Fibre Optic Cable Optický kabel

Komentáře

Transkript

Fibre Optic Cable Optický kabel
Fibre Optic Cable
Optický kabel
Design code
Kód konstrukce
A-DQ(ZN)2YB2Y (R 0,63 vzk) max. 24F
BWP0
ver. 03
Black PE outer jacket
Vnější plášť- černý PE
Water-swellable tape
Vodoblokující páska
Black PE inner jacket
Vnitřní plášť- černý PE
Water blocking E-glass
18.10.2010
Vodoblokující skelná příze
Gelem plněná trubička s optickými vlákny
Gel filled loose tube with optical fibres
Armování ocelovým drátem (SWA)
Steel Wire Armour (SWA)
Rip cord
Natrhávací příze
The picture represents a cable with 24 fibres
Zobrazení odpovídá kabelu se 24 vlákny
Application
Doporučené použití
This cable is suitable for outdoor use, direct burial possible.
Kabel je určen pro vnější použití, je vhodný pro přímé uložení do země.
Design
Konstrukce
Loose buffer tube
Strength member
Inner jacket
Armouring
material PBT, thixotropic gel filled
Water blocking E glass
PE – black , UV stable
Zn galvanized steel wires - app. 32×
gsw OD 0,63 mm + water-swellable
tape (in counter-spiral)
1x under outer jacket
PE – black , UV stable
RIP-cord
Outer jacket
Volná sekundární ochrana
Tahové prvky
Vnitřní plášť
Armování
Natrhávací příze
Vnější plášť
materiál PBT, trubička plněná
tixotropním gelem
Vodoblokující skelná příze
PE černý, UV stabilizovaný
Zn galvanizovaný ocelový drát 0,63
mm cca 32 ks (kalk. hodnota), v
protispirále vodoblokující páska
1× pod vnějším pláštěm
PE černý, UV stabilizovaný
Fibre colour code
Barevné značení vláken
According to IEC 60304
Podle IEC 60304
1 – red
2 – green
3 – blue
4 – yellow
5 - white
6 – grey
7 – brown
8 – violet
9 – turquoise
10 – black
11 – orange
12 – pink
13 – red*
14 – green*
15 – blue*
16 – yellow*
17 – white*
18 – grey*
19 – brown*
20 – violet*
21– turquoise*
22 – natural*
23 – orange*
24 – pink*
1 – červená
2 – zelená
3 – modrá
4 – žlutá
5 - bílá
6 – šedá
7 – hnědá
8 – fialová
9 – tyrkysová
10 – černá
11 – oranžová
12 – růžová
13 – červená*
14 – zelená*
15 – modrá*
16 – žlutá*
17 – bílá*
18 – šedá*
19 – hnědá*
20 – fialová*
21 – tyrkysová*
22 – přírodní*
23 – oranžová*
24 – růžová*
* with black rings
* s černým proužkem
Other fibre colour sequences available on request
Pořadí barev vláken může být změněno dle přání zákazníka
Sheat Marking
Potisk kabelu
Print colour
Print method
Print legend
Barva potisku
Metoda potisku
Text potisku
white
INK-JET
manufacturer’s name, job number, type of
cable, length marking @ 1 m intervals
bílá
INK-JET
název výrobce, job number, typ kabelu, značení
délky po 1 m s přesností ±1%
Other print legends available on request
Jiný text potisku dle přání zákazníka možný
KABELOVNA Děčín Podmokly s.r.o., Ústecká 840/33, 405 33 Děčín 5, Czech Republic,
DIČ CZ26759993,
Page / Strana 1/4
tel.: +420 412 706 222,
www.kabelovna.cz
Fibre Optic Cable
Optický kabel
Design code
Kód konstrukce
A-DQ(ZN)2YB2Y (R 0,63 vzk) max. 24F
BWP0
ver. 03
Fibre Type
Typ vlákna
Single mode fiber 9/125
Multi mode fiber 50/125
Multi mode fiber 62,5/125
Singlemódové vlákno 9/125
Multimódové vlákno 50/125
Multimódové vlákno 62,5/125
See the Fibre Specification sheet
Viz. Technická specifikace vláken
18.10.2010
Mechanical and Environmental properties
Mechanické a environmentální vlastnosti
Max. tensile strength (installation)
*E1A
Crush resistance
*E3
Impact resistance
*E4
Min. bend radius (long term)
*E11A
Min. bend radius (short term)
*E11B
Moisture resistance
*F5
Temperature range
*F1
installation
operation
storage
Cable informative nominal weight(calc.)
Standard put-up length
Drum size (solid wooden dum)
Tahová odolnost (při instalaci)
Odolnost v tlaku
Rázová odolnost
Min. poloměr ohybu (dlouhodobě)
Min. poloměr ohybu (krátkodobě)
Odolnost proti vlhkosti
Rozsah teplot
instalační
provozní
skladovací
Informativní hmotnost kabelu (kalk.)
Standardní výrobní délka
Rozměry bubnu (dřevěný buben)
Loose tube nominal diameter
Inner jacket nominal thickness
Outer jacket nominal thickness
Cable nominal outer diameter (calc.)
4000 N
4000 N/10cm
3 impacts (w/20N.m)
15× cable diameter (no load)
20× cable diameter (load)
passed
-5 °C to + 40 °C
-30 °C to + 70 °C
-40 °C to + 70 °C
156 kg/km
2100 m, 4100 m
120×50×71 cm (2100 m)
160×71×90 cm (4100 m)
3,0 ± 0,1 mm
1,0 (min. 0,8) mm
1,4 (min. 1,0) mm
10,7 ± 0,5 mm
*E1A
*E3
*E4
*E11A
*E11B
*F5
*F1
Průměr trubičky nom.
Nom. tloušťka vnitřního pláště
Nom. tloušťka vnějšího pláště
Nom. průměr kabelu (kalk.)
4000 N
4000 N/10cm
3 rázy (w/20N.m)
15× průměr kabelu (bez zatížení)
20× cable diameter (se zatížením)
vyhovuje
-5 °C to + 40 °C
-30 °C to + 70 °C
-40 °C to + 70 °C
156 kg/km
2100 m, 4100 m
120×50×71 cm (2100 m)
160×71×90 cm (4100 m)
3,0 ± 0,1 mm
1,0 (min. 0,8) mm
1,4 (min. 1,1) mm
10,7 ± 0,5 mm
* IEC 60794-1-2
* IEC 60794-1-2
Cable life time - minimum 30 years
Životnost kabelu – minimálně 30 let
Order example
Příklad objednávky
2100 m A-DQ(ZN)2YB2Y (R0,63 vzk) 24E9/125G.652D jacket colour BLK ,
cable specification BWP0
2100 m A-DQ(ZN)2YB2Y (R0,63 vzk) 24E9/125G.652D barva pláště BLK ;
kabelová specifikace BWP0
Information contained in this data sheet is subject to change without prior notice
We recommend require the latest version of this specification
Informace odpovídají konstrukci kabelu platné v době vydání této specifikace.
Doporučujeme vyžádat si aktuální verzi.
KABELOVNA Děčín Podmokly s.r.o., Ústecká 840/33, 405 33 Děčín 5, Czech Republic,
DIČ CZ26759993,
Page / Strana 2/4
tel.: +420 412 706 222,
www.kabelovna.cz
Fibre Optic Cable
Optický kabel
Design code
Kód konstrukce
A-DQ(ZN)2YB2Y (R 0,63 vzk) max. 24F
BWP0
ver. 03
18.10.2010
Conformity declaration
in accordance with 22/1997 Sb. updated version
In case of common usage the product is safe and there is compliance of all products sold to
the market with technical agreement guaranteed with basic request of the government rule relating
to the product and technical specification stated above.
Product features comply with technical requirement that are necessary for the product and
analogical as in in the government rule No. 17/2003 updated version containing technical
requirements on electrical equipment for low tension.
The product is in line with government rules and can be signed by symbol of conformity
according to No.179/1997 updated version where the look, design and placing of the symbol is
described.
V Děčíně, 18.10.2010
Ing. František C e m p í r e k
Head of Technology
Quality and EMS Representative of
Company Management
KABELOVNA Děčín Podmokly s.r.o., Ústecká 840/33, 405 33 Děčín 5, Czech Republic,
DIČ CZ26759993,
Page / Strana 3/4
tel.: +420 412 706 222,
www.kabelovna.cz
Fibre Optic Cable
Optický kabel
Design code
Kód konstrukce
A-DQ(ZN)2YB2Y (R 0,63 vzk) max. 24F
BWP0
ver. 03
18.10.2010
Prohlášení o shodě
dle zákona č. 22/1997 Sb v aktuálním znění
Výrobek je za podmínek obvyklého používání bezpečný a byla přijata opatření, kterými je
zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními
požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a požadavky výše uvedené kabelové specifikace.
Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj stanoví a jsou
analogické jako v nařízení vlády č. 17/2003 Sb.v aktuálním znění, kterým se stanoví technické
požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Výrobek tak splňuje podmínky pro to, aby mohl být označen značkou shody podle nařízení
vlády č. 179/1997 Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její
provedení a umístění na výrobku.
V Děčíně, 18.10.2010
Ing. František C e m p í r e k
Head of Technology
Quality and EMS Representative of
Company Management
KABELOVNA Děčín Podmokly s.r.o., Ústecká 840/33, 405 33 Děčín 5, Czech Republic,
DIČ CZ26759993,
Page / Strana 4/4
tel.: +420 412 706 222,
www.kabelovna.cz

Podobné dokumenty

Fibre Optic Cable Optický kabel

Fibre Optic Cable Optický kabel 3 rázy (w/20N.m) 15× průměr kabelu (bez zatížení) 20× průměr kabelu (se zatížením)

Více

A-DQ(ZN)2Y(T) ADSS 3 kN 4×12

A-DQ(ZN)2Y(T) ADSS 3 kN 4×12 trubiček ( nebo PE vložky)+ 2x PES příze, vodoblokující páska + 1x PES příze + aramidová příze + PES příze Aramidová příze 2× pod vnějším pláštěm PE - černý

Více

Fibre Optic Cable Optický kabel

Fibre Optic Cable Optický kabel In case of common usage the product is safe and there is compliance of all products sold to the market with technical agreement guaranteed with basic request of the government rule relating to the ...

Více

Katalogový list produktu

Katalogový list produktu manufacturer’s name, job number, type of cable, length marking @ 1 m intervals

Více

J/AN(ZN)H max. 24F

J/AN(ZN)H max. 24F Waterblocking Aramid yarn

Více

(Koncov\375 cen\355k CP PLUS 11-02

(Koncov\375 cen\355k CP PLUS 11-02 Venkovní barevná kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" SONY Super HAD II HI - sensitive CCD & DSP * Rozlišení 700 TV řádků * CP-EAC-TY70ML5-E Citlivost 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto) * Objektiv 8 mm * 72 I...

Více

Návod k údržbě a opravě

Návod k údržbě a opravě málo tlumen, když vstupní odpor elektronky E1 stoupá kvadraticky s klesajícím kmitočtem. Bez něho by byla frekvenční charakteristika na těchto kanálech příliš úzká, a také by přetransformovaný odpo...

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10 Stínění měděnými dráty s protispirálou z měděné pásky

Více