Emoční intEligEncE

Transkript

Emoční intEligEncE
Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek pořádá
vzdělávací seminář
Emoční inteligence
středa 24. září 2014
od 13:00 do16:30 hodin
lektoruje: Rostya Gordon-Smith
EQ, je schopnost člověka uvědomit si,
identifikovat a řídit své emoce,
tak aby měl potenciál být úspěšný/ná
v jakékoliv společenské pozici a situaci.
Když si jednotlivec neuvědomuje, nebo
uvědomuje velice málo, jak jeho chování
ovlivňuje okolí... pak mluvíme o „Emoční
negramotnosti“
Přirozené tendence jednotlivce jsou: být
empatický, odvážný, mít představivost a být
čestný. Dají se rozvinout a tak dosáhnout EQ
způsobilostí, které jsou nezbytné k úspěšnému
vedení sebe sama i druhých.
Obsah semináře
principy EQ:
1. Identifikace, vnímání
a vyjadřování emocí
2. Emocionální
facilitace myšlení
3. Mozek a emoce
4. Porozumění emocím
5. Management emocí
6. Význam emocí
v našem životě
7. EQ způsobilosti
8. Mocný vliv emocí
Rostya Gordon-Smith, působí přes
dvacet let v oblasti řízení a rozvoje
lidí a týmů nejen v Česku, ale
i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku,
Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších
zemích. Získala vzdělání ve Velké
Británii, Kanadě a Austrálii. V roce
2001 byla jmenována jednou
z 50 vrcholových, světových
HR manažerů. V roce 2006 byla
zvolená mezi 20 nejvlivnějšími
ženami v České republice. Rostya
má zkušenosti v oblasti rovných
příležitostí, náboru, strategickém
řízení lidských zdrojů, tréninky
a další. Publikovala knihu
o důležitosti neustálého osobního
rozvoje: „Úspěšně s kůží na trh
“www.uspesneskuzinatrh.cz. Rostya
je vdaná má 4 syny a 8 vnoučat.
Účast na semináři je zdarma. Na seminář je nutné se předem přihlásit
přes www.MATAPE.cz nebo na tel.: 603 566 141.
Počet míst je omezen kapacitou prostoru.
www.matape.cz
Místo konání:
Holice v Čechách
bude upřesněno 10 dnů před termínem semináře
po skončení semináře bude autogramiáda knihy Úspěšně s kůží na trh (330 Kč)

Podobné dokumenty

v Olomouci - Krčmani

v Olomouci - Krčmani položili tyto otázky. Pokud získáte 3x ano, pak je to job přesně pro vás!

Více

zpravodaj - minerva 21

zpravodaj - minerva 21 Být sama sebou, přijmout svůj stín. Nesoudit sebe ani okolí. Rosťa je na  našem prvním setkání přesná. „Co je ten stín?“ Jsem otevřená a pravdivá. Vím, že je to tak dobře. Důvěřuji a pokud chci změ...

Více

proč čeříme vodu?

proč čeříme vodu? značky a také o tom, proč je branding jedním z  důležitých aspektů  rozvoje osobnosti, budování sebevědomí a profesionality. Za posledních pětadvacet let působila Rostya Gordon-Smith nejen v Česku,...

Více

Program konference - Násilí ve vztazích

Program konference - Násilí ve vztazích věnovala krizové intervenci, psychoterapii a supervizi. Zajímá se o rodinné vztahy, výchovu dětí, problémy s výchovou, mezigenerační vztahy, krizové situace v životě lidí a způsoby jejich zvládání....

Více

Bez názvu - 1 - Diecézní katolická charita Hradec Králové

Bez názvu - 1 - Diecézní katolická charita Hradec Králové vedoucí řezbářské dílny v PoS Kostelec n.O. vedoucí dílny ruèních prací v PoS Kostelec n.O. vedoucí hudební dílny v PoS Kostelec n.O.

Více

Co je sociální firma

Co je sociální firma • Oblast podpory bydlení: Dům na půli cesty, byty na půli cesty a podporované bydlení • Oblast sociální péče: případové vedení a poradenství • Oblast aktivního trávení času: klubové prostředí • Obl...

Více

Vyrocni zprava 2013

Vyrocni zprava 2013 sociálních a zdravotních služeb. Zároveň by mělo dojít k redukci počtu lůžek velkých psychiatrických léčeben, nebo jak se nově říká psychiatrických nemocnic. Lidé by tak měli péči získat co nejblíž...

Více