Vanguard R6x

Komentáře

Transkript

Vanguard R6x
Číslo 6
China Tour
Revisited
V době od 25. do 27. září se konala
výroční konference TIENS. Poprvé se
zde sešlo 20 000 členů rodinného
kruhu TIENS v Mezinárodním parku
rozvoje zdraví TIENS v čínském
městě Tianjin.
Byla to oslava třinácti let úspěšného
růstu a rozvoje skupiny TIENS.
Nikdy dříve ve třináctileté historii
společnosti
TIENS
nebylo
výhodnější stát se distributorem
TIENS. Důkazem je celá řada
nových produktů představených na
Mezinárodní
výstavě
výrobků
TIENS 2008.
Prezident skupiny TIENS pan Li
Jinyuan
strhujícím
způsobem
představil svou novou teorii
nazvanou „Fungujícím zázemím a
spotřebou k většímu bohatství“.
Tuto myšlenku uvítali všichni čelní
představitelé skupiny TIENS a
získala si také podporu všech
oceněných leaderů.
Voláme všechny
distributory...
Chcete se o sobě dočíst ve
zpravodaji Vanguard? Pokud
ano, kontaktujte svůj místní
podpůrný tým nebo zašlete svou
e-mailovou adresu na:
[email protected]
„Jeden svět – jedna společnost TIENS“
„Spolu sdílíme“
Vybráno ze zpravodaje Vanguard...
Obsah tohoto čísla
Téma
Jméno: Selma Monteiro
Pozice: Koordinátorka školení a akcí
Oddělení: Odbyt a vzdělávání
Tento měsíc zpravodaj Vanguard
představuje novou členku rodinného
kruhu TIENS: Přivítejte Selmu
Monteiro, s níž se s největší
pravděpodobností setkáte na příští
národní akci.
Paní Monteiro bude mít na starosti
koordinaci školení a akcí pro oblast
Evropy. Zvláště se zaměří na pomoc
všem evropským zemím, v nichž naše
společnost působí, při zavádění
evropského
školicího
programu,
vytváření
a
zprostředkování
obchodních
nástrojů
a
úzkou
spolupráci s těmito zeměmi.
Paní Monteiro je absolventkou
postragudálního studia v oboru
obchodního managementu. Osm let
pracovala v různých oblastech, jako
např. odbyt, marketing a organizace
akcí, v odvětví zaměřeném na přímý
prodej.
Sídlo bude mít v naší pražské pobočce,
odkud bude vyjíždět na školení a akce,
kde se s ní můžete všichni setkat.
Strana
Informace o mezinárodním turné
TIENS– revisited
1
Spolu sdílíme – ze zpráv Vanguard
2
Oblastní zprávy – Zpráva o školení z
TIENS Turecko
3
Oblastní zprávy – Zpráva o školení z
TIENS Polsko
4
Zaměřeno na výrobky
5
Zaměřeno na místní události –
„Vaše místní zprávy“
6
Distributorské okénko – Noví
distributoři s osmi hvězdami
7
Nové postupy srpen/září/říjen2008
8
Nové postupy – srpen/září/říjen
2008
9
Nové postupy – srpen/září/říjen2008
10
Nové postupy - srpen/září/říjen 2008
11
Oceňujeme lvy – vaše místní zprávy
12
kk
Lion Recognition – Your local news
„Jeden svět – jedna rodina“
2
Oblastní zprávy
Zpráva o školení
z
TIENS Turecko
První „Školení ve vůdčích schopnostech“ v Turecku uspořádala 1. a 2. listopadu ve spolupráci s TIENS Evropa pobočka
TIENS Turecko. Školení vedl Atif Kamran, školitel pro oblast Evropy.
Cílem školení bylo podpořit naše
distributory při vytváření obchodního
modelu založeného na duplikaci.
Duplikce, jak je všeobecně známo, je
hybnou silou úspěchu našeho odvětví.
Při školení našich tureckých leaderů na
začátku října pan Kamran pocítil
potřebu vrátit se za začátek a rozhodl
se připravit další školení, které by se
zabývalo hlavními tématy, jako
například
jak
pomoci
novým
distributorům
vybudovat
podnik
schopný
duplikace
v
prvních
devadesáti dnech.
Školení se zúčastnila skupina čtyřiceti
nadšených distributorů sestávající
z vrcholových leaderů, nových leaderů
a zcela nových distributorů z celé
země. Přítomni byli také leadeři
(bronzoví, stříbrní a zlatí lvi) ze
sousedních zemí, kteří aktivně budují
své podniky v Turecku.
Jedinečné
školení
připravené
oddělením pro odbyt a vzdělávání v
oblasti Evropy vyhovovalo potřebám
všech tří úrovní distributorů a ukázalo,
jak se mohou navzájem podporovat a
vytvořit „skvělý tým“ pro dosažení
společného cíle.
Během tohoto dvoudenního školení
měli účastníci příležitost zapojit se do
neformálních setkání, kde mohli
diskutovat o metodách budování
podniku.
Bylo zřejmé, že distributoři očekávají
od místního a oblastního vedení stále
více a že roste i jejich důvěra. Jeden z
distributorů prohlásil:
„Nechceme
provozovat kliniky
… a to díky společnosti TIENS,
která nám ukázala nový směr.“
Zájem zúčastněných byl tak veliký, že
školení začínalo brzy ráno a končilo
pozdě večer. Školení vlilo do žil našich
distributorů novou krev a získali také
obrovskou motivaci. Ohlasy účastníků
byly velmi pozitivní. Jeden ze
špičkových leaderů řekl: „Školení nám
dalo odpovědi na naše otázky a my
nyní hledíme do budoucnosti s větší
důvěrou“.
V závěru školení pociťovali všichni
obrovské nadšení a již se nemohli
dočkat, až se vrátí ke svým
organizacím, aby mohli s tímto
devadesátidenním obchodním plánem
založeným na duplikaci začít pracovat.
Turecko má obrovský potenciál a my
věříme, že s těmi správnými vůdčími
schopnostmi
a
novou
dávkou
podnikatelského nadšení dokážeme
postoupit na další úroveň podnikání.
1. Rising Star
Best Retailer Award
Criteria:
Awarded for the highest personal PV
within the qualifyinhis award is open
to all Distributors.
3
Oblastní
Region zprávy
News
TIENS
Zpráva o školení
z
12. a 13. listopadu 2008 spustila pobočka TIENS Polsko za podpory oblasti
Evropy nové školení upravené podle potřeb polského podnikání.
Dva týdny před touto akcí zavítal pan
Atif Kamran, školitel pro oblast
Evropy, do Polska. Setkal se
s vedoucími představiteli a polskými
leadery a analyzoval potřeby školení v
této zemi. Podobně jako ve Velké
Británii a v Turecku, i zde byla
hlavním tématem duplikace. Na
základě této zkušenosti pan Kamran
připravil pro TIENS Polsko jedinečné
dvoudenní školení zaměřené na vůdčí
schopnosti při duplikaci.
Pro toto školení bylo vybráno třicet
čtyři distributorů na třech různých
úrovních podnikání – leadeři, noví
leadeři a nové vycházející hvězdy.
Každý distributor podstoupil školení
v závislosti na roli, kterou musí hrát
při vytváření silného podniku TIENS,
se zvláštním důrazem na vůdčí
schopnosti,
budování
týmu
a
duplikaci, přičemž byl
použit
systematický přístup umožňující
takovou duplikaci.
Polsko
Za tuto příležitost si vysloužil
vděčnost distributorů Jarek Flis,
generální manažer pro Polsko a
baltské země. Distributoři se naučili,
jak z podnikání se společností
TIENS získat více v kratší době a
jak svůj podnik rychleji rozvíjet.
Jeden
z
delegátů,
zkušený
distributor, poznamenal:
„Nyní víme, že mimo
zdravotnická zařízení existuje
i jiný způsob, jak budovat
podnikání, a je to mnohem
snazší způsob...“
Ze školení odjížděli distributoři
nabiti novou energií a plni
nadšení a těšili se, až zahájí práci
podle
„Svého
prvního
devadesátidenního plánu“ – i
když byli v TIENS již mnoho let.
Přijímali jsme početné SMS
zprávy jako ”Děkujeme za
školení!” a telefonní hovory
žádající o podpůrné materiály pro
„Můj
první
devadesátidenní
plán“. Distributoři je chtějí začít
používat okamžitě!
Jednoznačně kladný byl ohlas na
školení o metodách duplikace a
proměně spotřebitelů zboží v
obchodníky.
4
Zaměřeno na výrobky
~ Nové směry ~
Kulturní hodnoty skupiny TIENS – vynikající týmová práce, nejvyšší odpovědnost a zcela novátorský přístup – představují
základy, na nichž společnost staví své strategie pro budoucnost. Nicméně jako mnohé jiné společnosti založené na přímém prodeji,
které stále podporují své zavedené výrobky, i společnost TIENS si je vědoma potřeby změn pro dosažení podnikatelských cílů. S
více než šestnácti miliony členů rodinného kruhu TIENS na celém světě, kteří vytrvale hledají nové výrobky a nové směry, jsou
tyto základy opravdu potřeba. Z tohoto důvodu byla pro zvýšení růstu a postup skupiny TIENS do Fortune 500 a dále vytvořena
řada prvotřídních kosmetických výrobků a v Evropě byla zřízena nová vylepšená výrobní zařízení.
Zpravodaj Vanguard vám níže představí některé nové výrobky a směry, které byly minulý měsíc prezentovány na celosvětové
konferenci v ústředí TIENS...
Jedním z hlavních úkolů skupiny
TIENS bylo šířit poselství „pěti tisíc let
čínské zdravotní kultury“. Pro dosažení
tohoto cíle skupina TIENS využívá
moderní výrobní technologie a
výzkumné metody. Skupina TIENS
vstoupila do strategických partnerství s
předními nadnárodními korporacemi,
jako je Pfizer (USA) či Formosa
Plastics (Tchaj-wan), a zřídí také
výrobní zařízení v Evropě, s jejichž
pomocí
bude
dodávat
výrobky
zákazníkům na celém světě. Musíme
upozornit, že výrobky TIENS byly
certifikovány HACCP, ISO9001:2000,
GMP a FDA. To znamená, že naše
výrobky dosáhly mezinárodní úrovně a
řadí se na přední místa mezi výrobky
označovanými “Made in China”.
Na třídenní výstavě v ústředí TIENS v
září 2008 byly představeny tři hlavní
značky výrobků.
Skupina TIENS představila devět
výrobků ve třinácti různých variantách
pro zdravou výživu, péči o zdraví,
kosmetiku a péči o domácnost. Tyto
výrobky vznikly díky důkladnému
vědeckému výzkumu, propracované
výrobní logistice a síle skupiny TIENS
Výrobky TIENS podporují nejen
zdraví, ale také krásu ve všech
podobách. Skupina TIENS upravila
svou vývojovou strategii podle tržních
trendů. Důkazem je propagace
kosmetické produktové řady – TS v
průběhu této výstavy. Skupina TIENS
uvedla do prodeje „TS Beauty Elites“.
“Výrobky TIENS podporují zdraví a
krásu ve všech formách”
na mezinárodních trzích. Mezi hlavní
představované
výrobky
patřil
Proteinový prášek se sojovými peptidy,
Probiotické kapsle, Time Shadow (TS)
výrobky pro péči o pleť, elektroakupunktura TIENS-LIFE a Ovocný a
zeleninový čistič (TR-YCA).
Na všechny účastníky výstavy tyto
nové výrobky silně zapůsobily.
Návštěvníci pocházeli ze všech částí
světa a při koupi diskutovali o účincích
výrobků.
Prodej
probíhal
za
neztenčeného zájmu po celou dobu
akce.
„Výstava představila výrobky
prostřednictvím výstavky,
interaktivní zkušenosti i setkání s
otázkami a odpověďmi“
5
Místní zprávy... Vaše místní novinky
Jednoducho pre zábavu! Športový deň TIENS Slovakia
Taký zvláštny futbal…že, pánové?!
V srdci stredného Slovenska
v nádhernom prostredí Veporských
Vrchov, neďaleko obci Látky, sa
v dňoch 2-3.augusta 2008 stretli
slovenský distribútori na „Brannošportovom dni“, ktorý bol aj zároveň
oslavou 13.výročia založenia firmy
TIENS.
Odprezentovalo sa vyše 120
distribútorov, ktorý väčšinou prišli
s celými rodinami a dokonca niektorí
zobrali aj svojich psích mazlíčkov.
Na úvod všetkých zúčastnených
privítal moderátor Ján Hanes
a oboznámil ich s programom hier
ako aj s podmienkami súťaží. Okrem
potrebných vstupných informácií aj
podotkol, že naša olympiáda sa koná
o týždeň skôr, ako tá ozajstná v Číne!
Súťažiaci boli rozdelený do štyroch
družstiev po 20 členov. Družstvá boli
farebne rozdelené takto:
Findrovci mali žlté tričká, Hanesovci
A teraz všetci do kamery: „Sýýýr!“
zelené, Slivkovci modré a Broskovej
team mal oranžové dresy. Po tomto
farebnom rozdelení sa začalo naplno
súťažiť.
Ako prvá disciplína prišla na rad
streľba so vzduchovky a nasledovala
streľba s luku, pri ktorej sa zažilo
ohromne veľa zábavy. Tretou
zaujímavou disciplínou bol hod
granátom na ciel. Nasledovali ďalšie
atraktívne disciplíny akou bola
„stonožka“ a veľmi populárna
slovenská disciplína „preťahovanie“,
bohužiaľ iba lanom.
Po dobrom obede sa začala azda
najatraktívnejšia disciplína a to „jazda
na býkovi“, z ktorej mali najväčšiu
zábavu diváci, lebo oni z býka
nepadali!
Pred azda najpopulárnejšou
disciplínou, futbalom, vystúpila
Svetoznámé Kefa Girls
exotická tanečná skupina „Kefa girls”,
ktorá zožala mimoriadny úspech!
Pokračovalo sa s futbalom ktorý
nebol hoci aký futbal, ale špeciálny,
ktorý sa hral v bazéne s troškou vody
na dne.
Všetci zúčastnení sa snažili držať
olympijského hesla, že “nie je
dôležité zúčastniť sa, ale zvíťaziť”!
Po skončení disciplín nasledovalo
vyhlásenie výsledkov a po výdatnej
večeri nasledoval večerný program
v ktorom sa najviac očakávalo
losovanie zájazdu do Číny.
Zo zábavného programu sa veľmi
páčila kreácia Slovenskej ľudovej
rozprávky na motívy TIENS o
„ČERVENEJ ČIAPOČKE“. Disco,
zábava a tanec potom pokračoval do
neskorej noci a každý sa zabával
podľa chuti.
Po dobrej zábave sa ale ťažko
vstávalo a tak každému pred
odchodom dobre padol chutný guláš,
pri ktorom sa ešte rozoberali včerajšie
zážitky.
Športový deň TIENS splnil svoj účel,
všetkým zúčastneným sa víkend páčil
a sľúbili sme si, že o rok sa stretneme
znovu!
Ján Hanes, 8*
Vľavo: Helena Slivková a jej tím a stonožka…
Hore: Alexandra Findrova skúša svoje
strelecké zručnosti…
Vpravo: …samozrejme ostatní ju
v tom nenechali!
6
Distributorské okénko
„Vaše místní zprávy“
Dnes se zaměříme na
„Zkušeností z Číny jsem byla
nadšená.“
nové distributory s osmi
hvězdami...
Ferenc Somogyi
„Majitel nejlepší
zprostředkovatelské kanceláře“
Danguole Mickeviciene
Distributor s osmi hvězdami – Lotyšsko
Danguole Mickeviciene z Lotyška
začala
se
společností
TIENS
spolupracovat v květnu 2002 a
vypracovala se až na distributora
s osmi
hvězdami.
Prozradila:
„Podnikání se společností TIENS mi
dalo příležitost poznat svět. Dříve jsem
si mohla o návštěvě Číny nechat pouze
zdát.“
Paní Mickeviciene řekla zpravodaji
Vanguard, jak je za tuto zkušenost ráda
a kolika lidem je vděčná. Řekla:
„Nemohu ani zmínit všechna jména,
takže bych ráda nejdříve poděkovala
svým sponzorům, vedení společnosti
TIENS a nakonec těm, kteří jsou pro
mne nejdůležitější, mé rodině, za lásku
a podporu, které se mi od nich
dostalo“.
Nakonec dodala: „Na svou návštěvu
Číny a sídlo společnosti TIENS budu
dlouho vzpomínat. Přeji každému ve
své organizaci povzbuzení, které
pocítíte, když vám 20 000 lidí tleská za
vaše úspěchy – byl to skvělý pocit“.
Ferenc Somogyi žije v Debrecíně v
Maďarsku. V roce 2003 si vyslechnul
prezentaci Papp Gulnary o skvělých
výrobcích a vynikajícím odměnovém
plánu. Její prezentací a osobností byl
tak nadšen, že se bez váhání stal
členem rodinného kruhu TIENS.
Na začátku roku 2008 se stal
distributorem s osmi hvězdami. Dnes
jeho síť čítá více než 2 500
distributorů, kteří jsou nadšení,
stanovují si vlastní cíle a jsou skvělými
týmovými pracovníky.
Před dvěma lety si pan Somogyi
otevřel svou zprostředkovatelskou
kancelář v Debrecíně, která slouží
distributorům v několika zemích. V
naší kanceláři distributoři naleznou
všechny materiály, které potřebují:
DVD, letáky, brožury a dobrou radou
pomáháme i všem zájemcům.
Každý se může podívat na DVD a
vyzkoušet si veškeré zařízení pro
posílení zdraví. Máme zde prezentační
prostory, které pojmou čtyřicet lidí, a
distributoři se zde mohou setkat se
zájemci a předvádět své prezentace.
Ferenc Somogyi
Distributor s osmi hvězdami – Maďarsko
v mé kanceláři jsou spolehliví a
připravení
pomoci
příchozím
distributorům. Plakáty a letáky
podávají informace o postupu.
Byl jsem oceněn na celosvětové
konferenci konané v září v městě
Tianjin jako „Majitel nejlepší
zprostředkovatelské kanceláře“ a také
jsem obdržel jako cenu automobil od
prezidenta Li. Veškerá ta náročná
práce za to stojí.
Provozování
zprostředkovatelské
kanceláře vyžaduje odpovědnost a
koncentraci. Všichni kolegové pracující
7
New Promotions – Aug – Oct 2008
Germany
Croatia
DRAGANA MILAS
BOZIDAR TEZAK
VUCETIC.ANITA
BEDIC.DURDA
TANJA KUCULO
BOZICA BUZANIC
MARIJANA TEZAK
LEKSIC ALEMKA
BRAJKOVIC ROZETA
VITIC MIRJANA
PERKOVIC NEVENKA
STEFICA J VIHER
PLESA NEVENKA
LEA TUDJA
VERICA TKALEC
RANKO B
NATASA NEDELJKO
WOLOCHO, VALENTINA
MICHALOWA, K
DERR, LINDA
BIFELD, VALENTINA
TARASOV, SVETLANA
TRADEX HANDELS
GMBH
LOSCHIZKI, KATHARINA
FLEISCHAUER, ANNA
WALTER, INA
DIRKSEN, NINA
RADIS, GALINA
BARTKE, BRONISLOVAS
LIEDER, MARIA
KOLM, LYDIA
MAIER, FRIEDA
TIERAERZTLICHE P,I
WEISS, ALOIS
FRIESEN, NATALIA
KEMLER, IRINA
MERKEL, IDA
BERGER, WALTRAUD
KOLYBAYEVA, V
FRIESEN, ANOREJ
KRAMEV, LYDIA
IVANOVA, LARYSA
WASINGER, HELENE
ADEMOVA, NARLIJE
SALMAIER, ELKE
GUSELNIKOW,
ANDREAS
ELSODANY, NOUR
CERNIC, JOZEFA
WETSCH, ANNA
MACHORTOW,NELLI
EVIN, TUENCAY
RUETHERS, HEINZ
ALVES, LUDWIG
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Italy
SADDOY L M
RENATO DRNJEVIC
LAURINA RAQUEL
SHKAEVA ANTONINA
FELIPE LYDIA
BAMBAO FELIZA
DE LOS SANTOS
CARLA MELCHIORI
ELENA LOZADA
EZIA DRNJEVIC
FAUSTO ASTOLFI
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Portugal
TATIANA TRELEA
OLEKSANDR Y
KOSTYANTYN B
DANIYA HODZITS
SVETLANA C
JORGE P GOMES
YURIY PODKOLINA
Hungary
6
5
4
4
4
4
4
Spain
J, C CANDELA
JUAN R TORRES
M DEL BARCO
OSCAR SETUAIN, E
5
5
4
4
Sweden
FRANS NORTHMAN
KATIA PAVLOVA
WENCHE S WISTRAND
LENA HANSSON
ANNA COLMET
AMALIA GOMEZ
ELZBIETA PAWLIK
ROBERT WOJNOWSKI
JOAKIM ZHANG
5
5
4
4
4
4
4
4
4
Slovenia
MAJDA URSICH
VIZIN VESNA
MARIJA MEJAC
OLGA P SMREKAR
BIROMOBIL DOO
EDVARD SAKSIDA
TOMISLAV KOKALJ
8
7
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
DANOK GHEORGHE
FODOR LAJOS
BERESNE N K
PALFI BELA
NYERJAKNE S R
OSZLANSZKI ENIKO
VEREBES JANOS
ZSINDELY ARPAD
SZANKA ATTILA
S.-NE PAPP R
FODOR ZS.
HAVLER ENIKO
KARASZI PAL
BEZLAI ZOLTAN
BAGOLY FERENCNE
NYERJAKNE S R
NYERJAK JOZSEF
KISS GYORGYNE
NEMETH MELINDA
IGRENYI EDIT
DR HORVATHNE F I
SAGI ATTILA
BARANYI JUDIT
TASNER MAGDOLNA
B.-NE FINCZA Z
MAGYAR LASZLONE
HORVATH BELANE
SZLIASI JANOSNE
ORBAN GABRIELLA
FARKAS JOZSEF
BORBELY ILDIKO
SAGI ESZTER
TASI BEATRIX
K.-NE CZEKUS Z
TURNER TIBOR
VARGA JOZSEFNE
ZSEDER ANIKO
BIRO ARANKA
LUKOVITS MIHALYNE
SZUCS ISTVANNE
VARGA MIHALY
KASZA LAJOSNE
F.-NE HODOR ZITA
HORANSZKY GABORNE
PINDROK FERENCNE
KOVACS JANOS
DR. TOTH ANDREA
SOOS FERENCNE
GYORKOS HELENA
FABIAN LAJOS
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
NEMES IMRENE
IFJ. SULE FERENC
MOLNAR BELANE
IFJ. RAKOCZI I
PETHEO ATTILA L.
KIS KALMANNE
HARKAL IMRENE
CSONGE JANOS
DR. M.-NE DR. S K
BERECZKI ISTVAN
TAR ISTVAN
DR. ANTALOCZI S A.
DR. HALASZ CSABA
BORBAS KRISZTINA
HALMAINE B. K
CSECS TAMASNE
PALNE KAKUCSI K
NEUSIEDLER H
VARGA JOZSEF
VARGA LASZLONE
SUSZTER AGNES
VARADINE S.JUDIT
VLADISZAVLYEV S
GONDOS MARTA
VEIGER KATALIN
KOVACS TAMASNE
TIPITY ANIKO
RADVANYI ANDREA
JAGER LASZLONE
PALIS FERENC
FOGA EVA
BAKOS KATALIN
BRADAK FERENCNE
KARMAN DORA
PEITLER ERZSEBET
SZABO KRISZTIANNE
PETKOV GABOR
TOTH BALAZSNE
LAZAR SANDORNE
RUDAS ANDREA
J.-NE MOLNAR E
V.NE KALMAR E
HALASZ JUDIT
SZABO ZSUZSANNA
SAGI FERENC
M.-NE KOLLAR Z
BOROS KAROLY
NAGY LASZLONE
SZABO KATALIN
GYARMATI IREN
BALPATAKI L I.
ONDRO TIBOR
DR. H.-NE DR. BERES
NAGY JOZSEF
H.-NE KISS KATALIN
V.-NE BIRO ERIKA
BIRO ANDRAS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
United
Kingdom
DEBORAH OLUFEMI
LILIA BORSHCHOIOVA
IRINA PATLASOVA
FORTUNATE MKIZE
MRS RAJINDER K B
GLADYS YEBOAH
CECILIA OHENE POKU
NEVILLE ANGUAH
ELENA SOKOLOVA
PETER ADESOJI OJO
EMMANUEL ESSUMAN
ELZBIETA MAJCHER PIK
SAQIB MIR
MADUABCHI. C. E
IRENE BOATENG
PAULA PEREIRA
TETYANA SIVACHENKO
NATALIYA YAREMRO
TAYE OKELOLA
CLINTON TOBIN
JENNIFER TOBIN
TOMI BALOGUA
NAZAROVA M
SERINA NOLAN
SVETLANA POZDEEVA
EDWARD PATLASOV
IRINA KOROBKOVA
FAVORITE CHEMANE
J P OWNSU AGYEMANG
ZEPHANIAH MENDEZ
MATHEW OBIRI-Y
NORMA CHRISTIE
SANTOKH SINGH S
VESTA FAY DAVIDSON
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MAIRA CIRVA
KHALILUR RAHMAN
CHIMA ANABA
MARIUSZ R
JUDITH TAKWA
KEMVAN ABDULAYEV
CECILIA DAVIS
PAULINE FRIMPONG
REGINA H BURROUGHS
JAYZIEL RUTAB
MRS C NWANDISON
DR JOE APPIAH KUSI
LETICIA GABBIDON
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Turkey
(Ankara)
OZGUR AGCA
FATMA MUTLU
HASIM KAYABASI
DENIZ BARLAS
MUALLA ASKAR
KAMBER SAHIN
HAVA SAKA
FATMA TURHAN
MESUT GECICI
ARZU ISIK
AIGUL KARA
AYTEN YESILYAPRAK
SEDAT YEMENICI
KADRIYE KADIROGLU
LEVENT YEMENICI
EDA YILMAZ
DOGUKAN GUNES
SALIME AKAY
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Turkey
(Istanbul)
YAHYAOGLU.LALE
BAYKAN YASEMIN T
IBRAHIM USTUNDAG
KARASIPAHI SUAYIP
SURUCU MUSTAFA
RAKHIMA JAMALOVA
TASCI IBARAHIM
SUAT DEMIRCIOGLU
AYGUL COJUHARI
KARASIPAHI MELEK
YAKUP KARA
HABIBE BATUR
YETER SEVILIR
DEMIRBAS BAYRAM
NATALYA BUKHAROVA
KARASIPAHI KEMAL
CALISKAN HULYA
ARTAN NAZAN
FERHAN KARA
DANIYAR JAMALOV
ELVAN GURSOY
MUNEVVER ATIK
YASAR KARAMAN
YASAR BUYUKTOPCU
MIHRIBAN DEMIRKAPI
MUSTAFA MUSTAFAYEV
SARMAD MAHMOOD
GURCU CETINKAYA
AYNUR SEN
BURHAN DOGAN
HUSEYIN ARICILAR
SVETLANA KAVTUNOVA
LILIA SYSOEVA
HATICE KUBRA A
MAHSATI ALIYEVA
ALI GUNDUZ
H.AYLA UZUN
YUCEL DINC
BUKET A LTINAY
OMER CINAR
BASAK ERDOGAN
ERKUT TURKYILMAZ
HAMIT AVCI
UZEYMEN K
F. BASAK GOZLUKAYA
Z. BATUHAN BOZ
NESE OZBEK
HULYA KAYATEPE
IRINA KOUZNETSOVA
ARZYGUL KULIYEVA
REYHAN TUNCMAN
8
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
ZAZAL HASANFATIH
SALIH OZER
AYNUR BILGIC
NAZAN AKSOY
ALBINA SHANAZAROVA
FEVZI KARAGUNEY
SEZIN SEZER
BAHAR SEL
KAMIL KARA
SULEYMAN OZMAY
FEVZIYE AKSU
MURAT USTA
HAVVANUR KURNAZ
IRFAN DURMUS
NAZIFE SENTURK
LELA KARAMAN
COBAN HUSEYIN
OZDEMIR BAYRAM
OZLEM BAYRAKTAR
ALI ALKASAN
GULHAN GOZLUKAYA
DUYGU DIRILEN
HAVVA CEVIK
VEDAT KOSOVA
RECEP KOSOVA
NESLIHAN ATIK
MINE CELIKKAYA
AYHAN SASI
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Slovakia
BROSKOVA DASA
KASIKOVA EVA
PONIOVA EMILIA
PECNIK JAN
BANASOVA TATIANA
BAJO PAVEL
JOZOVA MONIKA
HLINICOVA AGATA
KLOPANOVA ANNA
TRUSINOVA ANNA
LAZOROVA AGATA
VINCEOVA ALZBETA
BUKOVINSKA TATIANA
KOROPCAK JAN
DOMINOVA PETRONELA
VATAHOVA ANNA
KESMARKI I JULIANNA
PAUKERTOVA KATARINA
CHOVALDT MICHAL
CERNIANSKA
PIROSKOVA
MELOVA ANGELA
BLAZICEK IVAN
KUCERAKOVA JANKA
BOZIKOVA JANKA
JANCI JOZEF
HLINICOVA AGATA
GORILAKOVA SYLVIA
BALAZOVA ANNA
PETRIK JOZEF
KORMANCOVA JANA
CVIKOVA GABRIELA
URBANOVA EVA
WINKLEROVA HELENA
SOKOLOVSKA ANDREA
PUSKO JAN
ADAMCOVA MARIA
SKOKOVA JUDITA
SPORER INGRID
CHUDY JAN
BOBROVNICKA ANNA
PETRUJOVA ZDENKA
JASUREK PAVOL
GOLIANOVA JANA
TAKACS FRANTISEK
LACKOVA ERIKA
ELIASOVA KAMILA
BUKOVINSKY TOMAS
MARKOVICOVA MARIA
CECHVALOVA LIBUSA
ZSOK SANDOR
BAGOSSY V JUDIT
BUVALOVA LUBOMIRA
MALINIAK MARIAN
SKALICKY PETER
CZAJLIK ATTILA
SKOPIKOVA JARMILA
PALOVA JANA
JAVOREK MIROSLAV
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Czech
Republic
RIHA MIROSLAV ING.
VACLACHOVA MILUSE
KOMONOVA VERONIKA
POSPICHALOVA KVETA
DUBANA PETKE
STANKOVA DAGMAR
HOCHMANOVA JANA
PIKARTOVA ALZBETA
7
6
5
5
5
5
5
5
BEDNAROVA A. MGR.
MALA MARTINA
JASICEK ZDENEK
SOCHOROVA MILUSE
PIVODOVA VENUSE
BRICHNACOVA IRENA
JELINEK MAREK
SOCHURKOVA V.
JAKUBSKA VIOLA
DUBNY JAROSLAV
SINDELAROVA IVANA
LESOVSKA MARKETA
HOSKOVA JITKA
PIKARTOVA NIKOLA
CHADRABA KAREL
KRISTL PAVEL
CHRUDIMSKY MILOS
HOVADOVA BOZENA
JUNEK ZDENEK
DOBRA LUDMILA
VALICKOVA A MUDR.
HABARTOVA SYLVA
HROMADKOVA HANA
SEZEMSKA VERONIKA
SEZEMSKA BLANKA
VALDOVA MARIE
MALA KVETOSLAVA
STEPANEK KAREL
SIMAKOVA DANUSE
BLAZKOVA JAROSLAVA
KOUKALOVA VERA
HAJEK JAN ING.
BONOVSKA M ING.
MECHUROVA VENDULA
PECOVA MICHAELA
SKODOVA ANNA
HANKOVA STANISLAVA
VYHNALEK FRANTISEK
SOVIS PATRIK
HEGER FRANTISEK
JAKLOVA JANA
VITKOVA MIROSLAVA
ZIKMUNDOVA RADKA
PREJSOVA SARKA
JANDOVA PETRA
HOSNA ZDENEK
DUBEN OTAKAR
STICHOVA LUCIE
VERMOUSEK BOHUMIL
HAJICKOVA ZDENKA
BARENKLAUOVA I MGR.
NETOLICKA ELISKA
KUBASEK TOMAS
SAMSINAKOVA IVA
EHRENBERGER JAKUB
STANIK DANIEL
VALENCIKOVA EVA
KAUTOVA MARIE
CINDR ROMAN
DASEK JOSEF
KUSA OLGA
BENDA JAROSLAV
KRICKO JIRI
BLAHOVA BLANKA
SLAVIKOVA MILUSE
KNAPOVSKA IVA
BALCAROVA LENKA
HORAKOVA LADISLAVA
OPLOVA OLGA
KORITAROVA PAVLA
BARTOVA MILUSE
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Poland
MIDZIALEK STANISLAWA
CUPER, S.
KALKOWSKI A.
KALKOWSKA GENOWEFA
CHROSTOWSKA
URSZULA
FRACZYK IZABELLA
ADAMOWICZ IRENEUSZ
JAKONOWSKA M
SWIADER ZBIGNIEW
SONKE BARBARA
PYRKOSZ BERNADETA
BOZENA
HUMAN A.
RODKIEWICZ MARTA
WIZENTAL JADWIGA
KROL MAREK
GODLEWSKI KONRAD
BALCERAK RYSZARD
NOWAKOWSKI RYSZARD
BILSKA, A.
MATUSZAK URSZULA
WIECZOREK, J.
KOT JACEK
ZASEMPA KATARZYNA
GONOROVSKY
KONSTANTY
MARKIEWICZ DARIUSZ
DEMKOWICZ EUGENIA
MARGRAF ZBIGNIEW
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
LASKAWSKA AGATA
MARGRAF TERESA
KACZMARSKA DOROTA
SADOWSKA M
STANISZEWSKA J.
PAKIZER JOZEF
JACH EWA
NAROZNIK MATEUSZ
DROBEK KAMIL
KIERMASZ KRYSTYNA
KUBISTAL ELZBIETA
BROZDOWSKI DAMIAN
PAJKA-PIOTROWSKA E
ROSZKOWSKI ROBERT
BIENKOWSKI MICHAL
OLESINSKA EWA
POSPIECH MIROSLAWA
KACHALIK EWA
SARNECKA URSZULA
KOWALCZYK ANNA
KOSTRZEWA J
FRACZEK ANNA
POTOCKA K A
HELENA ZUREK
DUNAJ BARBARA
PYRKOSZ IRENA
KULMA ALINA
GLOWACKI MAREK
KLEPCZYNSKI LUKASZ
OMIECINSKA M
OLEJNIK M.
ADAMUS PAWEL
SZYSZKO SYLWIA
BYRTEK MARIUSZ
KRUCZEK U.
CZUBSKA JUSTYNA
LATUSEK MICHAL
PELC ZOFIA
GODZISZ KLAUDIA
WOJNAROWSKI ADAM
NOWACZYNSKI MAREK
MACIOLEK P.
ROZMUS ANDRZEJ
ZABAWA RADOSLAW
ROMANOWSKA MARIA
OPRYSHKO OLENA
LOBOCKA WANDA
ROZDZYNSKA S.
ZIENKIEWICZ HALINA
ORSZANSKA MALGOSIA
KRAWCZYK BARBARA
KOT PIOTR
WEGLARZ KATARZYNA
KASPRZUK RENATA
BRZOSKA, J.
RUDZIECKI DARIUSZ
KUSMIERCZYK, A.
PAVLOV V.
DYGUDA ELIZA
BLASZCZYK PIOTR
PEKACKA DOROTA
MIAZKIEWICZ JANUSZ
FRYGEL MACIEJ
GOLDAN TERESA
ALTENHOF EVA
ROSINSKA MARIA
KIECA KAZIMIERZ
SZYMANSKI RYSZARD
SZWARC JUSTYNA
WOLLBOLDT HANNA
PADUCH JAN
PAWLAK GRZEGORZ
AMBRYKOWSKI WOJCIEC
DRZYMALSKA MARZENA
CZERWATA KRYSTYNA
SARNA MARIA
FRYGER MAGDALENA
GRUDZIEN MIKOLAJ
KOZUCHOWSKA M.
ZACHARSKA ZOFIA
LEONOWICZ MICHAL
DABROWSKA GRAZYNA
PELC DARIUSZ
KNPIK STANISLAWA
OLESKIEWICZ MARIA
GAWLINSKA ANNA
KWIATKOWSKI MATEUSZ
LEONIAK HONORATA
BIEDRZYCKA KATARZYN
BIENIEK SLAWOMIR
ZAKRZEWSKA HELENA
MENCEL SZNER TERESA
BAL SYLWIA
BANASIAK MARIAN
SHAGDAR Y.
BILSKA AGATA
SALUDA DARIUSZ
GAJOS MAREK
WOJTALIK EWA
MAJ HELENA
SZPYTMAN MATYSIAK
YWONA
BIELECKA ALEKSANDRA
MADEJ A.
WIECZOREK J.
RZEPA JANINA
GROBELNY B.
PURCHA MALGORZATA
SZULIMOWICZ BEATA
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TYBURSKA-TREBINSKA
HORTYNSKI Z.
TRZECIAK RYSZARDA
KROCZEK MARZANNA
MIRECKA GRETA
STASINSKI PAWEL
MEDICOR DENISOWA
NATALIA
LEONORD DARIUSZ
JOLA SIWIK
WASIK JOANNA
SPRAWKA GRAZYNA
NIEPSUJ HENRYKA
PACHOLCZYK WOJCIECH
WALCZAK MICHAL
PAZIK BOZENA
SLUSARZ MARIANNA
JANOWSKA KRYSTINA
LASKOWSKI MARIAN
KUBALA JADWIGA
URBANEK JOZEF
SIWIK JOLANTA
SIWIK JOLANTA
SIWIK JOLANTA
PAPIER KATARZYNA
GAWRYS KRYSTYNA
DZIUREWICZ JOANNA
DZIUREWICZ MONIKA
DZIUREWICZ DAMIAN
MARGRAF EWA
WASIK ASKA
BALAJEWICZ BARTEK
SMOLINSKI MARIAN
RODAK AGATA
BOGDANSKA
KATARZYNA
SMOLINSKI PAWEL
PIWOWARS MARTYNA
GAWRYS KATARZYNA
SMOLINSKI JOZEF
MARGRAF MARIUSZ
PUCHNIARZ BEATA
PUCHNIARZ BEATA
KANAR JANUSZ
POSPIECH MARCIN
PUCHNIARZ BEATA
PUCHNIARZ BEATA
BORZECKI CEZARY
LECHOWSKA IWONA
KOZIRODEK JACEK
ETZ MARIA
ADAMOWICZ RAFAL
SYCHOWSKA ALINA
CZECHOWSKI MICHAL
MIEDZIALEK STEFAN
MIEDZIALEK B.
KULAS MALGORZATA
SOSNOWSKA ROBERTA
KALKOWSKA G.
KRZYZEWSKI E.
CZAUS M.
KRZYZEWSKA NNA
SEJ HALINA
MALCZYK LUCYNA
GRYLEWICZ IZABELA
NIEMIENIONEK PAWEL
JANAS ANTONI
ZAPOLSKA-D GABRIELA
ZUREK ALINA
KOSOBUCKI SLAWOMIR
WENDLANDT IZABELA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Latvia
ZADROZNY S
PUCHOVA D
ZADROZNY S
LIUKINEVICIENE G
Черковская Н.
LIUKINEVICIENE G
KRUTULIENE A
BERZINA I
BUKAUSKAITE R.
ДЕМКЕНЕ О.
Меллер Д.
SVEILIS A
WALKO E
VISLOCKIJ F
МОШКА Я.
SAKAVICKIENE V.M.
Крастиня
Кованова В.В.
MASIULIS R
SVIRKAUSKIENE S.
DANELIUTE M.
DINKEVICIENE K
КЕРЕНЕ Р.
BUBNIENE R
GRYBAUSKIENE I.
JANKOVSKAJA Z
JANKOVSKIS V
КУСТЕНЕ А.
SVEILIS E
ZILIENE D
KORSAKAS R.
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
KLEINA B
ЛЕКЕЦКАЙТЕ О.
LEVINA T.
NAROZNIK J
МОЗУРЕНЕ Ё.
ЛЕНГВЕНЕНЕ Л.
TARASKEVICIENE B
SOOL T
WEBER R
WEBER A
STANCAITYTE D
GRIGALYTE D
Бейтнерите Д.
JANUSAUSKIENE G
DUNAUSKIENE I
NORVAISIENE R
PALIUSIENE V
RANDARCIKAITE L
USIENE A
Демиденко Л.
Жиленко Ю.
VAICIULIENE R
RADKEVICIUS I
PIKAS J
Бранте А.
BLOMNIEKS O
LEPINA L
ZAHAROVA R
AIZPURE M
VASILJEVA I
Кованов А.
Центнере С.
Омелюсик И.С.
Бойко В.
ARASEVIC E
KOPAJEV A
FALAT P
BADOWSKI M
MATVEEVA G
BUMBLIAUSKAITE R
KAROBLIENE S
STEPANOV A
JASUKAITIENE L
SADUIKIENE J
SAVANEVICIENE A
VENCKIENE D
MIKNEVICIUS R
GRISKEVICIENE A
BAUZINSKIENE D
POLIAKOVA E
RAZMIENE J
BLAUVA V
GALAJEVA A
FOMRATS R
ZILMANE L
LEVIN G.
BERKULE V
CIRCENE S
CERNAVSKA J
MARSEVSKIS V
JIRGENSONE L
STINKURS T
MIHAILOVA J
ANGERE V
RSLAVANE I
KOSTINA I
SKINKIS U
EFIMOVA N
CERNISOVA E
PRISEDJKO G
ROZINA I
MATVEJEVA A
ХАЧЕНКОВА А.
PEVCENKO T
BAKIS O
LANCMANE I
RYCHTER I
SINKEVICA J
ZAWISKOWSKA M
PETRYLIENE O.
MOISTUS M
OTTENSON K
ЛАЦЕ И.
SEIBUTIENE I.
EROHINA V
PALTSONOK N
KUKK T
KESSAREVA L
FILATOVA M
HAUK K
SOAMALIANEN H
LINK L
MICKIENE S
GALENTAITE E
ALULIENE G
TISKUVIENE E
VIKINA G
MOCKUTE A
BARCEVIC D
MILIAUSKIENE V
RADIONOVA A
SPOGIENE Z
PEIKITENYTE D
STAIVIENE I
UCKUVIENE V
URBONAVICIENE V
MAZUIKIENE
BARTKAITIS A
KASPUTIENE V
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
BUTNORIENE R
KUCINSKIENE I
BEPIRSTAS R
JONUSKIENE A
VYZINTAS D
VOZBUTAITE G
KROGERTIENE P
VAITAUSKAITE D
RUKIENE J
JASVIAN A
JASMONTAITE J
BIELAUSKAITE S
JURAITIS V
BOJARUN B
JUKAVICIENE S
BIELAUSKAITE M
SLABADIENE M
GYLIENE J
BRASIUNIENE Z
TOCIONIS A
ILISKIENE Z
JUODISIENE V
ARNAUSKAS A
STROKIENE N
SINICINA T
LIBIENE G
TILINDIENE L
VENCKIENE S
SCIGUNSKIENE J
VYSNIAUSKAS T
MISKINIENE V
DAMBRAUSKIENE
JUODEIKYTE A
NORVAISAS A
POSKAITE K
PEKELIENE R
ZUOKIENE J
SIDABRIENE S
DURULYS M
GEDVILIENE J
ANDRIUSKEVICIENE V
GIEDRAITIENE J
LINKEVICIENE R
NOCKIUNAITE Z
ZALECKIENE T
ZUBRUS M
MOVCAN T
PLAUSKATE N
VEINGERTNERYTE E
KRASAUSKAITE G
GIEDRAITIS R
KLUSEVICIENE R
SMOLSKIENE K
BALBYSOVAS R
RAZUTIENE N
GRIGALIUNIENE A
SPORTUN N
AIDIETIENE J
PROVEDNJUK V
AGANOVSKA A
GAVRISA I
ABELE O
ZORINA T
ODINAJEV R
GOLUBOVA E
VORONINA T
KUCERENKO T
HOFMANE J
SEDISEVS A
KOVALEVA I
VASKA Z
ANDREJEV V
NARUSEVICA R
Йонченока Н.
VENEDIKTOVA L
DAMBINSKIENE R
JEKABSONE Z
MOROZOVA T
KURKOVA J
BAKANE S
JAGNJUK M
SAFRONOVA J
BEINAROVICA S
RIVANE S
HURUMOV J
HOBOTOVA A
BOIKO O
ANDERMANE I
Кусиня Г.
RUBINIK T
SAZANOV D
ORNATOWSKA E
SVIKLIS A
CIRSA R
TOLLA Z
FALAT P
BADOWSKI M
JUSKIS A
GLIAUBICIENE G
KAZLIAUSKIENE D
TRUMPULIS J
SENKUTE R
ZICKUS R
BRANTS A
BZDYRA M
NAKIENE V
MACIJAUSKIENE L
Епишко Л
SPAKOWSKAJA T
GUREVICIENE J
BUTKUVIENE J
LAPSEVIC N
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VALEVICIENE M
BUTKUS V
SUSKEVIC J
MAZEIKIENE D
BICKIENE O
VALINCIENE J
JACKSON O
VISLOCKIJ F
KAULINS G
HRULOVS A
ANSPOKA
KLICNIKOWA N
KOROBOVA J
JUKUMA T
VALVE M
EINFELDT V
ROSMA G
VALK M
TOFFERI S
OIGUS H
PUKYS V
BENETIENE R
MASEVICIENE R
BURSTEINAS I
KUCIENE
RACINSKAITE L
KREMENSIENE D
SAMUOLIENE L
IVANOVA A
KALINAUSKIENE G
TAMKVAITIENE V
ZINKEVIC A
SAVICKAS P
JANUSAUSKIENE J
KISKONIENE D
KUSTA D
LISAUSKIENE G
KRASAUSKIENE L.
BUDRIUNAS R
JANKAUSKIENE J
STAVROVSKA G
ZILYS B
SVAZIENE Z
MECIONIENE D
VASILJEVA S
ZALKAUSKIENE J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Israel
BAZILEVSKY RITA
GERSHANOV ALLA
ZIMELMAN ELLA
SHMIGA MARINA
KAMINKER ELENORA
RAININ MICHAEL
GRIGORIAN ZHANNA
BAZILEVSKY RITA
FITZ ZINAIDA
SHAPOCHNIKOV
GORBACHOVA MARIA
LINETZKY SVETLANA
GORELIK JULIA
ZHIRNOV PAVEL
SHYSHYLOV ELLA
SHMYGA MARINA
POLYNSKI IRINA
GESHANOV GREGORY
SHATEROVA GALINA
DZUGAEVA VALENSIA
MITSKEVICH FATIMA
DMITRY
BALBIR BORIS
MANIV EVGENIA
RAININA SOFIA
FAINA LUBOV BORIS
IANKELEVICH LUDMILA
INDINA TAITANA
SHIFRIN BORIS
LEE YUN
SHYSHYLOV ELLA
YURCHENKO SOFIYA
SHAHOV ELVIRA
SABIROVA ELVIRA
FITZ MARIYA
HAZAV IGOR
FATEEV ALLA
KLOTS ALEVTINA
TATARENKO NADYA
MARTINENKO OKSANA
KATS VIRONIKA
JIRNOV VALERY
KRAVETS GALINA
AZIL ROMAN
BOGUSLAVSKY LUBA
LAGUTINA INGA
GORELIK JULIA
DZUGAEVA VALENSIA
NAYDORF BELIA
ROZENTAL ORA
KOROBOCHKIN ALLA
BRENDEL SVETLANA
RAFAELOV BORIS
GENA KAZARINOV
GONTAR LARISA
ZELMANOVICH YOSEF
PAILIS KARINA
GERSHANOV ALLA
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Romania
CHIRIAC NICOLAE
VARGATU GETA
VLAD JENI
POPESCU ELENA
SAU RIMMA
MICU ILEANA
CHERTES F-VIORICA
GAZEA M DOINA
FILIP M.
MARIAN EVA
JIANU IULIANA
FLOREA ADRIAN
MICU RADU
MIHAILESCU MARIA
IONASCU MIHAELA
FLOREA C-GHIORGHI
SAU RIMA
BRUMARU G.
KONDOR-IANC F 2
RAFAEL COMIMPEX SRL
SIMION GHEORGHE
STANCU ALINA SIMONA
URZICEANO CORNEL
GOGA FLOAREA
PANCU RALUCA
FLORENTINA
MIHU ADRIAN
RUDNIC E.
STOIAN CORNELIA M J
RUSU OCTAV
CHIRIC ELEONORA
COVALO CRISTINA
ROSCA MARIA
GAZEA VLAD
DASCALU DORINA
GAZEA RADU
MAFTEI C TEODORA
GAZEA N MUGUREL
STANCIU DANIELA
MERCHEZ EUGENIA
MUNTEANU A-LUCIA
DRAGHICI ION
SULEA BOGDAN
GALITI AURSELIA
PORUMBEL VALENTINA
NURLA-A METIN
OPREA MIRA
POP IONICA
PANE MARIOARA
TALMACIU LAURENTIU
STANCU A SIMONA
ANGHEL DIANA
FILCIU DANIELA
POPESCU G LAVINIA
STANESCU DIANA
BOBOC C DANIELA
FLOREA A VIOLETA
BUZATU MARIANA
MIHU PAULA
ILIE GABRIEL 4
POPA MIHAI
STEFANACHE MARIA
POPESCU C. ELENA
CARUNTU LOREDAN
LIVADARU NECULAI
MORARITA ANDREI
SARGHIE
ALEXANDRINA
BONDAR ADRIANA
POPA GICA
IONASCU RUXANDRA
LATRICIU LIUBA
FLOREA C-GHIORGHI
DOBRISAN ELENA
FRUNZA ANA
ZURBAGIU PAULA
ILIESCU MARIA
APOSTOL DANA
NECHIFOR MARIAN
SULEIMAN MOHAMED
TIMARU LIANA
POPA DANIEL
ZUGRAVU IULIANA
SULTAN V-ELENA
BARBALAU FLORIN
STIRB DIANA
PAKO OSZKAR-LAJOS
SARCA OVIDIU 2
FILIMON FLORENTINA
TOTHILIE NU ARE COD
CATUT DARIAN
MANGRAU ELENA
ALECU CORINA
ZORILA ECATERINA
BAN AURICA
BLOCAU SEBASTIAN
BOBOCEL BIANCA
POPA FULGA
JURCA GHEORGHE
BIDILEAN G-HORATIU
PASCA ELENA
LEICA TUDOREL 2
KOTLAR RENATA
DRAGHICI ELENA
LAURENTIU D-CRISTINA
LETEA MARIA
IAGAR LIANA
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
MACAYEI ELENA
STANESCU DIANA
CSOKE ELENA
CORCAU CLAUDIA
CRISTINA
RAFAEL COM IMPEX SRL
SERBANESCU
ALEXANDRU
MITICA ADRIAN M
NEAGU ALINA
TALMACIU S
ENACHE DANIELA
BISTREANU LELIA
MATUSOIU M
BULAT GABRIEL
SIMEON G A
MIHU LUCRETIA
PETRE DANIELA
TUCHILUS C.
ALEXANDRESCU MIRELA
ROIBU DIMITRA
PANCU BOGDAN MIHAI
GOGOANTA TONY
CONSTANTIN
TRANULEA STELUTA
MONDEA ALINA IULIA
DRAGHICI ELENA
BOLEAC ALINA
ANDRICI STEFAN
BULBOACA VASILE
STRUNGARU DIDINA
RUSSO LUIZA
IRIMESCU GEORGETA
ULMAN ANISOARA
DANILA TANTICA
SABAU MARIANA LAURA
ANDREI MAGDA
BRINZA V. CATALIN
FEDELES CARMEN
ROMAN CRISTINA TEO
IONESCU MIRUNA
BRAESCU DANA
SCHIOPU MIHAELA
LUCA ANICA
MORAR CRISTIAN-J
NIRESTEANU DOINA
CISMIGIU GHEORGHE
TAMAS LILIANA
GHEORGHE MARIA
NEGREAN CARMEN
UNGUR DANA
MICU VIOREL
URDEA MARA
CONSTANTINESCU RAM
LEUCEAN CORNELIA
KATAY MARIA
MATIUTA SORIN
HALOIU NICOLAIE
HARABULA ROZALIA
JELE CRISTIAN
NICOARA NICOLAE 2
GHENICI LUCIA-RODICA
SAMOTA STEFAN
CLAUDIU
MENIU EDITH
ARHIRE CARMEN ANCA
NUTAS VIORICA
SIMION FECAL
CHIS OVIDIU
MORAR ALEXANDRA
NITA DORINA
FLORESCU FLOAREA
STAN ANA
MARCU FLOAREA
POPESCU NICOLAE
VOICU NICOLAE
VAIDA RODICA
IETODI CRISTINA
SIMION RODICA
SC RAFAEL COMIMPEX
SRL
SC RAFAEL COMIMPEX
SRL
VAIDA FLOARE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Serbia
ORLIC B.
ANASTASIJEVIC.S
GOLUBOVIC.Z
MANASIJEVIC.M
ZORKA PAVLOVIC
DUSAN KONACKI
DZON S.
PETAR PUSIN
KLAMIK RADOJKA
PAVLOVIC T
BASTASIC S
KONRAD OLVIJA
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
SCEKIC.M
KANACKI NENAD
MATIC BILJANA
MIRANOVIC TATJANA
KRITIC.Z
JANKOVIC BILJANA
PETROVIC MILAN
ZDRAVKOVIC D.
VISEKRUNA JOVAN
GRAHOVAC M
FLEKAC ZORA
DIMITRIJEVIC B
KLINCOV BORA
MILJACKI MARIJA
PUSIN K. STANISLAVA
RADONJIC MILORAD
DJURIC NIKOLA
STRAJNIC BILJANA
NIKOLIC TIHOMIR
POPOVIC SNEZANA
PRIBIC IGOR
VESNA S
MIRKOVIC SANJA
RADULOVIC VESNA
PETROVIC BRANISLAVA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Greece
VYSOTSKA OKSANA
DANILOVA NATALIYA
DUBININA FEDOSIA
DILANYAN VALENTYNA
SIMEONIDIS IOANNIS
UZUNSKA PENKA
BRUMA IGOR
KARAPANOGIOTI
IFIGENIA
STEFANOVA STEFKA
MIXAILOV IVAN
KOSTOVA GINKA
NAZARENKO ANDREI
KIRIAKIDI ROZA
NAZARENKO VIKTORIA
LARTCHENKO T.G.
DUBININ ALEXANDER
ROGULINA OLGA
POLONSKAIA NATALIA
ARSENENKO VENIAMIN
VASSILEVA ANGELINA
KOLIOS EFTHIMIOS
KOLEONIDIS
KONSTANTINOS
SIAMASHVILI LIDIA
KOUARISTOVA GIANNA
NIKOV DANAIL
TIMOFEEVA TATIANA
PANASIUK DANIL
GRUDOVA MARIYKA
PRYKHODNYUK
MAKSYM
BABROVA IRINA
NOVIKOVA ELENA
KOSTADINOVA GANKA
NIKOLOVA MARINKA
PLATANITY DESPINA
POJARCHI NADIA
KANEV NIKOLAI
PAPADOPOULOS
GEORGIOS
BRUMA NATALI
CHATZEL VLADIMIROS
NIKITINA OLGA
LITVINOVA LILIA
GORDEVA ELENA
ZOURNATZIDI ELENI
KYRIAKIDIS
CHARLALAMPOS
DIMA KIRIAKOULA
KOURIPKO MARIANNA
KYRIAKIDIS ANDREAS
KOUKOULIAK NATALIA
KARSANIDOU
ANASTASIA
YANNADAKIS
THEOHARIS
HALKIDOU ELENI
AGAKEHAGIA ELENI
PSIHIDIS KONSTANTIN
ASLANIDI VIOLETTA
SMBATIAN IRINI
SIKOEVA THEODORA
VOLKOVA LIDIA
VOLKOV ALEKSEY
STOLBUNOV NIKOLAI
STOEVA DENKA
CHARNAMORATS
VALIANTSINA
KALEVA BISTRA
STOLBUNOVA OKSANA
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KOLIOS IRAKLIS
KAPRAILOV TODOR
KAZANTZIDI ELISAVET
VALKO MIRON
VASSILEVA ELKA
KONOVA ANA
VASSILEV IVAN
IACHKOVA ZINAIDA
TATSYUK ZORIANA
HRYSHKO LYDMYLA
DMYTRIYEVA NATALIYA
DUBININA SVETLANA
ROGULIN SERGEY
KOLFOGLU GEORGIA
BARAN NATALIYA
ARABADZHIEV DIMITAR
VLAS TATIANA
NAYDENOVA DANA
ARSENENKO VSEVOLOD
PRISTANU COSTICA
SARBASH ELENA
BAMIHA FLORA
NIKOLOV NIKOLA
SHABIR AHMED
NADEEM SHAHID
PUZANOVA LYUDMILA
ZUBIK CHRISTINA
YANKIVSKAYA LYUBOV
BOTSARAKOU IOANNA
REMOUNDOU
PARTHENOPI
ASIMAKOPOULOS
LIOUBOV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Bulgaria
BORNUSUZOVA N.K.
KOSTOVA E.
4
Estonia
STELMACH TATJANA
7
Lithuania
VAAKS S
4
France
TIAHUE H B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11
Koutek
Oceňujeme lvy
Zsuzsa Kovács
Stříbrný lev
Zsuzsa Kovács žije a pracuje v
Maďarsku se svým manželem a se
společností
TIENS
začala
spolupracovat v roce 2002. Nejdříve se
vzdělávali sami, aby se seznámili
s výrobky, a vzdělávání se věnují stále.
Paní Kovács řekla: „Díky společnosti
TIENS se naše životy za posledních
šest let neuvěřitelně proměnily, a to ve
všech ohledech.“
Nejdříve poskytovali informace o
výrobcích, příležitostech k podnikání a
odměnovém plánu rodině a přátelům.
Okruh jejich přátel se zvětšil a zakrátko
si uvědomili, že je to jediné podnikání,
kterému by měli věnovat svůj čas.
Jejich hlavním cílem se stalo
informovat o příležitosti k podnikání se
společností TIENS co nejvíce lidí.
Vybudovali síť více než 21 000
distributorů a zjistili, že je důležité
komunikovat se všemi. Každý víkend
pořádají OPP a semináře. Nebylo vždy
snadné dosáhnout cílů, které si vytyčili,
ale vždy znovu usilují o splnění svých
snů.
Paní Kovács se účastnila několika
mezinárodních konferencí: v srpnu
2004 v Šanghaji a slavnosti při
příležitosti
položení
základního
kamene Průmyslového parku v městě
Tianjin. Díky těmto událostem
dokážou vidět celkový obraz toho, co
společnost TIENS představuje.
V lednu 2005 se v Malajsii konala akce
s prvním
předáváním
automobilu
maďarskému distributorovi. Stát na
globální scéně TIENS mi dodalo hodně
energie a nadšení pokračovat v náročné
práci, protože to za to stojí. V té chvíli
se jejich sny začaly uskutečňovat.
Paní Kovács řekla: “Je velmi důležité
ukázat svým kolegům cestu k úspěchu,
jako to dělá náš sponzor Miklos Toth,
Zlatý lev. Vede nás k dosažení našich
snů. Vidět členy své organizace na
pódiu při předávání cen vám dává
úžasnou motivaci pokračovat”.
další akce s předáváním automobilu
maďarskému distributorovi. Na pódiu
se každoročně objevuje stále více
maďarských distributorů.
Květen 2008 – paní Kovács postoupila
na pozici Stříbrného lva. Řekla:
„Musím poděkovat skvělým kolegům
v organizaci. Pomohli mi uspět a jsem
velmi hrdá, že je mohu považovat za
své přátele“.
Paní Kovács je vděčná také svému
skvělému sponzorovi Miklosi Tothovi
za jeho vytrvalou usilovnou práci a
pomoc a prezidentu Li Jinyuan za
založení společnosti TIENS, díky níž
se její sny staly skutečností.
V květnu 2006 v městě Tianjin se
pořádala jiná slavnost s předáváním
automobilu, který opět putoval do
Maďarska, a další následovala v květnu
2007 v Athénách. Paní Kovács řekla:
“Získat ocenění od prezidenta Li
Jinyuan je skvělý pocit a přeji si, aby si
jej užili i všichni mí kolegové”.
V únoru 2008 se v Budapešti konala
12

Podobné dokumenty

Mistrovství světa v ledním hokeji 1999

Mistrovství světa v ledním hokeji 1999 63. Mistrovství světa v ledním hokeji 1999 se konalo v Norsku v Lillehammeru, Hamaru a Oslu ve dnech 1. května – 16. května 1999. Mistrovství vyhrál výběr Česká republika. Mistrovství se zúčastnilo...

Více

asbestos Final Schaubroeck CZ - Kooperationsstelle Hamburg IFE

asbestos Final Schaubroeck CZ - Kooperationsstelle Hamburg IFE azbestovým  vláknům  byla  také  výrazná  v průběhu demolic, renovací a údržby.  

Více

TRHOVOSVINENSKÉ 11

TRHOVOSVINENSKÉ 11 Rada města byla informována o výroční zprávě České maltézské pomoci za rok 2010. Rada města byla informována o nové organizační struktuře firmy VIDOX s.r.o., Český Krumlov. Rada města rozhodla neuza...

Více

jak na crowdfunding na hithit.cz

jak na crowdfunding na hithit.cz osobní setkání s lidmi, kteří vám dali peníze, jděte se skupinou investorů na drink, uspořádejte pro ně party, nechte je zahrát ve svém filmu, pojmenujte po nich písničku, nabídněte jim limitovanou...

Více

Výsledky vybraných závodů na světové ploché dráze v

Výsledky vybraných závodů na světové ploché dráze v 2. Troy Batchelor 13 (AUS) 3 3 3 3 3 3 2 20 3. Greg Hancock 15 (USA) 2 0 2 1 3 2 1 11 4. Peter Kildemand 1 (DNK) 3 2 2 3 2 3 0 15 5. Jaroslaw Hampel 14 (POL) 1 2 3 1 3 0 10 6. Tai Woffinden 9 (GBR...

Více