena na čelní straně cívky. Vlastní cívka může být v provedení z oceli, nebo plastovém s kovovým rámem.
Typový klíč:
XSXP 015 10 – 50 B1 BNV
XSXP 01510-50 B1BNV
5 – Provedení vidlice: Ex = Ex provedení
BNV = průmyslové provedení
4 – Provedení:
B1 = plastový buben2)
B2C = kovový buben, zásuvka na kabelu
B2R = kovový buben, zásuvka na bubnu
V = volný kabel
3 – Délka kabelu:
dle požadavku, max. 50 m
2 – Jmenovitý proud1): 10 = 10A
16 = 16A
1 – Jmenovité napětí:
08A = 20 – 24V 015 = 220 – 250V
013 = 380 – 440V
017 = 380 – 440V
2P
1P + N + PE
3P + PE
3P + N + PE
Poznámky:
Jm. proud při plně rozvinutém kabelu.
1)
2)
Plastový buben s adaptérem pro vidlici. Buben slouží pouze pro uskladnění prodlužovacího přívodu a nesmí
být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu!
Technické údaje:
Skupina a kategorie
Nevýbušné provedení *
Stupeň krytí
Teplota okolí
Průřez kabelu
II 2G, II 2D
Ex de IIC T6
Ex tD A21 T70°C
IP66
-25°C až +40°C
10A - 1,5 mm2, 16A - 2,5 mm2
* Dle použitého typu zásuvky / vidlice
GENERI, s.r.o.
Typ: XSXP
Strana: 29
X103HM – OVLÁDACÍ, INDIKAČNÍ A ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ
Rozměrový náčrtek:
Provedení
137
235
4x ŠROUB M8x40
Max. teplota okolí
Materiál skříně
SN 02 1143
Pozn.
13
Max. ztrátový výkon
v prostoru Ex „d“
195
360
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 22
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 3D Ex tc IIIB T78°C Dc
-20°C až + 55°C (stand. -20°C až +40°C)
Al odlitek
pro venkovní prostory je nutno pro
objednat speciální stříšku
70 W
85
215
MAX.73
990211_2
Podrobné technické údaje k typu X103HM na požádání – e-mail: [email protected]
NEVÝBUŠNÉ ROZVÁDĚČE X40..DA2, X40..DA2/d
SNM, SNP – ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Stupeň krytí
Teplota okolí
Materiál
Jmenovitý proud
Jmenovitý
krátkodobý proud
X40..DA2
K rozváděči X40..DA2 je mechanicky upevněna rozměrově odpovídající
samostatně certifikovaná přípojnicová skříň (např. typu X.X., X.SA., X.XS(T).)
Galvanické propojení obou částí zajišťují certifikované průchodky.
X40..DA2/d
Vstupy kabelù jsou řešeny buď nevýbušnými vývodkami, které tvoří
tzv. přímý vstup do pevného závěru, nebo jiným certifikovaným zařízením,
které zajistí celistvost pevného závěru.
Rozváděče jsou dodávány s vnitřní náplní dle požadavku zákazníka. Lze
dodat i prázdnou skříň, v tom případě je nutné provést posouzení shody
konečného výrobku.
Podrobné technické údaje k typu X40..DA2 na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 30
A
160
160
260
260
260
260
330
330
330
330
360
360
360
360
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
560
560
560
560
560
560
H
125
165
125
165
225
265
165
225
265
325
165
225
265
325
165
225
265
325
365
165
225
265
325
365
165
225
265
325
365
425
Rozměry [mm]
C D a
240 225 210
240 265 210
340 235 310
340 275 310
340 335 310
340 375 310
420 280 390
420 340 390
420 380 390
420 440 390
450 280 420
450 340 420
450 380 420
450 440 420
490 280 460
490 340 460
490 380 460
490 440 460
490 480 460
610 289 570
610 349 570
610 389 570
610 449 570
610 489 570
670 294 630
670 354 630
670 394 630
670 454 630
670 494 630
670 554 630
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP66
-60°C až +60°C
Oelový svařenec,
barva šedá RAL 7040
max. 250 A
max.10 kA
b
100
100
200
200
200
200
270
270
270
270
300
300
300
300
340
340
340
340
340
420
420
420
420
420
480
480
480
480
480
480
Фd
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
hmotnost
[kg]
11
19
27
28
33
34
40
46
49
54
48
53
57
63
62
69
74
81
86
98
108
116
127
134
113
123
131
142
152
164
Typové
označení
X4011DA2
X4012DA2
X4031DA2
X4032DA2
X4033DA2
X4034DA2
X4052DA2
X4053DA2
X4054DA2
X4055DA2
X4062DA2
X4063DA2
X4064DA2
X4065DA2
X4072DA2
X4073DA2
X4074DA2
X4075DA2
X4076DA2
X4082DA2
X4083DA2
X4084DA2
X4085DA2
X4086DA2
X4092DA2
X4093DA2
X4094DA2
X4095DA2
X4096DA2
X4097DA2
* zde jsou uvedeny pouze nejpoužívanější typy
Typ: X103HM, X40...DA2
GENERI, s.r.o.
SNM, SNP – ZÓNA 1,2 - ZÓNA 21, 22
X450DA2, X450DA2/d – ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ
X450DA2 – s nepřímým vstupem do pevného závěru
I M2 Ex de I Mb (SNM, SNP)
II 2G Ex de IIB T6 Gb (zóna 1, 2)
Provedení
II 2D Ex tb IIIA T85°C Db (zóna 21, 22)
II 3D Ex tc IIIB T85°C Dc (zóna 22)
Max. teplota okolí
-20°C až + 40°C
Materiál skříně
ocel 11 373
Povrch. úprava
prášková vypal. barva (stand. žlutá RAL 1018)
Max. ztrátový výkon
50 W přístrojová část Ex „d“
pro teplotní třídu T6
20 W svorková část Ex „e“
Vnější PE
1 × 16 mm2
Hmotnost
11 kg - prázdná skříň bez vnitřní náplně
X450DA2 - rozváděčová skříň
X450DA2/d – s přímým vstupem do pevného závěru a s průhledem
I M2 Ex d I Mb (SNM, SNP)
Provedení
II 2G Ex d IIB T6 Gb IP54 (zóna 1, 2)
II 3D Ex t IIIB T71°C Dc
Materiál skříně
ocel 11 373
Povrch. úprava
prášková vypal. barva (stand. žlutá RAL 1018)
Max. ztrátový výkon
pro teplotní třídu T6
50 W
Vnější PE
1 × 16 mm2
Hmotnost
10 kg - prázdná skříň bez vnitřní náplně
Světlost průhledu
ø 125 mm
Použití:
Rozváděčové skříně X450DA2 a X450DA2/d jsou určeny zejména k instalaci
v podzemních dolech s výskytem metanu a v těžkých provozech s nebezpečím
výbuchu hořlavých plynů, par, prachů a výbušnin - chemický průmysl, lakovny,
plynárenství, zbrojovky, ...
Provedení:
Rozváděčové skříně typu X450DA2 jsou dodávány s vnitřní náplní dle požadavku
zákazníka. Rozváděčové skříně typu X450DA2/d se liší od typu X450DA2 tím,
že nemají přípojnicovou skříň (= přímý vstup do pevného závěru) a ve víku mají
umístěn průhled o světlosti ø 125 mm.
Skříně X450DA2/d jsou certifikovány jako Ex součást. Při použití této skříně je nutné
provést posouzení shody konečného výrobku.
X450DA2/d - rozváděčová skříň s průhledem
GENERI, s.r.o.
Typ: X450DA2, X450DA2/d
Strana: 31
JEŘÁBOVÝ OVLADAČ
ZÓNA 1, 2
Provedení:
Materiál skříně:
Průměr kabelu:
II 2GD Ex de tD IIC T6 T85°C IP65
polyester
ø 10 – ø 22 mm
Svorky:
Jednorychlostní provedení
Počet
Objednací
Funkce
prvků
číslo
2
4
6
6
—
˜
—
˜
–
•
—
˜
–
•
—
˜
–
•
I
0
8
—
˜
–
•
I
0
XAW – P271
XAW – P281
XAW – P471
XAW – P481
XAW – P671
6
6
6
——
˜˜
–
–
•
•
I
0
——
˜˜
–
–
•
•
Kontakt
Funkce start
Funkce stop
b
[mm]
b1
[mm]
410
220
XAW – P681
XAW – P672
1,00
N/C + N/O
1,29
N/O
500
1,40
1,65
N/O
XAW – P872
1,80
N/O
1,65
N/C
N/C + N/O
N/O
N/C
N/O
N/O
N/C
N/C + N/O
N/O
N/C
Funkce směru
Kontakt
Funkce start
Funkce stop
XAW – P6271
XAW – P6272
N/O
N/C
N/O
N/C
XAW – P8272
I
0
400
1,69
2,00
680
XAW – P882
400
N/C + N/O
590
XAW – P682
310
N/C + N/O
N/O
Hmotnost
[kg]
0,94
N/O
590
Jednorychlostní provedení
Počet
Objednací
Funkce
prvků
číslo
——
˜˜
–
4
XAW – P4271
–
•
•
——
˜˜
–
–
•
•
Funkce směru
max. 2 × 2,5 mm2
490
2,25
b
[mm]
b1
[mm]
Hmotnost
[kg]
500
310
1,40
590
400
1,80
590
400
1,80
680
490
2,25
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k typu XAW – P na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 32
Typ: XAW
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
KONCOVÉ SPÍNAČE
KONCOVÉ SPÍNAČE TYPU XCWD….
Provedení:
2G / II 2D Ex d IIC T6 / Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Materiál:
Zinková slitina ( Zamak )
AC-15, C300 (Ue=240V, Ie=0,75A, Ith=3A)
Kontakty:
DC-13, R300 (Ue=250V, Ie=0,1A, Ith=3A)
Koncové spínače s pevně vyvedeným kabelem,
u provedení XCWD2 (1NO+1NC) 5x0,75mm2,
Popis:
u provedení XCWD4 (2NO+2NC) 9x0,34mm2,,
dodávaný v délkách 1m, 2m, 5, 10m
Koncové spínače 1NO+1NC mžikové spínaní
objednací číslo8
S uchycením
S uchycením
za těleso
za hlavici M12
popis
sepnuto
rozepnuto
spínací funkce
XCWD.110L.
XCWD2110L?
XCWD21F0L?
Ocelový píst
XCWD2102L?
XCWD21F2L?
Ocelový píst s kovovou
kladkou pro podélný
nebo příčný posuv
XCWD2115L?
Ocelová páka
s plastovou kladkou
XCWD2116L?
Ocelová páka
s kovovou kladkou
XCWD2145L?
Nastavitelná ocelová
páka s plastovou kladkou
XCWD2146L?
Nastavitelná ocelová
páka s kovovou kladkou
Koncové spínače 2NO+2NC mžikové spínání
objednací číslo
S uchycením
S uchycením za těleso
za hlavici M12
popis
XCWD.102L.
XCWD.115L.
XCWD.145L.
sepnuto
rozepnuto
spínací funkce
XCWD.1F0L.
XCWD4110L?
XCWD4102L?
XCWD41F0L?
Ocelový píst
XCWD41F2L?
Ocelový píst
s kovovou kladkou
pro podélný nebo
příčný posuv
XCWD4115L?
Ocelová páka
s plastovou kladkou
XCWD4116L?
Ocelová páka
s kovovou kladkou
XCWD4145L?
Nastavitelná ocelová
páka s plastovou kladkou
XCWD4146L?
Nastavitelná ocelová
páka s kovovou kladkou
XCWD.1F2L.
XCWD.116L.
XCWD.146L.
* ? Délka kabelu za L: 1=1m, 2=2m, 5=5m, 10=10m
Svorkovnicové skříně pro připojení koncových spínačů XCW - strana 6. Podrobné technické údaje na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: X450DA2, X450DA2/d
Strana: 33
VÝVODKY, ZÁTKY
ZÓNA 1, 2
POLYAMIDOVÉ (PA) VÝVODKY
Provedení:
II 2G EEx e II
Velikost ø [mm]
L1
Otvor
závitu
kabelu
[mm]
klíče
M12 × 1,5 3,5 – 6,5
8
15 mm
M16 × 1,5
5–8
8
19 mm
M20 × 1,5
7 – 12
9
24 mm
M25 × 1,5 12 – 18
11
33 mm
M32 × 1,5 17 – 25
11
42 mm
M40 × 1,5 21 – 32
13
53 mm
M50 × 1,5 24 – 37
13
60 mm
M63 × 1,5 30 – 44
14
65 mm
IP65
Typ
V – TEC Ex M12 × 1,5
V – TEC Ex M16 × 1,5
V – TEC Ex M20 × 1,5
V – TEC Ex M25 × 1,5
V – TEC Ex M32 × 1,5
V – TEC Ex M40 × 1,5
V – TEC Ex M50 × 1,5
V – TEC Ex M63 × 1,5
VÝVODKY SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI TAHU
Provedení:
II 2GD Ex e tD II
Velikost ø [mm]
GL
Otvor
závitu
kabelu
[mm]
klíče
M16 × 1,5
4–8
15
19 mm
M20 × 1,5
6 – 12
15
24 mm
M25 × 1,5 13 – 18
11
33 mm
M32 × 1,5 18 – 25
11
42 mm
M40 × 1,5 22 – 32
13
53 mm
M50 × 1,5 32 – 33
13
60 mm
M63 × 1,5 37 – 44
14 65/68 mm
Hmotnost
kg/100 ks
0,36
0,63
1,00
2,35
3,90
7,50
9,20
9,46
Objednací číslo
2050 30 7
2050 31 5
2050 32 3
2050 33 1
2050 35 8
2050 36 6
2050 37 4
2050 38 2
IP68
materiál: polyamid/hliník
Typ
Objednací číslo
HSK – K – MZ – Ex
HSK – K – MZ – Ex
HSK – K – MZ – Ex
HSK – K – MZ – Ex
HSK – K – MZ – Ex
HSK – K – MZ – Ex
HSK – K – MZ – Ex
1.215.1601.50
1.215.2001.50
1.215.2501.50
1.215.3201.50
1.215.4001.50
1.215.5001.50
1.215.6301.50
POLYAMIDOVÉ (PA) MODRÉ VÝVODKY (PRO JB OBVODY)
Provedení:
II 2GD Ex e tD II
Velikost ø [mm]
GL
Otvor
Typ
závitu
kabelu
[mm]
klíče
M12 × 1,5 3 – 6,5
8
15 mm
HSK – K – Ex
M16 × 1,5
4–8
8
19 mm
HSK – K – Ex
M16 × 1,5
5 – 10
8
22 mm
HSK – K – Ex
M20 × 1,5 6,5 – 12
9
24 mm
HSK – K – Ex
M20 × 1,5 10 – 14
9
27 mm
HSK – K – Ex
M25 × 1,5 13 – 18
11
33 mm
HSK – K – Ex
M32 × 1,5 18 – 25
11
42 mm
HSK – K – Ex
M40 × 1,5 22 – 32
13
53 mm
HSK – K – Ex
M50 × 1,5 32 – 38
13
60 mm
HSK – K – Ex
M63 × 1,5 37 – 44
14 65/68 mm
HSK – K – Ex
IP68
Objednací číslo
1.291.1202.50
1.291.1602.50
1.295.1602.50
1.291.2002.50
1.295.2002.50
1.291.2502.50
1.291.3202.50
1.291.4002.50
1.291.5002.50
1.291.6302.50
NEVÝBUŠNÉ POLYAMIDOVÉ ZÁTKY
Provedení: II 2GD Ex e tD II
Zátka, která se místo vývodky zašroubí
do přebytečné závitové díry
Závit M
Objednací č.
Závit Pg
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
191167
191207
191257
191327
191407
191507
191637
Pg7
Pg9
Pg11
Pg13,5
Pg16
Pg21
Pg29
Pg36
Pg42
Provedení: II 2GD Ex e tD II
Zátka, která se vloží do vývodky Pozn.
(nahrazuje kabel) *
Průměr d
Určeno pro
Objednací č.
Objednací č.
[mm]
PA vývodky
190777
6,3
HSK – V – Ex 7
M12
190977
7,8
HSK – V – Ex 9
M16
191177
9,8
HSK – V – Ex 11
M16
191377
11,8
HSK – V – Ex 13,5
M20
191677
13,8
HSK – V – Ex 16
M20
192177
17,8
HSK – V – Ex 21
M25
192977
25
HSK – V – Ex 29
M32
193677
32
HSK – V – Ex 36
M40
194277
38
HSK – V – Ex 42
M50
44
HSK – V – Ex 48
M63
* pouze do polyamidových vývodek
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 34
Typ: vývodky, zátky
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Provedení
Materiál
MOSAZNÉ NIKLOVANÉ VÝVODKY
II 2GD Ex d IIC Ex e II Ex tD II IP66
Poniklovaná mosaz
Typ 501/421
Typ 501/421 - pro nearmované kabely
Objednací číslo
ø kabelu [mm]
501/421/2K/M16 B.N.P.
3–8
501/421/OS/M20 B.N.P.
3–8
501/421/O/M20 B.N.P.
7,5 – 11,9
501/421/A/M20 B.N.P.
11 – 14,3
501/421/B/M25 B.N.P.
13 – 20,2
501/421/C/M32 B.N.P.
19 – 26,5
501/421/C2/M40 B.N.P.
25 – 32,5
501/421/D/M50 B.N.P.
31,5 – 44,4/42,3
501/421/D/M50 B.N.P.
42,5 – 56,3/54,3
501/421/F/M75 B.N.P.
54,5 – 68,2/65,3
501/421/G/M80 B.N.P.
67 – 73
501/421/H/M90 B.N.P.
67 – 77,6
Typ 501/423 - pro nearmované kabely
Objednací číslo
ø kabelu [mm]
501/423/OS/M20 B.N.P.
3–8
501/423/O/M20 B.N.P.
7,5 – 11,9
501/423/A/M20 B.N.P.
11 – 14,3
501/423/B/M25 B.N.P.
13 – 20,2
501/423/C/M32 B.N.P.
19 – 26,5
501/423/C2/M40 B.N.P.
25 – 32,5
501/423/D/M50 B.N.P.
31,5 – 44,4/42,3
501/423/E/M63 B.N.P.
42,5 – 56,3/54,3
501/423/F/M75 B.N.P.
54,5 – 68,2/65,3
Typ ICG 623 - zalévací pro nearmované kabely
Objednací číslo
ø kabelu [mm]
ICG 623/OS/M20 B.N.P.
3–8
ICG 623/O/M20 B.N.P.
7,5 – 11,9
ICG 623/A/M20 B.N.P.
11 – 14,3
ICG 623/B/M25 B.N.P.
13 – 20,2
ICG 623/C/M32 B.N.P.
19 – 26,5
ICG 623/C2/M40 B.N.P.
25 – 32,5
ICG 623/D/M50 B.N.P.
31,5 – 44,4
ICG 623/E/M63 B.N.P.
42,5 – 56,3
ICG 623/F/M75 B.N.P.
54,5 – 68,2
Objednací číslo
501/453/UNIV/OS/M20 B.N.P.
501/453/UNIV/O/M20 B.N.P.
501/453/UNIV/A/M20 B.N.P.
501/453/UNIV/B/M25 B.N.P.
501/453/UNIV/C/M32 B.N.P.
501/453/UNIV/C2/M40 B.N.P.
Objednací číslo
501/453/RAC/OS/M20 B.N.P.
501/453/RAC/O/M20 B.N.P.
501/453/RAC/A/M20 B.N.P.
501/453/RAC/B/M25 B.N.P.
501/453/RAC/C/M32 B.N.P.
501/453/RAC/C2/M40 B.N.P.
Typ 501/423
Typ ICG 623
Typ 501/453/UNIV
Typ 501/453/RAC
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zátky 475 a 477 EEx d
Zátky 387 EEx e
Zemnící oko
Matice
Nylonová
podložka
Fibrová
podložka
Nerezová
vějířová
podložka
ø kabelu vnitřní
[mm]
3 – 8,1
6,5 – 11,4
8,4 – 14,3
11,1 – 19,7
17,6 – 26,5
23,1 – 32,5
Typ 501/453/UNIV - pro armované kabely
ø kabelu vnější
Objednací číslo
[mm]
5,5 – 12
501/453/UNIV/D/M50 B.N.P.
9,5 – 16
501/453/UNIV/E/M63 B.N.P.
12,5 – 20,5
501/453/UNIV/F/M75 B.N.P.
16,9 – 26
501/453/UNIV/G/M80 B.N.P.
22 – 33
501/453/UNIV/H/M90 B.N.P.
28 – 41
ø kabelu vnitřní
[mm]
28,9 – 44,4/42,3
39,9 – 56,3/54,3
50,5 – 68,2/65,3
67 – 73
67 – 77,6
ø kabelu vnější
[mm]
36 – 52,6
46 – 65,3
57 – 78
75 – 89,5
75 – 89,5
ø kabelu vnitřní
[mm]
3–8
6,0 – 11,9
10 – 14,3
12,5 – 20,2
19 – 26,5
25 – 32,5
Typ 501/453/RAC - pro armované kabely
ø kabelu vnější
Objednací číslo
[mm]
5,5 – 12
501/453/RAC/D/M50 B.N.P.
9,5 – 16
501/453/RAC/E/M63 B.N.P.
12,5 – 20,5
501/453/RAC/F/M75 B.N.P.
16,9 – 26
501/453/RAC/G/M80 B.N.P.
22 – 33
501/453/RAC/H/M90 B.N.P.
28 – 41
ø kabelu vnitřní
[mm]
31,5 – 44,4/42,3
42,5 – 56,3/54,3
54,5 – 68,2/65,3
67 – 73
67 – 77,6
ø kabelu vnější
[mm]
36 – 52,6
46 – 65,3
57 – 78
75 – 89,5
75 – 89,5
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: vývodky, zátky
Strana: 35
VÝVODKY PRO DOLY, REDUKCE
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22 – SNM 1, 2
PŘÍRUBOVÉ VÝVODKY A VÍKA TYP 50P..., 70P...
IM2 Ex e I Mb – II 2G Ex e IIC Gb - II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (vždy s těsněním)
IM2 Ex d I Mb – II 2G Ex d IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (vždy bez těsnění)
Provedení
ø
kabelu
[mm]
8 – 18
16 – 26
24 – 34
32 – 42
40 – 50
44 – 54
52 – 62
60 – 70
Objednací číslo
Vývodky pro pancéřované kabely (bez třmenu)
ø kabelu
Ex d I/IIB
Ex e I/II
Ex d I/IIB
přes pancíř
–
30 mm
50P – P0e18
50P – P0d18
–
40 mm
50P – P0e26
50P – P0d26
–
50 mm
50P – P0e34
50P – P0d34
50P – T0d42
65 mm
50P – P0e42
50P – P0d42
50P – T0d50
65 mm
50P – P0e50
50P – P0d50
70P – T0d54
–
–
–
70P – T0d62
–
–
–
70P – T0d70
–
–
–
Vývodky se třmenem
Ex e I/II
–
–
–
50P – T0e42
50P – T0e50
70P – T0e54
70P – T0e62
70P – T0e70
VÍKA PRO ZASLEPENÍ OTVORŮ PRO PŘÍRUBOVÉ VÝVODKY
Provedení
Objednací č.1)
70P – VOe
IM2 Ex e I Mb – II 2G Ex e IIC Gb - II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (vždy s těsněním)
70P – VOd
IM2 Ex d I Mb – II 2G Ex d IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (vždy bez těsnění)
1)
universální velikost vhodná pro všechny výše uvedené typy vývodek
Provedení
I M2 Ex d I Mb, Ex e I Mb II 2G Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
KABELOVÉ VÝVODKY TYPU „S“ - ŠROUBOVÉ
IP68 10bar
Tvorba objednacího kódu
(příklad šroubové vývodky M25 × 1,5 se třmenem, mosazné, určené do pevného závěru „d” pro kabely
v rozsahu ø 6 – ø 8 mm)
M25×1,5 S T M d 8
Průměr kabelu (mm)
8 - určeno pro kabely ø 6 – ø 8
10 - určeno pro kabely ø 8 – ø 10
12 - určeno pro kabely ø 10 – ø 12
14 - určeno pro kabely ø 12 – ø 14
Nevýbušné provedení
d - pevný závěr Ex „d“ nebo zajištěné provedení Ex „e“
e - pouze zajištěné provedení Ex „e“
Materiál vývodky
M - poniklovaná mosaz
O - poniklovaná ocel
N - nerez
Konstrukce vývodky
T - vývodky se třmenem
Označení šroubové vývodky S
Typ a velikost závitu A (dle požadavků)
M - metrický
G - trubkový válcový
R - trubkový kuželový
P (PG) - pancéřový pro elektrotechniku
NPT - kuželový dle normy ANSI
NÁSTAVCE, REDUKČNÍ ŠROUBY A ZÁTKY
I M2 Ex d I Mb I Ex e I Mb -55°C ≤ Ta ≤ +105°C
II 2G Ex d IIC Gb I Ex e IIC Gb
II 2D Ex t IIIC Db IP67
Vnitřní závit F: pancéřový P, kuželový NPT, metrický M, trubkový kuželový R
Vnější závit E: pancéřový P, kuželový NPT, metrický M, trubkový G, trubkový kuželový R
Naše technickoobchodní oddělení Vám rádo navrhne kontrétní nástavce či redukce dle Vaší aktuální potřeby
Provedení:
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje těmto typům na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 36
Typ: 50P, 70P, S
GENERI, s.r.o.
ZÓNA 1, 2
Ex SOUČÁSTI – ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍNĚ
POLYESTROVÉ SKŘÍNĚ XP
II 2G Ex e IIC Gb
Provedení
II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí
IP66
Provozní teplota
-40°C až +105°C
polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP),
Materiál
povrchový odpor <109 Ω
Barva
černá, RAL 9005
Objednací číslo
XP 080806
XP 080808
XP 110806
XP 160806
XP 190806
XP 121209
XP 221209
XP 161609
XP 261609
XP 361609
XP 561609
XP 202512
XP 252512
XP 252516
XP 402512
XP 402516
XP 404012
XP 602512
XP 602516
A
80
80
110
160
190
122
220
160
260
360
560
200
255
255
400
400
400
600
600
B
75
75
75
75
75
120
120
160
160
160
160
250
250
250
250
250
405
250
250
rozměry [mm]
H
a
b
55 68 45
75 68 45
55 98 45
55 148 45
55 178 45
90 106 82
90 204 82
90 140 110
90 240 110
90 340 110
90 540 110
120 180 200
120 235 200
160 235 200
120 380 200
160 380 200
120 380 355
120 580 200
160 580 200
Ød
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
Hmotnost
[kg]
0,23
0,25
0,30
0,41
0,45
0,75
1,06
1,13
1,71
2,29
3,32
2,25
2,65
3,15
3,65
4,25
5,58
5,24
5,94
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu XN.. na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Strana: 37
ZÓNA 1, 2
Ex SOUČÁSTI – ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍNĚ
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ XN, XNp
I M2 Ex e I Mb (XN .. .. .. /I)
Provedení
II 2G Ex e IIC Gb
Stupeň krytí
IP66
-40°C až +70°C – těsnění polyuretan
Provozní teplota
-60°C až +115°C – těsnění silikon
Materiál
Nerezový plech 17 240 (AISI 304), jiný materiál na vyžádání
XN……
- neztratnými šrouby
Upevnění víka
XN .. .. ..p
- panty, uzavírání rozváděčovým zámkem
Objednací číslo
XN .. .. ..
XN .. .. ..p
XN 151509
XN 151509p
XN 201509
XN 201509p
XN 202009
XN 202009p
XN 301509
XN 301509p
XN 302009
XN 302009p
XN 303009
XN 303009p
XN 402009
XN 402009p
XN 403009
XN 403009p
XN 404009
XN 404009p
XN 405609
XN 405609p
XN 564009
XN 564009p
XN 302015
XN 302015p
XN 303015
XN 303015p
XN 304015
XN 304015p
XN 332015
XN 332015p
XN 333015
XN 333015p
XN 362015
XN 362015p
XN 363015
XN 363015p
XN 402015
XN 402015p
XN 403015
XN 403015p
XN 404015
XN 404015p
XN 405615
XN 405615p
XN 503015
XN 503015p
XN 504015
XN 504015p
XN 564015
XN 564015p
XN 304019
XN 304019p
XN 332019
XN 332019p
XN 333019
XN 333019p
XN 362019
XN 362019p
XN 363019
XN 363019p
XN 403019
XN 403019p
XN 404019
XN 404019p
XN 405619
XN 405619p
XN 408019
XN 408019p
XN 503019
XN 503019p
XN 564019
XN 564019p
XN 804019
XN 804019p
A
150
200
200
300
300
300
400
400
400
400
560
300
300
300
330
330
360
360
400
400
400
400
500
500
560
300
330
330
360
360
400
400
400
400
500
560
800
rozměry [mm]
B
H
a
150 90 170
150 90 150
200 90 220
150 90 250
200 90 250
300 90 320
200 90 350
300 90 350
400 90 420
560 90 420
400 90 510
200 150 250
300 150 320
400 150 320
200 150 280
300 150 280
200 150 310
300 150 310
200 150 350
300 150 350
400 150 420
560 150 420
300 150 450
400 150 450
400 150 510
400 190 320
200 190 280
300 190 280
200 190 310
300 190 310
300 190 350
400 190 420
560 190 420
800 190 420
300 190 450
400 190 510
400 190 750
b
100
170
150
170
220
250
220
320
350
510
420
220
250
350
220
320
220
320
220
320
350
510
320
420
420
350
220
320
220
320
320
350
510
750
320
420
420
Hmotnost
[kg]
1,5
1,7
2,0
2,3
2,7
3,5
3,3
4,4
5,4
8,6
8,6
3,3
4,3
5,2
3,5
4,5
3,7
4,8
4,1
5,2
6,3
9,4
7,4
8,4
9,4
5,7
3,9
5,1
4,3
5,3
5,7
6,9
10,9
19,0
8,2
10,9
19,0
Jiná orientace skříně na vyžádání.
Počet upevňovacích patek, šroubů/zámků ve víku dle velikosti skříně.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu XN.. na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 38
Typ: XN
GENERI, s.r.o.
Ex SOUČÁSTI V UNIVERZÁLNÍM POUZDRU
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Nevýbušné LED signálky XHL..
I M2 Ex emb I Mb/
II 2G Ex emb IIC GbII GA
II 2D Ex tb IIIC Db
Provozní teplota
- 40°C až + 85°C
Krytí hlavice
IP 65
Krytí připojovacích svorek
IP 20
Průřez připojovacích vodičů 2×0,35 mm2 až 2×2,5 mm2
Otvor pro hlavici
ø 22,5 mm
Rozměry s krytkou
(40 × 23 × 60) mm
Rozměry ve skříni
(40 × 23 × 48) mm
Jmenovitý proud
20 mA
Maximální proud
30 mA, pulsně 100 mA
Nevýbušné provedení
Typový klíč: XHL 230 Y
Příklad: signálka 230 V AC, žlutá
Barva - RED (rudá), BLUE (modrá), YELLOW (žlutá), GREEN (zelená), WHITE (bílá)
Jmenovité napětí - 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V AC/DC; 110 V, 230 V AC
Typový klíč: XHL 24 W/JB
Příklad: JB signálka 24 V AC/DC, bílá
Nevýbušné LED signálky jiskrově bezpečné XHL../JB
I M1 Ex ia I Ma
Nevýbušné provedení
2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T68°C Db
Teplota okolí
- 40°C až + 60°C
Krytí hlavice
IP 65
Krytí připojovacích svorek
IP 20
Průřez připojovacích vodičů 2×0,35 mm2 až 2×2,5 mm2
Rozměry s krytkou
(40 × 23 × 60) mm
Rozměry ve skříni
(40 × 23 × 48) mm
Jmenovitý proud
10 mA
Otvor pro hlavici
ø 22,5 mm
Maximální vstupní napětí „Ui“ 9; 17 a 28,2 V AC/DC
Barva - RED (rudá), BLUE (modrá), YELLOW (žlutá), GREEN (zelená), WHITE (bílá)
Jmenovité napětí - 6 V, 12 V, 24 V AC/DC
Nevýbušné pojistky XFU…
I M2 Ex ema I Mb IP20
II 2G Ex ema II Gb
Provozní teplota
-60°C až +84°C
Jmenovité napětí
110 V DC, 250 V AC
Průřez připojovacích vodičů 2×0,35 mm2 až 2×2,5 mm2
Rozměry (v × š × hl)
(40 × 23,5 × 41,5) mm
Pozn.: viz také stožárová pojistková skříň X26SA1 FU..A, str. 22
Nevýbušné provedení
Typový klíč: XFU F 100 H
Příklad: rychlá pojistka 100 mA, Ik=1500 A
Vypínací schopnost - H (1500A), E (150A), L (35A)
Jmenovitý proud - 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 350; 315; 400; 500; 630; 800 mA
- 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 A
Charakteristika - FF velmi rychle působící, F rychle působící, M normální, T zpožděná, TT velmi zpožděná
Typový klíč: XZR 680
Příklad: odporový člen 680 Ω
Nevýbušné zakončovací členy XZ..
I M2 Ex ema I Mb IP20
Nevýbušné provedení
II 2G Ex ema II Gb
Provozní teplota
-60°C až +84°C
Jmenovité napětí
110 V DC, 250 V AC
Průřez připojovacích vodičů 2×0,35 mm2 až 2×2,5 mm2
Rozměry (v × š × hl)
(40 × 23,5 × 41,5) mm
Rozhodující elektrický parametr zakončovacího členu např.: 680 Ω , 4k7, ... hodnota rezistoru (pro R člen);
400 V, ... jmenovité napětí (pro V a RC člen); 1 A jmenovitý proud (pro D člen)
Typ členu: D (diodový), R (odporový), RC (kapacitní s odporem), V (varistorový)
GENERI, s.r.o.
Typ: 50P, 70P, S
Strana: 39
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Ex SOUČÁSTI – NEVÝBUŠNÉ OVLÁDACÍ PRVKY X..
•
•
•
•
Určeny pro zabudování do závěrů Ex„e”, Ex„n”, Ex„t” (Ex součást)
Vyhovuje IP 20 pro spínací jednotky a IP 67 pro hlavici
Jednoduché uchycení do víka otvorem ø 22mm
Spínaní ovládacích (Ith = 6 A) a silových (Ith = 16 A) AC nebo DC obvodů
Ex provedení hlavice:
I M2 Ex e I Mb
II 2G Ex e IIC Gb
II 2D Ex t IIIC Db IP67
0°C TSERV+85°C
-60°C TSERV+85°C
-60°C TSERV+85°C
Ex provedení jednotek :
II 2GD Ex ed IIC
NEVÝBUŠNÝ VAČKOVÝ SPÍNAČ TYP XSV
Vačkový spínač XSV06-AKF6
•
•
•
•
•
Až 6 nezávisle na sobě spínacích Ex jednotek
Až 6 poloh po 60°
Libovolné spínací schéma
Mechanická životnost > 50 000 přepnutí
Různá provedení – uzamykání ve všech polohách visacím zámkem, ovládací páčka černá nebo rudá
Typový klíč:
XSV 10 – A K F 6 –
Kontakt
13 – 14
23 – 24
33 – 34
43 – 44
53 – 54
63 – 64
Spínací schéma (zakřížkujte)
Poloha
1
2
3
4
×
×
×
×
5
×
6
×
2 až 6 - počet poloh
F - pevné polohy
L - s návratem doleva
R - s návratem doprava
M - s návratem do středu
Rozměrový náčrtek XSV06
N - ovládací páčka normální, černá
K - ovládací páčka uzamykatelná ve všech polohách, černá
E - ovládací páčka uzamykatelná ve všech polohách, rudá
A - kovová hlavice ze slitiny Zn, galvanicky zinkovaná, otočná s plastovou páčkou
Jmenovitý proud Ith=10A
Příslušenství na objednávku:
• Visací zámek
• Náhradní spínací jednotky
• Náhradní ovládací páčka
Rozměrový náčrtek XSV16
Strana: 40
• Štítky pod hlavici s textem na zakázku
Typ: X..
GENERI, s.r.o.
Ex SOUČÁSTI – NEVÝBUŠNÉ OVLÁDACÍ PRVKY X..
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
STISKACÍ OVLÁDAČE S HŘIBOVOU HLAVICÍ XMB
XMB 10 - A T M 4 R - 1NO/2NC
Počet spínacích (NO) /
rozpínacích(NC) jednotek
(max. 3ks v řadě, 6ks celkem)
B - černá BE - modrá
G - zelená R - rudá
B - bílá
Y - žlutá
Průměr hřibu
3 - 30mm 6 - 60mm
4 - 40mm
A - Hřib kovový (ZAMAK)
M - Hřib kovový (mosaz)
P - Hřib plastový
P - Stiskni - táhni
A - Kovová hlavice ze slitiny Zn (ZAMAK),
galvanicky zinkovaná
Hřibový ovládač XMB 06 - APP4R - 0NO/2NC
Jmenovitý proud Ith=10A
Typ nevýbušné ovládací hlavice
STISKACÍ OVLÁDAČE SE SAMONÁVRATEM XPB
XPB 10 - A F 3 G - 1NO/2NC
Počet spínacích (NO) /
rozpínacích (NC) jednotek
(max. 3ks v řadě, 6ks celkem)
B - černá BE - modrá
G - zelená R - rudá
W - bílá Y - žlutá
3 - ø 30 mm
F - Hmatník lícující
E - Hmatník s přesahem
Stiskací ovládač XPB 06 - AF3G - 1NO/1NC
A - Kovová hlavice ze slitiny Zn (ZAMAK),
galvanicky zinkovaná
Jmenovitý proud Ith=10A
Typ nevýbušné ovládací hlavice
POTENCIOMETR KOMPLETNÍ XRP
X195 RP - M
M - Kovová hlavice mosazná
galvanicky zinkovaná
Viz Nevýbušný potenciometr X195RP
Potenciometr kompletní X195RP - M
Typ: X..
GENERI, s.r.o.
Strana: 41
ZÓNA 1, 2
Ex SOUČÁSTI – PRŮCHODKY
Nevýbušné průchodky M...x., D...x.
Nevýbušné provedení
pouze typ M..S1xM.
Rozsah provozních teplot
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb
I M2 Ex de I Mb
II 2G Ex de IIC Gb
-60°C až +115°C *
* Jedná se o maximální rozsah provozních teplot všech typů nevýbušných
průchodek. Skutečný rozsah je dán použitým typem vodičů nebo kabelů.
Bližší informace ke konkrétním typům sdělíme na dotaz.
Vodičová průchodka závitová
Použití:
Průchodky slouží pro spojení elektrických resp. optických obvodů ve dvou
oddělených částech Ex zařízení, zpravidla mezi přístrojovým prostorem pevného
závěru a připojovacím prostorem v zajištěném provedení, případně mezi dvěma
pevnými závěry.
Konstrukční popis:
Nevýbušné průchodky jsou konstrukčně řešeny jako Ex součásti, určené pro instalaci
do pevných závěrů nevýbušných elektrických zařízení. Průchodky představují
neúplné pevné závěry s válcovými nebo závitovými pouzdry, která mohou být
niklována a tvoří se stěnou pevného závěru spáry příslušných parametrů.
Typový klíč nevýbušných průchodek:
Vodičové průchodky válcové
D . .
M. .
. × .
. × .
nevýbušná průchodka válcová
nevýbušná průchodka závitová
Impedance koaxiálního kabelu:
50, 75 nebo 95 Ω (platí pro typ K)
Optické vlákno: 9/125; 50/125; 62,5/125;
100/125 nebo 200/300 μm (typ O)
Průchodky závitové s plochými kabely
Průřezy vodičů plochých kabelů: 28, 26, 24,
20 nebo 18 AWG (typ P)
Závit svorníku: M6, M8, M10 nebo M12 (typ S)
Průřezy vodičů: 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10;
16; 25 nebo 35 mm2 (typ V)
Počet vodičů, koaxiálních a optických kabelů v průchodce:
1 až 25 (typy K, O, V)
Počet vodičů plochého kabelu v průchodce: 4 až 48 (typ P)
Průchodky závitové s optickými kabely
Počet svorníků v průchodce: 1 (typ S)
Typ průchodky:
Rozměr průchodky: D24- válcové pouzdro ø 24 f8
D36- válcové pouzdro ø 36 f8
D41- válcové pouzdro ø 41 f8
M10-závitové pouzdro M10×1-6g
M24-závitové pouzdro M24×1,5-6g
M25-závitové pouzdro M25×1,5-6g
M32-závitové pouzdro M32×1,5-6g
M33-závitové pouzdro M33×1,5-6g
M36-závitové pouzdro M36×1,5-6g
M42-závitové pouzdro M42×1,5-6g
Průchodky svorníkové
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 42
K-s koaxiálními kabely (koaxiální)
O- s optickými kabely (optická)
P-s plochými kabely
S-se svorníkovým šroubem (svorníková)
V-s laněnými vodiči (vodičová)
Typ: M...x., D...x.
GENERI, s.r.o.
Ex ZAŘÍZENÍ – PRŮCHODKY SE ZÁVITOVÝM POUZDREM
ZÓNA 1, 2
Závit
M10x1
M12x1,5
M16x1
M16x1,5
Průřez vodiče (mm2)
Max. počet vodičů
0,35 - 1,5
1
0,35 - 1,5
2,5 - 6
0,35 - 1
1,5 - 2,5
4-6
10 - 16
25
0,35 - 1
1,5 - 2,5
4-6
10 - 16
25
0,35 - 1
1,5 - 2,5
4-6
10 - 16
25
0,35 - 1
1,5 - 2,5
4-6
10 - 16
25
4
1
15
8
5
3
1
25
12
8
4
1
35
15
10
6
1
45
25
18
10
1
M24x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M33x1,5
Průchodka vodičová
M36x1,5
M38x1,5
M42x1,5
Typový klíč nevýbušných průchodek:
Průchodka svorníková
•
•
•
•
•
•
M . . . x .
Impedance koaxiálního kabelu
50, 75 nebo 95 Ω (platí pro typ )
Certifikovány jako Ex ZAŘÍZENÍ
Certifikovány pro více typů vodičů
Větší počet typů závitů pouzder
Vysoký počet vodičů pro jednotlivá závitová pouzdra
Variabilní délky závitové části pouzder
Na vyžádání možno provést:
– označení konců vodičů adresami,
– zakončení vodičů lisovacími dutinkami
– různé barvy vodičů
Nevýbušné průchodky M...x.
M..S.x.
ostatní typy
I M2 Ex de I Mb
II 2G Ex de IIC Tx Gb
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Tx Gb
Použití:
Nevýbušné průchodky závitové typu M...x. jsou určeny pro propojení elektrických
nebo optických zařízení, uložených ve dvou oddělených částech nevýbušných
závěrů v zařízeních skupiny I a II. Zpravidla se jedná o propojení mezi přístrojovým
prostorem v pevného závěru „d” a připojovacím prostorem v zajištěném provedení
„e”, možná jsou také propojení dvou oddělených pevných závěrů „d”.
nevýbušná průchodka závitová
Optické vlákno: 9/125; 50/125; 62,5/125; 100/125;
200/300 μm (typ O)
Průřezy vodičů plochých kabelů: 28, 26,
24, 20 nebo 18 AWG (typ P)
Průřezy vodičů: 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5;
2,5; 4; 6; 10; 16; 25 nebo 35 mm2 (typ V)
Počet vodičů, koaxiálních a optických kabelů v průchodce:
1 až 45 (typy K, O, V)
Počet vodičů plochého kabelu v průchodce:
4 až 48 (typ P)
Počet svorníků v průchodce: vždy pouze 1 (typ S)
Typ průchodky:
Rozměr průchodky:
Typ: M...x.
GENERI, s.r.o.
K - s koaxiálními kabely (koaxiální)
O - s optickými kabely (optická)
P - s plochými kabely
S - se svorníkovým šroubem (svorníková)
V - s laněnými vodiči (vodičová)
M10 - závitová část M10×1-6g
M12 - závitová část M12×1,5-6g
M16x1 - závitová část M16×1-6g
M16 - závitová část M16×1,5-6g
M24 - závitová část M24×1,5-6g
M25 - závitová část M25×1,5-6g
M32 - závitová část M32×1,5-6g
M33 - závitová část M33×1,5-6g
M36 - závitová část M36×1,5-6g
M38 - závitová část M38×1,5-6g
M42 - závitová část M42×1,5-6g
Strana: 43
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Ex SOUČÁSTI – TRANSFORMÁTORY
Technické údaje
Jmenovitý výkon [VA]
Jmenovité napětí prim./sec. * [V]
Max. sekundární proud [A]
Rozměry a × b × c [mm]
Rozteče upevňovacích otvorů e1 × e2 [mm]
Způsob upevnění na základní desku
* Jiná napětí dle požadavku.
XTO 250
250
230 / 24
6,3
120 × 145 × 100
105 × 125
4 × M5
XTO 500
500
230 / 24
10
150 × 185 × 120
125 × 165
4 × M5
XTO 557
557
230 / 3 × 24
3 × 6,3
105 × 150 × 152
85 × 105
4 × M6
Transformátory XTO
XTO 250
Provedení
Provozní teplota
I M2 Ex e I Mb
II 2G Ex e II Gb
-55°C až +110°C
Použití:
Transformátory typu XTO jsou určeny k transformaci na malé napětí a splňují požadavky na zdroje SELV. Lze
je umístit v závěrech s deklarací I M2 resp. II 2GD a instalovat v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých
plynů, par, prachů a výbušnin.
Provedení:
Transformátor má vodiče primárního i sekundárního vinutí volně vyvedeny. Při montáži se ukončují na
řadových svornicích nebo přímo na svorkách komponentů v Ex závěru. Transformátor není proveden jako
zkratuvzdorný, proto je nutné primární i sekundární vinutí jistit proti přetížení a zkratu.
XTO 500
XTO 250, XTO 500
XTO 557
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Ex SOUČÁSTI – POTENCIOMETR
Nevýbušný potenciometr typ X195RP
I M2 Ex d I Mb
Nevýbušné provedení
II 2G Ex d IIC Gb
Provozní teplota
-60°C až +115°C (pro sk. II)
Jmenovité zatížení
1W
Max. proud sběračem
100 mA
Maximální napětí
250 V AC/DC
Průběh odporové dráhy
lineární
Jmenovitý odpor
47R - 2M2
Stand. vyráběné hodnoty
1K, 2K, 5K, 10K
(ostatní hodnoty dle přání na zakázku)
zvláště vhodné pro řízení elektrických pohonů
Aplikace
frekvenčními měniči
Průměr hřídele
ø 6 mm
3 vyvedené vodiče 0,35 mm2, každý o standardní
Připojení
délce 30 cm
Pozn.: viz také ovládací skříň typu X20SA1 RP.. str. 15
Podrobné technické údaje zašleme na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 44
Typ: XTO, X195 RP
GENERI, s.r.o.
ZÁSUVKY A VIDLICE MARECHAL
Technické údaje:
Jmenovitý proud:
Max napětí:
Provedení:
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
DXN1
20A
550V
-40°C až +60°C T5 T90°C IP66/67
-40°C až +40°C T6 T70°C IP66/67
Materiál pláště:
objednací číslo
25–1408A
25–14015
25–14013
25–14017
25–34013
25–34017
25–34017–972
25–64013
25–64017
25–64017–972
objednací číslo
25–1808A
25–18015
25–18013
25–18017
25–38013
25–38017
25–38017–972
25–68013
25–68017
25–68017–972
objednací číslo
25–1AB53
25–1AB53-25P
25–3AB53
25-3AB53-25P
25–6AB53
objednací číslo
25–1AB58
25–1AB58-25P
25–3AB58
25–3AB58-32P
25–6AB58
25–6AB58-40P
objednací číslo
25–1A027
25–3A027
25–6A027
objednací číslo
25–1A753
25–1A253–25P
25–3A783
25–3A253–32P
25–6A253–32P
25–6A253–40P
DXN3
32A
750V
II 2GD Ex de tD IIC
-40°C až +60°C T4 T98°C IP66/67
-40°C až +40°C T6 T78°C IP66/67
Polyamid
Zásuvka-tělo
DXN1 zásuvka-tělo 20A/24V/2P
DXN1 zásuvka-tělo 20A/230V/1P+N+E
DXN1 zásuvka-tělo 20A/400V/3P+E
DXN1 zásuvka-tělo 20A/400V/3P+N+E
DXN3 zásuvka-tělo 32A/400V/3P+E
DXN3 zásuvka-tělo 32A/400V/3P+N+E
DXN3 zásuvka-tělo 32A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt
DXN6 zásuvka-tělo 63A/400V/3P+E
DXN6 zásuvka-tělo 63A/400V/3P+N+E
DXN6 zásuvka-tělo 63A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt
Vidlice-tělo
DXN1 vidlice-tělo 20A/24V/2P
DXN1 vidlice-tělo 20A/230V/1P+N+E
DXN1 vidlice-tělo 20A/400V/3P+E
DXN1 vidlice-tělo 20A/400V/3P+N+E
DXN3 vidlice-tělo 32A/400V/3P+E
DXN3 vidlice-tělo 32A/400V/3P+N+E
DXN3 vidlice-tělo 32A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt
DXN6 vidlice-tělo 63A/400V/3P+E
DXN6 vidlice-tělo 63A/400V/3P+N+E
DXN6 vidlice-tělo 63A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt
DXN6
63A
750V
-40°C až +60°C T4 T107°C IP66/67
-40°C až +40°C T5 T87°C IP66/67
sokl nástěnný 30°
zásuvka nástěnná
adaptér vestavný
zásuvka vestavná
rukojeť
zásuvka na kabel
sokl nástěnný 30°
vidlice nástěnná
adaptér vestavný
vidlice vestavná
rukojeť
vidlice na kabel
zásuvka
(tělo)
vidlice
(tělo)
Sokl nástěnný 30°
DXN1 sokl nástěnný M20
DXN1 sokl nástěnný M25
DXN3 sokl nástěnný M20
DXN3 sokl nástěnný M25
DXN6 sokl nástěnný M25
Sokl nástěnný 70°
DXN1 sokl nástěnný M20
DXN1 sokl nástěnný M25
DXN3 sokl nástěnný M25
DXN3 sokl nástěnný M32
DXN6 sokl nástěnný M32
DXN6 sokl nástěnný M40
Adaptér vestavný 30°
DXN1 adaptér vestavný
DXN3 adaptér vestavný
DXN6 adaptér vestavný
Rukojeť
DXN1 rukojeť M20
DXN1 rukojeť M25
DXN3 rukojeť M25
DXN3 rukojeť M32
DXN6 rukojeť M32
DXN6 rukojeť M40
Vývodka M20 je určena pro ø 10 – 14 mm, M25 je určena pro ø 12 – 18 mm, M32 je určena pro ø 16 – 25 mm, M40 je určena pro ø 24 – 34 mm.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k typu DXN na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: DXN
Strana: 45
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Technické údaje:
Jmenovitý proud:
Max napětí:
Provedení:
ZÁSUVKY A VIDLICE MARECHAL
DXN1
20A
550V
DXN3
32A
750V
DXN6
DXN9
63A
125A
750V
750V
II 2GD Ex de tD IIC
-40°C až +60°C T5 T90°C IP65
-40°C až +50°C T6 T80°C IP65
Kov
-25°C až +60°C T5 T85°C IP65
-25°C až +50°C T6 T74°C IP65
Materiál pláště:
objednací číslo
26-24015
26-24013
26-24017
26-34013
26-34017
26-64013
26-64017
26-94013
26-94017
26-94013-Z0357
26-94017-Z0357
Zásuvka tělo
DX1 zásuvka-tělo 20A/220-250V/1P+N+E
DX1 zásuvka-tělo 20A/380-440V/3P+E
DX1 zásuvka-tělo 20A/380-440V/3P+N+E
DX3 zásuvka-tělo 32A/380-440V/3P+E
DX3 zásuvka-tělo 32A/380-440V/3P+N+E
DX6 zásuvka-tělo 63A/380-440V/3P+E
DX6 zásuvka-tělo 63A/380-440V/3P+N+E
DX9 zásuvka-tělo 125A/380-440V/3P+E
DX9 zásuvka-tělo 125A/380-440V/3P+N+E
DX2 zásuvka-tělo 200A/380-440V/3P+E
DX2 zásuvka-tělo 200A/380-440V/3P+N+E
objednací číslo
26-21015
26-21013
26-21017
26-31013
26-31017
26-61013
26-61017
26-91013
26-91017
26-91013-Z0357
26-91017-Z0357
Vidlice na kabel kompletní
DX1 vidlice 20A/220-250V/1P+N+E M20
DX1 vidlice 20A/380-440V/3P+E M20
DX1 vidlice 20A/380-440V/3P+N+E M20
DX3 vidlice 32A/380-440V/3P+E M25
DX3 vidlice 32A/380-440V/3P+N+E M25
DX6 vidlice 63A/380-440V/3P+E M32
DX6 vidlice 63A/380-440V/3P+N+E M32
DX9 vidlice 125A/380-440V/3P+E M40
DX9 vidlice 125A/380-440V/3P+N+E M40
DX2 vidlice 200A/380-440V/3P+E M63
DX2 vidlice 200A/380-440V/3P+N+E M63
objednací číslo
26-2AB53
26-2AB53-25M
26-3AB53-20M
26-3AB53
26-3AB53-32M
26-6AB53-25M
26-6AB53
26-6AB53-40M
26-9AB53-32M
26-9AB53
26-9AB53-50M
26-9AB53-Z0357
Sokl nástěnný 90°
DX1 sokl nástěnný M20
DX1 sokl nástěnný M25
DX3 sokl nástěnný M20
DX3 sokl nástěnný M25
DX3 sokl nástěnný M32
DX6 sokl nástěnný M25
DX6 sokl nástěnný M32
DX6 sokl nástěnný M40
DX9 sokl nástěnný M32
DX9 sokl nástěnný M40
DX9 sokl nástěnný M50
DX2 sokl nástěnný M63
objednací číslo
26-2A963
26-2A953-25M
26-3A953-20M
26-3A963
26-3A953-32M
26-6A953-25M
26-6A963
26-6A953-40M
26-9A953-32M
26-9A963
26-9A953-50M
26-9A963-Z0357
DX1 rukojeť M20
DX1 rukojeť M25
DX3 rukojeť M20
DX3 rukojeť M25
DX3 rukojeť M32
DX6 rukojeť M25
DX6 rukojeť M32
DX6 rukojeť M40
DX9 rukojeť M32
DX9 rukojeť M40
DX9 rukojeť M50
DX2 rukojeť M63
DXN2
200A
750V
-40°C až +60°C
T3 T91°C IP65
Rukojeť
Vývodka M20 je určena pro ø 8 – 13 mm, M25 je určena pro ø 9 – 16 mm, M32 je určena pro ø 12 – 21 mm, M40 je určena pro ø 16 – 27 mm, M50 je určena pro ø 23 – 35 mm, M63 je určena
pro ø 36 – 48 mm.
Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k typu DXN na požádání – e-mail: [email protected]
Strana: 46
Typ: DXN
GENERI, s.r.o.
ZÁSUVKY A VIDLICE MARECHAL
Technické údaje
Jmenovitý proud
Max napětí
Počet pólů
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
PXN 12C
10A
220V
11P+E
Provedení
-40°C až +55°C
T5 T69°C IP65/66
DXN 25C
10A
440V
24P+E
II 2GD Ex e tD II
-40°C až +60°C
T5 T71°C IP66/67
-40°C až +40°C
T6 T51°C IP66/67
Materiál pláště
DXN 37C
63A
220V
36P+E
SPeX
až 680A
1000V
1P
-40°C až +60°C
T5 T66°C IP66/67
-40°C až +40°C
T6 T46°C IP66/67
-20°C až +60°C
T5 T76°C IP65/66
-20°C až +40°C
T6 T56°C IP65/66
Kov
objednací číslo
06-A0001-25M
06-A0001
36-D0002-32 M
36-D0002
36-C0003-32M
36-C0003
Zásuvka nástěnná
PXN 12C zásuvka nástěnná 10A/220V/11P+E M25
PXN 12C zásuvka nástěnná 10A/220V/11P+E M32
DXN 25C zásuvka nástěnná 10A/440V/24P+E M32
DXN 25C zásuvka nástěnná 10A/440V/24P+E M40
DXN 37C zásuvka nástěnná 10A/220/36P+E M32
DXN 37C zásuvka nástěnná 10A/220/36P+E M40
objednací číslo
06-A7001
36-D7002
36-C7003
Zásuvka vestavná
PXN 12C zásuvka vestavná 10A/220V/11P+E
DXN 25C zásuvka vestavná 10A/440V/24P+E
DXN 25C zásuvka vestavná 10A/220V/36P+E
objednací číslo
06-A3001-25M
06-A3001
36-D3002-32M
36-D3002
36-C3003-32M
36-C3003
Vidlice kompletní
PXN 12C vidlice 10A/220V/11P+E M25
PXN 12C vidlice 10A/220V/11P+E M32
DXN 25C vidlice 10A/440V/24P+E M32
DXN 25C vidlice 10A/440V/24P+E M40
DXN 37C vidlice 10A/220/36P+E M32
DXN 37C vidlice 10A/220/36P+E M40
Vývodka M25 je určena pro ø 9 – 16 mm, M32 je určena pro ø 12 – 21 mm, M40 je určena pro ø 16 – 27 mm.
objednací číslo
46-47001
46-47002
46-47003
46-4700T
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/E
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/L1
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/L2
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/L3
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/E
objednací číslo
46-41001-40P
46-41001-50P
46-41002-40P
46-41002-50P
46-41003-40P
46-41003-50P
46-4100T-40P
46-4100T-50P
SPeX konektor vestavný 680A/1000V/E
SPeX vidlice 680A/1000V/L1 M40
SPeX vidlice 680A/1000V/L1 M50
SPeX vidlice 680A/1000V/L2 M40
SPeX vidlice 680A/1000V/L2 M50
SPeX vidlice 680A/1000V/L3 M40
SPeX vidlice 680A/1000V/L3 M50
SPeX vidlice 680A/1000V/E M40
SPeX vidlice 680A/1000V/E M50
Vývodka M32 je určena pro ø 18 – 25 mm, M40 je určena pro ø 24 – 34 mm, M50 je určena pro ø 34 – 42 mm, M63 je určena pro ø 40 – 48 mm.
Kabelové oko pro vestavný konektor SPeX
objednací číslo
dle průřezu kabelu na poptávku
Kabelová dutinka pro vidlici konektoru SPeX
objednací číslo
dle průřezu kabelu na poptávku
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k jednotlivým typům na požádání – e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Typ: DXN, PXN, SPeX
Strana: 47
ZÓNA 2 – ZÓNA 22
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 2
SVÍTIDLA CHALMIT LIGHTING
PRO ZÓNU 2
ECLIPSE JUNIOR, ECLIPSE II – Al nevýbušná svítidla
ECLIPSE JUNIOR
ECLIPSE II
Provedení:
II 3GD Ex nAR II IP 66
II 3GD Ex nAR II IP 65
(D – viz dodatek č.2 k cert.)
Napětí
220 - 240 V, 50 Hz
220 - 240 V, 50 Hz
Různé tvary stínítek, různá uchycení, viz katalog.
Typové označení:
ECJN = JUNIOR; EC2N = ECLIPSE II.
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Patice
Teplotní třída
ECJN/050/HS
50
HPS
E27
T4
ECJN/070/MS
70
HPS/Metal Halide
E27
T4
ECJN/080/MV
80
MBFU
E27
T3
ECJN/125/MV
125
MBFU
E27
T3
ECJN/150/GL
150
GLS
E27
T4
EC2N/050/HS
50
HPS
E27
T4
EC2N/070/MS
70
HPS/Metal Halide
E27
T4
EC2N/100/HS
100
HPS
E40
T4
EC2N/150/MS
150
HPS/Metal Halide
E40
T4
EC2N/250/MS
250
HPS/Metal Halide
E40
T4
EC2N/400/MS
400
HPS/Metal Halide
E40
T3
EC2N/080/MV
80
Mercury Vapour
E27
T3
EC2N/125/MV
125
Mercury Vapour
E27
T3
EC2N/250/MV
250
Mercury Vapour
E40
T3
EC2N/400/MV
400
Mercury Vapour
E40
T3
Teplota okolí
50°C
50°C
50°C
40°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
50°C
45°C
45°C
45°C
40°C
30°C
eclipse II
eclipse II se stínítkem
eclipse JUNIOR
LED SVÍTIDLA
PRO ZÓNU 2
PROTECTA Ex LED linear
Provedení
II 2GD Ex e mb q IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67 Teplota okolí: -40°C ( -25°C verze EM ) ≤ Ta ≤ +55°C
LED svítidlo s teplotou 4 000K, tělo svítidla GRP, kryt polykarbonát, vstup 4 × M20, průběžné 1-fáz.
zapojení (3-fáz. na požádání), varianta …/EM – s vestavěným nouzovým zdrojem pro 1,5 (3) hod provoz.
Provozní napětí: 220-254V 50/60Hz
provedení PRRE - retrofit zářivkových svítidel PRGE
Typ (objednací číslo)
Výkon]
30 W
2 178 lm
60 W
4 607 lm
30W
2 187 lm
PRGE/02L/LE
PRGE/05L/LE
PRGE/02L/LE/EM
60W
4 607 lm
PRGE/05L/LE/EM
PRGE/05L/LE
PRGE/05L/LE
Scotia Ex LED světlomet
Provedení
II 2GD Ex de IIB+H2 T5 Gb / Ex tb IIIC T91°C Db IP66/67 Teplota okolí: -20°C ≤ Ta ≤ +55°C
LED světlomet s teplotou 5 000K, tělo svítidla hliníková slitina, tvrzené sklo, vstup 2 × M20.
Provozní napětí: 120-277V 50/60Hz
Typ (objednací číslo)
SCOD/07L/LE
SCOD/08L/LE
SCOD/11L/LE
SCOD/12L/LE
Výkon
90 W
7 182 lm
105 W
8 362 lm
110W
10 590 lm
SCOD/12L/LE
125W
11 560 lm
Podrobné technické údaje k svítidlům Chalmit Lighting najdete v katalogu Chalmit Lighting na našem CD.
Strana: 48
Typ: Chalmit Lighting
GENERI, s.r.o.
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 2
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
SVÍTIDLA CHALMIT LIGHTING
PRO ZÓNU 2
PROTECTA N – Ex zářivková svítidla
II 3GD Ex nA II T4 T95°C IP66/67 Ta = -20 až +50 °C
Chalmit PROTECTA N ATEX,
zářivkové svítidlo pro standardní dvoukolíkové trubice, tělo svítidla GRP, kryt polykarbonát, vstup 4 × M20.
1 fázové průběžné zapojení (3 fázové na objednávku), elektronický předřadník s funkcí EOL
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Předřadník
Napětí/kmitočet
PR2N/218/BI
2 × 18
PR2N/136/BI
1 × 36
PR2N/236/BI
2 × 36
220 – 254 V
Bi – Pin
vf předřadník
50 / 60 Hz AC/DC
PR2N/218/BI/EM
2 × 18
PR2N/136/BI/EM
1 × 36
PR2N/236/BI/EM
2 × 36
Provedení:
STERLING ATEX – Ex zářivková svítidla
II 3GD Ex nA II T4 T95°C IP65 Tokolí -20°C až +45°C (+40°C pro EM)
Chalmit STERLING ATEX,
zářivkové svítidlo pro standardní dvoukolíkové trubice, tělo svítidla GRP, kryt polykarbonát, vstup 2 × 20 mm.
varianta ... / EM: s vestavěným nouzovým zdrojem pro 3 hod. provozu
varianta ... / SS2N/..: nerez provedení
elektronický předřadník s funkcí EOL
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Předřadník
Napětí/kmitočet
ST2N/136/BI
1 × 36
ST2N/136/BI/EM
1 × 36
ST2N/158/BI
1 × 58
ST2N/158/BI/EM
1 × 58
ST2N/218/BI
2 × 18
220 – 254 V
Bi – Pin
vf předřadník
50 / 60 Hz AC/DC
ST2N/218/BI/EM
2 × 18
ST2N/236/BI
2 × 36
ST2N/236/BI/EM
2 × 36
ST2N/258/BI
2 × 58
ST2N/258/BI/EM
2 × 58
Poznámka
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
Provedení:
Provedení:
Poznámka
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
NEXXUS II LED svítidlo
II 3GD / 2D Ex nR IIC T6 Gc / Ex tb IIIC T 70°C Db
Typ (objednací číslo)
NE2N/161/LE
Výkon [W]
12
Teplotní třída
T4
Světel. zdroj
12 × 1W LED
Napětí/kmitočet
110 / 254 V AC/DC
MAXINEX, MICRONEX – Ex světlomety
II 3G Ex nR IP67 (pro zónu 22 na objednávku pro MAXN)
Al nevýbušný reflektor, vstup 2 × M20 (1 × M20 Micronex), předřadník: vnitřní, napětí: 220, 230, 240, 254 V 50Hz
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Teplotní třída / T povrch
Teplota okolí
Světel. zdroj
Double ended
MICN/070/MS
70
T3
-30°C až +40°C
HPS/Metal Halide
MAXN/150/MS
150
T4 / 130°C
-40°C až +55°C
HPS/Metal Halide
MAXN/250/MS
250
T3 / 180°C
-40°C až +45°C
HPS/Metal Halide
MAXN/400/BI/MS
400
T3 / 200°C
-40°C až +30°C
HPS/Metal Halide
Provedení:
Ex světlomety řady 800 (844, 854 a 864)
II 3GD Ex nR II T3-T4 IP67
Provedení:
vnitřní zapalovač a předřadník, lodní nerezová ocel, tvrzené sklo, vstup 2 × M20, reflektor - vysoce leštěný hliník,
napětí: 220, 230, 240, 254 V 50Hz
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Teplotní třída / T povrch
Teplota okolí
Světel. zdroj
844N/070/MS
70
T3 / 150°C T4 / 135°C
-40°C až +50°C / -40°C až +40°C
HPS/MH
854N/100/HS
100
T4 / 135°C
-40°C až +55°C
HPS
854N/150/HS
150
T3 / 200°C T4 / 135°C
-25°C až +55°C / -40°C až +50°C
HPS
854N/250/MS
250
T4 / 135°C
-25°C až +40°C
HPS/Metal Halide
854N/400/MS *
400
T3 / 200°C
-25°C až +40°C
HPS/Metal Halide
854N/500/TH
500
T3 / 200°C T2 / 300°C
-45°C až +45°C / -45°C až +60°C Sigle Ended T/halogen
864N/250/MS
250
T3 / 200°C
-40°C až +55°C
HPS/Metal Halide
864N/400/MS
400
T3 / 200°C
-40°C až +50°C
HPS/Metal Halide
* nutná předřadníková skříň UNIE/400/MS
Typ: Chalmit Lighting
GENERI, s.r.o.
Strana: 49
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 1 A ZÓNU 2
SVÍTIDLA CHALMIT LIGHTING
PRO ZÓNU 1 A PRO ZÓNU 2
PROTECTA III – Ex zářivková svítidla
Provedení:
II 2GD Ex eqm II T4 Tamb 55°C IP66/67, II 2GD Ex embq IIC T4 T 85°C Tokolí -20°C až 55°C
Chalmit PROTECTA III ATEX, zářivkové svítidlo pro standardní dvoukolíkové trubice, tělo svítidla GRP, kryt
polykarbonát, vstup 4 × M20, elektronický předřadník s funkcí EOL
1 fázové průběžné zapojení (3 fázové na objednávku)
varianta ... / EM: s vestavěným nouzovým zdrojem pro 1,5 hod. provozu
varianta ... / SE: provedení na stožár
varianta ... / PRSE: nerez provedení
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Předřadník
Napětí/kmitočet
PRGE/218/BI
2 × 18
PRGE/218/BI/EM
220 – 254 V, 50 – 60 Hz
Bi – Pin
vf předřadník
220 – 300 V DC
PRGE/236/BI
2 × 36
PRGE/236/BI/EM
LOMOND zářivkové svítidlo v pevném závěru
II 2GD Ex d IIC (8W a 18W), II 2GD Ex d IIB (36W)
Provedení:
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
T třída
T [°C]
T okolí [°C]
LOMD/108/BI
1×8
T5
T6
85
-20 až 55
LOMD/208/BI
2×8
T5
T6
85
-20 až 55
LOMD/218/BI
2 × 18
T8
T6
85
-20 až 55
LOMD/136/BI
1 × 36
T8/ T8
T6/T5
85/100
-20 až 53/55
LOMD/236/BI
2 × 36
T8/ T8
T6/T5
85/100
-20 až 53/55
LOMD/158/BI
1 × 58
T8/ T8
T6/T5
85/100
-20 až 49/55
LOMD/258/BI
2 × 58
T8/ T8
T6/T5
85/100
-20 až 49/55
LOMD/108/BI/EM
1×8
T5
T6
85
-20 až 55
LOMD/218/BI/EM
2 × 18
T8
T6
85
-20 až 55
LOMD/236/BI/EM
2 × 36
T8/T8
T5/T6
100/85
-20 až 52/55
LOMD/258/BI/EM
2 × 58
T8
T5
100
-20 až 48
Poznámka
nouzové svítidlo
nouzové svítidlo
Provedení:
Napětí/kmitočet
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
110 – 254 V, 50 Hz
EVOLUTION, EVOLUTION II – Ex světlomet
Provedení:
II 2GD EEx de IIC T3/T4 IP66/67
Chalmit EVOLUTION ATEX, Al nevýbušný reflektor, vstup 2 × M20.
Provedení: EVOD – se třmenem, EVPD – na strop, EV2D – stejná řada jako EVOD, ale s asymetrickým reflektorem (IIB)
Typ (objednací číslo)
Výkon [W]
Světel. zdroj
Ta (T4/T3)°C Předřadník T třída / Tmax povrch
Napětí/kmitočet
EVOD/150/MS
150
HPS and Metal Halide 40/55
vnitřní
T4 / T3
110 – 254 V, 50 Hz
EVOD/250/MS
250
HPS and Metal Halide 40/55
vnitřní
T4 / T3
110 – 254 V, 50 Hz
EVOD/400/MS
400
HPS and Metal Halide
55
vnitřní
T3
110 – 254 V, 50 Hz
EVOD/600/HS *
600
HPS
35
externí
T3
110 – 254 V, 50 Hz
Single Ended T/Halogen
40
není nutný
T3
110 – 254 V, 50 Hz
EVOD/500/TH
500
EVOD/500/TL
500
Linear T/Halogen
55
není nutný
T3
24 – 254 V, AC/DC
* nutná předřadníková skříň UNIE/600/HS
EVOLUTION JUNIOR – Ex světlomet
II 2G EEx de IIC IP66/67 Provedení i pro -50°C (IIB) Tokolí -20°C až °C
Chalmit EVOLUTION ATEX, Al nevýbušný reflektor, vstup 2 × M20.
Typ (objednací číslo)
Výkon [W] Teplotní třída
Světel. zdroj
Předřadník
EVJD/070/MS
70
T3/T4
HPS and Metal Halide
vnitřní
T3
Tungsten-Halogen
není nutný
EVJD/150/TL/24
150
EVJD/300/TL
150 – 300
T3/T2
Tungsten-Halogen
není nutný
Provedení:
Vysvětlivky ke světelným zdrojům:
MBFU
- vysokotlaká rtuťová výbojka
HPS
- vysokotlaká sodíková výbojka
CFL
- kompaktní zářivka
GLS
- žárovka
QL
- indukční výbojka
Mercury Vapour - vysokotlaká rtuťová výbojka
Metal Halide
- vysokotlaká halogenidová výbojka
T/Halogen
- halogenová žárovka
Strana: 50
NEXLED
Napětí/kmitočet
220 – 254 V, 50 Hz
24 V, AC/DC
250 V max, AC/DC
série 216
série 238
série 261
Nouzové LED svítidlo Robustní výbojková svítidla s rozsahem 50 – 400 W. Použitelné
s 2 nebo 8 diodami i pro extrémní teploty -50°C až + 70°C. Provedení i s kompaktními
se samostatným
zářivkami nebo žárovkami. Možnost vybavení stínidlem.
bateriovým zdrojem
Typ: Chalmit Lighting
GENERI, s.r.o.
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 1, 2
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY.
BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
Provedení typů ..–26
II 2GD EEx e ib IIC T6 T65°C IP67
Provedení typů ..–24
II 2GD EEx e ib IIC T4(Ta = 40/50°C) T95°C(Ta = 55°C)
Typ (objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry [mm]
Žárovka
TS–26
2 × R20
2,4V, 0,5A
TS–24
150 g
ø 65 × 200
2,4V, 0,7A xenonová
2 × R20/LR20
2,4V, 0,83A halogen.
TS–24+1)
TR–26
2 × R20
2,4V, 0,5A
TR–24
190 g
2,4V, 0,7A xenonová
2 × R20/LR20
2,4V, 0,83A halogen.
TR–24+1)
ø 80 × 195
TR–40
350 g
vysoce svítivá LED
4 × LR6
TR–40+1)
včetně článků
1,4W 50lm
TR–45
1) typy TR–40+, TS–24+ a TR–24+ mají indikátor nízkého napětí
Provedení: Typ (objednací číslo)
R-30
1)
R-502)
R-553)
NABÍJECÍ BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU
II 2GD Ex e ib IIC T4 tD A21 T85°C1), II 2GD Ex ib IIC T4 tD A21 T85°C2),
II 1G Ex ia IIC T43), IP67
Akumulátor
Hmotnost
Rozměry [mm]
Žárovka
6V 4W halogenová
340 g
7,4V
žárovka 54 lm
2,4Ah
80 × 195
Li-Ion
375 g
3W LED 80 lm
Poznámka
přímé
provedení
pravoúhlé
provedení
Nabíječka
R-30 (50,55) L
12-24V
R-30 (50,55) H
110-254V
BEZPEČNOSTNÍ RUČNÍ SVÍTILNA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
II 2GD EEx e ib IIC T4 IP66 T135°C
Provedení: Typ
(objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry
[mm]
Žárovka
H – 4DCA
4 × LR20
(1,5V)
1,45 kg
130 × 140 × 185
2,4 W
halogen
Provedení: Typ
(objednací číslo)
H – 251A1)
H – 251ALED1)
C – 251HV
C – 251LV
XT-702)
NABÍJECÍ BEZPEČNOSTNÍ RUČNÍ SVÍTILNA
II 2GD EEx e ib IIC T4 IP66 T135°C1), II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP672)
Rozměry
Akumulátor
Hmotnost
Žárovka
[mm]
halogen 2,8 W
4V 5Ah Pb
1,75 kg
130 × 140 × 185
LED 1W 60lm
nabíječka (držák) síťová
nabíječka (držák) do auta
Lithium - Ion
2 × bílá LED 200lm
500 nabíjecích
1,2 kg
136 × ø 120 × 190 úzký /široký paprsek
cyklů
režim 50 / 100 %
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBLESKOVÝ UKAZATEL
Provedení: II 1G EEx ib IIC T4 IP67
Baterie
Hmotnost
2 ks AAA 1,5 V
0,1 kg
Typ (obj. č.)
LT-131
LT-133
Svit
bílý
zlatohnědý
1) provedení na bicykl najdete na našem CD
Provedení: Typ
(objednací č.)
M-101)
M-202)
M-403)
M-603)
Rozměry
[mm]
40 × 45 × 65
LT-135
červený
Žárovka
Poznámka
LED
LT-137
modrý
1)
LT-139
zelený
MINI a MICRO svítilny
II 1G Ex ia IIC T51), II 2G Ex ib IIC T42), II 1G Ex ia IIC TA3), IP67
Rozměry
Baterie
Hmotnost
Žárovka
[mm]
4 × LR44
25 g
21,5 × 68
1 × 5 mm bíla LED
2 × LR03
2,3V 0,3A xenonová žárovka
60 g
21,5 × 145
3 × 5 mm bílá led
3 × LR1
1 × 1W bílá led
GENERI, s.r.o.
Typ: WOLF
Strana: 51
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 1, 2
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY.
BEZPEČNOSTNÍ ČELOVKA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
II 1 GD / 1M1 Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia IIIB T155 °C Da / Ex ia IMa IP 661)
Provedení:
Typ
(objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry
[mm]
180 g
110 × 95 × 85
90 g
75 × 42 × 42
3 × LR6
(1,5V)
3 × LR03
(1,5V)
HT - 6501)
HT - 4002)
Typ
(objednací číslo)
Baterie
Hmotnost
Rozměry
[mm]
HT - 01
Ni-MH
4,8V 2,7Ah
380 g
50 × 50 × 60
Typ
(objednací číslo)
LL-12
LL-24
LL-42
e83102)
Provedení:
Typ
(objednací č.)
WF-300
Světelný zdroj
1. 1W LED
2. 5 × 5 mm LED
Nabíječka
HT-20 12-24V
HT-01 110-230V
RUČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OHNIVZDORNÁ SVÍTILNA 24V
II 2G EEx d e IIC T3/T4 IP54
Provedení:
Typ
(objednací č.)
LL-01A101)
1 × LED
130 lm
1 × LED
50 lm
NABÍJECÍ KOMBINOVANÁ ČELOVKA DUO S NABÍJEČKOU
II 2 GD EEx e ia IIC T3 Ex iaD 21 T200°C1)
Provedení:
Provedení:
Světelný zdroj
Napájecí napětí
Hmotnost
Rozměry
[mm]
12V AC/DC
24V AC/DC
42V AC/DC
2,5 kg
205 × 235 × 350
55W
70W
65W
RUČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA
II 2GD EEx d e IIC T3 T145°C IP652)
II 2G EEx d e IIA T3 IP541),
Napájecí
napětí
230V
24/42/230V
AC/DC
Žárovka
2,1 kg
Rozměry
[mm]
ø 141 × 330
2,3 kg
ø 141 × 376
Hmotnost
Žárovka
60W
25/40/60W
pro všechna napětí
ATEX LED REFLEKTOR
II 2 GD Ex emb IIC T4 Gb Ex td IIIC T103°C Db IP66/67 (Tamb= 50°C)
Rozměry
Baterie
Hmotnost
Světelný zdroj
[mm]
48 × LED s vysokou svítivostí
????
9 kg
292 × 345 × 451
barva bílá
VÝSTRAŽNÁ SVÍTILNA NA PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
Provedení:
II 1G EEx ia IIC T4 IP21
Typ
(objednací č.)
Baterie
Hmotnost
Rozměry
[mm]
HL-95
5,6 V 50 Ah
2,9 kg
165 × 180 × 355
Světelný zdroj
2 × LED s vysokou svítivostí
barva žlutá, rudá na objednávku
Pozn.: přepínatelný mód svícení - blikající / trvalé
Provedení:
Typ
(objednací č.)
A-TL44A1)
A-TL44B2)
A-TL45A1)
A-TL45B2)
BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNY NA STLAČENÝ VZDUCH
II 2GD II T4 T135°C1), I M 22), IP40/68
Tlak/spotřeba
5,0 - 8,0 bar
0,75 m3/min
Hmotnost
Rozměry
[mm]
5,5 kg
170 × 180 × 280
7,1 kg
220 × 180 × 240
Žárovka
halogenová 24V 250W
Strana: 52
Typ: WOLF
GENERI, s.r.o.
SVÍTIDLA PRO ZÓNU 1, 2
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
RUČNÍ, VÝSTRAŽNÉ A PŘENOSNÉ SVÍTILNY.
Provedení:
Typ
(objednací číslo)
LED SVĚTLOMET S NABÍJEČKOU
II 2GD Ex e ib mb IIC T4 tD A21 T135°C, IP65
Akumlátor
WL-70
Hmotnost
23 kg
18Ah, 12V
WL-80
WL-85
Rozměry
[mm]
470 × 240× 230
16,5 kg
33Ah, 12V
16 kg
550 × 240 × 230
Světelný zdroj
Nabíječka
6 × 3W LED
(celk. 510 lm)
12 × 3W LED
(celk. 1020 lm)
110-254V
ATEX zářivkové přemístitelné svítídlo LL–500
II 2GD Ex embd IIC T3/T4 Ex tD A21 IP66 T100°C
Typ
Standardní 2G11 CFL kompaktní zářivka / T8 trubicová zářivka
Výkon/Světelný tok
2 × 18 W
4 × 18 W
2 × 36 W
4 × 36 W
2 × 58 W
Světelný tok
2400 lm
4800 lm
5800 lm
11600 lm
9600 lm
Napájení:
220 – 254V AC/DC
(alternativně 100 – 130 V AC/DC, 24 – 28 V AC/DC)
Délka (L)
0,43 m
0,62 m
0,58 m
0,82 m
0,78 m
Hmotnost (+0,5 kg pro 24/42V)
2,7 kg
4,1 kg
4,1 kg
5,5 kg
5,0 kg
Pozn.: Možnost sériového propojení několika kusů zářivkových svítidel, četné upevňovací příslušenství
Provedení:
Zdroj světla:
4 × 58 W
19200 lm
0,94 m
6,4 kg
PŘENOSNÁ OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA S TRANSFORMÁTOREM
Provedení:
II 2GD Ex embd IIC T3/T4 tD A21 T100°C, IP66/68 - svítidla
II 2GD Ex de IIC T3/T4 tD A21 T80°C/T135°C, IP66 - transformátory
Typ
Transformátor
Hmotnost
Rozměry transf.
Zářivková svítidla
(objednací č.)
400VA
transformátoru
[mm]
LL - 115
110/24V GRP
21 kg
460 × 450 × 280
LL - 215
230/24V GRP
4 ks 2 × 36W
LL - 125
110/24V SS
23 kg
580 × 370 × 270
LL - 225
230/24V SS
Pozn.: existují i varianty se 3 ks svítidel 2 × 36W + 1 ks 4 × 36W
PŘENOSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
Provedení:
II 2GD Ex emb tD IIC T5 A21 T100°C IP682)
II 2GD Ex de tD IIC T5 A21 T80°C IP681)
Typ
Napájecí
Hmotnost
Rozměry
Zářivka
(objednací č.)
napětí
(s kabelem)
[mm]
0,74 / 1,65 kg ø 40 × 600
T5 8 W / 230 V AC 470 lm
KE – Ex – 4008/230–10–02) 230 V AC
24 V AC
0,74 / 1,65 kg ø 40 × 600
T5 8 W / 24 V AC 470 lm
KE – Ex – 4008/24–10–02)
3,2 kg
ø 68 × 665 4-pinová 18 W / 230 V AC 1200 lm
KE – Ex – 6818/230–05–01) 230 V AC
3,2 kg
ø 68 × 665
4-pinová 18 W / 24 V AC 1200 lm
KE – Ex – 6818/24–05–01) 24 V AC/DC
1)
varianty rovněž s 24, 36 a 55 W zářivkou
2)
existuje provedení ARMATUR (bez háku pro zavěšení)
Další varianty na objednávku. Podrobnosti najdete na našem CD.
GENERI, s.r.o.
Typ: WOLF
Strana: 53
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
OPTICKÁ A SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
MAJÁK
Provedení:
Rozměry:
Energie:
Hmotnost:
Objednací č.:
maják
typ 720...
houkačka typ 750
II 2G EEx de IIC T6 IP67
110 × 243 mm
15Ws
2 kg
Napětí:
24V =
červená:
720 101 55
žlutá:
720 301 55
SIGNALIZAČNÍ SLOUP
Provedení:
II 2GD EEx d IIC T6 T85°C IP66
Rozměry:
155 × 425 mm
Hmotnost:
6,3 kg
Objednací č.: Napětí:
24V = LED
červená/zelená:
740 210 55
červená/žlutá/
740 231 55
zelená:
signalizační sloup
typ 740
houkačka typ 761
230V ~
720 101 68
720 301 68
12-230V ~ Bulb
740 210 00
740 231 00
HOUKAČKA 750
Provedení:
II 2G EEx m II T5 IP55
Rozměry:
152 × 148 × 356 mm
Výkon:
105 dB
Hmotnost:
1,3 kg
Dodáváno včetně zalitého 3 m kabelu 3 × 0,75 mm2.
Objednací č.:
750 000 ??
za ?? dosadit:
Napětí:
24V =
24V ~
42V ~
115V ~
Proud:
350 mA
450 mA
200 mA
205 mA
??:
55
65
66
67
230V ~
70 mA
68
HOUKAČKA 761
Provedení:
II 2GD EEx me II T5 T70° IP 65
Rozměry:
207 × 178 × 103 mm
Výkon:
105 dB / 1m
Hmotnost:
1,3 kg
Objednací č.:
750 000 ??
za ?? dosadit:
Napětí:
24V =
24V ~
42V ~
115V ~
Proud:
350 mA
450 mA
200 mA
205 mA
??:
55
65
66
67
230V ~
70 mA
68
HOUKAČKA 4FE
Provedení:
I M2 EEx d I
II2G EEx d IIB T5
Rozměry:
129 × 204 × 167 mm
Výkon:
68 dB / 5m
Hmotnost:
7 kg
Napětí:
24 V
Objednací č.:
4FE 601 03
houkačka typ 4FE
reproduktor typ 710
Strana: 54
120 V
4FE 601 04
230 V
4FE 601 05
REPRODUKTOR
Provedení:
II 2G EEx dem IIC T5 IP66
Rozměry:
287 × 219 mm
Výkon:
až 119 dB (A)
Hmotnost:
3,5 kg
Napětí:
100 V
Objednací č.: 710 000 00
Typ: optická a signalizační zařízení
GENERI, s.r.o.
OCHRANNÉ SKŘÍNĚ PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A DALŠÍ
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
ZAJISTÍME OCHRANU VAŠICH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH
Všechny níže uvedené produkty jsou dostupné v různých rozměrech a provedeních. Součástí dodávek může být různé příslušenství pro uchycení skříně dle
požadavku zákazníka, uchycení vnitřní náplně, osazení a zapojení celé skříně.
Přesné provedení skříně, úplnou technickou a cenovou nabídku dle Vašich požadavků Vám navrhnou naši specialisté.
V češtině je k dispozici tištěný přehled sortimentu INTERTEC. Podrobný katalog a výpočtové programy v angličtině nebo němčině najdete na našem CD. Vše
Vám rádi zašleme.
ochrané skříně:
MULTIBOX
DIABOX
MINIBOX
ochrané kabinety a domky:
BASIC
CLASSIC
ARTIC SHELTER
topné systémy:
různá topná tělesa v mnoha
výkonech včetně regulace
teploty
systém SAFE LINK:
Dodávky kompletních měří
cích míst
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k sortimentu INTERTEC najdete v oddíle „katalogy“ na našem CD.
GENERI, s.r.o.
Typ: INTERTEC
Strana: 55
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
TOPENÍ PRO OCHRANNÉ SKŘÍNĚ
ZAJISTÍME OCHRANU VAŠICH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH
Provedení:
II 2G Ex db IIC T6, T4, T3; II 2D Ex tb IIIC T85°C, T135°C, T200°C
Objednací číslo
MICROTHERM
MULTITHERM
VARITHERM
BLOCKTHERM
Objednací číslo
TAE ATEX ??
?? = 10, 20, 30, 40 °C
TC ATEX AI F ?? C1
?? = 10, 20, 25, 30, 35, 40 °C
TC ATEX AI F ?? J
?? = 10, 20, 25, 30, 35, 40 °C
Technická informace
Výkon
Elektrická topná tělesa, konvekční typ s termostatem proti zámrzu
CP MICROTHERM
CP MICROTHERM DNA 25 T4 TS
Topná tělesa pro vertikální montáž
CP MICROTHERM DNA 40 T4 TS
TS - zabudovaný termostat proti
zámrzu v přívodním kabelu
CP MICROTHERM DNA 75 T3 TS
CP MULTITHERM
CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS
Topná tělesa pro vertikální montáž
CP MULTITHERM DPA 100 T4 TS
TS - zabudovaný termostat proti zámrzu
CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS
v přívodním kabelu.
Standardní délka přívodního kabelu - 1m
CP MULTITHERM DNA 150 T3 TS
N = 155mm výška
CP MULTITHERM DPA 200 T3 TS
P = 225mm výška
CP MULTITHERM DPA 250 T3 TS
CP VARITHERM, MEGATHERM
CP VARITHERM DPA 50 T6 100 TS
Topná tělesa žebrového profilu
CP VARITHERM DPA 125 T4 100 TS
TS - zabudovaný termostat proti
zámrzu v přívodním kabelu.
CP VARITHERM DPA 200 T4 80 TS
Standardní délka přívodního kabelu - 1m
CP VARITHERM DPA 300 T3 60 TS
P = 220mm délka
CP VARITHERM DPA 400 T3 80 TS
T = 325mm výška
CP VARITHERM DPA 500 T3 100 TS
CP MEGATHERM DTA 600 T3 TS
Elektrická topná tělesa, kondukční typ
SL BLOCKTHERM
SL BLOCKTHERM DKA T4
Samoregulační topný blok
Standardní délka přívodního kabelu - 1m
SL BLOCKTHERM DLA T4
K = 90mm délka bloku
SL BLOCKTHERM DKA T3
L = 105mm délka bloku
SL BLOCKTHERM DLA T3
P = 225mm délka bloku
SL BLOCKTHERM DPA T3
Možnosti
…….AM
…….3M
TS .... pro konkrétní hodnotu
kontaktujte GENERI
25 W
40 W
75 W
75 W
100 W
100 W
150 W
200 W
250 W
50 W
125 W
200 W
300 W
400 W
500 W
600 W
50 W
50 W
80 W
80 W
150 W
Signalizace poruchy
Délka přívodního kabelu - možná varianta
Volitelná teplota - např. CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS 40 regulátor teploty je nastaven na 40°C
TERMOSTATY, REGULÁTORY
Popis
Provedení
Prostorový termostat s pevně nastavenou
II2G Ex db IIC T6
hodnotou °C
II2D IP68 T80°C
Elektronický regulátor teploty s pevně
II2G Ex e mb IIC T4
nastavenou hodnotou °C
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
Totéž avšak s integrovanou Ex svorkovnicí
TC ATEX AI S10-40 C1
Elektronický regulátor teploty s nastavitelnou
hodnotou (10, 20, 25, 30, 35, 40 °C)
TC ATEX AI S10-40 J
Totéž avšak s integrovanou Ex svorkovnicí
TC ATEX D E1 SJ
standard: kabel čidla 1 m
delší (max. 2 m) za příplatek
Elektronický regulátor teploty
s Ex e svorkovnicí
a Ex i senzorem
Tech. data
250VAC/10A
II2G Ex e mb IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
II2G Ex e mb d IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
min. 75W
max. 2000W
min. 75W
max. 1000W
min. 75W
max. 2000W
min. 75W
max. 1000W
II2G Ex e mb [ib] IIC T4
II2D Ex tD A21 IP66 T130°C
min. 75W
max. 2000W
dtto
Upozornění: Elektronické regulátory nedoporučujeme používat s topnými tělesy typu SL.
Další varianty na objednávku.
Podrobné technické údaje k sortimentu INTERTEC najdete v oddíle „katalogy“ na našem CD.
Strana: 56
Typ: INTERTEC
GENERI, s.r.o.
DOPROVODNÉ OHŘEVY
ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22
Vyberte si pro Vás nejvhodnější řešení:
•
•
•
•
dodávka materiálu
projekt, montáž, prípadně šéfmontáž
dodávka průmyslových ohřívačů na klíč - komplexní řešení včetně rozváděčů pro regulaci a ovládání
v případě potřeby schvalování v notifikované zkušebně
Samolimitující topné kabely
FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU
Pletené měděné vodiče
Polovodičová samoregulační matrice
Kabely s limitovaným výkonem
HPT
Minerálně izolované odporové topné kabely
ELK
Poniklovaný měděný vodič 3,3 mm2
Slitinový nebo měděný vodič
Fluoropolymerová izolace
Fluoropolymerová izolace
Topný element s PTC charakteristickou
Termoplastické dielektrikum
Izolace – oxid magnézia
Paralelní spojení obvodu
Vysokoteplotní izolace
se skleněným vláknem
Fluoropolymerová izolace
Pocínované měděné opředení
Svrchní vrstva z termoplastu
nebo fluorpolymeru
Thermo Tube
Předizolovaná neotápěná potrubí
Kovové opředení
Kovový plášť
Fluorplymerový plášť zajišťující
dodatečnou ochranu kabelu
a opředení před chemikáliemi
nebo agresivním prostředím
Tube Trace
Předizolovaná impulzní otápěná potrubí
Odporové topné kabely
ISK
Topný vodič
Procesní potrubí
Procesní potrubí
Samoregulační
topný kabel SX2
Fluorpolymerová izolace
Tepelně izolační
reflexní páska
Nenasákavé skleněné vlákno
Tepelně izolační reflexní páska
Nenasákavé skleněné
vlákno
Sklokeramická páska
Poniklované měděné opředení
Černý plášť z ATPVC
Černý plášť z ATPVC
Fluorpolymerový plášť
Radiátory
Průmyslové ohřívače
Podrobnosti najdete v našem katalogu doprovodných ohřevů, který Vám zašleme na vyžádání - e-mail: [email protected]
GENERI, s.r.o.
Strana: 57
POZNÁMKY
Strana: 58
GENERI, s.r.o.
POZNÁMKY
GENERI, s.r.o.
Strana: 59
POZNÁMKY
Strana: 60
GENERI, s.r.o.

Podobné dokumenty

1 OBSAH - GENERI, s.r.o.

1 OBSAH - GENERI, s.r.o. Zásuvky a vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DXN1, DXN3, DXN6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sv...

Více

[PDF 8 MB] – vydání 2016

[PDF 8 MB] – vydání 2016 Průchodky válcové ............................................................................................... D...x. ...............................................................................

Více

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH

GENERI, s.r.o. Strana: 1 OBSAH OBSAH Intelli Trace je řídící systém pro monitoring a regulaci takřka neomezených modifikací topných procesů. Díky důmyslně propracovanému systému lze snadno zobrazovat a za provozu libovolně upravovat a...

Více

Upravovatelé vozidel pro zdravotně postižené

Upravovatelé vozidel pro zdravotně postižené tel/fax: 466 985 112, 321 781 363, mob.:602 866 020, 776 169 569 E-mail: [email protected]ý.cz, http://www.volny.cz/hurtjsf/ Zvláštní a individuální úpravy aut. U vybraných typů aut montáže u zákazníka ...

Více

Katalog doprovodných ohřevů 2014

Katalog doprovodných ohřevů 2014 A to vše i za špatného počasí z tepla kanceláře, od počítače či mobilního telefonu s připojením na internet. Opravdovou výhodou je pak úspora elektrické energie a pořizovacích nákladů v porovnání s...

Více

ELEKTRO Magnetické ventily

ELEKTRO Magnetické ventily Celk. délka (mm): Teplota média: Membrána: Cívka: Zásuvka: Pol.

Více

ZÓNA 21, 22 Typ: DXN

ZÓNA 21, 22 Typ: DXN DXN1 sokl nástěnný M20 DXN1 sokl nástěnný M25 DXN3 sokl nástěnný M20 DXN3 sokl nástěnný M25 DXN6 sokl nástěnný M25 Sokl nástěnný 70° DXN1 sokl nástěnný M20 DXN1 sokl nástěnný M25 DXN3 sokl nástěnný...

Více