Jak je to správně? Vyber ve větách vhodné slovo ze závorky a

Transkript

Jak je to správně? Vyber ve větách vhodné slovo ze závorky a
Jak je to správně? Vyber ve větách vhodné slovo ze závorky a označ ho.
VE ŠKOLE
NAŠE ŠKOLA JE (HEZKÁ, HEBKÁ). MÁ DVĚ PATRA. CHODÍM DO 1. (KŘÍDY, TŘÍDY).
SEDÍM V (LAVICI, SKLENICI) S (METREM, PETREM). JE TO MŮJ (DOBRÝ, MODRÝ)
KAMARÁD. VE ŠKOLE SE UČÍME POČÍTAT, (SPÁT, PSÁT) A ČÍST.
POČÍTÁME (POKLADY, PŘÍKLADY). PÍŠEME PÍSMENA, SLOVA A (BĚTY, VĚTY).
ČTEME KAŽDÝ (SEN, DEN) VE SLABIKÁŘI. VE ŠKOLE JE (KRÁSNĚ, BÁSNĚ).
1. Označ správnou odpověď.
NAŠE ŠKOLA JE:
ŠKOLA MÁ:
A) KRÁSNÁ
B) HEZKÁ
C) OŠKLIVÁ
A) ČTYŘI PATRA
B) DVĚ PATRA
C) TŘI PATRA
MŮJ KAMARÁD JE:
ČTEME:
A) PAVEL
B) PETR
C) METR
A) VE SLABIKÁŘI
B) V ČÍTANCE
C) V MATEMATICE
2. ŠKRTNI NESPRÁVNÁ SLOVA.
ŠKALO
ŠKOLA
ŠKOAL
ŠOKLA
TŘÍDA
TDÍŘA
TÍŘAD
TŘADÍ
SLAVO
SOLVA
SLOVA
SVOLA
ŘEŠENÍ
VE ŠKOLE
NAŠE ŠKOLA JE (HEZKÁ, HEBKÁ). MÁ DVĚ PATRA. CHODÍM DO 1. (KŘÍDY, TŘÍDY).
SEDÍM V (LAVICI, SKLENICI) S (METREM, PETREM). JE TO MŮJ (DOBRÝ, MODRÝ)
KAMARÁD. VE ŠKOLE SE UČÍME POČÍTAT, (SPÁT, PSÁT) A ČÍST.
POČÍTÁME (POKLADY, PŘÍKLADY). PÍŠEME PÍSMENA, SLOVA A (BĚTY, VĚTY).
ČTEME KAŽDÝ (SEN, DEN) VE SLABIKÁŘI. VE ŠKOLE JE (KRÁSNĚ, BÁSNĚ).
1. Označ správnou odpověď.
NAŠE ŠKOLA JE:
ŠKOLA MÁ:
A) KRÁSNÁ
B) HEZKÁ
C) OŠKLIVÁ
A) ČTYŘI PATRA
B) DVĚ PATRA
C) TŘI PATRA
MŮJ KAMARÁD JE:
ČTEME:
A) PAVEL
B) PETR
C) METR
A) VE SLABIKÁŘI
B) V ČÍTANCE
C) V MATEMATICE
2. ŠKRTNI NESPRÁVNÁ SLOVA.
ŠKALO
ŠKOLA
ŠKOAL
ŠOKLA
TŘÍDA
TDÍŘA
TÍŘAD
TŘADÍ
SLAVO
SOLVA
SLOVA
SVOLA

Podobné dokumenty