zahraničí-info

Transkript

zahraničí-info
Z AHRANI Í - INFO
-.
! "#
/ #
.
$
%
&' (() '* + , (
0 &1' )&( &23 - 4 50 &1' )&( 311
-
! !
%
#
)
!
&
&
#
! "
&
#
&
!
'
!
*
!
!
"
,
& +
"!
!
/
!
*
"
566785669
= :
&
!
C
=
: #
,
=
?
2
?
&
#
1
F
#
!
(@
#
"
&
&
#
0
% !
&
C
G #
?
H
5669
#
=
<
!
"
% #
D
!
#
#
#
&
#
@
, : E
! "
. #
#
8
!
;: : :
!
#
1 4 >
?
>
566A
#
,
! !
! & 12
3 - %#
0
& )
: #
"
)
!%
#
(
1 4 3
%
B
$
#
)
)
15
!
3=
!
!
* !
"
"
I
#
&C ,
5 "
#
C , .
:
J ?
K
"
B6
% .
:
#
#
,
2
!
.
4
I
&
!
)
:
L
$
.
:
! &
#
)
&
#
!
4
: # &
K ! %
K
;
"
O
1 4
!
&
#
!
!
& "
&
(
?
!
M: : :
"
!
N
< ) !
&
#
!
!
#
!
#
!
8!
#
*
@
3
#
*
& !
#
566A
@
+
"Kultura & Identita" – seminá ke kampani Rady Evropy Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní,
21.-24.9.2006, Ne tiny u Plzn – UZÁV RKA PRODLOUŽENA DO 13.9.!
J
1
"
5B 1 5Q
2 !
"
5669
S(
!
-
!
!
&
!
56
#
!
!
#
P
K
J$ R $ @I E P= CK P I
-G K C,
-
! &S *
!
S
"
#
"
D
%
!
,
"
;
!
1
%
! "
< N
%
$
#
D
"
!
J
"#
$
# % &' ( % $
J
I> C T,
4
M
?
1
&
"
!
O: #
!
)
)
#
* 23.-26.11.2006, Ne tiny u Plzn
$
"
IK = C>
"
#
#
"
U*
SU
>
V
"
W
D
#
!
& "
! U*
%
N
#
!
M88
'
!
! A6Y
8
-
.
/*
?
?
(
=
"
1
4
O
2 #/
#
!
C
- !
!
& !
%
&
&
4
$
*
+
?
!
5
6
#
$
]
0
>%
2
?
#
"7 #
0
B BB 5669 #
" 4
0
&
!
! !
?
>
&
$
4 89 ,
#
!
:
%
D
%
^
"
N
X6Y
>
M >
#O # #?
?
*
*2 #
"
?
: #
4
"
#
!
X76 1 J
!
!
&
"
") &
!
& ?
]
.
!
!
"
&
"
?
*.
!
!
$
#&5# ;
,
"
# *3
*
&
0
C$
?
:
5
,
?
#
J
*2
-4 4
"
! "
! [7 \ G
4
2 #
&
<
4
%
ZA P 4
E
0
%
"
!
#
S Z
4
M
&
SU
K
J
!
!
;
! N
&
"
?
/
+,
"
%
?
"
M
!
#
%
?
=
!
-
)
#
4
*
K
#
!
&
G ?
?
?
"
& "
G4
,
0 ?
#
<
= < 7 # *>$
P
&
:::
*6 + ? 6
!
B5
8
? ?
6
6
#
4
>
O
/
,# "
8
#
"
!
!
! "
#
-
M88: : :
4
%
$ )$
/$ #
? ?
$
#
?
!
!
8 ?
%
8
"
S$
_
#
#
?
#
17 @A ,
#
%
,
;: : :
&$
O
J
1
=
?
;
.
#
B
$
"C
.
O
" #
4
!
0
?
<
# )
#
*
"
&
#
-
%
#
?
J
$
"D $ 7
[AB
?
2
P
C
"
#
M>
2
>
O
1#
>
566[
2
K
? S
<
.
!
,
&
%!
;: : :
&`
<
O
"
B
!
"#
<
7 !
K
!
@ ,
!#
"
#
J
;
D
4
?
2
,
0
&
<
#%
!
!
2 &
;
566A
/ #$ 7
!
R
"
!
1
2
B9
!
#
!&
#
-
(
"
! "
3K
0
!
"
S
!!" # $
!
% &' (
J
M2
,
#
) " ! *+
O
, -(
. E
)$
=
$ ) $1&
?
> ^
#
^
&
P
) " ! +))
#
#
! &
(
&
&
.
#
&/ 0
! S
3
4441
J
2
C
X
M=
5 a QB R b
> ^
? 0
#
2
> CdP2 G
&(
K
? # O
P
,
2 - 7QA9c
4441
12
(
12 5
12 5 6&

Podobné dokumenty

Autoflow Tsekk

Autoflow Tsekk Klasifikace Ex: Ex II 2G EEx ib IIC T3 (ATEX) Schválené lícnice:

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba & B N& # I !G H %& D @ B & D H ) &J I& F G & &# ! & O 1/H & %KI B( "B ! $ %!& %K % > * 9 %K B!H %* P % F( %D (F" % B# > K GF" & EC & #% %& K>! H* & D & @ B & I & " %!> &! " !C ) N B N& ! " ! ! " ! ...

Více

hv jednotka typ ktv-2

hv jednotka typ ktv-2 Jmenovité napájecí napětí topného bloku

Více

001_slajdy (1-7)

001_slajdy (1-7) Základnı́ princip metody je uveden na obrázku 3 (podrobnějšı́ popis metody včetně matematického lze nalézt v [10]). Testované slovo je segmentováno s překryvem 50 % a délkou segmentů 2...

Více

Koncepce prevence kriminality města Plzně na léta

Koncepce prevence kriminality města Plzně na léta eky Mže od jejího soutoku s Radbuzou). Na západ sousedí s M stským obvodem Plze 7 Rad ice. Severní hranice obvodu se shoduje s hranicí m sta Plzn . Sousedí s obcemi Chotíkov, T emošná - Záluží, Zru...

Více

SLEZSKÁ VÝSTAVA PSŮ

SLEZSKÁ VÝSTAVA PSŮ  Anglický toy teríér, Australský silky teriér, Australský teriér, Bedlingtonský teriér, Border teriér, Cairn teriér, Český teriér,Dandie Dinmont teriér, Irish Glen of Imaal terier, Irish soft coat...

Více

Jak si prodloužit život bez nemocí

Jak si prodloužit život bez nemocí provozování praxe v Indii. B hem studia i po n m byl zasv cen do Ájurvédy, jógy, astrologie, tantry a p íbuzných obor . Strávil deset let života studiem a praktikováním v Indii. Po návratu na Západ...

Více

Denní rozpis - Střední průmyslová škola stavební

Denní rozpis - Střední průmyslová škola stavební Denní rozpis student u maturitní zkoušky - jaro 2016 St ední pr myslová škola stavební .Bud jovice, Resslova 2

Více