Spark - Scott

Komentáře

Transkript

Spark - Scott
SPARK
Nastavitelná výška středového složení
Na kolech Spark vybavených tlumičem Nude 2 TC lze pomocí excentru, umístěném na čepu vahadla
(Mono-U Link), změnit výšku středového složení nad terénem ve dvou polohách (vyšší / nižší).
Obrázek – excentrická podložka Mono-U Linku (nastavení výšky BB)
1.
nižší poloha středového složení – níže těžiště nad zemí
2.
vyšší poloha středového složení – lepší průchodnost terénem
UPOZORNĚNÍ:
Excentrickou podložku lze použít pouze u tlumiče Nude 2. Excentrická podložka není kompatibilní
s jinými modely kol.
Tento díl lze objednat pod katalogovým označením:
223307-223
Geometry Chip Spark DT Nude 2 shox 2012
Geometry Chip Spark no DT shox 2012
TWINLOCK ovládání nastavení tlumiče a vidlice má 3 polohy:
- poloha nejblíže k jezdci: PLNÝ ZDVIH / ALL TRAVEL MODE
- poloha uprostřed: OMEZENÝ ZDVIH / TRACTION MODE
- poloha nejdále od jezdce: UZAVŘENÝ ZDVIH / LOCK-OUT MODE
Jednotlivé polohy nastavení zdvihu tlumiče nabízí tyto vlastnosti tlumení:
1. PLNÝ ZDVIH / ALL TRAVEL MODE:
Úplné otevření tlumičů 120mm/100mm (26´´/29´´)
2. OMEZENÝ ZDVIH / TRACTION MODE:
Snížením objemu vnitřní komory tlumiče se zdvih sníží cca na 60% (85mm/70mm), průběh
tlumení bude celkově tvrdší (méně citlivý). Ve stoupáních nedochází ke ztrátám energie díky při
zachování optimální trakce.
3. UZAVŘENÝ ZDVIH / LOCK-OUT MODE:
Při jízdě po asfaltu s uzavřenými tlumiči nedochází ke ztrátám energie. Při zavřeném tlumení
zabrání „Blow-Off-System“ poškození tlumičů v případě, že jezdec zapomene tlumení otevřít při
přechodu do terénu /v omezené míře /.
Obrázek – polohy na páčce ovládání tlumiče a vidlice
Pro montáž ovládání vidlice/tlumiče existují 3 různé systémy dle typu a značky vidlice/tlumiče. Dle
typu vidlice je nutné použít speciální kolečko pro ovládání TWINLOCK, které lze jednoduše vyměnit
během několika minut. Na spodní straně kolečka najdete označení značky výrobce vidlice eventuálně
typu.
Obrázek – označení typu kolečka TWINLOCK
Pro vidlice RockShox jsou 2 druhy TWINLOCK páček
1. Pro standardní 2 polohové vidlice je nutné montovat typ s červeným kolečkem
Tento díl lze objednat pod katalogovým číslem: 216351
2. Pro modely vidlic DNA vyráběné exkluzivně pro SCOTT je nutné montovat typ s červeným
kolečkem a označením „DNA3“
Tento díl lze objednat pod katalogovým číslem: 223298
Lanko ovládání tlumení je pro obě verze stejné. Popis postupu při výměně lanka pro jednotlivé značky
/ typy vidlic najdete níže.
UPOZORNĚNÍ: Páčky ovládání TWINLOCK nejsou kompatibilní. Páčky pro DNA3 jsou rozdílné od 2
polohových vidlic.
Popis postupu při výměně kolečka na TWINLOCK páčce při změně typu vidlice:
Obrázek - demontáž kolečka
Obrázek – montáž kolečka
SRAM / RockShox vidlice
Montáž lanka pro ovládání tlumiče a vidlice TWINLOCK
Páčka musí být v pozici viz. obrázek níže
Obrázek – poloha TWINLOCK páčky pro demontáž lanka
Pro montáž lanka je nutné mít páčku TWINLOCK v poloze plného zdvihu, protáhněte lanko viz.
obrázek níže ovládacím mechanismem TWINLOCK páčky dále táhněte skrze připravený bowden.
Konec lanka připevněte do mechanismu na pravé korunce vidlice.
Obrázek – montáž lanka TWINLOCK páčka SRAM/RockShox
Dotáhněte lanko 2mm inbusovým klíčem na pravé korunce vidlice (moment dotažení 0.9Nm),
zkraťte lanko a nasaďte koncovku. Tento postup je také popsán v manuálu SRAM/RockShox, který je
dodáván společně s kolem.
Obrázek – pravá korunka vidlice pro montáž lanka ovládání TWINLOCK
Důležité upozornění:
U vidlic SRAM/RockShox se může stát např. po transportu, že nefunguje poloha plného
uzavření zdvihu. Nežli začnete s opravou, pokuste se vidlici 5-10x , stlačit v zavřené pozici.
FOX-DT Swiss vidlice
Páčka musí být v pozici viz. obrázek níže:
Obrázek – pozice páčky TWINLOCK pro montáž lanka vidlice FOX / DT Swiss
Obrázek – pozice páčky plného zdvihu pro montáž lanka
Obrázek – montáž lanka TWINLOCK páčka FOX/DT Swiss
Tlumič NUDE 2 a páčka ovládání tlumiče TWINLOCK
Důležité upozornění:
U vidlic FOX/DT Swiss se může stát (např. po transportu), že nefunguje poloha plného
uzavření zdvihu. Nežli začnete s opravou, pokuste se vidlici 5-10x , stlačit v zavřené pozici.
Na obrázku viz. níže je zobrazený tlumič a páčka včetně označení jeho částí. Tato označení jsou
použitá v návodu týkající se montáže a nastavení tlumiče.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Přední uchycení tlumiče
Zadní uchycení tlumiče
Tělo komory tlumiče
Nastavení odskoku tlumiče
Ventilek positivní komory
Kolečko ovládání tlumiče TWINLOCK
šroubek pro upevnění lanka (za kolečkem)
Píst tlumiče
SAG indikátor ponoru tlumiče
L1
L2
L3
L4
L5
Páčka ovládání
Páčka pro uvolnění
Lanka ovládání tlumiče
seřizovací šroub ovládání vidlice
seřizovací šroub ovládání tlumiče
Str. 20
Základní nastavení ovládání tlumiče a vidlice TWINLOCK
Tlumič NUDE 2:
Pro správné fungování tlumiče zadní stavby NUDE 2 je zapotřebí dodržet následující kroky.
U karbonových rámů Spark je vedené lanko rámem. Protáhněte lanko páčkou ovládání TWINLOCK a
poté skrze bowdeny vedené horní rámovou trubkou.
Obrázek – vedení lanka ovládání zadního tlumiče NUDE 2
U hliníkových rámů je lanko ovládání vedeno bowdenem vně rámu a je připevněno příchytkami.
Obrázek – postup montáže lanka ovládání tlumiče NUDE 2
I.
Povolte šroubek pro připevnění lanka ovládání S7 (inbusový klíč 2mm)
II. Protáhněte lanko skrze průchodku, navlékněte na ovládací kolečko
III. Vypněte lanko a dotáhněte fixační šroubek (S7) inbusovým klíčem 2mm (utahovací moment
1.6Nm)
Str. 21
IV. Zkontrolujte, zda v poloze částečného uzavření tlumiče je ryska na kolečku ovládání mezi
ryskami „traction“ vyznačenými na rámu
Správně seřízené
V. Zkraťte lanko cca 20mm od kolečka ovládání na tlumiči
VI. Nasaďte koncovku lanka a zafixujte ji
Špatně seřízené
DT M210 tlumič:
Postupujte podle instrukcí v přiloženém manuálu DT Swiss (společně s kolem). Postup montáže a
seřízení je velice podobný, jako u tlumiče NUDE 2.
Doporučené hodnoty pro huštění tlumiče
NUDE2 Spark 26´´, 120mm zdvih
Váha jezdce
Doporučený tlak
KG
LBS
BAR
PSI
45
99
3.9
57
50
110
4.4
64
55
121
4.9
71
60
132
5.4
79
65
143
5.9
86
70
154
6.4
93
75
165
7.0
101
80
176
7.5
109
85
187
8.0
116
90
198
8.6
124
95
209
9.1
132
100
220
9.7
140
105
231
10.2
148
110
242
10.8
156
NUDE2 Spark 29´´, 100mm zdvih
Váha jezdce
Doporučený tlak
KG
LBS
BAR
PSI
45
99
4.5
65
50
110
5.0
72
55
121
5.5
80
60
132
6.1
89
65
143
6.7
97
70
154
7.3
106
75
165
7.9
114
80
176
8.5
123
85
187
9.1
132
90
198
9.8
142
95
209
10.4
151
100
220
11.1
160
105
231
11.7
170
110
242
12.4
180
SAG
SAG (zanoření pístu tlumiče) by mělo být 20% = 10mm/26´´ a 7mm/29´´.
Postup pro kontrolu správného zanoření pístu tlumiče:
1. Posaďte se na kolo a položte nohy na pedály
2. Sundejte nohy z pedálů a postavte se zpět na zem
3. Zkontrolujte polohu pryžového kroužku (S9) na pístu tlumiče (S8), respektive jeho vzdálenost
od hlavního těsnění komory tlumiče.
a. Pokud je kroužek 10/7mm od těsnění komory tlumiče, odpovídá tlak tlumiče váze
jezdce
b. Pokud je kroužek méně než 10/7mm od těsnění komory tlumiče, je tlak tlumiče příliš
vysoký, snižte tlak pomocí upouštěcího ventilku na hustilce
c. Pokud je kroužek více než 10/7mm od těsnění komory tlumiče, je tlak tlumiče příliš
nízký, zvyšte tlak hustilkou na doporučené hodnoty
Důležité upozornění:
Tlumič SCOTT Nude 2 musí být vždy namontován viz. obrázek níže.
V případě špatné montáže může dojít k poškození tlumiče eventuálně rámu kola.
Stejně tak je nutné dodržovat správnou montáž u tlumičů DT M210 a X-Fusion, které jsou na
některých modelech Spark.
Důležité upozornění:
Upevňovací šrouby dotahujte momentovým klíčem na 5Nm/44in-lbs. Při chybném dotažení může dojít
k poškození tlumiče / rámu kola.
Montáž jiných modelů tlumičů na rámy Spark
SCOTT doporučuje pro kola Spark používat pouze tlumič NUDE 2 (DT M210 / X-Fusion E1).
Konstrukce rámu a vlastnosti lineárního pružení byli navrženy pro tyto modely tlumičů.
Pro všechny tyto tlumiče jsou shodné doporučené hodnoty zanoření pístu tlumiče SAG 10mm/26´´ 7mm/29´´ .
Postup pro nastavení tlaku tlumičů a nastavení odskoku je shodný jako u modelu NUDE 2.
Použití jiných modelů tlumičů na rámu Spark
V případě, že chcete použít jiný model tlumiče na kole Spark kromě doporučených modelů, nesmí se
nový tlumič dotýkat rámu kola.
Postupujte podle následujících instrukcí:
Namontovaný tlumič se nesmí dotýkat rámu – přesvědčte se při plně vypuštěném tlumiči eventuálně
vyndané pružině. V případě, že se tlumič dotýká rámu, nedoporučujeme tento tlumič používat.
Detaily rámu
Zvýšení pevnosti v oblasti hlavové trubky bylo dosaženo díky následujícím změnám:
V porovnání se starou konstrukcí rámu Sparkmají všechny karbonové modely a některé duralové
zužující se profil hlavové trubky, který na spodní hraně má 55mm v průměru místo standardních
44mm.
U vybraných hliníkových modelů zůstává standardní 44mm průměr hlavové trubky.
Typy hlavového složení
Pro Spark lze použít různé typy hlavových složení
1. Hlavová trubka se zužujícím se profilem a krkem vidlice je kompatibilní s polo integrovaným
hlavovým složením „50-61“ mm pro průměr hlavové trubky 44mm na horní hraně a 54,9mm
na spodní hraně
Ritchey WCS Zero Tapered
Ritchey PRO Tapered
PF 50-61
PF 50-61
18mm UD
12,9mm
PRD 13636
PRD 13640
U modelů se zůženým profilem hlavové trubky je za použití redukce možno použít vidlici se
standardním průměrem krku
Ritchey WCS Carbon Zero Tapered
PF 50-61mm
18mm UD pro 11/8 vidlici
2. Pro modely se standardní hlavovou trubkou 11/8´´ lze použít běžně dostupné modely
hlavových složení a vidlic. Průměr hlavové trubky je shodný na horní i spodní hraně - 44mm.
Středové složení (BB) u modelů Spark
U karbonových modelů jsou použitá středové složení s označením BB92PF .
Středové složení s tímto označení a kompatibilní kliky jsou k dostání od většiny výrobců (Shimano,
Sram, FSA…)
Všechny modely s duralovým rámem mají středové složení BSA standard (73mm)
Uchycení přesmykače
U všech modelů Spark se přesmykač montuje přímo na rameno zadní stavby. Dochází tedy ke změně
oproti předchozí modelové řadě kde byl přesmykač uchycen na podložku k hlavnímu rámovému
trojúhelníku. Pro nový Spark jsou kompatibilní přesmykače: Shimano E-type / Sram Direct Mount S3
FD .
Vždy používejte redukci (součástí kola / rámové sady), která slouží k uchycení přesmykače k zadní
stavbě.
Tuto redukci lze objednat, jako náhradní díl: 223304 - FD-Mount Plate Set Spark 2012
Shimano FD
Sram FD
Kabeláž
Systém vedení lanek nabízí maximální výkon i v těch nejtěžších podmínkách (voda, bláto) při
zachování nízké hmotnosti.
Kabeláž u karbonových modelů
Karbonové modely Spark mají vedení lanek řazení uvnitř rámu. Průchodky pro vedení lanek jsou
umístěny na předním konci spodní rámové trubky viz. obrázek níže.
FD řazení přesmykač / RD řazení přehazovačka
Lanka řazení se uvnitř spodní rámové trubky kříží a jsou vyvedeny na jejím spodním konci viz obrázek
níže.
Protáhněte lanka skrz záslepku viz. obrázek níže a připevněte 3mm inbusovým šroubem. Doporučený
moment dotažení 4Nm/35in/lbs
Protáhněte lanka bowdeny a zasuňte je do záslepky. Pro dobrou funkci řazení je nutné dodržet
dostatečnou délku bowdenů viz obrázky níže
Doporučená vzdálenost (světlost) mezi bowdeny a středovým složením je 40mm. Tato vzdálenost je
nutná k zabránění samovolnému přeřazení či poškození řádícího mechanismu.
Kabeláž k ovládání zadní brzdy je vedená vně spodní rámové trubky. Ke spodní rámové trubce je
bowden přichycen plastovým vodítkem, který lze objednat, jako náhradní díl:
223305 BB Cableguide Spark 2012 carbon
Při montáži je nutné dodržet vzdálenost 40mm mezi středovým složením a vedením bowdenu zadní
brzdy stejně, jako u řazení.
Kabeláž u hliníkových modelů
Bowdeny u hliníkových modelů jsou vedeny vně a přichyceny speciálními plastovými příchytkami.
Průvěs mezi bowdenem a středovým složením je stejný, jako u karbonových modelů - 40mm.
Nastavení výšky sedlovky
Minimální délka zasunutí sedlovky je 100mm, doporučujeme používat sedlovky o průměru 31,6mm
v případě užšího rozměru použijte redukci.
Výměna patky přehazovačky
U všech modelů Spark 2012 jsou výměnné patky přehazovačky. V nabídce jsou modely s dutou a
standardní osou:
1. 142mm osa s RWS 142/12
Kompletní sada pro výměnu patky pro náboje s dutou osou lze objednat, jako náhradní díl:
219574, samotná patka 219577.
Pro jiné rozměry kol s dutou osou nabízíme:
Rozměr RWS 135/12 sada: 219574, samotná patka: 219576
RWS 135/5 sada: 219572, samotná patka: 219575
2. 135mm standardní osa s rychloupínákem
Výměnnou patku lze objednat, jako náhradní díl: 206473
Montáž zadní diskové brzdy
U modelů Spark lze použít 3 různé průměry kotoučů (160mm-180mm-185mm). Disková brzda je
standardně umístěná na levé straně zadní stavby. Třmen zadní brzdy je uchycen přímo k rámu zadní
stavby systémem „Postmount“ (PM). V případě, že chcete použít kotouče o průměru 180mm/185mm
je nutné při montáži použít adaptér k přichycení třmenu k zadní stavbě.
Nastavení přední vidlice a její výměna
Při nastavení vidlice postupujte dle přiloženého manuálu pro daný model vidlice.
Pro zachování specifických jízdních vlastností respektive geometrie modelu Spark doporučujeme
modely vidlic se zdvihem 120mm pro 26´´ rámy a 100mm pro 29´´ rámy.
Při výměně vidlice dodržte maximální doporučenou délku krku vidlice! Tento údaj najdete v manuálu
vidlice.
Údržba čepů a ložisek zadní stavby
Údržba ložisek a čepů zadní stavby je u nového modelu Spark velice jednoduchá.
Po každém umytí by se měli tyto části ošetřit pomocí maziva ve spreji. Doporučujeme používat spíše
řidší maziva, které nezanechávají na aplikovaných částech film. Doporučujeme provádět stejný postup
ošetření také u řetězu.
Pro výměnu čepů a ložisek lze objednat tyto náhradní díly jako sadu pod katalogovým číslem SCOTT:
223301-223 Swingarm Repair Kit Spark 2012
Nebo je lze koupit v železářství s označením
6*6802 (24x15mmx5mm)
Kromě této sady SCOTT nabízí tzv. „endurance“ sadu průmyslových ložisek + pouzder zadní stavby.
Celou sadu lze objednat pod katalogovým číslem:
223303-222 Ind. Bearing Set Spark 2012 CST/SST
Samotné pouzdra lze objednat pod katalogovým číslem:
223302-222 Igus Bushing Set Spark 2012 CST/SST
Str. 39
Spark náhradní díly, nářadí
Pro opravu / výměnu ložisek a čepů zadní stavby nabízíme tyto díly:
223289-222
Sada nářadí pro servis zadní stavby Spark 2012
223301-223
Sada ložisek, pouzder a čepů zadní stavby Spark 2012
223302-222
Sada pouzder zadní stavby Spark 2012
223303-222
Sada ložisek zadní stavby Spark 2012
Součástí kompletní sady je kromě náhradních dílů také CD na kterém najdete podrobný popis postupu
při opravě či výměně dílů zadní stavby (dotahovací momenty atp.)
Kompletní sada náhradních dílů obsahuje vše potřebné k úplnému servisu zadní stavby včetně šroubů,
podložek a další drobný materiál
Při servisu zadní stavby postupujte dle postupu, který je popsán níže. Všechny šrouby ošetřete
přípravkem pro pojištění dotažení šroubů střední síly (např. Loctite Blue).
SPARK 2012: Nářadí, náhradní díly
1. Specifikace ložisek zadní stavby
2. Sada pro servis ložisek obsahuje:
3. Doporučené nářadí pro servis
4. Demontáž čepu zadní stavby
5. Demontáž čepu vahadla zadní stavby (spodní čep)
6. Demontáž čepu vahadla horní čep
7. Demontáž osy čepu vahadla (horní čep)
8. Demontáž hlavního čepu zadní stavby (u středového složení)
9. Demontáž osy hlavního čepu zadní stavby (u středovéhpo složení)
10. Vyjmutí ložisek čepů
11. Montáž pouzder pro uložení čepů
12. Montáž ložisek vahadla zadní stavby
13. Montáž ložisek hlavního čepu zadní stavby
14. Montáž čepu zadní stavby I. (spodní trubka / horní trubka zadní stavby)
15. Montáž čepu zadní stavby II. (spodní trubka / horní trubka zadní stavby)
16. Příprava pro montáž čepu vahadla
17. Montáž čepů vahadla zadní stavby I.
18. Montáž osy vahadla zadní stavby
19. Montáž osy hlavního čepu zadní stavby I.
20. Montáž osy hlavního čepu zadní stavby II.

Podobné dokumenty

Kola CZ

Kola CZ by mohl způsobit extrémní opotřebení nebo poškození pláště a duše. V případě nutné výměny pláště vždy použijte pouze pláště, které mají rozměry doporučené výrobcem.

Více

genius 700/900 2013

genius 700/900 2013 1. „low“ středové složení níže nad zemí 2. „high“ středové složení výše nad zemí Při změně polohy středového složení se mění geometrie kola následovně: Genius 700 - Úhel hlavové trubky: 67.9° (low)...

Více

wheel syncros xr1.0 carbon 27,5

wheel syncros xr1.0 carbon 27,5 • DT Swiss Aluminium, Pro Lock

Více

Ideový návrh prakticky použitelného atmosférického motoru Stirling

Ideový návrh prakticky použitelného atmosférického motoru Stirling Vrtání pracovního válce by mělo být alespoň 100 mm. Zdvih bude stejný jako vrtání (čtvercový motor). Jako materiál válce je možno použít nerezavějící ocel, litinu, nebo hliník. Jako nejdostupnější ...

Více

www .genesisbikes.cz

www .genesisbikes.cz v České republice, na Slovensku nebo v Maďarsku - Genesis patří v mezinárodním měřítku k nejoblíbenějším značkám. Nejúspěšnější rakouský MTB tým Muskelkater závodí na kolech značky Genesis: pět jun...

Více