Návod k obsluze ozvučení v posluchárně A I 1. Umístění zvukové

Transkript

Návod k obsluze ozvučení v posluchárně A I 1. Umístění zvukové
Návod k obsluze ozvučení v posluchárně A I
(M. Kmínek, 2. 7. 2007)
V posluchárně je instalováno ozvučení umožňující přehrávat zvuk z notebooku (konektor je
v přípojném místě) a používat dvou bezdrátových mikrofonů - jednoho ručního a jednoho klopového.
Rovněž je možné přehrávat obraz a zvuk z instalovaného přehrávače DVD. Zvuková aparatura
a přehrávač DVD nejsou standardně přístupné, je třeba si vyzvednout zvlášť klíč na pedagogickém
oddělení.
1. Umístění zvukové aparatury v posluchárně
Zvukové zařízení je umístěno v katedře ve skříňce zcela vpravo z pohledu od tabule (viz obr. 1).
Obr. 1. Umístění zvukové aparatury v posluchárně A I
Mikrofony jsou v kufříku. Ruční mikrofon má vysilač zabudovaný uvnitř, vysilač klopového mikrofonu
je zvlášť v pouzdře s uchycením na opasek nebo do kapsy. Klopový mikrofon má kolíček na
připevnění na oděv. V kufříku je rovněž stojánek na ruční mikrofon.
Obr. 2. Kufřík s mikrofony, klopový mikrofon
2. Ovládání aparatury
Před použitím je třeba zapnout hlavní vypinač (viz obr.1). Aparaturu lze provozovat v několika
režimech:
a) zvuk z notebooku
výstup ze zvukové karty (sluchátka) se propojí s konektorem na přípojném místě
(propojovací kablík se půjčuje s klíčem), hlasitost se řídí z počítače,
b) přehrávač DVD
přehrávač se zapne tlačítkem vlevo na předním panelu, zvuk je automaticky propojen, na
dataprojektoru je třeba přepnout na vstup „komponentní“ (nezapomenout po ukončení práce
přepnout zpět na vstup PC analogový)
c) mikrofony
mikrofony se zapínají spínači přesunutím směrem ke kontrolce (obr. 3), ta se krátce rozsvítí
na znamení, že baterie jsou v pořádku; tím jsou mikrofony připraveny k použití.
Obr. 3. Vypínače mikrofonů
POZOR, nezapomenout mikrofony po ukončení práce vypnout, aby se nevybíjely baterie!
Mixážní pult
Mixážní pult je položen na přijímači mikrofonů (obr. 4a). Je čtyřkanálový, dva kanály jsou monofonní
(pro mikrofony) a dva stereofonní (pro počítač a přehrávač DVD).
a)
b)
Obr. 4. Mixážní pult
Za normálních okolností není třeba s mixážním pultem manipulovat, kanály jsou nastaveny tak, aby
citlivosti jednotlivých vstupů byly vyváženy. Podle potřeby je možné měnit výslednou hlasitost
tahovým ovladačem vpravo (obr. 4b). Pokud dochází u některého z mikrofonů k akustické vazbě
(pískání), je možné jeho citlivost upravit potenciometrem úrovně (obr. 4b). Změny je třeba provádět
velmi jemně, ovladače jsou velice citlivé. Nastavení ostatních ovládacích prvků v žádném případě
neměňte!
Po ukončení práce vypněte zvukovou aparaturu hlavním vypinačem (obr. 1).
Vyskytnou-li se problémy, které nemůžete výše popsanými postupy odstranit, volejte (prozatím)
M. Kmínka (linka 4296). Návody jsou též na webové adrese http://uprt.vscht.cz/kminekm/av.

Podobné dokumenty

Profesionální průvodcovský systém Všechny komponenty tohoto

Profesionální průvodcovský systém Všechny komponenty tohoto poskytují jak návštěvníkům, tak i průvodcům komfort profesionálního zařízení a hodí se zejména pro návštěvy měst, výstav, továren apod. Celý komplet zaručí, že Vám neunikne ani jediná informace. Mo...

Více

Návod k použití pro radiové odpalovače JJC JF-U1

Návod k použití pro radiové odpalovače JJC JF-U1 navzájem spouštěli blesky. Pro správnou komunikaci mezi vysílačem a přijímačem je nutné mít nastaveny přepínače kanálů ve stejné poloze, jinak k přenosu signálu nedojde (nacházení je pod krytem zař...

Více

Přijímač - Digital Control Incorporated

Přijímač - Digital Control Incorporated nevyzařovala rušivá pole. Jestliže vzniká rušeni TV nebo rozlilasového vysílání nebo jiného zařízení pak se lze vypnutím a dalším zapnutím přesvědčit o zdroji rušeni. Pokud rušení vychází ze zaříze...

Více

Elektrické pohony k roletám

Elektrické pohony k roletám Řídící jed. s IR příjímačem 8 kanál., ovládání dálkovým ovl. IRT 803, připojení pro max 3 24 V, rozměr 118 x 45 x 14 mm. Přenosný dálkový ovladač - jednokanálový. Přenosný dálkový ovladač - čtyřkan...

Více