Pro koho by nemělo doma chybět místo

Transkript

Pro koho by nemělo doma chybět místo
Pro k o h o b y
nemělo doma
chybět místo
P. Jan Czekala, MSF, královédvorský děkan
Ne všichni vědí, co je to náhradní
do
dílny
vešla
rodina. Je to takový domov, kde žijí
žena s dívenkou
rodiče s cizími dětmi, které své vlastní
a řekla:“ Mám
rodiče neznají nebo již nemají. Tak to
zde
bylo v rodině Novákových. Manželé
jednu dívku do
nemohli mít vlastní děti, proto si
vaší
vzali šest cizích. Ty se stávaly pomalu
Chudinka
jejich vlastními, i když občas to bylo
kam jít. Vezmete
těžké a vzájemně se mít rádi nebylo
ji k sobě?“
jednoduché. Občas bylo těsno a někdy
Josef nebyl rád,
i chudě.
když ho někdo
Pan Josef vydělával peníze sám jako
zdržoval
truhlář a řezbář a ne vždy měl dostatek
práci a překážel
zakázek. Blížily se Vánoce, ve své
mu.
dílně vyráběl dárky pro celou rodinu
na
- vyřezával figurky do betléma, který
nepodíval,
měl stát doma hned vedle stromečku.
dobře znal. Řekl jí jen tak na půl úst:
Postavičky to byly roztomilé. Nejhezčí
„U nás už není pro nikoho místo!“ Obě
z nich byla malá Panna Maria, již
návštěvnice tedy odešly.
ještě
rodinky.
při
Ani
se
příchozí
i
FOTO: VÁCLAV BARTOŠKA
nemá
když
onu
ženu
pan Josef vyřezával celý týden. Právě
dokončoval řezbu krále Baltazara, když
(Pokračování na str. 2)
Jaroslav Seifert: Nad jesličkami
Už nevzbouzím se o půlnoci,
utrhnout sladnost se stromku,
a zoubky ať si na ovoci
brousí už dvé mých potomků.
Marie, Josef, kteří stáli
vždy v koutku, i těm vybled šat,
všichni jsme trochu zestarali,
už je to marné zapírat.
A betlém ať si staví sami,
jeskyni s vůní kadidla,
město i s hradem pod hvězdami,
s andělem, co je bez křídla.
Andělům, kteří nápis nesli
nad známou scénou v Betlémě,
už bolí ruce, slámu z jeslí
snědl už oslík beze mě.
Vánoční strom letos stojí na Hankově
náměstí.
Z OBSAHU
-
Den otevřených dveří
Program bohoslužeb o Vánocích
Almanach dvorského gymnázia
O starých kronikách našeho města
Jak se dlouhodobě vyvíjí cena
elektřiny
Přátelé, máme www. stránky z
Podhartě
Křest sv. Vladimíra byl dokončen
Prosincové radovánky v Sokole
Gábina mezi elitou
Házenkáři dvakrát vyhráli
Florbal ve Dvoře
FOTO:VÁCLAV BARTOŠKA
Z předvánočního programu Hankova domu
Pro koho...
(Pokračování na str. 1)
V
tom
okamžiku
mu
právě
dokončovaná figurka krále praskla v
rukách … asi silněji zatlačil dlátem.
Zlobil se sám na sebe. Už bylo pozdě,
neměl čas a ani kousek špalíku, aby
vyřezal Baltazara nového. A navíc
ještě zjistil, že mu schází také
postavička Panny Marie. Hledal ji
všude, ale ta někam zmizela, a tak
ji nenalezl. „Tak krásnou se mi už
Víte, že ...
Jana Fiřtová
- Vánoce mají svůj původ ve svátku
slunovratu - oslavy věčné skutečnosti,
že sluníčko se vrací
- první historická zpráva o vyzdobení
vánočního stromku pochází z roku 1570
a je zachycena v brémské kronice. Byl
postaven v cechovním domě v Brémách
a ozdobený datlemi, sladkostmi a
papírovými květinami
- jedním ze symbolů křesťanských Vánoc
se staly v mnoha zemích světa jesličky.
U nás se nejstarší kresba, zpodobňující
nikdy nepodaří udělat. Jaký to bude
betlém, v němž Panna Maria nebude?
Co teď?“, posteskl si.
Když Josef zamykal dílnu, v jejím
stínu něco zpozoroval. Byla to malá,
zimou schoulená dívenka. V ručkách
držela právě tu chybějící figurku
Panny Marie. Už už chtěl na tu malou
zlodějku zakřičet, ale sotva se na něj
podívala, nedokázal říct vůbec nic. A
ona zašeptala: „Jmenuji se Maruška.
Kristovo narození, dochovala v hradní
kapli sv. Kateřiny ve Znojmě a pochází
z roku 1134
- vánočka má mnohaletou tradici. První
zmínky o ní pocházejí ze 16. století. V
minulosti ji lidé označovali jako hůsku
nebo caltu
první sváteční věnce se objevily v
19. století v Německu a navazují na
chanuku, židovský svátek světel
- perníky jsou zřejmě staré jako
lidstvo samo. Archeologové objevili
jednoduché pečivo z mouky a medu
už v egyptských hrobech. Do Prahy se
perníkáři dostali už před rokem 1324.
Říkali si caletníci a od roku 1348 se
podle nich jmenuje Celetná (Caletná)
Nemám kam jít. Nenašel by se pro
mě u vás malý koutek ?“ Pak k němu
natáhla ručku, v níž držela figurku.
Josef se na ni překvapeně podíval.
Ta malá dívenka byla tak podobná
figurce Panny Marie, že se až vylekal.
Dívenka znovu řekla: „ Někde
jsem slyšela, že svatý Josef přijal
Marii. A já jsem Maruška...Vezmeš
mě na svátky k vám domů?“ Josef
neodpověděl, ale vzal ji za ruku
a šli spolu domů. Vypadala tak
prochladle, že ji všichni chtěli k
sobě přivinout, aby se zahřála, a
pohostit ji.
Maruška byla tak milá, že na Štědrý
večer a o svátcích si už nikdo
nemohl představit jejich domov bez
ní. Každý se jen divil, jak je možné,
že figurka Panny Marie má její
podobu. Vždyť přece tatínek Josef
Marušku nikdy dřív nespatřil, než
začal vyřezávat! A začali jí říkat
„anděl rodiny“ …
Jak Pán Bůh může občas vyzkoušet i
naše srdce?
Mějte doma své krásné betlémy,
navštivte betlém v našem kostele i
jejich výstavu v městském muzeu
- ale především ať vám, milí občané
Dvora Králové, nechybí nikdo ve
vašich domovech. Ať vždy máte
kolem sebe andílky své rodiny!
Srdečně zvu na půlnoční a vánoční
mše svaté a přeji požehnané svátky!
ulice v Praze
- příležitostné vánoční poštovní známky
vycházejí ve většině zemí, kde se tyto
svátky slaví. Na letošní vánoční známce
je iluminace k písni Na den narození
Páně ze Žlutického kancionálu. Je
to ručně psaný zpěvník, určený pro
křesťanské bohoslužby z roku 1558
Do nového roku zdraví, štěstí a lásku.
JUDROGRAM
Zakoupil si titul JUDr.,
hned pak soudu směr svůj dal,
a praktiky mafiánské
nad zákony pasoval.
Štefan Havlík
Program bohoslužeb
o Vánocích ve Dvoře
Králové n. L. a okolí
Českobratrská církev evangelická
neděle 19. prosince od 8.30 hod.
Dětská vánoční slavnost. Hlavní
slovo při bohoslužbách budou mít
děti a mládež s divadelní hrou
„Černošský betlém“.
Pátek 24. prosince od 14.00 hod.
Pobožnost v Diakonii.
Sobota 25. prosince od 8.30 hod.
Sváteční
bohoslužby
s
vysluhováním Večeře Páně . Při
bohoslužbách
bude
vykonána
tradiční celocírkevní sbírka na
bohoslovce a vikariát.
Sobota 25. prosince od 14.00
hod.
Bohoslužby
v
kapli
ve
Starobuckém Debrném.
Neděle 26. prosince od 8.30 hod.
Bohoslužby.
Sobota 1. ledna 2011 výjimečně
od 10.00 hod.
Novoroční
bohoslužby
s
vysluhováním Večeře Páně.
Neděle 2. ledna 2011 od 8.30
hod.
Bohoslužby.
Církev československá husitská
Sobota 25. prosince v 9 hodin.
Neděle 26. prosince v 9 hodin
Pátek 31. prosince v 16 hodin.
Sobota 1. ledna 2011 v 9 hodin
Neděle 2. ledna 2011 v 9 hodin
Církev římskokatolická
Pátek 24. prosince - půlnoční mše
svatá
16.00 hod. Chotěborky
16.00 hod. Choustníkovo Hradiště
24.00 hod. Dvůr Králové (od 23.30
hod. koledy)
sobota 25. prosince
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
9.30 hod. Bílá Třemešná
11.00 hod. Žireč
13.30 hod. Kohoutov - kaple sv.
Anny Vyhnánov
15.00 hod. Lanžov (svoz z V.
Vřešťova)
Neděle 26. prosince
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
8.00 hod. Chotěborky
11.00 hod. Třebihošť
18.00 hod. Choustníkovo Hradiště
17.00 hod. Dvůr Králové - kostel
sv. Jana Křtitele - koncert
pěveckého sboru Záboj.
Pondělí 27. prosince
18.00 hod. Dvůr Králové
Úterý 28. prosince
8.00 hod. Dvůr Králové
16.00 hod. kaple Panny Marie v
Podharti
pátek 31. prosince
17.00 hod. Dvůr Králové - kostel
sv. Jana Křtitele - mše svatá
na poděkování za dobrodiní
uplynulého roku se slavnostním
Te deum.
Sobota 1. ledna 2011
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
15.00 hod. Žireč
15.00 hod. Velký Vřešťov (svoz z
Lanžova)
Neděle 2. ledna
8.00 a 9.30 hod. Dvůr Králové
8.00 hod. Chotěborky
9.30 hod. Bílá Třemešná
18.00 hod. Choustníkovo Hradiště
Čtvrtek 6. ledna 2011
8.00 a 18.0 hod. Dvůr Králové
Den otevřených dveří
na Zákl. a Prakt. škole
Ing. Eva Hynková
Základní škola a Praktická škola
ve Dvoře Králové nad Labem,
Přemyslova
479,
pořádala
1.
prosince 2010 Den otevřených
dveří u příležitosti oslav 75. výročí
založení školy.
Kolektiv pracovníků školy děkuje
všem
sponzorům,
kteří
akci
podpořili, tj.: Město Dvůr Králové
n.L., majitel restaurace Lískovka
L.Sommer, majitel restaurace Starý
Pivovar J. Pišta, Knihařství Ing.
Jedlička, Plynoservis J. Klejšmíd,
Papírnictví Zandler, ZOO Dvůr
Králové n.L., Papírnictví U Pošty,
Husqvarna Ing. Hlaváček, Spyron
V.Jansa, OP Tiger, Jana Zocherová,
Lesy Města Náchoda L. Kašpar, Lada
Halušková, V. Laverman, L.Gabara,
Viss Kleprlík, Vinotéka Goldšmíd,
J. Pejchal
Záznam ze Dne otevřených dveří
je zveřejněn dne 3. 12. 2010 na
www.televize-js.cz
Kulturní programy na leden
Ples absolventů tanečních
7. 1. ve 20.00 hod.
Sál Hankova domu
Hraje Reflex Stanislava Čtvrtečky.
Antonín Procházka: Fatální bratři
6. 2. v 19.30 hod.
Sál Hankova domu
Hra o štěstí, které je relativní, a co všechno se může stát
s člověkem, když bere prognózy hvězd vážně. Bravurně
rozehrané dialogy a situační komika, rozpustilá nadsázka a
neuvěřitelné paradoxy.
Hrají: Josef Carda, Viktor Limr, Simona Postlerová, Oldřich
Vlach.
Hra v předplatném.
Čert a Káča
19. 1. v 8.30 a 10.00 hod. Sál Hankova domu
Veselé i poučné kontaktní představení v podání
Evy Hruškové a Jana Přeučila
Pořad pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ
Reprezentační ples Hankova domu
21. 1. ve 20.00 hod.
Sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje Marathon band Zlín, v průběhu večera
vystoupí Roxette forever, Celine Dion revival, raut …
Five star klarinet kvartet
25. 1. v 19.00 hod.
Sál Hankova domu
389. koncert KPH
Jiří Hlaváč - klarinet, saxofon, průvodní slovo, Vlastimil
Mareš - klarinet, Irvin Venyš - klarinet, Jan Mach - klarinet,
basklarinet
Kašpárek v pekle
30. 1. v 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Pohádka v podání Loutkové scény Klíček
Připravujeme na únor:
13. února Kůzlátka a vlk - pohádka z cyklu „Pojďte s dětmi
do divadla“
17. února Faust a Markétka - divadelní hra v předplatném
Muzeum v lednu
Půjdem spolu do Betléma
od 3. prosince do 9. ledna 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Zveme Vás na výstavu historických
betlémů z muzejních sbírek a
současných betlémů zapůjčených
od královédvorských betlémářů.
Expozici
doplní
pohlednice
akademického malíře Jiřího Škopka
z Jaroměře.
Otevřeno: úterý - pátek od 9 do 12
hod. a od 13 do 16 hod. V sobotu a
neděli od 13 do 17 hod.
25.,26., 28., 29., 30. prosince 2010
otevřeno od 13 do 17 hod.
24., 27. a 31. prosince 2010 a 1.
ledna 2011 zavřeno
Vstupné: dospělí 25 Kč, děti,
studenti, důchodci 15 Kč.
Koncert orchestrů
čtvrtek 20.ledna 2011 v 18 hodin
Přednáškový sál ve Špýcharu
Vystoupení Školního orchestru a
Crazy Bandu ze Základní umělecké
školy ve Dvoře Králové nad Labem
Potopený zvon
neděle 23.1.2011 v 16 hodin
přednáškový sál v budově Špýcharu
Volfovo rodinné loutkové divadlo a
pohádka pro nejmenší
Vstupné: dobrovolné
Krejčí
sobota 15. ledna 2011 v 15 hodin
přednáškový sál v budově Špýcharu
Pohádka pro nejmenší v podání
maňáskové
scény
loutkářského
souboru Klíček
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
FOTO: LEOŠ PRYŠINGER
Kocour v botách
neděle 9. ledna 2011 v 16 hodin
přednáškový sál v budově Špýcharu
Volfovo rodinné loutkové divadlo a
pohádka pro nejmenší
Vstupné: dobrovolné
Betlém L. Pryšingera
Jak se oblékají pohádky
od 28. ledna do 27. března 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Zveme Vás na výstavu více než
50 let starých návrhů a kostýmů
z pohádky „Princezna se zlatou
hvězdou na čele“ a“ Pekařův císař
a císařův pekař“. Návrhy pochází z
dílny architekta Vladimíra Synka.
Kostýmy zapůjčí Barrandov Studio,
a.s. Praha.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce přejí zaměstnanci
Městského muzea
Kino Svět - program na leden
ZVÍTĚZIT
4. úterý v 19.00 hod.
Art kino + FK
Začátek 20. století - Milán. Mladý Mussolini pracuje jako redaktor
levicového deníku Avanti a začíná se aktivně zapojovat do politiky.
Touží po přeměně Itálie z monarchie v moderní socialistický stát.
Když potká bohatou Idu Dalserovou, která se do něho hluboce
zamiluje a prodá veškerý svůj majetek, přičemž získaný obnos věnuje
na Mussoliniho nový projekt - založení vlastních novin - Mussoliniho
strmá politická kariéra ambiciózního politika začíná.
Režie: M. Bellocchio. Hrají: G. Mezzogiorno, F. Stimi, C. Invernizzi
ad.
Historické, biografické drama, Itálie a Francie 2009. Délka filmu 122
minut
Mládeži od 12 let přístupný Vstupné 64 + 1 Kč
ĎÁBEL
5. středa a 6. čtvrtek v 19.00 hod.
V jeden obyčejný den se potká pět lidí, kteří se navzájem neznají, ve
výtahu v mrakodrapu. Všichni mají za sebou svou minulost - někdo
horší, někdo lepší. Zprvu poklidná atmosféra nevinné jízdy se změní
v okamžiku, kdy ve výtahu uvíznou a začnou se dít děsivé věci.
Režie: J. E. a D. Dowdleovi. Hrají: Ch. Messina, M.Craven,
B.Novakovic ad.
Horor, USA 2010. Délka filmu 80 minut
Mládeži přístupno od 15 let
Vstupné 64 + 1 Kč
AMERIČAN
8. sobota a 9. neděle v 19.00 hod.
Nájemný vrah Jack je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna
jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal,
uchýlí se na italský venkov. Zatímco se Jack opájí horským klidem,
spřátelí se nejen s místním knězem, ale i s krásnou Clarou, přičemž
jejich přátelství pomalu přeroste do milostného vztahu. Když se ale
Jack rozhodne vystoupit ze stínu minulosti, pokouší tím možná svůj
osud.
Režie: A.Corbijn. Hrají: G. Clooney, P. Bonacelli, T. Reuten ad.
Thriller, USA 2010. Délka filmu 105 minut
Mládeži přístupno od 12 let Vstupné 69 + 1 Kč
TACHO
11. úterý a 12. středa v 19.00 hod.
Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit.Po havárii, při
níž se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale
náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezony se
neúprosně blíží. Už patnáct let závodí, ale nejvyšší stupínek mu
vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě
rozhodne, že závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona - zcela
nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie.
Režie: M. Landa Hrají: D. Landa, O. Lounová, G. Nikolas ad.
Černá komedie, ČR 2010. Délka filmu 108 minut
Mládeži přístupno od 12 let Vstupné 74 + 1 Kč
CARSTENSZ - SEDMÁ HORA
13. čtvrtek v 19.00 hod.
Art kino + FK
Vysoko nad neprobádanou novoguinejskou džunglí se tyčí Sněžné
hory. Nad nimi se vypíná ostrý vápencový jehlan, nejexotičtější a
zároveň nejhůře dostupná hora světa - Carstenszova pyramida. Film
získal řadu mezinárodních cen.
Režie: Pavol Barabáš
Filmové pásmo tří dobrodružných dokumentů: Carstensz - Sedmá
hora, Bhután - hledání štěstí, Na kolech přes Himaláje
Slovensko 2008 - 2010. Délka filmu 90 minut
Mládeži přístupno Vstupné 69 + 1 Kč
JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY
15. sobota a 16. neděle v 17.00 hod.
Art kino + FK
Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se dala na
špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí
nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády a svět bude patřit
pouze jí.Tváří v tvář takové hrozbě musí kočky a psi poprvé v historii
spojit své síly, aby zachránili sebe i lidstvo. Připravte se na akce, ve
kterých budou chlupy lítat!
Režie: B.Peyton
Rodinná komedie, USA 2010. Délka filmu 90 minut
Mládeži přístupno - mluveno česky
Vstupné 69 + 1 Kč
PROJEKT FRANKENSTEIN
18. úterý v 19.00 hod.
Hlavní hrdina sedmnáctiletý Rudi se vrací po letech domů a doufá, že
u matky nalezne lásku i odpověď na to, kdo je jeho tcem. Není tam ale
vítán a jen shodou okolností se ocitne na konkursu, kde známý filmový
režisér hledá nové tváře pro svůj film. Tichý mladík tvůrce zcela ohromí.
Ale strašná událost, která následuje, změní všechny plány a Rudi se
stane hledaným vrahem a monstrem na útěku. Režisér po chlapci pátrá a
přitom odhaluje dávno skryté tajemství: Rudi je jeho syn.
Režie: K. Mundruczó Hrají: R. Frecska, K. Csikos, L. Monori ad.
Drama, Maďarsko, Německo a Rakousko 2010. Délka filmu 105 minut.
Mládeži přístupno od 12 let Vstupné 64 + 1Kč
BENGA V ZÁLOZE
19. středa a 20. čtvrtek v 19.00 hod.
Detektivové Danson a Highsmith jsou těmi nejdrsnějšími a
nejoblíbenějšími poldy široko daleko. Nepotřebují tetování - to druzí
si nechávají vytetovat na tělo jejich podobizny. O dva stoly vedle a
jednu řadu dál sedí detektivové Gamble a Hoitz, kteří jsou jen „benga
v záloze“. Brzy se na ně ale usměje štěstí a zdánlivě nevinný případ, o
který nikdo z jiných detektivů nestál, vypadá jako největší zločin, co kdy
město zažilo.
Režie: A. McKay hrají: W.Ferrell, M. Wahlberg, E. Mendes ad.
Akční komedie, USA 2010. Délka filmu 107 minut
Mládeži přístupno od 12 let Vstupné 64 + 1 Kč
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1
22. sobota v 16.. a 19.00 hod., 23. neděle v 16.00 hod.
Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem
je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. Musí spoléhat
jen sami na sebe, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez
ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které
se je snaží rozdělit. Svět kouzelníků se stane nebezpečným místem pro
všechny nepřátele Pána zla.
Režie: D.Yates Hrají: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson ad.
Rodinný, USA 2010. Délka filmu 150 minut. Mluveno česky.
Mládeži přístupno
Vstupné 74 + 1 Kč
PARANORMAL ACTIVITY 2
25. úterý v 19.00 hod.
Art kino + FK
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových
kamer, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se
děje v jejich domově, když klidně spí. Když před třemi lety debutující
režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily základní
obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí
do historie. A protože příběh je až do premiéry filmu přísně střeženým
tajemstvím, nezbyde než se přesvědčit na vlastní oči.
Režie:T.Williams Hrají: K.Featherston, G. Johnson ad.
Horor, USA 2010. Délka filmu 91 minut
Mládeži přístupno od 15 let Vstupné 64 + 1 Kč
NA DORAZ
26. středa a 27. čtvrtek v 19.00 hod.
Peter je vysoce postavený manažer na pracovní cestě v Atlantě.
Všechno měl bezvadně naplánované, aby se dostal zpátky domů včas
na narození svého dítěte. Vše mu ale pokazí sněhová bouře, kvůli které
byly všechny lety zrušeny. Musí tedy jet stopem společně s Ethanem,
se kterým cestovat není žádná hračka.
Režie: T.Phillips Hrají: R. Downey Jr., Z. Galifianakis, M. Monaghan
ad.
Komedie, USA 2010. Délka filmu 100 minut
Mládeži přístupno od 12 let Vstupné 64 + 1 Kč
RODINKA
29. sobota a 30. neděle v 19.00 hod.
Příhody z domu, kam se vejdou všichni bez rozdílu věku. Ztřeštěná
puberťačka, pěstitel orchidejí na penzi, vášnivý kutil s katastrofálními
následky, studentka univerzity třetího věku, které se stále zapalují
lýtka, archeolog bez práce a další členové docela normální a přesto
krásně praštěné rodinky se scházejí za každých okolností u společného
stolu, ke kterému se vždy dají přidat další židle.
Režie: D. Klein. Hrají: J. Štěpánková, D. Kolářová, J. Hanzlík,
L. Vondráčková ad.
Rodinná komedie, ČR 2010. Délka filmu 90 minut
Mládeži přístupno Vstupné 69 + 1 Kč
Mezinárodní jazykové
projekty v angličtině
na královédvorském
g y m n á z i u
Mgr. Věra Zumotová
V letech 1997 - 2008 studenti
anglického jazyka spolupracovali
postupně se 13 evropskými partnery
v rámci tří projektů pod záštitou
mezinárodního
vzdělávacího
programu
Socrates
Comenius
1. Projekty týkající se historie,
geografie,
zvyků,
literatury,
výtvarných děl atd. se dočkaly
řady ocenění (Německo 2002, USA
2003 - 4, Itálie 2003, Kanada 2003,
Švédsko 2008 aj.).
Hledání
partnerů
v
rámci
mezinárodního
vzdělávacího
programu Sokrates se sídlem v
Bruselu se setkalo s úspěchem v
roce 1997, kdy se skupina 45 našich
studentů II. ročníku stala partnery
španělských a finských spolužáků
v projektu „To know each other
- to love each other“ (Poznat se
navzájem znamená naučit se mít rád
jeden druhého), ve kterém všechny
tři strany vytvořily samostatné
dokumenty zabývající se regionální
topografií a historií, vyhotovením
podrobného průvodce
o Dvoře
Králové nad Labem a v neposlední
řadě také sledováním lidových
tradic, vývojem jazyka, hudby,
řemesel apod. Finálním produktem
našich studentů se stala „kniha o
Praze“ - „Prague 2000 - Places and
Legends“, obohacená ilustracemi
spolužáků z jiných ročníků.
Vzhledem k tomu, že ukázky z
jednotlivých
dokumentů
byly
vystaveny na internetové stránce
školy, dostala naše škola hned
několik nabídek ke spolupráci
na různých projektech od jiných
evropských škol, z nichž k
nejzajímavějším patřil například
společný projekt 10 zemí „I eat,
therefore I am“ (Jím, a proto jsem)
zkoumající velmi aktuální témata,
jako je například výroba potravin,
klonování,
nebezpečné
zvířecí
choroby aj. Projekt využíval
moderní sdělovací techniku velmi
blízkou studentům (on- line chat,
zjišťování informací na Internetu,
e-mail, používání elektronického
slovníku atd.).
V pořadí třetím projektem se stal
projekt na téma „H2O - not only
water“ (H2O - nikoli jen voda),
kdy společně s dalšími školami
devíti partnerských zemí bylo
využito nejmodernější komunikační
technologie,
komunikace
mezi
studenty a mezi učiteli navzájem,
protože studentské a učitelské
občasné chaty na internetu, které
probíhaly na dané téma, se stávaly
zrovna tak důležitou částí projektu
jako jeho klasická dokumentární
část. Studenti 4.C vytvořili zajímavý
dokument o znovu-přestěhování
Zábojovy fontány v našem městě,
studenti 3.C vypracovali dokument
o záplavách na řece Labi a
práci opatřili ilustracemi jejich
spolužáci.
Studenti
nejvyššího
ročníku přispěli pohádkami s vodní
tematikou, dokumentem o pražských
fontánách a na závěr přeložením
Erbenova „Vodníka“ do angličtiny
s expresivními ilustracemi svého
spolužáka Š. Čiháka. Všechny
dokumenty jsou dostupné na
školním netu a jsou nahrané na
CD. Komunikační technologie byly
průběžně využívány jak učiteli,
tak studenty. Dokumenty byly
vypracovány v angličtině a byly
vystaveny na
webových stránkách projektu.
V rámci mobilit na třetí závěrečné
schůzce, která se uskutečnila na
italské Procidě, proběhla beseda o
významu termínu „euroobčanství“ a
integrace východních států Evropy
do EU. Schůzky se zúčastnil i
zástupce italského ministerstva
školství a představitelé italské NA
Socrata. Všech 10 států předvedlo
své prezentace se společným
jmenovatelem voda.
Na základě internetové prezentace
jsme dostali zajímavé nabídky
na spolupráci s dalšími zeměmi,
takže od letošního roku studenti
1. A spolupracují s německými
a polskými partnery na čtvrtém
projektu“Who wants to be a
Europeanaire?“ (Kdo chce být
Euroobčanem?). Kromě vytváření
dokumentů,
webové
stránky,
videokonferencí atd. půjde i o
výměnné pobyty studentů.
Pozvání na
Tříkrálový
koncert
Petr Růžička
Královédvorský komorní sbor spolu
s komorním orchestrem Collegium
camerale z Trutnova vás zve na
Tříkrálový koncert, který se uskuteční
v pondělí 3. ledna 2011 v 18 hod.
v evangelickém kostele (vedle
gymnázia).
Kromě pastorel a vánočních koled na
něm zazní i 2 offertoria F.L.Heka (F.
L.Věka) a tříkrálové motetto „ Reges
de Saba veniunt“ F.X. Brixiho.
Účinkující
se
těší
na
vaši
návštěvu.Vstupné dobrovolné.
O starých kronikách
n a š e h o
m ě s t a
Pavel Janoušek
Vážení spoluobčané města, „Přátelé“,
jsme v období, kdy narůstá zájem
o drobnou historii. Přičiňují se o to
již řadu let vydávaná Vlastivědná
čtení redaktora Jana Schwarze,
nověji se spoluautorem Prof.RNDr.
Karlem Martinkem, který navíc
vydal skvělou knížku o nám blízké
Tešnovské přehradě. Patří sem i
knížky o Podharti a „Zmizelém
Dvoře Králové“, vycházející ze
sbírky Vlastimila Geislera. Uvedená
sbírka je také páteří probíhající
úspěšné soutěže „Znáte svoje
město?“ v Novinách radnice. Byla
tu rovněž značná řada vlastivědných
přednášek, které jsem po městě
uskutečnil, vycházejících z letitých
kronik města. Nabízím Vám to,
čím jsem začínal a co Vám usnadní
pobavit se drobnou vlastivědou.
Začínal jsem „Dějinami královského
věnného města Dvora Králové nad
Labem“.Tuto knížku napsal a vydal
k oslavě padesátiletého výročí
nalezení Rukopisu královédvorského
Antonín Konstantin Viták v roce
1867. Druhou knihu napsal Tomáš
Halík roku 1926 a sám o tom napsal:
„Důležité události posledních 60 let
vylíčuje obšírně Bedřich Söllner,
kronikář města, na jehož vypravování
čtenáře odkazuji.“ Obě knihy Vám
jistě ráda zapůjčí knihovna Slavoj.
Období I. světové války jako „Místní
kroniku pohnutých let 1914 - 1918
ve třech dílech, „ za pomoci sboru
spolupracovníků sebral a uspořádal
František Trohoř“ roku 1925. Pan
majitel knihtiskárny Trohoř už tehdy
pochopil, že nejde psát kroniku bez
spolupracovníků, jinak řečeno za nic
nestojí.
Vraťme se ještě k prvnímu z
kronikářů, který jako by chtěl navázat
na dvě předešlá díla - Vitákovo a
Halíkovo. Pan Söllner byl skvělý
kronikář a to jsem ještě netušil, že
se jednou stane mým vzorem. Jeho
první, rukou psaná kronika, byla
ještě nadepsána jako „Pamětní kniha“
a zachycuje období let 1867 - 1926.
Druhá už je kronikou a zachycuje
dění v letech 1927 - 1936. Ručně
psané je doplňováno jeho vlastními
kresbami a plánky. Originály těchto
kronik byly a jsou ve Státním archivu
v Trutnově. Prvně se mně dostaly do
ruky někdy v letech 1968 - 72, kdy
zde působil Vlastivědný kroužek.
Mnohem později, při nabídnuté
spolupráci s Vlastivědným čtením
p. Schwarze jsem si usmyslil, že
kopie těchto kronik dostanu k nám
do knihovny a muzea, a to se mi i
přes nepochopení někdejší „kultury
města“ podařilo jen díky panu
řediteli archivu Bc.Romanu Reilovi.
(Pokračování na str. 10)
Almanach dvorského
g y m n á z i a
Prof. dr. Vladimír Wolf
V roce 2010 si připomnělo
královédvorské gymnázium 120
let své existence, a to mj. jubilejní
publikací Výroční almanach 1890 2010, 120 let gymnázia ve Dvoře
Králové nad Labem (Dvůr Králové
2010, stran 154).
Po úvodu ředitele školy Josefa
Běliny následují vzpomínky na
významná historická období školy
(M. Puš, Vl. Hušek, R. Kazda).
Kapitolu Historie školy napsal
s přehledem a po důkladném
archivním výzkumu Ivo Rejchrt (11
- 29). Následuje Přehled učebních
plánů 1890 - 2010, informace J.
Běliny Současná škola v období
2001 - 2010 (48 - 52), poté Stručný
přehled jednotlivých vzdělávacích
oblastí, v němž jednotliví učitelé
referují o svých předmětech či
zájmových
aktivitách
s
nimi
spojených. Je zřejmé, že život
školy je vskutku bohatý. Přehled
nazvaný
Společenské
události,
kulturní a vzdělávací akce (za roky
2001 - 2010) to dokládají.
Almanach přibližuje i školní
projekty z téhož období, úspěchy v
odborných a sportovních soutěžích,
sportovní rekordy školy. Následuje
informace o ředitelích a učitelích
školy (1890 - 2010). V závěru,
jako je tomu u všech almanachů, je
prezentován pracný seznam všech
absolventů školy, jichž bylo více
jak 4000.
Almanach je doplněn desítkami
černobílých
i
barevných
fotografických
a
obrazových
příloh. Je vytištěn na křídovém
papíře,
náklad
není
uveden.
Dá se říci, že jde o kvalitní
publikaci,
porovnáme-li
ji
s
letošním almanachem trutnovského
gymnázia, je určitě lepší. Nelze
tedy jinak než kolektivu autorů
blahopřát a doufat, že jejich
odborná aktivita nezůstane jen u
almanachu.
Jak se dlouhodobě
vyvíjí cena elektřiny
Karel Malý
Již delší dobu se v médiích
objevují informace o rychlém
rozvoji fotovoltaických elektráren
a ekologové jsou nadšeni. Z počtu
přibývajících zdrojů této elektřiny se
současně ale dozvídáme, že elektřina
z těchto slunečních elektráren pro
spotřebitele silně podraží. Informace
o této skutečnosti se ovšem
rozcházejí. Ze strany ČEZu bylo již
v letním období sděleno, že elektřina
pro domácnost podraží nejméně o 15
%. Vládní činitelé ale prohlašují, že
vláda uskuteční taková opatření, aby
zvýšení bylo cca o 5 %. Kde je tedy
pravda, na níž závisí vážný problém
pro uživatele elektřiny?
Tzv. zelená elektřina je pro
provozovatele
těchto
elektráren
státem silně dotována, a to částkou 11
Kč za 1 kWh. To je ovšem ohromný
rozdíl proti elektřině z dosavadních
zdrojů a ten musí někdo zaplatit.
Prudký vzrůst budování slunečních
elektráren byl vyvolán v průběhu roku
2009 díky velkorysé podpoře státu,
který garantuje výrobcům solární
energie dotace na stanovené ceny
na dobu 20 let. Mimo to investiční
náklady na budování slunečních
panelů byly sníženy během jednoho
roku až o 40%.
Poslanecká
sněmovna
nebyla,
bohužel, schopna novelizovat zákon
upravující cenu zelené elektřiny.
Teprve letos na podzim byl podán
návrh na zdanění této elektřiny
26%. Proti této změně se ovšem
provozovatelé slunečních elektráren
bouří. Odborníci předpokládali, že v
roce 2011 by klesla cena za zelenou
elektřinu ze současných 12 Kč na
cca 6 - 8 Kč za 1 kWh. Vzhledem
k tomu, že podle zpráv v médiích
zůstane patrně zdanění vládními
orgány neprojednáno, tento zákon
od 1.1. 2011 platit nebude. Problém
tedy zůstává, že se cena elektřiny
pro domácnost podstatně zvýší. Když
je tento způsob výroby elektřiny
tak ekologický a tak významný pro
stát, proč stát sám nebude hradit
místo spotřebitelů rozdíl mezi cenou
elektřiny z klasických elektráren ?
Chci připomenout vývoj ceny za
elektřinu od roku 1991 do současnosti.
Za toto období se změnila cena již 21
x - z toho 3 x nepatrně snížena (cca o
3 %), zato 18x byla o velké procento
zvýšena. V roce 1991 stála 1 kWh za
denní tarif 0,41 Kč a za noční tarif
0,14 Kč. V roce 2010 platí tarify za
denní proud 3,45 Kč a za noční proud
1,66 Kč. To znamená celkové zvýšení
ceny za 10 let u denního tarifu o 713
% a u nočního tarifu o 1.085 %.
Pro doplnění je ještě nutno uvést,
že současně s uvedenými změnami
se stále zvyšovala částka tzv.
regulačních poplatků, které jsou
fakturovány jako poplatek za měsíc.
V roce 1991 to bylo 22,50 Kč a v
současnosti 318 Kč. To je rovněž
zvýšení o 1 313 %.
Myslím, že uvedené porovnání je
značně výmluvné o tom, jak nestydatě
si počíná společnost ČEZ vůči těm,
kteří elektřinu potřebují. Jsou známy
hospodářské výsledky ČEZu, který
vykazuje ohromné zisky v řádu
miliard za rok. Jsem velmi zvědav,
o kolik procent se v roce 2011
zvýší cena v důsledku vybudování
fotovoltaických elektráren.
Přátelé, máme www.
stránky z Podhartě
Pavel Janoušek
Jistě jste byli svědky toho, že Vás navštíví
příbuzní, zdejší rodáci neboVaši přátelé
ze vzdálenějších měst a rádi si společně
zavzpomínáte. Jsou rádi, když se mohou
těšit z Vlastivědných čtení vydávaných
panem redaktorem Janem Schwarzem,
knížkami o drobné místní historii a jsou
vděční za každou vzpomínku.
Ne všem se však těchto publikací
dostalo, a proto mohou nověji zalistovat
na webových stránkách internetu
www.podhart.unas.cz
Držitelkou této webové stránky je
paní Lenka Prajzlerová z Podhartě,
která dosud uveřejnila asi dvacet
historických textů. Mají úzký vztah
k Podharti, ale nepomíjí ani město a
okolí. Sama je autorkou textů o věžích
města, děkanství, gymnáziu a drakovi
na Zvičině, paní učitelka Mgr. Jana
Roupová článkem o zdejší nemocnici a
několik textů bylo vybráno z písemností
bývalého kronikáře.
V novinách radnice jsou obrázky do
soutěže „Znáte svoje město?“ Jsem
rád, že získává stále větší oblibu.
Otázky vypracovávám na požádání
pana redaktora Vlka a vy stále častěji
odpovídáte svými krátkými dopisy.
(Pokračování na str. 10)
Křest sv. Vladimíra
byl dokončen
Od našeho smíchu jednou
i moc se rozklepe,
břicho pukne jí a bude
zase na čas lépe. -
Miroslav Puš
Mladí lidé doby počítačů, internetu,
mobilů a dalších vymožeností budou
pravděpodobně při vyslovení či
přečtení názvu Křest svatého Vladimíra
na rozpacích, co to vlastně je. Starší
lidé, kteří svými kořeny spadají ještě
do doby čtenářské, budou jistě vědět, že
jde o satirickou báseň Karla Havlíčka
Borovského, která ale bohužel zůstala
nedokončena. Autor stihl v deseti
zpěvech popsat příběh boha Peruna,
který měl tu drzost, že se odvážil
vzepřít světskému panovníkovi - carovi
a byl za to „ po zásluze odměněn popravou.“Vyskytly se však komplikace
a bylo třeba vybrat za Peruna náhradu.
A ta se měla hledat s pomocí konkursu.
Tady ovšem Havlíčkova satira končí.
Jak napsal Mojmír Otruba v doslovu
ke Křtu sv. Vladimíra v roce 1985,
Havlíček si sepsal v době, kdy snad
měl hotových již sedm zpěvů, jakýsi
„Plán na Vladimíra“ a ten obsahoval
následující body: Bitva rozhodující
mezi katolíky a Řeky, Křest, Konec,
Veselost. Ovšem čtenáři se nedozvěděli,
zda se
konkurs vůbec konal, a pokud ano, jak
dopadl.
Jestlipak dnešní čtenáři vědí, že se našel
autor, kterého Havlíčkův Křest zlákal k
dokončení jeho díla? Našel se. V Edici
Petlice (1988) a Čtení na léto (1999)
se objevilo jméno Pavel Hořanský
a také jím dokončené Havlíčkovo
dílo. Hořanský se skutečně jmenuje
Jan Novotný a věděl dobře, proč své
skutečné jméno utajil. Jednak věděl, že
by mu oficiálně nikdo jeho dílo nevydal,
a kdyby se přesto pokusil publikovat
je, skončil by podobně jako Havlíček.
Ovšem ne v Brixenu, v celkem fešáckém
exilu, ale v nějakém ne tak vzdáleném
„výchovném zařízení“. Pavel Hořanský,
alias RNDr. Jan Novotný, je vědecký
pracovník, fyzik, a působil a snad ještě
působí na brněnské univerzitě. Narodil
se v roce 1944. Od roku 1981 vydával
své povídky , básně a dokumenty v
samizdatové podobě.
Jeho Křest obsahuje stejně jako
Havlíčkův deset zpěvů: Mají následující
názvy: Víra muslimská, Víra židovská,
Víra katolická, Víra americká, Víra
řecká, Tajná výprava, Cestovní zpráva,
Vasilovy rady, Křest a Doslov.
Hořanského dílo je od Havlíčkova
„pouhým okem k nerozeznání“ a navíc
se v něm autor projevil jako vynikající
znalec společenských poměrů své
doby, která se v mnohém podobala
době Havlíčkově.
Chtěl
bych
čtenářům
přiblížit
Hořanskho dílo alespoň krátkou
ukázkou, nejlepší by ovšem bylo,
kdyby si je mohli přečíst celé. Stojí
za to a ocenili by je zejména ti, kteří
dobu před listopadem 1989 poznali „na
vlastní kůži“. Snad vás o tom přesvědčí
zpěv dvacátý - Doslov (část):
Jeden z nich, ten nejvtipnější,
však ho dobře znáte,
psal do novin v krásném roce
osmačtyřicátém.
Nechť jsou potentáti jako
harpyje běsnící,
proto nepřestanou skládat
satiry básníci.
Krásu Alp nevnímá básník.
Stesk mu srdce svírá.
Dlouho do noci vždy píše
o křtu Vladimíra.
Při svých rejdech jedním heslem
řídí se ta banda:
Kdyby na sůl nezbývalo,
ať je aspoň sranda.
Smrt v něm hnízdo uvila si.
Už mu zvoní hrana.
Pro potomky po něm zbyla
báseň nedopsaná.
Moc a hloupost ať svět celý
zalehnou svým břichem,
dobře, pokud můžem třást se
aspoň tajným smíchem.
A tak boj, jejž básník vedl,
ani smrt nesmíří.
Od čtenáře ke čtenáři
opisy se šíří.
Když se potom zatočily
cesty dějin křivé,
psal do novin v stejném duchu,
jako psával dříve.
Nějak totiž nepochopil,
co ví každé dítě:
že se musí přizpůsobit
člověk realitě.
To bylo pro pány z Vídně
trochu ostré menu.
Poslali ho zrekreovat
zdarma do Brixenu.
Malé(ho) novoroční přání
Nový rok se k nám zas blíží
nebude však bez obtíží.
Velké škrty leccos změní,
šance na zlepšení není.
Jen však ti, co v čele stojí,
škrtů těch se nic nebojí,
svými platy všechno zvládnou,
opasky si neutáhnou.
Dále budou hrabat prachy,
nevadí jim žádné krachy,
v luxusu dál žíti mohou
a lid - ať si trhne nohou!
Boháč chudé těžko vnímá,
jich osud ho nezajímá.
Přes problémy všeho lidu
on si bude dál žít v klidu.
Popřejme si aspoň zdraví,
škrty ať nás neotráví,
budeme žít dosti skromně
s motem: Štěstí není pro mě !
Karel Malý
Osmý rok v DPS ve Strži
Za obyvatele domu PS ve Strži
Květa Moravcová
V roce 2003 byl dán do provozu dům
pečovatelské služby ve Strži. Je nově
vybudovaný a přes některé technické
nedostatky se nám tu žije velmi dobře.
Ředitelkou je paní Marcela Hauke.
Je velmi příjemná a milá, máme-li
nějaké připomínky nebo požadavky,
vždy je s námi řeší. K personálu
patří také pečovatelky. I když to jsou
ženy, které mají své rodinné starosti,
k nám se chovají slušně a obětavě.
Když se pořádá nějaké setkání v naší
společenské místnosti, připravují
zábavu a pohoštění a starají se o nás
jako o své mámy a otce. Dojímá nás
to až k slzám.
Dům byl nyní vybaven novým
nábytkem, který nám zpříjemňuje
zdejší pobyt. V létě máme k dispozici
terasu, která se nachází ve 4. podlaží.
Na té máme zahradní gril.Ten
využíváme k opékání klobás a steaků.
Tyto pak konzumujeme v zahradním
prostředí, které terasa skýtá. Také
tu slavíme naše životní jubilea,
ze kterých máme mnoho hezkých
fotografií.
Proto nás překvapilo a nepěkně se nás
dotýká to, že se tu v poslední době
objevují lidé, kteří vyšetřují nějaká
anonymní udání na vedení, která
kdosi posílá a tak zasívá nedůvěru
a nevraživost mezi nás všechny. Ať
je to kdokoliv, věříme, že pravda o
nevině a křivém nařčení vyjde najevo
a do našeho domu, který máme rádi,
se zase vrátí pohoda a klid.
Oslava narozenin
O starých …
(Pokračování ze. str. 7)
Doporučuji Vám si tyto Söllnerovy
práce přečíst. Staly se mně námětem
některých vlastivědných přednášek
určených spoluobčanům města.
Další z kronik vypracoval kronikář
Jaroslav Jakoubek. Jak sám napsal,
zachycuje roky 1938 - 1945.Ve
válečných
letech
protektorátu
1939 - 1945 se však kroniky psát
nesměly, a tak kroniku zpětně a
krátce dopisoval.
Za záslužnou činnost považuji také
období Vlastivědného kroužku z let
P ř á t e l é
(Pokračování ze. str. 8)
Docela mně však vadí, že zadání
je v Novinách radnice a odpovědí
se Vám dostává v druhých
Královédvorských
listech
p.
redaktora Puše. Budu proto jednat
s paní starostkou o tom, zda mi
bude, dříve odepřená služba(?),
umožněna. Bude to ku prospěchu
…
Vás a města.
Pamětníci si jistě také vzpomenou,
že stejná soutěž tu byla už před
půlstoletím a zavedl ji v místním
časopise pan redaktor Jan Schwarz.
Těžila
také
z
historických
fotografií pana Vlastimila Geislera
a sklízela rovněž zaslouženou
pozornost. Dnes ještě k Vašim
1968 - 1972. Ten se rovněž snažil
krátce křísit uvadlý vztah k historii
města. Jeho činnost je zachycena
v
jejich
cyklostylovaných
„Zprávách“. Můžete si je také
vypůjčit v Městském muzeu.
Na závěr něco k pousmání. Při
náhodném setkání jsem byl osloven
zvoláním: „Tak copak se zase
dozvím nového, vy tři apoštolové?“
Na můj nechápavý pohled doplnil:
„No přece Schwarz, Martinek a
ty“.
Pokračování o kronikách příště.
krátkým dopisům o Hanušově
domě, které mi udělaly velkou
radost. Za vyčerpávající odpovědi
děkuji panu Rudolfu Voňkovi ze
Sadové, Karlu Malému - Klazarova,
Kamile Štěpánkové - Dukelská,
Boženě Voňkové - R.A.Dvorského
a Janu Lisovi z Legionářské. Vaše
odpovědi poslouží k dalšímu
upřesnění Geislerovy sbírky. Ještě
jednou Vám všem děkuji, pište dál
své krátké dopisy, jsou zajímavé.
Prosincové
radovánky
v S o k o l e
Pavlína Špatenková
cvičitelé žactva
do
Prahy
na
Vánoční
cvičitelské
s e t k á n í .
Tomuto setkání
předcházela
d v a n á c t i kilometrová
v e č e r n í
p r o c h á z k a
v á n o č n í
Prahou. Tady to
Vánocemi přímo
dýchalo. Neděle
Vánoční setkání cvičitelů
byla
plná
cvičení, tance
a pohybových
hrátek. Cvičitelé odjížděli z Prahy s nápady do svých hodin.
(Pokračování na str. 15)
výbornou náladou, a také s novými
FOTO: P. ŠPATENKOVÁ
Začátkem prosince přichází také
do Sokola vánoční nálada. Nejinak
tomu bylo v letošním roce, kdy
v
hodinách
žactva
proběhly
hned čtyři mikulášské hodiny.
Pro nejmenší připravila Jitka
maňáskového čerta a Mikuláše.
Dětská fantazie je nekonečná, a
tak děti s maňásky komunikovaly,
recitovaly jim básničku a hlavně
se moc nebály. Do hodin rodičů s
dětmi předškolního žactva i žactva
školou povinného zavítali skutečný
Mikuláš se skutečným čertem. Čert
leckomu nahnal strach, obzvlášť
těm, kteří neměli čisté svědomí.
Básničku nebo písničku nakonec
předvedli všichni, a tak mohli být
Mikulášem obdarováni.
O mikulášském víkendu se vypravili
Na závěr podzimu
konečně dvě výhry
Miroslav Puš
Po šesti kolech se diváci ve stržské hale
dočkali vítězství domácích prvoligových
házenkářů.Výkony sice nebyly nijak
oslnivé, ale přece jen zisk 4 bodů ze dvou
zápasů přinesl mírné zlepšení postavení
v tabulce. V té jim sice patří se ziskem
8 bodů stále předposlední 11. místo, ale
ztráta na sedmý Chodov je pouhé dva
body a na šestý Náchod čtyři.
1. HK Dvůr Králové
31
Kostelec na Hané
28
Poločas 15:13. Začátek zápasu nevěstil
sice nic dobrého, Kostelečtí se brzy
ujali vedení 1:4, 2:6, ale už v poločase
domácí vedli o dvě branky a i ve druhém
poločase si vedení udrželi. Stínem
zápasu bylo těžké zranění jednoho
kosteleckého hráče, i to, že se muselo 40
minut čekat na příjezd lékaře z Jaroměře,
protože dvorští byli u dopravní nehody.
Do konce zápasu chyběly jen tři minuty
a ty se dohrály až po odvozu zraněného
hráče.
Branky Dvora vstřelili Kulhánek a
Junek po 6, Kotík, Kořínek, Zelinka
a Michajlík po 4 a Fiedor 3. Trenér
Michal Picha chválil po zápase zejména
brankáře Babčaníka a střelce šesti
branek Junka.
1. HK Dvůr Králové
29
TJ Košutka Plzeň
28
Poločas 15:11. Druhé vítězství, když
v závěru stálo štěstí na straně Dvora.
Začátek tradičně špatný, ale od stavu
0:2 bylo vše jinak. Domácí se ujali
vedení a do poločasu je zvýšili až na
čtyři branky. Dobrý vývoj pokračoval
i ve druhém poločase, ke konci ale
jako by našim hráčům začaly docházet
síly, Košutka vyrovnala a dokonce šla
do jednogólového vedení. O vítězství
Dvora rozhodl dvěma brankami Fiedor.
O branky se podělili: Fiedor a Kořínek
po 5, Kulhánek, Kotík a Michajlík po 4,
Junek 3, Zelinka a Šimek po 2.
Gábina mezi elitou
Jiří Rejl
V neděli 29. srpna se Gabriela Vognarová
vrátila domů ze Singapuru, kde si jako
reprezentantka Evropy vzduchovkou
vystřílela
stříbrnou
medaili
na
Olympijských hrách mládeže. Po oslavě
a odpočinku už v úterý zase trénovala
doma. Ve středu 1. září odpoledne jeli
Vlastík s Gábinou trénovat do Nových
Lesů malorážku a vzali mě s sebou,
abych si mohl nafotit malou reportáž.
Když jsem vystupoval z auta, řekl jsem
Gábině, ať všem v Plzni ukáže, že není
žádné malé pivo! Vzhledem k účasti na
OHM v Singapuru byla omluvena ze
tří kontrolních závodů reprezentace, ale
rozhodla se do Plzně jet. Odstřílela tam
všechny tři závody juniorek.
Výsledky: 3. září - vzduchová puška 40
ran (12 juniorek):
1. Vognarová Gabriela - 100, 100, 98,
99 - základ 397, finále 103,6 - celkem
500,6 b.
2. Brabcová Aneta - 99, 99, 100, 98 základ 396, finále 101,9 - celkem 497,9
b.
3. Vránková Monika - 96,98, 98, 99 základ 391, finále 105,2 - celkem 496,2
b.
4. září - sportovní malorážka 3 x 20 ran
(16 juniorek):
1. Vránková Monika - vleže 199, vstoje
195, vkleče 194 - základ 588, finále 94,8
- celkem 682, 8 b.
2. Vognarová Gabriela - vleže 198, vstoje
189, vkleče 189 - základ 576, finále 101,5
- celkem 677,5 b.
3.
Mazurová
Nikola - vleže
196, vstoje 194,
vkleče 188 základ 578, finále
97,8 - celkem 675,
8 b.
5. září - sportovní
malorážka
60
ran vleže (15
juniorek):
1.
Mazurová
Nikola - 98, 99,
100, 100, 98, 99
- 594 b.
2. Růžičková Iva
- 99, 99, 100, 98,
98,99 - 593 b.
3. Brabcová Aneta
- 99, 100, 98, 97,
99,100 - 593 b.
4.
Vognarová
Gabriela - 100,
100, 98, 97, 98, 99
- 592 b.
8. září ve Staré
radnici byly oceňovány osobnosti našeho
města za rok 2009. Vedle ostatních
oceněných osobností se slavnostního aktu
zúčastnila i Gábina. Od starostky města
Mgr. Edity Vaňkové převzala čestné
uznání za svůj výkon na Olympijských
hrách mládeže.
Už 11. a 12. září střílely juniorky opět
v Plzni na mistrovství České republiky.
Sobotní ležačka Gabině nevyšla - zvyká
si na novou malorážku. V neděli (díky
polohám vstoje a vkleče) vybojovala titul
mistryně republiky.
Výsledky: 11. září - sportovní malorážka
60 ran vleže (20 juniorek):
1. Růžičková Iva - 100, 99, 100, 100, 100,
99 - celkem 598 bodů.
2. Mazurová Nikola - 100, 100,99, 98,
99, 100 - celkem 596 bodů.
3. Francová Martina - 99, 97,100, 99,
98,100 - celkem 593 bodů.
9. Vognarová Gabriela - 98, 94, 98, 97,
98, 99 - celkem 584 bodů.
12. září - sportovní malorážka 3 x 20 ran
(18 juniorek):
1. Vognarová Gabriela - vleže 195, vstoje
192, vkleče 194 - základ 581, finále 98,1
- celkem 679,1 bodů.
2. Brabcová Aneta - vleže 199, vstoje
194, vkleče 187 - základ 580, finále 96,4
- celkem 676, 4 bodů.
3. Růžičková Iva - vleže 197, vstoje 191,
vkleče 190 - základ ´578, finále 96,7 celkem 674,7 bodů.
(Pokračování na str. 14)
Královédvorské gymnastky
Starší žákyně při své pohybové skladbě
Sokolovna hostila
přebor v Team-gym
Pavla Špatenková
V
sobotu
20.listopadu
hostila
královédvorská sokolovna gymnastická
družstva, která přijela změřit své síly
v oblastním přeboru Team - Gym.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
Nejmladší kategorie soutěžila v tzv.
Malém Team - Gym, což je dvojboj
na akrobacii a trampolíně, ostatní
kategorie absolvovaly kromě již
zmíněného ještě třetí disciplínu,
pohybovou skladbu.
Ve všech třech kategoriích dopadlo
pořadí stejně. První místa si odvezl
SK Kamenice u Prahy, druhá místa
závodnice Loko Trutnov a třetí místa
zůstala ve Dvoře Králové.
Tento první letošní závod byl
předzvěstí přeboru Team - Gym,
F l o r b a l
v e
kterého se naše družstva zúčastní 18.
prosince v Praze. Zde budou bojovat
o postup do přeboru ČOS. Budou se
tak snažit navázat na úspěch , kterého
dosáhly mladší žákyně před dvěma
lety, kdy se jim podařilo vybojovat
stříbrné medaile na MČR.
Přejeme našim gymnastkám mnoho
úspěchů.
D v o ř e
Josef Samek
Soutěže florbalistů pokračovaly v
listopadu dalšími koly. Mládežnická
družstva Kupflorbalku.cz teamu jsou
sestavena z nižších ročníků dané
kategorie, které doplňují hráči z
mladších kategorií. To se projevuje
ve výsledcích.
Starší žáci odehráli utkání s těmito
hráči: Beneš, Bělohoubek, Černý
T., Pavelka R., Prokop, Procházka
P., Malý, Málek, Pavelka M.,
Klepáč, Kumprecht, Knap, Pešťák
a Zahradník. 13.listopadu v hale
v Kuklenách prohráli se Sokolem
Pardubice 2:15 (1:3, 1:7, 0:5),
když branky dali Plíhal z přihrávky
Bělohoubka a druhou Knap. V dalším
utkání porazili Eldorádo DTJ Trutnov
9:2 (4:1, 2:0, 3:1). Branky dali
Procházka P. 4 (nahrával 2 Černý T.),
Malý 2 (z přihrávek Bělohoubka),
Bělohoubek 2 (Knap 1) a Beneš 1.
27. listopadu v 6. kole ligy starších
žáků prohráli obě utkání ve sportovní
hale v Kostelci n. Orl., a to s CSP
Hradec Králové 0:8.(0:3, 0:1, 0:4) a s
FTS Florbal Náchod 0:18 (0:3,0:7,0:
8). Kupflorbalku.cz team je v tabulce
pátý, když třikrát vyhrál, jednou
hrál nerozhodně a osmkrát prohrál.
Nejlepší střelec Kupflorbalku.cz.
teamu Patrik Procházka je v tabulce
střelců na osmém místě s 13 brankami
a jednou přihrávkou. Starší žáci se
dvorským příznivcům představí v 8.
kole v hale ZŠ Strž 9.1.2011.
Dorostenci sehráli v rámci 7. kola
druhé ligy dvě utkání v Chrudimi
- obě prohráli. S FBC Palksport
Litomyšl
1:4
(0:2,1:1,
0:1).
Jedinou branku Dvora dal Samek
J. z přihrávky Kozáka. S druhým
soupeřem FBC Piráti Sokol Chrudim
prohráli 1:9 (1:2,0:3,0:4). Branku
Dvora dal Procházka P. z nahrávky
Neumanna J. Sestava Dvora: Špůr,
Kozák, Procházka P., Syrůčková,
Malý, Klepáč, Vohnout, Knap,
Neumann, Wihan, Jebousek, Samek,
Albrecht a Blažek.
(Pokračování na str. 14)
G á b i n a . . .
(Pokračování ze str. 12)
Gábina má novou vzduchovku i
malorážku, zvyká si na nový střelecký
kabát. Důležité je i umění vybrat si ty
nejlepší diabolky a patrony. Hodně
nových věcí se musí dostatečně zažít
a to chce svůj čas a mravenčí práci.
Gábina trénuje třikrát týdně. Chodí
do posilovny - střílení je náročné na
záda a kolena. V závodech pak hraje
nejdůležitější roli dobře vyladěná
psychika. Je členkou Rapidu Plzeň,
který patří pod Ministerstvo vnitra.
Za letošní výborné výkony byla
oceněna desátým místem v TOPTEN
žebříčku nejlepších sportovců Centra
sportu Ministerstva vnitra za rok 2010.
9. listopadu proběhlo v Národním
domě v Praze slavnostní vyhlášení.
Vítězství patří už potřetí lyžařce
slalomářce Šárce Záhrobské. Na ZOH
v Kanadě získala bronzovou medaili ve
slalomu speciál.
Na druhém místě se umístil střelec
- brokař Jiří Lipták. Byl 3. na MS v
Mnichově a členem zlatého týmu v
trapu na ME v Rusku.
Třetí skončila rychlobruslařka Kateřina
Novotná. Na ME v Drážďanech vyhrála
víceboj, 100 m, 3000 m a byla druhá
na 500m.
Čtvrté místo patří veslařce Miroslavě
Knapkové. Na ME v Portugalsku byla
druhá a na MS na Novém Zélandu
dojela na čtvrtém místě.
Pádtá skončila teniska Petra Kvitová.
Ve Wimbledonu se dostala až do
semifinále.
Šestá se umístila cyklistka Jana
Horáková, která si na MS ve fourcrossu
v Kanadě dojela pro stříbro.
Sedmý byl zápasník Marek Švec.Na
MS v zápase řeckořímském v Moskvě
skončil pátý.
Osmé místo připadlo atletce Jiřině
Ptáčníkové. Na halovém MS v Kataru
a ME ve Španělsku získala 5. místa ve
skoku o tyči.
Devátou příčku obsadil Jiřinin přítel
- atlet sympaťák Petr Svoboda. Na
halovém MS v katarském Dauhá
doběhl pátý na 60 m překážek a na ME
v Barceloně na 110 m překážek skončil
šestý.
Do Síně slávy sportu Ministerstva
vnitra byla letos uvedena první dáma
F l o r b a l . . .
(Pokračování ze str 13)
20.listopadu v 9. kole soutěže ve
sportovní hale v Kuklenách nejdříve
prohráli s FBC Hradec Králové 4:
10 (0:5, 3:3, 1:2). Góly Dvora dali
Kozák, Procházka P. (Vohnout),
Samek (Blažek) a Vohnout (Samek).
V napínavém druhém zápasu Dvůr
porazil TJ Sokol Jaroměř 8:7 (2:2, 2:
2, 4:3), když se o branky a nahrávky
podělili Samek 4 (Syrůčková,
Blažek, Kozák),
Neumann J.
2 (Kozák 2) Vohnout (Samek),
Medlík (Kozák). V utkáních hráli
mimo střelce a nahrávače ještě
brankář Špůr, Zahradník, Klepáč
a Knap. Dorostence uvidíme ve
Dvoře Králové 13.2. 2011 v hale
ZŠ Strž. Družstvo mužů je po šesti
utkáních na posledním místě 3.
ligy divize IV. Povzbudit je možno
družstvo 6.2. a 17.4., kdy hraje v
hale ZŠ Strž.
TJ Sokol Dvůr Králové n. L. má
v soutěži florbalistů 2010/2011
družstvo starších žáků. Ti hrají
přebor a po 8 utkáních jsou na
5. místě. Dosud sehráli žáci tato
utkání: 25.9. (ve sportovní hale v
Poličce) FBC Piráti Sokol Chrudim
4:4, TJ Lubná 1:2, 9.10. (ve Rtyni
v P.) Orel Rtyně v P. 9:0, FBC
Piráti Sokol Chrudim 4:1, 23.10.
(v Kostelci n. Orlicí) FBK Kostelec
n.O. 5:0, Orel Přelouč 4:1, 6.11.
(ve Vysokém Mýtě) FTC Vysoké
Mýto 8:3, TJ Lubná 4:4. Starší žáky
Sokola je možno vidět v hale ZŠ
Strž na 7. turnaji 15.1.2011 a na 11.
turnaji 23.4. 2011.
historie našeho sportu Věra Čáslavská.
Ta ve své kariéře získala 7 zlatých
olympijských medailí (3 v roce 1964, 4
v roce 1968), 4 prvenství na světových
a 11 na evropských šampionátech.
Za rok 1968 byla vyhlášena prestižní
agenturou ISK nejlepší světovou
sportovkyní roku. Od MOV obdržela
Olympijský řád. V roce 1999 skončila
v anketě Olympionik století druhá
za legendárním Emilem Zátopkem.
Slavnostního večera se zúčastnila i
stále čiperná 88 letá milá paní Dana
Zátopková, která už je delší dobu v
Síni slávy sportu MV. Tato slavná
oštěpařka se zúčastnila čtyř olympiád.
Vyhrála v roce 1952 v Helsinkách,
stříbro získala v Římě v roce 1960.
Vyhrála 2x na ME (1954 a 1958). V
roce 1995 jí byl udělen Olympijský
řád. V roce 1958 vytvořila světový
rekord (55,73 m), osobní rekord má
56,67m.
Ministr vnitra Radek John m.j. řekl:
„Velice vám děkuji za velký zážitek,
který jste mi darovali, a sice to, že jsem
celý večer mohl sedět u stolu se dvěma
největšími dámami československého
sportu, paní Danou Zátopkovou a paní
Věrou Čáslavskou.“
Gábina byla v ten večer v té nejlepší
společnosti.
Družstvo
mužů
Sokola
Dvůr
Králové n. L. hraje florbalovou
královéhradeckou ligu a po osmi
utkáních je na pátém místě s těmito
výsledky: 19.9. (ve Dvoře Králové)
FBK
Czelákovice/Slavoňov
5:
5, FBK 001 Trutnov 3:5, 3.10.
(v Trutnově) TJ Sokol Jaroměř
Team 4:3, FkC Malé Svatoňovice
3:3, 24.10. (v Kostelci n. Orlicí)
Eldorádo DTJ Trutnov B 8:6,
FbK Kostelec n.O. B 4:2, 21. 11.
(v Malých Svatoňovicích) Orel
Rtyně v P. B 8:3, FBC APS Hradec
Králové 0:15.
Vydavatel a redakce
Královédvorských listů
přejí svým čtenářům
a dopisovatelům příjemné
prožití vánočních svátků a
úspěšný rok 2011.
Mikuláš v Sokole
Královédvorský
sport ve výsledcích
Prosincové...
stále plná, akce, které pořádá Sokol,
jsou navštěvované. Nezbývá než si
přát, aby tomu tak bylo i v příštím
roce. V roce 2011 bude zahájen
nácvik na XV.všesokolský slet, jehož
cílem bude oslavit stopadesátileté
trvání sokolské organizace - „150 let
v pohybu.“ Již nyní zveme všechny
zájemce k nácviku. Všem našim
členům i příznivcům přejeme hodně
zdraví a úspěchů v roce 2011.
FOTO: P. ŠPATENKOVÁ
(Pokračování ze str. 11)
Další velkou akcí byl vánoční
karneval, který se konal při
poslední předvánoční hodině. Děti
si nejen zařádily v maskách, ale
také zazpívaly koledy u vánočního
stromečku.
Letošní rok byl pro Sokol opět
poměrně úspěšný. Naši závodníci
vybojovali mnoho medailí, o cvičení
v Sokole je zájem a sokolovna je
Lední hokej
Krajský přebor - muži
Náchod - DK 5:11 (0:7, 3:3, 2:1)
Vítek 3, Rychtera, Svoboda, Říčař, Laš,
Zmítko, Kollman, Döme a Dušička po 1
DK - Jaroměř 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Rychtera,
Hamerský - 320 diváků
DK - Třebechovice 2:9 (1:4, 0:1, 1:4)
Mišinec, Dušička - 200 diváků
Hronov - DK 4:5 po prodloužení (2:1, 1:3,
1:0 - 0:1)
DK - Nové Město n. Met 4:2 (0:0, 1:1, 3:
1) Zmítko 2, Petráš a Rychtera po 1 - 200
diváků
Nová Paka - DK 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Hamerský
DK - Nový Bydžov 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)
Zmítko 3, Dušička 2, Rychtera 1
Opočno - DK 5:3
Do druhé části soutěže postupuje Dvůr
Králové ze třetího místa (1. Hronov, 2.
Jaroměř). Nyní STK schválí odehraná utkání
a provede rozlosování druhé části soutěže.
Junioři
Krkonoše - DK/Náchod 3:4 po prodloužení
(1:0, 0:2, 2:1 - 0:1)
Opočno - DK/Náchod 2:11 (0:4, 0:3, 2:4)
Dorost
DK/Náchod - Krkonoše 4:2 (0:0, 3:1, 1:4)
Vánoční setkání cvičitelů v Tyršově domě
Kuželky
Východočeský přebor
Jičín C - DK 16:0, DK - Jičín D 12:4,
Červený Kostelec C - DK 12:4, DK - Hořice
C 10:6
Východočeská soutěž
DK B - Poříčí 4:12, DK C - Nová Paka B 0:16,
Břekovice - DK C 16:0, Červený Kostelec D
- DK B 12:6, DK B - Č. Meziříčí B 10:6, DK
C - Poříčí 4:12, Červený Kostelec D - DK C
16:0, SKP Hradec Králové - DK B 14:2
Mezinárodní halový
softbalový turnaj žákyň
a žáků v hale ve Strži
Alan Výborný
O prodlouženém víkendu 19. - 21.
listopadu 2010 se v hale ZŠ Strž ve
Dvoře Králové nad Labem uskutečnil
mezinárodní softbalový turnaj žáků
a žákyň do 13 let. Na turnaj se
přihlásilo čtrnáct týmů z celé ČR
a Polska v kategoriích chlapců i
dívek. Velmi zajímavé zápasy dívek
proti chlapcům byly zpestřením jak
divácky, tak i hráčsky, protože si
jak trenéři týmů, tak samotní hráči
mohli vyzkoušet hrát proti opačné
kategorii. Během tří dnů bylo vidět
snahu jak začínajících mladých
hráčů, tak i „ostřílených borců“.
Po sobotním vyrovnaném zápase ,
kdy děvčata ze Dvora Králové n.L.
porazila o jediný bod mistry ČR do
13 let Hrochy z Havlíčkova Brodu
19:18 a zajistila si po předchozích
vítězstvích nad Merklínem, Joudrs
Praha, Polskem 1, chlapci z Mladých
Buků a Trutnovem postup do
nedělního finále. Finále přineslo
před zaplněnou tribunou haly triumf
Jednou větou
Miroslav Puš
Základní škola logopedická a Mateřská
škola logopedická v Choustníkově
Hradišti uspořádaly Den otevřených
dveří.
Soutěže veteránů Než vypustíme vodu z
chladiče, kterou uspořádal Veteran Car
Club ve Dvoře Králové, se zúčastnilo
122 automobilů a 127 motocyklů.
Samici orangutana bornejského Žanetě
se v ZOO Dvůr Králové n.L. narodilo
mládě - holčička.
Městská nemocnice ve Dvoře Králové
uspořádala vzdělávací akci pro střední
zdravotnický personál pod názvem
Královédvorský ošetřovatelský den.
Do zoologické zahrady v hlavním
městě Saudské Arábie Rijádu poslala
královédvorská ZOO 46 zvířat (zebry,
antilopy nyaly a bonga, surikaty a
guerézu).
nad odvěkým rivalem Mladými Buky
24:3 a tým žákyň Dvora Králové n.L.
dokázal svoji suverenitu v tomto
sportu a kategorii v ČR.
V rodinném domě plném odpadků
došlo k požáru a při něm zahynul
majitel domu.
Slovní spor dvou bratrů (58 a 50 let)
ve Dvoře Králové skončil střelbou
z malorážky, při níž starší zasáhl
mladšího třemi výstřely, a ten byl
dopraven
do
hradecké
fakultní
nemocnice.
V ZOO bude do 20. ledna otevřena
výstava fotografií Jana Svatoše
nazvaná Africa obscura.
Vítězem soutěže ve sběru starých
mobilů v kategorii dětských kolektivů
pořádané ZOO, se stala ZŠ Fr. Kupky
z Dobrušky.
KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY vydává J. Pišta a spol., společnost s r. o. telefon 499 623 979 - připravuje nezávislá redakce - povoleno odborem
kultury Okresního úřadu v Trutnově, č. kult. 318/91/HB. Cena 6 Kč. Redaktor Miroslav Puš, Macharova 2096, Dvůr Králové n. L., tel. 499 623 861.
Administrace a příjem inzerce Jana Fiřtová, Husova ul. 128, 544 01 Dvůr Králové n. L., mob.: 723 248 301, - volat můžete od 7.00 do 8.30 hod. a od 19.00
do
21.00
hodin.
Uzávěrka
KL
je
15.
den
v
měsíci,
kromě
prosince
(10.)
a
července
(KL
nevycházejí).
Tiskne Tiskárna TYP TISK s. r. o., Riegrova 327, Dvůr Králové n. L., telefon 499 320234. Za pravdivost v článcích odpovídají autoři.

Podobné dokumenty