Ohraňovací lisy

Transkript

Ohraňovací lisy
HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
iBend
1950 1971 1974 1981
Společnost MVD
vyrobila svůj první
stroj.
Uvedení prvního
stroje pro
zpracování
plechu - děrovacího
lisu na trh.
Zahájena výroba
těžkých ohraňovacích
lisů a gilotinových
nůžek a MVD získala
výhodu prvního
tureckého výrobce
těžkých ohraňovacích
lisů a nůžek.
Společnost se
nastěhovala do druhého
závodu a v dalších
letech přidala výrobu
čtyřválcových ohýbaček
a lisů na tahokov.
Nabídla tak průmyslu
zpracování kovů široký
sortiment strojů.
1994 2001 2003 2011
Společnost MVD
vyrobila první
tandemový
ohraňovací lis
v Turecku.
Dokončeny postupy
zajištění shody
CE a stroje nesou
značku CE.
Uvedení CNC
hydraulického
prostřihovacího
lisu s revolverovou
hlavou na trh.
Uvedení plazmového
řezacího stroje
a vláknových
laserových řezacích
strojů na trh.
Vysoce kvalitní technologie
Hlavním principem je kvalita a servisní podpora. Konstrukce
i výroba je založena na spolehlivosti, dlouhé životnosti a přesnosti.
Stroje se snadno používají a jsou navrženy tak, aby odolaly chybám
uživatele. Stroje jsou navrhovány a analyzovány pomocí 3D počítačových
programů, přesně obrobeny v CNC obráběcích centrech s pojízdnými
stojany, vybaveny světově uznávaným zařízením a předávány zákazníkům
k používání po kontrole kvality.
(MANUEL)
Y1, Y2, X+R
OSOVÉ MOŽNOSTI
CENOVĚ DOSTUPNÉ, PRODUKTIVNÍ
www.mvd.com.tr
6
iBend série A
CNC HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
Obecné vlastnosti
Ohraňovací lis série A umožňuje konfiguraci 3 os (Y1,Y2,X)
a maximálně 4 os (Y1,Y2,X,R)
▶ Automatické nastavení zdvihu
▶ CNC ovladač série A je standardní numerický M25 nebo Cybelec
DNC60 nebo DA-52, volitelně ovladač na bázi 2D grafiky M30,
Cybelec DNC880 nebo Delem DA56.
▶ Programovatelné a automatické omezení maximální síly jako
ochrana před poškozením nástrojů
▶ Programy ohýbání je možné ukládat v paměti a znovu vyvolat,
vyhledávání je možné podle materiálu, nástrojů
▶ Těleso a horní nosník z oceli, oboje navržené dle kritérií
minimálního namáhání a optimální odolnosti
▶ Programovatelná pracovní rychlost
▶ Těleso stroje, jako výrobek přesného CNC obráběcího centra
v jedné operaci.
▶ Funkce kónického ohýbání
▶ Ruční, poloautomatický a plně automatický pracovní režim
▶ Přesně vyrobené válce jsou z plného materiálu a honované.
▶ Držáky lineární stupnice typu C pro kompenzaci namáhání tělesa,
ochrana při diagonální práci
▶ Písty jsou vyrobené z kované oceli, kalené, broušené
a pochromované.
▶ Řízení synchronizovaných válců Close Loap při zpracování ohybu.
▶ Maximální výkon stroje a vysoká přesnost ohýbání zajištěná
synchronizovanými hydraulickými válci, CNC řízení, montáž
za ideálních podmínek, originální hydraulický blok německé
výroby, proporcionální ventily, vysoce kvalitní lineární stupnice
▶ Elektronický systém ochrany proti přetížení
▶ Ochrana před překročením maximálního hydraulického tlaku pomocí
bezpečnostního ventilu
▶ Stroj vždy automaticky najíždí na reference
▶ Automatický výpočet rozvinuté délky, automatické a programovatelné
funkce pořadí ohybů, podle tloušťky materiálu, typu materiálu,
vlastností nástrojů
▶ Automatické nastavení lisovacího tlaku podle materiálu
a nástrojů
▶ Volitelný originální ruční nebo motorizovaný systém vypouklého
opracování značky WILA
▶ Automatické nastavení polohy a funkce odtažení v každém
kroku programování ohybu
Ovladač
▶ M30
▶ Cybelec DNC 60
▶ Cybelec DNC 600
7” TFT numerický
off-line software
Standardní vybavení
7” barevný grafický
off-line software
Volitelné
6” TFT numerický
off-line software
Volitelné
9” TFT numerický
off-line software
Volitelné
▶ Cybelec DNC 880s
Windows 0” barevný
grafický
off-line software
Volitelné
▶ Delem DA-52
6.4” TFT numerický
Volitelné
▶ Delem DA-56
Windows 10” barevný
grafický
Volitelné
www.mvd.com.tr
▶ M25
7
iBend Série A
Standardní výbava
série AA
▶▶
Pohyblivý kluzný systém předního podpěrného ramena
▶▶
Systém zadního dorazu s pohonem, AC
motorem a přesností ± 0,05mm
▶▶
Vysoký zdvih 260 mm
▶▶
Velké vyložení (throat) 400 mm
▶▶
CNC numerický ovladač M25
▶▶
Zadní doraz osy X s rozsahem (zdvihem) 500mm
▶▶
Originální hydraulické systémy Hoerbiger nebo
Rexroth kompatibilní s normami CE
▶▶
Rychlost zadního dorazu 100 mm /s
▶▶
Prsty zadního dorazu s ručním posunem v ohybové délce
Elektrické komponenty Schneider-Telemecanique
s ventilovanou elektrickou skříní
▶▶
Boční ochranné kryty
▶▶
Systém upínání horních nástrojů typu Promecam
▶▶
Horní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky 835mm,
vysoké 66,6mm (1260)-105mm (1281) (400 tun a více)
▶▶
Spodní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky
835 mm, 60x60mm, 4 kanály 16/22/35/50 mm (2067)
▶▶
▶▶
Multifunkční stojanový ovládací panel a nožní
pedál - kompatibilní s normami CE
▶▶
Vysoce kvalitní přesná lineární stupnice
▶▶
Rychlost přiblížení razníku až 120 mm/s
▶▶
Rychlost návratu razníku až 120mm/s
▶▶
Úzký stůl nebo široký stůl s T drážkou
▶▶
Uživatelsky přehledný a ergonomicky pohyblivý ovládací panel
▶▶
Světelná clona vyhovující normě CE na zadní straně lisu
▶▶
Těžký, pevný zadní doraz řízený CNC vedený
kuličkovým šroubem a sáněmi
▶▶
Kompletní elektrický rozvaděč a ovládací
panel pro 400V AC 3 fáze 50Hz
Zadní doraz
▶ Jedna osa X (R ručně)
▶ Zadní doraz 2 os X + R
Standardní vybavení
Volitelné
Systém kompenzace průhybu
www.mvd.com.tr
▶▶ Originální ruční systém
kompenzace průhybu WILA
Volitelné
8
▶▶ Originální motorem poháněný
systém kompenzace průhybu WILA
Volitelné
Zabezpečení zadní strany
▶▶ Ochranný zadní kryt
▶ Zadní světelná clona
Standardní vybavení
iBend Série A
Volitelná výbava
▶▶
▶▶
Přední světelná clona (pro tandemové aplikace)
▶▶
CNC numerická řídící jednotka Cybelec DNC 60
CNC numerická řídící jednotka Delem DA-52
▶▶ CNC numerická řídící jednotka Cybelec DNC
600, zobrazená z dílů na L alfa straně
▶▶ 2D grafická barevná CNC řídící jednotka M30
(automatické vyhledávání pořadí ohybů, optimalizace,
kontrola kolizí), 7” LCD, barevná grafika
▶▶ 2D grafická barevná CNC řídící jednotka Cybelec
DNC 880s (automatické vyhledávání pořadí
ohybů, optimalizace, kontrola kolizí )
▶▶ 2D grafická barevná CNC řídící jednotka
Delem DA-56 (automatické vyhledávání pořadí
ohybů, optimalizace, kontrola kolizí )
▶▶ Originální ruční systém kompenzace průhybu WILA
▶▶ Originální motorem poháněný systém
kompenzace průhybu WILA
▶▶ Zadní doraz os X,R 2
▶▶ Rozsah osy X 750mm nebo 1000mm X (zdvih)
▶▶ Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy
CE, ruční a bezpečnostní PLC
▶▶ Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy CE,
motorem poháněný a bezpečnostní PLC
▶▶ Ochrana rukou pro laser LASERSAFE podle
normy CE a bezpečnostní PLC
▶▶ Přední ochrana rukou proti laserovým paprskům DFS
▶▶
Systém rychlého upínání nástrojů typu Promecam
▶▶
Prsty zadního dorazu navíc
▶▶
Přední podpůrná ramena navíc
▶▶
Hydraulický nebo mechanický systém
upínání horních nástrojů WILA
▶▶
Hydraulický nebo mechanický systém
upínání spodních nástrojů WILA
▶▶
Hydraulický systém upínání horních nástrojů typu Promecam
▶▶
Systém upínání horních nástrojů
kompatibilní s americkým typem
▶▶
500mm vyložení a 300mm zdvih
▶▶
Speciální zdvih, speciální vyložení
▶▶
Nožní pedál ovládacího panelu navíc
▶▶
T drážka na stole
▶▶
Tepelný výměník (olejový chladič)
▶▶
Zvláštní barva na přání
▶▶
Systémy upínání horních nástrojů ROL1 nebo ROL2-ROL4
▶▶
Provozní napětí 220-240V 60hz
▶▶
Provozní napětí 440-480V 60hz
▶▶
220-240V 60Hz a 440V-480V 60 Hz dvojnásobné
provozní napětí (po předchozí přípravě)
Bezpečnost
▶ Laser DFS
Volitelné
▶ Ruční laser Akas
Volitelné
▶ Motorem poháněný
laser Akas Volitelné
▶ LaserSafe
Volitelné
▶ Světelná clona (Tandem)
Volitelné
▶ Spodní
a horní nástroje
Standardní vybavení
▶ Systém upínání
nástrojů WILA
Volitelné
▶ Přední posuvná
podpůrná ramena
Standardní vybavení
▶ Systém řízení úhlu
laseru
Volitelné
▶ ROL 2-ROL 4
Hydraulické upínání
Volitelné
www.mvd.com.tr
Další vybavení
▶ Speciální vyložení
Volitelné
9
iBend Série A
Technické vlastnosti
Technical Table
Bending
Power
Force
iBend A Series
ton.
www.mvd.com.tr
A40-1250
A60-2100
A60-2600
A100-2600
A100-3100
A135-3100
A175-3100
A220-3100
A270-3100
A320-3100
A135-3700
A175-3700
A220-3700
A320-3700
A135-4100
A175-4100
A220-4100
A270-4100
A320-4100
A400-4100
A500-4100
A220-4300
A270-4300
A320-4300
A220-5100
A270-5100
A320-5100
A400-5100
A220-6100
A320-6100
A400-6100
A500-6100
A600-6100
A800-6100
A1000-6100
40
60
60
100
100
135
175
220
270
320
135
175
220
320
135
175
220
270
320
400
500
220
270
320
220
270
320
400
220
320
400
500
600
800
1000
Bending
length
Distance
Between
Columns
Stroke
Daylight
Throat
Table Height
Table Height
Below Ground
A
B
C
J
D
E
F
X Axis
mm.
X Axis
Speed
X Axis
Speed
R Axis
Speed
(mm/s)
(mm/s)
(mm/s)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
mm.
1250
2100
2600
2600
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3700
3700
3700
3700
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
mm.
1100
1600
2150
2150
2600
2600
2600
2600
2600
2600
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3700
3700
3700
4200
4200
4200
4200
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
Technical specifications are subject to change without notice.
Special capacity machines can be manufactured upon request.
10
mm.
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
310
310
260
260
260
260
260
260
310
260
260
310
310
360
410
510
mm.
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
550
550
465
465
465
465
465
465
550
465
465
550
550
600
650
750
mm.
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
400
400
400
400
400
400
500
400
400
500
500
600
600
600
mm.
870
880
880
880
900
920
920
930
950
970
930
940
940
970
930
940
940
950
970
1250
850
950
950
970
970
970
1000
1050
1050
1100
1150
900
900
900
900
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
685
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
xx
xx
xx
1450
1500
1550
1700
Backgauge Speed
X-R Axis
Length
Height
Widht
X Axis
G
H
L
mm.
mm.
mm.
mm.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2750
3600
4150
4150
4750
4750
4750
4800
4850
4850
5450
5450
5450
5450
5850
5850
5850
5850
5850
5850
5850
6000
6000
6000
6900
6900
6900
6900
8000
8000
8050
8100
8150
8200
8250
2400
2400
2400
2430
2450
2500
2600
2730
2850
2900
2600
2800
2900
3000
2600
2800
2900
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3150
3100
3150
3200
3300
3000
3050
3650
3950
4300
4500
4750
1950
2100
2150
2150
2200
2500
2675
2700
2800
2850
2500
2675
2700
2900
2500
2675
2700
2800
2850
3050
3050
2750
2850
2900
2800
2900
2950
3050
3050
2950
3050
3150
3300
3500
3800
Crowning
Rapid
Approach
Speed
Pressing
Speed
Return
Speed
Hydraulic
tank
Main
motor
Weight
Manual
Motorized
mm/sec
mm/sec
mm/sec
Lt
Kw.
kg
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
-
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
120
120
120
120
120
120
120
110
100
100
120
120
110
100
120
120
110
100
100
90
80
110
100
100
110
110
100
90
110
100
90
80
75
70
65
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
9
10
10
10
10
9
8,5
10
10
10
9
10
10
9
8,5
10
9
8,5
10
9,5
8,7
7,2
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
90
80
120
120
120
120
120
120
90
120
120
90
80
90
90
90
95
110
110
110
180
180
180
290
290
290
180
180
290
290
180
180
290
290
290
370
550
290
290
290
290
290
290
410
400
400
400
550
550
640
1000
4
4
5,5
7,5
7,5
11
15
18,5
22
22
11
15
18,5
22
11
15
18,5
22
22
30
45
18,5
22
22
18,5
22
22
30
18,5
22
30
37
45
55
55
3050
4850
5300
5800
6450
7600
8800
10800
13100
14200
8600
9900
12000
15100
9600
11000
12900
14700
16300
20800
26100
14100
15600
17200
17900
20400
22800
26000
24000
29000
34500
40000
46000
58000
72000
11
www.mvd.com.tr
Backgauge
Stroke
2D GRAFICKÁ OBRAZOVKA
FLEXIBILNÍ FUNKCE, VYSOKÁ PŘESNOST
www.mvd.com.tr
12
iBend série B
CNC HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
Obecné vlastnosti
▶▶
Ohraňovací lis série B umožňuje konfiguraci 3 os (Y1,Y2,X)
a maximálně 6 os (Y1,Y2,X+R,) nebo (Y1,Y2,X+R,Z1+Z2 )
CNC ovladač série B je standardně grafický a numerický,
standardní M30 2D grafika, Cybelec DNC60 nebo
Delem DA-52, Cybelec DNC880, nebo DA-56.
▶▶
Těleso a horní nosník z oceli, oboje navržené dle kritérií
minimálního namáhání a optimální odolnosti
▶▶
Těleso stroje, jako výrobek přesného CNC
obráběcího centra v jedné operaci.
▶▶
Přesně zpracované válce jsou z plného materiálu a honované.
▶▶
Písty jsou vyrobené z kované oceli, kalené,
broušené a pochromované.
▶▶
Maximální výkon stroje a vysoká přesnost ohýbání
zajištěná synchronizovanými hydraulickými válci, CNC
řízení, montáž za ideálních podmínek, originální hydraulický
blok německé výroby, proporcionální ventily, vysoce
kvalitní optické lineární stupnice Givi nebo Heidenhain
▶▶
Stroj vždy automaticky najíždí na reference
▶▶
Automatické nastavení lisovacího tlaku podle materiálu a nástrojů
▶▶
Automatické namáhání tělesa, ochrana při diagonální práci
▶▶
Řízení synchronizovaných válců Close Loap při zpracování ohybu.
▶▶
Ochrana před překročením maximálního hydraulického
tlaku pomocí bezpečnostního ventilu
▶▶
Elektronický systém ochrany proti přetížení
▶▶
Automatický výpočet rozvinuté délky, automatické
a programovatelné funkce pořadí ohybů, podle tloušťky materiálu,
typu materiálu, funkce nástrojů, standardní
2D barevný grafický ovladač zajišťuje optimalizaci automatického
vyhledávání pořadí ohybů s kontrolou kolizí ohýbaných dílů
▶▶
Volitelný originální ruční nebo motorizovaný systém
kompenzace průhybu značky WILA
Ovladač
▶ M30
7” TFT 2D barevný
grafický
off-line software
Standardní vybavení
▶ Cybelec DNC 60
6” TFT numerický
off-line software
Standardní vybavení
▶ Delem DA-52
7” TFT numerický
Standardní vybavení
▶ Cybelec DNC 600
9” TFT numerický
off-line software
Volitelné
▶ Delem DA-56
Windows 10” 2D barevný
grafický
Volitelné
▶ Cybelec DNC 880s
Windows 10” 2D barevný
grafický
off-line software
Volitelné
www.mvd.com.tr
▶▶
13
iBend série B
Standardní výbava
▶▶
Osy Y1,Y2, X
▶▶
Uživatelsky přehledný a ergonomicky pohyblivý ovládací panel
▶▶
Vysoký zdvih 260 mm
▶▶
Originální, CNC řízený těžký a pevný zadní doraz značky Unimec
▶▶
Velké vyložení 400 mm
▶▶
Pohyblivý kluzný systém předního podpěrného ramena
▶▶
2D grafická barevná CNC řídící jednotka M30
(automatické vyhledávání pořadí ohybů,
optimalizace s kontrolou kolizí), 7” LCD
▶▶
Systém zadního dorazu s pohonem, servo
motorem a přesností ± 0.03mm
▶▶
Zadní doraz osy X s rozsahem (zdvihem) 750 mm
▶▶
Cybelec DNC60 nebo Delem DA-52
▶▶
Rychlost zadního dorazu 500mm /s
▶▶
Off-line software pro Cybelec a M30
▶▶
Prsty zadního dorazu s ručním posunem v ohybové délce
▶▶
Originální hydraulické systémy Hoerbiger nebo
Rexroth kompatibilní s normami CE
▶▶
Boční ochranné kryty
▶▶
Systém rychlého upínání nástrojů typu Promecam
▶▶
Elektrické komponenty Schneider-Telemechanique
s ventilovanou elektrickou skříní
▶▶
Horní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky 835mm,
vysoké 66,6mm (1260)-105mm (1281) (400 tun a více)
▶▶
Multifunkční stojanový ovládací panel a nožní
pedál - kompatibilní s normami CE
▶▶
Spodní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky
835 mm, 60x60mm, 4 kanály 16/22/35/50 mm (2067)
▶▶
Vysoce kvalitní optická lineární stupnice Heidenhein
nebo Givi s vysokou přesností ± 0,005 mm
▶▶
Úzký stůl nebo široký stůl s T drážkou
▶▶
Světelná clona vyhovující normě CE na zadní straně lisu
▶▶
Rychlost přiblížení razníku až 120 mm/s
▶▶
▶▶
Rychlost návratu razníku až 120mm/s
Kompletní elektrický rozvaděč a ovládací
panel pro 400V AC 3 fáze 50Hz
▶ Osy Y1,Y2, X
▶ Originální Unimec osy X (R ruční)
Standardní vybavení
▶ Zadní doraz 2 os X + R Unimec
Volitelné
Systém kompenzace průhybu
www.mvd.com.tr
▶ Originální ruční systém kompenzace
průhybu WILA
Volitelné
14
▶ Originální motorem poháněný
systém kompenzace průhybu WILA
Volitelné
▶ Zadní doraz 4 os X+R+Z1+Z2 Unimec
Volitelné
Zabezpečení zadní strany
▶ Ochranný zadní kryt
▶ Zadní světelná clona
Standardní vybavení
iBend série B
Volitelná výbava
▶▶
CNC numerická řídící jednotka Cybelec DNC
600, zobrazená z dílů na L alfa straně
▶▶
2D grafická barevná CNC řídící jednotka Cybelec
DNC 880s (automatické vyhledávání pořadí
ohybů, optimalizace, kontrola kolizí )
▶▶
2D grafická barevná CNC řídící jednotka
Delem DA-56 (automatické vyhledávání pořadí
ohybů, optimalizace, kontrola kolizí )
▶▶
Prsty zadního dorazu navíc
▶▶
Přední podpůrná ramena navíc
▶▶
Hydraulický nebo mechanický systém
upínání horních nástrojů WILA
▶▶
Hydraulický nebo mechanický systém
upínání spodních nástrojů WILA
▶▶
Hydraulický systém upínání horních nástrojů typu Promecam
▶▶
Systém upínání horních nástrojů
kompatibilní s americkým typem
▶▶
500mm vyložení a 300mm zdvih
▶▶
Software Delem Profile W
▶▶
Originální ruční systém kompenzace průhybu WILA
▶▶
Originální motorem poháněný systém
kompenzace průhybu WILA
▶▶
Speciální zdvih, speciální vyložení
▶▶
Zadní doraz os X,R 2
▶▶
Nožní pedál ovládacího panelu navíc
▶▶
Rozsah osy X 1000mm X (zdvih)
▶▶
T drážka na stole
▶▶
Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy
CE, ruční a bezpečnostní PLC
▶▶
Tepelný výměník (olejový chladič)
▶▶
Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy CE,
motorem poháněný a bezpečnostní PLC
▶▶
Zvláštní barva na přání
▶▶
Systémy upínání horních nástrojů ROL1 nebo ROL2- ROL4
▶▶
Provozní napětí 220-240V 60hz
▶▶
Provozní napětí 440-480V 60hz
▶▶
220-240V 60Hz a 440V-480V 60 Hz dvojnásobné
provozní napětí (po předchozí přípravě)
Ochrana rukou pro laser LASERSAFE podle
normy CE a bezpečnostní PLC
▶▶
Přední ochrana rukou proti laserovým paprskům DFS
▶▶
Přední světelná clona (pro tandemové aplikace)
Bezpečnost
▶ Laser DFS
Volitelné
▶ Ruční laser Akas
Volitelné
▶ Motorem poháněný laser Akas
Volitelné
▶ LaserSafe
Volitelné
▶ Světelná clona (Tandem)
Volitelné
Další vybavení
▶ Spodní a horní nástroje
Standardní vybavení
▶ Systém upínání nástrojů
WILA
Volitelné
▶ Přední posuvná
podpůrná ramena
Standardní vybavení
▶ Systém řízení úhlu
laseru
Volitelné
▶ ROL 2-ROL 4
Hydraulické upínání
Volitelné
▶ Speciální vyložení
Volitelné
15
www.mvd.com.tr
▶▶
iBend série B
Technické vlastnosti
Technical Table
Bending
Power
Force
iBend B -Series
ton.
www.mvd.com.tr
B40-1250
B60-2100
B60-2600
B100-2600
B100-3100
B135-3100
B175-3100
B220-3100
B270-3100
B320-3100
B135-3700
B175-3700
B220-3700
B320-3700
B135-4100
B175-4100
B220-4100
B270-4100
B320-4100
B400-4100
B500-4100
B220-4300
B270-4300
B320-4300
B220-5100
B270-5100
B320-5100
B400-5100
B220-6100
B320-6100
B400-6100
B500-6100
B600-6100
B800-6100
B1000-6100
40
60
60
100
100
135
175
220
270
320
135
175
220
320
135
175
220
270
320
400
500
220
270
320
220
270
320
400
220
320
400
500
600
800
1000
Bending
length
Distance
Between
Columns
Stroke
Daylight
Throat
Table Height
Table Height
Below Ground
A
B
C
J
D
E
F
X Axis
mm.
X Axis
Speed
X Axis
Speed
R Axis
Speed
(mm/s)
(mm/s)
(mm/s)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
mm.
1250
2100
2600
2600
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3700
3700
3700
3700
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
mm.
1100
1600
2150
2150
2600
2600
2600
2600
2600
2600
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3700
3700
3700
4200
4200
4200
4200
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
Technical specifications are subject to change without notice.
Special capacity machines can be manufactured upon request.
16
mm.
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
310
310
260
260
260
260
260
260
310
260
260
310
310
360
410
510
mm.
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
550
550
465
465
465
465
465
465
550
465
465
550
550
600
650
750
mm.
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
400
400
400
400
400
400
500
400
400
500
500
600
600
600
mm.
870
880
880
880
900
920
920
930
950
970
930
940
940
970
930
940
940
950
970
1250
850
950
950
970
970
970
1000
1050
1050
1100
1150
900
900
900
900
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
685
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
xx
xx
xx
1450
1500
1550
1700
Backgauge Speed
X-R Axis
Length
Height
Widht
X Axis
G
H
L
mm.
mm.
mm.
mm.
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
2750
3600
4150
4150
4750
4750
4750
4800
4850
4850
5450
5450
5450
5450
5850
5850
5850
5850
5850
5850
5850
6000
6000
6000
6900
6900
6900
6900
8000
8000
8050
8100
8150
8200
8250
2400
2400
2400
2430
2450
2500
2600
2730
2850
2900
2600
2800
2900
3000
2600
2800
2900
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3150
3100
3150
3200
3300
3000
3050
3650
3950
4300
4500
4750
1950
2100
2150
2150
2200
2500
2675
2700
2800
2850
2500
2675
2700
2900
2500
2675
2700
2800
2850
3050
3050
2750
2850
2900
2800
2900
2950
3050
3050
2950
3050
3150
3300
3500
3800
Crowning
Rapid
Approach
Speed
Pressing Speed
Return
Speed
Hydraulic
tank
Main
motor
Weight
Manual
Motorized
mm/sec
mm/sn.
mm/sec
Lt
Kw.
kg
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
-
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
120
120
120
120
120
120
120
110
100
100
120
120
110
100
120
120
110
100
100
90
80
110
100
100
110
110
100
90
110
100
90
80
75
70
65
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
9
10
10
10
10
9
8,5
10
10
10
9
10
10
9
8,5
10
9
8,5
10
9,5
8,7
7,2
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
90
80
120
120
120
120
120
120
90
120
120
90
80
90
90
90
95
110
110
110
180
180
180
290
290
290
180
180
290
290
180
180
290
290
290
370
550
290
290
290
290
290
290
410
400
400
400
550
550
640
1000
4
4
5,5
7,5
7,5
11
15
18,5
22
22
11
15
18,5
22
11
15
18,5
22
22
30
45
18,5
22
22
18,5
22
22
30
18,5
22
30
37
45
55
55
3050
4850
5300
5800
6450
7600
8800
10800
13100
14200
8600
9900
12000
15100
9600
11000
12900
14700
16300
20800
26100
14100
15600
17200
17900
20400
22800
26000
24000
29000
34500
40000
46000
58000
72000
17
www.mvd.com.tr
Backgauge
Stroke
ZDVIH 300 MM
VYLOŽENÍ 500 MM
VYSOKORYCHLOSTNÍ, VYSOKÝ VÝKON
www.mvd.com.tr
18
iBend Série C
CNC HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
Obecné vlastnosti
▶▶
Ohraňovací lis série C umožňuje konfiguraci 4 os (Y1, Y2, X, R )
a maximálně 12 os (Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2, AP3, AP4…)
▶▶
CNC řídící jednotka série C, standardní 2D barevná grafická;
standardní Cybelec ModEva10’s, Delem 66T nebo M50’dir.
3D CNC’ls Cybelec ModEva 12-15, Delem 69 nebo M50 PCT.
▶▶
Off-line software pro Cybelec a M50
▶▶
Těleso a horní nosník z oceli, oboje navržené dle kritérií
minimálního namáhání a optimální odolnosti
▶▶
Těleso stroje, jako výrobek přesného CNC
obráběcího centra v jedné operaci.
▶▶
Přesně zpracované válce jsou z plného materiálu a honované.
▶▶
Písty jsou vyrobené z kované oceli, kalené,
broušené a pochromované.
Maximální výkon stroje a vysoká přesnost ohýbání
zajištěná synchronizovanými hydraulickými válci, CNC
řízení, montáž za ideálních podmínek, originální hydraulický
blok německé výroby, proporcionální ventily,
▶▶
vysoce kvalitní optické lineární stupnice Givi nebo Heidenhain
▶▶
Stroj vždy automaticky najíždí na reference
▶▶
Automatické nastavení lisovacího tlaku
podle materiálu a nástrojů
▶▶
Automatické nastavení polohy a funkce odtažení
v každém kroku programování ohybu
Automatické nastavení zdvihu
▶▶
Programovatelné a automatické omezení maximální
síly jako ochrana před poškozením nástrojů
▶▶
Programy ohýbání je možné ukládat v paměti a znovu
vyvolat, vyhledávání je možné podle materiálu, nástrojů
▶▶
Programovatelná pracovní rychlost
▶▶
Ruční, poloautomatický a plně automatický pracovní režim
▶▶
Funkce kónického ohýbání
▶▶
Držáky lineární stupnice typu C pro kompenzaci
namáhání tělesa, ochrana při diagonální práci
▶▶
Řízení synchronizovaných válců Close Loap při zpracování ohybu.
▶▶
Ochrana před překročením maximálního hydraulického
tlaku pomocí bezpečnostního ventilu
▶▶
Elektronický systém ochrany proti přetížení
▶▶
Automatický výpočet rozvinuté délky, automatické
a programovatelné funkce pořadí ohybů, podle tloušťky
materiálu, typu materiálu, funkce nástrojů, standardní
2D barevný grafický ovladač zajišťuje optimalizaci automatického
vyhledávání pořadí ohybů s kontrolou kolizí ohýbaných dílů
▶▶
Standardní originální ruční nebo motorizovaný
systém kompenzace průhybu značky WILA
Ovladač
▶ Delem 66 Touch
Windows 12” 3D
Standardní vybavení
▶ Cybelec ModEva10’s
Windows 12”
Grafický
off-line software
Standardní vybavení
▶ M50
Windows 15”
Grafický
off-line software
Standardní vybavení
▶ Cybelec
ModEva12’s
Windows 12” 3D
off-line software
Volitelné
▶ ModEva RA Touch
Windows 15” 3D
off-line software
Volitelné
▶ Delem 69
Windows 12” 3D
Volitelné
www.mvd.com.tr
▶▶
▶▶
19
iBend série C
Standardní výbava
▶▶
Osy Y1, Y2, X, R
▶▶
Uživatelsky přehledný a ergonomicky pohyblivý ovládací panel
▶▶
Výjimečně vysoký zdvih 300 mm
▶▶
Originální, CNC řízený těžký a pevný zadní doraz značky Unimec
▶▶
Výjimečně velké vyložení 500 mm
▶▶
Pohyblivý kluzný systém předního podpěrného ramena
▶▶
Grafická 2D barevná CNC řídící jednotka Cybelec ModEva 10’s
▶▶
▶▶
Řídící jednotka Delem 66T CNC
Systém zadního dorazu s pohonem, servo
motorem a přesností ± 0.03mm
▶▶
(dotyková obrazovka 3D vizualizace pro
stroj, díly, nástroje, zadní doraz)
▶▶
Zadní doraz osy X s rozsahem (zdvihem) 750 mm
▶▶
M50 grafická 2D barevná CNC řídící jednotka (15” TFT Windows)
▶▶
Rychlost zadního dorazu 500mm /s
▶▶
Originální ruční a motorem poháněný
systém kompenzace průhybu WILA
▶▶
Prsty zadního dorazu s ručním posunem v ohybové délce
▶▶
Boční ochranné kryty
▶▶
Originální hydraulické systémy Hoerbiger nebo
Rexroth kompatibilní s normami CE
▶▶
Systém rychlého upínání nástrojů typu Promecam
▶▶
▶▶
Elektrické komponenty Schneider-Telemechanique
s ventilovanou elektrickou skříní
Horní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky 835mm,
vysoké 66,6mm (1260)-105mm (1281) ( 400 tun a více )
▶▶
Multifunkční stojanový ovládací panel a nožní
pedál - kompatibilní s normami CE
▶▶
Spodní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky
835 mm, 60x60mm, 4 kanály 16/22/35/50 mm (2067)
▶▶
Vysoce kvalitní optická lineární stupnice Heidenhein
nebo Givi s vysokou přesností ± 0,005 mm
▶▶
Úzký stůl nebo široký stůl s T drážkou
▶▶
Světelná clona vyhovující normě CE na zadní straně lisu
▶▶
Kompletní elektrický rozvaděč a ovládací
panel pro 400V AC 3 fáze 50Hz
▶▶
Rychlost přiblížení razníku až 120 mm/s
▶▶
Rychlost návratu razníku až 120mm/s
Zadní doraz
▶ Zadní doraz 2 os X + R Unimec
Volitelné
▶ Zadní doraz 4 os X+R+Z1+Z2 Unimec
Volitelné
Systém kompenzace průhybu
www.mvd.com.tr
▶ Originální ruční systém kompenzace
průhybu WILA
Volitelné
20
▶ Originální motorem poháněný systém kompenzace průhybu WILA
Volitelné
▶ Originální zadní doraz 6 os X1+X2+R1+R2+Z1+Z2
Unimec
Volitelné
Zabezpečení zadní strany
▶ Ochranný zadní kryt
▶ Zadní světelná clona
Standardní vybavení
iBend série C
Volitelná výbava
▶▶
Volitelná vysoká rychlost, rychlost přiblížení,
rychlost odtažení do 180 mm/s
▶▶
3D grafická barevná CNC řídící jednotka
Cybelec ModEva 12’s – 15’s
▶▶
3D grafická barevná CNC řídící jednotka Delem 69
▶▶
3D grafická barevná CNC řídící jednotka M50 PCT
▶▶
Software Delem Profile W
▶▶
Originální motorem poháněný systém
kompenzace průhybu WILA
▶▶
Zadní doraz 4 os X,R, Z1+Z2
▶▶
Zadní doraz 5 os X1+X2, R, Z1+Z2
▶▶
Zadní doraz 6 os X1+X2,R1+R2, Z1+Z2 6
▶▶
Osa X5
▶▶
Rozsah osy X 1000mm (zdvih)
▶▶
Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy
CE, ruční a bezpečnostní PLC
▶▶
Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy CE,
motorem poháněný a bezpečnostní PLC
▶▶
Ochrana rukou pro laser LASERSAFE podle
normy CE a bezpečnostní PLC
▶▶
Přední ochrana rukou proti laserovým paprskům DFS
▶▶
Přední světelná clona (pro tandemové aplikace)
▶▶
Prsty zadního dorazu navíc
Přední podpůrná ramena navíc
▶▶ Hydraulický nebo mechanický systém
upínání horních nástrojů WILA
▶▶ Hydraulický nebo mechanický systém
upínání spodních nástrojů WILA
▶▶ Hydraulický systém upínání horních nástrojů typu Promecam
▶▶ Systém upínání horních nástrojů
kompatibilní s americkým typem
▶▶ Unášeč plechu CNC řízená osa AP3+AP4,
přední podpůrná ramena, servo pohon
▶▶ Systém řízení úhlu laseru
▶▶ T drážka na stole
▶▶ Tepelný výměník (olejový chladič)
▶▶ Zvláštní barva na přání
▶▶ Prsty zadního dorazu navíc
▶▶ Přední podpůrná ramena navíc
▶▶ Nožní pedál ovládacího panelu navíc
▶▶ Systémy upínání horních nástrojů ROL1 nebo ROL2- ROL4
▶▶ Speciální zdvih, speciální vyložení
▶▶ Provozní napětí 220-240V 60hz
▶▶ Provozní napětí 440-480V 60hz
▶▶ 220-240V 60Hz a 440V-480V 60 Hz dvojnásobné
provozní napětí (po předchozí přípravě)
▶▶
Bezpečnost
▶ Laser DFS
Volitelné
▶ Ruční laser Akas
Volitelné
▶ Motorem poháněný laser
Akas Volitelné
▶ LaserSafe
Volitelné
▶ Světelná clona (Tandem)
Volitelné
▶ Spodní a horní nástroje
Standardní vybavení
▶ Systém upínání
nástrojů WILA
▶ Přední posuvná
podpůrná
ramena
▶ Systém řízení úhlu
laseru
Volitelné
▶ ROL 2-ROL 4
Hydraulické upínání
Volitelné
▶ Speciální vyložení
Volitelné
21
www.mvd.com.tr
Další vybavení
iBend série C
Technické vlastnosti
Technical Table
Bending
Power
Force
iBend C Series
ton.
www.mvd.com.tr
C40-1250
C60-2100
C60-2600
C100-2600
C100-3100
C135-3100
C175-3100
C220-3100
C270-3100
C320-3100
C135-3700
C175-3700
C220-3700
C320-3700
C135-4100
C175-4100
C220-4100
C270-4100
C320-4100
C400-4100
C500-4100
C220-4300
C270-4300
C320-4300
C220-5100
C270-5100
C320-5100
C400-5100
C220-6100
C320-6100
C400-6100
C500-6100
C600-6100
C800-6100
C1000-6100
40
60
60
100
100
135
175
220
270
320
135
175
220
320
135
175
220
270
320
400
500
220
270
320
220
270
320
400
220
320
400
500
600
800
1000
Bending
length
Distance
Between
Columns
Stroke
Daylight
Throat
Table
Height
Table Height
Below
Ground
A
B
C
J
D
E
F
X Axis
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
X Axis
Speed
X Axis
Speed
R Axis
Speed
(mm/s)
(mm/s)
(mm/s)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1250
2100
2600
2600
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3700
3700
3700
3700
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
1100
1600
2150
2150
2600
2600
2600
2600
2600
2600
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3700
3700
3700
4200
4200
4200
4200
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
360
410
510
Technical specifications are subject to change without notice.
Special capacity machines can be manufactured upon request.
22
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
550
550
515
515
515
515
515
515
550
515
515
550
550
600
650
750
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
870
880
880
880
900
920
920
930
950
970
930
940
940
970
930
940
940
950
970
1250
850
950
950
970
970
970
1000
1050
1050
1100
1150
900
900
900
900
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
685
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
xx
xx
xx
1450
1500
1550
1700
Backgauge
Stroke
Backgauge Speed
X-R Axis
X Axis
mm.
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
Height
Widht
G
H
L
mm.
mm.
mm.
2750
3600
4150
4150
4750
4750
4750
4800
4850
4850
5450
5450
5450
5450
5850
5850
5850
5850
5850
5850
5850
6000
6000
6000
6900
6900
6900
6900
8000
8000
8050
8100
8150
8200
8250
2500
2500
2500
2530
2550
2600
2700
2830
2950
3000
2700
2900
3000
3100
2700
2900
3000
3100
3150
3200
3250
3100
3150
3250
3200
3250
3300
3400
3100
3150
3650
3950
4300
4500
4750
2200
2300
2350
2350
2400
2700
2875
2900
3000
3050
2700
2875
2900
3100
2700
2875
2900
3000
3050
3250
3250
2950
3050
3100
3000
3100
3100
3150
3000
3100
3200
3200
3300
3500
3700
Crowning
Manual
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
-
Motorized
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standart
Standart
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standart
Optional
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Rapid Approach Speed
Standart
Optional
mm/sec
mm/sec
120
120
120
120
120
120
120
110
100
100
120
120
110
100
120
120
110
100
100
90
80
110
100
100
110
110
100
90
110
100
90
80
75
70
65
180
180
180
180
180
180
180
160
150
140
180
180
160
140
180
180
160
150
140
120
100
160
150
140
160
150
140
120
160
140
120
100
-
Pressing
Speed
mm/sec
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
10
10
10
9
8
Return Speed
Standart
Optional
mm/sec
mm/sec
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
90
80
120
120
120
120
120
120
90
120
120
90
80
90
90
90
150
180
180
180
180
180
180
180
170
170
180
180
180
170
180
180
180
170
170
130
120
180
170
170
160
150
150
110
150
140
110
100
-
Hydraulic
tank
Main
motor
Weight
Lt
Kw.
kg
95
110
110
110
180
180
180
290
290
290
180
180
290
290
180
180
290
290
290
370
550
290
290
290
290
290
290
410
400
400
400
550
550
640
1000
4
4
5,5
7,5
7,5
11
15
18,5
22
22
11
15
18,5
22
11
15
18,5
22
22
30
45
18,5
22
22
18,5
22
22
30
18,5
22
30
37
45
55
55
3450
5250
5700
6250
6800
8050
9150
11200
13450
14600
8950
10250
12400
15500
9950
11400
13350
15050
16700
20800
26100
14450
15950
17550
18300
20800
23200
26000
24500
29450
34500
40000
46000
58000
72000
23
www.mvd.com.tr
Length
Standardní
výbava
▶▶
Osy Y, X
▶▶
NC řídící jednotka
▶▶
Elgo P40
▶▶
Originální hydraulické systémy Hoerbiger nebo
Rexroth kompatibilní s normami CE
▶▶
Elektrické komponenty Schneider-Telemechanique
s ventilovanou elektrickou skříní
▶▶
Ovládací panel a nožní pedál kompatibilní s normami CE
▶▶
Uživatelsky přehledný a ergonomicky pohyblivý ovládací panel
▶▶
Programovatelný zadní doraz s pohonem
▶▶
Přední podpůrná ramena
▶▶
Zadní doraz osy X s rozsahem (zdvihem) 500mm
▶▶
Prsty zadního dorazu s ručním posunem v ohybové délce
▶▶
Řídící jednotka Cybelec Touch 6 (barevná dotyková obrazovka)
▶▶
Boční ochranné kryty
▶▶
Originální ruční systém kompenzace průhybu WILA
▶▶
Systém upínání horních nástrojů typu Promecam
▶▶
Rozsah osy X 750 mm nebo 1000 mm X (zdvih)
▶▶
Horní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky 835mm,
vysoké 66,6mm (1260)-105mm (1281) (400 tun a více)
▶▶
Ochrana rukou pro laser AKAS podle normy
CE, ruční a bezpečnostní PLC
▶▶
Spodní nástroje jsou kalené, broušené, standardní délky
835 mm, 60x60mm, 4 kanály 16/22/35/50 mm (2067)
▶▶
Přední ochrana rukou proti laserovým paprskům DFS
▶▶
Systém rychlého upínání nástrojů typu Promecam
▶▶
Úzký stůl nebo dvoustranný široký stůl s T drážkou
▶▶
Systém upínání horních nástrojů kompatibilní s americkým typem
▶▶
Kompletní elektrický rozvaděč a ovládací
panel pro 400V AC 3 fáze 50Hz
▶▶
Pohyblivý kluzný systém předního podpěrného ramena
▶▶
Prsty zadního dorazu navíc
▶▶
Přední podpůrná ramena navíc
▶▶
Tepelný výměník (olejový chladič)
▶▶
Světelná clona vyhovující normě CE na zadní straně lisu
▶▶
Přední světelná clona vyhovující normě
CE (pro tandemové aplikace)
▶▶
Prsty zadního dorazu navíc
▶▶
Přední podpůrná ramena navíc
▶▶
Tepelný výměník (olejový chladič)
▶▶
Zvláštní barva na přání
▶▶
Systémy upínání horních nástrojů ROL1 nebo ROL2- ROL4
▶▶
Provozní napětí 220-240V 60hz
▶▶
Provozní napětí 440-480V 60hz
▶▶
220-240V 60Hz a 440V-480V 60 Hz dvojnásobné
provozní napětí (po předchozí přípravě)
Ovladač
www.mvd.com.tr
▶ Elgo P40
Standardní vybavení
24
▶ Cybelec Touch 6
Volitelné
Volitelná výbava
iBend série NC
KONVENČNÍ NC HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
Return Speed
Main motor
L
mm.
mm.
mm/s
mm/s
mm/s
kW
Kg
90
90
120
160
200
225
260
300
400
500
600
120
160
225
260
300
120
160
200
225
260
300
400
500
600
200
260
300
400
500
600
2600
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3600
3600
3600
3600
3600
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
2150
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
4100
4100
4100
4100
5100
5100
140
140
155
180
200
200
250
250
300
300
350
150
180
200
250
250
150
180
200
200
250
250
300
300
350
200
250
250
300
300
350
345
345
360
385
405
405
455
455
505
555
600
355
385
405
455
455
355
385
405
405
455
455
505
555
600
405
455
455
605
605
655
300
300
300
300
300
300
400
400
500
500
500
300
300
300
400
400
300
300
300
300
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
880
900
920
920
920
930
930
940
900
900
900
930
940
940
950
970
930
940
940
940
950
970
900
900
900
1040
900
900
900
900
900
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
350
450
550
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
500
650
750
xx
900
950
1150
1450
1500
4350
4750
4750
4750
4800
4800
4850
4850
4950
5000
5050
5350
5350
5350
5400
5400
5600
5600
5600
5600
5650
5650
5850
5900
5900
7950
8000
8000
8050
8100
8150
2300
2300
2450
2550
2650
2680
2750
2770
3000
3200
3400
2500
2750
2850
2870
2900
2470
2750
2820
2850
2870
2900
3100
3250
3350
3050
3350
3400
3650
3950
4300
2200
2200
2500
2675
2700
2700
2800
2850
3050
3150
3300
2500
2675
2700
2800
2850
2500
2675
2700
2700
2800
2850
3050
3150
3300
2750
2950
3000
3050
3150
3300
80
80
80
80
100
100
80
80
80
80
80
80
80
100
80
80
80
80
100
100
80
80
70
70
70
100
80
80
80
80
80
9
9
9
9
10
10
8
8
8
7
7
9
8
10
8
8
9
9
10
10
8
8
8
8
7
10
8
8
8
7,5
6
80
80
80
80
100
100
80
80
70
70
70
80
80
100
80
80
80
80
100
100
80
80
80
80
80
100
80
80
70
70
60
5,5
5,5
11
15
18,5
18,5
18,5
18,5
30
30
45
11
15
18,5
18,5
18,5
11
15
18,5
18,5
18,5
18,5
30
30
45
18,5
18,5
18,5
30
30
45
5500
6500
7500
8500
10000
11000
13000
13500
20000
23000
28000
9000
10000
12500
14000
14500
10000
11500
12500
13500
15000
15500
24000
29000
33000
23000
28000
30000
40000
45000
52000
Weight
*Pressing speed
H
mm.
Widht
G
mm.
Height
F
mm.
Length
E
mm.
Table Height
Below Ground
D
mm.
Table Height
J
mm.
Throat
C
mm.
Daylight
B
mm.
Stroke
A
ton.
Distance
Between
Columns
Rapid Approach
Speed
NC 25/090
NC 30/090
NC 30/120
NC 30/160
NC 30/200
NC 30/225
NC 30/260
NC 30/300
NC 30/400
NC 30/500
NC 30/600
NC 35/120
NC 35/160
NC 35/225
NC 35/260
NC 35/300
NC 40/120
NC 40/160
NC 40/200
NC 40/225
NC 40/260
NC 40/300
NC 40/400
NC 40/500
NC 40/600
NC 60/200
NC 60/260
NC 60/300
NC 60/400
NC 60/500
NC 60/600
Bending Length
NC Series
Bending Power
Force
Technical Table
Technical specifications are subject to change without notice. Special capacity machines can be manufactured upon request.
Equipments
▶▶ Manual Akas Laser
Optional
▶▶ Gauge Fingers
▶▶ Front Support Arm
▶▶ Back Gauge
▶▶ Original Wila Brand
Manual Crowning
( Anti Deflections )
Optional
www.mvd.com.tr
▶▶ DFS Laser
Optional
25
Speciální aplikace
▶▶ 6100-600 t
Tandem
▶ Tandemový stroj s vyložením 1250 mm
www.mvd.com.tr
26
▶▶ 4100-800 t
▶▶ 8100-500 t
▶▶ 8100-800 t
Tandem
www.mvd.com.tr
Nástroje
27
Technical specifications are subject to change without notice.
www.mvd.com.tr
www.mvd.com.tr
MVD İnan Takım Tezgahları Sanayi A.Ş.
ADRESA: Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Cad.
1 Nolu Sokak 3 42050 Konya / Türkiye
TELEFON: +90 332 239 22 33 (pbx)
FAX : +90 332 239 21 21
GPS : 37° 58’ 59” N, 32° 36’ 34” E
WEB : www.mvd.com.tr
E-MAIL : [email protected]

Podobné dokumenty

Tabulové nůžky

Tabulové nůžky a stroje nesou značku CE.

Více

MIKROPOČÍTAČE

MIKROPOČÍTAČE pro řešení úloh s využitím fuzzy logiky a fuzzy regulace. Kuriozní moduly, např.

Více

MEC catalogue - SOS electronic

MEC catalogue - SOS electronic reached. All MEC products are RoHS compatible. MEC have a well established global distribution network that provides a presence in all parts of the world where electronic manufacturing takes place....

Více

IDEAL 7260 - Our top model: guillotine with EASY-CUT

IDEAL 7260 - Our top model: guillotine with EASY-CUT čepel změnou zařízení s krytou ostří nože; nastavení hloubky z vnějšku stroje, jednoduchá výměna nože z bepečným uložením do ochranného krytu a snadná výměna řezné lišty bez rizika zranení. Elektro...

Více

Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů

Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů Danone a.s. je součástí společnosti Danone, jednoho z největších a nejrychleji se rozvíjejících světových potravinářských koncernů. Začátky společnosti a první výroba jogurtů spadá do roku 1919 do ...

Více

Quadrifoglio B.cdr

Quadrifoglio B.cdr nerezový vertikální modul s širokým modulačním rozsahem výměník vyroben z nerezové oceli AISI 316 Ti. Obsahuje svazek speciálně vyvinutých a patentovaných trubek pro dosažení maximální tepelné výmě...

Více

Vysekávací lisy

Vysekávací lisy závodu a v dalších letech přidala výrobu čtyřválcových ohýbaček a lisů na tahokov. Nabídla tak průmyslu zpracování kovů široký sortiment strojů.

Více