magazín ke stažení ve formátu PDF

Transkript

magazín ke stažení ve formátu PDF
firemní časopis
2/2011
KM BETA
magazín
Chystáte se
rekonstruovat?
Tipy a rady
pro vaši střechu
Jak se staví:
Pasivní dům
ze systému Sendwix
chytrá stavba
Jedna místnost navíc
Relax
Víno, které chutná
KM_Beta_02_2011.indd 1
19. 9. 2011 13:12:41
EDITORIAL
KM Beta pro každého
OBSAH
2
3
4
Téměř třetinu bytů v ČR v současnosti
tvoří byty v panelových domech. Až
700 tisíc z nich je ale starších než 35 let
a více než šedesát procent paneláků dnes
potřebuje celkovou rekonstrukci. Proto se
společnost KM Beta rozhodla nabídnout
finanční podporu pro rekonstrukci
střešního pláště bytových domů. Program
Dotace na podporu oprav a modernizace
bytových domů zahrnuje nové, modernější
řešení střechy se skrytým podstřešním
okapovým systémem, které ušetří až 28 %
nákladů na rekonstrukci střechy, a k tomu
minimálně 25% slevu na střešní systém
KM Beta. Spolu s čerstvou novinkou
Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
znovuotevřením dotačního programu Nový
panel, se tak majitelům panelových domů
otevřela cesta k dostupné rekonstrukci
jejich domu.
Program společnosti KM Beta, a. s., je
přímou a konkrétní pomocí. Nejedná
se totiž, jako u běžných dotací,
o dlouhodobou podporu formou
příspěvku na úhradu úroků, ale
o přímou, okamžitou a jednorázovou
finanční pomoc. Program společnosti
KM Beta navíc zahrnuje také technickou
pomoc včetně výpočtu prvků a nacenění
s konečným vyčíslením úspory.
Pokud bydlíte v panelovém domě,
nebojte se kontaktovat naše kolegy,
kontakt najdete na poslední straně
magazínu. No a pokud dáváte přednost
jinému typu bydlení, obraťte list a začtěte
se do aktuálního vydání našeho
magazínu. Snažili jsme se myslet na
všechny. Stejně jako na vás myslíme při
sestavování našeho sortimentu.
Takže – příjemné čtení
Petr Motyčka
výkonný ředitel společnosti KM Beta, a.s.
Editorial
Aktuality
Kalkulátor v novém
4
Aktuality
Lepidlo a cihly v jedné dodávce
5
Aktuality
Když vám na střeše rozkvete
slunečnice
6
Kdo vám položí kvalitní střechu?
6
Relax
Víno Hruška – víno, které chutná
10 Jak se bydlí
Pasivní cesta do Modřic
14 Radíme
10
Střecha na dlouhá léta
16 Chytrá stavba
KMB SENDWIX:
Jedna místnost navíc
18 Střecha nad hlavou
14
Chystáme se rekonstruovat
Ročník: II.
Číslo: 2/2011
Vychází: dvakrát ročně
Vydává: Vydává KM Beta, a. s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, ve spolupráci
s vydavatelstvím Jaga Media, s. r. o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
Redakce: Jaga Media, s. r. o., 267 219 346, [email protected]
Redakční rada: Jiří Foltýn, Marie Hodačová-Šimonovská,
Magda Lukáčová, Matej Šišolák
Odpovědný redaktor: Matej Šišolák
Layout, zlom: Miriam Lukáčová, Katarína Suchá
Všechna práva vyhrazena. Kopírování, znovupublikování nebo rozšiřování
kterékoli části časopisu je podmíněno souhlasem vydavatele. © KM Beta,
a. s., a Jaga Media, s. r. o.
Produkce: Jaga Media, s. r. o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10,
tel.: 267 219 346
TISK: SABING spol. s. r.o.
ISSN 1804-3097
Foto na titulní straně: KM Beta
2
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 2
19. 9. 2011 13:12:48
AktualIty
Kalkulátor v novém
Jak si ověřit, kolik materiálu vaše plánovaná stavba spotřebuje? Jak zjistit, zda vás dodavatel nechce „natáhnout“? Společnost KM Beta vytvořila pro projektanty, ale i pro své obchodní partnery a zástupce nový výpočtový program, díky němuž lze mnohem přesněji specifikovat konkrétní požadavky zákazníků a ušetřit finanční prostředky. o
proti dosavadnímu programu
je ten nový pochopitelně modernější při současném zachování jednoduchosti a přehlednosti. Výrazně pak
usnadòuje práci s výstupními daty díky možnosti výběru varianty pro investora, pokrývače nebo
stavebniny. dále si lze vybírat i mezi
tabulkou v programu Microsoft
excel a formátem pdF. tabulka v Ms
Excel pak umožòuje dodatečné úpravy výstupu (například výše slevy, doplnění dalších položek) ve výstupní kalkulaci.
Profesionálové ocení možnost přednastavení názvu firmy
(pokrývačství, stavebnin nebo
projekční kanceláře) a loga, která se budou automaticky zobrazovat
na každém výpočtu ve formátu PDF. Jednou z dalších výhod novinky je skutečnost, že kalkulaci lze provádět i off-line, tj. bez přístupu k internetu. Aby však byla kalkulace v aktuálních cenách, je třeba přes internet pravidelně aktualizovat
ceníky jednotlivých prvků KM BETA. Automaticky je možné v programu přednastavit slevu odpovídající cenám v e-shopu a lze ji kdykoliv upravit podle potřeby.
Práce s KM BETA KALKULÁTOREM
Instalace programu se provádí
z cd nebo z webových stránek
www.kmbeta.cz. po instalaci a prvním
přihlášení již lze nastavovat základní parametry výpočtu (rezerva tašek na plochu, sklon střechy, protisněhové
schéma, řešení hřebene, ochrana proti ptákům, základní výše slevy apod.). Další nastavení pak nabízí volba distributor (zmíněné
přednastavení loga a názvu vlastní
firmy). Záložka Ceník obsahuje proklik na aktuální ceník a na technickou
příručku na webových stránkách
společnosti KM Beta, záložka Výpočet pak již zájemce provede samotnou kalkulací. Tady je nejprve nastaven typ domu, místo stavby
a region (díky vyplnění tohoto údaje bude kalkulace obsahovat kontakt
na daného regionálního manažera) a údaje o investorovi či zadavateli. Následuje možnost zadání dalších údajů o střeše nebo skok rovnou na výpočet prvků s využitím základního nastavení. samotný výpočet prvků,
respektive celkové ceny je možné realizovat hned čtyřmi způsoby – od zjednodušeného využití nastavených tvarů
střech přes
výpočet přímým
zadáním množství jednotlivých prvků nebo zadáním ploch a zlomových
hran až po podrobný výpočet podle jednotlivých tvarů ploch. Formy výstupních dat
Výstupní data lze získat hned ve
čtyřech variantách. První je kompletní varianta ve formátu PDF a obsahuje tři různé tabulky (základní nabídku
potřebných prvků, doporučené prvky
a doplòkové prvky) a nabídku KM BETA DOPORUČUJE, kde je uvedena ceníková cena včetně ceny po slevě
a výše úspory. Druhou variantou výstupu je zkrácená verze ve formátu PDF. Zbývající dvě varianty jsou ve formě tabulek (MS Excel) upravených pro použití investorem nebo pokrývačem, respektive
stavebninami. Každý z uživatelů programu si tak může vybrat výstup, který mu nejlépe vyhovuje. Kde KM BETA KALKULÁTOR získat
program lze získat od regionálních
manažerů společnosti KM Beta, kteří také poradí s jeho používáním. Je k dispozici i na CD a lze si jej stáhnout také na www.kmbeta.cz.
3
KM_Beta_02_2011.indd 3
19. 9. 2011 13:12:51
AktualIty
Lepidlo a cihly
v jedné dodávce
Technologie výroby vápenopískových cihel umožòuje vyrábět prvky s vysokou rozměrovou přesností. systém sendWIx
od společnosti KM Beta, jehož základem jsou právě vápenopískové zdicí prvky, se již v minulosti stal průkopníkem přesného zdění na tenkou spáru s použitím lepidla. Tento způsob zdění je nyní standardem i u pálených bloků, například páleného cihelného systému PROFIBLOK. Výrobce reaguje na současné trendy a nabízí nový sortimentní produkt – broušené pálené a vápenopískové bloky již s lepidlem, které je jak součástí dodávky, tak i součástí ceny bloku. V
porovnání se zděním na maltu
znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu
materiálu, a tedy i nákladů. zatímco
u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 l/m2, při použití celoplošného lepidla (tloušťka spáry 1 až 2 mm) je spotřeba jen 3,7 l/m2.
Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových
směsí dochází kromě úspory materiálu
také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na
stavbě. Rychlost výstavby se tím
zvýší. Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných
nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik
trhlin i případný pokles pevnosti stěny.
Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z tepelnětechnického hlediska
– odstraòuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva
a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu.
SENDWIX i cihla
u vápenopískového systému sendWIx
se spojení zdiva s lepidlem v jeden produkt týká všech prvků určených pro tenkovrstvé zdění – KMB SENDWIX 4DF-LD, 5 DF-LD, 8 DF-LD, 8 DF-LP 4
aku, 16 dF-ld, 6 dF-ld a 12 dF-ld.
nový sortimentní produkt v páleném
systému PROFIBLOK zahrnuje v ceně bloku i cenu celoplošného lepidla pro bloky nosných stěn rozměrové řady
440, 400, 365, 300 a 240 mm.
Lepidla z nové maltárny
lepidla dodávaná spolu se zdicími
prvky jsou vyráběna v nedávno dokončeném vlastním výrobním závodě
v Bzenci u Hodonína. Ten je již pátým výrobním závodem společnosti
kM Beta v české republice a zároveò
největším ryze českým závodem na výrobu lepidel, maltových a omítkových
směsí s kapacitou až 100 tisíc tun ročně. suché maltové směsi pRoFIMIx
jsou stejně jako další materiály této značky vyrobeny s použitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku
z vlastní pískovny v lokalitě zvané
Moravská sahara.
Materiály PROFIMIX splòují přísné evropské normy, a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.
Více na www.kmbeta.cz, případně na
www.profiblok.cz a www.sendwix.cz.
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 4
19. 9. 2011 13:12:54
Když vám na střeše
rozkvete slunečnice
nový okrasný prvek, hřebenová ucpávka s motivem slunečnice,
zkrášlí střechu s krytinou KM BETA. Autorkou výtvarného návrhu je akademická sochařka Karolína Šimčíková, jejíž profil jsme přinesli v minulém čísle magazínu. Díky modernější výrobní technologii je novinka vypracována do nejmenších detailů květenství a je tak opravdu zajímavým zpestřením střechy domu. Kdo vám položí
kvalitní střechu?
My to víme!
Hřebenová ucpávka slouží k ukončení detailu hřebene a štítových hran. Komu se nelíbí klasická hladká varianta a touží po něčem zvláštním, může si vybrat ucpávku tvarovanou. kromě nového motivu slunečnice vyrábí akciová společnost
KM Beta v současné době ještě ozdobné ucpávky s těmito motivy: slunce a hrozen. hřebenové ucpávky lze zakoupit
v odstínech odpovídajících nabídce základních tašek a betonových doplòků KM BETA, a to v cihlové, višòové, hnědé a černé, případně v šedé barvě, na přání i v dalších, méně obvyklých odstínech. s novou střechou tak dokonale ladí.
Kromě hřebenových ucpávek s motivy zahrnuje řada okrasných prvků kM Beta také tzv. hřebenové prvky a tvarované koncové
hřebenáče. Pro zkrášlení hřebene střechy jsou určeny tzv. hřebenové prvky. Vybrat si můžete buď kohouta nebo věžičku, případně pár zamilovaných hrdliček. nabídku tvoří hřebenové
prvky v celkem pěti atraktivních barevných provedeních – cihlové, višòové, hnědé, černé a šedé. Ozdobné hřebenové prvky jsou v prodeji samostatně se speciálně upraveným hřebenáčem a kotvicími prvky. Tak je možné kombinovat i rozdílnou barvu střechy a okrasného prvku.
Koncové hřebenáče řeší ukončení nároží u okapu. V systému kM Beta si lze vybrat klasický, hladký koncový hřebenáč nebo
z řady okrasných prvků zvolit zajímavý tvarovaný. Aktuální nabídku motivů tvoří varianty vítr a lev. Paleta odstínů, stejně jako u hřebenových ucpávek, odpovídá nabídce základních tašek a betonových doplòků KM BETA. Najít realizační firmu, ve které pracují dobře vyškolení pracovníci, není v dnešní době tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Akciová společnost KM Beta ale tento důležitý krok významně usnadòuje. Distribuční a realizační firmy, které odebírají a pracují s jejími materiály, profesionálně školí a úspěšným absolventům pak vydává osvědčení o způsobilosti
pro distribuci a montáž střešního systému KMB BETA a KMB HODONKA. Obdobný certifikát kvality je možné získat také při absolvování školení zaměřené na zdicí systém KMB SENDWIX. S ohledem na rozšiřování sortimentu připravuje KM Beta, a. s., také certifikáty k maltovým a omítkovým směsím pRoFIMIx,
pálenému zdicímu systému pRoFIBlok a stropnímu
systému PROFIDECK. Školení probíhají jak ve výrobních závodech výrobce na hodonínsku, tak
přímo v jednotlivých realizačních firmách. Individuální školení ve firmě je možné domluvit s regionálním manažerem společnosti KM Beta. Další možností, jak najít realizační firmu s vyškolenými pracovníky, je využití e-shopu KM Beta. Prostřednictvím internetového obchodu KM Beta lze totiž nejen zakoupit stavební materiál s výraznou slevou, ale
zároveò ve svém regionu oslovit vhodnou realizační
firmu. Více informací a plány školení u regionálních manažerů společnosti KM Beta. 5
KM_Beta_02_2011.indd 5
19. 9. 2011 13:12:56
Relax
VÍNO
HRUŠKA
to je víno, které chutná
za kvalitu vín a snoubení
tradice a nových trendů
odpovídá mladší z bratrů – vinař Petr Hruška.
6
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 6
19. 9. 2011 13:13:00
Nositelem tradice je Stanislav Hruška st., duchovní otec a hlava vinaøské rodiny.
I
když vìkem mladé, tradicí bohaté,
alespoò jak øíká jednatel spoleènosti
VÍNO HRUŠKA Stanislav Hruška.
Tradice rodinného vinaøství totiž
sahá až do poloviny 19. století, kdy
první z rodu položil v obci Blatnièka
nedaleko Veselí nad Moravou základy,
které dnes rozvíjí již osmá generace.
Cesta k vlastnímu vinaøství ale
nebyla tak pøímá. Za socialismu patøil
vinohrad místnímu JZD, i když už
tehdy bylo víno vyhlášené a oblíbené
v mnoha provozovnách vyšší úrovnì.
Po listopadu 1989, konkrétnì v roce
1992, vznikla v Blatnièce na základech
bývalého zemìdìlského družstva
Vinaøská spol. Blatnièka, jejímž èlenem
byla i rodina zkušeného vinaøe, pana
Hrušky staršího. Tato spoleènost
se po 15 letech pøetransformovala
do dnešní podoby – a od té doby
TEXT: Matej Šišolák
FOTO: archiv Víno Hruška
Zdùrazòovat fakt, že jižní Morava je rájem vinaøù, je stejnì zbyteèné,
jako pøesvìdèovat našeho prezidenta o globálním oteplování. Pod
pojmem „moravské víno“ si však vìtšina rekreaèních pijákù tohoto
královského nápoje vybaví spíše oblast Valtic, Pálavy èi Znojma.
Vinaøská podoblast Slovácká si ale co do kvality nezadá s tìmi
nejlepšími víny u nás. A právì zde, na úpatí Bílých Karpat v Blatnièce,
vyrostlo v roce 2007 sympatické vinaøství – VÍNO HRUŠKA.
se na trhu objevují láhve s tradièní
etiketou se symbolem hrušky v logu
a stejnojmenným názvem.
Vinaøství jako obor hodnì pokroèilo,
nové technologie støídají ty tradièní
a víno už není jako døív – øeknou
vám mnozí zkušení milovníci tohoto
lahodného moku. „I u nás je to
jakási kombinace obou pøístupù,“
øíká jednatel spoleènosti Stanislav
Hruška. „Otcovy zkušenosti se mísí
s vìdomostmi mého bratra Petra,
který je nedávným absolventem
vinaøské školy v Lednici. Je to poznat
7
KM_Beta_02_2011.indd 7
19. 9. 2011 13:26:18
Relax
i ve výrobě vína – máme jak staré dubové sudy o objemu 6 000 litrů, tak i nové nerezové nádoby. Každému vínu dopřejeme to, co mu lépe vyhovuje,“ říká náš průvodce a jeho tvrzení dokumentují vzorně seřazené sudy v jednom z nejstarších sklepů vinařství.
Ale nepředbíhejme – tak jako vlastní výrobě vína předchází tvrdá práce
na viničních tratích, tak i našemu sestupu do příjemného chladu sklepení předcházela prohlídka
vybraných vinic. zde, na stráních
s unikátní nadmořskou výškou (ta nejvýše položená je dokonce více než 400 metrů nad mořem!), které dodávají vybraným hroznům opravdu jedinečnou chuť, dozrávají vzorně opečovávané hrozny desítek bílých
i červených odrůd. „Dnes společně obhospodařujeme 27 hektarů vinic ve slovácké vinařské podoblasti.
Preferujeme pestrost odrůdové skladby, která nabízí široké spektrum vůní a chutí, což zákazníci vítají,“ pokračuje Stanislav Hruška. a zatímco se slunce opírá do nalitých
plodů, jejichž vůně i tvar dávají tušit zajímavou úrodu a o to lepší vína, my můžeme obdivovat unikátní závlahový systém, který využívá vodu z místní VÍNO HRUŠKA vyrábí víno převážně z vlastních zdrojů, z hroznů na vinicích o celkové rozloze 27 ha. a v blízké budoucnosti vyroste nová biovinice, která bude dávat certifikované biovíno.
Vinařství podporuje síť franšíz, ale základním kamenem je vinotéka doma v Blatničce.
8
Stanislav Hruška ml. je mimo jiné odpovědný i za celkový rozvoj vinařství.
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 8
19. 9. 2011 13:13:08
A co si odvézt z vinotéky VÍNO HRUŠKA nebo z e-shopu
www.vinokterechutna.cz
Dali jsme si poradit a zde je výběr podle majitele Stanislava Hrušky. Náš karton tvořila vlajková loď vinařství – Cuvée Nikol 2010, nazvané na počest tehdy nejmladší z rodu Hrušků, které tvoří směs odrůd Děvín a Ryzlink rýnský. Bílá vína zastupuje ve výběru i Ryzlink vlašský 2009 – kabinet. Pro lehké letní pití nám bylo doporučeno Zweigeltrebe rosé – pozdní sběr 2010, které je prý nejlépe podávat až podchlazené. Červené barvy hájí Dornfelder 2010 – pozdní sběr a jako sladkou tečku zejména pro dámy oblíbenou specifickou moravskou odrůdu Děvín – bobulový výběr 2009 (ale váhali jsme i nad Hibernalem ze stejné, sladké „sweet collection“). A pro řidiče či děti čistou hroznovou šťávu z odrůdy Merlot, zaručeně bez chemie. Na zdraví!
přehrady. I když letos si bohatě vystačili i se srážkami nadělenými matkou přírodou.
Mnoho odrůd, mnoho chutí – tak by se dal charakterizovat přístup
sympatického vinařství, který se hlásí
ke dvěma krédům: víno, které chutná,
a služby, které vám nenabídne každý. „Rádi bychom, aby naši zákazníci – ať už jednotlivci projíždějící Blatničkou třeba na kole na cestě z Javořiny nebo
firemní zákazníci, jako je například KM Beta, kteří od nás nakupují dlouhodobě, nemuseli hledat někde
jinde. I proto jsme naši bohatou nabídku doplnili o víno z chile, z Francie
– zejména z Alsaska a z Itálie. Ale vždy nabízíme jen takový sortiment zahraničních vín, aby doplòoval naši vlastní výrobu,“ pokračuje vinař a svá slova dokládá fotografiemi z náročné
pracovní cesty za chilskými vinaři.
Vraťme se ale na Moravu a do Čech. Kromě hrušky v logu a důrazem na kvalitu se VÍNO HRUŠKA ještě v něčem odlišuje od ostatních vinařů z regionu – soustředěně budují síť vlastních a partnerských franšízingových vinoték – kamenných obchodů. „Chceme, aby se našemu vínu dostalo potřebné péče všude tam, kde se s ním zákazník může setkat. To zaručuje také odborně zaškolený personál. A rovněž bychom si přáli, aby se naše jméno stalo synonymem pro dobré víno a kvalitní
služby zákazníkům. Proto budujeme vlastní prodejní síť vinoték, do kterých si zákazníci nacházejí cestu čím dál tím častěji,“ dodává Stanislav Hruška. Podzimní úroda slev!
Stavební materiály pro celý dům!
A co si odvézt z vinotéky VÍNO
HRUŠKA nebo z e-shopu
www.vinokterechutna.cz
KM Beta je tradiční český výrobce střešní krytiny
Dodáváme zkrátka stavební materiály pro celý dům
s dlouhou životností. Vyrábíme ale i sendvičové zdivo
(hrubou stavbu). Díky tradičně zodpovědnému přístupu,
KMB SENDWIX, vápenopískové cihly, pálené cihly
moderním technologiím a poctivé kvalitě naše výrobky
Dali jsme si poradit a zde je výběr podle PROFIBLOK a suché maltové směsi
PROFIMIX.
a jejich vlastnosti ocení i děti vašich dětí.
majitele Stanislava Hrušky. Náš karton tvořila vlajková loď vinařství – Cuvée Přesvědčte se sami, že
u nás navíc vše
nikol 2010, nazvané na počest tehdy
pořídíte za velmi rozumné
ceny.
nejmladší z rodu Hrušků, které tvoří směs odrůd děvín a Ryzlink rýnský.
Bílá vína zastupuje ve výběru i Ryzlink vlašský 2009 – kabinet. Pro lehké letní pití nám bylo doporučeno zweigeltrebe
rosé – pozdní sběr 2010, které je prý nejlépe podávat až podchlazené. Červené barvy hájí Dornfelder 2010 – pozdní sběr a jako sladkou tečku zejména pro dámy oblíbenou specifickou moravskou odrůdu Děvín – bobulový výběr 2009 (ale váhali jsme i nad Hibernalem ze stejné, sladké „sweet collection“). A pro řidiče či děti čistou hroznovou šťávu z odrůdy Merlot, zaručeně bez chemie. Na zdraví!
www.kmbeta.cz
V rámci spolupráce kM Beta, a.s.
a vinařství Hruška, jsou tato vína jednou z atraktivních cen v rámci věrnostního programu pro každou realizační firmu či jednotlivého pokrývače.
SLEVA AŽ
35 %
Střešní krytina
SLEVA AŽ
15 %
Vápenopískové cihly
SLEVA AŽ
41 %
Pálené cihly
SLEVA AŽ
20 %
Suché maltové směsi
 800 150 200
9
KM_Beta_02_2011.indd 9
19. 9. 2011 13:13:11
J ak se Bydlí
Pasivní
cesta
do Modřic
B
Novostavba téměř kopíruje půdorys původní budovy a hospodářského stavení.
TEXT: Marie Hodačová Šimonovská, Matej Šišolák Foto: dano Veselský a archiv kM Beta
Nízké řadové domky v ulici Masarykova v Modřicích mají nového souseda. Je jím sedmibytový pasivní dům, který do stávající zástavby citlivě zasadila stavební společnost tV stav Brno. stavba domu, kde
se uplatnil i sendvičový systém KMB SENDWIX, byla zahájena na jaře loòského roku. Nyní je dům s avizovanou úsporou energie až ve výši 90 % téměř dokončen a čeká na nové obyvatele. Modřice, město s téměř 3 500 obyvatel, je často označováno nesprávně jako Brno-Modřice. I když s Brnem bezprostředně sousedí, nikdy pod něj nepatřilo. Naopak, oblíbené místo zábavy a nakupování nejen Bròanů – obchodní a zábavní centrum mylně označované jako brněnská Olympia – leží právě v katastru Modřic. 10
ytový dům je situován v dostatečné vzdálenosti od rušného zábavního centra na rovné Masarykově ulici,
ohraničené z jedné strany náměstím svobody a z druhé ulicí Modřickou,
směřující do sousedních Přízřenic. Na rozdíl od typických developerských
projektů na okraji příměstských obcí bez potřebné infrastruktury
a s problematickým urbanismem těží rodící se pasivní řadovky z unikátního
místa v intravilánu obce. Investor
a realizátor v jednom – brněnská společnost TV Stav – totiž koupil zchátralý objekt rodinného domu s hospodářským zázemím. původní nízký zděný domek
s číslem 133 nahradil moderní dům stejné výšky, dokonce z velké částí i při zachování původního půdorysu. díky
tomu sem také harmonicky zapadl.
Výraznější změnou prošel zadní trakt domu, ve kterém se nachází trojice mezonetových bytů (3 + kk a 4 + kk) o rozměrech 96, 113 a 116,5 m2. V uliční
části domu jsou z prostorné společné chodby dveře do čtyř menších bytů (1 + kk až 3 + kk, 46 až 76 m2). Mezonetové byty mají předzahrádku s výměrou cca 30 m2, kterou si obyvatelé mohou upravit
na parkovací místo.
Pasivní aktivita rozumného investora
„Od začátku jsme plánovali, že postavíme pasivní domy,“ popisuje původní záměr stavitel Vít Makovský,
jednatel společnosti TV Stav. „Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. pasivní
dům v sobě spojuje komfort bydlení, energetickou, a tedy i finanční úsporu,
ekologické hledisko a správnou volbu
stavebních materiálů,“ doplòuje pan www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 10
19. 9. 2011 13:13:15
Maximálního výkonu dosáhneme v kombinaci špičkové vápenopískové cihly s dostatečnou a vhodnou izolací. Makovský. Jelikož projekt vznikal ještě v období, kdy fungoval státní dotační
program zelená úsporám, investor
logicky plánoval využití státní podpory. Program bohužel skončil bez peněz dřív, než by do Modřic „připluly“ zelené dotace. na rozhodnutí investora
stavět pasivně se však nic nezměnilo: „Myslím si, že tento způsob výstavby je velmi rozumný a uživatelům se vyplatí bez ohledu na to, že si budou muset za dům či byt v pasivním standardu
něco připlatit. Navíc to je jednorázová investice, zatímco ceny energie budou
stoupat kontinuálně,“ poznamenává zkušený developer Vít Makovský. Jak ušetřit až 90 % nákladů
na vytápění
Všechny byty jsou navrženy tak, aby spotřeba energie byla minimální. „Na rozdíl od běžných staveb, které lze postavit za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu, lze v pasivním domě uspořit až 90 % nákladů na vytápění,“ uvádí hlavní výhodu tohoto bydlení stavitel a doplòuje: „Parametrů pro pasivní dům bylo dosaženo díky volbě sendvičové konstrukce kMB
sendWIx se základem v podobě
vápenopískových cihel a se silnou
vrstvou tepelné izolace, a navíc díky
kompaktnímu tvaru budovy, důrazu na
minimalizaci tepelných mostů i volbě
oken s výbornými tepelnětechnickými
parametry rámu i prosklení.“ Ano, skutečnost, že se jedná o zástavbu v intravilánu, i unikátní poloha vůči
světovým stranám stavbě pomohla.
Zejména domy v zadním traktu mají přímo ideální orientaci – okna v přízemí i střešní okna v podkroví jsou orientována na jih, severní stěna u hrany se sousedním pozemkem je bez stavebních otvorů. díky tomu pak
bylo možné kupříkladu kombinovat různé typy a tloušťky izolace – severní fasády jsou zatepleny tradičním polystyrenem EPS, zatímco jižní šedým polystyrenem s přídavkem grafitu. Tato izolace dosahuje stejných tepelnětechnických vlastností i při
menší tloušťce – díky tomu bylo možné kupříkladu okna osadit více do fasády
a zmírnit tak tradiční neduh pasivních
staveb – okenní otvory jakoby utopené v zateplené obalové konstrukci.
Na přípravě projektu se podíleli odborníci z brněnského Vysokého
učení technického. Výpočty
tepelnětechnických parametrů domu
s ohledem na získání dotací prováděl
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., který působí v Ústavu pozemního stavitelství
na FAST VUT v Brně. Autorem projektu je pak jeho kolega Ing. Tomáš Petříček.
Díky subtilním stěnám
místnost navíc
tepelné parametry dosahované
konstrukcí KMB SENDWIX začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. V Modřicích tvoří nosnou konstrukci obvodového
pláště pevné vápenopískové kvádry KMB SENDWIX 16DF-LD s rozměry 498 × 240 × 248 mm. Díky vysoké objemové hmotnosti (1 220 kg/m3) dosahují velké pevnosti v tlaku (průměrně 15 n/mm2) i vynikajících akumulačních a akustických vlastností již při menší tloušťce nosné stěny, takže významně narůstá užitná plocha. Vzhledem k volbě subtilnější stěny o tloušťce pouze 240 mm jsou dnes větší byty v Modřicích prostornější přibližně o 5 až 6 m2, což může být plocha menší koupelny nebo třeba polovina dětského
pokoje. Použití vápenopískových zdicích prvků s úctyhodnými rozměry 498 × 240 × 248 mm odpovídá současným trendům ve stavebnictví, kterými je snaha o minimalizování spár. Spáry jsou totiž typickými rizikovými místy, kudy z konstrukce uniká teplo. při zdicích
prvcích větších rozměrů se navíc počet spár snižuje a tepelnětechnické vlastnosti celé zděné konstrukce se
zlepšují. 11
KM_Beta_02_2011.indd 11
19. 9. 2011 13:13:20
J ak se Bydlí
na podzim 2011 by se měli do Modřic nastěhovat první obyvatelé.
Masivní cihly? Žádný problém!
S ohledem na hmotnost použitých zdicích prvků (16DF-LD 36,5 kg/ks) bylo při zdění využito tzv. minijeřábku, který výrobce, společnost kM Beta,
nabízí k zapůjčení. Pomocí těchto břemenových kleští bylo možné tyto větší formáty osazovat přímo z palety ve zdivu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit řadu kvádrů dlouhou až 1 m a položit je.
Chytré zateplení
Podrobnější pohled na zateplení odhalí fungování celého systému,
jehož jádro tvoří vápenopískové zdivo. ze tří základních variant systému
(KMB SENDWIX P – kontaktní stabilizovaný polystyren; kMB
SENDWIX M – kontaktní minerální izolace z čediče; kMB sendWIx
L – provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel) investor zvolil tu první. Z vnější, jižní strany na prvky 16dF-ld přiléhá tepelná
izolace z šedého polystyrenu tloušťky 12
200 mm. Izolace střešního pláště jsou realizovány jako stříkané z PUR pěny, tzv. chytré, o tloušťce 360 mm (Icynene). Po aplikaci vytvoří kompaktní, vzduchotěsnou a nenasákavou vrstvu,
která vyplní veškeré izolované prostory včetně komplikovaných detailů a mezer.
ke kondenzaci vlhkosti v ní nedochází
ani při velkém rozdílu mezi vnitřní
a vnější teplotou, čímž brání také růstu plísní.
Aktivní práce se vzduchem
stavitel Vít Makovský má mnoho
zkušeností z oblasti TZB, proto věnoval velkou pozornost i vzduchotechnickému
řešení pasivních domů v Modřicích. Jedním ze základních parametrů
pasivních budov je řízené větrání. Aby výměna vzduchu spolehlivě fungovala,
je důležité vybudovat vzduchotěsnou obalovou konstrukci. Vzduchotěsnost
se ověřuje tzv. blower-door testem – v Modřicích se na něj právě připravují a Vít Makovský neskrývá optimizmus.
Stavbě věnovali maximální možnou péči, takže výsledky testu očekávají s neskrývanou zvědavostí. Velkou
pozornost věnovali i odstraòování
možných tepelných mostů v oblasti ostění, kdy každý detail oken či dveří stavbaři pečlivě řešili přímo na místě. Samozřejmostí je využití zpětného získávání tepla, tzv. rekuperace.
V projektu byly využity kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory
(Atrea Duplex EC). Vodu pomáhají ohřívat ploché solární kolektory
(Viessmann Vitosol 200 F) o celkové ploše 13 m2, umístěné na střeše zadního traktu budovy. sol-titanová
vrstva kolektoru využívá sluneční energii efektivně a dosahuje vysoké účinnosti. Vnější pouzdro kolektorů se skládá z celoobvodového ohýbaného
hliníkového rámu, bez zářezů a ostrých
hran. Spolu s bezešvým těsněním, které odolává povětrnostním vlivům
i uV záření a neprůraznou zadní stěnou
z hliníkového plechu, je tak zaručena dlouhá životnost zařízení.
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 12
19. 9. 2011 13:13:24
Šetříme vodou
Zajímavostí, která sice nesouvisí přímo s pasivním standardem budov,
ale odpovídá úspornému konceptu
modřických domů, je využití vlastní studny jako zdroje užitkové vody. Díky tomu lze uspořit další finanční prostředky. Akustické parametry
Vápenopískové tvarovky najdeme i ve vnitřní konstrukci domů. Tedy – my jsme je našli díky tomu, že naše návštěva zastihla stavbaře při dokončovacích
pracích, pak už budou skryté pod omítkou. unikátní vlastnosti materiálu
však budou zachovány. Vnitřní příčky jsou zhotoveny z příčkovek KMB SENDWIX 4DF-LD s rozměry 248 × 115 × 248 mm. S ohledem na postupné zvyšování požadavků na zvukovou izolaci v budovách, ale zároveò na materiálové
a prostorové úspory je prvek 4DF-LD optimální pro tento typ konstrukce. při
tloušťce pouhých 115 mm (+ omítky) vynikají tyto příčky neprůzvučností, jejíž hodnota je R’w = 42 dB (stavební neprůzvučnost) a Rw = 44 dB (laboratorní neprůzvučnost). Takových parametrů dosahuje běžné jednovrstvé zdivo při tloušťkách 375 mm. Vzhledem k tomu, že neprůzvučnost stavebních konstrukcí závisí především na jejich objemové hmotnosti, stane se v budoucnu
nezbytností výběr takového materiálu,
který splní požadavky na neprůzvučnost, ale zároveò nepovede ke zbytečnému
předimenzování konstrukce. tyto
požadavky pak splòují nejen příčkovky, ale i nosné zdivo ze systému kMB
SENDWIX, využité i při stavbě tohoto pasivního domu v Modřicích.
parametry pasivního domu s avizovanou
úsporou energie až ve výši 90 % i pohodové bydlení v klidné části Modřic
budou moci co nevidět vyzkoušet noví obyvatelé. Dům je totiž téměř dokončen, zbývá doladit interiéry, především podlahy a koupelny, ale zde se čeká
i na individuální požadavky budoucích majitelů. Více o projektu na www.tvstavbrno.cz,
o materiálech kM Beta na
www.kmbeta.cz nebo www.sendwix.cz.
U pasivního domu je důležitá nejen obalová konstrukce, ale i „vnitřnosti“ – vzduchotechnika, vnitřní konstrukce i příčky (KMB SENDWIX). Velký důraz se klade na tzv. blower-door test. 13
KM_Beta_02_2011.indd 13
19. 9. 2011 13:13:29
R adíMe
Střecha
na
dlouhá
léta
Péče, údržba a konstrukce
TEXT: Matej Šišolák
Foto: archiv kM Beta
I když společnost KM Beta klade velký důraz na osvětu, ani sebelepší leták či brožura nedokážou zodpovědět všechny dotazy budoucích stavebníků. Inspirovali jsme se těmi nejčastějšími a požádali o rozhovor technického specialistu společnosti kM Beta Martina urbance.
Na základì zaslaných dotazù se zdá,
že vaši klienti jsou velmi vzdìlaní
a kladou velmi specifické dotazy.
Snažili jsme se vybrat ty obecnìjší.
Ne každý ví, že betonová krytina
je vhodná i pro støechy s menším
sklonem, typické pro moderní
architekturu. Jaký je tedy nejmenší
povolený sklon sedlové støechy pro
krytinu KM Beta?
Bezpečný sklon pro betonovou krytinu
je 22° a minimální sklon je 12°. Od 12° do 22° je potřeba řešit vodotěsné podstřeší (bednění a kvalitní kontaktní folie). V každém případě musejí být jednotlivé pásy fólie k sobě slepeny jak ve svislém směru napojování, tak ve vodorovném v přesazích a pod
kontralatěmi musí být po celé délce
speciální páska proti zatečení. ukončení
fólie u okapu musí být řešeno pomocí okapního plechu a přilepením. způsob
řešení je také závislý na volbě pojistné fólie, která musí být kontaktní (může Øešit protisněhové tašky, až když napadá sníh, je pozdě. 14
ležet na bednění nebo tepelné izolaci). Podle jejího typu je vhodné konzultovat způsob použití přímo s technikem výrobce nebo dodavatelem.
Pokud má již zákazník vybranou naši krytinu, doporučujeme využít výpočet spotřeby prvků, který je k dispozici na naší webové stránce nebo jej zdarma na požádání zpracujeme. Menší sklony pak lákají k vìtšímu
„provozu“, pùsobí bezpeènìji. Navíc
v pøípadì vìtší snìhové nadílky se na
nich déle drží sníh. Lze se na takovéto
støeše pohybovat?
Žádná střešní krytina není chodník a takto je potřeba se k ní i chovat. Je možné se po střeše pohybovat, ale pouze v nezbytně nutné míře, a také je potřeba stoupat pouze na místa, kde
leží taška na lati a je podepřená. Přesto může i tak dojít k jejímu poškození, zvláště v místech zámků. Hodně také záleží na kvalitě položení krytiny. Pokud je ale krov navržen s dostatečnou rezervou na zatížení sněhem, většinou není potřeba sníh shazovat.
Opačný problém řeší majitelé střech s větším sklonem například v oblastech s vyšším úhrnem sněhových srážek. Sníh se sesouvá rychleji a ve velkých částech, hrozí opravdové laviny. Je tedy
nutné se zamyslet nad protisněhovými
opatřeními na střeše. Pokud se při www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 14
19. 9. 2011 13:13:31
výpočtu osazení protisněhových
zábran postupuje podle námi doporučeného postupu, výsledek se
jeví jako předimenzovaný. Střecha totiž připomíná spíše ježka. Vždy je však nutné postupovat podle doporučení. počet a rozmístění
protisněhových tašek nebo háků určuje umístění stavby a sklon střechy. pokud
dodržíme tento postup, dá se říci, že protisněhových tašek není příliš moc, tedy pokud chcete, aby tato ochrana
opravdu fungovala.
To, že na jiných střechách vidíte protisněhové tašky nebo háky pouze ve druhé a třetí řadě, je výsledkem nesprávného pochopení funkce těchto
tašek – tato varianta je nefunkční. Ve většině případů je to ale i šetření na špatném místě.
Jak mají tedy správnì fungovat?
Protisněhové tašky zamezují posunu celé vrstvy sněhu po střešní ploše a umožòují postupné odtávání. Pokud se sníh posune, háky rozdělí vrstvu
na menší části, které již nejsou tak nebezpečné, a hlavně nespadnou
najednou. Pádu sněhu za střechy pak zabraòuje sněholam s nosnou taškou, který se umísťuje do druhé řady tašek, do úžlabí, nad střešní okna a podobně.
Pokud jsou protisněhové tašky umístěny pouze ve druhé a třetí řadě,
tak sníh uvolněný od hřebene, který se
postupně sesouvá dolů v celé ploše, už nic nezastaví a může dojít i k vytržení protisněhových tašek nebo háků ze střechy.
Pomìrnì èasto se na vás klienti
obrací se žádostí o radu pøi údržbì
støechy. Stává se, že tøeba na støeše
zùstává prach poté, co realizaèní firma
zaøezává tašky pøímo na støeše. A ten
prach nejde odstranit, dokonce ani po
vytrvalém dešti.
Většina pokrývačských firem už ví, že řezání tašek na střeše končí vámi popsaným problémem. z řezání
vzniká jemný cementový prach a ten se na tašky velice dobře nalepí. Stačí pak drobná vlhkost a dolů jde opravdu hodně špatně. Proto pokud pracovníci KM Beta má široký sortiment doplòkových tašek, kterými lze řešit téměř jakýkoli požadavek zákazníka.
nečistí střechu průběžně (a i to jde velice špatně), raději volí řezání mimo střešní krytinu. Pokud k znečištění přesto dojde, je potřeba trvat na očištění u pokrývačské firmy ještě před převzetím střechy. Je to stejné, jako kdyby podlaháři nechali na dlažbě neumytou spárovačku s tím, „že se to časem umyje či obrousí“.
Zùstaòme „na povrchu“. Nabízíte velké
množství odstínù a rùzné varianty
povrchové úpravy. Populární Briliant má
tøeba dvojitý nástøik s leskem. Jakým
zpùsobem se nástøik provádí?
Na betonovou krytinu (od většiny výrobců) se aplikuje nástřik kvalitními vodou ředitelnými akrylovými barvami.
U KMB BRILIANT je to dvojitý akrylový nástřik. první vrstva (matná barva
v požadovaném odstínu) je stříkaná na tašku do ještě mokrého betonu, aby se vpila do vrchního povrchu, druhá vrstva
(lesklá barva v požadovaném odstínu) je stříkaná na vyschlý první nástřik a tvoří
konečnou povrchovou úpravu. u kMB
ELEGANT jsou obě vrstvy provedeny nástřikem matnou barvou.
Existuje u starší betonové tašky bez
povrchové úpravy nìjaká dodateèná
ochrana pøed povìtrnostními vlivy?
Staèí napøíklad omýt wapkou, anebo je
potøeba nìjaké speciální péèe, pokud
chci prodloužit její životnost?
problém s úpravou staré střechy spočívá
v kvalitě vyčištění stávajícího podkladu od všech nečistot a mechů. Pokud nebude povrch dokonale čistý, může se následně nová barva na různých
místech sloupávat, a to podle kvality
očištění. Pokud byste trval na novém nátěru, můžete u nás koupit originální akrylovou barvu (cihlová, hnědá,
višòová, černá, šedá), která se nanáší na nové tašky ve výrobě. Rozdíl bude pouze v tom, že první vrstva barvy se při výrobě nanáší ještě do mokrého betonu, aby se vpila do povrchu, a pak se po
vytvrdnutí aplikuje druhý nástřik.
U starší krytiny bych doporučil použít řidší první vrstvu jako penetraci a potom nanést druhou, případně třetí krycí
vrstvu.
Stále èastìji stavebníci øeší nejen
pohodlí, které jim kvalitní støecha
pøináší, ale rádi by její plochu
i efektivnì zužitkovali – napøíklad
osazením solárních èi fotovoltaických
èlánkù. Lze je osadit i do již existující
støechy s betonovou krytinou? Prùmìr
trubky s izolací bývá cca 60 mm.
Vìtrací tašky mají ale mnohem menší
prostup.
Dnes už není problém osadit zmíněné technologie na jakýkoli střešní systém. Osazení kolektoru je možné pomocí tašky kolektorové (katalogové číslo 12.3), množství pak závisí na jeho velikosti. Pro trubky o průměru 60 mm lze z našeho sortimentu využít tašku betonovou nebo plastovou anténní (11.7; 11.4), případně tašku prostupovou (11.1) včetně plastového víčka (11.2) nebo po úpravě i tašku odkouření turbokotle (11.5). Záleží ještě na stáří původní krytiny – jelikož jsme náš sortiment v roce 2008 inovovali, u starších střech je nutné pořídit si prvky ze starší série. Ale i to lze díky našim regionálním manažerům vyřešit (kontakty najdete na poslední straně magazínu – pozn. red.). 15
KM_Beta_02_2011.indd 15
19. 9. 2011 13:13:32
CH ytRá staVBa
KMB
SENDWIX:
Jedna místnost navíc
3. díl seriálu: zdění z tvarovek 17,5 cm
text: Marie hodačová Šimonovská
Foto: archiv kM Beta
Trendem současnosti jsou úspory. Mezi požadavky na nový dům už není jen hezký vzhled a vysoký komfort bydlení, patří sem i co nejnižší energetická náročnost a snaha o co největší obytný prostor. Moderní vícevrstvé neboli sendvičové konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné
izolace a se základem v podobě vápenopískových cihel jsou ideální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. díky vysoké pevnosti
vápenopískového zdiva lze ušetřit i na tloušťce obvodových stěn, což se promítne do rozšíření obytného prostoru. Zdění s vápenopískovými prvky je navíc snadné a podobá se skládání dětské stavebnice. Jejím výsledkem je především zkrácení topné sezony až o měsíc díky výborné tepelné izolaci a akumulaci, průměrně jedna místnost v domě navíc díky subtilnější konstrukci při zachování požadovaných vlastností, a navíc cena srovnatelná s jednoplášťovou konstrukcí. 16
V
minulých dílech jsme založili stavbu a začali zdít obvodové stěny
s prvky kMB sendWIx
tloušťky 240 mm, poté jsme pokračovali realizací příček
a překladů a na závěr jsme vám nabídli tip na využití dutin ve zdivu pro umístění rozvodů
stavby. Zdění s prvky tloušťky jen 17,5 cm lze zvládnout stejně snadno jako s tlustšími tvarovkami, stačí dodržet správný postup.
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 16
19. 9. 2011 13:13:34
1. S
tejně jako při zakládání zdiva tloušťky
240 mm (viz 1. díl), je i u tloušťky 175
mm potřeba na vyzrálou betonovou
základovou desku připravit izolační
vrstvu lepenky. Pruhy jsou natažené
pod všemi nosnými stěnami
s přesahem přes šířku zdiva pro
budoucí napojení vodorovné izolace.
Budoucí zdivo si dobře rozměřte,
označte si vnější rohy stavby.
Připravte zakládací maltu a zdicí
prvky KMB SENDWIX 12 DF-LD (498
× 175 × 248 mm) nebo 6 DF-LD
(248 × 175 × 248 mm). První řadu
vápenopískových cihel pokládejte
přímo do zdicí malty.
3. Pomocí vodováhy a gumové paličky
stále kontrolujte správnou rovinu
zdiva. Takto pokračujte po celém
obvodu stavby, až dokončíte
první zakládací řadu. Spáru mezi
vápenopískovými prvky v první a ve
druhé řadě tvoří lepidlo. To nanášejte
zubovou stěrkou před realizací druhé
řady.
4. Ve druhé řadě je třeba správně
2. P
ostupujte od kraje postupným
přidáváním dalších prvků 12 DF nebo
6 DF (viz obrázek). Svislé spáry těchto
prvků se vzhledem k systému pero
a drážka nemaltují.
Poloviční formát 6 DF se nejčastěji
používá u dveří nebo oken, kde díky
němu nemusíte vápenopískové prvky
řezat.
svázat jednotlivé prvky v rozích.
Existují dvě varianty: buď
pokračujte obdobným způsobem
jako v první řadě s tím rozdílem,
že prvky v navzájem kolmých
osách vystřídáte, nebo odříznete
část prvku (na obrázku a ve
zbývající části postupu). Tato druhá
varianta nabízí možnost zachování
průběžných otvorů uvnitř bloků pro
vedení instalací v celém objektu.
5. Z původního prvku odřízněte právě
tolik, aby byla dodržena délka
převazby 250 mm, tj. 75 mm (250
minus tloušťka kolmého prvku 175
mm = 75 mm).
Oba oddělené kusy prvku 12 DF
využijete při rohové vazbě kolmo na
sebe, jak je vidět na obrázku. Pro
spáru mezi oběma částmi použijte
lepidlo rozprostřené zubovou
stěrkou.
6. Obdobně pokračujte zděním
a vazbami v rozích po celém obvodu
stavby.
Zdění se systémem KMB SENDWIX
je opravdu jednoduché. Víte, že kromě
domu můžete z tohoto systému
postavit i atraktivní ploty a okrasné zdi
v zahradách? Sledujte náš seriál nebo
www.kmbeta.cz a dozvíte se nové tipy!
Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se!
Těšíme se na ně na e-mailové adrese
[email protected]
17
KM_Beta_02_2011.indd 17
19. 9. 2011 13:13:41
S třecha nad hlaVou
Chystáme se
rekonstruovat
Betonová krytina
V posledních pěti letech získává tento
typ krytiny stále více příznivců. zhruba
60 % nových střech je betonových a jen asi 35 % nových střech je pálených (zbývajících 5 % tvoří ostatní krytiny – plech, šindele a podobně). za vysokým podílem betonových
střešních tašek stojí především vynikající vlastnosti tohoto typu krytiny, jako jsou dlouhá životnost, pevnost, mrazuvzdornost, ale také výběr barev
a povrchových úprav a v neposlední
řadě příznivá cena.
18
Ať už se chystáte rekonstruovat klasický rodinný domek, chatu u Prahy, chalupu na horách nebo historickou vilu, můžete směle použít krytinu KM BETA. Klasické tvary typů KMB BETA i KMB HODONKA a atraktivní barevné odstíny budou vaší nové střeše slušet. Bohatý výběr odstínů
i povrchových úprav
Každý dům je jiný a specifické jsou také estetické požadavky každého investora. Nabídka je ale velmi pestrá. dva různé typy krytiny (kMB Beta, kMB
HODONKA) se vyrábějí celkem v sedmi barevných odstínech (cihlová, višòová, hnědá, černá u krytiny kMB hodonka,
u krytiny KMB BETA navíc šedá, zelená a případně i modrá) a ve čtyřech variantách povrchové úpravy: Briliant
www.kmbeta.cz
KM_Beta_02_2011.indd 18
19. 9. 2011 13:13:43
(lesklý vzhled), Elegant (matný vzhled), dále Efekt (kombinace dvou odstínů – višòové a černé) a nakonec standard, probarvený
beton bez povrchové úpravy.
Střešní tašky jsou vyráběny z prvotřídních surovin, zejména velmi kvalitního křemičitého
písku, který je základem pro vysokou pevnost a dlouhou
životnost krytiny. Jednoduchá pokládka
i pro laiky
Pokládka betonových střešních tašek patří k nejjednodušším a nejrychlejším ve srovnání s jinými typy krytin. Pokud je nosná konstrukce bez závad,
mohou být tašky KM BETA bez problémů pokládány i na stávající laťování, čímž lze ušetřit nejen práci, ale i peníze. při respektování
základních pravidel pokrývání
a pokynů z technické příručky
(www.kmbeta.cz) může krytinu na jednodušší střeše kvalitně položit v podstatě i laik.
Zatížení krovu srovnatelné
s pálenou taškou
Při výběru nové krytiny pro starší krov je jedním ze základních kritérií její hmotnost. Větší zatížení by mohlo způsobit statické problémy krovu, ale
i celé stavby. pokud byla na původním
krovu původně pálená taška, jistě nebude problém ani s krytinou
KM BETA. Pevnost a další vlastnosti směsi, ze které se tašky KM BETA vyrábějí, totiž umožòují vyrábět střešní tašky větších rozměrů a s menší hmotností. Při deseti taškách na 1 m2
jde o zatížení krovu jen 42,5 kg na 1 m2,
což je váha srovnatelná jak s jinými betonovými krytinami, tak s krytinou
pálenou.
Spolehlivá i v nepříznivých
podmínkách
krytina kM Beta bez problémů
zvládne i nepříznivé klimatické
poměry, například prudký vítr,
nadměrné množství srážek nebo oblast Hodonka od KM BETY – populární krytina nachází uplatnění v mnoha rekonstrukcích i novostavbách.
s náročnějšími sněhovými podmínkami, které jsou dalším faktorem při výběru střešní krytiny. I když se mnohé krytiny do horských podmínek nehodí, střecha
KM BETA je tu jako doma. Bez problémů totiž odolá i vysokému zatížení sněhem nebo větrem.
Důvodem je mimořádná pevnost a vysoká únosnost, která přesahuje normou požadovaných 2 000 N. Tašky KM Beta dosahují po 28 dnech hodnot 2 500 N a více, protože pevnost časem ještě narůstá. Tyto vlastnosti s vysokou mrazuvzdorností a nízkou nasákavostí
prodlužují životnost krytiny KM BETA až na 100 let. I proto může společnost KM Beta nabídnout záruku 30 let na mrazuvzdornost a neprosákavost
betonových tašek a betonových doplòků kM Beta.
Komplexnost systému
od jednoho výrobce
Stejně jako profesionální řemeslník, i laik ocení komplexnost systému
KM BETA. Ten kromě krytiny zahrnuje více než 50 doplòkových výrobků, kterými lze řešit technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Veškerý potřebný materiál je tak možné zakoupit od jednoho výrobce. V rámci nového výpočtového programu
kM Beta kalkulátoR, který společnost
kM Beta nedávno představila, si lze
podle parametrů střechy jednoduše zjistit jak základní prvky, tak doporučené a doplòkové prvky. program, který
je ke stažení i na www.kmbeta.cz, umožòuje jednoduše a rychle získat informaci o ceníkové ceně veškerých navržených prvků, dále cenu po slevě i výši úspory. V programu je automaticky přednastavena sleva odpovídající cenám na e-shopu a lze ji kdykoliv upravit podle potřeby, například podle aktuálních
slevových akcí, které kM Beta pravidelně
pro své zákazníky připravuje. O probíhajících akcích se informujte na www.kmbeta.cz nebo na
www.shop.kmbeta.cz.
Rekonstrukce
s betonovou taškou KM Beta
 široká nabídka barev a povrchů
 jednoduchá pokládka
 jen průměrné zatížení krovu – vhodné i pro rekonstrukce střech s pálenou
krytinou
 vysoká mrazuvzdornost, nenasákavost,
pevnost a únosnost
 výhodná cena
19
KM_Beta_02_2011.indd 19
19. 9. 2011 13:13:45
Obchodní síť
Oblastní ředitel pro regiony 11., 12., 13., 50. – Lubomír Hájek, tel.: 777 327 817, [email protected]
11.
12.
13.
22.
50.
Praha
Západní Čechy
Jihozápadní Čechy
Vysočina
Jižní Čechy
tel.: 777 327 827
tel.: 777 327 816
tel.: 777 327 826
tel.: 777 327 809
tel.: 774 952 798
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Technické poradenství
Vlastimil Sova
tel.: 777 327 824
[email protected]
Oblastní ředitel pro regiony 14., 15., 16., 21., 23. – Miloslav Alinč, tel.: 774 752 828, [email protected]
14.
15.
16.
21.
23.
24.
29.
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Střední Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Severní Morava
tel.: 777 327 815
tel.: 777 327 813
tel.: 777 127 942
tel.: 777 327 825
tel.: 777 327 812
tel.: 777 127 943
tel.: 774 752 836
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Oblastní ředitel pro regiony 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. – Karel Stříbrný, tel.: 777 327 823, [email protected]
25.
26.
27.
28.
Severovýchodní Morava
Brno, Blansko
Jihovýchodní Morava
Jihozápadní Morava
tel.: 777 327 811
tel.: 777 327 810
tel.: 777 327 806
tel.: 774 752 834
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Technické poradenství
Ing. Martin Urbanec
Pavel Kouřil
Jiří Foltýn
tel.: 777 327 814
tel.: 774 752 812
tel.: 775 327 901
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM
Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků
e-mail: [email protected]
tel.: 518 340 938
Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX
e-mail: [email protected]
Centrální příjem objednávek:
tel.: 508 307 114
fax: 518 307 152, e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A
695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Malty a omítkoviny
www.kmbeta.cz
kontakty.indd
1
KM_Beta_02_2011.indd
20
tel.: 518 340 044
KM Beta a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Obchodní oddělení – Bzenec-Přívoz
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–15.30 hod
1. 7. 2011
infolinka: 800 150 200
14:16:50
19. 9.12.9.2011
2011 13:13:46

Podobné dokumenty

magazín ke stažení ve formátu PDF

magazín ke stažení ve formátu PDF bytová družstva Častým problémem bytových domů s plochou střechou je zatékání dešťové vody. Důsledkem toho jsou nákladné

Více

Technický list

Technický list Cihly KMB PROFIBLOK 440 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro...

Více

kmb profiblok 240 brus

kmb profiblok 240 brus Cihly KMB PROFIBLOK 240 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 240 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911, nebo...

Více