Vıeobecné požadavky na technickou péči o UPS Schrack

Transkript

Vıeobecné požadavky na technickou péči o UPS Schrack
Všeobecné požadavky na technickou péči o UPS.
1.
2.
3.
4.
Následující instrukce představují úplný soupis technické péče platný pro UPS dodávané jako náhradní
zdroje energie, používající jako zdroj zásobní energie bezúdržbové olověné gelové akumulátory.
Tento předpis člení potřebou technickou péči na dílčí prohlídky podle periody, ve které se mají jednotlivé
úkony provádět. Současně je uvedeno, jakou kvalifikaci musí mít pracovník (firma) danou prohlídku
provádějící.
Každý týden je nutno provést
Kontrolu teploty okolí a (dovoluje-li to vybavení UPS) kontrolu teploty baterií uvnitř UPS. Teplota okolí by
neměla převýšit 25°C a poklesnout pod +5°C. Teplota baterií by nikdy neměla převýšit hodnotu +30°C a
neměla klesnout pod 5°C. Optimální je, když teplota akumulátorů nepřevýší 25°C, což je teplota, která
nesmí být překročena, má-li být dosaženo průměrné doby životnosti akumulátorů udávané výrobcem
akumulátorů.
Současně se kontroluje chod ventilátorů (poslechem i kontrolou proudícího vzduchu) a čistota okolí,
zejména prašnost, která může ohrozit chod ventilátorů.
Kontroluje zaškolená obsluha UPS.
Každý měsíc je nutno provést
Akumulátorový test (buď nastavením řídících parametrů pro automatické provedení akumulátorového
testu, nebo ručně - odepnutím vstupního napětí a kontrolou doby zálohování). Nelze-li na dobu testu
odstavit zátěž, provádí se akumulátorový test pouze na částečné vybití akumulátorů- stupeň vybití je
zpravidla indikován na předním panelu. Pokud akumulátorový test vykáže odchylku (buď jako hlášení na
displeji, nebo podstatné zkrácení zálohovací doby u ručního testu) je třeba zavolat odborný servis
Kontroluje zaškolená obsluha UPS.
Odborná kontrola (půlroční profylaxe)
Odborná kontrola servisní organizací se provádí minimálně u výkonů nad 80 kVA každých 6 měsíců, u
výkonů do 80 kVA každých 12 měsíců, u zařízení se zvláštními požadavky na spolehlivost 1 x za 3
měsíce.
Při odborné kontrole se provádí:
- Kontrola vnějšího stavu - umístění, teplota, prašnost, přístupnost, mechanické (vibrace),
chemické (agresivní) a jiné vlivy, mající vliv na funkci a spolehlivost zařízení. Vizuální kontrola
akumulátorů (deformace, těsnost).
- Vyčtení logů (history) a jejich analýza. Kontrola zátěže včetně rozložení na jednotlivé fáze.
- Kontrola nastavených parametrů, jejich porovnání se skutečností (zejména povolené tolerance
Uvst a kolísání frekvence vstupní sítě včetně nastavení případné spolupráce se záložním
motorgenerátorem).
- Kontrola čistoty vnitřního prostoru, kontrola dotažení šroubových spojů vstupních, výstupních a
ovládacích kabelů, kontrola řídících interface.
- Prověření všech funkčních stavů (provádí se do stupně, který nenarušuje provoz).
Kontrolu provádí pověřená specializovaná firma a zaznamenává se do servisní knížky.
Roční profylaxe (revize)
Zahrnuje v sobě odbornou kontrolu (viz výše) a následující práce a kontroly.
Měření akumulátorových modulů (měří se každý akumulátor zvlášť pomocí speciálního testeru podle
stanovené metodiky).
Kontrola a nastavení vnitřních parametrů UPS podle doporučení výrobce.
Kompletní vyčištění zařízení, kontrola znečištění dílčích bloků a desek, jejich vyčištění.
Kontrolu provádí pověřená specializovaná firma a zaznamenává se do servisní knížky.
Karel Homolka
Obchodní technik – servis záložních zdrojů
Schrack Technik spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 2
102 00 PRAHA 10 – Hostivař
EMAIL: [email protected]
ENERGIE
PRŮMYSL
BUDOVY
IČO:15039137, DIČ:CZ15039137, Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s. pro CZK: 5020014875/5500,
INTERNET: www.schrack.cz ,
ZAŘÍZENÍ
DATA
KABELY
SVÍTIDLA

Podobné dokumenty

Stavební a instalační připravenost, jiıtění, průřezy kabelů UPS Schrack

Stavební a instalační připravenost, jiıtění, průřezy kabelů UPS Schrack Očekáváme Vaše požadavky na nás v rámci součinnosti, pokud se vyskytnou (např. případný požadavek na dobu připojení a zkoušení s ohledem na nebezpečí krátkého výpadku el. proudu, další). Karel Homo...

Více

Eaton BladeUPS

Eaton BladeUPS šesti výškových modulech (6U) standardního stojanu, včetně baterií.

Více

Inteligentni domy_2013 - Schrack Technik spol. s r.o.

Inteligentni domy_2013 - Schrack Technik spol. s r.o. INTELIGENTNÍ BUDOVY /// UŽÍVEJTE SI POHODLÍ DOMOVA S NAŠÍM PRODUKTEM SCHRACK AT HOME Vneste do svého domova komfort, inteligenci a efektivnost, to vše s produktem Schrack at home. Schrack at home ...

Více

S-STEPPER Návod - SEA spol. s ro

S-STEPPER Návod - SEA spol. s ro Na zboží se vztahuje 24 měsíční záruka. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodan...

Více

Hydraulické filtry řady FG

Hydraulické filtry řady FG nečistoty v kapalině, tzn. zanáší se, což vede ke zvyšování tlakového spádu na filtru. Jestliže tlakový spád překročí hodnotu nastavení signalizátoru znečištění (u filtrů se signalizátorem), signal...

Více

workbook fall winter 2013/14

workbook fall winter 2013/14 Označení Triguard představuje polyuretanový zátěr aplikovaný na rub materiálu svrchní látky. Tato úprava zvyšuje pevnost a odolnost tkaniny proti oděru a namáhání při užívání. Mikroporézní struktur...

Více

POKYNY 3. závodu oblastního žebříčku VO – Oblastní mistrovství

POKYNY 3. závodu oblastního žebříčku VO – Oblastní mistrovství WC pouze na shromaždišti a TOI TOI zařízeních. Cestou na start WC nebude !! Mytí na shromaždišti v lavorech. Zdravotní služba: Základní ošetření v centru závodů – bezplatná pouze po doběhu. Jury: J...

Více