www.intuity.systems

Transkript

www.intuity.systems
Gate
www.intuity.systems
Informace o modulu Proxi Gate
Určení
Modul je určen pro ovládání vjezdových a garážových bran pomocí mobilního zařízení.
Spolupracuje s ovládacími jednotkami různých výrobců.
Činnost
Modul umožňuje ovládat vjezdová nebo
garážová vrata pomocí mobilního zařízení
při zachování možnoti ovládání brány
pomocí tradičního dálkového ovládání.
Bezplatnou aplikaci Seed Control je
možné stáhnout z Google Play či App Store.
Pro právné použití je nutné mít telefon
vybaven technologií Bluetooth 4.0 a
operačním sytémem iOS7 nebo Android
verze 4.3 a vyšší.
Modul Proxi Gate má dva výstupy pro
ovládání dvou bran, bránou a brankou nebo
dvěma funkcemi jedné brány. Provozní režim
výstupních kanálů modulu je konfigurován
pomocí aplikace pro mobilní zařízení.
K výběru je režim monostabilní (jeden pulzní
výtup) nebo bistabilní (v uzavřeném stavu
výstupu).
V případě natavení monostabilního režimu
je zapotřebí na výstupu podržet stav vypnutí.
Standardní doba je 1 sekunda.
Montáž
Montáž
Modul Proxi Gate má vodotěsný kryt se
stupněm ochrany IP65 a s konektorem pro
externí anténu. To umožňuje umístění antény
v optimálním místě kvůli rádiovému signálu,
např. za kontrukcí brány.
Pro připojení modulu do ovladače brány je
zapotřebí otevřít kryt a zapojit vodiče do
konektoru na desce plošných spojů (obr. 1).
Pro ovládání jedné funkce brány stačí čtyři
vodiče.
1. PWR +/-/~
2. PWR -/+/~
3. OUT1+
4. OUT15. OUT2+
6. OUT27. IN1 A ∗
8. IN1 B ∗
9. IN2 A ∗
10. IN2 B ∗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Obrázek 1. Pohled na část PCB s 10-kontaktním konektorem
∗ Není podporováno ve verzi 1.0.0.
Svorky Proxi Gate konektoru musí být připojeny ke svorce ovladače brány. Základní způsob
montáže modulu Proxi Gate je připojit jej na vstup ručního ovládání. Poloha a popis konektorů
závisí na modelu ovladače brány.
Podrobné informace o fungování ovladače brány a popis konektorů jsou obsaženy v manuálu
daného modelu.
Montáž
Připojení napájení:
U většiny ovladačů bran na konektoru je napětí potřebné pro napájení koncových spínačů,
fotobuněk nebo osvětlení. Je-li napětí je v rozmezí od 9 do 25 V DC nebo AC, mělo by být
využito pro napájení modulu Proxi Gate. Polarizace napájení je volitelná.
Připojení výstupních kanálů
modulu Proxi Gate:
Ovládání dvou kanálů
Modul Proxi Gate v dvoukanálovém režimu
Při připojování výstupních kanálů by měla být je analogický s dálkovým ovládáním se
zachována polarita konektorů. V závislosti na dvěma tlačítky.
požadované konfiguraci může být připojen
jeden nebo dva výstupní kanály modulu
Chcete-li ovládat dvě funkce brány se dvěma
Proxi Gate.
tlačítky v aplikaci pro mobilní zařízení,
připojte napájecí a ovládací kabely:
Ovládání jednoho kanálu
Typický provozní režim pro ovladače brány je
sekvenční řízení „otevřít - stop- zavřít „nebo”
otevřít - zavřít.
1.OUT1+ se váže na odpovídající vstup
ovladače brány, obvykle se jedná o vstup pro
ruční ovládání nebo vstup pro další rádiový
přijímač.
Chcete-li bránu ovládat pomocí jediného
tlačítka v aplikaci na mobilním zařízení musí
být připojeny, mimo napájení, dva vodiče:
2.OUT1- připojíme k uzemnění ovladače
brány. Uzemnění je obvykle značeno jako
COM, GND nebo „-”.
1.OUT1+ se váže na odpovídající vstup
ovladače brány, obvykle se jedná o vstup pro
ruční ovládání nebo vtup pro další rádiový
přijímač.
3.OUT2+ se váže na odpovídající vstup
ovládající druhou funkci brány, většinou jde
o funkci branky (neúplné otevření) funkce
podržení stavu (brána se sama nezavře),
nebo jiné.
2.OUT1- připojíme k uzemnění ovladače
brány. Uzemnění je obvykle značeno jako
COM, GND nebo „-”.
4.OUT2- připojíme k uzemnění ovladače
brány. Uzemnění je obvykle značeno jako
COM, GND nebo „-”.
Montáž
3
4
5
6
7
8
+
S
–
ANPO
AMPC
–
+ –
+ –
ON
PHOT
STOP
P.P.
COM
CL
PGM
P.P.
19
ANT
2
SHIELD
1
21
JP4
F1
20
2AF
18
DL1
5
6
7
S1
4 3 2 1
SERVICE LIGHT
24Vac/10W
8
TCA
JP1
15
14
JP7
+
12
17 16
24Vac
1A max
LAMP
24Vac / 15Wmax
13
2
ENCODER
1
ANT
Obrázek 2. Příklad připojení jednoho kanálu modulu Proxi Gate k ovladači brány
(pohonná jednotka Beninca JM3)
9
10
Montáž
Montáž antény modulu Proxi Gate
Modul Proxi Gate má anténu s vodičem,
který musí být připojen, vtáčením koncovky
do zdířky SMA, které se nachází na vnější
straně krytu.
Anténa o délce 27mm je umístěna na konci
kabelu. Chcete-li zajistit nejlepší pracovní
dosah rádiového modulu umístěte anténu
mimo garáž nebo kontsrukční prvky vrat.
Montáž antény za kovovou bránou vede
k potlačení rádiového signálu. V případě
montáže vevnitř se doporučuje jí umístit
na čelní straně z boku brány.
Na obrázku 3 je ukázán příklad umístění montáže anténního modulu Proxi Gate vevnitř.
Mí sto č. 1 je nejvhodnější a doporučené místo z pohledu zesílení rádiového signálu modulu.
V místě č. 4 je signál nejvíce tlumený.
4
3
1
2
Obrázek 3. Umístění antény modulu Proxi Gate
Technická specifikace
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Teplota
Stupeň ochrany
-30 °C / +55 °C
IP65
ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájení
Maximální výkon napětí
Maximální proud napájení
Průměrný výkon
AC/DC 9 V–24 V (libovolná polarita)
50 V
70 mA
120 mW
VÝSTUPY
Počet výstupů
Polarizace výstupů
Galvanické oddělení výstupů
Maximální zatížení napětí
Maximální zatěžovací proud
Maximální výstupní napětí při zapnutí
2
Ano
Ano (každý zvlášť)
DC 50 V
DC 20 mA
0,3 V
(při zátěžovém proudu 20 mA)
Přepěťová ochrana napájení
Ano
Ochrana proti přepětí
Ano
Ochrana proti přepólování výstupu
Ano
(zkrat diody s tepelnou pojitkou)
Technická specifikace
VSTUPY
Počet vstupů
2 (detekce polarity vstupu)
Galvanické oddělení mezi vstupy
Ano
Minimální vstupní napětí
AC/DC 10 V
Maximální vstupní napětí
AC/DC 25 V
Ochrana proti přepětí vstupu
Ne
Výstupní režimy
Monostabilní/Bistabilní
(způsob a doba stanovena aplikací)
RÁDIOVÉ PARAMETRY
Frekvence
Bluetooth, 2,4 GHz
Síla signálu
6 mW
Typ přenosu
Obousměrný
Kódování
ETC Czech Republic s.r.o.,
Krkonošská 1477/15, 120 00 Praha 2
Czech Republic
www.intuity.systems
e-mail:[email protected]
Ano
Záruka: Produkty Proxi mají 24 měsíční
záruku od zakoupení.
5
908312
597384
Light
www.intuity.systems
Informace o modulu Proxi Light
Využití
Činnost
Modul Light je vysílacím modulem, který
umožňuje ovládat jas světelného zdroje
nebo zapojení dvojitého monostabilního
tlačítka.
Modul umožňuje ovládat připojené zařízení
jak pomocí telefonu tak i pomocí tradičního
vypínače.
Modul je určen pro žárovky, úsporné
žárovky s funkcí stmívání nebo stmívatelné
LED žárovky.
Více informací na www.intuity.systems
Bezplatnou aplikaci Seed Control je možné
stáhnout z Google Play či App Store. Pro
správné použití je nutné mít telefon vybaven
technologií Bluetooth 4.0 a operačním systémem iOS7 nebo Android verze 4.3 a vyšší.
Schéma zapojení
N L
S1
S2
L
N
- přepínač č. 1
- přepínač č. 2
- fázový vodič
- neutrální vodič
- vodiče žárovky
S1
S2
L
N
L/N
L/N
L
N
Montáž
1. Odpojit napájecí obvod a pomocí vhod ného zařízení, zkontrolujte, zda není napětí
v elektrickém obvodu.
4. Připojit fázový a neutrální vodič na
odpovidájící L a N kontakty.
5. Vložit modul do rozvodné krabice.
2. Připojit vodiče tlačitka do kontaktů
S1 a S2.
6. Připojit napájecí zdroj.
3. Připojit vodiče k příslušným kontaktům
modulu jako na schématu.
Jestli byl modul správně zapojen, začne
blikat modrá dioda.
Technická data
napájení
AC 230 V / 50 Hz
rozsah napájecího napětí
-20%, +10%
spotřeba energie
0,4 W
frekvence
2,4GHz
síla signálu
1 mW
typ přenosu
obousměrný
kódování
ano
přijímače
100 W pro kapacitní a induktivní zátěže
150 W pro odporové zát ěže
vstup
úroveň spouštěné L nebo N,
2x kontaktní
řídící proud
<= 1 mA
skladovací teplota
-20°C,+50°C
teplota spolehlivosti
vlhkost
0°C, +45°C
<<=85 % (kondenzace vodní páry a korozivních plynů)
rozměry
49 x 44 x 22 mm
stupeň ochrany
IP 20
typ krytu
krabice
zabezpečení
omezovač proudu 1 A
před přehřátím
autonomní režim
ano
Záruka: Produkty Proxi mají 24 měsíční
záruku od zakoupení.
ETC Czech Republic s.r.o.,
Krkonošská 1477/15, 120 00 Praha 2
Czech Republic
www.intuity.systems
e-mail:[email protected]
5
908312
597377
Power
www.intuity.systems
Informace o modulu Proxi Power
Využití
Činnost
Modul Power je reléový modul pro ovládání
dvěma zapojenými do něj elektrickými
obvody nebo dvojitého monostabilního
tlačítka.
Modul umožňuje ovládat připojené zařízení
jak pomocí telefonu tak i pomocí tradičního
vypínače.
Je určen pro elektrické zásuvky, žárovky
atd.
Více informací na www.intuity.systems
Bezplatnou aplikaci Seed Control je možné
stáhnout z Google Play či App Store. Pro
správné použití je nutné mít telefon vybaven
technologií Bluetooth 4.0 a operačním systémem iOS7 nebo Android verze 4.3 a vyšší.
Schéma zapojení
N L
S1
S2
L
N
R1
R2
L
N
S1
S2
- přepínač č. 1
- přepínač č. 2
- fázový vodič
- neutrální vodič
- relé č. 1
- relé č. 1
L
N
L/N
L/N
R1
R2
N
Montáž
1. Odpojit napájecí obvod a pomocí vhod ného zařízení, zkontrolujte, zda není napětí
v elektrickém obvodu.
4. Připojit fázový a neutrální vodič na
odpovidájící L a N kontakty.
5. Vložit modul do rozvodné krabice.
2. Připojit vodiče tlačitka do kontaktů
S1 a S2.
6. Připojit napájecí zdroj.
3. Připojit vodiče k příslušným kontaktům
modulu, jak je znázorněno na schématu.
Jestli byl modul správně zapojen, začne
blikat modrá dioda.
Technická data
napájení
AC 230 V / 50 Hz
rozsah napájecího napětí
-20%, +10%
spotřeba energie
1W
frekvence
2,4 GHz
síla signálu
1 mW
typ přenosu
obousměrný
kódování
ano
počet přepínačů
2
přijímače
2x 4 A / AC 250 V
vstup
úroveň spouštěné L nebo N,
2x kontaktní
řídící proud
<= 1 mA
skladovací teplota
-20°C, +50°C
teplota spolehlivosti
vlhkost
0°C, +45°C
<=85 % (kondenzace vodní páry a korozivních plynů)
rozměry
49 x 44 x 22 mm
stupeň ochrany
IP 20
typ krytu
krabice
zabezpečení před přehřátím
ano
autonomní režim
ano
Záruka: Produkty Proxi mají 24 měsíční
záruku od zakoupení.
ETC Czech Republic s.r.o.,
Krkonošská 1477/15, 120 00 Praha 2
Czech Republic
www.intuity.systems
e-mail:[email protected]
5
908312
597360
Shade
www.intuity.systems
Informace o modulu Proxi Shade
Využití
Činnost
Reléový modul určený pro ovladání
motoru (např. rolety) nebo pro zapojení
monostabilního tlačítka.
Modul umožňuje ovládat připojené zařízení
jak pomocí telefonu tak i pomocí tradičního
vypínače.
Je určen pro zařízení jako jsou rolety,
žaluzie, marzkýzy nebo projekční plátna.
Bezplatnou aplikaci Seed Control je možné
stáhnout z Google Play či App Store. Pro
správné použití je nutné mít telefon vybaven
technologií Bluetooth 4.0 a operačním systémem iOS7 nebo Android verze 4.3 a vyšší.
Více informací na www.intuity.systems
Schéma zapojení
N L
L
N
S1
S2
- fázový vodič
- neutrální vodič
- přepínač č.1
- přepínač č. 2
- pohyb nahoru
- pohyb dolů
L
L
N
N
S1
L/N
S2
L/N
M
N
Montáž
1. Odpojit napájecí obvod a pomocí vhodného zařízení, zkontrolujte, zda není napětí
v elektrickém obvodu.
4. Připojit fázový a neutrální vodič na
odpovidájící L a N kontakty.
5. Vložit modul do rozvodné krabice
2. Připojit vodiče tlačitka do kontaktů S1 a S2.
6. Připojit napájecí zdroj.
3. Připojit řídící vodiče motoru žaluzie na
odpovídající kontakty modulu, jak je znázorněno na schématu.
Jestli byl modul správně zapojen, začne
blikat modrá dioda.
Technická data
napájení
AC 230 V / 50 Hz
rozsah napájecího napětí
-20%, +10%
spotřeba energie
1W
frekvence
bluetooth 2,4 GHz
síla signálu
1 mW
typ přenosu
obousměrný
kódování
ano
počet relé
2
přijímače
0,6A AC-3 / AC 230 V
vstup
úroveň spouštěné L nebo N, 2x kontaktní
řídící proud
<= 1 mA
skladovací teplota
-20°C, +50°C
teplota spolehlivosti
vlhkost
0°C, +45°C
<=85 % (kondenzace vodní páry a korozivních plynů)
rozměry
49 x 44 x 25 mm
stupeň ochrany
IP 20
typ krytu
krabice
zabezpečení před přehřátím
ano
autonomní režim
ano
Záruka: Produkty Proxi mají 24 měsíční
záruku od zakoupení.
ETC Czech Republic s.r.o.,
Krkonošská 1477/15, 120 00 Praha 2
Czech Republic
www.intuity.systems
e-mail:[email protected]
5
908312
597384

Podobné dokumenty

Specifikace ke stažení

Specifikace ke stažení garážová vrata pomocí mobilního zařízení při zachování možnoti ovládání brány pomocí tradičního dálkového ovládání. Bezplatnou aplikaci Seed Control je možné stáhnout z Google Play či App Store. Pr...

Více

Proxi Shade

Proxi Shade 2. Připojit vodiče tlačitka do kontaktů S1 a S2. 3. Připojit řídící vodiče motoru žaluzie na odpovídající kontakty modulu, jak je znázorněno na schématu.

Více

AFRIKA 22 dní - Dovolená Jižní Afrika

AFRIKA 22 dní - Dovolená Jižní Afrika Amphitheater, fascinující místo, s výhledy do okolních skalisek, odkud se řítí v pěti kaskádách Tugela, druhý nejvyšší vodopád na světě. Základ pro výšlap je poměrně vysoko, takže se překonává jen ...

Více

P E N T A G A T E

P E N T A G A T E neměl striktně ţádnou šanci. Pokud se jedná o řízenou střelu, můţe být formulována hypotéza, kterou by byla vysvětlena absence reakce systému obrany. Kaţdý vojenský letoun je vybaven systémem vysíl...

Více

Analyzátory sítí - Elektronický katalog Schneider Electric

Analyzátory sítí - Elektronický katalog Schneider Electric Funkce rozhraní ethernet Na komunikační zařízení Modbus připojená na sériové porty analyzátoru je možný přístup přes Ethernetový port (EtherGate) nebo přes telefonní síť (ModemGate). Detekujte a za...

Více